Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia października 2012 r. Warszawa, hotel Sheraton

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia 24-25 października 2012 r. Warszawa, hotel Sheraton"

Transkrypt

1 Organizacja lecznictwa stacjonarnego stan obecny i przyszłość polskich szpitali Technologie informacyjne w ochronie zdrowia Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia 24- Warszawa, hotel Sheraton Rejestracja gości Sesja plenarna Strategia i priorytety Debata o przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce Przerwa Finansowanie świadczeń i przyszłość ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Przerwa Ubezpieczenia szpitali Gala Rynku Zdrowia uroczystość wręczenia Portretów Polskiej Medycyny Choroby onkologiczne cywilizacyjne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia Kardiologia wyzwania, trendy w terapii i organizacja leczenia Zarządzanie podmiotami leczniczymi wybrane zagadnienia Inwestycje w ochronie zdrowia Projektowanie, budowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia od koncepcji do przecięcia wstęgi Rejestracja gości Leki w Polsce Polityka lekowa Przerwa Farmakoterapia w wybranych dziedzinach medycyny Przerwa Przemysł farmaceutyczny Przyszłość szczepień w Polsce aspekty medyczne, prawne i organizacyjne Skuteczne leczenie cukrzycy w Polsce wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia Reumatologia: złote" lata specjalności jak zorganizować leczenie, by osiągnąć populacyjny sukces? Wstępny, ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia Sesja plenarna Strategia i priorytety Debata o przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce Główne wyzwania oraz postulowane kierunki zmian w opiece zdrowotnej Obecne i prognozowane wskaźniki dotyczące stanu zdrowia polskiego społeczeństwa na tle innych krajów Europy i świata Dokąd zmierzamy? W poszukiwaniu modelu i zasad finansowania świadczeń oraz optymalnej struktury i profilu placówek medycznych Unijna perspektywa finansowa w ochronie zdrowia czy wykorzystamy tę szansę? Omówienie wybranych projektów ustaw regulujących system ochrony zdrowia w Polsce Najważniejsze założenia polskiej polityki zdrowotnej na najbliższe lata w kontekście wskaźników demograficznych i wydłużenia wieku emerytalnego Wystąpienie: Bartosz Arłukowicz* Minister Zdrowia Agnieszka Pachciarz Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia Dyskusja: Andrzej Balicki Szef Zespołu Regulacyjnego, DLA Piper; Maciej Hamankiewicz Prezes, Naczelna Rada Lekarska; Jarosław Katulski Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Tomasz Latos Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Rafał Muchacki Senator RP, Przewodniczący, Senacka Komisja Zdrowia; Bolesław Piecha Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Sejmowa Komisja Zdrowia; Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma; Witold Zatoński Kierownik, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Marian Zembala Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiochirurgii, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Moderator: Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Organizacja lecznictwa stacjonarnego stan obecny i przyszłość polskich szpitali Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podsumowanie dotychczas przeprowadzonych zmian i perspektywy procesu zmian formy prawnej podmiotów leczniczych

2 Znaczenie samorządów i innych organów założycielskich w kształtowaniu modelu lecznictwa stacjonarnego w Polsce Szpitale kliniczne dziś i jutro Rola i miejsce prywatnego sektora w polskiej ochronie zdrowia opinie menedżerów, środowiska medycznego oraz inwestorów Krzysztof Chlebus* Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Elżbieta Kasprzak Dyrektor, Departament Ochrony Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; Andrzej Kosiniak-Kamysz Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla; Marek Krawczyk Rektor, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Andrzej Mądrala Wiceprezydent, Pracodawcy RP; Beata Małecka-Libera Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Danuta Tarka* Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ; Piotr Warczyński Dyrektor, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia; Rafał Wasilewski Prezes Zarządu, M.W. Trade SA; Marek Wójcik Zastępca Sekretarza Generalnego, Związek Powiatów Polskich; Izabella Żyglicka Partner Zarządzający, Wspólnik, Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy Moderator: Daniel Kuropaś Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Finansowanie świadczeń i przyszłość ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w kontekście ostatniego kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia Obecna i przewidywana rola publicznego płatnika w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne omówienie i ocena założeń projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym; do jakiego modelu ubezpieczeń zmierzamy? Transgraniczna opieka medyczna zasady korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej za granicą oraz zwrot kosztów leczenia Turystyka medyczna w jakim stopniu promocja polskiej medycyny może wpłynąć na finanse naszych jednostek ochrony zdrowia Wystąpienia: Sławomir Neumann* Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia Agnieszka Pachciarz Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia Dyskusja: Marek Balicki Dyrektor, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Krystyna Grzenia Dyrektor, Szpital Specjalistyczny Świętego Wojciecha, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku; Tomasz Kaniewski Broker, Biuro Ubezpieczeń na Życie, EIB SA; Jarosław Kozera Dyrektor Naczelny, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy; Robert Mołdach Ekspert ds. Ochrony Zdrowia, Pracodawcy RP; Adam Pustelnik Ekspert w Dziedzinie Ubezpieczeń; Małgorzata Surdek Partner, CMS Cameron McKenna; Jakub Szulc Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach Moderator: Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Choroby onkologiczne cywilizacyjne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia Epidemiologia zapadalność i umieralność na nowotwory; prognozy zachorowalności i wyleczeń: dane polskiego i zagranicznych rejestrów Jakość w lecznictwie onkologicznym w jaki sposób ją zmierzyć; wyniki ośrodka a finansowanie procedur Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych spojrzenie w przeszłość i perspektywy; rekomendacje dla decydentów Organizacja leczenia onkologicznego; ośrodki referencyjne oraz jednostki wyspecjalizowane był pomysł, czy będzie realizacja? Programy lekowe w onkologii; dostępność leczenia pierwsze doświadczenia po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej Alicja Chybicka Senator RP; Joanna Didkowska Centrum Onkologii Instytut, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Krajowy Rejestr Nowotworów; Krzysztof Herman Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej, Zastępca Kierownika Kliniki, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie; Teresa Horanin-Bawor* Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia; Krzysztof Krzemieniecki* Wojewódzki Konsultant ds. Onkologii, Kierownik Kliniki, Oddział Kliniczny Kliniki Onkologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Krzysztof Łanda Partner, HTA Audit Nowicki Łanda Sp.J.; Janusz Meder Prezes Zarządu, Polska Unia Onkologii; Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia Moderator: Iwona Bączek Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Technologie informacyjne w ochronie zdrowia Realizacja kluczowych projektów wdrażanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia szanse i zagrożenia Skutki zakwestionowania przez Urząd Zamówień Publicznych wyników przetargu dotyczącego projektu P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) Znaczenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych w systemie ochrony zdrowia

3 Technologie informacyjne w medycynie realia, możliwości i bariery; wystąpienia ekspertów i czołowych dostawców technologii ICT Przegląd wybranych rozwiązań wspomagających funkcjonowanie placówek medycznych Trendy w rozwoju narzędzi usprawniających zarządzanie szpitalem, przychodnią, gabinetem lekarskim Cloud computing w jednostkach ochrony zdrowia możliwości i ograniczenia Przejście placówek ochrony zdrowia z analogowej na elektroniczną dokumentację medyczną na jakim etapie jesteśmy? Krzysztof Groyecki* Dyrektor Zarządzający Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland SA; Waldemar Grudzień Prezes Zarządu, CompuGroup Medical Polska; Zygmunt Kamiński Prezes Zarządu, Kamsoft SA; Marek Nowak Dyrektor, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu; Jerzy Rekosz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Ordynator Oddziału Kardiologicznego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie; Leszek Sikorski Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; Andrzej Strug* Dyrektor, Departament Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia Moderator: Daniel Mieczkowski Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Prezentacja: Komunikacja elektroniczna w działalności placówki ochrony zdrowia. Paweł Błaszczyk Kierownik Zakładu Systemu OSOZ, KAMSOFT SA Sesja tematyczna Ubezpieczenia szpitali Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta skutki finansowe i zakres odpowiedzialności szpitali za tzw. zdarzenia medyczne Dodatkowe ubezpieczenia z tytułu roszczeń pacjentów zgłaszanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta do wojewódzkich komisji do spraw zdarzeń medycznych za i przeciw Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych czy to realna szansa na obniżenie kosztów ubezpieczenia szpitali? Wnioski z dotychczasowych prac wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych Ubezpieczenia OC a ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Teresa Maria Bogiel* Prezes Zarządu, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.; Cezary Cieślukowski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Paweł Daszkiewicz Dyrektor, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Jan Gierada* Dyrektor Naczelny, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach; Piotr Kulik Przewodniczący, Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy; Konrad Piech Radca Prawny, DLA Piper; Filip Rybacki Prezes, Brokers Union Sp. z o.o.; Witold Wiśniewski Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie; Łukasz Zoń Dyrektor Biura Prawnego, EIB SA, Radca Prawny Moderator: Ryszard Rotaub Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Kardiologia wyzwania, trendy w terapii i organizacja leczenia Fenomen polskiej kardiologii interwencyjnej przyczyny i efekty sukcesu. Co możemy robić lepiej? Postępowanie w chorobie wieńcowej farmakoterapia a leczenie interwencyjne Choroba wieńcowa czy mamy model skutecznego ograniczania czynników ryzyka? Współpraca kardiologów i kardiochirurgów operacje hybrydowe; wykorzystujemy ten potencjał? Wyceny i katalog procedur kardiologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Pracownie hemodynamiki w Polsce liczba optymalna a rozmieszczenie Technologia i medycyna nowości w kardiologii interwencyjnej Andrzej Bochenek Kierownik, I Oddział Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Górnośląski Ośrodek Kardiologii w Katowicach; Teresa Horanin-Bawor* Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia; Grzegorz Opolski Krajowy Konsultant w Dziedzinie Kardiologii, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny; Witold Rużyłło Dyrektor, Instytut Kardiologii w Warszawie; Jerzy Sadowski Kierownik, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie; Janina Stępińska Prezes, Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne; Tomasz Zdrojewski* Pełnomocnik Rektora ds. Przygotowania i Realizacji Programu Zdrowie dla Pomorzan , Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny; Marian Zembala Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiochirurgii, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu; Tadeusz Zębik Kierownik Oddziału Kardiologii, EuroMedic Medical Center Moderator: Marzena Sygut Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Gala Rynku Zdrowia uroczystość wręczenia Portretów Polskiej Medycyny ******* Sesja tematyczna Zarządzanie podmiotami leczniczymi wybrane zagadnienia Systemy zarządzania kosztami w placówkach medycznych omówienie przykładów wdrożeń

4 Regulacje podatkowe w jednostkach ochrony zdrowia o różnych formach własności Sytuacja kadrowa i kształtowanie poziomu zatrudnienia w polskich szpitalach Funkcjonowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w strukturze lecznictwa szpitalnego Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych, m.in. w kontekście projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia Krzysztof Groyecki* Dyrektor Zarządzający Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland; Jerzy Hennig* Dyrektor, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia; Zygmunt Kamiński Prezes Zarządu, Kamsoft SA; Leszek Kołacz* Dyrektor, Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu; Stanisław Kracik* Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie; Piotr Pobrotyn Dyrektor, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu; Cezary Rzemek* Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Roman Smolarczyk* Dyrektor, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie; Marcin Szulwiński Prezes Zarządu, Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. Moderator: Daniel Kuropaś Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Leki w Polsce Polityka lekowa Ustawa refundacyjna za i przeciw, czyli skutki oczekiwane nowych regulacji i działania niepożądane Dyskusja o programach terapeutycznych i lekowych znacznie więcej niż zmiana terminologii Wokół wskazań rejestracyjnych i klinicznych Maciej Bogucki Prezes, Instytut Ochrony Zdrowia; Artur Fałek* Dyrektor, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia; Grzegorz Kucharewicz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Izba Aptekarska; Wojciech Kuźmierkiewicz Prezes Zarządu, Naukowa Fundacja Polpharmy; Wojciech Matusewicz Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych; Igor Radziewicz-Winnicki* Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma; Jerzy Toczyski Prezes, Dyrektor Generalny, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA; Barbara Wójcik-Klikiewicz* Dyrektor, Departament Gospodarki Lekami, Narodowy Fundusz Zdrowia Moderator: Luiza Jakubiak Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Przyszłość szczepień w Polsce aspekty medyczne, prawne i organizacyjne Sytuacja epidemiologiczna w Europie i w Polsce Kalendarz szczepień w Polsce Programy szczepień ochronnych i ich finansowanie w krajach UE Alternatywne źródła finansowania szczepień w Polsce Aspekty prawne szczepień dla rodziców i lekarzy Kryteria jakościowe oceny szczepień finansowanych ze środków publicznych Ustawa refundacyjna a finansowanie szczepień ochronnych Ewa Bernatowska Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Immunologii Klinicznej, Ekspert WHO, Wiceprzewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, Kierownik, Klinika Immunologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; Waleria Hryniewicz Konsultant Krajowy w Dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Przewodnicząca, Narodowy Program Ochrony Antybiotyków; Teresa Jackowska Kierownik, Klinika Pediatrii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital Bielański, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Beata Małecka-Libera Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Wojciech Matusewicz Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych; Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego; Magdalena Władysiuk Wiceprezes, HTA Consulting Sp. z o.o.; Andrzej Wojtczak Przewodniczący, Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, Główny Inspektorat Sanitarny; Jacek Wysocki* Przewodniczący Zarządu, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Kierownik, Kierownik, Katedra Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Andrzej Zieliński Krajowy Konsultant w Dziedzinie Epidemiologii, Zakład Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Moderator: Katarzyna Lisowska Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Inwestycje w ochronie zdrowia Stan infrastruktury lecznictwa szpitalnego w Polsce próba oszacowania potrzeb inwestycyjnych Meandry procesu inwestycyjnego studium przypadku Przykłady pozyskiwania środków na realizację inwestycji Polityka zakupów aparatury i wyposażenia Zamówienia publiczne i procedury przetargowe w placówkach ochrony zdrowia Inwestycje kapitałowe na polskim rynku medycznym Plany inwestorów finansowych i branżowych wobec sektora medycznego Katarzyna Adamek Prezes Zarządu, American Heart of Poland SA; Artur Borowski Prezes Zarządu, Caresteam Health; Dariusz Ćwik Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Spółka Partnerska; Marek Durlik* Dyrektor, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie; Mirosław Gierka* Dyrektor, Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w

5 Krakowie; Grzegorz J. Goryszewski Prezes Zarządu, Grupa Allenort; Wojciech Kaszyński Wiceprezes, Polska Federacja Szpitali; Tatiana Piechota Prezes Zarządu, Upper Finance Med. Consulting Sp. z o.o.; Artur Puszko* Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu; Elżbieta Starosławska* Dyrektor Naczelny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Onkologii Klinicznej; Tadeusz Stefaniak Prezes Zarządu, Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.; Dariusz Strojewski Członek Zarządu, M.W. Trade SA; Janusz Szafraniec Członek Zarządu, OIGWM POLMED; Anna Zientkiewicz Menedżer w Grupie Corporate Finance, KPMG w Polsce Prezentacje: Ograniczony dostęp pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych a kryteria przetargów publicznych. Paweł Mańdok Członek Zarządu, OIGWM POLMED Źródła finansowanie inwestycji w służbie zdrowia. Anna Zientkiewicz Menedżer w Grupie Corporate Finance, KPMG w Polsce Moderator: Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Farmakoterapia w wybranych dziedzinach medycyny Terapie celowane w onkologii za i przeciw Leki biologiczne w wybranych chorobach za i przeciw Przykłady badań klinicznych nad wybranymi cząsteczkami, mogącymi stanowić istotny postęp w terapii Paweł Grieb Kierownik, Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk; Wiesław Jędrzejczak Krajowy Konsultant w Dziedzinie Hematologii, Kierownik, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wojciech Matusewicz Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych; Marcin Stajszczyk Przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu; Krzysztof Zeman* Kierownik, Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; przedstawiciel: Adamed Moderatorzy: Luiza Jakubiak Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl; Piotr Wróbel Zastępca Redaktora Naczelnego, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Skuteczne leczenie cukrzycy w Polsce wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia Epidemiologia cukrzycy oraz choroby współistniejące i powikłania wyzwaniem w starzejącym się społeczeństwie Czy możemy leczyć cukrzycę efektywniej? Znaczenie innowacyjnych terapii w skutecznym leczeniu cukrzycy typu 2 Organizacja leczenia cukrzycy w Polsce Rola szerokiej edukacji dotyczącej cukrzycy Aspekty ekonomiczne leczenia cukrzycy Czesław Czechyra* Poseł RP, Członek, Sejmowa Komisja Zdrowia; Leszek Czupryniak* Prezes, Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne; Grzegorz Dzida Konsultant Wojewódzki ds. Diabetologii, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Edward Franek* Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie; Władysław Grzeszczak Kierownik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny; Waldemar Karnafel Kierownik, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wojciech Młynarski Kierownik, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Maciej Niewada Zakład Farmakoekonomiki, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Igor Radziewicz-Winnicki* Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Alicja Szewczyk Przewodnicząca, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Moderator: Anna Kaczmarek Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl; Sesja tematyczna Projektowanie, budowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia od koncepcji do przecięcia wstęgi Efektywne konsultowanie inwestycji na etapie jej projektowania dyskusja z udziałem architektów, menedżerów placówek medycznych i lekarzy Co tkwi w szczegółach opinie przedstawicieli firm wykonawczych Budownictwo medyczne czy istnieje już taki dział w polskiej branży budowlanej? Trendy dotyczące technologii budowlanych w sektorze medycznym Blok operacyjny specyfika projektowania, budowania i modernizacji Elżbieta Gelert Dyrektor, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu; Piotr Gerber Prezes Zarządu, EMC Instytut Medyczny SA; Tomasz Grodzki Kierownik, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej, Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, Pomorski Uniwersytet Medyczny; Michał Grzymała-Kazłowski Prezes, Archimed Sp. z o.o., Właściciel, Med Factory Sp. z o.o.; Jacek Jończyk* Starosta Powiatu Wadowickiego; Andrzej Kozłowski* Associate Director, Arup Polska; Piotr Lenik* Dyrektor, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie; Krzysztof Lis* Starosta Powiatu Szczecineckiego

6 Moderator: Iwona Bączek Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Przemysł farmaceutyczny Przemysł farmaceutyczny na mapie gospodarczej Polski i Europy Inwestycje w zakresie R&D Drogi do innowacyjności rola państwa w stymulowaniu działalności badawczej; współpraca ośrodków naukowych z przemysłem Strategie rozwoju głównych graczy na polskim i europejskim rynku farmaceutycznym Maciej Adamkiewicz* Prezes Zarządu, Grupa Adamed; Bożena Lublińska-Kasprzak* Prezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Sławomir Majewski* Prorektor do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Adam Małecki Zastępca Dyrektora, Departament Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA; Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma; Cezary Śledziewski* Prezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; Jerzy Toczyski Prezes, Dyrektor Generalny, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Moderatorzy: Luiza Jakubiak Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl; Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Reumatologia: złote" lata specjalności jak zorganizować leczenie, by osiągnąć populacyjny sukces? Epidemiologia chorób reumatycznych i jej wpływ na koszty społeczne skala zjawiska Organizacja leczenia w reumatologii Leczenie biologiczne w reumatologii Artur Fałek* Dyrektor, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia; Anna Filipowicz-Sosnowska* Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Instytut Reumatologii w Warszawie, Przewodnicząca, Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych; Barbara Gierak-Pilarczyk* Dyrektor Naczelny, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie; Maria Majdan Kierownik, Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie; Małgorzata Sochocka-Bykowska* Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie; Marcin Stajszczyk Przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu; Jerzy Świerkot Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii, Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Zbigniew Żuber Ordynator, Oddział Dzieci Starszych z Pododdziałami Neurologii, Reumatologii, Pulmonologii i Rehabilitacji, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie; przedstawiciel: Agencja Oceny Technologii Medycznych Moderator: Piotr Wróbel Zastępca Redaktora Naczelnego, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl * nazwiska osób, których czynny udział w Forum jeszcze wyjaśniamy

IX Forum Rynku Zdrowia 22-23 października 2013 r., Warszawa, hotel Sheraton

IX Forum Rynku Zdrowia 22-23 października 2013 r., Warszawa, hotel Sheraton Obecna sytuacja i przyszłość polskich szpitali Inwestycje trudno o rozwój bez kapitału Nie jesteśmy samotną wyspą. Medycyna bez granic Aparatura i wyposażenie w podmiotach leczniczych aspekty prawne i

Bardziej szczegółowo

X Forum Rynku Zdrowia 23-24 października 2014 r., Warszawa, hotel Sheraton

X Forum Rynku Zdrowia 23-24 października 2014 r., Warszawa, hotel Sheraton 1 Zdrowy szpital zdrowe finanse. Wybrane aspekty funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego 14.30-16.30 sesja tematyczna Zdrowy szpital bezpieczny pacjent. Wybrane aspekty funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego

Bardziej szczegółowo

V FORUM OCHRONY ZDROWIA FORUM EKONOMICZNEGO. 2-4 września 2014 r., Krynica-Zdrój. Motto: Zdrowie Polaka. Zdrowie Europejczyka

V FORUM OCHRONY ZDROWIA FORUM EKONOMICZNEGO. 2-4 września 2014 r., Krynica-Zdrój. Motto: Zdrowie Polaka. Zdrowie Europejczyka V FORUM OCHRONY ZDROWIA FORUM EKONOMICZNEGO 2-4 września 2014 r., Krynica-Zdrój Motto: Zdrowie Polaka. Zdrowie Europejczyka Założenia Programowe: Tegoroczne Forum Ochrony Zdrowia, które już na stałe wpisało

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2013. 13 maja 2013 r. 10.00-18.00 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Europejski Kongres Gospodarczy 2013. 13 maja 2013 r. 10.00-18.00 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2013 Sesja inauguracyjna 13 maja 2013 r. 10.00-18.00 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 10.00-10.30 Wystąpienia otwierające: Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2013. 13 maja 2013 r. 10.00-18.00 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek

Europejski Kongres Gospodarczy 2013. 13 maja 2013 r. 10.00-18.00 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2013 Sesja inauguracyjna 13 maja 2013 r. 10.00-18.00 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 10.00-10.30 Wystąpienia otwierające: Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Wymienione osoby zostały zaproszone do udziału w poszczególnych sesjach. Jesteśmy w trakcie ustalania obecności zaproszonych osób 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. 18 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. 18 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Hotel Monopol Prywatyzacja Cele rządowego programu prywatyzacji. Bilans dotychczasowych dokonań i ich długofalowe skutki dla polskiej gospodarki Co zostało do sprywatyzowania?

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna 10.00-12.00 Uroczyste otwarcie Kongresu Wojciech Kuśpik Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. Agenda Kongresu. 14 maja 2012 r. 10.00-18.30 Centrum Kultury Katowice im.

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. Agenda Kongresu. 14 maja 2012 r. 10.00-18.30 Centrum Kultury Katowice im. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14- Agenda Kongresu Sesja inauguracyjna 14 maja 2012 r. 10.00-18.30 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 10.00-10.10 Uroczyste otwarcie Kongresu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

Rejestry Pacjentów - rola w systemie zdrowia, nowe trendy i nadzieje dla polskich pacjentów. Broszura Konferencyjna

Rejestry Pacjentów - rola w systemie zdrowia, nowe trendy i nadzieje dla polskich pacjentów. Broszura Konferencyjna II Konferencja Naukowa, organizowana pod honorowym patronatem: Journal of Health Policy & Outcomes Research oraz Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego Rejestry Pacjentów - rola w systemie zdrowia,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 9.00-11.00 Hotel Monopol Innowacyjnośc w obronie klimatu Kluczowe znaczenie innowacyjności w procesie dostosowania przemysłu

Bardziej szczegółowo

DEBATA LIDERÓW WYZWANIA 2014 REFORMY I INNOWACJE SALA BALOWA (II p.) GODZ. 9:00-11:00 Moderator: IWONA SCHYMALLA

DEBATA LIDERÓW WYZWANIA 2014 REFORMY I INNOWACJE SALA BALOWA (II p.) GODZ. 9:00-11:00 Moderator: IWONA SCHYMALLA GODZ. 18.00 SESJE RÓWNOLEGŁE od godz. 12.00 DYSKUSJA ROZKŁAD GODZINOWY SESJI TEMATYCZNYCH DEBATA LIDERÓW WYZWANIA 2014 REFORMY I INNOWACJE SALA BALOWA (II p.) GODZ. 9:00-11:00 Moderator: IWONA SCHYMALLA

Bardziej szczegółowo

Rejestry Pacjentów - rola w systemie zdrowia, nowe trendy i nadzieje dla polskich pacjentów. Broszura Konferencyjna

Rejestry Pacjentów - rola w systemie zdrowia, nowe trendy i nadzieje dla polskich pacjentów. Broszura Konferencyjna II Konferencja Naukowa, organizowana pod honorowym patronatem: Journal of Health Policy & Outcomes Research oraz Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego Rejestry Pacjentów - rola w systemie zdrowia,

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-935857-1-7. Copyright by Instytut Ochrony Zdrowia

ISBN 978-83-935857-1-7. Copyright by Instytut Ochrony Zdrowia ISBN 978-83-935857-1-7 Wydanie 2, poprawione Copyright by Instytut Ochrony Zdrowia Wszelkie prawa zastrze one. Autorem niniejszego opracowania jest Instytut Ochrony Zdrowia. Opracowanie jest chronione

Bardziej szczegółowo

Dla kogo Konferencja?

Dla kogo Konferencja? Dla kogo Konferencja? Dyrektorów Szpitali Właścicieli Prywatnych Centrów Medycznych Zarządów Spółek Medycznych Właścicieli Klinik Stomatologicznych Kierowników działów: IT, Jakości, RUM, Organizacji i

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

europejskie forum gospodarcze łódzkie 2013

europejskie forum gospodarcze łódzkie 2013 europejskie forum gospodarcze łódzkie 2013 Łódź, 13-14 listopada 2013 r. Andel's Hotel Łódź www.forum.lodzkie.pl 13 listopada 2013 r. godzina wydarzenie sala 8:00 9:30 Rejestracja lobby hotelowe Uroczyste

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki Witold Wrona REDAKCJA NAUKOWA Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLIII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 9/2011 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Izabela Strużycka redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 11/12 listopad/grudzień issn 1899-5810 60-lecie Kardiologii w szpitalu im. Seweryna Sterlinga prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż

Bardziej szczegółowo

Program * 10.30 11.30 Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna 411

Program * 10.30 11.30 Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna 411 Program * DZIEŃ I Poniedziałek 16 września 2013 r. 10.00-11.45 Rejestracja (Kawa/herbata) 10.30 11.30 Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna 411 Konferencja prasowa z udziałem

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

22 września 10.00-11.30 Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu Miejsce: Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Sala kameralna

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo