WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ"

Transkrypt

1 Miejski Szpital Zespolony Ul. Niepodległości Olsztyn WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PT. POPRAWA OPIEKI PERINATALNEJ GWARANCJĄ ZDROWIA SPOŁECZNOŚCI SUBREGIONU OLSZTYŃSKIEGO (Ogłoszenie nr 2015/S Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 4 marca 2015 r.). Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) dokonuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (na mocy art. 38 ust. 1 ustawy) oraz jej modyfikacji (na mocy art. 38 ust. 4 ustawy), zgodnie z otrzymanymi pytaniami: WSZYSTKIE PAKIETY Pytanie nr 1 Dotyczy: Całości Zamówienia, wszystkie pakiety. Czy Zamawiający dopuści ww. postępowania sprzęt fabrycznie nowy wyprodukowany w 2014r.? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania sprzętu wyprodukowanego w roku 2014 r. PAKIET NR 1 Pytanie nr 2 Lp.4. Czy zamawiający dopuści pompę z zakresem dozowania od 0,1 do 1200 ml/h? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy z zakresem dozowania od 0,1 do 1200 ml/h Pytanie nr 3 Lp.5. Czy zamawiający dopuści pompę z zakresem dozowania bolusa od 50 do 1200 ml/h? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pompy z zakresem dozowania bolusa od 50 do 1200 ml/h. Pytanie nr 4 Lp. 6. Czy poprzez bolus manualny zamawiający rozumie bolus realizowany przez przesuniecie tłoka popychacza strzykawki równoczesną prezentacją podanego bolusa na ekranie pompy w czasie rzeczywistym? Zamawiający poprzez bolus manualny rozumie bolus realizowany przez przesuniecie tłoka popychacza strzykawki równoczesną prezentacją podanego bolusa na ekranie pompy w czasie rzeczywistym. 1

2 Pytanie nr 5 Lp.9. Czy zamawiający dopuści pompę z czytelną klawiaturą symboliczną ułatwiającą programowanie urządzenia? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy z czytelną klawiaturą symboliczną ułatwiającą programowanie urządzenia. Pytanie nr 6 Lp.12. Czy zamawiający dopuści pompę z zakresem ciśnienia okluzji do 900 mmhg (min. 20 poziomów)? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy z zakresem ciśnienia okluzji do 900 mmhg (min. 20 poziomów). Pytanie nr 7 Lp. 16. Wnosimy o dopuszczenie pompy z historią 1500 wpisów. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy z historią 1500 wpisów. Pytanie nr 8 Lp. 15. Wnosimy o dopuszczenie pompy posiadającej rozbudowany system alarmów, w tym ostrzeżenie końca infuzji realizowane gdy do zakończenia infuzji pozostało mniej niż 5 minut, a leku strzykawce pozostało mniej niż 10% jej objętości. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy posiadającej rozbudowany system alarmów, w tym ostrzeżenie końca infuzji realizowane gdy do zakończenia infuzji pozostało mniej niż 5 minut, a leku strzykawce pozostało mniej niż 10% jej objętości. Pytanie nr 9 Lp. 26. Czy Zamawiający wymaga pompy, która oferuje ochronę przed porażeniem elektrycznym: klasy II.? Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania pompy, która oferuje ochronę przed porażeniem elektrycznym: klasy II. Pytanie nr 10 Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z regulowanym ciśnieniem okluzji w zakresie od 50 mmhg do 950 mmhg z czasem pracy akumulatora 10 h przy infuzji 5ml/h? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy strzykawkowej z regulowanym ciśnieniem okluzji w zakresie od 50 mmhg do 950 mmhg z czasem pracy akumulatora 10 h przy infuzji 5ml/h. Pytanie nr 11 Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową, która wymaga odłączenia uchwytu przy wpinaniu urządzenia do stacji dokującej? Operację tę można wykonać jedną ręką. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy strzykawkowej, która wymaga odłączenia uchwytu przy wpinaniu urządzenia do stacji dokującej. 2

3 PAKIET NR 2 Pytanie nr 12 pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadający zasilanie akumulatorowe na 5 godzin pracy w transporcie? Jest to wystarczający czas do komfortowego użytkowania urządzenia. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru posiadającego zasilanie akumulatorowe na 5 godzin pracy w transporcie. Pytanie nr 13 pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadający wielofunkcyjny przycisk do nawigacji i sterowania urządzeniem? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru posiadającego wielofunkcyjny przycisk do nawigacji i sterowania urządzeniem. Pytanie nr 14 pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr nieposiadający wskaźnika artefaktu? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pulsoksymetru, nieposiadającego wskaźnika artefaktu. Pytanie nr 15 pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadający pamięć 72 h trendu z rozdzielczością pomiaru 10 s.? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru posiadającego pamięć 72 h trendu z rozdzielczością pomiaru 10 s. Pytanie nr 16 pkt. 35,36 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadający port RS-232 przeznaczony do eksportu danych do specjalnie dedykowanego oprogramowania PC? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru posiadającego port RS-232. Pytanie nr 17 pkt. 34,37 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr nieposiadający funkcji przywołania pielęgniarki? Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru nieposiadającego funkcji przywołania pielęgniarki. Pytanie nr 18 pkt. 38,39 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr nieposiadający regulacji czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%.? Jest to funkcja oferowana przez jednego producenta urządzeń i w znaczący sposób ogranicza możliwość złożenia oferty przez inny podmiot. Pulsoksymetr posiada natomiast pauzę alarmu dźwiękowego zakresie: 30, 60, 90, 120 s. 3

4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pulsoksymetru z pauzę alarmu dźwiękowego zakresie: 30, 60, 90, 120 s. Pytanie nr 19 pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadający alarm niskiego stanu akumulatora? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru, posiadającego alarm niski stanu akumulatora. Pytanie nr 20 pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadający regulacje głośności pulsu i alarmów ale bez możliwości regulacji głośności przycisków? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru, posiadającego regulację głośności pulsu i alarmów ale bez możliwości regulacji głośności przycisków. Pytanie nr 21 Czy Zamawiający dopuści do postepowania pulsoksymetr którego wskaźnik perfuzji: 0,04-20% Jedna dziesiata nie wpływa na odczyt wskaźnika i nie podlegają obliczeniom w całym zakresie pomiaru wnosimy zatem o dopuszczenie parametru. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru, którego wskaźnik perfuzji wynosi 0,04-20%. Pytanie nr 22 Czy Zamawiający dopuści do postepowania pulsoksymetr którego wskaźnik perfuzji: 0,05-20% Dwie dziesiąte nie wpływają na odczyt wskaźnika i nie podlegają obliczeniom w całym zakresie pomiaru wnosimy zatem o dopuszczenie parametru. Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru, którego wskaźnik wynosi 0,05-20%. Pytanie nr 23 Czy Zamawiający dopuści do postepowania pulsoksymetr którego zakres częstości pulsu: min -1 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru, którego zakres częstości pulsu: min -1. Pytanie nr 24 Czy Zamawiający dopuści do postepowania pulsoksymetr którego zakres częstości pulsu: min. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru, którego zakres częstości pulsu: min. Pytanie nr 25 Czy Zamawiający dopuści do postepowania pulsoksymetr którego zakres częstości pulsu: min 4

5 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru, którego zakres częstości pulsu: min. Pytanie nr 26 Czy Zamawiający dopuści do postepowania pulsoksymetr którego zakres częstości pulsu: min. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru, którego zakres częstości pulsu: min. Pytanie nr 27 Czy Zamawiający dopuści do postepowania pulsoksymetr którego ekran wyświetlacz jest wykonany w technologii LCD prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty Ostrzegawcze. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru, którego ekran wyświetlacz jest wykonany w technologii LCD prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty Ostrzegawcze. Pytanie nr 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania wyświetlanie amplitudy tętna z wypełnieniem fali Zamawiający dopuszcza możliwość wyświetlania amplitudy tętna z wypełnieniem fali. Pytanie nr 29 Czy Zamawiający oczekuje by urządzenie wyświetlało w tym samym czasie wszystkie amplitudy mierzonych parametrów. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby urządzenia wyświetlało w tym samym czasie wszystkie amplitudy mierzonych parametrów. Pytanie nr 30 Czy Zamawiający oczekuje by urządzenie wyświetlało przez cały czas parametry górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby urządzenie wyświetlało przez cały czas parametry górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna. Pytanie nr 31 Czy Zamawiający oczekuje by urządzenie wyświetlało przez cały czas rzeczywisty pracy urządzenia. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby urządzenie wyświetlało przez cały czas rzeczywisty pracy urządzenia. Pytanie nr 32 Czy Zamawiający oczekuje by urządzenie posiadało możliwość przeglądów bieżących parametrów w module tabelarycznym. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby urządzenie posiadało możliwość przeglądów bieżących parametrów w module tabelarycznym. 5

6 Pytanie nr 33 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem (Wskaźnik komunikat czujnika) Zamawiający odstępuje od wymogu wskaźnik komunikat czujnika. Pytanie nr 34 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem (Funkcja przywołania pielęgniarki, Interfejs przywołania pielęgniarki) jest to rozwiązanie jest tożsame i pojawił się dualizm parametrów wymaganych. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 35 Prosimy o podanie wzoru algorytmu do pozycji 38,39 wzoru matematycznego dla obliczeń podanych funkcji. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 36 Czy Zamawiający wymaga by Alarm dla rozładowanej baterii, Alarm wizualny i dźwiękowy dla całkowicie rozładowanej baterii wyświetlał się osobno. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby alarm dla rozładowanej baterii, Alarm wizualny i dźwiękowy dla całkowicie rozładowanej baterii wyświetlał się osobno. Pytanie nr 37 Pkt. 4 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru pracującego 2,5-3 godziny (w zależności od intensywności użytkowania) na w pełni naładowanych bateriach, bez możliwości wymiany baterii na 10-cio godzinne. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru pracującego 2,5-3 godziny (w zależności od intensywności użytkowania) na w pełni naładowanych bateriach,, bez możliwości wymiany baterii na 10-cio godzinne. Pytanie nr 38 Pkt. 5 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o wadze 2,05 kg Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru o wadze 2,05 kg. Pytanie nr 39 Pkt. 8 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru regulowanego za pomocą przycisków na przednim panelu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru regulowanego za pomocą przycisków na przednim panelu. Pytanie nr 40 Pkt. 10 Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru pulsu /min Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru z zakresem pomiaru pulsu /min. Pytanie nr 41 6

7 Pkt. 11 W związku z faktem, iż wskaźnik perfuzji stanowi relatywną ocenę siły pulsu w miejscu monitorowania prosimy o dopuszczenie urządzenia ze słupkowym wskaźnikiem siły pulsu Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru ze słupkowym wskaźnikiem siły pulsu. Pytanie nr 42 Pkt.15, 17 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru bez możliwości skutecznego pomiaru przy niskiej perfuzji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pulsoksymetru bez możliwości skutecznego pomiaru przy niskiej perfuzji. Pytanie nr 43 Pkt. 6 Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru pulsu /min Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru z zakresem pomiaru pulsu /min. Pytanie nr 44 Pkt.30 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z wskaźnikiem odłączenia czujnika bez wskaźnika zdjęcia czujnika i komunikatu czujnika. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru ze wskaźnikiem odłączenia czujnika bez wskaźnika zdjęcia czujnika i komunikatu czujnika. Pytanie nr 45 Pkt.33 Prosimy o dopuszczenie 120 godzin zapisu danych co 10 sekund Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru ze 120 godzinnym zapisem danych co 10 sekund. Pytanie nr 46 Pkt. 34 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru bez interfejsu przywołania pielęgniarki Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pulsoksymetru bez interfejsu przywołania pielęgniarki. Pytanie nr 47 Pkt. 36 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru ze złączem USB oraz możliwością podłączenia do komputera, bez złącza mini USB. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru ze złączem USB oraz możliwością podłączenia do komputera, bez złącza mini USB. Pytanie nr 48 Pkt. 37. Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru bez funkcji przywołania pielęgniarki. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pulsoksymetru bez funkcji przywołania pielęgniarki. Pytanie nr 49 7

8 Pkt. 38, 39 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru bez możliwości opóźnienia czasu reakcji na zmianę saturacji. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru bez możliwości opóźnienia czasu reakcji na zmianę saturacji. Pytanie nr 50 Pkt.47, 48 Prosimy o dopuszczenie alarmu rozładowania baterii, który włącza się 15 minut przed rozładowaniem baterii. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru z alarmem rozładowania baterii, który włącza się 15 minut przed rozładowaniem baterii. Pytanie nr 51 Pkt. 49 Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru bez możliwości zawieszenia alarmów dźwiękowych, z możliwością ustawienia poziomu głośności i priorytetu alarmu Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 52 Dotyczy pkt 4.: Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, którego maksymalny pobór prądu wynosi 70 VA? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, którego maksymalny pobór prądu wynosi 70 VA Pytanie nr 53 Dotyczy pkt 5.: Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, o masie mniejszej niż 3kg? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, o masie mniejszej niż 3kg. Pytanie nr 54 Dotyczy pkt 8.: Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, obsługiwany przez użytkownika za pomocą przycisków funkcyjnych? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, obsługiwany przez użytkownika za pomocą przycisków funkcyjnych. Pytanie nr 55 Dotyczy pkt 10.: Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, rejestrujący zakres wartości pulsu w zakresie bpm? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, rejestrujący zakres wartości pulsu w zakresie bpm. Pytanie nr 56 Dotyczy pkt 11.: Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, rejestrujący zakres wartości pulsu w rozdzielczości 1bpm, przy zachowaniu dokładności +/-3bpm? 8

9 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, rejestrujący zakres wartości pulsu w rozdzielczości 1bpm, przy zachowaniu dokładności +/-3bpm. Pytanie nr 57 Dotyczy pkt 16.: Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, rejestrujący wartości pulsu wakresie30-300bpm +/-3bpm? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, rejestrujący wartości pulsu w zakresie30-300bpm +/-3bpm. Pytanie nr 58 Dotyczy pkt 33.: Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, wyposażony w 72 godzinną pamięć trendów, zapamiętujący do pomiarów NIBP oraz 800 zdarzeń alarmowych? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, wyposażony w 72 godzinną pamięć trendów, zapamiętujący do pomiarów NIBP oraz 800 zdarzeń alarmowych. Pytanie nr 59 Dotyczy pkt 36.: Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, pozbawiony portu Mini USB? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksymetru wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, pozbawionego portu Mini USB. Pytanie nr 60 Dotyczy pkt 38,39.: Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, pozbawiony funkcji opóźnienia alarmów? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pulsoksymetru wymiarach 200x240x190mm +/-2mm i pozbawionego funkcji opóźnienia alarmów. Pytanie nr 61 Dotyczy pkt 49.: Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr o wymiarach 200x240x190mm +/-2mm, umożliwiający zawieszenie dźwięków alarmowych w zakresie 60s, 90s oraz 120s, przy jednoczesnym generowaniu alarmów wizualnych? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pulsoksymetru o podanych w pytaniu parametrach. Pytanie nr 62 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry o parametrach jak poniżej: -Pojemność pracy akumulatora do 4h -Menu w jęz. angielskim -Nawigacją i sterowaniem poprzez dotykowy ekran i funkcyjne przyciski -Zakres częstości pulsu: ud/min -Bez złącza usb i mini usb. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 9

10 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania pulsoksymetru o podanych w pytaniu parametrach. Pytanie nr 63 Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany pulsoksymetr posiadał odłączany panel przedni, umożliwiający użytkowanie go jako urządzenia transportowego z własnym zasilaniem? Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby dostarczany pulsoksymetr posiadał odłączany panel przedni, umożliwiający użytkowanie go jako urządzenia transportowego z własnym zasilaniem. Pytanie nr 64 Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany pulsoksymetr miał możliwość rozbudowy o nieinwazyjny i ciągły pomiar hemoglobiny, karboksyhemoglobiny i methemoglobiny? Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby dostarczany pulsoksymetr miał możliwość rozbudowy o nieinwazyjny i ciągły pomiar hemoglobiny, karboksyhemoglobiny i methemoglobiny 10

11 PAKIETY NR 3 i 4 Pakiet nr 3. Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem 2 sztuki. Pakiet nr 4: Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem 1 sztuka Pytanie nr 65 Prosimy do dopuszczenie do postępowania inkubatory fabrycznie nowe wyprodukowane z końcem roku Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania inkubatorów wyprodukowanych z końcem roku Pytanie nr 66 Zewnętrzny wyświetlacz LED z możliwością umiejscowienia na kopule inkubatora w miejscu umożliwiającym jego obserwację z lewej i prawej strony inkubatora z możliwością jego pochylenia. Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 8 cali, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia (regulacja wielopłaszczyznowa) umożliwiająca obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora Prosimy o podanie uzasadnienia klinicznego dla wprowadzonego wymogu granicznego związanego z konstrukcją, rodzajem wyświetlacza ekranu oraz regulacją wielopłaszczyznową? W naszej ocenie wyświetlacz powinien przede wszystkim prezentować parametry pracy urządzenia, bez potrzeby regulacji jego położenia, w sposób nie ograniczający personelowi dostępu do nastawiania i kontroli parametrów mikrośrodowiska we wnętrzu kopuły inkubatora oraz bez względu na aktualną pozycję personelu przy inkubatorze (dzięki np. centralnemu usytuowaniu ekranu). Inkubator firmy Atom Incu i oraz Dual Incu i, posiadają ekran o przekątnej 8,5 i jest mocowany do stanowiska z boku inkubatora, posiada również w/w regulacje. Prosimy o usunięcie tych zapisów, gdyż nie ma on znaczenia klinicznego i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie, prosimy o wprowadzenie zapisu uwzględniającego przedstawioną wyżej argumentację i dopuszczenie rozwiązania zapewniającego czytelną prezentacje parametrów nastawianych i monitorowanych pacjenta. Zamawiający dopuszcza proponowane w pytaniu rozwiązanie tj. zaoferowanie inkubatora z wyświetlaczem LED prezentującym pracę urządzenia, bez potrzeby regulacji jego położenia, w sposób nie ograniczający personelowi dostępu do nastawienia i kontroli parametrów mikrośrodowiska we wnętrzu kopuły inkubatora oraz bez względu na aktualną pozycję personelu przy inkubatorze (dzięki np. centralnemu usytuowaniu ekranu). Pytanie nr 67 Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ i wprowadzenie wymogu otwieranych dwóch, przeciwległych ścianek inkubatora. Takie rozwiązanie nie wpływa na koszty urządzenia, zapewnia natomiast ergonomię pracy personelu, łatwy dostęp do pacjenta oraz kompatybilność sprzętu w ramach oddziału Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania inkubatora z otwieranymi przeciwległymi ściankami inkubatora. 11

12 Pytanie nr 68 Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z lewej i prawej strony. Zapis powyższy w zakresie sposobu regulacji położenia materacyka jak i zakresu regulacji jest charakterystyczny dla jednego dostawcy firmy Dutchmed tj. inkubatora hybrydowego Atom Dual Incu i, co stoi w sprzeczności z zasadą uczciwej konkurencji. Pragniemy zwrócić uwagę, że zapis taki wprowadza istotne utrudnienie dla personelu, gdyż w trakcie zabiegów przy pacjencie (a więc w polu sterylnym), kiedy zajdzie potrzeba zmiany pochylenia leża - w przypadku pokręteł zewnętrznych konieczne jest dotknięcie niesterylnych pokręteł. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż w obecnym brzmieniu nie ma uzasadnienia klinicznego i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie, prosimy o dopuszczenie do postępowania inkubatory z regulacją położenia materacyka w zakresie ±12, bez szczegółowego definiowania sposobu realizacji tej funkcji, gdyż różni producenci w inny sposób realizują tę funkcjonalość, pozostając w zgodzie z normami przewidzianymi dla inkubatorów oraz cechami użytkowymi opisanymi w tym punkcie SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatorów z regulacją położenia materacyka w zakresie ±12, bez szczegółowego definiowania sposobu realizacji tej funkcji, pozostając w zgodzie z normami przewidzianymi dla inkubatorów oraz cechami użytkowymi opisanymi w tym punkcie SIWZ. Pytanie nr 69 Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora (za wyjątkiem nawilżania) 42 db Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora 44 db Przedstawiony w SIWZ zapis jest charakterystyczny dla inkubatorów oferowanych przez firmę Dutchmed, co w oczywisty sposób ogranicza zasady uczciwej konkurencji. Pragniemy wyjaśnić, że różni producenci w inny sposób podają wartości dopuszczalnego poziomu hałasu wewnątrz inkubatora. Częstą praktyką jest podawanie średniej wartości poziomu hałasu występującego we wnętrzu inkubatora lub też poziomu hałasu odpowiadającego określonym warunkom, w szczególności po ustabilizowaniu warunków termiczno-wilgotnościowych, kiedy wiatrak wymuszający obieg powietrza we wnętrzu budki pracuje wolno, drzwiczki są zamknięte, nie występuje sytuacja alarmowa sygnalizowana dźwiękiem, poziom hałasu wokół inkubatora jest niski, nie są aktywne wszystkie układy serwo regulacji. Tak więc, w praktyce poziom hałasu może być wyższy niż opisany w SIWZ przez Zamawiającego. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, czy Zamawiający przyjmie za akceptowalne (zgodnie z wymogami w tym zakresie zarówno europejskimi, jak i amerykańskimi) maksymalny poziom hałasu we wnętrzu kopuły inkubatora na poziomie 46dB ±3dB i czy górna wartość odnosić się ma do pracy inkubatora z aktywna funkcją servo nawilżania i servo tlenowego? Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w tej części, tak aby wymóg odzwierciedlał faktyczne parametry pracy inkubatora związane z poziomem głośności w wnętrzu kopuły i określił je zgodnie z wymogami w tym zakresie zarówno europejskimi, jak i amerykańskimi, na poziomie 46dB ±3dB, tak aby górna wartość odnosiła się ma do pracy inkubatora z aktywna funkcją servo nawilżania i servo tlenowego. Zmiana taka zapewni uczciwą konkurencję i możliwość wybrania przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. 12

13 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora z poziomem głośności we wnętrzu kopuły inkubatora na poziomie 46dB ±3dB, z górną wartością odnosząca się do pracy inkubatora z aktywną funkcją servo nawilżania i servo tlenowego. Pytanie nr 70 Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% Wymóg 1% rozdzielczości nastaw wilgotności w naszej ocenie nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego, a w praktyce nie jest możliwy do uzyskania. Wnosimy o usunięcie tego parametru, alternatywnie zmianę skoku nastaw wilgotności na min. 5%, co nie ogranicza uczciwej konkurencji, pozwalając jednocześnie na założenie ofert różnym Wykonawcom, zapewniając jednocześnie prawidłowe nawilżanie przestrzeni pacjenta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora wyposażonego w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością min. 5%. Pytanie nr 71 Aktywne nawilżanie podgrzewanie wody do temperatury wrzenia Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zespołu nawilżacza, zapewniają podgrzewanie wody do temperatury bliskiej wrzenia, bez możliwości choćby przypadkowego kontaktu z otoczeniem zbiornika nawilżacza. Ponadto w celu dezynfekcji lub sterylizacji nawilżacza, nie ma konieczności wykonywania skomplikowanych czynności związanych z rozbieraniem elementów nawilżacza w celu przeprowadzenia dezynfekcji. Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o doprecyzowanie wymogu w odniesieniu do przedstawionej argumentacji, tak by użytkownik miał możliwość wyboru między dezynfekcją a sterylizacją, ponadto aby powyższa czynność nie była związana koniecznością rozbierania zespołu nawilżacza na części oraz aby nawilżacz nie stanowił niebezpieczeństwa dla personelu, minimalizując jednocześnie ryzyko zakażeń. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania inkubatorów o proponowanym w pytaniu rozwiązaniu w zakresie parametru Aktywne nawilżanie podgrzewanie wody do temperatury wrzenia. Pytanie nr 72 Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 35 38,0 C W każdym inkubatorze temperatura 37 C stanowi barierę termiczną, której przekroczenie MUSI być sygnalizowane przez urządzenie. Decyzja o przekroczeniu tej temperatury przez urządzenie ogrzewające pacjenta musi być zawsze potwierdzone przez lekarza. Takie potwierdzenie jest również funkcją inkubatora (konieczność potwierdzenia przyciskiem). Nie oznacza to, że temperatura powyżej 37 C nie jest nadzorowana. Przeciwnie, jej nadzór jest nie tylko szczególnie zalecany, ale monitorowanie przez urządzenie temperatur powyżej 37 C jest bardzo precyzyjne i zabezpieczone alarmami. Wnosimy o wprowadzenie zapisu (34 37,5) C, jako w pełni uzasadnionego klinicznie. 13

14 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora z układem automatycznej regulacji temperatury (servo) bazującym na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 34 37,5 C. Pytanie nr 73 Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % Wnosimy o wykreślenie zapisu o informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub %, gdyż w przypadku inkubatorów zamkniętych zapis ten nie ma uzasadnienia klinicznego i praktycznego. Wymóg w tym zakresie spełnia jedynie firma produkująca inkubatory Atom Incu i, zatem utrzymanie takiego zapisu stoi w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora, który nie mierzy i nie podaje w formie cyfrowej parametru: informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub %. Pytanie nr 74 Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy Przedstawione w SIWZ zapisy są charakterystyczne dla rozwiązań konstrukcyjnych inkubatorów oferowanych przez firmę Dutchmed, w szczególności inkubatorów Atom Incu i oraz Dual Incu i. Prosimy o ich wykreślenie jako nie mających żadnego uzasadnienia klinicznego, a jedynie ograniczających zasady uczciwej konkurencji oraz możliwość złożenia oferty przez innych Wykonawców reprezentujących inne rozwiązania producenckie, przy spełnieniu wymagań związanych z dezynfekcją i czyszczeniem. Ponadto, pragniemy zwrócić uwagę, że istotnym ze względów użytkowych i klinicznych winno być możliwość podłączania czujników pomiarowych od strony przedniej panelu sterującego. Ponadto konieczność wyjmowania głowicy do podłączenia czujników pomiarowych nakłada na użytkownika dodatkowe czynności w celu dezynfekcji. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie ma on znaczenia klinicznego i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie zmianę zapisu, w sposób zapewniający użytkownikowi możliwość łatwej aplikacji czujników pomiarowych do urządzenia oraz ich dezynfekcji bez konieczności wykonywania zbędnych czynności. Zamawiający dopuszcza możliwość podłączenia czujników pomiarowych od strony przedniej panelu sterującego. Zamawiający zaznacza, że w pytaniu nie zostało szczegółowo określone inne rozwiązanie w zakresie postawionego wymogu. Pytanie nr 75 Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu Czy Zamawiający akceptuje alarm niskiego poziomu wody w nawilżaczu, który zapobiega i uprzedza sytuacji braku wody w nawilżaczu, chroniąc inkubator przed potencjalnym uszkodzeniem? 14

15 Zamawiający dopuszcza alarm niskiego poziomu wody w nawilżaczu, który zapobiega i uprzedza sytuacji braku wody w nawilżaczu, chroniąc inkubator przed potencjalnym uszkodzeniem. Pytanie nr 76 Szafka 1 sztuka Czy Zamawiający wymaga zaoferowania głębokiej szuflady na akcesoria wyposażonej dodatkowo w tacę z przegródkami na drobne akcesoria? Czy dla przyspieszenia aplikacji do pacjenta przechowywanych w szufladzie akcesoriów oraz zapewnienia komfortu pacjentowi, szuflada winna być podgrzewana? Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga proponowanych w pytaniu parametrów w odniesieniu do szafek. Pytanie nr 77 Elektryczna regulacja wysokości w zakresie min. 40 cm Prosimy o podanie uzasadnienia klinicznego dla precyzyjnie wprowadzonego wymogu zakresu regulacji położenia pionowego kopuły inkubatora? Opis powyższy jest charakterystyczny wyłącznie dla inkubatorów oferowanych przez firmę Dutchmed Atom Incu i i Dual Incu i. Wnosimy o wykreślenie zapisu precyzującego zakres regulacji na rzecz elektrycznej regulacji położenia kopuły inkubatora względem podłoża, bez precyzowania rozwiązań właściwych danemu wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatorów z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 40 cm (+/- 5 cm). Pytanie nr 78 Otwierane 2 długie ścianki kopuły z lewej i prawej strony o kąt 180 stopni powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie ma on znaczenia klinicznego i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Zapis powyższy jest charakterystyczny wyłącznie dla jednego wykonawcy firmy Dutchmed oferującej inkubatory Atom. Alternatywnie, wnosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, tzn. zapewniającego otwieralność ścianek, z ich podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. Wszystkie dostępne na rynku inkubatory zamknięte oraz hybrydowe (z wyłączeniem firmy Atom), posiadają w ofercie ściany uchylne o 180, każde z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. Zawsze i w każdej sytuacji otwarcia ściany inkubatora - dokonuje wykwalifikowany personel. Otwarcie ściany zawsze wiąże się ze zmianą parametrów temperaturowo wilgotnościowych mikrośrodowiska we wnętrzu kopuły. Biorąc to pod uwagę, otwarcie i zamknięcie ściany (ścian) powinno odbywać się możliwie jak najszybciej, właśnie po to aby zminimalizować utratę parametrów wilgotnościowo termicznych przedziału pacjenta. Niezrozumiałym z punktu widzenia klinicznego zatem, jest dla nas zapis o powolnym otwieraniu drzwiczek. Zamawiający w zakresie postawionego wymogu otwieranie 2 długie ścianki ( ) dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego w pytaniu rozwiązania równoważnego. 15

16 Pytanie nr 79 Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany. Sposób filtrowania powietrza dostarczanego do przestrzeni pacjenta jest inny dla różnych producentów. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż stanowi on charakterystyczny zapis dla jednego producenta Atom Incu i, w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie, prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego innym producentom spełnienie wymogu filtrowania bez precyzowania sposobu jego realizacji. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W pytaniu nie zostało określone w jaki sposób (inny niż wymagany) odbywa się filtrowanie powietrza do przestrzeni pacjenta. Pytanie nr 80 Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności otwierania kopuły inkubatora. Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora. Jako jeden z potencjalnych Wykonawców, czujemy się w obowiązku wyjaśnić, że w naszym przypadku instalacja kasety RTG odbywa się po otwarciu jednej ze ścianek bocznych inkubatora, niemniej inkubator został tak zaprojektowany, aby strefa pacjenta była odizolowana termicznie od zewnętrza (po otwarciu ścianki) za pomocą specjalnego, przewidzianego na taką ewentualność rozwiązania. Wnosimy o uchylenie graniczności powyższego wymogu, alternatywnie dopuszczenia rozwiązania opisanego powyżej. Zamawiający dopuszcza proponowane w pytaniu rozwiązanie tj. instalacja kasety RTG odbywa się po otwarciu jednej ze ścianek bocznych inkubatora; strefa pacjenta odizolowana termicznie od zewnętrza (po otwarciu ścianki) za pomocą specjalnego, przewidzianego na taką ewentualność rozwiązania. Pytanie nr 81 Swobodny dostęp do inkubatora z 4 stron Inkubator powinien zapewniać dostęp do pacjenta przede wszystkim w taki sposób, aby ograniczyć niepotrzebną stymulacje noworodka. W tym celu stosowane są rozwiązania obrotowej podstawy z materacykiem, na której spoczywa pacjent. Rozwiązanie takie nie wymaga dostępności z 4 stron, gdyż poprzez obrót materacyja z pacjentem, pełen dostęp do niego możliwy jest nawet z jednej strony. Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu jako charakterystycznego dla rozwiązań konstrukcyjnych inkubatorów Atom, reprezentowanych przez firmę Dutchmed. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie wymogu opisanego powyżej lub dopuszczenie takiego rozwiązania. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora z obrotową podstawą z materacykiem, na której spoczywa pacjent, poprzez obrót materaca z pacjentem, pełen dostęp do niego możliwy jest nawet z jednej strony 16

17 Pytanie nr 82 Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami regulowanych alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu Powyższe zapisy SIWZ są charakterystyczne dla inkubatorów Atom reprezentowanych przez firmę Dutchmed. Pragniemy zauważyć, że to użytkownik ustawia określony poziom stężenia tlenu w przestrzeni pacjenta. Ten poziom jest określany bardzo precyzyjnie, tzn. na konkretną wartość, a nie w przedziale wysoki / niski, tj. z układami regulowanych alarmów. Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ w części dotyczącej nastaw i monitorowania stężenia tlenu na: Automatyczne utrzymywanie zadanej wartości stężenia tlenu w programowanym zakresie min % co 1%. Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku stężenia tlenu Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora o parametrach: Automatyczne utrzymywanie zadanej wartości stężenia tlenu w programowanym zakresie min % co 1%. Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku stężenia tlenu. Pytanie nr 83 Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów, bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: - temperatury z obu czujników, - wilgotności, - stężenia tlenu, - moc grzałki. Trendy odnoszą się do wartości zmiennych w czasie. W przypadku aplikacji tlenu, podaż ta jest zwykle krótka i na określonym poziomie. Reasumując, wnosimy o uchylenie graniczności wymogu w zakresie zapisywania trendów stężenia tlenu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora bez funkcji zapisywania trendów stężenia tlenu. 17

18 PAKIET NR 4 Pytanie nr 84 Czy z uwagi na przeznaczenie do intensywnej terapii, Zamawiający wymaga również systemu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków metodą ncpap na dwóch poziomach ciśnienia Wykorzystującego efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów? Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania systemu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków metodą ncpap na dwóch poziomach ciśnienia Wykorzystującego efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów. Pytanie nr 85 Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny wyświetlacz LED z przyciskami umieszczonymi poniżej, z możliwością umiejscowienia na kopule inkubatora w miejscu umożliwiającym jego obserwację z lewej i prawej strony inkubatora z możliwością jego pochylenia? Zamawiający dopuszcza wyświetlacz LED z przyciskami umieszczonymi poniżej, z możliwością umiejscowienia na kopule inkubatora w miejscu umożliwiającym jego obserwację z lewej i prawej strony inkubatora z możliwością jego pochylenia Pytanie nr 86 PKT. 5 i 42 Czy Zamawiający dopuści Podstawę w formie szafki z półką zamykanej drzwiczkami? Zamawiający dopuszcza inkubator z podstawą w formie szafki z półką zamykanej drzwiczkami. Pytanie nr 87 PKT. 8 Czy Zamawiający dopuści inkubator z pięcioma otworami pielęgnacyjnymi? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora z pięcioma otworami pielęgnacyjnymi. Pytanie nr 88 PKT. 9 Czy Zamawiający dopuści 4 uszczelnione otwory w inkubatorze? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatorów z 4 uszczelnionymi otworami. Pytanie nr 89 PKT. 10 Czy Zamawiający dopuści inkubator, w którym filtr wraz z zużyciem zmienia kolor, wskazujący jego zużycie? Poprzez specjalne okienko inspekcyjne można szybko i wygodnie sprawdzić stan filtru z zewnątrz. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora, w którym filtr wraz z zużyciem zmienia kolor, wskazujący jego zużycie. Pytanie nr 90 PKT. 11 Czy Zamawiający dopuści dostęp do kasety RTG po uprzednim otwarciu ścianki? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora, w którym dostęp do kasety RTG następuje po uprzednim otwarciu ścianki. 18

19 Pytanie nr 91 PKT. 15 Czy Zamawiający dopuści dostęp do inkubatora z trzech stron? Zamawiający dopuszcza dostęp do inkubatora z trzech stron. Pytanie nr 92 PKT. 22, 23, 24, 26, 31 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w zewnętrzny przepływomierz oraz zewnętrzny oksymetr z układem alarmów jako układ regulacji stężenia tlenu pod kopułą? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora, wyposażonego w zewnętrzny przepływomierz oraz zewnętrzny oksymetr z układem alarmów jako układ regulacji stężenia tlenu pod kopułą. 19

20 PAKIET NR 5 Pytanie nr 93 pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii o wymiarach samej lampy 588 mm długości, 244 szerokości oraz 119 wysokości? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy do fototerapii o wymiarach samej lampy 588 mm długości, 244 szerokości oraz 119 wysokości. Pytanie nr 94 pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii na statywie z możliwością regulacji wysokości w zakresie mm oraz możliwością łatwego demontażu i terapii bezpośrednio na inkubatorze? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy do fototerapii na statywie z możliwością regulacji wysokości w zakresie mm oraz możliwością łatwego demontażu i terapii bezpośrednio na inkubatorze. Pytanie nr 95 pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii z max. poborem prądu 100VA? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy do fototerapii z max. poborem prądu 100VA. Pytanie nr 96 pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii z natężeniem promieniowania w odległości 36 cm min. 60µW/cm 2 nm? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy do fototerapii z natężeniem promieniowania w odległości 36 cm min. 60µW/cm 2 nm. Pytanie nr 97 pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii z wbudowanym licznikiem aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin, natomiast nieposiadający zegaru oraz kalendarza? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy do fototerapii z wbudowanym licznikiem aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin, nieposiadający zegara oraz kalendarza. Pytanie nr 98 pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii posiadającą złącze USB do komunikacji? Port RS232 jest rozwiązaniem praktycznie nie stosowanym w urządzeniach o nowej konstrukcji. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy do fototerapii posiadającej złącze USB do komunikacji. 20

21 Pytanie nr 99 pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy lampę do fototerapii, której waga ze stojakiem wynosi 21 kg? Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy do fototerapii, której waga ze stojakiem wynosi 21 kg. Pytanie nr 100 Pkt. 3 Prosimy o dopuszczenie lampy ze statywem o regulowanej wysokości w zakresie 30 cm oraz z możliwością zamocowania bezpośrednio na inkubatorze Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy do fototerapii ze statywem o regulowanej wysokości w zakresie 30 cm oraz z możliwością zamocowania bezpośrednio na inkubatorze. Pytanie nr 101 Pkt. 4. Prosimy o dopuszczenie lampy z zasilaniem V AC, 50Hz / 60 Hz Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy do fototerapii z zasilaniem V AC, 50Hz / 60 Hz. Pytanie nr 102 Pkt. 5 Prosimy o dopuszczenie lampy o poborze mocy 90W Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy do fototerapii o poborze mocy 90W. Pytanie nr 103 Pkt. 9 Prosimy o dopuszczenie lampy z regulacją intensywności światła w 5 krokach: 20, 35, 50 65, 80 µw Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy do fototerapii z regulacją intensywności światła w 5 krokach: 20, 35, 50 65, 80 µw Pytanie nr 104 Pkt. 11 Prosimy o dopuszczenie lampy bez portu komunikacji RS232 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy do fototerapii posiadającą złącze USB do komunikacji, bez portu komunikacji RS232. Pytanie nr 105 Pkt. 12 Prosimy o dopuszczenie lampy o wadze 16,8 kg (ze stojakiem) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania lampy do fototerapii o wadze 16,8 kg (ze stojakiem). Pytanie nr 106 Regulacja wysokości lampy w zakresie min. 60 cm Wnosimy o wykreślenie precyzyjnego zapisu dotyczącego zakresu regulacji wysokości lampy do fototerapii, jako parametru charakterystycznego dla danego producenta i nie mającego uzasadnienia klinicznego. 21

22 Alternatywnie wnosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, tzn. zapewniającego regulację wysokości położenia lampy. Oferowana przez nas lampa ma zakres regulacji 47 cm i jest w pełni wystarczający do potrzeb klinicznych i inkubatorów przy których jest stosowana, bez względu na producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy do fototerapii z regulacją wysokości lampy w zakresie 60 cm (+/- 5 cm). Pytanie nr 107 Lampa energooszczędna niski pobór prądu: max. 60 VA Czy Zamawiający Zmieni kryterium poboru mocy tj. max. 20W co znacznie obniży koszty eksploatacji lampy? Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania lampy do fototerapii z poborem mocy max. 20W. Pytanie nr 108 Maksimum promieniowania w zakresie nm Długość fali przy, której rozkład bilirubiny jest najszybszy to 458 nm. Zakres długości fal skupionych wokół tej (optymalnej dla szybkiego metabolizmu bilirubiny) długości stanowi o efektywności lampy. Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy o dopuszczenie wysokiej klasy lampę do fototerapii typu LED na statywie jezdnym, z diodami generującymi światło niebieskie w zakresie długości fal ( ) nm? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy do fototerapii typu LED na statywie jezdnym, z diodami generującymi światło niebieskie w zakresie długości fal ( ) nm. Pytanie nr 109 Natężenie promieniowania w odległości 30 cm min 60 µw/cm2nm Regulacja intensywności światła w zakresie % wartości nominalnej co 10% Przy zakresie aplikowanych długości fal światła niebieskiego ( ) nm, stosowanie wyższych mocy niż 45 µw/cm²/nm, nie ma wpływu na efektywność fototerapii. Wynika to z rozkładu spektralnego widma światła niebieskiego dla optymalnych długości fal do szybkiego metabolizmu bilirubiny (tożsamego z punktu widzenia fizyki dla każdej lampy do fototerapii). Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących aplikowanych pacjentowi mocy naświetlania i jej regulacji. Czy Zamawiający zaakceptuje, bądź wprowadzi wybór natężeń naświetlania jako: Wysoki, tj. 45 µw/cm²/nm oraz Niski, tj. 22 µw/cm²/nm, dopasowując tym samym terapię do potrzeb każdego pacjenta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy do fototerapii z wyborem natężeń naświetlania jako: Wysoki, tj. 45 µw/cm²/nm oraz Niski, tj. 22 µw/cm²/nm, dopasowując tym samym terapię do potrzeb każdego pacjenta. 22

23 Pytanie nr 110 Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin, zegar oraz kalendarz. Pragniemy zwrócić uwagę, że efektywność fototerapii może być określana wyłącznie na podstawie badania poziomu bilirubiny we krwi pacjenta, a nie za pomocą kontroli czasu naświetlania. Licznik czasu pracy lampy zapewnia kontrolę źródła światła, dając informację kiedy to źródło należy wymienić na nowe. Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o zmianę w/w zapisów, tak aby nie ograniczały one możliwości złożenia oferty przedstawicielom różnych producentów, przy zachowaniu kontroli (licznika) czasu pracy lampy, a przez to również możliwości określenia czasu naświetlania. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy do fototerapii z wbudowanym licznikiem aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin, nieposiadający zegara oraz kalendarza. Pytanie nr 111 Port komunikacji RS232 Wnosimy o wykreślenie tego zapisu jako charakterystycznego dla danego wykonawcy. Port RS 232 służy do przysyłania danych, a ich ewentualna obróbka wymaga specjalistycznego oprogramowania. W praktyce taki zapis oznacza, że stanowi on jedynie o wykluczeniu z postępowania innych wykonawców, nie mając żadnego znaczenia klinicznego. Alternatywnie wnosimy o uchylenie graniczności tego wymogu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lampy do fototerapii posiadającej złącze USB do komunikacji, bez portu RS232. Pytanie nr 112 Żywotność diod min godzin Wnosimy o zmianę kryterium dotyczącego żywotności źródła światła na min. 50 tys. godzin ciągłej pracy. Zapis taki zapewni Zamawiającemu możliwość wyboru nowoczesnych lamp do fototerapii, spośród wielu wykonawców, gwarantując przy tym kilkuletnią pracę urządzenia bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z wymianą źródła światła. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania lampy do fototerapii z żywotnością źródła światła min. 50 tys. Pytanie nr 113 Prosimy do dopuszczenie do postępowania inkubatory fabrycznie nowe wyprodukowane z końcem roku Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania inkubatora wyprodukowanego z końcem roku 2014r. Pytanie nr 114 Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie bardziej rygorystycznego wymogu dotyczącego poziomu hałasu generowanego przez lampę do fototerapii i określi go na poziomie poniżej 23 db? Zamawiający nie wprowadzi bardziej rygorystycznego wymogu dotyczącego poziomu hałasu generowanego przez lampę do fototerapii. 23

24 PAKIET NR 6 Pytanie nr 115 Firma zwraca się z zapytaniem o dopuszczenie do postępowania, na zasadzie równoważności, kardiomonitorów o poniższych parametrach. Wartość Wyszczególnienie wartość oferowana l p. wymagana (graniczna) KARDIOMONITOR MODUŁOWY 1 Zasilanie: Sieciowe 230V Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci Alarmy stanu rozładowania Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 2 godz. Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika Rok produkcji (fabrycznie nowy):2015 TAK TAK TAK TAK TAK TAK EKG Odprowadzenia EKG: 3,5 2 Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń Monitorowanie 12 odprowadzeń 3 przy zastosowaniu odpowiedniego przewodu EKG Ilość odprowadzeń automatyczne 4 wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG Szybkość przesuwu krzywej EKG: 5 min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s 6 7 Wzmocnienie przebiegu EKG: min. x0.25, 0.5, 1, 2, AUTO Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: min. 15~300 bpm Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm TAK TAK TAK TAK TAK TAK 8 Rozdzielczość: 1 ud/min TAK 24

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D EDZ.242-164/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 lipca 2015 r.

Poznań, dnia 17 lipca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lipca 2015 r. DZ-I.272.8.2015 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu / strona internetowa UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaŝ

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany parametr różni się od wymaganego przez Zamawiającego o ponad. 20%.

WYJAŚNIENIE NR 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany parametr różni się od wymaganego przez Zamawiającego o ponad. 20%. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/49/12 Szczecin, dn. 11.09.2012

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI

PYTANIA i ODPOWIEDZI SP ZOZ.II.1.3./ZP-28-PN/2012 Rzeszów, dnia 28.08.2012r. PYTANIA i ODPOWIEDZI dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę respiratorów, kardiomonitorów wraz z centralą, autorefraktometru W związku ze złożonymi

Bardziej szczegółowo

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP. Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-30/15 Warszawa, 12 czerwca 2015 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Monitor płodu Avalon

Monitor płodu Avalon Instrukcja obsługi Monitor płodu Avalon FM20/30, FM40/50, Avalon CL Wersja J.3 z oprogramowaniem w wersji J.3x.xx Systemy monitorowania pacjentów 1Spis treści 1 Wprowadzenie 9 Dla kogo jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Polski

Instrukcja użytkowania. Polski Instrukcja użytkowania Polski Spis treści Wprowadzenie... 1 Wskazania dla użytkowania... 1 Przeciwwskazania... 1 działania niepożądane... 2 Ogólne ostrzeżenia i przestrogi... 2 Urządzenie Astral... 4 Interfejs

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 16.10.2013 r. znak sprawy: ZP/220/89/13

WYJAŚNIENIE NR 1. Szczecin, dn. 16.10.2013 r. znak sprawy: ZP/220/89/13 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/89/13 Szczecin, dn. 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ LP WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI PROPOZYCJE OFERENTA I Warunki ogólne 1.1 Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego. EDZ.242-112/14 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ul. Szpitalna 10, 64-400 Międzychód NIP: 595-13-40-382 REGON: 000310249 KRS: 0000005301 Sekretariat: tel./fax 95 748 27 11 Centrala: tel.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 26.04.2012 LICZBA STRON: 11

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 26.04.2012 LICZBA STRON: 11 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lublin, 2015.05.29. Wykonawcy. Strona internetowa zamawiającego www.1wszk.pl

Lublin, 2015.05.29. Wykonawcy. Strona internetowa zamawiającego www.1wszk.pl Lublin, 2015.05.29. Wykonawcy Strona internetowa zamawiającego www.1wszk.pl Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Znak sprawy: ZP/PN/15/2015

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Szczecin, dnia 11.04.2012 Nr rej. DAG / 382 / 26 / 2012 Dotyczy: postępowania nr PN-10/12 prowadzonego w trybie przetargu na dostawę mammografów cyfrowych wraz z osprzętem i oprogramowaniem do Zakładu

Bardziej szczegółowo

www.euro-medical.pl OFERUJEMY: Sprzęt i aparatura medyczna Aparaturę medyczną: Sprzęt medyczny:

www.euro-medical.pl OFERUJEMY: Sprzęt i aparatura medyczna Aparaturę medyczną: Sprzęt medyczny: OFERUJEMY: Aparaturę medyczną: Kardiomonitory Pulsoksumetry Ssaki Aparaty EKG Respiratory Aparaty USG Def ibrylatory Holtery Aparaty rentgenowskie (RTG) Aparaty do znieczulania Sprzęt medyczny: Stoły operacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Systemy respiratorów AVEA. Podręcznik operatora

Systemy respiratorów AVEA. Podręcznik operatora Systemy respiratorów AVEA Podręcznik operatora ii Podręcznik operatora Ten dokument jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowymi przepisami o ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa Uniwersytet

Bardziej szczegółowo