Premium INSTRUKCJA OBSŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Premium INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 Vasco Translator 2 Premium INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

2 Copyright 2013 Compagnia Lingua Sp. z o.o. S.K.A. ul. Juliusza Lea 202a, Kraków

3 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 4 2. Specyfikaca techniczna 7 3. Obsługa urządzenia Przyciski funkcyne Ładowanie baterii Karta pamięci Funkce Pierwsze uruchomienie urządzenia Funkce podstawowe Menu Konwersaca Ustawienia Licznik tłumaczeń Ustawienia łączności WiFi Ustawienia łączności mobilne Język menu Warunki gwaranci 27

4 4 1. Bezpieczeństwo UWAGA: Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi zasadami, aby zminimalizować ryzyko związane z korzystaniem z urządzenia. Niezastosowanie się do zasad może spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia, lub złe funkconowanie urządzenia. Należy wyłączyć urządzenie lub uruchomić tryb samolotowy przed weściem na pokład samolotu, ponieważ może ono powodować zakłócenia urządzeń pokładowych. Należy przestrzegać wszystkich ograniczeń obowiązuących na pokładzie samolotu. Nie należy używać urządzenia w pobliżu paliw, chemikaliów lub materiałów wybuchowych. Nie używać produktu w pobliżu ognia, żaru, tlących się papierosów, cygar, itd. W czasie azdy samochodem należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących korzystania z urządzeń mobilnych podczas kierowania poazdem. Nie instalować produktu nad poduszkami powietrznymi samochodu. Nie należy korzystać z urządzenia w szpitalach i innych miescach, gdzie używanie urządzeń mobilnych est zabronione. Używanie może wpływać na pracę sprzętu elektronicznego oraz urządzeń medycznych takich ak np. rozruszniki serca czy aparaty słuchowe. W przypadku użycia produktu w pobliżu sprzętu medycznego, należy skonsultować się z lekarzem.

5 5 Nie należy demontować elementów urządzenia samodzielnie. Nie wprowadzać do urządzenia żadnych modyfikaci, ani go nie malować. Jeżeli urzadzenie nie działa poprawnie, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. Bateria urządzenia powinna być ładowana w odpowiednim środowisku chłodnym i przewiewnym, z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Aby zapobiec rozgamnesowaniu, nie należy przechowywać urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, takich ak dyski, karty kredytowe itp. Opady, duża wilgotność oraz wszelkiego rodzau ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powoduące korozę obwodów elektronicznych. W przypadku zalania lub zawilgocenia urządzenia, należy niezwłocznie wyciągnąć baterię i skontaktować się ze sprzedawcą. Uwaga! W przypadku kontaktu z ogniem, produkt może eksplodować. Nie należy używać urzadzenia w zbyt wysokie lub zbyt niskie temperaturze otoczenia. Nie należy również wystawiać go na silne działanie pomieni słonecznych lub wysokie wilgotności. Nie należy używać płynów lub wilgotnych ściereczek z silnym detergentem do czyszczenia urządzenia. Produkt musi być przechowywany w czystym i wolnym od pyłów miescu.

6 6 Nie rzucać produktem, nie upuszczać go, ani zaginać. Nie używać produktu w miescach, w których używanie urządzeń elektrycznych est zabronione. Zestaw słuchawkowy powinien być noszony tak, aby nie powodował niewygody, ani nie był narażony na nacisk. Ostrzeżenie: Rozbity ekran może powodować zagrożenie przecięciem lub skaleczeniem. Uwaga! Przechowywać z dala od dzieci. Może to być niebezpieczne dla ich zdrowia, gdyż produkt zawiera małe części stwarzaące ryzyko zadławienia się lub uduszenia. Zalecenie medyczne: Urządzenie może spowodować zakłócenie pracy implantów medycznych. W celu zminimalizowania ryzyka należy zachować odległość między urządzeniem a innymi urządzeniami medycznymi, która wynosi co namnie 20 cm. Zaleca się nie noszenie urządzenia w kieszeni na piersi. W przypadku poderzenia zakłóceń, niezwłocznie wyłączyć urządzenie. W przypadku urządzeń medycznych zasięgnąć rady u lekarza lub producenta. OŚWIADCZENIE: Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści niniesze instrukci bez uprzedniego zawiadomienia. Prawa autorskie: Vasco Translator est znakiem towarowymi firmy Compagnia Lingua Sp. z o.o. S.K.A. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

7 7 2. Specyfikaca techniczna Ekran 7, IPS, Procesor MT 8312 Dual core 2x 1.3 Ghz Pamięć RAM 1 GB, DDR 3 Pamięć ROM Bateria Wymiary Waga Weście słuchawkowe Weście USB Weście karty SD 8 GB Litowo-onowa 2800 mah mm 279 g (z baterią) 3,5 mm Micro USB Micro SD

8 8 3. Obsługa urządzenia Głośnik, 2. Włącz/Wyłącz, 3. Głośność, 4. Karta SIM, 5. Karta Micro SD, 6. Słuchawki, 7. USB, 8. Mikrofon 7 6

9 9 3.1 Przyciski funkcyne Przycisk Włącz/Wyłącz Gdy urządzenie est wyłączone: przytrzyma przycisk przez ok. 5 sekund, aby włączyć. W trakcie pracy urządzenia: naciśni przycisk, aby zablokować; naciśni ponownie, aby odblokować ekran urządzenia. W trakcie pracy urządzenia: przytrzyma przycisk przez ok. 1 sekundę. Na ekranie poawi się przycisk służący do wyłączania urządzenia. Przycisk głośności W trakcie pracy urządzenia: naciśni góra lub dół, aby zwiększyć lub zmnieszyć głośność. 3.2 Ładowanie baterii Aby naładować baterię, podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz kabel do urządzenia. Po podłączeniu ładowarki wskaźnik baterii przechodzi w tryb ładowania. Bateria est w pełni naładowana po ok. 4 godzinach, po naładowaniu baterii zostanie wyświetlony komunikat. Po zakończeniu ładowania wymi wtyczkę z gniazdka elektrycznego oraz kabel z urządzenia.

10 10 UWAGA: Ładowanie baterii powinno odbywać się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od -10oC do +35oC. Do ładowania należy używać ładowarki dostarczone przez producenta. Użycie niezatwierdzone ładowarki może spowodować uszkodzenie urządzenia. 3.3 Karta pamięci Urządzenie fabrycznie zaopatrzone est w kartę pamięci. Usunięcie karty lub e awaria może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia. 4. Funkce 4.1 Pierwsze uruchomienie urządzenia Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy wybrać ęzyk użytkownika, a następnie zapoznać się z warunkami użytkowania. Wybór ęzyka zmienia ustawienia regionalne urządzenia ęzyk wyświetlania oraz rodza klawiatury.

11 Funkce podstawowe Główny ekran urządzenia zawiera: mów odtwarza wyczyś mów odtwarza wyczyś a) Pola tekstowe rza mów odtwarza mów Służą do wprowadzania Cześć, tekstu. gdzie est nabliższy Po naciśnięciu górnego lub dolnego est za rogiem. pola teksto- Angielski Cześć, nabliższy sklep spożywczy Arabski Bułgarski wego poawi się klawiatura shop is around dotykowa, the corner. za Czeski Duński pomocą które można wprowadzić Dziękue bardzo. słowo Estoński Fiński lub zdanie, które chcemy przetłumaczyć. mów odtwarza mów mów odtwarza mów mówfrancuski odtwarza Grecki Herbraski Hiszpański Można zmienić ęzyk klawiatury przytrzymuąc spacę z nazwą ęzyka. rza Do mów wprowadzenia odtwarza tekstu mów można odtwarza użyć również funki rozpoznawania mowy (patrz punkt 4.2 b). Holenderski Japoński Litewski Niemiecki Norweski Istniee możliwość powiększenia górnego lub dolnego pola tekstowego poprzez naciśnięci przycisku «powiększ». Cześć, gdzie est nabliższy Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Aby zamknąć okno powiększenia należy nacisnąć przycisk «wstecz». Dziękue bardzo. Hello, where is the neares Cześć, gdzie est na Cześć, nabliższy sklep spo est za rogiem. Hello, the nearest g shop is around the Dziękue bardzo. odtwarza mów mów odtwarza mów mów odtwarza mów mów odtwarza mów mów odtwarza

12 12 b) Rozpoznawanie mowy Przycisk «mów» służy do wprowadzania tekstu z wykorzystaniem technologii rozpoznawania mowy. Aby wprowadzić tekst, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk, anastępnie ednostanym tonem, wyraźnie, z odległości ok. 15 cm wymówić zdanie. Po skończeniu wypowiedzi można puścić przycisk. mów odtwarza w Tłumaczenie est automatyczne i trwa ok. 2 sekund. mów odtwarza w Gdzie est nabliższy Dzień dobry, mam na imię Tom... WiFi (1) Otwórz (Połączono) UWAGA! Jakość rozpoznawania mowy Jak trafić do centrum miasta? WiFi (2) WPA2 może się pogorszyć w głośnym otoczeniu. Hello, where is the ne Cześć, gdzie est na Cześć, gdzie est nabliższy c) Wymowa warza mów Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Dziękue bardzo. Naciśnięcie przycisku «odtwarza» powodue wymówienie przetłumaczonego zdania przez syntezator mowy. Zapisz ako mów odtwarza w Gdzie est nabliższy WiFi (1) Otwórz (Połączono) Jak trafić do centrum miasta? WiFi (2) WPA2 Cześć, gdzie est nabliższy sklep spożywczy? Dzień dobry, mam na imię Tom... mów odtwarza w he nearest est nabliższy wczy? sklep spożywczy earest grocery

13 13 d) Kasowanie tekstu Przycisk służy do usunięcia całości wprowadzonego tekstu. Aby skasować poedyncze litery lub słowa, należy użyć przycisku kasowania dostępnego z klawiatury dotykowe. mów odtwarza mów odtwarza the nearest e est nabliższy wczy? y sklep spożywczy earest grocery und the corner. much. ardzo. za twarza mów e) Wybór ęzyka źródłowego mów odtwarza mów Zapisz ako wybrany ęzyk. Gdzie est nabliższy Jak trafić do centrum miasta? Dzień dobry, mam na imię Tom... Menu rozwia listę dostępnych ęzyków. Angielski Cześć, gdzie est nabliższy Arabski Aby sklep zmienić spożywczy? ęzyk źródłowy, należy nacisnąć flagę. Po naciśnięciu Czeski poawia się lista Bułgarski Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Duński dostępnych ęzyków. Aby Estoński wybrać odpowiedni Dziękue bardzo. ęzyk, należy przeciągnąć listę Fiński Francuski Grecki w górę lub w dół, a następnie nacisnąć Herbraski Hiszpański Holenderski Japoński WiFi (1) Otwórz (Połączono) WiFi (2) WPA2 mów odtwarza wyc za Litewski mów odtwarza wyc Niemiecki Norweski mów odtwarza w Cześć, gdzie est nabliższy Cześć, gdzie est nabliższy Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Cześć, nabliższy sklep spożywczy mówest za rogiem. odtwarza mów odtwarza w Dziękue bardzo. Dziękue bardzo. mów odtwarza mów mów odtwarza mów dtwarza mów mów odtwarza mów mów odtwarza

14 14 f) Wybór ęzyka docelowego. Angielski Arabski Bułgarski Czeski Duński Estoński Fiński Francuski Grecki Herbraski Hiszpański Menu rozwia listę dostępnych ęzyków. Aby zmienić ęzyk docelowy, należy nacisnąć flagę. Po naciśnięciu poawia się lista dostępnych ęzyków. Aby wybrać odpo- wiedni ęzyk, należy przeciągnąć listę w górę lub w dół, a następnie nacisnąć wybrany ęzyk. mów odtwarza w Holenderski Japoński Litewski mów odtwarza w Niemiecki Norweski g) Zmiana kierunku tłumaczenia Cześć, gdzie est nabliższy Naciśnięcie przycisku zamienia ęzyk źródłowy z docelowym. Zmiana kierunku Angielski Cześć, nabliższy sklep spożywczy Arabski Cześć, gdzie est nabliższy est za rogiem. Bułgarski Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. tłumaczenia Czeski nie est ednak konieczna, Duński Dziękue bardzo. gdyż Estoński można tłumaczyć zarówno tekst a Fiński wprowadzony w górnym Dziękue ak bardzo. i dolnym warza mów mów odtwarza mów mów Francuskiodtwarza mów Grecki polu tekstowym. Herbraski Zapisz ako Hiszpański Gdzie est nabliższ Jak trafić do centru Dzień dobry, mam mów odtwarza wy Holenderski Japoński a Litewski mów odtwarza wy Niemiecki Norweski mów odtwarza w the nearest ie est nabliższy ywczy? zy sklep spożywczy. nearest grocery und the corner. y much. ardzo. Cześć, gdzie est nabliższy Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Dziękue bardzo. Hello, where is the near Cześć, gdzie est n mówsklep odtwarza spożywczy? w Cześć, nabliższy sklep s est za rogiem. Hello, the nearest shop is around th twarza mów mów odtwarza mów mów odtwarza mów mów odtwarza mów Dziękue bardzo.

15 15 h) Przycisk WiFi Naciśnięcie przycisku powodue włączenie lub wyłączenie łączności WiFi. Jeżeli przycisk est zielony łączność WiFi est aktywna. ) Cześć, gdzie est nabliższy sklep spożywczy? i) Przycisk GSM Naciśnięcie przycisku powodue włączenie lub wyłączenie łączności mobilne. Jeżeli przycisk est zielony łączność mobilna est aktywna. bliższy 6 AM entrum miasta? 6 AM mam na imię Tom... 6 AM WiFi (1) mówotwórz (Połączono) odtwarza WiFi (2) WPA2 Cześć, gdzie est nabliższy sklep spożywczy?

16 16 ) Stan naładowania baterii Ikona pokazue aktualny stan naładowania baterii. Gdzie est nabliższy mów 03/12/2013 odtwarza 10:16 AM WiFi (1) Otwórz (Połączono) Jak trafić do centrum miasta? WiFi (2) WPA2 Cześć, gdzie est nabliższy sklep spożywczy? Dzień dobry, mam na imię Tom... the nearest e est nabliższy wczy? y sklep spożywczy earest grocery und the corner. much. rdzo. sz ako k) Przycisk wstecz powodue powrót do poprzedniego ekranu, docelowo do ekranu głównego urządzenia.

17 17 l) Przycisk Menu 1 Po naciśnięciu przycisku, wyświetlone zostanie menu zależnie od aplikaci, która aktualnie est uruchomiona: mów ekran odtwarza główny: przeście do menu urządzenia, ekran konwersaci: poawia się opca zapisania prowadzone rozmowy, Menu 4 Aby weść do menu tłumacza należy nacisnąć przycisk menu

18 18 a) Historia umożliwia przeglądanie, modyfikacę lub usunięcie historii tłumaczeń i rozmówek. Aby usunąć wybrany wpis (historia tłumaczeń i rozmówek) lub zmienić ego nazwę (historia rozmówek) należy przytrzymać wybrany wiersz przez ok. 1 sekundę, a następnie wybrać opcę «Usuń wpis z historii». Aby anulować, wciśni «wstecz». b) Reset umożliwia usunięcie całe historii rozmówek i tłumaczeń. c) Ustawienia pozwala na zmianę ustawień WiFi oraz ęzyka menu, a także zawiera liczniki tłumaczeń. (patrz punkt 5) d) Konwersaca aplikaca pozwalaąca na dialog między dwiema osobami (patrz pkt. 4.4), e) Sprawdź aktualizace pozwala na sprawdzenie dostępności nowych wersi oraz pobranie aktualizaci. Wszystkie aktualizace muszą być pobierane poprzez sieć WiFi. f) Zmień preferowanego operatora ręcznie funkca ta pozwala na ręczną zmianę operatora sieci GSM. W przypadku słabego zasięgu telefonii komórkowe lub ego braku, klikni w tę opcę i wybierz z listy kra, w którym esteś.

19 19 Wyświetli się lista preferowanych operatorów. Naciśni przycisk «Operatorzy sieci» / «Wybierz operatora sieci» oraz potwierdź «Tak». Zostaniesz przekierowany do ustawień sieci komórkowe. Ponownie wybierz «Operatorzy sieci». Wybierz operatora oraz «Select manually». Po chwili zobaczysz listę aktualnie dostępnych sieci telefonii komórkowe. Wybierz preferowanego operatora i klikni na ego nazwę. Urządzenie zareestrue się w wybrane sieci. UWAGA! W przypadku ręcznego wyboru operatora, w momencie gdy urządzenie straci zasięg tego operatora przestanie działać. Należy wtedy ponownie wybrać operatora ręcznie lub ustawić automatyczne połączenie z preferowaną siecią. g) O urządzeniu Informace na temat urządzenia oraz zasady użytkowania. 4.4 Konwersaca Aplikaca «Konwersaca» pozwala na prowadzenie rozmowy pomiędzy dwoma osobami w dwóch ęzykach. Aby włączyć aplikacę «Konwersaca», należy weść w Menu -> Aplikace -> Konwersaca. Wyboru ęzyków dokonue się na ekranie głównym.

20 20 mów odtwarza wyczyś Aby rozpocząć rozmowę, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk z flagą krau osoby, która rozpoczyna rozmowę. Angielski Arabski Cześć, gdzie est nabliższy Bułgarski Czeski Duński za Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Estoński Fiński Francuski Dziękue bardzo. Grecki Herbraski mów odtwarza mów Hiszpański mów odtwarza mów odtwarza mów mów odtwarza mów Holenderski Japoński za Litewski Niemiecki Norweski Na ekranie poawi się ikona mikrofonu. Trzymaąc przycisk flagi, należy ednostanym tonem wypowiedzieć zdanie, a następnie puścić przycisk. Cześć, gdzie est nabliższy Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Dziękue bardzo. Cześć, gdzie est na Cześć, nabliższy sklep spo est za rogiem. Hello, the nearest g shop is around the c Dziękue bardzo. dtwarza mów mów odtwarza mów mów odtwarza mów mów odtwarza mów mów odtwarza

21 Grecki za mów odtwarza wy Litewski Niemiecki Norweski Herbraski Hiszpański Holenderski Japoński 21 za Cześć, gdzie est nabliższy Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Dziękue bardzo. Tłumaczenie trwa ok. 2 sekund. Na ekranie poawi się wpis oznaczony flagą krau osoby, która wypowiedziała zdanie. Pod Angielski spodem, większą czcionką wyświetli się Arabski Bułgarski tłumaczenie. Czeski Duński Estoński Fiński Francuski Cześć, gdzie est nabliższy Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Dziękue bardzo. mów odtwarza w Grecki mów mów odtwarza mów mów odtwarza mów dtwarza mów odtwarza mów mów odtwarza Herbraski Hiszpański Holenderski Japoński za Litewski mów odtwarza w Niemiecki Norweski Rozmówca powinien powtórzyć powyższe kroki, rozpoczynaąc od naciśnięcia flagi swoego ęzyka. is the nearest? zie est nabliższy żywczy? szy sklep spożywczy. nearest grocery ound the corner. ry much. ardzo. Cześć, gdzie est nabliższy Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Dziękue bardzo. Hello, where is the nea Cześć, gdzie est sklep spożywczy Cześć, nabliższy sklep est za rogiem. Hello, the neares shop is around th dtwarza mów mów odtwarza mów mów odtwarza mów mów odtwarza mów Dziękue bardzo. Zapisz a

22 Grecki 22 Herbraski Hiszpański Holenderski Japoński mów odtwarza w Litewski Niemiecki Norweski Aby powiększyć wybraną wypowiedź, należy nacisnąć przycisk powiększenia. Gdzie est nabliższ Jak trafić do centru Cześć, gdzie est nabliższy Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Dziękue bardzo. Cześć, gdzie est nabliższy Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Dzień dobry, mam mów odtwarza mów odtwarza mów twarza mów mów odtwarza mów Dziękue bardzo. Zapisz ako mów odtwarza the nearest e est nabliższy ywczy? y sklep spożywczy earest grocery und the corner. much. ardzo. Aby wysłuchać ostatniego Gdzie est nabliższy przetłumaczonego zdania, należy nacisnąć przycisk Jak trafić do centrum miasta? «odtwarza» lub wiersz z tłumaczeniem. Cześć, gdzie est nabliższy Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Dzień dobry, mam na imię Tom... WiFi (1) Otwórz (Połączono) mówwifi (2) odtwarza w WPA2 mów odtwarza w twarza mów mów odtwarza mów Dziękue bardzo. Zapisz ako mów odtwarza w mów odtwarza w

23 mów odtwarza 23 twarza mów Cześć, gdzie est nabliższy Cześć, nabliższy sklep spożywczy est za rogiem. Dziękue bardzo. Po opuszczeniu aplikaci «Konwersaca» Gdzie est nabliższy WiFi (1) Otwórz (Połączono) tłumaczenie zostanie automatycznie zapisana z nazwą domyślną: zdanie rozpoczy- Jak trafić do centrum miasta? WiFi (2) WPA2 Dzień dobry, mam na imię Tom... naące rozmowę oraz e data. Możemy również zapisać rozmowę ręcznie, naciskaąc przycisk «Menu». Poawi się opca mów «Zapisz odtwarza ako». Aby zapisać, mów odtwarza należy wpro- wadzić nazwę oraz wcisnąć przycisk «OK». Hello, where is the n Cześć, gdzie est na Zapisz ako Gdzie est nabliższy Jak trafić do centrum miasta? Dzień dobry, mam na imię Tom... Wszystkie rozmowy zapisywane są WiFi (1) Otwórz (Połączono) w historii rozmówek (dostępne Cześć, gdzie est nabliższy w sklep menu spożywczy? mówwifi (2) odtwarza WPA2 ekranu głównego). mów odtwarza the nearest e est nabliższy wczy? y sklep spożywczy earest grocery und the corner. mów odtwarza much. rdzo. sz ako

24 24 5. Ustawienia 5.1 Licznik tłumaczeń Wyświetla liczbę tłumaczeń wykonanych przez Vasco Translator. Tłumaczenia przez sieć WiFi są darmowe i nielimitowane. Tłumaczenia przez sieć GSM są limitowane. W przypadku gdy ich liczba przekroczy 5000 i urządzenie nie będzie działać, należy dokupić doładowanie. Aby wyzerować licznik, naciśni «Wyzeru licznik». 5.2 Ustawienia WiFi bliższy 6 AM entrum miasta? 6 AM mam na imię Tom... 6 AM WiFi (1) Otwórz (Połączono) WiFi (2) WPA2 Ustawienia pozwalaą na ręczne połączenie z wybraną siecią WiFi. Cześć, gdzie est nabliższy sklep spożywczy? Po naciśnięciu «Ustawienia WiFi» wyświetli się lista dostępnych sieci. Aby połączyć się z wybraną siecią, należy nacisnąć na e nazwę oraz przycisk «Połącz». Urządzenie est połączone z siecią WiFi gdy pod nazwą sieci wyświetla się napis «Połączono». Jeśli sieć est zabezpieczona hasłem obok nazwy sieci poawia się kłódka, a po naciśnięciu wyświetli się pole tekstowe do wprowadzenia hasła.

25 25 UWAGA! Jeżeli urządzenie znadue się w zasięgu otwarte sieci WiFi, połączy się z nią automatycznie. 5.3 Ustawienia sieci komórkowe Ustawienia sieci komórkowe dostępne są poprzez funkcę «Zmień preferowanego operatora ręcznie». UWAGA! Zmiana ustawień łączności mobilne może wpłynąć na nieprawidłowe działanie urządzenia. Jeżeli tłumacz nie działa i poawia się komunikat «błąd sieci» upewni się, że włączone est przesyłanie danych. Wybierz «Zmień preferowanego operatora ręcznie», wybierz swó kra i wedź w ustawienia potwierdzaąc «Tak». Sprawdź czy w punkcie «Data connection» włączony est EE EMT. Spróbu zmienić operatora sieci ręcznie w punkcie «Operatorzy sieci».

26 26 Upewni się, że punkt dostępowy est poprawny (instrukca poniże). Punkty dostępowe (Zaawansowane) Po naciśnięciu przycisku «send.ee» poawi się pole z danymi punktu dostępowego. Aby urządzenie działało poprawnie dane MUSZĄ być następuące: Nazwa APN Typ APN Proxy Port Nazwa użytkownika Hasło send.ee send.ee default,supl Nie ustawiono Nie ustawiono cyfrowy numer znaduący się pod klapką urządzenia lub na wewnętrzne stronie opakowania) Nie ustawiono UWAGA! Wprowadzenie błędnych danych w tym miescu spowodue wyłączenie łączności mobilne! Mobile data service preferences (Zaawansowane) Zalecane est aby opca ta była zaznaczona. 5.4 Język menu Zmienia ęzyk menu.

27 27 6. Warunki gwaranci Firma Compagnia Lingua SKA, ul. Juliusza Lea 202A, Kraków, Polska, gwarantue, iż Vasco Translator est nieuszkodzony, oraz nie posiada wad materiałowych, ani proektowych. Gwaranca obowiązue prze dwa (2) lata od dnia zakupu. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie w ramach normalne obsługi i użytkowania, Compagnia Lingua może naprawić, lub wymienić urządzenie w przypadku gdy naprawa nie est możliwa. W trakcie naprawy lub wymiany urządzenia może nastąpić utrata danych osobistych zapisanych na urządzeniu. Compagnia Lingua nie bierze odpowiedzialności za utratę osobistych ustawień, materiałów, ani informaci. Firma nie rekompensue wyże wymienionych strat. Warunki 1. Niniesza gwaranca obowiązue wyłącznie w przypadku dołączenia oryginalnego dowodu zakupu. 2. Niniesza gwaranca nie obowiązue w przypadku uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem, konserwacą niezgodną z instrukcą obsługi, lub zużycia urządzenia. Gwaranca nie obemue również uszkodzeń spowodowanych modyfikacą urządzenia lub oprogramowania, wypadkiem, ani uszkodzeń mechanicznych takich ak zalanie, zgniecenie, upadek.

28 28 3. Bateria urządzenia zużywa się i nie est to wada baterii. W przypadku znacznego skrócenia czasu działania baterii, należy ą wymienić. 4. Na ekranie urządzenia mogą wystąpić uszkodzone piksele. Są to drobne, białe lub czarne punkty, których nie da się naprawić. Jeśli na ekranie poawi się 10 lub mnie uszkodzonych pikseli, nie est to usterka. 5. Niniesza gwaranca nie obemue uszkodzeń wynikłych podczas naprawy urządzenia przez osoby nieupoważnione. 6. Niniesza gwaranca nie obemue uszkodzeń spowodowanych wirusami, końmi troańskimi, ani innymi oprogramowaniami szpieguącymi. 7. Niniesza gwaranca nie obemue zażaleń dotyczących działania sieci GSM. 8. Niniesza gwaranca nie obemue akcesoriów dołączonych do urządzenia w szczególności baterii czy słuchawek. 9. Urządzenie wyposażone est w kartę SIM. Gwaranca nie obemue działania karty SIM. 10. Urządzenie korzysta z aplikaci osób trzecich. Niniesza gwaranca nie obemue akości oraz zakresu działania tychże aplikaci, a w szczególności aplikaci firmy Microsoft. Dostawca fabryczne karty SIM ma podpisane umowy z większością operatorów na świecie. Urządzenie wymaga połączenia z Internetem

29 29 poprzez sieć WiFi lub GSM. Producent nie gwarantue działania łączności GSM w każdym miescu, ani darmowego dostępu do sieci WiFi. Firma Compagnia Lingua nie bierze odpowiedzialności za działanie kart SIM innych niż fabryczna, oraz za naliczanie dodatkowych kosztów poprzez operatorów innych niż operator fabryczne karty SIM. Pomimo że Vasco Translator korzysta z nawiększych osiągnięć w technologii tłumaczenia tekstu i rozpoznawania mowy to funkce te należy tratować ako informacyne i poglądowe, a tłumaczenia ze względu na niedoskonałość technologii tłumaczenia mogą zawierać błędy. Firma Compagnia Lingua nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane błędnym lub nieprecyzynym tłumaczeniem. Gwarant: COMPAGNIA LINGUA Sp. z o.o. S.K.A. ul. Juliusza Lea 202a Kraków, Poland

30 30

31 31

32

Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI

Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI Copyright 2013 Compagnia Lingua Sp. z o.o. S.K.A. ul. Juliusza Lea 202a, 30-133 Kraków Spis treści 1. Bezpieczeństwo 4 2. Specyfikacja techniczna 7 3. Obsługa urządzenia

Bardziej szczegółowo

Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Spis treści 1. Obsługa urządzenia 4 1.1 Przyciski funkcyjne 4 1.2 Ładowanie baterii 5 1.3 Karta

Bardziej szczegółowo

Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.pl Spis treści 1. Obsługa urządzenia 4 1.1 Przyciski funkcyjne 4 1.2 Ładowanie baterii 5 1.3 Karta

Bardziej szczegółowo

Vasco Translator Solid 4

Vasco Translator Solid 4 Vasco Translator Solid 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright 2017 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.pl Spis treści 1. Obsługa urządzenia 4 1.1 Przyciski funkcyjne 5 1.2 Ładowanie baterii 6 1.3

Bardziej szczegółowo

Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Spis treści 1. Obsługa urządzenia 4 1.1 Przyciski funkcyjne 5 1.2 Ładowanie baterii 6 1.3 Karta

Bardziej szczegółowo

Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Vasco Translator INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright 2017 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.pl Spis treści 1. Obsługa urządzenia 4 1.1 Przyciski funkcyjne 4 1.2 Ładowanie baterii 5 1.3 Karta

Bardziej szczegółowo

Vasco Traveler INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

Vasco Traveler INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Vasco Traveler INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Spis treści 1. Obsługa urządzenia 4 1.1 Przyciski funkcyjne 5 1.2 Ładowanie baterii 6 1.3 Karta pamięci

Bardziej szczegółowo

Vasco Traveler Premium 5

Vasco Traveler Premium 5 Vasco Traveler Premium 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Spis treści 1. Obsługa urządzenia 4 1.1 Przyciski funkcyjne 5 1.2 Ładowanie baterii 6 1.3

Bardziej szczegółowo

Vasco Traveler INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

Vasco Traveler INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Vasco Traveler INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Spis treści 1. Obsługa urządzenia 4 1.1 Przyciski funkcyjne 5 1.2 Ładowanie baterii 6 1.3 Karta pamięci

Bardziej szczegółowo

Vasco Traveler Solid INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

Vasco Traveler Solid INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Vasco Traveler Solid INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com SPIS TREŚCI 1. Obsługa urządzenia 5 1.1. Przyciski funkcyjne 6 1.2. Ładowanie baterii 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Vasco Traveler Solid 2

Vasco Traveler Solid 2 Vasco Traveler Solid 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.pl SPIS TREŚCI 1. Obsługa urządzenia 5 1.1. Przyciski funkcyjne 6 1.2. Ładowanie baterii 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com SPIS TREŚCI 1. Urządzenie 4 2. Ładowanie baterii 5 3. Karta pamięci 5

Bardziej szczegółowo

Vasco Aplikacje INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

Vasco Aplikacje INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Vasco Aplikacje INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Vasco Translator Premium Vasco Traveler Solid Vasco Traveler Premium Vasco Camper Vasco Camper 3.5 Vasco Truck Copyright Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Vasco S-Phone INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI

Vasco S-Phone INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Vasco S-Phone INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.pl Spis treści 1. Obsługa urządzenia 4 1.1 Przyciski funkcyjne 5 1.2 Ładowanie baterii 6 1.3 Gniazdo karty

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO:

SMARTWATCH ZGPAX S8. Instrukcja obsługi. Online World tel: BEZPIECZEŃSTWO: Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

SMARTWATCH ZGPAX S99

SMARTWATCH ZGPAX S99 Instrukcja obsługi SMARTWATCH ZGPAX S99 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Rysunki i zrzuty ekranu mogą się różnic w zależności od aktualnego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności

Zawartość pakietu. Widok telefonu PL-1. Gniazdo słuchawek. Port mikro-usb. Słuchawka. Aparat przedni. Aparat tylny Przycisk regulacji głośności Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Słuchawki Kabel USB Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Słuchawka Aparat przedni Port mikro-usb Gniazdo słuchawek Aparat tylny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI

ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI ACTION GAINS MEMORY INSTRUKCJA OBSŁUGI AGMX1 BUDOWA URZĄDZENIA CZUJNIK ZBLIŻENIOWY SŁUCHAWKA OBIEKTYW PRZEDNIEGO APARATU POWIADOMIENIA PRZYCISKI GŁOŚNOŚCI WYŚWIETLACZ GNIAZDO SIM ZASILANIE CZYTNIK LINI

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Aparat przedni Słuchawki Kabel USB Kolorowe tylne obudowy Słuchawka Gniazdo słuchawek Aparat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji TNS mobistat. Smartfon Android. Help Desk

Instrukcja instalacji aplikacji TNS mobistat. Smartfon Android. Help Desk Instrukcja instalacji aplikacji TNS mobistat Smartfon Android Help Desk badanie@mobistat.pl +48 504 129 635 Kilka uwag ogólnych Gdy mamy wątpliwości, czy któryś z elementów ścieżki badania działa poprawnie,

Bardziej szczegółowo

Skrócony Przewodnik. SoundGate. Bernafon SoundGate. Zmiana programów oraz głośności. Telefon. Połączenie muzyczne, np. MP3. Bluetooth muzyka/audio

Skrócony Przewodnik. SoundGate. Bernafon SoundGate. Zmiana programów oraz głośności. Telefon. Połączenie muzyczne, np. MP3. Bluetooth muzyka/audio Bernafon SoundGate SoundGate Skrócony Przewodnik Zmiana programów oraz głośności Telefon Połączenie muzyczne, np. MP3 Bluetooth muzyka/audio Wskaźnik baterii Przewodnik ten jest jedynie skróconą wersją

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat. Tablet. Help Desk

Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat. Tablet. Help Desk Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat Tablet Help Desk badanie@mobistat.pl +48 504 129 635 Po otrzymaniu maila od panelu TNS Polska kliknij w zawarty w wiadomości link Zostaniesz przekierowany

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 myphone. All rights reserved. 1

Copyright 2009 myphone. All rights reserved. 1 1 BEZPIECZEŃSTWO Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. NIE RYZYKUJ Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat. Tablet. Help Desk helpdesk@mobistat.pl +48 504 129 635

Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat. Tablet. Help Desk helpdesk@mobistat.pl +48 504 129 635 Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat Tablet Help Desk helpdesk@mobistat.pl +48 504 129 635 Po otrzymaniu maila od panelu TNS Polska kliknij w zawarty w wiadomości link Zostaniesz przekierowany

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v

Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v Instrukcja obsługi programatora TM-PROG v1.01 26-09-2017 2 TM TECHNOLOGIE Programator TM-PROG Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Informacje o urządzeniu... 4 2.1 Start urządzenia... 4 2.2 Przyciski...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO 1. Zawartość opakowania 1. Telefon 2. Adapter AC 3. Słuchawki 4. Kabel USB 5. 6. Karta gwarancyjna 7. Uwagi dotyczące kwestii prawnych i bezpieczeństwa 8. Akumulator 9. Pokrowiec 2. Przegląd 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat. Smartfon Android. Help Desk helpdesk@mobistat.pl +48 504 129 635

Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat. Smartfon Android. Help Desk helpdesk@mobistat.pl +48 504 129 635 Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat Smartfon Android Help Desk helpdesk@mobistat.pl +48 504 129 635 Kilka uwag ogólnych W razie gdy mamy wątpliwości czy któryś z elementów ścieżki badania działa

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Budowa urządzenia. Instrukcja szybkiego uruchomienia Prestigio MultiPad PMP5080B

1. Zawartość opakowania. 2. Budowa urządzenia. Instrukcja szybkiego uruchomienia Prestigio MultiPad PMP5080B 1. Zawartość opakowania 1. 2. Zasilacz AC 3. Futerał 4. Kabel USB 5. 6. Karta gwarancyjna 7. Informacje prawne i dotyczące bezpieczeństwa 2. Budowa urządzenia 1 2 9 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 PL - 1 1

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

PL INSTRUKCJA TECHNICZNA. Instrukcja obsługi domofonu z interkomem Art

PL INSTRUKCJA TECHNICZNA. Instrukcja obsługi domofonu z interkomem Art INSTRUKCJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi domofonu z interkomem Art. 6501 www.comelitgroup.com OSTRZEŻENIA Comelit Group S.pA. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe użycie urządzeń,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X7 Mark II Model:FX7221

Podstawowa instrukcja obsługi X7 Mark II Model:FX7221 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X7 Mark II Model:FX7221 1 Uwaga: X7 Mark Ⅱ jest zwany dalej X7 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Wyjście 3.5mm/Liniowe/Coaxial Przycisk zasilania/blokady Odtwarzanie/Pauza

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków)

Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków) Cyfrowy tłumacz językowy (10 języków) Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego, podróżnego tłumacza. To praktyczne urządzenie przetłumaczy i wypowie na głos każde zadane słowo. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Strona 1 z 14 Wydanie 2.1 Prawa autorskie @ istorage, Inc 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja Krótka instrukcja UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Konfigurowanie tabletu 1 2 3 Po naładowaniu baterii naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund, aż pojawi

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Smart bracelet Instrukcja obłsugi(pl)

Smart bracelet Instrukcja obłsugi(pl) Smart bracelet Instrukcja obłsugi(pl) Zegarek smart watch l12s współpracuje z większości telefonów z oprogramowaniem Android w wersji >2.3 aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności zegarka należy używać

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211) INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup rejestratora jazdy marki Qoltec. Przed użyciem kamery zapoznaj się z instrukcją obsługi, w celu uniknięcia uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0

www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0 www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0 WYPOSAŻENIE Sprawdź czy masz wszystkie elementy w kartonie < M3 ORANGE+ > < Akumulator > < Zasilacz > < Przewód USB > < Piórko > lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ZGPAX S8

Instrukcja obsługi ZGPAX S8 Instrukcja obsługi ZGPAX S8 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo