Najserdeczniejsze życzenia zdrowych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku składają zarząd i rada nadzorcza Kompanii Węglowej SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najserdeczniejsze życzenia zdrowych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku składają zarząd i rada nadzorcza Kompanii Węglowej SA"

Transkrypt

1 G A Z E T A F I R M O W A n r 1 0 ( 2 2 ) g r u d z i e ń Kiedy się leci i jedzie w tej śnieżycy, w mrozie, to siłą rzeczy bardzo ciepło myśli się o wszystkich górnikach Bronisław Komorowski, prezydent RP, podczas wizyty w KWK Piast Najserdeczniejsze życzenia zdrowych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku składają zarząd i rada nadzorcza Kompanii Węglowej SA W W W. K W S A. P L

2 G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy! Tegoroczna Barbórka miała szczególny wymiar, zwłaszcza dla górników Piasta, którzy obchodzą właśnie 35-lecie działalności swojej kopalni. W przededniu górniczego święta odwiedził ich Bronisław Komorowski, który nie zważając na niezwykle trudne warunki pogodowe zjawił się w Bieruniu nawet przed planowanym czasem. Wizyta prezydenta RP to wielkie wydarzenie dla lokalnego środowiska, ale też powód satysfakcji dla całej Kompanii Węglowej. Kiedy się leci i jedzie w tej śnieżycy, w mrozie, to siłą rzeczy bardzo ciepło myśli się o wszystkich górnikach te słowa Bronisława Komorowskiego z pewnością zapadną nam wszystkim w pamięć. Końcówka roku, to jednak nie tylko barbórkowe akademie. To okres normalnej, wytężonej pracy i czas ważnych rozstrzygnięć. Po kilku latach starań i wielu próbach udało się zamknąć temat kopalni Silesia, która przechodzi w ręce nowego właściciela. Pracownicy KW SA z uwagą przyjęli także ten komunikat: Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu 17 grudnia rozmów z kandydatami zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa Zarządu Kompanii Węglowej bez rozstrzygnięcia. Z uwagi na bardzo krótki okres czasu do zakończenia kadencji Zarządu następny konkurs zostanie ogłoszony na nową kadencję w pierwszym kwartale 2011 roku. Kończy się kolejny trudny rok. Przyjdzie z pewnością pora na dogłębne podsumowania, analizy i oceny. Na razie jednak oczekujemy na świąteczne rodzinne spotkania. Wszystkim pracownikom Kompanii Węglowej składamy serdeczne życzenia wesołych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Redakcja grudzień W KOMPANII 3 Prezydent z wizytą w Piaście Jubileusz 35-lecia istnienia kopalni 6 Święta Barbara uczy godności Uroczysta barbórkowa msza święta 7 Dumni z tradycji, gotowi na wyzwania Barbórkowa akademia Kompanii Węglowej 12 Wyróżnieni i nagrodzeni 13 Dzieci zwiedziły kopalnię 14 Honorowe Szpady Górnicze dla górników Bielszowic 15 W świętym miejscu Obchody górniczego święta w Piekarach 16 Zgodnie z tradycją Orkiestra dęta obudziła mieszkańców Knurowa 17 Dwa dni świętowania Uroczystości barbórkowe w kopalni Jankowice 18 Kwiaty dla patronki W kopalni Sośnica-Makoszowy delegacje górników składają kwiaty pod ołtarzami św. Barbary 19 Odznaczenia dla najlepszych w kopalni Marcel 20 Życzenia, gratulacje, kwiaty 21 Górniczy walczyk 21 Rydułtowy i Pszów świętowały 22 Coś dla górniczego oka 23 Rekordowy postęp Oddział GRP-2 w KWK Halemba-Wirek 26 Barbórkowe świętowanie Już 1 grudnia w kopalni Chwałowice rozpoczęły się obchody górniczego święta WYDARZENIA 27 Sztandar dla szkoły 28 Kopalnia Silesia sprzedana 29 Węgiel z Kompanii dla Grupy Tauron 30 W każdym z nas drzemią ogromne pokłady siły trzeba je tylko odkryć 33 Liderzy bezpiecznej pracy 2010 LUDZIE I MIEJSCA 34 Z nami zawsze ciepło 37 Boks to moje życie 40 Opowieści z Antypodów 44 Faceci nie zawsze w czerni KOMPA N I A W ĘGL OWA Gazeta f irmowa Redakcja: Biuro Komunikacji KW SA Redaktor naczelny: Jan Czypionka Adres redakcji: Katowice ul. Powstańców 30, p. 64 tel Wydawca: Kompania Węglowa SA Katowice ul. Powstańców 30 Druk: Tolek, drukarnia im. K. Miarki 47 Galer ia Zdjęcie na okładce: Bronisław Komorowski, prezydent RP podczas wizyty w kopalni Piast. (fot. Jan Czypionka) Oddano do druku: 20 grudnia 2010 r.

3 W K O M PA N I I Na zakończenie swej wizyty Bronisław Komorowski otrzymał z rąk Jacka Korskiego i Marka Uszko, wiceprezesów KW SA, oraz Jacka Kudeli, dyrektora technicznego Piasta, i Jana Parcera, dyrektora ds. pracy tej kopalni, rzeźbę w węglu, przedstawiającą górnika pracującego w ścianie Prezydent z wizytą w Piaście Górnicy i pracownicy, którzy obchodzą jubileusz 35-lecia istnienia kopalni Piast, oczekiwali przylotu Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP, od samego rana Pan prezydent nie zawiódł i mimo trudnych warunków atmosferycznych przybył w piątkowe południe, 3 grudnia, do kopalnianej cechowni nawet przed planowanym czasem. Prezydenta powitała górnicza orkiestra pod kierunkiem Andrzeja Sapińskiego oraz licznie zebrani pracownicy kopalni. Dostojnego gościa powitał Jacek Korski, wiceprezes zarządu KW SA. Prezydent złożył biało-czerwone kwiaty, zapalił znicz i zmówił krótką modlitwę przed obrazem św. Barbary. Witam wszystkich górników w całej Polsce powiedział Bronisław Komorowski. Kiedy się leci i jedzie w tej śnieżycy, w mrozie, to siłą rzeczy bardzo, ale to bardzo ciepło myśli się o wszystkich górnikach. Ja również, lecąc tutaj, myślałem o Was z wdzięcznością. I tę wdzięczność chciałbym Wam przekazać w ramach życzeń z okazji św. Barbary, opiekunki wszystkich polskich górników. Chciałbym tutaj, w śląskim Bieruniu, złożyć Wam serdeczne życzenia dobrej szychty na co dzień. Chcę życzyć górniczego szczęścia i pomyślności, rozumianej w wymiarze indywidualnym każdego z górników i każdej górniczej rodziny, ale i w tym szerszym każdej kopalni i związanej z górnictwem instytucji. Mam świadomość, że składam te życzenia w największej kopalni, ale też w jednej z najlepiej zarządzanych i mającej jeden z najlepszych wyników ekonomicznych. Tu daje o sobie znać nie tylko szczęście górnicze, ale i górnicza odwaga oraz mądrość mówił dalej prezydent Bronisław Komorowski. Piast jest dobrym miejscem, aby powiedzieć, że górnicy mają swoje zagwarantowane miejsce w ramach polskiej gospodarki, że węgiel jest i długo jeszcze będzie jednym z najważniejszych, strategicznych surowców energetycznych. To rozumieją dziś wszyscy w Polsce, szczególnie w okolicznościach, kiedy pada śnieg i jest mróz. Serdecznie chcę podziękować za waszą ciężką pracę, często związaną z zagrożeniem 3

4 W K O M PA N I I Po krótkiej uroczystości w cechowni, prezydent spotkał się z kierownictwem kopalni i przedstawicielami organizacji związkowych Fot. Jan Czypionka Prezydent Bronisław Komorowski złożył biało-czerwone kwiaty, zapalił znicz i zmówił krótką modlitwę przed obrazem św. Barbary Fot. Wojciech Wikarek 4

5 życia, chcę podziękować za pracę, która daje dobre efekty dziękował prezydent. Po krótkiej uroczystości w cechowni, prezydent spotkał się z kierownictwem kopalni i przedstawicielami organizacji związkowych. Wysłuchał krótkiej historii Piasta przedstawionej przez Jacka Kudelę, dyrektora technicznego kopalni. Odpowiedział także na kilka pytań zadanych przez związkowców. Ostatnim punktem pobytu prezydenta w Bieruniu był obiad jubilacki. Bronisław Komorowski miał okazję spróbować prawdziwych śląskich specjałów. W menu był rosół z makaronem, rolada, kluski śląskie, modra kapusta i kołocz. Toast wzniósł zgodnie z górniczą tradycją szklanką piwa. Na zakończenie swej wizyty Bronisław Komorowski otrzymał z rąk Jacka Korskiego i Marka Uszko, wiceprezesów KW SA, oraz Jacka Kudeli, dyrektora technicznego Piasta, i Jana Parcera, dyrektora ds. pracy tej kopalni, rzeźbę w węglu, przedstawiającą górnika pracującego w ścianie. (JC) Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z górnikami w cechowni KWK Piast Ostatnim punktem pobytu prezydenta w Bieruniu był obiad jubilacki. Bronisław Komorowski miał okazję spróbować prawdziwych śląskich specjałów 5

6 W K O M PA N I I Mszę celebrował metropolita katowicki abp Damian Zimoń Święta Barbara uczy godności W katowickiej Archikatedrze pw. Chrystusa Króla odprawiona została uroczysta barbórkowa msza święta w intencji górników Oto ta Barbara, którą znacie z codziennego dnia, cechowni i z domów, ubrana jest w diadem królewski i w królewskie szaty, choć nie pochodziła z królewskiego rodu. To jest znak i nauka godności. Św. Barbara uczy nas, że mamy być ludźmi honoru, że mamy być dumni z naszego człowieczeństwa, z chrześcijaństwa, z faktu bycia górnikami mówił w homilii ks. dr Arkadiusz Wuwer, dodając: Św. Barbara uczy nas także tego, że należy podnieść głowy i śmiało dawać świadectwo tej godności, którą Pan Bóg wlał w nasze serca, kiedy nas zbawił, że chrześcijański 6 górnik może iść przez życie z czołem wysoko podniesionym. Zwrócił również uwagę na fakt, że w ikonografii św. Barbary dostrzegamy tajemniczą wieżę. Może być ona symbolem zniewolenia. Ktoś, kto jest zniewolony przez nałogi i słabości, tak naprawdę szukając wolności, popada w niewolę. Św. Barbara jest patronką górników, bo jak mówi legenda, gdy uwalniała się z tej wieży, musiała przeciskać się przez korytarze i szczeliny skalne, aby ocalić swoje życie. Czasem trzeba takiego wysiłku duchowego, aby wyjść z tej wieży grzechów, ograniczeń, złych przyzwyczajeń i odetchnąć świeżym powietrzem wolności. Ten wysiłek zostaje w końcu wynagrodzony pokojem, którego świat dać nie może, pokojem czystego sumienia i świadomością, że żyję dobrze dodał ks. Arkadiusz Wuwer. Wezwał także górników, aby formowali swe wnętrza na wzór św. Barbary, starając się żyć w coraz większej jedności w rodzinach, w zakładach pracy i w społeczeństwie. Mszę celebrował metropolita katowicki abp Damian Zimoń, uczestniczyli w niej przedstawiciele władz spółek węglowych, poczty sztandarowe firm górniczych, mieszkańcy Katowic. (KB)

7 Dumni z tradycji, gotowi na wyzwania Barbórkowa akademia Kompanii Węglowej odbyła się tradycyjnie, jak co roku, w teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach Wpiątkowy wieczór, 3 grudnia, na widowni zasiedli pracownicy Kompanii z zarządem firmy oraz zaproszeni goście. Tego dnia, kilka godzin wcześniej, w Zabrzu odbyła się centralna uroczystość związana z obchodami Barbórki, więc popołudnie i wieczór stały pod znakiem górniczego święta. Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski, odczytał list do górników, skierowany w przeddzień ich święta przez Bronisława Komorowskiego, który właśnie tego dnia odwiedził załogę kopalni Piast w Bieruniu. W przeddzień świętej Barbary, patronki górnictwa, pragnę przekazać Państwu, a za Państwa pośrednictwem wszystkim górnikom oraz całej kadrze inżynieryjno-technicznej przedsiębiorstwa moje najlepsze życzenia napisał pan prezydent. Wyrazy szacunku i wdzięczności kieruję także do emerytowanych górników, przez minione lata pracowali w zasłużonych dla polskiego górnictwa kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej. Sektor wydobywczy należy w Polsce do najważniejszych gałęzi gospodarki narodowej, a związane z nim górnictwo węglowe ma ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jesteśmy największym producentem tego surowca w Unii Europejskiej i jednym z dziesięciu najbardziej liczących się w świecie. Znaczący udział w krajowym wydobyciu węgla kamiennego ma Państwa przedsiębiorstwo, największa firma górnicza w Europie. To powód do dumy dla pracowników Kompanii, ale i wyzwanie dla Zarządu Spółki, aby pracę górników uczynić jak najbardziej bezpieczną. Trudno wygrać z przeciwnościami natury i jeszcze trudniej przewidzieć je w kopalniach. Należy jednak uczynić wszystko, aby ryzyko katastrof i ich tragiczne skutki były jak najmniejsze. Górnicy Bezwzględnym priorytetem pozostaje jednak zapewnienie górnikom bezpiecznych warunków pracy Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski, i Jacek Korski, wiceprezes zarządu KW SA, wręczają odznaczenia. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymują Zbigniew Paprotny, wiceprezes zarządu KW SA, i Barbara Ryguła, kierownik Działu Budżetowania w KWK Ziemowit zasługują na najwyższy szacunek, a ich godność i bezpieczeństwo powinno być stawiane na pierwszym miejscu. Zrodzona na śląskiej ziemi i pielęgnowana od pokoleń tradycja Barbórki święta ludzi ciężkiej i niebezpiecznej pracy, jednoczy wielką górniczą rodzinę, jaką tworzą pracownicy wszystkich kopalń oraz firm poszukujących i wydobywających węgiel, naftę, gaz oraz inne minerały. W kultywowanym przez wieki obyczaju kryje się przywiązanie do miejsca pracy i zawodu górnika. Ta piękna tradycja jest również wyrazem silnych więzi łączących górniczy stan, czego niejednokrotnie dali Państwo świadectwo w dramatycznych dla tego środowiska chwilach. W tym wyjątkowym dla Państwa społeczności dniu, zwracam się myślami ku wszystkim górnikom, którzy wprost ze swoich stanowisk pracy odeszli na wieczną szychtę ku ofiarom katastrof i nieszczęśliwych wypadków. Z najwyższym uznaniem myślę także o ratownikach górniczych gotowych zawsze do najwyższego poświęcenia, aby iść z pomocą zagrożonym kolegom. Serdecznie gratuluję wszystkim Państwu uhonorowanym dzisiaj odznaczeniami państwowymi, stopniami górniczymi, certyfikatami. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam uczestników tegorocznych barbórkowych obchodów i życzę każdemu górnikowi i wszystkim osobom związanym z górnictwem zdrowia oraz wszelkiej osobistej pomyślności. Niech św. Barbara nieustannie otacza Państwa i Waszych bliskich opieką, zapewniając poczucie bezpieczeństwa 7

8 W K O M PA N I I Podsumowanie mijającego roku przedstawił Jacek Korski, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej To moment refleksji, podsumowań, okazja do szerszego spojrzenia na problemy branży węglowej powiedziała Joanna Strzelec-Łobodzińska, wiceminister gospodarki i pewności jutra. Życzę Kompanii Węglowej dalszego rozwoju, ekonomicznej stabilności i uzyskiwania jak najlepszych wyników finansowych. Szczęść Boże. Głos zabrała także Joanna Strzelec-Łobodzińska, wiceminister gospodarki: Taki dzień, jak dziś, pozwala spojrzeć na Waszą pracę i dokonania z pewnego dystansu, bez bieżącego pośpiechu i doraźnych uproszczeń. To moment refleksji, podsumowań, okazja do szerszego spojrzenia na problemy branży węglowej powiedziała pani minister. Strategia rządu dla górnictwa do roku 2030 wskazuje na węgiel kamienny jako strategiczny surowiec, odgrywający zasadniczą rolę w polskiej gospodarce i gospodarce w ogóle. Polska posiada znaczące zasoby węgla i dlatego jest najbardziej bezpiecznym energetycznie krajem Unii Europejskiej i należy się tym szczycić. Rok 2011 w polskim górnictwie będzie stał pod znakiem prywatyzacji. To proces nieuchronny, ale musi być starannie przygotowany i przemyślany. 8 Skarbem tej firmy jest nie tylko węgiel, ale nade wszystko jej pracownicy Z oczywistych powodów czas prywatyzacji dla Kompanii Węglowej jeszcze nie nadszedł. Staramy się tam, gdzie przepisy unijne na to pozwalają, pomagać naszym spółkom, zwłaszcza jeżeli chodzi o nakłady na inwestycje początkowe. Pragnę przypomnieć, że właśnie rozdzieliliśmy prawie 400 mln złotych dotacji budżetowej na ten cel, z czego Kompania Węglowa otrzymała prawie 125 mln. Sytuacja rynkowa wzrost zapotrzebowania na węgiel sprawia, że udostępnienie nowych złóż staje się w polskim górnictwie kwestią podstawową. Bezwzględnym priorytetem pozostaje jednak zapewnienie górnikom bezpiecznych warunków pracy. Zawód górnika jest wyjątkowy. Zagrożenia naturalne często skumulowane nie są Waszym sprzymierzeńcem. Dlatego tak ważna jest dbałość o bezpieczeństwo. Wiem, że zarządzający spółką nie szczędzą środków na ten cel. O tym, że życie ludzi jest najważniejsze, pamiętać powinni wszyscy, na każdym stanowisku pracy. Od Waszej dbałości o bezpieczeństwo własne i kolegów zależy najwięcej. W przededniu Waszego święta pragnę przekazać Wam i Waszym rodzinom wyrazy najwyższego szacunku dla górniczego trudu. Życzę wszystkim górnikom pracy bezpiecznej i przynoszącej satysfakcję. Szczęść Boże. Zanim podsumowanie mijającego roku przedstawił Jacek Korski, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej, sala uczciła minutą ciszy górników, którzy odeszli na wieczną szychtę. W Kompanii Węglowej siódmy raz uroczyście obchodzimy święto naszej Patronki, a jednocześnie Górniczej Braci powiedział wiceprezes Korski. W tym roku obchodzimy jubileusz 35. rocznicy powstania kopalni Piast. Ale przecież są w naszej spółce i takie kopalnie, których historia przekracza nawet 250 lat. Taka też jest historia firmy, zapisana dokonaniami naszych kopalń. Jesteśmy bliscy Należy konsekwentnie obalać mit dotyczący węgla, o którym niezasłużenie mówi się 3D dirty, dusty, dangerous brudny, pylący, niebezpieczny

9 współczesności, ale i wielowiekowej tradycji. Dumni jesteśmy z tej tradycji, ale jednocześnie doskonale zdajemy sobie sprawę z bieżących wyzwań, które przed nami stoją. Kompania Węglowa to nie tylko największy producent węgla kamiennego w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Dlatego postrzegani jesteśmy jako firma, która jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jesteśmy uznaną marką na mapie gospodarczej kraju. Skarbem tej firmy jest nie tylko węgiel, ale nade wszystko jej pracownicy. Pozwólcie zatem Państwo, że w tak szacownym gronie jeszcze raz podziękuję naszej załodze za ogromny wkład w rozwój tej firmy. W ostatnim roku musieliśmy pokonać wiele przeszkód i trudności. Dlatego jestem pewien, że kolejne zadania, które przed nami stoją, wykonamy równie dobrze. Podstawowym zadaniem spółki jest dostosowanie wydobycia węgla do potrzeb naszych klientów. To ważny warunek sprostania wymogom gospodarki rynkowej. Zmieniająca się koniunktura oraz warunki górniczo-geologiczne nie ułatwiają tego zadania. Okres spowolnienia gospodarczego odczuła również Kompania Węglowa. Wdrożony program oszczędnościowy pozwolił spółce sprostać skutkom tego kryzysu, który był odczuwalny jeszcze na początku tego roku. Wbrew czarnym prognozom wzrasta zapotrzebowanie na nasz węgiel. Nasi najwięksi kontrahenci zawierają z nami umowy wieloletnie, co potwierdza naszą pozycję lidera na rynku producentów węgla energetycznego. Takie umowy są korzystne zarówno dla nas, jak i naszych klientów, choćby dlatego, że można precyzyjnie określić koszty paliwa i budować plany na przyszłość. Wzrasta nasz udział w wydobyciu węgla koksowego, szczególnie typu 34. Staramy się zwiększyć produkcję węgli opałowych, tak poszukiwanych przez odbiorców indywidualnych. Czynimy to po to, by sprostać oczekiwaniom naszych klientów, którzy przed i w trakcie sezonu grzewczego szczególnie unaoczniają nam znaczenie naszej spółki. To już nie są oczekiwania, ale wręcz żądania wywiązania się z przypisywanej Kompanii roli gwaranta bezpieczeństwa energetycznego Polski. To rynek weryfikuje plany, strategie czy nawet energetyczne wizje. Jedno jest pewne. Przez najbliższe nie tylko lata, ale dziesięciolecia, scenariusz odejścia od węgla jest całkowicie nierealny. Po raz wtóry możemy zatem powiedzieć: Polska węglem stoi! Daję LISTA ODZNACZONYCH Medal Złoty za Długoletnią Służbę: Barbara RYGUŁA, kierownik Działu Budżetowania w KWK Ziemowit Zbigniew PAPROTNY, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej Szczepan SZMIST, górnik z KWK Ziemowit Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: Mirosław JASZCZUK, górnik z KWK Sośnica-Makoszowy Jacek KUDELA, dyrektor techniczny KWK Piast Stanisław SKRZYPULEC, górnik z KWK Ziemowit Jan SYPIEŃ, górnik z KWK Pokój Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia: Mirosław GROSS, dyrektor Pionu ds. Sprzedaży i Marketingu w Centrali KW SA Jerzy JANCZEWSKI, dyrektor ds. pracy KWK Jankowice Jerzy KORUS, dyrektor Biura Prawnego w Centrali KW SA Adam ROBAKOWSKI, dyrektor techniczny KWK Marcel Odznaka Zasłużony dla Górnictwa : Bogdan BOBA, sztygar zmianowy Oddziału Robót Przygotowawczych w KWK Ziemowit Krzysztof BOROWSKI, górnik z KWK Bobrek-Centrum Mirosław BUCHTA, zastępca Głównego Inżyniera Mierniczo-Geologicznego w KWK Pokój Bernard BUGLA, dyrektor techniczny KWK Bolesław Śmiały Mariusz DRAPAŁA, dyrektor Biura Klientów Strategicznych w Centrali KW SA Maksymilian KNUT, górnik z KWK Sośnica-Makoszowy Mirosław LISZKA, górnik z KWK Jankowice Adam Sarnaszek, dyrektor ds. certyfikacji SGS Polska, wręcza dwa certyfikaty dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Markowi Uszko i Jackowi Korskiemu. KW SA otrzymała także certyfikat zarządzania jakością i środowiskiem, nadany przez Oddział Dolnośląski PIHZ Certyfikacja 9

10 W K O M PA N I I Wspólna akademia w Zabrzu Wspólne dla wszystkich firm górniczych obchody Barbórki, połączone z okolicznościowym koncertem, odbyły się 3 grudnia br. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Zgromadzonych przywitała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Minutą ciszy uczczono pamięć górników, którzy odeszli na wieczną szychtę. Do przybyłych gości zwrócił się Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki: W tym dniu szczególnie trzeba podziękować ludziom dobrej pracy, ludziom, którzy dbają o to, by nasz kraj był bezpieczny energetycznie. Dziękuję im za zaangażowanie, bo polskie górnictwo węgla kamiennego jest największe w Europie i jego doświadczenia mogą promieniować na cały świat. Jesteśmy teraz w takim miejscu, że Śląsk może odzyskać Bogdankę dla Polski, bo nie zawsze szybkie rozwiązanie prywatyzacyjne, randki w ciemno, wychodzą na dobre. Podczas imprezy swoje specjalne wyróżnienia plakietki W Podziękowaniu za Dar Serca dla Złotych Sponsorów wręczyła Fundacja Rodzin Górniczych. Wśród nagrodzonych znaleźli się PZU Życie, PZU SA, Fundacja ING Dzieciom, Południowy Koncern Energetyczny, Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz Wydawnictwo Górnicze. W części artystycznej koncertu wystąpili: Żeńska Orkiestra Salonowa KWK Murcki- -Staszic, Górnicza Orkiestra Dęta Kopalni Makoszowy, wiolonczelista Adam Oleś oraz zespół Sukces. Wśród zaproszonych do udziału w koncercie solistów znaleźli się Kornelia Maroszek, Justyna Gawlik, Juliusz Ursyn Niemcewicz, Darek Niebudek i Darina Petkova. (BS) temu wyraz także w inny sposób, odkłamując niejako wyobrażenia o górnictwie. Nalekiego balastu na starcie w XXI wiek. Mimo Żadna ze spółek węglowych nie miała taży konsekwentnie obalać mit dotyczący węgla, o którym niezasłużenie mówi się 3D lidnym płatnikiem wobec naszych kon- to jesteśmy obecnie przewidywalnym i so- dirty, dusty, dangerous brudny, pylący, trahentów. Terminowo realizujemy nasze niebezpieczny mówił Jacek Korski. płatności publiczno-prawne. W ostatnich Piszący i mówiący o Kompanii Węglowej latach rosły nasze nakłady inwestycyjne. rzadko jednak zwracają uwagę na genezę W tym roku po raz pierwszy i prawdopodobnie ostatni skorzystamy z prawie powstania naszej firmy i wynikające z tego konsekwencje, mające wpływ na dzisiejsze 125 milionów złotych dotacji budżetowych funkcjonowanie spółki dodał. na realizację 11 wniosków dotyczących inwestycji początkowych w 9 kopalniach na- Zaczynaliśmy w 2003 roku z balastem prawie 4 miliardów złotych długów przejętych po byłych spółkach węglowych. Spłaciczego w spółce nie było zwolnień, ba, przed szej spółki. W okresie kryzysu gospodarliśmy w ubiegłym roku wszystkie zobowiązania wobec gmin górniczych. Do 2015 roku sięcy nowych pracowników. Nadal zagwa rokiem przyjęliśmy do pracy 10 ty- uregulowane zostaną przejęte zobowiązania rantowane miejsca pracy mają w naszych wobec ZUS. W sumie oznaczać to będzie kopalniach absolwenci szkół górniczych. wydatkowanie z własnych środków ponad Tylko w tym roku zatrudniliśmy ponad miliardów złotych. Brak terminowego osób. Obowiązkiem każdego pracodawcy dokapitalizowania na częściowe pokrycie jest optymalizowanie poziomu zatrudnienia do zdolności produkcyjnych. I tak też owych przejętych zobowiązań skutkował w ostatnich pięciu latach kosztami finansowymi, poniesionymi przez naszą spółkę Nie oszczędzamy na bezpieczeństwie pracy. jest w przypadku Kompanii Węglowej. na poziomie około 400 milionów złotych. To priorytet przy planowaniu wydatków. W naszych kopalniach następuje stały wzrost zagrożeń naturalnych. Na zwalczanie występujących w kopalniach zagrożeń wydatkowane są odpowiadające im nakłady finansowe. Kontynuujemy procesy restrukturyzacyjne. Jeszcze siedem lat temu powiązanych kapitałowo z Kompanią było 148 podmiotów. Obecnie jest ich 80. Nadal będziemy zmierzać do zbudowania nowoczesnej i efektywnej grupy kapitałowej, złożonej ze spółek kluczowych, służących zapewnieniu ciągłości procesu produkcyjnego Kompanii Węglowej oraz realizacji strategii w zakresie sprzedaży węgla, a także spółek stanowiących inwestycje kapitałowe. Często słyszymy nawoływania do likwidacji nierentownych kopalń. Tymczasem na straty generowane przez daną kopalnię trzeba patrzeć przez pryzmat całej spółki. Daliśmy szansę dalszego funkcjonowania kopalni Halemba-Wirek. Za rok zobaczymy, jak radzi sobie ta kopalnia i czy podjęte działania restrukturyzacyjne przyniosły oczekiwane rezultaty ekonomiczne. Kopalnia Halemba-Wirek jest przykładem kompromisu między pracodawcą a stroną społeczną, reprezentowaną przez związki zawodowe. Kompromisu dodam którego warunkiem jest jednak spełnienie wyznaczonych zadań ekonomiczno-finansowych. Dialog, konsultacje i rozmowy z reprezentantami załogi są niezbędne. Tylko w Centrali Kompanii Węglowej takich spotkań odbywa się średnio około 70 rocznie. Zawsze powtarzamy: lepszy dialog niż zadyma. Tak było również w przypadku kopalni Silesia, która po kilku latach konfliktów, przy dużym zaangażowaniu strony społecznej, za kilka dni przejdzie w ręce spółki, której udziałowcami są także pracownicy tej kopalni. Realizujemy również złożony projekt wniesienia kopalni Bolesław Śmiały i posiadanych przez nas akcji PKW do Grupy Tauron w zamian za akcje tej spółki. Jesteśmy związani listem intencyjnym. List intencyjny podpisali ministrowie gospodarki i skarbu oraz prezesi obu spółek. Z tych kilku zaledwie przedstawionych spraw widać wyraźnie, jaki ogrom zadań stoi przed naszą spółką. Jestem przekonany, że sprostamy tym wyzwaniom. Pośrednio odpowiadamy również na postulowane procesy prywatyzacyjne, towarzyszą temu bowiem przygotowania firmy do wdrożenia lepszych standardów zarządzania. Ważne również, by z zachodzącymi zmianami identyfikowali się nasi pracownicy. 10

11 Dlatego tak istotny jest dialog z Radą Pracowników. Wierzę, że nadal będzie kontynuowana współpraca z nową Radą wybraną, kilka tygodni temu przez załogę na kolejną kadencję. Tylko wtedy, z zachowaniem realiów ekonomicznych, można wypracowywać dobre rozwiązania, możliwe do zaakceptowania przez załogę. Jacek Korski skierował serdeczne podziękowania dla załogi Kompanii Węglowej za ofiarną pracę. Podziękował także władzom Ministerstwa Gospodarki za codzienną pomoc w rozwiązywaniu niełatwych problemów branży węglowej. Podziękował również za współpracę i dbałość o bezpieczeństwo górników kolegom po fachu z Wyższego i Okręgowych Urzędów Górniczych. Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy KW SA otrzymali odznaczenia i nominacje na stopnie górnicze. (Patrz obok) W uznaniu zasług dla środowiska górniczego, tytuł Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego otrzymała Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W części artystycznej wystąpiła orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego oraz soliści grający na fletni Pana Dima Czabak i wirtuoz akordeonu Marcin Wyrostek. (JC) Artystyczną gwiazdą wieczoru w Teatrze Śląskim był wirtuoz akordeonu Marcin Wyrostek 11

12 W K O M PA N I I Wyróżnieni i nagrodzeni Tradycyjnie w czasie obchodów górniczego święta zasłużeni pracownicy przemysłu węglowego nagradzani są przez nadanie odznaczeń i stopni górniczych Na podstawie art. 138 Konstytucji RP oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków wynikających z pracy zawodowej zostali odznaczeni: Medalem Złotym za Długoletnią Służbę: Andrzej Badaj, dyrektor ds. produkcji CW Południe, Roman Barton, główny specjalista koordynator w Biurze Prod. PP, Stanisław Fojcik, główny specjalista CW Południe, Łucjan Gajda, kierownik Zespołu Energomechanicznego PP, Roman Kościelny, główny specjalista koordynator, Mirosław Kugiel, prezes zarządu, Stanisław Łuszczek, dyrektor Biura Przeróbki i Jakości Produkcji, Jerzy Nieznanowski, główny specjalista, Andrzej Pawłowski, główny specjalista, Ewa Skórok, główny specjalista koordynator, Krystian Józef Winkler, główny specjalista; Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę: Celina Dziwisz, główny specjalista CW Południe, Leszek Kloc, dyrektor ds. produkcji CW Wschód, Stanisław Konsek, dyrektor CW Południe, Piotr Matonóg, kierownik zespołu technicznego, Weronika Sitko, główny specjalista, Roman Walter, dyrektor CW Zachód. Decyzją ministra gospodarki tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia otrzymali: Jan Flasza, wiceprezes zarządu i dyrektor techniczny spółki Haldex, Janusz Rokosz, dyrektor ds. ekonomiki produkcji w CW Zachód ; Dyrektora Górniczego I stopnia: Leszek Bednorz, kierownik Zespołu Gospodarki Złożem w CW Południe, Waldemar Chowaniec, z-ca dyrektora Biura Strategii Korporacyjnej, Józef Gniadek, główny specjalista koordynator w Biurze Strategii Personalnej, Marian Jarek, zastępca dyrektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Analiz Ryzyka, Adam Mańka, dyrektor Biura Rachunkowości w Centrali KW SA, Andrzej Paniczek, z-ca dyrektora Biura Finansów w Centrali KW SA, Zbigniew Skoczylas, kierownik Zespołu Planowania i Realizacji Inwestycji, Ewa Wardas-Kozieł, kierownik Zespołu Badań Rynkowych i Marketingu, Jan Zdziebko, kierownik Zespołu Planowania Remontów; Dyrektora Górniczego II stopnia: Helena Folta, główny specjalista koordynator, Roman Głogowski, kierownik Zespołu Planowania Produkcji w CW Północ, Irena Hudy, zastępca dyrektora Biura Rachunkowości, Henryk Mazur, kierownik Zespołu Planowania i Realizacji Inwestycji, Czesław Zaik, kierownik Zespołu Logistyki Zaopatrzenia i Gosp. Materiał., Wiesław Ziewiecki, główny specjalista koordynator w Zespole Eksploatacji, Krzysztof Żurek, kierownik Zespołu Nadzoru Technicznego; Dyrektora Górniczego III stopnia: Witold Pustułka, prezes zarządu Wydawnictwa Górniczego, Małgorzata Dąbrowska, główny specjalista koordynator w Biurze Przekształceń i Restrukturyzacji, Janusz Kopiec, główny specjalista koordynator w Biurze Zarządzania i Rozwoju It, Tadeusz Kozieł, kierownik Zespołu Przekształceń Strukturalnych, Zofia Ksieniewicz-Nowicka, główny specjalista w Biurze Zamówień Publicznych, Ireneusz Kubiczek, główny specjalista koordynator w Zespole Eksploatacji, Danuta Mazur, kierownik zespołu Umów i Rozliczeń w Biurze Klientów Strategicznych, Grzegorz Mirka, główny specjalista koordynator w Biurze Finansów, Leszek Pawiński, kierownik Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji, Wojciech Piecha, kierownik Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji, Jerzy Smolnik, główny specjalista koordynator w Zespole Eksploatacji, Marek Sobik, kierownik Zespołu Zamówień i Przetargów, Mariusz Stachura, główny specjalista w Biurze Zarządzania i Rozwoju IT, Leszek Tuszyński, główny specjalista w Biurze Przeróbki i Jakości Produkcji, Wiesław Zygmunt, dyrektor Biura Zamówień Publicznych. Decyzją prezesa zarządu Kompanii Węglowej Honorowe Szpady Górnicze otrzymali: Andrzej Matula, dyspozytor ruchu, Artur Warcholik, główny specjalista CW Północ, Leszek Krakowczyk, główny specjalista CW Południe, Krzysztof Kryj, kierownik Zespołu Eksploatacji CW Południe, Dariusz Kuczek, główny specjalista koordynator CW Południe, Stanisław Kolonko, główny specjalista koordynator CW Wschód, Krzysztof Piędziak, główny specjalista CW Wschód. Odznakę jubileuszową i dyplom honorowy za 50 lat pracy w górnictwie otrzymali: Kazimierz Pisarczyk, główny specjalista, Jerzy Mika, kierownik zespołu, Tadeusz Kutzmann, główny specjalista CW Południe, Roman Mańkowski, główny specjalista CW Wschód, Henryk Wieszała, kierownik zespołu CW Zachód. Ewa Malek-Piotrowska, wiceprezes zarządu KW SA, wręcza dyplom nadania stopnia Inżyniera Górniczego II stopnia Agnieszce Nowak-Hołowacz, głównej specjalistce w Centrali KW SA 12

13 Dzieci zwiedziły kopalnię Maluchy z przedszkola nr 37 w Bytomiu-Karbiu przeżyły nie lada atrakcję. Z okazji górniczego święta miały okazję zwiedzić kopalnię Bobrek-Centrum Już zwiedzanie cechowni okazało się dużym przeżyciem. Dzieci chętnie pozowały do zdjęć pod figurą św. Barbary. Ale to był dopiero przedsmak prawdziwych emocji. Kolejnym punktem zwiedzania była bowiem kopalniana stacja ratownictwa górniczego. Dzieci były zafascynowane eksponatami. Szczególne wrażenie zrobiły na nich aparaty ucieczkowe i maski, które chętnie przymierzały. Najbardziej emocjonującym momentem była jednak lekcja udzielania pierwszej pomocy rannemu. Marek Kosina z KSRG zademonstrował dzieciom, w jaki sposób nawet one mogą pomóc komuś, kto znajdzie się w potrzebie. Z początku manekin ćwiczebny wzbudzał lęk maluchów, ale szybko się oswoiły i sprawnie powtarzały zadanie sztucznego oddychania. Wśród dzieci z bytomskiego przedszkola było kilkoro, których ojcowie pracują w tej właśnie kopalni. Dobrze, że miały okazję zapoznać się przynajmniej częściowo z kopalnią, o której pewnie wiele się w domu opowiada. Wizyta dzieci w kopalni Bobrek-Centrum stanowiła jeden z wielu elementów obchodów tegorocznej Barbórki. Górnicy uczestniczyli w mszy św. w ich intencji w kościele pw. Dobrego Pasterza oraz zostali podjęci tradycyjnym uroczystym obiadem. (JC) Zdjęcia: Jan Czypionka 13

14 W K O M PA N I I Zdjęcie: Jan Czypionka Honorowe Szpady Górnicze dla górników Bielszowic Szpada górnicza wywodzi się z broni używanej przez średniowiecznych górników poszukujących złota Szpada była noszona także przez żupników i górmistrzów żup solnych w Wieliczce. W XIX wieku została uznana za część umundurowania członków Królewskiego Korpusu Górniczego w Królestwie Polskim. Obecnie szpada górnicza pełni funkcję reprezentacyjną. Jest ona formą odznaczenia za szczególne zasługi dla branży, nadawana jest przez ministra resortu za osiągnięcia i długoletnią pracę osobom uprawnionym do noszenia munduru. Szpada ma długość 88 cm, z czego metalowa klinga 70 cm. Rękojeść (18 cm) wykonana jest z drewna i posiada półkolisty, metalowy kabłąk w kolorze żółtym, zakończony półkolistym kapturkiem. Do szpady 14 przymocowana jest szarfa z kwastem (zielono-czarnym z paskiem biało-czerwonym dla osób z kierownictwa i z dozoru ruchu zakładu górniczego). Oto nazwiska pracowników kopalni Bielszowice, którzy w tym roku z okazji Barbórki otrzymali Honorowe Szpady Górnicze: Tadeusz Załuski, Janusz Adamczyk, Edward Kozioł, Piotr Dudek, Adam Kacperek, Arkadiusz Pechman, Ryszard Janocha, Stanisław Lejkowski, Jan Pawelak, Krzysztof Kot, Grzegorz Deryło, Mariusz Zmudziński, Tadeusz Kubacki, Roman Stachura, Jerzy Lalak, Jerzy Kwiatkowski, Piotr Gorzkuła, Henryk Szumielewicz, Andrzej Gmerek, Paweł Jagiełło, Stanisław Zielonka, Witold Konieczny, Krystian Kocur, Andrzej Biskup, Joachim Lubina, Bronisław Góźdź, Jerzy Oleszko, Adam Pyka, Ireneusz Brawański, Krystian Galoch, Krzysztof Godzierz, Marek Szafraniec, Mirosław Michalik, Ireneusz Brzozoń, Piotr Piechuła, Jan Sołtysiak, Piotr Żymełka, Mieczysław Matysik, Bronisław Zych, Dariusz Wołosiewicz, Ryszard Kijanka, Leszek Walkowski, Mariusz Jankowiak, Czesław Hulin, Marek Rietz, Jacek Borowiec, Andrzej Majcher, Andrzej Zalewski, Janusz Lis, Bogdan Giza, Piotr Opiołka, Zbigniew Paszyna, Wiesław Dziurdzia, Stanisław Kajstura, Grzegorz Bartoń, Ryszard Czech, Robert Węgrzyn. (JC)

15 W świętym miejscu Zgodnie z wieloletnią tradycją, obchody górniczego święta w Zakładzie Górniczym Piekary odbywają się zawsze dokładnie w dniu patronki górniczego stanu 4 grudnia Kwiaty pod figurą św. Barbary na poziomie 438 m przedstawiciele dyrekcji i związków zawodowych złożyli już kilka dni wcześniej. Uroczystość barbórkową rozpoczęła krótka modlitwa, którą poprowadził proboszcz bazyliki, ks. prałat Władysław Nieszporek, przed figurą św. Barbary w cechowni, potem górnicy i zaproszeni goście, z orkiestrą prowadzącą przemarsz, udali się na mszę barbórkową do bazyliki Najświętszej Marii Panny. Po drodze jeszcze zatrzymano się na modlitwę przed kapliczką św. Barbary w pobliżu piekarskiej Kalwarii. W tym roku, jak od wielu lat, mszę św. uświetniła nie tylko orkiestra górnicza Piekary-Julian, ale również chór Polonia-Harmonia z Brzozowic-Kamienia. Kolejnym punktem obchodów była akademia barbórkowa w hali sportowej niedaleko kopalni. Głównymi jej uczestnikami byli pracownicy kopalni, obchodzący jubileusz 25- i 35-lecia pracy, górnicy otrzymujący odznaczenia państwowe i resortowe oraz Honorowe Szpady Górnicze. Bardzo liczny był w niej również udział zaproszonych gości z instytucji nadzorujących kopalnię, jak również zakładów pracy i jednostek naukowo-badawczych współpracujących od wielu lat z ZG Piekary. Uroczystość zakończył obiad jubilacki. (AD) Przemarsz z kopalni do bazyliki piekarskiej Uroczystości rozpoczęły się w cechowni kopalni Uroczysta msza św. w intencji górników w bazylice Najświętszej Marii Panny 15

16 W K O M PA N I I Zgodnie z tradycją Starym obyczajem w Barbórkę 4 grudnia orkiestra dęta obudziła mieszkańców górniczego Knurowa Po pobudce we wszystkich knurowskich kościołach odbyły się uroczyste msze św. barbórkowe o pomyślność górniczego stanu i w intencji tragicznie zmarłych górników. W Krywałdzie św. Barbara jest czczona od ponad 150 lat, a najstarsza knurowska świątynia kościół pw. św. Antoniego i św. Barbary znajduje się w centrum pola wydobywczego połączonych kopalń Knurów i Szczygłowice. Po uroczystej eucharystii odbyło się specjalne nabożeństwo do św. Barbary w intencji wszystkich górników i ich rodzin, w którym oprócz parafian uczestniczyła delegacja górników kopalni Knurów- -Szczygłowice. Bardzo uroczysty przebieg miała msza św. w kościele pw. świętych Cyryla i Metodego. Tu również św. Barbara ma swoje szczególne miejsce. Kościół w kształcie rotundy wsparty jest na dwunastu czarnych filarach filarach symbolizujących górnictwo wszak Knurów to miasto na węglu wyrosłe. Barbara umieszczona jest wysoko, w wieży z trzema oknami, trzyma kielich w ręku i patrzy w dół, na monumentalne postacie górników, którzy jej zawierzyli swój los. Postacie górników ostro odcinają się od ciemnego tła mozaiki z czarnych szkiełek, symbolizującej chodnik wydobywczy w kopalni. Nad ołtarzem św. Barbary ukazana jest praca górników w kopalni. Homilię wygłosił długoletni duszpasterz środowisk górniczych, ks. proboszcz Andrzej Wieczorek. Powiedział m.in: Kiedy patrzę na górników, na ich twarde rysy twarzy, spracowane ręce, zastanawiam się, dlaczego wybrali sobie na patronkę młodą, delikatną i z natury swojej słabą dziewczynę Barbarę. Kim była Barbara i czym sobie zasłużyła na to, by patronować ludziom ciężkiej pracy, ludziom, którzy codziennie zjeżdżają kilkaset metrów pod ziemię, by zmagając się z siłami natury, wydzierać jej skarby. I nie po to, by zatrzymać je dla siebie, oddają je innym, przecież owoc ich pracy ma służyć pożytkowi ludzi. Cóż może Ona mieć wspólnego z bracią górniczą? Górnik, który zjeżdżając pod ziemię, naraża swoje życie na niebezpieczeństwo, podobny jest do tej młodziutkiej dziewczyny z Nikomedii. Ona również narażała się na śmiertelne niebezpieczeństwo, poznając naukę Chrystusa i przyjmując chrzest św. To górnik przeciwstawia się siłom natury, które są silniejsze od niego, ale to on, jak św. Barbara, odnosi ostatecznie zwycięstwo, okupione nieraz krwią i życiem. Nie należy się dziwić, że właśnie w Niej ludzie podziemnej pracy upatrują ratunku w niebezpieczeństwach, pomocy w trudnościach i pociechy w kłopotach. To św. Barbara rozumie i zna trwogę zamknięcia w ciasnych korytarzach, to Ona wie, co niezrozumienie. I wreszcie to Ona wie, ile znaczy ofiara z własnego życia. Pamiętajcie, że nie możecie liczyć na ludzką wdzięczność, bo nikt, kto nie był pod ziemią, kto nie zaznał choćby trochę smaku waszej pracy, nie doceni jej nigdy. Ludzka wdzięczność nic nie znaczy, ludzka pomoc jest zawodna, a pamięć krótka. Wielu uważa, że górnicy mają przywileje. Ale czy piękny mundur, czako z pióropuszem, szpada, odznaczenie, orkiestra, raz w roku Homilię wygłosił długoletni duszpasterz środowisk górniczych, ks. proboszcz Andrzej Wieczorek święto to przywilej? Górnicy nie oczekują przywilejów, górnicy oczekują sprawiedliwego traktowania i docenienia tej niebezpiecznej, trudnej, ale jakże potrzebnej innym pracy. Bos Zdjęcia: Grzegorz Szyguła Bardzo uroczysty przebieg miała msza św. w kościele pw. świętych Cyryla i Metodego 16

17 Wyróżniający się w pracy górnicy kopalni Jankowice otrzymali Honorowe Szpady Górnicze Dwa dni świętowania Uroczystości barbórkowe w kopalni Jankowice tradycyjnie już rozłożone były na dwa dni 22 listopada w Hali Widowiskowo- -Sportowej w Boguszowicach odbyła się uroczystość, na którą zaproszeni zostali tegoroczni emeryci, jubilaci oraz pracownicy, którym nadano stopnie górnicze. W tym roku wręczono 94 odznaczenia jubilatom, obchodzącym jubileusz 35-lecia pracy, nadano 161 stopni górnika, 30 stopni technika i 33 stopnie Inżynierów Górniczych. Główna akademia pracowników kopalni Jankowice odbyła się 26 listopada, również w Hali Widowiskowo-Sportowej. Czesław Mazurek, dyrektor techniczny kopalni, witając obecnych w ten szczególny dzień, powiedział, że to okazja do podsumowania dokonań, a przede wszystkim uhonorowania ludzi, którzy codzienną, solidną, górniczą pracą tworzą teraźniejsze oblicze kopalni i budują jej przyszłość. Dziś kopalnia Jankowice to nowoczesny zakład pracy, w którym wydobywa się dobrej jakości węgiel ze ścian o najwyższym stopniu mechanizacji. Jest to zakład, w którym szczególną wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa pracy. Mamy dobrze wyszkoloną załogę z pokoleniowymi tradycjami górniczymi, twórczą kadrę inżynieryjno-techniczną. To ich zaangażowaniu, umiejętnościom i mozolnej pracy zawdzięczamy fakt, iż w rankingu kopalń w kraju utrzymujemy dobrą, wypracowaną przez lata pozycję. Wśród przybyłych na uroczystość byli m.in.: przedstawiciele Kompanii Węglowej, Centrum Wydobywczego Południe, włodarze i proboszczowie z okolicznych miejscowości, przedstawiciele Sejmu i Senatu. W gronie gości byli także przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, uczelni, służby zdrowia oraz firm współpracujących z kopalnią. W trakcie uroczystości wręczone zostały stopnie Dyrektorów Górniczych, 25 Honorowych Szpad Górniczych, 17 pracowników odebrało odznaki Zasłużony dla Górnictwa RP, 39 osób uhonorowano odznaką Zasłużony dla KWK «Jankowice», 170 pracowników odebrało odznaki za 25 lat pracy, 7 ratowników górniczych zostało wyróżnionych Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz 3 ratowników odznaką honorową Zasłużony Ratownik. Po zakończeniu części oficjalnej akademii i śląskim obiedzie, rozpoczęto wspólne biesiadowanie. Czas umilał zespół Mona Liza oraz big-band kopalni Jankowice. Otylia Wiaterek Nagrodzeni w kopalni Jankowice Odznakę Zasłużeni dla Górnictwa RP otrzymali: Andrzej Błaszczyk, Eugeniusz Buchalik, Mirosław Chyliński, Grzegorz Ciupa, Jerzy Ficek, Grzegorz Harnasz, Zenon Jarka, Kazimierz Kiljańczyk, Michał Kocjan, Lucjan Konik, Mirosław Liszka, Arkadiusz Mika, Ryszard Porębski, Stanisław Szulik, Henryk Tatarczyk, Krzysztof Wietrak, Henryk Trybała. Honorową Szpadę Górniczą otrzymali: Mariusz Muszyński, Andrzej Fizia, Dariusz Schumielski, Adam Karwot, Adam Herman, Aleksander Kurdziej, Andrzej Cimała, Tadeusz Wawrzyniak, Mirosław Krupa, Damian Jendrzejek, Marek Kowolik, Andrzej Wójcik, Marek Skowroński, Mirosław Szymik, Jan Grzesik, Zdzisław Wilk, Adam Fojcik, Władysław Macko, Jan Konsek, Wojciech Marciszewski, Stanisław Grabowski, Krystian Cyrulik, Marek Wala, Jerzy Ficek, Henryk Tatarczyk. 17

18 W K O M PA N I I Pamiątkowe zdjęcie w cechowni Pola Zachód Ruch Sośnica Kwiaty dla patronki W kopalni Sośnica-Makoszowy tradycyjnie, jak co roku, delegacje górników składają kwiaty pod ołtarzami św. Barbary Jest to symboliczny hołd, który przedstawiciele załogi kopalni oddają swojej patronce. Górnicy mówią, że ten właśnie punkt obchodów ich święta jest dla nich najważniejszy. Ważniejszy niż akademia i jubileuszowe spotkania biesiadne. Bo to św. Barbara właściwie decyduje o ich losie, chroni ich, prowadzi i otacza opieką. Na terenie połączonych kopalń są cztery takie ołtarze w cechowni Ruchu Makoszowy, w cechowni Pola Bojków Ruch Sośnica, kapliczka na zlikwidowanym Polu Wschód oraz w cechowni Pola Zachód Ruch Sośnica. Górnicy świętujący dzień swojej patronki uczestniczyli w mszach św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy oraz kościele św. Krzyża w Zabrzu. W hali MOSiR w Zabrzu odbyła się uroczysta akademia połączona z obiadem jubilackim. Górnicy składają hołd św. Barbarze w cechowni Pola Bojków Ruch Sośnica 18

19 Odznaczenia dla najlepszych w kopalni Marcel Bogusław Strączek, kierownik Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego KWK Marcel, otrzymał nadany przez prezydenta RP Złoty Medal za Długoletnią Służbę Medale za Długoletnią Służbę, nadane przez prezydenta RP, otrzymali: Bogusław Strączek, Adam Robakowski, Piotr Francuz, Janusz Słomczyński, Ireneusz Heliosz, Damian Pawliczek, Artur Brawański Nagrodzony górnik-ratownik rozpoczął pracę w kopalni Marcel 32 lata temu, a od 28 lat jest ratownikiem górniczym. Pracę w kopalni Marcel rozpocząłem zaraz po ukończeniu technikum górniczego mówi Bogusław Strączek. W 1982 roku rozpoczął zaszczytną, odpowiedzialną i niebezpieczną służbę w ratownictwie górniczym. Od początku mojej pracy zawodowej zawsze pociągało mnie niesienie pomocy kolegom, ratowanie mienia, tym bardziej, że do tej dobrowolnej służby trafiają tylko najlepsi z najlepszych kandydatów. Bogusław Strączek w 1994 roku został zastępcą kierownika, a od 1996 roku kieruje Kopalnianą Stacją Ratownictwa Górniczego w kopalni Marcel. W ciągu 28-letniej służby brał udział w wielu akcjach ratowniczych, nie tylko w kopalni Marcel, ale także w kopalniach: Borynia, Jankowice, Anna, Rydułtowy, Pniówek. Najbardziej w mojej pamięci utkwiła akcja gaszenia podziemnego pożaru w kopalni Jankowice w 1998 roku. Akcja prowadzona była w bardzo trudnych warunkach, przy widoczności ograniczonej praktycznie do zera i dużym stężeniu gazów pożarowych wspomina kierownik KSRG i dodaje: Trudy prowadzenia akcji i to zarówno w aspekcie psychicznym, jak i fizycznym, bezpośrednie uczestnictwo w niej, ponoszone ryzyko, o tym na co dzień ratownik górniczy nie myśli. Dla ratownika najważniejsza jest gotowość niesienia pomocy tym, którzy na nią oczekują bez względu na porę dnia, a uratowane życie ludzkie i mienie jest najcenniejszą zapłatą za naszą służbę. Eugeniusz Wala, przewodniczący Rady Powiatu Wodzisławskiego, dekoruje Bogusława Strączka Złotym Medalem za Długoletnią Służbę 19

20 W K O M PA N I I Kazimierz Grzechnik, dyrektor kopalni Brzeszcze-Silesia, z Zespołem Dziecięcym Iskierki Życzenia, gratulacje, kwiaty Tradycyjnie 4 grudnia w kościele św. Urbana w Brzeszczach zgromadzili się górnicy oraz ich rodziny, aby uczestniczyć w mszy świętej, sprawowanej pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Rakoczego, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Uroczysta akademia barbórkowa odbyła się w stołówce przy kopalni Brzeszcze. Po odegraniu przez zakładową orkiestrę dętą hymnu państwowego i górniczego, Kazimierz Grzechnik, dyrektor kopalni Brzeszcze-Silesia, gorąco przywitał zaproszonych gości i jubilatów. W swoim wystąpieniu mijający rok ocenił pozytywnie, a ocena ta wynikała z faktu, że w roku bieżącym udało się zrealizować najważniejszą inwestycję. Zakupiono nowy kompleks obudowy zmechanizowanej, którym zbrojona jest obecnie ściana nr 908 w pokładzie 352. Pozwoli to zwiększyć koncentrację wydobycia w ścianie. Dyrektor wspomniał, że ostatni zakup takiej obudowy w naszej kopalni miał miejsce w 1989 r. Duża też w tym roku była liczba prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych, 20 z których wymienić należy m.in. uruchomienie nowoczesnego układu do podnoszenia magnetytu za pomocą mobilnego elektromagnesu w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej. Dyrektor kopalni Kazimierz Grzechnik poinformował także uczestników akademii o planach na przyszłość. W 2011 roku w Ruchu Brzeszcze zaplanowano wydobycie 1 mln 890 t węgla oraz wydrążenie 9600 m wyrobisk. Dyrektor zapewnił, że kopalnia jest dobrze przygotowana, aby w pełni wykonać nałożone zadania produkcyjne. Dodał również, że najważniejszą inwestycją w przyszłym roku będzie rozpoczęcie budowy nowej stacji odmetanowania, której uruchomienie w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Na zakończenie dyrektor kopalni w serdecznych słowach podziękował całej załodze za dotychczasowy wkład pracy. Złożył także gratulacje obecnym na akademii odznaczonym i jubilatom oraz przekazał życzenia wszystkim górnikom i ich najbliższym. W dalszej części akademii wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i nagrody jubileuszowe. Ceremonia nadania szpad górniczych była prowadzona przez głównego inżyniera górniczego Janusza Adamowicza. Wręczono również stopnie górnicze wyróżniającym się pracownikom kopalni. Później były gratulacje. Dyrektor kopalni otrzymał od gości naręcza kwiatów z życzeniami dalszej owocnej i bezpiecznej pracy. Miłym akcentem tego świątecznego dnia był występ grupy mażoretek ze Starej Wsi, które zaprezentowały ciekawy program rozrywkowy. Wspólny gościnny obiad oraz towarzyskie rozmowy kończyły tegoroczną Barbórkę. Maria Domżał

21 Górniczy walczyk Uroczysta akademia barbórkowa w KWK Ziemowit odbyła się w cechowni kopalni w sobotę, 4 grudnia br. Obecni byli wiceprezesi KW SA Jacek Korski i Piotr Rykala, były minister przemysłu i handlu, wiceprzewodniczący rady nadzorczej KW SA Klemens Ścierski, dyrektorzy Centrum Wydobywczego Wschód, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przedstawiciele firm współpracujących z kopalnią oraz pracownicy. Odznaczono zasłużonych górników, wręczono szpady, życzeniom i podziękowaniom za dobrą pracę nie było końca. W części artystycznej wystąpiły dzieci z lędzińskiego przedszkola. Na zakończenie akademii Piotr Niełacny, dyrektor kopalni, oraz goście zatańczyli z przedszkolakami górniczego walczyka, po którym wszyscy udali się na wspólny poczęstunek (AM) Goście zatańczyli z przedszkolakami górniczego walczyka. Fot. Jacek Filipiak Rydułtowy i Pszów świętowały Tegoroczne obchody święta górniczego w KWK Rydułtowy-Anna rozpoczęło spotkanie z jubilatami obchodzącymi 25-lecie pracy w górnictwie, które odbyło się 29 listopada Na spotkaniu tym wręczono również odznaczenia dla zasłużonych ratowników. Akademia barbórkowa odbyła się 2 grudnia 2010 r. w Domu Orkiestry w Rydułtowach. W akademii udział wzięli między innymi Marek Uszko, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej SA, Stanisław Konsek, dyrektor ds. produkcji Centrum Wydobywczego Południe, Kornelia Newy, burmistrz Rydułtów, Marek Hawel, burmistrz Pszowa oraz wielu innych zaproszonych gości, reprezentujących władze samorządowe, duchowieństwo, służby mundurowe (straż, policję, wojsko), jak również firmy współpracujące z kopalnią. Podczas akademii wyróżniono zasłużonych górników, którzy w dowód uznania otrzymali Honorowe Szpady Górnicze. W dniu Barbórki, po uroczystym przemarszu, kierownictwo, cały dozór i pracownicy kopalni spotkali się na uroczystych mszach barbórkowych, które odbyły się w Pszowie i Rydułtowach. Podczas akademii wyróżniono zasłużonych górników, którzy w dowód uznania otrzymali Honorowe Szpady Górnicze 21

Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże

Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże G A Z E T A F I R M O W A n r 1 0 ( 5 4 ) l i s t o p a d 2 0 1 3 Niech święta Barbara chroni Was i prowadzi Z górniczym Szczęść Boże Zarząd i Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej W W W. K W S A. P L G A Z

Bardziej szczegółowo

nr 10 (43) listopad 2012 60 lat kopalni Niechaj święta Barbara stale otacza nas wszystkich swoją opieką. Z górniczym Szczęść Boże

nr 10 (43) listopad 2012 60 lat kopalni Niechaj święta Barbara stale otacza nas wszystkich swoją opieką. Z górniczym Szczęść Boże G A Z E T A F I R M O W A nr 10 (43) listopad 2012 60 lat kopalni Niechaj święta Barbara stale otacza nas wszystkich swoją opieką. Z górniczym Szczęść Boże Zarząd i Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej W W

Bardziej szczegółowo

NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE

NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE G A Z E T A F I R M O W A n r 3 ( 3 6 ) m a r z e c 2 0 1 2 NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

G A Z E T A F I R M O W A

G A Z E T A F I R M O W A G A Z E T A F I R M O W A n r 8 ( 4 1 ) w r z e s i e ń 2 0 1 2 FIRMA ROK U! W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy! Przeżywamy ważne chwile. Nasza firma Kompania

Bardziej szczegółowo

SERCU NA POMOC DIALOG LEPSZY OD ZADYMY SKARBY POD NASZYMI STOPAMI

SERCU NA POMOC DIALOG LEPSZY OD ZADYMY SKARBY POD NASZYMI STOPAMI G A Z E T A F I R M O W A n r 8 ( 2 0 ) p a ź d z i e r n i k 2 0 1 0 SERCU NA POMOC DIALOG LEPSZY OD ZADYMY SKARBY POD NASZYMI STOPAMI W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCA POSZUKIWANY

PRACODAWCA POSZUKIWANY G A Z E T A F I R M O W A n r 3 ( 2 5 ) m a r z e c 2 0 11 PRACODAWCA POSZUKIWANY MARCEL NAJLEPSZY W POLSCE NIE SPOCZYWAMY NA LAURACH W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy

Bardziej szczegółowo

Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk

Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk G A Z E T A F I R M O W A n r 6 ( 9 ) w r z e s i e ń 2 0 0 9 Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Kompanii Węglowej

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE

STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE G A Z E T A F I R M O W A n r 1 ( 3 4 ) s t y c z e ń 2 0 1 2 STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie JER ZY PO D S I A D Ł O, prezes Węglokoksu: Powiązanie KHW z naszą firmą byłoby korzystne dla obu podmiotów.

NOWY. Rozmowa na czasie JER ZY PO D S I A D Ł O, prezes Węglokoksu: Powiązanie KHW z naszą firmą byłoby korzystne dla obu podmiotów. P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie JER ZY PO D S I A D Ł O, prezes Węglokoksu: Powiązanie KHW z naszą firmą byłoby korzystne

Bardziej szczegółowo

Nowa Kompania Węglowa coraz bliżej

Nowa Kompania Węglowa coraz bliżej Gazeta firmowa nr 5 (71), maj 2015 www.kwsa.pl Nowa Kompania Węglowa coraz bliżej W KOMPANII WYDARZENIA LUDZIE I MIEJSCA Kopalnie zmieniły właściciela Zrealizowano kolejny etap rządowego programu naprawy

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi str. 5 8

Pytania i odpowiedzi str. 5 8 Nr 6/7 VIII/IX 2012 r. Pytania i odpowiedzi str. 5 8 Kolejny certyfikat dla Koksowni Przyjaźń str. 12 13 Koksownia Dębieńsko odznaczona str. 16 Triumf Wałbrzycha str. 30 Nie naruszymy praw pracowniczych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN 1507-658X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego z siedzibą w Bogatyni 59-916 Bogatynia 3 tel. (075) 77 35 262 www.ppwb.org.pl Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego Węgiel Brunatny Biuletyn

Bardziej szczegółowo

RATOWNIK INFORMATOR ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH W POLSCE

RATOWNIK INFORMATOR ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH W POLSCE RATOWNIK INFORMATOR ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH W POLSCE 1996-2011 15-lecie ZZRG w Polsce Nr 2/2011 To już 15 lat działalności Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce. O zmianach,

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2014 nr 8 (49)

SIERPIEŃ 2014 nr 8 (49) MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress SIERPIEŃ 2014 nr 8 (49) Łączy nas dobra energia SPIS TREŚCI W pracy nie ćwierkaj AKTUALNOŚCI 4 Akcje PGE GiEK SA upłynął termin dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

RATOWNIK INFORMATOR ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH W POLSCE

RATOWNIK INFORMATOR ZWIĄZKU ZAWODOWEGO RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH W POLSCE W lutym 2006 roku wznowiono rokowania górniczych związków zawodowych ze związkiem pracodawców górnictwa węgla kamiennego dotyczące ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, dla pracowników górnictwa. Zamrożone

Bardziej szczegółowo

Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość

Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość MAGAZYN KORPORACYJNY LIPIEC 2015 NR 3 (15) Katowice Airport Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość NIE MA MIEJSCA NA BŁĘDY Kopalnie Bobrek i Piekary działają już w strukturach spółki Węglokoks Kraj.

Bardziej szczegółowo

Kompania konkurencyjna, efektywna i zyskowna

Kompania konkurencyjna, efektywna i zyskowna Gazeta firmowa nr 4 (70), kwiecień 2015 www.kwsa.pl Kompania konkurencyjna, efektywna i zyskowna W KOMPANII WYDARZENIA LUDZIE I MIEJSCA Marcel rozbuduje upadową Kopalnia Marcel zamierza zmienić system

Bardziej szczegółowo

styczeń 2011 nr 37 Barbórka 2010 w AGH 10 grudnia 2010

styczeń 2011 nr 37 Barbórka 2010 w AGH 10 grudnia 2010 styczeń 2011 nr 37 Barbórka 2010 w AGH 10 grudnia 2010 fot. Z. Sulima Odnowienie po 50 latach doktoratu prof. Henryka Filcka 8 grudnia 2010 (tekst s. 11) fotografie z uroczystości: foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=201

Bardziej szczegółowo

Motto numeru. Fotoreportaż z akademii barbórkowej

Motto numeru. Fotoreportaż z akademii barbórkowej W numerze: Fotoreportaż z akademii barbórkowej Referat barbórkowy Prezesa Życzenia barbórkowe Sylwetki odznaczonych Rozstrzygnięcie konkursu GT-FOTO Biesiada barbórkowa Poradnik pecetmana: MMORPG W świątecznym

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKOWE NIEPOKOJE 2011

ZWIĄZKOWE NIEPOKOJE 2011 ISSN 0017-226X Ukazuje się od 1897 roku www.gornik.info.pl 16-31 grudzień 2010 nr 24 (1900) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł Z roku na rok Polska traci swój majątek, a pracownicy stają

Bardziej szczegółowo

REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS

REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS GRUDZIEŃ 2012 NR 3 (5) MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur Z POMOC Ą KREML A Władze Rosji ogł osił y plany zwiększenia w ydobycia węgla w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str.

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str. Nr 4(14) kwiecień 2013 r. Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA str. 4 Uważać na rutynę! str. 6 8 Uroczysty Dzień Koksownika str. 11 Po męsku na argumenty str. 16 spis treści Z okazji naszego święta,

Bardziej szczegółowo

JAK WRÓCIĆ DO GÓRNICZEGO RAJU?

JAK WRÓCIĆ DO GÓRNICZEGO RAJU? Gazeta firmowa nr 9 (64), październik 2014 www.kwsa.pl ROZMOWA MIESIĄCA JAK WRÓCIĆ DO GÓRNICZEGO RAJU? Rozmowa z Henrykiem Paszczą, dyrektorem Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach strona 3 W KOMPANII

Bardziej szczegółowo

Pełnych ciepła, dobroci i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Leżajska Burmistrz i Rada Miejska

Pełnych ciepła, dobroci i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Leżajska Burmistrz i Rada Miejska GRUDZIEŃ 2006 Nr 12 (161); Rok XV ISSN 1232-4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł W numerze: wyniki wyborów do samorządu Leżajska uchwały podatkowe na rok 2007 stanowisko Browaru

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: akcja może kosztować 146 zł Gorący debiut

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: akcja może kosztować 146 zł Gorący debiut P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie Eugeniusz Małobęcki, dyrektor Zespołu BHP i Szkoleń KHW SA: W ciągu pięciu minut można

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna

Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Ojcze Święty, Politechnika Opolska Cię żegna Z życia Uczelni 8 stycznia 2004 roku słowami Ojcze Święty, Politechnika Opolska kłania się i prosi o błogosławieństwo rektor Piotr Wach zwracał się do Ciebie,

Bardziej szczegółowo

www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł

www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł ISSN 0017-226X Ukazuje się od 1897 roku www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł Nasza drużyna do samorządu Kilkadziesiąt naszych koleżanek

Bardziej szczegółowo

KOPALNIA NIE ZALEWA GMINY GÓRNIK Z PAGEREM LEPIEJ WIDOCZNY REKORDOWE ELIMINACJE

KOPALNIA NIE ZALEWA GMINY GÓRNIK Z PAGEREM LEPIEJ WIDOCZNY REKORDOWE ELIMINACJE G A Z E T A F I R M O W A n r 9 ( 5 3 ) p a ź d z i e r n i k 2 0 1 3 KOPALNIA NIE ZALEWA GMINY GÓRNIK Z PAGEREM LEPIEJ WIDOCZNY REKORDOWE ELIMINACJE W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA

Bardziej szczegółowo