MARCIN ŚWIĘCICKI poseł na Sejm RP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARCIN ŚWIĘCICKI poseł na Sejm RP"

Transkrypt

1 MARCIN ŚWIĘCICKI poseł na Sejm RP W VII kadencji Sejmu pracowałem w Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki, Nadzwyczajnej Komisji ds. Ustaw Emerytalnych, w szeregu podkomisji, z których najważniejsza była Podkomisja Nadzwyczajna ds. realizacji ustaw o SKOK-ach, której przewodniczyłem. Działałem w grupach międzyparlamentarnych: ukraińskiej (jako wiceprzewodniczący), tajwańskiej, izraelskiej, kirgiskiej (jako wiceprzewodniczący), amerykańskiej i kazachskiej. Sprawozdanie poselskie za VII kadencję Sejmu ( ) Gospodarka FINANSE PUBLICZNE I BUDŻET W Komisji Finansów Publicznych należałem do posłów najczęściej zabierających głos, broniąc równowagi finansów publicznych. Udzielałem się w przeprowadzeniu przez Sejm ustaw budżetowych i okołobudżetowych. Byłem sprawozdawcą czterech ustaw ratyfikacyjnych dla umów z rajami podatkowymi. Przeprowadziłem przez Komisję Finansów poprawkę umożliwiającą wykorzystanie środków Kancelarii Prezydenta na rewitalizację Łazienek Królewskich, a także poprawkę umożliwiającą wykorzystanie środków budżetowych i pozabudżetowych przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Demaskowałem kłamliwe twierdzenia, jakoby Polska znajdowała się w ruinie, pokazując prawdziwy sukces gospodarczy Polski. W ostatnich ośmiu latach wzrost gospodarczy Polski był najszybszy w UE: 24 proc., podczas gdy średnia w UE wynosiła 0,6 proc., mamy też spadające bezrobocie, zbudowano tysiące kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. SKOK-i Przewodniczyłem sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej ds. SKOK-ów, która pracowała w okresie marzec lipiec 2015 r. i odbyła 14 posiedzeń. Zwieńczeniem prac było przyjęcie przez Sejm sprawozdania mojego autorstwa. W przyjętym sprawozdaniu Sejm: 1. Potwierdził zasadność poddania SKOK-ów zewnętrznemu publicznemu nadzorowi, co jest zgodne z zaleceniami Światowej Rady Związków Kredytowych. 2. Wskazał na bierność Kasy Krajowej SKOK kontrolowanej przez Grzegorza Biereckiego wobec SKOK Wołomin, gdzie działała zorganizowana grupa przestępcza i doszło do ogromnych strat, dopiero Komisja Nadzoru Finansowego przekazała wnioski do prokuratury i wprowadziła nadzór komisaryczny. 3. Stwierdził brak właściwych regulacji dotyczących konfliktu interesów w systemie Kas. 4. Rekomenduje uszczelnienie kontroli nad finansowaniem działalności politycznej, aby nie były wykorzystywane do tego pieniądze SKOK-owiczów. 5. Rekomenduje następnemu Sejmowi powołanie komisji śledczej, która zbada nieprawidłowości poza kompetencjami Podkomisji. W debacie o gospodarce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

2 2 MARCIN ŚWIĘCICKI Gospodarka cd. PAŃSTWO PRZYJAZNE PRZEDSIĘBIORCOM Sejm uchwalił zasadę orzekania na korzyść podatnika w przypadku wątpliwości, przeprowadziliśmy deregulację kilkuset zawodów; wprowadziliśmy wiele zmian ułatwiających prowadzanie działalności gospodarczej i załatwianie spraw w urzędach. Rząd przygotował założenia do nowej ordynacji podatkowej, która wprowadzi prostsze i jasne podatki oraz spójne przepisy i ujednoliconą interpretację oraz założenia do nowego prawa działalności gospodarczej. W prawie polskim narosły dysproporcje między naruszeniami przepisów a ich konsekwencjami dla obywatela czy przedsiębiorcy. Opóźnienia w złożeniu sprawozdania czy niedopełnienia jakiś drobnych formalności, które nie mają żadnych finansowych skutków dla państwa, mogą prowadzić do ruiny przedsiębiorstwa. Trybunał Konstytucyjny często zwracał uwagę, że narusza to zasadę proporcjonalności. Wielokrotnie podnosiłem potrzebę dokonania przeglądu naszego ustawodawstwa podatkowego, przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, przepisów finansowych i o koncesjach pod kątem proporcjonalności różnych kar i sankcji do faktycznej rangi wykroczenia. Temat ten konsultowałem z Konfederacją Lewiatan, zgłosiłem konkretne propozycje Zespołowi Programowemu Klubu Parlamentarnego PO, przedstawiłem notatkę pani premier, podnosiłem w publikacji wydanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W kilku ustawach przyjęto moje poprawki dotyczące skalowania kar stosownie do wagi naruszenia przepisów. Konferencja w Senacie o metropoliach Sejm powołał mnie do Komisji Nadzwyczajnej ds. Ustaw Emerytalnych. Praca tej komisji przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa emerytalnego przyszłych pokoleń w sytuacji szybkiego zwiększania się liczby emerytów o 5 mln do 2040 r. i spadku liczby osób w wieku produkcyjnym o 4 mln do 2040 r. Bez stopniowego rozłożonego na 28 lat podwyższenia wieku emerytalnego emerytury byłyby o proc. niższe niż obecnie. Stopniowe podniesienie wieku emerytalnego, istotne ograniczenie przywilejów emerytalnych dla służb mundurowych chroni wysokość przyszłych emerytur. Upominałem się o dalsze reformy dotyczące emerytur górniczych i zamknięcia KRUS dla nowych rolników. Apelowałem o zachowanie ostrożności w reformowaniu OFE, przedstawiłem kilka propozycji moderujących proponowane przez rząd zmiany. Byłem jedynym posłem koalicji, który zgłosił poprawki do przedłożonego projektu rządowego. Przyjęto tylko dwie drobne moje poprawki. RATOWANIE POLSKICH HUT, W TYM HUTY WARSZAWA W 2013 r. Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby tzw. gaz procesowy powstający w hutach jako produkt uboczny opodatkować akcyzą, jeśli spadną ceny na gaz ziemny. Huty podniosły, że inne kraje tego nie robią, że trwa szaleńcza konkurencja na wyroby hutnicze, że są niewykorzystane zdolności w pobliskich hutach na Słowacji, w Czechach, na Łotwie, Ukrainie i w Rumunii, w związku z czym produkcja hutnicza zostanie przeniesiona do tych bardziej konkurencyjnych hut. Na posiedzeniu Komisji Finansów przedstawiciele hutnictwa nie byli w stanie przekonać przedstawicieli Ministerstwa Finansów do ustępstw. Zrobiłem notatkę dla ministra Jacka Rostowskiego i udało się! Ministerstwo zrezygnowało z wprowadzania podatku wprawdzie niezbyt wysokiego, ale likwidującego resztki przewag konkurencyjnych naszego hutnictwa. ENERGETYKA ODNAWIALNA Krytykowałem założenia do ustawy o odnawialnych źródłach energii, według których im droższe źródło, tym większe byłyby dopłaty. Zaproponowałem odwrotną filozofię: dopłatę dostaje ten, kto zapewnia dostawy energii odnawialnej po najniższym koszcie. W ten sposób zobowiązania wobec UE o określonym procencie dostaw energii odnawialnej zrealizujemy, minimalizując obciążenia dla konsumentów energii. Ministerstwo przyjęło ten punkt widzenia i przedstawiło projekt ustawy z nią zgodny, który Sejm przyjął. Muzeum Historii Żydów Polskich, fot. Wikipedia

3 Sprawozdanie poselskie za VII kadencję Sejmu ( ) 3 Sprawy krajowe EDUKACJA Wystosowałem kilkakrotnie interpelacje związane z edukacją, w tym te dotyczące zmniejszenia kosztów nabywania podręczników. MEN broniło się, że nie oni są za to odpowiedzialni, jednakże trudno było się z tym pogodzić. Nowa minister edukacji powołana w listopadzie 2013 r. Joanna Kluzik-Rostkowska wprowadziła bezpłatne podręczniki dla I, II i IV klas (wrzesień 2015 r.). Interweniowałem też w sprawie zachowania drożności w szkolnictwie zawodowym. na dostosowanie się do nowych przepisów do końca 2014 r. Według informacji Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie na 100 placówek jedynie jedna uzyskała wymagane zezwolenia przed pierwotnym terminem wejścia w życie wyżej wymienionych przepisów. OCHRONA KRAJOBRAZU PRZED NADMIAREM REKLAM Korzystając z pomocy stowarzyszenia Miasto Moje, A W Nim, przygotowałem kilka interpelacji poselskich w sprawie reklam wielkoformatowych zaśmiecających przestrzeń publiczną i zasłaniających mieszkańcom oświetlenie dzienne oraz rozpoczęcia prac nad ustawą o reklamach w przestrzeni publicznej. W lipcu 2013 r. wziąłem udział w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy krajobrazowej, którą Sejm ostatecznie uchwalił w 2015 r. Przynajmniej częściowo ograniczy ona chaos estetyczny i swobodę w szpeceniu przestrzeni publicznej reklamami. LOT Kiedy LOT po raz kolejny sięgnął po środki podatników, aby ratować się przed bankructwem, przekonywałem, że topienie pieniędzy publicznych w nierentowne przedsiębiorstwo jest bez sensu. W Gazecie Wyborczej opublikowałem artykuł, w którym pokazałem, że praktycznie wszyscy państwowi przewoźnicy lotniczy w Europie nie dali rady konkurencji i albo zostali sprywatyzowani (Lufthansa, British Airways, Alitalia), albo zbankrutowali (belgijska Sabena, węgierski Malev). Państwo pozostawiło sobie jedynie symboliczne udziały (Air France poniżej 20 proc., Iberia 5 proc.). Jako jedyną szansę dla LOT wskazywałem prywatyzację (z możliwym zastrzeżeniem zachowania tytułu narodowego przewoźnika i nazwy). Prywatyzacja jest przygotowana, ale decyzji jeszcze nie ma. HEMOFILIA Na prośbę Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię interweniowałem w sprawie implementacji nowego Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię. Nadmierne wymagania i brak uprzedniego poinformowania i przeszkolenia lekarzy na temat nowego sposobu składania zamówień na leki powodowały zbędną udrękę dla hemofilików, i to akurat w czasie nasilenia choroby. Hemofilicy bardzo podziękowali mi za tę interwencję ŚWIETLICE Udało mi się odroczyć o dwa lata wdrożenie przepisów zaostrzających wymogi techniczne i sanitarne dla świetlic środowiskowych regulowanych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co oznacza, że placówki otrzymały czas Na happeningu mieszkańców przy ul. Hożej Składanie wieńców przed Pomnikiem Mokotów Walczący 1944 w Parku Dreszera

4 4 MARCIN ŚWIĘCICKI Sprawy krajowe cd. Wiec solidarności z Majdanem na pl. Zamkowym w Warszawie CUDZOZIEMCY Współpracuję z Fundacją im. Stefana Batorego, fundacją Otwarty Dialog, Stowarzyszeniem Wolnego Słowa i Helsińską Fundacją Praw Człowieka w dziedzinie liberalizacji przepisów imigracyjnych oraz ochrony praw rodzin cudzoziemskich. Cudzoziemcy, którzy rzetelnie pracują, nie są przestępcami i dobrze się adaptują w Polsce, nie powinni być wyganiani z kraju pod byle pretekstem i nękani biurokratycznymi wykwitami. Nowa ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r., do której projektu dwukrotnie przesłałem uwagi do MSW i które przedstawiałem w trakcie prac w Sejmie, nieco liberalizuje nasze prawo imigracyjne. Udało się w niej zawrzeć wiele propozycji organizacji pozarządowych, a także kilka moich poprawek, na przykład zezwolenie na roczny pobyt czasowy będą mogli otrzymać absolwenci polskich uczelni, bez innych warunków (typu: mam stałą pracę czy małżonka). Polskość jest atrakcyjna, na co jest wiele dowodów, na przykład większość Wietnamczyków w drugim pokoleniu deklaruje, że czuje się Polakami, względnie Polakami i Wietnamczykami jednocześnie. Z organizacjami pozarządowymi o pomocy imigrantom Zwracałem się także do minister edukacji narodowej w sprawie rozwiązania problemu wspólnego nauczania języka ojczystego przez dzieci należące do mniejszości narodowej (obywatele polscy) i dzieci cudzoziemców. Te dwie grupy mają osobne regulacje prawne przyznające prawo nauczania własnego języka i odrębne zasady finansowania. Absurdem byłoby organizowanie w jednej szkole dwóch odrębnych grup nauczania i tłumaczenie dzieciom, że jedne należą do mniejszości narodowej, a inne są cudzoziemcami. Udało się problem doraźnie rozwiązać dzieci mogą się uczyć razem.

5 Sprawozdanie poselskie za VII kadencję Sejmu ( ) 5 Sprawy międzynarodowe WSPARCIE DLA PRZEMIAN NA UKRAINIE Z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego od kwietnia 2014 r. kieruję grupą polskich ekspertów, która pomaga Ukrainie w reformie samorządowej. Zajmowaliśmy się między innymi nowelizacją konstytucji (co było niezbędne do przeprowadzenia reformy), podziałem kompetencji, systemem finansowania, ustrojem organów samorządowych, podatkiem od nieruchomości, policją municypalną, podziałem terytorialnym. Ze strony polskiej w konsultacjach lub przygotowaniu materiałów uczestniczyło około 20 ekspertów. Przygotowano około 90 opinii, tłumaczeń polskich aktów prawnych, prezentacji i notatek. Odbyło się kilkadziesiąt spotkań naszych ekspertów z ukraińskimi. Od początku trwania mojej misji byłem ponad 20 razy na Ukrainie, kilkukrotnie towarzyszyłem prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu podczas wizyt w Kijowie. W tygodniku Dzerkalo Tyzhnia przedstawiłem kompromisowe rozwiązanie problemu uwięzienia Julii Tymoszenko (przerwa w odbyciu kary), co było przeszkodą w podpisaniu Umowy Stowarzyszeniowej. Parlamentarzyści ukraińscy przygotowali kilka wariantów ustaw w tej sprawie, jednak żaden nie został uchwalony. Była premier pozostała w więzieniu, a prezydent Wiktor Janukowycz odstąpił od podpisania Umowy Stowarzyszeniowej, co stało się przyczyną wybuchu rewolucji na Ukrainie. Przemawiałem na Majdanie, aby zapewnić o polskim wsparciu dla europejskich aspiracji Ukrainy. Zgromadzone tłumy przyjęły wystąpienie bardzo entuzjastycznie. Wielokrotnie przemawiałem też na warszawskich euromajdanach. W październiku 2012 r. uczestniczyłem w misji obserwacyjnej Sejmu RP wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Jako wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej i przedstawiciel Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy wielokrotnie występowałem jako rzecznik integracji Ukrainy z Zachodem na forum Sejmu oraz na licznych konferencjach w kraju i zagranicą, między innymi przed Komisją Spraw Zagranicznych Parlamentu Kanadyjskiego. Przez całą kadencję uczestniczyłem w dziesiątkach spotkań, narad, konsultacji i debat na temat Ukrainy i polityki wschodniej. Z premierem Ukrainy Arsenijem Jaceniukiem Zaproponowałem również wprowadzenie przez UE kwot na import ropy i gazu z Rosji, stopniowo zmniejszanych o 5 proc. rocznie, tak aby ograniczyć Rosji możliwość finansowania imperialnych planów. Artykuł ten w wersji angielskiej ukazał się na portalu Project Syndicate i przedrukowany został w kilkunastu zagranicznych gazetach. Przesłuchanie w Parlamencie Kanadyjskim w sprawie Ukrainy, marzec 2012 r.

6 6 MARCIN ŚWIĘCICKI Sprawy międzynarodowe cd. SPRAWY EUROPEJSKIE Podnosiłem potrzebę pogłębienia integracji europejskiej, aby Unia Europejska była skutecznym aktorem. Wskazywałem zalety federalizacji dla UE i dla Polski. Zwracałem uwagę, że zacieśnianie unii politycznej i fiskalnej w ramach strefy euro bez udziału Polski stanowi dla nas zagrożenie, bo może zabraknąć nas przy podejmowaniu najważniejszych decyzji gospodarczych. Inicjowałem dyskusje ze społeczeństwem na temat reform ustrojowych UE, negocjowanej umowy handlowej pomiędzy UE i USA (TTIP), strefy euro i perspektywy Polski dołączenia do niej, do czego zobowiązaliśmy się, przystępując do Unii. Obalałem mit na temat wpływu euro na wzrost cen. Trzeba pokazywać przykład Łotwy, która przystąpiła do euro 1 stycznia 2014 r., gdzie poparcie dla euro od lat utrzymujące się na poziomie proc. dzięki kampanii informacyjnej wzrosło do 53 proc. w grudniu 2013 r. W Sejmie poprowadziłem debatę o drodze Litwy do strefy euro W marcu 2015 r. prowadziłem debatę Litwa 19. członkiem strefy euro zorganizowaną w Sejmie przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. W artykule na łamach Polski Zbrojnej postulowałem powołanie wspólnej armii europejskiej. Ukazywałem bezradność UE na arenie międzynarodowej, przedstawiałem marnotrawienie środków w wyniku ich rozproszkowania na 28 budżetów wojskowych, dublowanie programów zbrojeniowych i prac badawczych nad nowymi systemami obronnymi. Integracja europejska w dziedzinie bezpieczeństwa jest koniecznością ekonomiczną, polityczną i militarną. Oznacza większą zdolność obronną za mniejsze pieniądze. Rosyjska agresja na Ukrainę i kryzys imigracyjny potwierdzają tezę, że Europa jest zbyt słaba politycznie i siłowo w stosunku do jej potencjału gospodarczego i ludnościowego. Niebawem ukażą się moje dwa artykuły na temat TTIP: w Sprawach Międzynarodowych i publikacji Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Reaktywowałem Ruch Europejski jako Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, który jest częścią paneuropejskiej sieci organizacji European Movement International (EMI). Organizowaliśmy konferencje i przygotowaliśmy publikacje na temat TTIP, euro i federalizacji ustroju UE. DYPLOMACJA PARLAMENTARNA Poza zaangażowaniem w kwestie ukraińskie i demokratycznej opozycji w Kazachstanie aktywnie włączałem się w dyplomację parlamentarną na innych polach. Uczestniczyłem w spotkaniach z delegacjami między innymi z Korei Południowej, Kirgistanu, Tajwanu, Kenii. W Sejmie spotykałem się z unijnymi komisarzami: ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Johannesem Hahnem oraz ds. polityki regionalnej Coriną Creţu. W czerwcu 2014 r. byłem w Brukseli na naradzie u komisarza ds. rozszerzenia Štefana Füle na temat pomocy Ukrainie w reformach. Na zaproszenie władz Tajwanu w październiku 2013 r. przybywałem w Tajpej na czele grupy polskich posłów. W sprawie relacji z Tajwanem zabiegałem między innymi o otwarcie Tajwanu na import żywności z Polski, wprowadzenie do polskiego porządku prawnego umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z tym krajem, wzajemne uznawanie praw jazdy, wymianę studentów czy wsparcie Tajpej dla Pałacu w Wilanowie. KAZACHSTAN WSPARCIE DLA DEMOKRATYCZNEJ OPOZYCJI Jako przedstawiciel pani marszałek Ewy Kopacz uczestniczyłem jako obserwator w procesie przywódcy kazachskiej opozycji Władimira Kozłowa. We współpracy z fundacją Otwarty Dialog występowałem na konferencji przeglądowej Wymiaru Ludzkiego OBWE w Warszawie w październiku 2012 r., na której przedstawiłem relację z procesów w Kazachstanie. Na zaproszenie tejże fundacji wyjechałem do Astany na rozprawę Sądu Najwyższego, która miała zbadać prawidłowość oskarżeń wobec Władimira Kozłowa. Wykorzystując Interpol i spreparowane oskarżenia, reżim Nursułtana Nazarbajewa prezydenta Kazachstanu poluje na przeciwników politycznych, którzy uciekli do UE. Taką próbę Nazarbajew podjął też w Polsce. 12 czerwca 2013 r. fundacja Otwarty Dialog zaalarmowała mnie, że Muratbek Ketebayev kazachski działacz społeczny i polityk ubiegający się o uzyskanie w Polsce statusu uchodźcy został zatrzymany w Lublinie. Natychmiast zadzwoniłem do Prokuratury Generalnej, informując, że znam Muratbeka Ketebayeva osobiście, potwierdzając, iż jest on przeciwnikiem politycznym Nazarbajewa. Po paru godzinach od mojej interwencji Ketebayeva zwolniono. W Sejmie z komisarz UE ds. polityki regionalnej Coriną Creţu

7 Sprawozdanie poselskie za VII kadencję Sejmu ( ) 7 Sprawy warszawskie WARSZAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY Jako zwolennik polityki prorodzinnej promowałem wprowadzenie Warszawskiej Karty Rodziny na wzór świetnie sprawdzającej się pionierskiej inicjatywy Grodziska Mazowieckiego. Na prośbę prezydent m.st. Warszawy opiniowałem wyliczenia urzędników, wskazując w szczególności na zawyżone szacunki kosztów takiej karty przygotowane przez służby miejskie, i przedstawiłem własne wyliczenia. Argumentowałem, że bezpłatne czy na warunkach ulgowych korzystanie z basenów, zoo, muzeów czy teatrów przez dzieci z rodzin wielodzietnych nie spowoduje strat w placówkach miejskich, ponieważ koszty utrzymania wielu placówek miejskich są względnie stałe, niezależne od liczby korzystających. Dzieci z rodzin wielodzietnych rzadko z tych usług korzystają. Natomiast umożliwienie im korzystania z wyżej wymienionych rozrywek za ulgową opłatą spowoduje dodatkowy napływ korzystających, rentowność placówek miejskich może się nawet poprawić przez większe ich napełnienie. W 2013 r. Warszawa przyjęła Kartę! SPRAWY MIESZKAŃCÓW Jako poseł wielokrotnie interweniowałem w sprawach warszawiaków. Lobbowałem w wystąpieniach publicznych, w Sejmie i w rozmowach kuluarowych o rozwiązanie sprawy zwrotu nieruchomości zagarniętych tzw. dekretem Bieruta. Jednocześnie interweniowałem u pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz i w radzie miasta, a także prowadziłem wiele indywidualnych interwencji poselskich w sprawie ochrony lokatorów, którzy zajmują mieszkania w zwracanych kamienicach. Rada Warszawy zmieniła zasady polityki mieszkaniowej, ułatwiając dostęp do zasobów komunalnych lokatorom kamienic zwracanych dawnym właścicielom. OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W latach wielokrotnie reprezentowałem Sejm RP na uroczystościach obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, między innymi przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, przy pomniku Gloria Victis na Powązkach, na Kopcu Powstania Warszawskiego, przy pomników Mokotów Walczący 1944 w parku Dreszera. JANOSIKOWE Brałem udział w pracach podkomisji, która wypracowała poprawki dla janosikowego, ale niestety w Sejmie antywarszawskie i antymazowieckie lobby jak dotąd nie przychyliło się do naszych bardzo umiarkowanych wniosków. Natomiast we wrześniu 2013 r., w związku z ryzykiem bankructwa Mazowsza, Sejm przyznał Mazowszu 220 mln zł pożyczki na zapłacenie raty janosikowego. Dla Warszawy zaś przyjęto zasilenie po 200 mln zł rocznie przez trzy lata na odszkodowania z tytułu dekretu Bieruta. Z premierem Donaldem Tuskiem i prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz na posiedzeniu w sprawie Muzeum Historii Żydów Polskich METROPOLIA W zarządzaniu obszarami metropolitalnymi, obejmującymi wiele jednostek samorządowych, dobrowolne metody współpracy okazały się niewystarczające. Przykładowo metropolia warszawska licząca ponad 3 mln mieszkańców poszatkowana jest na kilkadziesiąt gmin, które powinny ściśle współpracować w dziedzinie planowania, transportu publicznego, ochrony środowiska itp. W kwietniu 2013 r., przy pomocy stowarzyszenia Metropolia Warszawa, któremu przewodniczę, zorganizowałem w Senacie konferencję pt. Czy Polska potrzebuje regionów metropolitalnych. Złożyłem następnie wraz z posłami z Górnego Śląska projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, który został uchwalony przez Sejm. KOMITET POWĄZKOWSKI W 2013 r. zostałem ponownie wybrany na czteroletnią kadencję przewodniczącego Zarządu Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa. W 2014 r. obchodziliśmy 40-lecie powstania komitetu. Z tej okazji wydano album ze zdjęciami autorstwa Tomasza Rogali i moim tekstem o historii komitetu i samym Waldorffie. Komitet odnowił 1400 zabytkowych nagrobków, ostatnio całą Aleję Zasłużonych. MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH Mam wielką satysfakcję, że projekt, który wspierałem od blisko 20 lat jako prezydent Warszawy, który przekazał działkę miejską na muzeum, i jako przewodniczący Polskiego Komitetu Wspierania Budowy Muzeum, wreszcie został sfinalizowany wraz z uroczystym otwarciem wystawy głównej w październiku 2014 r. Polska nie będzie postrzegana jedynie jako cmentarz europejskich Żydów, ale jako państwo, które dało im schronienie przez wiele stuleci. Nazwa Muzeum POLIN oznacza po hebrajsku miejsce, w którym możesz odpocząć tak Żydzi nazywali Polskę. Na obejrzenie i wysłuchanie wszystkiego jeden dzień nie wystarczy. REPRYWATYZACJA W WARSZAWIE W czerwcu 2015 r. Sejm uchwalił tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną, która przewiduje wyłączenie obiektów publicznych z reprywatyzacji, wygaszenie roszczeń nieczynnych od 68 lat, ale blokujących rozwój miasta, prawo miasta do pierwokupu przy sprzedaży roszczeń pośrednikom. Prezydent Bronisław Komorowski odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z konstytucją. Szczególne wątpliwości budzi brak jakichkolwiek odszkodowań za obiekty wyłączone z reprywatyzacji. Moje sugestie, aby choćby 20 proc. wartości przyjąć za podstawę do odszkodowania, nie znalazły uznania. JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE Chcąc zabezpieczyć Jeziorko Czerniakowskie przed wyschnięciem, zgłosiłem swoje poprawki do planu ochrony dla rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie. Zostały one częściowo uwzględnione i udało mi się też uzyskać zapewnienie od burmistrza dzielnicy Mokotów o zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych wokół jeziora. Ponadto skierowałem dwa zapytania do ministrów w sprawie toczących się prac budowlanych wokół jeziorka. Dostałem uspokajające odpowiedzi i obietnice monitoringu. Na tle mostu Świętokrzyskiego, którego budowę rozpocząłem w 1997 r.

8 8 MARCIN ŚWIĘCICKI Statystyka Na trybunie sejmowej Projekty ustaw, których byłem sprawozdawcą: 19 Podpisy pod poselskimi projektami ustaw: 96 Udział w głosowaniach: 98,34 proc. (6037 z 6139) Liczba wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu: 110 Interpelacje: 57 Zapytania: 18 Oświadczenia: 3 Biuro Poselskie Marcina Święcickiego ul. Nowy Świat 41a Warszawa tel fax: Zapraszam na stronę internetową:

PREZYDENT RP. Lech Kaczyński

PREZYDENT RP. Lech Kaczyński PREZYDENT RP Lech Kaczyński PREZYDENT RP Lech Kaczyński Będę wykorzystywał wszystkie uprawnienia, jakie daje mi Konstytucja i ustawy, w tym także te, z których dotąd korzystano rzadko, by nakłaniać rządzących

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Trzy lata Prezydentury

Trzy lata Prezydentury Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Trzy lata Prezydentury 6 sierpnia 2010 5 sierpnia 2013 Trzy lata Prezydentury 6 sierpnia 2010 5 sierpnia 2013 Będę wspierał modernizację kraju dokonywaną

Bardziej szczegółowo

NR 66 (547) IV KADENCJA

NR 66 (547) IV KADENCJA NR 66 (547) IV KADENCJA DWUTYGODNIK BIURO INFORMACYJNE KANCELARII SEJMU 3331 lipca 2003 W NUMERZE m.in.: DEBATA O KORUPCJI WYKONANIE BUDŻETU 2002 O WSPÓŁPRACY POLSKO-CHIŃSKIEJ 5 3 POSIEDZENIE SEJMU Z

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej POLITYKA GOSPODARKA DYPLOMACJA KULTURA NUMER 3 4/2015 (123) Cena promocyjna 5 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1643-5729 Indeks 24340X Ilona Antoniszyn-Klik wiceminister gospodarki Wspomagamy przedsiębiorców Kandydaci

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Warszawa, kwiecień 2013

RAPORT ROCZNY. Warszawa, kwiecień 2013 2012 RAPORT ROCZNY 2012 RAPORT ROCZNY Warszawa, kwiecień 2013 Spis treści LEWIATAN GŁOSEM BIZNESU 5 Deregulacja i wolność gospodarcza 5 Podatki 9 Energetyka i ochrona klimatu 11 Dialog społeczny i stosunki

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL 2 SPIS TREŚCI 1.PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO...14 Plan Stabilności i Rozwoju...14 Przygotowanie instrumentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE

38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE KANCELARIA SEJMU / NR 34 (670) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 31 MARCA 2009 R. 38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE Na okładce:

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

SUKCES OPZZ W SEJMIE! nr 7 lipiec/2015 ZWIĄZKOWIEC. Dość kłamstw na temat związkowców. J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników!

SUKCES OPZZ W SEJMIE! nr 7 lipiec/2015 ZWIĄZKOWIEC. Dość kłamstw na temat związkowców. J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników! nr 7 lipiec/2015 SUKCES OPZZ W SEJMIE! Dość kłamstw na temat związkowców J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników! 2 Związkowiec OPZZ WYDAWCA Fundacja Wsparcie ul. Kopernika 36/40 00

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚĆ ORMIAŃSKA W POLSCE POLITYKA MIGRACYJNA ARMENII RAPORT

SPOŁECZNOŚĆ ORMIAŃSKA W POLSCE POLITYKA MIGRACYJNA ARMENII RAPORT WYDZIAŁ ANALIZ MIGRACYJNYCH DEPARTAMENT POLITYKI MIGRACYJNEJ MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI SPOŁECZNOŚĆ ORMIAŃSKA W POLSCE POLITYKA MIGRACYJNA ARMENII RAPORT WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 SPIS

Bardziej szczegółowo

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku?

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Bartosz Dominiak Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Pierwotnie tekst niniejszego opracowania powstał jako praca dyplomowa pod kierunkiem red. Sławomira Kosielińskiego w ramach studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013 inwestor Inwestor The foreign lipiec 2013 ZAGRANICZNY Raport specjalny Ustawa śmieciowa pod lupą ponadto w numerze: Wektory rozdane Energetyczny Kongres Gospodarczy Powstała Ekokoalicja od wydawcy Robert

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2008 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2007 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SESJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

SESJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Bruksela, dnia 7 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 10/2014 SESJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Strasburg, 3-6 lutego 2014 r. Podczas sesji Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w dniach 3-6 lutego br. w Strasburgu,

Bardziej szczegółowo

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska.

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska. Małgorzata GOSIEWSKA W SEJMIE RP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ Poseł Małgorzata Gosiewska zalicza się do grupy najbliższych współpracowników Pana Prezesa. Czy

Bardziej szczegółowo

Polskie Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych

Polskie Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych Polskie Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych Poniższy materiał zawiera artykuły informacyjne oraz analizy przygotowane przez Polskie Centrum Monitorowania Stosunków Przemysłowych na zlecenie European

Bardziej szczegółowo

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm DZIŚ DODATEK SPECJALNY NOWE PRAWO W NOWYM ROKU Zmiany w prawie od 1 stycznia 2006 roku ważne dla każdego DZIŚ Co zrobić, żeby dostać zniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste str. 23 JUTRO PIT-37 wypełniony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Sprawozdanie. podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych w dniu 23 lipca 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Publikacja ukazała się dzięki dotacji Ambasady Królestwa Holandii oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

SPIS TREŚCI. Publikacja ukazała się dzięki dotacji Ambasady Królestwa Holandii oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Fundacja Centrum Praw Kobiet 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 60 lok. 19 tel./fax + 48 (0 22) 652 01 17, 622 25 17 e-mail: temida@cpk.org.pl http://free.ngo.pl/temida/ SPIS TREŚCI Fundacja Centrum Praw Kobiet,

Bardziej szczegółowo

Kalejdoskop Sukcesy Lewiatan Goście Projekty najważniejszych legislacyjne w Unii Lewiatana unijne wydarzeń 2013 r. 2013 r.

Kalejdoskop Sukcesy Lewiatan Goście Projekty najważniejszych legislacyjne w Unii Lewiatana unijne wydarzeń 2013 r. 2013 r. Raport roczny 2013 10 34 60 70 76 Spis treści Kalejdoskop najważniejszych wydarzeń 2013 r. Sukcesy legislacyjne 2013 r. Lewiatan w Unii Europejskiej Goście Lewiatana Projekty unijne 6 30 38 64 72 82 List

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 47 dniach 9 i 10 stycznia Warszawa 2014 r. 47 dniach 9 i 10 stycznia 47 dniach 9 i 10 stycznia 1. Ustawa budżetowa na rok 2014. 2. Ustawa o

Bardziej szczegółowo