WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. Roman Minkina. Zbigniew Pilśniak. w numerze. Nr1 styczeń/marzec. o powiecie. aktualności. czytaj także

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEŚCI KŁOBUCKIEGO. Roman Minkina. Zbigniew Pilśniak. w numerze. Nr1 styczeń/marzec. o powiecie. aktualności. czytaj także"

Transkrypt

1 Nr1 styczeń/marzec WIEŚCI POWIATU BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY w numerze o powiecie Budżet Powiatu na r. Planowane inwestycje Kalendarium wydarzeń. aktualności Gala Stypendystów Powiatu Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składamy mieszkańcom Powiatu najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt, wiosennej radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz wielu serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak Zbigniew Pilśniak Starosta Kłobucki Roman Minkina Roman Minkina ( WIĘCEJ NA STR. 8 ) XIII Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Seniorów im. M. Sztolcmana Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych czytaj także Rozmowa ze Starostą Powiatowy Urząd Pracy oferta Wyniki Otwartego Konkursu Ofert

2 Budżet Powiatu na rok W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Powiatu w Kłobucku Uchwałą Nr 181/XVIII/2012, uchwaliła przygotowany przez Zarząd Powiatu budżet powiatu kłobuckiego na rok. Dochody ustalono w wysokości 53,2 mln zł, natomiast wydatki w wysokości 54,8 mln zł. Zaplanowane w kwocie 54,8 mln zł wydatki na rok zostaną w 84,7 % przeznaczone na zadania bieżące. Największa część wydatków bieżących Powiatu związana jest z oświatą, na którą zabezpieczono w budżecie 18,3 mln zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano również wydatki na projekty realizowane przy współudziale środków europejskich. Projekty realizowane będą w Powiatowym Urzędzie Pracy, w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku i w Starostwie Powiatowym. Ogółem przewiduje się na nie wydatkować kwotę ponad 1,4 mln zł, z czego Powiat otrzyma ze środków europejskich 1,2 mln zł. Najciekawszą pozycję w każdym budżecie stanowią wydatki inwestycyjne. W roku radni Powiatu postanowili przeznaczyć na nie 8,4 miliona złotych. Większość wydatków majątkowych przypadnie na zadania drogowe. Za kwotę 90 tys. zł planuje się wykonać dokumentację projektową przebudowy 2 dróg powiatowych, które w latach następnych planowane będą do modernizacji. Z pozostałych inwestycji, które Powiat ma zamiar realizować w roku warto wymienić także wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku za kwotę 100 tys. zł. Inwestycja jest planowana do realizacji w kolejnych latach. WŁADZE POWIATU RADA POWIATU Zbigniew Pilśniak Przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Sądel Wiceprzewodniczący, Stanisław Sieja Wiceprzewodniczący oraz radni Rady Powiatu: Maciej Biernacki, Józef Borecki, Piotr Derejczyk, Henryk Drabik, Małgorzata Grzyb, Małgorzata Gworys, Andrzej Kała, Aneta Kiepura, Jerzy Kiepura, Henryk Kiepura, Tomasz Majchrowski, Roman Minkina, Waldemar Robak, Marek Sawicki, Aniela Stopa, Danuta Strugińska, Tomasz Szymański, Zenon Witek. ZARZĄD POWIATU Roman Minkina Starosta Kłobucki, Henryk Kiepura Wicestarosta oraz członkowie Zarządu Maciej Biernacki, Józef Borecki, Małgorzata Gworys. Witam Szanowni Państwo oddajemy dziś w Wasze ręce pierwszy świąteczny numer naszej powiatowej gazety Wieści Powiatu. Obok serdecznych świątecznych życzeń, znajdziecie na łamach Wieści najważniejsze informacje o wydarzeniach samorządowych, sportowych i artystycznych. Naszym celem jest podanie Państwu informacji prawdziwej i obiektywnej, unikać będziemy komentarzy wierząc, że każdy z naszych czytelników wyrobi sobie swój pogląd na podstawie podanych faktów. W dzisiejszym numerze min. budżet Powiatu na rok, plan inwestycji w ochronie zdrowia oraz zaproszenia na imprezy i uroczystości w drugim kwartale br. Szczególnie serdecznie zapraszamy na Obchody 150 Rocznicy Powstania Styczniowego, uroczystości pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, która odbędzie się 28 kwietnia w Wąsoszu. W kolejnych kwartalnych numerach dużo miejsca poświęcać będziemy także organizacjom pozarządowym, społeczna praca ich członków jest szczególnie warta podkreślenia i podziękowania. W imieniu zespołu redakcyjnego liczę na owocną współpracę z naszymi czytelnikami i życzę przyjemnej lektury. Henryk Kiepura Redaktor Naczelny Skład zespołu redakcyjnego: Redaktor Naczelny: Henryk Kiepura oraz kolegium redakcyjne: Sylwia Tronina, Zbigniew Zych, Urszula Kotowicz, Paweł Kulejewski WYDAWCA: Powiat Kłobucki Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13 tel.: (34) , faks: (34) Zdjęcia - Starostwo Powiatowe, Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej druk: Druk-ALLEGRO, Kamyk, Borowianka ul. Tartakowa 107, tel , Nakład: 1500 egz. szpital w krzepicach po termomodernizacji Kłobucki ZOZ, wzorem lat ubiegłych planuje w roku przeprowadzenie kolejnych inwestycji. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w bieżącym roku, wraz z danymi przedstawia poniższa tabela: Nazwa placówki Szpital Rejonowy Krzepice Przychodnia Rejonowa Krzepice Ośrodek Zdrowia Zajączki II Ośrodek Zdrowia Kalej Ośrodek Zdrowia Stanisławów Szpital Rejonowy Kłobuck Szpital Rejonowy Kłobuck ZOZ Administracja Szpital Rejonowy Krzepice, OPD Rodzaj i zakres zadania Przebudowa parteru oraz piwnic budynku szpitala (w trakcie realizacji) Wykonanie podjazdu oraz montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku przychodni (w trakcie realizacji) Remont łazienek przy salach pacjentów Remont komina kotłowni Planowany koszt prac budowlanych w roku Remont pomieszczeń II piętra - serwerownia Remont i konserwacja masztów radiostacji WUrzędzie Wojewódzkim w Katowicach w miniony piątek Henryk Kiepura Wicestarosta Kłobucki odebrał z rąk Zygmunta Łukaszczyka Wojewody Śląskiego promesę na zadania drogowe w kwocie 3 milionów złotych. Powiatowy Zarząd Dróg zgłosił w naborze pięć projektów do dofinansowania z czego trzy uzyskały pozytywną opinię komisji powołanej przez Wojewodę Śląskiego. Realizacja zadań przewidziana jest na ten rok, ostateczna lista projektów zostanie określona w umowie podpisanej z wojewodą śląskim. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pozyskane dofinansowa- Inwestycje Zespołu Opieki Zdrowotnej WIEŚCI POWIATU 1/ WIEŚCI POWIATU 1/ 2 3 Termin wykonania Wartość projektu zł Kolektory słoneczne zainstalowane na Szpitalu Rejonowym w Kłobucku ,50 zł w tym dotacja zł z Gminy Krzepice, środki PFRON ok zł zł w tym dotacja zł z Gminy Krzepice zł w tym dotacja zł z Gminy Wręczyca Wielka zł w tym dotacja zł z Gminy Lipie zł zł zł zł zł 3 miliony dla powiatu kłobuckiego nie będzie stanowić 80 procent wartości zadania pozostałe 20 procent to wkład własny samorządu. POZIMOWE REMONTY DRÓG Powiat Kłobucki, w dniu 13 marca br., podpisał umowę na remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco. Wartość udzielonego zamówienia opiewa na kwotę ,50 zł. Firma przystąpi do prac niezwłocznie, uwzględniając warunki pogodowe. I etap robót zakończy się w maju roku.

3 4 rozmowa ze starostą POWIATU Na wstępie Panie Starosto proszę o przybliżenie zadań i kompetencji Powiatu. Roman Minkina - Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje ustawowo określone zadania z zakresu m.in. oświaty, ochrony zdrowia, komunikacji, administracji budowlanej, ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, pomocy społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, geodezji, sportu, administrowania siecią dróg powiatowych i in. Obecnie zadania te realizowane są w 10 jednostkach organizacyjnych, 11 wydziałach i oddziałach Starostwa Powiatowego. Przy ich wykonywaniu powiat współdziała też z powiatowymi strażami, służbami i inspekcjami. Niedawno minął półmetek kadencji. Jakby Pan podsumował ten czas? R. M. Był to okres szczególny. Z jednej strony zakończenie zadań z okresu programowania unijnego 2007-, a jednocześnie wytężona praca nad nowymi projektami, które Powiat mógłby realizować w latach Budżet na rok przyjęty R. M. Nasz budżet uwzględnia niezbędne wydatki i zadania, które w pierwszej kolejności wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym. Wydatki Powiatu na rok są optymalne i zracjonalizowane. Na same inwestycje planujemy ponad 8 mln zł. Bierzemy przede wszystkim pod uwagę priorytety wynikające z potrzeb mieszkańców. A co z inwestycjami drogowymi? R. M. Dla samorządu Powiatu zadania drogowe stanowią jedno z głównych zadań, dlatego też nieustannie zabiegamy o środki zewnętrzne na realizację inwestycji takich jak Nowa Wieś-Ostrowy, Krzepice Lipie, Ostrowy nad Okszą granica powiatu (Kocin Stary) i innych. Mając świadomość, że jednym z nierozwiązanych dotąd problemów jest stan drogi wojewódzkiej nr 492 na odcinku Kłobuck-Wręczyca Wielka, od dawna podejmujemy działania zmierzające do realizacji tej inwestycji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Z ostatnich informacji, które otrzymałem wynika, że rozpoczęcie inwestycji nastąpi w r. Jakie będą następne dwa lata dla powiatu? R. M. To trudne pytanie. Przede wszystkim ze względu na zmieniające się realia, głównie finansowe. Przyjęliśmy zasadę, aby maksymalnie wykorzystać czas na pozyskanie środków zewnętrznych z nowego okresu programowania na lata Jest to nasz główny cel, który ma służyć mieszkańcom powiatu kłobuckiego. Rozmawiała Sylwia Tronina WIEŚCI POWIATU 1/ II Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych W sobotę 16 marca w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łobodnie miała miejsce II Powiatowa Prezentacja Tradycji Wielkanocnych. T o wspólne przedsięwzięcie Powiatu, Gminy Kłobuck oraz Rady Powiatowej Kół Gospodyń Wiejskich. Panie reprezentujące osiem gmin powiatu kłobuckiego, z KGW z Dankowa, Grodziska, Łobodna, Miedźna, Podłęża Szlacheckiego, Rębielic Królewskich, Waleńczowa i Wapiennika, zaprezentowały stoły suto zastawione tradycyjnymi wielkanocnymi smakołykami. Wielkanocne wypieki, pyszne wędliny, sałatki i inne dania zostały wyeksponowane w towarzystwie ręcznie wykonanych koszyczków, pisanek, kwiatów, stroików, serwetek, gaików i innych świątecznych dekoracji wykonanych przez artystów i twórców ludowych. Ekspozycję licznie odwiedzili okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz reprezentanci instytucji i organizacji rolniczych. Powiat Kłobucki ufundował dla wystawiających swoje potrawy gospodyń, dyplomy, pamiątkowe stroiki oraz nagrody pieniężne. Z wizytą u Marszałka Starostwo Powiatowe w Kłobucku zorganizowało wyjazd samorządowców, rolników i sołtysów na konferencję podsumowującą realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz plany jego realizacji w nowej perspektywie unijnej Gospodarzem spotkania w sali Sejmu Śląskiego był Stanisław Dąbrowa Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz prelegenci z Urzędu Marszałkowskiego, którzy w swoich wystąpieniach podsumowali dotychczasowe osiągnięcia oraz najlepsze praktyki w korzystaniu ze środków programu. W powiecie kłobuckim z PROW u zrealizowano również szereg inwestycji i imprez przede wszystkim dzięki środkom z osi Leader. Starostwo Powiatowe reprezentowali Henryk Kiepura - wicestarosta oraz Józef Borecki - członek Zarządu Powiatu. WRĘCZYCKIE JASEŁKA W Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej 20 stycznia br. zakończył się XI Przegląd Zespołów Teatralnych - Wręczyckie Jasełka. Finałowa gala, w której swoje spektakle przedstawiły nagrodzone zespoły zakończyła się uroczystą dekoracją i była ostatnim akcentem tegorocznego przeglądu. Wcześniej, przed komisją konkursową, w dniach stycznia, odbyły się przesłuchania zespołów uczestniczących w mającej już 10-letnią historię imprezie. Jej organizatorzy oraz instytucje i organy wspierające, pośród których od początku jest Powiat Kłobucki, postawili przed sobą ambitne zadanie by ucząc kultywowania tradycji bożonarodzeniowych, uczestnictwo w przeglądzie, pomagało dzieciom i młodzieży z naszego regionu w budowaniu tożsamości kulturowej. laureaci i osoby zaproszone Lista laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych: Kategoria I Przedszkola I miejsce Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą Grupa Zajączki Przedszkole z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej II miejsce Krasnoludki Przedszkole w Węglowicach III miejsce Biedroneczki Publiczne Przedszkole we Wrzosowej Oddział Przedszkolny w Truskolasach Kategoria II Szkoły Podstawowe I miejsce Niezapominajka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach Wielkich II miejsce Małe słoneczka z klasy II b Szkoły Podstawowej w Iwanowicach Dużych Betlejemskie Gwiazdeczki Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych Koło teatralne Szkoła Podstawowa w Borowem Teatrałki Szkoła Podstawowa w Węglowicach III miejsce Chochliki Szkoła Podstawowa w Węglowicach Szkolne Koło Teatralne Bajduś Szkoła Podstawowa w Krzepicach Szkoła Podstawowa w Truskolasach Nagroda specjalna dla zespołu Mandaryn ze Specjalnego Ośrodka Szkolo- Wychowawczego nr 5 w Częstochowie za dostarczenia szczególnych wrażeń i wzruszeń. Kategoria III Gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne i grupy mieszane I miejsce Re-Be-Ka VI Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie II miejsce ZAKAZ Gimnazjum nr 3 w Częstochowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach Studio Teatralne Pod Reflektorami Gminnym Ośrodek Kultury w Boronowie Grupa świetlicowa Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej III miejsce Klasa IIIC Gimnazjum nr 1 w Częstochowie Uczniowie klasy II B Gimnazjum nr 12 w Częstochowie Gratulacje i nagrody młodym artystom, w wieku od przedszkolnego aż do licealnego, a także ich nauczycielom i opiekunom, wręczali m.in. reprezentujący Powiat Kłobucki: Roman Minkina Starosta, Zbigniew Pilśniak Przewodniczący Rady Powiatu, Henryk Kiepura Wicestarosta a także Henryk Krawczyk Wójt Gminy Wręczyca Wielka oraz reprezentujący organizatora Andrzej Kała Dyrektor GOK. WIEŚCI POWIATU 1/ 5

4 gala stypendystów W niedzielę 27 stycznia, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, miała miejsce pierwsza Gala Stypendystów Powiatu, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku. Premierowa impreza dała okazję uroczystego wręczenia stypendiów na rok, dla najbardziej obiecujących artystów i umożliwiła niektórym z nich zaprezentowanie swego artystycznego kunsztu. W części oficjalnej Gali Roman Minkina Starosta Kłobucki oraz Maciej Biernacki Członek Zarządu przedstawili historię wspierania lokalnej twórczości i twórców stypendiami ufundowanymi przez Powiat. Od roku 2009, w oparciu o uchwałę Nr 144/ XXII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 1 grudnia 2008 roku, Powiat Kłobucki wspiera finansowo, najbardziej uzdolnionych i aktywnych artystycznie przedstawicieli naszego powiatu. W części artystycznej gali, na scenie kłobuckiego MOK-u zaprezentowali się: Aleksandra Krawczyk - skrzypaczka z Popowa, studentka krakowskiej Akademii Muzycznej Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej z kapelmistrzem Bartłomiejem Piętą Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starokrzepic z kapelmistrzem Sławomirem Krysiem Damian Hyra - wokalista z Wręczycy Wielkiej Iga Kozacka - wokalistka z Kłobucka z zespołem. W westybulu MOK-u, zawisły prace lokalnych plastyków. Na wystawie znalazły się głównie obrazy obiecujących, młodych twórców, a pełny skład autorów eksponowanych dzieł jest następujący: Anna Dyga, Kinga Kwiatkowska, Karolina Lizurej, Katarzyna Mazurek, Dominika Panaszek, Beata Sękiewicz, Katarzyna Sikora, Zuzanna Wrocławska, Anna Wypych, Wiktoria Zejler, Marek Izydorczyk. W przerwach trwającego na scenie koncertu, kapelmistrzom orkiestr ze Starokrzepic i Wręczycy Wielkiej zostały wręczone nagrody Powiatu za osiągnięcia i dokonania w minionym 2012 r. a w bezpośrednich rozmowach przy mikrofonie, przybliżono sylwetki nagrodzonych plastyków-stypendystów, obecnych na pokazie. Ta forma kontaktu z lokalnymi twórcami, dostarczyła widzom gali niezapomnianych wrażeń o wysokiej jakości artystycznej. PUP w Kłobucku na rzecz mieszkańców Wzrost bezrobocia w Polsce, wywołany spowolnieniem gospodarczym, wymusza na Ministrze Pracy i Polityki Społecznej zwiększanie środków na aktywizację i większą skalę interwencji na rynku pracy. Dzięki staraniom Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku pozyskującego dodatkowe środki z różnych źródeł finansowania - Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakłada się, że znaczna część klientów urzędu zostanie objęta w tym roku, chociaż jedną formą aktywizacji zawodowej. Pozwoli to złagodzić skutki bezrobocia i wyhamować jego wzrost w powiecie kłobuckim (w 2012 r. z różnych form pomocy skorzystało prawie 1700 osób bezrobotnych i poszukujących pracy). Jedną z najpopularniejszych form pomocy zarówno dla osób bezrobotnych jak i dla pracodawców jest staż. Pierwszy tegoroczny nabór wniosków na staże wywołał ogromne zainteresowanie. Na jedno miejsce stażu przypadało 5 osób bezrobotnych tj. na 115 możliwych miejsc odbywania stażu zostały złożone 433 wnioski obejmujące 576 osób chętnych do jego odbycia. Od 18 do 27 marca trwa kolejny nabór wniosków na staże współfinansowane ze środków EFS. Ponadto osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy mogą ubiegać się o skierowanie na staż finansowany ze środków PFRON - nabór wniosków rozpoczął się w marcu i potrwa do wyczerpania środków. Z uwagi na fakt, że zarówno w roku poprzednim jak i bieżącym Minister Pracy i Polityki Społecznej szczególną troską objął osoby do 30 roku życia jak i osoby powyżej 50 roku życia, urząd pracy wystąpił o pozyskanie dodatkowych środków na aktywizację w/w grup osób bezrobotnych. Dzięki bardzo dobrze przygotowanym przez nasz urząd projektom pozyskano kolejne środki, które pozwolą wesprzeć działania urzędu o dodatkowe ,00 zł., w ramach których na roboty publiczne skierowanych zostanie 25 bezrobotnych po 50 roku życia a staże i szkolenia odbędzie około 135 osób do 30 roku życia. Kolejne nabory wniosków ogłaszane będą sukcesywnie, w związku z czym zapraszamy do pozostawania w kontakcie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłobucku oraz odwiedzanie strony PUP: z której można pobrać aktualne kryteria naboru oraz stosowne wnioski na poszczególne formy pomocy. W niedzielę 17 lutego rozegrano w hali sportowej Gimnazjum w Kłobucku, turniej finałowy XIII Mistrzostw Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Seniorów, nazywanych też Pucharem Marka Sztolcmana. Trzynaście lat dotychczasowych rozgrywek i trzynaście edycji mistrzostw, czynią je wydarzeniem sportowym o najdłuższej historii, pośród rozgrywek organizowanych i wspieranych przez Powiat Kłobucki. Trwające prawie 10 godzin zmagania ośmiu drużyn z terenu powiatu, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach, stały na wysokim poziomie sportowym i dostarczyły licznie zgromadzonym na trybunach kibicom, sporą dawkę emocji. Zwycięstwo i tytuł Mistrza Powiatu na rok, zdobyła drużyna KS Panki. Pokonała ona w finałowym meczu, wynikiem 3:0 drużynę Sokoła Wręczyca. W meczu o trzecie miejsce Znicz Kłobuck pokonał 2:1 Pogoń Kamyk. W najważniejszych klasyfikacjach indywidualnych w tym dla najlepszego snajpera i najlepszego zawodnika Mistrzostw, zwyciężył zdobywca 11 goli - Mateusz Teodorczyk z Sokoła Wręczyca. Najlepszym bramkarzem został wybrany Adrian Nalichowski z Pogoni Kamyk, obrońcą Wojciech Bik z Juniora Szarlejka a odkryciem turnieju Paweł Chrzęstek z Panek. Puchar fair play zdobyła drużyna zdetronizowanego mistrza - Juniora Szarlejka, która jako jedyna w trakcie tegorocznego finałowego turnieju, wygrała z aktualnym mistrzem. Nagrody, przyznane zwycięzcom w klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych, wręczały m.in. Pani Anna Sztolcman - żona nieżyjącego patrona turnieju i Pani Beata Dobosz żona nieżyjącego piłkarza, zasłużonego dla lokalnego środowiska sportowego oraz przedstawiciele samorządu Powiatu. PUCHAR Sztolcmana XIII Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej im. Marka Sztolcmana, o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Całość perfekcyjnie zorganizował i przeprowadził zespół pod kierunkiem Stanisława Wrzesińskiego nauczyciela i organizatora sportu z Truskolasów. Wykaz drużyn-uczestników Finałowego Turnieju Pucharu Sztolcmana 13: KS Panki, Sokół Wręczyca, Znicz Kłobuck, Pogoń Kamyk, Junior Szarlejka, Liswarta Krzepice, Grom Miedźno, Romtrans Ostrowy. Zwycięska drużyna KS Panki wraz z organizatorami zawodów puchar dla zwycięzców wręcza zbigniew pilśniak - przewodniczący rady powiatu 6 WIEŚCI POWIATU 1/ WIEŚCI POWIATU 1/ 7

5 KALENDARIUM WYDARZEŃ - kwiecień\czerwiec Powstanie styczniowe 150 rocznica bitwy pod Wąsoszem W niedzielę 28 kwietnia Starostwo Powiatowe i Gmina Popów zapraszają na uroczystość 150-lecia wybuchu Powstania Styczniowego i bitwy pod Wąsoszem. Honorowy Patronat nad Uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Obchody rozpoczną się o godz mszą świętą w kościele w Wąsoszu a następnie uczestnicy przemaszerują pod Pomnik Powstańców, gdzie odbędzie się Apel Poległych i złożone zostaną wiązanki kwiatów. Organizatorzy planują także przedstawienie scen z życia powstańców przez grupy rekonstrukcyjne. Oprawę wojskową zapewni Jednostka Komandosów z Lublińca. Obchody 150-rocznicy zainaugurowało spotkanie w Pałacu Prezydenckim, Powiat Kłobucki reprezentował Starosta R. Minkina. Otwarty Konkurs Ofert Na Realizację Zadań Publicznych Powiat Kłobucki podejmuje działania w zakresie organizacji i finansowania przedsięwzięć z zakresu m. in. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, zdrowia, pomocy społecznej oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Celem aktywności w tym względzie jest m.in. podniesienie jakości życia w regionie oraz zbudowanie lokalnego kapitału społecznego. Organizowany przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych pozwala na przekazanie ze środków publicznych rozdzielanych na szczeblu powiatu, określonych Powiatowe Obchody Dnia Strażaka Starostwo Powiatowe, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Gmina Lipie będą organizatorami tegorocznych Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Uroczystość odbędzie się 12 maja w OSP Parzymiechy, początek uroczystości o godz Orkiestry Dęte Powiatu Już po raz XV, 16 czerwca najlepsze orkiestry Dęte Powiatu spotkają się na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych. Tegoroczny Przegląd rozpocznie się o godzinie przemarszem ulicami Panek, a następnie orkiestry zaprezentują się na scenie przy sali gimnastycznej w Pankach ul. Ogrodowa. Organizatorami imprezy tradycyjnie są: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Gmina Panki oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kłobucku. kwot pieniężnych na sfinansowanie działań ważnych dla lokalnej społeczności. W roku, podobnie jak w latach poprzednich, Konkurs obejmował realizację zadań w dziedzinach określonych w uchwale Nr 166/XVII/2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok. Ogólna kwota przeznaczona na realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wynosi w roku bieżącym 115 tys. zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększona została o 12 tys. zł. W wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz pomocy społecznej w roku Powiat Kłobucki dofinansuje następujące zadania: L.p. 1. Podmiot dotowany Nazwa zadania Dziedzina Kwota dotacji Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa w Kłobucku XII Dn Długoszowskie narodowego zł 2. Komenda Hufca ZHP w Kłobucku Harcerskie działania ku rodzimej tradycji narodowego zł 3. Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich w Kłobucku Tradycja i folklor narodowego zł 4. Stowarzyszenie PROM na rzecz rozwoju i wspierania kultury, sportu i turystyki Gminy Wręczyca Wielka VIII Festiwal Folklorystyczny Powiatu narodowego zł 5. Komenda Hufca ZHP w Kłobucku Blisko natury - Zawady Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego zł 6. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłobucku Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej Sport zł 7. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kłobucku Organizacja mistrzostw, turniejów i zawodów sportowych Powiatu Sport zł 8. Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Liswarta Krzepice XX Jubileuszowy Ogólnopolski Bieg Krzepkich w Krzepicach Sport zł 9. Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa w Kłobucku XI Ogólnopolski Bieg Uliczny Szlakiem Jana Długosza Wieniawa Sport zł 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Zajączkach Drugich VIII Ogólnopolski Bieg Zajączkowski w Zajączkach Sport zł 11. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Start w Kłobucku Kobieca Amatorska Liga Siatkówki Powiatu Sport zł 12. Komenda Hufca ZHP w Kłobucku Każda pora roku, to pora na sport Sport zł 13. Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębielice Królewskie Przedszkolak CUP Sport zł 14. Parafialny Klub Sportowy św. Stanisław w Dankowie V Ogólnopolski Turniej w piłkę nożną z okazji Dnia Dziecka Sport zł 15. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Orient Kłobuck Organizacja zawodów sportowych: Puchar Polski taekwon-do ITF, Otwarte Mistrzostwa Młodzików... Sport zł 16. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Spartakus w Krzepicach Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Freestyle Football Sport zł 17. Stowarzyszenie Razem bezpieczniej Częstochowa IV Ogólnopolskie Otwarte Zawody Policjantów Strong Man Sport zł 18. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Kłobucku Pomoc społeczna zł WIEŚCI POWIATU 1/

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ELIMINACJE POWIATU KŁOBUCKIEGO. 19.05-21.05.2014r.

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ELIMINACJE POWIATU KŁOBUCKIEGO. 19.05-21.05.2014r. IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ELIMINACJE POWIATU KŁOBUCKIEGO 19.05-21.05.2014r. I) TERMIN I MIEJSCE 19.05.2014r. I Turniej Eliminacyjny Powiatu Kłobuckiego Panki 19.05.2014r. II Turniej

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH i STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ. Spółdzielczy Kombinat Rolniczo Spożywczy 42-125 Kamyk

EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH i STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ. Spółdzielczy Kombinat Rolniczo Spożywczy 42-125 Kamyk EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH i STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ Lp. NAZWA KLUBU ADRES SIEDZIBY PREZES UWAGI 1. Rolniczy Klub Sportowy w Kamyku Spółdzielczy Kombinat Rolniczo Spożywczy Józef Kuś tel. 319-70-78

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

w złotych Lp. Klasyfikacja Przedmiot porozumienia Dochody Wydatki

w złotych Lp. Klasyfikacja Przedmiot porozumienia Dochody Wydatki Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2009 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia grudnia 2009 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Strona Gminy Kłobuck df

Strona Gminy Kłobuck  df Strona Gminy Kłobuck http://www.wuw.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/xv-dni-dlugoszowskie-za-nami/idn:1270/printp df Aktualności 19 Wrzesień 2016 kategoria: Aktualności W niedzielę, 18 września uroczystym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 08 marca 2016 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 08 marca 2016 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W KŁOBUCKU z dnia czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W KŁOBUCKU z dnia czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok PROJEKT ZARZĄDU POWIATU Posiedzenie Nr..z dnia UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W KŁOBUCKU z dnia czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 66/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 28 sierpnia 2008 roku

PROTOKÓŁ NR 66/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 28 sierpnia 2008 roku Or.VI.0062-66/08 Kłobuck, dn. 01.09.2008r. PROTOKÓŁ NR 66/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 28 sierpnia 2008 roku I. W POSIEDZENIU UCZESTNICZYLI: 1. GARNCAREK STANISŁAW - STAROSTA 2. MINKINA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 września 2015 r. Poz. 4725 UCHWAŁA NR 62/IX/2015 RADY POWIATU W KŁOBUCKU z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Wydatki. ogółem Źródła finansowania

Wydatki. ogółem Źródła finansowania Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2010 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2010 roku Rady Powiatu z dnia listopada 2010 r. w otych Wydatki Data Lp. Nazwa inwestycji Zakres robót ogółem Źródła finansowania Uwagi

Bardziej szczegółowo

Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego. Przewidywane wydatki ogółem. środki własne

Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego. Przewidywane wydatki ogółem. środki własne załącznik nr 2 do Uchwały Nr 226/XXXI/ Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 grudnia roku Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Powiatu Kłobuckiego 1. w zakresie dróg (dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r.

GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013. Przystajń, 6 marca 2014 r. GMINA PRZYSTAJŃ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZYSTAJŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2013 Przystajń, 6 marca 2014 r. WSTĘP Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ 2017 STYCZEŃ 17.01.2017 IV Koźmińska Gala Sportu 25.01.2016r. Rocznica Wyzwolenia Koźmina 29.01.2017r. ZIMOWA SPARTAKIADA SPORTOWA MIESZKAŃCÓW MiG KOŹMIN WLKP. LUTY LIGA

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorami Konkursu są: Samorząd Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 62/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 3 lipca 2008 roku

PROTOKÓŁ NR 62/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 3 lipca 2008 roku Or.VI.0062-62/08 Kłobuck, dn. 07.07.2008r. PROTOKÓŁ NR 62/08 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 3 lipca 2008 roku I. W POSIEDZENIU UCZESTNICZYLI: 1. MINKINA ROMAN - WICESTAROSTA 2. KIEPURA

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH L P NAZWA KLUBU ADRES SIEDZIBY- SZKOŁA 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Żak Pogoń w Kamyku 2. Uczniowski Klub Sportowy Zajączek w Zajączkach 3. Uczniowski Klub

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

XIV OGÓLNOPOLSKI BIEG SZLAKIEM JANA DŁUGOSZA WIENIAWA KŁOBUCK

XIV OGÓLNOPOLSKI BIEG SZLAKIEM JANA DŁUGOSZA WIENIAWA KŁOBUCK XIV OGÓLNOPOLSKI BIEG SZLAKIEM JANA DŁUGOSZA WIENIAWA KŁOBUCK 11.09.2016 Organizatorzy: Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne,,Wieniawa w Kłobucku Starostwo Powiatowe w Kłobucku Urząd Miejski i OSiR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU Posiedzenie Nr z dnia..

PROJEKT ZARZĄDU POWIATU Posiedzenie Nr z dnia.. PROJEKT ZARZĄDU POWIATU Posiedzenie Nr z dnia.. Uchwała Nr./.. /2012 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Na podstawie art. 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

XII OGÓLNOPOLSKI BIEG SZLAKIEM JANA DŁUGOSZA WIENIAWA KŁOBUCK

XII OGÓLNOPOLSKI BIEG SZLAKIEM JANA DŁUGOSZA WIENIAWA KŁOBUCK XII OGÓLNOPOLSKI BIEG SZLAKIEM JANA DŁUGOSZA WIENIAWA 14.09.2014 KŁOBUCK Organizatorzy: Powiatowe Zrzeszenie LZS i Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Sieroszewice. z dnia 6 lutego 2015 roku

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Sieroszewice. z dnia 6 lutego 2015 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy z dnia 6 lutego 2015 roku o wynikach konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

otrzymali również opiekunowie wykonawców. Wszystkim laureatom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. W dniu 29 kwietnia 2013r. o godz. 11.00 w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbył się koncert galowy VII Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 41/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 17 września 2015 roku

PROTOKÓŁ NR 41/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 17 września 2015 roku BO.0022.37.2015 PROTOKÓŁ NR 41/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 17 września 2015 roku 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCHW 2015 ROKU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCHW 2015 ROKU lp. Termin Nazwa wydarzenia Miejsce realizacji Organizator 1. 11.01.2015 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. 19-23.01.2015r Ferie w bibliotece 3. 31.01.2015r Dzień Seniora 4. 02.2015r. 5. KALENDARZ

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

XII OGÓLNOPOLSKI BIEG SZLAKIEM JANA DŁUGOSZA WIENIAWA KŁOBUCK

XII OGÓLNOPOLSKI BIEG SZLAKIEM JANA DŁUGOSZA WIENIAWA KŁOBUCK XII OGÓLNOPOLSKI BIEG SZLAKIEM JANA DŁUGOSZA WIENIAWA 14.09.2014 KŁOBUCK Organizatorzy: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kłobucku, Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne Wieniawa w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2015 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2015 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie skim w 2015 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce Termin w 2015 r. 1. III Bieg

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R. NGO 0715-3/6/10 Ostróda, dn. 5 maja 2010 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 R. Zarząd Powiatu w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 5 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka CEL 1. Upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe)

Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 r. (otwarty konkurs ofert - organizacje pozarządowe) Zadanie nr 1 z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych Lp. Oferta Zadanie Przyznana

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Sportowych Powiatu Otwockiego na 2013 rok

Kalendarz Imprez Sportowych Powiatu Otwockiego na 2013 rok 1 2 3 4 5 6 Lp. Realizatorzy Osoba odpowiedzialna Nazwa imprezy Miejsce i termin Rozstrzygnięcie A a. Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego Organizacja współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska, dn. 02.03.2015 r. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Informuję, że niżej wymienione kluby sportowe objęte umowami o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

im. Marka Sztolcmana

im. Marka Sztolcmana XIV MISTRZOSTWA POWIATU KŁOBUCKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SENIORÓW im. Marka Sztolcmana O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU 0.-6.0.0r. Kłobuck I) TERMIN I MIEJSCE 0.0.0r. I i II Turniej Eliminacyjny

Bardziej szczegółowo

XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TYCHY CUP 2016

XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TYCHY CUP 2016 XVII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ TYCHY CUP 2016 O TURNIEJU XVII Międzynarodowy Turniej TYCHY CUP to największa na Śląsku impreza piłkarska dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. Organizowany od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 107/12. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka

Protokół Nr 107/12. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka Protokół Nr 107/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kielcach w dniu 11 lipca 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa (lista obecności w załączeniu do protokołu). Początek obrad godz. 8 00 Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH GMINY CZORSZTYN NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH GMINY CZORSZTYN NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH GMINY CZORSZTYN NA 2017 ROK 1 L.p. Nazwa imprezy Organizatorzy, współorganizatorzy Termin imprezy Miejsce imprezy 1 Międzyszkolne turnieje w siatkówce dziewcząt

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH GMINY CZORSZTYN NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH GMINY CZORSZTYN NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH GMINY CZORSZTYN NA 2017 ROK 1 L.p. Nazwa imprezy Organizatorzy, współorganizatorzy Termin imprezy Miejsce imprezy 1 Międzyszkolne turnieje w siatkówce dziewcząt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Myszków, dn. 14.12.2007 r. INFORMACJA O PRZEKAZANYCH ŚRODKACH FINANSOWYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2007 r.

Myszków, dn. 14.12.2007 r. INFORMACJA O PRZEKAZANYCH ŚRODKACH FINANSOWYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2007 r. Myszków, dn. 14.12.2007 r. INFORMACJA O PRZEKAZANYCH ŚRODKACH FINANSOWYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2007 r. I. W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE DOKŁADNA NAZWA IMPREZY ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI DOKŁADNA DATA IMPREZY (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ) (jeśli nie jest jeszcze ustalona, prosimy o podanie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310

Plan Wykonanie Klasyfikacja 2 387 463,00 1 176 175,21 2 128 303,00 1 133 614,96 259 160,00 42 560,25 5 500,00 5 500,00 851/85158/2310 Tabela nr 6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych w formie dotacji udzielanych z budżetu gminy według stanu na 30.06.2014 r. Plan Wykonanie Klasyfikacja Dotacje

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr 125/270/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO

WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO Nr8/2015 WIEŚCI POWIATU KŁOBUCKIEGO ISSN 2300-4770 BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY W NUMERZE O POWIECIE Nowa kadencja samorządu Budżet i inwestycje Otwarty Konkurs Ofert IV Powiatowa Prezentacja Tradycji

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W KIELCACH Źródło: http://www.opp.swietokrzyska.policja.gov.pl/opp/informacje/wiadomosci/17492,ogolnopolskie-mistrzostwa-policji-w-xiii-biegu -Przelajowym-im-sierz-Grzegorza-Za.html

Bardziej szczegółowo

Jaki był rok ubiegły dla PUP i co czeka urząd w roku bieżącym?

Jaki był rok ubiegły dla PUP i co czeka urząd w roku bieżącym? Jaki był rok ubiegły dla PUP i co czeka urząd w roku bieżącym? 2012-01-20 07:54, Małgorzata Nosowicz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej podsumował ubiegłoroczną działalność. Nie był to rok łatwy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 171/10 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 19 listopada 2010 roku

PROTOKÓŁ Nr 171/10 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 19 listopada 2010 roku Or.VI.0062-171/10 Kłobuck, dnia 19 listopada 2010 roku PROTOKÓŁ Nr 171/10 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU w dniu 19 listopada 2010 roku W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PSZCZÓŁKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK W dniu 6 listopada 2013 roku uchwałą Rady Gminy Pszczółki NR XXIII/246/13 został przyjęty Program

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011. Wieruszów, 2012r. I. Wstęp Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo