na 5 obejmujñca tematykö gospodarowania budĕetem domowym, GKS Morcinek Kaczyce - KS Spójnia Landek - godz. 15:00 Parking przy Urzędzie Gminy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na 5 obejmujñca tematykö gospodarowania budĕetem domowym, GKS Morcinek Kaczyce - KS Spójnia Landek - godz. 15:00 Parking przy Urzędzie Gminy"

Transkrypt

1 KOÖCZYCE MAŁE MAÈE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE KACZYCE - KOŃCZYCE 2 (145) NR 12 (155) MIESIÊCZNIK MIESIÊCZNIK EGZEMPLARZ egzemplarzbezp ATNY bezp atny Unijny projekt w przedszkolu ISSN ISSN ROK XII GRUDZIEŃ LUTY 2011 Rok XII Inwestycje gminne str. 11 INFORMATOR SPORTOWY IX Halowy NiechPOMAGAJËC Dobra Nowina INNYM POMAGAMY SOBIE Kurs prawa jazdy,głoszone warsztaty integracyjno artystyczne z animatorem lokalnym, i życzliwe słowa w czasie TERMINARZ PIÉKARSKI Turniej wyjĉcie integracyjne dla dzieci i mäodzieĕy na imprezö PoĔegnanie lata na zamku Świąt Bożego Narodzenia w Cieszynie, szkolenia zawodowe säuĕñce podwyĕszeniu kwalifikacji zawodowych, GKS MORCINEK KACZYCE Piãki Noēnej napełnią warsztatynasze taþca hipserca hop dla mäodzieĕy majñce na celu naukö komunikowania siö, LKS Wilamowiczanka Wilamowice - GKS Morcinek Kaczyce - godz. 15:00 wspóäpracy, asertywnoĉci, rozwiñzywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, au GKS Morcinek Kaczyce - LKS Skrzyczne Lipowa - godz. Wiarą, Nadzieją i Miłością, w15:00 Kaczycach toprezentacji oraz ksztaätowania relacji interpersonalnych z innymi, grupa samopo15.10 LKS Bestwina GKS Morcinek Kaczyce godz. 15:00 a Nowy str. 11 mocowa2012 RodzinaRok na 5 obejmujñca tematykö gospodarowania budĕetem domowym, GKS Morcinek Kaczyce - KS Spójnia Landek - godz. 15:00 oszczödnego gospodarowania mediami, dbania o zdrowie, dbania o prawidäowñ dietö, otworzy drogę do lepszego jutra Parking przy Urzędzie Gminy Boisko Orlik nowość NOWO¹» - kostka KOSTKA granitowa GRANITOWA - s St Tr R. 2 t rs t. r. 160 organizacji czasu wolnego, radzenia sobie z problemami opiekuþczo-wychowawczymi z mäodzieĕñ, wyjazd integracyjny do Wisäy i Inwaädu, wspólne wyjĉcie do teatru, aĕ Przewodniczący Wójt Gminydoradcy zawodowego. wreszcie bezpäatne porady prawnika, psychologa, RadyWszystkie Gminy te dziaäania zrealizowano lub sñ w trakcie realizacji w ramach projektu Andrzej Kondziołka 16 Kazimierz Grygierek systemowego Pomagajñc innym pomagamy sobie wspóäfinansowanego zestr. Ĉrodków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Spoäecznego realizowanegogórprzez Gminne PrzedszkolewPubliczne w Zebrzydowicach z oddziaäami w Marklowicach K o m unan terenie i k a t osiedla Morcinek w Kaczycach. Gminny OĈrodek Pomocy Spoäecznej nych, Kaczycach i Koþczycach Maäych ogäasza, Ĕe zapisy dzieci na rok szkolny 2011/2012 Informujemy, że Urząd Zebrzydowicach dniusocjalnym 5 stycznia 2012 r. Centrum dziaäaþgminy Ĉrodowiskowych mieĉci siö w w lokalu przy ul. Morcinka odbödñ siö w marcu 2011 r. Karty zgêoszeø bödì dostöpne w wymienionych (czwartek) czynny w godzinach od 7.30 do i tam teĕ odbywabędzie siö wiökszoĉè dziaäaþ w ramach projektu. placówkach od art r. PrzedpktzäoĔeniem kartypracy prosimy rodziców ozebrzydowice zapoznanie Podstawa prawna: 130 oraz 38tych 2 Regulaminu pracowników UG aktywnoĉè Zakäada siö, 2iĔ Kp w wyniku dziaäaþ projektowych zwiökszy siö sposiö z zasadami rekrutacji (dostöpnewójta w kaĕdej placówce). (Zarządzenie Nr /09 Gminy Zebrzydowice z dnia 15 kwietnia 2009). äeczna i zawodowa spoäecznoĉci lokalnej osiedla oraz wzroĉnie poziom jej integracji. Ponadto podniesie siö poziom wiedzy mieszkaþców osiedla na temat posiadanych uprawnieþ i moĕliwoĉci, w konsekwencji czego wzroĉnie ich zaangaĕowanie w podejmowanie dziaäaþ na rzecz wspólnego dobra LKS Bäyskawica DrogomyĈl - GKS Morcinek Kaczyce - godz. 15: GKS Morcinek Kaczyce - KP Beskid 09 Skoczów - godz. 13:00 Diecezjalne Doæynki V Chóralne Spotkania w tym roku w Barbórkowe Zebrzydowicach KKS SPÓJNIA ZEBRZYDOWICE w Piekarach Śląskich 11 wrzeînia tego r.roku KKS SPÓJNIA Zebrzydowice - Na LKS Zamarski godz.zaplanowano sobota w Ze- brzydowicach uroczystoîci tradycyjnymi LKS Pielgrzymowice - KKS SPÓJNIA Zebrzydowice r.zwiìzane godz zniedziela DoÔynkami Diecezjalnymi. Wezmñ w nich udziaä oprócz KKS SPÓJNIA Zebrzydowice - KS Nierodzim r. godz sobota rolników równieĕ przedstawiciele wäadz koĉcielnych, samokks Spójnia Zebrzydowice - LKS Pogórze r. godz sobota rzñdowych i paþstwowych. LKS Górki Wielkie - KKS SPÓJNIA Zebrzydowice r. godz sobota konkurs fotograficzny WRZESIE BIEGACZA cztery pory roku SzczegóÊy Jest juô prawie tradycjì, Ôe co numer donosimy o kolejnych sukce-str. 5 BOGATA oferta OFERTA - najniższe NAJNIÓSZE ceny CENY na: NA: Bogata W TYM NUMERZE: ü 9ü 9üPoradnik dla rodziców 9üKÌcik kulinarny COMFORT F. H. U. Stañczyk STAÑCZYK S TtUuD d U DrYo -d Syo l a-r i unmo nwo ow śe ćl a! m-p y si Oi o URO sach Sebastiana Urbanka - mêodego sportowca z naszej gminy. I tak,str r. w Sosnowcu na dystansie 200 m uzyskaê czas 24,53, natomiasti wc Chorzowie sek.11 n w e s tr. y j e gnamdystansie i n n e100 m - 12,07- str. WynikiWaÔne te sñ jego rekordami Ĕyciowymi. Najwiökszy sukces odniósä zmiany w opiece zdrowotnej - str. 13 G O PKoĒlu S nai ndystansie f o r 300 m muzjczasem e sek. zdobyä srebrny - str. 15 Projekt wspóäfinansowany ze Ĉrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoäecznego r. w Ködzierzynie medal i wywalczyä kwalifikacje do Mistrzostw Polski Mäodzików. Natomiast jego Informator szkolny - str.- str mäodszy brat ãukasz w dniu r. zdobyä 2 miejsce w Biegu Powsinogi SZUKASZ PRACY, CHCESZ SIÕ DOSZKOLIÏ? w Wadowicach, byä trzeci Ondraszka T e ram i n a rr. z z bwi Biegu óre k w Bielsku-Biaäej. - str.- str PrzyjdÒ na JESIENNE TARGI Gratulujemy! PRACY - znajdò wymarzonì pracö, s ysalon lw efryzjersko-kosmetyczny s t e r j u ż b l i s ko wykorzystaj szansö spotkania pracodawców, przeglìdnij oferty szkóê Piękno w prezencie! i firm szkoleniowych, z zakresu dalpragniesz zrobić komuś niespodziankę i poszego ksztaêcenia, bìdò podnoszenia darować wyjątkowy prezent? Wybierz coś kwalifikacji. co nigdy się nie znudzi i nigdy nie wyjdzie Zebrzydowice Jesienne Targi Pracy odbödñ siö w z mody Piękno! Z salonem Fryzjerskoul. Ks. Comfort Janusza 4to łatwe. WystarSkoczowie 7 paēdziernika 2011, godz , w sali Miejskiego Domu Kultury Kosmetycznym tel o oczekiwaniach, ul. Targowa 24. czy, że powiesz nam swoich kom. 507co z naszej oferdo udziaäu w Targach zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby a my doradzimy wybrać dorosäe, bezrobotne, ale teĕ pracujñce poszukujñce pracy dodatkowej, osoby uczñce ty. Możesz podarować PN - PT od 8.00 do drogiej Ci osobie siö - poszukujñce pracy krótkoterminowej. Na Targach Pracy spotkasz nie tylko pracowybrany przez zabieg SOBOTA odsiebie 8.00 do lub kwotę, dawców, ale teĕ przedstawicieli Wojewódzkich Urzödów Pracy, Powiatowych Urzödów za którą ona sama wybierze zabieg. Pracy, agencji pracy krótkoterminowej, agencji pracy tymczasowej, specjalistów firm Możliwości Salon oferuje bazując nazaproszenie regularnych jest wysoki wiele poziom odwiedźusług nas, zadzwoń. można szkoleniowych, poradni psychologicznych, oraz doradców zawodowych. stażach i szkoleniach u mistrzów odebrać osobiście lub przesłać kurierem pod wskazany adres. Dokäadne informacje o organizowanych Targach i Gieädach Pracy, znajdziesz na * fryzjerstwo damskie, męskie, dziecięce Wszystkim Klientom życzymy stronie w zakäadce: Targi i gieädy pracy, a takĕe w placówkach * fryzury okolicznościowe, ślubne, koki, upięcia OHP w Skoczowie, Bielsku i Cieszynie. szczęśliwych i radosnych Bożego Narodzenia BIOCORALL - botoks dla włosów Świąt - NOWOŚĆ * na 5 miesięcy - KHERAPY * prostowanie orazwłosów Szczęśliwego Nowego 2012 Roku - włoska keratynowa trwała prostująca - NOWOŚĆ Oferujemy ślubne Te lfryzury i2profesjonalny 2 ; k o m. 5 0makijaż również 20!! o w i ce. p l w w w. swa domu l o n u rpanny o d y zmłodej e b r z yd Inne zabiegi: * henna brwi i rzęsy oraz regulacja Wiadomoœci znad Piotrówki 1 * przekuwanie uszu i nosa depilacja woskiem * * stylizacja i zdobienie paznokci * przedłużanie i zagęszczanie rzęs

2 2 Wiadomoœci znad Piotrówki

3 V Chóralne Spotkania Barbórkowe w Piekarach Śląskich W sobotę dnia 3 grudnia 2011 roku Chór Mieszany Echo z Zebrzydowic przebywał na zaproszenie Śląskiego Chóru Górniczego Polonia Harmonia w Piekarach Śląskich na V Barbórkowych Spotkaniach Chóralnych. Wele Raciborza.byli Małokończanie 19 listopada w Raciborskim Centrum Kultury Strzecha odbył się II Międzynarodowy Festiwal Śląskiej Pieśni Ludowej im. Romana Masarczyka. Wzięliśmy udział w tym przeglądzie. Wykonaliśmy, zgodnie z regulaminem, dwie pieśniczki z własnego repertuaru i jedną obowiązkową pt. Wele Raciborza. Jury zdecydowało, że Małokończanie byli najlepsi w swojej kategorii. Jako zdobywcy pierwszego miejsca wzięliśmy udział w koncercie laureatów; 27 listopada w Raciborzu a tydzień później u naszych południowych sąsiadów, w Opavie. Nagrodą dla wszystkich laureatów pierwszych miejsc jest nagranie płyty w Radiu Katowice. Nieco wcześniej, tzn. 17 września byliśmy na I Przeglądzie Zespołów Regionalnych Złoty Talizman w Pawłowicach. Po występach odbyła się wspólna biesiada, na której zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w koncercie finałowym. Wtedy dopiero dowiedzieliśmy się, że zespół zdobył II miejsce. Przy tej okazji mieliśmy również okazję zobaczyć występ legendarnej grupy Vox. Chór Polonia Harmonia jako gospodarz, od pięciu lat organizuje koncerty Barbórkowe, na które co roku zaprasza inne chóry z Polski. Przyjęliśmy z wielką radością i satysfakcją zaproszenie na wspólne koncertowanie. Chór Polonia Harmonia należy do najstarszych chórów na Śląsku, założony w 1912 roku. W przyszłym roku będzie obchodził 100-lecie swojego istnienia i działalności artystycznej. Chór prezentuje wysoki poziom artystyczny, śpiewa pięknie i prezentuje się pięknie w bogatych górnośląskich strojach. Koncert był wyśmienity, na wysokim poziomie muzycznym. Chór Echo zaśpiewał genialnie. Dziękuję wam drodzy Chórzyści! Dziękuję też pani Beacie Sabath, która w sposób mistrzowski i wzruszający poprowadziła koncert. Impreza Barbórkowa była również okazją do spotkania chórów na niwie towarzyskiej. Byliśmy także pokłonić się Matce Bożej Piekarskiej, której cudowny obraz od 350 lat króluje w Bazylice Piekarskiej - duchowej stolicy Górnego Śląska. Mocy Bożej i radości na Dzień Bożego Narodzenia oraz dużo dobrego w Nowym Roku 2012 wszystkim Chórzystom i współpracującym ze mną Artystom życzę. Jadwiga Sikora dyrygentka Chóru,,Echo W listopadzie, już po raz kolejny Małokończanie zostali poproszeni o występ z okazji Dnia Seniora w Pruchnej. Trzeba przyznać, że jeździmy do nich zawsze bardzo chętnie, bo czujemy się tam jak u dobrych znajomych. Mijający rok kończy się dla nas pomyślnie. Życzę moim śpiewakom wielu kolejnych sukcesów w Nowym Roku oraz spokojnych, zdrowych, spędzonych w gronie najbliższych Świąt Bożego Narodzenia. Urszula Wierzgoń Najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2012, wszystkim Chórzystom i Sympatykom Chóru,,Echo składa Tadeusz Fujcik prezes Chóru,,Echo Zaproszenie na Noworoczny Koncert Kolęd Serdecznie zapraszamy na Noworoczny Koncert Kolęd który odbędzie się dnia 6 stycznia 2012 roku w święto Trzech Króli o godz w kościele Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach. Wykonawcy: Chór Mieszany Echo z Zebrzydowic - dyr. J. Sikora, Chór Modus Vivendi z Katowic - Piotrowic - dyr. A. Szawińska, Sabina Olbrich - Szafraniec - solo sopran, Arkadiusz Popławski - organy, Beata Sabath - słowo. Podania i Legendy Śląska Cieszyńskiego Utopce 6 grudnia o godz w Domu Ludowym w Kaczycach panie z grupy Kamratki wzięły udział w Słuchowisku pt. Podania i Legendy Śląska Cieszyńskiego Utopce przygotowanym przez p. Żanetę Kwiczala, Henryka i Agnieszkę Piekar. Słuchowisko było z projektu systemowego Pomagając innym pomagamy sobie z GOPS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Życzenia Spokojnych, Radosnych i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2012 roku wszystkim Seniorom oraz mieszkańcom Gminy składa Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koło nr 10 w Zebrzydowicach Wiadomoœci znad Piotrówki 3

4 S t a r a s z k o ł a wraca do życia W lutym 1992 r. zamknięto właściwie budynek starej szkoły przy ul. E. Orzeszkowej dla uczniów. Przeniesiono wtedy wszystkie klasy uczące się dotąd w tym budynku do rozbudowanego gmachu szkolnego nowej szkoły przy ul. J. Kochanowskiego. Różne były plany i zamiary zagospodarowania opuszczonego budynku. Nie udało się uruchomić w nim liceum, nie było chętnych do wynajęcia lokali i zdawało się, że z czasem prawie stuletni budynek ulegnie zupełnemu zniszczeniu. Wybudowany został jakby w ratach. Już w 1906 r. w numerze 67 Gwiazdki Cieszyńskiej ukazał się artykuł, z którego wynika, że władze gminy kupiły od dyrekcji kolei za 1000 koron materiał stojącego dotąd wiaduktu kolejowego na budowę szkoły. Bowiem w dotychczasowej szkole (jej budynek rozebrano w r i w tym miejscu znalazło miejsce centrum handlowe Świstak ) mieściły się tylko trzy klasy. W sobotę 29 września 1906 r. podłożono 3 q ekrazytu mającego wysadzić 7 filarów wiaduktu. Niestety, w powietrze wyleciała tylko połowa, lecz to co zostało z nich, nie nadawało się do budowy szkoły. 23 marca 1907 r. staraniem miejscowej społeczności i jej wójta Rudolfa Kolaczka przyjęto ofertę Gilera i Czempiela z Frysztatu i rozpoczęto budowę w centrum wsi nieopodal istniejącej szkoły. W nowym jednopiętrowym gmachu, którego budowa kosztowała 8000 koron, znalazła pomieszczenie sześcioklasowa szkoła ludowa. Poświęcenia dokonał 31 maja 1908 r. ks. Jan Biłko. Na uroczystość przybył również starosta frysztacki Jaxa von Bobowski. Wszystkie dzieci przyjęły w tym dniu komunię Św. Klucze do szkoły przyjął kierownik Józef Grycz. Po oficjalnej uroczystości w gospodzie Rudolfa Kolaczka odbyło się przyjęcie i zabawa. W r kierownictwo szkoły przejął Karol Lacheta, w r Jan Czudek. W 1927 r. nadbudowano drugie piętro szkoły. Już wcześniej, bo od r w tym budynku funkcjonowała również szkoła wydziałowa na bazie pięcioklasowej szkoły ludowej aż do r Po ukończeniu szkoły ludowej i zdaniu egzaminu uczniowie mogli kontynuować naukę w wydziałówce. Jednak mimo dobudowanego II piętra w szkole brakowało pomieszczeń. Nie było sali gimnastycznej, pracowni rysunkowej. Niektóre klasy były równoległe ze względu na dużą liczbę uczniów. Kierownikiem szkoły wydziałowej w latach był Florian Skrzypek. Po wybudowaniu w 1934 r. nowej szkoły tamten budynek nosił nazwę szkoły nr 1, a nowa szkoła to nr 2. W ostatnim roku szkolnym przed II wojną światową w szkole nr 1 uczyli: Florian Skrzypek, Augusta Błaszczykówna, Leonarda Ćmikiewiczówna, Józef Durczok, Leopold Kania, Józef Płonka i Jan Szubra. Podczas II wojny światowej na frontonie budynku Niemcy zawiesili napis Rathaus i tam mieścił tzw. Amstbezirk, tam znajdowało się również więzienie. Dopiero początek roku 1945 i przesuwający się front przyniósł wiele szkód na terenie gminy Zebrzydowice. Wieś została wyzwolona dopiero 2 maja. Zniszczeniu uległo podczas tych wiosennych walk 60 % zabudowań, obie szkoły również zostały mocno zniszczone. Już w maju przystąpiono do likwidacji szkód. Najpierw naprawiono zniszczenia w starej szkole będącej w nieco lepszym stanie. Włożono ogromny wysiłek w przygotowanie części klas, aby we wrześniu rozpocząć w nich naukę. Organizacją nowego roku szkolnego 1945/46 zajmował się Florian Skrzypek kierownik tej szkoły w latach przedwojennych. Latem 1945 r. podczas pierwszych remontów już prowadzono kursy dla tych uczniów, którzy zdali egzaminy do szkół średnich. W ośmiu klasach r. szk. 1945/46 uczyli: Franciszek Branny, Karol Chodura, Maria Durczok, Robert Dzida, Alojzy Gabzdyl, Zofia Janikówna, Leopold Kania, Marta Kołdrówna, Władysław Pala, Florian Skrzypek, Marta Słotówna i Teodor Wróbel Leopold Kania we wspomnieniach przekazanych do kroniki Sekcji Emerytów ZNP w Zebrzydowicach tak opisał początek tego roku szkolnego:...dnia 1 września 1945 już byłem wychowawcą klasy 7 szkoły podstawowej w Zebrzydowicach. Na pierwszej konferencji rady Pedagogicznej nie doliczyliśmy się pełnego składu grona nauczycielskiego sprzed pięciu lat. Krwawa okupacja uszczupliła nasze szeregi. Ale zachowała się młodzież. Była to młodzież pierwszych powojennych lat. Otaczaliśmy ją wielką troską ten zatruwany okupacyjną ideologią narybek, na który Polska Ludowa czekała. W przyśpieszonym tempie podawaliśmy jej wiedzę i utrwalaliśmy w niej nawyki pracy, aby jak najprędzej oddać zdewastowanej Ojczyźnie. Dla mnie nie byli to seryjni uczniowie. Każdy z nich był jakąś inną, powojenną indywidualnością. A może tylko mi się to tak wydawało, mnie, nauczycielowi, któremu dane było przeżyć z godnością Polaka dramatyczne lata okupacji hitlerowskiej na Śląsku Cieszyńskim. Ciężkie były te ostatnie miesiące roku 1945-go. Okna nie miały szyb, uczniowie z domu przynosili krzesełka, a w sali temperatura +8 st. C. Nie było podręczników, nie było papieru. Chodziliśmy po kweście po zubożałych, spalonych Zebrzydowicach, aby zdobyć środki do opalania klas. ale pozostał człowiek ten sam człowiek sprzed roku Nauczyciele uczyli w płaszczach, dach przeciekał. Często ławki zastępowane były po prostu cegłami. Stopniowo warunki pracy i nauki poprawiały się. W 1948 r. kierownikiem szkoły został Alojzy Gabzdyl. Do roku 1949 nauka odbywała się tylko w tym jednym budynku szkolnym, dopiero 19 grudnia tego roku rozpoczęto naukę również w odremontowanej nowej szkole. Ale w starej szkole pozostały jeszcze klasy pierwsza i druga (na drugim piętrze). Pozostałą część budynku zajmowało przedszkole (na parterze), biura Gminnej Rady Narodowej, Kasa Spółdzielcza, świetlica gromadzka, Biblioteka Gminna oraz jedno mieszkanie dla nauczyciela. Po przeprowadzce biur, kasy i biblioteki do odbudowanego i oddanego 12 maja 1963 r. do użytku zamku w Zebrzydowicach do budynku starej szkoły wprowadzono dodatkowo klasy trzecie, czwarte i nawet piąte, bo w drugim budynku robiło się coraz ciaśniej. Od 1965 r. szkołą kierował Henryk Pawlita. Trzeba jednak pamiętać o tym, że warunki sanitarne nie były w budynku starej szkoły najlepsze. Piece kaflowe, woda wdzierająca się podczas powodzi do piwnic i wiele innych spraw nie przyczyniały się do komfortu pracy i nauki. We wrześniu roku 1990 wyprowadziło się z tego budynku przedszkole, trwała rozbudowa nowej szkoły, i wreszcie wszystkie klasy znalazły się w jednym budynku przy ul J. Kochanowskiego od drugiego semestru 1992 roku. Opustoszały budynek szkoły przy ul. E. Orzeszkowej pełnił w następnych latach rozmaite funkcje. Był i magazynem, był wystawiany na sprzedaż, rozmaite losy przechodził. W 2010 r. władze gminy złożyły w Urzędzie Marszałkowskim wniosek na rewitalizację tej szkoły. Ponieważ kolejna reforma oświatowa do szkół podstawowych wprowadza wprawdzie trochę stopniowo sześciolatki, w budynku szkoły przy ul. J. Kochanowskiego zaczyna być za ciasno. W starej szkole po kapitalnym remoncie, po przebudowie wnętrza, planuje się tam umieścić również dzieci klas 1 3. W pierwszej kolejności wymieniono dach, aby zabezpieczyć budynek. W kwietniu 2011 r. rozstrzygnięty został przetarg na zadanie Rewitalizacja budynku Starej Szkoły w Zebrzydowicach na potrzeby Centrum aktywności Lokalnej oraz edukacyjne. Wymieniono okna, budynek ocieplono. Dalsze prace, których termin zakończenia zaplanowano na koniec lipca 2012 r., to wykonanie nowego podziału funkcjonalnego pomieszczeń, kotłowni gazowej, instalacji wodno kanalizacyjnej, gazowej, wentylacji i elektrycznej. Trwają jeszcze prace na zewnątrz budynku zapewniające bezpieczne i wygodne wejście i miejsce na parkowanie. Zimą i wiosną będzie można prowadzić prace wewnątrz budynku tak, aby zakończyć je w terminie. Dobrze, że dawna szkoła znów ożyje, zatętni gwarem dzieci, bo po to nasi przodkowie ją budowali. Helena Bartoszek Okiem Sołtysa z ukosa... Paweł i Gaweł Paweł i Gaweł od lat w polskim kraju Jak jeden w rządzie drugi w opozycji Nieważne kiedy; w styczniu, czy to w maju Niemalże zawsze dochodzi do scysji Jak Paweł rządzi - Gaweł jest nerwowy Okazję mieli też do współrządzenia O wspólnym celu wcale niema mowy Można powiedzieć: nie do pomyślenia... Gaweł przed laty, jak wygrał w wybory Paweł przeróżne stosował metody Że ten przewodzi tamten był wręcz chory Więc jak potrafił podkładał mu kłody Już po dwóch latach nastąpiła zmiana Gaweł lat kilka w opozycji działa Dalej się dzieje sytuacja znana A ilość waśni jest jak gdyby stała Można powiedzieć dzisiaj niemal w ciemno Na próżno czekać, że zmienią stan rzeczy Będzie tak wkoło, czyli na daremno Jak Paweł na tak, to Gaweł zaprzeczy Nie jest to bajka; o morał więc trudno Gdy obaj w jednym - kraju, czyli domu I chociaż przez to, jest jakby mniej nudno To mimo wszystko, nie życzę nikomu. Tadeusz Guz 4 Wiadomoœci znad Piotrówki

5 P o r t a l Ś l ą s k a C i e s z y ń s k i e g o o x. p l i n f o r m u j e foto. Marcin Wieczorek Pikieta pod NFZ w Katowicach Kontrakt dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie zagrożony NFZ: oszczędza na wszystkich, nawet na dzieciach Absurd, głupota, żart komentarze pacjentów. NFZ zarżnie szpital tytuły prasowe. Złośliwi piszą, że wkrótce jedynym refundowanym środkiem będzie cyjanek. O co cały szum? wiadomo, o pieniądze, że tych jest mało zdajemy sobie sprawę wszyscy, ale żeby na Oddział Intensywnej Terapii w Cieszynie z NFZ przekazać 100-krotnie mniej środków to skandal, zamiast ponad 6 mln złotych, cieszyński szpital otrzymuje niewiele ponad 600 zł!! (a nie jak pisaliśmy 60 tysięcy). Już protestują pacjenci, mieszkańcy oraz władze. Zachęcają również wszystkich, którym dobro placówki w Cieszynie leży na sercu - do protestu. Oferty złożone przez ZZOZ w Cieszynie zajmowały pierwsze miejsce w rankingu ocen przeprowadzanym na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Mimo to, nie znalazło to odzwierciedlenia w rozdzieleniu środków finansowych. Urzędnicy z NFZ nie oszczędzili starców i dzieci - Oddział chirurgiczny dla dzieci, mimo iż najwyżej oceniony w rankingu w 3 powiatach - bielskim, cieszyńskim i żywieckim, otrzyma zamiast 3 milionów - 1 milion. O kolejne dwa miliony mniej przeznaczył NFZ na oddział geriatryczny. Szpital zgłosił zapotrzebowanie na kwotę 3,5 miliona a otrzymał milion. W sumie cieszyński szpital dostanie w przyszłym roku o ponad 10 milionów zł mniej, niż to o co wnioskowała placówka. Portal Zebrzydowice.net zachęca do wypełniania protestu online! Poniżej instrukcja jak można dołączyć do protestu: wysłanie maila z listem protestu jest bardzo proste, poniżej instrukcja jak to zrobić poprawnie. Mail powinien być wysłany z Państwa skrzynek mailowych - nie zbiorowo 1. W polu "wyślij do" wklejamy adres: 2. W polu "temat" wpisujemy: Protest Pracowników, Zw. Zawodowych i Pacjentów ZZOZ w Cieszynie 2. Treść Maila: Uwaga!: na końcu maila jest Imię i Nazwisko - proszę w nie wpisać swoje dane. Jako mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego i pacjenci szpitala w Cieszynie protestujemy przeciwko nieadekwatnej do rankingu ocen ofert złożonych dystrybucji środków finansowych na świadczenia medyczne w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Oferty złożone przez ZZOZ w Cieszynie zajmowały pierwsze miejsce w rankingu ocen przeprowadzanym na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Mimo to, nie znalazło to odzwierciedlenia w rozdzieleniu środków finansowych. Podpisuję się pod petycją znajdującą się pod adresem: protest_pracownikow_zwiazkow_zawodowych_oraz_pacjentow_zzoz_w_ci#form PL Wiercenie otworu badawczo rozpoznawczego Zebrzydowice 2/12 - szczegóły W przeciwieństwie do tego, co sugerowali nasi czytelnicy, w Kończycach nikt nie poszukuje gazu łupkowego. Wieża, która jakiś czas temu wyrosła na terenie gminy Hażlach na granicy Kończyc Małych i Wielkich, wzbudziła wśród mieszkańców oraz podróżujących drogą 937 do i z Cieszyna małą sensację. Dociekliwi spekulowali i byli niemal pewni, że będzie w tym miejscu wydobywany gaz łupkowy. Tak się jednak nie stanie. Za odwiertami stoi bowiem spółka Karbonia, która szuka węgla kamiennego i metanu. W 2008 roku, Minister Środowiska udzielił Spółce KARBONIA PL Sp. z o.o. (obecnie NWR KARBONIA Spółka Akcyjna) koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego, metanu z węgla kamiennego oraz gazu ziemnego w obszarze Zebrzydowice 1. - W ramach zakresu prac wykonany został otwór badawczo - rozpoznawczy Zebrzydowice 1/11, a obecnie na zlecenie Spółki NWR KARBONIA, Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o. prowadzi wiercenie otworu badawczo rozpoznawczego Zebrzydowice 2/12 o głębokości 1400m, zlokalizowanego w powiecie cieszyńskim, gminie Hażlach w miejscowości Kończyce Wielkie. mówi Anna Gołasz, rzecznik prasowy spółki. NWR Karbonia wiąże swoje plany z wydobyciem węgla w regionie cieszyńskim z terenami po kopalni Morcinek Niestety, plany te napotykają na brak zrozumienia lokalnych władz, co przekłada się na brak współpracy z miejscową administracją dodaje Gołasz. Portal ox.pl, poprosił wójta Zebrzydowic o komentarz w tej sprawie - konsekwentnie od 2004 roku wójtowie gmin Zebrzydowic i Hażlacha wydają negatywne opinie dotyczące wydawanej przez Ministerstwo Środowiska koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego z terenów po byłej kopalni Morcinek. Między innymi dlatego że plany spółki Karbonia (NWR) nie są zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Chciałbym podkreślić, że opinia o którą zwraca się do nas Minister nie jest dla niego wiążąca mówi portalowi OX.PL Andrzej Kondziołka, wójt Gminy Zebrzydowice. NWR Karbonia S. A. jest spółką zależną New World Resources Plc. Spółki produkującej wysokiej jakości węgiel koksujący i energetyczny na potrzeby sektora hutniczego i energetycznego w Europie Środkowej, działającej poprzez swoją spółkę zależną OKD największego producenta węgla kamiennego w Republice Czeskiej. Głównymi klientami są: ArcelorMittal, U.S. Steel, voestalpine, Moravia Steel, ČEZ, Verbund oraz Dalkia. Spółka NWR zatrudnia ok. 18 tys. pracowników. Jest notowana na giełdach papierów wartościowych w Londynie, Pradze i Warszawie. NWR Karbonia kontroluje dwa rozwojowe projekty na południu Polski, Dębieńsko i Morcinek. Od czerwca 2008r. NWR Karbonia posiada 50-letnią koncesję na wydobycie w Dębieńsku. PL Mieszkańcom Gminy Zebrzydowice życzę, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem miłości i pokoju w naszej Ojczyźnie i w każdej rodzinie. W Nowym Roku niech się spełnią świąteczne życzenia, te łatwe i trudne, te duże i małe, te mówione głośno lub wcale. Z świątecznym przesłaniem Stanisław Szwed Poseł na Sejm RP Wiadomoœci znad Piotrówki 5

6 otr Hanzel lloøska 15 zyce MaÊe t. od KIEM spalania ładni ÓW OSZEK adzwoń! E m stelażu u do soboty opada 75B Jasteru k) ost.pl owice igury ASZA! m2, 1 piętro, ł POLECAMY gwizdów, cena: 112 ce, 93,1m2, ł budowlana ko centrum, gocjacji M-3, M-4, więcej na xclusive.pl malności! Odwiedziny w Kysuckim Lieskovcu Wianki 2011 i Mikrofon dla Wszystkich 16 lipca delegacja wêadz samorzìdowych naszej gminy wraz z zespoêem Nadolzianie kolejny raz goîciêa w niewielkiej, ale uroczej sêowackiej wiosce poêoôonej niedaleko Óiliny. Kysucky Lieskovec to bowiem miejscowoĉè w powiecie Kysycke Nove Mesto, z którñ Gmina Zebrzydowice podpisaäa wspólnñ umowö o wspóäpracy transgranicznej. Przez 3 dni w Kysuckim Lieskovcu odbywa siö Ĉwiöto gminy Hodove Slavnosti. W tym czasie rozmaite imprezy kulturalne, sportowe i inne urozmaicajñ czas mieszkaþcom tej gminy i okolic. W sobotö 16 lipca 2011 na Ĉwiñtecznej estradzie wystöpowaäo wiele säowackich zespoäów regionalnych. Kolorowe stroje ludowe, róĕne obrzödy, piökne pieĉni, döte orkiestry przyciñgnöäy licznie zgromadzonñ publicznoĉè. Nasz regionalny zespóä Nadolzianie wzbudziä jednak ogromny aplauz widzów. RóĔnorodny, ciekawy program jaki zespóä przedstawiä, bardzo siö podobaä, chociaĕ moĕe nie wszyscy zrozumieli dokäadnie tekst pieĉni. Dwukrotna proĉba widzów o bis byäa najlepszym tego dowodem. Piökny i bogaty strój cieszyþski równieĕ bardzo podobaä siö zebranej publicznoĉci. Pan Starosta Štefan Mrenka oraz pracownicy samorzñdu Lieskovca otoczyli naszñ delegacjö serdecznñ opiekñ. Dziökujemy im za to gorñco. W niedzielö Kysucky Lieskovec odwiedzili Oldboje z Kaczyc, którzy po zaciötych piäkarskich pojedynkach, ostatecznie zajöli 4. miejsce. Wydawaäo siö, Ĕe pogoda przeszkodzi w tym roku w dobrej zabawie, tak siö jednak nie staäo i kolejne Wianki P.P.U.H. odbyäy siö bez przeszkód. Wprawdzie byäo nieco chäodno, ale dobra muzyka sprawiäa, Ĕe spore grono osób dobrze bawiäo siö na zebrzydowickim placu Spóđka z o.o. zamkowym KoĔczyce Mađe ul. JagielloĔska 25A a jej punktem Wianki w Zebrzydowicach to juô przedwojenna tradycja biuro-tel sklep-tel fax kulminacyjnym jest puszczanie wianków. TuĔ przed póänocñ, nad pobliski staw Mäyþszczok wyruszyä barwny korowód Wiankowy. Przy Ĉpiewie zespoäu Nadolzianie, Oferujemy: - kostkċ firm:wianek puĉciäy go symbolicznie na wodö. Tradycja panny, którymbrukową panowie zakupili mówi, Ĕe dziewczyna woduje wianek, a kawaler, przyszäy jej maäĕonek, musi go zäapaè. JeĔeli go zäapie, to maäĕeþstwo dojdzie do skutku, jeĕeli ta sztuka mu siö nie uda, Ĉlubu nie bödzie mówi Maägorzata Guz, dyrektor Gminnego OĈrodka Kultury w Zebrzydowicach. Zgromadzenibetonową, nad Mäyþszczokiem zabawy mogli podziwiaè równieĕ - galanteriċ m.in. uczestnicy donice, krawċīniki - rury kanalizacyjne piökny pokazkanalizacyjne sztucznych. Zabawai inne trwaäa materiađy do biaäego rana. -Drugi materiađy dzieþi narzċdzia ogrodnicze - materiađy instalacyjno-elektryczne imprezy niestety byä juĕ Dodatkowo nieco pechowy, oferujemy kompleksowe usđugi w zakresie: ze -wzglödu na silprojektowania i wykonawstwa przyđączy wod-kan doradztwa, ne -opady deszczu, montaīu i eksploatacji przydomowych oczyszczalni zabawö tanecznñ Ğcieków firmy: niestety odwoäano. OdbyÊ siö jednak zaplanowany na ten dzieø Festiwal Zapraszamy Piosenki DzieciÖcej i MÊodzieÔowej Mikrofon dla Wszystkich IloĈè uczestników poniedziađek piątek byäa skromniejsza niĕ w ubiegäych latach, jednaksobota poszliĉcie 8.00 w jakoĉè a nie iloĉè i to jest waĕne chwaliäa poziom wystöpów przewodniczñcazapewniamy jury Jadwiga Sikoratransport cieszö siö równieĕ, Ĕe samochodem HDS repertuar byä dostosowany do wieku i temperamentu uczestników zdodaje. marki MERCEDES Grand Prix nagroda - specjalna powödrowaä do Anety WitoszATEGO z Marklowic Górnych. Wyniki: GRAND PRIX - nagroda specjalna Aneta Witosz. Grupa starsza: I miejsce Daria Tomica, I miejsce Joanna Sprownik, II miejsce Agata CzyĔ, III miejsce Marta Mika, III miejsce Oliwia CzyĔ; grupa mêodsza: I miejsce Natalia Wawrzyczek, II miejsce Marta Wawrzyczek, III miejsce Magda Kukuczka, III miejsce Monika Poloczek, dla najmêodszego uczestnika: Izabela z Tanie ofertywyróônienie ubezpieczeñ komunikacyjnych Poloczek. Uczestników oceniaäo jury w skäadzie: adiunkt Jadwiga Sikora, mgr Sztymon OC, AC Halina, mgr Lucyna Kondzioäka. z Ubezpieczenia maj¹tkowe INSTALACJA ANTEN z FUNDUSZE EMERYTALNE II i III FILAR NAZIEMNYCH I SATELITARNYCH orazdo sprzčtu audio video wszelkiego WYBORU OFERTY KILKUtypu FIRM Wykonywanie instalacji MO LIWOŒÆ OBS UGI W DOMU KLIENTA radiowo-telewizyjnych KROCZEK - ZEBRZYDOWICE, UL. PCK 33a w JÓZEF domkach jednorodzinnych Nadolzianie najlepsi 2 i 3 lipca w budynku Starej Gorzelni w Górkach Wielkich odbyê siö 44. Wojewódzki PrzeglÌd Wiejskich ZespoÊów Artystycznych. Jury w skäaf.h.u.- TOMPLAST II Magdalena Madzie: Teresa Käaptocz-Chrapek muzyk, Maägorzata KiereĈ - etnograf, Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 15 (w budynku Agencjiw PKO) karuk - muzyk, Leon Majkut - muzyk oceniäo 59 prezentacji konkursowych, tym: 29 PRODUCENT OKIEN I DRZWI PCV w wykonaniu zespoäów Ĉpiewaczych z akompaniamentem, 18 w interpretacji zespoäów Ĉpiewaczych wystöpujñcych a cappella,oferuje: 5 kapel i 7 zespoäów regionalnych. DRZWI PCV, ALUMINIUM zwyciöĕyä Regionalny Zespóä W- OKNA kategorii Igrup Ĉpiewaczych z akompaniamentem - FASADY I WITRYNY SKLEPOWE ćpiewaczy Nadolzianie z Kaczyc. W kategorii grup Ĉpiewaczych a cappella pierwszñ nadrzwi WEWNÊTRZNE I ZEWNÊTRZNE grodö otrzymaäy ex aequo: Regionalny Zespóä ćpiewaczy z Radostowic, Grupa Ĉpiewacza - OKNA DACHOWE, PARAPETY I WEWN. Stejizbianki z Wisäy, Grupa Ĉpiewacza Tkocze z Wisäy.ZEWN. Nagrodö dla najlepszego zespoäu DORADZTWO, POMIARY, TRANSPORT, RATYz Andryregionalnego zdobyli równorzödnie: Ludowy Zespóä PieĈni i Taþca Andrychów PRZYJDk I SPRAWDk NASZE CENY!!! Zapraszamy: pn.-pt , sob , tel , AGENCJA UBEZPIECZENIOWA Ubezpieczenia - JALUM inô. Janusz Mokry BURYAN ELÓBIETA Ubezpieczenia Propozycje skêadek za ubezpieczenia obowiìzkowe ubezpieczenia OC Oferuje Oferujemy ubezpieczenia: domów, firm, rolne, komunikacyjne, OC przewoēnika, na Ĕycie. nowocześnie, solidnie, tanio PojemnoĈè silnika cm - wycieczek Skäadka - budynków - teraz obniôka taryf, - firm, krajowych i zagranicznych, ceny od - komunikacyjnych OC - super zniôki dla klientów nowych oraz przechodzìcych zä zdo innych firm ubezpieczeniowych zä Najlepszym zespoäem chowa oraz Regionalny Zespóä PieĈni Bestwina z Bestwiny. tel. 33ACi Taþca komunikacyjne -858 bogata, rozszerzona oferta zä muzycznym okazaäa siö Kapela Grojcowianie z Wieprza. -32 rolne -469 obowiìzkowe oraz dobrowolne dotowane w 50% finansowane 34 87, zä 86 Przeglñd zostaä zorganizowany przez -Regionalny OĈrodek Kultury w Bielsku-Biaäej, przez paøstwo, Ôyciowe, OFE ZÊota JesieØ zä- oraz inne PROMOCJA DLA WŁAŚCICIELI OĈrodek Promocji, Kultury i pow. Sportu2200 Gminy Brenna oraz Fundacjö im. Zofii Kossak. Nagrody 438 zä Zapraszamy! Zebrzydowice, ul. ks. Janusza 4 W14Samochody WIEKU DO 25 LAT w äñcznej wysokoĉci 100 zä ufundowaä Regionalny OĈrodek Kultury ciöôarowe o Êad. do 2 ton zê w Bielsku-Biaäej. (budynek GS, I piötro, obok sklepu meblowego) PowyÔsze skêadki sì skêadakami minimalnymi przy 60% zniôki za ÒródÊo: bezszkodowoîð infosilesia czynne pon.-piìtek , czwartek i jednorazowej opêacie, dodatkowo uzaleônionymi od takich parametrów jak: Wszystkim naszym Klientom Odmarka Redakcji: W ostatnim numerze WzP pomyêkowo do tekstu o sukcesach zespoêu i rocznik pojazdu, wiek miejsce zamieszkania i innych. tel. wêaîciciela, Nadolzianie zostaêo zaêìczone zdjöcie zespoêu- MaÊokoØczanie. Za pomyêkö przepraszamy, życzymy zdrowych, rodzinnych Świąt Bożego Z nami masz wybór kom MoĔliwoĈè ubezpieczenia po godzinach oraz691 w sobotö Cieszyn, ul. Hajduka 17033/ ; Zebrzydowice, Ks. Janusza 6, 32/ u a Nadolzianom i MaÊokoØczanom Ôyczymy wielu, równieô wspólnych sukcesów. Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Rok Pawäowice, Górnicza (obok TESCO) 32/ Marcin ÍlÖk Wiadomoœci znad Piotrówki Składamy serdeczne życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku tel , tel. kom tel. 404 KWIACIARNIA NAGIETEK zaprasza Oferujemy: - wiìzanki, palmy, wieøce pogrzebowe - bukiety, kosze na róône okolicznoîci - bukiety Îlubne, strojenie aut, sal i koîcioêa na Îlub - kwiaty doniczkowe (duôy wybór) - kora, ziemia, torf 80 l, agrowêóknina MoÔliwoÎÐ dowozu towaru do klienta Przyjmujemy zamówienia na telefon Zapraszamy atrakcyjne ceny! Zebrzydowice, ul. SÊowackiego 2a (obok ronda) Pawilon Handlowy Jantar (1 piötro) Wiadomoœci znad Piotrówki 9

7 Dzień z życia myśliwego Wyjątkową uroczystość zorganizowali członkowie Koła Łowieckiego Jastrząb w Pruchnej, którego prezesem jest mieszkaniec Zebrzydowic Karol Machej. Rozpoczęła się wczesnym rankiem polowaniem na bażanty i kaczki, a zakończyła popołudniowym wręczaniem odznaczeń i myśliwską biesiadą. Na polowaniu wszyscy jesteśmy równi. To najbardziej demokratyczna instytucja. przekonują myśliwi. Nieważne, czy minister, robotnik, rolnik, czy dyrektor. Wszyscy zwracają się do siebie po imieniu i są sobie kolegami. Odznaczeni członkowie KŁ Jastrząb w Pruchnej. Stoją od lewej: Franciszek Gabzdyl, prezes koła Karol Machej, Wiesław Lose i podłowczy Jan Brańczyk - Fot. Barbara Siemińska Odtrąbiono zakończenie polowania. Plon 50 bażantów i 11 kaczek. Ptactwo leży ułożone na pokocie, na prawym boku, jak każe wielowiekowa tradycja. Rozkład ten to swoisty hołd, takie ostatnie pożegnanie i okazany w ten sposób szacunek dla zabitych zwierząt. Poluje się rzecz jasna wyłącznie na koguty, bo kury objęte są całoroczną ochroną. Piękne, bajecznie kolorowe upierzenie bażantów może zachwycić nie tylko ptasie wybranki. Ale tak jak w świecie drobiu, kogut to w pewnym darmozjad, więc to on trafia na cel. Tym razem gośćmi polowania byli myśliwi ze Ślepowrona, z KŁ Bielsko, którego członek Krzysztof Frank został królem polowania oraz z zaprzyjaźnionego koła Pod Bukiem. Mamy z nimi wymianę polowań. My u nich polujemy na jelenie i dziki, a oni u nas na bażanty, a kiedyś jeszcze na zające zdradza podłowczy Jan Brańczyk i przekonuje, że introdukcja tych zwierząt niej jest do końca zasadna. Teren musiałby być wolny od drapieżników. Niestety, nie da się tego zrobić w związku z ochroną krukowatych i szponiastych. Nie zezwalają na redukcję, a póki tak będzie, dla drobnej zwierzyny nie ma przyszłości. Rolnicy kury trzymają w kurniku, więc zwierzyna dzika jest jedynym pokarmem jastrzębi i innych drapieżników. Jeśli zające puści się bezpośrednio do łowiska, bez adaptacyjnych zagród, to nie przystosuje się do obrony przed tymi drapieżnikami. Zgoła odwrotnie ma się sprawa z dzikami. Intensyfikacja upraw kukurydzy spowodowała znaczny wzrost pogłowia dzików. Nasiliły się znacznie szkody wyrządzane przez nie w uprawach. W tym sezonie mamy już upolowane 28 sztuk, a w dalszym ciągu jest ich za dużo w lesie. Jeżeli zostawimy je wszystkie do wiosny, to szkody przez nie wyrządzone w uprawach wiosennych przekroczą nasze możliwości wypłaty odszkodowań łowieckich, wypłacanych rolnikom zauważa prezes koła Karol Machej. Najważniejszym momentem było jednak odznaczanie członków KŁ Jastrząb przez łowczego okręgowego Michała Jordana i członka Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej Karola Folwarcznego. Najwyższe odznaczenie myśliwskie, czyli Złom, otrzymał były łowczy Jan Brańczyk. Nikt w całej historii koła nie dostąpił tego zaszczytu, a w powiecie w przeszłości wyróżniono nim tylko sześciu myśliwych. Złom to gwarze myśliwych gałązka drzewa iglastego lub innej rośliny rosnącej w miejscu pozyskania zwierzyny i wsadzana do jej pyska, gdy leży na pokocie. Od 33 lat poluję, a łowczym byłem ćwierć wieku. W tej chwili jest nim Dariusz Piechaczek wyjaśnia podłowczy J. Brańczyk, bo z leśniczym zrobili machniom. Służę mu teraz radą i pomocą, a w razie czego jestem do dyspozycji. Prezes Jastrzębia K. Machej odznaczony został srebrnym medalem Za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego, a Wiesław Lose i Franciszek Gabzdyl Srebrnymi Medalami Zasługi Łowieckiej. Wbrew pozorom myśliwi nie zawsze chodzą do lasu po to, by coś upolować. Trzeba poprawić elektryczne ogrodzenie chroniące zasiewy wiosenne, podsypać ziarno na poletku zaporowym, zimą napełnić posypy i paśniki. Należy również pilnować, aby liczba drapieżników zanadto nie wzrosła. Obcowanie z przyrodą leży w naturze ludzi związanych z łowiectwem dodaje prezes. Barbara Siemińska, Nowa Formacja kandydat do sejmu WĘDKARSKIE GRAND PRIX 2011 W trakcie całego sezonu prowadzony był cykl dziesięciu zawodów wędkarskich w dyscyplinie spławikowej, gruntowej i spinningowej, który pozwolił wyłonić naszych najlepszych i najwszechstronniejszych wędkarzy, potrafiących skutecznie łowić ryby wieloma różnymi technikami. Pierwsza szóstka, zarówno wśród seniorów jak i juniorów otrzymała pamiątkowe puchary. SENIORZY: 1. Andrzej Pieczonka - 55 pkt. 2. Mirosław Domagała 47 -pkt. 3. Krzysztof Białek - 41 pkt. 4. Mariusz Mazur - 35 pkt. 5. Marek Gibała - 34 pkt. 6. Adrian Cygan - 28 pkt. JUNIORZY: 1. Wojciech Gabzdyl Wojciech - 50 pkt. 2. Łukasz Łebek - 42 pkt. 3. Alan Pastuszak - 35 pkt. 4. Daniel Białończyk - 27 pkt. 5. Sara Stawarczyk - 25 pkt. 6.Szymon Wojacki - 20 pkt. WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE Dnia 11 grudnia 2011 miało miejsce Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Nr 68 w Zebrzydowicach. Wędkarze, którzy licznie stawili się na zgromadzenie zostali serdecznie przywitani przez Prezesa Krzysztofa Pigułę, który następnie zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Został nim wybrany Mirosław Staniek. W dalszej części miało miejsce wręczenie odznaczeń i pucharów. Srebrną Odznaką PZW uhonorowany został kolega Dariusz Stawarczyk (nasz skarbnik), a specjalną nagrodę za wieloletnią pracę na rzecz koła otrzymał kolega Jan Oreł. W dalszej części miało miejsce wystąpienie Prezesa, który omówił działalność naszego koła w roku 2011 z uwzględnieniem prowadzonej polityki zarybieniowej wód oraz przedstawił ambitne plany i zamierzenia na przyszły rok. Później głos zabrał delegat okręgu PZW w Katowicach Tadeusz Chaber, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, Gospodarz Koła, Skarbnik, v-ce Prezes ds. sportu, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego a także Komendant Społecznej Straży Rybackiej. Walne zgromadzenie miało sprawny przebieg, a dyskusja była merytoryczna i rzeczowa. Na koniec Prezes złożył zgromadzonym życzenia świąteczne i tradycyjnie złowienia taaaaakiej ryby" w nowym sezonie wędkarskim. V-ce Prezes Andrzej Pieczonka Boże Narodzenie! Te słowa wlewają radość w nasze serca. J. W. Brown Niechaj czas najpiękniejszych, najbardziej rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia będzie dla Wszystkich Mieszkańców Gminy Zebrzydowice dobry i szczęśliwy, niechaj szczęście, miłość oraz wzajemne zrozumienie będą Państwa udziałem we wszystkie dni nadchodzącego Nowego 2012 Roku. Białych, rodzinnych, błogosławionych Świąt życzą Radni powiatu cieszyńskiego Czesława Haczek, Janusz Król, Marcin Ślęk Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć serdeczne życzenia, aby te wyjątkowe dni upłynęły w rytmie radosnej kolędy, która głosi światu pokój, aby nadzieja płynąca ze Żłobka Pana przysłoniła troski i zmartwienia, a łaska Dzieciątka Jezus towarzyszyła w całym Nowym Roku dając zdrowie i siły potrzebne do podejmowania trudu każdego, nowego dnia. Materia s nansowany przez KW Platforma Obywatelska RP Czesław Gluza, Poseł na Sejm Wiadomoœci znad Piotrówki 7

8 Przedsi biorstwo Spedycyjno-Transportowe Transgór Sp. z o. o Jastrz bie Zdrój, ul. Norwida 34 tel./fax , tel www. pst-transgor.pl STACJA DEMONTAŻU Przyjmujemy ka dy pojazd do z omowania Wystawiamy za wiadczenia o z omowaniu pojazdów Zapewniamy bezp atny odbiór pojazdu od klienta Życzymy zdrowych i radosnych KONTAKT: Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w Nowym Roku tel. /32/ kom POJAZDÓW Płacimy za przyjęte do złomowania pojazdy 20 8 Wiadomoœci znad Piotrówki

9 I Mikołajkowy turniej piłki halowej W rozegranym 11 grudnia turnieju piłki halowej juniorów zorganizowanym przez UGKS Sokół Zebrzydowice wzięło udział sześć zespołów. Były to KS Brzezówka, LKS Kończyce Małe, GKS Morcinek Kaczyce, KKS Spójnia Zebrzydowice, LKS Strażak Pielgrzymowice oraz UGKS Sokół Zebrzydowice. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice Grzegorz Kukuczka. Po bardzo zaciętych i wyrównanych spotkaniach najlepszą drużyną okazała się ekipa z Pielgrzymowic, która zgromadziła 12 pkt. Na drugim miejscu uplasował się zespół LKS Kończyce Małe, a najniższy stopień podium wywalczył zespół gospodarzy turnieju drużyna UGKS-u. Puchary oraz nagrody najlepszym drużynom wręczył v-ce przewodniczący rady powiatu cieszyńskiego Janusz Król. PL Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zebrzydowice r. odbył się X - Jubileuszowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zebrzydowice. W rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn. Zostań sędzią piłkarskim KOLEGIUM SĘDZIÓW Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie w miesiącu styczniu 2012 r. organizuje kurs dla kandydatek i kandydatów na sędziego piłki nożnej. Jeśli masz ukończone 17 lat, interesujesz się piłką nożną, cieszysz się dobrym stanem zdrowia i nienaganną reputacją zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestniczenia w ww. kursie można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: Zgłoszenia do końca grudnia 2011 r. Przewodniczący Kolegium Sędziów, Józef MAZUR Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim sympatykom piłki nożnej, sponsorom oraz mieszkańcom Gminy Zebrzydowice pragniemy złożyć życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech ten Nowy Rok 2012 będzie rokiem obfitym w sukcesy i radości. Zarząd LKS Kończyce Małe Ważne dla przedsiębiorczych Aktualizacja Ewidencji Działalności Gospodarczej Przedsiębiorco, sprawdź czy Twój wpis z Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice został przeniesiony do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.ceidg.gov.pl). Jeżeli nie zostałeś wpisany, wystąpiły błędy we wpisie bądź zmieniły się dane od ostatniego wpisu, to: - złóż wniosek o zmianę wpisu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice (pokój 13AB), możesz również dokonać zmiany za pośrednictwem dowolnego urzędu gminy (dot. osób wpisanych do CEIDG) - możesz zrobić zmianę samodzielnie przez Internet, o ile posiadasz podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub potwierdzonym profilem zaufanym epuap, (aby uzyskać profil zaufany należy wypełnić wniosek i potwierdzić go np. w dowolnym urzędzie skarbowym, szczegóły można uzyskać na stronie internetowej - możesz dokonać zmiany przez osobę upoważnioną (wraz z dołączonym pełnomocnictwem notarialnym) lub wysłać wniosek o zmianę listem poleconym (podpis musi być poświadczony przez notariusza). Przypominamy, że w obrocie gospodarczym, to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencję braku aktualizacji wpisu. Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.), przyjmuje się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba wpisana do CEIDG nie będzie mogła zasłaniać się wobec osoby trzeciej zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniechała ich weryfikacji. Ponadto informujemy, że z chwilą wpisu do CEIDG należy zaprzestać posługiwania się zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanym przez Wójta Gminy Zebrzydowice. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice - ogłoszenie wójta Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że zostały rozpoczęte prace nad sporządzeniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjiograficznym. Do wykonania tego zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę Pracowni Urbanistycznej w Rybniku. Koszt opracowania wyniesie ,00 zł. Termin wykonania opracowania ustalono na 19 marca 2013 r. i wynika on z przepisów i terminów określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym W związku z tym, w najbliższym czasie ukaże się ogłoszenie o możliwości składania wniosków do studium. Ogłoszenie umieszczone zostanie w prasie miejscowej, na stronie internetowej Urzędu Gminy - Biuletyn Informacji Publicznej, w kościołach oraz na tablicach ogłoszeń. Od daty ogłoszenia zainteresowani mają 21 dni na złożenie wniosku. Osoby, które złożyły wnioski wcześniej i nadal je podtrzymują powinny ponowić wniosek w terminie podanym w ogłoszeniu. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O kolejnych krokach związanych z tymi pracami planistycznymi będziemy sukcesywnie informować mieszkańców Wiadomoœci znad Piotrówki 9

10 dstawiä, bardzo Ĉni. Dwukrotna strój cieszyþski a otoczyli naszñ zy po zaciötych i ich odbyê siö h. Jury w skäamagdalena Maych, w tym: 29 etacji zespoäów h. gionalny Zespóä la pierwszñ narupa Ĉpiewacza pszego zespoäu ychów z Andry- szym zespoäem w Bielsku-Biaäej, ossak. Nagrody elsku-biaäej. ódêo: infosilesia kcesach zespoêu Ö przepraszamy, sów. Marcin ÍlÖk imprezy niestety byä juĕ nieco pechowy, ze wzglödu na silne opady deszczu, zabawö tanecznñ Piotr Hanzel Auto Kosmetyka AGENCJA UBEZPIECZENIOWA niestety odwoäano. ul. Jagiellońska 15 - mycie OdbyÊ siöpodstawowe jednak BURYAN ELÓBIETA Kończyce Małe czyszczenie zaplanowany wnętrza na Teraz taniej o 25% a nawet wiċcej tel. 032/ na lakierze ten- poprawki dzieø Festiwal Ubezpieczenia z Grupy PZU Piotr Hanzel -AUTO polerowanie majìtkowe, OC,dla AC, e m e r y t ailoĉè lne, KOSMETYKA Piosenki DzieciÖcej ikomunikacyjne MÊodzieÔowej Mikrofon Wszystkich uczestników ul. JagielloØska 15 Ôyciowe, fundusze inwestycyjne OFE II i pon-pt. Filar -- nabłyszczanie karoserii i części plastikowych otwarte: mycie podstawowe byäa skromniejsza niĕ w ubiegäych latach, jednak poszliĉcie w jakoĉè a III nie iloĉè i od to jest waĕne Zebrzydowice, ks. Janusza 4, I piõtro (obok sklepu meblowego) KoØczyce MaÊe czyszczenie wnętrza sob czyszczenie chwaliäa poziomwnötrza wystöpów Sikora t e l. przewodniczñca k o m jury8 Jadwiga cieszö siö równieĕ, Ĕe tel. 032/ poprawki na lakierze do wieku i temperamentu uczestników repertuar byä dostosowany dodaje SERWIS PIECÓW - polerowanie Grand Prix nagroda - specjalna z Marklowic Górdpowödrowaä o mzspodajnikiem edoranety w iwitosz s 505 Ustawianie najlepszych parametrów spalania - nabäyszczanie karoserii i czöĉci plastikowych nych. Wyniki: GRAND PRIX - nagroda specjalna otwarte: Aneta Witosz. Grupa starsza: pon-pt. od SERWIS PIECÓW Z PODAJNIKIEM -Tomica, Wymiana ślimaków, elektronik czyszczenie I miejsce Dariawnötrza I miejsce Joanna Sprownik, iiiprzekładni miejsce Agata CzyĔ, III sob ZAINSTALOWANYCH PIECÓW PRZERABIANIE ZAISTALOWANYCH PIECÓW miejsce PRZERABIANIE Marta Mika, III miejsce Oliwia CzyĔ; grupa mêodsza: I miejsce NaC.O. ŻELIWNYCH I STALOWYCH EKOGROSZEK C.O. ŻELIWNYCH EKOGROSZEK talia Wawrzyczek, II miejsce I STALOWYCH Marta Wawrzyczek,NA IIINA miejsce Magda Kukuczka, III SERWIS PIECÓW Z PODAJNIKIEM NAPRAWA I MODERNIZACJA INSTALACJI CO Izabela Tel. kontaktowy: miejsce Monika Poloczek, WyróÔnienie 602 dla najmêodszego uczestnika: - Ustawianie najlepszych parametrów spalania Tel. kontaktowy: MaszUczestników piec C.O. oceniaäo chceszjury przerobić podajnik! Poloczek. w skäadzie:naadiunkt JadwigaZadzwoń! Sikora, mgr Sztymon - Wymiana i przekładni Masz piec C.O. chceszślimaków, przerobićelektronik na podajnik! Zadzwoń! Halina, mgr Lucyna Kondzioäka. PRZERABIANIE ZAISTALOWANYCH PIECÓW INSTALACJA ANTEN C.O. ŻELIWNYCH I STALOWYCH NA EKOGROSZEK NAZIEMNYCH SATELITARNYCH Tel.Ikontaktowy: oraz wszelkiego Maszsprzčtu piec C.O.audio chcesz video przerobić na podajnik!typu Zadzwoń! Wykonywanie instalacji radiowo-telewizyjnych w domkach jednorodzinnych ATRAKCYJNE MEBLE Import z Niemiec i Holandii tel Skórzane komplety wypoczynkowe w dębowym stelażu Komody, witryny, kredensy, zegary Betoniarstwo Zapraszamy od poniedziałku do soboty kręgi studzienne, rury przepustowe, krawężniki przez cały dzień tel Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 75B (poniżej hurtowni ABC i Jasteru Czesław Filip prywatny21 budynek) PPHU TRANS-KOP Jarząbkowice, ul. Kwiatowa Pon. - Piątek soboty FHU A-Z Instal Grzegorz Somerlik - tel Jagielski Adam Tel ul.tel. Żwirki Wigury Kaczyce, Morcinka i589, tel Cieszyn w w w. m e b l e z a ctel. h o33 d n853 i e90. f53 irehost.pl ; Siedziba: Zebrzydowice www. belweder-exclusive.pl ROBOTY ZIEMNE I WYKOPY POD: Ź MontaĪ, serwis klimatyzacji i wentylacji. Ź Instalacje elektryczne, odgromowe, pomiary. Ź Instalacje teletechniczne, alarmowe. Ź Serwis urządzeĕ AGD, kosiarek, piá, agregatów. Ź Ostrzenie áaĕcuchów do piá. F. H. KRYSBUD Usãugi minikoparkĉ - Filia: ul. Żwirki i Wigury Cieszyn PROMOCJA DO KOŃCA ROKU! - Jeżeli skorzystasz z naszych usług - instalacje wodne, prĉd, gaz, kanalizacjč pośrednictwa w kupnie bądź sprzedaży nieruchomości, kostki brukowe, wjazdy, chodniki, ogrodzenia zapewnimy Ci transport (przeprowadzki, itp.) do 100 km GRATIS!!! dworzec pkp kaczyce Pogotowie Elektryczne Klimatyzacyjne Wentylacyjne SkŁad w razie awarii zadzwoĕ: opału Zebrzydowice, ul. Sáowackiego znad Piotrówki 9 Wiadomoœci - drenaie, tel. oczka wodne Dojedziemy i usuniemy lub ograniczymy awariċ ; Klientom, 701 BELWEDER NIERUCHOMOŚCI składa Wszystkim Dziaáamy 7 dni w tygodniu. - plantowanie i niwelacja terenu. Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy serdeczne życzenia ODDZIAŁ W CIESZYNIE ZAPRASZA! Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia FHU INSTEL rok zaã Centrum Ogrodniczo-Paszowe 1. Całoroczny 6. M-3 Kaczyce, 32m2, 1 piętro, oraz Pomyślności i mgr Sukcesów w Nowym Roku. inô. Jacek Piechowiak Zebrzydowice, ul. Orzeszkowej 20 (obok skupu zêomu) oferuje: OFERUJEMY OPAŁ, pasze, nawozy oraz materiały siewne KOSIARKI SPALINOWE I ELEKTRYCZNE NASIONA WARZYW, KWIATÓW, TRAW domek letniskowy blok A, cena: zł Jastrzõbie Zdrój, ul. Warmiýska 2B (koão targu i Biedronki nad Ēabkð) Ustroń do negocjacji 1. Działka budowlana Kończyce 6. Kaczyce - cena zł tel. 32/ , kom. M Cena: zł Małe 12a - cena: zł CEBULKI KWIATOWE, KRZEWY OZDOBNE GRILE, MEBLE OGRODOWE 7. POLECAMY I SKLEP SPRZÕTU 7. Dom Goleszów 2. Działka budowlana HURTOWNIA ZBOēA PASZOWE, OTRõBY ITP. M-3Pogwizdów, ZIEMIõ OGRODOWð, TORF, KORõ 2 Kozakowice Górne 88zł/m 2. Domy w stanieoíwietleniowego deweloperskim - cenai zł 2 NAWOZY ROLNICZE I OGRODOWE ELEKTRYCZNEGO ćrodki OCHRONY ROćLIN 49m, Zebrzydowice Cena: zł 3. Działka budowlana PASZE DLA ZWIERZðT, PTAKÓW, ITP. SPRZõT OGRODNICZY cena: zł - kable, przewody, - Pogwizdów 11 a za jedyne zł! 3. Dom -wosprzõt Cieszynieelektroinstalacyjny AGENCJA UBEZPIECZENIOWA 8. OKAZJA! Działka budowlana ZAPRASZAMY NA TANIE ZAKUPY okazja! 2 4. M-4 Pogwizdów 8.pow. M m Zebrzydowice, 93,1m2, o w Zebrzydowicach BURYAN ELÓBIETA đródãa ćwiatãa poniedziaêek-piìtek 8-16, sobota 8-13 Cena: zł ceny już parter, cena: 239 zł!!! 900 zł za jedyne tel , , Oferuje ubezpieczenia od zł Kupujący nie płaci prowizji Ceny negocjowane Gwarantujemy obsêugö niskie ceny! - budynków - teraz fachowì obniôka taryf, - firm, -i wycieczek krajowych i zagranicznych, 9. Działka rolno budowlana 4. Atrakcyjne M-4 5. Dom Zebrzydowice, 2, blisko centrum, Cieszyn, 2047m rabat 10% Istnieje moôliwoîð dowozu towaru do klienta komunikacyjnych OC super zniôki dla klientów nowych oraz przechodzìcych, Z tì gazetì Kaczyce, 60m2atrakcyjna lokalizacja, 9. Dom Kaczyce, cena: zł do negocjacji blok B, z innych firm ubezpieczeniowych pow. 145 m2, cena zł cena: zł cena zł - komunikacyjne AC - bogata, rozszerzona oferta 10. Mieszkania M-2, M-3, M-4, 8 Wiadomoœci znad Piotrówki - rolne - obowiìzkowe oraz dobrowolne dotowane w 50% finansowane M-5 belweder-exclusive.pl Cieszyn M-3 Kaczyce, atrakcyjne5.ceny - więcej na www. przez paøstwo, - Ôyciowe, - OFE ZÊota JesieØ - oraz inne 30,5m2, 1 piętro, Biuro pomaga w załatwieniu kredytu oraz wszelkich formalności! blok B, Zapraszamy! Zebrzydowice, ul. ks. Janusza 4 ZAPRASZAMY!!! atrakcyjne ceny więcej na cena: zł Wszystkim naszym Klientom życzymy wesołych Świąt Narodzenia Pańskiego, a w Nowym Roku spełnienia wszystkich marzeń. zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku od i w soboty od tel , www. belweder-exclusive.pl 10 Wiadomoœci znad Piotrówki Biuro pomaga w załatwieniu kredytu oraz wszelkich formalności! ZAPRASZAMY!!! (budynek GS, I piötro, obok sklepu meblowego) czynne pon.-piìtek , czwartek tel MoĔliwoĈè ubezpieczenia po godzinach oraz w sobotö

11 Inwestycje gminne parking przy szkole w Kończycach Małych - Zakończono również budowę parkingu w Kończycach Małych przy szkole podstawowej gdzie powstało 10 nowych miejsc parkingowych. Zamontowano tu również nowe wiaty rowerowe. Przedsięwzięcie to jest dofinansowane ze środków Lokalnej Grupy Działania Cieszyńska Kraina. Warto też przypomnieć, że w ostatnim czasie w Kończycach Małych powstały również parkingi przy boisku LKS Kończyce Małe oraz nieopodal Zamku. Orlik - Na ukończeniu są prace związane z budową boisk sportowych w ramach Programu Orlik. Wykonano boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną oraz wielofunkcyjne boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa, cały obiekt zostanie też ogrodzony. Dodatkowo przy tym obiekcie będzie dostępnych 40 nowych miejsc parkingowych. Inwestor, którym jest nasza gmina podpisała aneks do umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy którego termin oddania do użytku całej inwestycji wyznaczono na wiosnę przyszłego roku. Parking w Kończycach Małych Budynek sportowo-rekreacyjny w Kończycach Małych - Obiekt realizowany jest w ramach tzw. Projektu Kluczowego. Przed sezonem zimowym został ukończony stan surowy zamknięty. Teraz prowadzone są prace wewnątrz budynku t.j. instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz tynki. Boisko sportowe Parkingi w zebrzydowicach - Zakończono prace związane z budową parkingów, chodników i dróg dojazdowych w centrum Zebrzydowic. Powstało tu około 90 nowych miejsc parkingowych. Tym samym centrum miejscowości nabrało nowego wyglądu. Warto też dodać, że trwają obecnie prace przy przebudowie budynku starej szkoły. W tym roku został on ocieplony - widać już nową elewację. W okresie zimowym będą wykonywane roboty wewnątrz tego obiektu. O historii starej szkoły i tym jak wraca do życia czytaj na stronie 4. Parking przy Urzędzie Gminy w Zebrzydowicach Budynek sportowo-rekreacyjny w Kończycach Małych Generalny remont pomieszczeń sanitarnych ukończony w Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych - Na gruntowny remont pomieszczeń sanitarnych oraz na wymianę instalacji i armatury w Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych niestety zawsze brakowało funduszy. Wykonywano doraźne naprawy i malowania, ale nie przynosiło to widocznych efektów higienicznych i estetycznych, co znajdowało potwierdzenie w uwagach i zaleceniach pokontrolnych Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na początku roku został skierowany wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadania związanego w generalnym remontem przedmiotowych sanitariatów na tym obiekcie. W okresie przerwy wakacyjnej wykonano zakres tj. remont pomieszczeń na parterze, który obejmował fundusze pochodzące z naszej gminy. W miesiącu wrześniu - udało się pozyskać brakujące środki finansowe na wykonanie wnioskowanych prac, które zostały ukończone w tym miesiącu. Remont nowej drogi - Zakończono zadanie pod nazwą REMONT I WZMOCNIENIE KORPUSU DRO- GI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 W MIEJSCOWOŚCI ZEBRZYDOWI- CE. W ramach zadania wykonano nową podbudowę, wzmocniono krawędź jezdni oraz położono na remontowanym odcinku nową nawierzchnię asfaltowo-betonową. Całość prac objęła odcinek ponad 0,5 km ul. Słowackiego. Wykonawcą prac była Firma ARKOM z Kończyc Małych, zaś inwestorem Zarząd Wojewódzki w Katowicach. Wiadomoœci znad Piotrówki 11

12 Upiekszaj ulepszaj zmieniaj, Salon płytek ceramicznych i materiałów budowlano-wykończeniowych Oferujemy: Twoje inspiracje zrealizujesz u nas płytki łazienkowe, podłogowe zewnętrzne i wewnętrzne, cegłopodobne, elewacyjne, kamieniopodobne, klinkier, mozaika, kleje, fugi o panele ścienne, podłogowe, PCV + wykończenia ceramika sanitarna, baterie, kabiny prysznicowe, brodziki, wanny o płyty KG, profile, cement, wapno, styropian drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, ościeżnice o okna, rolety, parapety PRODUCENCI: CERAMIKA PARADYŻ, OPOCZNO, CERSANIT, TUBĄDZIN, KRONOPOL, CLASSEN, PORTA, DRE Raty Żagiel Transport gratis Upusty dla wykonawców i klientów indywidualnych EFEKT F.H.U. Zebrzydowice ul. Asnyka 15A tel kom S.C. Skoczów ul. Bielska 19B tel kom Zapraszamy Poniedziałek - piątek: , Sobota: Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2012 Roku 12 Wiadomoœci znad Piotrówki

13 20 LAT WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM W środę 14 grudnia br. w domu kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie odbyło się międzynarodowe polsko-czeskie spotkanie z okazji 20-lecia współpracy transgranicznej samorządów Śląska Cieszyńskiego. Basen w święta nieczynny - Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach informuje, że w okresie świąt, tj grudnia oraz w Sylwestra i Nowy Rok, tj r. i r. basen będzie nieczynny. LGD CIESZYŃSKA KRAINA JUŻ WIDAĆ PIENIĄDZE Kolejne konkursy za nami, znów udało się wybrać ciekawe wnioski. Wszystkie Działania cieszyły się powodzeniem i dlatego tegoroczna kwota, którą rozdysponowaliśmy wynosi aż ,85 złotych. Teraz wnioski czeka ocena formalna, ale mamy nadzieję że przebiegnie ona bez problemów i wszystkie otrzymają dofinansowanie. W gminie Zebrzydowice zrealizowano Projekt Świetlica "Przystań" miejscem pomnażania talentów i twórczego spędzania wolnego czasu - to projekt realizowany przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Zebrzydowicach. Modernizacja sali poprzez zakup sprzętu muzycznego umożliwia prowadzenie w niej zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży oraz organizację zabaw okolicznościowych, takich jak andrzejki, sylwester. W ramach projektu zakupiono również przyrząd do gry zręcznościowej. Kolejne projekty czekają na podpisanie umowy, a jeszcze Wspó praca m odych nie zna granic kolejne na realizację. Zachęcamy Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy trangranicznej, przypomnienie historii jej tworzenia się I oraz N F O podkreślenie jej znaczenia dla R M A T O R S Z K O L N Y 20 października 2011r. wszyscy uczniowie rozwoju wzięli udział regionu. w ciekawym W wyjeździe edukacyjnym, sfinansowanym przez Od września 2011 r. Zespół Szkół w Zebrzydowicach rozpoczął działania, w ramach projektu Programu do Operacyjnego składania Współpracy wniosków Transgranicznej oraz współpracy Repu- z naszym stowarzyszeniem. Gminny trakcie Program Profilaktyki spotkania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do Rud blika Czeska Rzeczpospolita Polska pt. Współpraca młodych ludzi nie zna granic. wszystkich Raciborskich. osobom, Dzieci uczestniczyły które w warsztatach w Projekt realizowany będzie przez Gminę Zebrzydowice i ukierunkowany jest na poprawę warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, wspierania współpracy w zakresie ekologiczno-historycznych pt. Cysterskie Dymarki. Poznały dawne sposoby wytopu żelaza sposób oraz mogły szczególny własnoręcznie wykuć zasłużyły się dla współpracy transgranicznej na obszarze Śląska Cieszyńskiego, zostały monety. edukacji oraz podnoszenia umiejętności i kwalifikacji. Wykonawcą wiodącym projektu Wycieczka zakończyła się ogniskiem integracyjnym z pieczeniem kiełbasy. jest Gmina Zebrzydowice a partnerem Gmina Petrovice u Karvine. wręczone odznaczenia. Medale za wspieranie W dniu 21 współpracy października 2011r. przygranicznej otrzymali: Anna Konderlová, Lesław Werpachowski, Marklowicach Česlav Górnych uczestniczyli Valošek, Jan Sztwiertnia, Uczniowie szkoły Podstawowej w w przedstawieniu profilaktycznym Lubomír Kuznik, Bogdan Ficek, Václav Holeček, Poskromienie Jerzy nieznośnego Malik, smoka. Igor Petrov, Witold Spektakl ten został przygotowany przez Impresariat Artystyczny Inspiracja z Krakowa, a sfinansowany z realizowanego przez wszystkie szkoły Gminy Zebrzydowice Projektu EFS Przystanek SZKOŁA. PROJEKT PN. Przystanek SZKO A podniesienie aktywno ci edukacyjnej dzieci i m odzie y Gminy Zebrzydowice REALIZOWANY W RAMACH PODDZIA ANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITA LUDZKI PRESTI OWE WYRÓ NIENIE dla Zespo u Szkó w Zebrzydowicach IX w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie, w której udział wzięły nauczycielki Zespołu Szkół w Zebrzydowicach: pani Bogumiła Puzoń (nauczycielka j. niemieckiego) oraz pani Wioleta Dandyk (nauczycielka j. angielskiego). Konferencję uświetnili swoimi wykładami profesorowie uniwersytetów zagranicznych, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz świata biznesu. Częścią konferencji było uroczyste rozdanie nagród polskiej X edycji konkursu European Dzierżawski oraz Třinecké železárny, a.s. Przypomnijmy, że dotychczas takie odznaczenia otrzymali: Jan Byrtus, Jan Olbrycht, Václav Laštůvka, Adam Brudny, Joanna Kapuscińska oraz Bogdan Kasperek. Ponadto specjalne podziękowania za długoletnią współpracę i wspieranie rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko otrzymali: Rudolf Bilko, Jerzy Herma, Jiří Petrák, Jerzy Kronhold, Jiří Cienciala, Danuta Rabin, Petr Sagitarius, Andrzej Kondziołka, Zdeňka Piperková oraz Edward Kutyła. Część artystyczną uświetnił m.in. występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. W ramach programu odbyła się również inauguracja wersji plenerowej gry planszowej Wszędobyl Euroregionu Śląsk Cieszyński. Organizatorami spotkania były Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska i Stowarzyszenie Rozwoju i Wpółpracy Regionalnej Olza w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej (dawny Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej). 16 Wiadomoœci znad Piotrówki Fotografie autorstwa Henryka Jasińskiego pochodzą z archiwum SRiWR Olza Euroregionu Śląsk Cieszyński. Language Label ( Europejski Certyfikat Językowy ). Celem konkursu jest upowszechnianie nowatorskich inicjatyw i rozwiązań w dziedzinie uczenia się języków obcych. Wśród nagrodzonych szkół znalazło się także Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach za realizację nowatorskiego projektu w dziedzinie nauczania języków obcych Korzenie Europejskiej tożsamości w twórczości ludowej. Projekt był realizowany przez szkołę w latach w ramach udziału w Europejskim programie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Uczenie się przez całe życie. Tegoroczna edycja była wyjątkowa ze względu na ilość nadesłanych wniosków. Było ich aż 97. Komitet selekcyjny tegorocznej edycji konkursu European Language Label, pod przewodnictwem prof. Hanny Komorowskiej, przyznał certyfikaty ELL w trzech kategoriach: instytucjonalnej (wyróżnionych zostało dziesięć projektów, w tym Gimnazjum w Zebrzydowicach), nauczycielskiej (siedem projektów) oraz w kategorii "osoby indywidualnie uczące języków obcych" (jeden projekt). Laureaci otrzymali certyfikaty Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i wspomaga promocję osiągnięć metodycznych i dydaktycznych w dziedzinie edukacji językowej. Szkoła z Zebrzydowic znalazła się w gronie wyróżnionych szkół i przedszkoli z takich miast jak: Warszawa, Poznań, Łódź, Sandomierz. Certyfikaty wręczyli minister edukacji Katarzyna Hall i p.o. dyrektor generalny ds. tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej Rytis Martikonis. Na Nowy Rok - Gmina Zebrzydowice wydała kalendarzyki kieszonkowe - gminny i Wiadomości znad Piotrówki. Są one dostępne w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Mieszkańców. Opis projektu: w celu kontynuacji trwającej już od lat współpracy pomiędzy społecznościami Gminy Zebrzydowice i Petrovic u Karvine obie gminy zamierzają realizować działania ukierunkowane na podwyższenie wiedzy językowej oraz umiejętności uczniów i obejmują: 10-miesięczny kurs języka czeskiego (dorośli), wspólne działania sportowe, krajoznawcze, informatyczne i artystyczne. W projekcie przewidziano Czeska i Polska młodzież współpracuje - młodzi ludzie spotkali się w zamku w Zebrzydowicach również: zakup sprzętu audiowizualnego, sportowego i innych materiałów. Efektem dwuletniej współpracy będzie integracja uczniów obu szkół, wystawy prac artystycznych, niezapominanie przeżycia ze wspólnych wycieczek, przedstawień teatralnych, zawodów sportowych oraz mini słownik czesko-polski, a ponadto szkoła zostanie doposażona w W sprzęt poniedziałek informatyczny. Budżet całego projektu został podzielony r. w na równych terenie Gminnego Ośrodka Kultury częściach pomiędzy dwóch partnerów oraz pozyskano dofinansowanie z EFRR. w Zebrzydowicach, w ramach projektu Współpraca młodych ludzi nie zna granic odbyły się Warsztaty Rękodzieła Artystycznego. W imprezie tej brali udział uczniowie szkół Petrowice u Karwine i Zespołu Szkół w Zebrzydowicach (w sumie około 90 osób). Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać i wykonać różnego rodzaju ozdoby z papieru techniką orgiami (sztuka układania papieru). Mieli też możliwość wykazania się swoją inwencją twórczą w lepieniu różnych przedmiotów POLSKO CZESKI RAJD GÓRSKI z gliny. SZLAKI Podczas BESKIDZKIE tego spotkania NIE ZNAJĄ goście GRANIC z Czech zaprezentowali wystawę rękodzieła Idąc w kierunku nowego projektu artystycznego jakim się zajmują w swojej szkole. Gminy Zebrzydowice ( Współpraca młodych ludzi zna granic ), we wrześniu Zajęcia prowadziły panie, które są profesjonalistkami w tych dziedzinach sztuki odbyło się pierwsze spotkanie uczniów zainteresowanych szkół, H. na Kondziołka, którym mogli się U. Patyk, M. Piech i J. Bajgier. Warsz- czyli: M. Kościelny, L. Kondziołka, zapoznać i zobaczyć w jakich warunkach taty cieszyły się dużym zdobywają zainteresowaniem wiedzę i różne inne umiejętności (np.: sportowe, muzyczne, plastyczne i a gotowe prace będzie można zobaczyć na wystawie in.,) zwiedzając obiekty w późniejszym szkolne czeskiej i polskiej terminie, strony. Drugim o spotkaniem której był poinformujemy. rajd Korzystając z okazji jako górski pod nazwą Beskidzkie szlaki nie znają granic. Wspólna wyprawa odbyła się organizator dn r. a pragnę start był z Górek podziękować Wielkich z metą na wszystkim Ranczo Błatnia, gdzie osobom, które służyły pomocą w organizacjkursy sprawnościowe, i w przeprowadzeniu podczas których mogli po raz tych pierwszy warsztatów. rywalizować między sobą czekało ognisko na pieczenie kiełbasy i gorąca herbata. Odbyły się tam również kon- uczniowie obu zaprzyjaźnionych szkół. Po mile spędzonym czasie, w wesołej atmosferze powrócili W następnym do Brennej, gdzie pożegnali tygodniu się do następnego nasi spotkania. uczniowie udali się z rewizytą do swoich koleżanek i Opr. B.G-K kolegów z Petrowic. O tym napiszemy w nastepnym numerze WzP. B. Grela - Kukuczka Błogosławionych, radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego, a w Nowym Roku spełnienia najlepszych nadziei życzą OSP Kaczyce, OSP Kończyce Małe OSP Marklowice Górne, OSP Zebrzydowice Wiadomoœci znad Piotrówki 13

14 Salon Fryzjerski Lorel Lorel zmiana telefonów - przepraszamy tel , Możliwość dojazdu do domu klienta Krycie, malowanie dachów Wyrób okuć, rynny tel tel Możliwość dojazdu do domu klienta BENMAR-STAL Damian Gruszczyk tel , Zebrzydowice, Kończyce Małe, ul. Dworcowa Zagrodowa 1436 Tworzymy z pasją - balustrady ze stali nierdzewnej - daszki, pochwyty, uchwyty - balustrady schodowe, balkonowe, szklane - zamówienia indywidualne - balustrady kute - bramy, ogrodzenia Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Szymon Korzeń, Adam Jankowski ul. Szymon Plac Wolności Korzeń, 3, Adam Jankowski Cieszyn ul. tel. Plac 605 Wolności , 3, Cieszyn 523 Wykonujemy tel następujący 431, zakres 523 Wykonujemy robót geodezyjnych: następujący zakres - aktualizacje robót map do geodezyjnych: celów projektowych, - pomiary inwentaryzacyjne wszystkich - sieci aktualizacje uzbrojenia map terenu, do celów projektowych, - - pomiary pomiary inwentaryzacyjne inwentaryzacyjne budynków wszystkich i budowli, - podziały sieci uzbrojenia nieruchomości, terenu, - - wznowienia pomiary inwentaryzacyjne granic nieruchomości, budynków - wszelkiego i budowli, rodzaju wytyczenia na gruncie. - podziały nieruchomości, - wznowienia granic nieruchomości, - wszelkiego rodzaju wytyczenia na gruncie. Klub Malucha ul. Ofiar Faszyzmu 12 Jastrzębie Zdrój tel Godziny otwarcia: Oferujemy: P.T.U. KOMIT USZCZELNIANIE KOMINÓW DYMOWYCH UDZIELAMY PISEMNEJ GWARANCJI Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI - opiekę nad dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat - bezpieczne otoczenie i fachową opiekę dla Maluchów tel j. angielski - zajęcia rytmiczno-muzyczne, plastyczne rodzeństwo 20% zniżki! Wiadomoœci znad Piotrówki

15 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje Zasiłek rodzinny oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż od dnia 1 stycznia 2012r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Ponadto informujemy, iż osoby, które do tej pory nie złożyły wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 mogą nadal składać wnioski, przy czym prawo do jego pobierania będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku. Pomagając innym pomagamy sobie Stało się. Projekt systemowy Pomagając innym pomagamy sobie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi (Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) dobiegł końca, więc nadszedł czas podsumowań. W ramach projektu, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym objęte zostały kompleksowym wsparciem w postaci: treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla dorosłych, podczas którego panie uczyły się asertywności, autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, radzenia sobie ze stresem, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, dobrej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów; treningu wizażu, którego celem był wzrost samooceny poprzez uświadomienie sobie swoich zalet; treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla młodzieży w formie warsztatów tańca hip-hop. Warsztaty te pozwoliły im na naukę komunikacji, współpracy, kształtowania relacji interpersonalnych, asertywności oraz tańca; kursu zawodowego pomoc kuchenna; kursu prawa jazdy kat. B; grupy samopomocowej Rodzina na 5, gdzie panie uczyły się oszczędnego gospodarowania budżetem domowym oraz mediami, dbania o zdrowie i prawidłową dietę, organizacji czasu wolnego oraz radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi a także problemami wychowawczo-opiekuńczymi; darmowego poradnictwa w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej, gdzie konsultacji udzielali: prawnik, psycholog, doradca zawodowy oraz pracownik socjalny. Ponadto w ramach projektu opracowana została Lokalna Mapa Zasób i Potrzeb, odbyły się dwie debaty społeczne. Uczestnicy brali udział w zorganizowanych przez siebie wycieczkach integracyjnych (wyjazd do Wisły, wyjście do teatru w Cieszynie), młodzież także uczestniczyła w wyjazdach integracyjnych (zakończenie wakacji w Cieszynie, pływalnia i kręgielnia w Skoczowie, lodowisko w Jastrzębiu) oraz w wspólnej całodniowej wycieczce do parku miniatur i dinozaurów w Inwałdzie. Równolegle przez cały okres trwania projektu odbywały się warsztaty artystyczno-integracyjne prowadzone przez animatora lokalnego zatrudnionego na potrzeby w/w projektu, prace wystawione przez uczestniczki można było podziwiać w Domu Ludowym w Kaczycach oraz w Urzędzie Gminy Zebrzydowice. W ramach projektu z inicjatyw mieszkańców zakupiono rzeczy potrzebne do poprawienia wizerunku otoczenia, w którym mieszkają. Zwieńczeniem całego projektu była wigilijka, która odbyła się w Centrum Działań Środowiskowych w Kaczycach. Z udziałem wszystkich uczestników projektu systemowego, mieszkańców lokali socjalnych mieszczących się w Kaczycach oraz zaproszonych gości. Wszystkie podjęte działania projektowe zwiększyły aktywność społeczną i zawodowa społeczności lokalnej osiedla oraz wzrósł poziom jej integracji. Ponadto podniósł się poziom wiedzy mieszkańców osiedla na temat posiadanych uprawnień i możliwości, w konsekwencji czego wzrosło ich zaangażowanie w podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra. BURYAN ELŻBIETA Oferuje ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Zapraszamy! Zebrzydowice, ul. ks. Janusza 4 (budynek GS, I piętro, obok sklepu meblowego) czynne pon.-piątek , czwartek , tel Możliwość ubezpieczenia po godzinach oraz w sobotę Spotkanie opłatkowe w KGW W sobotę, 10 grudnia 2011 panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zebrzydowicach spotkały się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Uroczystość otwarła przewodnicząca koła, pani Maria Stawarczyk która życzyła wszystkim zgromadzonym wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt oraz nadchodzącego Nowego Roku abyśmy się razem wspólnie spotykały ponownie przy tym stole za rok i abyśmy dalej miały się tak rade jak do tej pory. Uroczystość uświetnił swoją osobą Wójt Gminy Zebrzydowice p. Andrzej Kondziołka, który również złożył paniom z KGW życzenia świąteczno-noworoczne. KGW Zebrzydowicach spotyka się w każdą środę w pomieszczeniach zamku w Zebrzydowicach przy GOK w Zebrzydowicach. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym naszej wsi, zajmuje się także rękodziełem. W powoli mijającym już roku, panie z zebrzydowickiego koła przygotowywały między innymi wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami gminy Dożynki Diecezjalno powiatowo gminne. Pieczenie tradycyjnych cieszyńskich ciasteczek W Przedszkolu w Kończycach Małych, w poniedziałek 12 grudnia odbyła się impreza pn. Praktyczna edukacja: pieczenie tradycyjnych cieszyńskich ciasteczek na Klubie Wiewiórka. Głównym pomysłodawcą tego wydarzenia była Joanna Gwizdała, a patronat objęła ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi. Impreza odbyła się w ramach ogólnopolskiego festiwalu KULTURA i NATURA. STOP GMO! OCALIĆ POLSKIE NASIONA. Festiwal i Polskę Wolną od GMO poparło wielu znanych artystów mi.: Beata Tyszkiewicz, Justyna Steczkowska, Stanisław Soyka, Zbigniew Libera, Piotr Młodożeniec. Podczas festiwalu zbierano m.in. podpisy pod PETYCJĄ w której domagano się, by Rząd RP, biorąc przykład z innych krajów Unii Europejskiej, takich jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Węgry i inne - wprowadził zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce. W szczególności żądamy NATYCHMIASTOWEGO ZAKAZU UPRAW KUKURYDZY MON810 i ZIEMNIAKÓW AMFLORA. NIE CHCEMY USTAW, które otwierają Polskę na uprawy GMO, jak np. nowa propozycja ustawy o nasiennictwie. O GMO: GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) to poważne zagrożenie dla zdrowia, środowiska, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa (które stanowi 80% polskiego rolnictwa). Już teraz na całym świecie aż 67% wszystkich nasion jest w rękach tylko 10 korporacji. Nasiona GMO są narzędziem kontroli całego łańcucha żywnościowego przez korporacje i powiązanych z nimi polityków. PRZECIW GMO SĄ: IZBY ROLNICZE, KONWENT MARSZAŁKÓW, SEJMIKI WOJEWÓDZKIE, KOMITET OCHRONY PRZYRODY PAN, będący szeroką reprezentacją środowisk akademickich kraju, ZDECYDOWA- NA WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW i EUROPEJCZYKÓW. CZYJ INTERES REPREZENTUJĄ ZWOLENNICY GMO? Działania profilaktyczne W ramach działań profilaktycznych, w Zespole Szkół w Kaczycach od września bieżącego roku szkolnego odbyły się warsztaty i pogadanki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Klasy IV SP oraz IG uczestniczyły w prelekcji nt. szkodliwości palenia papierosów, którą poprowadził pan Włodzimierz Pilch reprezentujący Polski Komitet Zwalczania Raka. Młodzież z uwagą wysłuchała przestróg i zapoznała się z konsekwencjami palenia papierosów. Chętni uczniowie wykonali plakaty o tematyce profilaktycznej. Warsztaty dla klas VI SP i IIG prowadzone były przez psychologów Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii Kontakt w Cieszynie, panią Katarzynę Kauer oraz Elżbietę Kiedroń Fałat. Młodzież dowiedziała się o skutkach zażywania narkotyków, picia alkoholu, palenia papierosów. Uczniowie chętnie i aktywnie brali udział w zajęciach. Klasy III SP wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego Katarzynę Świerczek na temat dbania o zdrowie i szkodliwości palenia papierosów. Dzieci uczyły się jak odmawiać, gdy ktoś namawia je do palenia. Chętnie wykonały plakaty związane z tematyką zajęć. Dzięki zajęciom profilaktycznym mamy nadzieję, że uda się uchronić nasze dzieci i młodzież przed zgubnym działaniem nałogów. Oprac. Katarzyna Świerczek Sukces ortograficzny 5 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Ortograficznego Strumieńska Żaba. W gronie dziesięciu wyróżnionych osób znalazła się uczennica naszej szkoły Justyna Marciniak, która zajęła IV miejsce. To duży sukces, którego bardzo Justynie gratulujemy. Oprac. M. Sikora Wiadomoœci znad Piotrówki 15

16 Firma Handlowa ZBYNIO zaprasza do skupu z³omu stalowego i kolorowego mieszcz¹cego siê na terenie magazynów G.S. Zebrzydowice (zjazd drog¹ przy szkole prosto na plac - obok punktu sprzeda y zbo a) Gwarantujemy uczciwoœæ i najwy sze ceny!!! sprawdÿ nas! telefon STOLARSTWO Krzysztof Biernat - schody, balustrady - podłogi dębowe, - panele, - podbitki, - adaptacja poddaszy, - montaż drzwi, - szafy przesuwane. Przy braku transportu oferujemy odbiór z³omu w³asnym samochodem. Kończyce Małe, ul. Świtezianki 14 tel , Firma Handlowa ZBYNIO skup szk³a (bez szyb - może być zanieczyszczone z etykietami, obrączkami itp.) wyższa cena skupu szkła 0,10 zł - bezbarwne, 0,05 zł - kolorowe skupujemy szkło opakowaniowe makulatury i tworzyw sztucznych określone rodzaje - np. skrzynki po napojach, czysta folia, meble ogrodowe - w razie wątpliwości prosimy dzwonić magazyny gs zebrzydowice DOBRE CENY - CIĄGŁY ODBIÓR Usługi geodezyjne P UM GEOPLAN CIESZYN Stanis³aw Milerski geodeta uprawniony Cieszyn, ul. Bobrecka 1 tel , PRACOWNIA GEODEZYJNA W ZEBRZYDOWICACH Strony przyjmowane s w œrody od godz do w Urzêdzie Gminy (sala sesyjna - I piêtro) Oferujemy pe ny zakres us ug Geodezyjnych - Zapewniamy solidnoœæ i terminowoœæ wykonywanych us ug Wiadomoœci znad Piotrówki

17 Kacper Madecki z Kończyc Małych - nagrodzony 2 grudnia 2011 r. o godzinie w Sali Złotej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla autorów prac wyróżnionych w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży na szczeblu wojewódzkim pod hasłem Powódź, pożar, dniem i nocą - straż przychodzi ci z pomocą. Uczeń SP Kończyce Małe, Kacper Madecki Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk wręcza nagrodę laureatowi. I N F O R M A T O R S Z K O L N Y z klasy 3b, w kategorii: uczniowie szkół podstawowych grupa młodsza 6-8 lat, zajął pierwsze miejsce. Konkurs organizowany jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Jego cel to szerzenie wiedzy na temat pracy strażaków wśród dzieci i młodzieży, ukazanie różnorodności podejmowanych przez nich działań oraz popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania i właściwego postępowania w przypadku zagrożenia. Uczeń SP Kończyce Małe, Kacper Madecki z klasy 3b, w kategorii: uczniowie szkół podstawowych grupa młodsza 6-8 lat, zajął pierwsze miejsce. Z rąk wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka odebrał nagrodę i piękny dyplom. Praca Kacpra została wyróżniona spośród ponad 160 obrazków i weźmie udział w eliminacjach na szczeblu centralnym. źródło: SP Kończyce Małe Aby zrozumieć chorego Listopad był miesiącem, w którym Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych gościła niezwykłego człowieka Pana Piotra Ryszkę. Zajęcia przeprowadzone z każdą klasą przez Pana Piotra okazały się ważnymi lekcjami z zakresu tolerancji, empatii, podniesienia świadomości i wrażliwości człowieka. Pan Ryszka w oryginalny sposób rozmawiał z dziećmi opowiadając im o nieuleczalnej chorobie jaką jest stwardnienie rozsiane. Poprzez ćwiczenia i zabawę uczniowie poznali codzienne problemy osób z SM. Uświadomili sobie z iloma barierami stykają się ludzie i jak ważne w życiu jest pozytywne nastawienie, poczucie własnej wartości oraz nabycie umiejętności czerpania radości z rzeczy najmniejszych. To niesamowite mówiły po zajęciach dzieci ile ten Pan ma w sobie radości, energii i życia, które i nam się udzieliły. A przecież jest taki chory dodawał ktoś inny. Pan Piotr pokazał naszym dzieciom jak prawdziwie się cieszyć, jak pokonywać trudności oraz jak być dobrym dla siebie i innych. Żegnając się powiedział: Dla mnie spotkania z dziećmi są najpiękniejszym i najlepszym odpoczynkiem. Nic tak bardzo mi nie pomaga jak ich szczery i serdeczny uśmiech. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III Uśmiechnięte wiersze Dnia r. o godz w SP Kończyce Małe odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla klas 1-3 pod hasłem Uśmiechnięte wiersze. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów z 6 szkół: SP Hażlach, SP Kończyce Wielkie, SP Zebrzydowice, SP Marklowice, SP Kaczyce i SP Kończyce Małe. W tym roku uczestników konkursu oceniały: p. Renata Górczyńska i 2 emerytowane polonistki: p. Małgorzata Czakon i p. Maria Wieczorek. Ocenie jurorów podlegało przede wszystkim: pamięciowe opanowanie tekstu, dobór repertuaru, interpretacja wiersza, dykcja, ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy mali artyści byli gorąco dopingowani brawami i wesołymi okrzykami przez wspaniałą publiczność z klas drugich i trzecich. Najbardziej oczekiwanym momentem było ogłoszenie wyników: I miejsce w konkursie zajęła Julia Pniok z SP Hażlach, II miejsce Tatiana Mysakowicz z SP Zebrzydowice, III miejsce Julia Trzaskalik z SP Zebrzydowice. Przyznano również trzy wyróżnienia dla: Marceliny Sitek (SP Kończyce Małe), Oliwii Śmieji (SP Kaczyce) i Mateusza Nideckiego (SP Marklowice). Konkurs był miłą formą spędzenia czasu w gronie rówieśników fascynujących się poezją. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i upominki, a zwycięzcy atrakcyjne książki. Serdecznie dziękujemy: uczniom i ich artystycznym opiekunom za udział w konkursie, Komitetowi Rodzicielskiemu przy SP Kończyce Małe za ufundowanie nagród, Rodzicom klas trzecich za przygotowanie poczęstunku dla gości w postaci pysznych ciast. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie internetowej naszej szkoły i do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym. Organizatorki konkursu: Ewa Walica i Grażyna Szewczyk SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI r. odbył się w SP Kończyce Małe szkolny konkurs recytatorski dla klas 1-3 pod hasłem: Uśmiechnięte wiersze przygotowany przez nauczycielki kształcenia zintegrowanego panie: Ewę Walicę i Grażynę Szewczyk. Była to już 9 edycja szkolnego konkursu, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Duża liczba chętnych do wzięcia udziału w konkursie świadczy o tym, że nasi uczniowie interesują się poezją i chcą się uczyć wierszy na pamięć. Zgodnie z regulaminem, każda klasa mogła wytypować do konkursu 1-3 uczestników. Ostatecznie, po klasowych eliminacjach, w konkursie wzięło udział 16 dzieci. Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: p. mgr Anna Migurska, p. mgr Urszula Budzińska i polonista p. mgr Artur Kukla, a dopingowała wspaniała publiczność z klas 1-3, której przewodzili uczniowie klasy 3b. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników konkursu, jurorzy rozpoczęli naradę, a przed publicznością wystąpiły dzieci, które przygotowywały się do konkursu recytatorskiego, ale nie zakwalifikowały się do etapu szkolnego. Potem były wspólne śpiewy i zabawa pt. Wyścigi. Oto laureaci naszego konkursu: I miejsce - Marcelina Sitek z klasy 3a, II miejsce - Paulina Pachuta z klasy 2b, III miejsce - Paulina Foltyn z klasy 1b. Dodatkowo wyróżniono: Zofię Grygierek z klasy 2b i Klaudię Brejzę z klasy 3a Dziękujemy dzieciom za udział w konkursie, nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu i pomoc w jego organizacji, Radzie Rodziców za ufundowanie atrakcyjnych nagród wszystkim małym artystom. Wiadomoœci znad Piotrówki 17

18 Zapraszamy do nowo otwartego sklepu odzieżowego MAXI STYL w Zebrzydowicach ul. Ks. Janusza 15 (w budynku agencji PKO, za kościołem) DUŻE ROZMIARY OD 42 DO 62!!! MODNIE PRZYSTĘPNE CENY!!! Czynne w godzinach pon. - pt w soboty Wiadomoœci znad Piotrówki

19 Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza NOWOŚCI W BIBLIOTECE Najgłośniejszy megabestseller od 2003 roku na świecie. Od sierpnia 2003 roku nieprzerwanie na szczycie list bestsellerów. Eragon - bohater Paoliniego, młody wiejski chłopak znajduje niebieski kamień i przynosi go do domu. Ale zanim udaje mu się sprzedać go handlarzowi, z kamienia wykluwa się szafirowy smok, Saphira. Smoka próbuje ukraść zły Urgals, który brutalnie morduje wuja Eragona. Chłopcu i smoczycy w ostatniej chwili udaje się uciec. Od tej chwili Eragon poprzysięga zemstę mordercy wuja i wyrusza na wyprawę by uratować świat i stać się ostatnim legendarnym Jeźdźcem Smoków. Eragon jest związany z Saphirą magiczną mocą, psychiczną więzią, która wzmacnia ich wzajemną siłę lecz jest trochę...nieprzewidywalna. Katarzyna Rosicka-Jaczyńska - Urodzona w ciepły majowy poranek, zaczęła oddychać dopiero po silnym klapsie w tyłeczek... Szkoła nie zostawiła właściwie żadnych wspomnień, za którymi by tęskniła... W liceum chłopcy odkryli jej urodę, a ona w sobie zdolności przywódcze i nieumiejętność podporządkowania się zakazom, rozkazom, nakazom, autorytetom... Na Warszawskim Uniwersytecie, wśród zgiełku akademiku, dyskotek, kawiarnianych spotkań wolna od szkolnych ograniczeń wreszcie pokochała naukę, na którą rzuciła się jak wygłodniałe zwierzę... Wegetarianka z wyboru, nie pijąca, nie paląca, była wśród studenckiej braci duszą towarzystwa... Leszek, magister prawa, został jej mężem i ojcem trójki dzieci... Po pięciu latach niańczenia maluchów w cieple domowego ogniska, rzuciła się w wir pracy... Została bizneswomen... Kiedy jej firma Ars-media odnosiła spektakularne sukcesy gwałtownie zachorowała... Po trzech latach dostała diagnozę... choruje na SLA - śmiertelną, nieuleczalną chorobę... I tutaj powinna się kończyć historia jej życia..., a ona właśnie teraz dopiero się zaczyna... W 2008 roku ambitna niemiecka dziennikarka Merle Hilbk wyjeżdża na Ukrainę i do Białorusi, by dowiedzieć się, jak wygląda życie w tych państwach w ponad dwadzieścia lat po wybuchu reaktora jądrowego w Czarnobylu. Podróżuje przez skażone tereny aż do reaktora. W małych wioskach rozmawia z kobietami, których mężowie są zbyt zmęczeni i nie mają już sił, aby móc pracować - skutek napromieniowania. Przemierza strefę zamkniętą, którą prezydent Białorusi chce na nowo zasiedlić, aby zahamować starzenie się społeczeństwa. Jest tam zapraszana na szaszłyki przez Tadżyków, którzy są zadowoleni, że znów mają dach nad głową, choć znajduje się on w strefie zamkniętej. Dziennikarka stara się dotrzeć do zatajonych informacji, analizuje kontrowersyjne fakty, przedstawia tragedię z różnych punktów widzenia. Spotkanie autorskie w bibliotece - Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach zaprasza na kolejne spotkanie autorskie z cyklu PODRÓŻE LITERACKIE z pisarzami, podróżnikami, muzykami. 6. grudnia 2011 r. (wtorek) o godz Zapraszamy na spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci i młodzieży, dziennikarką Małgorzatą Karoliną Piekarską. Małgorzata Karolina Piekarska sama o sobie - Urodziłam się pod znakiem Lwa 24 lipca 1967 roku w Warszawie. Mieszkam na Saskiej Kępie w domu po prababci Leokadii Karolinie z Przybytkowskich Adamskiej wraz z synem Maćkiem i psem jamnikiem o imieniu Zrazik. Całe moje życie związane jest z Warszawą. Tu chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 92 im Ernesto Che Guevary (dziś Jana Brzechwy), V Liceum Ogólnokształcącego im. księcia Józefa Poniatowskiego i od drugiej klasy do XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej. Ukończyłam historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Lubię: lato, niezapominajki, zwierzęta, dzieci i młodzież, pierogi ruskie i sok jabłkowy, książki, komiksy o "Tytusie, Romku i A`Tomku" (ulubiony cytat to: "myślałem i wymyśliłem bezmyślnik. Stawiać się go będzie przed zdaniem nie mającym sensu."), filmy (szczególnie "w starym kinie", sci-fi i komedie), muzykę rockową i klasyczną, operę i balet, sztukę nowożytną z Rembrandtem na czele oraz polską sztukę epoki stanisławowskiej i polskie malarstwo XIX wieku. Lubię też gry planszowe, prowadzenie samochodu (zrobiłam prawo jazdy w 1989 roku, bo po nocach śniło mi się, że kradnę ojcu samochód i jeżdżę po mieście), fotografowanie (Pierwszy aparat dostałam na I komunię świętą. Była to Smiena Symbol. Potem fotografowałam KREDYTY HIPOTECZNE Z P I E C Z E N I A E B U F A R O Maciej Simka budynków od ognia i innych zdarze losowych, OC,AC,NW,ASS, komunikacyjne Ubezpieczenia mienia od kradzie y, nastepstw nieszcz liwych zagranic, leczenia kosztów rolne, obowi zkowe wypadków, firm, II i III filar, kredyty hipoteczne tel , tel. kom Srebrna ul. Zebrzydowice lusztrankami: kilkoma zenithami, ljubitielem, prakticą, canonem, kilkoma aparatami kompaktowymi wreszcie mam lustrzankę cyfrową nikona d40x), uwielbiam spacery, na które niestety nie mam zbyt wiele czasu (zwłaszcza po górach - ulubione polskie góry to: Karkonosze, Stołowe i Pieniny) oraz jazdę na rowerze i rolkach. Kocham Warszawę i nie wyobrażam sobie życia poza nią. Nie lubię: polityków i to bez względu na opcję, (choć miewam wśród nich znajomych, mam swoje zdanie i śledzę sytuację polityczną w naszym kraju), smrodu w zatłoczonych środkach komunikacji miejskiej, ludzi o skrajnych poglądach i takich bez poczucia humoru, skąpców, zimy i mrozu oraz wątróbki i knedli ze śliwkami. Boję się: samotności, chorób, ludzi, którzy nigdy nie płaczą. ZAPRASZAMY! Cykl spotkań autorskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zebrzydwicach jest możliwy dzięki realizacji operacji z zakresu MAŁYCH PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW OBJĘTEGO PROW NA LATA Ewa Nowak oczarowała zebrzydowicką młodzież i nie tylko Na tej sali na pewno siedzi przyszły, wybitny człowiek - mówi po spotkaniu autorskim Ewa Nowak, pisarka, pedagog i autorka 27. powieści, z których pierwsza nosi tytuł Wszystko, tylko nie mięta - świetny tytuł, świetny bo jedyny nie mój - dodaje skromnie. Spotkanie z Ewą Nowak było kolejnym spotkaniem w zebrzydowickiej bibliotece z cyklu Podróży literackich. We wtorek 6 grudnia pełna sala młodzieży zgromadzona w zebrzydowickim zamku, nie tylko wysłuchuje tego, co ma do powiedzenia pisarka, ale również czynnie bierze w spotkaniu udział. - Ja widzę misyjność tej pracy - mówi Nowak - na sali na pewno siedzi przyszyły, wybitny człowiek. Uważnego obserwatora zaskoczyć mogło to, z jaką łatwością autorka nawiązuje kontakt z niełatwą czasem do opanowania, gimnazjalną młodzieżą. Powieściopisarce z pewnością pomaga w tym wykształcenie jest pedagogiem terapeutą, ale jak sama mówi traktuję ich (młodzież przyp. red.) tak, jak sama chciałbym być traktowana. O poziomie tego spotkania autorskiego świadczyć mogą oklaski jakie zgotowała pani Ewie Nowak młodzież. Nie chcę, by po zakończeniu spotkania odnoszono wrażenie, że to była prezentacja moich książek mówi Nowak ważniejszą informacją jest to, że nie umiałam nauczyć się czytać, że nie byłam lubiana w szkole takie opowiadania mają charakter terapeutyczny. PL G m i n a w o b i e k t y w i e - III e d y c j a Konkurs fotograficzny Cztery pory roku 2012 Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza drugą edycję konkursu fotograficznego na cykl fotografii pokazujących naszą gminę, w rezultacie którego zostanie wydany końcem przyszłego roku kalendarz z nagrodzonymi pracami. Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Biuro Promocji Gminy Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel , Zachęcamy mieszkańców do utrwalania ciekawych widoków i zdarzeń i... oczywiście do udziału w naszym konkursie! U B E Z P I I E C Z E E N I I A A KREDYTY HIPOTECZNE F A R O Maciej Simka Ubezpieczenia komunikacyjne OC,AC,NW,ASS, budynków od od ognia i innych i zdarze losowych, obowi zkowe rolne, kosztów leczenia zagranic, mienia od od kradzie y, nastepstw nieszcz liwych wypadków, firm, II II i III i III filar, kredyty hipoteczne Zebrzydowice ul. ul. Srebrna 4 4 tel , 98, tel. tel. kom. kom Wiadomoœci znad Piotrówki 19

20 naleôì do najbezpieczniejszych w skali powiatu. Niestety odnotowujemy wzrost tzw. przestöpczoîci transgranicznej - mówi podinspektor Robert Kamiþski. Pytany o zaintedomowy PAPRYKARZ - SkÊadniki: 1 kg cebuli, 1 kg marchwi, 3 kg resowania i spödzanie wolnego czasu komendant odpowiedziaä. Na niwie zawodowej pomidorów,zajmujö szklankasiöryĕu, èwierèszerokopojötej szklanki octu 6%, póä szklanki oleju, èwierè szklanki dodatkowo aspektami miödzynarodowej wspóäpracy policji, cukru, sól i pierz do smaku. Wykonanie: Pomidory sparzyè, obraè ze skórki i pokroiè. K wzaĉ,ipanakomendant c i alubirteĕ wycieczki n i arowerowe Lia y sz psem. a prywatnie däugierspacery CebulöDziÖkujÌc obraè i pokroiè kostkö. Marchew obraèzebrzydowice i zetrzeè na tarcekomisariatu o duĕych oczkach. za rozmowö, jeszcze raz 9a wszystkim policjantom Policji ul.worzeszkowej tel wtakzebrzydowicach gratulujemy awansów i skêadamy Ôyczenia spokojnej przygotowane skäadniki przeäoĕyè do rondla, dodaè ocet, oliwö oraz cukiersêuôby i przybukiety i wiązanki okolicznościowe w przystępnych cenach -prawiè Red. -WzP. do smaku solñ- duży i pieprzem. Wszystko dokäadnie wymieszaè i gotowaè 1,5 godziwybór kwiatów doniczkowych Tadeusz Guz Tadeusz Guz - wieńce, palmy i wiązanki pogrzebowe ny.reorganizacja Na koniec dodaè ryĕ, wymieszaè i gotowaè 20 minut. Gorñcy paprykarz - dekoracje w naczyniach i koszach na różne okazje - Centrum POCZTY Wjeszcze KACZYCACH - dekoracje pojazdów, kościołów i biur przeäoĕyè do säoików i pasteryzowaè 15 minut.sal, Poczty Oddziaä Rejonowy w Bielsku-Biaäej informuje, iĕ z dniem 11 lipca 2011 r. Polecamy: zmienia -siöbukiety lokalizacja oraz forma lizaków, organizacyjna Filii Urzödu Pocztowego z cukierków, kredek, pampersów itd. Zebrzy- artystyczne pakowanie prezentów dowice w Kaczycach. Nowa placówka pocztowa bödzie zlokalizowana w Kaczycach FASOLKAZamów SZPARAGOWA POMIDOROWYM - UWAGA! u nas kwiaty, awmysosie je dowieziemy z życzeniami przy ul. Jana III Sobieskiego 4.doAgencja Pocztowa w nowej lokalizacji bödzie czynna wskazanej osoby SkÊadniki: 2 kg fasolki szparagowej, 40 dag cebuli, 40Ĉwiadczonych dag marchwi, 2 papryki, 2 - Parom Młodymod oferujemy wynajem limuzyn. w dni robocze w godzinach 8:00 do 14:30. Zakresnaszych usäug nie ulezdjęcia3dostępne naszej säoiczki koncentratu, soli, bödzie 6naäyĔek cukru,stronie 6wydawaäa äyĕekinternetowej. octy,przesyäki 1 szkl. awizowane oleju, pieprzdlado gnie zmianie. Agencja äyĕki Pocztowa równieĕ Zapraszamy serdecznie pon.-pt , sobota smaku, 4 zñbkikaczyc. czosnku. Wykonanie:dzwonić: Na patelni500 w oleju107dusimy mieszkaþców po godzinach 540 cebule i marchew, w koþcowej fazie dodajemy pokrojonñ w paseczki paprykö wymieszanñ z solñ i cukrem. Fasolö pokrojonñ na 2-3 cm kawaäki gotujemy w oddzielnym garnku (od zawrzenia 13 min). Po ugotowaniu odcedzamy, mieszamy z resztñ warzyw, chwilö dusimy. Pod koniec duszenia wyciskamy czosnek przez praskö. Gorñce warzywa wkäadamy w säoiki i pasteryzujemy ok. 15 min. OGÓRKI CHILI - SkÊadniki: 2 kg ogórków, 2 czubate äyĕki soli, 3 äyĕki S TO L A R S T WO Krzysztof Biernat - schody, balustrady - podãogi dčbowe, - panele, - podbitki, - adaptacja poddaszy, Wiadomoœci znad Piotrówki 17 - montai drzwi, - szafy przesuwane. oleju, 3/4 szkl. cukru (moĕe byè nawet mniej), 1 szkl. octu, 0,5 szkl wody, 2-3 äyĕeczki chili (przy dwóch wychodzñ ostre, ale nie piekñce), 1 duĕa gäówka czosnku. Wykonanie: Ogórki umyè, poszatkowaè lub pokroiè w plasterki. zasypaè solñ, zostawiè na 4 godziny, aby puĉciäy wodö. Odlaè wodö. dodaè przeciĉniöty przez praskö czosnek, wsypaè chili, wlaè olej, dokäadnie wymieszaè. PrzeäoĔyè do säoików (najlepsze takie po dĕemie, wtedy mamy porcjö jednorazowñ). Przygotowaè zalewö: ocet zagotowaè z cukrem i Agencja w Zebrzydowicach Agencja w Zebrzydowicach wodñ. gorñcym zalaè ogórki. Nie trzeba pasteryzowaè, choè profilaktycznie warto. Zebrzydowice, ul. Ks. A.Maãe, Janusza ul. (obok Kościoła) Koęczyce ģwitezianki 14 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza (obok Kościoła) pon.-pt , ,sobota sobota SMACZNEGO! I UDANYCH PRZETWORÓW ÓYCZY TERESA KONDZIOÉKApon.-pt. tel tel tel , Zakres świadczonych usług: Zakres świadczonych usług: do otwarcia rachunków bankowych, - przyjmowanie dokumentów wpłat na rachunki bankowe, Wydawca: Gminny Oœrodek Kultury w Zebrzydowicach, dokonywanie Zebrzydowice, ul. Ksiêdza Janusza 21; - przyjmowanie dokumentów dobankowych otwarcia rachunków bankowych, - wypłaty gotówki z rachunków (przy użyciu kart bankowych Redaktor Naczelny: Marcin Œlêk, redaguje zespó³. z terminala POS, również rachunki prowadzone w innych bankach), Redakcja: Urz¹d Gminy Zebrzydowice, Zebrzydowice,- dokonywanie Ksiêdza Janusza 6, tel.wpłat na101, fax bankowe, 266, zł rachunki - realizacja przelewów do kwoty 5000 (ZUS, Urząd Skarbowy przelewy Sk³ad i druk: INTERFON Sp. z o. o Cieszyn, ul. Olszaka 5,dotel.kwoty , fax zł) ISSN oraz643, realizacja zleceń stałych i poleceń zapłaty. - wypłaty zmateria³ów rachunków bankowych użyciu bankowych W dostarczonych materia³ach redakcja zastrzega sobie dokonywanie skrótówgotówki i poprawek. niem.in. zamówionych redakcja nietelefon, zwraca. Zatelewizje, treœækart og³oszeñ redakcja nie odpowiada. - regulowanie rachunków za prąd, gaz,(przy - oferowanie kredytów i pożyczek gotówkowych, mieszkaniowych, gospodarczych z terminala POS, również rachunki prowadzone w innych bankach), - zawieranie umów rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, - przyjmowanie wniosków o wydanie płatniczych i kart kredytowych, - realizacja przelewów do kwoty 5000 złkart (ZUS, Urząd Skarbowy przelewy Zapraszamy do korzystania z usług Agencji PKO Banku Polskiego do kwoty zł) oraz realizacja zleceń stałych i poleceń zapłaty. Wiadomoœci znad Piotrówki 23 Warunki kredytu - regulowanie m.in. za prąd, gaz, telefon, telewizje, - 0% prowizjirachunków za udzielenie kredytu przy zakupie ubezpieczenia - marża od 1,3% - oferowanie kredytów i pożyczek gotówkowych, mieszkaniowych, gospodarczych - maksymalny okres kredytowania - 30 lat - waluta - PLN - zawieranie umów rachunków lokat oszczędnościowych, - finansowanie nawet do 100%terminowych wartości nieruchomości Szczegółowe informacje w tym Tabela i opłat banko- przyjmowanie wniosków dotyczące o wydanie oferty, kart płatniczych i kartprowizji kredytowych, wych, oraz ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne w placówkach PKO Banku Polskiego lubdo nakorzystania Zapraszamy z usług Agencji PKO Banku Polskiego 20 Wiadomoœci znad Piotrówki

K O M U N I K A T nr 18 / 14 ======================== I. SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU

K O M U N I K A T nr 18 / 14 ======================== I. SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU Podokręg Piłki Nożnej Skoczów 14.11.14 r. w Skoczowie K O M U N I K A T nr 18 / 14 ======================== I. SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU 1. Mecz mistrzowski kl. B LKS Górki W. - KP Skoczów

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda

Wrzesień Mail z Spotkanie członków PKRD przełożone na Z Panem Bogiem, Małgorzata Wayda Wrzesień 2016 Mail z 03.09.16 Spotkanie członków PKRD przełożone na 11.09.16 Szczęść Boże! Witam serdecznie po wakacjach wszystkich członków Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci. Z powodu mojego ważnego

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T nr 15 / 15 ======================== I. SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU

K O M U N I K A T nr 15 / 15 ======================== I. SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU Podokręg Piłki Nożnej Skoczów 25.09.15 r. w Skoczowie K O M U N I K A T nr 15 / 15 ======================== I. SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU 1. Zmiany w terminarzach rozgrywek mistrzowskich

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T nr 14 / 14 ======================== I. SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU

K O M U N I K A T nr 14 / 14 ======================== I. SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU Podokręg Piłki Nożnej Skoczów 05.09.14 r. w Skoczowie K O M U N I K A T nr 14 / 14 ======================== I. SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU 1. Zmiany w terminarzach rozgrywek mistrzowskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU

SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU Podokręg Piłki Nożnej Skoczów 04.07.14 r. w Skoczowie K O M U N I K A T nr 10 / 14 ======================== I. SPRAWY ZARZĄDU PODOKRĘGU 1. Składamy gratulacje zawodnikom, szkoleniowcom i działaczom : TS

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Kwiecień. koniec marca

Kwiecień. koniec marca PLAN PRACY SAMORZĄDU 2015/2016 Z życia samorządu Kwiecień PLUSZAKI DLA DZIECI Z DOMU SAMOTNEJ MATKI W tym roku kolejny raz Samorząd Szkolny zorganizował akcję zbierania pluszaków dla dzieci z Domu Samotnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii

II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii II Zlot i Igrzyska Polonijne w Górnej Austrii w sobotę 12 czerwca 2010 o godz. 10:00 w ośrodku sportowym nad Dunajem SV Urfahr 4040 Linz,Ferihumerstr. 42a Drodzy Rodacy! Z całą przyjemnością mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 171 Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

www.weselnedekoracje.eu Unijny projekt w przedszkolu IX Halowy Turniej Święto plonów w Zebrzydowicach w Kaczycach W TYM NUMERZE:

www.weselnedekoracje.eu Unijny projekt w przedszkolu IX Halowy Turniej Święto plonów w Zebrzydowicach w Kaczycach W TYM NUMERZE: KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 92 (152) (145) MIESIÊCZNIK egzemplarz EGZEMPLARZ bezp atny BEZP ATNY ISSN 1508-0986 Rok XII ROK XII wrzesień LUTY 2011 Unijny projekt w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK JUBILEUSZ. 10 lat naszych kół

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK JUBILEUSZ. 10 lat naszych kół JUBILEUSZ 10 lat naszych kół powołane zostało 12 04 2002 r. Do chwili obecnej korzysta z lokalu udostępnianego przez Kierownictwo Administracji PODGRODZIE w Klubie Seniora przy ul. Krasnobrodzkiej `10/3.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach Zebrzydowice, Ks. A. Janusza 21 tel. 0324693334 www.gok.zebrzydowice.pl gok@gok.zebrzydowcie.pl Świetlica Kaczyce Osiedle

Bardziej szczegółowo

Samorząd Gminy Pawłowice V kadencja - 2006-2010 Dochody w budżecie gminy 2007 45 mln 697 tys. zł 2008 59 mln 712 tys. zł 2009 59 mln 959 tys. zł 2010 60 mln 075 tys. zł (plan) Gminne wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regulamin: Organizatorzy: ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

ZAGRAJ Z NAMI 1899.- Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej!

ZAGRAJ Z NAMI 1899.- Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! ZAGRAJ Z NAMI Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! Sezon Zima 2016 rozpocznie się w weekend 9-10 stycznia i potrwa aż do końca marca. W tym roku czeka Was sporo nowości!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Firmowe życzenia świąteczne

Firmowe życzenia świąteczne Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja oraz nauczyciele języków obcych LO im. St. Staszica w Ciechocinku zapraszają do udziału w II Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej

Dyrekcja oraz nauczyciele języków obcych LO im. St. Staszica w Ciechocinku zapraszają do udziału w II Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej Zaproszenie Dyrekcja oraz nauczyciele języków obcych LO im. St. Staszica w Ciechocinku zapraszają do udziału w II Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej Pod patronatem: Regulamin II Powiatowego Konkursu

Bardziej szczegółowo

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie

pt. Jestem mistrzem w swoim zawodzie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego

Bardziej szczegółowo

Założenia regulaminowe:

Założenia regulaminowe: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie serdecznie zaprasza: Solistów, Zespoły folklorystyczne, Biesiadne i Kapele Podwórkowe do udziału w XII Pomorskim Przeglądzie Zespołów folklorystycznych, Biesiadnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950 HISTORIA SZKOŁY Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 12 sięgają września 1935r. Wówczas to dokonano uroczystego poświęcenia pierwszej szkoły na Witominie. Mieściła się ona przy ulicy Uczniowskiej, miała 5 sal

Bardziej szczegółowo

informacje gminne moja gmina - moja wieś Rafała

informacje gminne moja gmina - moja wieś Rafała informacje gminne moja gmina - moja wieś Rafała 2 rozmaitości 3 informacje gminne moja gmina - moja wieś Co zrobiliśmy i zrobimy dla ochrony zdrowia mieszkańców naszej Gminy W trosce o zdrowie W Gminie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu Żak 75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 28/2 (Ip.) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 75-950 Koszalin, ul.

Centrum Nauki i Biznesu Żak 75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 28/2 (Ip.) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 75-950 Koszalin, ul. Centrum Nauki i Biznesu Żak 75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 28/2 (Ip.) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 75-950 Koszalin, ul. Jedności 9; Zajęcia praktyczne na poniższych kierunkach odbywają się:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE DOKŁADNA NAZWA IMPREZY ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI DOKŁADNA DATA IMPREZY (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ) (jeśli nie jest jeszcze ustalona, prosimy o podanie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW 21.11.2015.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW 21.11.2015. WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW 21.11.2015. KADENCJA 2011-2015 SPORT SPORT Rajd Wisły Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski Cykl Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Liczna kadra sędziowska Rok 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Tytuł innowacji pedagogicznej: Mali Warmiacy nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość I. Informacje o szkole Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Błudowie

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRÓLEWSKI BIECZ 38-340 BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31 tel. +48 505 022 176 +48 790 461 077 NIP 738 214 45 16 e-mail: mmpsts@gmail.com TZTS Tarnów KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4 Boże Narodzenie Nowy rok KARTKI ŚWIĄTECZNE Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, pragniesz w wyjątkowy sposób podziękować firmom partnerskim za współpracę? A może bliskiej Ci osobie za spędzenie wspólnie

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Przegląd najważniejszych wydarzeń roku 2012

Miasto i Gmina Prabuty. Przegląd najważniejszych wydarzeń roku 2012 Miasto i Gmina Prabuty Przegląd najważniejszych wydarzeń roku 2012 Na przełomie lutego i marca gminę Prabuty odwiedzili marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Ryszard Świlski W Trumiejkach

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nazwa zadania: Rozbudowa oraz wyposażenie Sali koncertowej Program: Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE

BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE BIULETYN KOŁA PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI W NOWOGARDZIE NR 2/2013 Zaproszenie W tym roku podjęliśmy kolejną próbę spotkań połączonych ze wspólnym śpiewaniem. A okazja ku temu jest doskonała. Zbliżają się święta

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 19 10202498 0000 8402 0018 4671 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Energetycznej

Spotkanie Grupy Energetycznej Nr 23 12-18 czerwca 2015 r. Spotkanie Grupy Energetycznej W dniu 12 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie Grupy Energetycznej Leśniowice. W spotkaniu wzięli udział Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Powiat cieszyński zajmuje powierzchnię 730,20 km 2. Jest powiatem ziemskim składającym się z 12 gmin, w tym 3 miejskich (Cieszyn, Skoczów i Wisła).

Powiat cieszyński zajmuje powierzchnię 730,20 km 2. Jest powiatem ziemskim składającym się z 12 gmin, w tym 3 miejskich (Cieszyn, Skoczów i Wisła). Powiat cieszyński zajmuje powierzchnię 730,20 km 2. Jest powiatem ziemskim składającym się z 12 gmin, w tym 3 miejskich (Cieszyn, Skoczów i Wisła). Powiat Cieszyński Gmina Cieszyn 2010 (grudzień ) 2011

Bardziej szczegółowo

Leroy Merlin Polska dołącza do drużyny

Leroy Merlin Polska dołącza do drużyny Polska Polska dołącza do drużyny W sierpniu 2016 roku Polska został Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Umowa sponsorska pomiędzy Polska a Polskim Związkiem Piłki Nożnej obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu na rok szkolny 014/015 1 1. Organizacja oraz współorganizacja szkolnych wydarzeń. 1 Rozpoczęcie roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z 10 lat działalności Koła nr 1

Sprawozdanie z 10 lat działalności Koła nr 1 Sprawozdanie z 10 lat działalności Koła nr 1 Koło nr 1 powołane zostało 12 04 2002 r. Do chwili obecnej korzysta z lokalu udostępnianego przez Kierownictwo Administracji PODGRODZIE w Klubie Seniora przy

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

ZAGRAJ Z NAMI. 661 536 685 / 506 986 048 ligabemowska@gmail.com www.ligabemowska.pl

ZAGRAJ Z NAMI. 661 536 685 / 506 986 048 ligabemowska@gmail.com www.ligabemowska.pl ZAGRAJ Z NAMI LIGA BEMOWSKA serdecznie zaprasza do udziału w nowej, jesiennej edycji rozgrywek. SEZON JESIEŃ 2014 rusza w pierwszej połowie września i potrwa niemal do końca listopada. Nasza oferta tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminne Koło Suszec. KGW Rudziczka i Rada Sołecka Rudziczka. GBP w Suszcu

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminne Koło Suszec. KGW Rudziczka i Rada Sołecka Rudziczka. GBP w Suszcu Miesiąc Lp. Data Nazwa imprezy Organizator Miejsce 9 1 marca Gminne Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie GZOiS Wisła 10 2 marca Wiosenne spotkanie sprawozdawczo-wyborcze połączone z Dniem Kobiet Rencistów

Bardziej szczegółowo

KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE przy wsparciu Starosty Ostrołęckiego oraz Sponsorów. 130. rocznica urodzin Adama Chętnika

KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE przy wsparciu Starosty Ostrołęckiego oraz Sponsorów. 130. rocznica urodzin Adama Chętnika 32 KURPIOWSKIE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE przy wsparciu Starosty Ostrołęckiego oraz Sponsorów 130. rocznica urodzin Adama Chętnika 12 kwietnia 2015, sala widowiskowa OCK, godz.10 CELE KONKURSU: * Kultywowanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp.

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. NR 9 (9) / WRZESIEŃ 2015 Spis treści Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Rajd Medykalia i Pieczonego Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 1380 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja dofinansowywanego przez Unię Europejską projektu Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach w roku 2014. STYCZEŃ 2014 R. Przygotowano i przedłożono w Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok

Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok Plan Pracy Centrum Kultury w Chojnie na 2013 rok Terminarz imprez Centrum Kultury w Chojnie na rok 2013 rok Lp. Nazwa imprezy/formy realizacji Termin Organizator /uwagi Styczeń 1. Przegląd Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka CEL 1. Upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com.

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com. Oferta uczestnictwa Liga Piłkarska na ORLIKU Suwałki kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Promocji Sportu Polski Sport pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę uczestnictwa w rozgrywkach Ligi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T nr 16 / 16 ======================== I. SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU

K O M U N I K A T nr 16 / 16 ======================== I. SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU Podokręg Piłki Nożnej Skoczów 14.10.16 r. w Skoczowie K O M U N I K A T nr 16 / 16 ======================== I. SPRAWY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODOKRĘGU 1. Zmiany w terminarzach rozgrywek mistrzowskich

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Serdecznie zapraszają do udziału w V edycji Festiwalu Piosenki i Mody Fryzjerskiej. Sweet dreams - inspiracja marzeniami

Zaproszenie. Serdecznie zapraszają do udziału w V edycji Festiwalu Piosenki i Mody Fryzjerskiej. Sweet dreams - inspiracja marzeniami Zaproszenie Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Bydgoszczy, Grono pedagogiczne oraz Społeczność uczniowska Serdecznie zapraszają do udziału w V edycji Festiwalu Piosenki i Mody Fryzjerskiej Sweet dreams - inspiracja

Bardziej szczegółowo

Oddział Wewnętrzny w nowoczesnej odsłonie

Oddział Wewnętrzny w nowoczesnej odsłonie Oddział Wewnętrzny w nowoczesnej odsłonie 9 stycznia odbyła się uroczystość przekazania do użytku po generalnej modernizacji Oddziału Wewnętrznego, największego oddziału augustowskiego szpitala. Do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku

Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku Placówka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie ŚLĄSKIE CENTRUM MUZYCZNE MUZYKA i RUCH z siedzibą w Rybniku zaprasza na: XVI RYBNICKI FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW im. Ireneusza Jeszki RYBNIK

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół Koło nr 4

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół Koło nr 4 Decyzję o powołaniu Koła numer 4 w Osiedlu Toruńska podjęto na posiedzeniu Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek ul. Turmoncka 10. Prezydium Zarządu O/R w osobach : 1.Przewodniczący Remigiusz Sikora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń

Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Instrukcja Kreatora Ogłoszeń Ins/01/ko/2011 biznes-informator24.pl Drogi użytkowniku! Dziękujemy za wybranie serwisu biznesinformator24.pl Postaramy się w kilku krokach wyjaśnić jak dodać atrakcyjne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego

Wypełnia Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej. Wypełnia Przewodniczący Kolegium Sędziów Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego Załącznik Nr 12 Zaświadczenie lekarskie Warszawa, dnia r. ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadcza się, że Ob... syn.. ur. dnia w..., zamieszkały w przy ul. nr m.., legitymujący się dowodem osobistym seria..

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI

W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI W POSZUKIWANIU DOMU DLA KONI ON ONA Polonista, Nauczyciel, Instruktor teatralny, Mieszczuch z urodzenia Architekt, Marketingowiec, Mieszczuch z wyboru Połączyła ich miłość do koni i artystyczne aspiracje

Bardziej szczegółowo