Table of contents. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Table of contents. Spis treści"

Transkrypt

1

2 Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma 7 International Faculty 9 Modern teaching methods 10 Program organization 12 Program Curriculum 13 Company Management 14 Financial Expertise 15 Communication & Marketing Skills 16 International Business & Management Issues 17 Business Project & International Week 18 Program Participants 20 Press about Executive MBA 22 Admission Requirements 24

3 Szanowni Państwo! Sukces jest marzeniem każdego z nas. Odpowiednia wizja mobilizuje i zachęca do działania. Najlepsi menedżerowie są świadomi, że najskuteczniejszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej systematyczne tworzenie. Wraz z Aalto University School of Economics stworzyliśmy unikalny program studiów Executive MBA jeden z najlepszych na świecie, którego siłą są międzynarodowe doświadczenia. Dajemy konkretną, praktyczną wiedzę. Program dedykujemy osobom kierującym firmami, reprezentującym bądź aspirującym do wysokich stanowisk menedżerskich. Co roku kształcimy ludzi pełnych pasji, otwartych i poszukujących nowych rozwiązań. Na przykładzie licznych case studies i doświadczeń zbieranych z całego świata nauczamy, jak aplikować wizję, podejmować odpowiedzialne i skuteczne decyzje, analizować dane i wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Wzmacniamy kompetencje i umiejętności lidera, stąd Executive MBA są wyjątkowymi studiami. Wytrwałość to domena największych menedżerów. Filarami, na których opierają się ich sukcesy, są wiedza, cierpliwość, odważne decyzje oraz dalekowzroczność. Sukcesy te są konsekwencją zaangażowania w realizację podjętych decyzji. Naszym celem jest rozwój kompetencji, odwagi do kreowania rzeczywistości, tworzenia własnych światów, dalekosiężnych i ambitnych planów rozwoju. Wspierając rozwój kompetencji menedżerskich, oferujemy Państwu narzędzie do realizacji swoich marzeń, celów oraz szeroko pojętego sukcesu zarówno zawodowego, jak i osobistego. Prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 1

4 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznan School of Banking (WSB) Teoria w praktyce Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest pierwszą z dziewięciu Wyższych Szkół Bankowych stanowiących jedną z największych grup uczelni biznesowych w Polsce. Od 1998 r. Uczelnia ma swój Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, a od 2008 r. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. W szerokiej ofercie WSB w Poznaniu znajdują się: studia I i II stopnia studia podyplomowe Executive Master of Business Administration kursy językowe kursy i szkolenia specjalistyczne oraz międzynarodowe certyfikaty ekonomiczne Uniwersytet Każdego Wieku. Aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym umożliwia Uczelni wykorzystanie doświadczeń biznesu w procesie dydaktycznym. Dużą część wykładowców, na wszystkich poziomach kształcenia, stanowią praktycy z bogatym doświadczeniem. Szkoła co roku gości przedstawicieli m.in. Rządu i Parlamentu RP, Centrum Europejskiego, Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Business Centre Club czy Konfederacji Pracodawców Polskich. Pozycja w rankingach W 2011 r. WSB w Poznaniu została uznana za Uczelnię nr 1 w Wielkopolsce przez takie opiniotwórcze periodyki, jak: dziennik Rzeczpospolita i miesięcznik Perspektywy. WSB 12 raz z rzędu utrzymała pozycję najlepszej wśród wszystkich niepublicznych uczelni w Wielkopolsce. W rankingu studiów podyplomowych, przeprowadzonym przez Home & Market w 2011 roku, studia podyplomowe w WSB uplasowały się na pozycji lidera w Wielkopolsce. Wyróżnienia i akredytacje Przyznanie WSB w Poznaniu pierwszej w Polsce akredytacji instytucjonalnej Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum to uznanie, że wszelkie sfery działalności szkoły: dydaktyczna, społeczna czy administracyjna spełniają wysokie kryteria w nauczaniu, wzorowane na systemach Europy Zachodniej i USA. Wyróżnienie Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości dla jednej z trzech najlepszych uczelni w Polsce. Theory in practice The Poznan School of Banking is one of nine Schools of Banking, the largest group of business schools in Poland. Since 1998 the school has had a branch in Chorzow and since 2008 the Economic Faculty in Szczecin. The WSB in Poznan offers a wide range of courses, including: first and second degree studies post-graduate studies Executive Master of Business Administration Program language courses specialist courses and training and international economic certificates Every Age University. Active collaboration with the economic environment enables the school to draw on actual business practice as part of the teaching process, with a large proportion of the teaching staff at all levels having extensive practical experience. Every year the school invites guests from the Polish government and parliament, as well as the European Centre, Polish European Community Studies Association (PECSA), National Bank of Poland, European Bank for Reconstruction and Development, Business Centre Club, Confederation of Polish Employers, and many other organisations. Position in the rankings In 2011 WSB in Poznan was ranked first in Wielkopolska by such influential periodicals as: Rzeczpospolita and Perspektywy and Home & Market. For the twelfth time running, WSB maintained its position as the best non-public university level school in Wielkopolska. In the ranking of postgraduate studies published by Home & Market 2011, the postgraduate programe offered by the Poznan School of Banking was named the best in the region of Wielkopolska. Awards and accreditations WSB in Poznan, is being awarded the first institutional accreditation in Poland of the Association of Management Education Forum, can show that all spheres of activity of the school: educational, social and administrative meet the high educational criteria of western European and US systems. An award by the Polish-American Enterprise Fund for one of the three best schools in Poland. 2 EXECUTIVE MBA MIĘDZYNARODOWY, PRESTIŻOWY, PRAKTYCZNY

5 Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni. Arystoteles Onasis Aalto University School of Economics Aalto University School of Economics Aalto University nowa jakość, nowe możliwości Aalto University powstał w 2010 r. z połączenia trzech wiodących w Finlandii uniwersytetów: Helsinki School of Economics (utworzonej w 1911 r.) University of Art and Design Helsinki (utworzonego w 1871 r.) Helsinki University of Technology (utworzonego w 1849 r.). Ten innowacyjny projekt otworzył drogę do realizacji nowej misji i wizji, opartej na kilkudziesięciu latach doświadczeń. Aalto University wyznacza trendy w szkolnictwie wyższym związane z interdyscyplinarnym podejściem do badań i edukacji, łącząc wiedzę z dziedziny ekonomii, technologii i wzornictwa. Globalna sieć kształcenia menedżerów Aalto University School of Economics (wcześniej Helsinki School of Economics) jest wiodącą uczelnią biznesu w Finlandii. Tworząc ogólnoświatową organizację edukacyjną o najwyższych standardach, umożliwia ludziom i organizacjom osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu i kształceniu liderów. Aalto University School of Economics należy do konsorcjum Program in International Management (PIM), skupiającego 52 najlepsze uczelnie ekonomiczne z całego świata. Umożliwia to międzynarodową wymianę studentów, zachęca do współpracy między pracownikami naukowymi oraz wspólnego podejmowania przedsięwzięć. Skandynawska uczelnia należy ponadto do Community of European Management Schools (CEMS), zrzeszającego 17 najlepszych europejskich uczelni ekonomicznych i 50 uznanych firm międzynarodowych. W najbardziej prestiżowym rankingu, przeprowadzanym przez Financial Times, uczelnia zdobyła: 53 miejsce w ogólnoświatowym rankingu programów Executive MBA ( Top Executive MBA Programs ) wrzesień 2011 r. 22 miejsce w rankingu Europejskich Szkół Biznesu ( European Business Schools ) grudzień 2011 r. Aalto University new quality, new opportunities Aalto University was founded in 2010 as a merger of three leading Finnish universities: Helsinki School of Economics (founded in 1911) University of Art and Design Helsinki (founded in 1871) Helsinki University of Technology (founded in 1849) This internationally innovative project paved the way for a new mission and vision drawing on experiences gained over many centuries. Combining economics, technology and design, Aalto University sets new trends in the higher education sector by promoting an interdisciplinary approach to research and education. Global manager training network Aalto University School of Economics (formerly Helsinki School of Economics) is the leading business school in Finland. As an educational institution with a global reach meeting the most stringent standards and using innovative solutions in manager and leader training, the School gives individuals and organisations an opportunity to achieve outstanding results. Aalto University School of Economics is part of the Program in International Management (PIM) Consortium as one of 52 best economic schools from over the world. This allows for student exchange schemes, encourages cooperation between faculty members and promotes joint projects. The School also belongs to the Community of European Management Schools (CEMS), an organisation of 17 best European economic schools and 50 internationally renowned companies. In the most prestigious ranking published by Financial Times, the School ranked: 53nd in the global ranking Top Executive MBA Programs September nd in the European Business Schools ranking December

6 Program studiów Executive MBA urzekł mnie swoim międzynarodowym charakterem. Mam tu ma myśli zarówno zagranicznych wykładowców, co w oczywisty sposób podnosi atrakcyjność prowadzonych zajęć, jak i samych studentów. Dużym atutem jest International Week, czyli możliwość wyjazdu na zagraniczne uczelnie, gdzie realizowany jest program Aalto University. Przez tydzień byłem w Helsinkach, miałem również przyjemność polecieć na zjazd do Singapuru. Większość z nas, słuchaczy Executive MBA, pracuje w międzynarodowych organizacjach. Mniej lub bardziej, są to organizacje o podłożu europejskim lub anglosaskim. Nieocenionym doświadczeniem jest więc poznanie zupełnie innej kultury, obserwowanie tego zderzenia pomiędzy europejską a azjatycką mentalnością. Objawia się to m.in. w zupełnie innym podejściu ludzi do pracy lub zaangażowaniu się w pracę zespołu. Wszystkim tym, którzy zastanawiają się, czy i jakie studia MBA wybrać, szczerze polecam Executive MBA w Poznaniu. Zdobyłem wiedzę, którą zamierzam wykorzystać w niedalekiej przyszłości. Krzysztof Piórkowski Dyrektor Finansowy / CFO Strateg Mining Services sp. z o.o. 4

7 Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie. Abraham Lincoln Trzy filary programu Three pillars of The Program Międzynarodowy studia organizowane wspólnie z Aalto University School of Economics, Helsinki do 75% zajęć w języku angielskim kadra dydaktyczna z Polski, Finlandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii międzynarodowy dyplom uznawany na całym świecie, wystawiany wspólnie przez Aalto University School of Economics i WSB International Week sesja wyjazdowa organizowana w Helsinkach dla słuchaczy Programów Executive MBA z Helsinek, Seulu, Singapuru, Taipei i Poznania wymiana słuchaczy możliwość zaliczenia wybranych modułów w Finlandii, Singapurze i Korei Południowej specjalizacja Programu: zarządzanie i biznes międzynarodowy Prestiżowy Akredytacja Association of MBAs druga w Polsce i pierwsza w Wielkopolsce Aalto University School of Economics jedna z najlepszych uczelni biznesowych w Europie, zdobywca 22 pozycji w rankingu Financial Times European Business Schools miejsce w światowym rankingu Financial Times Executive MBA Programs 2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu to od 11 lat Uczelnia nr 1 w Wielkopolsce wśród niepublicznych uczelni biznesowych klasa profesjonalna plus przyznana przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Praktyczny modułowy system nauczania umożliwiający zaliczanie przedmiotów w wybranej kolejności i w dogodnym dla siebie terminie lista przedmiotów do wyboru zapewniająca możliwość zaplanowania indywidualnej ścieżki studiowania okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami podczas wymiany słuchaczy w ramach sieci Aalto Executive MBA interaktywne metody nauczania warsztaty, business case y, dyskusje panelowe, analizy przypadków, symulacje zajęcia raz w miesiącu w trybie weekendowym kontakt z Uczelnią 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie dzięki platformie internetowej Extranet możliwość rozłożenia płatności w przystępnym systemie ratalnym International studies organised jointly with Aalto University School of Economics, Helsinki up to 75% of courses taught in English faculty from Poland, Finland, Canada, USA and United Kingdom international diploma recognised worldwide, awarded jointly by Aalto University School of Economics and WSB International Week a tour session organized in Helsinki for participants in Executive MBA Programs from Helsinki, Seoul, Singapore, Taipei and Poznań participants exchange selected modules may be completed in Finland, Singapore and South Korea speciality of the Program: international management and business Prestigious Executive MBA Program was accredited by the Association of MBAs as the second in Poland and first in Wielkopolska Aalto University School of Economics one of the best business schools, ranked by the Financial Times as 22nd among European Business Schools in rd position in the Executive MBA Programs 2011 ranking by Financial Times For 11 years now the Poznań School of Banking has ranked 1st in the category of private business schools operating in the region of Wielkopolska Professional Plus Class was awarded to the Programme by the FORUM Management Education Association Practical a modular teaching system: credits for each subject are obtained in the order and at times convenient for the students a list of subjects to choose from students may plan their own education path opportunity to share knowledge and experience during student exchanges within the Aalto Executive MBA network interactive teaching methods workshops, business cases, panel discussions, case analysis, simulations classes held once a month over a weekend contact with the school round the clock from any location in the world through the Extranet possibility of tuition fee payment under a convenient instalment system 5

8 Prestiżowe akredytacje Prestigious accreditations Akredytacja studiów MBA to profesjonalna ocena programu, dokonana przez niezależną organizację, która ustala standardy jakości w dziedzinie edukacji menedżerskiej. Akredytacje, jakie otrzymali partnerzy Programu, stanowią gwarancję zachowania najlepszych wzorców edukacyjnych w kształceniu profesjonalnych kadr menedżerskich. Program Executive MBA w WSB w Poznaniu otrzymał w maju 2004 roku jako pierwszy w Wielkopolsce i drugi w Polsce akredytację Association of MBAs, wspólnie z programami realizowanymi w Helsinkach, Singapurze i Seulu. Partner w potrójnej koronie Aalto University School of Economics jako pierwsza uczelnia skandynawska weszła do elitarnego grona szkół noszących potrójną koronę. Oznacza to, że otrzymała trzy prestiżowe akredytacje: AACSB, AMBAs i EQUIS. Takim wyróżnieniem może poszczycić się jedynie 40 uczelni na całym świecie. Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB) jest pierwszą na świecie i wciąż największą organizacją akredytującą uczelnie biznesowe. Przyznanie akredytacji przez to elitarne stowarzyszenie jest świadectwem spełniania przez uczelnię wysokich standardów nauczania, sukcesów w realizacji celów edukacyjnych i wzorowego połączenia teorii z praktyką. Brytyjska akredytacja przyznawana przez Association of MBAs stanowi gwarancję niezależnej oceny jakości programów MBA, opartej na ustalonych kryteriach, dla zapewnienia najwyższych standardów poziomu nauczania i treści programowych. Międzynarodowy program MBA prowadzony przez Aalto University School of Economics był pierwszym i najstarszym skandynawskim programem akredytowanym przez AMBAs. EQUIS Certyfikat Europejskiego Systemu Podnoszenia Jakości (The European Quality Improvement System) jest potwierdzeniem spełniania przez helsińską uczelnię najwyższych europejskich i międzynarodowych standardów. Poświadcza duże doświadczenie w edukacji z dziedziny ekonomii i kształcenia menedżerów. The accreditation of the MBA studies means a professional assessment of the curriculum, performed by an independent organisation which sets quality standards in managerial education. The accreditations granted to the partners of the Executive MBA Programe confirm the highest educational standards used in training professional managers. The Executive MBA Program at Poznań School of Banking was the first in Wielkopolska and second in Poland to have been accredited, in May 2004, to the Association of MBAs, jointly with the programs in Helsinki, Singapore and Seoul. A triple crown partner Aalto University School of Economics, a partner in the program, is the first Scandinavian university to join an elite group of schools boasting a triple crown. This means that it has received three prestigious accreditations: AACSB, AMBAs and EQUIS. This award has been granted to only 40 schools worldwide. Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB) is the first global and largest organisation accrediting business schools. The accreditation by this elite association is evidence that the school meets the required high levels of teaching standards; it has been successful in achieving its educational goals and is a model in combining theory with practice. The British accreditation granted by the Association of MBAs is a guarantee of an independent assessment of MBA program quality, based on pre-determined criteria in order to ensure top standards in teaching and in the curricula. The international MBA program operated by Aalto University School of Economics was the first and oldest Scandinavian program accredited by AMBAs. EQUIS The European Quality Improvement System is confirmation that this university from Helsinki meets the highest European and international standards, at the same time confirming its abundant experience in economic and managerial education. 6 EXECUTIVE MBA MIĘDZYNARODOWY, PRESTIŻOWY, PRAKTYCZNY

9 Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi. Albert Einstein Dyplom Executive MBA Executive MBA Diploma Dyplom Dyplom ukończenia Programu Executive MBA wystawiany jest w języku angielskim wspólnie przez Aalto University School of Economics i WSB w Poznaniu dla tych uczestników Programu, którzy pomyślnie zaliczą 20 modułów i projekt menedżerski. Absolwenci otrzymują także certyfikat z listą modułów oraz ocenami, jakie uzyskali. Na wykazie tym umieszczone są nazwiska wykładowców prowadzących zajęcia i nazwy ich macierzystych uczelni. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Absolwenci Programu Executive MBA otrzymują dodatkowo świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Menedżerskich, wydane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. System ocen Słuchacze otrzymują oceny w systemie A, B, C, F. Ocena F odpowiada niezaliczeniu modułu. Słuchacze, którzy nie zaliczą danego modułu, mogą to uczynić razem z uczestnikami kolejnej edycji studiów. Po ukończeniu każdego modułu słuchacze otrzymują certyfikat potwierdzający jego zaliczenie, wystawiany w języku angielskim i polskim. Diploma The Executive Master of Business Administration graduation Diploma is issued in English, jointly by Aalto University School of Economics and WSB, and is awarded to those students who have successfully completed 20 modules and a managerial project. Program graduates also receive an official academic transcript of all modules studied along with the grades. The transcript contains the names of the module teachers and their alma maters. Postgraduate Studies Certificate In addition, Executive MBA Program graduates receive a certificate of Postgraduate Management Studies issued by Poznan School of Banking. Grading system The grading system awards letter grades of A, B, C, or F as a final grade for each module. F means failure to pass the module. Participants who fail a module can retake it with students of another year or in another Aalto Executive MBA in another location. After completing each module participant receives a module completion certificate issued both in English and Polish. Student exchange International student exchange program allows EMBA Program participants to take selected modules abroad: in Helsinki, Singapore or Seoul. 7

10 Wybrałam Program MBA w Wyższej Szkole Bankowej, ponieważ zależało mi na tym, aby stać się lepszym liderem i wsparciem dla zróżnicowanego zespołu ludzi, którymi zarządzam. Równie ważne było zdobycie wiedzy i kompetencji do pracy w międzynarodowym środowisku. Poza tym chciałam to zrobić także dla siebie i swojego osobistego rozwoju! Proponowany przez Wyższą Szkołę Bankową Program MBA zdobył już duże uznanie, a międzynarodowa akredytacja AMBA dodatkowo podnosi jego rangę. Stąd miałam duże oczekiwania co do programu i wykładowców. Udało się je spełnić. To, co bardzo podobało mi się w tym programie, to łączenie zagadnień makroekonomicznych z takimi dziedzinami jak: rachunkowość, marketing czy finanse. Istotne dla mnie były także zajęcia, które były inspiracją do uświadamiania i budowania w sobie postaw i zachowań menedżerskich. Nauczyłam się, że bardzo często nie ma jedynego dobrego rozwiązania, a każda trudna kwestia może być rozpatrywana na wiele różnych sposobów. Zasadniczy wpływ na to miało duże zróżnicowanie mojej grupy, zarówno pod względem profilu zawodowego, jak i zdobytego doświadczenia. Z pewnością mogę stwierdzić, że zdobyta wówczas wiedza otwiera teraz przede mną wiele drzwi Aneta Kaczmarczyk Supply Chain Manager Thule sp. z o.o. 8

11 One of the most valuable aspects of the Executive MBA Program in Poznań is the establishment of strong, lasting international network of friends and business colleagues, a network that will deliver throughout your career. J. Michael Geringer, Ph.D. Professor of Strategy and International Business at California Polytechnic University Międzynarodowa kadra dydaktyczna International Faculty Wykładowców Programu Executive MBA charakteryzuje multidyscyplinarne przygotowanie zawodowe, międzynarodowe doświadczenie, praktyczne podejście i pasja nauczania. Kadrę dydaktyczną tworzą profesorowie renomowanych uczelni amerykańskich i europejskich oraz wysokiej klasy specjaliści z bogatym dorobkiem naukowym i ścisłym związkiem z praktyką gospodarczą. Studia Executive MBA łączą doświadczenie i wiedzę wizytujących profesorów z uczelni ekonomicznych o międzynarodowym uznaniu z umiejętnościami zawodowymi słuchaczy. Wykładowcy są wybierani i zatwierdzani na podstawie referencji, przydatności i aktualności ich doświadczenia, stosowanych metod nauczania i materiałów oraz praktycznej znajomości biznesu międzynarodowego. Standardową praktyką jest ocena każdego z modułów przez uczestników. The teaching faculty of the Executive MBA Program is multidisciplinary in professional training, international in experience, practical in orientation and focused on teaching. The faculty comprises professors of renowned European and American universities and top grade specialists with excellent academic credentials and close ties with business practice. They create a vibrant atmosphere for challenging intellectual and practical business education. The Executive MBA faculty brings together the experience and knowledge of visiting professors from internationally renowned business schools. The faculty are selected and approved on the basis of references, their relevant and up-to-date experience, their teaching practices, materials, and international business expertise. Course evaluation by participants is standard practice. Wśród wykładowców Programu Executive MBA znajdują się: The teaching faculty of the Executive MBA Program includes: dr Józef Aleszczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu David W. Arnesen, J.D., Seattle University, USA Michael J. Baker, MA, EMBA, Aalto University School of Economics, Finlandia Min Basadur, Ph.D., McAlister University, Kanada mgr Michał Błoński, Centrum Analiz Rynkowych Board, Gdańsk Tony Fang, Ph.D., Stockholm University, Szwecja Colette A. Frayne, Ph.D., California Polytechnic University, USA J. Michael Geringer, Ph.D., California Polytechnic University, USA prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Aimo Inkiläinen, Ph.D., Aalto University School of Economics, Finlandia Arvind K. Jain, Ph.D., Concordia University in Montreal, Kanada dr Jerzy Jagoda, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu dr hab. Jacek Łuczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu mgr Marek Kowalczyk, Mandarine Project Partners dr Michel Muszyński, Francuski Instytut Zarządzania dr Remigiusz Napiecek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu mgr Jan Mądry, Training Partners sp. z o.o. Ben Nothnagel, Aalto University School of Economics Executive Education, Finlandia Sudhanshu Palsule, Pertec Consulting, Wielka Brytania dr hab. Jacek Patyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu dr Mariusz Piotrowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu John Peloza, Ph.D., Florida State University, USA mgr Jarosław Ropiejko, Training & Development mgr Robert Rudnik, C.O.S. Polska Sanjit Sengupta, Ph.D., San Francisco State University, USA Peter J. Stark, Ph.D., Concordia University, St. Paul, USA Paul R. Timm, Ph.D., Marriott School o f Management, USA Gary Wagenheim, Ph.D., Simon Faser University, Kanada dr Włodzimierz Wudarzewski, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 9

12 Nowoczesne metody dydaktyczne Modern teaching methods Metody dydaktyczne wykorzystywane w Programie Executive MBA kładą nacisk na interakcję i aktywny udział słuchaczy. Nauczanie przybiera różne formy: wykładu, dyskusji w grupach, analizy przypadku, testu, symulacji, prezentacji. Uczestników zachęca się do przekładania pozyskanej wiedzy na jej praktyczne wykorzystanie w obecnej pracy. Zapewnia to dynamiczny proces nauczania. Oceniany jest także aktywny udział studentów w zajęciach. The learning methods emphasize interaction and participation. Our mission is to integrate theory with practice. The instruction takes various forms: lectures, group debates, casework, quizzes, role plays, simulations, presentations. You are encouraged and required to link the academic input with your existing professional experience. This ensures a dynamic learning process. Contribution during face-toface contact is also graded. Integrating experience into learning Theory and practice Draw on latest theory and decide how to apply it in specific contexts. Implementing management tools Development activities Effect organizational and individual know-how and behavior. New concepts & tools Constructing new concepts, tools and working methods by combining the new knowhow and skill to best existing practices and by keeping in mind the business environment and vision. Practical experience Information, data, working ground for organizational and individual development. Learning process philosophy and methods Group work, simulations, experimentation, reflection. Analysis of experience What was done, how, why? Forms of intervention Training, process consultation, development projects. 10 EXECUTIVE MBA MIĘDZYNARODOWY, PRESTIŻOWY, PRAKTYCZNY

13 Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to studia o robieniu biznesu. Mamy tu praktyczną analizę rzeczywistych przypadków, w szczególności wiele odniesień do handlu międzynarodowego. W programie zajęć każdy znajdzie coś dla siebie. Cenię fakt, że prowadzący są otwarci na wprowadzanie do dyskusji na forum, bieżących spraw, problemów i doświadczeń biznesowych uczestników. Jest to najlepsza nauka, gdyż opiera się na najbliższych nam przypadkach. Na zajęciach uczyliśmy się praktycznego stosowania tzw. cech miękkich. Szczególnie wartościowe jest to dla osób, które chcą budować sukces firmy, wykorzystując wysoki poziom kultury korporacyjnej. Wykłady z zakresu: etyki w biznesie, zarządzania zmianą czy wpływu różnorodności kulturowych na transakcje gospodarcze uważam za bardzo dobrze zainwestowany czas. Na studiach Executive MBA w Poznaniu można nawiązać wiele wartościowych kontaktów: zarówno biznesowych, jak i osobistych. Poza dyplomem to właśnie one pozostają na całe życie. A to według mnie liczy się obecnie w każdym biznesie. Marek Michałowicz Wrigley Poland sp. z o.o. 11

14 Organizacja Programu Program organization Studia Executive MBA trwają 2 lata. Program obejmuje 26 modułów. Każdy z nich to minimum 22 godziny zajęć dydaktycznych w ciągu jednego weekendu, co łącznie daje ponad 570 godzin nauki. Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu i trwają w piątki od do 21.00, a w soboty i niedziele od 9.00 do Pierwszy zjazd ma charakter integracyjny i odbywa się poza siedzibą Uczelni, w okolicy Poznania. WSB pokrywa koszty związane z organizacją, noclegami i wyżywieniem uczestników tego zjazdu. Proces kształcenia liderów w biznesie Typowy moduł składa się z następujących etapów: Etap 1. Przygotowanie do zajęć Przed zajęciami uczestnicy Programu otrzymują pakiet materiałów dydaktycznych. Daje to możliwość zapoznania się z tematyką modułu oraz przygotowania pracy wstępnej. Etap 2. Udział w zajęciach Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zajęcia weekendowe w kompleksowy sposób łączą: naukę przez kontakt bezpośredni z wykładowcą ekspertem intensywną współpracę i udział w zadaniach grupowych uczestnictwo w dyskusjach podczas zajęć. Wśród stosowanych metod nauczania znajdują się m.in.: wykłady, analizy przypadków, prezentacje indywidualne i grupowe, warsztaty i ćwiczenia, gry symulacyjne i komputerowe, testy osobowości, dyskusje, konsultacje indywidualne. Etap 3. Zaliczanie modułu Każdy moduł kończy się pisemną pracą zaliczeniową o charakterze praktycznym. Kryteria zaliczenia określają poszczególni wykładowcy na początku zajęć z danego modułu. Pod uwagę mogą oni brać m.in. aktywność na zajęciach, prezentacje samodzielne i grupowe, raporty dotyczące pracy grupowej, pisemne analizy studium przypadku, testy do samodzielnego rozwiązania, prace pisemne słuchaczy. Zakwaterowanie Uczestnicy Programu organizują zakwaterowanie we własnym zakresie. Uczelnia pomaga w rezerwacji noclegów w hotelach znajdujących się w centrum Poznania. Dzięki WSB słuchacze Programu mogą korzystać ze znacznych zniżek w hotelach: Lech, Novotel Centrum, Hotel Włoski, Andersia oraz City Park Residence. The Executive MBA Program at WSB takes 2 years to complete. The curriculum includes 26 modules. Each of them includes 22 hours of intensive classes giving in total more than 570 hours of lectures, classes and workshops. Classes are held once a month on Fridays from 4 to 9 pm, and on Saturdays and Sundays from 9 am to 4 pm. In the first year of studies there is one residential weekend combining classes and social activities. The weekend program is held outside the School, near Poznan. The School covers all organization, board and lodging expenses. Process of training business leaders A typical module consists of the following stages: Stage I. Preparation for classes Before classes Program participants receive a binder with the teaching materials. This allows them to get acquainted with the module subject matter and do the preparatory homework designed by the instructor. It is also time for individual work, setting one s own goals and needs for the learning process. Stage II. Class participation Class attendance is obligatory. Weekend classes are designed to combine: learning through direct contact with instructor-expert, intense cooperation with other Program participants, participating in in-class discussions and in group tasks, sharing one s knowledge and skills with others. The teaching methods used include: lectures, case studies, individual and group presentations, workshops and exercises, simulation and computer games, personality tests, discussions, individual consultations. Stage III. Passing the module Every module ends with a final written assignment, to be prepared according to the requirements and guidelines set by the instructor at the beginning of the course. Among the criteria they may evaluate are student s involvement, individual and group presentations, group tasks reports, written case studies analyses, individual tests and written assignments. Accommodation Program participants are responsible for their accommodation. The School offers assistance with finding accommodation in Poznan hotels. Students are eligible for significant discount and the Lech, Novotel Centrum, Włoski, Andersia and City Park Residence hotels. 12 EXECUTIVE MBA MIĘDZYNARODOWY, PRESTIŻOWY, PRAKTYCZNY

15 Program studiów Program curriculum Program Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu szczególną uwagę zwraca na strategiczne zarządzanie i przywództwo w środowisku międzynarodowym. Cały program podzielony jest na cztery bloki tematyczne: zarządzanie przedsiębiorstwem zagadnienia finansowe marketing i komunikację zarządzanie międzynarodowe. Projekt menedżerski oraz International Week integrują i w praktyczny sposób uzupełniają zdobytą wiedzę w powyższych dziedzinach. Dodatkowym elementem spajającym wiedzę uzyskiwaną w ramach poszczególnych bloków tematycznych są słuchacze Programu dzielący się podczas zajęć własnymi doświadczeniami zawodowymi. Tylko studia MBA dają możliwość konfrontacji z reprezentantami najwyższych stanowisk z różnych branż. The Executive MBA Program at Poznan School of Banking places emphasis on strategic management and leadership in an international context. The whole program is divided into four thematic concentrations covering broad business areas such as: company management financial issues marketing and communication international business. The Managerial Project and the International Week bring together knowledge from all four concentrations. By sharing their thoughts and work experiences program participants themselves form an important additional link connecting the knowledge acquired in the concentrations and facilitating its practical application. It is only through MBA studies that you can confront your skills and opinions with top representatives from different sectors. FINANCIAL EXPERTISE Financial Accounting Managerial Finance Managerial Accounting and Control Economics for Executives Tax Law COMPANY MANAGEMENT General Management Human Resource Management Strategic Management Business Law Total Quality Management Business Ethics Project Management INTERNATIONAL WEEK COMMUNICATION & MARKETING SKILLS Business Communication Organizational Behavior Power and Infl uence Marketing Management Leadership and Change Management Managing for Creativity Marketing of High Technology Products and Innovations INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT ISSUES International Business International Marketing Management International Operations Management Cross-Cultural Management MANAGERIAL PROJECT 13

16 Bloki tematyczne: 1. Company Management Wiedza i kompetencje menedżerskie są trwałymi czynnikami wspierającymi przewagę konkurencyjną i powinny być naczelną wartością każdego przedsiębiorstwa. Dlatego moduły zawarte w tym obszarze tematycznym mają na celu dostarczyć nowoczesną wiedzę wszystkim osobom zajmującym się zarządzaniem na średnim i wysokim szczeblu organizacji. Dzięki poruszanej tematyce uczestnicy mogą: podnieść swoje kompetencje menedżerskie zwiększyć zdolności wprowadzania rozwiązań nowatorskich i doskonalących procesy kierowania udoskonalić umiejętności związane z kształtowaniem ścieżki rozwoju własnego i innych pracowników oraz budowaniem własnego wizerunku. Dodatkowo dzięki takiemu zestawowi zagadnień zostaną słuchaczom przybliżone podstawowe kategorie problemów związanych z zarządzaniem firmą, a także przegląd wybranych metod i technik zarządzania, kompleksowe zarządzanie jakością zgodne z obowiązującymi wymogami prawa, problematyka etyki biznesu i znaczenie organizacji nieformalnej w zarządzaniu firmą. Kompleksowa gra biznesowa PROMAR pozwoli przetestować posiadane umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, a tworzenie indywidualnych lub grupowych projektów zwiększy umiejętności związane z identyfikacją i analizą problemów oraz proponowaniem adekwatnych rozwiązań systemowych i operacyjnych. Managerial know-how and qualifications are long-lasting factors which give companies a competitive advantage and as such should be a priority for every business. That is why modules in this concentration aim at providing state-of-the-art knowledge to all midlevel and top managers. The subjects covered will help with: development of state of the art managerial competencies the ability to implement innovative solutions improve management processes students work on designing career paths for themselves and others as well as on managing their personal image. In addition, the selected set of topics introduces program participants to commonly encountered company management problems, to management methods and techniques, to total quality management systems compliant with current legal regulations, to business ethics issues and to the importance of informal networks in company management. A realistic business game lets students test their entrepreneurial and managerial skills, while individual and team projects improve skills connected with identifying, analyzing problems and addressing the problems with appropriate systematic and operational solutions. Moduły obowiązkowe wchodzące w skład tego obszaru: Core modules in this area are: Moduły do wyboru: Elective modules: General Management oraz gra kierownicza PROMAR dr Włodzimierz Wudarzewski, dr Jerzy Jagoda Human Resource Management mgr Jan Mądry Strategic Management J. Michael Geringer, Ph.D. Business Law dr Mariusz Piotrowski Total Quality Management dr hab. Jacek Łuczak Business Ethics David W. Arnesen, J.D. Project Management mgr Marek Kowalczyk, mgr Jarosław Ropiejko Więcej informacji na temat modułów na stronie 14 EXECUTIVE MBA MIĘDZYNARODOWY, PRESTIŻOWY, PRAKTYCZNY

17 Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Peter Drucker Bloki tematyczne: 2. Financial Expertise W trakcie modułów zawartych w tym obszarze słuchacze poznają nowoczesne metody i techniki umożliwiające analizę oraz rozwój działań finansowych w przedsiębiorstwie. Uczestnicy studiów: nabędą praktyczne umiejętności wykorzystywania instrumentów rachunkowości finansowej i zarządczej w codziennej działalności gospodarczej poznają tajniki kontrolingu oraz zarządzania ryzykiem finansowym, by uzyskać jeszcze większą pewność i skuteczność działania. Dodatkowym celem tego obszaru jest m.in. przedstawienie nowoczesnych koncepcji z zakresu rachunkowości, finansów, ryzyka inwestycyjnego, ekonomii dla menedżerów. Jednocześnie przedstawione zostaną techniki zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce życia gospodarczego przy podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych. Każdy słuchacz pozna sposoby analizy elementów sprawozdania finansowego, aby efektywnie i łatwo zarządzać wartością przedsiębiorstwa oraz nauczy się trafnie podejmować decyzje, które mogą wpływać na wynik finansowy i konkurencyjność firmy na rynku krajowym oraz zagranicznym. Modules in this concentration provide students with an understanding of modern methods and techniques used in analysis and development of corporate finances. Program participants will: gain practical skills in using financial and managerial accounting instruments in everyday company operations discover the arcana of controlling and financial risk management in order to further increase their own confidence and effectiveness. This concentration also covers modern concepts in accounting, finance, investment risk, and economics for managers. At the same time it shows how to use the knowledge in real business situations when making strategic and operational decisions. Every student will also learn to analyze components of financial reports in order to effectively and efficiently use such data as the basis of managing company value and to make accurate decisions in areas that may affect company financial results and its competitiveness on domestic and foreign markets. Moduły obowiązkowe wchodzące w skład tego obszaru: Core modules in this area are: Moduły do wyboru: Elective modules: Financial Accounting dr Józef Aleszczyk Managerial Finance dr Michel Muszyński Managerial Accounting & Control dr Remigiusz Napiecek Tax Law prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski, dr hab. Jacek Patyk Więcej informacji na temat modułów na stronie Economics for the Executives Arvind K. Jain, Ph.D. 15

18 Bloki tematyczne: 3. Communication & Marketing Skills Zajęcia w ramach tego obszaru mają charakter praktyczny i są prowadzone w formie gier symulacyjnych, warsztatów, prezentacji grupowych czy studiów przypadku. Głównym celem tego obszaru tematycznego jest przekazanie nowoczesnych i praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji w biznesie oraz zarządzania marketingowego, zorientowanego na prowadzenie działalności na arenie międzynarodowej. Moduły w tym obszarze przedstawiają powyższe zagadnienia nie tylko jako formę komunikacji z rynkiem przez prowadzone działania prosprzedażowe i wizerunkowe, ale także jako strategię ukierunkowaną na długotrwały i stabilny sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Słuchacze będą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu identyfikacji, rozumienia oraz funkcjonowania w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego biznesu. Poznają uwarunkowania współczesnego marketingu, udoskonalą własny styl prowadzenia prezentacji i przekazywania informacji strategicznych dla organizacji. Nauczą się także stosować metody psychologiczne z zakresu przywództwa i motywowania, poznają tajniki własnego stylu oddziaływania na współpracowników. Sformułują indywidualny plan rozwoju w odniesieniu do kształtowania władzy i wpływu w czasie trwania kariery. Zrozumieją mechanizmy rządzące zachowaniami w organizacji i podniosą swoją efektywność w zarządzaniu codziennymi sytuacjami, z jakimi stykają się menedżerowie i administratorzy. This concentration offers classes that are mostly practical in nature and take the format of simulation games, workshops, group presentations and case studies. It aims at providing upto-date and practical skills useful in business communication and marketing management, also internationally. Modules in this concentration present business communication and marketing management not only as a form of communication with the market aimed at generating sales and creating brand awareness, but also as a strategy ensuring long-term and sustainable growth of the company. Participants will acquire knowledge and skills needed to identify, understand, and function in the multicultural environment so characteristic of modern business. They will learn about modern marketing realities, improve their presentation techniques and find out how to effectively communicate information of strategic importance to their organization. They will also learn how to use psychological leadership and motivational techniques, discover how their personal style affects co-workers, design their personal plans in respect to power and influence development throughout their careers, understand mechanisms controlling behaviors in organizations, and increase their efficiency in dealing with situations managers and administrators come across every day. Moduły obowiązkowe wchodzące w skład tego obszaru: Core modules in this area are: Moduły do wyboru: Elective modules: Business Communication Michael J. Baker, BA, MA, EMBA Organizational Behavior Paul R. Timm, Ph.D. Power and Influence Colette A. Frayne, Ph.D. Marketing Management mgr Michał Błoński Leadership & Change Management Peter J. Stark, Ph.D., Gary Wagenheim, Ph.D. Managing for Creativity Min Basadur, Ph.D. Marketing of High Technology Products and Innovations Sanjit Sengupta, Ph.D. Więcej informacji na temat modułów na stronie 16 EXECUTIVE MBA MIĘDZYNARODOWY, PRESTIŻOWY, PRAKTYCZNY

19 W przeszłości liderem był szef. Dzisiejsi liderzy muszą być partnerami dla swoich ludzi. Nie mogą dłużej przewodzić w pojedynkę, bazując jedynie na sile swojej pozycji. Ken Blanchard Bloki tematyczne: 4. International Business & Management Issues Moduły wchodzące w skład tego obszaru pozwalają zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce światowej oraz dają szansę usystematyzowania posiadanej wiedzy i poszerzenia jej o międzynarodowy wymiar funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa. Dzięki zawartym w tym module pogłębionym zagadnieniom każdy słuchacz zdobywa praktyczne informacje z określonej dziedziny funkcjonowania firmy oraz uzyskuje dodatkowe umiejętności menedżerskie, wspomagające proces zarządzania na arenie międzynarodowej. Słuchacze udoskonalą umiejętności związane z: rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów interpersonalnych negocjacjami na arenie międzynarodowej poszukiwaniem dodatkowych możliwości rozwoju poza granicami swojego kraju. Umiejętność analizy problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej oraz zagadnień międzykulturowych to główny cel kształcenia w ramach tej grupy modułów, dostosowanych do potrzeb nie tylko dużych międzynarodowych korporacji, ale także przedsiębiorstw średniej i małej wielkości, funkcjonujących w obrębie Unii Europejskiej. Modules in this concentration provide an understanding of the processes taking place in the global economy. They also expand and organize participants economic knowledge by showing the international context of the modern enterprise. In-depth presentation of the issues in this concentration not only equips participants with practical information on different areas of company operations but provides them with additional managerial skills vital for managing a company in the international environment. Participants will improve their skills in the areas of : identifying and solving interpersonal problems conducting international negotiations finding expansion opportunities abroad. The ability to analyze domestic problems from international perspectives and to recognize cultural difference is the main aim of these modules, which are tailored not only to the needs of large corporations but also small and medium enterprises operating within the EU market. Moduły obowiązkowe wchodzące w skład tego obszaru: Core modules in this area are: Moduły do wyboru: Elective modules: International Business Tony Fang, Ph. D. International Marketing Management John Peloza, Ph.D. International Operations Management Aimo Inkiläinen, Ph.D. Cross-Cultural Management Ben Nothnagel Więcej informacji na temat modułów na stronie EXECUTIVE MBA MIĘDZYNARODOWY, PRESTIŻOWY, PRAKTYCZNY 17

20 Business Project & International Week Business Project & International Week Business Project Celem tego modułu jest opracowanie projektu biznesowego dotyczącego wybranej sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa z możliwością późniejszego wdrożenia go w praktyce. W projekcie biznesowym weryfikowane są m.in.: umiejętność posługiwania się wiedzą i wykorzystanie jej w praktyce lub wnioskowaniu teoretycznym skuteczność wykorzystania metod i technik analitycznych wykorzystywanych w praktyce zarządzania zdolność prawidłowego formułowania problemów oraz argumentowania stosowane metody badawczo-projektowe, dobór właściwego rozwiązania problemu umiejętność samodzielnego projektowania rozwiązań w zarządzaniu zarówno strategicznym, jak i operacyjnym. International Week Słuchacze Programu Executive MBA mają możliwość uczestniczenia w International Week, unikalnym projekcie łączącym słuchaczy wszystkich Programów EMBA prowadzonych w międzynarodowej sieci szkół w Helsinkach, Seulu, Singapurze, Taipei i Poznaniu. Podczas tygodniowego pobytu w Helsinkach uczestnicy biorą udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców z Finlandii, Stanów Zjednoczonych, RPA czy Francji, spotykają się z liderami biznesu, odwiedzają firmy, a także uczelnię Aalto University School of Economics. Co roku w tej wyjątkowej, międzynarodowej platformie wymiany doświadczeń bierze udział około stu uczestników z całego świata. Ubiegłoroczny zjazd odbył się w dniach sierpnia 2011 r. W ramach zajęć słuchacze zaliczyli jeden z przedmiotów do wyboru: Best Practices in Strategic Market Management, Leading Sales and Go-To Market Strategies and Operations, Sales as a Driver of Innovation Customer Development vs. Product Development oraz przedmiot obowiązkowy dla wszystkich uczestników: Branding and Innovation. Na specjalnie zorganizowanej sesji uczestnicy International Week mieli okazję spotkać się z czołowymi przedstawicielami biznesu w Finlandii. Kolejny zjazd planowany jest na sierpnia 2012 r. Business Project In this module participants have to prepare on their own a business project related to a selected area of company operations, which could later be put to practical use. The business project verifies the following: ability to use knowledge and utilize it in practice or in theoretical reasoning efficient application of analytical techniques and methods used in managerial practice ability to formulate problems and present one s arguments properly and clearly validity of applied project research methods, accurate selection of a problem solution ability to independently design solutions, both for strategic and operational management. International Week Students of the Executive MBA Program have the opportunity of taking part in the International Week, this unique project gathers students of all EMBA Programs carried out in the international network schools in Helsinki, Seoul, Singapore, Taipei and Poznań. During a week-long stay in Helsinki, the participants attend classes conducted by experienced international teaching staff from Finland, the United States, the Republic of South Africa and France, meet business leaders and visit companies and the school Aalto University School of Economics. Every year in this unique, international experience exchange platform, about hundred international participants take part. Last International Week held in Helsinki on August During classes students complete one of the optional subjects: Best Practices in Strategic Market Management, Leading Sales and Go-To Market Strategies and Operations, Sales as a Driver of Innovation Customer Development vs. Product Development and core module: Branding and Innovation. At a specially organized International Week session, participants had the opportunity to meet with the Finnish business leaders. Next International Week will be held on August EXECUTIVE MBA MIĘDZYNARODOWY, PRESTIŻOWY, PRAKTYCZNY

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo