Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:"

Transkrypt

1 1. 13 wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas.- Wyd. 6.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9242 WYP., P.9243 WYP., P.9244 WYP., P.9245 WYP. 2. Atlas kamieni użytkowych : marmury, granity, piaskowce... / Detlev Hill ; [tł. Urszula Szymanderska].- Warszawa : Wydawnictwo RM, Hasła przedmiotowe: KAMIENIE BUDOWLANE, SKAŁY, ATLASY MINERAŁÓW Sygnatura: XXVI.3 CZYT., WYP. 3. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Cz. 1, Oznaczanie wilgotności / Polski Komitet Normalizacyjny.- Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA - normalizacja, GRUNT - badanie - normalizacja, WILGOTNOŚĆ GLEBY - badanie - normalizacja Sygnatura: B.1155 XXVI CZYT., B.1156 WYP., B.1157 WYP., B.1158 WYP., B.1159 WYP., B.1160 WYP., B.1161 WYP., B.1162 WYP., B.1163 WYP., B.1164 WYP. 4. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Cz. 2, Zasady klasyfikowania.- Zatw. dn. 29 maja 2006 r.- Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, Hasła przedmiotowe: GRUNT - klasyfikacja - normalizacja - Polska - 21 w, GEOLOGIA INŻYNIERSKA - metody - normalizacja Sygnatura: B.1185 XXVI CZYT., B.1186 WYP., B.1187 WYP., B.1188 WYP., B.1189 WYP., B.1190 WYP., B.1191 WYP., B.1192 WYP., B.1193 WYP., B.1194 WYP. 5. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skał. Cz. 1, Oznaczanie i opis / Polski Komitet Normalizacyjny.- Zatw. dn. 29 maja 2006 r.- Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, Hasła przedmiotowe: SKAŁY - klasyfikacja - normalizacja, GEOLOGIA INŻYNIERSKA - metody - normalizacja, NORMY Sygnatura: B.1195 XXVI CZYT., B.1196 WYP., B.1197 WYP., B.1198 WYP., B.1199 WYP., B.1200 WYP., B.1201 WYP., B.1202 WYP., B.1203 WYP., B.1204 WYP. 6. Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych / Bronisław Gosowski, Ernest Kubica.- Wyd. 2 popr.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE METALOWE - mechanika - badanie, KONSTRUKCJE METALOWE - technologia, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9813 WYP. 7. Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych : poradnik / Lesław Brunarski, Marek Dohojda ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 455/2010) Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE - promieniotwórczość - badanie, INSTRUKCJE Sygnatura: B.999 XXVI.3 CZYT., B.1000 WYP. 8. Beton architektoniczny : wytyczne techniczne / Krzysztof Kuniczuk.- Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, Hasła przedmiotowe: BETON Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P WYP. 9. Betonownie : budowa, eksploatacja, technologia robót / Zbigniew Sikora.- Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", Hasła przedmiotowe: ROBOTY BETONIARSKIE, BETON - technologia, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP.

2 10. Betony ultrawysokowartościowe : właściwości, technologie, zastosowania / Józef Jasiczak, Agnieszka Wdowska, Tomasz Rudnicki.- Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, Hasła przedmiotowe: BETON, BETON - technologia Sygnatura: XXVI.3 CZYT. 11. Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych : podstawy : poradnik projektanta / [oprac. Artur Kiestrzyn].- Bydgoszcz : Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - bezpieczeństwo - projekty, POŻARNICTWO - urządzenia - projekty, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P XXVI.2 CZYT. 12. Biogeotechnika : przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa / Jan Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - bezpieczeństwo, ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - a budownictwo, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 13. Budowa domu : prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, koncesja na roboty budowlane lub usługi, wspieranie termomodernizacji i remontów, świadectwa energetyczne: akty prawne, orzecznictwo sądowe, komentarz, wzory umów i formularzy / Tadeusz Fijałkowski ; [współprac. Marlena Fijałkowska-Kopyrska].- Warszawa : Wydawnictwo "WGP", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - prawo - Polska, PLANOWANIE PRZESTRZENNE - prawo - Polska, USŁUGI BUDOWLANE - prawo - Polska, ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE Sygnatura: XXVI.1 CZYT. 14. Budowa domu pasywnego krok po kroku/ Ryszard Piotrowski, Paweł Dominiak.- Wyd. 3 popr.- Warszawa : Przewodnik Budowlany, cop Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE - energochłonność, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo, OGRZEWANIE CENTRALNE - ekonomika, WENTYLACJA - budownictwo, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP. 15. Budowa domu pasywnego w praktyce / Ryszard Wnuk.- Wyd. 3 popr.- Warszawa : Przewodnik Budowlany, cop Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE - energochłonność, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo, OGRZEWANIE CENTRALNE - ekonomika, WENTYLACJA - budownictwo, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT. 16. Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne : środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji / Adam Rak.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - a ochrona środowiska, BUDOWNICTWO - inwestycje - planowanie - Polska - 21 w, BUDOWNICTWO - inwestycje - prawo - Polska, PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Polska, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 17. Budowle i roboty ziemne : materiały do wykładów i ćwiczeń / Krzysztof Gradkowski.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: ROBOTY ZIEMNE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.4 CZYT., P WYP. 18. Budownictwo drewniane : podręcznik inżyniera / Helmuth Neuhaus ; [konsultacja i korekta nauk.: Władysław Nożyński ; red. nauk. Piotr Pietraszek ; tł. Andrzej Ścibor, Jerzy Wesołowski, Andrzej Budzowski].- Wyd. 1 popr. i uzup.- Rzeszów : Polskie Wydawnictwo Techniczne, (Podręcznik Inżyniera) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO DREWNIANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP.

3 19. Budownictwo ekologiczne : aspekty ekonomiczne / Stanisław Belniak, Michał Głuszak, Małgorzata Zięba.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 20. Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 1, Materiały i wyroby budowlane / red. Bogusław Stefańczyk.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9246 WYP., P.9247 WYP., P.9248 WYP., P.9249 WYP., P.9250 WYP. 21. Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 2, Fizyka budowli / red. Piotr Klemm.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - fizyka, BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9251 WYP., P.9252 WYP., P.9253 WYP., P.9254 WYP. 22. Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 3, Elementy budynków, podstawy projektowania / red. Lech Lichołai.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - projekty, BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9255 WYP., P.9256 WYP., P.9257 WYP., P.9258 WYP. 23. Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 4, Konstrukcje budynków / red. Wiesław Buczkowski.- Wyd. 1, dodr.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BUDOWLANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 24. Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 5, Stalowe konstrukcje budynków : projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń / red. Marian Giżejowski, Jerzy Ziółko.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - projekty, KONSTRUKCJE STALOWE - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP. 25. Budownictwo ogólne dla architektów / Przemysław Markiewicz.- Wyd. 4.- Kraków : ARCHI-PLUS, (Vademecum Projektanta) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - technologia, BUDOWNICTWO - projekty Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 26. Budownictwo sztuką twórczego działania : inowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie / red. Agnieszka Karwacka ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Zakład Budownictwa.- Biała Podlaska : Wydawnictwo PSW JP II, Hasła przedmiotowe: ARCHITEKTURA - estetyka w, INNOWACJE - stosowanie - budownictwo - 21 w Sygnatura: XXVI.1 CZYT., XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP. 27. Budownictwo z surowej ziemi : idea i realizacja / Teresa Kelm, Dorota Długosz-Nowicka.- Warszawa, : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE - Polska, BUDOWNICTWO z ZIEMI - Polska w Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 28. Budownictwo z technologią : podręcznik dla technikum. 3 / Jarosław Z. Mirski, Krzysztof Łącki.- Wyd Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012.

4 Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVI.1 CZYT. 29. Budownictwo z technologią. 2 / Jarosław Z. Mirski, Krzysztof Łącki.- Wyd Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVI.1 CZYT. 30. Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej = Sustainable construction with elements of energy certification / Tomasz Błaszczyński, Barbara Ksit, Bogumił Dyzman.- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, cop Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE, ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 31. Budynki jednorodzinne : projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie / Hanna Michalak, Stefan Pyrak.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", cop Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE - technika, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 32. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym / Roman Kotapski.- Wyd. 2., rozsz.- Wrocław : Wydawnictwo Marina, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - finanse - zarządzanie, BUDŻET, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE - finanse, ZARZĄDZANIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT, P WYP. 33. Building structures in theory and practice / ed. by Stanisław Fic ; Pope John Paul II School of Higher Education in Biała Podlaska. Faculty of Economic and Technical Department of Technical Sciences.- Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BUDOWLANE - materiały Sygnatura: XXVI.2 CZYT., XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP. 34. Cementy wieloskładnikowe w budownictwie / Sławomir Chłądzyński, Albin Garbacik.- Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, Hasła przedmiotowe: CEMENT, BETON, BUDOWNICTWO - technologia Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P WYP. 35. Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami / Karolina Kurtz, Dariusz Gawin.- Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - energetyka - normalizacja - Polska, BUDOWNICTWO - energetyka - pomiary, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo - normalizacja - Polska, PRZEWODNICTWO CIEPLNE - budownictwo, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 36. Chemia cementu i betonu / Wiesław Kurdowski.- Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: CEMENT - chemia, BETON, MATERIAŁY BUDOWLANE Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P WYP. 37. Chemia w budownictwie / Lech Czarnecki, Tadeusz Broniewski, Otto Henning ; pod kier. nauk. L. Czarneckiego.- Warszawa : "Arkady", 2010 (Warsz. : DNT). Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE - chemia, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P.10383

5 WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 38. Chemia w inżynierii materiałów budowlanych. Cz. 1 / Teresa Szymura ; Politechnika Lubelska. Wydział Budownictwa i Architektury.- Lublin : Politechnika Lubelska, (Podręczniki / Politechnika Lubelska) Hasła przedmiotowe: CHEMIA - szkoły wyższe, MATERIAŁY BUDOWLANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P WYP. 39. Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Peter Wouters, Jacques Schietecata, Piet Standaert ; tł. Krzysztof Kasperkiewicz ; oprac. red. Michał Gajownik].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 402/2004) Hasła przedmiotowe: MOSTEK TERMICZNY, PRZEWODNICTWO CIEPLNE - budownictwo, INSTRUKCJE Sygnatura: B.1005 XXVI.2 CZYT., B.1006 WYP. 40. Części maszyn / Andrzej Rutkowski.- Wyd Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Hasła przedmiotowe: MASZYNY - budowa i konstrukcje, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP. 41. Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa / Genowefa Rosiek, Danuta Wala, Bogusława Werner.- Wyd. 3.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Hasła przedmiotowe: CHEMIA - szkoły wyższe, ĆWICZENIA I ZADANIA DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 42. Ćwiczenia z geometrii wykreślnej / Andrzej Bieliński [i in.].- Wyd. 3.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, ĆWICZENIA I ZADANIA DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9364 WYP., P.9365 WYP., P.9366 WYP., P.9367 WYP. 43. Detale projektowe dla architektów / Przemysław Markiewicz.- Kraków : Wydawnictwo "Archi-Plus", (Vademecum Projektanta) Hasła przedmiotowe: DETAL ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTURA - projekty, BUDOWNICTWO - projekty, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 44. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 1, Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali / Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - badanie, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 45. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 2, Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu / Adam Zybura, Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok ; red. nauk. Adam Zybura.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - badanie, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 46. Domy pasywne : najlepsze obiekty oraz technologie niskoenergetyczne i pasywne w Polsce / Ryszard Piotrowski.- Warszawa : Green Leaf, cop (Inwestycja w Przyszłość) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE - energetyka, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo, OGRZEWANIE - ekonomika

6 Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 47. Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie / Andrzej Minasowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Poltext, (Biblioteka Menedżerów Budowlanych) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - finanse - zarządzanie, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP. 48. Eko-domy / Mariana R. Eguaras Etchetto ; [tł. z jęz. ang. Anna Olszewska-Marcinkiewicz].- Warszawa : Solis Andrzej Koper ; Praha : Nakladatelstvi Slovart, cop (Projektowanie) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE, BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE, ALBUMY, FOTOGRAFIA - 21 w Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 49. Ekologiczny dom : jak go zbudować i zdrowo w nim mieszkać / Sergi Costa Duran ; [przekł. z ang. Andrzej Magnuszewski ; weryfikacja przekł. i oprac. Grażyna Rudolf].- Warszawa : Wydawnictwo Arkady, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE, BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE - energetyka, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 50. Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe : komentarz do norm PN-EN :2010 i PN-EN :2010 : poradnik / Barbara Francke ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 465/2011) Hasła przedmiotowe: IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo - normalizacja - Polska, PORADNIKI Sygnatura: B.1007 XXVI.3 CZYT., B.1008 WYP. 51. Elementy budownictwa ochrony środowiska / Stanisław Pisarczyk.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - wpływ na środowisko, HYDROTECHNIKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SKŁADOWISKA ODPADÓW, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 52. Elementy kompozycji urbanistycznej / Kazimierz Wejchert.- [Wyd. 2].- Warszawa : "Arkady", 1984 (Warsz : DRP). Hasła przedmiotowe: URBANISTYKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 53. Energetyka słoneczna budynku / Dorota Chwieduk.- Warszawa : Wydawnictwo Arkady, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - energetyka, ENERGETYKA SŁONECZNA - stosowanie - budownictwo, PROMIENIOWANIE SŁONECZNE - energetyka, OGRZEWANIE - metody Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 54. Energoefektywny dom dostępny / Jolanta Niedzielko.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza POLCEN, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - energetyka, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo, OGRZEWANIE - ekonomika, ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 55. Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) / ed. by Stanisław Fic ; Pope John Paul II State

7 School of Higher Education in Biała Podlaska, Institute of Civil Engineering.- Biała Podlaska : Wydawnictwo PSW JPII, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - energetyka, INSTALACJE - budownictwo, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - stosowanie - budownictwo Sygnatura: XXVI CZYT., XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP. 56. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz. 2, Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego / Polski Komitet Normalizacyjny.- Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA - normalizacja, NORMY Sygnatura: B.1175 XXVI CZYT., B.1176 WYP., B.1177 WYP., B.1178 WYP., B.1179 WYP., B.1180 WYP., B.1181 WYP., B.1182 WYP., B.1183 WYP., B.1184 WYP. 57. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne PN-EN :2008/NA:2011 / Polski Komitet Normalizacyjny.- Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA - normalizacja, NORMY Sygnatura: B.1165 XXVI CZYT., B.1166 WYP., B.1167 WYP., B.1168 WYP., B.1169 WYP., B.1170 WYP., B.1171 WYP., B.1172 WYP., B.1173 WYP., B.1174 WYP. 58. Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego / Stanisław Pisarczyk.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: FUNDAMENTY, HYDROTECHNIKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.4 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 59. Fundamentowanie, projektowanie posadowień / zespół aut. Olgierd Puła, Czesław Rybak, Włodzimierz Sarniak ; red. Czesław Rybak.- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Hasła przedmiotowe: FUNDAMENTY - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.4 CZYT., P.9296 WYP., P.9297 WYP., P.9298 WYP., P.9299 WYP., P WYP., P WYP. 60. Fundamenty palowe : technologie i obliczenia. T. 1 / Kazimierz Gwizdała.- Wyd. 2 uzup., 1 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: FUNDAMENTY, PALE - materiały, PALE - stosowanie, PALE - technologia, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.4 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 61. Garaże wielostanowiskowe : projektowanie i realizacja / Hanna Michalak.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: GARAŻE - budowa i konstrukcje, GARAŻE - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 62. Geochemia krajobrazu / pod red. Urszuli Pokojskiej i Renaty Bednarek.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Hasła przedmiotowe: GEOCHEMIA, KRAJOBRAZ, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 63. Geodezja / Wiesław Kosiński.- Wyd. 6, 1 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: GEODEZJA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 64. Geodezja I / Andrzej Jagielski.- Wyd. 2 zmodyfikowane.- Kraków : Wydawnictwo Geodpis Andrzej Jagielski, 2005.

8 Hasła przedmiotowe: GEODEZJA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 65. Geodezja II / Andrzej Jagielski.- Wyd. 2 zmodyfikowane.- Kraków : Wydawnictwo Geodpis Andrzej Jagielski, Hasła przedmiotowe: GEODEZJA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 66. Geodezja inżynieryjno-drogowa / Stefan Przewłocki.- Wyd. 2 zm., 1 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: DROGI - geodezja, LOTNISKA - geodezja, MOSTY - mechanika - pomiary, NIWELACJA GEOMETRYCZNA - stosowanie, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 67. Geoinformacja : wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy / Dariusz Felcenloben.- Katowice : Wydawnictwo Gall, cop Hasła przedmiotowe: GIS, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.5 CZYT. 68. Geoinżynieria : metody modyfikacji podłoża gruntowego / Stanisław Pisarczyk.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 69. Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA DYNAMICZNA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: 7825 XXVI.5 CZYT., 7826 WYP., P.7010 WYP. 70. Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA DYNAMICZNA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 71. Geologia historyczna dla geografów / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski.- Wyd. 2 uaktual.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA HISTORYCZNA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: 7813 XXIV.5 CZYT., 7814 XXVI.5 CZYT., P.7007 WYP. 72. Geomorfologia / Piotr Migoń.- Wyd. 1, 1 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: GEOMORFOLOGIA, PODRĘCZNIKI Sygnatura: 8273 XXVI.5 CZYT., P.7326 WYP. 73. GIS w badaniach przyrodniczych / Jacek Urbański.- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Hasła przedmiotowe: GIS - stosowanie - nauki przyrodnicze, NAUKI PRZYRODNICZE - metody Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 74. Gruntoznawstwo inżynierskie / Stanisław Pisarczyk.- Wyd. 1, 3 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

9 Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 75. Grunty nasypowe : właściwości geotechniczne i metody ich badania / Stanisław Pisarczyk.- Wyd. 2 popr.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA, MECHANIKA GRUNTÓW, NASYPY (bud.), PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 76. Hale o konstrukcji stalowej : poradnik projektanta / Witold Kucharczuk, Sławomir Labocha.- Rzeszów : Polskie WydawnictwoTechniczne, (Biblioteka Projektanta) Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE STALOWE - projekty, HALE (bud.) - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 77. Hydraulika i hydrologia / Barbara Jaworowska, Andrzej Szuster, Bohdan Utrysko.- Wyd. 7.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: HYDRAULIKA, HYDROLOGIA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9373 WYP., P.9372 WYP. 78. Hydroizolacje w budownictwie : wybrane zagadnienia w praktyce : poradnik / Maciej Rokiel.- Warszawa : Dom Wydawniczy MEDIUM, Hasła przedmiotowe: IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, WILGOTNOŚĆ - budownictwo - zwalczanie, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT. 79. Hydrologia ogólna / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski.- Wyd. 4 auktual., 4 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: HYDROLOGIA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 80. Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany : praca zbiorowa / red. Wojciech Skowroński.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, ENCYKLOPEDIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., XXVI.1 CZYT. 81. Indywidualne, konwencjonalne źródła ciepła / Henryk Foit.- Wyd. 2. popr. i uzup.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Hasła przedmiotowe: OGRZEWANIE CENTRALNE - urządzenia, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 82. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych / Brunon Lejdy.- Wyd. 4., zm.- Warszawa : Wydawnictwo WNT, Hasła przedmiotowe: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 83. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja = Water supply and sewage systems inside buildings : design, construction and operation. Vol. 1 / Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Politechnika Warszawska.- Warszawa : Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Politechnika Warszawska ; Piaseczno : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Hasła przedmiotowe: KANALIZACJA, WODOCIĄGI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP.

10 84. Inteligentne budynki : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Mikulika.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO INTELIGENTNE, SYSTEMY ALARMOWE Sygnatura: XXVI.1 CZYT. 85. Inżynieria eksploatacji maszyn / Bronisław Słowiński ; Politechnika Koszalińska.- Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Hasła przedmiotowe: DIAGNOSTYKA TECHNICZNA, MASZYNY - obsługa i eksploatacja, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP. 86. Inżynierska geometria wykreślna : podstawy i zastosowania / Anna Błach.- Wyd. 5.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 87. Izolacje wodochronne tarasów i balkonów - projektowanie i wykonywanie : poradnik = Waterproofing of terraces and balconies - design and execution of works : guidance / Barbara Francke ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 477/2012) Hasła przedmiotowe: BALKON - budownictwo, IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TARAS - budownictwo, INSTRUKCJE Sygnatura: B.1013 XXVI.3 CZYT., B.1014 WYP., B.1015 WYP., B.1016 WYP. 88. Jak wykonać tarsas i dach zielony : poradnik / [oprac. Maciej Rokiel].- Wyd. 2.- Warszawa : Dom Wydawniczy MEDIUM, (.b Budownictwo) Hasła przedmiotowe: TARAS - projekty, TARAS - budowa i konstrukcje, OGRODY na DACHACH, DACH - projekty, DACH - budowa i konstrukcje, PORADNIKI Sygnatura: B.1153 XXVI.2 CZYT. 89. Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych / Peter Beinhauer ; tł. Andrzej Machalski.- Rzeszów : Polskie Wydawnictwo Techniczne, (Biblioteka Projektanta) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - projekty, KONSTRUKCJE BUDOWLANE, BUDOWNICTWO - rysunek techniczny Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 90. Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym / pod red. Mieczysława Połońskiego.- Warszawa : Wydawnictwo SGGW, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - inwestycje, RYZYKO INWESTYCYJNE - zarządzanie, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 91. Kolektory słoneczne, pompy ciepła - na tak / red. Filip Mielniczuk, Mirosław Zawadzki, Jan Matusik.- Warszawa : "Polska Ekologia", cop Hasła przedmiotowe: KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPA CIEPŁA, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9398 WYP., P.9397 WYP. 92. Komentarz do normy PN-EN 13707:2006+A1:2007 "Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicja i właściwości" wraz z zaleceniami ITB dla wyrobór objętych normą / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Barbara Francke ; oprac. red. Danuta Szczepańska].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, cop

11 (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 450/2009) Hasła przedmiotowe: DACH - materiały - normalizacja - Polska - 21 w Sygnatura: B.1017 XXVI.3 CZYT., B.1018 WYP. 93. Komentarz do normy PN-EN 13956:2006 "Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicja i właściwości" wraz z zaleceniami ITB dla wyrobór objętych normą / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Barbara Francke ; oprac. red. Danuta Szczepańska].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, cop (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 451/2009) Hasła przedmiotowe: DACH - materiały - normalizacja - Polska - 21 w Sygnatura: B.1019 XXVI.3 CZYT., B.1020 WYP. 94. Komentarz do normy PN-EN 14909:2007 "Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości" wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą : poradnik / aut.: Barbara Francke ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, cop (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 462/2011) Hasła przedmiotowe: IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - normalizacja, PORADNIKI Sygnatura: B.1021 XXVI.3 CZYT., B.1022 WYP. 95. Komentarz do normy PN-EN 14967:2007 "Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicja i właściwości" wraz z zaleceniami ITB dla wyrobór objętych normą / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Barbara Francke ; oprac. red. Danuta Szczepańska].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, cop (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 452/2010) Hasła przedmiotowe: Dach - materiały - normalizacja - Polska - 21 w Sygnatura: B.1023 XXVI.3 CZYT., B.1024 WYP. 96. Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Lech Wysokiński].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej 428/2007) Hasła przedmiotowe: GRUNT - klasyfikacja - normalizacja - Polska - 21 w Sygnatura: B.1025 XXVI.5 CZYT., B.1026 WYP. 97. Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich : wybrane zagadnienia. T. 1 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd. 4.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BETONOWE - mechanika - modele matematyczne Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 98. Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich : wybrane zagadnienia. T. 2 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd. 4.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BETONOWE - mechanika - modele matematyczne Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 99. Konstrukcje budowlane. Część 1. Statyka budowli : podręcznik dla ucznia technikum / Grażyna Janik.- Wyd Hasła przedmiotowe: STATYKA BUDOWLANA, KONSTRUKCJE BUDOWLANE, BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9259 WYP., P.9260 WYP Konstrukcje budowlane. Część 2. Wytrzymałość materiałów / Grażyna Janik.- Wyd Hasła przedmiotowe: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, KONSTRUKCJE BUDOWLANE, BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9261 WYP., P.9262 WYP.

12 101. Konstrukcje budowlane. Mechanika budowli : zbiór zadań / Grażyna Janik.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, KONSTRUKCJE BUDOWLANE, BUDOWNICTWO, ĆWICZENIA i ZADANIA dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9263 WYP., P.9264 WYP., P.9265 WYP Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym / Janusz Kotwica.- Warszawa : "Arkady", cop Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - projekty, KONSTRUKCJE DREWNIANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje metalowe. Część 1. Podstawy projektowania / Mieczysław Łubiński, Andrzej Filipowicz, Wojciech Żółtowski.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE METALOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9266 WYP., P.9267 WYP., P.9268 WYP., P.9269 WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Konstrukcje metalowe. Część 2. Obiekty budowlane / Mieczysław Łubiński, Wojciech Żółtowski.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE METALOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9270 WYP., P.9271 WYP., P.9272 WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN Cz. 1, Wybrane elementy i połączenia / red. Aleksander Kozłowski.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE STALOWE - mechanika, KONSTRUKCJE STALOWE - projekty, STATYKA BUDOWLANA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje stalowe : wybrane zagadnienia obliczania i projektowania / Szymon Pałkowski.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE STALOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje z betonu sprężonego / Andrzej Ajdukiewicz, Jakub Mames.- Wyd. 2 popr.- Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BETONOWE, KONSTRUKCJE SPRĘŻONE, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9350 WYP., P.9351 WYP Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków / Witold Kucharczuk, Sławomir Labocha.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, KONSTRUKCJE ZESPOLONE, KONSTRUKCJE STALOWE, KONSTRUKCJE BETONOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9273 WYP., P.9274 WYP., P.9275 WYP., P.9276 WYP., P WYP., P WYP Konstrukcje żelbetowe : według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2. T. 1 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje żelbetowe : według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2. T. 2 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

13 Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje żelbetowe : według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2. T. 3 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd. 3.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 : atlas rysunków : nowe wydanie / red. nauk. Adam Zybura.- Wyd. 2. zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 1 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 2 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd. 14. zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 3 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd. 4.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe / Mieczysław Kaczorowski, Anna Krzyńska.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: TWORZYWA KONSTRUKCYJNE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P WYP Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych : podręcznik / Balbina Kacprzyk.- Wyd. 2.- Warszawa : POLCEN Sp. z o.o., Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - ceny, BUDOWNICTWO - koszty - rachunkowość - oprogramowanie, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Kosztorysowanie robót remontowych i modernizacyjnych / Beata Grzyl.- Warszawa : Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o., Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - ceny, BUDOWNICTWO - koszty - rachunkowość, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP Kosztorysowanie w budownictwie / Tadeusz Laurowski.- Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - ceny, BUDOWNICTWO - koszty - rachunkowość, BUDOWNICTWO - praca - organizacja Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference, Kraków, 10, 11, 12 December 2003 / red. Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof

14 Wielgus, Robert Panek ; tł. Piotr Białoskórski.- Kraków, Dębica : Biuro Usług Komputerowych - Stanisław Smaga, Hasła przedmiotowe: ŁUCZYŃSKA-BRUZDA, MARIA (1933- ), KAMIENIOŁOMY - wpływ na środowisko - Polska, KRAJOBRAZ - planowanie przestrzenne - Polska, REKULTYWACJA GRUNTÓW _ Polska, SZKODY GÓRNICZE - zapobieganie i zwalczanie - Polska, MATERIAŁY KONFERENCYJNE, KSIĘGI PAMIĄTKOWE Sygnatura: XXVI.2 CZYT Laboratoryjne badania gruntów i gleb / Elżbieta Myślińska.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA, GLEBA - badanie, GRUNT - badanie, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Lekkie konstrukcje oporowe / Andrzej Jarominiak.- Wyd. 3 (dodr.).- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Hasła przedmiotowe: DROGI - budownictwo, MECHANIKA GRUNTÓW, MOSTY, KONSTRUKCJE OPOROWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9295 WYP Lekkie nienośne przegrody budowlane : wymagania i cechy wytrzymałościowe : instrukcja = Non-load-bearing light dividing walls : requirements and strenght properties : instruction / Artur Piekarczuk ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; nr 470/2012) Hasła przedmiotowe: PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE - stosowanie, ŚCIANY DZIAŁOWE - konstrukcje, ŚCIANY DZIAŁOWE - materiały - kontrola, INSTRUKCJE Sygnatura: B.1027 XXVI.2 CZYT., B.1028 WYP Maszynoznawstwo / Jan Kijewski [et al.].- Wyd. 8.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Hasła przedmiotowe: MASZYNY, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP Materiałoznawstwo / Andrzej Ciszewski, Tadeusz Radomski, Andrzej Szummer.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: MATERIAŁOZNAWSTWO, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P WYP Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu. Cz. 1 / Edward Szymański.- Wyd. 3 uaktual. i popr.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE, BETON - technologia, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu. Cz. 2 / Edward Szymański.- Wyd. 3 uaktual. i popr.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: BETON - technologia, MATERIAŁY BUDOWLANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT Materiały budowlane : spoiwa mineralne, kruszywa / Ewa Osiecka.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: KRUSZYWO, MATERIAŁY WIĄŻĄCE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT.

15 129. Materiały budowlane i technologia betonów : podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych / Wiktor Tur, Stanisław Fic ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Budownictwa.- Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI CZYT., XXVI.3 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Materiały budowlane. T. 1 / Edward Szymański.- Wyd. 3 uaktual. i uzp.- Warszawa : Oficyna wydawnicza WSEiZ w Warszawie, Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P.9399 WYP., P.9400 WYP Materiały budowlane. T. 2 / Edward Szymański.- Wyd. 3 uaktual. i uzp.- Warszawa : Oficyna wydawnicza WSEiZ w Warszawie, Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P.9401 WYP., P.9402 WYP Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego / Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk.- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika budowli : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1 / Bogdan Olszowski, Maria Radwańska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.- Wyd. 3.- Kraków : Wydawnictwo PK, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika budowli : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 2 / Bogdan Olszowski, Maria Radwańska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.- Wyd. 2.- Kraków : Wydawnictwo PK, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika budowli : teoria i przykłady / Marian Paluch.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika budowli : zadania. Cz. 1 / Jerzy Rakowski.- Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, ĆWICZENIA I ZADANIA DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9416 WYP., P.9417 WYP., P.9418 WYP., P.9419 WYP.

16 137. Mechanika budowli w zadaniach : układy statycznie wyznaczalne / Zbigniew Cywiński.- Wyd. 2, 2 dodruk.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, ĆWICZENIA I ZADANIA DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Mechanika gruntów / Stanisław Pisarczyk.- Wyd. 5 popr.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA GRUNTÓW, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika konstrukcji : przykłady obliczeń / Stefan Pyrak, Kazimierz Szulborski.- Wyd. 2 (dodruk).- Warszawa : Arkady, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, NAPRĘŻENIA i ODKSZTAŁCENIA - budownictwo, BUDOWNICTWO - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Mechanika ogólna : podstawy teoretyczne : zadania z rozwiązaniami / Marian Klasztorny.- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika ogólna. T. 1, Statyka i kinematyka / Jerzy Leyko.- Wyd. 12, 4. dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KINEMATYKA, STATYKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika ogólna. T. 2, Dynamika / Jerzy Leyko.- Wyd. 9, 3 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: DYNAMIKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska / Zdzisław Orzechowski, Jerzy Prywer, Roman Zarzycki.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, (Podręczniki Akademickie. Inżynieria i Ochrona Środowiska) Hasła przedmiotowe: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA PŁYNÓW, OCHRONA ŚRODOWISKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP Mechanika techniczna / Bogusław Kozak.- Wyd. 6.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA STOSOWANA, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP.

17 145. Mechanika techniczna. T. 1, Statyka i wytrzymałość materiałów / Jan Misiak.- Wyd. 6.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA STOSOWANA, STATYKA, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji / Gustaw Rakowski, Zbigniew Kacprzyk.- Wyd. 1 popr.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH - stosowanie - mechanika, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9352 WYP., P.9353 WYP Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska, Kazimierz Czyżewski ; oprac. red. Barbara Lejmbach].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 338/2008) Hasła przedmiotowe: HAŁAS PRZEMYSŁOWY - pomiary, INSTRUKCJE Sygnatura: B.1029 XXVI.1 CZYT., B.1030 WYP Metodologia projektowania realizacji budowy / Kazimierz M. Jaworski.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - dokumentacja, BUDOWNICTWO - projekty - metody, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN :2002 i PN-EN :2002 / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.barbara Szudrowicz ; oprac. red. Hanna Pongowska].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 406/2005) Hasła przedmiotowe: AKUSTYKA BUDOWLANA - normalizacja - Polska - 21 w, IZOLACJE AKUSTYCZNE - normalizacja - Polska - 21 w, PORADNIKI Sygnatura: B.1031 XXVI.1 CZYT., B.1032 WYP., B.1033 WYP., B.1034 WYP Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów / Bogusław Cieślar.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, (Skrypty Uczelniane) Hasła przedmiotowe: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9420 WYP., P.9421 WYP., P.9422 WYP., P.9423 WYP., P WYP., P WYP Modern materials, installations and construction technologies / ed. by Stanisław Fic ; Pope John Paul II School of Higher Education in Biała Podlaska. Faculty of Economic and Technical Department of Technical Sciences.- Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, Hasła przedmiotowe: INSTALACJE - budownictwo, KONSTRUKCJE BUDOWLANE - materiały Sygnatura: XXVI.3 CZYT., XXVI.3 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe : zasady projektowania / Janusz Karlikowski, Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki.- Wyd. 2 (zm.).- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BETONOWE - projekty, KONSTRUKCJE STALOWE - projekty, MOSTY ZESPOLONE - projekty, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP Mosty : trzy tysiące lat zmagań z naturą / David J. Brown ; tł. Maciej Hildebrand.- Wyd. 1, dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2007.

18 Hasła przedmiotowe: MOSTY - budowa i konstrukcje, MOSTY - historia Sygnatura: XXVI.2 CZYT Mosty zintegrowane / Kazimierz Furtak, Bogumił Wrana.- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Hasła przedmiotowe: MOSTY ZINTEGROWANE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9403 WYP Murarstwo i tynkarstwo : odbiory, naprawy i rozliczenia / Włodzimierz Martinek, Nabi Ibadov.- Wyd. 3.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, (Technologia) Hasła przedmiotowe: MURARSTWO, TYNKARSTWO, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: B.1261 XXVI.3 CZYT., B.1262 WYP Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych / Lech Czarnecki, Peter H. Emmons.- Kraków : Polski Cement Sp. z o.o., Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BETONOWE - ochrona i konserwacja, KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - ochrona i konserwacja, KOROZJA i EROZJA - zapobieganie i zwalczanie Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9346 WYP., P.9347 WYP., P.9348 WYP., P.9349 WYP Naturalne zjawiska termiczne w mostach / Henryk Zobel.- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Hasła przedmiotowe: CIEPŁO - a mosty, MOSTY - fizyka, NAPRĘŻENIA i ODKSZTAŁCENIA, TEMPERATURA POWIETRZA - a mosty, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9791 WYP Neufert - podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego : podstawy, normy, przepisy dotyczące planowania, budowy, kształtowania architektonicznego, potrzebnych przestrzeni i związków między nimi, wymiarów budynków i pomieszczeń / Ernst Neufert ; kontynuacja Johannes Kister [et al. ; tł. z niem. Stanisław Gawroński et al.].- 4. wyd. pol., rozsz. i gruntownie zm.- Warszawa : "Arkady", cop Hasła przedmiotowe: ARCHITEKTURA - projekty, BUDOWNICTWO - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym / Zbigniew Mielczarek.- Wyd. 1, dodr.- Warszawa : "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Nowy poradnik majstra budowlanego : praca zbiorowa / red. Janusz Panas.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9277 WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów / Anna Rawska-Skotniczny.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BUDOWLANE, MECHANIKA BUDOWLI, NAPRĘŻENIA i ODKSZTAŁCENIA - budownictwo, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP.

19 162. Obciążenie śniegiem w Polsce = Snow loads in Poland / Jerzy Antoni Żurański, Andrzej Sobolewski.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Monografie = Scientific Papers of the Building Research Institute. Monographs) Hasła przedmiotowe: KATASTROFY BUDOWLANE - Polska - od 1944 r, NAPRĘŻENIA i ODKSZTAŁCENIA - pomiary, ŚNIEG - pomiary - Polska - od 1944 r Sygnatura: B.1035 XXVI.2 CZYT., B.1036 WYP Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie / Jerzy Hoła, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz.- Wyd. 4. popr.- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - projekty Sygnatura: XXVI.2 CZYT Obliczanie konstrukcji żelbetowych według eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - mechanika, KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - projekty Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Obliczanie zapotrzebowania na ciepło / Łukasz Adrian.- Warszawa : Verlag Dashofer, Hasła przedmiotowe: OGRZEWANIE - ekonomika, CIEPŁO - budownictwo, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo, BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - energetyka Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Obliczenia charakterystyki energetycznej budynków uwzględniającej wpływ cieplnych właściwości wyrobów budowlanych : poradnik = Calculations of the energy performance of buildings taking account of the thermal properties of construction products : guidance / Robert Geryło ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; nr 472/2012) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - energetyka - badanie, BUDOWNICTWO WIELKOPŁYTOWE - energetyka - badanie, PORADNIKI Sygnatura: B.1037 XXVI.1 CZYT., B.1038 WYP., B.1039 WYP., B.1040 WYP Obliczenia cieplne budynków : poradnik = Thermal calculations for buildings : guidance / Krzysztof Kasperkiewicz ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej. Dział Wydawniczy, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; nr 474/2012) Hasła przedmiotowe: CIEPŁO - budownictwo - badanie, WENTYLACJA - badanie, INSTRUKCJE, PORADNIKI Sygnatura: B.1041 XXVI.1 CZYT., B.1042 WYP Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym : zasady konstruowania umów, prawa i obowiązki stron / pod red. Michała Kulińskiego.- Stan prawny listopad Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, (Beck Info Biznes) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - prawo - Polska, UMOWA - budownictwo - Polska Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP Ocena stanu wilgotnościowego przegród budowlanych z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej : poradnik = Evaluation of moisture content in building envelopes taking account of water vapour condensation : guidance / Andrzej Bobociński ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; nr 469/2011) Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE - badanie, ŚCIANY - budowa i konstrukcje, WILGOTNOŚĆ - budownictwo - badanie, INSTRUKCJE, PORADNIKI Sygnatura: B.1043 XXVI.2 CZYT., B.1044 WYP., B.1045 WYP., B.1046 WYP.

20 170. Ochrona budynków przed korozją biologiczną : praca zbiorowa / red. Jerzy Ważny i Jerzy Karyś.- Warszawa : "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - ochrona i konserwacja, DREWNO - ochrona i konserwacja, GRZYB DOMOWY - zwalczanie, KOROZJA BIOLOGICZNA - zapobieganie i zwalczanie, OWADY SZKODLIWE - zwalczanie, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku / Leszek Laskowski.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - energetyka, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9354 WYP., P.9355 WYP., P.9356 WYP., P.9357 WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Ochrona konstrukcji żelbetowych / Zbigniew Ściślewski.- Warszawa : "Arkady", cop Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - ochrona i konserwacja, KOROZJA i EROZJA - zapobieganie Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Anna Sokalska ; oprac. red. Michał Gajownik].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, cop (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 453/2009) Hasła przedmiotowe: BETON - ochrona i konserwacja - normalizacja, KOROZJA i EROZJA - normalizacja Sygnatura: B.1047 XXVI.3 CZYT., B.1048 WYP Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według Eurokodu 1 : komentarze z przykładami obliczeń = Climatic actions on building structures according to Eurocode 1 : commentary and examples of use / Jerzy Antoni Żurański, Mariusz Gaczek.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Projektowanie Według Eurokodów) Hasła przedmiotowe: KLIMAT - a budownictwo, KONSTRUKCJE BUDOWLANE - badanie - normalizacja, KONSTRUKCJE BUDOWLANE - bezpieczeństwo - badanie - normalizacja, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - badanie - normalizacja, PORADNIKI Sygnatura: B.1049 XXVI.2 CZYT., B.1050 WYP Oddziaływania stałe i zmienne na konstrukcje budynków = Permanent and variable actions on buildings structures / Jan Pawlikowski.- Wyd. 3, popr.- Warszawa : Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, (Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Studia = Scientific Papers of the Building Research Institute. Studies) Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BUDOWLANE - badanie, NAPRĘŻENIA i ODKSZTAŁCENIA - badanie, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - badanie Sygnatura: B.1051 XXVI.2 CZYT., B.1052 WYP Odnawialne źródła energii : wybrane zagadnienia / Ryszard Tytko.- Wyd. 3 popr.- Warszawa : OWG, Hasła przedmiotowe: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP.

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r.

Lista biegłych sądowych ustanowionych. przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017. Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na lata 2013 2017 Stan na dzień 15 kwietnia 2015 r. Spis dziedzin specjalności 1. Akustyka 1 2. Analiza czasu pracy kierowców 1 3.

Bardziej szczegółowo

w budownictwie niskoenergetycznym

w budownictwie niskoenergetycznym jacek zimny Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym polska geotermalna asocjacja akademia górniczo-hutnicza wydawnictwa naukowo-techniczne Seria wydawnicza PROBLEMY EKOENERGETYKI I

Bardziej szczegółowo

PISZEMY PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DYPLOMOWĄ

PISZEMY PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DYPLOMOWĄ PISZEMY PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DYPLOMOWĄ Na podstawie: E. Opoka: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Gliwice: Politechnika Śląska, 2001. LITERATURA NA TEMAT 1. Jak napisać

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe

Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe MIESIĘCZNIK NR 9 (30) WRZESIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Projektowanie na okres użytkowania Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe w Anglii nie ma prawa budowlanego, budowlańcem, architektem, konstruktorem,

Bardziej szczegółowo

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12 ISSN 1732-6990 Nr 4(31)/2010 Tylko my mamy taki łuk Widowiskowy montaż konstrukcji wiaduktu nad ulicą gen. Maczka w Białymstoku str. 10 Fot. Mikołaj Malesza Fot. Barbara Klem Fot. Władysław Kazberuk grudzień

Bardziej szczegółowo

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł stanowi próbę identyfikacji i uporządkowania zadań

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

ISBN 83-7372-852-X. Muzeum Geologiczne... Upowszechnianie wiedzy o środowisku geologicznym... Wydawnictwa... Wybrane publikacje naukowe...

ISBN 83-7372-852-X. Muzeum Geologiczne... Upowszechnianie wiedzy o środowisku geologicznym... Wydawnictwa... Wybrane publikacje naukowe... ISBN 83-7372-852-X ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa tel. (+48-22) 849 53 51, fax 849 53 42 http://www.pgi.gov.pl e-mail: sekretariat@pgi.gov.pl ODDZIAŁ POMORSKI ul. Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

większa wartość - niższe koszty

większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA większa wartość - niższe koszty EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE oraz przy TERMOMODERNIZACJI www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł przyszłość zaczyna się już dziś

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA (zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte w języku polskim : układ alfabetyczny)

DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA (zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte w języku polskim : układ alfabetyczny) PRZEWODNIKI I MAPY DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA (zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte w języku polskim : układ alfabetyczny) Camino portugués : portugalska Droga św. Jakuba : przewodnik :

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE

BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE nr 3 (14) wrzesień 2014 ISSN 2083-4136 Czasopismo Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wydawca Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 50-114 Wrocław, ul.

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira 5 zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira woda w mieście 5 zrównoważony rozwój zastosowania Woda w mieście Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój Zastosowania Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH Polski Komitet Narodowy ICOMOS Muzeum Pałac w Wilanowie Politechnika Lubelska Warszawa 2014 Wartość funkcji w obiektach zabytkowych praca zbiorowa pod redakcją Bogusława

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 24 marca 2015 roku stopień naukowy nazwisko imię adres dziedzina zakres informacje dodatowe dr nauk med. Carewicz Romuald

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo