I Fundusz statutowy , ,45. 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami ,46 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami. 3 Fundusze specjalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Fundusz statutowy 284.858,45 284.858,45. 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami 230.224,46 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami. 3 Fundusze specjalne"

Transkrypt

1 Fundacja Bank Żywności BLANS Łódź, al. Piłsudskiego 150/152 NA DZEŃ POZ. AKTYWA ROK POPRZEDN ROK BEŻĄCY POZ. PASYWA ROK POPRZEDN ROK BEŻĄCY A AKTYWA TRWAŁE , ,79 A FUNDUSZE WŁASNE , ,91 Fundusz statutowy , ,45 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe , ,79 Fundusz z aktualizacji wyceny Należności Wynik finansowy za rok obrotowy ,46 V V B długoterminowe nwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe MAJĄTEK OBROTOWY Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych Należności któtkoterminowe nwestycje krótkoterminowe 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami ,46 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami , ,07 B ZOBOWĄZANA REZERWY NA ZOBOWĄZANA , ,25 Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 195,- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1 Kredyty i pożyczki 8.873, , , ,95 1 Środki pieniężne , ,82 2 nne zobowiązania 8.873, ,95 2 Pozostałe aktywa 3 Fundusze specjalne finansowe Rezerwy na zobowiązania C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe V Rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 nne rozliczenia międzyokresowe , ,86 SUMA PASYWÓW , ,86

2 STRUKTURA WYDATKÓW W 2004 R. Lp Rodzaj kosztu ( wydatku ) Statutowy Administracyjny Razem 1 Wynagrodzenia i świadczenia , , ,92 2 Wydatki związane z użytkowaniem lokalu , ,29 3 Wydatki transportowe , ,81 4 Wydatki na promocję działalności 2.000, ,- 5 Telefon i poczta , ,22 6 Zakup materiałów , ,85 7 Podróże służbowe krajowe 4.989, ,40 8 Szkolenie Składka członkowska 2.100, ,- 10 Wydatki związane z naprawą samochodu 3.863, ,52 11 Wydatek na wypoczynek letni dla dzieci z rodzin najuboższych , ,91 12 Wydatki związane ze szkoleniem wolontariuszy 510, ,- 13 Pozostałe wydatki ( opłata r-ku bankowego, remont magazynu, , , ,01 ubezpieczenie) 14 Wydatki na nabycie środków trwałych - 500,- 500,- Razem wydatki , , ,93

3 RACHUNEK WYNKÓW NA DZEŃ POZ NAZWA POZYCJ KWOTA ZA ROK UBEGŁY KWOTA ZA ROK BEŻĄCY A Przychody z działalności statutowej , ,55 Składki brutto określone statutem - nne przychody określone statutem , ,55 B Koszty realizacji zadań statutowych , C Wynik z działalności statutowej , ,85 D Koszty administracyjne , ,72 1 Zużycie materiałów i energii 6.233, ,85 2 Usługi obce , ,74 3 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 9.844, ,73 4 Amortyzacja , ,03 5 Pozostałe , ,37 E Pozostałe przychody ,16 F Pozostałe koszty 5, ,83 G Przychody finansowe - - H Koszty finansowe - - Wynik brutto na działalności , ,46 J K Zyski i straty nadzwyczajne - - Zyski nadzwyczajne - - Straty nadzwyczajne - - Zysk ( strata ) , ,46 Różnica zwiększająca koszt roku następnego Różnica zwiększająca przychody roku następnego , ,46

4 STRUKTURA PRZYCHODÓW W 2004 R 1. MEJSK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ,79 2. REGONALNE CENTRUM POLTYK SPOŁECZNEJ 9.000,- 3. BPH WARSZAWA ,- 4. BSE WARSZAWA ,- 5. NBP WARSZAWA ,- 6. ŚWĘTOKRZYSK BANK ŻYWNOŚC 199,95 7. FEDERACJA POLSKCH BANKÓW ŻYWNOŚC ,24 8. FUNDACJA UWOLNENE ,73 9. URZĄD GMNY ŻYCHLN 500,- 10. ŁÓDZK URZĄD WOJEWÓDZK 4.924,- 11. FORE GERNAND BERNACK 2.100,- 12. WPŁATY DAROWZNY NA REMONT MAGAZYNU 6.304, , DARY RZECZOWE , KOLONE WPŁATY ,- 15. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE ,- SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 16. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE ,71

5 STRUKTURA KOSZTÓW W 2004 R. 1. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ,03 2. WYNAGRODZENA ,50 3. UBEZPECZENE SPOŁECZNE FUNDUSZ PRACY ,14 4. UMOWY ZLECENA O DZEŁO ,28 5. ZUŻYCE MATERAŁÓW ( DRUK, OLEJ NAPĘDOWY ENERG ELEKTRYCZNEJ) ,85 6. PROMOCJA NFORMACJA 2.000,- 7. KOSZTY EKSPLOATACJ ( CZYNSZ, WYWÓZ ODPADÓW PARKOWANE SAMOCHODU) ,29 8. TELEFON, NTERNET POCZTA ,22 9. UBEZPECZENA ( SAMOCHÓD MENA ) 3.692,- 10. TRANSPORT WYNAJĘTY , NAPRAWA SAMOCHODU FORD TRANST 3.863,52 12.SKŁADK CZŁONKOWSKE DO FEDERACJ POLSKCH BANKÓW ŻYWNOŚC 2.100,- 13. OPŁATY RACHUNKU BANKOWEGO 1.479, KRAJOWE PODRÓŻE SŁUZBOWE 4.989, SZKOLENE WOLONTARUSZY 510,- 16. POZOSTAŁE USŁUG OBCE W TYM REMONT MAGAZYNU , KOLONE , , WYDANE DARÓW RZECZOWYCH , POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ,83 RAZEM KOSZTY

6 1. Zmiany stanu wartości środków trwałych a) stan wg wartości ewidencyjnej Grupa składników Stan na Aktualizacja Przychody Rozchody Stan na koniec roku środków trwałych początek roku obrotowego 1. Grunty własne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Urządzenia techniczne i ,98 0,00 500,00 0, ,98 maszyny 4. środki transportu ,99 0,00 0, , ,99 5. Pozostałe środki trwałe 7.054,97 0,00 0,00 0, ,97 6. nwestycje rozpoczęte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zaliczki na poczet inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM ,94 0,00 500, , ,94 b) umorzenia Grupa składników środków trwałych Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego Stan netto środków trwałych na początek roku Stan netto środków trwałych na koniec roku 1. Grunty własne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Urządzenia techniczne i maszyny ,14 0, ,12 0, , , ,72 4. środki transportu ,06 0, , , , , ,49 5. Pozostałe środki trwałe 6.577,39 0,00 0,00 0, ,39 477,58 477,58 6. nwestycje rozpoczęte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Zaliczki na poczet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycji RAZEM ,59 0, , , , , ,79

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA (nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej) NA DZIEŃ 31.12. 2009 STAN AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00

Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na. A Fundusze własne 25532,01 0,00 Bilans na dzień 31.12.2013 r. Regon Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137,poz. 1539 z późn. zm.) Stowarzyszenie -projekt Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. Podstawowym celem działania Fundacji jest: a. prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 SZCZECIN UL. GDAŃSKA 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 4120 97-427 ROGOWIEC UL. INSTALACYJNA 14 INSTAL BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Pawilon handlowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo