Sprawozdanie z działalności 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności 2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności 2013 STYCZEŃ spotkania w tym jedno uroczyste noworoczne z zaproszonymi gośćmi 2 zebrania Zarządu Stowarzyszenia 2 spotkania Zarządu z Komitetem Organizacyjnym Konferencji Psychiatrycznej Uchwałą nr 1 z dnia 3 stycznia 2013 roku postanowiono przygotować ofertę i zorganizować I Koszalińską Konferencję Psychiatryczną: Trudności i sukcesy wprowadzania modelu psychiatrii środowiskowej. LUTY i zebrania Stowarzyszenia i zebrania Zarządu przejęcie lokalu przy ul. Zwycięstwa 168, przeprowadzka udział w posiedzeniu Rady Miasta. Temat: Psychiatria środowiskowa. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Uczestnictwo w Trybunie Obywatelskiej T. Skibicka i Z. Wiśniewska. Poruszono sprawę przydziału środków oraz mieszkań chronionych. MARZEC zebranie Stowarzyszenia, zapisy nowych członków zebranie Zarządu zajęcia edukacyjne Dźwigasz problem Czekamy-Przyjdź zebranie Zarządu Walne zebranie Stowarzyszenia zebranie Zarządu: ukonstytuowanie, podział odpowiedzialności, przygotowanie dokumentacji do sądu i US, przygotowanie zadań do Konferencji Psychiatrycznej.

2 Kwiecień zajęcia edukacyjne dla rodziców. Temat: Zgoda na uczucia. Prowadzenie: Wioletta Południak wizyta Zarządu w lokalach przeznaczonych na mieszkania chronione: 1. K-lin ul. Lechicka 3 2. K-lin ul.jana z Kolna 28/4 Spotkanie z Dyrektorem ZBM Lechem Kowalczykiem wizyta Zarządu w Stowarzyszeniu Brata Alberta w Koszalinie. Cel: poznanie doświadczeń w/w stowarzyszenia w przejęciu, remoncie i adaptacji pomieszczeń spotkanie Zarządu: podnajem pomieszczenia Młodzi Młodym, zadania Konferencji Psychiatrycznej, mieszkania chronione Spotkanie Zarządu z Dyrekcją MOPS w Koszalinie: mieszkania chronione, przekierowanie woli prowadzenia mieszkań z Fundacji Nowe Życie na Stowarzyszenie Przystań, kwestie prawne spotkanie z dr I. Ciuńczyk na wyżej wymieniony temat narada Zarządu i Dyrekcji MOPS-u. Przygotowanie pisma do Prezydenta Koszalina o sposobie przejęcia i remontowania mieszkania chronionego posiedzenie w Centrum Zdrowia Psychicznego w sprawie firmy socjalnej spotkanie na Politechnice Koszalińskiej w sprawie Konferencji Psychiatrycznej. MAJ , Narady Stowarzyszenia, utworzenie Koła Literackiego zbieranie książek, głośne czytanie, odpowiedzialny Piotr Pilarczyk, powołanie klubu dyskusyjnego DKF- odpowiedzialny Paweł Szarszewski spotkanie na Politechnice w sprawie Konferencji Psychiatrycznej Udział w Konferencji Psychiatrycznej (Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin, Profesjonalistów) w Krakowie: T. Skibicka, Z. Wiśniewska Narada Zarządów: Młodzi- Młodym i Przystani na temat organizacji współpracy obu stowarzyszeń.

3 CZERWIEC zebranie stowarzyszenia, omówienie zadań na czerwiec: klub literacki, organizacja wyjazdu do Gliczarowa, pozyskiwanie funduszy na realizację zadań grupa wsparcia dla rodziców: Jak radzić sobie z problemami. Prowadzenie Teresa Skibicka Pierwsze spotkanie Klubu Literackiego: uczestnicy przynieśli książki, o których opowiadali, rozmawiano na temat oczekiwań w związku z klubem Uczestnictwo w Pikniku Naukowym zorganizowanym przez Politechnikę Koszalińską. Stowarzyszenie miało swoje stoisko, gdzie można było porozmawiać o działalności, zakupić przygotowane przez podopiecznych ciasta lub portret namalowany przez I. Zincową-Szewczyk Urodziny Agnieszki Śniadały zorganizowane przez podopiecznych w siedzibie stowarzyszenia na spotkaniu stowarzyszenia poruszono sprawę wyjazdu w góry, mieszkań chronionych, konferencji psychiatrycznej i pracowni komputerowej. Uzgodniono termin zaległego pikniku wiosennego na Górze Piaskowej Piknik wiosenny na Piaskowej Górze Spotkanie Zarządu: przyjęcie nowych członków, informacja o finansach dot. Programu : Dźwigasz problem czekamy - przyjdź, sprawy dot. czystości użytkowanego obiektu, pisma do darczyńców. LIPIEC Zebranie Stowarzyszenia- omówiono sprawy organizacyjne związane z firmą socjalną oraz pracownią komputerową. Omówienie rozliczenia pierwszej transzy na realizację projektu: Dźwigasz problem-czekamy, przyjdź Urodziny Michała Błażejczyka w siedzibie stowarzyszenia spotkanie klubu literackiego, spotkanie informacyjne na temat wyjazdu w góry do Gliczarowa Górnego Spotkanie Stowarzyszenia- informacje nt. spraw bieżących związanych z wyjazdem w góry, terminami najbliższych spotkań. Propozycja utworzenia koła rękodzieła artystycznego z Panią Ewą Malińską jako odpowiedzialną. Podziękowanie

4 dla młodzieży za pomoc w przeprowadzce darowanych sprzętów do mieszkania chronionego Zebranie Zarządu-przygotowanie wniosku do PEFRONU dot. Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego komputery (Holc), uaktualnienie strony internetowej (Sikorski), sporządzenie pisma do ADAMEDU (Wiśniewska), informacja o mieszkaniach chronionych i darowiźnie Dajaru Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców Spotkanie Koła Rękodzieła i Klubu Literackiego Obóz rehabilitacyjny w Gliczarowie Górnym SIERPIEŃ Spotkanie Koła Rękodzieła i Klubu Literackiego Zebranie Zarządu: 1.informacja dla JERONIMO MARTINS POLSKA SA, 2.powstanie spółdzielni socjalnej w ramach projektu Anioły Ekonomii Społecznej (odpowiedzialna Z. Wiśniewska).W skład spółdzielni weszli: Anna Milewska, Piotr Dering, Radosław Tokarski, Szymon Krzysztoszek, Rafał Waldowski, Krzysztof Sikorski, Izabela Ciuńczyk. 3.sprawy związane z zakupem komputerów.4. Sprawy przeniesienia do nowej toalety. 5.Uaktualnienie podpisów i danych do banku. 6.Ocena wyjazdu na obóz do Gliczarowa. Rozliczenie wyjazdu. 7.Umówienie z radną, p. B. Grygorcewicz w sprawie konferencji psychiatrycznej Zebranie Stowarzyszenia. Omówiono sprawy związane z firmą socjalną i podano harmonogram szkoleń. Ustalono terminarz najbliższych spotkań Zebranie Zarządu:1. Spotkanie z Tomaszem Kaniewskim reżyserem filmu o Przystani na Konferencję Psychiatryczną, 2.Analiza kosztów zakupu komputerów oraz bieżące sprawy finansowe. 3. Interwencja w sprawie księgowej Sławińskiej Renaty. 4.Odpowiedź protestacyjna na artykuł zamieszczony w Głosie Koszalińskim na temat zachowania osoby chorującej psychicznie Spotkanie z p. Ewą Markiewicz, redaktor z Gazety Miasto, na którym przedstawiono sprawozdanie z dotychczasowej tegorocznej działalności Stowarzyszenia (organizacja Konferencji Psychiatrycznej, zorganizowanie obozu rehabilitacyjno-terapeutycznego, spotkania klubu literackiego, rękodzieła i samopomocy). Omówiono starania związane z powstaniem spółdzielni socjalnej i mieszkań chronionych, oraz protest do Głosu Koszalińskiego.

5 Spotkanie klubu literackiego i rękodzieła Spotkanie rodziców z psychologami. Omówienie celów obozu rehabilitacyjnego, ich realizacji oraz przedstawienie opinii i wniosków psychologa i terapeuty. WRZESIEŃ Zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym główną sprawą była organizacja mieszkania chronionego. Poruszono też sprawę przygotowań do Konferencji Psychiatrycznej, planowanego spotkania z Komisją do spraw społecznych UM w siedzibie Stowarzyszenia oraz zatwierdzono przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Zebranie Stowarzyszenia. Przekazanie informacji na temat grupy wsparcia, mieszkań chronionych i stanu realizacji prac nad firmą socjalną. Omówiono też sprawę współpracy z ŚDS nr 2 dla celów Gazety Słonecznej i przekazano materiały na stronę internetową dla p. Tokarskiego, który ją redaguje Spotkanie Grupy wsparcia. Tematem spotkania były uczucia oraz profilaktyka raka piersi u kobiet. 4 i Spotkania Klubu literackiego. Oprócz czytania powieści członkowie klubu dzielili się trudnościami i sukcesami jakie są udziałem ludzi chorujących psychicznie Zebranie stowarzyszenia. Przedstawienie aktualnych informacji dotyczących mieszkań chronionych, zakończenia szkolenia w związku ze spółdzielnią socjalną oraz ostatnich przygotowań do Konferencji Psychiatrycznej. Ustalenie terminów spotkań grupy wsparcia oraz klubu literackiego i rękodzieła Kilkoro z członków Stowarzyszenia uczestniczyło w warsztatach plecionkarskich Wikliniada 2013 zorganizowanych na terenie WTZ Nr1 przy współpracy z CK105 w Koszalinie Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców na temat jak zachęcić dziecko do współpracy. PAŹDZIERNIK i Spotkania klubu literackiego i rękodzieła

6 Spotkanie Stowarzyszenia, a następnie spotkanie Zarządu. Poruszono sprawy związane ze spółdzielnią socjalną i mieszkaniem chronionym. Poinformowano o podpisaniu umowy na mieszkanie z ZBM i inwentaryzacji ww., poruszono sprawy uzupełnienia i aktualizacji danych do banku. Przeanalizowano dokumentację Konferencji Psychiatrycznej. Przygotowano się do spotkania z członkami Komisji ds. Społecznych UM w Koszalinie Spotkanie z członkami Komisji do Spraw Społecznych, omówienie problemów Stowarzyszenia związanych z jego działalnością: brak środków na opłacenie terapeutów na spotkania dla rodziców i obozy rehabilitacyjne, trudności lokalowe, brak środków na prowadzenie biura, brak sprzętu. Zapoznanie z aktualnymi działaniami i projektami Stowarzyszenia Zebranie założycielskie Spółdzielni Socjalnej Nowa Przystań. Prezesem została Anna Milewska, zastępcami Prezesa: Radosław Tokarski i Sylwia Kamińska Wyjazd do Warszawy na warsztaty dziennikarskie Zebranie Stowarzyszenia: informacja o wyjeździe do Warszawy, kosztorys na remont mieszkania chronionego, zachęta do uczestnictwa w zajęciach dla rodziców Zebranie Zarządu: Przygotowanie projektu: Trening samodzielności w mieszkaniu chronionym dla osób chorujących psychicznie. LISTOPAD Zebranie Stowarzyszenia: poruszono sprawy organizacyjne związane z Konferencją Psychiatryczną, ustalono listę osób, które będą na tę okazję piec ciasto, rozmawiano nt. realizacji projektu: Trening samodzielności w mieszkaniu chronionym Zebranie Zarządu: uchwałą przyjęto nowych członków: Witek Stanisława, Witek Ewa, Michalkiewicz Sławomira. Grażyna Holc przedstawiła projekt dot. pozyskania sprzętu komputerowego. Z. Śniadała przedstawiła sprawy finansoworozliczeniowe stowarzyszenia. Obecnie Stowarzyszenie posiada 55 członków Troje członków Stowarzyszenia uczestniczyło w szkoleniu zorganizowanym przez KCWIS nt. pozyskiwania środków na działalność stowarzyszenia.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólne Podwórko za rok 2010 1 1. Podstawowe informacje na temat organizacji Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wspólne Podwórko Siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012

Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012 O k r ę g P o m o r s k i Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012 Zarząd Okręgu. Zarząd Okręgu Pomorskiego ZHR kadencji 2010-2012 został wybrany przez instruktorów podczas

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Forum Darczyńców w Polsce w 2005 roku Warszawa 26 czerwca 2006. Sprawozdanie z działalności Zarządu Forum Darczyńców w Polsce za 2005 rok. Zarząd Forum Darczyńców wybrany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego Opracowanie Agnieszka Wróblewska e o s e o s Publikacja powstała w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi wdrożenie modelu współpracy

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006.

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. 1 Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2006. 1. Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2011. Spis treści

Nr 2/2011. Spis treści BIULETYN ZG SBP Nr 2/2011 1 Spis treści I. Posiedzenia organów wykonawczych SBP........................ 1. VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich................. 2. Posiedzenia Prezydium i Zarządu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w roku

Bardziej szczegółowo

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

Część I. Sprawozdanie merytoryczne SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskie 2010-2012j (nazwa zadania) w okresie od 09.03.2010 do 31.12.2010 określonego w umowie nr

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Klaster Budowlany Sprawozdanie z bieżącej działalności przedstawił Przewodniczący Wojciech Ciuruś

Zachodniopomorski Klaster Budowlany Sprawozdanie z bieżącej działalności przedstawił Przewodniczący Wojciech Ciuruś Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 31 stycznia 2012 r. W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób, w tym 9 Członków Rady, Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego, przedstawiciel Oddziału Choszczno, dwóch

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W KOMUNALNYM LOKALU UśYTKOWYM W DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W 2012 ROKU Najemca: Nazwa najemcy (zgodnie z KRS): INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r.

Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r. Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 5 marca 2013 r. W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób, w tym 9 Członków Rady, Prezes Oddziału w Choszcznie, Prezes Oddziału w Koszalinie, Przewodniczący Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy W A R S Z A W A M A R Z E C 2 0 1 5 r. 1 SPIS TREŚCI I WSTĘP str. 4 II ZADANIA OŚRODKA str. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21

Najrarośniejszy odpust na Mazowszu str. 21 Jesteśmy stabilną i wiarygodną gminą (wywiad) str. 9 Mszczonowskie święto muzyki poważnej str. 18 Mszczonów po raz kolejny w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Rzeczpospolitej str. 9 Pierwszy i już z pewnością

Bardziej szczegółowo

I. PROGRAM WARSZAWA STOLICA INICJATYW LOKALNYCH

I. PROGRAM WARSZAWA STOLICA INICJATYW LOKALNYCH SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA BIURO OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS Z DZIAŁALNOŚCI W 2003 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. (początkowo jako fundacja)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2005 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w Jarosławiu

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r.

Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r. Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r. W okresie międzysesyjnym prezydent Tadeusz Krzakowski oraz jego służby skupiły swą uwagę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. Część I nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza siedziba POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół z otwartego posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Projekt: Polska

Protokół z otwartego posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Projekt: Polska Warszawa 26.11.2012r Protokół z otwartego posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Projekt: Polska W obradach uczestniczyli: Wojciech Białożyt Bartłomiej Broda Natalia Cetera Agnieszka Chmura Paweł Ciacek Patrycja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w 15 roku jego istnienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo