KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:25:56 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.10.2012 godz. 12:25:56 Numer KRS: 0000434457"

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 12:25:56 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT WPISANY TAKŻE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 1 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu KA.VIII NS-REJ.KRS/22917/12/200 SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie rodzaju organizacji FUNDACJA 2.Numer REGON/NIP Nazwa ŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU CHIRURGII LAPAROSKOPOWEJ, BARIATRYCZNEJ I METABOLICZNEJ W KATOWICACH 4.Dane o wcześniejszej rejestracji Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? NIE Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE ul. PANEWNICKA, nr 65, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod , poczta KATOWICE, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu UCHWALONO STATUT ZMIENIONO 5

2 Strona 2 z 5 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Rubryka 7 - Nie dotyczy Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu MINISTER ZDROWIA Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD 1. DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI NA ZEWNĄTRZ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ORAZ PODPIS: A) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA DO ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ WARTOŚCI ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH INNYCH NIŻ MAJĄTKOWE WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DYACZYŃSKI Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu MICHAŁ JAN 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KOWALSKI GRZEGORZ JÓZEF 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU Rubryka 2 - Organ nadzoru

3 Strona 3 z Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma CHARCHUŁA WŁODZIMIERZ MAREK 3.Numer PESEL/REGON Nazwisko / Nazwa lub firma PUZIO JACEK KRZYSZTOF 3.Numer PESEL/REGON Rubryka 3 Dział 3 Rubryka 1 - Nie dotyczy Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rubryka 3 - Cel działania organizacji 1.Cel działania CELEM FUNDACJI JEST WSPIERANIE ROZWOJU WIEDZY MEDYCZNEJ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE LECZENIA OTYŁOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ STOSOWANIE CHIRURGII METABOLICZNEJ ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU WIEDZY MEDYCZNEJ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE CHIRURGII LAPAROSKOPOWEJ I BARIATRYCZNEJ Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności

4 Strona 4 z 5 Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

5 Strona 5 z 5 Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl