POZ. 2 - PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK - 25 miejsc szkoleniowych koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 437,- PLN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZ. 2 - PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK - 25 miejsc szkoleniowych koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 437,- PLN"

Transkrypt

1 WYNIK ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ - I EDYCJA 009 DOT. DOFINANSOWANIA MAKSYMALNIE DO 74 SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ( RAZEM DO 850 MIEJSC SZKOLENIOWYCH ) ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA ; 0 6 Warszawa, Al. Jerozolimskie 55, pok. 5, tel. 0-/ 88 5, faks: 0-/ 88 5 niniejszym informuje o udzieleniu zamówień w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na usługi - Wspólny słownik zamówień ( kod CPV ) : ( nr CPC : 9 - nr kat. 4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe ) ZZP / 09 WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA, PROWADZĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ W 009R. ( osobne procedury dla każdego z 6 województw ) Specjalizacje mogą być realizowane wyłącznie w dziedzinach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 października 00r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone specjalizacje i kwalifikacje oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych ( Dz. U. Nr 97, poz. 9 ze zm. ). Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr /007, poz. 655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz. 058 ) oraz w SIWZ. Dla poszczególnych województw, w ramach każdej części ( pozycji ) zamówienia, został dokonany wybór najkorzystniejszych ( najtańszych ) ofert ( w zależności od województwa maksymalnie 8 poz. ), w których organizatorzy zaoferowali najniższe ceny ( jedyne kryterium - cena ) : znak sprawy : ZZP 59 / 09 POZ. 5 ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM ( 5 dziedzin specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) 4 5 G.B.MANAGEMENT SC DZIA Ł DOSKONALENIA ŚREDNICH KADR MED. ul. M. Reja /5, Wrocław WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA LZDZ W LEGNICY ul. Chłapowskiego, 59-0 Legnica DOLNOŚL. OŚR. KSZTAŁC. PODYPL. KADR MED. SP. Z O.O. al. Wiśniowa 6, 5-7 Wrocław DOLNOŚL. OŚR. KSZTAŁC. PODYPL. KADR MED. SP. Z O.O. al. Wiśniowa 6, 5-7 Wrocław AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OMNIBUS SP. Z O.O. ul. Kościuszki, Kłodzko WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA LZDZ W LEGNICY - ul. Chłapowskiego, 59-0 Legnica DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPL. KADR MED. SP. Z O.O. al. Wiśniowa 6, 5-7 Wrocław AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OMNIBUS SP. Z O.O. ul. Kościuszki, Kłodzko MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% 5 87,- PLN 00 PKT 5 90,- PLN 98, 09 PKT 5 47,- PLN 00 PKT 5 47,- PLN 00 PKT 5 400,- PLN 99,8 PKT 5 90,- PLN 00 PKT 5 47,- PLN 95,64 PKT 5 00,- PLN 00 PKT ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO FIRM : G.B. MANAGEMENT SC DZIAŁ DOSKONALENIA ŚREDNICH KADR MEDYCZNYCH; ul. M. Reja /5, Wrocław POZ. - PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 87,- PLN DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH SP. Z O.O.; al. Wiśniowa 6, 5-7 Wrocław POZ. - PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 47,- PLN POZ. - PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 47,- PLN WARTOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( BEZ VAT ) : 6 850,- PLN WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA LZDZ W LEGNICY; ul. Chłapowskiego ; 59-0 Legnica POZ. 4 - PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 90,- PLN

2 AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OMNIBUS SP. Z O.O.; ul. Kościuszki, Kłodzko POZ. 5 - PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 00,- PLN Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych została zawarta w dniu r. znak sprawy : ZZP 60 / 09 POZ. 4 ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM ( 4 dziedziny specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) G.B.MANAGEMENT SC - DZ.DOSK.ŚRED.KADR MED. ul. M. Reja /5, Wrocław KORA CENTRUM SZKOLEŃ ul. Kolberga 5, 8-88 Sopot CENTRUM ONKOLOGII ul. Romanowskiej, Bydgoszcz MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% 5 87,- PLN 00 PKT 5 500,- PLN 00 PKT 4 5,- PLN 00 PKT brak ofert - - ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO FIRM : G.B. MANAGEMENT SC DZIAŁ DOSKONALENIA ŚREDNICH KADR MEDYCZNYCH; ul. M. Reja /5, Wrocław POZ. - PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 87,- PLN KORA CENTRUM SZKOLEŃ; ul. Kolberga 5, 8-88 Sopot POZ. - PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 500,- PLN Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych została zawarta w dniu r. CENTRUM ONKOLOGII; ul. Romanowskiej, Bydgoszcz POZ. - PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 5,- PLN Postępowanie w zakresie Poz. 4 powyższego zamówienia ( Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek ), zostało unieważnione na podstawie art. 9, ust., pkt ) Ustawy- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr /007, poz.655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz.058 ), ponieważ na tę pozycję nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. znak sprawy : ZZP 6 / 09 POZ. 5 ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ( 5 dziedzin specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) STOW.NA RZ.KSZTAŁC. I DOSK.ZAW.PIELĘGN. I POŁOŻN.NOVUM ul. Montażowa 6, 0-4 Lublin UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Al. Racławickie, Lublin MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% 5 7,- PLN 00 PKT 5 47,- PLN 00 PKT

3 4 5 STOW.NA RZ.KSZTAŁC. I DOSK.ZAW.PIELĘGN. I POŁOŻN.NOVUM ul. Montażowa 6, 0-4 Lublin OŚRODEK KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA LIDER J.M. Pakos ul. Przemysłowa 4, Zamość OŚRODEK KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA LIDER J.M. Pakos ul. Przemysłowa 4, Zamość ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Al. Racławickie, Lublin OŚRODEK KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA LIDER J.M. Pakos ul. Przemysłowa 4, Zamość ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów 4 497,- PLN 00 PKT 4 900,- PLN 9,78 PKT 5 00,- PLN 8,8 PKT 4 7,- PLN 00 PKT 5 7,- PLN 84,4 PKT 5 000,- PLN 86,74 PKT 4 7,- PLN 00 PKT ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO FIRM : STOWARZYSZENIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH,,NOVUM W LUBLINIE ul. Montażowa 6, 0-4 Lublin POZ. - PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 7,- PLN POZ. - PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 497,- PLN WARTOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( BEZ VAT ) : 6 850,- PLN UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE; Al. Racławickie, Lublin POZ. - PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 47,- PLN OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O.; ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów POZ. 4 - PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 7,- PLN POZ. 5 - PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 7,- PLN WARTOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( BEZ VAT ) : 6 850,- PLN znak sprawy : ZZP 6 / 09 POZ. ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ( dziedziny specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ul. Obrońców Pokoju 60/-, Gorzów Wlkp. WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ul. Sikorskiego 95, Gorzów Wlkp. AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OMNIBUS SP. Z O.O. ul. Kościuszki, Kłodzko MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% 5 087,- PLN 00 PKT 5 400,- PLN 00 PKT 5 400,- PLN 00 PKT ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO FIRMY : OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, ul. Obrońców Pokoju 60/-, Gorzów Wlkp. POZ. - PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 087,- PLN

4 WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO; ul. Sikorskiego 95, Gorzów Wlkp. POZ. - PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 400,- PLN AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OMNIBUS SP. Z O.O.; ul. Kościuszki, Kłodzko POZ. - PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 400,- PLN Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych została zawarta w dniu r. znak sprawy : ZZP 6 / 09 POZ. 5 ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ( 5 dziedzin specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ul. Piotrkowska 7, Łódź MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% 5 0,- PLN 00 PKT - - brak ofert brak ofert brak ofert brak ofert - - ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO FIRMY : OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, ul. Piotrkowska 7, Łódź POZ. - PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 0,- PLN Postępowanie w zakresie pozostałych pozycji powyższego zamówienia : Poz. - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek, Poz. - Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek, Poz. 4 - Pielęgniarstwo położnicze dla położnych, Poz. 5 - Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek, zostało unieważnione na podstawie art. 9, ust., pkt ) Ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr /007, poz.655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz.058 ), ponieważ na te pozycje nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. znak sprawy : ZZP 64 / 09 POZ. 6 ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ( 6 dziedzin specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ul. Szlak 6, -5 Kraków ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ul. Szlak 6, -5 Kraków MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ul. Szlak 6, -5 Kraków POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE ul. Stawki A, 00-9 Warszawa MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% 997,- PLN 00 PKT 4 000,- PLN 99,9 PKT 4 00,- PLN 00 PKT 4 00,- PLN 00 PKT 5 450,- PLN oferta odrzucona */ 4

5 4 5 6 ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ul. Szlak 6, -5 Kraków 4 000,- PLN 00 PKT 4 000,- PLN 00 PKT 4 000,- PLN 00 PKT JEDEN WYKONAWCA ZOSTAŁ WYKLUCZONY / JEDNA OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO FIRM : MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH; ul. Szlak 6, -5 Kraków POZ. - PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 997,- PLN POZ. - PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 00,- PLN POZ. - PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 00,- PLN POZ. 6 - PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 000,- PLN WARTOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( BEZ VAT ) : ,- PLN ( łącznie 00 miejsc szkoleniowych ) Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych została zawarta w dniu r. OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O.; ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów POZ. 4 - PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 000,- PLN POZ. 5 - PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 000,- PLN WARTOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( BEZ VAT ) : ,- PLN */ - dot. szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA KARDIOLOGICZNEGO ( POZ. OFERTA NR ) : POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE, ul. Stawki a/-, 00-9 Warszawa, zostało wykluczone z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy : ZZP 64 / 09 poz. na podstawie art. 4 ust. pkt Ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr /007, poz.655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz.058 ), a tym samym jego oferta stosownie do treści art.4 ust.4 U. P.z.p. została odrzucona. UZASADNIENIE : OFERTA Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z siedzibą w Warszawie złożona w przedmiotowym postępowaniu znak sprawy : ZZP 64 / 09 na poz. nie spełnia warunku określonego na str. 4 SIWZ w Rozdz. IV. ust., ponieważ wykonawca nie złożył wymaganych przez zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. potwierdzających uprawnienia podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ( brak kopii Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w sprawie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek w województwie małopolskim ). Przesłany przez MORPiP dokument zapewniający uzyskanie wpisu, ze wskazaniem daty dokonania wpisu, podpisany przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia wpłynął do zamawiającego po terminie wyznaczonym na uzupełnienie dokumentów. znak sprawy : ZZP 65 / 09 POZ. 8 ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM ( 8 dziedzin specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) 4 4 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY ul. J. Aleksandrowicza 5, 6-67 Radom ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów ZESPÓŁ OŚWIATOWO KONSULTACYJNY PROFESOR SP. Z O.O. ul. Kilińskiego, Płock WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 6, 0-09 Warszawa INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Al. Dzieci Polskich 0, Warszawa RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI Pl. Jagielloński 5, Radom ZESPÓŁ OŚWIATOWO KONSULT. PROFESOR SP. Z O.O. ul. Kilińskiego, Płock WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 6, 0-09 Warszawa SAMODZIELNY PUBL. SPECJAL. SZPITAL ZACHODNI IM. JANA PAWŁA II ul. Daleka, Grodzisk Mazowiecki RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO ul. Tochtermana, 6-60 Radom MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% 400,- PLN 00 PKT 4 7,- PLN 99,5 PKT 4 40,- PLN 99,08 PKT 4 800,- PLN 89,58 PKT 5 00,- PLN 00 PKT 5 00,- PLN 86,54 PKT 4 500,- PLN 00 PKT 4 890,- PLN 00 PKT 5 00,- PLN 95,88 PKT 5 000,- PLN 97, 80 PKT 5

6 5 ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów 4 700,- PLN 00 PKT brak ofert WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY ul. J. Aleksandrowicza 5, 6-67 Radom INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Al. Dzieci Polskich 0, Warszawa 4 50,- PLN 00 PKT 5 00,- PLN 00 PKT ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO FIRM : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W RADOMIU; ul. J. Aleksandrowicza 5, 6-67 Radom POZ. - PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 00,- PLN POZ. 7 - PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 50,- PLN WARTOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( BEZ VAT ) : 750,- PLN INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA ; Al. Dzieci Polskich 0, Warszawa POZ. - PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 00,- PLN POZ. 8 - PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 00,- PLN WARTOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( BEZ VAT ) : 6 850,- PLN Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych została zawarta w dniu r. ZESPÓŁ OŚWIATOWO - KONSULTACYJNY PROFESOR SP. Z O.O.; ul. Kilińskiego, Płock POZ. - PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 500,- PLN WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY; ul. Żwirki i Wigury 6, 0-09 Warszawa POZ. 4 - PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 890,- PLN Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych została zawarta w dniu r. OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O.; ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów POZ. 5 - PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 700,- PLN Postępowanie w zakresie Poz. 6 powyższego zamówienia ( Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek ), zostało unieważnione na podstawie art. 9, ust., pkt ) Ustawy- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr /007, poz.655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz.058 ), ponieważ na tę pozycję nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. znak sprawy : ZZP 66 / 09 POZ. ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ( dziedziny specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OMNIBUS SP. Z O.O. ul. Kościuszki, Kłodzko MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% 5 00,- PLN 00 PKT 6

7 AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OMNIBUS SP. Z O.O. ul. Kościuszki, Kłodzko 5 00,- PLN 00 PKT - - brak ofert - - ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO FIRMY : AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OMNIBUS SP. Z O.O.; ul. Kościuszki, Kłodzko POZ. - PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 00,- PLN POZ. - PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 00,- PLN WARTOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( BEZ VAT ) : 6 850,- PLN Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych została zawarta w dniu r. Postępowanie w zakresie Poz. powyższego zamówienia ( Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek ), zostało unieważnione na podstawie art. 9, ust., pkt ) Ustawy- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr /007, poz.655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz.058 ), ponieważ na tę pozycję nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. znak sprawy : ZZP 67 / 09 POZ. 4 ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE PODKAPRPACKIM ( 4 dziedziny specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% - - brak ofert - - ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów 4 000,- PLN oferta odrzucona */ ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów 4 900,- PLN 00 PKT 4 ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów 5 000,- PLN 00 PKT JEDEN WYKONAWCA ZOSTAŁ WYKLUCZONY / JEDNA OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO FIRMY : OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O.; ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów POZ. - PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 900,- PLN POZ. 4 - PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 000,- PLN WARTOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( BEZ VAT ) : 6 850,- PLN Postępowanie w zakresie pozostałych pozycji powyższego zamówienia : Poz. - Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Poz. - Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek, zostało unieważnione na podstawie art. 9, ust., pkt ) Ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr /007, poz.655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz.058 ), ponieważ na te pozycje nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. */ - dot. szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO ( POZ. OFERTA NR ) : OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O., ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów, został wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy : ZZP 67 / 09 poz. na podstawie art. 4 ust. pkt Ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr /007, poz. 655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz. 058 ), a tym samym jego oferta stosownie do treści art. 4 ust. 4 U. P.z.p. została odrzucona. UZASADNIENIE : OFERTA Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie złożona w przedmiotowym postępowaniu znak sprawy : ZZP 67 / 09 na poz. nie spełnia warunku określonego w SIWZ na str. 4 w Rozdz. IV. ust., ponieważ wykonawca nie złożył wymaganych przez zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. potwierdzających uprawnienia podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ( brak właściwego Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w sprawie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek w województwie podkarpackim ). Przesłany dokument zapewniający uzyskanie wpisu, ze wskazaniem daty dokonania wpisu, podpisany przez Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych potwierdza, że wystąpienie miało miejsce w dniu maja 009r., a więc nastąpiło po terminie składania ofert ( złożone dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia ). znak sprawy : ZZP 68 / 09 POZ. ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) 7

8 W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM ( dziedziny specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% AKE ORDO SP. Z O.O. ul. Elektryczna, Białystok 5 500,- PLN 00 PKT NZOZ OMNI - MED Zofia Stojak ul. Św. Rocha lok. /7, Białystok 5 000,- PLN 00 PKT - - brak ofert - - ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ ( NAJTAŃSZĄ ) UZNANO OFERTĘ FIRMY : AKE ORDO SP. Z O.O. ; ul. Elektryczna, Białystok POZ. - PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 500,- PLN Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych została zawarta w dniu r. NZOZ OMNI - MED Zofia Stojak; ul. Św. Rocha lok. /7, Białystok POZ. - PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 000,- PLN Postępowanie w zakresie Poz. powyższego zamówienia ( Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek ), zostało unieważnione na podstawie art. 9, ust., pkt ) Ustawy- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr /007, poz.655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz.058 ), ponieważ na tę pozycję nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. znak sprawy : ZZP 69 / 09 POZ. 4 ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ( 4 dziedziny specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU ul. Wyczółkowskiego 7, Gdańsk 4 67,- PLN 00 PKT - - brak ofert - - PULS-MEDIC SP. Z O.O. ul. Chałubińskiego, Gdańsk 5 500,- PLN 00 PKT 4 KORA CENTRUM SZKOLEŃ ul. Kolberga 5, 8-88 Sopot 5 500,- PLN 00 PKT ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ ( NAJTAŃSZĄ ) UZNANO OFERTĘ FIRMY : OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU ; ul. Wyczółkowskiego 7, Gdańsk POZ. - PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 67,- PLN PULS-MEDIC SP. Z O.O. ; ul. Chałubińskiego, Gdańsk POZ. - PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 500,- PLN Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych została zawarta w dniu r. KORA CENTRUM SZKOLEŃ ; ul. Kolberga 5, 8-88 Sopot 8

9 POZ. 4 - PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 500,- PLN Postępowanie w zakresie Poz. powyższego zamówienia ( Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek ), zostało unieważnione na podstawie art. 9, ust., pkt ) Ustawy- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr /007, poz.655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz.058 ), ponieważ na tę pozycję nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. znak sprawy : ZZP 70 / 09 POZ. 6 ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ( 6 dziedzin specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ul. Francuska 6, Katowice 4 50,- PLN 00 PKT - - brak ofert - - OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ul. Francuska 6, Katowice SPHINX BIURO KONSULTIGOWE Jan Żelechowski ul.g.roweckiego - Grota 9B, 4-4 Częstochowa 4, skr ,- PLN 00 PKT 5 50,- PLN 8,6 PKT brak ofert POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE ul. Stawki A, 00-9 Warszawa OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ul. Francuska 6, Katowice 5 450,- PLN 00 PKT 4 7,- PLN 00 PKT ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO FIRM : OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KATOWICACH ; ul. Francuska 6, Katowice POZ. - PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 50,- PLN POZ. - PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 7,- PLN POZ. 6 - PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 7,- PLN WARTOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( BEZ VAT ) : 00,- PLN ( łącznie 75 miejsc szkoleniowych ) POLSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE ; ul. Stawki A, 00-9 Warszawa POZ. 5 - PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 450,- PLN Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych została zawarta w dniu r. Postępowanie w zakresie pozostałych pozycji powyższego zamówienia : Poz. - Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek, Poz. 4 - Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek, zostało unieważnione na podstawie art. 9, ust., pkt ) Ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr /007, poz.655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz.058 ), ponieważ na te pozycje nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. znak sprawy : ZZP 7 / 09 POZ. ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ( dziedziny specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% 4 800,- PLN 00 PKT 4 7,- PLN 00 PKT 9

10 OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR HIPOKRATES Joanna Strzałka ul. Mickiewicza 0, 5-5 Kielce ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR HIPOKRATES Joanna Strzałka ul. Mickiewicza 0, 5-5 Kielce 4 900,- PLN 88,5 PKT 4 7,- PLN 00 PKT 4 900,- PLN 88,5 PKT ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ ( NAJTAŃSZĄ ) UZNANO OFERTĘ FIRMY : OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SP. Z O.O.; ul. Mochnackiego, 5-06 Rzeszów POZ. - PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 800,- PLN POZ. - PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 7,- PLN POZ. - PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 4 7,- PLN WARTOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( BEZ VAT ) : 5 75,- PLN ( łącznie 75 miejsc szkoleniowych ) znak sprawy : ZZP 7 / 09 POZ. ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO - MAZURSKIM ( dziedziny specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% - - brak ofert - - GRUPA OSB S.C. Bożena Ziomek i Adam Ziomek ul. Murzynowskiego 0, Olsztyn 5 450,- PLN 00 PKT - - brak ofert - - ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ ( NAJTAŃSZĄ ) UZNANO OFERTĘ FIRMY : GRUPA OSB S.C. Bożena Ziomek i Adam Ziomek ; ul. Murzynowskiego 0, Olsztyn POZ. - PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 450,- PLN Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych zostanie zawarta najpóźniej w dniu r. Postępowanie w zakresie pozostałych pozycji powyższego zamówienia : Poz. - Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Poz. - Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek, zostało unieważnione na podstawie art. 9, ust., pkt ) Ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr /007, poz.655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz.058 ), ponieważ na te pozycje nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. znak sprawy : ZZP 7 / 09 POZ. 7 ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ( 7 dziedzin specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% - - brak ofert brak ofert brak ofert AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OMNIBUS SP. Z O.O. ul. Kościuszki, Kłodzko 5 00,- PLN 00 PKT brak ofert brak ofert brak ofert - - ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ ( NAJTAŃSZĄ ) UZNANO OFERTĘ FIRMY : AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OMNIBUS SP. Z O.O. ; ul. Kościuszki, Kłodzko 0

11 POZ. 4 - PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 00,- PLN Postępowanie w zakresie pozostałych pozycji powyższego zamówienia : Poz. - Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Poz. - Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek, Poz. - Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek, Poz. 5 - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek, Poz. 6 - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek, Poz. 7 - Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek, zostało unieważnione na podstawie art. 9, ust., pkt ) Ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr /007, poz.655 ze zm. Dz.U. Nr 7/008, poz.058 ), ponieważ na te pozycje nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. znak sprawy : ZZP 74 / 09 POZ. 5 ( opubl. w TED Nr 009/S z dnia r.) W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ( 5 dziedzin specjalizacji x 5 miejsc szkoleniowych ) 4 5 OŚRODEK KSZTAŁCENIA EZA S.C. ul. Dubois 7, 7-60 Szczecin SZCZECIŃSKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ul. Ks. Bogusława 0, 70-4 Szczecin SZCZECIŃSKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ul. Ks. Bogusława 0, 70-4 Szczecin POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA ul. Rybacka, Szczecin GOSP. POM. PRZY ZACHODNIOPOM. C O i P Z ul. Odzieżowa, 7-50 Szczecin MIEJSCA SZKOL. JEDYNE KRYTERIUM - CENA 00% 5 00,- PLN 00 PKT 5 00,- PLN 00 PKT 5 00,- PLN 00 PKT 5 00,- PLN 00 PKT 5 00,- PLN 00 PKT ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO FIRM : OŚRODEK KSZTAŁCENIA EZA S.C. Grzybek Ewa Irena, Brzozowska Anna Ewa; ul. Dubois 7, 7-60 Szczecin POZ. - PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 00,- PLN SZCZECIŃSKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ; ul. Ks. Bogusława 0, 70-4 Szczecin POZ. - PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 00,- PLN POZ. - PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 00,- PLN WARTOŚĆ PRZEDMIOTU KONTRAKTU CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ( BEZ VAT ) : 6 850,- PLN POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA STUDIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO; ul. Rybacka, Szczecin POZ. 4 - PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE DLA POŁOŻNYCH - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 00,- PLN Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych została zawarta w dniu r. GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY ZACHODNIOPOMORSKIM CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA W SZCZECINIE; ul. Odzieżowa, 7-50 Szczecin POZ. 5 - PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK - 5 miejsc szkoleniowych koszt brutto miejsca szkoleniowego : 5 00,- PLN

12 Pielęgniarek i Położnych z ww. organizatorem szkoleń specjalizacyjnych została zawarta w dniu r. Łącznie wybrano 5 oferty ( 5 dziedziny specjalizacji x 5 uczestników = 5 miejsc szkoleniowych ) Kwota dofinansowania łącznie : ,- PLN

POZ. 2 - PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK - 25 miejsc szkoleniowych koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 437,- PLN

POZ. 2 - PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK - 25 miejsc szkoleniowych koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 5 437,- PLN Warszawa, dnia 0 maja 009r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT - I EDYCJA 009 DOT. DOFINANSOWANIA MAKSYMALNIE DO 74 SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ( RAZEM DO 850 MIEJSC SZKOLENIOWYCH )

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU : ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO OFERTY FIRM :

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU : ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO OFERTY FIRM : Warszawa, dnia 4 kwietnia 008r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT - I EDYCJA 008 DOT. DOFINANSOWANIA MAKSYMALNIE DO 7 SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ( RAZEM DO 800 MIEJSC SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU : ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO OFERTY FIRM :

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU : ZA NAJKORZYSTNIEJSZE ( NAJTAŃSZE ) UZNANO OFERTY FIRM : WYNIK ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWAŃ - I EDYCJA 008 DOT. DOFINANSOWANIA MAKSYMALNIE DO 7 SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ( RAZEM DO 800 MIEJSC SZKOLENIOWYCH ) ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

NR OFERTY, NAZWA / ADRES / SIEDZIBA WYKONAWCY. ul. Trzebnicka 42 pok. 14, 50-230 Wrocław 4836,- 76,16 PKT

NR OFERTY, NAZWA / ADRES / SIEDZIBA WYKONAWCY. ul. Trzebnicka 42 pok. 14, 50-230 Wrocław 4836,- 76,16 PKT OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT - I EDYCJA 2013 DOT. DOFINANSOWANIA MAKSYMALNIE DO 74 SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH X 25 UCZESTNIKÓW ( RAZEM DO 1850 MIEJSC SZKOLENIOWYCH ) Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 155, 02-3 WARSZAWA OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA procedura znak: ZZP 01/10 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia niniejszym

Bardziej szczegółowo

POZ. 1 - PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK - 25 miejsc szkoleniowych koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 937,- PLN

POZ. 1 - PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE DLA PIELĘGNIAREK - 25 miejsc szkoleniowych koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 937,- PLN UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - I EDYCJA 0 DOT. DOFINANSOWANIA MAKSYMALNIE DO 7 SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ( RAZEM DO 850 MIEJSC SZKOLENIOWYCH ) ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT Warszawa, dnia 27 października 2017 r. ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA; 02 326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, pok.115, tel. 22/ 88 33 512, faks: 22/ 88

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 2. Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek 3. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych do dofinansowania z budżetu państwa w latach 2007-2008, z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych w poszczególnych województwach Lp

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2016 ROK. Stowarzyszenie im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim. ERUDIO Bartosz Zarębski w Łodzi

PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2016 ROK. Stowarzyszenie im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim. ERUDIO Bartosz Zarębski w Łodzi PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2016 ROK L.p. Sesja Dziedzina Nazwa organizatora Planowana liczba osób zdających Stowarzyszenie im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim ERUDIO Bartosz Zarębski w Łodzi Ośrodek Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E O F E R T OTWARTYCH W DNIU 01.07.2015 R.

Z E S T A W I E N I E O F E R T OTWARTYCH W DNIU 01.07.2015 R. I EDYCJA - PRZETARGI NIEOGRANICZONE : ZZP 73 88 / 15 - WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Razem maksymalnie 1 850 miejsc szkoleniowych (

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT - I EDYCJA 2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT - I EDYCJA 2013 Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT - I EDYCJA 2013 POT. DOFINANSOWANIA MAKSYMALNIE 00 74 SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH X 25 UCZESTNIKÓW ( RAZEM DO1850

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r.

Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. lubelskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie Województwo Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. z podziałem na województwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE, 0- WARSZAWA Warszawa, dnia //0 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 80/ Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2017 ROK

PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2017 ROK PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2017 ROK L.p. Sesja Dziedzina Nazwa organizatora 1. wiosenna Organizacja i zarządzanie Krystyna Walewska Centrum Edukacji i Rozwoju Osobistego Ceiro w Łodzi Planowana liczba

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2019 ROK dla szkoleń specjalizacyjnych realizowanych na podstawie programów obowiązujących od 24 sierpnia 2015 r.

PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2019 ROK dla szkoleń specjalizacyjnych realizowanych na podstawie programów obowiązujących od 24 sierpnia 2015 r. PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2019 ROK dla szkoleń specjalizacyjnych realizowanych na podstawie programów obowiązujących od 24 sierpnia 2015 r. L.p. Sesja Dziedzina Nazwa organizatora Planowana liczba

Bardziej szczegółowo

PLAN PAŃSTWOWYCH EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH NA 2018 ROK

PLAN PAŃSTWOWYCH EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH NA 2018 ROK PLAN PAŃSTWOWYCH EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH NA 2018 ROK L.p. Sesja Dziedzina Nazwa organizatora 1. wiosenna anestezjologiczne i intensywnej opieki Uniwersytet Medyczny w Lublinie Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PAŃSTWOWYCH EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH NA 2018 ROK

PLAN PAŃSTWOWYCH EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH NA 2018 ROK PLAN PAŃSTWOWYCH EGZAMINÓW SPECJALIZACYJNYCH NA 2018 ROK L.p. Sesja Dziedzina Nazwa organizatora 1. wiosenna anestezjologiczne i intensywnej opieki Uniwersytet Medyczny w Lublinie Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

Bardziej szczegółowo

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek. 3. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek. 3. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek Wykaz Organizatorów, którzy będą realizować specjalizacje dofinansowane przez Ministra Zdrowia, które rozpoczną się w roku 2016 z uwzględnieniem dziedzin specjalizacji oraz podziałem na województwa WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT DOT. DOFINANSOWANIA MAKSYMALNIE DO 74 SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ( RAZEM DO 1850 MIEJSC SZKOLENIOWYCH ) Warszawa, dnia 23 lipca 2015r. ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 55, 0-6 WARSZAWA Warszawa, dnia 0/0/0 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 9/, poz.-0 Zakład Zamówień Publicznych przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 55, 0-6 WARSZAWA Warszawa, dnia 7/0/0 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 0/, POZ. - Zakład Zamówień Publicznych przy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2018 ROKU

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2018 ROKU ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2018 ROKU Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych mgr Maria Jolanta Królak Opracowanie: Biuro Analiz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2017 ROKU

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2017 ROKU ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2017 ROKU Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych mgr Maria Jolanta Królak Opracowanie: Elżbieta Dudek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI JESIENNEJ 2017 ROKU

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI JESIENNEJ 2017 ROKU ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI JESIENNEJ 2017 ROKU Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych mgr Maria Jolanta Królak Opracowanie: Elżbieta Dudek

Bardziej szczegółowo

wszystkie dziedziny dla pielęgniarek j.w. j.w. j.w. j.w. j.w.

wszystkie dziedziny dla pielęgniarek j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. WYKAZ TOWARZYSTW NAUKOWYCH I STOWARZYSZEŃ ZAWODOWYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Nazwa towarzystwa naukowego lub Lp. stowarzyszenia zawodowego pielęgniarek i położnych 1. Pielęgniarskie Białymstoku Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE, 0-6 WARSZAWA Warszawa, dnia 7/0/0 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 9/, POZ. - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 55, 0-6 WARSZAWA Warszawa, dnia 07/0/0 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 6/, POZYCJE: - 6 Zakład Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w Polsce. Departament Pielęgniarek i Położnych, sierpień 2016 r.

Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w Polsce. Departament Pielęgniarek i Położnych, sierpień 2016 r. Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w Polsce Departament Pielęgniarek i Położnych, sierpień 2016 r. 2 Podstawa prawna wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska Poznań 21.11.2014 Wczoraj: LATA OSIEMDZIESIĄTE I DZIEWIĘĆDZIESIĄTE UBIEGŁEGO STULECIA CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Warszawa, 7 lipca 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2014r. Warszawa, 7 lipca 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 8.237 w tym na 2014 : 6.626 na 2015 : 1.532 na 2016 : 79 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 11.490 w tym na 2014 : 8.442 na 2015 : 2.691 na 2016 : 356 na 2017

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 1 z 5 2012-02-23 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzpprzymz.pl Warszawa: ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP-34/12, POZ. 1 WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223708-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2018/S 098-223708 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110.698 w tym na 2014 : 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 26.045 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110 445 w tym na 2014 9 141 na 2015 21 888 na 2016 27 085 na 2017 26 539 na 2018 25 792 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 62.293 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 28.108 na 2017: 3.120 na 2018: 36 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 46.873 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 14.556 na 2017: 1.278 na 2018: 10 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 94.258 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.577 na 2018: 11.567 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 73.279 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.104 na 2017: 13.388 na 2018: 1.758 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 95.959 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.385 na 2018: 13.460 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 98.073 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 13.420 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 70.738 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.132 na 2017: 12.421 na 2018: 156 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 76.160 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 13.094 na 2018: 4.952 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2018 r. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego w programie MdM stan na 31.12.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110 402 w tym na 2014

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110.711 w tym na 2014 : 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 26.058 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

Wykaz beneficjentów w VII edycji Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Wykaz beneficjentów w VII edycji Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Wykaz beneficjentów w VII edycji Działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Konkurs Obszar realizacji Beneficjent Dane kontaktowe beneficjenta Planowana liczba Wartość

Bardziej szczegółowo

SZANSE ZATRUDNIENIA PŁACE KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

SZANSE ZATRUDNIENIA PŁACE KSZTAŁCENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SZANSE ZATRUDNIENIA Położne zwykle pracują na etatach w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej (czyli przychodniach zdrowia), gabinetach i przychodniach specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:24:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:24:53 Numer KRS: Strona 1 z 8 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Lp Nazwa ośrodka i adres 1. Medyczne Centrum 2. Medyczne Centrum 3. Medyczne Centrum 4. Medyczne Centrum Nazwa kursu, specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 14-15.09.2013 r godz 8,00 28-29.09.2013 r godz 8,00 05-06.10.2013 r godz 8,00 12-13.10.2013 r godz 8,00 26-27.10.2013 r godz 8,00

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223998-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2018/S 098-223998 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2012/S 100-166543. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2012/S 100-166543. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166543-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2012/S 100-166543 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień 07-06-2019 lp. miejscowość adres nazwa placówki 1. Chorzów ul. Wolności 1A 4 Oddział w Chorzowie 2.

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu. Nazwa organizatora kształcenia. Adres NIP Rodzaj kształcenia Dziedzina kształcenia Lublin ul. Graniczna 4

Numer wpisu. Nazwa organizatora kształcenia. Adres NIP Rodzaj kształcenia Dziedzina kształcenia Lublin ul. Graniczna 4 Rejestr organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wpisanych do rejestru organizatorów kształcenia prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Numer wpisu

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

upadłość konsumencka rocznie

upadłość konsumencka rocznie Upadłości konsumenckie w 2018 r. W 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 6570 upadłości konsumenckich wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy Nr oferty WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy 1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki 2 RADOMSKA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks.

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi. ul.ks. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków/Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu L.P. MIASTO PLACÓWKA (woj. lubelskie) 1 Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 9, tel. 083/ 342-58-53, e-mail: mikapzg@wp.pl (woj. podlaskie) 2 Białystok 3 Bielsko-Biała 15-660 Białystok ul.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226296-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkolenia specjalistycznego 2018/S 099-226296 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Wrocław ul. Skłodowskiej-Curie 73/77

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Wrocław ul. Skłodowskiej-Curie 73/77 Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL

Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Załącznik nr 1 Lista instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL Komponent centralny Instytucja Pośrednicząca Kontakt Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) 1. Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Wrocław ul. Skłodowskiej-Curie 73/77

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Wrocław ul. Skłodowskiej-Curie 73/77 Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ZMIANY W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZMIANY W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Od 24 sierpnia 2015 roku obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. W programach zrezygnowano

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla części 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 i unieważnieniu dla części 9

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla części 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 i unieważnieniu dla części 9 67-00 Głogów ul. Sikorskiego 67-00 Głogów Al.Wolności tel./fax (76) 7-7-950, tel. kom 7 506 60 Głogów, dnia 0 czerwca 0 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR /0 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE Dziedzina Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA W STYCZNIU 2009 ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 2/2009 5 marca 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Nafta lotnicza 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Nafta lotnicza 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148689-2017:text:pl:html -Warszawa: Nafta lotnicza 2017/S 077-148689 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław tel.: (71) 339-80-21 wew. 190 fax.: (71) 339-79-12 http://www.dodr.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław tel.: (71) 339-80-21 wew. 190 fax.: (71) 339-79-12 http://www.dodr. Wykaz Beneficjentów w I edycji działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Konkurs Obszar realizacji Beneficjent Temat 1. Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 204 ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Dziedzina Miejsce prowadzenia kształcenia

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a n a b ó r na kurs doskonalący dla DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

o g ł a s z a n a b ó r na kurs doskonalący dla DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA ul. Gorbatowa 15/7 07 410 Ostrołęka tel./fax (0 29) 760 44 36 e-mail: stow.oaza@wp.pl o g ł a s z a n a b ó r na kurs

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień )

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień ) Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 05.01.2018) L.p. Jednostka organizacyjna prowadząca szkolenie Adres jednostki Komórka organizacyjna Adres komórki organizacyjnej Województwo

Bardziej szczegółowo

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.)

Lista jednostek szkolących w dziedzinie: FIZJOTERAPIA (stan na dzień 15.11.2011 r.) CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p.. 3 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Szanowne Koleżanki i Koledzy W związku z licznymi pytaniami w sprawie różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w załączeniu przesyłam oferty ośrodków kształcenia w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI 2013-2015

PODSUMOWANIE REALIZACJI 2013-2015 Projekt Systemowy Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa wspófinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus"

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus Wyniki konkursu regionach - 2010" W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 17 ofert. Wszystkie nadesłane oferty spełniały wymagania formalne i podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję konkursową. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul. Kujawska Białystok ul.

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul. Kujawska Białystok ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul. Kujawska Białystok ul.

STAŻ KIERUNKOWY W ZAKRESIE HIGIENY. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi 1. ul. Kujawska Białystok ul. Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA (stan na dzień

Bardziej szczegółowo