Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia października 2012 r. Warszawa, hotel Sheraton

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia 24-25 października 2012 r. Warszawa, hotel Sheraton"

Transkrypt

1 Organizacja lecznictwa stacjonarnego stan obecny i przyszłość polskich szpitali Technologie informacyjne w ochronie zdrowia Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia 24- Warszawa, hotel Sheraton Rejestracja gości Sesja plenarna Strategia i priorytety Debata o przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce Przerwa Finansowanie świadczeń i przyszłość ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Przerwa Ubezpieczenia szpitali Gala Rynku Zdrowia uroczystość wręczenia Portretów Polskiej Medycyny Choroby onkologiczne cywilizacyjne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia Kardiologia wyzwania, trendy w terapii i organizacja leczenia Zarządzanie podmiotami leczniczymi wybrane zagadnienia Inwestycje w ochronie zdrowia Projektowanie, budowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia od koncepcji do przecięcia wstęgi Rejestracja gości Leki w Polsce Polityka lekowa Przerwa Farmakoterapia w wybranych dziedzinach medycyny Przerwa Przemysł farmaceutyczny Przyszłość szczepień w Polsce aspekty medyczne, prawne i organizacyjne Skuteczne leczenie cukrzycy w Polsce wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia Reumatologia: złote" lata specjalności jak zorganizować leczenie, by osiągnąć populacyjny sukces? Wstępny, ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia Sesja plenarna Strategia i priorytety Debata o przyszłości systemu ochrony zdrowia w Polsce Główne wyzwania oraz postulowane kierunki zmian w opiece zdrowotnej Obecne i prognozowane wskaźniki dotyczące stanu zdrowia polskiego społeczeństwa na tle innych krajów Europy i świata Dokąd zmierzamy? W poszukiwaniu modelu i zasad finansowania świadczeń oraz optymalnej struktury i profilu placówek medycznych Unijna perspektywa finansowa w ochronie zdrowia czy wykorzystamy tę szansę? Omówienie wybranych projektów ustaw regulujących system ochrony zdrowia w Polsce Najważniejsze założenia polskiej polityki zdrowotnej na najbliższe lata w kontekście wskaźników demograficznych i wydłużenia wieku emerytalnego Wystąpienie: Bartosz Arłukowicz* Minister Zdrowia Agnieszka Pachciarz Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia Dyskusja: Andrzej Balicki Szef Zespołu Regulacyjnego, DLA Piper; Maciej Hamankiewicz Prezes, Naczelna Rada Lekarska; Jarosław Katulski Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Tomasz Latos Poseł RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Rafał Muchacki Senator RP, Przewodniczący, Senacka Komisja Zdrowia; Bolesław Piecha Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Sejmowa Komisja Zdrowia; Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma; Witold Zatoński Kierownik, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Marian Zembala Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiochirurgii, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Moderator: Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Organizacja lecznictwa stacjonarnego stan obecny i przyszłość polskich szpitali Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podsumowanie dotychczas przeprowadzonych zmian i perspektywy procesu zmian formy prawnej podmiotów leczniczych

2 Znaczenie samorządów i innych organów założycielskich w kształtowaniu modelu lecznictwa stacjonarnego w Polsce Szpitale kliniczne dziś i jutro Rola i miejsce prywatnego sektora w polskiej ochronie zdrowia opinie menedżerów, środowiska medycznego oraz inwestorów Krzysztof Chlebus* Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Elżbieta Kasprzak Dyrektor, Departament Ochrony Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; Andrzej Kosiniak-Kamysz Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla; Marek Krawczyk Rektor, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Andrzej Mądrala Wiceprezydent, Pracodawcy RP; Beata Małecka-Libera Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Danuta Tarka* Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ; Piotr Warczyński Dyrektor, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia; Rafał Wasilewski Prezes Zarządu, M.W. Trade SA; Marek Wójcik Zastępca Sekretarza Generalnego, Związek Powiatów Polskich; Izabella Żyglicka Partner Zarządzający, Wspólnik, Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy Moderator: Daniel Kuropaś Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Finansowanie świadczeń i przyszłość ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w kontekście ostatniego kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia Obecna i przewidywana rola publicznego płatnika w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne omówienie i ocena założeń projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym; do jakiego modelu ubezpieczeń zmierzamy? Transgraniczna opieka medyczna zasady korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej za granicą oraz zwrot kosztów leczenia Turystyka medyczna w jakim stopniu promocja polskiej medycyny może wpłynąć na finanse naszych jednostek ochrony zdrowia Wystąpienia: Sławomir Neumann* Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia Agnieszka Pachciarz Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia Dyskusja: Marek Balicki Dyrektor, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Krystyna Grzenia Dyrektor, Szpital Specjalistyczny Świętego Wojciecha, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku; Tomasz Kaniewski Broker, Biuro Ubezpieczeń na Życie, EIB SA; Jarosław Kozera Dyrektor Naczelny, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy; Robert Mołdach Ekspert ds. Ochrony Zdrowia, Pracodawcy RP; Adam Pustelnik Ekspert w Dziedzinie Ubezpieczeń; Małgorzata Surdek Partner, CMS Cameron McKenna; Jakub Szulc Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach Moderator: Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Choroby onkologiczne cywilizacyjne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia Epidemiologia zapadalność i umieralność na nowotwory; prognozy zachorowalności i wyleczeń: dane polskiego i zagranicznych rejestrów Jakość w lecznictwie onkologicznym w jaki sposób ją zmierzyć; wyniki ośrodka a finansowanie procedur Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych spojrzenie w przeszłość i perspektywy; rekomendacje dla decydentów Organizacja leczenia onkologicznego; ośrodki referencyjne oraz jednostki wyspecjalizowane był pomysł, czy będzie realizacja? Programy lekowe w onkologii; dostępność leczenia pierwsze doświadczenia po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej Alicja Chybicka Senator RP; Joanna Didkowska Centrum Onkologii Instytut, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Krajowy Rejestr Nowotworów; Krzysztof Herman Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej, Zastępca Kierownika Kliniki, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie; Teresa Horanin-Bawor* Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia; Krzysztof Krzemieniecki* Wojewódzki Konsultant ds. Onkologii, Kierownik Kliniki, Oddział Kliniczny Kliniki Onkologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Krzysztof Łanda Partner, HTA Audit Nowicki Łanda Sp.J.; Janusz Meder Prezes Zarządu, Polska Unia Onkologii; Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia Moderator: Iwona Bączek Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Technologie informacyjne w ochronie zdrowia Realizacja kluczowych projektów wdrażanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia szanse i zagrożenia Skutki zakwestionowania przez Urząd Zamówień Publicznych wyników przetargu dotyczącego projektu P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) Znaczenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych w systemie ochrony zdrowia

3 Technologie informacyjne w medycynie realia, możliwości i bariery; wystąpienia ekspertów i czołowych dostawców technologii ICT Przegląd wybranych rozwiązań wspomagających funkcjonowanie placówek medycznych Trendy w rozwoju narzędzi usprawniających zarządzanie szpitalem, przychodnią, gabinetem lekarskim Cloud computing w jednostkach ochrony zdrowia możliwości i ograniczenia Przejście placówek ochrony zdrowia z analogowej na elektroniczną dokumentację medyczną na jakim etapie jesteśmy? Krzysztof Groyecki* Dyrektor Zarządzający Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland SA; Waldemar Grudzień Prezes Zarządu, CompuGroup Medical Polska; Zygmunt Kamiński Prezes Zarządu, Kamsoft SA; Marek Nowak Dyrektor, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu; Jerzy Rekosz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Ordynator Oddziału Kardiologicznego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie; Leszek Sikorski Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; Andrzej Strug* Dyrektor, Departament Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia Moderator: Daniel Mieczkowski Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Prezentacja: Komunikacja elektroniczna w działalności placówki ochrony zdrowia. Paweł Błaszczyk Kierownik Zakładu Systemu OSOZ, KAMSOFT SA Sesja tematyczna Ubezpieczenia szpitali Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta skutki finansowe i zakres odpowiedzialności szpitali za tzw. zdarzenia medyczne Dodatkowe ubezpieczenia z tytułu roszczeń pacjentów zgłaszanych na podstawie ustawy o prawach pacjenta do wojewódzkich komisji do spraw zdarzeń medycznych za i przeciw Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych czy to realna szansa na obniżenie kosztów ubezpieczenia szpitali? Wnioski z dotychczasowych prac wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych Ubezpieczenia OC a ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Teresa Maria Bogiel* Prezes Zarządu, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.; Cezary Cieślukowski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Paweł Daszkiewicz Dyrektor, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Jan Gierada* Dyrektor Naczelny, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach; Piotr Kulik Przewodniczący, Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy; Konrad Piech Radca Prawny, DLA Piper; Filip Rybacki Prezes, Brokers Union Sp. z o.o.; Witold Wiśniewski Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie; Łukasz Zoń Dyrektor Biura Prawnego, EIB SA, Radca Prawny Moderator: Ryszard Rotaub Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Kardiologia wyzwania, trendy w terapii i organizacja leczenia Fenomen polskiej kardiologii interwencyjnej przyczyny i efekty sukcesu. Co możemy robić lepiej? Postępowanie w chorobie wieńcowej farmakoterapia a leczenie interwencyjne Choroba wieńcowa czy mamy model skutecznego ograniczania czynników ryzyka? Współpraca kardiologów i kardiochirurgów operacje hybrydowe; wykorzystujemy ten potencjał? Wyceny i katalog procedur kardiologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Pracownie hemodynamiki w Polsce liczba optymalna a rozmieszczenie Technologia i medycyna nowości w kardiologii interwencyjnej Andrzej Bochenek Kierownik, I Oddział Kardiochirurgii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Górnośląski Ośrodek Kardiologii w Katowicach; Teresa Horanin-Bawor* Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia; Grzegorz Opolski Krajowy Konsultant w Dziedzinie Kardiologii, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny; Witold Rużyłło Dyrektor, Instytut Kardiologii w Warszawie; Jerzy Sadowski Kierownik, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie; Janina Stępińska Prezes, Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne; Tomasz Zdrojewski* Pełnomocnik Rektora ds. Przygotowania i Realizacji Programu Zdrowie dla Pomorzan , Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny; Marian Zembala Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiochirurgii, Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu; Tadeusz Zębik Kierownik Oddziału Kardiologii, EuroMedic Medical Center Moderator: Marzena Sygut Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Gala Rynku Zdrowia uroczystość wręczenia Portretów Polskiej Medycyny ******* Sesja tematyczna Zarządzanie podmiotami leczniczymi wybrane zagadnienia Systemy zarządzania kosztami w placówkach medycznych omówienie przykładów wdrożeń

4 Regulacje podatkowe w jednostkach ochrony zdrowia o różnych formach własności Sytuacja kadrowa i kształtowanie poziomu zatrudnienia w polskich szpitalach Funkcjonowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w strukturze lecznictwa szpitalnego Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych, m.in. w kontekście projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia Krzysztof Groyecki* Dyrektor Zarządzający Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland; Jerzy Hennig* Dyrektor, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia; Zygmunt Kamiński Prezes Zarządu, Kamsoft SA; Leszek Kołacz* Dyrektor, Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu; Stanisław Kracik* Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie; Piotr Pobrotyn Dyrektor, Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu; Cezary Rzemek* Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Roman Smolarczyk* Dyrektor, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie; Marcin Szulwiński Prezes Zarządu, Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. Moderator: Daniel Kuropaś Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Leki w Polsce Polityka lekowa Ustawa refundacyjna za i przeciw, czyli skutki oczekiwane nowych regulacji i działania niepożądane Dyskusja o programach terapeutycznych i lekowych znacznie więcej niż zmiana terminologii Wokół wskazań rejestracyjnych i klinicznych Maciej Bogucki Prezes, Instytut Ochrony Zdrowia; Artur Fałek* Dyrektor, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia; Grzegorz Kucharewicz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Izba Aptekarska; Wojciech Kuźmierkiewicz Prezes Zarządu, Naukowa Fundacja Polpharmy; Wojciech Matusewicz Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych; Igor Radziewicz-Winnicki* Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma; Jerzy Toczyski Prezes, Dyrektor Generalny, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA; Barbara Wójcik-Klikiewicz* Dyrektor, Departament Gospodarki Lekami, Narodowy Fundusz Zdrowia Moderator: Luiza Jakubiak Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Przyszłość szczepień w Polsce aspekty medyczne, prawne i organizacyjne Sytuacja epidemiologiczna w Europie i w Polsce Kalendarz szczepień w Polsce Programy szczepień ochronnych i ich finansowanie w krajach UE Alternatywne źródła finansowania szczepień w Polsce Aspekty prawne szczepień dla rodziców i lekarzy Kryteria jakościowe oceny szczepień finansowanych ze środków publicznych Ustawa refundacyjna a finansowanie szczepień ochronnych Ewa Bernatowska Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Immunologii Klinicznej, Ekspert WHO, Wiceprzewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, Kierownik, Klinika Immunologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; Waleria Hryniewicz Konsultant Krajowy w Dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Przewodnicząca, Narodowy Program Ochrony Antybiotyków; Teresa Jackowska Kierownik, Klinika Pediatrii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Szpital Bielański, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Beata Małecka-Libera Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Wojciech Matusewicz Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych; Marek Posobkiewicz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego; Magdalena Władysiuk Wiceprezes, HTA Consulting Sp. z o.o.; Andrzej Wojtczak Przewodniczący, Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, Główny Inspektorat Sanitarny; Jacek Wysocki* Przewodniczący Zarządu, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, Kierownik, Kierownik, Katedra Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Andrzej Zieliński Krajowy Konsultant w Dziedzinie Epidemiologii, Zakład Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Moderator: Katarzyna Lisowska Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Inwestycje w ochronie zdrowia Stan infrastruktury lecznictwa szpitalnego w Polsce próba oszacowania potrzeb inwestycyjnych Meandry procesu inwestycyjnego studium przypadku Przykłady pozyskiwania środków na realizację inwestycji Polityka zakupów aparatury i wyposażenia Zamówienia publiczne i procedury przetargowe w placówkach ochrony zdrowia Inwestycje kapitałowe na polskim rynku medycznym Plany inwestorów finansowych i branżowych wobec sektora medycznego Katarzyna Adamek Prezes Zarządu, American Heart of Poland SA; Artur Borowski Prezes Zarządu, Caresteam Health; Dariusz Ćwik Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Spółka Partnerska; Marek Durlik* Dyrektor, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie; Mirosław Gierka* Dyrektor, Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w

5 Krakowie; Grzegorz J. Goryszewski Prezes Zarządu, Grupa Allenort; Wojciech Kaszyński Wiceprezes, Polska Federacja Szpitali; Tatiana Piechota Prezes Zarządu, Upper Finance Med. Consulting Sp. z o.o.; Artur Puszko* Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu; Elżbieta Starosławska* Dyrektor Naczelny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Onkologii Klinicznej; Tadeusz Stefaniak Prezes Zarządu, Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.; Dariusz Strojewski Członek Zarządu, M.W. Trade SA; Janusz Szafraniec Członek Zarządu, OIGWM POLMED; Anna Zientkiewicz Menedżer w Grupie Corporate Finance, KPMG w Polsce Prezentacje: Ograniczony dostęp pacjentów do innowacyjnych wyrobów medycznych a kryteria przetargów publicznych. Paweł Mańdok Członek Zarządu, OIGWM POLMED Źródła finansowanie inwestycji w służbie zdrowia. Anna Zientkiewicz Menedżer w Grupie Corporate Finance, KPMG w Polsce Moderator: Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Farmakoterapia w wybranych dziedzinach medycyny Terapie celowane w onkologii za i przeciw Leki biologiczne w wybranych chorobach za i przeciw Przykłady badań klinicznych nad wybranymi cząsteczkami, mogącymi stanowić istotny postęp w terapii Paweł Grieb Kierownik, Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk; Wiesław Jędrzejczak Krajowy Konsultant w Dziedzinie Hematologii, Kierownik, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wojciech Matusewicz Prezes, Agencja Oceny Technologii Medycznych; Marcin Stajszczyk Przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu; Krzysztof Zeman* Kierownik, Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; przedstawiciel: Adamed Moderatorzy: Luiza Jakubiak Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl; Piotr Wróbel Zastępca Redaktora Naczelnego, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Skuteczne leczenie cukrzycy w Polsce wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia Epidemiologia cukrzycy oraz choroby współistniejące i powikłania wyzwaniem w starzejącym się społeczeństwie Czy możemy leczyć cukrzycę efektywniej? Znaczenie innowacyjnych terapii w skutecznym leczeniu cukrzycy typu 2 Organizacja leczenia cukrzycy w Polsce Rola szerokiej edukacji dotyczącej cukrzycy Aspekty ekonomiczne leczenia cukrzycy Czesław Czechyra* Poseł RP, Członek, Sejmowa Komisja Zdrowia; Leszek Czupryniak* Prezes, Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne; Grzegorz Dzida Konsultant Wojewódzki ds. Diabetologii, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Edward Franek* Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie; Władysław Grzeszczak Kierownik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny; Waldemar Karnafel Kierownik, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wojciech Młynarski Kierownik, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Maciej Niewada Zakład Farmakoekonomiki, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Igor Radziewicz-Winnicki* Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Alicja Szewczyk Przewodnicząca, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Moderator: Anna Kaczmarek Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl; Sesja tematyczna Projektowanie, budowa i modernizacja obiektów ochrony zdrowia od koncepcji do przecięcia wstęgi Efektywne konsultowanie inwestycji na etapie jej projektowania dyskusja z udziałem architektów, menedżerów placówek medycznych i lekarzy Co tkwi w szczegółach opinie przedstawicieli firm wykonawczych Budownictwo medyczne czy istnieje już taki dział w polskiej branży budowlanej? Trendy dotyczące technologii budowlanych w sektorze medycznym Blok operacyjny specyfika projektowania, budowania i modernizacji Elżbieta Gelert Dyrektor, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu; Piotr Gerber Prezes Zarządu, EMC Instytut Medyczny SA; Tomasz Grodzki Kierownik, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej, Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, Pomorski Uniwersytet Medyczny; Michał Grzymała-Kazłowski Prezes, Archimed Sp. z o.o., Właściciel, Med Factory Sp. z o.o.; Jacek Jończyk* Starosta Powiatu Wadowickiego; Andrzej Kozłowski* Associate Director, Arup Polska; Piotr Lenik* Dyrektor, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie; Krzysztof Lis* Starosta Powiatu Szczecineckiego

6 Moderator: Iwona Bączek Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Przemysł farmaceutyczny Przemysł farmaceutyczny na mapie gospodarczej Polski i Europy Inwestycje w zakresie R&D Drogi do innowacyjności rola państwa w stymulowaniu działalności badawczej; współpraca ośrodków naukowych z przemysłem Strategie rozwoju głównych graczy na polskim i europejskim rynku farmaceutycznym Maciej Adamkiewicz* Prezes Zarządu, Grupa Adamed; Bożena Lublińska-Kasprzak* Prezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Sławomir Majewski* Prorektor do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Adam Małecki Zastępca Dyrektora, Departament Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA; Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma; Cezary Śledziewski* Prezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; Jerzy Toczyski Prezes, Dyrektor Generalny, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Moderatorzy: Luiza Jakubiak Dziennikarz, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl; Wojciech Kuta Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl Sesja tematyczna Reumatologia: złote" lata specjalności jak zorganizować leczenie, by osiągnąć populacyjny sukces? Epidemiologia chorób reumatycznych i jej wpływ na koszty społeczne skala zjawiska Organizacja leczenia w reumatologii Leczenie biologiczne w reumatologii Artur Fałek* Dyrektor, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, Ministerstwo Zdrowia; Anna Filipowicz-Sosnowska* Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej, Instytut Reumatologii w Warszawie, Przewodnicząca, Zespół Koordynacyjny ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych; Barbara Gierak-Pilarczyk* Dyrektor Naczelny, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr. Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie; Maria Majdan Kierownik, Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie; Małgorzata Sochocka-Bykowska* Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii, Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie; Marcin Stajszczyk Przewodniczący, Komisja ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu; Jerzy Świerkot Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii, Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Zbigniew Żuber Ordynator, Oddział Dzieci Starszych z Pododdziałami Neurologii, Reumatologii, Pulmonologii i Rehabilitacji, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie; przedstawiciel: Agencja Oceny Technologii Medycznych Moderator: Piotr Wróbel Zastępca Redaktora Naczelnego, miesięcznik Rynek Zdrowia, portal rynekzdrowia.pl * nazwiska osób, których czynny udział w Forum jeszcze wyjaśniamy

VIII Forum Rynku Zdrowia 24-25 października 2012 r. Warszawa, hotel Sheraton

VIII Forum Rynku Zdrowia 24-25 października 2012 r. Warszawa, hotel Sheraton 12.00-14.00 Organizacja lecznictwa stacjonarnego stan obecny i przyszłość polskich szpitali 14.30-16.30 Technologie informacyjne w ochronie zdrowia VIII Forum Rynku Zdrowia 24- Warszawa, hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Rynku Zdrowia 24-25 października 2012 r. Warszawa, hotel Sheraton

VIII Forum Rynku Zdrowia 24-25 października 2012 r. Warszawa, hotel Sheraton VIII Forum Rynku Zdrowia 24- Warszawa, hotel Sheraton Program VIII Forum Rynku Zdrowia: 12.00-14.00 Organizacja lecznictwa stacjonarnego stan obecny i przyszłość polskich szpitali 14.30-16.30 Technologie

Bardziej szczegółowo

Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia 24-25 października 2012 r. Warszawa, hotel Sheraton

Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia 24-25 października 2012 r. Warszawa, hotel Sheraton 12.00-14.00 Organizacja lecznictwa stacjonarnego stan obecny i przyszłość polskich szpitali 14.30-16.30 Technologie informacyjne w ochronie zdrowia Ramowy program VIII Forum Rynku Zdrowia 24- Warszawa,

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Rynku Zdrowia 24-25 października 2012 r. Warszawa, hotel Sheraton

VIII Forum Rynku Zdrowia 24-25 października 2012 r. Warszawa, hotel Sheraton 12.00-14.00 Organizacja lecznictwa stacjonarnego stan obecny i przyszłość polskich szpitali 14.30-16.30 Technologie informacyjne w ochronie zdrowia VIII Forum Rynku Zdrowia 24- Warszawa, hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

IX Forum Rynku Zdrowia 22-23 października 2013 r., Warszawa, hotel Sheraton

IX Forum Rynku Zdrowia 22-23 października 2013 r., Warszawa, hotel Sheraton Obecna sytuacja i przyszłość polskich szpitali Inwestycje trudno o rozwój bez kapitału Nie jesteśmy samotną wyspą. Medycyna bez granic Aparatura i wyposażenie w podmiotach leczniczych aspekty prawne i

Bardziej szczegółowo

IX Forum Rynku Zdrowia 22-23 października 2013 r., Warszawa, hotel Sheraton

IX Forum Rynku Zdrowia 22-23 października 2013 r., Warszawa, hotel Sheraton Obecna sytuacja i przyszłość polskich szpitali Inwestycje trudno o rozwój bez kapitału Nie jesteśmy samotną wyspą. Medycyna bez granic Aparatura i wyposażenie w podmiotach leczniczych aspekty prawne i

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

IX Forum Rynku Zdrowia 22-23 października 2013 r., Warszawa, hotel Sheraton

IX Forum Rynku Zdrowia 22-23 października 2013 r., Warszawa, hotel Sheraton Finansowanie świadczeń zdrowotnych. Środki publiczne to również kieszeń pacjenta Informatyzacja w ochronie zdrowia Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia wybrane zagadnienia Aparatura i wyposażenie w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Szef Kliniki / Kierujacy oddziałem. Lekarz Kierujący dr n. med. Wiesława Kwiatkowska. ORDYNATOR - ppłk lek. med. Wojciech TAŃSKI

Szef Kliniki / Kierujacy oddziałem. Lekarz Kierujący dr n. med. Wiesława Kwiatkowska. ORDYNATOR - ppłk lek. med. Wojciech TAŃSKI WOJEWÓDTWO DOLNOŚLĄSKIE dane adresowe Szef Kliniki / Kierujacy oddziałem adres e-mail ogólny telefon strona internetowa WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ ANGIOLOGICZNY ul. KAMIEŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony

Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Aneks 1. Przydatne adresy i telefony Kliniki i oddziały kardiologiczne dla dzieci Bydgoszcz Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego ul. Chodkiewicza 44; 85-667 Bydgoszcz Oddział Pediatrii i Kardiologii

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

X Forum Rynku Zdrowia 23-24 października 2014 r., Warszawa, hotel Sheraton

X Forum Rynku Zdrowia 23-24 października 2014 r., Warszawa, hotel Sheraton 1 Zdrowy szpital zdrowe finanse. Wybrane aspekty funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego Zdrowy szpital bezpieczny pacjent. Wybrane aspekty funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego X Forum Rynku Zdrowia

Bardziej szczegółowo

X Forum Rynku Zdrowia 23-24 października 2014 r., Warszawa, hotel Sheraton

X Forum Rynku Zdrowia 23-24 października 2014 r., Warszawa, hotel Sheraton 1 Zdrowy szpital zdrowe finanse. Wybrane aspekty funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego 14.30-16.30 sesja tematyczna Zdrowy szpital bezpieczny pacjent. Wybrane aspekty funkcjonowania lecznictwa stacjonarnego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą

Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą Ośrodki uczestniczące w Programie Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą lp miasto ulica OŚRODEK OŚRODKI NOWE 1 Zabrze 3 Maja prof. Gumprecht Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie.

Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lista placówek medycznych, do których mogą zgłosić się osoby cierpiące na choroby rzadkie. Lp. Województwo Ośrodki dla dorosłych Ośrodki dla dzieci 1. Dolnośląskie Poradnia Endokrynologiczna przy Klinice

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 22 stycznia 204 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 203 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Konsultant Wojewódzki w dzidzinie Onkologii Klinicznej

Dr n. med. Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Konsultant Wojewódzki w dzidzinie Onkologii Klinicznej 5 stycznia 2011 roku My niżej podpisani onkolodzy wyrażamy sprzeciw wobec nieścisłości wielu faktów przedstawionych w programie Czarno na Białym, wyemitowanym w dniu 3 stycznia 2011 roku w Telewizji TVN

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie 17 listopada w warszawskim hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, podczas której ogłoszono wyniki już VI edycji konkursu PERŁY MEDYCYNY. Uroczystość z udziałem ponad 600 gości,

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r.

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Wprowadzenie Prezentowany materiał ma na celu pokazanie wpływu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

SALA 1. Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński SALA 1 14.30-15.50 16.00-16.40 Nadciśnienie tętnicze Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie. Terapia

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII

ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII PIERWSZA WSPÓLNA KONFERENCJA NAUKOWYCH TOWARZYSTW DIABETOLOGICZNYCH GDAŃSK, 15 MAJA 2014 R. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku.

Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. Wyniki konkursu na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa w 2005 roku. procedura 11 Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku 1. 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Wstępny zakres tematyczny VI FORUM RYNKU ZDROWIA, Warszawa, 27-28 października 2010 r. 27 października 2010 r.

Wstępny zakres tematyczny VI FORUM RYNKU ZDROWIA, Warszawa, 27-28 października 2010 r. 27 października 2010 r. Wstępny zakres tematyczny VI FORUM RYNKU ZDROWIA, Warszawa, 27-28 października 2010 r. 27 października 2010 r. 8.30-9.00 Rejestracja gości Sesja główna (godz.: 9.00-11.30) CDE Bilans 2009/2010 Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.)

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.) CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p.. 3 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY. IX Międzynarodowe Forum Suplementów Diety 2014. Warszawa, 21-22 listopada, Hotel Radisson Blu Sobieski

PROGRAM RAMOWY. IX Międzynarodowe Forum Suplementów Diety 2014. Warszawa, 21-22 listopada, Hotel Radisson Blu Sobieski PROGRAM RAMOWY IX Międzynarodowe Forum Suplementów Diety 2014 Warszawa, 21-22 listopada, Hotel Radisson Blu Sobieski I Dzień Konferencji (piątek, 21 listopada 2014 r.) SESJA INAUGURACYJNA 08:30-09:40 09:40-10:00

Bardziej szczegółowo

Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji

Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji Prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Doniec Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce - Zdroju wczoraj

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych Profilaktyka zakażeń szpitalnych

Warsztaty szkoleniowe dla przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych Profilaktyka zakażeń szpitalnych Warsztaty zorganizowane ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015 Narodowy Instytut Leków ul.

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Patronat Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof.

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul.

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul.kujawska 4. ul.pielęgniarek 6. ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 września 2015 r.

Warszawa, 22 września 2015 r. WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jerzy Gryglewicz, Jakub Gierczyński Warszawa, 22 września 2015 r. http://instytuty.lazarski.pl/izwoz/

Bardziej szczegółowo

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku 39 CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 8.30 11.50 SALA A 8.30 11.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMR SALA C SALA A Kardiologia dr n. med. Adam Windak prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ul. TRĘBACKA 4, WARSZAWA WWW.KIG.PL

Krajowa Izba Gospodarcza. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ul. TRĘBACKA 4, WARSZAWA WWW.KIG.PL Krajowa Izba Gospodarcza KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA ul. TRĘBACKA 4, WARSZAWA WWW.KIG.PL 1 Krajowa Izba Gospodarcza ponad 200 LAT SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE (w 1809 roku w Księstwie Warszawskim powstały

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT ZAKUPIONY PODCZAS 43. KONKURSU OFERT

SPRZĘT ZAKUPIONY PODCZAS 43. KONKURSU OFERT 2 3 Szpital im. K. Jonschera Uniwerytetu Medycznego Jana Rudników, Oddział Terenowy w Rabce- Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital SPRZĘT ZAKUPIONY PODCZAS 43. KONKURSU OFERT aparat USG klasy premium

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne Patronat naukowy Polskie Towarzystwo Diabetologiczne VII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KOBIETA I CUKRZYCA 7.12.2012 IPCZD SALA KONFERENCYJNA NR 119-F Komitet Naukowy Konferencji: Przewodnicząca: Alicja

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 1 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.03.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH Inaukowo-szkoleniowa KONFERENCJA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016 r. TEMAT GŁÓWNY: Stany nagłe w onkologii: Czego onkolodzy powinni oczekiwać od: Chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13.

Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK (Akademia Pomorska, Słupsk) Godz. 09.00 Otwarcie Rejestracji (Hotel ROYAL BALTIC) Godz. 12.00-13. XI USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Data : 5 7 września 2014 roku Miejsce : Hotel ROYAL BALTIC, Ustka ul. Wczasowa 26 P R O G R A M R A M O W Y 5 września 2014 r. (piątek) Godz. 09.00-12.20 SESJA DLA PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r.

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. TEMAT GŁÓWNY:,,Stany nagłe w onkologii : Czego onkolodzy powinny oczekiwać od: chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa SALMED LABORATORIUM Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem (konferencja trzydniowa) 10.00-17.00 10-12.03.2010 Sala konferencyjna, pawilon 5, parter Program konferencji Środa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna interoperacyjność i wdrażanie

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna interoperacyjność i wdrażanie II KONFERENCJA, 2 3 LIPCA 2012 r. Medyczna interoperacyjność i wdrażanie 09:00 09:45 Rejestracja uczestników, serwis kawowy Dzień pierwszy konferencji, 2 Lipca 2012 r. 09:45 10:00 Wprowadzenie dr n. med.

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

Choroby ultra-rzadkie. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Choroby ultra-rzadkie. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Choroby ultra-rzadkie Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Definicje, częstość występowania Podstawą definicji chorób rzadkich są dane epidemiologiczne dotyczące występowania choroby w całej populacji

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko lekarza specjalisty

Imię i nazwisko lekarza specjalisty Nr Umowy z NFZ: 09010016022008012 2008 rok Specjalizacja i Serewko Zbigniew Lekarz-Choroby wewnętrzne II Pon.,wt.,śr.,pt. 7.00-14.35 Czw. 10.00-17.35 1 DIABETOLOGICZNA Mazur Iwona Lekarz-Choroby wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny

Bardziej szczegółowo

XI Forum Rynku Zdrowia 22-23 października 2015 r. Warszawa, hotel Sheraton

XI Forum Rynku Zdrowia 22-23 października 2015 r. Warszawa, hotel Sheraton 1 XI Forum Rynku Zdrowia 22- Warszawa, hotel Sheraton 8.30-9.00 rejestracja uczestników 9.00-11.30 sesja inauguracyjna Nowa kadencja, nowe otwarcie w polityce zdrowotnej? Debata polityków, przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Hotel Victoria***, Lublin

Hotel Victoria***, Lublin Klinika Pediatrii UM w Lublinie Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego II Konferencja Polska Pediatria w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju PROGRAM 5-6 kwietnia 2013 r. Hotel Victoria***,

Bardziej szczegółowo

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu

Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Kwoty, które do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt we Wrocławiu Nazwa Placówki Oddział Niemowlęcy Oddział Ogólnopediatryczny Niemowlęcy o profilu P A II Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo