TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni."

Transkrypt

1

2 TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants talk about the Program Program Participants Program Organization Admission Requirements Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

3 EXECUTIVE MBA WPROWADZENIE 1 A WORD FROM THE RECTOR SŁOWO OD REKTORA Niechaj spory te skończą się wreszcie Ja od dawna rozumiem to tak Spośród gór tylko te góry lepsze, Których w spisie zdobytych gór brak (W. Wysocki) Trudno o bardziej trafne porównanie od porównania uczenia się do wspinaczki. Aby wspinać się, trzeba umieć się wspinać. Wy, kandydaci na studia Executive MBA, już niejedno potraficie: macie zawód, znacie język. Trzeba mieć sprzęt. Macie laptopy, macie komputery, macie telefony. W materiały do nauki wyposaży Was Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wspinaczka poprzedzona jest łatwym podejściem. Początek studiów Executive MBA też nie jest trudny. Na ścianie i w trakcie zajęć robi się jednak coraz trudniej. Są miejsca niebezpieczne. W ścianie to przewieszki, a na studiach zaliczenia. Odpadnięcie ze ściany, a także oblanie egzaminu to czasem tylko trudny moment, po którym następuje powtórka, a czasem ostateczna katastrofa. Im bliżej wierzchołka, im bliżej końca nauki, tym większy zapał. I wierzchołek, i koniec są coraz lepiej widoczne. Wreszcie ostatni wysiłek i stoimy na szczycie. Radość ze zwycięstwa i zupełnie inne perspektywy. Z wierzchołka są to widoki, dla absolwenta są to perspektywy zawodowe. Jedna jest zasadnicza różnica. Wspinacz musi jeszcze zejść, a Was nie będzie czekać zejście. Kto zostanie absolwentem Programu Executive MBA, ten nim będzie do końca życia. Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki

4 2 EXECUTIVE MBA PARTNERZY PROGRAMU Nigdy nie oceniaj wysokości góry, dopóki nie osiągniesz jej szczytu. Wtedy zobaczysz, jak była wysoka.

5 EXECUTIVE MBA PARTNERZY PROGRAMU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS 3 Rankings Leader Helsinki School of Economics is the leader among Nordic business schools and one of the best schools in Europe. In 2005 Financial Times listed HSE Executive Education among the 45 top executive schools in the world. In Finland HSE has been number one for 9 years now in the ranking of institutions offering management education prepared annually by Taloustukimus, a leading Finnish research institute. Lider rankingów Helsinki School of Economics jest liderem wśród uczelni ekonomicznych Skandynawii i jedną z najlepszych uczelni w Europie. Financial Times w 2005 r. sklasyfikował HSE Executive Education wśród 45 najlepszych szkół menedżerskich. W Finlandii HSE od 9 lat zajmuje pozycję numer jeden w corocznym rankingu instytucji oferujących edukację menedżerską, przygotowywanym przez wiodący fiński instytut badawczy Taloustukimus. Specialty: Executive Education The aim of Helsinki School of Economics Executive Education is to offer high-quality educational programs providing managers with the skills and qualifications they need to give their companies a competitive advantage. The HSE Executive MBA Program has been offered since The Program is targeted at executives working in the global environment. This international perspective is reflected in our teaching staff who are recruited from the world s best business schools. All the lectures have experience gained in different business cultures and possess qualifications that allow them to pass on the program particpants state-of-the-art knowledge and know-how in their respective fields of expertise. International Character of the Program By launching the Executive MBA Program Poznan School of Banking joined a global network of executive education supervised from Helsinki. The network includes schools from Helsinki, Poznań, Beijing, Seoul, Singapore and Taiwan. Lecturers working within the network come from such places as: Finland, the U.S., Canada, France, Netherlands, Australia, the U.K., Poland, Germany. Specjalizacja: edukacja menedżerów Celem Helsinki School of Economics jest oferowanie wysokiej jakości programów szkoleniowych dających menedżerom niezbędne umiejętności i kompetencje, dzięki którym ich przedsiębiorstwa uzyskają przewagę nad konkurencją. Studia Executive MBA są prowadzone od 1989 r. Program HSE Executive MBA przeznaczony jest dla kadry kierowniczej pracującej w gospodarce globalnej. Ta międzynarodowa perspektywa podkreślana jest przez zatrudnianie wykładowców z najlepszych szkół biznesu na całym świecie. Wszyscy wykładowcy mają doświadczenie wyniesione z różnorodnych kultur biznesu i posiadają kwalifikacje umożliwiające przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy fachowej i know-how w zakresie związanym z wykładanym przez nich przedmiotem. Międzynarodowy charakter Programu Uruchamiając Program Executive MBA Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu włączyła się w globalną sieć kształcenia menedżerów nadzorowaną w Helsinkach. W skład międzynarodowej sieci programów wchodzą uczelnie z Helsinek, Poznania, Pekinu, Seulu, Singapuru i Tajwanu. Pracujący w jej ramach wykładowcy pochodzą m.in. z: Finlandii, USA, Kanady, Francji, Holandii, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski. The Helsinki School of Economics a world-class business school Helsinki School of Economics - uczelnia światowej klasy World s Top 10 in the category of Career Progress, Financial Times, October 2006 Ranked 1st Nordic Business School in Executive Education Financial Times, 2005 Ranked 13th in the Europe for Customised and Open Programs in Executive Education Financial Times, 2004 Ranked among Top 45 in the world in Executive Education Financial Times, 2005 Więcej na

6 EXECUTIVE MBA PARTNERZY PROGRAMU 4 POZNAN SCHOOL OF BANKING WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU Number 1 in Wielkopolska for the last seven years Poznan School of Banking (WSB) has been the best school in Wielkopolska for many years now, according to rankings of nonpublic schools. In a survey prepared by independent opinionforming media the School has been among the very best for seven consecutive years. This is confirmed by rankings published by the most prestigious Polish press media: Wprost, Polityka, Rzeczpospolita and Perspektywy. The School offers: Bachelor and Master programs, one-year postgraduate and two-year Executive MBA programs, foreign language courses, training courses and specialist seminars as well as international business certificates courses, University of Every Age. It is the richest educational offer among non-public schools of the Wielkopolska region. Awards & Distinctions WSB in Poznań was the first in Poland to receive full accreditation for the whole school from the Association of Management Education FORUM. In 2005 the Faculty in Chorzów of Poznan School of Banking received the Golden Laurels for Skill and Competence award in the category of An institution or organization working for development of market economy and business education. Theory in Practice Poznan School of Banking was founded in 1994 by the Society of Education in Banking. Since the very beginning the School authorities and lecturers have been putting special emphasis on high educational attainment and practical applicability of the skills taught. Intensive cooperation with business circles allows Poznan School of Banking faculty to integrate their business experience into the curriculum. Among the School s partners and guests have been representatives of the: Polish government and parliament, European Center, Polish European Community Studies Association, National Bank of Poland, European Bank for Reconstruction and Development, Business Center Club, Confederation of Polish Employers. Od siedmiu lat nr 1 w Wielkopolsce Wyższa Szkoła Bankowa niezmiennie od lat jest najlepszą uczelnią w Wielkopolsce wg rankingów uczelni niepublicznych. W zestawieniu opracowanym przez niezależne media opiniotwórcze Uczelnia od siedmiu lat znajduje się w ścisłej czołówce. Potwierdzają to rankingi Wprost, Polityki, Rzeczpospolitej i Perspektyw. Obecnie Uczelnia oferuje: studia I i II stopnia, roczne studia podyplomowe i dwuletni Program Executive MBA, kursy językowe, kursy i szkolenia specjalistyczne oraz międzynarodowe certyfikaty ekonomiczne, Uniwersytet Każdego Wieku. To najszersza oferta edukacyjna wśród szkół niepublicznych w Wielkopolsce. Nagrody i wyróżnienia WSB w Poznaniu jest pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymała akredytację instytucjonalną przyznaną przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. W 2005 r. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu otrzymał Złoty Laur umiejętności i kompetencji w kategorii Instytucja i organizacja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukacji na potrzeby firm. Teoria w praktyce Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu została utworzona z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej w 1994 r. Od początku istnienia Uczelni władze i wykładowcy kładą duży nacisk na wysoki poziom kształcenia oraz możliwość zdobycia praktycznych umiejętności. Aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym umożliwia WSB w Poznaniu wykorzystanie doświadczeń biznesu w procesie dydaktycznym. Szkoła czynnie współpracowała i gościła przedstawicieli m.in.: Rządu i Parlamentu RP, Centrum Europejskiego, Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Business Center Club, Konfederacji Pracodawców Polskich.

7 EXECUTIVE MBA PARTNERZY PROGRAMU 5 Najlepszym wspinaczem jest ten, kto czerpie ze wspinania największą radość. WSB partner schools include: Do grona partnerów WSB należą m.in. następujące uczelnie: Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin (Germany) Friedrich - Schiller Universität Jena (Germany) Fachhochschule Amberg Weiden (Germany) Instituto Portugues de Administracao de Marketing Matosinhos (Portugal) Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) University of Aarhus (Denmark) Institut Universitaire de Technology Rennes (France) Athlone Institute of Technology (Ireland) Universidad de Jaen (Spain)

8 EXECUTIVE MBA ATUTY PROGRAMU 6 THE THREE PILLARS OF THE PROGRAM TRZY FILARY PROGRAMU International Studies organised jointly by Helsinki School of Economics and Poznan School of Banking. 45% 70% of lectures and classes in English. Teaching staff from Poland, Finland, Canada, USA, UK and Germany. Specialisation: Management and International Business. Internationally recognised degree. Participant exchange: possibility to study selected modules in Finland, Singapore and South Korea. Study Tour to Berlin: visits to companies and classes attended at Berlin School of Economics. Prestigious Executive MBA parchment issued jointly by HSE and WSB. HSE one of the best business schools in Northern Europe (Financial Times, Dec 2005). WSB number one in Wielkopolska region for the last seven years. Accreditation by Association of MBAs. Master Class in Association of Management Edcucation SEM FORUM rating. Institutional Accreditation by Association of Management Education FORUM Lectures from the best European and North American universities, experienced in executive education. The MBA Club. Flexible Modular teaching system: credits for each subject are obtained in the order and time convenient for the students. Lectures and classes are held once a month at weekends. Elective modules enable students to select and tailor their own study path. Competent organization, assistance in organizing integrative meetings and hotel reservations. Interactive teaching and learning methods. Extranet an internet platform providing contact with the School 24 hours a day from anywhere in the world. Convenient methods of payment. Międzynarodowy Studia organizowane wspólnie przez Helsinki School of Economics oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. 45% 70% zajęć w języku angielskim. Kadra dydaktyczna z Polski, Finlandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Specjalizacja: zarządzanie i biznes międzynarodowy. Międzynarodowy dyplom uznawany na całym świecie. Możliwość zaliczenia wybranych modułów w Finlandii, Singapurze i Korei Południowej wymiana słuchaczy. Study Tour moduł wyjazdowy w Berlinie, łączący wizyty w firmach i zajęcia w Berlin School of Economics. Prestiżowy Dyplom Executive MBA wystawiany wspólnie przez HSE oraz WSB. Helsinki School of Economics jedna z najlepszych uczelni biznesowych w Europie Północnej (Financial Times, grudzień 2005). Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu od siedmiu lat numer 1 w Wielkopolsce. Akredytacja Association of MBAs. Program klasy mistrzowskiej w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Instytucjonalna akredytacja Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Doświadczeni wykładowcy reprezentujący najlepsze uczelnie Europy i Ameryki Północnej. Klub MBA. Elastyczny Modułowy system nauczania umożliwiający zaliczanie przedmiotów w wybranej kolejności i w dogodnym terminie. Zajęcia raz w miesiącu w trybie weekendowym. Lista przedmiotów do wyboru zapewniająca możliwość zaplanowania indywidualnej ścieżki studiowania. Sprawna organizacja zjazdów, pomoc w organizacji spotkań integracyjnych oraz rezerwacji noclegów. Interaktywne metody nauczania. Extranet platforma internetowa umożliwiająca kontakt z Uczelnią 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie. Dogodny system płatności. Program Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu pierwszy w Wielkopolsce i drugi w Polsce otrzymał akredytację Association of MBAs.

9 EXECUTIVE MBA ATUTY PROGRAMU 7 Na szczyt nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.

10 EXECUTIVE MBA KADRA DYDAKTYCZNA 8 EXPERIENCED FACULTY DOŚWIADCZENI WYKŁADOWCY Integrating Experience into Learning The learning methods emphasize interaction and participation. Our mission is to integrate theory with practice. The instruction takes various forms: lectures, group debates, casework, quizzes, role plays, simulations, presentations. You are encouraged and required to link the academic input with your existing professional experience. This ensures a dynamic learning process. Contribution during face-to-face contact is graded. Doświadczenie w nauczaniu Metody dydaktyczne wykorzystywane w Programie Executive MBA kładą nacisk na interakcję i aktywny udział słuchaczy. Naszą misją jest połączenie teorii z praktyką. Nauczanie przybiera różne formy: wykładów, dyskusji w grupach, analizy przypadków, testów, symulacji, prezentacji. Uczestników zachęca się i wymaga się od nich odniesienia wiedzy akademickiej do ich obecnej pracy. Zapewnia to dynamiczny proces nauczania. Oceniany jest także aktywny udział studentów w zajęciach. INTEGRATING EXPERIENCE INTO LEARNING THEORY AND PRACTICE Draw on latest theory and decide how to apply it in specific contexts. IMPLEMENTING MANAGEMENT TOOLS DEVELOPMENT ACTIVITIES Effect organizational and individual knowhow and behaviour. NEW CONCEPTS & TOOLS Constructing new concepts, tools and working methods by combining the new know-how and skill to best existing practices and by keeping in mind the business environment and vision. PRACTICAL EXPERIENCE Information, data, working ground for organizational and individual development. LEARNING PROCESS PHILOSOPHY AND METHODS Group work, simulations, experimentation, reflection. ANALYSIS OF EXPERIENCE What was done, how, why? FORMS OF IN- TERVENTION Training, process consultation. development projects.

11 EXECUTIVE MBA KADRA DYDAKTYCZNA 9 Faculty View J. Michael Geringer is a Professor of Strategy and International Management at California Polytechnic University. His research, teaching and consulting focus on international competitive strategy, particularly the development and leveraging of core competencies via internal development, alliances, acquisitions, and venture capital, particularly in emerging and high-technology sectors. Professor Geringer has taught at universities all over the world, including Canada, the U.S., Finland, Poland, Hungary, the U.K., Australia, Indonesia, Korea, South Africa, and China. In addition to regularly serving as an expert for radio, television, and printed media, he is a consultant to a variety of corporations and government agencies and also active in executive education programs worldwide. J. Michael Geringer has authored or edited 14 books and monographs on topics of strategy and international business, over 100 published papers, and over 35 case studies. He writes regularly for academic journals and the professional press. Named Outstanding Professor by the participants of Poznan Executive MBA program, Professor Geringer has received numerous teaching awards worldwide, including the University Distinguished Teaching Award and best professor distinctions in MBA or Executive MBA programs in Poland, South Korea, Africa and Australia. Participants praise his ability to present complex ideas in an understandable way and say he is enthusiastic and passionate about his teaching. Faculty View J. Michael Geringer jest profesorem Strategii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na California Polytechnic University. Jego badania, nauczanie i doradztwo skupiają się na strategii konkurencji międzynarodowej, zwłaszcza na rozwoju i wykorzystaniu kompetencji kluczowych przez rozwój wewnętrzny, sojusze, przejęcia oraz kapitał spekulacyjny, w szczególności w nowych sektorach i sektorach nowoczesnych technologii. Prof. Geringer uczy na uniwersytetach całego świata, w tym w Kanadzie, USA, Finlandii, Polsce, Węgrzech, UK, Australii, Indonezji, Korei Północnej, RPA i Chinach. Regularnie występuje w roli eksperta na potrzeby radia, telewizji i prasy, oraz doradza różnorodnym korporacjom i agencjom rządowym. Aktywnie uczestniczy w programach edukacji ekonomicznej na całym świecie. J. Michael Geringer jest autorem lub edytorem 14 książek i prac monograficznych o strategii i międzynarodowych stosunkach gospodarczych, ponad 100 opublikowanych artykułów oraz ponad 35 analiz indywidualnych typu case studies. Regularnie pisze dla pism uniwersyteckich oraz prasy fachowej. Otrzymany od uczestników poznańskiego Programu Executive MBA tytuł Profesora Wybitnego jest kolejną z licznych w karierze profesora Geringera nagród za osiągnięcia pedagogiczne otrzymanych na całym świecie, takich jak Akademicki Nauczyciel oraz tytuł najlepszego wykładowcy w programach MBA i Executive MBA w Polsce, Korei Południowej, Afryce i Australii. Studenci cenią sobie jego umiejętność prezentacji kwestii złożonych w sposób przystępny i podkreślają, że do nauczania podchodzi z entuzjazmem i pasją. The wide variety in terms of the industry and experience of the Poznan Executive MBA program s participants, combined with the diverse international experience of the faculty, makes for a dynamic, stimulating learning experience that rivals leading programs from Europe, Asia, and North America. One of the most valuable aspects of the Executive MBA Program in Poznan is the establishment of a strong, lasting international network of friends and business colleagues, a network that will deliver value throughout your career. J. Michael Geringer, Ph.D. Professor of Strategy and International Business at California Polytechnic University

12 10 EXECUTIVE MBA KADRA DYDAKTYCZNA Teaching Faculty The teaching faculty of the Executive MBA Program is multidisciplinary in professional training, international in experience, practical in orientation and focused on teaching. The faculty comprises professors of renowned European and American universities and top grade specialists with excellent academic credentials and close ties with business practice. They create a vibrant atmosphere for challenging intellectual and practical business education. The Executive MBA faculty brings together the experience and knowledge of visiting professors from internationally renowned business schools. The faculty are selected and approved on the basis of references, their relevant and up-to-date experience, their teaching practices, materials, and international business expertise. Course evaluation by participants is a standard practice. Doświadczeni wykładowcy Wykładowców Programu Executive MBA charakteryzuje multidyscyplinarne przygotowanie zawodowe, międzynarodowe doświadczenie, praktyczne podejście i pasja nauczania. Grono wykładowców Executive MBA tworzą profesorowie renomowanych uczelni amerykańskich i europejskich oraz wysokiej klasy specjaliści z bogatym dorobkiem naukowym i ścisłym związkiem z praktyką gospodarczą. Razem tworzą oni atmosferę sprzyjającą teoretycznej i praktycznej edukacji ekonomicznej na najwyższym poziomie. Każdego roku Program Executive MBA łączy doświadczenie i wiedzę wizytujących profesorów z uczelni ekonomicznych o międzynarodowym uznaniu z umiejętnościami zawodowymi słuchaczy. Wykładowcy są wybierani i zatwierdzani na podstawie referencji, przydatności i aktualności ich doświadczenia, stosowanych metod nauczania i materiałów oraz praktycznej znajomości biznesu międzynarodowego. Standardową praktyką jest ocena każdego z modułów przez uczestników. The teaching faculty of the Executive MBA Program includes: Wśród wykładowców Programu Executive MBA znajdują się: dr Józef Aleszczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu David Arnesen, Ph.D., Seattle University, USA Michael J. Baker, MA, EMBA, Helsinki School of Economics, Finland Michał Błoński, Centrum Analiz Rynkowych Board, Gdańsk dr Tomasz Czub, Centrum Analiz Rynkowych Board, Gdańsk Colette A. Frayne, Ph.D., California Polytechnic University, USA prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Aimo Inkiläinen, Ph.D., Helsinki School of Economics, Finland Arvin K. Jain, Ph.D., Concordia University in Montreal, Canada dr Jerzy Jagoda, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu dr Łukasz Kononowicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Harry J. Lasher, Ph.D., Kennesaw State University, USA dr Jacek Łuczak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Michael Manning, Ph.D., New Mexico State University, USA dr Remigiusz Napiecek, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu dr Tomasz Nowaczyk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Ben Nothnagel, Helsinki School of Economics, Finland Sudhanshu Palsule, Pertec Consulting, UK dr Jacek Patyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu dr Mariusz Piotrowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Vesa Puttonen, Ph.D., Helsinki School of Economics, Finland llkka Ronkainen, Ph.D., Georgetown University, USA Hannu T. Seristö, Ph.D., Helsinki School of Economics, Finland Peter J. Stark, Ph.D., Concordia University, St. Paul, USA dr Renata Stawarska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu dr Włodzimierz Wudarzewski, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (You will find more at:

13 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW PROGRAM CURRICULUM PROGRAM STUDIÓW 11 The Executive MBA Program at Poznan School of Banking places emphasis on strategic management and leadership in international context. The whole program is divided into four thematic concentrations covering broad business areas such as company management, financial issues, marketing and communication, and international business. The Managerial Project and the Study Tour bring together knowledge from all four concentrations. By sharing their thoughts and work experiences program participants themselves form an important additional link connecting the knowledge acquired in the concentrations and facilitating its practical application. Program Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu szczególną uwagę zwraca na strategiczne zarządzanie i przywództwo w środowisku międzynarodowym. Cały program podzielony jest na cztery bloki tematyczne, które obejmują rozległe dziedziny biznesu, takie jak zarządzanie przedsiębiorstwem, zagadnienia finansowe, marketing i komunikację oraz zarządzanie międzynarodowe. Projekt menedżerski oraz Study Tour integrują nauczanie w powyższych dziedzinach. Dodatkowym elementem spajającym wiedzę uzyskiwaną w ramach poszczególnych bloków tematycznych z jej praktycznym wykorzystaniem są słuchacze Programu, dzielący się podczas zajęć własnymi przemyśleniami i doświadczeniami zawodowymi. PROGRAM COMPANY MANAGEMENT General Management Human Resource Management Strategic Management Business Law Total Quality Management Business Ethics COMMUNICATION & MARKETING SKILLS Business Communication Organizational Behaviour Power and Influence Marketing Management Leadership and Change Management Creating High Performance Teams STUDY TOUR PARTICIPANTS FINANCIAL EXPERTISE Financial Accounting Managerial Finance Managerial Accounting and Control Economics for Executives Financial Risk Management Tax Law INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT ISSUES International Business International Marketing Management International Operations Management Cross-Cultural Management European Integration MANAGERIAL PROJECT

14 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW 12 COMPANY MANAGEMENT BLOKI TEMATYCZNE Managerial know-how and qualifications are long-lasting factors which give companies a competitive advantage and as such should be a priority for every business. That is why modules in this concentration aim at providing state-of-the-art knowledge to all mid-level and top managers. The subjects covered will help with development of state of the art managerial competencies, the ability to implement innovative solutions and to improve management processes. Students will work on designing career paths for themselves and others as well as on managing their personal image. In addition, the selected set of topics introduces program participants to commonly encountered company management problems, to management methods and techniques, to total quality management systems compliant with current legal regulations, to business ethics issues and to the importance of informal networks in company management. A realistic business game lets students test their entrepreneurial and managerial skills, while individual and team projects improve skills connected with identifying, analyzing problems and addressing the problems with appropriate systematic and operational solutions. Core modules in this area are: Moduły obowiązkowe wchodzące w skład tego obszaru: Wiedza i kompetencje menedżerskie są trwałymi czynnikami wspierającymi przewagę konkurencyjną i powinny być naczelną wartością każdego przedsiębiorstwa. Dlatego moduły zawarte w tym obszarze tematycznym mają na celu dostarczyć nowoczesną wiedzę wszystkim osobom zajmującym się zarządzaniem na średnim i wysokim szczeblu organizacji. Dzięki poruszanej tematyce uczestnicy mogą podnieść swoje kompetencje menedżerskie, zwiększyć zdolności wprowadzania rozwiązań nowatorskich i doskonalących procesy kierowania, a także udoskonalić umiejętności związane z kształtowaniem ścieżki rozwoju własnego i innych oraz budowania własnego wizerunku. Dodatkowo, dzięki temu zestawowi zagadnień zostaną słuchaczom przybliżone podstawowe kategorie problemów związanych z zarządzaniem firmą, a także przegląd wybranych metod i technik zarządzania, kompleksowe zarządzanie jakością zgodne z obowiązującymi wymogami prawa, problematyka etyki biznesu, znaczenie organizacji nieformalnej w zarządzaniu firmą. Kompleksowa gra biznesowa pozwoli przetestować posiadane umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, a tworzenie indywidualnych lub grupowych projektów zwiększy umiejętności związane z identyfikacją i analizą problemów oraz proponowaniem adekwatnych rozwiązań systemowych i operacyjnych. General Management oraz gra kierownicza PROMAR dr Włodzimierz Wudarzewski, dr Jerzy Jagoda Human Resource Management Sudhanshu Palsule, Ph.D. Strategic Management J. Michael Geringer, Ph.D. Business Law dr Mariusz Piotrowski Elective modules: Moduły do wyboru: Total Quality Management dr Jacek Łuczak Business Ethics David W. Arnesen, Ph.D. You will find more at Wprost maj 2006 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu znalazła się na 2. miejscu wśród niepublicznych wyższych szkoł biznesu i zarządzania. Ponadto Uczelnia znalazła się w elitarnym gronie 10 niepublicznych szkoł wyższych zaliczanych przez ranking Wprost do uczelni klasy międzynarodowej.

15 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW 13 Dopiero ze szczytu góry można ocenić rozległość równiny.

16 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW 14 FINANCIAL EXPERTISE BLOKI TEMATYCZNE Modules in this concentration provide students with an understanding of modern methods and techniques used in analysis and development of corporate finances. Program participants will gain practical skills in using financial and managerial accounting instruments in everyday company operations and will discover the arcana of controlling and financial risk management in order to further increase their own confidence and effectiveness. This concentration also covers modern concepts in accounting, finance, investment risk, and economics for managers. At the same time it shows how to use the knowledge in real business situations when making strategic and operational decisions. Every student will also learn to analyze components of financial reports in order to effectively and efficiently use such data as the basis of managing company s value and to make accurate decisions in areas that may affect company financial results and its competitiveness on domestic and foreign markets. W trakcie modułów zawartych w tym obszarze słuchacze poznają nowoczesne metody i techniki umożliwiające analizę i rozwój działań finansowych w przedsiębiorstwie. Uczestnicy studiów nabędą praktyczne umiejętności wykorzystywania instrumentów rachunkowości finansowej i zarządczej w codziennej działalności gospodarczej, poznają tajniki controllingu oraz zarządzania ryzykiem finansowym, by uzyskać jeszcze większą pewność i skuteczność działania. Dodatkowo, celem tego obszaru jest m.in. przedstawienie nowoczesnych koncepcji z zakresu rachunkowości, finansów, ryzyka inwestycyjnego, ekonomii dla menedżerów. Jednocześnie przedstawione zostaną techniki zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce życia gospodarczego przy podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych. Każdy słuchacz pozna także sposoby analizy elementów sprawozdania finansowego, by móc efektywnie i łatwo zarządzać wartością przedsiębiorstwa opartego na tego typu danych oraz nauczy się trafnie podejmować decyzje, które mogą wpływać na wynik finansowy i konkurencyjność firmy na rynku krajowym i zagranicznym. Core modules in this area are: Moduły obowiązkowe wchodzące w skład tego obszaru: Financial Accounting dr Józef Aleszczyk Managerial Finance dr Tomasz Nowaczyk Managerial Accounting & Control dr Remigiusz Napiecek, dr Łukasz Kononowicz Economics for the Executives Arvind K. Jain, Ph.D. Elective modules: Moduły do wyboru: Financial Risk Management Vesa Puttonen, Ph.D Tax Law prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, dr Jacek Patyk You will find more at Rzeczpospolita i Perspektywy kwiecień/maj 2006 W rankingu niepublicznych uczelni magisterskich przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita i miesięcznik Perspektywy Wyższa Szkoła Bankowa zajęła najwyższe miejsce wśród wszystkich niepublicznych uczelni w regionie.

17 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW 15 Nie ma gór na które nie można się wspiąć. Są tylko ludzie, którzy nie potrafią tego zrobić.

18 16 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW Kiedy trzeba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i czekał, to góra zrobi się mniejsza.

19 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIÓW COMMUNICATION & MARKETING SKILLS BLOKI TEMATYCZNE 17 This concentration offers classes that are mostly practical in nature and take the format of simulation games, workshops, group presentations and case studies. It aims at providing up-to-date and practical skills useful in business communication and marketing management, also internationally. Modules in this concentration present business communication and marketing management not only as a form of communication with the market aimed at genertating sales and creating brand awareness, but also as a strategy ensuring long-term and permanent growth of the company. Participants will acquire knowledge and skills needed to identify, understand, and function in the multicultural environment so characteristic of modern business. They will learn about modern marketing realities, improve their presentation techniques and find out how to effectively communicate information of strategic importance to their organization. They will also learn how to use psychological leadership and motivational techniques, discover how their personal style affects co-workers, design their personal plans in respect to power and influence development throughout their careers, understand mechanisms controling behaviors in organizations, and increase their efficiency in dealing with situations managers and administrators come across every day. Core modules in this area are: Moduły obowiązkowe wchodzące w skład tego obszaru: Zajęcia w ramach tego obszaru mają w dużej mierze charakter praktyczny i są prowadzone w formie gier symulacyjnych, warsztatów, prezentacji grupowych czy studiów przypadku. Głównym założeniem tego obszaru tematycznego jest przekazanie nowoczesnych, a zarazem praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji w biznesie oraz zarządzania marketingowego, zorientowanego na prowadzenie działalności także na arenie międzynarodowej. Moduły w tym obszarze przedstawiają powyższe zagadnienia nie tylko jako formę komunikacji z rynkiem przez prowadzone działania prosprzedażowe i wizerunkowe, ale także jako strategię ukierunkowaną na długotrwały i stabilny sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Słuchacze będą mieli również możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikacji, rozumienia oraz funkcjonowania w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego biznesu, poznają uwarunkowania współczesnego marketingu, udoskonalą własny styl prowadzenia prezentacji i przekazywania informacji strategicznych dla organizacji. Słuchacze nauczą się także stosować metody psychologiczne z zakresu przywództwa i motywowania, poznają tajniki własnego stylu oddziaływania na współpracowników, sformułują indywidualny plan rozwoju w odniesieniu do kształtowania władzy i wpływu w czasie trwania kariery, zrozumieją mechanizmy rządzące zachowaniami w organizacji i podniosą swoją efektywność w zarządzaniu codziennymi sytuacjami, z jakimi stykają się menedżerowie i administratorzy. Business Communication Michael J. Baker, BA, MA, EMBA Organizational Behaviour Michael Manning, Ph.D. Elective modules: Moduły do wyboru: Power and Influence Colette A. Frayne, Ph.D. Marketing Management dr Tomasz Czub, mgr Michał Błoński Leadership & Change Management Peter J. Stark, Ph.D. Creating High Performance Teams Harry J. Lasher, Ph.D. You will find more at Home&Market marzec 2006 Uczelnia zajeła 5. miejsce wsród niepublicznych wyższych szkoł biznesu. Jest to najwyższe miejsce wsród uczelni w regionie.

20 EXECUTIVE MBA PROGRAM STUDIOW 18 INTERNATIONAL BUSINESS & MANAGEMENT ISSUES BLOKI TEMATYCZNE Modules in this concentration provide an understanding of the processes taking place in the global economy. They also expand and organize participants economic knowledge by showing the international context of the modern enterprise. In-depth presentation of the issues in this concentration not only equips participants with practical information on different areas of company operations but provides them with additional managerial skills vital for managing a company in the international environment. Participants will improve their skills in the areas of identifying and solving interpersonal problems, conducting international negotiations, finding expansion opportunities abroad. The ability to analyze domestic problems from international perspective and to recognize cultural difference is the main aim of these modules, which are tailored not only to the needs of large corporations but also small and medium enterprises operating within the EU market Core modules in this area are: Moduły obowiązkowe wchodzące w skład tego obszaru: Moduły wchodzące w skład tego obszaru pozwalają zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce światowej oraz dają szansę poszerzenia i usystematyzowania posiadanej wiedzy o międzynarodowy wymiar funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Dzięki zawartym w nim pogłębionym zagadnieniom każdy słuchacz zdobywa nie tylko praktyczne informacje z określonej dziedziny funkcjonowania firmy, ale także uzyskuje dodatkowe umiejętności menedżerskie, wspomagające proces zarządzania na arenie międzynarodowej. Słuchacze udoskonalą umiejętności związane z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów interpersonalnych, negocjacjami na arenie międzynarodowej, poszukiwaniem dodatkowych możliwości rozwoju poza granicami swojego kraju. Umiejętność analizy problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej oraz zagadnień międzykulturowych to główny cel kształcenia w ramach tej grupy modułów, dostosowanych do potrzeb nie tylko dużych międzynarodowych korporacji, ale także przedsiębiorstw średniej i małej wielkości, funkcjonujących w obrębie Unii Europejskiej. International Business Hannu T. Seristö, Ph. D. International Marketing Management Ilkka Ronkainen, Ph.D. International Operations Management Aimo Inkiläinen, Ph.D. Elective modules: Moduły do wyboru: Cross-Cultural Management Catherine Bartlett, Ben Nothnagel European Integration dr Renata Stawarska, dr Piotr Ratajczyk, Zdzisław Podrez You will find more at Program Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jest jedynym w Wielkopolsce anglojęzycznym zaklasyfikowanym do klasy mistrzowskiej w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM.

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Studia MBA

CENTRUM EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Studia MBA CENTRUM EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Studia MBA Dlaczego warto podjąć studia MBA? 1. ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH PROGRAMY MBA OPRÓCZ DOSTARCZANIA RZETELNEJ I KOMPLEKSOWEJ WIEDZY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants

Dzień dobry! Patrycja Rokicka. Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland. The global body for professional accountants Dzień dobry! Patrycja Rokicka Business Relationship Manager - Universities ACCA Poland Twoja przyszłość zaczyna się teraz! Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas studiów? Chcesz wyróżnić

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION

ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-067 Negocjacje Negotiations. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-067 Negocjacje Negotiations. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-EKO-067 Negocjacje Negotiations Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/13 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA. CIMA Masters Gateway Assessment

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA. CIMA Masters Gateway Assessment Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej kwalifikacji dla absolwentów MBA CIMA Masters Gateway Assessment CIMA dostrzega potencjał absolwentów MBA, uznając ich za przyszłych liderów biznesu. Jednakże przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści. A Word from the Rector 1. Poznan School of Banking 2. Aalto University School of Economics 3

Table of contents. Spis treści. A Word from the Rector 1. Poznan School of Banking 2. Aalto University School of Economics 3 Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie w języku angielskim POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Aalto s Associate Dean 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Business 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Executive Master of Business Administration 2010 Table of contents Spis treści A word from the Rector Poznan School of Banking Aalto University School of Economics Helsinki School of Economics Three pillars

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-169I Zarządzanie usługami Service Management. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-169I Zarządzanie usługami Service Management. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-169I Zarządzanie usługami Service Management Subject Level of

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów realizujących program SGH-CIMA w roku akademickim 2013/2014 i w latach kolejnych

Informacja dla studentów realizujących program SGH-CIMA w roku akademickim 2013/2014 i w latach kolejnych Przygotowane przez CIMA Poland (zamieszczone 20.06.2014) Informacja dla studentów realizujących program SGH-CIMA w roku akademickim 201/2014 i w latach kolejnych Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do programowania gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Poznań, 2016 Moje motto zawodowe to: Ustawiczny rozwój osobisty prowadzi do harmonii i sukcesu

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo