MARCIN ŚWIĘCICKI poseł na Sejm RP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARCIN ŚWIĘCICKI poseł na Sejm RP"

Transkrypt

1 MARCIN ŚWIĘCICKI poseł na Sejm RP W VII kadencji Sejmu pracowałem w Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki, Nadzwyczajnej Komisji ds. Ustaw Emerytalnych, w szeregu podkomisji, z których najważniejsza była Podkomisja Nadzwyczajna ds. realizacji ustaw o SKOK-ach, której przewodniczyłem. Działałem w grupach międzyparlamentarnych: ukraińskiej (jako wiceprzewodniczący), tajwańskiej, izraelskiej, kirgiskiej (jako wiceprzewodniczący), amerykańskiej i kazachskiej. Sprawozdanie poselskie za VII kadencję Sejmu ( ) Gospodarka FINANSE PUBLICZNE I BUDŻET W Komisji Finansów Publicznych należałem do posłów najczęściej zabierających głos, broniąc równowagi finansów publicznych. Udzielałem się w przeprowadzeniu przez Sejm ustaw budżetowych i okołobudżetowych. Byłem sprawozdawcą czterech ustaw ratyfikacyjnych dla umów z rajami podatkowymi. Przeprowadziłem przez Komisję Finansów poprawkę umożliwiającą wykorzystanie środków Kancelarii Prezydenta na rewitalizację Łazienek Królewskich, a także poprawkę umożliwiającą wykorzystanie środków budżetowych i pozabudżetowych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Demaskowałem kłamliwe twierdzenia, jakoby Polska znajdowała się w ruinie, pokazując prawdziwy sukces gospodarczy Polski. W ostatnich ośmiu latach wzrost gospodarczy Polski był najszybszy w UE: 24 proc., podczas gdy średnia w UE wynosiła 0,6 proc., mamy też spadające bezrobocie, zbudowano tysiące kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. SKOK-i Przewodniczyłem sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej ds. SKOK-ów, która pracowała w okresie marzec lipiec 2015 r. i odbyła 14 posiedzeń. Zwieńczeniem prac było przyjęcie przez Sejm sprawozdania mojego autorstwa. W przyjętym sprawozdaniu Sejm: 1. Potwierdził zasadność poddania SKOK-ów zewnętrznemu publicznemu nadzorowi, co jest zgodne z zaleceniami Światowej Rady Związków Kredytowych. 2. Wskazał na bierność Kasy Krajowej SKOK kontrolowanej przez Grzegorza Biereckiego wobec SKOK Wołomin, gdzie działała zorganizowana grupa przestępcza i doszło do ogromnych strat, dopiero Komisja Nadzoru Finansowego przekazała wnioski do prokuratury i wprowadziła nadzór komisaryczny. 3. Stwierdził brak właściwych regulacji dotyczących konfliktu interesów w systemie Kas. 4. Rekomenduje uszczelnienie kontroli nad finansowaniem działalności politycznej, aby nie były wykorzystywane do tego pieniądze SKOK-owiczów. 5. Rekomenduje następnemu Sejmowi powołanie komisji śledczej, która zbada nieprawidłowości poza kompetencjami Podkomisji. W debacie o gospodarce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

2 2 MARCIN ŚWIĘCICKI Gospodarka cd. PAŃSTWO PRZYJAZNE PRZEDSIĘBIORCOM Sejm uchwalił zasadę orzekania na korzyść podatnika w przypadku wątpliwości, przeprowadziliśmy deregulację kilkuset zawodów; wprowadziliśmy wiele zmian ułatwiających prowadzanie działalności gospodarczej i załatwianie spraw w urzędach. Rząd przygotował założenia do nowej ordynacji podatkowej, która wprowadzi prostsze i jasne podatki oraz spójne przepisy i ujednoliconą interpretację oraz założenia do nowego prawa działalności gospodarczej. W prawie polskim narosły dysproporcje między naruszeniami przepisów a ich konsekwencjami dla obywatela czy przedsiębiorcy. Opóźnienia w złożeniu sprawozdania czy niedopełnienia jakiś drobnych formalności, które nie mają żadnych finansowych skutków dla państwa, mogą prowadzić do ruiny przedsiębiorstwa. Trybunał Konstytucyjny często zwracał uwagę, że narusza to zasadę proporcjonalności. Wielokrotnie podnosiłem potrzebę dokonania przeglądu naszego ustawodawstwa podatkowego, przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, przepisów finansowych i o koncesjach pod kątem proporcjonalności różnych kar i sankcji do faktycznej rangi wykroczenia. Temat ten konsultowałem z Konfederacją Lewiatan, zgłosiłem konkretne propozycje Zespołowi Programowemu Klubu Parlamentarnego PO, przedstawiłem notatkę pani premier, podnosiłem w publikacji wydanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W kilku ustawach przyjęto moje poprawki dotyczące skalowania kar stosownie do wagi naruszenia przepisów. Konferencja w Senacie o metropoliach Sejm powołał mnie do Komisji Nadzwyczajnej ds. Ustaw Emerytalnych. Praca tej komisji przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa emerytalnego przyszłych pokoleń w sytuacji szybkiego zwiększania się liczby emerytów o 5 mln do 2040 r. i spadku liczby osób w wieku produkcyjnym o 4 mln do 2040 r. Bez stopniowego rozłożonego na 28 lat podwyższenia wieku emerytalnego emerytury byłyby o proc. niższe niż obecnie. Stopniowe podniesienie wieku emerytalnego, istotne ograniczenie przywilejów emerytalnych dla służb mundurowych chroni wysokość przyszłych emerytur. Upominałem się o dalsze reformy dotyczące emerytur górniczych i zamknięcia KRUS dla nowych rolników. Apelowałem o zachowanie ostrożności w reformowaniu OFE, przedstawiłem kilka propozycji moderujących proponowane przez rząd zmiany. Byłem jedynym posłem koalicji, który zgłosił poprawki do przedłożonego projektu rządowego. Przyjęto tylko dwie drobne moje poprawki. RATOWANIE POLSKICH HUT, W TYM HUTY WARSZAWA W 2013 r. Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby tzw. gaz procesowy powstający w hutach jako produkt uboczny opodatkować akcyzą, jeśli spadną ceny na gaz ziemny. Huty podniosły, że inne kraje tego nie robią, że trwa szaleńcza konkurencja na wyroby hutnicze, że są niewykorzystane zdolności w pobliskich hutach na Słowacji, w Czechach, na Łotwie, Ukrainie i w Rumunii, w związku z czym produkcja hutnicza zostanie przeniesiona do tych bardziej konkurencyjnych hut. Na posiedzeniu Komisji Finansów przedstawiciele hutnictwa nie byli w stanie przekonać przedstawicieli Ministerstwa Finansów do ustępstw. Zrobiłem notatkę dla ministra Jacka Rostowskiego i udało się! Ministerstwo zrezygnowało z wprowadzania podatku wprawdzie niezbyt wysokiego, ale likwidującego resztki przewag konkurencyjnych naszego hutnictwa. ENERGETYKA ODNAWIALNA Krytykowałem założenia do ustawy o odnawialnych źródłach energii, według których im droższe źródło, tym większe byłyby dopłaty. Zaproponowałem odwrotną filozofię: dopłatę dostaje ten, kto zapewnia dostawy energii odnawialnej po najniższym koszcie. W ten sposób zobowiązania wobec UE o określonym procencie dostaw energii odnawialnej zrealizujemy, minimalizując obciążenia dla konsumentów energii. Ministerstwo przyjęło ten punkt widzenia i przedstawiło projekt ustawy z nią zgodny, który Sejm przyjął. Muzeum Historii Żydów Polskich, fot. Wikipedia

3 Sprawozdanie poselskie za VII kadencję Sejmu ( ) 3 Sprawy krajowe EDUKACJA Wystosowałem kilkakrotnie interpelacje związane z edukacją, w tym te dotyczące zmniejszenia kosztów nabywania podręczników. MEN broniło się, że nie oni są za to odpowiedzialni, jednakże trudno było się z tym pogodzić. Nowa minister edukacji powołana w listopadzie 2013 r. Joanna Kluzik-Rostkowska wprowadziła bezpłatne podręczniki dla I, II i IV klas (wrzesień 2015 r.). Interweniowałem też w sprawie zachowania drożności w szkolnictwie zawodowym. na dostosowanie się do nowych przepisów do końca 2014 r. Według informacji Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie na 100 placówek jedynie jedna uzyskała wymagane zezwolenia przed pierwotnym terminem wejścia w życie wyżej wymienionych przepisów. OCHRONA KRAJOBRAZU PRZED NADMIAREM REKLAM Korzystając z pomocy stowarzyszenia Miasto Moje, A W Nim, przygotowałem kilka interpelacji poselskich w sprawie reklam wielkoformatowych zaśmiecających przestrzeń publiczną i zasłaniających mieszkańcom oświetlenie dzienne oraz rozpoczęcia prac nad ustawą o reklamach w przestrzeni publicznej. W lipcu 2013 r. wziąłem udział w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy krajobrazowej, którą Sejm ostatecznie uchwalił w 2015 r. Przynajmniej częściowo ograniczy ona chaos estetyczny i swobodę w szpeceniu przestrzeni publicznej reklamami. LOT Kiedy LOT po raz kolejny sięgnął po środki podatników, aby ratować się przed bankructwem, przekonywałem, że topienie pieniędzy publicznych w nierentowne przedsiębiorstwo jest bez sensu. W Gazecie Wyborczej opublikowałem artykuł, w którym pokazałem, że praktycznie wszyscy państwowi przewoźnicy lotniczy w Europie nie dali rady konkurencji i albo zostali sprywatyzowani (Lufthansa, British Airways, Alitalia), albo zbankrutowali (belgijska Sabena, węgierski Malev). Państwo pozostawiło sobie jedynie symboliczne udziały (Air France poniżej 20 proc., Iberia 5 proc.). Jako jedyną szansę dla LOT wskazywałem prywatyzację (z możliwym zastrzeżeniem zachowania tytułu narodowego przewoźnika i nazwy). Prywatyzacja jest przygotowana, ale decyzji jeszcze nie ma. HEMOFILIA Na prośbę Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię interweniowałem w sprawie implementacji nowego Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię. Nadmierne wymagania i brak uprzedniego poinformowania i przeszkolenia lekarzy na temat nowego sposobu składania zamówień na leki powodowały zbędną udrękę dla hemofilików, i to akurat w czasie nasilenia choroby. Hemofilicy bardzo podziękowali mi za tę interwencję ŚWIETLICE Udało mi się odroczyć o dwa lata wdrożenie przepisów zaostrzających wymogi techniczne i sanitarne dla świetlic środowiskowych regulowanych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co oznacza, że placówki otrzymały czas Na happeningu mieszkańców przy ul. Hożej Składanie wieńców przed Pomnikiem Mokotów Walczący 1944 w Parku Dreszera

4 4 MARCIN ŚWIĘCICKI Sprawy krajowe cd. Wiec solidarności z Majdanem na pl. Zamkowym w Warszawie CUDZOZIEMCY Współpracuję z Fundacją im. Stefana Batorego, fundacją Otwarty Dialog, Stowarzyszeniem Wolnego Słowa i Helsińską Fundacją Praw Człowieka w dziedzinie liberalizacji przepisów imigracyjnych oraz ochrony praw rodzin cudzoziemskich. Cudzoziemcy, którzy rzetelnie pracują, nie są przestępcami i dobrze się adaptują w Polsce, nie powinni być wyganiani z kraju pod byle pretekstem i nękani biurokratycznymi wykwitami. Nowa ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r., do której projektu dwukrotnie przesłałem uwagi do MSW i które przedstawiałem w trakcie prac w Sejmie, nieco liberalizuje nasze prawo imigracyjne. Udało się w niej zawrzeć wiele propozycji organizacji pozarządowych, a także kilka moich poprawek, na przykład zezwolenie na roczny pobyt czasowy będą mogli otrzymać absolwenci polskich uczelni, bez innych warunków (typu: mam stałą pracę czy małżonka). Polskość jest atrakcyjna, na co jest wiele dowodów, na przykład większość Wietnamczyków w drugim pokoleniu deklaruje, że czuje się Polakami, względnie Polakami i Wietnamczykami jednocześnie. Z organizacjami pozarządowymi o pomocy imigrantom Zwracałem się także do minister edukacji narodowej w sprawie rozwiązania problemu wspólnego nauczania języka ojczystego przez dzieci należące do mniejszości narodowej (obywatele polscy) i dzieci cudzoziemców. Te dwie grupy mają osobne regulacje prawne przyznające prawo nauczania własnego języka i odrębne zasady finansowania. Absurdem byłoby organizowanie w jednej szkole dwóch odrębnych grup nauczania i tłumaczenie dzieciom, że jedne należą do mniejszości narodowej, a inne są cudzoziemcami. Udało się problem doraźnie rozwiązać dzieci mogą się uczyć razem.

5 Sprawozdanie poselskie za VII kadencję Sejmu ( ) 5 Sprawy międzynarodowe WSPARCIE DLA PRZEMIAN NA UKRAINIE Z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego od kwietnia 2014 r. kieruję grupą polskich ekspertów, która pomaga Ukrainie w reformie samorządowej. Zajmowaliśmy się między innymi nowelizacją konstytucji (co było niezbędne do przeprowadzenia reformy), podziałem kompetencji, systemem finansowania, ustrojem organów samorządowych, podatkiem od nieruchomości, policją municypalną, podziałem terytorialnym. Ze strony polskiej w konsultacjach lub przygotowaniu materiałów uczestniczyło około 20 ekspertów. Przygotowano około 90 opinii, tłumaczeń polskich aktów prawnych, prezentacji i notatek. Odbyło się kilkadziesiąt spotkań naszych ekspertów z ukraińskimi. Od początku trwania mojej misji byłem ponad 20 razy na Ukrainie, kilkukrotnie towarzyszyłem prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu podczas wizyt w Kijowie. W tygodniku Dzerkalo Tyzhnia przedstawiłem kompromisowe rozwiązanie problemu uwięzienia Julii Tymoszenko (przerwa w odbyciu kary), co było przeszkodą w podpisaniu Umowy Stowarzyszeniowej. Parlamentarzyści ukraińscy przygotowali kilka wariantów ustaw w tej sprawie, jednak żaden nie został uchwalony. Była premier pozostała w więzieniu, a prezydent Wiktor Janukowycz odstąpił od podpisania Umowy Stowarzyszeniowej, co stało się przyczyną wybuchu rewolucji na Ukrainie. Przemawiałem na Majdanie, aby zapewnić o polskim wsparciu dla europejskich aspiracji Ukrainy. Zgromadzone tłumy przyjęły wystąpienie bardzo entuzjastycznie. Wielokrotnie przemawiałem też na warszawskich euromajdanach. W październiku 2012 r. uczestniczyłem w misji obserwacyjnej Sejmu RP wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Jako wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej i przedstawiciel Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy wielokrotnie występowałem jako rzecznik integracji Ukrainy z Zachodem na forum Sejmu oraz na licznych konferencjach w kraju i zagranicą, między innymi przed Komisją Spraw Zagranicznych Parlamentu Kanadyjskiego. Przez całą kadencję uczestniczyłem w dziesiątkach spotkań, narad, konsultacji i debat na temat Ukrainy i polityki wschodniej. Z premierem Ukrainy Arsenijem Jaceniukiem Zaproponowałem również wprowadzenie przez UE kwot na import ropy i gazu z Rosji, stopniowo zmniejszanych o 5 proc. rocznie, tak aby ograniczyć Rosji możliwość finansowania imperialnych planów. Artykuł ten w wersji angielskiej ukazał się na portalu Project Syndicate i przedrukowany został w kilkunastu zagranicznych gazetach. Przesłuchanie w Parlamencie Kanadyjskim w sprawie Ukrainy, marzec 2012 r.

6 6 MARCIN ŚWIĘCICKI Sprawy międzynarodowe cd. SPRAWY EUROPEJSKIE Podnosiłem potrzebę pogłębienia integracji europejskiej, aby Unia Europejska była skutecznym aktorem. Wskazywałem zalety federalizacji dla UE i dla Polski. Zwracałem uwagę, że zacieśnianie unii politycznej i fiskalnej w ramach strefy euro bez udziału Polski stanowi dla nas zagrożenie, bo może zabraknąć nas przy podejmowaniu najważniejszych decyzji gospodarczych. Inicjowałem dyskusje ze społeczeństwem na temat reform ustrojowych UE, negocjowanej umowy handlowej pomiędzy UE i USA (TTIP), strefy euro i perspektywy Polski dołączenia do niej, do czego zobowiązaliśmy się, przystępując do Unii. Obalałem mit na temat wpływu euro na wzrost cen. Trzeba pokazywać przykład Łotwy, która przystąpiła do euro 1 stycznia 2014 r., gdzie poparcie dla euro od lat utrzymujące się na poziomie proc. dzięki kampanii informacyjnej wzrosło do 53 proc. w grudniu 2013 r. W Sejmie poprowadziłem debatę o drodze Litwy do strefy euro W marcu 2015 r. prowadziłem debatę Litwa 19. członkiem strefy euro zorganizowaną w Sejmie przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. W artykule na łamach Polski Zbrojnej postulowałem powołanie wspólnej armii europejskiej. Ukazywałem bezradność UE na arenie międzynarodowej, przedstawiałem marnotrawienie środków w wyniku ich rozproszkowania na 28 budżetów wojskowych, dublowanie programów zbrojeniowych i prac badawczych nad nowymi systemami obronnymi. Integracja europejska w dziedzinie bezpieczeństwa jest koniecznością ekonomiczną, polityczną i militarną. Oznacza większą zdolność obronną za mniejsze pieniądze. Rosyjska agresja na Ukrainę i kryzys imigracyjny potwierdzają tezę, że Europa jest zbyt słaba politycznie i siłowo w stosunku do jej potencjału gospodarczego i ludnościowego. Niebawem ukażą się moje dwa artykuły na temat TTIP: w Sprawach Międzynarodowych i publikacji Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Reaktywowałem Ruch Europejski jako Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, który jest częścią paneuropejskiej sieci organizacji European Movement International (EMI). Organizowaliśmy konferencje i przygotowaliśmy publikacje na temat TTIP, euro i federalizacji ustroju UE. DYPLOMACJA PARLAMENTARNA Poza zaangażowaniem w kwestie ukraińskie i demokratycznej opozycji w Kazachstanie aktywnie włączałem się w dyplomację parlamentarną na innych polach. Uczestniczyłem w spotkaniach z delegacjami między innymi z Korei Południowej, Kirgistanu, Tajwanu, Kenii. W Sejmie spotykałem się z unijnymi komisarzami: ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Johannesem Hahnem oraz ds. polityki regionalnej Coriną Creţu. W czerwcu 2014 r. byłem w Brukseli na naradzie u komisarza ds. rozszerzenia Štefana Füle na temat pomocy Ukrainie w reformach. Na zaproszenie władz Tajwanu w październiku 2013 r. przybywałem w Tajpej na czele grupy polskich posłów. W sprawie relacji z Tajwanem zabiegałem między innymi o otwarcie Tajwanu na import żywności z Polski, wprowadzenie do polskiego porządku prawnego umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z tym krajem, wzajemne uznawanie praw jazdy, wymianę studentów czy wsparcie Tajpej dla Pałacu w Wilanowie. KAZACHSTAN WSPARCIE DLA DEMOKRATYCZNEJ OPOZYCJI Jako przedstawiciel pani marszałek Ewy Kopacz uczestniczyłem jako obserwator w procesie przywódcy kazachskiej opozycji Władimira Kozłowa. We współpracy z fundacją Otwarty Dialog występowałem na konferencji przeglądowej Wymiaru Ludzkiego OBWE w Warszawie w październiku 2012 r., na której przedstawiłem relację z procesów w Kazachstanie. Na zaproszenie tejże fundacji wyjechałem do Astany na rozprawę Sądu Najwyższego, która miała zbadać prawidłowość oskarżeń wobec Władimira Kozłowa. Wykorzystując Interpol i spreparowane oskarżenia, reżim Nursułtana Nazarbajewa prezydenta Kazachstanu poluje na przeciwników politycznych, którzy uciekli do UE. Taką próbę Nazarbajew podjął też w Polsce. 12 czerwca 2013 r. fundacja Otwarty Dialog zaalarmowała mnie, że Muratbek Ketebayev kazachski działacz społeczny i polityk ubiegający się o uzyskanie w Polsce statusu uchodźcy został zatrzymany w Lublinie. Natychmiast zadzwoniłem do Prokuratury Generalnej, informując, że znam Muratbeka Ketebayeva osobiście, potwierdzając, iż jest on przeciwnikiem politycznym Nazarbajewa. Po paru godzinach od mojej interwencji Ketebayeva zwolniono. W Sejmie z komisarz UE ds. polityki regionalnej Coriną Creţu

7 Sprawozdanie poselskie za VII kadencję Sejmu ( ) 7 Sprawy warszawskie WARSZAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY Jako zwolennik polityki prorodzinnej promowałem wprowadzenie Warszawskiej Karty Rodziny na wzór świetnie sprawdzającej się pionierskiej inicjatywy Grodziska Mazowieckiego. Na prośbę prezydent m.st. Warszawy opiniowałem wyliczenia urzędników, wskazując w szczególności na zawyżone szacunki kosztów takiej karty przygotowane przez służby miejskie, i przedstawiłem własne wyliczenia. Argumentowałem, że bezpłatne czy na warunkach ulgowych korzystanie z basenów, zoo, muzeów czy teatrów przez dzieci z rodzin wielodzietnych nie spowoduje strat w placówkach miejskich, ponieważ koszty utrzymania wielu placówek miejskich są względnie stałe, niezależne od liczby korzystających. Dzieci z rodzin wielodzietnych rzadko z tych usług korzystają. Natomiast umożliwienie im korzystania z wyżej wymienionych rozrywek za ulgową opłatą spowoduje dodatkowy napływ korzystających, rentowność placówek miejskich może się nawet poprawić przez większe ich napełnienie. W 2013 r. Warszawa przyjęła Kartę! SPRAWY MIESZKAŃCÓW Jako poseł wielokrotnie interweniowałem w sprawach warszawiaków. Lobbowałem w wystąpieniach publicznych, w Sejmie i w rozmowach kuluarowych o rozwiązanie sprawy zwrotu nieruchomości zagarniętych tzw. dekretem Bieruta. Jednocześnie interweniowałem u pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i w radzie miasta, a także prowadziłem wiele indywidualnych interwencji poselskich w sprawie ochrony lokatorów, którzy zajmują mieszkania w zwracanych kamienicach. Rada Warszawy zmieniła zasady polityki mieszkaniowej, ułatwiając dostęp do zasobów komunalnych lokatorom kamienic zwracanych dawnym właścicielom. OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W latach wielokrotnie reprezentowałem Sejm RP na uroczystościach obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, między innymi przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, przy pomniku Gloria Victis na Powązkach, na Kopcu Powstania Warszawskiego, przy pomników Mokotów Walczący 1944 w parku Dreszera. JANOSIKOWE Brałem udział w pracach podkomisji, która wypracowała poprawki dla janosikowego, ale niestety w Sejmie antywarszawskie i antymazowieckie lobby jak dotąd nie przychyliło się do naszych bardzo umiarkowanych wniosków. Natomiast we wrześniu 2013 r., w związku z ryzykiem bankructwa Mazowsza, Sejm przyznał Mazowszu 220 mln zł pożyczki na zapłacenie raty janosikowego. Dla Warszawy zaś przyjęto zasilenie po 200 mln zł rocznie przez trzy lata na odszkodowania z tytułu dekretu Bieruta. Z premierem Donaldem Tuskiem i prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz na posiedzeniu w sprawie Muzeum Historii Żydów Polskich METROPOLIA W zarządzaniu obszarami metropolitalnymi, obejmującymi wiele jednostek samorządowych, dobrowolne metody współpracy okazały się niewystarczające. Przykładowo metropolia warszawska licząca ponad 3 mln mieszkańców poszatkowana jest na kilkadziesiąt gmin, które powinny ściśle współpracować w dziedzinie planowania, transportu publicznego, ochrony środowiska itp. W kwietniu 2013 r., przy pomocy stowarzyszenia Metropolia Warszawa, któremu przewodniczę, zorganizowałem w Senacie konferencję pt. Czy Polska potrzebuje regionów metropolitalnych. Złożyłem następnie wraz z posłami z Górnego Śląska projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, który został uchwalony przez Sejm. KOMITET POWĄZKOWSKI W 2013 r. zostałem ponownie wybrany na czteroletnią kadencję przewodniczącego Zarządu Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa. W 2014 r. obchodziliśmy 40-lecie powstania komitetu. Z tej okazji wydano album ze zdjęciami autorstwa Tomasza Rogali i moim tekstem o historii komitetu i samym Waldorffie. Komitet odnowił 1400 zabytkowych nagrobków, ostatnio całą Aleję Zasłużonych. MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH Mam wielką satysfakcję, że projekt, który wspierałem od blisko 20 lat jako prezydent Warszawy, który przekazał działkę miejską na muzeum, i jako przewodniczący Polskiego Komitetu Wspierania Budowy Muzeum, wreszcie został sfinalizowany wraz z uroczystym otwarciem wystawy głównej w październiku 2014 r. Polska nie będzie postrzegana jedynie jako cmentarz europejskich Żydów, ale jako państwo, które dało im schronienie przez wiele stuleci. Nazwa Muzeum POLIN oznacza po hebrajsku miejsce, w którym możesz odpocząć tak Żydzi nazywali Polskę. Na obejrzenie i wysłuchanie wszystkiego jeden dzień nie wystarczy. REPRYWATYZACJA W WARSZAWIE W czerwcu 2015 r. Sejm uchwalił tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną, która przewiduje wyłączenie obiektów publicznych z reprywatyzacji, wygaszenie roszczeń nieczynnych od 68 lat, ale blokujących rozwój miasta, prawo miasta do pierwokupu przy sprzedaży roszczeń pośrednikom. Prezydent Bronisław Komorowski odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z konstytucją. Szczególne wątpliwości budzi brak jakichkolwiek odszkodowań za obiekty wyłączone z reprywatyzacji. Moje sugestie, aby choćby 20 proc. wartości przyjąć za podstawę do odszkodowania, nie znalazły uznania. JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE Chcąc zabezpieczyć Jeziorko Czerniakowskie przed wyschnięciem, zgłosiłem swoje poprawki do planu ochrony dla rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie. Zostały one częściowo uwzględnione i udało mi się też uzyskać zapewnienie od burmistrza dzielnicy Mokotów o zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych wokół jeziora. Ponadto skierowałem dwa zapytania do ministrów w sprawie toczących się prac budowlanych wokół jeziorka. Dostałem uspokajające odpowiedzi i obietnice monitoringu. Na tle mostu Świętokrzyskiego, którego budowę rozpocząłem w 1997 r.

8 8 MARCIN ŚWIĘCICKI Statystyka Na trybunie sejmowej Projekty ustaw, których byłem sprawozdawcą: 19 Podpisy pod poselskimi projektami ustaw: 96 Udział w głosowaniach: 98,34 proc. (6037 z 6139) Liczba wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu: 110 Interpelacje: 57 Zapytania: 18 Oświadczenia: 3 Biuro Poselskie Marcina Święcickiego ul. Nowy Świat 41a Warszawa tel fax: Zapraszam na stronę internetową:

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem z trzeciego roku mojej pracy poselskiej. Ligia Krajewska

Szanowni Państwo, Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem z trzeciego roku mojej pracy poselskiej. Ligia Krajewska Sprawozdanie Poselskie III rok Szanowni Państwo, Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem z trzeciego roku mojej pracy poselskiej. Ligia Krajewska Praca w sejmie Przynależność do Komisji: Komisja Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

I rocznica dr Janusza Kochanowskiego na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich

I rocznica dr Janusza Kochanowskiego na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich I rocznica dr Janusza Kochanowskiego na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich Słowo od Rzecznika Praw Obywatelskich Jako rzecznik jestem od tej chwili pełnomocnikiem, mandatariuszem wszystkich obywateli

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13 SPIS TREŚCI Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha)........................................... 11 Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA..................................... 13 1. Niepołączalność mandatu poselskiego.....................................

Bardziej szczegółowo

23 stycznia Pierwsze czytanie ustawy o powiatach. Projekt zostaje skierowany do prac w komisji.

23 stycznia Pierwsze czytanie ustawy o powiatach. Projekt zostaje skierowany do prac w komisji. "Samorząd terytorialny stał się polem mądrze zagospodarowanej wolności i trwałym elementem polskiego ustroju. Odrodzona samorządność dała polskiemu życiu społecznemu i gospodarczemu dodatkową energię,

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa Deklaracja Końcowa Projekt nr 2. III Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku inaugurującej obchody 40. lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce pod patronatem Marszałka Sejmu RP,

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

- o formach opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat (druk nr 3398).

- o formach opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat (druk nr 3398). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-120(4)/10 Warszawa, 17 listopada 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach SKOiW NSZZ Solidarność w 2013 r. w obronie jakości polskiej szkoły i godności pracy nauczyciela:

Informacja o działaniach SKOiW NSZZ Solidarność w 2013 r. w obronie jakości polskiej szkoły i godności pracy nauczyciela: Informacja o działaniach SKOiW NSZZ Solidarność w 2013 r. w obronie jakości polskiej szkoły i godności pracy nauczyciela: 1. Udział w spotkaniu w MEN w dniu 31 stycznia 2013 r., dotyczącym wstępnych propozycji

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Druk nr 410 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Władza wykonawcza Rada Ministrów Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego RADA MINISTRÓW mieszany charakter: 1) organ kolegialny 2) każdy minister stanowi jednoosobowy organ konstytucyjny o własnych kompetencjach

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie Skrócone sprawozdanie ze 100 dni działalności jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) Mandat posła na Sejm RP: 25 sierpnia 2013: rezygnacja z mandatu radnej

Bardziej szczegółowo

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce. Rehabilitation value for societies in Europe

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce. Rehabilitation value for societies in Europe Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wdrażanie w Polsce Rehabilitation value for societies in Europe Warszawa, 7 października 2014 Droga do ratyfikacji Podpisanie Konwencji 30 marca 2007 Przegląd

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39664,hold-dla-warszawskich-powstancow.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia 2017, 23:47 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW KOMOROWSKI Nasz Prezydent

BRONISŁAW KOMOROWSKI Nasz Prezydent BRONISŁAW KOMOROWSKI Szanowni Państwo, Od pięciu lat, dzięki poparciu milionów Polek i Polaków, mam zaszczyt służyć Polsce jako Prezydent RP. Obiecywałem Państwu, że będę reprezentował wszystkich Polaków,

Bardziej szczegółowo

Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy

Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r. RM-110-18-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa frekwencja w drugiej turze?

Wyższa frekwencja w drugiej turze? Warszawa, 22.05.2015 Wyższa frekwencja w drugiej turze? Frekwencja podczas I tury wyborów była najniższa spośród wszystkich wyborów prezydenckich po 1990 roku - do urn poszło zaledwie 48,8% wyborców. Jest

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce IX Sympozjum EBHC 2014-12-15 Autor: Jakub Adamski Food for thought o The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Skarbu Państwa r.

Ministerstwo Skarbu Państwa r. Ministerstwo Skarbu Państwa Źródło: http://www.msp.gov.pl/pl/media/wspolpraca-z-kprm-oraz/26958,najwazniejsze-wydarzenia-zwiazane-ze-wspolpr aca-ministerstwa-skarbu-panstwa-z-ka.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, co to znaczy, że

wyjaśnia, co to znaczy, że Zajęcia WOS u klasa IIIA i B Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Ewa Żychlińska Dział VII: Ustrój demokratyczny w Polsce Lp. Temat zajęć Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

Praca nad Ustawami: ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustawa dotycząca wywłaszczeń Bieruta

Praca nad Ustawami: ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustawa dotycząca wywłaszczeń Bieruta Lata 2011-2013 Szanowni Państwo, Po dwóch latach mojej pracy poselskiej przygotowałam dla Państwa sprawozdanie. Tak, jak w pierwszym roku poselskiej działalności, najważniejsza była dla mnie praca dla

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. W służbie ludziom służby specjalne w Polsce demokratycznej a prawa człowieka i obywatela

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. W służbie ludziom służby specjalne w Polsce demokratycznej a prawa człowieka i obywatela RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ W służbie ludziom służby specjalne w Polsce demokratycznej a prawa człowieka i obywatela TERMIN 12.04.2011 MIEJSCE Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej PPwG 1 Podstawy ustroju gospodarczego Zasady konstytucyjne zasady ogólne (demokratyczne państwo prawne, sprawiedliwość społeczna) zasada społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminu Klubu Poselskiego Nowoczesnej Ryszarda Petru ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Tworzy się Klub Poselski Nowoczesnej Ryszarda Petru. 2. Członkami Klubu Poselskiego, zwanego dalej Klubem,

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 RADA MINISTRÓW Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Pozycję ustrojową Rady Ministrów określa 5 cech: 1. Jest jednym z dwu podstawowych organów władzy wykonawczej 2. Rada Ministrów i jej poszczególni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2012 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 581 Warszawa, 12 maja 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie

Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 27 października 2015, 11:05 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 11 września 2015 Szefowa MSW: Działamy solidarnie i odpowiedzialnie - Działania polskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610).

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157 (5)/10 Warszawa, 16 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORGANY SEJMU U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rozdział 3 ORGANY SEJMU Art. 9 Organami Sejmu są: 1) Marszałek Sejmu, 2) Prezydium

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Premierze!

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Premierze! w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją części przepisów, które określają system wpłat janosikowych dla samorządów

Bardziej szczegółowo

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy opinię komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy opinię komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - wrzesień 2013 rok 02.09.2013 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

- o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Druk nr 861 Warszawa, 31 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Łączności z Polakami za Granicą LPG- 020-1-2008 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3. Prace nad regulacjami ustawowymi po wejściu w życie

Spis treści. 3. Prace nad regulacjami ustawowymi po wejściu w życie Spis treści 1. WPROWADZENIE...................................................... 13 1.1. Uwagi wstępne...................................................... 13 1.2. Dyskusje konstytucjonalistów (2003

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wykształciła się z Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Decyzję o przekształceniu KBWE

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL B7-0571/2010 } B7-0577/2010 } B7-0578/2010 } RC1/Am. 10. Poprawka

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL B7-0571/2010 } B7-0577/2010 } B7-0578/2010 } RC1/Am. 10. Poprawka B7-0578/2010 } RC1/Am. 10 10 Punkt F a preambuły (nowy) Fa. mając na uwadze, Ŝe nie wszystkim partiom pozwolono kandydować we wszystkich prowincjach kraju, B7-0578/2010 } RC1/Am. 11 11 Ustęp F b (nowy)

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) Imię i nazwisko kandydata Sławomir Neumann Komitet Platforma Obywatelska CZĘŚĆ I: DEMOKRACJA Pytanie NIE NIE MAM ZDANIA KOMENTARZ 1. Czy zgadza

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 249 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. - o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa.

Druk nr 249 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. - o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 249 Warszawa, 19 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Parlament a legislacja wspierająca rozwój Polski

Parlament a legislacja wspierająca rozwój Polski Parlament a legislacja wspierająca rozwój Polski Memorandum do Marszałka Sejmu RP Warszawa, luty 2016 roku Szanowny Panie Marszałku, Polska stoi przed bezprecedensową szansą na przyspieszenie szeroko rozumianej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 762 Warszawa, 26 lipca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek! Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 18 marca 2014 r. U C H W A Ł A N R / 2 0 1 4 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

System administracji publicznej w Polsce

System administracji publicznej w Polsce System administracji publicznej w Polsce Warszawa, lipiec 2014 r. Wykonanie: DWJST DAP Główne etapy przemian ustroju administracji publicznej w Polsce po 1989 roku 1990 r. - wprowadzenie samorządu na poziomie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX/ 2015 R.)

KONSULTACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX/ 2015 R.) KONSULTACJE SPOŁECZNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ (IX/ 2015 R.) Dokument opracowany na potrzeby projektu W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej, realizowanego w ramach programu, finansowanego

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO Poprawna diagnoza błędne wnioskowanie Centrum im. Adama Smitha 27 czerwca 2013 roku 1 Centrum wobec OFE Nie jesteśmy przeciwnikami OFE Jesteśmy zwolennikami

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015 1 Mapa zamieszczona obok przedstawia podział Polski na: a) gminy b) powiaty c) województwa d) dzielnice 2 Zaznacz poprawne dokończenie zdania Rada gminy: a) wybierana jest co 4 lata w wyborach powszechnych,

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: Regulamin Sejmu

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ WROCŁAWSKO-LWOWSKI PROGRAM WSPIERANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Truskawiec, 20 listopada 2008 r. JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979) Warszawa, 17 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 979) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o Straży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO

OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO OCENA PRZEGLĄDU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO Poprawna diagnoza niepełne wnioski Centrum im. Adama Smitha 27 czerwca 2013 roku Centrum wobec OFE Nie jesteśmy przeciwnikami OFE Jesteśmy zwolennikami

Bardziej szczegółowo

Jak rozwiązywać kazusy?

Jak rozwiązywać kazusy? Jak rozwiązywać kazusy? Krótki przewodnik dla studentów SNP(Z) Prawo konstytucyjne Opracowano na podstawie: Polskie prawo konstytucyjne. Materiały, kazusy i orzecznictwo, pod red. M. Dąbrowskiego, J. Juchniewicz,

Bardziej szczegółowo

WŁADZA USTAWODAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - SEJM I SENAT Wybory i kadencja Sejmu i Senatu

WŁADZA USTAWODAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - SEJM I SENAT Wybory i kadencja Sejmu i Senatu Wybory i kadencja Sejmu i Senatu Wybory do Sejmu i Senatu Sejm składa się z 460 posłów. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybrany

Bardziej szczegółowo

listopad 2015 adw. Bolesław Matuszewski

listopad 2015 adw. Bolesław Matuszewski Analiza transpozycji do krajowego porządku prawnego Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rafał Czyrny Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rzeszów 2013 Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Copyright Rafał Czyrny Rzeszów 2013 ISBN 978-83-62681-57-0 Wydawnictwo ARMAGRAF ul. Krakowska 21, 38-400

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Ustawodawcza wnosi projekt ustawy:

Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Ustawodawcza wnosi projekt ustawy: Druk nr 1740 Warszawa, 5 grudnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Ustawodawczej UST 020-01/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo