Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:"

Transkrypt

1 1. 13 wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas.- Wyd. 6.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9242 WYP., P.9243 WYP., P.9244 WYP., P.9245 WYP. 2. Atlas kamieni użytkowych : marmury, granity, piaskowce... / Detlev Hill ; [tł. Urszula Szymanderska].- Warszawa : Wydawnictwo RM, Hasła przedmiotowe: KAMIENIE BUDOWLANE, SKAŁY, ATLASY MINERAŁÓW Sygnatura: XXVI.3 CZYT., WYP. 3. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Cz. 1, Oznaczanie wilgotności / Polski Komitet Normalizacyjny.- Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA - normalizacja, GRUNT - badanie - normalizacja, WILGOTNOŚĆ GLEBY - badanie - normalizacja Sygnatura: B.1155 XXVI CZYT., B.1156 WYP., B.1157 WYP., B.1158 WYP., B.1159 WYP., B.1160 WYP., B.1161 WYP., B.1162 WYP., B.1163 WYP., B.1164 WYP. 4. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Cz. 2, Zasady klasyfikowania.- Zatw. dn. 29 maja 2006 r.- Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, Hasła przedmiotowe: GRUNT - klasyfikacja - normalizacja - Polska - 21 w, GEOLOGIA INŻYNIERSKA - metody - normalizacja Sygnatura: B.1185 XXVI CZYT., B.1186 WYP., B.1187 WYP., B.1188 WYP., B.1189 WYP., B.1190 WYP., B.1191 WYP., B.1192 WYP., B.1193 WYP., B.1194 WYP. 5. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie skał. Cz. 1, Oznaczanie i opis / Polski Komitet Normalizacyjny.- Zatw. dn. 29 maja 2006 r.- Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, Hasła przedmiotowe: SKAŁY - klasyfikacja - normalizacja, GEOLOGIA INŻYNIERSKA - metody - normalizacja, NORMY Sygnatura: B.1195 XXVI CZYT., B.1196 WYP., B.1197 WYP., B.1198 WYP., B.1199 WYP., B.1200 WYP., B.1201 WYP., B.1202 WYP., B.1203 WYP., B.1204 WYP. 6. Badania laboratoryjne z konstrukcji metalowych / Bronisław Gosowski, Ernest Kubica.- Wyd. 2 popr.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE METALOWE - mechanika - badanie, KONSTRUKCJE METALOWE - technologia, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9813 WYP. 7. Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych : poradnik / Lesław Brunarski, Marek Dohojda ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 455/2010) Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE - promieniotwórczość - badanie, INSTRUKCJE Sygnatura: B.999 XXVI.3 CZYT., B.1000 WYP. 8. Beton architektoniczny : wytyczne techniczne / Krzysztof Kuniczuk.- Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, Hasła przedmiotowe: BETON Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P WYP. 9. Betonownie : budowa, eksploatacja, technologia robót / Zbigniew Sikora.- Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", Hasła przedmiotowe: ROBOTY BETONIARSKIE, BETON - technologia, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP.

2 10. Betony ultrawysokowartościowe : właściwości, technologie, zastosowania / Józef Jasiczak, Agnieszka Wdowska, Tomasz Rudnicki.- Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, Hasła przedmiotowe: BETON, BETON - technologia Sygnatura: XXVI.3 CZYT. 11. Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych : podstawy : poradnik projektanta / [oprac. Artur Kiestrzyn].- Bydgoszcz : Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - bezpieczeństwo - projekty, POŻARNICTWO - urządzenia - projekty, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P XXVI.2 CZYT. 12. Biogeotechnika : przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa / Jan Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - bezpieczeństwo, ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - a budownictwo, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 13. Budowa domu : prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, koncesja na roboty budowlane lub usługi, wspieranie termomodernizacji i remontów, świadectwa energetyczne: akty prawne, orzecznictwo sądowe, komentarz, wzory umów i formularzy / Tadeusz Fijałkowski ; [współprac. Marlena Fijałkowska-Kopyrska].- Warszawa : Wydawnictwo "WGP", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - prawo - Polska, PLANOWANIE PRZESTRZENNE - prawo - Polska, USŁUGI BUDOWLANE - prawo - Polska, ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE Sygnatura: XXVI.1 CZYT. 14. Budowa domu pasywnego krok po kroku/ Ryszard Piotrowski, Paweł Dominiak.- Wyd. 3 popr.- Warszawa : Przewodnik Budowlany, cop Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE - energochłonność, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo, OGRZEWANIE CENTRALNE - ekonomika, WENTYLACJA - budownictwo, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP. 15. Budowa domu pasywnego w praktyce / Ryszard Wnuk.- Wyd. 3 popr.- Warszawa : Przewodnik Budowlany, cop Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE - energochłonność, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo, OGRZEWANIE CENTRALNE - ekonomika, WENTYLACJA - budownictwo, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT. 16. Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne : środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji / Adam Rak.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - a ochrona środowiska, BUDOWNICTWO - inwestycje - planowanie - Polska - 21 w, BUDOWNICTWO - inwestycje - prawo - Polska, PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - Polska, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 17. Budowle i roboty ziemne : materiały do wykładów i ćwiczeń / Krzysztof Gradkowski.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: ROBOTY ZIEMNE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.4 CZYT., P WYP. 18. Budownictwo drewniane : podręcznik inżyniera / Helmuth Neuhaus ; [konsultacja i korekta nauk.: Władysław Nożyński ; red. nauk. Piotr Pietraszek ; tł. Andrzej Ścibor, Jerzy Wesołowski, Andrzej Budzowski].- Wyd. 1 popr. i uzup.- Rzeszów : Polskie Wydawnictwo Techniczne, (Podręcznik Inżyniera) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO DREWNIANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP.

3 19. Budownictwo ekologiczne : aspekty ekonomiczne / Stanisław Belniak, Michał Głuszak, Małgorzata Zięba.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 20. Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 1, Materiały i wyroby budowlane / red. Bogusław Stefańczyk.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9246 WYP., P.9247 WYP., P.9248 WYP., P.9249 WYP., P.9250 WYP. 21. Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 2, Fizyka budowli / red. Piotr Klemm.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - fizyka, BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9251 WYP., P.9252 WYP., P.9253 WYP., P.9254 WYP. 22. Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 3, Elementy budynków, podstawy projektowania / red. Lech Lichołai.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - projekty, BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9255 WYP., P.9256 WYP., P.9257 WYP., P.9258 WYP. 23. Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 4, Konstrukcje budynków / red. Wiesław Buczkowski.- Wyd. 1, dodr.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BUDOWLANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 24. Budownictwo ogólne : praca zbiorowa. T. 5, Stalowe konstrukcje budynków : projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń / red. Marian Giżejowski, Jerzy Ziółko.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - projekty, KONSTRUKCJE STALOWE - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP. 25. Budownictwo ogólne dla architektów / Przemysław Markiewicz.- Wyd. 4.- Kraków : ARCHI-PLUS, (Vademecum Projektanta) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - technologia, BUDOWNICTWO - projekty Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 26. Budownictwo sztuką twórczego działania : inowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie / red. Agnieszka Karwacka ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Zakład Budownictwa.- Biała Podlaska : Wydawnictwo PSW JP II, Hasła przedmiotowe: ARCHITEKTURA - estetyka w, INNOWACJE - stosowanie - budownictwo - 21 w Sygnatura: XXVI.1 CZYT., XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP. 27. Budownictwo z surowej ziemi : idea i realizacja / Teresa Kelm, Dorota Długosz-Nowicka.- Warszawa, : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE - Polska, BUDOWNICTWO z ZIEMI - Polska w Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 28. Budownictwo z technologią : podręcznik dla technikum. 3 / Jarosław Z. Mirski, Krzysztof Łącki.- Wyd Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012.

4 Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVI.1 CZYT. 29. Budownictwo z technologią. 2 / Jarosław Z. Mirski, Krzysztof Łącki.- Wyd Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVI.1 CZYT. 30. Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej = Sustainable construction with elements of energy certification / Tomasz Błaszczyński, Barbara Ksit, Bogumił Dyzman.- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, cop Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE, ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 31. Budynki jednorodzinne : projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie / Hanna Michalak, Stefan Pyrak.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", cop Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE - technika, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 32. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym / Roman Kotapski.- Wyd. 2., rozsz.- Wrocław : Wydawnictwo Marina, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - finanse - zarządzanie, BUDŻET, PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE - finanse, ZARZĄDZANIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT, P WYP. 33. Building structures in theory and practice / ed. by Stanisław Fic ; Pope John Paul II School of Higher Education in Biała Podlaska. Faculty of Economic and Technical Department of Technical Sciences.- Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BUDOWLANE - materiały Sygnatura: XXVI.2 CZYT., XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP. 34. Cementy wieloskładnikowe w budownictwie / Sławomir Chłądzyński, Albin Garbacik.- Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, Hasła przedmiotowe: CEMENT, BETON, BUDOWNICTWO - technologia Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P WYP. 35. Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami / Karolina Kurtz, Dariusz Gawin.- Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - energetyka - normalizacja - Polska, BUDOWNICTWO - energetyka - pomiary, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo - normalizacja - Polska, PRZEWODNICTWO CIEPLNE - budownictwo, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 36. Chemia cementu i betonu / Wiesław Kurdowski.- Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: CEMENT - chemia, BETON, MATERIAŁY BUDOWLANE Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P WYP. 37. Chemia w budownictwie / Lech Czarnecki, Tadeusz Broniewski, Otto Henning ; pod kier. nauk. L. Czarneckiego.- Warszawa : "Arkady", 2010 (Warsz. : DNT). Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE - chemia, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P.10383

5 WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 38. Chemia w inżynierii materiałów budowlanych. Cz. 1 / Teresa Szymura ; Politechnika Lubelska. Wydział Budownictwa i Architektury.- Lublin : Politechnika Lubelska, (Podręczniki / Politechnika Lubelska) Hasła przedmiotowe: CHEMIA - szkoły wyższe, MATERIAŁY BUDOWLANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P WYP. 39. Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Peter Wouters, Jacques Schietecata, Piet Standaert ; tł. Krzysztof Kasperkiewicz ; oprac. red. Michał Gajownik].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 402/2004) Hasła przedmiotowe: MOSTEK TERMICZNY, PRZEWODNICTWO CIEPLNE - budownictwo, INSTRUKCJE Sygnatura: B.1005 XXVI.2 CZYT., B.1006 WYP. 40. Części maszyn / Andrzej Rutkowski.- Wyd Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Hasła przedmiotowe: MASZYNY - budowa i konstrukcje, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP. 41. Ćwiczenia z chemii dla studentów Wydziału Budownictwa / Genowefa Rosiek, Danuta Wala, Bogusława Werner.- Wyd. 3.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Hasła przedmiotowe: CHEMIA - szkoły wyższe, ĆWICZENIA I ZADANIA DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 42. Ćwiczenia z geometrii wykreślnej / Andrzej Bieliński [i in.].- Wyd. 3.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, ĆWICZENIA I ZADANIA DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9364 WYP., P.9365 WYP., P.9366 WYP., P.9367 WYP. 43. Detale projektowe dla architektów / Przemysław Markiewicz.- Kraków : Wydawnictwo "Archi-Plus", (Vademecum Projektanta) Hasła przedmiotowe: DETAL ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTURA - projekty, BUDOWNICTWO - projekty, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 44. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 1, Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali / Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - badanie, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 45. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 2, Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu / Adam Zybura, Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok ; red. nauk. Adam Zybura.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - badanie, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 46. Domy pasywne : najlepsze obiekty oraz technologie niskoenergetyczne i pasywne w Polsce / Ryszard Piotrowski.- Warszawa : Green Leaf, cop (Inwestycja w Przyszłość) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE - energetyka, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo, OGRZEWANIE - ekonomika

6 Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 47. Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie / Andrzej Minasowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Poltext, (Biblioteka Menedżerów Budowlanych) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - finanse - zarządzanie, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP. 48. Eko-domy / Mariana R. Eguaras Etchetto ; [tł. z jęz. ang. Anna Olszewska-Marcinkiewicz].- Warszawa : Solis Andrzej Koper ; Praha : Nakladatelstvi Slovart, cop (Projektowanie) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE, BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE, ALBUMY, FOTOGRAFIA - 21 w Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 49. Ekologiczny dom : jak go zbudować i zdrowo w nim mieszkać / Sergi Costa Duran ; [przekł. z ang. Andrzej Magnuszewski ; weryfikacja przekł. i oprac. Grażyna Rudolf].- Warszawa : Wydawnictwo Arkady, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE, BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE - energetyka, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 50. Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe : komentarz do norm PN-EN :2010 i PN-EN :2010 : poradnik / Barbara Francke ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 465/2011) Hasła przedmiotowe: IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo - normalizacja - Polska, PORADNIKI Sygnatura: B.1007 XXVI.3 CZYT., B.1008 WYP. 51. Elementy budownictwa ochrony środowiska / Stanisław Pisarczyk.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - wpływ na środowisko, HYDROTECHNIKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, SKŁADOWISKA ODPADÓW, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 52. Elementy kompozycji urbanistycznej / Kazimierz Wejchert.- [Wyd. 2].- Warszawa : "Arkady", 1984 (Warsz : DRP). Hasła przedmiotowe: URBANISTYKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 53. Energetyka słoneczna budynku / Dorota Chwieduk.- Warszawa : Wydawnictwo Arkady, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - energetyka, ENERGETYKA SŁONECZNA - stosowanie - budownictwo, PROMIENIOWANIE SŁONECZNE - energetyka, OGRZEWANIE - metody Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 54. Energoefektywny dom dostępny / Jolanta Niedzielko.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza POLCEN, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - energetyka, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo, OGRZEWANIE - ekonomika, ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 55. Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) / ed. by Stanisław Fic ; Pope John Paul II State

7 School of Higher Education in Biała Podlaska, Institute of Civil Engineering.- Biała Podlaska : Wydawnictwo PSW JPII, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - energetyka, INSTALACJE - budownictwo, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - stosowanie - budownictwo Sygnatura: XXVI CZYT., XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP. 56. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz. 2, Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego / Polski Komitet Normalizacyjny.- Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA - normalizacja, NORMY Sygnatura: B.1175 XXVI CZYT., B.1176 WYP., B.1177 WYP., B.1178 WYP., B.1179 WYP., B.1180 WYP., B.1181 WYP., B.1182 WYP., B.1183 WYP., B.1184 WYP. 57. Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne PN-EN :2008/NA:2011 / Polski Komitet Normalizacyjny.- Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA - normalizacja, NORMY Sygnatura: B.1165 XXVI CZYT., B.1166 WYP., B.1167 WYP., B.1168 WYP., B.1169 WYP., B.1170 WYP., B.1171 WYP., B.1172 WYP., B.1173 WYP., B.1174 WYP. 58. Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego / Stanisław Pisarczyk.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: FUNDAMENTY, HYDROTECHNIKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.4 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 59. Fundamentowanie, projektowanie posadowień / zespół aut. Olgierd Puła, Czesław Rybak, Włodzimierz Sarniak ; red. Czesław Rybak.- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Hasła przedmiotowe: FUNDAMENTY - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.4 CZYT., P.9296 WYP., P.9297 WYP., P.9298 WYP., P.9299 WYP., P WYP., P WYP. 60. Fundamenty palowe : technologie i obliczenia. T. 1 / Kazimierz Gwizdała.- Wyd. 2 uzup., 1 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: FUNDAMENTY, PALE - materiały, PALE - stosowanie, PALE - technologia, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.4 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 61. Garaże wielostanowiskowe : projektowanie i realizacja / Hanna Michalak.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: GARAŻE - budowa i konstrukcje, GARAŻE - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 62. Geochemia krajobrazu / pod red. Urszuli Pokojskiej i Renaty Bednarek.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Hasła przedmiotowe: GEOCHEMIA, KRAJOBRAZ, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 63. Geodezja / Wiesław Kosiński.- Wyd. 6, 1 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: GEODEZJA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 64. Geodezja I / Andrzej Jagielski.- Wyd. 2 zmodyfikowane.- Kraków : Wydawnictwo Geodpis Andrzej Jagielski, 2005.

8 Hasła przedmiotowe: GEODEZJA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 65. Geodezja II / Andrzej Jagielski.- Wyd. 2 zmodyfikowane.- Kraków : Wydawnictwo Geodpis Andrzej Jagielski, Hasła przedmiotowe: GEODEZJA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 66. Geodezja inżynieryjno-drogowa / Stefan Przewłocki.- Wyd. 2 zm., 1 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: DROGI - geodezja, LOTNISKA - geodezja, MOSTY - mechanika - pomiary, NIWELACJA GEOMETRYCZNA - stosowanie, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 67. Geoinformacja : wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy / Dariusz Felcenloben.- Katowice : Wydawnictwo Gall, cop Hasła przedmiotowe: GIS, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.5 CZYT. 68. Geoinżynieria : metody modyfikacji podłoża gruntowego / Stanisław Pisarczyk.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 69. Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA DYNAMICZNA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: 7825 XXVI.5 CZYT., 7826 WYP., P.7010 WYP. 70. Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA DYNAMICZNA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 71. Geologia historyczna dla geografów / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski.- Wyd. 2 uaktual.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA HISTORYCZNA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: 7813 XXIV.5 CZYT., 7814 XXVI.5 CZYT., P.7007 WYP. 72. Geomorfologia / Piotr Migoń.- Wyd. 1, 1 dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: GEOMORFOLOGIA, PODRĘCZNIKI Sygnatura: 8273 XXVI.5 CZYT., P.7326 WYP. 73. GIS w badaniach przyrodniczych / Jacek Urbański.- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Hasła przedmiotowe: GIS - stosowanie - nauki przyrodnicze, NAUKI PRZYRODNICZE - metody Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 74. Gruntoznawstwo inżynierskie / Stanisław Pisarczyk.- Wyd. 1, 3 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

9 Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 75. Grunty nasypowe : właściwości geotechniczne i metody ich badania / Stanisław Pisarczyk.- Wyd. 2 popr.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA, MECHANIKA GRUNTÓW, NASYPY (bud.), PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP. 76. Hale o konstrukcji stalowej : poradnik projektanta / Witold Kucharczuk, Sławomir Labocha.- Rzeszów : Polskie WydawnictwoTechniczne, (Biblioteka Projektanta) Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE STALOWE - projekty, HALE (bud.) - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 77. Hydraulika i hydrologia / Barbara Jaworowska, Andrzej Szuster, Bohdan Utrysko.- Wyd. 7.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: HYDRAULIKA, HYDROLOGIA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9373 WYP., P.9372 WYP. 78. Hydroizolacje w budownictwie : wybrane zagadnienia w praktyce : poradnik / Maciej Rokiel.- Warszawa : Dom Wydawniczy MEDIUM, Hasła przedmiotowe: IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, WILGOTNOŚĆ - budownictwo - zwalczanie, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT. 79. Hydrologia ogólna / Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski.- Wyd. 4 auktual., 4 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: HYDROLOGIA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP. 80. Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany : praca zbiorowa / red. Wojciech Skowroński.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, ENCYKLOPEDIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., XXVI.1 CZYT. 81. Indywidualne, konwencjonalne źródła ciepła / Henryk Foit.- Wyd. 2. popr. i uzup.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Hasła przedmiotowe: OGRZEWANIE CENTRALNE - urządzenia, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 82. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych / Brunon Lejdy.- Wyd. 4., zm.- Warszawa : Wydawnictwo WNT, Hasła przedmiotowe: INSTALACJE ELEKTRYCZNE, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 83. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja = Water supply and sewage systems inside buildings : design, construction and operation. Vol. 1 / Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Politechnika Warszawska.- Warszawa : Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Politechnika Warszawska ; Piaseczno : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Hasła przedmiotowe: KANALIZACJA, WODOCIĄGI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP.

10 84. Inteligentne budynki : teoria i praktyka / pod red. Jerzego Mikulika.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO INTELIGENTNE, SYSTEMY ALARMOWE Sygnatura: XXVI.1 CZYT. 85. Inżynieria eksploatacji maszyn / Bronisław Słowiński ; Politechnika Koszalińska.- Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Hasła przedmiotowe: DIAGNOSTYKA TECHNICZNA, MASZYNY - obsługa i eksploatacja, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP. 86. Inżynierska geometria wykreślna : podstawy i zastosowania / Anna Błach.- Wyd. 5.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 87. Izolacje wodochronne tarasów i balkonów - projektowanie i wykonywanie : poradnik = Waterproofing of terraces and balconies - design and execution of works : guidance / Barbara Francke ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 477/2012) Hasła przedmiotowe: BALKON - budownictwo, IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TARAS - budownictwo, INSTRUKCJE Sygnatura: B.1013 XXVI.3 CZYT., B.1014 WYP., B.1015 WYP., B.1016 WYP. 88. Jak wykonać tarsas i dach zielony : poradnik / [oprac. Maciej Rokiel].- Wyd. 2.- Warszawa : Dom Wydawniczy MEDIUM, (.b Budownictwo) Hasła przedmiotowe: TARAS - projekty, TARAS - budowa i konstrukcje, OGRODY na DACHACH, DACH - projekty, DACH - budowa i konstrukcje, PORADNIKI Sygnatura: B.1153 XXVI.2 CZYT. 89. Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych / Peter Beinhauer ; tł. Andrzej Machalski.- Rzeszów : Polskie Wydawnictwo Techniczne, (Biblioteka Projektanta) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - projekty, KONSTRUKCJE BUDOWLANE, BUDOWNICTWO - rysunek techniczny Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 90. Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym / pod red. Mieczysława Połońskiego.- Warszawa : Wydawnictwo SGGW, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - inwestycje, RYZYKO INWESTYCYJNE - zarządzanie, ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP. 91. Kolektory słoneczne, pompy ciepła - na tak / red. Filip Mielniczuk, Mirosław Zawadzki, Jan Matusik.- Warszawa : "Polska Ekologia", cop Hasła przedmiotowe: KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPA CIEPŁA, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9398 WYP., P.9397 WYP. 92. Komentarz do normy PN-EN 13707:2006+A1:2007 "Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. Definicja i właściwości" wraz z zaleceniami ITB dla wyrobór objętych normą / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Barbara Francke ; oprac. red. Danuta Szczepańska].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, cop

11 (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 450/2009) Hasła przedmiotowe: DACH - materiały - normalizacja - Polska - 21 w Sygnatura: B.1017 XXVI.3 CZYT., B.1018 WYP. 93. Komentarz do normy PN-EN 13956:2006 "Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicja i właściwości" wraz z zaleceniami ITB dla wyrobór objętych normą / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Barbara Francke ; oprac. red. Danuta Szczepańska].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, cop (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 451/2009) Hasła przedmiotowe: DACH - materiały - normalizacja - Polska - 21 w Sygnatura: B.1019 XXVI.3 CZYT., B.1020 WYP. 94. Komentarz do normy PN-EN 14909:2007 "Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości" wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą : poradnik / aut.: Barbara Francke ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, cop (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 462/2011) Hasła przedmiotowe: IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - normalizacja, PORADNIKI Sygnatura: B.1021 XXVI.3 CZYT., B.1022 WYP. 95. Komentarz do normy PN-EN 14967:2007 "Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicja i właściwości" wraz z zaleceniami ITB dla wyrobór objętych normą / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Barbara Francke ; oprac. red. Danuta Szczepańska].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, cop (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 452/2010) Hasła przedmiotowe: Dach - materiały - normalizacja - Polska - 21 w Sygnatura: B.1023 XXVI.3 CZYT., B.1024 WYP. 96. Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Lech Wysokiński].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej 428/2007) Hasła przedmiotowe: GRUNT - klasyfikacja - normalizacja - Polska - 21 w Sygnatura: B.1025 XXVI.5 CZYT., B.1026 WYP. 97. Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich : wybrane zagadnienia. T. 1 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd. 4.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BETONOWE - mechanika - modele matematyczne Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 98. Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich : wybrane zagadnienia. T. 2 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd. 4.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BETONOWE - mechanika - modele matematyczne Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP. 99. Konstrukcje budowlane. Część 1. Statyka budowli : podręcznik dla ucznia technikum / Grażyna Janik.- Wyd Hasła przedmiotowe: STATYKA BUDOWLANA, KONSTRUKCJE BUDOWLANE, BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9259 WYP., P.9260 WYP Konstrukcje budowlane. Część 2. Wytrzymałość materiałów / Grażyna Janik.- Wyd Hasła przedmiotowe: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, KONSTRUKCJE BUDOWLANE, BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9261 WYP., P.9262 WYP.

12 101. Konstrukcje budowlane. Mechanika budowli : zbiór zadań / Grażyna Janik.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, KONSTRUKCJE BUDOWLANE, BUDOWNICTWO, ĆWICZENIA i ZADANIA dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9263 WYP., P.9264 WYP., P.9265 WYP Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym / Janusz Kotwica.- Warszawa : "Arkady", cop Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - projekty, KONSTRUKCJE DREWNIANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje metalowe. Część 1. Podstawy projektowania / Mieczysław Łubiński, Andrzej Filipowicz, Wojciech Żółtowski.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE METALOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9266 WYP., P.9267 WYP., P.9268 WYP., P.9269 WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Konstrukcje metalowe. Część 2. Obiekty budowlane / Mieczysław Łubiński, Wojciech Żółtowski.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE METALOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9270 WYP., P.9271 WYP., P.9272 WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN Cz. 1, Wybrane elementy i połączenia / red. Aleksander Kozłowski.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE STALOWE - mechanika, KONSTRUKCJE STALOWE - projekty, STATYKA BUDOWLANA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje stalowe : wybrane zagadnienia obliczania i projektowania / Szymon Pałkowski.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE STALOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje z betonu sprężonego / Andrzej Ajdukiewicz, Jakub Mames.- Wyd. 2 popr.- Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BETONOWE, KONSTRUKCJE SPRĘŻONE, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9350 WYP., P.9351 WYP Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków / Witold Kucharczuk, Sławomir Labocha.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, KONSTRUKCJE ZESPOLONE, KONSTRUKCJE STALOWE, KONSTRUKCJE BETONOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9273 WYP., P.9274 WYP., P.9275 WYP., P.9276 WYP., P WYP., P WYP Konstrukcje żelbetowe : według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2. T. 1 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje żelbetowe : według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2. T. 2 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

13 Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje żelbetowe : według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2. T. 3 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd. 3.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 : atlas rysunków : nowe wydanie / red. nauk. Adam Zybura.- Wyd. 2. zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 1 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 2 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd. 14. zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 3 / Włodzimierz Starosolski.- Wyd. 4.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe / Mieczysław Kaczorowski, Anna Krzyńska.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: TWORZYWA KONSTRUKCYJNE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P WYP Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych : podręcznik / Balbina Kacprzyk.- Wyd. 2.- Warszawa : POLCEN Sp. z o.o., Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - ceny, BUDOWNICTWO - koszty - rachunkowość - oprogramowanie, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Kosztorysowanie robót remontowych i modernizacyjnych / Beata Grzyl.- Warszawa : Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o., Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - ceny, BUDOWNICTWO - koszty - rachunkowość, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP Kosztorysowanie w budownictwie / Tadeusz Laurowski.- Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - ceny, BUDOWNICTWO - koszty - rachunkowość, BUDOWNICTWO - praca - organizacja Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference, Kraków, 10, 11, 12 December 2003 / red. Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof

14 Wielgus, Robert Panek ; tł. Piotr Białoskórski.- Kraków, Dębica : Biuro Usług Komputerowych - Stanisław Smaga, Hasła przedmiotowe: ŁUCZYŃSKA-BRUZDA, MARIA (1933- ), KAMIENIOŁOMY - wpływ na środowisko - Polska, KRAJOBRAZ - planowanie przestrzenne - Polska, REKULTYWACJA GRUNTÓW _ Polska, SZKODY GÓRNICZE - zapobieganie i zwalczanie - Polska, MATERIAŁY KONFERENCYJNE, KSIĘGI PAMIĄTKOWE Sygnatura: XXVI.2 CZYT Laboratoryjne badania gruntów i gleb / Elżbieta Myślińska.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop Hasła przedmiotowe: GEOLOGIA INŻYNIERSKA, GLEBA - badanie, GRUNT - badanie, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Lekkie konstrukcje oporowe / Andrzej Jarominiak.- Wyd. 3 (dodr.).- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Hasła przedmiotowe: DROGI - budownictwo, MECHANIKA GRUNTÓW, MOSTY, KONSTRUKCJE OPOROWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9295 WYP Lekkie nienośne przegrody budowlane : wymagania i cechy wytrzymałościowe : instrukcja = Non-load-bearing light dividing walls : requirements and strenght properties : instruction / Artur Piekarczuk ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; nr 470/2012) Hasła przedmiotowe: PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE - stosowanie, ŚCIANY DZIAŁOWE - konstrukcje, ŚCIANY DZIAŁOWE - materiały - kontrola, INSTRUKCJE Sygnatura: B.1027 XXVI.2 CZYT., B.1028 WYP Maszynoznawstwo / Jan Kijewski [et al.].- Wyd. 8.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Hasła przedmiotowe: MASZYNY, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP Materiałoznawstwo / Andrzej Ciszewski, Tadeusz Radomski, Andrzej Szummer.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: MATERIAŁOZNAWSTWO, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P WYP Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu. Cz. 1 / Edward Szymański.- Wyd. 3 uaktual. i popr.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE, BETON - technologia, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT Materiałoznawstwo budowlane z technologią betonu. Cz. 2 / Edward Szymański.- Wyd. 3 uaktual. i popr.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: BETON - technologia, MATERIAŁY BUDOWLANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT Materiały budowlane : spoiwa mineralne, kruszywa / Ewa Osiecka.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: KRUSZYWO, MATERIAŁY WIĄŻĄCE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT.

15 129. Materiały budowlane i technologia betonów : podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych / Wiktor Tur, Stanisław Fic ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Budownictwa.- Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI CZYT., XXVI.3 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Materiały budowlane. T. 1 / Edward Szymański.- Wyd. 3 uaktual. i uzp.- Warszawa : Oficyna wydawnicza WSEiZ w Warszawie, Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P.9399 WYP., P.9400 WYP Materiały budowlane. T. 2 / Edward Szymański.- Wyd. 3 uaktual. i uzp.- Warszawa : Oficyna wydawnicza WSEiZ w Warszawie, Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.3 CZYT., P.9401 WYP., P.9402 WYP Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego / Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk.- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika budowli : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 1 / Bogdan Olszowski, Maria Radwańska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.- Wyd. 3.- Kraków : Wydawnictwo PK, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika budowli : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych. T. 2 / Bogdan Olszowski, Maria Radwańska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.- Wyd. 2.- Kraków : Wydawnictwo PK, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika budowli : teoria i przykłady / Marian Paluch.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika budowli : zadania. Cz. 1 / Jerzy Rakowski.- Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, ĆWICZENIA I ZADANIA DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9416 WYP., P.9417 WYP., P.9418 WYP., P.9419 WYP.

16 137. Mechanika budowli w zadaniach : układy statycznie wyznaczalne / Zbigniew Cywiński.- Wyd. 2, 2 dodruk.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, ĆWICZENIA I ZADANIA DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Mechanika gruntów / Stanisław Pisarczyk.- Wyd. 5 popr.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA GRUNTÓW, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.5 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika konstrukcji : przykłady obliczeń / Stefan Pyrak, Kazimierz Szulborski.- Wyd. 2 (dodruk).- Warszawa : Arkady, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, NAPRĘŻENIA i ODKSZTAŁCENIA - budownictwo, BUDOWNICTWO - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Mechanika ogólna : podstawy teoretyczne : zadania z rozwiązaniami / Marian Klasztorny.- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika ogólna. T. 1, Statyka i kinematyka / Jerzy Leyko.- Wyd. 12, 4. dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KINEMATYKA, STATYKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika ogólna. T. 2, Dynamika / Jerzy Leyko.- Wyd. 9, 3 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: DYNAMIKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska / Zdzisław Orzechowski, Jerzy Prywer, Roman Zarzycki.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, (Podręczniki Akademickie. Inżynieria i Ochrona Środowiska) Hasła przedmiotowe: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA PŁYNÓW, OCHRONA ŚRODOWISKA, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP Mechanika techniczna / Bogusław Kozak.- Wyd. 6.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA STOSOWANA, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP.

17 145. Mechanika techniczna. T. 1, Statyka i wytrzymałość materiałów / Jan Misiak.- Wyd. 6.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA STOSOWANA, STATYKA, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVII CZYT., P WYP Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji / Gustaw Rakowski, Zbigniew Kacprzyk.- Wyd. 1 popr.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: MECHANIKA BUDOWLI, METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH - stosowanie - mechanika, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9352 WYP., P.9353 WYP Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska, Kazimierz Czyżewski ; oprac. red. Barbara Lejmbach].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 338/2008) Hasła przedmiotowe: HAŁAS PRZEMYSŁOWY - pomiary, INSTRUKCJE Sygnatura: B.1029 XXVI.1 CZYT., B.1030 WYP Metodologia projektowania realizacji budowy / Kazimierz M. Jaworski.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - dokumentacja, BUDOWNICTWO - projekty - metody, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN :2002 i PN-EN :2002 / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.barbara Szudrowicz ; oprac. red. Hanna Pongowska].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 406/2005) Hasła przedmiotowe: AKUSTYKA BUDOWLANA - normalizacja - Polska - 21 w, IZOLACJE AKUSTYCZNE - normalizacja - Polska - 21 w, PORADNIKI Sygnatura: B.1031 XXVI.1 CZYT., B.1032 WYP., B.1033 WYP., B.1034 WYP Metodyczny zbiór zadań z wytrzymałości materiałów / Bogusław Cieślar.- Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, (Skrypty Uczelniane) Hasła przedmiotowe: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9420 WYP., P.9421 WYP., P.9422 WYP., P.9423 WYP., P WYP., P WYP Modern materials, installations and construction technologies / ed. by Stanisław Fic ; Pope John Paul II School of Higher Education in Biała Podlaska. Faculty of Economic and Technical Department of Technical Sciences.- Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, Hasła przedmiotowe: INSTALACJE - budownictwo, KONSTRUKCJE BUDOWLANE - materiały Sygnatura: XXVI.3 CZYT., XXVI.3 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe : zasady projektowania / Janusz Karlikowski, Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki.- Wyd. 2 (zm.).- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BETONOWE - projekty, KONSTRUKCJE STALOWE - projekty, MOSTY ZESPOLONE - projekty, PODRĘCZNIKI Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP., P WYP Mosty : trzy tysiące lat zmagań z naturą / David J. Brown ; tł. Maciej Hildebrand.- Wyd. 1, dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2007.

18 Hasła przedmiotowe: MOSTY - budowa i konstrukcje, MOSTY - historia Sygnatura: XXVI.2 CZYT Mosty zintegrowane / Kazimierz Furtak, Bogumił Wrana.- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Hasła przedmiotowe: MOSTY ZINTEGROWANE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9403 WYP Murarstwo i tynkarstwo : odbiory, naprawy i rozliczenia / Włodzimierz Martinek, Nabi Ibadov.- Wyd. 3.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, (Technologia) Hasła przedmiotowe: MURARSTWO, TYNKARSTWO, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: B.1261 XXVI.3 CZYT., B.1262 WYP Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych / Lech Czarnecki, Peter H. Emmons.- Kraków : Polski Cement Sp. z o.o., Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BETONOWE - ochrona i konserwacja, KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - ochrona i konserwacja, KOROZJA i EROZJA - zapobieganie i zwalczanie Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9346 WYP., P.9347 WYP., P.9348 WYP., P.9349 WYP Naturalne zjawiska termiczne w mostach / Henryk Zobel.- Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Hasła przedmiotowe: CIEPŁO - a mosty, MOSTY - fizyka, NAPRĘŻENIA i ODKSZTAŁCENIA, TEMPERATURA POWIETRZA - a mosty, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P.9791 WYP Neufert - podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego : podstawy, normy, przepisy dotyczące planowania, budowy, kształtowania architektonicznego, potrzebnych przestrzeni i związków między nimi, wymiarów budynków i pomieszczeń / Ernst Neufert ; kontynuacja Johannes Kister [et al. ; tł. z niem. Stanisław Gawroński et al.].- 4. wyd. pol., rozsz. i gruntownie zm.- Warszawa : "Arkady", cop Hasła przedmiotowe: ARCHITEKTURA - projekty, BUDOWNICTWO - projekty, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym / Zbigniew Mielczarek.- Wyd. 1, dodr.- Warszawa : "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Nowy poradnik majstra budowlanego : praca zbiorowa / red. Janusz Panas.- Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO, PORADNIKI Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9277 WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów / Anna Rawska-Skotniczny.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BUDOWLANE, MECHANIKA BUDOWLI, NAPRĘŻENIA i ODKSZTAŁCENIA - budownictwo, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP.

19 162. Obciążenie śniegiem w Polsce = Snow loads in Poland / Jerzy Antoni Żurański, Andrzej Sobolewski.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Monografie = Scientific Papers of the Building Research Institute. Monographs) Hasła przedmiotowe: KATASTROFY BUDOWLANE - Polska - od 1944 r, NAPRĘŻENIA i ODKSZTAŁCENIA - pomiary, ŚNIEG - pomiary - Polska - od 1944 r Sygnatura: B.1035 XXVI.2 CZYT., B.1036 WYP Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie / Jerzy Hoła, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz.- Wyd. 4. popr.- Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - projekty Sygnatura: XXVI.2 CZYT Obliczanie konstrukcji żelbetowych według eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - mechanika, KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - projekty Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Obliczanie zapotrzebowania na ciepło / Łukasz Adrian.- Warszawa : Verlag Dashofer, Hasła przedmiotowe: OGRZEWANIE - ekonomika, CIEPŁO - budownictwo, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo, BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - energetyka Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Obliczenia charakterystyki energetycznej budynków uwzględniającej wpływ cieplnych właściwości wyrobów budowlanych : poradnik = Calculations of the energy performance of buildings taking account of the thermal properties of construction products : guidance / Robert Geryło ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; nr 472/2012) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - energetyka - badanie, BUDOWNICTWO WIELKOPŁYTOWE - energetyka - badanie, PORADNIKI Sygnatura: B.1037 XXVI.1 CZYT., B.1038 WYP., B.1039 WYP., B.1040 WYP Obliczenia cieplne budynków : poradnik = Thermal calculations for buildings : guidance / Krzysztof Kasperkiewicz ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej. Dział Wydawniczy, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; nr 474/2012) Hasła przedmiotowe: CIEPŁO - budownictwo - badanie, WENTYLACJA - badanie, INSTRUKCJE, PORADNIKI Sygnatura: B.1041 XXVI.1 CZYT., B.1042 WYP Obowiązkowe umowy w procesie budowlanym : zasady konstruowania umów, prawa i obowiązki stron / pod red. Michała Kulińskiego.- Stan prawny listopad Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, (Beck Info Biznes) Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - prawo - Polska, UMOWA - budownictwo - Polska Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP Ocena stanu wilgotnościowego przegród budowlanych z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej : poradnik = Evaluation of moisture content in building envelopes taking account of water vapour condensation : guidance / Andrzej Bobociński ; Instytut Techniki Budowlanej.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; nr 469/2011) Hasła przedmiotowe: MATERIAŁY BUDOWLANE - badanie, ŚCIANY - budowa i konstrukcje, WILGOTNOŚĆ - budownictwo - badanie, INSTRUKCJE, PORADNIKI Sygnatura: B.1043 XXVI.2 CZYT., B.1044 WYP., B.1045 WYP., B.1046 WYP.

20 170. Ochrona budynków przed korozją biologiczną : praca zbiorowa / red. Jerzy Ważny i Jerzy Karyś.- Warszawa : "Arkady", Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - ochrona i konserwacja, DREWNO - ochrona i konserwacja, GRZYB DOMOWY - zwalczanie, KOROZJA BIOLOGICZNA - zapobieganie i zwalczanie, OWADY SZKODLIWE - zwalczanie, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku / Leszek Laskowski.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Hasła przedmiotowe: BUDOWNICTWO - energetyka, IZOLACJE CIEPLNE - budownictwo, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P.9354 WYP., P.9355 WYP., P.9356 WYP., P.9357 WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP Ochrona konstrukcji żelbetowych / Zbigniew Ściślewski.- Warszawa : "Arkady", cop Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE ŻELBETOWE - ochrona i konserwacja, KOROZJA i EROZJA - zapobieganie Sygnatura: XXVI.2 CZYT., P WYP Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej / Instytut Techniki Budowlanej ; [aut.: Anna Sokalska ; oprac. red. Michał Gajownik].- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, cop (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej ; 453/2009) Hasła przedmiotowe: BETON - ochrona i konserwacja - normalizacja, KOROZJA i EROZJA - normalizacja Sygnatura: B.1047 XXVI.3 CZYT., B.1048 WYP Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według Eurokodu 1 : komentarze z przykładami obliczeń = Climatic actions on building structures according to Eurocode 1 : commentary and examples of use / Jerzy Antoni Żurański, Mariusz Gaczek.- Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, (Projektowanie Według Eurokodów) Hasła przedmiotowe: KLIMAT - a budownictwo, KONSTRUKCJE BUDOWLANE - badanie - normalizacja, KONSTRUKCJE BUDOWLANE - bezpieczeństwo - badanie - normalizacja, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - badanie - normalizacja, PORADNIKI Sygnatura: B.1049 XXVI.2 CZYT., B.1050 WYP Oddziaływania stałe i zmienne na konstrukcje budynków = Permanent and variable actions on buildings structures / Jan Pawlikowski.- Wyd. 3, popr.- Warszawa : Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, (Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Studia = Scientific Papers of the Building Research Institute. Studies) Hasła przedmiotowe: KONSTRUKCJE BUDOWLANE - badanie, NAPRĘŻENIA i ODKSZTAŁCENIA - badanie, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - badanie Sygnatura: B.1051 XXVI.2 CZYT., B.1052 WYP Odnawialne źródła energii : wybrane zagadnienia / Ryszard Tytko.- Wyd. 3 popr.- Warszawa : OWG, Hasła przedmiotowe: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, PODRĘCZNIKI dla SZKÓŁ ZAWODOWYCH Sygnatura: XXVI.1 CZYT., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP., P WYP.

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Materiałoznawstwo Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DIS-1-211-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych Technologia robót budowlanych ROK III SEM.5 Wykład 1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 Dr inż. Marek Sawicki Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Z6 Budynek C-7, pok. 816 Konsultacje: wtorek 13-15, Środa

Bardziej szczegółowo

Podstawy budownictwa - opis przedmiotu

Podstawy budownictwa - opis przedmiotu Podstawy budownictwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy budownictwa Kod przedmiotu 06.4-WI-ISP-PB04-Ć-S14_pNadGenOS5WS Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

postępowania na dostawę podręczników na potrzeby projektu pt. Inżynier Budownictwa zawód z przyszłością.

postępowania na dostawę podręczników na potrzeby projektu pt. Inżynier Budownictwa zawód z przyszłością. Biała Podlaska 17.03.2011r. SZP 232 166/PN/2011 L.dz. 856/11 Wykonawcy Dotyczy: postępowania na dostawę podręczników na potrzeby projektu pt. Inżynier Budownictwa zawód z przyszłością. Postępując zgodnie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO. TECHNOLOGIA BUDOWLANA. MATERIAŁY BUDOWLANE

BUDOWNICTWO. TECHNOLOGIA BUDOWLANA. MATERIAŁY BUDOWLANE BUDOWNICTWO. TECHNOLOGIA BUDOWLANA. MATERIAŁY BUDOWLANE Z 099034-CZO Z 099035-BG ATLAS Atlas dachów: dachy spadziste / oprac. Eberhard Schunck ; tł. z niem. Cieszyn : MdM, 2005. - 449 s. : il. ; 30 ISBN

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III-IV DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III-IV DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III-IV DO PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Przedmioty Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo Technologia budownictwa Mirski

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F

PLAN STUDIÓW. Lp. O/F WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia drugiego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne y wspólne PLAN STUDIÓW Lp. O/F I 1 O K_W1,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Budownictwo ogólne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG1306s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Podstawy fizyki Tom 1 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tłum. Mirosław Łukaszewski Wyd. 1, 5 dodr. XVII, [1],328, [2] s., [27] s. pag. varia: il. kolor.;

Bardziej szczegółowo

Budownictwo - opis przedmiotu

Budownictwo - opis przedmiotu Budownictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Budownictwo Kod przedmiotu 06.4-WA-AWP-BUD-W-S14_pNadGenJ4SUN Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu i dostawy książek i druków dla ZSP Nr 2 w Stalowej Woli

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu i dostawy książek i druków dla ZSP Nr 2 w Stalowej Woli Stalowa Wola, dnia 21.10.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu i dostawy książek i druków dla ZSP Nr 2 w Stalowej Woli I. ZAMAWIAJĄCY Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Górnictwa i Geoinżynierii. Eksploatacji złóż surowców mineralnych Przedmiot kierunkowy: Górnictwo

Górnictwa i Geoinżynierii. Eksploatacji złóż surowców mineralnych Przedmiot kierunkowy: Górnictwo Górnictwo i Geologia Eksploatacji złóż surowców mineralnych Górnictwo Przewodniczący: dr inż. Krzysztof BRODA, prodziekan WGIG z-ca Przew.: Sekretarz: Członkowie: dr inż. Dariusz Chlebowski dr inż. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Matbudiinst-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu

Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu Złożone konstrukcje metalowe II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Złożone konstrukcje metalowe II Kod przedmiotu złoż.3_pnadgen6oo52 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 01/015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-109-s Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 BUDOWNICTWO Program studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2017/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt, L laboratorium/lektorat, E - egzamin) Semestr I Lp. Przedmioty Semestr I

Bardziej szczegółowo

Budownictwo - opis przedmiotu

Budownictwo - opis przedmiotu Budownictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Budownictwo Kod przedmiotu 06.4-WA-AWP-BUD-W-S14_pNadGenJ4SUN Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: LAZAR

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych :

Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : Instalacje elektryczne w budynkach wielopoziomowych wielomieszkalnych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielcach, 2016 r. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 016/017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 GBG-1-101-n Geometria wykreślna

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa

Wydział Budownictwa ul. Akademicka Częstochowa OFERTA USŁUGOWA. Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego Częstochowa Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA USŁUGOWA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014)

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Załącznik nr 4 Nazwa przedmiotu Liczba godzin punkty Numer ćwiczenia razem wykłady

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska BUDOWNICTWO: Kierunkowe efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 WIEDZA ma wiedzę z działów matematyki, fizyki, chemii i innych

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-syst.poz.energ.słon.-

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne. Projekt. Projekt zagospodarowania działki

Budownictwo ogólne. Projekt. Projekt zagospodarowania działki Budownictwo ogólne Projekt Projekt zagospodarowania działki dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój 309, pawilon A-1 (poddasze) e-mail: olesiak@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/olesiak

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG GT-n Punkty ECTS: 3. Kierunek: Budownictwo Specjalność: Geotechnika i budownictwo specjalne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG GT-n Punkty ECTS: 3. Kierunek: Budownictwo Specjalność: Geotechnika i budownictwo specjalne Nazwa modułu: Konstrukcje murowe i drewniane Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG-2-204-GT-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: Geotechnika i budownictwo

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Symbol BD1A_W01 BD1A_W02 BD1A_W03 BD1A_W04 BD1A_W05 BD1A_W06 BD1A_W07 BD1A_W08 ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

WSiP 04/2007 Lewandowski Technologia

WSiP 04/2007 Lewandowski Technologia Propozycja szkolnego zestawu podręczników w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach na rok szkolny PRZEDMIOTY ZAWODOWE Lp. Klasa Przedmiot Podręczniki Wydawnictwo Nr dopuszczenia technik mechanik 1. 1TM

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

Mosty metalowe - opis przedmiotu

Mosty metalowe - opis przedmiotu Mosty metalowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mosty metalowe Kod przedmiotu Mosty metalowe 01_pNadGen3BVV8 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Automatyzacja pracy maszyn roboczych: metodyka i zastosowania praca zbiorowa / red. Jan Szlagowski; [aut. Dariusz Dąbrowski, et al.] Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 materiały dla ucznia

Matura 2012 materiały dla ucznia PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE WYPOŻYCZALNIA Matura 2012 materiały dla ucznia Matamatyka KSIĄŻKI: ANDRZEJCZAK, Grzegorz Matematyka; kom. red. Włodzimierz Waliszewski. - Warszawa : Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS III i IV DO PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS III i IV DO PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS III i IV DO PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W TECHNIKUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Przedmiot Klasa Podręcznik, wydawnictwo Religia Język polski W świetle Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Jaki eurokod zastępuje daną normę

Jaki eurokod zastępuje daną normę Jaki eurokod zastępuje daną normę Autor: Administrator 29.06.200. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Lp. PN wycofywana Zastąpiona przez: KT 02 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Typ szkoły Klasa Zajęcia edukacyjne Autor - Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

Lp. Typ szkoły Klasa Zajęcia edukacyjne Autor - Tytuł podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia Tarnów, dnia 25 czerwca 2015 r. Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia zawodowego rok szkolny 2015/2016 elektryk,,, i Lp. Typ szkoły Klasa Zajęcia edukacyjne Autor - Tytuł podręcznika

Bardziej szczegółowo

klasa przedmiot podręcznik 1 tb rysunek techniczny

klasa przedmiot podręcznik 1 tb rysunek techniczny klasa przedmiot podręcznik 1 tb Rysunek techniczny budowlany Budownictwo ogólne Mirosława, Bożena Wapińska 2 tb roboty murarskie i tynkarskie zajęcia praktyczne dokumentacja techniczna 3 tb nadzór robót

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017. Forma zaliczenia. Data Godzina Sala

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017. Forma zaliczenia. Data Godzina Sala Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy - I rok, I semestr, grupa 11BHP 1. Matematyka i statystyka mgr Albert Mańkowski Z 18.02.16 11.00-11.45 105 Z 25.02.16 11.00-11.45 204 2. Matematyka i statystyka

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Konstrukcje murowe i drewniane Rok akademicki: 2030/2031 Kod: GBG-2-209-RM-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: Renowacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Budownictwo zrównoważone Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GBG-2-210-IP-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN

AutoCAD 2011/LT2011+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. Wersja polska i angielska. 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN Alternatywne zasilanie samochodów benzyną oraz gazami LPG i CNG Badania porównawcze dynamiki rozpędzania i emisji spalin Kazimierz M. Romaniszyn 2007, Wydawnictwo WNT Liczba stron: 178 ISBN: 978-83-204-3308-1

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT Wydarzenia: I dzień - Konferencja II dzień - Szkolenie Wystawa technik EE i OZE Konkurs TOPTEN Okna 2014 Rekomendacje DAES Prezentacje domków NF 40 i NF 15 PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Gajewski (można mnie znaleźć w bud. 2.5, pok. 405 - KKB) Strona domowa: http://gajewskijarek.wordpress.

Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Gajewski (można mnie znaleźć w bud. 2.5, pok. 405 - KKB) Strona domowa: http://gajewskijarek.wordpress. Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Gajewski (można mnie znaleźć w bud. 2.5, pok. 405 - KKB) Strona domowa: http://gajewskijarek.wordpress.com Email: gajewskijarek@utp.edu.pl Konsultacje: czwartek 10:00 12:00,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Audyting energetyczny w budownictwie Rok akademicki: 2017/2018 Kod: STC-1-309-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA LĄDOWA. INŻYNIERIA WODNA

INŻYNIERIA LĄDOWA. INŻYNIERIA WODNA INŻYNIERIA LĄDOWA. INŻYNIERIA WODNA Z 099990-CZO AKTYWNE Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego : zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2010-03-024

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników w ZST w Kartuzach na rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników w ZST w Kartuzach na rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTY ZAWODOWE Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników w ZST w Kartuzach na rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTY ZAWODOWE Lp Klasa Wykaz przedmiotów Podręczniki wydawnictwo Nr dopuszczenia podręcznika 1. 1mps Podstawy

Bardziej szczegółowo

CIEPŁOWNICTWO. CHŁODNICTWO. ENERGETYKA

CIEPŁOWNICTWO. CHŁODNICTWO. ENERGETYKA CIEPŁOWNICTWO. CHŁODNICTWO. ENERGETYKA Z 099364-BG BERGANDER MAREK J. Ejector Refrigeration Cycles / Marek J. Bergander Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2012. - 196

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA KIERUNEK: BUDOWNICTWO poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Sem. I Sem. II Sem. III Sem.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO REFERATÓW Z BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ STALOWA 1. Pałkowski Sz.: Obliczanie siatek cięgnowych metodą elementów skończonych. Archiwum Inżynierii Lądowej, Z. 2/1979, str. 177 194.

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH Semestr zimowy rok akademicki 20/207 Terminy konsultacji nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunkach: Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Informatyka, Elektrotechnika TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 18 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

LICEUM PROFILOWANE (przedmioty zawodowe )

LICEUM PROFILOWANE (przedmioty zawodowe ) LICEUM PROFILOWANE (przedmioty zawodowe ) 1. III Środowisko i Środowisko i gospodarka jego zasobami M. Popek, Wapińska B. gospodarka jego zasobami 2. III Obiekty w środowisku Obiekty w środowisku, cz.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 6 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników przedmioty zawodowe i rozszerzenia rok szkolny 2016/2017 Technik budownictwa (rozszerzenia w NPP: matematyka, fizyka)

Szkolny zestaw podręczników przedmioty zawodowe i rozszerzenia rok szkolny 2016/2017 Technik budownictwa (rozszerzenia w NPP: matematyka, fizyka) Szkolny zestaw podręczników przedmioty zawodowe i rozszerzenia rok szkolny 06/07 Technik budownictwa (rozszerzenia w NPP: matematyka, fizyka) Oznaczenia: Przedmiot obowiązuje Przedmiot nie obowiązuje w

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Mechanika gruntów - opis przedmiotu

Mechanika gruntów - opis przedmiotu Mechanika gruntów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika gruntów Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Mechgr-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Styczeń 2017

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Styczeń 2017 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Styczeń 2017 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: SULLIVAN

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2

Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Materiały budowlane i technologia betonu Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Katedra

Bardziej szczegółowo

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM BHP WM 007873-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo i higiena pracy / red. Danuta Koradecka Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2008. - 782 s. : il. ; 24 cm ISBN 83-7373-045-8 WM 007859-WM BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Opinia Geotechniczna

Opinia Geotechniczna Opinia Geotechniczna Dla obiektu: Centrum Szkoleniowo-Ratownicze we wsi Kociałkowa Górka Adres obiektu: Działka o nr ew. 39/5, obręb Kociałkowa Górka, gmina Pobiedziska, woj. Wielkopolskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Konstmet-pods-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I Semestr 1 MATEMATYKA 60 (30W + 30CA)...7 CHEMIA 60E (37W

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/d/05/2017 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Wydział Architektury architektura (architecture)

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i materiałoznawstwo Kod przedmiotu

Budownictwo i materiałoznawstwo Kod przedmiotu Budownictwo i materiałoznawstwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Budownictwo i materiałoznawstwo Kod przedmiotu 06.4-WI-P-b.m.01-2014-W-S14_pNadGenSWH0S Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Podręczniki dla klas pierwszych Technikum na rok szkoły 2016/2017. Przedmioty ogólnokształcące

Podręczniki dla klas pierwszych Technikum na rok szkoły 2016/2017. Przedmioty ogólnokształcące Podręczniki dla klas pierwszych Technikum na rok szkoły 2016/2017 Przedmioty ogólnokształcące LP. PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO 1. Język polski Język polski cz.1 Ponad słowami (LO/ TM-B) Anna Równy,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Konstrukcje murowe i drewnianie Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-2-204-GT-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: Geotechnika i budownictwo

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( )

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH ( ) LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJACYCH (2010-2011) prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Chemii; Zakład Syntezy i Struktury Związków Organicznych prof. zw. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo