Plany wynikowe wymagania z religii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plany wynikowe wymagania z religii"

Transkrypt

1 Plany wynikowe wymagania z religii Klasa IV Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-21-01/10-PO-1/11 Rozdział I: Żyję w przyjaźni z Jezusem. Temat: Czym jest przyjaźń? Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wie, czym jest prawdziwa przyjaźń; oceny dopuszczającej zna definicję przyjaźni; wyjaśnia różnice pomiędzy koleżeństwe m a przyjaźnią. oceny dostatecznej wymienić cechy koleżeństwa i przyjaźni.(po 3) oceny dobrej wie w jaki sposób rozwijać postawę wiernego przyjaciela, rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym. Wymagania jak na bardzo dobrą z dodatkowym uzasadnieniem, tego co znaczy być odpowiedzialnym. Temat: Przykazanie miłości fundamentem każdej przyjaźni Dopuszczająca dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca oceny oceny dostatecznej dopuszczającej ć zna treść wyjaśnić znaczenie przykazania tych słów; miłości. Jezus jest naszym najlepszym Przyjacielem; fundamentem przyjaźni jest realizacja przykazania miłości; oceny dobrej wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych. Wymagania jak na bardzo Wskazuje w jakich fragmentach Pisma Świętego, Jezus mówi o tym przykazaniu.

2 Temat: Pan Jezus jest moim Przyjacielem. Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra celującą Jezus jest naszym Przyjacielem, który oddał za nas swoje życie; oceny dopuszczającej podaje definicję roku liturgicznego; umie wymienić okresy roku liturgicznego; oceny dostatecznej Wyjaśnia poszczególne, okresy roku liturgicznego; oceny dobrej podać przykłady, w jaki sposób w ciągu roku liturgicznego odpowiada na Bożą przyjaźń. oceny bardzo dobrej. Wie, w jakim okresie roku liturgicznego znajdujemy się obecnie. Temat: Pielęgnuję przyjaźń z Chrystusem. Dopuszczająca dostateczna Dobra bardzo dobra celująca wie, czym jest modlitwa; Jezus pokazał nam, jak należy się modlić; zna rodzaje modlitwy; wymienić cechy modlitwy; dobrą rozpoznaje modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby. bardzo, ułożyć różne rodzaje modlitwy. Temat: Pierwsze piątki miesiąca. Dopuszczająca dostateczna Dobra bardzo dobra celująca wie, czym jest spowiedź święta; zna warunki dobrej spowiedzi; zna przypowieść o synu marnotrawnym. dobrą wyjaśnić, dlaczego powinniśmy uczestniczyć we Mszach Świętych w pierwsze piątki miesiąca. bardzo wie, kim była św. Małgorzata Maria Alacoque.

3 Temat: Mój udział we Mszy Świętej. Dopuszczająca dostateczna Dobra bardzo dobra Celującą Eucharystia jest najwspanialszym i najważniejszym spotkaniem z Jezusem; wie, co to jest monstrancja oceny dopuszczającej wymienić sposoby czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej; wyjaśnia znaczenie i wartość sakramentów Eucharystii i pojednania w życiu chrześcijańskim, dobrą rozumie słowa Jezusa: Ja jestem chlebem życia ; Wymagania na bardzo treść przykazań które, mówią o obowiązku udziału we Mszy świętej. Rozdział II : Poznaję Boga. Temat: Znaki niewidzialnego Boga. Dopuszczająca dostateczna Dobra bardzo dobra celująca Bóg jest Autorem, Stwórcą Świata; wyjaśnić pojęcie Stwórca; wymienić znaki niewidzialnego Boga; dobrą wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła. bardzo dobrą opowiadanie o Stworzeniu Temat: Odwieczny plan Stwórcy. Dopuszczająca dostateczna Dobra bardzo dobra celująca zna opowiadanie o grzechu pierwszych ludzi wie, dlaczego na świecie pojawiło się zło; Jezus Chrystus jest naszym Odkupicielem; wyjaśnia dobrą wie, w jaki sposób został odkupiony i co się z tym wiąże. bardzo wyjaśnić pojęcia: odkupienie, zadośćuczynienie, zbawienie.

4 pojęcie grzech pierworodny; zna jego konsekwencje; Temat: Pan Bóg daje się poznać. Dopuszczająca dostateczna Dobra bardzo dobra celująca Pismo Święte jest księgą zawierającą objawienie Boże; rozumie i umieć wyjaśnić pojęcie objawienia Bożego; zna sposoby objawiania się Boga człowiekowi; dobrą na podstawie tekstu biblijnego odpowiada na pytanie, jaki jest Bóg. bardzo Zna, przymioty Boga Temat: Pismo Święte księgą miłości. Dopuszczająca dostateczna Dobra Bardzo dobra celująca wie, kto jest Autorem Pisma Świętego; zna podział Pisma Świętego na Stary i Nowy Testament; Temat: Uczymy się czytać Pismo święte. wie z jakich ksiąg składa się Stary i Nowy Testament dobrą rozumie pojęcie natchnienia biblijnego i potrafić je wyjaśnić bardzo, wymienić kilku autorów natchnionych. Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra celujący zna podstawowe zasady korzystania z Pisma Świętego; z pomocą nauczyciela potrafi odnaleźć dany fragment dobra niektóre skróty nazwy ksiąg biblijnych prawidłowo odczytać adres biblijny (sigla); wie, jakie czynności podjąć, aby odszukać wskazany fragment biblijny; zna kilka podstawowych skrótów nazw ksiąg biblijnych; Umie odszukać na podstawie sigla, fragment Pisma Świętego. bardzo skróty nazwy ksiąg biblijnych; w sprawny sposób potrafi odnaleźć fragmenty Pisma Świętego na podstawie sigla.

5 Temat: Czego dowiadujemy się z ksiąg Starego Testamentu. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Celujący wyjaśnić pojęcie Stary Testament ; Potrafi wymienić parę osób znanych z Starego Testamentu Temat: Poznajemy księgi Nowego Testamentu. krótko scharakteryzować autora i treść Mądrości Syracha; dobrą wie jakie wskazania, są zawarte w Mądrości Syracha; bardzo rozumie aktualność wskazań zawartych w Mądrości Syracha. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Celującą wyjaśnić pojęcie Nowy Testament ; dobrą wie, kim był Święty Paweł; wymienić księgi Nowego Testamentu; zna autorów ksiąg Nowego Testamentu Temat: Ewangelia jest Dobrą Nowiną. wyjaśnić jak powstawał Nowy Testament; bardzo wie, w jaki sposób powstawały listy św. Pawła. Dopuszczająca Dostateczna dobra bardzo dobra Celująca wie, co to jest Ewangelia; wymienić imiona ewangelistów; etapy powstawania Ewangelii; podstawowe treści Dobrej Nowiny; Dostateczną wie kim, byli Ewangeliści i kiedy napisali swoje Ewangelię; dobra wie jakimi symbolami przedstawiamy Ewangelistów i potrafi wyjaśnić dlaczego. bardzo wyjaśnia, dlaczego Ewangelie nazywamy sercem Pisma Świętego.

6 Temat: Słuchamy Słowa Bożego na Mszy Świętej. Dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Celująca w liturgii słowa podczas Mszy Świętej słuchamy słowa Bożego; dopuszczająca wskazać moment, kiedy w liturgii Mszy Świętej czytany jest fragment Starego, a kiedy Nowego Testamentu; zna elementy mszalnej liturgii słowa; dobrą wskazuje, jak może czynnie, świadomie włączyć się w liturgię Słowa: bardzo wie co to znaczy, że liturgia słowa jest dialogiem z Bogiem; Temat: Uczeń Chrystusa poznaje Boże objawienie. Dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca wiara prowadzi człowieka do coraz lepszego poznawania Boga; wyjaśnić, czym jest wiara; uzasadnić potrzebę skupienia i otwarcia się na słowo Boże; dobrą kształtuje w sobie postawę wdzięczności wobec Boga za Jego słowa poprzez formułowanie własnej modlitwy dziękczynnej. bardzo, wymienić osoby, które zaufały Bogu. Temat: Ziarno Słowa Bożego. Dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca dobrą podać przykłady miejsc, wskazać wymienić kilka dzieł sztuki lub na związek Biblii dzieł sztuki tradycji z terenu z życiem narodu i inspirowanych własnej parafii, kultury Biblią; będących chrześcijańskiej; wyrazem wiary w Boga; porównanie słowa Bożego do ziarna zaczerpnięte jest z Ewangelii; Wymagania na bardzo zna i potrafi wyjaśnić znaczenie przypowieści o siewcy

7 Rozdział III: Pytam, w co wierzę. Temat: Pytania dotyczące religii. Dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca człowiek zadaje pytania, aby lepiej poznać i rozumieć świat; Jezus Chrystus przekazał nam prawdę o Bogu; wymienić osoby, które pomagają w poznawaniu Boga człowiek szuka Boga, aby odnaleźć szczęście; dobrą wskazać, co pomaga nam w szukaniu Boga; Wymagania na oceną bardzo podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, zna grupy działające przy parafii. Temat: Czym jest wiara? wiara jest darem; wie, kiedy został obdarowany darem wiary; wskazuje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w podstawowych sytuacjach życia codziennego; dobrą podać przykłady odpowiedzi człowieka na dar wiary; Wymagani na bardzo rozumie pojęcie wiary. Temat: Wyznanie wiary. dopuszczająca dostateczna Dobra bardzo dobra celująca odpowiedzią człowieka na słowo Chrystusa jest wyznanie wiary; wyznanie wiary jest przyznaniem się do Chrystusa; Umie wyznanie wiary Credo ; dobrą dokonuje analizy tekstu Credo. Wymagania na bardzo wie, kiedy powstało wyznanie wiary.

8 Temat: Wszechmoc Boga Bóg jest wszechmocny; Bóg zaspokaja wszystkie potrzeby człowieka; wie, czym cechuje się wszechmoc Boga; dobrą wymienia przykłady wszechmocy Bożej; bardzo podaje przykłady odpowiedzi człowieka wszechmocnemu Bogu. Temat: Mądrość Boża. Dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Celująca Bóg jest źródłem Mądrości; wie, jak człowiek może mieć udział w Mądrości Bożej; wie, czym jest Mądrość Boża i czym się charakteryzuje dobrą scharakteryzować człowieka mądrego bardzo dobrą. wie, charakteryzuje się dar mądrości Temat: Bóg, który przebacza. Dopuszczająca Dostateczna dobra bardzo dobra celująca zna przymioty przebaczającego Boga; wie, na czym polega miłosierdzie Boże; dobrą, wyjaśnić, jak postępuje człowiek, który pragnie powrócić do przyjaźni z Bogiem wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do sakramentów Eucharystii i pojednania, bardzo koronkę do Miłosierdzia Bożego.

9 Temat: Świętość Boga. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celujący Bóg jest święty; rozumie, w czym objawia się świętość Boga; wie, dlaczego oddajemy hołd Bogu; dobrą wymienić działania, które może podejmować człowiek dążący do świętości. bardzo Potrafi, wymienić kilku świętych. Zna historię swojego patrona. Temat: Wiara bohaterów biblijnych Izajasz i Jeremiasz byli prorokami; oceny dopuszczającej wie, jak zostali powołani na proroków; oceny dostatecznej podaje przykłady naśladowania dobrą jeszcze innych proroków bardzo wymienić cechy wielkich proroków. wie, na czym polegała ich misja; wiary proroków;. Temat: Oto ja służebnica Pańska. Maryja wierzyła w Boga wszechmogąc ego, świętego i przebaczające go;, modlitwę Anioł Pański, opowiedzieć scena Zwiastowania; dobrą wymienia wydarzenia, w których Maryja towarzyszyła Jezusowi; bardzo podaje sposoby oddawania czci Maryi.

10 Temat: Poznawać, umacniać, rozwijać. dopuszczająca Dostateczna dobra bardzo dobra celująca wybrane wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki; wie, jakimi wartościami kierował się on w swoim życiu; zna i rozumie motto życiowe tego świętego dobrą podać przykłady działań mające na celu poznawanie, umacnianie i rozwijanie wiary chrześcijanina. bardzo wie, kto obok św. Stanisława jest jeszcze patronem młodzieży. Rozdział IV:. Uczę się kochać Boga i ludzi. Temat: Będziesz miłował wie, jakie przykazanie jest najważniejsze; wie, jak brzmi najważniejsze przykazanie; wyjaśnia, że pójście za Jezusem obejmuje wypełnianie przykazań; dobrą podać sposoby realizacji przykazania miłości w codziennym życiu. bardzo, podzielić Dziesięć Przykazań, to odpowiedniego przykazania miłości. Temat: Eucharystia ucztą miłości. wie, co wydarzyło się w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy; wyjaśnia znaczenie pojęcia Eucharystia ; wyjaśnia, dlaczego Jezus umył uczniom nogi; dobrą rozumieć sens słów: Ciało za was wydane, Krew za was wylana ; bardzo podaje przykłady służby drugiemu człowiekowi;

11 Temat: Te słowa wyrzekł Pan Bóg- Dekalog. wyjaśnia, do czego są potrzebne człowiekowi przepisy; uzasadnia, dlaczego przykazania są drogowskazami w wędrówce do nieba. wyjaśnia znaczenie słowa Dekalog ; dobrą przestrzeganie przykazań jest odpowiedzią na miłość, troskę i wierność Boga; wie, do kogo są skierowane słowa Dekalogu; bardzo realizacja przykazań jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu; Temat: Kochać Boga: sercem, duszą, umysłem. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobry celujący zna treść trzech pierwszych przykazań; wyjaśnić treść usłyszanego opowiadania; wie, jaki dwie części wyróżniamy w Dekalogu; trzy pierwsze przykazania pokazują, w jaki sposób kochać Boga sercem, duszą, umysłem; dobrą wskazuje, jak zastosować przykazania od I do III w konkretnych sytuacjach życiowych; bardzo dobrą wie, jak zrobić rachunek sumienia w oparciu o treść trzech pierwszych przykazań. Temat: Kochać drugiego jak siebie. wymienia przykazania od czwartego do dziesiątego; zna treść przykazań od IV do X; przykazania od IV do X pokazują, w jaki sposób kochać bliźniego; dobrą wskazać, jak zastosować przykazania od IV do X w konkretnych sytuacjach życiowych; bardzo dobrą zrobić rachunek sumienia w oparciu o treść przykazań IV do X.

12 Temat: Wierni Bogu i ludziom. dopuszczający dostateczna dobra bardzo dobra celująca wie, kim był wyjaśnić pojęcie św. Józef i św. wierność ; Jan rozpoznać na przedstawionych ilustracjach osobę Świętego Józefa oraz Świętego Jana Apostoła; dobrą uzasadnić, na czym polegała wierność Świętego Józefa i Świętego Jana Apostoła; bardzo dobrą podaje przykłady wierności Bogu i ludziom we współczesnym świecie Temat: Dali świadectwo. wie, do jakiego zadania zostali wezwani apostołowie; imiona Apostołów ; oraz każdy z nas jest powołany, by być świadkiem Jezusa; rozumie, co to znaczy być świadkiem Chrystusa; dobrą podać przykłady świadczące o przynależności do Chrystusa; bardzo dobrą świadczyć o Chrystusie oraz umacniać swą wiarę dzięki świadectwu innych. Temat: Uczynki miłosierdzia. wie, co to są uczynki miłosierdzia; oceną uczynki miłosierne względem ciała; uczynki miłosierdzia względem duszy; oceną dobrą podać przykłady realizacji uczynków miłosiernych w codzienności. bardzo dobrą wyjaśnić znaczenie uczynków miłosiernych w codziennym życiu;

13 Temat: Bo chrześcijanin to właśnie ja. Umieć poznać co jest ważne. wiara w Boga powinna mieć wpływ na całe życie; zna pojęcie wartości; wymienić i uszeregować najważniejsze wartości ogólnoludzkie; rozumie potrzebę dawania świadectwa wiary, apostolski wymiar tego świadectwa; dobrą wskazać, co w życiu chrześcijanina jest najważniejsze, podać przykłady. bardzo dobrą rozumie, w jaki sposób wiara porządkuje świat wartości. Rozdział V:. Z Jezusem Chrystusem jestem w drodze do Boga. Temat: Wędrujemy przez życie. Boża Opatrzność czuwa nad nami. dopuszczająca dostateczna Dobra bardzo dobra celująca zna i pewne cele rozumie życiowe są definicję związane tylko z Opatrzności doczesnością Bożej. Bóg troszczy się o cały świat i każdego człowieka; Temat: Bóg prowadził swój lud. dobrą rozumie problem współistnienia Opatrzności i zła w świecie; wskazać sytuacje, w których człowiek doświadcza troski Boga; bardzo dobrą, wskazać cele i wartości ponadczasowe. dopuszczająca dostateczna Dobra bardzo dobra celująca Bóg działa w historiach ludzkich od początku istnienia świata; wie, przez co objawiała się Boża Opatrzność: rozumie działanie Opatrzności w życiu wybranych postaci biblijnych; dobrą rozumie działanie Opatrzności w życiu wybranych postaci biblijnych; bardzo dobrą wskazać analogię pomiędzy działaniem Opatrzności opisanym w Biblii i dzisiaj.

14 Temat: Jak ziarno gorczycy. Kościół od początku był prześladowany; przypowieść o ziarenku gorczycy oceną, wyjaśnić znaczenie tej przypowieści: dobrą Opatrzność Boża umacniała chrześcijan w wierze; bardzo dobrą wskazać sposoby budowania Królestwa Bożego. Temat: Jezus przez życie mnie wiedzie. być chrześcijaninem to naśladować Jezusa; oraz; osiem błogosławieńst w to obraz prawdziwego chrześcijanina; osiem błogosławieństw dobrą, je wyjaśnić ; bardzo dobrą wskazać sytuacje życiowe, w których realizują się błogosławieństwa. Temat: Trwajcie we Mnie. przypowieść o winnym krzewie dopuszczająca powiedzieć, na czym polega istota relacji człowieka z Bogiem zadaniem chrześcijanina jest pielęgnowanie bliskiej zażyłości z Bogiem; dobra każdy człowiek jest zaproszony do przynoszenia dobrych owoców na chwałę Bożą; bardzo dobrą rozwija postawę gotowości do spełniania czynów miłości.

15 Temat: Kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki. wie, jakie wydarzenie było zapowiedzią Eucharystii; historię rozmnożenia chleba, oraz manny na pustyni dobrą rozumie, jaka jest różnica między chlebem powszednim a Chlebem Eucharystycznym; Temat: Gdy pod wiatr trzeba iść. Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Jezus troszczy się o tych, którzy chcą iść za Nim i postępować według Jego nauki bardzo dobrą wie, jaki są korzyści z częstego przyjmowania komunii. Tym, do kogo człowiek może się zwrócić w chwili cierpienia, jest Bóg; powiedzieć, jakie zna wydarzenia opisane w Ewangelii, w których przedstawiona jest postawa Jezusa względem ludzi potrzebujących pomocy; kilka tych wydarzeń opisać dobrą wiedzie, co oznacza przerzucić swoje troski na Pana ; bardzo dobrą wie na czym polega postawa cierpliwości w przeżywaniu trudności i męstwa, gdy przychodzą niepowodzenia. Temat: Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się. fragment ewangelii:mk.6,50 rozumie, że niezależnie od położenia, w jakim znajduje się człowiek, Bóg jest zawsze przy nim; powiedzieć, na czym polega odwaga i męstwo człowieka Wymagania na dobra wie, w jaki sposób człowiek wierzący może radzić sobie z bardzo dobrą rozwija podstawowo sytuacje w duchu wiary chrześcijańskiej.

16 przeżywającego trudności; życiowymi problemami i trudnościami; Temat: Mój Anioł Stróż. Dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca powiedzieć, kim jest Anioł Stróż i jakie posiada przymioty; Wymagania na wie, jakie są zadania Anioła Stróża aniołowie zostali stworzeni przez Boga, aby ochraniać człowieka i strzec go przed niebezpieczeństwami; dobrą oprócz aniołów stróżów, są jeszcze Archaniołowie. Wymagania na bardzo dobra, wymienić imiona Archaniołów i wie jakie mieli zadanie Temat: Modlitwa znakiem wiary i nadziei. rozumie, dlaczego najważniejszą czynnością człowieka w ciągu dnia jest modlitwa; wie, co to jest modlitwa powszechna powiedzieć, na czym polega pokora i zaufanie człowieka względem Boga, które wyrażają się w modlitwie; Temat: Odnaleźć siebie na kartach Pisma świętego. dobrą dla człowieka nie ma sytuacji, z którą nie mógłby on przyjść do Boga i przedstawić Mu jej w modlitwie; bardzo dobrą hierarchie próśb w modlitwie wiernych i umie ułożyć wezwanie do modlitwy wiernych. Pismo Święte zawiera historię Boga i człowieka, która wciąż trwa; oraz;, opowiedzieć swoją ulubioną historię biblijną powiedzieć, jakie wydarzenia biblijne dotyczą również jego osoby; dobrą jego zadaniem jest niesienie Dobrej Nowiny wszystkim, do których zostaje posłany; bardzo dobrą wie, jak może głosić Dobrą Nowinę.

17 Temat: Hart ducha. wakacje to czas szczególnej zażyłości z Chrystusem; wie, w jaki sposób człowiek wierzący mądrze przeżywa czas wakacji; powiedzieć, na czym polega chrześcijański hart ducha; dobrą wskazuje, jak pracować nad rozwojem sumienia chrześcijańskiego, bardzo dobrą rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu wiary chrześcijańskiej. Tematy dodatkowe: Różaniec Święty. Zna tajemnice Zna tajemnice Zna wszystkie różańca, dwóch różańca trzech tajemnice części. części. różańca. Wymienia części różańca. Zna tajemnice jednej z jego części Zna wszystkie tajemnice różańca, i wie w jaki dzień poszczególną tajemnice odmawiamy. Jan Paweł II Wielki Wie, kim był Jan Paweł II. Boże Narodzenie. dopuszczająca Dostateczna dobra bardzo dobra celująca wie, czym są święta Bożego Narodzenia Umie, kolędy. Droga Krzyżowa. Zna, tradycje związane z Bożym Narodzeniem Potrafi słowa kolędy porównać z fragmentami Pisma. Potrafi wskazać historyczne fakty związane z narodzeniem Jezusa. Uczeń umie stacje Drogi Krzyżowej. Święta Wielkanocna Pascha.

18

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii. kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę. nr AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. IV w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę Ocena niedostateczny nr AZ-2-01/10 Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw:

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw: Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4 Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-21-01/10-PO-1/11 I. MODLITWY: - przykazanie miłości, - Dekalog, - osiem błogosławieństw, - Aniele Boży, I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Plan edukacji religijnej Klasa IV Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Podręcznik Jestem chrześcijaninem AZ-21-01/10-PO-1/11 Imprimatur N.

Plan edukacji religijnej Klasa IV Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Podręcznik Jestem chrześcijaninem AZ-21-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. Plan edukacji religijnej Klasa IV Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Podręcznik Jestem chrześcijaninem AZ-21-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 1100/2011 Blok tematyczny I. Żyję w przyjaźni z Jezusem Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Blok tematyczny. Temat

Wymagania. Blok tematyczny. Temat WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE ( Załącznik do PSO z RELIGII ) KLASA: IV Szkoła Podstawowa Tytuł programu : Poznaję i w Niego wierzę Jestem chrześcijaninem Numer programu: Az-2-01/1Data zatwierdzenia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV SP

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV SP Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV SP OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował maksymalny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony programem nauczania Samodzielnie potrafi zdobywać wiadomości Odnosi

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY CZWARTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. Nowa podstawa programowa Wymagania Blok tematyczny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH JESTEM CHRZEŚCIJANINEM

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH JESTEM CHRZEŚCIJANINEM KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH JESTEM CHRZEŚCIJANINEM Z SERII POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Postanowienia wstępne W klasie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE I b OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 Wymagania programowe są zgodne z Nową Podstawą Programową i Programem Nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY IV na rok szkolny 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY IV na rok szkolny 2013/2014 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY IV na rok szkolny 2013/2014 Ocena NIEDOSTATECZNA Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami. Prezentuje

Bardziej szczegółowo

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 Lp. Temat lekcji Wymagania programowe dla IV klasy Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 1 Zapoznanie z PSO, BHP i wymaganiami programowymi. 2 Czym jest przyjaźń? 3 Przykazanie miłości fundamentem każdej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANIE: s. Katarzyna Orłowska Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: s. Katarzyna Orłowska Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: s. EWA SZCZUTKOWSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV Zgodne z programem nauczania nr AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV Zgodne z programem nauczania nr AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV Zgodne z programem nauczania nr AZ-2-01/10 Ocena dopuszczająca Uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela proste zadania o niewielkim stopniu trudności, zna podstawowe

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający

Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla kl. IV z religii, opracowane według programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ 2-01/10 Podręcznik: Jestem chrześcijaninem Tytuł działu I. Żyję w przyjaźni z Jezusem

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń Wymagania edukacyjne z religii kl. IV VI SP (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 6 Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE RELIGIA- KLASA IV Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia wszelkiej współpracy, - przychodzi na zajęcia nieprzygotowany (brak

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne kryteria ocen z religii KLASY IV-VI

I. Ogólne kryteria ocen z religii KLASY IV-VI I. Ogólne kryteria ocen z religii KLASY IV-VI Celujący: Uczeń: posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy oraz potrafi ją samodzielnie i twórczo wykorzystać, posiada uzupełniony zeszyt, zna biegle

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV. Ocena. dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV. Ocena. dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV Rozdział I CZY PRZYJAŹNIĘ SIĘ Z PANEM JEZUSEM? - charakteryzuje postawę przyjaciela Jezusa; - wymienia przykazania Dekalogu; - scharakteryzować znaki liturgiczne

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Przedmiot: Religia Klasa IV Szkoła Podstawowa

Wymagania edukacyjne Przedmiot: Religia Klasa IV Szkoła Podstawowa Wymagania edukacyjne Przedmiot: Religia Klasa IV Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Podręcznik Jestem chrześcijaninem AZ-21-01/10-PO-1/11 (Imprimatur N. 1100/2011) Efekty kształcenia wg Podstawy Programowej

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla IV klasy

Wymagania edukacyjne z religii dla IV klasy Wymagania edukacyjne z religii dla IV klasy ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to jest religia i dlaczego

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej w 2016/17.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej w 2016/17. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej w 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości. Formułuje modlitwę, w której

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA TRZECIA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy nas kochać Boga i ludzi 1. Wyjaśnia, co to

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z RELIGII W KLASIE IV ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus uczy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania AZ - 2-01/10 z 9 czerwca 2010 r. do podręcznika Jestem chrześcijaninem pod red. Waldemara Janigi

Program nauczania AZ - 2-01/10 z 9 czerwca 2010 r. do podręcznika Jestem chrześcijaninem pod red. Waldemara Janigi Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV PSP 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 54 Program nauczania AZ - 2-01/10 z 9 czerwca 2010 r. do podręcznika Jestem chrześcijaninem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 4 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 4 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 4 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jestem chrześcijaninem. Nr podręcznika AZ-21-01/10-WA-3/13. Nr programu AZ-2-01/10 Rozdział I

Bardziej szczegółowo

2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.

2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII Przedmiot oceny z religii zawiera kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze. W wartościowaniu oceny z religii nauczyciel uzupełnia dydaktyczny zakres oceny wymiarem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii w klasach IV-VI.

Przedmiotowy System Oceniania z Religii w klasach IV-VI. Przedmiotowy System Oceniania z Religii w klasach IV-VI. Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria ocen. V. Formy oceniania.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określa się indywidualnie. Rozdział I. Ocena. dobra

Kryteria oceniania. Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określa się indywidualnie. Rozdział I. Ocena. dobra Kryteria oceniania w zakresie 4 klasy szkoły podstawowej Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określa się indywidualnie. Rozdział I bardzo postawę przyjaciela Jezusa; - wymienia przykazania Dekalogu;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 4. Aktywnie uczestniczy w lekcji i biegle posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I I II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I I II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie IV Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Jestem chrześcijaninem WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej z serii Dar Jezusa podręcznik nr OW-2.2/61/10 do

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania

Uczeń spełnia wymagania WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 6 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6)

KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) KLASA IV OCENA CELUJĄCA (6) - jest aktywny na zajęciach, zawsze przygotowany - wzorowo prowadzi zeszyt - zawsze odrabia zadania domowe - potrafi scharakteryzować poszczególne okresy roku liturgicznego

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r.

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Nauczyciel prowadzący: Jadwiga Staśko Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 4 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 4 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 4 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Zaproszeni przez Boga z serii Drogi Przymierza celująca: szczególna aktywność ucznia - konkursy,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo