Student filologii przyszły nauczyciel, tłumacz czy bezrobotny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Student filologii przyszły nauczyciel, tłumacz czy bezrobotny"

Transkrypt

1 Student filologii przyszły nauczyciel, tłumacz czy bezrobotny dr Anna Kucharska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Romańskiej Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

2 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Szkoły wyższe zobowiązane były dostosować programy studiów do Krajowych ram kwalifikacji (KRK) KRK to zrozumiały w kontekście międzynarodowym opis systemu kształcenia na poziomie wyższym w danym kraju, określający kompetencje osób uzyskanych na tym poziomie

3 EFEKTY KSZTAŁCENIA Zdefiniowane są w trzech kategoriach: wiedza, która w kontekście ERK może być teoretyczna lub faktograficzna i która oznacza efekt przyswajania informacji przez uczenie się; jest ona zbiorem opisu faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z określoną dziedziną pracy lub nauki; umiejętności, które w kontekście ERK mogą być umysłowe/kognitywne (myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (związane ze sprawnością manualną i korzystaniem z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów); oznaczają one zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; kompetencje personalne i społeczne, które w kontekście ERK określa się w kategoriach odpowiedzialności i autonomii; oznaczają one potwierdzoną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych, społecznych lub metodologicznych.

4 PROGRAM STUDIÓW A EFEKTY KSZTAŁCENIA Program studiów (curriculum) jest definiowany jako oferowany przez uczelnię spójny i dobrze ustrukturyzowany zestaw wzajemnie połączonych ze sobą modułów/przedmiotów, ich treści oraz osiąganych efektów kształcenia, podporządkowany wspólnemu celowi i wynikający z ogólnego opisu efektów kształcenia dla programu, prowadzący do uzyskania pełnej kwalifikacji (dyplomu) na określonym poziomie, zgodnie z wymaganiami prawnymi i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w uczelni.

5 Filolog osoba biegle posługująca się przynajmniej jednym językiem obcym Język francuski 1335 godz. (11 lat nauki w szkole językowej oferującej kurs 120 godz.) I rok 540 godzin 270 godz. w ramach modułu Językowe kompetencje komunikacyjne 60 godz. w ramach modułu Literaturoznawstwo 180 godz. w ramach modułu Językoznawstwo 30 godz. w ramach modułu Realioznawstwo II rok 390 godzin 210 godz. w ramach modułu Językowe kompetencje komunikacyjne 60 godz. w ramach modułu Literaturoznawstwo 120 godz. W ramach modułu Językoznawstwo III rok 405 godzin 180 godz. w ramach modułu Językowe kompetencje komunikacyjne 105 godz. w ramach modułu Językoznawstwo 30 w ramach modułu Literaturoznawstwo 30 w ramach modułu Realioznawstwo 60 godz. seminarium

6 Romanista zna dwa języki obce Język hiszpański/język włoski 480 godz (4 lata kursu w szkole językowej + umiejętność uczenia się) I rok 180 godz. II rok 150 godz godz. Cywilizacji III rok 120 godz.

7 Filolog - nauczyciel II stopień studiów I rok Moduł Dydaktyka języków obcych - Psychologia ogólna 30 godz. (wykład) - Pedagogika ogólna 30 godz. (wykład) - Etyka zawodu nauczyciela 30 godz. (konwersatorium) - Przygotowanie psychologicznopedagogiczne do nauczania języków romańskich na III i IV etapie edukacyjnym 30 godz. (konwersatorium) - Akwizycja języka ojczystego i obcego 30 godz. (konwersatorium) - Podstawy dydaktyki 30 godz. (konwersatorium) - Dydaktyka jęz. francuskiego na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) 60 godz. (ćwiczenia) - Praktyka pedagogiczna (śródroczna) 30 godz. II rok Moduł Dydaktyka języków obcych - Dydaktyka języka francuskiego na IV poziomie edukacyjnym 30 godz. (ćwiczenia) - Praktyka pedagogiczna ciągła 120 godz. - Dydaktyka języka hiszpańskiego/włoskiego na III i IV etapie edukacyjnym 60 godz. (ćw.) - Praktyka pedagogiczna (śródroczna i ciągła) 60 godz.

8 Filolog - tłumacz II stopień studiów I rok Język francuski Moduł Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych - PNJF Język francuski w hotelarstwie i turystyce 30 godz. ćwiczenia - PNJF Język francuski w administracji 30 godz. ćwiczenia - PNJF Język francuski ekonomii i finansów 60 godz. ćwiczenia I rok Język hiszp./włoski Moduł Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych PNJH Jęz. hiszpański w administracji PNJW Dyskurs specjalistyczny PNJH Jęz. hiszpański ekonomii i finansów PNJW Korespondencja handlowa PNJH Jęz. hiszpański w hotelarstwie i turystyce PNJW Jęz. włoski prawniczy II rok Język francuski Moduł Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych - PNJF Tłumaczenia specjalistyczne - PNJF Korespondencja handlowa - Praktyka zawodowa 120 godz. I rok Język hiszp./włoski Moduł Językowe kompetencje komunikacyjne dla potrzeb zawodowych PNJH Tłumaczenia specjalistyczne PNJW Tłumaczenia specjalistyczne PNJH Korespondencja handlowa PNJW Język włoski ekonomii i finansów - Praktyka zawodowa 120 godz.

9 Filolog to nie osoba bezrobotna Dzień Kariery Romanisty (HCL Poland, Indesit Company Polska, Steria Polska, Infosys, Eurilogic Polska) Szkoły gimnazja, licea, szkoły językowe.