D.Dobkowski spółka komandytowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D.Dobkowski spółka komandytowa"

Transkrypt

1 D.Dobkowski spółka komandytowa

2 O nas Starożytni Rzymianie mawiali clara non sunt interpretanda, co oznacza, że jasno sformułowane przepisy nie wymagają interpretacji. Współczesną gospodarkę regulują tysiące norm prawnych, niestety daleko odbiegających od klasycznego ideału prostoty i spójności. Od niemal 20 lat Kancelaria KPMG D.Dobkowski prowadzi obsługę transakcji zawieranych we wszystkich sektorach gospodarki przez kluczowych polskich i zagranicznych inwestorów. Nasz zespół składa się z ponad 40 prawników w większości posiadających uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. Interdyscyplinarna wiedza prawników, oparta na pełnym zrozumieniu biznesowego tła projektów, połączona z pragmatycznym podejściem do rozwiązywania problemów, to gwarancja najwyższej jakości usług dla naszych klientów. Uznaniem klientów cieszy się przyświecająca nam zasada nadawania jasnej i przystępnej formy interpretacjom zawiłych i niejasnych regulacji prawnych. Doradztwo prawne świadczymy z biur w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi. About us Ancient Romans used to say clara non sunt interpretanda, meaning clear rules do not call for clarification. Contemporary economy is regulated by thousands of legal norms, which unfortunately diverge markedly from the classical ideal of simplicity and clarity. For almost twenty years KPMG legal practice has been handling transactions concluded by leading domestic and foreign investors in virtually all economy segments. Our team comprises of 40 lawyers, majority of whom are bar- admitted attorneys. Our lawyers possess multidisciplinary knowledge ensuring the highest quality of service to our clients, built on the grounds of, among others, full understanding of economic environment of projects we deal with, as well as a pragmatic approach to problem-solving. Our clients have always appreciated our principle of providing clear and user-friendly interpretations of complex and ambiguous legal regulations. We provide legal advice from offices in Warsaw, Krakow, Poznan and Lodz.

3 Nasze usługi Zakres świadczonego doradztwa prawnego obejmuje w szczególności następujące działy: prawo spółek/obsługa korporacyjna nieruchomości i prawo budowlane finanse i bankowość umowy w obrocie gospodarczym/prawo kontraktów ochrona konkurencji i pomoc publiczna fuzje i przejęcia rynki kapitałowe spory sądowe, postępowanie arbitrażowe i mediacje własność intelektualna i przemysłowa postępowanie upadłościowe i naprawcze prawo geologiczne i górnicze/gaz łupkowy telekomunikacja/nowe technologie/ IT energetyka konwencjonalna i jądrowa prawo pracy prawo Unii Europejskiej zamówienia publiczne ochrona środowiska ochrona zdrowia odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych/członków władz forensic/reagowanie kryzysowe W sprawach wymagających konsultacji specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i podatków ściśle współpracujemy z doradcami KPMG. Nasza Kancelaria kładzie nacisk na budowanie z klientami długofalowych partnerskich relacji, opartych m.in. na dogłębnej znajomości mechanizmów ekonomicznych współczesnej gospodarki. W tym celu, wspólnie z doradcami KPMG, stworzyliśmy strukturę, w ramach której, poszczególne branże są obsługiwane przez wyselekcjonowany zespół doradców dysponujących specjalistyczną, praktyczną wiedzą w zakresie: usług finansowych budownictwa i nieruchomości motoryzacji rynku dóbr konsumpcyjnych private equity sektora chemicznego/farmaceutycznego energii i zasobów naturalnych administracji publicznej, infrastruktury i ochrony zdrowia technologii informacyjnych, mediów, telekomunikacji transportu, spedycji i logistyki badań i analiz rynkowych Uwzględniając potrzeby klientów zagranicznych stworzyliśmy interdyscyplinarne zespoły oferujące doradztwo w ich językach ojczystych w ramach tzw.: French Desk German Desk Spanish Desk Russian Desk Italian Desk China Practice Japanease Practice Stosowanie w codziennej praktyce zasad prawniczych deontologii oraz wymogów nakładanych przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) gwarantuje dochowanie najwyższych standardów zawodowych i etycznych.

4 Services The scope of legal advisory services that we provide includes in particular the following areas: Corporate Law and Services Real Estate and Construction Law Banking and Finance Commercial Agreements, Trade Contracts, Contract Law Competition Law and State Aid Mergers and Acquisitions Capital Markets Litigation, Arbitration and Mediation Intellectual and Industrial Property Law Bankruptcy and Rehabilitation Procedures Geological and Mining Law/shale gas Telecommunications, New Technology, IT Law Conventional energy sources and nuclear power Labour Law EU Law Public Procurement Law Environmental Protection Healthcare Penal liability of collective entities/governing bodies members Forensic/Crisis response We closely cooperate with KPMG advisors whenever financial, accounting or tax aspects of the case require an expert s consultation. Our Law Firm focuses on development of long-term partner relationships with the clients based, among others, on thorough knowledge of mechanisms underlying contemporary economy. With that aim, in cooperation with KPMG advisors we developed an industry-driven structure, as part whereof we created teams of experts possessing specialist knowledge and practical skill specific for each industry: Financial services Building, Construction and Real Estate Automotive Consumer Markets Private Equity Chemicals/Pharmaceuticals Energy and Natural Resources Public Sector and Healthcare Information, Communications and Media Transport, Shipping and Logistics Market Research and Analyses Giving regard to the needs of our foreign clients, we created the following multidisciplinary teams that provide advice in the clients native languages: French Desk German Desk Spanish Desk Russian Desk Italian Desk China Practice Japanese Practice Principles of legal deontology along with requirements imposed by the US SEC applied in all activities of our Law Firm guarantee compliance with the highest legal and business standards.

5 Pozostałe obszary naszej działalności Kompleksowe doradztwo KPMG w połączeniu z naszą ekspercką wiedzą sektorową pomagają Klientom wykorzystać szanse rozwojowe oraz ograniczać zagrożenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Naszym klientom udostępniamy raporty i analizy sporządzane przez zespoły eksperckie KPMG. Publikacje te podejmują fundamentalne dla przedsiębiorców zagadnienia. Udostępniamy również cykliczną publikację pt.: Legal Newsletter zawierającą komentarze do zmian w przepisach prawa oraz artykuły poruszające ważne dla naszych klientów tematy. Nasi prawnicy na bieżąco komentują w mediach trendy i zmiany zachodzące w poszczególnych gałęziach prawa, mogące mieć istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Biorą również udział, jako eksperci, w licznych konferencjach i seminariach w kraju i za granicą. Kancelaria organizuje warsztaty i szkolenia, poruszające złożone kwestie prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od lat bierzemy również czynny udział w projektach typu non profit oraz w działaniach pro bono. Other activities KPMG complex advisory services and deep practical knowledge of industry sectors possessed by our experts help our Clients to take advantage of development opportunities and curb the threats related to running business activity. We provide our Clients with reports and analyses drawn up by KPMG expert teams. The reports and analyses we prepare focus on issues vital for entrepreneurs. We also provide our clients with Legal Newsletter a periodical publication commenting on amendments in the law and including articles devoted to topics of high importance to our Clients. We comment in the media on trends and amendments in the law that may affect business. Moreover, our lawyers often participate as experts in numerous conferences, seminars, etc. In addition, our Law Firm organizes workshops and trainings touching upon complex legal issues connected with running business activity. For many years we have also actively participated in non-profit actions and pro bono programs.

6 Kontakt / Contact us D.Dobkowski spółka komandytowa Warszawa ul. Chłodna Warszawa T: F: Kraków al. Armii Krajowej Kraków T: F: Poznań ul. Roosevelta Poznań T: F: Łódź al. Piłsudskiego , Łódź T: F: D.Dobkowski spółka komandytowa jest kancelarią prawną stowarzyszoną z KPMG w Polsce. Wydrukowano w Polsce Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotu prawa szwajcarskiego D.Dobkowski sp.k., a Polish limited partnership, is a law firm associated with KPMG in Poland. Printed in Poland. KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m

Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m Z e s p ó ł P r o j e k t ó w I n f r a s t r u k t u r a l n y c h... I n f r a s t r u c t u r e P r o j e c t T e a m N o w a k o w s k i i W s p ó l n i c y S z a n o w n i P a ń s t w o, Nasz kraj

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie wypełniamy lukę między międzynarodowymi kancelariami

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Corporate services HR Companies Executive Search... HR Companies Selection & Recruitment... HR Companies Temporary Work Agencies... 11 Auditing and Accounting Companies... 1 Tax Advisory Companies... 1

Bardziej szczegółowo

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND 2011 ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REP0R RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam,

Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam, Edytorial Editorial 02 Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam, Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z grupą przyjaciół stwierdziliśmy, że na rynku pojawia się miejsce dla nowoczesnej polskiej firmy

Bardziej szczegółowo

folder_new-07.indd 1 2007-10-03 11:54:57

folder_new-07.indd 1 2007-10-03 11:54:57 folder_new-07.indd 1 2007-10-03 11:54:57 folder_new-07.indd 2 2007-10-03 11:55:00 01. What we do 01. Co robimy GD&K Group GD&K Consulting GD&K Group GD&K Consulting The GD&K Group Mission The heart of

Bardziej szczegółowo

Lawyers l Tax Advisors l Accountants. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw

Lawyers l Tax Advisors l Accountants. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw Lawyers l Tax Advisors l Accountants supporting decision makers Berlin Warszawa Wroc³aw Who we are... Kim jestesmy... Who we are... JP Weber is a prestigious address for foreign investors and entrepreneurs

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

September 2010 at 6.30 p.m.

September 2010 at 6.30 p.m. September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of: Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 0 0 LIST OD PREZESA ZARZĄDU...................................................... INFORMACJE OGÓLNE O WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A........................................

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

FLANDRIA DO POLSKI FLANDERS TO POLAND

FLANDRIA DO POLSKI FLANDERS TO POLAND FLANDERS NORTHERN REGION OF BELGIUM TRADE MISSION WASTE MANAGEMENT AND SOIL REMEDIATION TO POLAND 5-8 NOVEMBER 2013/5-8 LISTOPADA 2013 FLANDRIA PÓŁNOCNY REGION BELGII MISJA HANDLOWA FIRM FLAMANDZKICH SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2011 Annual report 2011 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Z perspektywy europejskiej From the European perspective... 3 Wprowadzenie Foreword... 4 Nasze priorytety 2011

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl

Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre S.A. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa +48 22 60 60 700 www.gtc.com.pl Globe Trade Centre Spis Treści Table of Contents 6 4 Działalność Grupy Activity of the Group Strategia Biznesowa Business

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo