Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK"

Transkrypt

1 Strona nr 1/7 Zleceniodawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Legionów Czechowice-Dziedzice Podstawa realizacji Umowa z dnia: nr 1/3/2014, numer systemowy: Opis próbek *R %* Identyfikator: Nr laboratoryjny próbki Dane związane z pobieraniem próbek Nr laboratoryjny próbki Data pobierania Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy Czechowice Dziedzice ul.legionów PWiK Próbkobiorca Próbka: Woda uzdatniona Metoda pobierania , godz.08:25 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO :2003, PN-EN ISO 19458:2007 (A) Data rejestracji próbek w laboratorium Uwagi , godz.12:32 Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań Autoryzował: mgr Joanna Tetla - Zastępca Kierownika Działu Analiz Organicznych Wojciech Gil - Kierownik Działu Pobierania Próbek mgr inż. Marcin Kuś - Zastępca Kierownika Działu Analiz Nieorganicznych mgr Marta Broniszewska - Zastępca Kierownik Działu Mikrobiologii i Parazytologii Sporządził: mgr inż. Maria Homan... Specjalista ds. projektów środowiskowych

2 Strona nr 2/7 Odczyn (ph) - PN-EN ISO 10523: A 7,3 ±0,3 6,5-9,5 5.z.3) Przewodność elektryczna właściwa (PEW) ms/cm PN-EN 27888: A ± i 7.z.3) Chlor wolny mg/l KJ-I A 0,05 ±0,01 0,3 2.z.4) Ozon mg/l KJ-I A < 0,01-0,05 5.z.4) Ołów (Pb) mg/l PN-EN ISO : A < 4,0-10 Kadm (Cd) mg/l PN-EN ISO : A < 0,30-5 Miedź (Cu) mg/l PN-EN ISO : A 0,0028 ±0,0003 2,0 5.z. Chrom (Cr) mg/l PN-EN ISO : A < 4,0-50 Rtęć (Hg) mg/l PN-EN 1483: A < 0,050-1 Sód (Na) mg/l PN-EN ISO : A 8,61 ±0, Glin (Al) mg/l PN-EN ISO : A < 10,0-200 Mangan (Mn) mg/l PN-EN ISO : A < 4,0-50 Żelazo (Fe) mg/l PN-EN ISO : A < 60,0-200 Nikiel (Ni) mg/l PN-EN ISO : A < 5,0-20 Arsen (As) mg/l PN-EN ISO : A < 1,0-10 Selen (Se) mg/l PN-EN ISO : A < 2,0-10 Antymon (Sb) mg/l PN-EN ISO : A < 1,0-5 Bor (B) mg/l PN-EN ISO : A < 0,050-1,0

3 Strona nr 3/7 Tryt Bq/l KJ-I A < Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg/l PN-EN 1484: A < 1,0 - bez nieprawidłowych zmian 6.z.3) Mętność NTU PN-EN ISO 7027: A 0,32 ±0, z.3) Barwa mgpt/l PN-EN ISO 7887: A < z.3) Zapach TON PN-EN 1622: A z.3) Smak TFN PN-EN 1622: A z.3) Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) mg/l PN-EN ISO 8467: A - < 0, i 9.z.3) Chlorki (Cl-) mg/l PN-EN ISO : A 9,51 ±1, z.3) Siarczany (SO42-) mg/l PN-EN ISO : A 18,2 ±3, z.3) Fluorki (F-) mg/l PN-EN ISO : A < 0,10-1,5 Bromiany mg/l PN-EN ISO 15061: A < 5, z.2 Amonowy jon (NH4+) mg/l PN-EN ISO 11732: A < 0,05-0,5 Azotany (NO3-) mg/l PN-EN ISO 13395: A 4,67 ±0, z. Azotyny (NO2-) mg/l PN-EN ISO 13395: A < 0,03-0,5 2.z. Cyjanki mg/l PN-EN ISO 14403: A < Benzo(a)piren mg/l KJ-I w oparciu o PN-EN ISO 1 A < 0,006-0, :2005 Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) mg/l KJ-I w oparciu o PN-EN ISO 17993:2005 (v) 1 A - < 0,024 0,10 10.z.

4 Strona nr 4/7 Akryloamid mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,075-0,10 1.z A 1996 Epichlorohydryna mg/l PN-EN 14207: A < 0,075-0,10 1.z.2 Chlorek winylu mg/l KJ-I w oparciu o PN-EN ISO 1 A < 0,20-0,50 1 i 4.z.2 1,2-Dichloroetan mg/l KJ-I w oparciu o PN-EN ISO 1 A < 0,90-3,0 Suma trihalometanów (THM) mg/l KJ-I w oparciu o PN-EN ISO 1 A < 16, i 11.z. (i) Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu (Suma trichloroetylenu i tetrachloroetylenu) mg/l KJ-I w oparciu o PN-EN ISO 1 A < 2,00-10 Benzen mg/l KJ-I w oparciu o PN-EN ISO 1 A < 0,50-1,0 alfa-hch (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 beta-hch (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 delta-hch (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 gamma-hch (Lindan) (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 4,4'-DDD (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 4,4'-DDT (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 4,4'-DDE (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 Aldryna (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,03 8.z.2 Dieldryna (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,03 8.z.2

5 Strona nr 5/7 Endryna (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 Izodryna (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 Endosulfan alfa (I) (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 Endosulfan beta (II) (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 Siarczan endosulfanu (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 Heptachlor (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,03 8.z.2 Epoksyd heptachloru (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,03 8.z.2 Aldehyd endryny (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 Metoksychlor (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 Pentachlorobenzen (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 Heksachlorobenzen (Pestycyd) mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,020-0,10 8.z.2 Suma pestycydów mg/l KJ-I w oparciu o EPA Method 1 A < 0,40-0,50 9.z.2 (vi) Całkowita dopuszczalna dawka msv/rok Metoda z obliczeń na podstawie metod: CSN ; CSN ; CZSOPD (CSN ISO 8288, CSN P A < 0,030-0,10 11 i 12.z.3) Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2oC po 72h jtk/1ml , CSN EN 1233, CSN ISO 7980, CSN ISO 9964, instructions of f. Perkin-Elmer) PN-EN ISO 6222:2004 bez nieprawidłowych zmian Enterokoki kałowe jtk/100ml PN-EN ISO :2004 0

6 Strona nr 6/7 Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami jtk/100ml Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 listopada1998 r. 1 A z.3) Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 1.z.3) :2004+Ap1:2005+AC:2009 Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO :2004+Ap1:2005+AC:2009 jtk/100ml - liczba jednostek tworzących kolonie w 100 ml Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej Dolnej Granicy Oznaczalności metody. Wartości wyników badań poprzedzone znakiem większości (>) oznaczają uzyskanie wyniku powyżej Górnej Granicy Oznaczalności metody. 1) metody określono jako niepewność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%. rozszerzoną podano dla analizy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U r., nr 72, poz. 466) 5 i 7.z.3) 2.z.4) 5.z.4) 5.z. 6.z.3) 4.z.3) 8 i 9.z.3) 5.z.3) 3.z.2 2.z. 10.z. 1.z.2 1 i 4.z.2 3 i 11.z. 8.z.2 9.z.2 11 i 12.z.3) 2.z.3) 1.z.3) 5) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. 7)Oznaczana w temperaturze 25oC W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami. W punkcie czerpalnym u konsumenta,jeżeli ozon jest stosowany w procesie uzdatniania wody Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody dla rur miedzianych. Nie musi być oznaczany dla produkcji wody mniejszych niż m 3 dziennie. Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. 8) Nie musi być oznaczany, jeśli badane jest OWO. 9) Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno być przeprowadzane w ciągu 10 min. w temperaturze 100 stopni Celsjusza w środowisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu. Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody. 3) W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia niższej Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1, gdzie w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów i azotynów w mg/l, ponadto stężenie azotynów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekracz Wartość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(gih)perylen, indeno(1,2,3,-c,d)piren 1) Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą. 1) Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą. 4) Oznaczać w wodzie przesyłanej instalacjami z polichlorku winylu. 3) W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję, powinno dążyć się do osiągnięcia niższej. 11) Suma THM - wartość oznacza sumę stężeń związków: trichlorometan, dichlorobromometan; dibromochlorometan; tribromometan. Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produkty ich rozkładu i reakcji; Suma pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu. 11) wyłączając tryt, potas-40, radon i produkty rozkładu radonu. 1 Częstotliwość i metody monitorowania zostaną określone w terminie późniejszym. Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych, należy zbadać, czy nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności innych mikroorganizmów chorobotwórczych. Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku.

7 Strona nr 7/7 Zastosowana procedura badawcza KJ-I KJ-I Procedura badawcza wersja 03 z dnia KJ-I KJ-I Procedura badawcza wersja 03 z dnia KJ-I KJ-I Procedura badawcza wersja 04 z dnia KJ-I w oparciu o PN-EN ISO 17993:2005 KJ-I w oparciu o PN-EN ISO 17993:2005 (v) KJ-I w oparciu o EPA Method 8032A 1996 KJ-I w oparciu o PN-EN ISO KJ-I w oparciu o PN-EN ISO (i) KJ-I w oparciu o EPA Method KJ-I w oparciu o EPA Method (vi) KJ-I Procedura badawcza wersja 06 z dnia KJ-I Procedura badawcza wersja 06 z dnia (Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) jako suma stężeń związków: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren) KJ-I Procedura badawcza wersja 04 z dnia KJ-I Procedura badawcza wersja 04 z dnia KJ-I Procedura badawcza wersja 04 z dnia (Suma trihalometanów (THM) jako suma stężeń związków: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlormetan, tribromometan) KJ-I Procedura badawcza wersja 05 z dnia KJ-I Procedura badawcza wersja 05 z dnia (Suma pestycydów jako suma stężeń związków: alfa-hch, beta-hch, gamma-hch, delta-hch, aldryna, izodryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, heptachlor, epoksyd he Koniec sprawozdania

R %* SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/P/01276/02/2010. Pszczyna Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei ul. Kwidzyńska Gardeja

R %* SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/P/01276/02/2010. Pszczyna Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei ul. Kwidzyńska Gardeja Strona nr 1/9 Zleceniodawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei ul. Kwidzyńska 27 82-520 Gardeja R1028742%* Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2010-01-12, numer systemowy: 10000801 Opis próbek Numer laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy Strona nr 1/5 Zleceniodawca Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. ul. Graniczna 4 05-830 Nadarzyn Zlecenie z dnia: 2016-01-20, numer systemowy: 16002205 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015

KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 KOSZALIN, lipiec 2015r. KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY W SYSTEMIE WODOCIĄGOWYM MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOSZALINIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. SUW Mroków, gm. Lesznowola Mroków, ul. Rejonowa 34C

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. SUW Mroków, gm. Lesznowola Mroków, ul. Rejonowa 34C Strona nr 1/5 Zleceniodawca Eko-Test Łbiska, ul. Bolesława Chrobrego 51 05-502 Piaseczno Zlecenie z dnia: 2017-11-14, numer systemowy: 17023074 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr laboratoryjny próbki obszar

Bardziej szczegółowo

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci

Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Niemcz - woda podawana do sieci Strona nr 1/7 Zleceniodawca Gminny Zakład Komunalny Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 86031 Osielsko Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20140115 nr GZK.5/2014.LK, numer systemowy: 14002364 Opis próbek Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy Strona nr 1/5 Zleceniodawca Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 26 74-200 Pyrzyce Umowa z dnia: 2015-12-22, numer systemowy: 17000069 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Bielany Szkoła Podstawowa. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Bielany Szkoła Podstawowa. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/5 Zleceniodawca Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Św. M. Kolbe 25a 32-650 Kęty Podstawa realizacji Zlecenie z dnia: 2017-01-17 nr 20/01/2017/DT, numer systemowy: 17002580

Bardziej szczegółowo

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy Strona nr 1/5 Zleceniodawca Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 26 74-200 Pyrzyce Umowa z dnia: 2015-12-22, numer systemowy: 16000687 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Lwowska 7, Podczele - UW Podczele

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Lwowska 7, Podczele - UW Podczele Strona nr 1/5 Zleceniodawca Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78-100 Kołobrzeg Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2018-02-21 nr 2/NS/2018, numer systemowy: 18006034 Obszar badań:

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Tuchowicz Centrum Społeczno - Kulturalne. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Tuchowicz Centrum Społeczno - Kulturalne. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/5 Zleceniodawca Gmina Stanin Stanin 21422 Stanin Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20170116 nr IG.2151.3.2017, numer systemowy: 17004693 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr laboratoryjny próbki

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Bożenkowo SUW Bożenkowo - woda podawana do sieci. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Bożenkowo SUW Bożenkowo - woda podawana do sieci. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/5 Zleceniodawca Gminny Zakład Komunalny Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 86031 Osielsko Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20170127 nr GZK.2.2017.LK, numer systemowy: 17004128 Obszar badań: Cel badań:

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Żołędowo - woda podawana do sieci. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Żołędowo SUW Żołędowo - woda podawana do sieci. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/5 Zleceniodawca Gminny Zakład Komunalny Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 86-031 Osielsko Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2015-12-01 nr GZK.16.2015.LK, numer systemowy: 16000474 Obszar badań: Cel

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-44 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/64338/07/2018

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/64338/07/2018 Strona nr 2/6 Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody badawczej Wyniki badań 084099/06/2018 Niepewność rozszerzona Miejsce wyk. badań Autoryzował Dopuszczalne wartości (NDS) wskaźników Chlor

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Korytów Hydrofornia - woda podawana do sieci. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Korytów Hydrofornia - woda podawana do sieci. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/6 Zleceniodawca Gmina Radziejowice ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2016-11-28 nr 86/2016, numer systemowy: 18002533 Obszar badań: Cel badań: Barwa: Nr

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Punkt nr 5 Ząbki ul. Orla 1 - Przychodnia Miejska

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Punkt nr 5 Ząbki ul. Orla 1 - Przychodnia Miejska Strona nr 1/6 Zleceniodawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 2 05-091 Ząbki Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2017-07-11 nr PWIK/U/33/06/2017, numer systemowy:

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Stacja Uzdatniania Wody w Niwce. Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki.

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Stacja Uzdatniania Wody w Niwce. Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki. Strona nr 1/5 Zleceniodawca Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka Niwka 33-130 Radłów Podstawa realizacji Zlecenie z dnia: 2018-02-05 nr SUW.0717.04.18, numer systemowy: 18004436 Obszar badań:

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Punkt nr 2 Ząbki ul. Harcerska 9, Gimnazjum nr 1 - kran w kuchni

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Punkt nr 2 Ząbki ul. Harcerska 9, Gimnazjum nr 1 - kran w kuchni Strona nr 1/6 Zleceniodawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 2 05-091 Ząbki Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2017-07-11 nr PWIK/U/33/06/2017, numer systemowy:

Bardziej szczegółowo

parametr wynik jedn. 1,2-Dichloroetan <0,90 µg/l 4,4'-DDT (Pestycyd) <0,020 µg/l Akryloamid <0,075 µg/l Aldehyd endryny (Pestycyd) <0,020 µg/l

parametr wynik jedn. 1,2-Dichloroetan <0,90 µg/l 4,4'-DDT (Pestycyd) <0,020 µg/l Akryloamid <0,075 µg/l Aldehyd endryny (Pestycyd) <0,020 µg/l Wodociąg Pietrzykowice: Cesarzowice, Gądów, Jaszkotle, Krzeptów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice, Nowa część Smolca, Zabrodzie, Zybiszów; Data poboru: 2016-04-14 Azotyny

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg miejski Przedszkole Nr 6, ul. Partyzantów 10

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg miejski Przedszkole Nr 6, ul. Partyzantów 10 Strona nr 1/6 Zleceniodawca Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. ul. Komunalna 1 37-450 Stalowa Wola Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2018-10-22 nr ZP.271.KC.44.2018, numer systemowy: 19001567 Obszar

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. New Focus Monika Jurgo-Puszcz, Dariusz Podskoczy s.c. ul. Konopnickiej 5, Milanówek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. New Focus Monika Jurgo-Puszcz, Dariusz Podskoczy s.c. ul. Konopnickiej 5, Milanówek Strona nr 1/6 Zleceniodawca Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Spacerowa 4 05-822 Milanówek Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2017-09-07 nr MPWIK/MD/3/2017, numer systemowy:

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Ujęcie Wody, ul. Warszawska 24, Stargard SUW - woda uzdatniona wprowadzana do sieci

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Ujęcie Wody, ul. Warszawska 24, Stargard SUW - woda uzdatniona wprowadzana do sieci Strona nr 1/5 Zleceniodawca Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stefana Okrzei 6 73-110 Stargard Podstawa realizacji Zlecenie z dnia: 2017-12-18 nr EZ-MR30-31/2017, numer

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Krze Kuklówka Szkolna 30. Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Wodociąg Krze Kuklówka Szkolna 30. Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania próbki Strona nr 1/6 Zleceniodawca Gmina Radziejowice ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2018-12-04 nr 60/2018, numer systemowy: 19000797 Obszar badań: Cel badań: Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań jakości wody w gminie Kobylnica w 2018r.

Wyniki badań jakości wody w gminie Kobylnica w 2018r. Wskaźnik KOMUNIKAT SPÓŁKI WODOCIĄGI SŁUPSK w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Zapach - Smak - Barwa - Mętność NTU Wymagania Rozporządzenia*. Zalecany zakres wartości do 1,0 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Stacja Uzdatniania Wody Stradomia Wierzchnia

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Stacja Uzdatniania Wody Stradomia Wierzchnia Strona nr 1/6 Zleceniodawca Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8 56-500 Syców Podstawa realizacji Umowa z dnia: 2018-12-07 nr 141/2018, numer systemowy: 19001453 Obszar badań: Cel

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Informacja "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r.

Informacja Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Informacja "Wodociągów Płockich" i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2015 r. Wodociąg Płock L.p. 1. Barwa, mg Pt/l poniżej 2 8 ± 2

Bardziej szczegółowo

Wynik 1,2-dichloroetan (EDC) (A) PN-EN ISO 10301:2002 µg/l 3 <1 Akryloamid

Wynik 1,2-dichloroetan (EDC) (A) PN-EN ISO 10301:2002 µg/l 3 <1 Akryloamid Wodociąg Kąty Wrocławskie: Jurczyce, Kąty Wrocławskie, Kilianów, Kozłów, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Sadkówek, Sośnica, Wszemiłowice; Data poboru: 215-4-16 Miejsce poboru: SUW Kąty Wrocławskie- monitoring

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Stacja Uzdatniania Wody Wioska. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Stacja Uzdatniania Wody Wioska. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/6 Zleceniodawca Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8 56500 Syców Podstawa realizacji Umowa z dnia: 20171130 nr 138/2017, numer systemowy: 18000739 Obszar badań: Cel badań:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 72 6333 Poz. 466 466 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

A- parametr akredytowany / N - parametr nieakredytowany. 2, mg/l Pt A TAK 438/18 2,0-12,0 A TAK 438/18 0, NTU A TAK 438/18

A- parametr akredytowany / N - parametr nieakredytowany. 2, mg/l Pt A TAK 438/18 2,0-12,0 A TAK 438/18 0, NTU A TAK 438/18 Nazwa laboratorium / adres: WYDZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI "POLKOWICE_SIEROSZOWICE" - REJON LUBIN/ M. Skłodowskiej - Curie 187a, 59-301 Lubin NR_AKREDYTACJI: AB 412 Właściciel laboratorium / adres: CENTRUM BADAŃ

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy Strona nr 1/6 Zleceniodawca Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Św. M. Kolbe 25a 32650 Kęty Podstawa realizacji Zlecenie z dnia: 20190204 nr 24/02/2019/DT, numer systemowy: 19004764

Bardziej szczegółowo

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy

Podstawa realizacji. Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy Strona nr 1/5 Zleceniodawca HYDROCHEMIA mgr Łukasz Zyskowski ul. Giewont 16/17 43316 BielskoBiała Umowa z dnia: 20190102, numer systemowy: 19005602 Obszar badań: Cel badań: Nr laboratoryjny próbki Nr laboratoryjny

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. w Kutnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. w Kutnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14 tel. (0 24) 355 71 00, fax. 355 71 01 e-mail: kutno@pis.lodz.pl Kutno 31.03.2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 1-0 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Ujęcie Wody, ul. Warszawska 24, Stargard SUW - woda uzdatniona wprowadzana do sieci

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Ujęcie Wody, ul. Warszawska 24, Stargard SUW - woda uzdatniona wprowadzana do sieci Strona nr 1/5 Zleceniodawca Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stefana Okrzei 6 73110 Stargard Podstawa realizacji Zlecenie z dnia: 20171218 nr EZMR3031/2017, numer systemowy:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Ujęcie Wody, ul. Warszawska 24, Stargard SUW - woda uzdatniona wprowadzana do sieci

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Ujęcie Wody, ul. Warszawska 24, Stargard SUW - woda uzdatniona wprowadzana do sieci Strona nr 1/5 Zleceniodawca Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Stefana Okrzei 6 73110 Stargard Podstawa realizacji Zlecenie z dnia: 20181224 nr EZ/12/1530/RW/2018, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 5149/03/18

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 5149/03/18 LABORATORIUM USŁUGOWO-BADAWCZE "BIOCHEMIK" Sp. z o.o. MIŁOWO, ul. Pilska 34, www.biochemik.pl miłowo, dnia 22.03.2018 Str. 1 /str.5 Numer próbki w Laboratorium 2357/1-1/0606/03/18 Opis próbki Woda do spożycia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU 2014

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU 2014 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU 2014 Na terenie gminy Pietrowice funkcjonują trzy wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia. Są to: wodociąg

Bardziej szczegółowo

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Szybowice Pompownia. Dane związane z pobieraniem próbek

Opis próbek. Miejsce poboru / etykieta zleceniodawcy. Szybowice Pompownia. Dane związane z pobieraniem próbek Strona nr 1/4 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB/58212/06/2017 Zleceniodawca Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. ul. Poniatowskiego 1 48-200 Prudnik Podstawa realizacji Zlecenie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-9 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 4-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Gmina Osieck, ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz

ONS/HK/4566-1/2/8/2012 OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE W ROKU ul. Batorego 8, Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul. Batorego 8, 47400 Racibórz Sekretariat 0324594132 Oddział Ekonomiczny i Administracyjny Kierownik Oddziału

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: INTERKIS - AQUA - Technologie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 5119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 4144 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia fizykochemia sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań Nr: 118/7/215/M/1 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 4994/08/19

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 4994/08/19 LABORATORIUM USŁUGOWO-BADAWCZE "BIOCHEMIK" Sp. z o.o. ŚMIŁOWO, ul. Pilska 34, www.biochemik.pl Str. 1 /str.6 Numer próbki w Laboratorium 2694/1-1/0614/08/19 Opis próbki Woda do spożycia przez ludzi Próbka

Bardziej szczegółowo

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika MONITORING WODY Zakres badań w Oddziale Badania Wody, Gleby, Powietrza Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz.U. nr 6, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2) Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2089/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2089/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

I. MIASTO I GMINA PRABUTY - PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE WODOCIĄGÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

I. MIASTO I GMINA PRABUTY - PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE WODOCIĄGÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ MIASTO I GMINA PRABUTY - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 214 ROK NR 7/HK/215 Aktualna liczba mieszkańców miasta Prabuty wynosi 8 622 osoby, a gminy Prabuty 4483 osoby. 4478 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osoby

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osoby GMINA I MIASTO KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 2014 ROK NR /HK/ 201 Aktualna liczba mieszkańców miasta Kwidzyn wynosi 38 099 osób. 18 099 osób zaopatrywanych jest w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA OŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 7775/ZL/18

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 7775/ZL/18 CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSKA 8, NIP PL6460008992 tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2943/ZL/16

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2943/ZL/16 CENTRUM BDŃ I DOZORU GÓRNICTW PODZIEMNEGO Sp. z o.o. 43-143 LĘDZINY, ul. LĘDZIŃSK 8, NIP PL6468992 tel. 32-324-22-, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl SR w Katowicach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz

ONS/HK/4566-9/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY RACIBÓRZ W 2011 ROKU. ul.batorego 8, 47-400 Racibórz PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób

Ilość mieszkańców zaopatrywany ch w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. w tym: miasto Kwidzyn: osoby Gmina Kwidzyn: osób GMINA KWIDZYN - OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA 213 ROK NR 2 /HK/ 214 Aktualna liczba mieszkańców miasta wynosi 37 249 osób. 17 249 osób zaopatrywanych jest w wodę pochodzącą

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH.

MONITORING PRZEGLĄDOWY. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. MONITORING PRZEGLĄDOWY Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzesku. STACJA UZDATNIANIA WODY W ŁUKANOWICACH. Miejsce poboru próbki: Przepompownia Ścieków Zakrzów Data poboru próbki:

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0288/178. Poprawka 178 Michel Dantin w imieniu grupy PPE

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0288/178. Poprawka 178 Michel Dantin w imieniu grupy PPE 17.10.2018 A8-0288/178 Poprawka 178 Michel Dantin w imieniu grupy PPE Sprawozdanie Michel Dantin Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (COM(2017)0753 C8-0019/2018 2017/0332(COD)) A8-0288/2018

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki bakteriologiczne

Wskaźniki bakteriologiczne Nakło nad Notecią, 25.03.2019r. Informacja dotycząca oceny jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2017 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 20 czerwca 2017 r. CENNIK USŁUG NA ZLECENIE ogólny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2017 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 20 czerwca 2017 r. CENNIK USŁUG NA ZLECENIE ogólny Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2017 Dyrektora WSSE w Krakowie z dnia 20 czerwca 2017 r. CENNIK USŁUG NA ZLECENIE ogólny 1. W przypadku wykonywania czynności w ramach zlecenia do ceny ustalonej w Cenniku

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody w 2014 roku przeprowadzona dla wody z wodociągu sieciowego miasta Wrocławia.

Ocena jakości wody w 2014 roku przeprowadzona dla wody z wodociągu sieciowego miasta Wrocławia. Wrocław, 23 lutego 2015 r. Ocena jakości wody w 2014 roku przeprowadzona dla wody z wodociągu sieciowego miasta Wrocławia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu dokonał oceny jakości wody

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Zleceniodawca: Miejsko - Gminny Zakład

Bardziej szczegółowo

Dane związane z pobieraniem próbek Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania

Dane związane z pobieraniem próbek Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobierania SGS Polska Sp. z o.o. 432 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A Strona nr 1/6 AB 1232 Pszczyna 21871 Zleceniodawca ID: 1236 Zakład Wodociągów i Kanalizacji włabiszynie Plac 1 Lecia 1 8921Łabiszyn Podstawa realizacji

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2012 NR 4 /HK/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015

WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w KWIDZYNIE WODOCIĄG SIECIOWY KWIDZYN OCENA OBSZAROWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA ZA ROK 2014 NR 16/HK/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU

ONS/HK/4566-0, 5/2012 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2011 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w RACIBORZU ul.batorego 8, 47-400 Racibórz Sekretariat 032-459-41-32 NIP: 639-13-65-386, REGON: 000302014 centrala tel.:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ŁAJSKI: 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a FILIA POŁUDNIE: 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7 Zleceniodawca: LABORATORIA BADAWCZE mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka www.jars.pl Sprawozdanie z badań

Bardziej szczegółowo