EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1 TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE KREDYTODAWCY Kredytodawca: Adres: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam Nr tel.: Adres Strona internetowa: 2 NAJWAŻNIEJSZE CECHY KREDYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2.1 RODZAJ KREDYTU Kredyt papierów wartościowych to ciągły kredyt pod zastaw papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym. Kredyt papierów wartościowych jest przyznawany wyłącznie po zawarciu umowy o kredyt papierów wartościowych. 2.2 CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU Całkowita kwota kredytu zależy od wielkości i składu portfela inwestycyjnego i zmienia się wskutek wahań kursu. Ogólnie udziela się kredytu 70% pod zastaw akcji, funduszy inwestycyjnych i obligacji. DEGIRO może również podjąć decyzję o udzieleniu większego lub mniejszego kredytu papierów wartościowych na fundusz. Więcej informacji znajduje się w Szczegółowych informacjach o usługach maklerskich. 2.3 WARUNKI UDZIELENIA KREDYTU Z kredytu papierów wartościowych można skorzystać w momencie zakupu papierów wartościowych, jeśli z tego powodu powstanie ujemne saldo w Bilansie lub jeśli w wyniku tej dyspozycji zwiększy się debet. 2.4 CZAS TRWANIA UMOWY KREDYTOWEJ Umowa kredytu papierów wartościowych jest zawierana na czas nieokreślony. W każdej chwili można podjąć decyzję o zakończeniu umowy o kredyt papierów wartościowych. Warunkiem jest brak debetu w Bilansie. 2.5 TERMINY PŁATNOŚCI ODSETEK KREDYTOWYCH Codziennie naliczane są należne odsetki kredytowe w Bilansie. Należy pamiętać, że w ten sposób wzrasta stan zadłużenia w Bilansie. Ewentualne przekroczenie limitu w Bilansie zobowiązuje do ograniczenia wielkości kredytu.

2 2.6 WYMAGANE ZABEZPIECZENIA Kredyt na papiery wartościowe jest udzielany pod zastaw papierów wartościowych. Na przykład akcje firmy Philips dają możliwość wzięcia kredytu na maksymalnie 70% wartości pozycji w Philips NV. Zastaw papierów wartościowych służy jako zabezpieczenie wywiązywania się ze zobowiązań w związku z udzielonym kredytem. Te zobowiązania to spłata odsetek kredytowych, ale również dbanie, aby saldo środków nie było (zbyt długo) ujemne. 2.7 TERMINY UZUPEŁNIANIA Jeśli zabezpieczenia są niewystarczające, nastąpi prośba o ich uregulowanie w Bilansie. Procedura stosowana w przypadku przekroczenia Środków Debetowych znajduje się w Szczegółowych informacjach o Usługach maklerskich. 2.8 SKUTKI NIETERMINOWEGO UZUPEŁNIANIA Jeśli brak środków nie zostanie uzupełniony w terminie, DEGIRO ma prawo do zamknięcia pozycji w portfelu papierów wartościowych oraz roszczeń wobec tych pozycji w celu wyeliminowania przekroczenia. Zamknięcie części lub całego portfela odbywa się na koszt i ryzyko klienta. Oczywiście w przypadku przekroczenia DEGIRO przekazuje informację w postaci komunikatu wysyłanego elektronicznie. Użytkownik jest sam odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych do wysyłki takich informacji. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn użytkownik nie zapoznał się z wiadomością od DEGIRO, to DEGIRO stosuje ustalony termin zgodnie z procedurą uzupełniania brakujących środków w przypadku Środków Debetowych. 3 KOSZTY KREDYTU 3.1 STOPA ODSETEK KREDYTOWYCH W UMOWIE KREDYTOWEJ Stopa odsetek kredytowych stosowana w umowie kredytowej składa się z ustalanych codziennie stóp referencyjnych dla waluty ze stałą marżą. Stała marża wynosi 1,5%. Zestawienie stosowanych opłat, prowizji i marż znajduje się na stronie internetowej DEGIRO. Stopa referencyjna jest równa obowiązującej stopie oprocentowania depozytów jednodniowych, która jest ustalana każdego dnia roboczego. Od niej zależy stopa odsetek kredytowych do następnego dnia roboczego. Przykładowe obliczenie całkowitych kosztów kredytu papierów wartościowych w euro Całkowita kwota kredytu Odsetki rzeczywiste 1 w skali roku (A) Koszty odsetek miesięcznie (B) Koszty odsetek rocznie (C) Łączna kwota kredytu po 1 roku (D) ,6% ,6% ,6% ,6% Powyższe obliczenia nie mają wiążącej mocy prawnej, zostały podane tylko jako wskazówka wyjaśniająca koszty produktu. 1 Stopa referencyjna Eonia jest ustalona na 0,1%. EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH = 2

3 A. Odsetki rzeczywiste w skali roku Odsetki rzeczywiste w skali roku są podstawą ceny kredytu papierów dłużnych. Tutaj zawarte są wszystkie koszty kredytu papierów dłużnych. Stosowane odsetki rzeczywiste według powyższego obliczenia wynoszą 1,6% w skali roku. Wysokość odsetek rzeczywistych jest zbliżona do odsetek kredytowych z września 2013 r. Aktualne stopy procentowe podane są na stronie internetowej DEGIRO. B. Koszty odsetek miesięcznie Koszty miesięczne kredytu papierów wartościowych podano w tej tabeli na podstawie miesięcznych odsetek w wysokości 0,13% łącznej wielkości kredytu papierów wartościowych. W rzeczywistości odsetki kredytowe są pobierane codziennie, uwzględniając 365 dni w kalendarzowych roku i aktualne odsetki dzienne. C. Koszty odsetek rocznie Koszty roczne odsetek wynoszą bez uwzględniania kredytu według powyższego przykładu 1,6% w skali roku [= odsetki rzeczywiste]. D. Łączna kwota kredytu po jednym roku Całkowita cena po jednym roku jest ustalana na podstawie udzielonego kredytu wraz z kosztami odsetek. Dopóki posiadanie kredytu jest dozwolone na portfelu papierów wartościowych, wzrastające odsetki mogą stanowić część łącznej sumy kredytowej. 3.2 NIE MA OBOWIĄZKU KUPOWANIA INNYCH USŁUG Ze względu na otrzymany kredyt nie ma obowiązku kupowania ubezpieczenia zabezpieczającego kredyt lub innej usługi dodatkowej. DEGIRO przyznaje kredyt papierów wartościowych pod zastaw w formie pozycji w portfelu papierów wartościowych. Obowiązkowe jest bezpłatne otwarcie rachunku inwestycyjnego. Zawarcie ubezpieczenia lub zakup innych usług dodatkowych nie są konieczne. Za obrót papierami wartościowymi oraz zarządzanie nimi DEGIRO nalicza koszty. Pełne zestawienie kosztów naliczanych przez DEGIRO za inwestycje znajduje się na stronie internetowej. 3.3 WYMAGANE JEST POSIADANIE CO NAJMNIEJ JEDNEGO RACHUNKU INWESTYCYJNEGO DEGIRO otwiera dla użytkownika Bilans na którym realizowane są płatności i wpłaty wynikające między innymi z kredytu i obrotu papierami wartościowymi. Przelew gotówki z rachunku inwestycyjnego odbywa się na stały rachunek, jaki użytkownik posiada w innym banku. 3.4 KOSZTY W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI Jeśli debet w Bilansie jest większy niż wymagane zabezpieczenia, następuje przekroczenie limitu. Przekroczenie limitu w ramach Bilansu może powstać między innymi z powodu spadku kursów, zmian stosowanych wartości procentowych marż lub przeniesienia odsetek kredytowych należnych DEGIRO na kredyt papierów wartościowych. 3.5 BRAK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ MOŻE MIEĆ POWAŻNE SKUTKI Jeśli użytkownik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z kredytu papierów wartościowych, może to mieć poważne skutki. Może dojść do wymuszonej sprzedaży pozycji, ponieważ doszło do przekroczenia limitu w ramach Bilansu. Ponadto w przyszłości może to utrudnić otrzymanie kredytu. Oznacza to, że w takim przypadku trudniej będzie otrzymać pożyczkę lub nie będzie to możliwe. DEGIRO ma prawo naliczenia wyższych odsetek niż normalne odsetki od momentu powstania przekroczenia limitu w Bilansie lub jeśli istnieje pozostały dług. Ewentualne koszty pobrania należności wynikające z pozostałego długu ponosi użytkownik. EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH = 3

4 3.6 ZGŁOSZENIE DO BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ (BKR) DEGIRO współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej (BKR) w Tiel. Dom maklerski DEGIRO zobowiązał się do zgłaszania do BKR zaległości w realizacji obowiązków płatności przez osoby fizyczne (nie osoby prawne) wynikające z niniejszej umowy, które przekraczane są o cztery miesiące. Może to wpływać na każdy kolejny indywidualny wniosek w sprawie pożyczki, kredytu hipotecznego (wniosek o finansowanie) lub innego kredytu. BKR przetwarza dane w centralnym systemie informacji kredytowej na potrzeby zapobiegania oraz ograniczania ryzyka związanego z udzielaniem i spłacaniem kredytów dla kredytodawców, a także w celu zapobiegania i ograniczania udzielania kredytobiorcom zbyt dużej liczby kredytów oraz na potrzeby dostarczania informacji w celu uniknięcia problematycznych sytuacji związanych z zadłużeniem. Dane te są udostępniane przez BKR w ramach ustalonych wcześniej celów współpracującym instytucjom, przy czym dopuszczalne jest przekazywanie ich w formie opracowanej pod względem stanu faktycznego i statystycznym. 4 POZOSTAŁE ISTOTNE ASPEKTY PRAWNE 4.1 ZAKOŃCZENIE UMOWY KREDYTOWEJ Umowę o kredycie papierów wartościowych można zakończyć pisemnie bez okresu wypowiedzenia pod warunkiem całkowitej spłaty kredytu z uwzględnieniem bieżących odsetek. Za zakończenie kredytu papierów wartościowych nie płaci się żadnej prowizji końcowej ani innych kosztów oprócz bieżących odsetek. Kredyt papierów wartościowych staje się wymagalny bez wypowiedzenia lub innych formalności w następujących przypadkach: śmierć, ogłoszenie niewypłacalności, złożenie wniosku o postępowanie układowe lub jeśli wprowadzone zostanie ustawowe postępowanie mające na celu restrukturyzację długów. 4.2 PRAWO DO ANULOWANIA Nie ma możliwości anulowania umowy kredytowej po jej podpisaniu. 4.3 PRZEDWCZESNE ROZWIĄZANIE Umowę kredytową można rozwiązać w dowolnym momencie w całości lub w części bez opłat. 4.4 POZYSKIWANIE INFORMACJE Z BAZY DANYCH Przed udzieleniem kredytu sprawdzamy wiarygodność kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BKR). Wniosek o kredyt papierów wartościowych nie powoduje zarejestrowania tego kredytu w BKR. DEGIRO natychmiast i bezpłatnie poinformuje o wyniku sprawdzenia w bazie danych, jeśli wniosek kredytowy zostanie odrzucony z powodu takiej kontroli. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli przekazywanie takich informacji jest zabronione na mocy prawa wspólnotowego lub narusza porządek publiczny bądź bezpieczeństwo publiczne. 5 DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ZDALNEJ SPRZEDAŻY USŁUG FINANSOWYCH Dotyczy podmiotu oferującego kredyt Rejestracja DEGIRO to nazwa handlowa firmy DEGIRO B.V. z siedzibą pod adresem, Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, nr wpisu do rejestru działalności gospodarczej , Amsterdam Organy nadzoru Organem nadzoru DEGIRO (DEGIRO B.V.) jest niderlandzka Komisja Nadzoru Finansowego (Autoriteit Financiële Markten). EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH = 4

5 5.1 UMOWA KREDYTOWA Podstawa prawna dla podmiotu oferującego kredyt Przepisy prawa stosowane przez podmiot oferujący kredyt jako podstawa nawiązania współpracy z użytkownikiem przed podpisaniem umowy kredytowej to Kodeks Postępowania Cywilnego (BW) oraz ustawa w sprawie nadzoru finansowego (Wft). Stosowane prawo/właściwość sądowa W zakresie zawarcia i realizacji tej umowy stosuje się prawo holenderskie. W przypadku sporów można skorzystać z procedury reklamacyjnej lub założyć sprawę we właściwym sądzie w Amsterdamie. Przepisy dotyczące języka Informacje i warunki umowy są przekazywane w języku niderlandzkim. 5.2 PROCEDURY REKLAMACYJNE I ODWOŁAWCZE Pozasądowe procedury reklamacyjne i odwoławcze DEGIRO postępuje zgodnie z wewnętrzną procedurą reklamacyjną i w tym zakresie współpracuje z Instytutem Reklamacji Usług Finansowych (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) (patrz Przed rozpatrzeniem reklamacji należy zgłosić pisemnie reklamację do na adres lub drogą pocztową. Chętnie wspólnie rozpatrzymy reklamację. Jeśli użytkownik i DEGIRO nie osiągną zadowalającego porozumienia, reklamację wraz z pisemną decyzją odmowną w sprawie reklamacji lub zażalenia należy złożyć do Instytutu Reklamacji Usług Finansowych. Ostatnia możliwość to założenie sprawy we właściwym sądzie w Amsterdamie. EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH = 5

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Niniejszy przewodnik został przygotowany w celu ułatwienia odczytania

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa

Artykuł 1 Definicje Stany Zjednoczone Terytoria Stanów Zjednoczonych IRS Polska jurysdykcja partnerska właściwa władza instytucja finansowa Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA Mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce System Rekompensat Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce Rynek kapitałowy, jako jeden z segmentów rynku finansowego, umożliwia pozyskiwanie przez emitentów kapitału od

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo