KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:04:26 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.12.2014 godz. 08:04:26 Numer KRS: 0000011889"

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 08:04:26 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 11 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu KA.VIII NS-REJ.KRS/8557/12/492 SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Nazwa 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W KATOWICACH IM.SIERŻANTA GRZEGORZA ZAŁOGI REJESTR PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 93 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE ul. GŁOWACKIEGO, nr 10, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod , poczta KATOWICE, kraj poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały 1 1.Nazwa jednostki terenowej lub PRZYCHODNIA W CZĘSTOCHOWIE kraj, woj. ŚLĄSKIE, powiat M., gmina M., miejsc.

2 Strona 2 z Nazwa jednostki terenowej lub 3 1.Nazwa jednostki terenowej lub 4 1.Nazwa jednostki terenowej lub 5 1.Nazwa jednostki terenowej lub 6 1.Nazwa jednostki terenowej lub 7 1.Nazwa jednostki terenowej lub 8 1.Nazwa jednostki terenowej lub POZ W BIELSKU - BIAŁEJ kraj, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. BIELSKO-BIAŁA, gmina M. BIELSKO-BIAŁA, miejsc. BIELSKO- BIAŁA ul. KRASICKIEGO, nr 12A, lok. ---, miejsc. BIELSKO-BIAŁA, kod , poczta BIELSKO-BIAŁA, kraj POZ W CIESZYNIE kraj, woj. ŚLĄSKIE, powiat CIESZYŃSKI, gmina CIESZYN, miejsc. CIESZYN ul. PL. WOLNO.SCI, nr 8, lok. ---, miejsc. CIESZYN, kod , poczta CIESZYN, kraj GABINET STOMATOLOGICZNY I PROTETYKA W CZĘSTOCHOWIE kraj, woj. ŚLĄSKIE, powiat M., gmina M., miejsc. APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA W CZĘSTOCHOWIE kraj, woj. ŚLĄSKIE, powiat M., gmina M., miejsc. APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA W BIELSKU-BIAŁEJ kraj, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. BIELSKO-BIAŁA, gmina M. BIELSKO-BIAŁA, miejsc. BIELSKO- BIAŁA ul. JUTRZENKI, nr 24, lok. ---, miejsc. BIELSKO-BIAŁA, kod , poczta BIELSKO-BIAŁA, kraj APTEKA OGÓLNODOSTĘPNA W KATOWICACH kraj, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE ul. KILIŃSKIEGO, nr 23, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod , poczta KATOWICE, kraj PRZYCHODNIA W KATOWICACH kraj, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE ul. KILIŃSKIEGO, nr 23, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod , poczta KATOWICE, kraj Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu R R. - NADANIE NOWEGO STATUTU - ZARZĄDZENIE NR 36 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI R. - ZARZĄDZENIEM NR 41 MINSTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ZMIENIONO ZARZĄDZENIE W SPRAWIE NADANIA STATUTU /PAR.9 DOD. PKT 4 I PKT 5, ZMIANA W ZAŁĄCZNIKU/ 3 ZARZĄDZENIEM NR 28 MINISTRA SPRAW WĘWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 11 SIERPNIA 2004R. - NADANO NOWY STATUT 4 ZARZĄDZENIEM NR 28 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 11

3 Strona 3 z 5 SIERPNIA 2004 R. NADANO NOWY STATUT 5 NADANO NOWY STATUT ZGODNIE Z TREŚCIĄ ZARZĄDZENIA NR 8 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z DNIA R. Rubryka 5 1.Czas, na jaki został utworzony podmiot NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej 1.Nazwa MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2.Numer REGON Nr KRS Rubryka 7 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH Rubryka 8 - Sposób powstania podmiotu Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Nazwisko 3.Imiona KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZERBA HENRYK JULIAN 4.Numer PESEL Kwalifikacje kierownika DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH Rubryka 2 - Organ nadzoru Rubryka 3

4 Strona 4 z 5 Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Rubryka 2 - Nie dotyczy Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania 1) DZIAŁANOŚCI PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEJ W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W FORMIE OPIEKI STACJONARNEJ, AMBULATORYJNEJ I DORAŹNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, 2) BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W POŁĄCZENIU Z UDZIAŁEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA. Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

5 Strona 5 z 5 Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub przekształceniu Rubryka 3 - Informacja o decyzji o wykreśleniu podmiotu data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl