gdzie: N d - siła wyrywająca kotwy V d - siła ścinająca kotwy Przykręcane Regulowane Nawiercane Boczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "gdzie: N d - siła wyrywająca kotwy V d - siła ścinająca kotwy Przykręcane Regulowane Nawiercane Boczne"

Transkrypt

1 Podstawy słupa

2 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie Informacje ogólne Podstawy słupa są cynkowane ogniowo metodą zanurzeniową i posiadają powłokę cynkową o grubości 55μm zgodnie z PN-N 1461, mogą być, więc stosowane na zewnątrz. MOOWNI: Gwoździe pierścieniowe N 4.0 Wkręty S 5.0 Wkręty do drewna Śruby Ø do 1 mm Kotwy mechaniczne i chemiczne Zdefiniowanie kierunków sił F la wartości podanych w tabeli obowiązuje: Formuła dla wartości z tabeli dla drewna: la należy zawsze stosować wartość 1, 3 dla drewna, również w przypadku podanych w tabeli wartości dla stali. Wymogi W przypadku betonu wymagana jest imalna, klasa betonu 0/5. Warunki nośności dla połączeń z betonem należy przeprowadzać zawsze odrębnie. H Połączenia za pomocą kotw Kotwy stalowe należy dobrać odpowiednio do występujących obciążeń. Należy określić dla nich siły rozciągające wynikające z obciążeń poziomych, odpowiednio do wysokości przyłożenia obciążenia oraz ramięnia dźwigni. efinicje uzupełniające lub odmienne są podane przy danym wsporniku słupa. N d V d e gdzie: N d - siła wyrywająca kotwy V d - siła ścinająca kotwy f Typ podstawy słupa probata Zabetonowane Kotwione Szczelinowe Nawiercane oczne Przykręcane Regulowane Wys. od [mm] Wys. do [mm] Orientacyjne nośności R i, k [kn] F H M PIG T x - x PILG T x - x PIS T x - x PIS T - x x PISMXI T - x x PISMXI T x - x PP T - x - x - x x PPS T x - - x - x x PPR T - x x x PP T x x T x x PL T x x PV T x x - x PV T - x - - x - x PVI T x - x x PVI T - x x x

3 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie PP- podstawa słupa INFORMJ OGÓLN 50 mm max T-07/05 PL-oP-e07-05 ZSTOSOWNI: Podstawa słupa do zatopienia w świeżej mieszance betonowej lub to wklejenia przy użyciu kotew chemicznych. Jedna z najprostszych podstaw słupa, stosowana kiedy nie jest konieczne ukrywanie złącza wewnątrz słupa. Tworzy bardzo trwałe połączenie. Zaprojektowane jest do przenoszenia sił pionowych jak również sił poziomych. MTRIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową S35JR / 550R+ (pręt żebrowany) MOOWNI: Otwory: Ø5; Ø13,5 Mocowanie podstawy do drewna przy pomocy gwoździ pierścieniowych N4,0 lub alternatywnie wkrętów S5,0 lub śrub M1. Zatapiana w świeżej mieszance betonowej lub kotwiona chemicznie kotwą T-HP Simpson Strong-Tie. Nr rt. t R 1,k R,k R H1,k R H,k PP4x40G PP50x40G Ø5; -Ø13,5,0/k mod 40,3,0/k mod 4,0 13,0/k mod 14,7 1,/k mod 14,7 3,4/k mod 5,/k mod,3,0/k PP73x40G mod 7,3/k mod 5,/k 50, mod PP73x70G ,/k mod 1,4 3,5/k mod 10-Ø5; 1,3/k PP75x70G ,0/k mod mod 3,6/k mod -Ø13,5 1,4 11,4/k PP0x70G mod 3,7/k 1,4 mod 5,/k mod 10,9 PP90x90G Ø5; 4-Ø13,5 36,9/k mod 13,4/k mod,0 6,4/k mod 11,4/k mod 1,7 PP9x60G ,0 10-Ø5; -Ø13,5,0/k mod 7,6/k mod 3,6/k mod PP100x40G Ø5; -Ø13,5,0/k mod 47,9 5,0/k mod 3,4/k mod 5,/k mod PP100x70G Ø5; -Ø13,5,0/k mod,7/k mod 3,7/k mod PP100x90G ,7/k mod,0 6,6/k mod 11,4/k mod 1,7 PP115x90G ,9/k mod 7,0/k mod 1-Ø5; PP10x90G Ø13,5 36,9/k mod 9,4/k mod PP13x90G ,1/k mod 7,/k mod 11,4/k mod PP15x90G ,9/k mod 7,3/k mod T-HP 17

4 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie PP- podstawa słupa Nr rt. t otwory R 1,k R,k R H1,k R H,k PP140x90G ,/k mod 7,/k mod 50 5,0 1-Ø5; 4-Ø13,5 36,9/k mod PP14x90G ,3/k mod 7,3/k mod 11,4/k mod warunek nośności dla kombinacji obciążeń: lub 1 / F 1 / F PRZYKŁ: Słup o przekroju 100 x 100 mm, wspornik słupa PP 100 x 90,d =,0 kn H,d = 1, kn Możliwość montażu na zewnątrz, klasa środowiska- 3, [K]: średniotrwałe k mod = 0,65 R 1,k = 36,9 / k mod = 36,9 / 0,65 = 56, kn R 1,d = 56, x 0,65 / 1,3 =,4 kn R H,k = {11,4 / k mod ; 1,7} = {11,4 / 0,65; 1,7} = 17,5 kn R H,d = 17,5 x 0,65 / 1,3 =,75 kn H 50,0 1,,4,75 0, podstawa słupa INFORMJ OGÓLN IT ZSTOSOWNI: Jest lżejszą wersją podstawy słupa PP. Przeznaczona jest do mniejszych obiektów budowlanych. Nie jest zaprojektowana na przenoszenie sił poziomych. MTRIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową S35JR MOOWNI: Otwory: Ø5; Ø11 Mocowanie podstawy do drewna przy pomocy wkrętów z łbem sześciokątnym øx60 szt. i ø10x60 1 szt. Zatapiana w świeżej mieszance betonowej lub kotwiona chemicznie kotwą T-HP Simpson Strong-Tie. T-15/131 Nr rt. t Nośność charakterystyczna [kn] R,k 1 / F 1 / F 41070P ,0 4100P , P , P ,0 -Ø9 1-Ø11 10,1 4110P , P ,0 1

5 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie PL - podstawa słupa INFORMJ OGÓLN T-07/05 PL-oP-e07-05 ZSTOSOWNI: Podstawa słupa zatapiana w świeżej mieszance betonowej, podobnie jak podstawa PP. W tej wersji żebrowany pręt zastąpiono przekrojem rurowym, dzięki temu uzyskano większą sztywność i nośność złącza. zięki zastosowaniu sztywnego profilu w miejscu pręta żebrowanego dopuszczalna odległość między betonem a spodem słupa wynosi 50mm. MTRIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową S35JR MOOWNI: Otwory: Ø5; Ø13,5 Mocowanie podstawy do drewna przy pomocy gwoździ pierścieniowych N4,0 lub alternatywnie wkrętów S5,0 lub śrubami metrycznymi M1. Zatapiana w świeżej mieszance betonowej. Nr rt. t R 1,k R,k H PL0/70G Ø5; -Ø13,5 17,3/k mod 1,4 PL90/90G Ø5; 4-Ø13,5 1,0/k mod,0 PL100/70G ,0 10-Ø5; -Ø13,5 11,7/k mod 1,4 57,1/k mod,/k mod 3,5/k mod PL100/90G ,1/k mod,0 PL10/90G Ø5; 4-Ø13,5 11,4/k mod 19,0 PL140/90G ,/kmod Warunek nośności dla kombinacji obciążeń: PRZYKŁ: 1 / F 1 / F Słup drewniany o przekroju 10 x 10 mm, wspornik słupa PL10/90G,d = 5,0 kn H,d = 1,0 kn Możliwość montażu na zewnątrz, klasa środowiska-3, [K]: średniotrwałe k mod = 0,65 R 1,k = 57,1 / k mod = 57,1 / 0,65 = 7, kn; R 1,d = 7, x 0,65 / 1,3 = 43,9 kn H 50 R H,k = 3,5 / 0,65 = 5,4 kn; R H,d = 5,4 x 0,65 / 1,3 =,7 kn i Zdecydowana większość podstaw słupa wykonana jest z wysokogatunkowej stali S35JR. W przypadku podstaw słupa powłoka cynku wynosi 55 µm (cynkowane ogniowo zanurzeniowo) po obróbce mechanicznej co oznacza, że podstawy słupów SIMPSON Strong-Tie są w pełni zabezpieczone przed korozją i mogą być stosowane na zewnątrz w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą

6 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie PIG/PILG- podstawa słupa INFORMJ OGÓLN T-07/05 PL-oP-e07-05 ZSTOSOWNI: Podstawy słup do zatopienia w świeżej mieszance betonowej. Stosowane są jeżeli niezbędne jest możliwie jak największe ukrycie złącza (np. Ze względów architektonicznych). W słupie wykonywane jest nacięcie w które jest wprowadzana blacha pionowa złącza. Podstawa PIG pozwala na maksymalnie 50mm prześwitu między fundamentem a słupem, podstawa PILG na 50mm. MTRIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową S35JR / S0JR MOOWNI: Otwory: Ø,5 Mocowanie podstawy do drewna przy pomocy sworzni ST. Zatapiana w świeżej mieszance betonowej (PIG i PILG) lub kotwiona chemicznie kotwą T-HP Simpson Strong- Tie (tylko PIG). ostępne są szablony montażowe ułatwiające i przyśpieszające prace na budowie. Nr rt. t 1 t PIG ,0 10,0 4-Ø,5 PILG ,0 10,0 4-Ø,5 t t 1 Kierunek działania obciążenia Szerokść słupa (długość sworznia) [mm] PIG PILG PIG PILG R 1,k - {54,5/k mod; 90,7} {60,6/k mod; 90,7} 60 13, 13, 0 16,0 16,0 F F R,k 100 1,7 1,7 10 0,7 0,7 H b 140 0,7 0,7 60 {7,/k mod; 9,4} 0 {7,/k mod; 10,9} R H1,k 100 {7,/k mod; 1,7} 10 {7,k mod; 14,1} 140,/k mod R H,k 60 3,1 {1,9/k mod; 3,1} 0 4,1 {,0/k mod; 3,4} 100 {5,0/k mod; 5,9} {,1/k mod; 3,6} PIG PILG 10 {5,1/k mod; 7,9} {,4/k mod; 4,1} 140 {5,3/k mod; 9,4} {,6/k mod; 4,6} PRZYKŁ: Słup drewniany o przekroju 100 x 100 mm, wspornik słupa PILG,d =, 0 kn H,d = 0,5 kn Możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz, klasa środowiska-3, [K]: krótkotrwałe k mod = 0,7 R 1,k = {60,6 / k mod ; 90,7} = 6,6 kn R 1,d = 6,6 x 0,7 / 1,3 = 46,6 kn R H,k = {,1 / k mod ; 3,6} = 3,0 kn R H,d = 3,0 x 0,7 / 1,3 = 1,6 kn Szablon TS 130

7 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie PP / PPS - regulowana podstawa słupa INFORMJ OGÓLN T-07/05 PL-oP-e07-05 ZSTOSOWNI: Regulowane podstawy słupa, PP do montażu w gotowym betonie, PPS do zatopienia w świeżej mieszance betonowej. Regulacja pionowa pozwala na dostosowanie wysokości podparcia słupa. Zaprojektowane do przenoszenia wyłącznie obciążeń pionowych. MTRIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową S35JR / S355 JO (pręt gwintowany) MOOWNI: Otwory: Ø5,5; Ø9; Ø1 Mocowanie podstawy do drewna przy pomocy wkrętów z łbem sześciokątnym Øx60. Podstawa PPS zatapiana w świeżej mieszance betonowej lub kotwiona chemicznie kotwą T-HP Simpson Strong-Tie. Podstawa PP kotwiona mechanicznie (W) lub chemicznie (T-HP) kotwami Simpson Strong-Tie. Nr rt. t 1 t PP70G M16-6,0 -Ø5,5; 4-Ø1 5,0 PP75G ,0 4-Ø9; 4-Ø1 PP0G M0 140,0 4-Ø9; 4-Ø1,0 PPS0G Ø9 49,5/k mod R 1,k 63,9/k mod,3 t t PP70 PRZYKŁ: Słup drewniany o przekroju 10 x 10 mm, wspornik słupa PP,d = 3, 0kN Możliwość montażu na zewnątrz, klasa środowiska-3, t 1 t 1 [K]: średniotrwałe k mod = 0,65 R 1,k = {63,9 / k mod ;,3} = {63,9 / 0,65;,3} =,3 kn R 1,d =,3 x 0,65 / 1,3 = 44, kn max. 100 t PPS PP0 str.144, 15 zastosuj łączniki W lub T-HP. 00 max. 100 W T-HP + LMS 131

8 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie PPR - regulowana podstawa słupa INFORMJ OGÓLN PPR SIMPSON Strong-Tie Strong-Tie SIMPSON PPR ZSTOSOWNI: Regulowana podstawa słupa do zakotwienia w gotowym fundamencie. Zaprojektowana do przenoszenia wyłączenie obciążeń pionowych. MTRIŁ: lacha stalowa S35JR ocynkowana ZN5/ zgodnie z N 139:000 MOOWNI: Otwory: Ø9; Ø11 Mocowanie podstawy do drewna przy pomocy wkrętów z łbem sześciokątnym Ø10x60 lub wkrętów Ø5,0x0 pod kątem 45, kotwiona mechanicznie (W) lub chemicznie (T-HP) kotwami Simpson Strong-Tie T-07/05 PL-oP-e07-05 Strong-Tie Nr rt. t część część R 1,k PPR ,0 -Ø6x1 1), 4-Ø1 ) -Ø6x1, 4-Ø1 3) 4, t PPR SIMPSON PPR część 100 à 150 1) Wkrety Ø5,0x0 wkręcane pod kątem 45 ) Wkręty ciesielskie Ø10x60 3) Kotwy mechniczne W M10 lub chemiczne T-HP M10 SIMPSON Strong-Tie część P- regulowana podstawa słupa INFORMJ OGÓLN ZSTOSOWNI: Regulowana podstawa słupa do zakotwienia w gotowym fundamencie. Zaprojektowana do przenoszenia wyłączenie obciążeń pionowych. MTRIŁ: lacha stalowa S35JR ocynkowana Zn5/ zgodnie z N 139:000 MOOWNI: Otwory: Ø1 Pręty lub śruby ciesielskie Mocowanie do betonu za pomocą kotwy roprężnej W M10-7/5 lub kotwy chemiczne T-HP z prętem gwintowanym LMS M10-10/5 T-07/05 PL-oP-e07-05 Nr rt. t 1 t zęść zęść R 1,k P ,0 4,0 4 - Ø1 1) 4 - Ø1 ) 56, 1) Wkręty ciesielskie Ø10x60 ) Kotwy mechniczne W M10 lub chemiczne T-HP M

9 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie PV/PV- regulowana podstawa słupa INFORMJ OGÓLN ZSTOSOWNI: Jedne z najbardziej wszechstronnych podstaw słupa. Posiadają regulację pozycji pionowej pozwalającą precyzyjne dostosować wysokość podparcia słupa. Regulacja pozioma umożliwia zastosowanie tych podstaw ze słupami o różnych przekrojach, także nietypowych. MTRIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową S35JR / S355JO MOOWNI: Otwory: Ø9; Ø13,5 Mocowanie podstawy do drewna przy pomocy gwoździ pierścieniowych N4,0 lub alternatywnie wkrętów S5,0. Zatapiana w świeżej mieszance betonowej (PV) lub kotwiona mechanicznie (W) lub chemicznie (T-HP) kotwami Simpson Strong-Tie (PV) Nr rt. T-07/05 PL-oP-e07-05 F PV0G Ø5; -Ø13,5 5mm PV10G Ø5; -Ø13,5 PV0G Ø5; -Ø13,5 -Ø1 PV10G Ø5; -Ø13,5 -Ø1 mm F Kierunek działania obciążenia Szerokść słupa (długość sworznia) [mm] PV PV PV PV R 1,k - {49,0/k mod; 77,} 0 17,6 1 / F 1 / F F R,k 10 {11,6/k mod; 17,6} 160 {7,6/k mod; 15,} przy g= przy g= H b 4 mm,7/k mod 136 mm 1,4/k mod R H1,k Min mm,1/k mod 161 mm 1,/k mod g g 9 mm 1,7/k mod 16 mm 1,1/k mod 4 mm 6,5/k mod 136 mm 3,/k mod 150 R H,k Min.0 73 mm 3,9/k mod 161 mm,7/k mod 9 mm,/k mod 16 mm,3/k mod PV N W T-HP i + + = 133

10 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie PVI/PVI- regulowana podstawa słupa INFORMJ OGÓLN 0 mm max T-07/05 PL-oP-e07-05 ZSTOSOWNI: Podstawy słupa regulowane, regulacja pozycji pionowej pozwala precyzyjne dostosować wysokość podparcia słupa. Zaprojektowane podobnie jak PV/PV, różnica polega na tym, że podstawy PVI/PVI są stosowane jeżeli niezbędne jest możliwie jak największe ukrycie złącza (np. Ze względów architektonicznych). W słupie wykonywane jest nacięcie w które jest wprowadzana blacha pionowa złącza. MTRIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową S35JR / S355JO MOOWNI: Otwory: Ø,5; Ø1 Mocowanie podstawy do drewna przy pomocy sworzni ST. Zatapiana w świeżej mieszance betonowej (PVI) lub kotwiona mechanicznie (W) lub chemicznie (T-HP) kotwami Simpson Strong-Tie (PVI) Nr rt. F G t 1 t t 1 PVIG PVIG ,0 10,0 4-Ø,5 PVIG ,0 10,0 4-Ø,5; -Ø1 t Kierunek działania obciążenia Szerokść słupa (długość sworznia) [mm] PVIG PVIG PVIG F G R 1,k - {49,0/k mod; 90,7} 0 16,0 R,k 10 0,7 160 przy g=57 mm 1) przy g=145 mm 1) R H1,k,7/k mod,6/k mod 0 {,/kmod;,5} {1,9/k mod; 1,9} R H,k 10 {3,/k mod; 3,} {,7/k mod; 3,3} 160 {4,7/k mod; 5,7} {,7/k mod; 3,5} Współczynniki korygujące dla innych wymiarów g la wymiaru g=57mm la wymiaru g=145mm Wartość g Współczynnik Wartość g Współczynnik 3 1, ,1 0, ,5 imalna długość sworzni ST wynosi 60mm Kierunki sił zostały zdefiniowane następująco: 1) dla innych wartości g należy użyć współczynnik korygujący. PRZYKŁ: Kierunek Słup o przekroju 10 x 10 mm, wspornik słupa PVIG, g=3 mm,d =,0 kn,d = 0, kn H lub Możliwość montażu na zewnątrz, klasa środowiska 3, [K]: krótkotrwałe= 0,7 Płyta naziemna F R 1,k = {49,0 / k mod ; 90,7} = {49,0 / 0,7; 90,7} = 70,0 kn R 1,d = 70,0 x 0,7 / 1,3 = 37,7 kn R H,k = {3, / k mod ; 3,} = {3, / 0,7; 3,} = 3, kn H b R H,d = 3, x 0,7 / 1,3 x 1,15 =,4 kn Wartość 1,15 jest współczynnikiem korygującym wymiar g - patrz tabela. g g

11 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie PIS/PIS- podstawa słupa INFORMJ OGÓLN ZSTOSOWNI: Podstawy słupa do przenoszenia dużych obciążeń pionowych jak i poziomych. Zastosowanie pionowej blachy pozwala na zastosowanie go w miejscach gdzie niezbędne jest możliwie jak największe ukrycie złącza (np. Ze względów architektonicznych). MTRIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową S35JR / S355JO MOOWNI: Otwory: Ø,5, Ø13 Mocowanie podstawy do drewna przy pomocy sworzni ST. Zatapiana w świeżej mieszance betonowej (PIS) lub kotwiona mechanicznie (W) lub chemicznie (T-HP) kotwami Simpson Strong-Tie (PIS) T-07/05 PL-oP-e07-05 F Nr rt. F G t 1 t G t 1 PIS70G ,0 10,0 4-Ø,5 t PIS160G ,0 10,0 4-Ø,5; -Ø13 PIS60G ,0 10,0 4-Ø,5; -Ø14 Kierunek działania obciążenia Szerokść słupa (długość sworznia) [mm] R 1,k >0 {101,9/k mod; 14,} PIS PIS PIS PIS 0 16,0 R,k 100 1,7 F 10 0,7 R H1,k 0 {6,7/k mod; 10,9} {6,1/k mod; 10,9} 100 {6,7/k mod; 1,7} {6,1/k mod; 11,0} 10 6,7/k mod 30 H 0 0 4,1 4,1 150 R H,k 100 {5,1/k mod; 5,9} {5,0/k mod; 5,9} 10 {5,7/k mod; 7,0} {5,5/k mod; 7,9} Warunek nośności dla kombinacji obciążeń PRZYKŁ: Słup drewniany o przekroju 10 x 10 mm, wspornik słupa PIS,d = 46,0 kn H,d = 1,0 kn Możliwość montażu na zewnątrz, klasa środowiska-3, [K]: średniotrwałe k mod = 0,65 R 1,k = {101,9 / k mod ; 14,} = {101,9 / 0,65; 14,} = 14, kn R 1,d = 14, x 0,65 / 1,3 = 71,4 kn R H,k = {5,5 / k mod ; 7,9} = {5,5 / 0,65; 7,9} = 7,9 kn R H,d = 7,9 x 0,65 / 1,3 = 4,0 kn 135

12 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie PISMXI/PISMXI- podstawa słupa INFORMJ OGÓLN T-07/05 PL-oP-e07-05 ZSTOSOWNI: Największe podstawy, przeznaczone do przenoszenia bardzo dużych obciążeń zarówno pionowych jak i poziomych. Użycie grubych blach (-15 mm) i sztywnych przekrojów rurowych pozwalają na uzyskanie bardzo dużych nośności i sztywności połączeń. MTRIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową S35JR / S355JO MOOWNI: Otwory: Ø13, Ø1 Mocowanie podstawy do drewna przy pomocy sworzni ST1. Zatapiana w świeżej mieszance betonowej (PISMXI) lub kotwiona mechanicznie (W) lub chemicznie (T-HP) kotwami Simpson Strong-Tie (PISMXI) Nr rt. F G t 1 t G F t 1 t PISMXIG ,0 15,0 -Ø13 PISMXIG ,0 15,0 -Ø13; 4-Ø1 Kierunek działania obciążenia Szerokść słupa (długość sworznia) [mm] PISMXI PISMXI R 1,k >10 {17,9/k mod; 7,} {56,9/k mod; 7,} PISMXI PISMXI 10 34,5 34,5 F R,k 140 3,5 3, ,1 4,1 10 {4,0/k mod;,5} {14,1/k mod;,5} 30 H 0 R H1,k R H,k 140 {4,0/k mod; 5,} {14,1/k mod; 5,} 160 {4,0/k mod; 7,5} {14,1/k mod; 7,5} 10 7,6 7, ,9 9, ,3 1,3 i ST PISMXI W T-HP + + = 136

13 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie PU- podstawa słupa INFORMJ OGÓLN T-07/05 PL-oP-e07-05 ZSTOSOWNI: Podstawy słupów PU są montowane bezpośrednio do podłoża i mogą zostać przymocowane za pomocą kotwi. Łączenie z elementem drewnianym następuje za pomocą gwoździ pierścieniowych N4.0 łączenie z podłożem betonowym za pomocą kotwi o średnicy 10 mm MTRIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową S35JR MOOWNI: Otwory: Ø5, Ø9, Ø11, Ø17x0 Mocowanie podstawy do drewna gwoździ N4,0 lub alternatywnie wkrętów S5,0 Mocowanie podstawy do betonu przy pomocy kotwy mechanicznej (W) lub chemicznej (T-HP) Simpson Strong-Tie Nr rt. t gwoździe wkręty kotwy PU Ø5 4 - Ø9 1 - Ø17x0 PU Ø5 4 - Ø9 1 - Ø17x0 PU Ø5 6 - Ø9 1 - Ø17x0 1 4,0 PU Ø5 6 - Ø9 1 - Ø17x0 PU Ø5 6 - Ø9 1 - Ø17x0 PU Ø5 6 - Ø9 1 - Ø17x0 Nośności charakterystyczne R i,k [kn] 1) Nr rt. t R 1,k R,k F PU {n x R lat,k; 14,1/k mod} PU {n x R lat,k; 11,73/k mod} PU {n x R lat,k; 10,03/k mod} 4,0 max 19,1 PU n x R lat,k {n x R lat,k;,76/k mod} PU {n x R lat,k; 6,99/k mod} PU {n x R lat,k; 5,/k mod} 1) n = n ef - efektywna liczba gowździ w szeregu zgodnie z urokodem 5 pkt () R lat,k - nośność na ścięcie zastosowanych łączników. Patrz str. 13. i PU N W T-HP + + = 137

14 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie MR/MS- podstawa słupa momentowa INFORMJ OGÓLN ZSTOSOWNI: Jedyne oferowane podstawy słupa do tworzenia połączeń utwierdzonych w betonie. Połączenia z wykorzystaniem standardowych podstaw słupa należy traktować jako przegubowo-nieprzesuwne, połączenia z użyciem podstaw MR/MS jako utwierdzone, zdolne do przenoszenia momentów podporowych (schemat statyczny wspornik). Ta cecha podstaw MR/MS sprawia, że znajdują one zastosowanie we wszelkich konstrukcjach narażonych na obciążenia poziome (np. Wiatr) opartych na wolnostojących słupach. Regulacja pozioma pozwala na zastosowanie tych podstaw ze słupami o różnym przekroju, także niestandardowym. MTRIŁ: Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową S35JR / S355JO MOOWNI: T-07/05 PL-oP-e07-05 NOWY PROUKT Otwory: Ø13, Ø1 Mocowanie podstawy do drewna przy pomocy przelotowych śrub metrycznych M16 z użyciem pary pierścieni jednostronnych ulldog -6M16G-. Zatapiane w świeżej mieszance betonowej. MR/MS Nr rt. F t Ø MR ,0 17; 6,5 MS ,0 17; 6,5 MR/MS Kierunek działania obciążenia Podstawa MS R1,k = R,k [kn] , 0 96,9 RH1,k [kn] 115 {99,0; 1,3/kmod} 0 {74,0; 15,0/kmod} RH,k [kn] 115 {33,0; 30,9/kmod} 0 {1,1; 19,/kmod} RM1,k [knm] 115 {19,; 13,9/kmod} 0 {11,6; 7,1/kmod} 115 6,7 0 3,9 10 7, , 15 7,3 10 5, 140, 140 6, 150, ,4 - - RM,k [knm] 13 Podstawa MR Wymiary Wymiary Nośności Nośności drewna [mm] charakterystyczne Ri,k drewna [mm] charakterystyczne Ri,k

15 Podstawy słupa SIMPSON Strong - Tie MR/MS- podstawa słupa momentowa PRZYKŁ: Warunki nośności dla kombinacji obciążeń: F1/,d R1/,d H1,d RH1,d M1,d RM1,d F1/,d R1/,d M,d RM,d H,d RH,d rewniany słup o wymiarach 140 x 140 mm F1,d= 9 kn H,d= 4, kn M,d= 1,9 knm Klasa użytkowania konstrukcji - 3; klasa trwania obciążenia - średniotrwałe. Kmod = 0,65 R1,d= 117, x 0,65 / 1,3 = 5,6 kn RH,k = {33,0; 30,9 / kmod} = {33,0; 30,9 / 0,65} = 33,0 kn RH,d = 33,0 x 0,65 / 1,3 = 16,5 kn RM,d=, x 0,65 / 1,3 = 4,1 knm 9,0 1,9 5,6 4,1 4, 16,5 0,9 PRZYKŁ: Warunki nośności dla kombinacji obciążeń: F1/,d R1/,d H1,d RH1,d M1,d RM1,d F1/,d R1/,d M,d RM,d H,d RH,d rewniany słup o wymiarach 10 x 10 mm F1,d= 0 kn H,d= 3,7 kn M,d= 1,5 knm Klasa użytkowania konstrukcji - 3; klasa trwania obciążenia - średniotrwałe. Kmod = 0,65 R1,d= 96,9 x 0,65 / 1,3 = 4,5 kn RH,k = {1,1; 19, / kmod} = {1,1; 19, / 0,65} = 1,1 kn JYN POSTWY SŁUP O PRZNOSZNI MOMNTÓW POPOROWYH I RLIZOWNI NIPRZGUOWYH POŁĄZŃ UTWIRZONYH (SHMT STTYZNY - WSPORNIK) RH,d = 1,1 x 0,65 / 1,3 = 10,6 kn RM,d= 5, x 0,65 / 1,3 =,9 knm 0,0 1,5 4,5,9 3,7 10,6 0,99 H [kn] RM1 [knm] RM1 [knm] 139

16 nchor esignertm SIMPSON Strong - Tie Oprogramowanie SIMPSON Strong-Tie Oprogramowanie nchor esignertm to najnowsze narzędzie projektowe Simpson Strong-Tie dedykowane dla konstruktorów-projektantów. zięki temu programowi w łatwy sposób zaprojektujemy połączenie z wykorzystaniem kotew mechanicznych lub chemicznych Simpson Strong-Tie zgodnie metodologią projektowania TG 001 załącznik lub OT TR09. nchor esignertm w szybko i skutecznie przeprowadzi analizę istniejącego projektu analizując połączenie pod względem stanów granicznych jak również zasugeruje optymalne rozwiązanie bazując na danych podanych przez użytkownika. Mamy dowolność specyfikowania wszystkich niezbędnych parametrów zakotwienia: eton zarysowany/niezarysowany, klasa betonu, zwroty obciążeń, geometria blachy węzłowej itd. Projektowanie i obliczenia prowadzone są w czasie rzeczywistym w pełni interaktywnym modelu 3. Mamy do dyspozycji wszystkie produkty Simpson Strong-Tie (mechaniczne i chemiczne) dostępne na danym rynku. nchor esignertm pozwala na zaprojektowanie połączenia z wykorzystaniem do 16 kotew w pojedynczym połączeniu. Po zaprojektowaniu połączenia program umożliwia wydrukowanie lub zapisanie w wersji PF procedury obliczeniowej i wyników. Strony te mogą być wprost dołączone do dokumentacji projektowej bądź wykonawczej wysyłanej na budowę. Wsparcie techniczne SIMPSON Strong-Tie Wsparcie techniczne SIMPSON Strong-Tie są jedną z wielu dróg komunikacji, mających na celu rozwiązywanie problemów związanych z zastosowaniem złączy ciesielskich lub próby znalezienia nowych i lepszych rozwiązań. zięki szerokim kompetencjom nasi konsultanci z działu wsparcia technicznego odpowiadają na pytania i rozwiązują problemy związane z obsługą posiadanego przez Klienta asortymentu włączając wizyty inżynierów na placach budowy w celu oceny poprawności montażu i bezpośredniego doradztwa technicznego. Głównym ich celem jest chęć przybliżenia Państwu szerszej wiedzy z zakresu nowoczesnych technik mocowań w budownictwie drewnianym jak również pomoc w wyjaśnianiu ewentualnych wątpliwości związanych z montażem czy wyborem właściwych produktów spełniających określone wymagania. Z naszych bezpłatnych konsultacji mogą korzystać przedsiębiorcy, instytucje oraz prywatni inwestorzy, w których zostały uwzględnione rozwiązania SIMPSON Strong-Tie oraz osoby planujące takie wdrożenia.

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet AKRX3 - KąTOWNIK DO BETONU WZMOCNIONY

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet AKRX3 - KąTOWNIK DO BETONU WZMOCNIONY Złącza kotwiące AKRX3 są bliźniaczym odpowiednikiem złączy kotwiących AKR. Różnica pomiędzy kątownikami wynika z grubość i gatunku stali oraz powłoki cynku. Dużą zaletą kątowników AKRX3 w odróżnieniu od

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet MAH - ZłąCZE KOTWIąCE GIęTE

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet MAH - ZłąCZE KOTWIąCE GIęTE Złącze kotwiące MAH umożliwia dwa sposoby kotwienia do fundamentu. Pierwszym jest standardowe połączenie słupka szkieletu z wierzchem płyty fundamentowej. Do wykonania takiego połączenia należy zgiąć złącze

Bardziej szczegółowo

Płytki perforowane stężenia wiatrowe

Płytki perforowane stężenia wiatrowe Płytki perforowane stężenia wiatrowe NP- płytka perforowana INFORMCJE OGÓLNE EN14545:2008 PL-DoP-h10-0005 ZSTOSOWNIE: Płytki perforowane NP są wytwarzane z blachy ocynkowanej metodą Sendzimira o grubościach

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BSNN - STANDARDOWY WIESZAK BELKI

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BSNN - STANDARDOWY WIESZAK BELKI Nowa zoptymalizowana wersja klasycznego wieszaka belki z nowym układem otworów i zmienionym kształtem. Do połączenia drewnianych elementów z elementem głównym wykonanym z drewna, materiałów drewnopochodnych

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BSD - WIESZAK BELKI SPECJALNY

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BSD - WIESZAK BELKI SPECJALNY Wieszaki belki BSD przeznaczone są do elementów o większym przekroju. Produkt standardowy umożliwia montaż w połączeniu drewnodrewno przy pomocy\ gwoździ CNA lub wkrętów CSA. Aprobata techniczna dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Kątowniki ACRL służą do stworzenia podpory przegubowo-przesuwnej i maksymalnego odzwierciedlenia modelu statycznego w realnej konstrukcji.

Kątowniki ACRL służą do stworzenia podpory przegubowo-przesuwnej i maksymalnego odzwierciedlenia modelu statycznego w realnej konstrukcji. Złącze kątowe wzmocnienie ACRL jest popularnym złączem wykorzystywanym do połączenia drewnianych elementów z elementem głównym wykonanym z drewna, materiałów drewnopochodnych lub betonem. PL-DoP-e060106,

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ABR - ZłąCZE KąTOWE WZMOCNIONE CLASSIC

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ABR - ZłąCZE KąTOWE WZMOCNIONE CLASSIC Kątowniki z klasycznej serii ABR classic są najpopularniejszymi złączami kątowymi na rynku. Złącza kątowe ABR ze wzmocnieniem osiągają dużą sztywność i wytrzymałość dzięki wytłoczonym żebrom. Dzięki układowi

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ET - WIESZAK BELKI KąTOWY 45

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ET - WIESZAK BELKI KąTOWY 45 Wieszak belki ET umożliwia montowanie belki drugorzędnej łączącej się z belką główną pod kątem 45. Wieszak został zaprojektowany w taki sposób aby mógł być stosowany w połączenich obróconych zarówno w

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet E20/3 - ZłąCZE KąTOWE WZMOCNIONE

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet E20/3 - ZłąCZE KąTOWE WZMOCNIONE Złącze kątowe wzmocnione E20 należy do grupy złączy kątowych wzmocnionych pozwalających przenieść większość kombinacji obciążeń w typowych konstrukcjach drewnianych. Dzięki większym gabarytom i różnej

Bardziej szczegółowo

Deformacja nieusztywnionej ściany szkieletowej pod siłą poziomą F H. Obrót usztywnionej ściany szkieletowej pod siłą F H

Deformacja nieusztywnionej ściany szkieletowej pod siłą poziomą F H. Obrót usztywnionej ściany szkieletowej pod siłą F H Złącza kotwiące Informacje ogólne Złącza kotwiące w lekkich drewnianych budynkach szkieletowych Deformacja nieusztywnionej ściany szkieletowej pod siłą poziomą F H F H Obrót usztywnionej ściany szkieletowej

Bardziej szczegółowo

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY

TYP R. Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat TYP R - 01 REGULOWANE ODSTĘP OD PODŁOŻA DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY DAC COAT KOTWY KOTWY TYP R Regulowana podstawa słupa Stal węglowa z ocynkowaniem Dac Coat REGULOWANE Dostosowanie wysokości nawet po zamontowaniu. System regulacji został ukryty pod tuleją dla doskonałego efektu estetycznego

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ETC - WIESZAK BELKI KOSZOWY

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ETC - WIESZAK BELKI KOSZOWY Koszowy wieszak belki ETC służy do połączenia 2-3 elementów zbiegających się w jednym węźle. Stosowane są przeważnie do połączeń wiązarów prefabrykowanych w dachach kopertowych. Szeroka półka eliminuje

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. MATERIAŁ: S 250 GD + Z275 jeżeli nie podano inaczej Grubość blachy 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm lub 4 mm

Informacje ogólne. MATERIAŁ: S 250 GD + Z275 jeżeli nie podano inaczej Grubość blachy 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm lub 4 mm Wieszaki belek Informacje ogólne Zastosowanie: Łączenie dźwigarów drugorzędnych z drewna lub materiałów drewnopochodnych z dźwigarami głównymi / słupami z drewna, elementami betonowymi lub stalowymi. Wymiary

Bardziej szczegółowo

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA

TITAN PLATE. Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie TITAN PLATE - 01 WSZECHSTRONNA INNOWACYJNA TITAN PLATE Płytka na siły poziome Płytka perforowana płaska ze stali węglowej ocynkowana galwanicznie COMING SOON WSZECHSTRONNA Do użycia przy połączeniach ciągłych zarówno do płyt z drewna klejonego

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI. Gatunek Stali: Ochrona antykorozyjna: ZASTOSOWANIE. Element drugorzędny:

WłAśCIWOśCI. Gatunek Stali: Ochrona antykorozyjna: ZASTOSOWANIE. Element drugorzędny: Wieszak belki stworzony z myślą o zastosowaniu z elementami z drewna klejonego warstwowo. Może być stosowany w połączeniu do drewna lub betonu. Produkowany w dużych rozmiarach. ETA-060270 WłAśCIWOśCI Materiał

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Zastosowanie. Połączenie przy użyciu dwóch złączy kątowych. Materiał i ochrona antykorozyjna

Informacje ogólne. Zastosowanie. Połączenie przy użyciu dwóch złączy kątowych. Materiał i ochrona antykorozyjna Złącza kątowe Informacje ogólne Zastosowanie Złącza kątowe stosowane są do połączeń drewno / drewno, drewno / beton oraz drewno / elementy stalowe. Możliwe są połączenia jednostronne lub za pomocą naprzeciwległych

Bardziej szczegółowo

TYP X. Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo TYP X - 01 USZTYWNIONY INNOWACYJNY DWIE WERSJE WSZECHSTRONNY ZASTOSOWANIE

TYP X. Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo TYP X - 01 USZTYWNIONY INNOWACYJNY DWIE WERSJE WSZECHSTRONNY ZASTOSOWANIE TYP X Podstawa słupa krzyżowa Stal węglowa ocynkowana ogniowo USZTYWNIONY Wytrzymały na moment zginający dzięki wpuszczeniu metalowego elementu oporowego w nacięcia trzpienia słupa ZASTOSOWANIE Do połączeń

Bardziej szczegółowo

R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6

R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6 R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6 Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0783 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Szybki montaż przelotowy dzięki prostej procedurze

Bardziej szczegółowo

ALUMINI. Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMINI - 01 ZESTAW STAL - ALUMINIUM

ALUMINI. Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMINI - 01 ZESTAW STAL - ALUMINIUM ALUMINI Wspornik belki ukryty bez otworów Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ZESTAW Wkręty BS+ evo dołączone do opakowania POLA ZASTOSOWANIA Połączenia przy działaniu siły

Bardziej szczegółowo

Kotwa chemiczna AT-HP Standard Blue Winter

Kotwa chemiczna AT-HP Standard Blue Winter Kotwa chemiczna AT-HP Standard Blue Winter www.strongtie.eu AT-HP kotwa chemiczna STANDARD Standardowa wersja kotwy AT-HP o kolorze szarym przeznaczona do montażu w temperaturach od -5 C do ponad 30 C.

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT /2010

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT /2010 PR 07.01-03-01 Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 1. Złącze KW, KWK (zdjęcie, rysunek, rysunek montażowy) MATERIAŁ: PP(kopolimer)/stal węglowa ZASTOSOWANIE: Do zamocowań mechanicznych

Bardziej szczegółowo

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym, część 6

R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym, część 6 R-LX-I-ZP wkręt w ocynku galwanicznym z gwintem wewnętrznym, część 6 Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0783 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki uproszczonej

Bardziej szczegółowo

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI

GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI MOCOWANIE GWOŹDZIE, WKRĘTY, PODKŁADKI pierścieniowe CNA pierścieniowe są przeznaczone specjalnie do mocowania złączy do drewna. Karbowanie, czyli uformowane pierścienie tych gwoździ sprawiają, że w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Konsole. Przegląd produktów. Konsola kątowa WK100/ / /200. Konsola kątowa WK725/ /550. Konsola kątowa WK300/ /350

Konsole. Przegląd produktów. Konsola kątowa WK100/ / /200. Konsola kątowa WK725/ /550. Konsola kątowa WK300/ /350 Przegląd produktów 3.0 Przykładowe zastosowania konsoli kątowej (opracowano za pomocą biblioteki CAD Sikla) 3.1 Konsole kątowe WK 100/100,..., WK 200/200 z wzmocnionym profilowaniem 3.2 Konsole kątowe

Bardziej szczegółowo

R-WBT Wkręt do betonu

R-WBT Wkręt do betonu R-WBT do betonu dachowy do podłoży betonowych zabezpieczony antykorozyjnie systemem mikrocienkich powłok płatkowo-cynkowych Aprobaty ETA-09/0346 KOT-2017-0158 TC 4765-15 Informacja o produkcie Cechy i

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Przykład 1. Połączenie na wrąb czołowy pojedynczy z płaszczyzną docisku po dwusiecznej kąta. Dane: drewno klasy -

Połączenia. Przykład 1. Połączenie na wrąb czołowy pojedynczy z płaszczyzną docisku po dwusiecznej kąta. Dane: drewno klasy - Dane: drewno klasy - h = b = Połączenia C30 16 cm 8 cm obciąŝenie o maksymalnej wartości w kombinacji obciąŝeń stałe klasa uŝytkowania konstrukcji - 1 F = 50 kn α = 30 0 Przykład 1 Połączenie na wrąb czołowy

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTALACYJNY MS-L

SYSTEM INSTALACYJNY MS-L Service 40 Kompletny system instalacyjny, odpowiedni do: Instalacji elektrycznych, jak np. tras kablowych, przewodów itp. Szyny montażowe MS 27/18, MS 28/30 str.42 Rurociągów c.o. i sanitarnych. Przewodów

Bardziej szczegółowo

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną podkładką Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką pełny docisk mocowanego do, otwory w tulei zapobiegają obracaniu się kotwy w. Tuleje łączników rozporowych TS oraz trzpienie nagwintowane wykonane są ze stali

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-LX-H-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem heksagonalnym

R-LX-H-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem heksagonalnym R-LX-H-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem heksagonalnym Samogwintujący wkręt do betonu Informacja o produkcie Cechy i korzyści Szybki montaż przelotowy dzięki prostej procedurze - wywierć i wkręć Możliwość

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element

Bardziej szczegółowo

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE Wykład 5: Łączenie elementów cienkościennych za pomocą wkrętów, gwoździ wstrzeliwanych i nitów jednostronnych ŁĄCZNIKI MECHANICZNE Śruby Wkręty samowiercące Gwoździe

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

ALUMAXI. Wspornik belki ukryty z otworami lub bez Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMAXI - 01 WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

ALUMAXI. Wspornik belki ukryty z otworami lub bez Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium ALUMAXI - 01 WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ ALUMAXI Wspornik belki ukryty z otworami lub bez Płytka profilowana perforowana trójwymiarowa ze stopu aluminium WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ Standardowe połączenie ale tak pomyślane aby zagwarantować ponad standardową

Bardziej szczegółowo

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie

Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Throughbolt TT Kotwa segmentowa wersja ocynkowana galwanicznie Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie średnich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, elewacji, barier, poręczy itd.,

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

R-LX-I-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem z gwintem wewnętrznym, Zamocowania wielopunktowe

R-LX-I-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem z gwintem wewnętrznym, Zamocowania wielopunktowe R-LX-I-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem z gwintem wewnętrznym, Zamocowania wielopunktowe Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0783 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Złącza jednocięte

Bardziej szczegółowo

Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX

Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX Optymalne rozwiązanie do nowych konstrukcji oraz do remontów System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna Zastosowanie budownictwie drewnianym

Bardziej szczegółowo

R-LX-CS-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym

R-LX-CS-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym R-LX-CS-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki uproszczonej procedurze

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie zywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spekanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

W katalogu podano przykłady podstawowych zastosowań.

W katalogu podano przykłady podstawowych zastosowań. Uwaga! CENTUM W katalogu podano przykłady podstawowych zastosowań. Zastosowania oparte o kombinacje elementów lub specjalne rozwiązania konstrukcji wsporczych możemy opracować na życzenie. Nasz dział techniczny

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa

R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa R-XPT-II-A4 nierdzewna kotwa opaskowa Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego Aprobaty ETA 17/0782 AT-15-7370/2016 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej

Bardziej szczegółowo

fischer System instalacyjny FUS do montażu przelotowego Sprytny montaż: trzeba tylko przyłożyć, przekręcić i gotowe!

fischer System instalacyjny FUS do montażu przelotowego Sprytny montaż: trzeba tylko przyłożyć, przekręcić i gotowe! fischer System instalacyjny FUS do montażu przelotowego Sprytny montaż: trzeba tylko przyłożyć, przekręcić i gotowe! Najszybszy i najłatwiejszy sposób łączenia profili FUS. Mocna śruba łącznika zapewnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA

ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA WKRĘTY DO DREWNA I PŁYT WIÓROWYCH WKRĘTY TARASOWE WKRĘTY DO ZŁĄCZY CIESIELSKICH WKRĘTY TYPU NORDIC WKRĘTY KONSTRUKCYJNE AKCESORIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH strona symbol nazwa WKRĘTY

Bardziej szczegółowo

Mocowania kanałów wentylacyjnych Mocowania do blach trapezowych

Mocowania kanałów wentylacyjnych Mocowania do blach trapezowych 120 Mocowania kanałów wentylacyjnych Mocowania do blach trapezowych y mocowania kanałów wentylacyjnych Obejma LGS str.123 Sanitary Electrical Grid FUS MS Uchwyty kanałowe LKH / LKHN str.125 y mocowania

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE PROJEKTOWE

OZNACZENIE PROJEKTOWE R-KEM+/RM50 Kotwa polyestrowa do materiałów lekkich pełnych i poryzowanych R-KEM+ CFS RM50 SP-CE R-PLS B 122 MATERIAŁY PODŁOŻA: Cegła ceramiczna pełna, poryzowana Cegła silikatowa pełna, poryzowana Pustak

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o

Bardziej szczegółowo

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi

R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi R-KF2 Kotwa wklejana poliestrowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy poliestrowej do stosowania w betonie niespękanym Aprobaty ETA-11/0141 KOT-2018-0134 Informacja o

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu,,, Ilustr. 126: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. obniżony względem stropu. Przenosi ujemne momenty i dodatnie

Bardziej szczegółowo

Kotwa reakcyjna R Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym.

Kotwa reakcyjna R Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. 48 MOCOWANIA CHEMICZNE Kotwienie bezrozporowe w betonie niezarysowanym. INFORMACJE OGÓLNE Uwaga: nowsza wersja prętów gwintowanych nie posiada znacznika głębokości kotwienia. Ampułka żywiczna R M Pręt

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Kotwa wklejana na bazie czystej żywicy epoksydowej 3:1 z Aprobatą Europejską z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0454

Bardziej szczegółowo

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną

R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną R-LX-HF-ZF wkręt w ocynku płatkowym z łbem stożkowym i zintegrowaną podkładką Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0806 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Efektywny czas instalacji dzięki

Bardziej szczegółowo

VSFree Kotwa wklajana do betonu

VSFree Kotwa wklajana do betonu VSFree Kotwa wklajana do betonu Aprobaty ETA-16/0796 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Aplikacje Ściany osłonowe Balustrady Poręcze Zadaszenia Systemy przewodów Ogrodzenia i bramy Wsporniki instalacji

Bardziej szczegółowo

Kotwa do dużych obciążeń TA M Klasyczna kotwa stalowa do wszystkich rodzajów śrub z gwintem metrycznym, przeznaczona do betonu niezarysowanego.

Kotwa do dużych obciążeń TA M Klasyczna kotwa stalowa do wszystkich rodzajów śrub z gwintem metrycznym, przeznaczona do betonu niezarysowanego. 128 obciążeń TA M Klasyczna kotwa stalowa do wszystkich rodzajów śrub z gwintem metrycznym, przeznaczona do betonu niezarysowanego. INFORMACJE OGÓLNE obciążeń TA M, stal ocynkowana obciążeń TA M-S ze śrubą,

Bardziej szczegółowo

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi

R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi R-KEX II Kotwa wklejana epoksydowa z prętami gwintowanymi Kotwa wklejana wysokiej jakości na bazie żywicy epoksydowej 3:1 z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-13/0455

Bardziej szczegółowo

R-LX-P-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem soczewkowym, Zamocowania wielopunktowe

R-LX-P-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem soczewkowym, Zamocowania wielopunktowe R-LX-P-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem soczewkowym, Zamocowania wielopunktowe Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0783 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Szybki montaż przelotowy

Bardziej szczegółowo

R-SPL-C kotwa SafetyPlus ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-C kotwa SafetyPlus ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-C kotwa SafetyPlus ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do wysokich obciążeń - opcja ze śrubą z łbem stożkowym Aprobaty ETA-11/0126 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

HDLM Kotwa do najwyższych obciążeń - wersja ze śrubą

HDLM Kotwa do najwyższych obciążeń - wersja ze śrubą HDLM Kotwa do najwyższych obciążeń - wersja ze śrubą Zastosowania: kotwa przeznaczona do mocowania w zakresie wysokich obciążeń elementów konstrukcji budowlanych, ciężkich urządzeń itd., zamocowania elementów

Bardziej szczegółowo

Kotwa ściągająca Urs, Urs mini

Kotwa ściągająca Urs, Urs mini Kotwa ściągająca Urs, Urs mini Konstrukcje ramowe z drewna skutecznie kotwione ze ściągiem Ocynkowane kotwy ściągające Urs oraz Urs mini mogą bezpiecznie przenosić przez warstwę pośrednią siły rozciągające

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L Rozprężna kotwa tulejowa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o

Bardziej szczegółowo

Kotwa ściągająca Urs, Urs mini Konstrukcje ramowe z drewna skutecznie kotwione ze ściągiem

Kotwa ściągająca Urs, Urs mini Konstrukcje ramowe z drewna skutecznie kotwione ze ściągiem Specjalista w zakresie techniki zamocowań Kotwa ściągająca Urs, Urs mini Konstrukcje ramowe z drewna skutecznie kotwione ze ściągiem Problem 1. przypadek obciążenia: obciążenie w płaszczyźnie ściany 2.

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z prętami gwintowanymi Wysokiej jakości kotwa winyloestrowa z aprobatą do betonu spękanego i niespękanego z prętami gwintowanymi Aprobaty ETA-10/0055 KOT-2018-0134 Informacja

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym

R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym R-SPL-II-L kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem sześciokątnym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Aprobaty ETA-14/0345 Informacja o produkcie Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką

R-HPTII-ZF D kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką R-HPTII-ZF "D" kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej z dużą podkładką Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

zamocowania specjalistyczne

zamocowania specjalistyczne zamocowania specjalistyczne strona symbol nazwa nity 70 Nity otwarte aluminium stal zwykła 71 Nity otwarte aluminium stal nierdzewna 72 Nity szczelne aluminium stal zwykła 73 Nity szczelne aluminium stal

Bardziej szczegółowo

MEFA - System montażowy szyn profilowych

MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy 35 Szyna profilowa Stex 35 strona 2/3 Stex 35 łącznik Stex 35 bolec gwintowany strona 2/3 Stex - Łącznik kątowy strona 2/4 Konsola

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II - KOTWA MECHANICZNA

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet BOAX-II - KOTWA MECHANICZNA Kotwy charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwami i niewielkich odległościach krawędziowych. ETA-080276 WłAśCIWOśCI Materiał Stal cynkowana

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 PR 07.01-03-01 Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 1. Złącze KW, KWK (zdjęcie, rysunek, rysunek montażowy) MATERIAŁ: PP(kopolimer)/stal węglowa ZASTOSOWANIE: Do zamocowań mechanicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Wolnostojący, naziemny, dwupodporowy mocowany mechanicznie typu WS2B Uwaga: Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej

R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej R-HPTII-ZF kotwa opaskowa w płatkowej powłoce cynkowej Kotwa opaskowa w powłoce antykorozyjnej do betontu spękanego i niespękanego Aprobaty ETA 17/0184 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Nowa generacja

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych

ĆWICZENIE / Zespół Konstrukcji Drewnianych ĆWICZENIE 06 / 07 Zespół Konstrukcji Drewnianych Belka stropowa BELKA STROPOWA O PRZEKROJU ZŁOŻONYM Belka stropowa 3 Polecenie 4 Zaprojektować belkę stropową na podstawie następujących danych: obciążenie:

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 Informacja

Bardziej szczegółowo

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana

R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana R-CAS-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wkręcana Kotwa wklejana wysokiej wydajności na bazie żywicy winyloestrowe bez styrenu do zamocowań w betonie Aprobaty ETA-10-0108 KOT-2018-0134

Bardziej szczegółowo

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-13/0805

Bardziej szczegółowo

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana

R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana R-HAC-V Kotwa winyloestrowa w ampułce z prętami gwintowanymi - wbijana Kotwa wklejana do wysokich obciążeń do stosowania w niewielkich odległościach i blisko krawędzi do wbijania pręta gwintowanego lub

Bardziej szczegółowo

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką

Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką Trutek Sleeve TS kotwa tulejowa wersja z prętem i nakrętką kotwa przeznaczona do mocowania lekkich konstrukcji wsporczych mocowanych tymczasowo na budowie np.: szalunki, podesty szalunkowe, mocowania regałów,

Bardziej szczegółowo

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS

CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS CFS+ RV200 Kotwa wklejana winyloestrowa z tulejami z gwintem wewnętrznym ITS Opatentowany system bezkartridżowy - żywica winyloestrowa do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX

ETA-17/0678 z 17/08/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej DROP IN ANCHOR TDX INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 2 825-04-71 (+48 2 825-76-55 fax: (+48 2 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Mocowanie rusztowań T E C H N I K A M O C O W A N I A

Mocowanie rusztowań T E C H N I K A M O C O W A N I A 219 Mocowanie rusztowań Zamocowanie do rusztowań S 14 ROE + GS 12... strona 220 Śruba oczkowa do rusztowań FI G... strona 222 Zaślepka... strona 222 Nakrętka oczkowa RI... strona 223 Wkręt oczkowy do rusztowań

Bardziej szczegółowo

Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych Maszyn Schodów Bram Fasad Futryn Regałów

Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych Maszyn Schodów Bram Fasad Futryn Regałów 108 MOCOWANIA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ/KOTWY STALOWE FAZ II Sprawdzona miliony razy: najbardziej wytrzymała kotwa sworzniowa w swojej klasie. INFORMACJE OGÓLNE FAZ II, stal ocynkowana FAZ II A4, stal nierdzewna

Bardziej szczegółowo

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi

R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi R-KEM II Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu z prętami gwintowanymi do betonu Kotwa wklejana poliestrowa bez styrenu wysokiej jakości, rekomendowana do średnich obciążeń, do zamocowań w betonie niespękanym.

Bardziej szczegółowo

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym

R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym R-KER II Hybrydowa kotwa wklejana z tulejami z gwintem wewnętrznym Kotwa wklejana winyloestrowa o wysokiej wydajności do stosowania w betonie niespękanym z tulejami z gwintem wewnętrznym Aprobaty ETA-17/0594

Bardziej szczegółowo