WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. Roman Minkina. Zbigniew Pilśniak. w numerze. Nr1 styczeń/marzec. o powiecie. aktualności. czytaj także

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. Roman Minkina. Zbigniew Pilśniak. w numerze. Nr1 styczeń/marzec. o powiecie. aktualności. czytaj także"

Transkrypt

1 Nr1 styczeń/marzec WIEŚCI POWIATU BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY w numerze o powiecie Budżet Powiatu na r. Planowane inwestycje Kalendarium wydarzeń. aktualności Gala Stypendystów Powiatu Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składamy mieszkańcom Powiatu najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt, wiosennej radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz wielu serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak Zbigniew Pilśniak Starosta Kłobucki Roman Minkina Roman Minkina ( WIĘCEJ NA STR. 8 ) XIII Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Seniorów im. M. Sztolcmana Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych czytaj także Rozmowa ze Starostą Powiatowy Urząd Pracy oferta Wyniki Otwartego Konkursu Ofert

2 Budżet Powiatu na rok W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Powiatu w Kłobucku Uchwałą Nr 181/XVIII/2012, uchwaliła przygotowany przez Zarząd Powiatu budżet powiatu kłobuckiego na rok. Dochody ustalono w wysokości 53,2 mln zł, natomiast wydatki w wysokości 54,8 mln zł. Zaplanowane w kwocie 54,8 mln zł wydatki na rok zostaną w 84,7 % przeznaczone na zadania bieżące. Największa część wydatków bieżących Powiatu związana jest z oświatą, na którą zabezpieczono w budżecie 18,3 mln zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich. Projekty realizowane będą w Powiatowym Urzędzie Pracy, w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku i w Starostwie Powiatowym. Ogółem przewiduje się na nie wydatkować kwotę ponad 1,4 mln zł, z czego Powiat otrzyma ze środków europejskich 1,2 mln zł. Najciekawszą pozycję w każdym budżecie stanowią wydatki inwestycyjne. W roku radni Powiatu postanowili przeznaczyć na nie 8,4 miliona złotych. Większość wydatków majątkowych przypadnie na zadania drogowe. Za kwotę 90 tys. zł planuje się wykonać dokumentację projektową przebudowy 2 dróg powiatowych, które w latach następnych planowane będą do modernizacji. Z pozostałych inwestycji, które Powiat ma zamiar realizować w roku warto wymienić także wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku za kwotę 100 tys. zł. Inwestycja jest planowana do realizacji w kolejnych latach. WŁADZE POWIATU RADA POWIATU Zbigniew Pilśniak Przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Sądel Wiceprzewodniczący, Stanisław Sieja Wiceprzewodniczący oraz radni Rady Powiatu: Maciej Biernacki, Józef Borecki, Piotr Derejczyk, Henryk Drabik, Małgorzata Grzyb, Małgorzata Gworys, Andrzej Kała, Aneta Kiepura, Jerzy Kiepura, Henryk Kiepura, Tomasz Majchrowski, Roman Minkina, Waldemar Robak, Marek Sawicki, Aniela Stopa, Danuta Strugińska, Tomasz Szymański, Zenon Witek. ZARZĄD POWIATU Roman Minkina Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura Wicestarosta oraz członkowie Zarządu Maciej Biernacki, Józef Borecki, Małgorzata Gworys. Witam Szanowni Państwo oddajemy dziś w Wasze ręce pierwszy świąteczny numer naszej powiatowej gazety Wieści Powiatu. Obok serdecznych świątecznych życzeń, znajdziecie na łamach Wieści najważniejsze informacje o wydarzeniach samorządowych, sportowych i artystycznych. Naszym celem jest podanie Państwu informacji prawdziwej i obiektywnej, unikać będziemy komentarzy wierząc, że każdy z naszych czytelników wyrobi sobie swój pogląd na podstawie podanych faktów. W dzisiejszym numerze min. budżet Powiatu na rok, plan inwestycji w ochronie zdrowia oraz zaproszenia na imprezy i uroczystości w drugim kwartale br. Szczególnie serdecznie zapraszamy na Obchody 150 Rocznicy Powstania Styczniowego, uroczystości pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, która odbędzie się 28 kwietnia w Wąsoszu. W kolejnych kwartalnych numerach dużo miejsca poświęcać będziemy także organizacjom pozarządowym, społeczna praca ich członków jest szczególnie warta podkreślenia i podziękowania. W imieniu zespołu redakcyjnego liczę na owocną współpracę z naszymi czytelnikami i życzę przyjemnej lektury. Henryk Kiepura Redaktor Naczelny Skład zespołu redakcyjnego: Redaktor Naczelny: Henryk Kiepura oraz kolegium redakcyjne: Sylwia Tronina, Zbigniew Zych, Urszula Kotowicz, Paweł Kulejewski WYDAWCA: Powiat Kłobucki Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13 tel.: (34) , faks: (34) Zdjęcia - Starostwo Powiatowe, Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej druk: Druk-ALLEGRO, Kamyk, Borowianka ul. Tartakowa 107, tel , Nakład: 1500 egz. szpital w krzepicach po termomodernizacji Kłobucki ZOZ, wzorem lat ubiegłych planuje w roku przeprowadzenie kolejnych inwestycji. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w bieżącym roku, wraz z danymi przedstawia poniższa tabela: Nazwa placówki Szpital Rejonowy Krzepice Przychodnia Rejonowa Krzepice Ośrodek Zdrowia Zajączki II Ośrodek Zdrowia Kalej Ośrodek Zdrowia Stanisławów Szpital Rejonowy Kłobuck Szpital Rejonowy Kłobuck ZOZ Administracja Szpital Rejonowy Krzepice, OPD Rodzaj i zakres zadania Przebudowa parteru oraz piwnic budynku szpitala (w trakcie realizacji) Wykonanie podjazdu oraz montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku przychodni (w trakcie realizacji) Remont łazienek przy salach pacjentów Remont komina kotłowni Planowany koszt prac budowlanych w roku Remont pomieszczeń II piętra - serwerownia Remont i konserwacja masztów radiostacji WUrzędzie Wojewódzkim w Katowicach w miniony piątek Henryk Kiepura Wicestarosta Kłobucki odebrał z rąk Zygmunta Łukaszczyka Wojewody Śląskiego promesę na zadania drogowe w kwocie 3 milionów złotych. Powiatowy Zarząd Dróg zgłosił w naborze pięć projektów do dofinansowania z czego trzy uzyskały pozytywną opinię komisji powołanej przez Wojewodę Śląskiego. Realizacja zadań przewidziana jest na ten rok, ostateczna lista projektów zostanie określona w umowie podpisanej z wojewodą śląskim. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pozyskane dofinansowa- Inwestycje Zespołu Opieki Zdrowotnej WIEŚCI POWIATU 1/ WIEŚCI POWIATU 1/ 2 3 Termin wykonania Wartość projektu zł Kolektory słoneczne zainstalowane na Szpitalu Rejonowym w Kłobucku ,50 zł w tym dotacja zł z Gminy Krzepice, środki PFRON ok zł zł w tym dotacja zł z Gminy Krzepice zł w tym dotacja zł z Gminy Wręczyca Wielka zł w tym dotacja zł z Gminy Lipie zł zł zł zł zł 3 miliony dla powiatu kłobuckiego nie będzie stanowić 80 procent wartości zadania pozostałe 20 procent to wkład własny samorządu. POZIMOWE REMONTY DRÓG Powiat Kłobucki, w dniu 13 marca br., podpisał umowę na remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco. Wartość udzielonego zamówienia opiewa na kwotę ,50 zł. Firma przystąpi do prac niezwłocznie, uwzględniając warunki pogodowe. I etap robót zakończy się w maju roku.

3 4 rozmowa ze starostą POWIATU Na wstępie Panie Starosto proszę o przybliżenie zadań i kompetencji Powiatu. Roman Minkina - Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje ustawowo określone zadania z zakresu m.in. oświaty, ochrony zdrowia, komunikacji, administracji budowlanej, ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, pomocy społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, geodezji, sportu, administrowania siecią dróg powiatowych i in. Obecnie zadania te realizowane są w 10 jednostkach organizacyjnych, 11 wydziałach i oddziałach Starostwa Powiatowego. Przy ich wykonywaniu powiat współdziała też z powiatowymi strażami, służbami i inspekcjami. Niedawno minął półmetek kadencji. Jakby Pan podsumował ten czas? R. M. Był to okres szczególny. Z jednej strony zakończenie zadań z okresu programowania unijnego 2007-, a jednocześnie wytężona praca nad nowymi projektami, które Powiat mógłby realizować w latach Budżet na rok przyjęty R. M. Nasz budżet uwzględnia niezbędne wydatki i zadania, które w pierwszej kolejności wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym. Wydatki Powiatu na rok są optymalne i zracjonalizowane. Na same inwestycje planujemy ponad 8 mln zł. Bierzemy przede wszystkim pod uwagę priorytety wynikające z potrzeb mieszkańców. A co z inwestycjami drogowymi? R. M. Dla samorządu Powiatu zadania drogowe stanowią jedno z głównych zadań, dlatego też nieustannie zabiegamy o środki zewnętrzne na realizację inwestycji takich jak Nowa Wieś-Ostrowy, Krzepice Lipie, Ostrowy nad Okszą granica powiatu (Kocin Stary) i innych. Mając świadomość, że jednym z nierozwiązanych dotąd problemów jest stan drogi wojewódzkiej nr 492 na odcinku Kłobuck-Wręczyca Wielka, od dawna podejmujemy działania zmierzające do realizacji tej inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Z ostatnich informacji, które otrzymałem wynika, że rozpoczęcie inwestycji nastąpi w r. Jakie będą następne dwa lata dla powiatu? R. M. To trudne pytanie. Przede wszystkim ze względu na zmieniające się realia, głównie finansowe. Przyjęliśmy zasadę, aby maksymalnie wykorzystać czas na pozyskanie środków zewnętrznych z nowego okresu programowania na lata Jest to nasz główny cel, który ma służyć mieszkańcom powiatu kłobuckiego. Rozmawiała Sylwia Tronina WIEŚCI POWIATU 1/ II Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych W sobotę 16 marca w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobodnie miała miejsce II Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych. T o wspólne przedsięwzięcie Powiatu, Gminy Kłobuck oraz Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich. Panie reprezentujące osiem gmin powiatu kłobuckiego, z KGW z Dankowa, Grodziska, Łobodna, Miedźna, Podłęża Szlacheckiego, Rębielic Królewskich, Waleńczowa i Wapiennika, zaprezentowały stoły suto zastawione tradycyjnymi wielkanocnymi smakołykami. Wielkanocne wypieki, pyszne wędliny, sałatki i inne dania zostały wyeksponowane w towarzystwie ręcznie wykonanych koszyczków, pisanek, kwiatów, stroików, serwetek, gaików i innych świątecznych dekoracji wykonanych przez artystów i twórców ludowych. Ekspozycję licznie odwiedzili okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz reprezentanci instytucji i organizacji rolniczych. Powiat Kłobucki ufundował dla wystawiających swoje potrawy gospodyń, dyplomy, pamiątkowe stroiki oraz nagrody pieniężne. Z wizytą u Marszałka Starostwo Powiatowe w Kłobucku zorganizowało wyjazd samorządowców, rolników i sołtysów na konferencję podsumowującą realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz plany jego realizacji w nowej perspektywie unijnej Gospodarzem spotkania w sali Sejmu Śląskiego był Stanisław Dąbrowa Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz prelegenci z Urzędu Marszałkowskiego, którzy w swoich wystąpieniach podsumowali dotychczasowe osiągnięcia oraz najlepsze praktyki w korzystaniu ze środków programu. W powiecie kłobuckim z PROW u zrealizowano również szereg inwestycji i imprez przede wszystkim dzięki środkom z osi Leader. Starostwo Powiatowe reprezentowali Henryk Kiepura - wicestarosta oraz Józef Borecki - członek Zarządu Powiatu. WRĘCZYCKIE JASEŁKA W Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej 20 stycznia br. zakończył się XI Przegląd Zespołów Teatralnych - Wręczyckie Jasełka. Finałowa gala, w której swoje spektakle przedstawiły nagrodzone zespoły zakończyła się uroczystą dekoracją i była ostatnim akcentem tegorocznego przeglądu. Wcześniej, przed komisją konkursową, w dniach stycznia, odbyły się przesłuchania zespołów uczestniczących w mającej już 10-letnią historię imprezie. Jej organizatorzy oraz instytucje i organy wspierające, pośród których od początku jest Powiat Kłobucki, postawili przed sobą ambitne zadanie by ucząc kultywowania tradycji bożonarodzeniowych, uczestnictwo w przeglądzie, pomagało dzieciom i młodzieży z naszego regionu w budowaniu tożsamości kulturowej. laureaci i osoby zaproszone Lista laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych: Kategoria I Przedszkola I miejsce Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą Grupa Zajączki Przedszkole z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej II miejsce Krasnoludki Przedszkole w Węglowicach III miejsce Biedroneczki Publiczne Przedszkole we Wrzosowej Oddział Przedszkolny w Truskolasach Kategoria II Szkoły Podstawowe I miejsce Niezapominajka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich II miejsce Małe słoneczka z klasy II b Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych Betlejemskie Gwiazdeczki Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych Koło teatralne Szkoła Podstawowa w Borowem Teatrałki Szkoła Podstawowa w Węglowicach III miejsce Chochliki Szkoła Podstawowa w Węglowicach Szkolne Koło Teatralne Bajduś Szkoła Podstawowa w Krzepicach Szkoła Podstawowa w Truskolasach Nagroda specjalna dla zespołu Mandaryn ze Specjalnego Ośrodka Szkolo- Wychowawczego nr 5 w Częstochowie za dostarczenia szczególnych wrażeń i wzruszeń. Kategoria III Gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne i grupy mieszane I miejsce Re-Be-Ka VI Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie II miejsce ZAKAZ Gimnazjum nr 3 w Częstochowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach Studio Teatralne Pod Reflektorami Gminnym Ośrodek Kultury w Boronowie Grupa świetlicowa Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej III miejsce Klasa IIIC Gimnazjum nr 1 w Częstochowie Uczniowie klasy II B Gimnazjum nr 12 w Częstochowie Gratulacje i nagrody młodym artystom, w wieku od przedszkolnego aż do licealnego, a także ich nauczycielom i opiekunom, wręczali m.in. reprezentujący Powiat Kłobucki: Roman Minkina Starosta, Zbigniew Pilśniak Przewodniczący Rady Powiatu, Henryk Kiepura Wicestarosta a także Henryk Krawczyk Wójt Gminy Wręczyca Wielka oraz reprezentujący organizatora Andrzej Kała Dyrektor GOK. WIEŚCI POWIATU 1/ 5

4 gala stypendystów W niedzielę 27 stycznia, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, miała miejsce pierwsza Gala Stypendystów Powiatu, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku. Premierowa impreza dała okazję uroczystego wręczenia stypendiów na rok, dla najbardziej obiecujących artystów i umożliwiła niektórym z nich zaprezentowanie swego artystycznego kunsztu. W części oficjalnej Gali Roman Minkina Starosta Kłobucki oraz Maciej Biernacki Członek Zarządu przedstawili historię wspierania lokalnej twórczości i twórców stypendiami ufundowanymi przez Powiat. Od roku 2009, w oparciu o uchwałę Nr 144/ XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku, Powiat Kłobucki wspiera finansowo, najbardziej uzdolnionych i aktywnych artystycznie przedstawicieli naszego powiatu. W części artystycznej gali, na scenie kłobuckiego MOK-u zaprezentowali się: Aleksandra Krawczyk - skrzypaczka z Popowa, studentka krakowskiej Akademii Muzycznej Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej z kapelmistrzem Bartłomiejem Piętą Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starokrzepic z kapelmistrzem Sławomirem Krysiem Damian Hyra - wokalista z Wręczycy Wielkiej Iga Kozacka - wokalistka z Kłobucka z zespołem. W westybulu MOK-u, zawisły prace lokalnych plastyków. Na wystawie znalazły się głównie obrazy obiecujących, młodych twórców, a pełny skład autorów eksponowanych dzieł jest następujący: Anna Dyga, Kinga Kwiatkowska, Karolina Lizurej, Katarzyna Mazurek, Dominika Panaszek, Beata Sękiewicz, Katarzyna Sikora, Zuzanna Wrocławska, Anna Wypych, Wiktoria Zejler, Marek Izydorczyk. W przerwach trwającego na scenie koncertu, kapelmistrzom orkiestr ze Starokrzepic i Wręczycy Wielkiej zostały wręczone nagrody Powiatu za osiągnięcia i dokonania w minionym 2012 r. a w bezpośrednich rozmowach przy mikrofonie, przybliżono sylwetki nagrodzonych plastyków-stypendystów, obecnych na pokazie. Ta forma kontaktu z lokalnymi twórcami, dostarczyła widzom gali niezapomnianych wrażeń o wysokiej jakości artystycznej. PUP w Kłobucku na rzecz mieszkańców Wzrost bezrobocia w Polsce, wywołany spowolnieniem gospodarczym, wymusza na Ministrze Pracy i Polityki Społecznej zwiększanie środków na aktywizację i większą skalę interwencji na rynku pracy. Dzięki staraniom Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku pozyskującego dodatkowe środki z różnych źródeł finansowania - Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakłada się, że znaczna część klientów urzędu zostanie objęta w tym roku, chociaż jedną formą aktywizacji zawodowej. Pozwoli to złagodzić skutki bezrobocia i wyhamować jego wzrost w powiecie kłobuckim (w 2012 r. z różnych form pomocy skorzystało prawie 1700 osób bezrobotnych i poszukujących pracy). Jedną z najpopularniejszych form pomocy zarówno dla osób bezrobotnych jak i dla pracodawców jest staż. Pierwszy tegoroczny nabór wniosków na staże wywołał ogromne zainteresowanie. Na jedno miejsce stażu przypadało 5 osób bezrobotnych tj. na 115 możliwych miejsc odbywania stażu zostały złożone 433 wnioski obejmujące 576 osób chętnych do jego odbycia. Od 18 do 27 marca trwa kolejny nabór wniosków na staże współfinansowane ze środków EFS. Ponadto osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy mogą ubiegać się o skierowanie na staż finansowany ze środków PFRON - nabór wniosków rozpoczął się w marcu i potrwa do wyczerpania środków. Z uwagi na fakt, że zarówno w roku poprzednim jak i bieżącym Minister Pracy i Polityki Społecznej szczególną troską objął osoby do 30 roku życia jak i osoby powyżej 50 roku życia, urząd pracy wystąpił o pozyskanie dodatkowych środków na aktywizację w/w grup osób bezrobotnych. Dzięki bardzo dobrze przygotowanym przez nasz urząd projektom pozyskano kolejne środki, które pozwolą wesprzeć działania urzędu o dodatkowe ,00 zł., w ramach których na roboty publiczne skierowanych zostanie 25 bezrobotnych po 50 roku życia a staże i szkolenia odbędzie około 135 osób do 30 roku życia. Kolejne nabory wniosków ogłaszane będą sukcesywnie, w związku z czym zapraszamy do pozostawania w kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku oraz odwiedzanie strony PUP: z której można pobrać aktualne kryteria naboru oraz stosowne wnioski na poszczególne formy pomocy. W niedzielę 17 lutego rozegrano w hali sportowej Gimnazjum w Kłobucku, turniej finałowy XIII Mistrzostw Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Seniorów, nazywanych też Pucharem Marka Sztolcmana. Trzynaście lat dotychczasowych rozgrywek i trzynaście edycji mistrzostw, czynią je wydarzeniem sportowym o najdłuższej historii, pośród rozgrywek organizowanych i wspieranych przez Powiat Kłobucki. Trwające prawie 10 godzin zmagania ośmiu drużyn z terenu powiatu, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach, stały na wysokim poziomie sportowym i dostarczyły licznie zgromadzonym na trybunach kibicom, sporą dawkę emocji. Zwycięstwo i tytuł Mistrza Powiatu na rok, zdobyła drużyna KS Panki. Pokonała ona w finałowym meczu, wynikiem 3:0 drużynę Sokoła Wręczyca. W meczu o trzecie miejsce Znicz Kłobuck pokonał 2:1 Pogoń Kamyk. W najważniejszych klasyfikacjach indywidualnych w tym dla najlepszego snajpera i najlepszego zawodnika Mistrzostw, zwyciężył zdobywca 11 goli - Mateusz Teodorczyk z Sokoła Wręczyca. Najlepszym bramkarzem został wybrany Adrian Nalichowski z Pogoni Kamyk, obrońcą Wojciech Bik z Juniora Szarlejka a odkryciem turnieju Paweł Chrzęstek z Panek. Puchar fair play zdobyła drużyna zdetronizowanego mistrza - Juniora Szarlejka, która jako jedyna w trakcie tegorocznego finałowego turnieju, wygrała z aktualnym mistrzem. Nagrody, przyznane zwycięzcom w klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych, wręczały m.in. Pani Anna Sztolcman - żona nieżyjącego patrona turnieju i Pani Beata Dobosz żona nieżyjącego piłkarza, zasłużonego dla lokalnego środowiska sportowego oraz przedstawiciele samorządu Powiatu. PUCHAR Sztolcmana XIII Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej im. Marka Sztolcmana, o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Całość perfekcyjnie zorganizował i przeprowadził zespół pod kierunkiem Stanisława Wrzesińskiego nauczyciela i organizatora sportu z Truskolasów. Wykaz drużyn-uczestników Finałowego Turnieju Pucharu Sztolcmana 13: KS Panki, Sokół Wręczyca, Znicz Kłobuck, Pogoń Kamyk, Junior Szarlejka, Liswarta Krzepice, Grom Miedźno, Romtrans Ostrowy. Zwycięska drużyna KS Panki wraz z organizatorami zawodów puchar dla zwycięzców wręcza zbigniew pilśniak - przewodniczący rady powiatu 6 WIEŚCI POWIATU 1/ WIEŚCI POWIATU 1/ 7

5 KALENDARIUM WYDARZEŃ - kwiecień\czerwiec Powstanie styczniowe 150 rocznica bitwy pod Wąsoszem W niedzielę 28 kwietnia Starostwo Powiatowe i Gmina Popów zapraszają na uroczystość 150-lecia wybuchu Powstania Styczniowego i bitwy pod Wąsoszem. Honorowy Patronat nad Uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Obchody rozpoczną się o godz mszą świętą w kościele w Wąsoszu a następnie uczestnicy przemaszerują pod Pomnik Powstańców, gdzie odbędzie się Apel Poległych i złożone zostaną wiązanki kwiatów. Organizatorzy planują także przedstawienie scen z życia powstańców przez grupy rekonstrukcyjne. Oprawę wojskową zapewni Jednostka Komandosów z Lublińca. Obchody 150-rocznicy zainaugurowało spotkanie w Pałacu Prezydenckim, Powiat Kłobucki reprezentował Starosta R. Minkina. Otwarty Konkurs Ofert Na Realizację Zadań Publicznych Powiat Kłobucki podejmuje działania w zakresie organizacji i finansowania przedsięwzięć z zakresu m. in. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, zdrowia, pomocy społecznej oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Celem aktywności w tym względzie jest m.in. podniesienie jakości życia w regionie oraz zbudowanie lokalnego kapitału społecznego. Organizowany przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych pozwala na przekazanie ze środków publicznych rozdzielanych na szczeblu powiatu, określonych Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Starostwo Powiatowe, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Gmina Lipie będą organizatorami tegorocznych Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Uroczystość odbędzie się 12 maja w OSP Parzymiechy, początek uroczystości o godz Orkiestry Dęte Powiatu Już po raz XV, 16 czerwca najlepsze orkiestry Dęte Powiatu spotkają się na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych. Tegoroczny Przegląd rozpocznie się o godzinie przemarszem ulicami Panek, a następnie orkiestry zaprezentują się na scenie przy sali gimnastycznej w Pankach ul. Ogrodowa. Organizatorami imprezy tradycyjnie są: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Gmina Panki oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kłobucku. kwot pieniężnych na sfinansowanie działań ważnych dla lokalnej społeczności. W roku, podobnie jak w latach poprzednich, Konkurs obejmował realizację zadań w dziedzinach określonych w uchwale Nr 166/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok. Ogólna kwota przeznaczona na realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wynosi w roku bieżącym 115 tys. zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększona została o 12 tys. zł. W wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz pomocy społecznej w roku Powiat Kłobucki dofinansuje następujące zadania: L.p. 1. Podmiot dotowany Nazwa zadania Dziedzina Kwota dotacji Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa w Kłobucku XII Dn Długoszowskie narodowego zł 2. Komenda Hufca ZHP w Kłobucku Harcerskie działania ku rodzimej tradycji narodowego zł 3. Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich w Kłobucku Tradycja i folklor narodowego zł 4. Stowarzyszenie PROM na rzecz rozwoju i wspierania kultury, sportu i turystyki Gminy Wręczyca Wielka VIII Festiwal Folklorystyczny Powiatu narodowego zł 5. Komenda Hufca ZHP w Kłobucku Blisko natury - Zawady Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego zł 6. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłobucku Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej Sport zł 7. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kłobucku Organizacja mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Sport zł 8. Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Liswarta Krzepice XX Jubileuszowy Ogólnopolski Bieg Krzepkich w Krzepicach Sport zł 9. Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa w Kłobucku XI Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza Wieniawa Sport zł 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Zajączkach Drugich VIII Ogólnopolski Bieg Zajączkowski w Zajączkach Sport zł 11. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Start w Kłobucku Kobieca Amatorska Liga Siatkówki Powiatu Sport zł 12. Komenda Hufca ZHP w Kłobucku Każda pora roku, to pora na sport Sport zł 13. Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębielice Królewskie Przedszkolak CUP Sport zł 14. Parafialny Klub Sportowy św. Stanisław w Dankowie V Ogólnopolski Turniej w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka Sport zł 15. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Orient Kłobuck Organizacja zawodów sportowych: Puchar Polski taekwon-do ITF, Otwarte Mistrzostwa Młodzików... Sport zł 16. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Spartakus w Krzepicach Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Freestyle Football Sport zł 17. Stowarzyszenie Razem bezpieczniej Częstochowa IV Ogólnopolskie Otwarte Zawody Policjantów Strong Man Sport zł 18. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kłobucku Pomoc społeczna zł WIEŚCI POWIATU 1/

WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. w numerze. Nr7/2014. o powiecie. aktualności. czytaj także BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY

WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. w numerze. Nr7/2014. o powiecie. aktualności. czytaj także BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr7/2014 WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO ISSN 2300-4770 BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY w numerze o powiecie Podsumowanie kadencji samorządu powiatowego 2010 2014 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ułani

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2 Temat wydania 3 Aktualności 5 Z gmin 13 Kultura 19 Historia i tradycje regionu 23. Szanowni Czytelnicy,

Wstęp 2 Temat wydania 3 Aktualności 5 Z gmin 13 Kultura 19 Historia i tradycje regionu 23. Szanowni Czytelnicy, S. Kamocki Kwitnąca jabłoń, 1906 Szanowni Czytelnicy, Świat nie jest taki zły Świat nie jest wcale mdły Niech no tylko zakwitną jabłonie To i milion z nieba kapnie I dziewczyna kocha łatwiej Jabłonie kwitnące

Bardziej szczegółowo

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo,

Wstęp 2 Temat wydania 4 Szanowni Państwo, 2 li i Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach. Forum młodych tym razem zagospodarowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Puławach, dzieląc się z nami własną twórczością i informacjami

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ STR. 4. Działo się w 2009

WIĘCEJ STR. 4. Działo się w 2009 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 1(17) styczeń 2010 Nie będzie zmiany decyzji rady Uchwały dotyczące przekształcenia szpitala oraz przystąpienia do planu B nie

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Gazeta Czyżewska biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 33/15 kwiecień egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Na zbliżające się Święta Wielkanocne Składamy moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń Niech radość

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO Z prac Rady Powiatu w Rypinie W dniu 20 lutego 2008 r. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu, na której jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za rok 2007 oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY GMINY BOREK WLKP. Borek Wlkp. 15 Czerwca EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Nr 2/2010 INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.

SAMORZĄDOWY GMINY BOREK WLKP. Borek Wlkp. 15 Czerwca EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Nr 2/2010 INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP. SAMORZĄDOWY GMINY BOREK WLKP. Borek Wlkp. 15 Czerwca EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nr 2/2010 UROCZYSTE OTWARCIE RATUSZA POŁĄCZONE Z OBCHODAMI POWIATOWEGO DNIA SAMORZĄDOWCA UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 K W A R T A L N I K BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 2 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WWW.GMINA.SITNO.PL Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21 Jesteśmy stabilną i wiarygodną gminą (wywiad) str. 9 Mszczonowskie święto muzyki poważnej str. 18 Mszczonów po raz kolejny w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Rzeczpospolitej str. 9 Pierwszy i już z pewnością

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY grudzień 2012 grudzień 2012 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Listopad w pigułce 1 Blisko 10 tysięcy złotych zebrali

Bardziej szczegółowo

Starostwo OWIATOWE UDANY ROK STAROSTWA GALA BOKSU HALA ŻYJE NOWE DROGI. www.bialobrzegipowiat.pl W BIAŁOBRZEGACH W NUMERZE. Nr (12) 3, grudzień 2012r.

Starostwo OWIATOWE UDANY ROK STAROSTWA GALA BOKSU HALA ŻYJE NOWE DROGI. www.bialobrzegipowiat.pl W BIAŁOBRZEGACH W NUMERZE. Nr (12) 3, grudzień 2012r. www.bialobrzegipowiat.pl GALA BOKSU HALA ŻYJE NOWE DROGI P Starostwo OWIATOWE W BIAŁOBRZEGACH www.bialobrzegipowiat.pl POWIAT BIAŁOBRZESKI 1 BEZPŁATNY INFORMATOR POWIATOWY UDANY ROK STAROSTWA Rozmowa ze

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

jesteśmy na www.facebook.com 1

jesteśmy na www.facebook.com 1 jesteśmy na www.facebook.com 1 KARTA DUŻEJ RODZINY Drodzy Pedagodzy Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, życzymy Wam samych sukcesów nie tylko wychowawczych i zawodowych. Niech każdy dzień Waszego życia jest

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Maj 2009

Z prac Rady Gminy. Maj 2009 Maj 2009 Z prac Rady Gminy W okresie od grudnia 2008r. do kwietnia 2009r. odbyło się 5 Sesji Rady Gminy, które dotyczyły następujących spraw: - 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy, na której

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (79) kwiecień 2011 ISSN 1730-9190. Zaproszenie na otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (79) kwiecień 2011 ISSN 1730-9190. Zaproszenie na otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (79) kwiecień 2011 ISSN 1730-9190 Zaproszenie na otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej Burmistrz i Rada Miejska w Blachowni mają zaszczyt

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Odnowiciel dla prymasa polski (str. 8)

Odnowiciel dla prymasa polski (str. 8) Odnowiciel dla prymasa polski (str. 8) Pobiedziska wśród najlepszych (str. 8) Ponad 25 milionów na inwestycje i remonty (str. 3) System śmieciowy w 2010 r. (str. 34) Najważniejszy przetarg już ogłoszony

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Częstochowskie. Nr 15 czerwiec / lipiec 2008. Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

Częstochowskie. Nr 15 czerwiec / lipiec 2008. Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny Częstochowskie Nr 15 czerwiec / lipiec 2008 Str. 2...................................... 63 rocznica zakończenia wojny Str. 2.......................... Region częstochowski - moja mała ojczyzna Str. 2...................................

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

XIII Festiwal Kultury Powiatowej

XIII Festiwal Kultury Powiatowej BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Nr 6/2013, 1/2013, czerwiec, styczeń, wydanie bezpłatne www.powiatglubczycki.pl głubczycki.pl Festiwal Kultury Powiatowej już po raz XIII zagościł

Bardziej szczegółowo

Słubicki Biuletyn Informacyjny

Słubicki Biuletyn Informacyjny Słubicki Biuletyn Informacyjny KWARTALNIK LIPIEC 2015 Nr 2/2015 Wydawca: Gmina Słubice ul. Płocka 32, 09-533 Słubice tel. 24 2778 077 e-mail: ugslubice@plocman.pl EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nakład: 1500 egz.

Bardziej szczegółowo

6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego Galeria gościńca Mieszka w Huszczy. Przez 35 lat był nauczycielem. Ostatnie 5 lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Huszczy. Obecnie odpoczywa

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje

Spis treści. Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : WIADOMOŚCI BOGUCHWALSKIE. Informacje Informacje Gdzie można otrzymać bezpłatnie Wiadomości Boguchwalskie : BOGUCHWAŁA 1. Pawilon Handlowy 2. Sklep nr 4 (GS) 3. Sklep nr 19 (GS, ul. Sportowa 12) 4. Sklep ogrodniczy Agrokop 5. Sklep Chemia-prasa

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo