Biuletyn projektu WAB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn projektu WAB"

Transkrypt

1 Biuletyn projektu WAB Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Konferencja okresowa projektu WAB Od partnera wiodącego: Gmina Trelleborg, Szwecja Prezentujemy wydanie specjalne biuletynu projektu WAB, podsumowujące konferencję okresową projektu, która odbyła się w Gdańsku 25 stycznia Gospodarzem był Samorząd Województwa Pomorskiego. Zespół projektowy WAB z gminy Trelleborg chciałby przy tej okazji podziękować wszystkim organizatorom i uczestnikom konferencji. Z przyjemnością odnotowaliśmy tak duże zainteresowanie. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat projektu WAB i jego wyników. Wszystkie prezentacje są dostępne na stronie Można również obejrzeć prezentacje, klikając na towarzyszące zdjęcia. W celu uzyskania dalszych informacji na temat projektu Mokradła, Glony i Biogaz (Wetlands Algae Biogas - WAB), obejmujących sprawozdania, aktualności i poprzednie wydania biuletynu projektu, prosimy odwiedzić stronę Pan Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego oficjalnie otworzył konferencję i przywitał wszystkich zebranych. Photo Zdjęcie: Sławomir Lewandowski Photo Zdjęcie: Patrick Finnis Pierwsze prezentacje przedstawili: Anna Korzeniowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Sten Björk, przewodniczący Komitetu Sterującego projektu WAB. Prosimy kliknąć na zdjęcia, zamieszczone poniżej, aby obejrzeć pełne prezentacje.

2 2 POMCERT, Agnieszka Kozak Łączna długość cieków wodnych w województwie pomorskim wynosi ok km rzek i 2000 km kanałów, które odwadniają obszar o powierzchni ponad km 2, niosąc zanieczyszczenia i nadmierną biomasę. Jakość wody w tych ciekach wpływa istotnie na procesy ekologiczne, zachodzące w Morzu Bałtyckim. W celu redukcji dopływu substancji pokarmowych do Morza Bałtyckiego i zapewnienia dodatkowego składnika substratu do produkcji biogazu ten nadmiar biomasy roślinnej może być usuwany. Nasze badania pokazują, że biomasa może być efektywnie uzyskiwana ze stacji pomp i elektrowni wodnych, gdzie dzisiaj stanowi problem jako odpad. Jakość biomasy z roślin słodkowodnych różni się nieco od jakości popularnych roślin energetycznych, wykorzystywanych w produkcji biogazu. Łatwiej i taniej jest transportować biomasę suchą. Dlatego zaproponowano system zbierania i suszenia biomasy uzyskiwanej w elektrowniach wodnych i stacjach pomp. Oszacowano, że całkowity potencjał możliwej do uzyskania biomasy roślin słodkowodnych wynosi w województwie pomorskim od do ton rocznie, a w rejonie Gdańska od do tony/rok. Królewska Politechnika w Sztokholmie, Prof. Fredrik Gröndahl We współpracy z gminą Trelleborg na południu Szwecji rozpoczęto projekt, obejmujący systemową analizę wszystkich etapów od zbioru glonów z Morza Bałtyckiego do produkcji biogazu. Projekt analizuje aspekty ekologiczne, społeczne i technologiczne w całym łańcuchu produkcji. W projekcie dokonuje się również porównania z innymi rodzajami biomasy, jak trzcina i omułki. Projekt rozpoczął się latem 2009 r. i będzie kontynuowany do roku Projekt zbada, czy zakładanie mokradeł, zbiory trzciny i glonów i hodowla omułków w strefie brzegowej oraz sinic na otwartym morzu może stanowić podstawę zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych na obszarze Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest ocena zrównoważenia z perspektywy ekologicznej, gospodarczej i społecznej oraz analiza zarówno technologii, jak i ilości dostępnych zasobów naturalnych na tym obszarze. Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z gminą Trelleborg na południu Szwecji i z przedsiębiorstwami, działającymi na jej terenie. Istnieje niewiele analiz naukowych, oceniających zrównoważenie projektu, który stara się zastosować całościowe podejście. W dzisiejszym społeczeństwie opracowywanie rozwiązań technologicznych dla problemów ekologicznych jest obszarem badań o wysokim priorytecie. Jeśli projekt odniesie sukces, może posłużyć za model rozwiązywania problemów zrównoważenia ekologicznego na terenach przybrzeżnych.

3 3 IOPAN, Instytut Oceanologii PAN Prof. Grazyna Kowalewska W lipcu 2011 molo w Sopocie zainstalowano aparaturę pomiarową, złożoną z wieloparametrowej sondy i stacji meteorologicznej. Sonda wykonuje pomiary parametrów wody morskiej: zasolenia, temperatury, poziomu ph, ORP, mętności, rozpuszczonego tlenu, chlorofilu i fikocyjaniny, a stacja meteorologiczna pomiary temperatury powietrza, ciśnienia, wilgotności względnej, opadów atmosferycznych, nasłonecznienia (promieniowanie słoneczne), prędkości i kierunku wiatru. Pomiary zarówno parametrów wody morskiej, jak i powietrza są wykonywane co 3 sekundy. Opracowano system zbierania i przekazywania danych ze stacji monitorującej do Instytutu Oceanologii PAN. System zbierania danych składa się z serwera umieszczonego na molo i połączonego z czujnikami. Serwer ma połączenie światłowodowe z Urzędem Miasta w Sopocie i dalej poprzez Internet z Instytutem Oceanologii PAN. Dla serwera opracowano i zainstalowano oprogramowanie. Dane pomiarowe są rejestrowane i wstępnie przetwarzane (uśrednianie i usuwanie zbędnych informacji), a następnie udostępniane Instytutowi Oceanologii PAN poprzez Internet. W Instytucie dane są przetwarzane. Zarówno dane nieprzetworzone, jak i zbiory danych uśrednionych co 1,5,10, 30 minut, 1,12, 24 godziny, oraz dla 7 i 30 dni są przechowywane w Instytucie. Uśrednione wartości parametrów co 0,5 godz. z ostatnich 72 godzin są dostępne na stronie (http://www.iopan.gda.pl/marpolab/wykresy/wykresy.php?lang=english+version). Urząd Gospodarki Wodnej dla Zlewni Południowego Bałtyku (Sea River Basin District Authority), Niklas Holmgren, zastępca dyrektora. Można podać kilka powodów do zakładania mokradeł: zmniejszenie eutrofizacji (wszelkie działania dla osiągnięcia celów Bałtyckiego Planu Działań są potrzebne), zwiększenie różnorodności biologicznej, zmniejszenie dużych przepływów i wreszcie rekreacja. Od XIX wielu Szwecja utraciła 25% swoich terenów podmokłych, a 50% jest zniszczonych hydrologicznie. Wcześniej państwo szwedzkie subsydiowało działania na rzecz osuszania ziemi rolnej - teraz z kolei wspiera zakładanie mokradeł i magazynowanie wody. Istnieją dwa systemy finansowego wsparcia dla zakładania i utrzymywania mokradeł albo programy rozwoju obszarów wiejskich, finansowane przez UE, albo krajowy fundusz, dążący do osiągnięcia celów Bałtyckiego Planu Działań. Bardzo ważną sprawą jest opracowywanie planów i śledzenie informacji w krajowych bazach danych na temat obszarów, gdzie mokradła są najbardziej opłacalne, jeśli chodzi o zmniejszenie dopływu substancji biogenicznych do Morza Bałtyckiego.

4 4 Uniwersytet im.lineusza Prof. Catherine Legrand Jednym z objawów eutrofizacji w Morzu Bałtyckim jest nadmierny wzrost glonów, które gromadzą się w strefach przybrzeżnych, w bardzo płytkich wodach i na plażach. Gęste kożuchy z glonów mogą powodować brak tlenu lub warunki ubogie w tlen i w istotnym stopniu umniejszać walory rekreacyjne tych terenów. W projekcie WAB przeanalizowano komercyjne wykorzystanie zebranej z plaż biomasy glonowej do produkcji biogazu i potencjalny eksport pozostałości pofermentacyjnych jako bionawozu. Dostępność substratu z glonów jest różna w różnych porach roku w poszczególnych rejonach Południowego Bałtyku. W południowej Szwecji glony wyrzucone na plażach (biomasa) reprezentują potencjał do produkcji energii (biogaz), pokrywający zapotrzebowanie gospodarstw domowych rocznie. W Polsce niektóre gatunki zielenic - makroglonów z Morza Bałtyckiego rosną z powodzeniem w akwenach słodkowodnych województwa pomorskiego. Glony mają również wyjątkową zdolność akumulacji metali ciężkich, których zawartość może być naprawdę wysoka i toksyczna dla wyższych poziomów troficznych (ryb) w wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego. Zawartość kadmu w glonach może być nawet trzykrotnie wyższa na wybrzeżu Szwecji w porównaniu z wybrzeżem polskim. Wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnych wymaga wówczas procesu oczyszczania w celu obniżenia poziomów niektórych metali ciężkich, jak kadm, miedź i cynk. Ołów nie będzie problemem w Trelleborgu ani w Sopocie. Współfermentacja glonów, roślin wodnych i innych odpowiednich substratów zwiększy efektywność procesu biogazowego i obniży poziom metali ciężkich w pozostałości pofermentacyjnej, a tym samym będzie przyjazna dla środowiska. Zbiór glonów umożliwi usunięcie substancji biogenicznych i metali ciężkich z wód przybrzeżnych i ich redystrybucję w łańcuchu czystej energii. Gmina Trelleborg, Ellinor Tjernström i Matilda Gradin Część terenów otaczających Trelleborg, to jedne z najlepszych obszarów rolniczych w Europie, intensywnie uprawiane. Spływ nawozów z pól uprawnych powoduje nadmierny przyrost glonów nitkowatych z poważnymi konsekwencjami dla bioróżnorodności i walorów rekreacyjnych. Gmina Trelleborg przeprowadziła testy, wykorzystując różne maszyny do zbioru na dużą skalę wyrzuconych glonów z plaż. Przetestowano trzy metody zbioru: chwytak z wywrotką a za nimi grabie mechaniczne z maszyną do oczyszczania plaży, widły podbierające i maszyna specjalnie zaprojektowana do zbioru glonów w płytkiej wodzie, którą zbudowano w Trelleborgu. Najbardziej efektywnym sposobem zbioru glonów według przeprowadzonych testów okazał się chwytak z wywrotką, który zebrał 45 m3 wyrzuconych glonów na godzinę. Zebrany materiał miał dobrą jakość do produkcji biogazu, z niewielką zawartością piasku. Jednakże zastosowanie tej metody wymaga dodatkowego oczyszczenia plaży do celów rekreacyjnych.

5 5 Miasto Sopot, Kamila Wróbel Od wielu lat Sopot zmaga się z problemem glonów, pojawiających się na plażach Sopotu. Problem ma tendencję do powtarzania się latem i po każdym sztormie. Glony są silnie zbite poprzez działanie fal i wiatru, tworząc ścisłe warstwy kompostu z wodorostów od jednego do kilku metrów. Po tygodniu glony na spodzie zaczynają obumierać głównie z powodu braku światła. Rozkład ten wyczerpuje tlen w wodzie i naraża środowisko na warunki beztlenowe. Obumieranie części glonów skutkuje rozwojem bakterii, nieprzyjemnym zapachem i dużą ilością gnijących wodorostów. Jest to bardzo nieprzyjemne głównie dla ludzi na plaży. Do tej pory prowadzono jedynie usuwanie glonów z plaży. Udział w projekcie WAB umożliwił miastu testowanie technik zbioru pływających glonów z wody. Dlatego w kwietniu 2011 Miasto Sopot ogłosiło dwa otwarte przetargi na testowanie takich technik. Jednakże w przetargu nie wybrano żadnej instytucji i z tej racji w czerwcu władze miasta powierzyły nam to zadanie. Staramy się oczyszczać plażę z glonów przy zastosowaniu różnych technik. Samorząd Województwa Pomorskiego, Teresa Jakubowska Obecnie roczna produkcja energii w województwie pomorskim wynosi 2,8-2,9 TWh, a zużycie brutto 7,8 8,0 TWh (dane z lat ), zatem produkujemy zaledwie 30% potrzebnej energii. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii do roku 2025 zaplanowano budowę zakładu termicznego przetwarzania odpadów (10-15 MWe), nowych farm wiatrowych na lądzie ( MWe), farm wiatrowych na morzu ( MWe, alternatywnie do 1500 MWe), biogazownie (75-85 MWe), inne źródła energii odnawialnej (moc około 30 MW). Regionalna Strategia Energetyki przewiduje powstanie do roku biogazowni, z których uzyskany biogaz zapewniłby łączną produkcję energii elektrycznej na poziomie MWe. Obecnie w województwie pomorskim istnieje pięć rolniczych biogazowi. Wszystkie należą do przedsiębiorstwa POLDANOR S.A., a ich łączna moc zainstalowana wynosi 4,85 MWe. Ponadto trzy wysypiska i jedna oczyszczalnia ścieków produkują łącznie energię elektryczną z biogazu o mocy 4.6 MWe. Podsumowując: województwo pomorskie ma duży potencjał do produkcji biogazu głównie pochodzenia rolniczego potencjał biogazu szacuje się na ok.217 mln m 3, co odpowiada rocznej produkcji TJ energii elektrycznej na terenie województwa znajdują się 133 gospodarstwa hodowlane, to dobre warunki do budowy biogazowni rolniczych w ich okolicy Samorząd Województwa Pomorskiego będzie wspierać budowę scentralizowanych biogazowni rolniczych, prowadzących utylizację odpadów produkcyjnych na terenach o dużym zagęszczeniu gospodarstw hodowlanych w promieniu kilkunastu kilometrów.

6 6 PODR, Danuta Makowska. koordynator Analiza potencjału produkcji biogazu w województwie pomorskim, opracowana przez PODR, przyniosła następujące wnioski: Województwo pomorskie ma spory i niewykorzystany potencjał do produkcji biogazu; Substraty są bardzo rozproszone i należy doradzać budowę małych biogazowni rolniczych w regionie; Przy lokalizacji biogazowni należy unikać terenów zalewowych i obszarów chronionych (dla obniżenia ryzyka inwestycyjnego); Pomorscy rolnicy powinni zakładać mokradła na nieużytkach rolniczych i wykorzystywać rośliny wodnobłotne jako dodatkowy substrat do produkcji biogazu; Substraty, rozmieszczone w odległości większej niż 30 km od biogazowi, są nieopłacalne ze względu na koszty transportu; Budowa biogazowni rolniczych będzie miała istotny wpływ na wzrost produkcji energii elektrycznej i produkcji ciepła ze źródeł odnawialnych w województwie pomorskim; Produkcja biogazu przyczyni się do zróżnicowania źródeł dochodu dla rolników; Rozwój produkcji biogazu oferuje korzyści ekologiczne i ekonomiczne jak: zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, odpowiedzialną gospodarkę odpadami organicznymi i zwierzęcym nawozem naturalnym, zmniejszenie eutrofizacji, co poprawi walory turystyczne regionu, oszczędność energii konwencjonalnej i większą niezależność od zewnętrznych dostaw. W przyszłości biogazownie rolnicze będą traktowane jako inwestycje priorytetowe w województwie pomorskim. Norup Bioraff AB. Sven Norup, CEO/konsultant w projekcie WAB Zwykłe biogazownie Nietypowe biogazownie (2-etapy dla glonów, substrat stały, mikrokomory fermentacyjne) Biogard (zgłoszony patent) - metoda produkcji biogazu z istniejącego zmagazynowanego nawozu naturalnego Produkcja energii elektrycznej i uszlachetnianie biogazu do gazu napędowego Oddzielanie nawozu naturalnego do produkcji biogazu na fazę płynną i stałą.

7 7 POMCERT, Ksawery Kuligowski Eutrofizacja akwenów skutkuje nadmiernym przyrostem zarówno makroglonów morskich (GM) w Zatoce Gdańskiej, jak i roślin słodkowodnych (RS) w wodach województwa pomorskiego. Jednocześnie sektor produkcji biogazu poszukuje alternatywnych substratów. W ramach tego zadania przeprowadzono cztery eksperymenty fermentacji beztlenowej w kontrolowanych warunkach w mobilnym laboratorium, wykorzystując reaktory o pojemności 50 l do fermentacji suchej(<50% s.m.) i mokrej (<8% s.m.) z mieszaniem ciągłym dla substratu złożonego z (1) GM + obornik koński i (2) RS + obornik koński, zmieszanego w stosunku 1:1. W ciągu 80 dni trwania eksperymentu z suchej fermentacji uzyskano l/ kg s.m. biogazu, niezależnie od rodzaju substratu, a zawartość metanu nie przekroczyła 50%. Z fermentacji mokrej uzyskano 90 i 150 l/kg s.m. biogazu (180 i 370 l/kg smo) odpowiednio dla GM i RS, z zawartością metanu do 74%. Te wyniki mogą być przydatne przy planowaniu inwestycji biogazowej w tym regionie. Skandynawski Bank Inwestycyjny. Anders Alm, Senior Manager Fundusz BSAP (Bałtyckiego Planu Działań) jest zarządzany przez Skandynawski Bank Inwestycyjny (Nordic Investment Bank - NIB) oraz Nordycką Korporację Finansową na rzecz Środowiska (NEFCO) w oparciu o wpłaty stron Konwencji Helsińskiej. Do tej pory otrzymano wpłaty ze Szwecji i Finlandii, wynoszące 11 milionów Euro. Fundusz oferuje w pierwszym rzędzie dofinansowanie pomocy technicznej dla projektów, wspierających wdrażanie Bałtyckiego Planu Działań (BSAP) HELCOM. Bałtycki Plan Działań (BSAP) ma na celu pomoc w przywróceniu dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego. Fundusz BSAP przyjmuje wnioski od podmiotów publicznych i prywatnych o finansowanie prac w fazie wstępnej przed inwestycją, jak a) przygotowanie i rozwój projektu, studia wykonalności, biznesplany i modele przepływu środków pieniężnych; b) pomoc techniczna dla wsparcia instytucjonalnego; i c) zakup sprzętu dla celów demonstracyjnych. Ze szczególną uwagą spotkają się inicjatywy: obniżające obciążenie Morza Bałtyckiego substancjami biogenicznymi, dopływającymi z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, z rolniczych źródeł punktowych i rozproszonych; związane z recyklingiem substancji pokarmowych z osadów ściekowych, nawozu naturalnego, odpadów organicznych i zebranej biomasy poprzez produkcję biogazu i inne wykorzystanie. zmniejszające obciążenia substancjami toksycznymi i biogenicznymi z wysypisk, z zanieczyszczonej gleby; oraz w emisjach do wód i atmosfery; obniżające emisje substancji biogenicznych, ilość gatunków inwazyjnych i substancji toksycznych z transportu morskiego i pracy portów.

8 8 Zdjęcia z konferencji Zdjęcia Sławomir Lewandowski

Kompendium. Ocena Innowacyjnych i Zrównoważonych Sposobów Wykorzystania Zasobów Morza Bałtyckiego. Marzec

Kompendium. Ocena Innowacyjnych i Zrównoważonych Sposobów Wykorzystania Zasobów Morza Bałtyckiego. Marzec Kompendium Ocena Innowacyjnych i Zrównoważonych Sposobów Wykorzystania Zasobów Morza Bałtyckiego Marzec SUBMARINER Kompendium - - - - Wydawca: Instytut Morski w Gdańsku Disclaimer Niniejsze kompendium

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna zmienia świat

Energia odnawialna zmienia świat Energia odnawialna zmienia świat Dyrekcja Generalna ds. Energii Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii *: 00

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III

GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I PERSPEKTYWY ZIELONEJ EWOLUCJI POLSKICH TECHNOLOGII cz. III Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 GREENEVO RYNKI ZAGRANICZNE I

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI

DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI DOBRE PRAKTYKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ OSADAMI ŚCIEKOWYMI PURE project on urban reduction of eutrophication Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and European Neighbourhood

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA SZÓSTY RAPORT RZĄDOWY I PIERWSZY RAPORT DWULETNI DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Warszawa 2013 Sfinansowano ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat zielona energia Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15,

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: Piotr Kukla. Mariusz Bogacki. KATOWICE, grudzień 2006 r.

Wykonawcy: Piotr Kukla. Mariusz Bogacki. KATOWICE, grudzień 2006 r. PILOTOWY PROGRAM WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE LĘDZINY Wykonawcy: Piotr Kukla Mariusz Bogacki KATOWICE, grudzień 2006 r. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Edukacyjny poradnik o odnawialnych źródłach energii. Energia z wiatru

Edukacyjny poradnik o odnawialnych źródłach energii. Energia z wiatru Numer 3 (3) czerwiec 2013 r. ISSN 2083-9030 Sektor AGD-RTV intensywnie inwestuje w energię odnawialną» Str. 5 Edukacyjny poradnik o odnawialnych źródłach energii Energia odnawialna OZE w liczbach» Jak

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Opole 22-23 października 2009 roku Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Budowa biogazowni utylizacyjno-rolniczej o mocy 0,5 MW e w miejscowości Dyniska Nowe

Budowa biogazowni utylizacyjno-rolniczej o mocy 0,5 MW e w miejscowości Dyniska Nowe Studium Celowości dla projektu: Budowa biogazowni utylizacyjno-rolniczej o mocy 0,5 MW e w miejscowości Dyniska Nowe opracowane na potrzeby realizacji projektu: Budowa oferty inwestycyjnej województwa

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Pracę sfinansowano

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PROJEKT, WERSJA 2 Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna Wstępny projekt narodowego Planu Rozwoju 2007 2013 Warszawa, Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4

Bardziej szczegółowo

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 1 G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 2 AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZLECAJĄCY URZĄD GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE mgr inż. Ryszard Musiał AUTOR PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA ZAŁĄCZNIK Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2 1. WSTĘP... 3 2. FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA...3 3. FUNDUSZE I PROGRAMY POMOCOWE...6 Podstawowe zasady wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZARSZYN - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZARSZYN - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZARSZYN - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 Zarszyn 2011 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko 1/6/2011 lipiec 2011 ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN PROGRAMU Infrastruktura i Środowisko Chronimy środowisko z Funduszami Europejskimi FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich DOBRE PRAKTYKI Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich Fot. istockphoto.com Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy Szkolenie 4 4 6.07.2008 Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KARCZMISKA NA LATA 2015-2020 1 Skróty BEI CO2 GUS IPCC KOBIZE LCA MEI MSP NFOŚiGW OZE PGN POIiŚ RPO SEAP UE URE WFOŚiGW toe bazowa inwentaryzacja emisji (ang. Baseline

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych Zrównoważona produkcja biogazu Informator dla rolników ekologicznych Autorzy Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger (FiBL) We współpracy z Wolfgang Baaske, Mirosław Baściuk, Liliana Gamba, Fernando

Bardziej szczegółowo

Energia z przyszłością

Energia z przyszłością GRUDZIEŃ 2008 nr 01/2008 ISSN 1689-5703 redaktor prowadząca: Urszula Ciołeszyńska e-mail: redakcja@einnowacje.pl W S Z Y S C Y T W O R Z Y M Y I N N O W A C J E Wydawnictwo rekomendowane przez Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo