Czy trudno zostać myśliwym?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy trudno zostać myśliwym?"

Transkrypt

1 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/ Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Ktoś kto decyduje się zostać myśliwym, musi zdać sobie sprawę z tego, że oprócz pasji to przede wszystkim obowiązek, odpowiedzialność i praca. Istnieje przekonanie, że myśliwi tylko polują. To błąd. Polowanie jest na ostatnim miejscu. Myśliwi przede wszystkim prowadzą prawidłową gospodarkę łowiecką, troszczą się o rozwój łowiectwa, współdziałają z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Lasów Państwowych i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących. Pielęgnują historyczne wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa a także czuwają nad przestrzeganiem przez członków zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich. Nasze konkretne działania to przede wszystkim dbanie o zwierzynę, walka z kłusownictwem, gromadzenie karmy na zimę. Siejemy kukurydzę, sadzimy buraki, również dokonujemy zakupu koniczyny, siana, ziemniaków, zboża, by w okresie zimowym mieć czym dokarmiać zwierzynę. W każdym roku gromadzimy ok ton karmy. Odpowiadając na pani pytanie czy trudno zostać myśliwym?, odpowiem kolokwialnie, że nie trudno, mając oczywiście na uwadze powyższe stwierdzenie. By zostać myśliwym trzeba złożyć wniosek o przyjęcie na staż do Zarządu koła łowieckiego. Po wysłuchaniu zainteresowanego, Zarząd koła podejmuje decyzję o przyjęciu na staż. Staż zazwyczaj trwa od roku do dwóch lat. Takiemu młodemu adeptowi łowiectwa (stażyście) przydzielany jest opiekun, w osobie doświadczonego myśliwego. Stażysta uczy się jak postępować, by w przyszłości być dobrym, etycznym myśliwym. Wykonuje polecenia opiekuna, bierze udział w pracach polowych, w budowie urządzeń łowieckich tj. ambony, paśniki, podsypy. W czasie stażu bierze również udział w polowaniach, oczywiście bez broni. Stażysta uczy się także gwary myśliwskiej. Wszystkie czynności, które wykonuje zapisywane są w dzienniczku stażysty i akceptowane przez opiekuna. Po stażu, młody adept zdaje egzamin przed komisją Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Egzamin obejmuje wszystkie zagadnienia których uczył się w czasie odbywania stażu, tj.: ustaw i przepisów łowieckich, bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bronią, biologii zwierzyny łownej, gwary myśliwskiej itp. Ilu członków liczy Jeleń i jaki teren administruje? Koło Łowieckie Jeleń Żółkiewka liczy 45 członków, w tym 2 kobiety, tzw. Diany i 3 stażystów. Koło działa zgodnie ze statutem PZŁ. Kołem kieruje Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna. Prezesem jest Jerzy Wieleba. Raz do roku mamy walne zgromadzenie na którym podsumowujemy pracę koła. Oceniamy zamierzenia, które zostały nakreślone na dany rok i jak zostały zrealizowane, ustalamy plan na kolejny rok. Na walnym zgromadzeniu Myśliwi z Koła Łowieckiego Jeleń Żółkiewka

2 4 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA wybieramy także nowe władze koła lub powierzamy kierowanie Kołem dotychczasowym władzom. Koło Łowieckie Nr 17 Jeleń posiada swój sztandar, ufundowany w 2004 r. przez członków koła, który w sposób uroczysty, w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Żółkiewce został poświęcony. Myśliwi koła są zapalonymi hodowcami psów myśliwskich, aktualnie co trzeci myśliwy posiada psa rasy myśliwskiej. Koło może się pochwalić również psem rasy polski gończy, który został championem dzikarzy i ogarów polskich w 2011 r. Psy myśliwskie na polowaniach, np. na dziki, są bezcenne. W chwili obecnej koło administruje na 3 obwodach łowieckich na terenach 5 gmin: obwód nr 212 obejmuje 6520 ha, w tym 323 ha lasu i jest to teren północnej część Żółkiewki, Rożki, Antoniówka, Sobieska Wola, Dąbie, Celin, Siniec, Wola Żółkiewska obwód nr 248 obejmuje 6390 ha, w tym 639 ha lasu, w skład którego wchodzą takie miejscowości jak: południowa część Żółkiewki, Zaburze, Kol. Żółkiew, Koszarsko, Chruściechów, Wierzchowina, Chłaniów, część Turobina, Żabno obwód nr 320 obejmujący 4600 ha, z czego 320 ha stanowi las, w skład którego wchodzą takie miejscowości jak: Szczepiatyn, Ulhówek, Wasylów. Ten obwód położony jest za Tomaszowem Lubelskim, graniczy przez kilka kilometrów z Ukrainą. Wyremontowana siedziba Jelenia 8 osób, pomieszczenie kuchenne z lodówkami, kuchnią stacjonarną i gazową oraz wyposażeniem. Domek jest podpiwniczony, dzięki czemu mamy gdzie gromadzić ziemiopłody i ewentualnie tusze upolowanej zwierzyny. Dobudowaliśmy również zadaszenie przed budynkiem tzw. banderozę. Większa część terenu została utwardzona, służy więc jako parking. Na rok 2012 mamy zaplanowane dalsze prace, tj. położenie terakoty w sali konferencyjnej i wykonanie ogrodzenia. Przy naszej siedzibie ze składek kolegów myśliwych postawiliśmy kapliczkę św. Huberta - patrona myśliwych, którą 8 marca 2007 r. poświęcił proboszcz parafii z Olchowca podczas mszy polowej. Tę kapliczkę wyrzeźbił myśliwy z Fromborka z jednego pnia lipy. Wewnątrz jest wizerunek naszego patrona. Jest to replika rzeźby św. Huberta z katedry w Wiedniu. Natomiast zwieńczeniem kapliczki jest poroże jelenia. Głównym wykonawcą pod względem logistycznym był nasz kolega Franciszek Korneluk. Drugi budynek gospodarczy został zaadoptowany jako magazyn na karmę dla zwierzyny. Oczywiście jest on niewystarczający, dlatego wydzierżawiamy budynki gospodarcze od rolników. Część myśliwych także na swoich posesjach magazynuje pasze przeznaczoną na dokarmianie zwierząt. To są duże Czy Koło posiada własną siedzibę? W 2008 r. koło zakupiło budynki gospodarcze w miejscowości Celin, które zostały zaadoptowane na siedzibę koła łowieckiego. Przeprowadziliśmy remont budynków oraz zagospodarowaliśmy teren wokół nich. Większość prac robili sami myśliwi. Został wymieniony dach, okna, elewacja budynku. Wewnątrz mamy dużą salę, tzw. konferencyjną, ogrzewaną kominkiem wykonanym własnoręcznie przez myśliwych. Dodatkowo mamy pokoik z kanapami, w którym jednorazowo można zakwaterować 6 Poświęcenie kapliczki przez proboszcza parafii w Olchowcu, ks. Henryka Zdybla

3 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ ilości. Tylko w tym roku gospodarczym (od r. do r. ) nasze koło zakupiło 10 ton buraków, 20 ton ziemniaków, poza tym znaczne ilości koniczyny, kukurydzy i innej karmy. Należy również dodać, że każdy myśliwy ma pod opieką paśnik lub podsyp, który często z własnych funduszy zaopatruje w niezbędną karmę. Skoro rozmawiamy o remontach i zakupach, proszę powiedzieć skąd koło ma na to środki? Pieniądze, a raczej ich brak, to największy problem kół łowieckich. Dochody koła pochodzą z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie, dotacje i darowizny, dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z ewentualnych imprez organizowanych przez koło. Udaje nam się również pozyskać, co prawda sporadycznie, sponsorów. Ponadto pozyskujemy fundusze ze sprzedanych, w punktach skupu, dziczyzny tusz ustrzelonej zwierzyny. Znacznym zastrzykiem finansowym dla koła są myśliwi dewizowi, którzy kontraktują polowania na sarny-kozły na naszych obwodach, przy okazji szkoląc swoje psy myśliwskie. Jak wygląda polowanie? Na podstawie corocznej inwentaryzacji zwierzyny Zarząd koła na zebraniu walnym ustala plan polowań. Czyli ile będzie polowań, na jakim terenie i ile zwierzyny zostanie odstrzelonej. Oczywiście biorąc pod uwagę okresy ochronne danego gatunku ustalone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Z reguły polowania odbywają się w sobotę lub niedzielę. Zbieramy się w domku myśliwskim już wczesnym rankiem w dniu polowania, i zaczynamy odprawę. Odprawa polega na omówieniu terenu na którym będziemy polować, jaki gatunek zwierzyny będzie do odstrzału, przedstawiani są naganiacze i psy. Następnie udajemy się w teren. Po polowaniu znów się spotykamy, z reguły w tym samym miejscu. Układany jest pokot upolowanej zwierzyny, obwieszczany jest król polowania oraz pudlarze. Na koniec jest poczęstunek bigosem myśliwskim. Co dzieje się z upolowaną zwierzyną? Myśliwi upolowaną zwierzynę przekazują z reguły do punktu skupu dziczyzny, można także wziąć upolowaną zwierzynę na własny użytek, po cenie ustalonej przez skup. W obydwu przypadkach pieniądze wpływają na konto koła. Każdy myśliwy ma broń? Tak, każdy myśliwy posiada broń, może mieć nawet kilka sztuk broni tzw. śrutową i kulową. Podstawą zakupienia broni śrutowej jest zdany egzamin na myśliwego. Oczywiście pozwolenie na broń mamy wydawane przez policję. Policja kontroluje myśliwego odnośnie sposobu przechowywania i zabezpieczenia broni w miejscu jego zamieszkania. Broń musi być zabezpieczona w szafie lub sejfie. Policja rygorystycznie tego przestrzega, dokonując corocznych kontroli zabezpieczenia przechowywania broni. Co daje stopień selekcjonera? By zostać selekcjonerem, myśliwy musi uczestniczyć w kursie i zdać egzamin na selekcjonera. Ten stopień upoważnia myśliwego do indywidualnego polowania na samce zwierzyny płowej. Selekcjoner może również polować w nocy z ambony. Jako doświadczony myśliwy przy pomocy dobrej lornetki potrafi po sylwetce zwierzyny i po porożu ocenić czy danego osobnika można odstrzelić. Np. sarnakozioł szczyt swojej pełnej krasy osiąga w wieku 8-9 lat, później się uwstecznia. Oznacza to, że poroże mu zanika i pozostają pojedyncze parostki, bardzo ostre tzw. szydła. Dlatego takiego kozła nazywa się gwarą myśliwską szydlarzem. Takim porożem może poranić młodego osobnika, np. podczas rui. Osobniki takie się redukuje, a pozostawia się te młode, prężne, zdolne do rozrodu. Myśliwy ze stopniem selekcjonera decyduje jakiego osobnika zredukować. A co jeśli myśliwy źle oceni danego osobnika? Czy ponosi z tego tytułu jakieś konsekwencje? Po zakończeniu sezonu polowań myśliwy zobowiązany jest przedstawić spreparowane przez siebie poroże do wyceny przed Komisją Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego. Komisja wojewódzka zbiera się raz do roku i dokonuje oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej i przyznaje myśliwemu punkty. Jeśli jest prawidłowo wykonany odstrzał, myśliwy otrzymuje zielone punkty. Jeśli komisja uzna, że myśliwy dokonał nieprawidłowego odstrzału, wówczas przyznaje czerwone punkty. Kolor czerwony skutkuje zawieszeniem myśliwego w przyznawaniu odstrzałów w następnym lub kolejnym sezonie polowań. Na naszym terenie jest dużo zwierzyny? W jaki sposób myśliwi liczą pogłowie? Sposobów na określenie liczebności zwierząt fachowa literatura podaje wiele. Różnorodność technik oceny liczebności związana jest m.in. z wymiarami ciała zwierząt, typem aktywności dobowej i miejscem bytowania. W odniesieniu do zwierząt dużych, zasiedlających otwarte lub półotwarte krajobrazy rozpowszechniła się ostatnio metoda inwentaryzacji lotniczej (łosie, wilki, jelenie). Stosuje się liczenie np. dzików z helikoptera. W naszych warunkach, jeden raz w roku, gdy spadnie śnieg stosujemy metodę liczenia tropów na określonym kwadracie obwodu łowieckiego. Myśliwi wychodzą w teren i liczą tropy zwierząt. Na podstawie ilości zwierzyny, które weszły i które wyszły z wyznaczonego kwadratu, stosując odpowiednie wzory określa się liczebność danego gatunku. Jeśli pogłowie jakiegoś gatunku zmniejsza się, władze Zrzeszenia podejmują decyzję o zaprzestaniu polowań na określony gatunek. Mówiąc o przyczynach spadku pogłowia, na przykład zająca, należy doszukiwać się różnych przyczyn. I tutaj na pewno wpływ ma postępująca mechanizacja rolnictwa, chemizacja rolnictwa, drapieżniki oraz różne choroby dzikich

4 6 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA zwierząt i ptaków. Kłusownictwo również powoduje duże straty. Cztery lata temu nasze koło wspólnie z innymi kołami podjęło decyzję, by nie dokonywać odstrzałów na zające, właśnie z tego powodu, że pogłowie drastycznie spadło. Na szczęście w chwili obecnej się odradza. Natomiast pogłowie saren czy jeleni jest znaczne. Pogłowie lisa jest także bardzo duże. W chwili obecnej tak samo jest z bobrem, który rozmnożył się na naszych ciekach wodnych. Bóbr jest pod ochroną, ale być może trzeba go będzie trochę zredukować. Bóbr wyrządza szkody rolnikom, buduje żeremia i woda zalewa łąki. Czy myśliwi spędzają ze sobą czas poza polowaniami? Tak. Co roku organizujemy wspólne uroczystości tzw. wielkanocne jajeczko i wigilię. 24 grudnia spotykamy się na króciutkim polowaniu, następnie po polowaniu, już w domku myśliwskim dzielimy się opłatkiem. Tego dnia również roznosimy opłatek do paśników. Tradycją były organizowane w karnawale bale choinkowe. W związku z adaptacją naszej siedziby i szczupłymi finansami w tym roku impreza się nie odbyła, lecz do tradycji karnawałowo-choinkowej na pewno wrócimy. Odkąd mamy domek myśliwski, myśliwi i nie tylko, chętnie spędzają czas razem na długich spotkaniach i rozmowach. Dzięki nowej siedzibie integracja jest pełniejsza. Ponadto siedziba służy nie tylko nam, ale i mieszkańcom okolicy. Koło udostępnia ten budynek okolicznym mieszkańcom m.in. na spotkania komunijne, imieniny i inne temu podobne uroczystości. Koło Łowieckie angażuje się również w różnego rodzaju akcje. Nasze Koło już od 4 lat bierze udział w akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W tym roku przekazaliśmy ok.1,5 tony mąki na ten charytatywny cel. Poza tym staramy się by w inny sposób również pomagać szczególnie dzieciom i rodzinom gorzej sytuowanym z większą ilością dzieci. W sąsiedniej gminie Wysokie z naszych składek opłaciliśmy stomatologa, by zadbał o uśmiechy dzieci z tamtejszej szkoły podstawowej. Kilkanaścioro miejscowych dzieci ze szkoły podstawowej w Żółkiewce zostało obdarowanych paczkami z okazji mikołajek. Chcemy pomagać, ale także zachęcać i zainspirować dzieci, by one pomagały dziko żyjącym zwierzętom i ptakom. Dzieci są najlepszymi pomocnikami myśliwych, bo wręcz wymuszają na dorosłych, by pomagali im budować karmniki i dokarmiać zwierzęta. Dlatego zarówno pomoc dzieciom, jak i kontakt z dziećmi jest niezwykle ważny dla myśliwych. Na koniec jeszcze jedno pytanie. W jednym z poprzednich numerów pisaliśmy o łosiu, który pojawił się na terenie naszej gminy. To dość rzadki widok. To nie jest rzadki widok spotkać łosia na terenie naszych obwodów. Jak wiadomo nasze koło graniczy z gminą Krzczonów. Na jej terenie są duże kompleksy leśne i cieki wodne. Łoś lubi takie środowisko i sąsiedztwo wody, dlatego migruje również na nasze tereny. W okolicach Sobieskiej Woli i Dąbia, gdzie teren jest pokryty wąwozami z niewielkimi oczkami wodnymi i znacznie zalesiony, to wymarzone warunki dla łosia. W tej chwili zadomowiło się tam około 16 sztuk tego gatunku. Łoś wędruje za pożywieniem, a że rolnicy sieją dużo kukurydzy, te tereny najwyraźniej mu sprzyjają, dlatego coraz częściej będziemy świadkami spotkań z tym dużym, pięknym i bardzo ciekawym garunkiem. Ciekawość powoduje, że nie jest on bardzo płochliwy, dlatego też długo można obserwować jego zachowanie. Dodam że łoś potrafi również robić znaczne szkody w uprawach. - Dziękuję serdecznie za rozmowę Rozmawiała Barbara Niedźwiedź Spotkanie Koła Łowieckiego

5 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/2012 NASZE SZKOŁY KALENDARIUM 7 Szkoła Podstawowa im. Ofiar II Wojny Światowej w Chłaniowie Mikołajki W polskim kalendarzu zapisany jest dzień, który niesie wiele radości, zabawy i upominków - to 6 grudnia, tzw. Mikołajki. Na ten dzień czekają wszystkie dzieci. Naszą szkołę odwiedził w tym dniu św. Mikołaj. Ubrany był według tradycji katolickiej w czapkę biskupią, zwaną infułą i wspierał się laską. Wśród dzieci wzbudził zaciekawienie, gdyż najczęściej spotykały się z innym obrazem Mikołaja. Później była okazja poznania historii prawdziwego św. Mikołaja - biskupa Miry, który kierował się ewangeliczną zasadą dawania jałmużny i czynienia dobra bez rozgłosu. Podczas wizyty w każdej klasie Mikołaj rozmawiał z dziećmi i obdarowywał wszystkich prezentami. W zamian dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki. Dziękujemy Ci Mikołaju i już niecierpliwie czekamy na kolejną wizytę za rok! Bożena Kwiatkowska Grudzień 12 grudnia Ośrodek Kultury zorganizował wspólną Wigilię dla Gminnego Koła Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich 16 grudnia delegacja z naszej gminy z wójtem na czele wzięła udział w Powiatowym Spotkaniu Opłatkowym w Łopienniku Górnym organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS 22 grudnia Koło Łowieckie Jeleń Żółkiewka przygotowało upominki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce

6 8 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA 29 grudnia, jak co roku, Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce zorganizował spotkanie opłatkowe dla pań z KGW Styczeń Już po raz trzeci Wójt Gminy Żółkiewka powitał Nowy Rok razem z mieszkańcami na skwerze w centrum Żółkiewki 7 stycznia Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej zorganizowało spotkanie opłatkowe w remizie OSP w Popeczynie 14 stycznia Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki również podzieliło się opłatkiem 15 stycznia odbył się XIX Gminny Przegląd Kolęd, Jasełek i Pastorałek Pasowanie na czytelnika czyli kto i jak pokochał czytanie Dziś wydaje się, że właściwie czytamy ciągle - informacje, reklamy, ogłoszenia, sms-y, e, instrukcje, jest tego mnóstwo. Dopadają nas ze wszystkich stron ale przecież nie o takie czytanie nam chodzi. Jesteśmy bowiem nie tylko czytaczami lecz przede wszystkim rozumnymi, wrażliwymi CZYTEL- NIKAMI. Cudowna umiejętność czytania otwiera nam świat wiedzy, a także świat wyobraźni i przeżyć, przemyśleń, refleksji zawartych w książkach literackich, z których bohaterami jakże często się identyfikujemy. Dlatego jedną z podstawowych umiejętności, którą młody człowiek ma wynieść ze szkoły jest zdolność czytania. Nauczyciele starają się, aby mali uczniowie od samego początku swej nauki pokochali czytanie. Służą temu wszelkie formy zajęć edukacyjnych, które ukazują uczniom wartość tej cennej umiejętności. Takim ciekawym wydarzeniem, które przeżyli uczniowie klasy II z naszej szkoły była uroczystość pasowania na młodego czytelnika w dniu 17 grudnia 2011 roku. Z tej okazji dzieci klasy II przygotowały przedstawienie pt. Sąd nad książ- ką, które ukazywało wielką wartość czytania. Zaproszeni goście, rodzice, wychowawcy i uczniowie klas I III byli pod wrażeniem scenografii, pięknych strojów, treści przedstawienia jak i twórczych talentów dzieci. Po przedstawieniu uczniowie klasy II zostali pasowani ma młodych czytelników przez bibliotekarkę panią Dorotę Kiełbasę. Następnie każde z dzieci otrzymało od dyrektora szkoły pani Marty Magier dyplom i książkę pt. Bajkowy świat małych odkrywców. Otrzymany prezent był nagrodą dla dzieci, które zdobyły umiejętność czytania w stopniu podstawowym, ale też i zachętą do brania książki do ręki, dzięki której można odbywać wspaniałe podróże w świat wyobraźni. Dalsza część tej uroczystości odbyła się w klasie, gdzie rodzice, uczniowie kl. II wraz z wychowawcą przy herbacie oraz ciastkach dalej prowadzili dyskusję na temat książek. Z takich doświadczeń rodzi się refleksja, iż w dzisiejszych czasach coraz głębszej wagi i ważności nabierają pytania: Dzięki komu i kiedy zaczęliśmy czytać? Jaka książka była tą, która nas oczarowała i zachęciła do sięgnięcia po następne lektury? Co lubimy czytać? Kiedy i w jakich warunkach najczęściej czytamy? Czy lubimy głośne czytanie? Ogromną pomocą w odkrywaniu wartości czytania jest hasło skierowane do rodzin Cała Polska czyta dzieciom proponowane przez fundacje i programy społeczne. Rodzinne czytanie nie tylko pozwala dzieciom nauczyć się dobrego czytania, ale również umacnia więzi rodzinne. Maria Koprucha

7 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ Wigilia w szkole... Szkoła jest takim miejscem, w którym spędzamy część czasu naszego życia. Tutaj nie tylko zdobywamy wiedzę, ale również kształtujemy nasze charaktery, poznajemy zwyczaje, uczymy się patriotyzmu i relacji międzyludzkich oraz przygotowujemy się do dorosłego życia. Dlatego ważnym momentem w życiu szkoły i wychowanków jest przeżywanie Wigilii Bożego Narodzenia. Wspominając nasze szkolne wigilie odkrywamy, że budziły w nas wiele dobra i zbliżały do siebie. W Szkole Podstawowej w Chłaniowie 22 grudnia 2011 roku z przesłaniem świąt Bożego Narodzenia dla dzieci i nauczycieli wystąpili uczniowie klasy II i IV, prezentując na scenie poezje bożonarodzeniowe oraz przepiękne polskie kolędy. Dzieci w specjalnie przygotowanych strojach oraz w pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem recytowały wiersze o narodzeniu Chrystusa i śpiewały kolędy. Następnie ksiądz proboszcz Jerzy Koma odczytał Ewangelię św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim i wygłosił krótką refleksję o odkrywaniu przychodzącego Boga w naszym codziennym życiu. Składając życzenia bożonarodzeniowe wprowadził nas wszystkich w szczególny moment naszego spotkania tj. łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń. Dokonał się on w atmosferze pewnej podniosłości i życzliwej radości. Całemu spotkaniu towarzyszył świąteczny nastrój. Wpływ na to miała także liczna obecność rodziców, którzy włączyli się w świętowanie. Przeżywana w szkole Wigilia Bożego Narodzenia, dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd sprawia, że wszyscy stajemy się uczestnikami tego wydarzenia, a nie tylko biernymi obserwatorami. Dzięki temu doświadczamy jak wielki wpływ na nasze życie ma Jezus, który przyszedł na świat. To właśnie wydarzenie ukazuje nam jak wiele można uczynić, kiedy z radością i życzliwością idziemy do drugiego człowieka. Daje nam to siły do ciągłego wlewania dobra i wiedzy w serca i umysły naszych wychowanków i budzi nadzieję, że tymi wartościami będą się kierować w dorosłym życiu. Renata Rząd Maria Koprucha 16 stycznia Związek Emerytów i Rencistów zorganizowali w Ośrodku Kultury spotkanie opłatkowe 19 stycznia dwa zespoły działające przy Ośrodku Kultury, zespół wokalno-instrumentalny i zespół chóralny wzięły udział w spotkaniu Opłatkowym Wspólnoty Polskiej w Trybunale Koronnym w Lublinie 24 stycznia dziecięcy zespół tańca ludowego Dżet z OKS zatańczył podczas święta Babci i Dziadka, zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Żółkiewce 24 stycznia funkcję kierowanika Posterunku Policji w Żółkiewce objął st. asp. Krzysztof Furmaga

8 10 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Luty 3 lutego OKS zorganizował w ramach ferii zimowych wyjazd dla dzieci do Muzeum Regionalnego i Obserwatorium Astronomicznego w Krasnymstawie przy Zespole Szkół Nr 1 Choinka szkolna 6 lutego odbył się drugi wyjazd dla dzieci do Lublina. Podczas tego wyjazdu dzieci obejrzały spektakl Kalosze szczęścia w Teatrze Lalki i Aktora im. Andersena oraz zwiedziły podziemia lubelskie 11 lutego Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki rozpoczęło realizację projektu Bądź lepiej wykształconym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich W sobotni dzień 21 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyła się choinka szkolna. Wystrój sali balowej przez cały czas zabawy utrzymywał wśród uczestników pogodny nastrój, a szałowa muzyka porywała dzieci w wir tańca. Na zabawę przybyli zaproszeni goście: wójt Gminy Żółkiewka - pan Jacek Lis, przewodnicząca Rady Rodziców 18 lutego w OKS można było obejrzeć występ kabaretu Zygzak z Warszawy w ramach Charytatywnego Wieczoru Kabaretowego i radna Rady Gminy pani Jolanta Gąbka, proboszcz miejscowej parafii ks. Jerzy Koma oraz rodzice. Głównym punktem zabawy było przedstawienie pt. Czerwony Kapturek przygotowane przez koło teatralne,,tremo pod okiem pań Renaty Rząd i Marii Koprucha. Występ podobał się wszystkim i został nagrodzony gromkimi brawami. Wieczorem przybył wyczekiwany przez wszystkich Św. Mikołaj z workiem słodkich prezentów. Po wielu emocjach, których dostarczył Mikołaj uczniowie bawili się dalej. Tego dnia wszyscy zapomnieli o problemach i smutkach. Zabawa choinkowa stała się na długo niezapomnianym źródłem radości i zadowolenia. Renata Rząd 20 lutego Związek Emerytów i Rencistów zorganizował zabawę karnawałową w Ośrodku Kultury

9 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ Imprezą, która na stałe wpisała się w tradycję szkolną jest Dzień Babci i Dziadka. W dowód miłości i wdzięczności dla babć i dziadków została przygotowana część artystyczna. Licznie zgromadzeni goście mogli podziwiać umiejętności wokalne i aktorskie swoich wnuków. Wszystkich zebranych powitała dyr. pani Marta Magier i złożyła serdeczne życzenia. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas 0-3 pod opieką swoich wychowawczyń: B. Kwiatkowskiej, A. Chmura, M. Koprucha i R. Rząd. Akademia odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się Dzień Babci i Dziadka uczniowie, babcie, dziadkowie i prababcie. Na zakończenie dzieci złożyły życzenia babciom i dziadkom oraz wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. Wszyscy przybyli goście mile spędzili czas. Bożena Kwiatkowska Zabawa Choinkowa w Krasnymstawie Dnia 31 stycznia 2012 roku około 400 dzieci z całego powiatu krasnostawskiego, w tym 31 uczniów z terenu naszej gminy uczestniczyło w zabawie choinkowej. Została ona zorganizowana przez Stowarzyszenie Gloria Vitae i Starostwo Powiatowe. Na tę zabawę wybrały się dzieci klas IV Szkół Podstawowych z Żółkiewki i Chłaniowa wraz ze swoimi nauczycielkami: Elżbietą Żybała, Martą Wrzyszcz i Marią Koprucha. Uczniowie z radością oczekiwali na zabawę choinkową, która była miłym prezentem po półrocznych trudach i zmaganiach z nauką. Zanim dotarliśmy na zabawę, wcześniej zwiedziliśmy piękny barokowy kościół p.w. św. Franciszka Ksawerego oraz Muzeum Regionalne znajdujące się przy kościele. Następnie udaliśmy się do II LO. im. C. K. Norwida, w którym była przygotowana zabawa choinkowa dla dzieci, gdzie serdecznie i z uśmiechem zostaliśmy przywitani przez organizatorów oraz wolontariuszy. Sala gimnastyczna LO zamieniła się w salę balową udekorowaną kolorowymi balonami i rozbrzmiewała muzyką. Oprócz tej wspaniałej muzyki dostosowanej do każdego wieku odbyły się różnorodne konkursy, gry i zabawy ogólnorozwojowe, w których uczestniczyli uczniowie. Żadne z zadań postawionych przez prowadzących okazało się niezbyt trudne do wykonania. Zarówno zwycięzcy wszystkich konkurencji, jak i pozostali uczestnicy otrzymali przygotowane przez organizatorów nagrody i upominki. Jednak gorące brawa i uśmi echy na twarzach były najlepszą nagrodą dla występujących. Czas płynął szybko i wesoło, bowiem program był bardzo urozmaicony i ciekawie przygotowany. Zabawę uświetnił zespół baletowy Piruet. Ich występ zakończył się ogromną burzą oklasków. W poszczególnych klasach szkolnych były przygotowane dla zaproszonych uczniów smaczne kanapki i napoje, które dodawały energii do dalszej zabawy. Na zakończenie zabawy choinkowej każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami. Uczniowie wrócili z uśmiechem na twarzach i zadowoleniem z tak spędzonego dnia. Na koniec można tylko powiedzieć: To był bal!. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim pomysłodawcom i realizatorom tegorocznej zabawy choinkowej w Krasnymstawie. Maria Koprucha

10 12 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce Dziękujemy za Waszą miłość Dzień Babci i Dziadka w Zerówce Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Nikt inny nie ma tyle cierpliwości, tyle zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości dla dużych i małych problemów dzieci. To oni potrafią nas otoczyć opieką, miłością, zawsze gotowi podać pomocną dłoń. Pokazują przyrodę, czytają ulubione bajki, idą z nami na spacer. Dlatego, tradycyjnie jak co roku oddziały zerowe: 0a, 0b, 0c ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce gościły 24 stycznia babcie i dziadziusiów, aby w ten Dzień Babci i Dziadka Dziadek i babcia są po rodzicach, najbliższymi osobami dla dzieci. Często już w dorosłym życiu, sięgając do wspomnień z dzieciństwa, przywołujemy obraz babci: jej uśmiechniętą i kochającą twarz, jej ręce zawsze gotowe, aby nas pogłaskać, przytulić i pomóc. 21 i 22 stycznia wypadają jedne z najsympatyczniejszych świąt w kalendarzu Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji 24 stycznia o godz w Szkole Podstawowej w Żółkiewce odbyła się uroczysta akademia. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Impreza skupiała osoby kilku pokoleń: dzieci, rodziców, dziadków i pradziadków. Dla kochanych gości przygotowano bogatą część artystyczną. Na początku wystąpili uczniowie z koła teatralnego Tik Tak, którzy przy- sposób pokazać jak bardzo ich kochamy. Przedszkolaki pod kierunkiem swoich wychowawczyń: Joanny Grabek, Renaty Szczęch i Moniki Duda przygotowały bogaty program artystyczny. Maluchy recytowały okolicznościowe wiersze, śpiewały piosenki. Po części artystycznej dzieci zaprosiły swoje babcie i dziadziów do wspólnego walczyka. Następnie złożyły życzenia i wręczyły własnoręcznie wykonane upominki i laurki, bo tak również chciały wyrazić wdzięczność i miłość. Babcie i dziadkowie byli szczęśliwi i wzruszeni. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów uznania i podziękowań ze strony gości. Do zobaczenia za rok. Monika Duda bliżyli postać najsłynniejszej babci świata w przedstawieniu Czerwony Kapturek. Później uczniowie z klas drugich złożyli wierszowane życzenia w montażu słowno-muzycznym. Następnie obejrzeliśmy gościnne występy dziecięcego

11 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ zespołu tanecznego Dżet, działającego przy Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Zespół prowadzi Katarzyna Kobylańska, a stroną muzyczną zajmuje się Zenon Garbacz. Na zakończenie uroczystości wszystkie dzieci złożyły osobiste życzenia oraz obdarowały swoich dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami. Program artystyczny, który zaprezentowali uczniowie zapewnił przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta nie tylko osiągają wspaniałe wyniki w nauce, ale również posiadają zdolności muzyczne, aktorskie oraz taneczne. Na twarzach gości można było zaobserwować nie tylko skupienie, ale przede wszystkim uśmiech, radość i łzy szczęścia. Uroczystość przygotowały i czuwały nad jej przebiegiem wychowawczynie klas drugich: Ewa Sobótka i Jadwiga Trumińska. Ewa Sobótka Jadwiga Trumińska Zimowe remonty W ferie zimowe dzieci odpoczywały od nauki, natomiast w tym czasie, w budynku szkolnym odbywały się remonty sal lekcyjnych. Pomalowano trzy klasy: 18, 23, 31 oraz zamontowano w nich nowe oświetlenie. Na szczególne uznanie zasługuje postawa rodziców uczniów klasy II a, którzy wspólnie z wychowawcą, podjęli decyzję o samodzielnym odnowieniu sali nr 23. W pierwszym tygodniu ferii, rodzice z dużym zaangażowaniem wykonywali kolejne etapy prac malarskich. Z własnych funduszy zakupili również komplet firanek. Po feriach dzieci wróciły do odnowionej, pachnącej świeżością klasy. W imieniu Dyrekcji Szkoły, wychowawcy klasy oraz uczniów dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, bez których remont byłby niemożliwy. Składamy gorące podziękowania Rodzicom uczniów klasy II a za ich wkład w pracę na rzecz szkoły oraz firmie AGROPEST, która zasponsorowała wszystkie materiały malarskie. Przy malowaniu sali nr 23 pracowali państwo: Marta i Bogdan Chyrchel, Barbara i Dariusz Miś, Anna Daniel, Diana Plich, Katarzyna Merska, Joanna Krzyżan, Iwona Chyrchel, Agnieszka Szpot, Tomasz Szałaj, Dariusz Dubaj, Wiktor Kwietniewski, Andrzej Mirosław, Wiesław Plesz. Bardzo im za to dziękujemy! Ewa Sobótka

12 14 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce POMAGAMY Nasze gimnazjum bierze czynny udział w akcjach organizowanych na rzecz potrzebujących Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 8 stycznia uczniowie pod opieką pani Agnieszki Pomarańskiej włączyli się do ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka. W XX finale WOŚP zbierali pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków i pomp insulinowych dla kobiet w ciąży z cukrzycą. Wolontariusze kwestowali w Żółkiewce, w Olchowcu i w Chłaniowie. Zarejestrowanych było 12 wolontariuszy z naszego gimnazjum, ale do akcji włączyli się także ochotnicy spoza szkoły. Wszyscy od wczesnych godzin porannych do wieczora, mimo niezbyt sprzyjającej pogody, zbierali datki pieniężne. Łącznie udało się zebrać 2531, 40 zł. Góra Grosza Kolejny już rok włączamy się w akcję Góra Grosza. Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Od początku akcji, tj. od 21 listopada każda klasa w skarbonkach zbierała środki na ten cel. Liczył się każdy grosz. Ogółem nasza szkoła zebrała 233, 89 zł. Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę Po raz 19. została przeprowadzona akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Nasza szkoła również włączyła się do niej, koordynatorem opiekunem w gimnazjum była pani Ewa Mydlak. Zebrano 100 kg odzieży i obuwia, 3 kg zabawek, 10 kg środków czystości oraz 50 kg ziemiopłodów i żywności. Dary te trafiły do Domu Dziecka w Krasnymstawie. Obecnie trwa zbiórka makulatury. Uczniowie zbierają też nakrętki od butelek na zakup wózka inwalidzkiego. Dołącz do Nas! Spotkanie opłatkowe W okresie bożonarodzeniowym tradycją stało się organizowanie spotkań opłatkowych, nawiązujących swym klimatem do wieczerzy wigilijnej. W piątek, 6 stycznia 2012 roku w takim spotkaniu uczestniczyła młodzież z naszego dekanatu należąca do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Spotkanie rozpoczęło się po Mszy Świętej o godz w hali sportowej. Przybyło na nie około 50 osób. Swoją obecnością zaszczyciły nas grupy z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z opiekunami duchowymi z dwóch parafii z naszego dekanatu, tj. p.w. Św. Katarzyny z Czernięcina i p.w. Św. Dominika z Turobina. Zgromadzonych powitał ks. Janusz Widelski z naszej parafii, który na spotkanie przybył wraz z księdzem proboszczem Marianem Wiechem. Nie zabrakło symbolicznego dzielenia się opłatkiem i wzajemnych życzeń. Niektórzy nie widzieli się od dawna, a niektórzy dopiero się poznali, stąd też rozmowom nie było końca. Panowała bardzo serdeczna atmosfera. Po poczęstunku była możliwość wykazania się w grze w siatkówkę oraz tenisa stołowego. Na podkreślenie zasługuje fakt wspaniałej gry w ping-ponga księży z naszego dekanatu, którzy dzielnie zdobywali kolejne punkty dla swojej drużyny. W tak miłej atmosferze czas mijał bardzo szybko. Po południu, obecni na spotkaniu księża pożegnali się z nami i udali do swoich parafii, gdyż w tym dniu musieli jeszcze odprawić Eucharystię, z racji święta Objawienia Pańskiego. Zwyczaj organizowania spotkań opłatkowych należy do najpiękniejszych polskich tradycji. Integrują one uczestników, budują płaszczyznę porozumienia. Miejmy nadzieję, że to spotkanie, przebiegające w atmosferze wzajemnej życzliwości i zaufania, wpisało się na stałe do kalendarza wydarzeń parafialnych.

13 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ Projekt systemowy ZAGRAJMY O SUKCES Od stycznia 2012 roku grupa 25 uczniów (13 chłopców, 12 dziewczynek) z klas II Gimnazjum w Żółkiewce uczestniczy w projekcie systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS ZA- GRAJMY O SUKCES, ukierunkowanym na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Za realizację projektu odpowiedzialne jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. Projekt będzie realizowany do r. We wrześniu szkoła prowadzić będzie nabór z klas drugich do następnej grupy. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, fizyka, chemia), sportowych, informatycznych, psychologicznych i z języka angielskiego. Zajęcia mają charakter warsztatów i spotkań grupowych i są prowadzone przez nauczycieli z Gimnazjum w Żółkiewce. Program będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia mają ustalony wymiar godzin: 1. Zajęcia sportowe - 30% wszystkich godzin. 2. Zajęcia z języka angielskiego - 20% godzin. 3. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze (matematyka, biologia, fizyka, chemia) - 20 % wszystkich godzin. 4. Zajęcia informatyczne - 20% wszystkich godzin. 5. Zajęcia psychologiczne - 15% wszystkich godzin. Realizacja programów rozwojowych przez szkoły ograniczy problemy uczniów z grupy docelowej w następującym zakresie: dostępności do zajęć pozalekcyjnych rozwijających aktywność ruchową i umiejętności informatyczne, niskiego poziomu wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, gospodarowania wolnym czasem, zagrożenia patologiami, motywacji do uczenia się, samodzielnego myślenia i działania. Uczniowie poza dostępem do dodatkowych zajęć otrzymają do 15 marca 2012 roku strój sportowy (dres, koszulkę i spodenki), natomiast szkoła niezbędne pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji wyżej wymienionych zajęć. BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ Nasza szkoła przystąpiła do konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń. Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów naszego gimnazjum. Mamy ogromną nadzieję, że ten cel zostanie osiągnięty, a wszyscy powiązani ze szkołą w sposób bezpośredni lub pośredni dostrzegą to. Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Konkurs będzie obejmował: debaty uczniowskie nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, szkolny konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi? (nauczyciel-uczeń, dzieckorodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości), spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. pogadanki na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne, konwersatoria na temat: Kibole, blokersi, grupy podwórkowe co robić? jeśli rozpoznajesz zagrożenie? jak się bronić przed wciągnięciem do paczki? W ramach programu uczniowie mieli już spotkania z pracownikami z SANEPID-u. Odbyły się także spotkania w poszczególnych klasach z policjantami. Przeprowadzono konkursy, m.in. konkurs literacki mający na celu propagowanie działań na rzecz poprawy stosunków między ludźmi; plastyczny na temat bezpieczeństwa. W każdej klasie wychowawcy prowadzą lekcje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń. Redakcja Szkolniaka Trochę kultury r. młodzież obejrzała film W ciemności w kinie Stylowy w Zamościu r. w czasie ferii odbył się wyjazd na film Kot w butach. Wyjazdy te zorganizowali nauczyciele języka polskiego.

14 16 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce Biznes przy tablicy projekt uczniowski Podobnie jak w latach ubiegłych, w grudniu 2011 r., ZSP w Żółkiewce włączył się do realizacji projektu Biznes przy tablicy. Uczestnictwo w powyższym projekcie stwarza uczniom możliwość uzyskania wiedzy, umiejętności ekonomicznych oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych, warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym, pomaga w rozwijaniu zainteresowania prowadzeniem działalności gospodarczej, przybliża zasady funkcjonowania biznesu, pomaga uczniom zweryfikować ich wyobrażenia o funkcjonowaniu firmy, tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy szkoły z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie i wspomaga uczniów w wybo- Nasza codzienność Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka - powiedział ks. kardynał Wyszyński. Parafrazując jego słowa można zauważyć, że nasza codzienność szkolna składa się właśnie z drobiazgów: pracy nauczycieli i uczniów, dni szarych i odświętnych bogatych w niecodzienne wydarzenia, chwil przykrych i radosnych budujących. Jedno jest pewne, jeśli człowiek każdą swą pracę wykonuje z wielkim sercem i zaangażowaniem, z pewnością osiągnie zamierzony rezultat. Tak właśnie staramy się pracować w naszej szkole. Podejmujemy wiele działań, realizujemy wiele projektów, dokładamy wszelkich starań, by uczniowie mieli zapewniony właściwy rozwój. rze kierunku dalszego kształcenia. W szkole zorganizowano spotkanie młodzieży z przedstawicielami PPHU AGROPEST S. J. Sobótka T., Chachuła T., Rudnicki L. Przedsiębiorstwo reprezentowali p. Leszek Gładysz i p. Marek Małysz. Konsultanci dzielili się z uczniami wiedzą i doświadczeniem m. in. z zakresu strategii działania stosowanego przez firmę, skutecznego zarządzania firmą, wykorzystywanych Turniej ministrancki w ping-ponga 10 lutego w czasie ferii zimowych nasze Gimnazjum było organizatorem indywidualnego turnieju dla ministrantów z dekanatu Turobin. Przybyli ministranci z parafii Czernięcin, Gilów, Chłaniów i Żółkiewka. Turniej był podzielony na kategorie wiekowe: szkoła podstawowa, gimnazjum - liceum. narzędzi marketingowych, stosowanych technik i form sprzedaży, wybranych kanałów dystrybucji, celów i zadań public relations. Rozmawiali również na temat konieczności dbania o dobry wizerunek firmy w środowisku. Ponadto odpowiadali na liczne pytania dotyczące oferowanych produktów. Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem uczniów. Tego typu działania przygotowują młodzież do przyjmowania odpowiedzialnych postaw ekonomicznych w dorosłym życiu.

15 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Nowa pracownia do nauki języków obcych (luty) Nr 1(10)/ Opłatek w szkole 22 grudnia 2011 roku uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem katechetki p. Wiesławy Pastuszak, przygotowali spotkanie opłatkowe oraz widowisko jasełkowe pt. Bóg się rodzi, które opracowane zostało na podstawie Małego księcia. Przedstawienie wprowadziło obecnych: uczniów i pracowników szkoły w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Po inscenizacji Pan Dyrektor złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz noworoczne, a następnie zebrani połamali się opłatkiem. W listopadzie 2011 r. ZSP wzbogacił się o nowoczesną multimedialną pracownię do nauki języków obcych. Zestaw dydaktyczny pracowni składa się z 24 stanowisk dla uczniów, wyposażonych w słuchawki i mikrofony oraz z pulpitu sterowania, komputera i odtwarzacza CD. Pracownia daje szereg możliwości min. doskonalenia umiejętności bezpośredniej komunikacji. Czar STUDNIÓWKI Poloneza czas zacząć... Kl. IV Technikum Ekonomiczne, wychowawca - Anna Jawor Pierwszym w życiu balem dla młodego człowieka - jest zwykle STUD- NIÓWKA r. o godz uczniowie ostatnich klas z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce stanęli do poloneza, tradycyjnego polskiego tańca, bez którego taka uroczystość - pewnie - byłaby nieważna. Maturzyści Technikum - kształcącego w zawodzie technik ekonomista oraz technik mechanizacji rolnictwa, uczniowie kl. III Liceum Ogólnokształcącego i słuchacze semestru VI Technikum Uzupełniającego wyglądali tego wieczora olśniewająco i poważnie. W tym szczególnym wieczorze uczestniczyli również zaproszeni goście: Proboszcz Parafii w Żółkiewce ks. M. Wiech, Proboszcz Parafii w Olchowcu ks. H. Zdybel, członek Zarządu Powiatu A. Grabek, Wójt Gminy Żółkiewka J. Lis, dyrektorzy szkół żółkiewskich oraz rodzice i nauczyciele. Były przemówienia, kwiaty, podziękowania, a później przyszedł czas na toast oraz życzenia pomyślności i powodzenia na majowych egzaminach. Zabawa na parkiecie w rytm współczesnych przebojów trwała niemal do białego rana, udała się wyśmienicie, dostarczając niepowtarzalnych wrażeń, które na długo pozostaną w pamięci.

16 18 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Kl. IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa, wychowawca - Danuta Okapa Kl. III Technikum Uzupełniające, wychowawca - Maria Mirosław Kl. III Liceum Ogólnokształcące, wychowawca - Barbara Jarosz Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym W dniu roku odbyły się powiatowe eliminacje Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, w których wzięło udział 18 osób z 6 szkół powiatu krasnostawskiego. Eliminacje te wygrał uczeń naszej szkoły Patryk Kondratowicz z kl. III LO, zajmując I miejsce. Pozycję II i III zajęli uczniowie ze szkół krasnostawskich. Nasz Patryk, reprezentował powiat krasnostawski w finale wojewódzkim. Uczestniczyło w nim 106 uczniów z całego woj lubelskiego wyniki zostaną ogłoszone. Działania profilaktyczne W dn r. w ZSP w Żółkiewce odbył się apel promujący zdrowy styl życia i profilaktykę nikotynizmu. Uczestniczyła w nim cała społeczność szkolna. Wydarzenie to zostało zaplanowane tak, by uczniowie najpierw zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez ucznia klasy II Technikum Mateusza Kudłę, a potem mogli zastanowić się i podyskutować nad zgubnym wpływem nałogów na życie człowieka. Najważniejszym celem spotkania było uświadomienie uczniom negatywnych skutków palenia papierosów.

17 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ Gminne spotkanie opłatkowe w Ośrodku Kultury Samorządowej Wigilia Kombatantów: Gminne Koło AK i BCh Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej Udział delegacji z naszej gminy w Opłatku Powiatowym LGD Krasnystaw PLUS w Łopienniku Górnym Prezentacja potraw wigilijnych z Gminy Żółkiewka Spotkanie opłatkowe Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki

18 20 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Otwarcie Festiwalu: Wójt Gminy Żółkiewka-Jacek Lis, Dyrektor OKS-Anna Podgórska Chór ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce Dzieci ze Szkoły Podstawowej Młodzież z Gimnazjum Jasełka w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Żółkiewce

19 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ Kolędy w wykonaniu dzieci ze scholi działającej przy parafii Św. Mateusza w Chłaniowie Wręczenie dyplomu za udział w Festiwalu Młodzieżowy zespół wokalny z Ośrodka Kultury w Żółkiewce Zespół Wokalno-Instrumentalny z Ośrodka Kultury w Żółkiewce Zespół chóralny z Ośrodka Kultury w Żółkiewce Schola z parafii w Czernięcinie Publiczność Chór Sitanianie z Sitańca

20 22 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Gry i zabawy dla dzieci Zajęcia manualne Wizyta w Bibliotece Powiatowej i Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie Wizyta w obserwatorium astronomicznym w Zespole Szkół nr 1 w Krasnymstawie Wyjazd do Lublina. Podziemna trasa lubelska Spektakl Kalosze szczęścia w Teatrze im. H.CH.Andersena w Lublinie Taniec nowoczesny Konkurs karaoke

21 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA KULTURA (luty) Nr 1(10)/2012 Wigilie, spotkania opłatkowe i noworoczne oraz XIX Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek Okres Świąt Bożego Narodzenia 2011 r. był w Żółkiewce wyjątkowo bogaty w różnego rodzaju spotkania. Rozpoczęły się one już od 12 grudnia 2011 r. Wtedy Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce po raz pierwszy doprowadził do wspólnej Wigilii Kombatantów, Gminnego Koła Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Była wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem i długie kolędowanie przy choince. Te dwie organizacje potrzebowały takiego spotkania, żeby spędzić ze sobą czas w nastroju nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość w mojej ocenie okazała się wyjątkowa. Klimat tej uroczystości; śpiewanych kolęd, pastorałek sprawił, że zniknęły wszystkie waśnie i nieporozumienia. 16 grudnia 2011 r. delegacja z naszej gminy na czele z Wójtem panem Jackiem Lisem, uczestniczyła w Powiatowym Opłatku LGD Krasnystaw PLUS. Do Łopiennika pojechały panie z KGW oraz Zespół Chóralny wraz z dyrektorem OKS. Spotkanie było okazją do prezentacji tradycyjnych potraw wigilijnych, charakterystycznych dla naszej gminy. Na stole znalazły się m.in. barszcz z uszkami, ryba smażona, ryba pieczona, gołąbki, kluski z makiem, postna kapusta z grzybami, racuchy, pierożki z kapustą i grzybami, kompot z suszu. Potrawy przygotowały oczywiście nasze gospodynie z Poperczyna, z Olchowca Kolonii, Makowisk, Wierzchowiny, Chłaniowa, Koszarska, Rożek, Rożek Kolonii i Huty. W konkursie kolęd udział wziął nasz Zespół Chóralny. Zaraz po Świętach Bożego Narodzenia, 29 grudnia, Ośrodek Kultury Samorządowej zorganizował Wigilię Gminną, w której wzięli udział przedstawiciele samorządu: Wójt Gminy Jacek Lis, Przewodniczący Rady Gminy-Edward Bobel, Skarbnik Gminy Krystyna Koza, miejscowi księża: ks. proboszcz Marian Wiech, ks. Janusz Widelski i ks. Kamil Wołyński. Nie zabrakło gości z Krasnegostawu (dyrektor Agencji Rozwoju Lokalnego Dorota Sawa-Niećko oraz kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Teodora Szyszka), a także panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz przedstawiciele organizacji, takich jak: Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej, Związek Emerytów i Rencistów, twórcy ludowi, pracownicy OKS. W spotkaniu oczywiście dominowały życzenia w związku z nadchodzącym Nowym 2012 Rokiem. Ośrodek Kultury 23 na tą okazję przygotował koncert kolęd. Na scenie wystąpiły zespoły: schola z parafii św. Mateusza w Chłaniowie, zespół wokalno-instrumentalny i zespół chóralny z OKS. Wraz z początkiem roku 2012 rozpoczęły się spotkania noworoczne również połączone z opłatkiem. W sobotę 7 stycznia, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej zorganizowało w remizie w Poperczynie spotkanie opłatkowe. Nowopowstałe Stowarzyszenie życzyło sobie wiele dobrego, a zaproszeni goście byli pełni podziwu dla ich zapału i chęci działania na rzecz własnego środowiska. 14 stycznia w sobotę w OKS odbyło się spotkanie opłatkowe Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki, które poprowadził v-ce prezes Towarzystwa prof. Andrzej Wac-Włodarczyk. Wśród uczestników spotkania obecni byli m.in. dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie-pani Zofia Ciuruś, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca UMCS- Stanisław Leszczyński. Przyjechali do Żółkiewki również Ryszard Gajewski, Stanisław Wac i Karolina Krzysztoń. Członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście, miejscowi księża, Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, Zespół Chóralny z OKS. Była to grupa ludzi, która miło spędziła ze sobą ten świąteczny czas, życząc sobie na Nowy Rok wszystkiego najlepszego. Oczywiście były wspomnienia i ciekawostki, ale także plany działań do zrealizowania w 2012 r.

22 24 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Już w dniu następnym, w niedzielę Ośrodek Kultury Samorządowej zaproponował dla społeczności naszej gminy po raz XIX Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek. Impreza odbyła się w Gminnej Hali Sportowej. Samych wykonawców było ponad 200-u. Festiwal skupił dużą grupę kolędujących: dzieci, młodzież i dorosłych. Zaproszona publiczność podziwiać mogła następujące zespoły: scholę z parafii św. Mateusza w Chłaniowie, Jasełka ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, zespół chóralny z OKS, Jasełka z Gimnazjum, zespół wokalny z OKS, zespół wokalno-instrumentalny z OKS, scholę OREMUS z parafii Czernięcin w gminie Turobin i zespół wokalno-instrumentalny z Czernięcina oraz zespół z gminy Zamość Sitanianie z Sitańca. Nasz festiwal nie ma charakteru konkursu, ale jest prezentacją, rodzajem przeglądu. Organizatorzy wszystkim artystom zapewnili poczęstunek oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy. W tym roku po raz pierwszy uczestniczyły zespoły z innych gmin, tj. z gminy Turobin i z gminy Zamość. Zaprezentowały wysoki poziom artystyczny i ciekawy dobór repertuaru. Za rok będziemy organizować jubileuszowy Festiwal, bo po raz XX. Z tej okazji Ośrodek Kultury Samorządowej przygotuje coś wyjątkowego. Następnego dnia, 16 stycznia, w sali OKS Związek Emerytów i Rencistów zorganizował spotkanie opłatkowe. Udział wzięli m.in.: zastępca Wójta Gminy Wojciech Kaczmarczyk, proboszcz ks. Marian Wiech oraz goście z Zarządu Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów. Świąteczna atmosfera, życzenia przy opłatku oraz wspólne śpiewanie kolęd w gronie emerytów tak minęło kolejne noworoczne spotkanie. Ale to nie koniec. Nasze zespoły z OKS otrzymały zaproszenie wraz z delegacją z Żółkiewki do udziału w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Trybunale Koronnym w Lublinie, 19 stycznia 2012 r. dwa zespoły: wokalno-instrumentalny oraz chór wzięły udział w Koncercie Kolęd w Trybunale Koronnym. Takie spotkania integrują naszą społeczność i pobudzają do podejmowania wspólnych inicjatyw na przyszłość. Anna Podgórska Ferie zimowe 2012 w Ośrodku Kultury Ferie zimowe w naszym województwie lubelskim trwały od 30 stycznia do 10 lutego. Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce przygotował ofertę dla dzieci i młodzieży na spędzenie wolnego czasu. Podczas ferii dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach i warsztatach zorganizowanych przez pracowników Ośrodka oraz przez panie pracujące w Bibliotece Gminnej. Zajęcia były bezpłatne i miały charakter otwarty. Zaproponowaliśmy warsztaty techniczne i plastyczne podczas których dzieci uczyły się wykonywać kwiaty z krepiny, sikorki z waty i skarpet, ryby z włóczek i tektury, ślimaki z tektury falistej. Udało się wykonać także Babę Jagę na miotle, do czego zostały wykorzystane wyciory do fajek, filc, wata, patyki do szaszłyków, a nawet sizal (włókno z rośliny tropikalnej). Tego typu zajęcia to nie tylko świetna zabawa, ale także sposób na poprawę sprawności manualnej. Uczestnicy zajęć mieli również możliwość doskonalenia znanych technik malarskich, tj. malowanie akwarelą, farbą plakatową czy szkic ołówkiem. Dzieci mogły także sprawdzić swoją wiedzę z różnych dziedzin życia w konkursie 1 z 10. Bezbłędnie na wszystkie pytania odpowiedział Mateusz Piskorek, który zajął I miejsce, II miejsce zajęła Karolina Matyjaszek, a III miejsce Damian Jaślikowski. Poza dodatkowymi zajęciami, przez 6 dni w tygodniu, dzieci i młodzież korzystali z czytelni internetowej i ze stołu bilardowego. Pomimo mroźnej aury Ośrodek zorganizował dwa wyjazdy dla stałych bywalców. W pierwszym tygodniu fe-

23 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ W drugim tygodniu ferii wyjechaliśmy do Teatru im. H. Ch. Anderse- Na zakończenie ferii odbył się seans filmowy, konkurs karaoke i zabawa karnawałowa z nagrodami, dla najbardziej wytrwałych uczestników. Ewelina Kozik-Abram rii zwiedziliśmy Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, gdzie poznaliśmy historię i kulturę naszego regionu, Bibliotekę Powiatową oraz odwiedziliśmy Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie. Program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego obserwatorium był bardzo atrakcyjny. Dzieci obejrzały pokazy multimedialne przygotowane przez uczniów szkoły na tematy: Powstanie i badania księżyca, Budowa wszechświata, Niewyjaśnione zjawiska. Prawdziwą frajdą dla dzieciaków była kopuła obserwacyjna, gdzie przez teleskop wszyscy oglądali księżyc. na w Lublinie na spektakl Kalosze szczęścia. Po obejrzeniu spektaklu zwiedziliśmy lubelskie podziemia znajdujące się pod Lubelską Starówką. Tam poznaliśmy historię powstania miasta Lublina oraz jego dzieje na przełomie epok. Wolność - Jonathan Franzen W zdominowanym przez rywalizację, pełnym absurdów współczesnym świecie człowiek może się zmienić i przewartościować swoje zasady. Bo wolność to kwestia wyboru. Bohaterowie Patty i Walter poznają się na studiach. Walter jest nieśmiałym studentem, idealistą z głową pełną pomysłów i marzeń. Przed Patty wschodzącą gwiazdą koszykówki rysuje się świetlana sportowa kariera. Pobierają się po skończeniu szkoły. Kupują uroczy domek z epoki wiktoriańskiej i na stałe osiedlają się w małym miasteczku St. Paul. Wkrótce na świat przychodzą ich dzieci. Mija kilkanaście lat. Walter, niegdyś bardziej zielony niż Greenpeace, pracuje dla przemysłu węglowego. Patty z wiecznie uśmiechniętej matki, żony i sąsiadki powoli zmienia się w kobietę głęboko rozgoryczoną życiem, targaną tęsknotą za innym mężczyzną. Ich syn Joey wyprowadza się do sąsiadów. Córka Jessica bezowocnie poszukuje prawdziwej miłości. Ile potrzeba, by zniekształcić idealny amerykański obrazek? Kilka pokus, niewłaściwych wyborów? Zakazane uczucie, któremu nie sposób się oprzeć? A może we współczesnym świecie, pośród miłości, pożądania i zdrady, targany emocjami, zagubiony człowiek z góry skazany jest na porażkę? Książka Wolność J. Franzena otrzymała nagrodę Magazynu Literackiego KSIĄŻKI w kategorii Książka roku Biblioteka proponuje Przedstawiamy Czytelnikom kilka z wielu nowości, które w lutym znalazły się w księgozbiorze naszej biblioteki Caryca Historia Marty Heleny Skowrońskiej, córki chłopa pańszczyźnianego z Inflant, która została pierwszą sprawującą realną władzę carycą Rosji. Towarzyszyła Piotrowi Wielkiemu w niezliczonych kampaniach wojennych i urodziła mu tuzin dzieci, godząc się z przedwczesną śmiercią większości z nich. Walczyła o Piotra, kochała go i oszukiwała caryca Katarzyna była kobietą o niezwykłej sile. Doskonały portret psychologiczny prostej, ale bardzo inteligentnej, gotowej na wszystko i sprytnej kobiety, która różnymi trikami przez ponad dwadzieścia lat trzymała u swego boku najpotężniejszego władcę Rosji, tylko pozornie pozostając w cieniu. Wspaniała powieść biograficzna, oparta na faktach, bardzo rzetelnie przedstawiająca realia epoki, życie i stosunki panujące w Rosji w latach panowania Piotra I Wielkiego.

24 26 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Kto wyłączy mój mózg? Książka jest jak określa sama autorka-skutkiem ubocznym przebytej choroby o nazwie Zespół Guillaina- Barrego. Joanna jest współczesną młodą kobietą, kochającą żoną i matką. Prowadzi własną firmę i ma poukładane życie. Z dnia na dzień traci możliwość poruszania się o własnych siłach. Czy Joanna znajdzie siłę do walki z chorobą? Czy ta walka będzie zwycięska?... Książka nie jest jedynie zapisem zmagań z chorobą. To piękna opowieść, w której znajdziemy ból i cierpienie, żart i ironię, obraz miłości i wsparcia najbliższych. Przede wszystkim zaś poznamy osobę o niezwykłej sile woli i wielkich pokładach optymizmu. Kiedy byłam chora, najgorsze było pogodzić się z myślą, że kiedyś byłam zdrowa. Teraz doceniam wszystkie najprostsze czynności. Jednak życie po chorobie nie jest już takie jak kiedyś. - wyznaje autorka Joanna Opiat-Bojarska. Kubek z jednym uchem Ksiądz Twardowski bardzo tęsknił do dzieciństwa i domu rodzinnego. W modlitwach, jakie ułożył - do Najświętszej Rodziny i do Świętego Antoniego - prosił, by mógł odnaleźć dawno zgubione dzieciństwo, a wraz z nim ulubiony kubek. Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa Aileen Orr przedstawia historię niezwykłego niedźwiedzia o imieniu Wojtek, opisując jego drogę od Persji po Szkocję i służbę w polskim wojsku. W roku 1942 polscy żołnierze Armii Andersa maszerujący z Persji do Palestyny wymienili garść pieniędzy, tabliczkę czekolady, szwajcarski nóż oficerski i konserwę wołową na wychudzonego niedźwiadka. Wojtek - bo tak nazwano zwierzaka - pełniący początkowo rolę maskotki, szybko awansował na pełnoprawnego żołnierza, posiadającego wojskowy stopień i numer ewidencyjny. Podczas kampanii włoskiej został amunicyjnym, donoszącym pociski do ciężkich moździerzy. Od tego czasu symbolem 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii 2. Korpusu gen. Andersa, w której służył, stał się rysunek niedźwiedzia niosącego pocisk. Po zakończeniu wojny Wojtek wraz ze swymi towarzyszami broni przybył do Szkocji. Syryjski niedźwiedź szybko odnalazł się w nowych warunkach i zanim przeprowadził się na stałe do edynburskiego zoo, stał się powszechnie znanym członkiem lokalnej społeczności. Książka wydana w Polsce w 70. rocznicę urodzin Wojtka. Książeczka zawiera wiersze oraz fragmenty słynnych homilii dla dzieci, jakie przez wiele lat ksiądz Jan mówił w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie nawet do jednego dziecka i do wszystkich dorosłych, czyli dzieci, które za szybko urosły. Nasza propozycja dla wszystkich dzieci tych małych i dużych. Życzymy przyjemnej lektury! Bądź lepiej wykształconym dodatkowa edukacja dzieci i młodzieży z gminy Żółkiewka przez cały rok Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki od stycznia 2012 r. rozpoczęło realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Bądź lepiej wykształconym. Grupą docelową jest 30 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum z gminy Żółkiewka (15 dziewczynek i 15 chłopców). W ramach tego zadania prowadzone są trzy moduły tematyczne: 1. świadomość i ekspresja kultury 2. innowacyjność i przedsiębiorczość 3. rozwój świadomości obywatelskiej W związku z tym zostały powołane trzy dziesięcioosobowe grupy po jednej grupie do każdego rodzaju zajęć. Świadomość i ekspresja kultury, to blok zajęć edukacyjnych w kierunku rozbudzenia zainteresowania historią, obyczajami i tradycją gminy Żółkiewka. Zajęcia mają przygotować do świadomego uczestnictwa w kulturze, nauczać obcować ze sztuką, rozwinąć wrażliwość estetyczną, zaangażować w życie kulturalne i społeczne lokalnej społeczności. Przyczynią się również do rozwoju i wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową, zamiłowań turystycznych i nawyków kulturalnego

25 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach. Uczestnik zajęć nabędzie umiejętności zagospodarowania swojego czasu wolnego twórczo i aktywnie, umocni wiarę we własne siły, umiejętności i zdolności. Z tej tematyki zaplanowano 40 godzin zajęć w ramach grupy. Od 11 lutego zajęcia z tej dziedziny prowadził Artur Capała dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Innowacyjność i przedsiębiorczość zajęcia skierowane do uczniów gimnazjum, które poruszają tematy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Młodzież uczy się jak charakteryzować rynek pracy, konieczność planowania własnej kariery zawodowej. Celem zajęć będzie rozwijanie zainteresowań problematyką ekonomiczno-społeczną, rozszerzanie i podnoszenie kwalifikacji osobistych w warunkach gospodarki rynkowej, kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, a także zaprezentowanie kierunków rozwoju polskiej gospodarki na tle rozwoju gospodarek europejskich i gospodarki światowej. Uczestnicy zajęć zdobędą nową wiedzę na temat życia społeczno-gospodarczego i ich roli w rozwoju gminy. Zaplanowano 40 godzin zajęć w ramach tej grupy. Od 11 lutego zajęcia na ten temat pro- wadziła Maria Mirosław nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Rozwój świadomości obywatelskiej blok zajęć dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Są to zajęcia w formie warsztatów dziennikarskich, podczas których realizowane będą następujące elementy: jak pisać i redagować teksty, opracowywać wywiady prasowe, jak okraszać teksty własnymi zdjęciami, jak fotografować wydarzenia, jak traktować rozmówców, jak wydawać gazetę. Na ten moduł zajęć również przewidziane jest 40 godzin na grupę. Zajęcia prowadzi Grzegorz Drozdalski dziennikarz portalu internetowego ikrasnystaw. Trzeba dodać, że wszystkie trzy kierunki edukacji prowadzone są w czasie wolnym od zajęć szkolnych, tzn. w soboty w sali Ośrodka Kultury w Żółkiewce oraz w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce. Projekt Bądź lepiej wykształconym Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki realizować będzie do listopada 2012 r. W ramach w/w zajęć wydawane będą gazetki i publikacje, w których m.in. młodzież przedstawi ciekawe inicjatywy i dobre praktyki w gminie Żółkiewka. Uczestnicy zajęć nabędą również umiejętności pracy redaktorskiej i dziennikarskiej. Na zakończenie projektu zaplanowano powołanie ze wszystkich trzech grup Koło Młodych, które funkcjonować będzie po zakończeniu projektu. Anna Podgórska

26 28 Nr 1(10)/2012 (luty) WYDARZENIA Posterunek Policji w Żółkiewce PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA 24 stycznia 2012 roku policjanci i wójtowie gmin: Gorzków, Rudnik i Żółkiewka dziękowali za służbę Kierownikowi Posterunku Policji w Żółkiewce. Aspirant Krzysztof Malinoś pełnił tę funkcję w Żółkiewce od października 2010 roku. od lewej: Aspirant sztabowy Kazimierz Domański, Naczelnik Wydziału Kryminalnego KKP w Krasnymstawie Wójt Gminy Rudnik Tadeusz Zdunek Wójt Gminy Żółkiewka Jacek Lis Aspirant Krzysztof Maliność, ustępujący Kierownik Posterunku Policji w Żółkiewce Wójt Gminy Gorzków Marek Kasprzak Starszy aspirant Krzysztof Furmaga, nowy Kierownik Posterunku Policji w Żółkiewce Młodszy inspektor Sławomir Góźdź, Komendant Miejski Policji w Lublinie Młodszy inspektor Grzegorz Hołub, p.o. Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie Krzysztof Malinoś składa gratulacje na ręce nowego Kierownika Posterunku Policji w Żółkiewce Krzysztofa Furmagi bn Charytatywny Wieczór Kabaretowy ZYGZAK zagrał dla Dominika 18 lutego w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbył się Charytatywny Wieczór Kabaretowy, podczas którego przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację Dominika Jaszaka z terenu gminy. Pierwotnie w tym dniu miał odbyć się bal charytatywny, na którym miała być zbiórka pieniędzy dla Dominika i jeszcze jednego dziecka z terenu powiatu krasnostawskiego. Niestety, z powodu małego zainteresowania impreza została odwołana. Również smutnym i nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności jest śmierć dziewczynki, której chciano pomóc.

27 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ Pomimo tego, organizatorzy postanowili pomóc przynajmniej niespełna 5-letniemu chłopczykowi z Koszarska. Wielkiego serca okazali się także członkowie kabaretu ZYGZAK z Warszawy, którzy zgodzili się przyjechać do Żółkiewki i zagrać zupełnie za darmo! Na charytatywny Wieczór Kabaretowy przybyło ok. 80 osób. Wśród obecnych byli m.in. wójt Jacek Lis, prezes LGD Krasnystaw PLUS Dorota Sawa-Niećko, dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej Anna Podgórska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce Stanisław Rogalski oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej Małgorzata Jędruszczak. Tego dnia nie zabrakło również mieszkańców gminy Żółkiewka. Honorowe miejsce zarezerwowane jednak było dla Dominika oraz jego rodziców, Moniki i Krzysztofa Jaszaków. Organizatorami całego przedsięwzięcia była Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS oraz Stowarzyszenie Kobiet KRASKA. Natomiast partnerami organizacyjnymi była Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., a także obecny na wieczorze charytatywnym właściciel firmy Dzinx Media oraz wydawca portalu ikrasnystaw.pl Krzysztof Szeniak. - Spotykamy się tutaj, aby spędzić półtorej godziny czasu ze śmiechem. W międzyczasie chcemy przeprowadzić zbiór- kę dla naszego małego kolegi, któremu potrzebny jest sprzęt do rehabilitacji. Każda jedna złotówka, którą wrzucicie państwo do puszki, będzie cenna - mówił Jacek Lis. Po tym krótkim wstępie, uczestnicy wieczoru charytatywnego obejrzeli film o zmaganiach Dominika w codziennej walce z chorobą. Chłopiec urodził się z wadą wrodzoną centralnego układu nerwowego, przez co cierpi też na neurogenny pęcherz oraz niedowład wiotki kończyn dolnych. W główce założoną ma zastawkę, która miała powstrzymać wodogłowie. Dominik wymaga ciągłej i stałej rehabilitacji, na którą jeździ do Zamościa raz w tygodniu. Rodzice chcieliby częściej, ale wyjazdy są dla ich dziecka męczące, dlatego też, aby nie zanikły mięśnie chłopca, są regularnie ćwiczone w domu. Okresowo dochodzą również wyjazdy na wizyty kontrolne i specjalistyczne badania. Chłopiec wymaga kosztownej rehabilitacji, na którą jego rodziców nie stać. Jedynym żywicielem rodziny jest pan Krzysztof, który pracuje w Warszawie. Pani Monika cały swój czas poświęca Dominikowi. W opiece pomaga jej babcia. - Zbieramy obecnie pieniądze na profesjonalny sprzęt ortopedyczny, który chcielibyśmy kupić. Jest to specjalny aparat, dzięki któremu Dominik będzie mógł chodzić i się poruszać. Niestety, jest on bardzo kosztowny. Nasz lekarz ortopeda szacował, że będzie to wydatek rzędu tys. złotych - mówi pani Monika. Następnym punktem wieczoru był występ kabaretu ZYGZAK, w którym działa trzech kabareciarzy: Ireneusz Popiel, Grzegorz Tomaszewski i Aleksander

28 30 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA OLO Adamczyk, znanych z niebanalnego poczucia humoru. Występ w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce zdecydowanie to potwierdził oraz umocnił ich wizerunek i markę. Charytatywny Wieczór Kabaretowy otworzyła prezes: zarówno LGD Krasnystaw PLUS jak i Stowarzyszenia Kobiet KRASKA Dorota Sawa-Niećko, witając uczestników tej szczytnej imprezy i dziękując za przybycie. Następnie głos zabrał wójt Gminy Żółkiewka Jacek Lis, który dziękował wszystkim za poświęcony czas oraz zachęcał do obejrzenia występu kabaretu ZYGZAK, życząc miłej zabawy. Ostatnim akcentem wieczoru była zbiórka pieniędzy. Po występie kabaretu ZYGZAK można było nabyć różne przedmioty: książki, płyty z autografami, maskotki, lampiony, szalik portugalskiej drużyny piłkarskiej FC Porto z certyfikatem autentyczności, obraz haftowany metodą krzyżykową, serwetkę szydełkowaną. Była także woda z rzeki Jordan oraz butelka wina z Kany Galilejskiej, ufundowane przez pana Adama Kwiecińskiego, który tydzień wcześniej wrócił z pobytu w Ziemi Świętej. Uzbierano w sumie 952 zł. Organizatorzy uznają to za sukces, choć zapowiadają, że ta kwota na pewno się powiększy. Niesprzedane przedmioty wystawione zostaną na aukcję. Dominikowi można również pomóc, przekazując 1% podatku. W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać numer KRS: , a jako cel szczególny należy wpisać: Jaszak Dominik. tekst i zdjęcia Grzegorz Drozdalski,

29 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ SYLWETKI Wspomnienie o... Stanisław Wrona miennych warunkach. Niespokojna natura Stanisława nie pozwoliła na bezczynność. W niedługim czasie wziął udział w ogólnopowiatowym zjeździe Wydziału Narodowego Lubelskiego w Krasnymstawie. Podczas zjazdu poznał wybitnych działaczy powiatu i członków rodzącego się Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wykorzystał nastroje społeczne, chęci walki o nie- Stanisław Wrona urodził się r. w Zaburzu w rodzinie zamożnych rodziców Jana i Zofii z domu Merska. Życie Stanisława było pełne zawirowań, ale za wszelką cenę ambitnie dążył do celu. Ukończył trzyoddziałową ludową szkołę rządową z rosyjskim programem nauczania w Żółkiewce (były to czasy zaborów). Był częstym świadkiem manifestacji wobec zarządzeń władz rosyjskich urządzanych przez miejscową ludność. W domu całymi wieczorami, szczególnie w zimie, dużo słuchał opowiadań dziadka o udziale Żółkiewiaków w powstaniach: styczniowym i listopadowym. Uczył się w Gimnazjum im. St. Staszica w Lublinie i w 1913 r. uzyskał maturę. Podczas nauki w gimnazjum należał do organizacji harcerskiej Skauting. Miał niespokojną duszę, chciał naprawiać ówczesny świat. Toteż za swoją działalność został wydalony ze szkoły, a nawet aresztowany za organizowanie tzw. bojówek pod pseudonimem Merski (rodowe nazwisko matki). Po maturze podjął studia w Szkole Nauk Politycznych w Krakowie. Tu zdobył ostrogi działacza politycznego i odnosił pierwsze sukcesy w organizacjach studenckich. Uczestniczył w manifestacjach i wiecach. Jako prezes grupy akademickiej Krawiec zorganizował demonstrację przeciwko konsulowi niemieckiemu, za co został aresztowany i osadzony w więzieniu. Tam zastał go wybuch wojny niemiecko-rosyjskiej. Po sześciu miesiącach został zwolniony. Ukrywał się przed władzami austriackimi. Na uczelnię nie powrócił, ponieważ Uniwersytet został zamknięty. Na początku 1915 r. wstąpił na ochotnika do formującego się 4 Pułku Piechoty Legionów. Na wskutek kryzysu przysięgowego w Legionach, a następnie zajęcia Królestwa przez państwa centralne, powraca do domu w Zaburzu. Zastaje swoją wieś i Żółkiewkę w odpodległość Polski i po powrocie zabrał się do tworzenia w Żółkiewce lokalnej organizacji pod nazwą Klub Narodowy. Klub Narodowy akcją swą obejmował kilkadziesiąt wsi w całym powiecie. W 1916 r. utworzony został Niedzielny Uniwersytet Ludowy, zgromadzono dużą ilość książek, które stały się pierwszymi egzemplarzami biblioteki gminnej. Rozwiązanie Klubu przez okupantów nie przeszkodziło w kontynuowaniu pracy polityczno-niepodległościowej. Dzięki dobremu zmysłowi organizacyjnemu i dużej kreatywności w kierowaniu powołał do działalności Polską Organizację Wojskową. W pracy agitacyjno - propagandowej pomagali mu: jego brat Józef Wrona, ps. Dewajtis i Jan Kozłowski, urzędnik syndykatu. Już w ciągu kilku pierwszych dni do szeregów POW wstąpiło ponad 100 członków z Osady Żółkiewka, Średniej Wsi, Zaburza, Rożek, Żółkwi i Woli Żółkiewskiej. Praca POW polegała na konspiracyjnym prowadzeniu ćwiczeń wojskowych, które odbywały się w święta i niedziele. Wykorzystywano też jasne księżycowe noce. Ćwiczenia miały na celu praktyczne zapoznanie się z bronią oraz kolportowanie pism dostarczanych z Krzczonowa i Krasnegostawu. Terenem ćwiczeń były doły osłonięte krzakami, znajdujące się za wsią Zaburze i lasem Odnoga. Uzbrojenie stanowiło: 50 karabinów (przeważnie austriac- Oddział POW, którego komendantem był Stanisław Wrona (stoi drugi z lewej)

30 32 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA kie), 2 granaty ręczne, 60 bagnetów, 5 szabel i 5 rewolwerów. W nurt działalności niepodległościowej włączyły się kobiety zrzeszone w Kole Ligi Kobiet: Maria Dzierbowa, Bronisława Olejarz, Stanisława i Wiktoria Podgórskie, Stefania i Teofila Mączkówne, Bronisława Basiakówna. Zadaniem ich było przenoszenie tzw. bibuły. Peowiacy rozstawiali warty przy drogach, których celem było wstrzymywanie furmanek ze zbożem, które wywożone było przez Austriaków. Np. na drodze Żółkiewka Gorzków zawrócono 8 wozów świń, 100 sztuk bydła, 10 pak jaj i 8 pak drobiu. Peowiacy rozebrali linię kolejki konnej z Żółkiewki do Izbicy, dzięki której Austriacy wywozili zboże. W dniach 2-3 listopada 1918 r. po otrzymaniu wiadomości od Edwarda Cimka o rozbrojeniu Austriaków w Krasnymstawie, co oznaczało koniec I wojny światowej, peowiacy rozbroili posterunek żandarmerii austriackiej w Żółkiewce. Zarekwirowano 60 koni, 30 wozów taborowych, 10 siodeł, 150 kwintali zboża, 14 tys. koron w gotówce, broń i umundurowanie. Akcję tę przygotowali Stanisław i Józef Wrona oraz Walery Obrośliński. Nad zabranym majątkiem czuwał powołany Komitet w składzie: Walery Wac, Franciszek Ziembolewski, Stanisław Rams, Michał Wilczyński, Marian Witkowski i Józef Wrona. Dyplom lekarski Stanisława Wrony Równocześnie, nie zaniedbując pracy niepodległościowej w POW, Stanisław Wrona rozpoczął działalność w ruchu ludowym na terenie gminy Żółkiewka i w powiecie. Pod jego przywództwem zakładano koła PSL w Zaburzu, Żółkiewce i Rożkach. Dzięki zdolnościom krasomówczym łatwo nawiązywał kontakty. Na spotkaniach i zebraniach głosił hasła ziemia, władza i oświata dla ludu, a jego radykalna postawa zyskiwała na popularności. Endeccy przeciwnicy oskarżyli go o działalność wywrotową za co został osadzony na Zamku Lubelskim. W wyniku amnestii zostaje zwolniony i w 1920 r. ochotniczo wstępuje do Wojska Polskiego. W czasie wyprawy kijowskiej Józefa Piłsudskiego Stanisław Wrona jako wachmistrz 5 Pułku Strzelców Konnych bierze udział w tej wyprawie. Służy w wojsku do 1921r. W 1922 podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Lekarskim. Z Krakowa przenosi się do Warszawy na studia medyczne, gdzie w 1928 r. uzyskał stopień doktora wszech nauk lekarskich. Z ramienia partii PSL wybrany zostaje do Sejmiku Wydziału Powiatowego w Krasnymstawie, następnie do Rady Wojewódzkiej w Lublinie oraz Zarządu Związku Sejmików Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. W Sejmiku Powiatowym w Krasnymstawie pełni funkcję Prezesa Rady Szkolnej. Jego zabiegi miały wpływ na powstanie Szkoły Rolniczej, która zaczęła kształcić młodą kadrę rolną. W porozumieniu z władzami gminy wójtem Walerym Wacem, zorganizował budowę drewnianego szpitala w Żółkiewce, który został oddany do użytku 18 lipca 1921 r. Niestety spłonął podczas pożaru w 1938 r. Kierownikiem szpitala był dr Okoński. Wrona zapraszał też studentów medycyny do prowadzenia pogadanek i odczytów, w celu podnoszenia higieny i zdrowego trybu życia. Stanisław Wrona myślał też o polepszeniu dojazdu z Żółkiewki do miasta powiatowego. Na tym odcinku pracy społecznej w 1926 r. udało się mu przeforsować wniosek na budowę drogi bitej łączącej Krasnystaw z Żółkiewką. Budowę prowadziła firma Travers. Starał się także o zawarcie umowy z Ministerstwem Kolei Żelaznych dotyczącej odbudowy kolejki wąskotorowej Izbica Żółkiewka, by wznowić przewóz towarowy i ruch osobowy. Ta inicjatywa niestety nie powiodła się. Wrona założył Powiatową Kasę Oszczędnościową i Spółdzielnię Rolniczo-Handlową w Krasnymstawie. W latach Był posłem na Sejm z listy PSL-Wyzwolenie. W Sejmie był sekretarzem Komisji Administracyjnej i Zdrowia Publicznego. W tym też okresie był studentem na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lekarskim. Umiał pogodzić pracę społeczno-polityczną ze studiowaniem i w momencie rozłamu w partii PSL Stanisław należał do założycieli partii Stronnictwo Chłopskie, a w 1930 r. też do Centrolewu. W okresie wyborów 1930 r. został pobity przez bojówki sanacyjne na terenie powiatu Sierpc, a że był osobą kontrowersyjną, na czas wyborów, został uwięziony w Warszawie. Po opuszczeniu więzienia bierze udział na Kongresie Zjednoczeniowym i tam zostaje wybrany Prezesem Naczelnego Komitetu Stronnictwa Ludowego. Stanisław Wrona brał udział w wielu strajkach chłopskich przeciw dostarczaniu płodów rolnych, opłat targowych, a nawet

31 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ podsycał nastroje niezadowolenia wobec zaostrzającego się kryzysu gospodarczego i politycznego. W 1936 r. wycofuje się z życia politycznego i wraca do zawodu lekarskiego. Od lipca 1936, aż do wybuchu II wojny światowej pracuje w warszawskim szpitalu ginekologiczno-położniczym i chorób dziecięcych im. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej. Pracuje u boku dr Ireneusza Rożkowskiego z Rożek. W 1939 r. wraca do rodzinnej wsi i tu zastaje go II wojna światowa. Razem z dr Henrykiem Szlendak i dwoma pielęgniarkami organizuje szpital polowy dla rannych żołnierzy. W leki i środki opatrunkowe szpital zaopatruje właścicielka apteki p. Wanda Ryłko-Śnieżko. Po klęsce wrześniowej Stanisław rozpoczyna konspiracyjną działalność. Tworzy Polską Organizację Ludową, a jej członkami byli: Franciszek Krzysztoń, dr Henryk Szlendak, Stefan Podgórski, Eugeniusz Bartkowicz, Zygmunt Gajewski, Wiktor Ziembolewski jego brat Józef Wrona i Eustachy Tętnik. W celu rozszerzania kręgów konspiracyjnych organizacji udawał się jako lekarz do innych wsi w celu udzielania porad chorym, a w rzeczywistości chodziło o nawiązanie kontaktów z dawnymi członkami POW. Pierwszymi ofiarami aresztowania w marcu 1940 r. padli Stanisław Wrona i Wiktor Ziembolewski, którzy więzieni byli na Zamku Lubelskim do lipca 1940 r. Gdy powrócili działała już organizacja Związek Walki Zbrojnej. Stanisław kontaktował się z członkami ZWZ, poświęcając się jednocześnie praktykom lekarskim i pomocy w gospodarstwie. Po udanych akcjach członków ZWZ Niemcy urządzili łapanki i aresztowania, w wyniku których 100 mężczyzn wywieziono do obozu w Dębicy. Po ucieczce z obozu, kilku z nich wróciło, w tym p. Teodor Jański. Aresztowano wówczas również Stanisława i Józefa Wronów, których wywieziono na Zamek Lubelski, a 6 kwietnia 1941 r. przetransportowano Stanisława Wronę do nowo powstałego obozu w Oświęcimiu. Na liście transportowej z dn r. wpisano go pod nr Był więźniem bloku 11, a później bloku 8 - jako więzień polityczny. W wyniku szerzących się epidemii i chorób chory Stanisław zgłosił się do ambulatorium, w którym jako więzień dyżur pełnił jego kolega ze studiów w Krakowie dr Rudolf Diem. Dr Diem znał działalność polityczną Stanisława, wystarał się u lekarza obozowego SS o pozwolenie, by Wrona został jego pomocnikiem. Mając dostęp do chorych nie tylko leczył, ale nawiązał kontakty z więźniami i ludnością z terenu przyobozowego. Dzięki tym działaniom dostarczano z zewnątrz żywność, lekarstwa, a czasem materiał wybuchowy. 18 lutego 1942 r. Stanisława Wronę i trzech innych lekarzy przeniesiono do Więzienia Śledczego Montelupich w Krakowie, a stamtąd na Majdanek. Tu pracował w ambulatorium rewirowym. Z zapisków więźniów wynikało, że dr Wrona ratował życie współwięźniom obozowym, na ile tylko pozwalały na to warunki. 12 kwietnia 1943 r. znów został przewieziony do obozu w Oświęcimiu - Brzezince. Lekarzem obozowym SS był dr Mengele (odnaleziony w Brazylii). W chwili wyzwalania Oświęcimia przez wojska radzieckie stwierdzono, że Stanisław Wrona znalazł się w czwartej grupie wywiezionych 20 sierpnia 1944 r. do obozu w Natzweiller na terenie Francji. W kwietniu 1945 r. obóz ten został wyzwolony przez aliantów, po czym w sierpniu 1945r. dr Wrona-Merski powraca do kraju. Po zapoznaniu się z sytuacją polityczno-społeczną Polski powojennej, skontaktował się z władzami Stronnictwa Ludowego i w 1947 r. z tej listy otrzymał mandat poselski. Przewodniczył w Komisji Sejmowej Zdrowia. Na posiedzeniach komisji wypowiadał się o bezpłatnym lecznictwie dla ludzi. Poczynił kroki w kwestii porozumienia się z ówczesnymi władzami samorządowymi w Żółkiewce, by pobudować szpital, ale władze nie wyraziły na to zgody. Ożenił się z p. Reginą Walczak i zamieszkał w Warszawie. Życie posła Wrony nie było usłane różami, ponieważ w wyniku pobytu w obozach stał się złośliwy i ironiczny. Uważano go więc za dziwaka, mąciciela i intryganta. Zarzucano mu: dlaczego przeżył obóz...? - do chwili, aż znów znalazł się w więzieniach. Po półtorarocznym po- zdjęcie obozowe Dr Stanisław Wrona z żoną w gabinecie lekarskim w domu rodzinnym w Zaburzu

32 34 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Grób rodzinny Wronów na cmentarzu w Żółkiewce bycie w więzieniu, schorowany wrócił z żoną do rodzinnego domu. Pomagał w gospodarstwie, opiekował się 86-letnią matką i dalej leczył. Za usługi i porady lekarskie brał niewielkie pieniądze lub wcale. Po zjednoczeniu się ruchu ludowego w 1955 r. z powrotem przeniósł się do Warszawy i wstąpił w szeregi Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Jednak każdego roku podupadał na zdrowiu. Zmarł w szpitalu 5 marca 1963 r. w wieku 70 lat. Pochowany został w rodzinnym grobie Wronów na cmentarzu parafialnym w Żółkiewce. Po śmierci żona sprzedała posiadłość rodzinną Wrony - Państwowemu Nadleśnictwu w Biłgoraju. Sama wyjechała do Warszawy. Stanisław Wrona należał do wybitnych chłopskich działaczy o poglądach radykalnych. W swojej żmudnej drodze życia, od wiejskiego działacza ruchu ludowego wyrósł do rangi działacza szczebla centralnego. Był posłem na Sejm w czterech kadencjach w okresie międzywojennym oraz jedną kadencję Sejmu Ustawodawczego PRL. Cieszył się poparciem i uznaniem ludzi dlatego, że stawał w obronie ludności wiejskiej. Z pogardą wyrażał się o niesprawiedliwości społecznej i szukał w swojej działalności środków zaradczych. Był urodzonym mówcą, dzięki temu wpływał na emocje słuchaczy. W jego działaniu przejawiała się zaciętość i determinacja. Za niekończącą się walkę i doprowadzenie do realizacji dążeń należy mu się pierwsze miejsce wśród całej plejady działaczy ruchu ludowego. Materiał wykorzystałam z własnej pracy magisterskiej Stanisław Wrona mało znany i zapomniany wybitny działacz Ruchu Ludowego Jadwiga Radecka HISTORIA ŻÓŁKIEWKI Żółkiewka w wolnej Polsce c.d. Lewostronna część pogorzeliska Żółkiewki.

33 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ Tragiczny pożar, który miał miejsce 21 maja 1938 r. zniszczył ponad 80% drewnianej zabudowy w centrum Żółkiewki. Po pożarze pozostały tylko zgliszcza i sterczące kikuty kominów Prawostronna część pogorzeliska Żółkiewki. świadczące o tym, że w tych miejscach znajdowały się domy mieszkalne. Większość mieszkańców pozostała bez dachu nad głową. W tym czasie ludność żydowska w Żółkiewce stanowiła około 65% całej populacji mieszkańców. Brak planów zagospodarowania przestrzennego oraz trudna sytuacja materialna pogorzelców nie pozwoliły na racjonalną odbudowę spalonej Prawostronna część pogorzeliska Żółkiewki.

34 36 Nr 1(10)/2012 (luty) PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA osady. W większości pobudowano tymczasowe, prowizoryczne budki i lepianki. Przygotowywano się do planowej odbudowy. Rozpoczęto opracowywanie planów urbanistycznych oraz zbudowano cegielnię w Woli Żółkiewskiej, która miała zabezpieczyć cegłę na odbudowę. Wybuch II wojny światowej nie pozwolił na realizację ambitnych planów odbudowy Żółkiewki, chociaż nowoczesna cegielnia została zbudowana i jeszcze przed wybuchem wojny rozpoczęła produkcję cegły, wykorzystywanej głównie na budowę szkoły. Cegielnia wybudowana w 1938/39 roku pod potrzeby odbudowy zniszczonej w wyniku pożaru Żółkiewki. Zbrodnicza polityka hitlerowskich Niemiec doprowadziła do prawie całkowitego wymordowania ludności żydowskiej. Nieliczni mieszkańcy tej narodowości, którym udało się przeżyć koszmar tej zagłady, opuścili Żółkiewkę jeszcze przed wkroczeniem na stałe okupanta hitlerowskiego. Znaczna ich liczba opuściła Żółkiewkę na początku października 1939 roku z ustępującą armią radziecką, po tajnych porozumieniach Ribentrop - Mołotow i tylko dzięki temu przeżyli wojnę i okupację. Trzech z nich żyjący w Izraelu, w tym Chaim Zylberklang, dla upamiętnienia tragedii narodu żydowskiego postawiło pomnik granitowy, w kształcie macewy, na miejscu ostatniej zbiórki Żydów na placu dawnego rynku w centrum Żółkiewki, przed śmiertelnym marszem do Izbicy i wymordowaniem ich w Bełżcu i Sobiborze. Pomnik upamiętniający pomordowanych Żydów z Żółkiewki. Poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Żółkiewki społeczeństwo upamiętniło budując im okazały pomnik w parku. Bohdan Kiełbasa

35 PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA (luty) Nr 1(10)/ Pomnik poświęcony poległym i pomordowanym mieszkańcom Żółkiewki. Do matki Polki! Chłaniów 1943 roku O matko Polko! Czemu wciąż jesteś taka smutna? Czy nieposłuszne są dzieci twoje? Czy dola twa jest okrutna? Oj, nie dlatego ja wciąż płaczę, mój smutek z innej przyczyny Bo nie wracają z tej strasznej wojny moje najmilsze syny. A kiedy czytam list syna mego, zbrudzony gdzieś przez deszcze, To serce moje chwyta taka boleść. Czy chociaż żyje jeszcze? O matko Polko! Syn twój nie wróci bo tam w Dębicy Za Polski sprawę oddał młode życie zawisł na szubienicy I nikt nie widział jak go męczono w lagrach słynnej Dębicy. Tylko jeden Pan Bóg... na pewno jego w poczet męczenników policzy. A ten twój drugi co ciebie matko tak czule żegnał na ganku, Ten jeszcze żyje, lecz uwięziony w Lublinie jest na zamku. Lecz nie myśl matko, że był przestępcą lub jakimś łajdakiem. Dlatego tylko, że kochał Polskę? dlatego, że był Polakiem? Dziś nie jednej matce łza w oczach się świeci, bo tam w partyzantce utraciły dzieci. Nie jedna też nie wie gdzie to jest mogiła, Która jej syna zwłoki gdzieś pokryła. Konał w cierpieniu żołnierz w poniewierce, w łzach się rozpływa dziś matczyne serce. Jęk płynie z obozów... dymią krematoria, O walce z najeźdźcą opisze historia. KĄCIK LITERACKI Honorata Banach

36 38 Nr 1(10)/2012 (luty) CIEKAWOSTKI PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Bobry w Chłaniowie Robota bobrów w miejscowości Chłaniów Bóbr jest gatunkiem chronionym nie tylko w Polsce ale znajduje sie również na liście gatunków podlegających specjalnej ochronie w Unii Europejskiej. Bóbr to zwierzę inteligentne. Buduje tamy i kanały, chroniąc swoją rodzinę przed zagrożeniami. Nawadnia tym samym tereny suche i przyczynia się do zmiany ich ekosystemu. Jest bardzo rodzinny i żyje ze swą drugą połową aż do śmierci. Bobry także troskliwie wychowują swoje młode, które rodzą się raz do roku, na wiosnę. Co ciekawe obowiązki przy małych bobrach, których może być od 2 do 4 w miocie, pełnią jednakowo mama, tata i starsze dzieci. bn zdjęcia Damian Lewicki KĄCIK KULINARNY Rolada z kurczaka 3 porcje kurczak 1,5 kg x 3 szt mięso mielone wieprzowe 60 dag olej ½ szkl jaja 2 szt pietruszka nać 1 pęczek majeranek 1 op sól, pieprz, vegeta, gałka muszkatołowa, do smaku rękaw do pieczenia, sznurek Wykonanie: Przeprowadzić rozbiór tuszki, usunąć kości, tak aby uzyskać płat mięsa ze skórą zdjęty z tuszki. Mięso mielone doprawić solą, pieprzem i innymi przyprawami. Dodać nać pietruszki i jajka. Wymieszać. Tuszkę wyłożyć na rozcięty płat rękawa, posypać solą, wyłożyć masę mieloną na tuszkę, rozsmarować. Zrolować kurczaka z farszem i ściśle zawinąć rękaw formując równy wałek. Piec w temperaturze C przez 90 min. Ostudzić, wyporcjować. Smacznego!

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY kwiecień 2009 Miesięcznik * Rok III * Nr 4(16) * nakład 1000 egz. * kwiecień 2009 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Poseł na Sejm RP z wizytą w Dzierzgoniu,

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 12 styczeń-marzec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny WITAMY Zapraszamy do lektury XII już numeru naszego kwartalnika.

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

Do zaczytania jeden krok...

Do zaczytania jeden krok... 22 maja 2015 Nr 11 (860) Do zaczytania jeden krok... Główną ideą festiwalu jest zachęcenie dzieci do czytania, ale także zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom mówi Izabela Kula, dyrektorka

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ Wielu z nas zna przysłowie: Choćby cię smażono w smole, nie mów, co się dzieje w szkole. Jednak jubileusz, jakim jest 40-lecie szkoły, to z pewnością okoliczność, która

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU 1 2 SPIS TREŚCI 4 JAK REALIZUJEMY PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE? DOBRO WSPÓLNE. OPISY WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW

MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW Nr 3/2014 magazyn PKUconnect MOC ŚWIĄTECZNYCH PRZEPISÓW NIECH BĘDZIE Z WAMI! KULTURA POD CHOINKĄ PODPOWIADAMY, CO WYBRAĆ NA PREZENT PKU W USA I NA WĘGRZECH HISTORIE DANA I RÉKI O MAGII ŚWIĄT ROZMAWIAMY

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo