764. BRZOZOWSKI Stanisław: Elementarz ogrodniczy dla ogrodników i amatorów ogrodnictwa. Napisał Warszawa: Sgł. Księg. Polska, 1906.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "764. BRZOZOWSKI Stanisław: Elementarz ogrodniczy dla ogrodników i amatorów ogrodnictwa. Napisał Warszawa: Sgł. Księg. Polska, 1906."

Transkrypt

1 P O R A D N I K I f a u n a f l o r a o g r o d n i c t w o 764. BRZOZOWSKI Stanisław: Elementarz ogrodniczy dla ogrodników i amatorów ogrodnictwa. Napisał Warszawa: Sgł. Księg. Polska, [4], III, [1], 129 s., 18,5 cm, opr. ppł., przednie okł. brosz. zach. (naklejone). Poradnik ogrodniczy DYAKOWSKI Bohdan ( ): Nasz las i jego mieszkańcy. Wyd. 5. Warszawa: M. Arct, , [3] s., [1] k. tabl. (kolor.), liczne il. w tekście, 25,5 cm, opr. pł. wyd. tłocz. złotem na przednim licu (wizerunek jelenia). Opis flory polskich lasów oraz zamieszkujących je zwierząt i ich życia w środowisku naturalnym. Rys. i okł. wykonał Kamil Mackiewicz ( ). Stan bardzo dobry DYAKOWSKI Bohdan ( ): Wędrówki zwierząt i roślin. Wyd. 2. Przejrz. i uzup. Z 25 ryc. w tekście. Poznań: Księg. św. Wojciecha, s., 25 il., 18,5 cm, opr. ppł. wyd. Popularne wydawnictwo dotyczące wędrówek fauny i flory - naturalne i z człowiekiem DYBOWSKI Jan ( ): Podręcznik ogrodnictwa. Ogrodnictwo ozdobne, warzywnictwo, sadownictwo. Wyd. 2. Z 84 rycinami. Lwów: Księg. Polska, [1939]. 239, [5] s., 1 k. tabl. portr., il., 19 cm, brosz. wyd. Fachowy podręcznik autorstwa członka Akademii Rolnictwa i profesora Narodowego Instytutu Agronomicznego we Francji JANKOWSKI Edmund ( ): Dobre rady co do sadów dla ziemian, a głównie dla włościan. Warszawa: nakładem autora, [2], 38, [4], [1] k. tabl. rozkł. (inseraty), 17 cm, opr. karton, okł. oryg. brosz. naklejona. Poradnik sadownictwa. Okleina na grzbiecie lekko uszkodzona JANKOWSKI Edmund ( ): Kwiaty naszych mieszkań. Przez Z 198 figurami. Warszawa: G. Sennewald, , IV s., 26 cm, opr. płsk. z epoki. Poradnik upraw roślin pokojowych autorstwa kandydata nauk przyrodniczych, starszego ogrodnika Ogrodu Pomologicznego w Warszawie, redaktora Ogrodnika Polskiego i inspektora Szkoły Ogrodniczej. Otarcia okładki JANKOWSKI Edmund ( ): Ogródek miłośnika z 10 ilustracjami w tekście. Wydanie drugie powiększone. Warszawa: Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich, [po 1930]. 43, [5] s., il., 17 cm, brosz. wyd. Ogrodnictwo dla Wszystkich pod red. Edwarda Nehringa

2 771. JANKOWSKI Edmund ( ): Ogródki robotników (z planikami). Warszawa: Nakł. Autora, [2], 73, [1] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Praktyczne porady zakładania ogródków kwiatowo-warzywnych. Okł. lekko zabrudzona JANKOWSKI Edmund ( ): Żywopłoty jako ozdoba i ogrodzenie działek podmiejskich. Z 9 rycinami. Warszawa: Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich, , [5] s., il., 17,5 cm, opr. ppł. Ogrodnictwo dla wszystkich pod red. E. Nehringa KUMELSKI Norbert Alfons ( ), GORSKI Batys Stanisław: Zoologia albo historya naturalna źwierząt, w głównych zasadach, podług systematu Linneusza trybem Blumenbacha z wielą dodatków i odmian, zastosowanych do dzisiejszego stanu tej nauk. Dla użytku młodzieży szkolnej. T. 1-2 [z 3]. Wilno: Teofil Glücksberg, [16], XVIII, 230, [2]; [7], , [1] s., err., 17,5 cm, opr. płsk. z epoki ze złoc. na grzbiecie. Obszerny podręcznik akademicki oprapoz JELINEK J. W.: Reforma sadownictwa czyli Nowy sposób uszlachetniania i hodowania drzew owocowych. Ogłosił.; przekł. z niem.; wyd. H. Kuczalskiego ( ). Warszawa: Sgł. Księg. Gebethner i Wolff, VIII, 109 s., 17 cm, brosz. wyd. Hodowla drzew owocowych autorstwa właściciela zakładu ogrodnictwa KARCZEWSKA Maria ( ): O uprawie warzyw. Podręcznik dla gospodarzy małorolnych. Wyd. 3, znacznie powiększone z licznemi rysunkami. Warszawa: Sgł. w Księg. polskiej, , [1], il., 19,5 cm, brosz. wyd. Wydawnictwo imienia M. Brzezińskiego. Poradnik uprawy warzyw KARCZEWSKI Stefan: Jak założyć, jak prowadzić szkółkę drzew owocowych? Warszawa: Biblioteka Rolnicza s., 31 rys., 21 cm, brosz. wyd. Praktyczne porady z zakresu uprawy drzew owocowych

3 cowany według systemu Linneusza, obejmujący tutaj ptaki i ssaki, zawierający opisy szeregu nowych gatunków, nowatorski na ówczesne czasy. Ze słownikiem polsko-francusko-łacińskim oraz słownikiem rosyjskim i niemieckim występujących tu zwierząt. Miejscami zbrązowienia. Obtarcia opr LEWICKA Anna ( ): Wśród naszych łąk i borów. Obrazki z życia zwierząt dla młodzieży. Z licznemi ilustracjami w tekście. Lwów: L. Igiel, , [1] s., il., 23,5 cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach. (naklejone). Opis roślinności naszych lasów, zamieszkujących je zwierząt i ich zwyczajów ŁEBKOWSKI Jan: Pelargonia i petunia. Hodowla i potrzeby nawozowe z 8 rycinami.warszawa: Ogrodnik, , [4] s., il., 19 cm, brosz. wyd. Bezpłatne premium za III kwartał MAŁKOWSKI Wacław: Wykaz systematyczny wszystkich ptaków krajowych z dołączeniem skorowidzów abecadłowych nazw polskich i łacińskich. Ułożył i wydał Warszawa: Sgł. Wydawca, [4], VI, 115 s., 19,5 cm, brosz. wyd. Systematyka ptaków polskich. Egz. nierozcięty NUNBERG Marian ( ): Klucz do oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśnych. Warszawa: Inst. Badawczy Lasów Państwowych, , [3] s., 17 cm, opr. pł. wyd. Serja B - Wydawnictwa pomocnicze i techniczno-gospodarcze. Katalog szkód wyrządzonych przez poszczególne owady w lasach polskich ułożony podług gatunków drzew. Podręcznik praktyczno-naukowy. Stan bardzo dobry PIERWSZY polski przewodnik adresowy ogrodnictwa i działów pokrewnych. Red. Bronisław Lisak. R. I:1928. Wieliczka: PAO, , XLII s., 23,5 cm, brosz. wyd. Pierwsza trzyczęściowa księga adresowa ogrodnictwa. W części ogólnej obejmuje czasopiśmiennictwo i literaturę fachową, szkolnictwo i instytucje naukowe oraz zrzeszenia w branży ogrodniczej i pokrewnej ówczesnej Polsce; część szczegółowa handlowa zawiera adresografię tysięcy firm i ośrodków hodowlano-handlowych, przemysłowo-handlowych etc. Dalej następują liczne inseraty firm. Wszystkie części zaopatrzone w interfoliowane wkładki kolorowe kartonowe. Drobny zaciek w górnym marginesie pierwszych kart. Więcej nie wydano RIVERS Thomas ( ): Ogród pod szkłem. Przez Z 15 wyd. ang. przeł. Władysław Kaczyński ( ). Warszawa: [b.w.], [4], 103, [2] s., [2] k. tabl. (drzeworyty sztorcowe), il. 20 cm, opr. ppł. Biblioteka Ogrodnika Polskiego; t. 3. Poradnik ogrodniczy słynnego autora angielskiego

4 783. ROSTAFIŃSKI Józef ( ): Catalogi plantarum quae a Varsaviae in hortis botanicis regis Joannis Casimiri colebantur, secundum conspectus hortulanorum Bartholomei Gei et Iacobi Haic: accedit catalogus tertius plantarum indigenarum, quae circa Varsaviam nascuntur, auctore Martino Bernhardo = Królewskie ogrody botaniczne króla Jana Kazimierza w Warszawie oraz systematyczny spis roślin tamże hodowanych edidit et ambo priores in systema naturale red. Cracoviae [Kraków]: Academiae Litterarum et Scientiarum Polonae, s., Editionum Collegii ad Historiam Scientiarum Mathem.-Naturalium Perscrutandam; vol. 2 [Wydawnictwa Komisji Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie; vol. 2]. Pierwszy katalog flory okolic Warszawy. Krytyczne wydanie pierwodruku autorstwa Macieja Bernitza vel Martina Bernhardo (? m. 1673/1682), przyrodnika, królewskiego lekarza i bibliotekarza. Spis ten ukazał się w 1652 r. w Gdańsku, jako wykaz roślin rosnących dziko w okolicach stolicy wraz z katalogami roślin hodowanych w dwu królewskich ogrodach botanicznych. Egz. nierozcięty SCHOLTZÓWNA Alina, [Scholtz Alina ( )]: Ogródki nowe z 56 ilustracjami. Warszawa: Stow. Prac. Księgarskich, [po 1930]. 175 s., 48, [1] il., 21 cm, brosz. wyd., egz. lekko poluzowany. Wczesna praca jednej z najwybitniejszych specjalistek w Polsce w dziedzinie projektowania ogrodów. Stan dobry STRAWIŃSKI K.(onstanty) ( ): Zieleń paryska oraz zastosowanie jej w walce ze szkodnikami roślin. Zgierz: Stacja Doświadczalna Ochrony Roślin, , [1] s., il., 23,5 cm, brosz. wyd. Reklama środka owadobójczego. 30. h i p o l o g i a 786. BOJANOWSKI Stefan ( ): Sylwetki koni oryentalnych i ich hodowców. Kraków: G. Gebethner, [4], 257, [2] s., 23 k. tabl., 1 k. mapa, il., 22,5 cm, opr. pł., przednia okł. brosz. zach. Bogato ilustrowane studium o koniach orientalnych w polskich słynnych hodowlach z Pełkini ks. Czartoryskich, Jezupola hr. Dzieduszyckich, Łańcuta hr. Potockich, Taurów, Trzeciaków, Łobosiów, Jabłonowa Kęszyckich oraz innych przesławnych hodowli (Sławuta, Antoniny, Biała Cerkiew, Uzin, Janiszówka, Babolna, Radowce, Lipica i Chorostków). Stan bardzo dobry. Rzadkość KONOPIŃSKI Tadeusz ( ): Żywienie koni. Poznań: Inst. Nauk.- -Wyd. Ruchu Ludowego Polska , [2] s., 20 cm, brosz. wyd. Biblioteka Rolnicza, nr 12. Zasady żywienia różnych rodzajów koni z doborem pasz i mieszanek

5 788. [KOŃ arabski] JEŹDZIEC i Hodowca, nr 33: 20 XI Red.: Jan Grabowski i Janusz Włodzimirski. Warszawa: Jan Grabowski, [2], , liczne il., ryc. kol. (naklejana), 31,5 cm, opr. ppł. Bogato ilustr. na papierze kredowym, specjalny numer czasopisma w całości poświęcony hodowli konia arabskiego w Polsce i na świecie. Omawia m.in. poszczególne słynne stadniny: książąt Sanguszków, hr. Dzieduszyckich, Potockich czy z Janowa Podlaskiego. Na okł. kolorowy wizerunek emira Wacława Rzewuskiego, prekursora hodowli konia arabskiego w Polsce, a w tekście sporo informacji o tym człowieku legendzie ŁYSZKOWSKI Stanisław (?-1844?): Hodowla koni czyli nauka żywienia, rozmnażania, pielęgnowania koni i ulepszania rass znikczemnionych, a utrzymania szlachetnych w pierwotnej czystości. Potrzebne wiadomości 217

6 o początkowem ćwiczeniu młodzieży, o rozmaitym chodzie koni, i zdolności i poszczególnych usług; o potrzebie i umiejętności kucia koni, prawidła zachowania zdrowia, zapobiegania różnym przypadłościom i przepisy leczenia chorób z dodatkiem osobnych przepisów chodzenia około koni wyścigowych. Z wiela rycinami na 12 tablicach. Według zasad najzaszczytniej znanych miłośników chowu koni i uczonych weterynarzy, z zastosowaniem do okoliczności i postrzeżeń w naszym kraju praktykowanych wyłożone. Przez (dzieło pośmiertne). T Warszawa: M. Łyszkowski, , [5]; 278, [10] s., 12 ryc. na [6] k. tabl., 22 cm, opr. płsk. z epoki. Zasady hodowli koni z praktycznymi poradami weterynaryjnymi, z szerokim uwzględnieniem koni wyścigowych. Rzadki podręcznik dla ziemian z 1 poł. XIX w. Miejscami zbrązowienia. Grzbiet nadpęknięty w górnej części i podniszczony ze śladami złoc MACHALSKI Tadeusz ( ): Międzynarodowy regulamin jeździecki w wydaniu prowizorycznem podał Warszawa: Jeździec i Hodowca, s., 17 cm, brosz. wyd. Jeździec i Hodowca, nr 22/1930. Nieoficjalny regulamin jeździecki w opracowaniu pułkownika kawalerii Wojsk Polskich

7 791. SOSNOWSKI Zygmunt: O koniu w Polsce. Zebrał i opisał Warszawa: Sgł. E. Wende i Ska, , 70 ryc., 28,5 cm, opr. ppł. Bogato ilustrowane na papierze kredowym studium o koniu polskim. Rodzaj encyklopedii dotyczącej konia i osób zasłużonych dla hodowli i jeździectwa w Polsce. Drobne zaplamienia na początku dzieła. 200.

8 k u l i n a r i a 792. NORKOWSKA Marta: Piekarnia i cukiernia wytworna i gospodarska. Najnowszej kuchni część druga. Nagrodzona 2 wielkiemi medalami srebrnemi na wystawach kucharskich w Warszawie i Łodzi. Z ilustracjami. Czwarty tysiąc. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1908]. [6], 160 s., il., 20 cm, opr. wyd. ppł. Zbiór blisko 200 przepisów na ciasta, torty, pierniki, marcepany etc. Okł. nieco przytarta NOWY poradnik dla gospodyń. Przepisy na sporządzanie zup, kremów, legumin i innych potraw słodkich. Warszawa: Rada Naczelna Polskiego Przemysłu Cukrowniczego, s., 23 cm, brosz. wyd. 80 praktycznych przepisów. Gdzieniegdzie zaplamienia w tekście [ROSENBAND Helena?] H.R. [krypt.]: Sztuka przechowywania jarzyn w stanie świeżym - w stanie ususzenia - sposobem Apperta - środkami przeciw-gnilnemi i innemi sposobami podług L.H. Alph. Blanchona, ułożyła Warszawa: Wyd. Przeglądu Tygodniowego, [2], 58, [1] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Domowe sposoby postępowania z warzywami podczas przygotowania zapasów zimowych. Luźne składki RÓŻYCKI Andrzej: Krakowskie wyroby wędliniarskie. Praktyczne wskazówki o wyrobie wędlin. Kraków: Nakł. Autora, [4], 206, [1] s., 19,5 cm, brosz. wyd. Z dedykacją na k. tyt. Sto kilkanaście przepisów na słynne krakowskie wyroby pióra mistrza wędliniarskiego i właściciela fabryki wędlin w Krakowie ŚLIWIŃSKA Melania, REJMAN Róża: Nowoczesna praktyczna książka kucharska. Wyd. 2 powiększone i popr. Kraków: Krakowskie Tow. Wyd., s., 20 cm, opr. pł. Popularna powojenna książka kucharska z setkami przepisów kulinarnych. Ostatnia karta podklejona TESLAR Antoni: Kuchnia polsko-francuska. Kraków: Nakł. Autora, X, 324 s., 20 cm, opr. wyd. pł. Wielobarwna opr. wyd. z tłoczonymi złotymi medalami dla kuchmistrza. Autor buł kuchmistrzem ś.p. J.E. Namiestnika Andrzeja Hr. Potockiego w Krzeszowicach. Zbiór wykwintnych przepisów wraz z przykładami z przednich rautów i balów z życia wyższych sfer. Okł. nieco przytarta z niewielkimi odbarwieniami i uszkodzeniami krawędzi grzbietu TOKARZ Wincenty: Wyrób miodów i win. Lwów - Warszawa: B. Połoniecki, s., rys., 22,5 cm, opr. ppł., przednie okł. brosz. zach. Setki przepisów na wyroby alkoholowe autorstwa kresowiaka spod Sambora. Okł. nieco przybrudzone

9 799. WOJCIESZEK Anna: Jak przerabiać owoce bez cukru. Warszawa: Gebethner i Wolff, , [1] s., rys., 18 cm, brosz. wyd. Praktyczne porady kulinarne z okresu okupacji (m.in. czym zastąpić cukier, kawę i herbatę). Luźne składki wydawnicze. 40. ł o w i e c t w o 800. DYAKOWSKI Bohdan ( ): O dawnych łowach i dawnej zwierzynie. Z ilustracjami W. Nowina-Przybylskiego. Warszawa: M. Arct, , [4] s., rys., 23,5 cm, opr. ppł. wyd. Pieczęć majątku: Piotrowice Wielkie. Obszerna gawęda o myślistwie w dawnej Polsce (m.in. zwierzęta myśliwskie - pies i ptaki; grubą zwierzyna - żubry i tury oraz niedźwiedź). Grzbiet minimalnie poluzowany PRZEWODNIK gajowego. [B.m.]: Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III Grodno, s., [1] k. tabl. (mapa kolor.), il., rys., 19 cm, opr. pł. Pieczęć: Przysposobienie Wojskowe Leśników - Koło Dukla. Bogato ilustrowany poradnik służby leśnej z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasu, łowiectwa i rybactwa oraz przysposobienia wojskowego leśników (z tablicami poglądowymi na temat wojsk państw ościennych). Drobne zaplamienia na początkowych kartach TYMIENIECKI Kazimierz ( ): Łowiectwo na Mazowszu w w. XV-ym. Warszawa: [Druk. Wł. Łazarski], [2], 16 s., 25 cm, brosz. wyd. Odb. z: Przeglądu Historycznego. Łowy na średniowiecznym Mazowszu. Zwyczaje, przebieg, porządek etc. Egz. nierozcięty. 40. poradniki fachowe i popularne 803. BARAŃSKI Franciszek: Rozrywki i gry umysłowe. Zebrał Lwów: Odrodzenie, , [2] s., il.; 18 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa na k. tyt. Zbiór setek gier w kości, domino, loterie, trik-traka, warcaby i inne (np. biribi, ciskanka, kardynały, laska, podróż do Pekinu, szubieniczka, szok-szok, tombola) DOMINIKIEWICZ Mieczysław (1882- ): Garbarstwo. Z 18 rys. Łódź Warszawa: L. Fiszer - E. Wende i S-ka, s., il., 18,5 cm, brosz. 221

10 wyd. Bibljoteka Techniczno-Naukowa dla Wszystkich, no 3. Praktyczny i popularny poradnik garbarstwa [ELEMENTARZ] Meine Fibel für die I-te Abteilung der Volksschulen. Warszawa-Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, s., il., 23 cm, brosz. wyd. Okładka zakurzona, blok czysty GRY w karty polskie i obce. Najdokładniejszy przewodnik gier. Zawierający: 100 sposobów najbardziej praktykowanych u nas, starodawnych i najnowszych jak: wint, wist, preferans, boston, pikieta, we wszystkich odmianach mariaż, kasztelan, drużbart, gieryłasz, kupiec, muszka, rams, skarbonka, baccarat, bridge-plafon, poker, i.t.d.; wraz ze specjalnym działem pasjansów. Podług najnowszych źródeł oprac. dla użytku ogółu Wytrawny Gracz. Warszawa: Nowe Wydawnictwo, [1937]. 125, [3] s., tabele w tekście, 19 cm, brosz. wyd. Zbiór przeszło 70ciu gier karcianych i pasjansów. Brak tylnej okł. Drobne zagięcia na obrzeżach kolor. przedniej okł JANIK L.A.: Skarbnica wiedzy. Podręcznik chemiczno-techniczny. Do fabrykacji artykułów pierwszej potrzeby dla chemików, drogerzystów, fabrykantów i wszystkich interesujących się tanią fabrykacją. Zawiera 3000 przepisów niezbędnych dla każdego domu, kupca, rzemieślnika i rolnika. Warszawa: Bibljoteka Dzieł Naukowych, , [1] s., 23 cm, opr. pł. wyd. Obszerny poradnik z zakresu gospodarstwa domowego (chemiczny, kosmetyczny, kulinarny i tp.) [LONDYŃSKI Bolesław] Rościszewski Mieczysław ( ): Gry i zabawy towarzyskie. Wskazówki do przyjemnego i użytecznego spędzenia czasu w domu i po za domem. Podręcznik praktyczny dla wszystkich. Oprac. i przerobił według najnowszych wzorów Jan Walicki. Z wieloma rys. w tekście. Wyd. 2. Warszawa: Bil. Dzieł Naukowych, , [10], s., il., 18 cm, współopr. ppł. Zbiór setek gier i zabaw salonowych. Dołączono i współoprawiono drugie tyle kart interfoliowanych MAJEWSKI St.: Fabryka w garnku. Podręcznik fabrykacji artykułów pierwszej potrzeby bez przyrządzania, dostępny dla każdego, praktyczne rady i wskazówki. Warszawa: Bibljoteka Wiedzy Praktycznej, [2], 41, [3] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Zbiór praktycznych porad z zakresu gospodarstwa domowego MARCISZEWSKI Józef: Wzór opisania rzeczywistego stanu dóbr ziemiańskich czyli dalsze rozwinięcie zasad do oceniania dóbr ziemskich. Warszawa: W Drukarni Piasta, [1], 1-5, 7-14, 19-82, [2] s., [2] tabele rozkład., [2] k.tabl. rozkład. planów (litografie), 21 cm, opr. płsk. z epoki ze złoc. na grzbiecie. W tekście m.in. rozkładana Tabela Praestacyina Wsiów do Dóbr wsi Swobod 222

11 należących; na końcu po tekście Tabela stanu drzewa znayduiącego się w lasach do Dóbr Swobodzkich należących oraz 2 ryciny wykonane w Warszawie w Instytucie Litograficznym Szkolnym: Plan zabudowania Folwarku Swobodzkiego - skala liniowa Miara stu łokci Warszawskich, format 35,8 cm 34,2 cm i Plan położenia Dobr Swobod skala liniowa Miara trzech cwierci mili, format 35,6 cm 35,6 cm. Owalna pieczątka własnościowa: Z księgozbioru Andrzeja Szczepki. Dzieło z aprobatą Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Podręcznik sposobu i niezbędnych procedur dokonania rzetelnej wyceny i pomiaru gruntów i majątków ziemskich. Drobne otarcia okładzin, stan bardzo dobry MOSZCZEŃSKI Stefan ( ): Wycenianie wartości majątków ziemskich przy kupnie i sprzedaży. Zarys teorii i praktyki. Warszawa:. Sp. Wyd. Biblioteka Rolnicza, s., 22 cm, brosz. wyd. Bezpłatny dodatek dla całorocznych prenumeratorów Biblioteczki Rolniczej za RYBACKI J.: Przemowy weselne i pogrzebowe dla domowego użytku przeważnie włościan oraz mowy wypowiedziane na powitanie H. Sienkiewicza, Lutni Warszawskiej, otwarcie teatru, 25-lecie Straży Ogniowej i in. [B.m.]: Sgł. Księgarnie K. Rybackiego w Częstochowie i Łowiczu, , [1], V s., 20,5 cm, opr. pl., okł. oryg. brosz. zach. Zbiór 28 okazjonalnych mów pogrzebowych z zależności od pozycji włościanina, 15 mów weselnych oraz mów okolicznościowych stosownych do rangi. Rzadkie wydawnictwo regionalne SAMOCHÓD. Budowa. Działanie. Obsługa. Oprac. II wyd.: Edward Jerzy Karkoz, Stanisław Federowicz, Karol Angerman, Ludomir Sas-Korczyński, Stefan Wikarski i Adam Kowalik. Italia: Nakł. Autorów, XVII, [1], 442 s., [9] k. tabl. (rozkł.), liczne fot. i rys. w tekście, 19 cm, brosz. wyd. Podręcznik eksploatacji pojazdów samochodowych i poradnik kierowcy autorstwa inżynierów i oficerów technicznych II Korpusu SROCZYŃSKI Mieczysław: Murarz. Praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu murarskiego. Oprac. Łódź - Warszawa: L. Fiszer - E. Wende i Ska, [1916]. [4], 75, [2] s., 84 ryc. Biblioteczka Rzemieślnicza, t. 3. Ilustrowany podręcznik dla murarzy. (adl.) GUSTAWICZ Bronisław ( ), SROCZYŃSKI Mieczysław: Cieśla. Praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu ciesielskiego oprac. Łódź - Warszawa: L. Fiszer - E. Wende i Ska, [1916]. 160 s., 201 ryc., Biblioteczka Rzemieślnicza, t. 4. Ilustrowany podręcznik dla cieśli. (adl.) GUSTAWICZ Bronisław ( ), SROCZYŃSKI Mieczysław: Malarz (pokostnik - lakiernik). Praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu pokostniczo-malerskiego o oprac. Łódź - Warszawa: L. Fiszer - E. Wende i Ska, [1920]. 102 s., 26 ryc., 223

12 224 poz. 815

13 Biblioteczka Rzemieślnicza, t. 5. Ilustrowany podręcznik dla malarzy pokojowych. (adl.) GUSTAWICZ Władysław: Ślusarz. Praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu ślusarskiego oprac. Wyd. 3. Łódź - Warszawa: L. Fiszer - E. Wende i Ska, , [1] s., 167 ryc. Biblioteczka Rzemieślnicza, t. 2. Ilustrowany podręcznik dla ślusarzy (adl.) SROCZYŃSKI Mieczysław: Szklarz. Praktyczne wiadomości dla pracowników zawodu szklarskiego oprac. Łódź - Warszawa: L. Fiszer - E. Wende i Ska, , [1] s., 40 ryc., Biblioteczka Rzemieślnicza, t. 7. Ilustrowany podręcznik dla szklarzy (adl.) [ZYBERT Józef]: Wodne centralne ogrzewanie mieszkaniowe ESWU. Łódź: St. Weigt i Ska, s., rys., il., Reklama handlowa centralnego ogrzewania słynnej łódzkiej Fabryki Maszyn i Odlewni Żelaza. Rys. i montował Karol Hiller ( ), polski malarz, grafik i fotografik, twórca heliograficznej techniki graficznej (heliografiki), reprezentujący nurt konstruktywistyczny. (adl.) JUŻ w planach budowy należy pomyśleć o urządzeniach słaboprądowych! Warszawa: Polskie Zakłady Siemens Sp. Akc., [lata 30-te XX w.]. 8 s., fot., leporello, 17,5 cm, współopr. pł. Reklama wyrobów elektrycznych Siemensa (telefon wewnętrzny, zegary, termometry, analizator spalin, miernik skroplin i przewietrznika ozonowego) STAŃMY wszyscy do walki z bimbrem. Warszawa: Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego, , [3] s., il., 20 cm, brosz. wyd. Propagandowa broszura wydana przez państwowego monopolistę z poparciem władzy ludowej WERYHO Marja ( ) i ARCT-GOLCZEWSKA Marja ( ): Co się z czego robi i skąd pochodzi. Zbiór praktycznych wskazówek dla wychowawców i nauczycieli początkowych ułożyły Wyd. 5, popr. z licznemi rys. Warszawa: M. Arct, , [1] s., 86 rys., 19,5 cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach. (naklejone). Popularny poradnik z zakresu technologii produkcji, wyrobów rzemieślniczych i spożywczych ZWYCZAJE towarzyskie. Poradnik na co dzień. [il. Natalia Jarczewska; Kamil Witkowski]. Warszawa: Czytelnik, [po 1946]. 63, [1] s., 18 cm, brosz. wyd. Wyd. Mody i Życia Praktycznego. Jeden z pierwszych powojennych, w zmienionych warunkach ustrojowych poradników savoire-vivre. 40.

14 n a u k i ś c i s ł e 818. BURDECKI Feliks ( ): Opanowanie materii czyli książka o zdobyczach polskiej nauki w dziedzinie chemii i fizyki, astronomii i geofizyki, o polskich wynalazkach i inżynierach oraz o polskich pionierach lotnictwa. Warszawa: M. Arct, , [4] s., il., 21 cm, opr. ppł. wyd. Polska w pracy. Propagandowa książka poświęcona polskim współczesnym wynalazcom i osiągnięciom technicznym (m.in. Ignacy Mościcki i Mościce, Gdynia, elektrownie wodne, polscy fizycy, astronomowie i podróżnicy). Liczne całostronicowe lub naklejane ilustracje w ramach paginacji. Oprac. graf. Atelier Girs-Barcz. Opr. Zakł. Introligatorskie B. Zjawiński. Drobne obtarcia na grzbiecie i licu CHAPMAN Ernest Hall: Radio - usta XX wieku; przeł. i uzupełnił rozdz. Radiofonia w Polsce Manswet Domański. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski, [1939]. [3], 158, [1] s., [24] k. tabl., 22 cm, opr. pł. wyd. Biblioteka Dnia Dzisiejszego, t. 3. Historia radiofonii. Okł. nieco przybrudzona FLAMMARION Kamil ( ): Światy nieznane. Spolszczył Ksawery Sporzyński. Warszawa: Gebethner i Wolff, , [1] s., 23 il., 17,5 cm, opr. płsk. z epoki. Bibljoteka Tygodnika Illustrowanego, nr 6. Popularny wykład astronomii w ładnej oprawie FRANKE Jan Nepomucen ( ): Jan Brożek (J. Broscius), akademik krakowski Jego życie i dzieła, ze szczególnym uwzględnieniem prac matematycznych. Ze źródeł rękopiśmiennych oprac. Kraków: Akademia Umiejętności, [4], IX, [1], 303, [1] s., 1 k. portr., 22,5 cm, opr. ppł. Biografia Jana Brożka ( ), wybitnego astronoma i matematyka polskiego, rektora Akademii Krakowskiej, historyka nauki, zwolennika teorii Kopernika i opiekuna rękopiśmiennej spuścizny po nim GÓRSKI Wincenty: Nowy przewrót w Kosmosie. Tezy naukowe: Newtona i Keplera - pod znakiem zapytania? Woda - motorem wszechświata. Warszawa: nakł. autora, s., [1] k. tabl., 8 ryc., 19,5 cm, brosz. wyd. Nowa teoria wszechświata autora przedwojennego wynalazku globusa ruchów ciał niebieskich opatentowanego w 1937 r. Przednia okł. brosz. z niewielkim uszczerbkiem boku HABDANK Adam: Słońce nie jest ogniskiem, a planetą zwykłą zamieszkałą. Wiązanka myśli o ruchu ziemi, biegunach i o słońcu. Wyd. 2 uzup. Wilno: Nakł. Autora, s., 21 cm, brosz. wyd. Pieczątka: Ilustrowany Kurier Codzienny - Kraków. Z dedykacją autora dla redakcji Kuriera Codziennego dat. Podbrodzie 27 IX Rozważania astronomiczno-filozoficzne miłośnika astronomii. Rzadki druk prywatny

15 824. [HABDANK Adam]: Słońce nie jest ogniskiem, a planetą zwykłą zamieszkałą. Odczyt Wilnianina H.A. o ruchu ziemi, biegunach i o słońcu. Wilno: [b.w.], , [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Rozważania astronomiczno-filozoficzne miłośnika astronomii. Rzadki druk prywatny POLKOWSKI Ignacy ( ): Żywot Mikołaja Kopernika. Przez Gniezno: [b.w.], [6], V, [1], 363 s., 23,5 cm, opr. płsk. z epoki. Źródłowa biografia wraz z genealogią i omówieniem stosunków rodzinnych, jak i narodowości słynnego astronoma oraz bibliografią adnotowaną Kopernikianów. W rozdziale VIII autor udowadnia, że teza postawiona przed Kopernikiem przez Arystarcha z Samos, o obrocie ziemi wokół własnej osi i słońca, została przekazana nauce średniowiecznej XIII wieku dzięki kabalistycznemu arcydziełu zwanemu Księgą Zoharu (Blask, czyli Światło, autorstwa hiszpańskiego rabina Mojżesza de Leon). Zbrązowienia na marginesach SPORZYŃSKI Konrad ( ): Dziwy elektryczności. Napisał Warszawa: Gebethner i Wolff, VI, 207, [1] s., 47 ryc. il., 16,5 cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach. (naklejone). Wydawnictwo popularne. Praca popularnonaukowa znawcy wiedzy przyrodniczej i technicznej, autora haseł do Wielkiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej ( ). Grzbiet minimalnie poluzowany, blok książki zwarty STRASZEWSKI Maurycy ( ): Jan Śniadecki. Jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce. Rzecz napisana przez Kraków: Akademia Umiejętności, [12], 323, [1], LXXVI s., 22,5 cm, opr. ppł. Działalność naukowa Jana Śniadeckiego na polu matematycznym, filozoficznym (m.in. polemiki z Immanuelem Kantem, literackim i w innych naukach ścisłych

16 828. SZPECHT Józef: Wśród fizyków polskich. Seria 1. Lwów: PWKS, , [1] s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Suchy wytłok na k. tyt. i ostatniej k.: Tadeusz Zbyszycki, Sanok. Sylwetki i dorobek naukowy znakomitych fizyków polskich (Czesław Białobrzeski, Antoni Bolesław Dobrowolski, Tadeusz Godlewski, Stanisław Kalinowski, Józef Wierusz Kowalski, Karol Olszewski, Stefan Pieńkowski, Maurucy Pius Rudzki, Maria Skłodowska- Curie, Marian Smoluchowski, Ludwik Wertenstein, August Witkowski, Czesław Witoszyński, Mieczysław Wolfke, Zygmunt Wróblewski i Stanisław Ziemecki) z zarysem dziejów fizyki w Polsce. Drobne naddarcie i zabrudzenie okł ZALESKA Maria Julia ( ): Wieczory czwartkowe. Opowiadania o cudach przyrody i znakomitszych odkryciach naukowych, młodocianemu wiekowi poświęcone przez Starego Przyjaciela Dzieci [pseud.]. Warszawa: Gebethner i Wolff, , [2] s., [3] k. tabl. (drzeworyty), il. (drzeworyty sztorcowe), 19 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem napisem na licu: Nagroda. Książka popularyzująca naukę fizyki wśród dzieci w pytaniach i odpowiedziach. Obydwie krawędzie grzbietu nadpęknięte. Blok książki zwarty, egz. wewnątrz czysty. 80.

17 V A R I A 830. [ANDRZEJOWSKI Stanisław ( )] MUELLER E. [krypt.]: Błędy gospodarki polskiej; tłom. M. Iwanowski. Gdynia: Wyd. L. Międzybłocka, [14], 201, [1] s., 24,5 cm, opr. pł. Analiza polskiej gospodarki okresu międzywojennego, analiza jej błędów w polityce fiskalnej, administracyjnej, ekonomicznej itp. Pewne sformułowania obnażają niewygodną prawdę apologetom okresu międzywojennego (przykładowo: przerost zatrudnienia na kolei; rabunkowa gospodarka leśna; dumping zboża, cukru i węgla; sumy wydane na bezrobotnych bez ekwiwalentu pracy). Praca zmuszająca czytelnika do myślenia w sytuacji kryzysu gospodarczego nadmiernego etatyzmu. Praca wyd. pierwotnie w wydawnictwie Per Aspera ad astra, jednakże w trakcie druku wydawnictwo zostało zmienione, co odzwierciedlają pieczęcie nowego edytora BOGUSŁAWSKI Stefan: Szkolnictwo jakiem jest, jakiem być powinno. Warszawa: Związek Strzelecki, [1926]. 128 s., 20,5 cm, brosz. wyd. Poglądy na szkołę państwową w Polsce międzywojennej CZARTORYSKI Witold ( ): Kółka ziemian. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, s., 21,5 cm, brosz. wyd. Mowa wygłoszona na ogólnem zebraniu Związku Zamoyskich 29 III DRUGA książka do czytania dla Szkół Parafjalnych w Ameryce. W nowem opracowaniu z uwzględnieniem pisowni przyjętej przez Akademję Krakowską. Chicago, Ill.: Drukiem Dziennika Chicagowskiego, [1936] , II s., il., 18 cm, opr. wyd. pł. Stan idealny EWANGELIE Pana Naszego Jezusa Chrystusa na niedziele i wszystkie uroczyste święta całego roku według obrządku kościoła świętego rzymsko katolickiego rosporządzona. Z przydatkiem Ewangelii o Męce Pana naszego Jezusa Chrystusa, o SS. Patronach, i o innych Świętych. Tudzież ze zwykłą od Parochów do ludu swego mówiącą się Nauką. Wilno: w Druk. A. Dworca, , [14] s., 14,5 cm, opr. płsk. z epoki. Dedykacja z 1867 r. i wpis rękopiśmienny z 1865 r. wraz z rosyjską pieczęcią parafii w Oborach. Wileński druk religijny FEDOROW F.: Religja i kościół w Związku Radzieckim. Moskwa: Wyd. Literatury w Językach Obcych, , [1] s., 16,5 cm, brosz. wyd. Broszura propagandowa sławiąca wolność religijną w ZSRR i patriotyczne zaangażowanie kościołów i wyznań religijnych w walce z hitlerowskim najeźdźcą

18 836. FILARET. R. 15, z Pittsburgh, Pa.: Wydawnictwo, s., 23 cm, współopr. pł. Stemple Biblioteka Stowarzyszenia Samopomocy Nowej Emigracji Polskiej w Chicago. Organ urzędowy Stowarzyszenia Filaretów w Ameryce, miesięcznik poświęcony sprawie zrzeszenia kształcącej się młodzieży polsko-katolickiej FREUD Zygmunt ( ): O psychoanalizie. Pięć odczytów wygłoszonych na uroczystość 20-letniego jubileuszu założenia Clarc University w Worcester Mass; z upoważnieniem aut. przeł. na jęz. pol. Ludwik Jekels. Lwów: H. Altenberg, s., 19 cm, brosz. wyd. Wykłady akademickie z dziedziny psychoanalizy GALLUS Jan ( ): Przewodnik neurologiczno-psychjatryczny po Polsce. Warszawa: Wyd. staraniem KO I-go Zjazdu Neurologów i Psychjatrów Ziem Słowiańskich, s., [1] k. mapa (rozkł.), 17 cm, brosz. wyd. Spis adresowo-informacyjny klinik, przychodni, szpitali i zakładów neurologiczno-psychiatrycznych w Polsce GNIEWOSZ Jan Nepomucen ( ): Odpowiedź na Sprawy Górnicze p. Z. Suszyckiemu, dyrektorowi szkoły wiertniczej w Wietrznem oraz odprawa moim najserdeczniejszym. Napisał Krosno: nakł. autora, s., [1] k. tabl., 23,5 cm, brosz. wyd. Kulisy rozwoju górnictwa naftowego w Galicji HOPFINGER Maksymilian: Przemysł naftowy w zarysie. Lwów: Księg. Naukowa, [4], 199, [4] s., 22 cm, brosz. wyd. Rozwój historyczny przemysłu naftowego w Galicji, jego problemy i perspektywy w odrodzonej Polsce. Egz. nierozcięty. 50.

19 j u d a i c a 841. CHOIŃSKI-JESKE Teodor ( ): Neofici polscy. Materyały historyczne. Warszawa: [b.w.], , [1], XX s., 21,5 cm, opr. ppł. Zawiera spisy neofitów wyznania katolickiego i protestanckiego podług akt metrykalnych parafii głównie warszawskich. Pierwszorzędny materiał źródłowy GRAN Wiera [właśc. GRYNBERG Weronika]: Sztafeta oszczerców. Paris: wyd. kosztem autorki, , [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Autobiografia słynnej przedwojennej piosenkarki, artystki kabaretowej i filmowej. Dotyczy jej pobytu w gettcie warszawskim, a następnie pobytu na aryjskiej stronie do czasów wyzwolenia. Znaczna część pamiętnika jest poświęcona nieustannej walce o dobre imię wskutek posądzenia o kolaborację z żydowskim gestapo w gettcie. Wśród jej oskarżycieli był m.in. Adolf Berman, a cała sprawa przez długie lata toczyła się przed sądem izraelskim GRUSZECKI W.(iktor): Tajemnice talmudyczne. Wyd. 2. Warszawa: [b.w.], s., 21 cm, brosz. wyd. Nauczanie Talmudu o gojach. Obejmuje m.in. Ortodoksja i reforma; Talmud uważają Żydzi za księgę boską; O Bogu; O Aniołach; O diabłach; Tajemnice żydowskie; O duszach; O raju i piekle; O Mesjaszu żydowskim; O bliźnim; O własności; O panowaniu nad światem; O oszustwie; O lichwie; O życiu; O przysiędze żydowskiej; O klątwie JELEŃSKI Jan ( ): Żydzi, Niemcy i My. Przez Warszawa: Druk. Jana Noskowskiego, s., 22 cm, opr. ppł. Pieczątka: Z Księgozbioru St. Wołoszyńskiego. Wczesna publicystyka późniejszego wydawcy tygodnika Rola broniącego wartości polskich w obliczu ekonomicznego zagrożenia żywiołu niemieckiego i żydowskiego. Miejscami lekkie zbrązowienia papieru. Grzbiet okł. reperowany KARPOWICZ Tytus (1915- ): Jak odbiłem getto! [maszynopis powielany]. - [1], 68 k., 28 cm, opr. karton. Dedykacja autora z 22/4/90. Wspomnienia pisarza, który w czasie II wojny światowej był partyzantem Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. W 1944 przechwycony przez NKWD i więziony w łagrach sowieckich. Po powrocie do kraju autor wielu ekranizowanych powieści. Cymelium

20 846. KOWALEWSKI Zbigniew: Śmiertelny wróg chrześcijaństwa. Warszawa [i.e. Kraków]: Glob [i.e. Regierung d. GG. Hauptabt. Propaganda], s., il., 25 cm, brosz. wyd. Broszura propagandowa przedstawiająca stosunek Żydów do chrześcijaństwa w ciągu wieków, politykę kościoła względem Żydów i prześladowanie religii w ZSRR. Ten ostatni temat bogato ilustrowany winietami z sowieckiego Bezbożnika i widokami zbeszczeczonych cerkwi. Okładka z wizerunkiem Żyda szczerzącego zęby na symbol krzyża ze Zbawicielem KOWALEWSKY Zbigniew: Żydzi się przedstawiają! Warszawa [i.e. Kraków]: Glob [i.e. Regierung d. GG. Hauptabt. Propaganda], s., il., 21 cm, brosz. wyd. Krótkie biogramy ozdobione skromnymi portretami - stylistyka propagandy faszystowskiej. Okł. przybrudzona KUTRZEBA Stanisław ( ): Sprawa żydowska w Polsce. Szkic historyczny. Lwów: B. Połoniecki, [1918]. 76, [3] s., 24 cm, brosz. wyd. Historia Żydów w Polsce od czasów ich sprowadzenia do wybuchu I wojny światowej MIEDZIŃSKI Bogusław ( ): Uwagi o sprawie żydowskiej wraz z uchwałami Rady Naczelnej O.Z.N. z dnia 21 maja [Warszawa]: Obóz Zjednoczenia Narodowego, Oddział Propagandy, s., 21,5 cm, brosz. wyd. Program polityki obozu rządzącego wobec mniejszości żydowskiej w Polsce. Zagadnienie polityki emigracyjnej wobec ludności żydowskiej, która przez swoją specyficzną strukturę ludnościową, stoi [ ] na przeszkodzie normalnej ewolucji mas Narodu Polskiego. Historyczne omówienie zagadnienia i tezy polityczne wobec zagadnienia żydowskiego na odcinku politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Zagięcia i zaplamienia

21 850. NOWICKI Stefan ( ): Wielkie nieporozumienie. Sydney: Nakł. Autora, , [1] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Książka stanowi obiektywną próbę spojrzenia na stosunki polsko-żydowskie na przestrzeni dziejów, szczególnie w okresie ostatniej wojny i zagłady narodu żydowskiego na ziemiach polskich. Relacje polsko-żydowskie ukazane zostały na tle stosunku innych (m.in. USA) do Holocaustu. Autor książki był działaczem politycznym ONR, a w czasie wojny Organizacji Polskiej. Na emigracji w Australii był m.in. ministrem pełnomocnym Rządu RP [SENS-TAUBES Zygmunt ( )] Szem-Tob: Płomienie Szalhewet jah. Lwów-Warszawa: M.H. Rubin, s., winiety, 19 cm, opr. wyd. ppł. Praca historyczna autora legendy żydowskiej oraz zbioru najcelniejszych baśni i opowieści dla młodzieży żydowskiej [ŻYDZI - Holocaust] About Jews liberated from German concentration camps arrived in Sweden in Stockholm: World Jewish Congress - Jewish Agency for Palestine, , [1] s., 22 cm, opr. karton wyd. ozdobny. List No. 2. Druga lista Żydów wyzwolonych z niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy przybyli do Szwecji w latach Obejmuje spis przeszło tysiąca osób z Austrii, Czechosłowacji, Danii, Grecji, Jugosławii, Litwy, Łotwy, Niemiec (dawnego niemieckiego), Polski, Rumunii, Węgier i Włoch. Lista polskich obywateli narodowości żydowskiej jest tu najliczniejsza (więcej niż połowa wszystkich występujących w spisie). Obok imienia i nazwiska podano zwykle dokładną datę i miejsca urodzenia (są tu reprezentowane niemalże wszystkie miejscowości Polski, w tym Kresów Wschodnich). Do spisu dołączono uzupełnienie oraz listę osób zmarłych w czasie transportu. W układzie alfabetycznym podług kraju obywatelstwa względnie pochodzenia ŻYDZI. [Inc.:] Ani na katolików, ani na protestantów nie słyszy się tylu skarg, co na Żydów. Dlaczego? gdyż całe zło tkwi w duchu tego narodu: Żydzi podobni są liszkom i szarańczy ogałacającym całe kraje, 233

22 Napoleon I - z przemówienia we francuskiej Radzie Państwa 30.IV.1806., cm. Propagandowa ulotka niemiecka z okresu II wojny światowej. Na odwrociu stempel z informacją: wywiesić od dnia 21 luty ŻYDZI. [Inc.:] Chrystus Pan do Żydów: Ojciec wasz nie jest bogiem, waszym ojcem jest szatan, który od początku niweczy życie ludzkie Św.Jan 8,44., cm. Propagandowa ulotka niemiecka z okresu II wojny światowej. Na odwrociu stempel z informacją: wywiesić od dnia 24 apr

23 855. KACZMAREK Czesław ( ): Miłujmy swoją parafię! List Pasterski Biskupa Kieleckiego. Kielce: Księgarnia Jedność, s., 15,5 cm, opr. karton ozdobny z tłocz. złotem tytułem na licu. Diecezja kielecka jako jedyna podczas okupacji prowadziła ożywioną działalność wydawniczą. Przyjmuje się, że było to wynikiem tzw. realistycznej polityki jej pasterza biskupa Czesława Kaczmarka. Zdaniem powojennego publicysty katolickiego (przyszłego premiera) Tadeusza Mazowieckiego podstawą postępowania biskupa kieleckiego było wychowanie nacechowane podejrzliwością i wrogością wobec postępu społecznego, atmosferą środowiska społecznego rozniecającą lub choćby tylko podtrzymującą bezwzględną wrogość wobec Polski Ludowej wpływy polityczne przychodzące z zewnątrz i wyrosła na tym wszystkim błędna postawa polityczna ks. bp. Kaczmarka, która doprowadziła go do kolizji z prawem. Doprowadziło to w szczególności nie tylko do postawy przeciwnej nowej rzeczywistości naszego kraju, nie tylko do podrywania zaufania w trwałość władzy ludowej i nowych stosunków społecznych w Polsce, ale i do uwikłania się we współpracę z ośrodkami wywiadu amerykańskiego, które pragnęłyby posługiwać się przedstawicielami duchowieństwa, jako narzędziem realizacji swych wrogich Polsce planów ( Tygodnik Katolicki, nr 5: 27 IX 1953)

24 856. KALENDARZ Spółdzielczy na rok Warszawa: Społem, [1938]. 138, [10] s., 24 cm, brosz. wyd. Materiały do historii spółdzielczości w Polsce oraz rocznicowe związane z powrotem Śląska Zaolziańskiego do macierzy [KARŁOWICZ] Życie i prace Jana Karłowicza ( ). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji Wisły. Warszawa: Wisła, [2], V, 379 s., il., portret, 25 cm, opr. ppł. M.in.: wspomnienia M. Fedorowskiego, Z. Glogera, H. Łopacińskiego; mowy pogrzebowe: A.A. Kryńskiego, T. Korzona, J. Kallenbacha; wykaz piastowanych godności i tytułów. Zachowana okładka broszury KONAR M.: Jak uświadomiłam mojego syna. Warszawa: Nakł. Autorki, s., 22 cm, opr. ppł. Pieczęć przedwojennego gimnazjum męskiego. Praktyczne sposoby uświadomienia seksualnego młodzieży [KORPORACJE] BIULETYN Warszawskiego Koła Międzykorporacyjnego na rok akademicki 1930/31. Warszawa: [W.K.M.], , [1] s., 16 cm, brosz. wyd. (brak tylnej okł.). Spis adresowy 1153 członków czynnych 28 korporacji akademickich w Warszawie z barwiarzami i kandydatami (Arkonia, Welecja, Lechicja, Sarmatia, Jagiellonia, Paria, Unia, Akwilonia, Concordia, Respublica, Sparta, Varsovia, Chrobacja, Audacia, Grunwaldia, Coronia, Regia, Filomatia, Ostoja, Maritimia, Maltania, Mesconia, Vigintia, Wandeja, Nationalitas, Filaleteia, Montanja, Aleteia). Egz., nieco przycięty, reperowany z maszynopisem członków korporacji Maltanii KSIĄŻKA w pracy oświatowej. [Kom. red. Wanda Dąbrowska ( ), Zygmunt Kobyliński ( ), Jan Muszkowski ( )]. Warszawa: Sekcja Czytelnictwa i Bibljotek Komitetu Głównego Tygodnia Książki Polskiej, VIII, 140 s., 23,5 cm, opr. ppł. Zbiór rozpraw na temat rozwoju czytelnictwa i bibliotekarstwa w Polsce KSIĘGA gospodarcza Polski. Informator przemysłowo-handlowy Praca zbiorowa pod redakcją Al. Jackowskiego. Warszawa: Koło Rodziny Urzędniczej przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu, , [1], XXVI (inseraty) s., [1] k. mapa (rozkł.), 26,5 cm, brosz. wyd. Księga zawiera wiadomości z ustawodawstwa gospodarczego II Rzeczypospolitej, przedstawia stan przemysłu górniczo-hutniczego i przetwórczego, rzemiosła, organizacji handlu wewnętrznego i zagranicznego, portów polskich i żeglugi morskiej. Przynosi charakterystykę wszystkich zawartych przez Polskę umów handlowych oraz wyjaśnia w szczegółach organizację handlu zagranicznego. Adnotacje kredką na okł. i pierwszych kartach

25 862. KÜHNEL Artur ( ): Drogi, projektowanie, budowa i utrzymanie. Z 336 rysunkami. Lwów: Wyd. Polskiego, [10], 357, 2] s., err., 25 cm, brosz. wyd. Podręcznik uniwersytecki dla przyszłych inżynierów drogowców. Luźne składki MILLERÓWNA Maria, ROSTKOWSKA Maria: Pierwsza klasa pracuje. Elementarz miejski. Metoda wyrazowa. Lwów: PWKS, s., rys., 22,5 cm, brosz. wyd. Elementarz dla I klasy szkoły podstawowej. Miejscami podkreślenia ołówkiem, okł. uszkodzona na grzbiecie (podklejona) i lekko zaplamiona NOWA grammatyka polsko-włoska praktyczna, prowadząca sposobem łatwym i prędkim do doskonałego nauczenia się ięzyka włoskiego. Wrocław: W.B. Korn, , [4] s., 18 cm, opr. karton z epoki. Praktyczny podręcznik do nauki języka włoskiego z gramatyką, czytankami, rozmówkami i słownikiem. Grzbiet uszkodzony, blok książki zwarty. Zbrązowienia NOWOWIEJSKI Feliks ( ): Zjednoczona Polska. Śpiewnik na chór mieszany. Poznań: Księg. św. Wojciecha, , [1] s., 18 cm, brosz. wyd. Zbiór 15 ogólnonarodowych pieśni polskich, z zapomnianym dziś Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej (przed wprowadzeniem Mazurka Dąbrowskiego jako oficjalnego hymnu Polski), Hymnem Kaszubskim, Górnośląskim i Marsylianką Wielkopolską. Podręcznik zatwierdzony do szkół. Miejscami (poza tekstem i nutami) ślady ołówka PIERWSZA książka do czytania dla Szkół Parafjalnych w Ameryce. W nowem opracowaniu z uwzględnieniem pisowni przyjętej przez Akademję Krakowską. Chicago, Ill.: Drukiem Dziennika Chicagowskiego, [1935] , II s., il., 18 cm, opr. wyd. pł. Stan idealny

26 867. POCHODNIA. Miesięcznik poświęcony artykułom popularno-naukowym różnej treści obchodzącej każdego człowieka. R.1, z.1-12; R.2, z.13. Chicago, Ill.: Pochodnia, i 32 s., il., 19 cm, współopr. pł. Stemple Oddz. Naprzód, Chicago Ill P o l s k a P a r t i a S o c j a l i s t y c z n a 868. DO ROBOTNIKÓW Polskich w Stanach Zjedn[oczonych]. [Nowy Jork: Komitet Wykonawczy Związku Pomocy P.P.S, przed 1917]. - [4] s., 23 cm, bez opr. Ulotka wzywająca do uczestnictwa w uroczystościach pierwszomajowych KULTURA. Miesięcznik naukowy, społeczny i literacki. T.1, zeszyt 1. Październik [acc.:] Kultura. T. II, zeszyt IV. Kwiecień Redaktor i wydawca Zenon Pietkiewicz. Warszawa: Redakcja, ; 114 s., 22,5 cm, współopr. płsk, grzbiet pęknięty, częściowo oderwany. Stemple Bibl. Oddziałów Z.P.S.P Chicago. Zawartość m.in..: Michał Römer, W sprawie litewskiej; Daniel Zgliński, Antysemityzm jako konflikt dwuch ras; Jakób Lewkowicz, Fryderyk Nietzsche o Żydach i judaizmie; Jan Bełcikowski, Papieże a kwestja polska w XIX wieku KWARTALNIK Walki Klas. Zeszyt 1. Genewa: Druk. "Przedświtu" i Walki Klas", , [1] s., 19,5 cm, opr. ppł. Stemple Bibl. Oddziałów Z.P.S.P Chicago, Bibl. Robotnika Polskiego S.P.R w Chicago Ill. Wydano jedynie dwa zeszyty LESER Zygmunt: Nowożytni barbarzyńcy. Odczyt wygłoszony w "Czytelni naukowej" w Przemyślu. Przemyśl: Jan Nawratil, s., 14,5 cm, opr. ppł. Stemple Bibl. Oddziałów Z.P.S.P Chicago LIST Komitetu Wykonawczego Zw[iązku]. Soc[jalistów]. Pol[skich]. do Rodaków! [Nowy Jork: Komitet Wykonawczy, przed 1917]. - [2] s., 28 x 21 cm, bez opr. Ulotka wzywająca do jednoczenia się polskich robotników w Stanach Zjednoczonych, oraz pomocy dla Rewolucyjnej [frakcji] PPS w kraju. Ślady złożenia MALINOWSKI Aleksander [zebrał]: Materyały do historyi P.P.S. i ruchu rewolucyjnego w zaborze rosyjskim od r T.1: Rok Warszawa: Życie, VIII, 367 s., 21 cm, opr.pł. Stemple Oddz. "Naprzód" Chicago Ill [PIERWSZY Maj] Niech żyje 1 maj! [b.m.: Wyd. PPS], s., tytuł okładka. [acc.:] Świętujcie Pierwszego Maja! 1 Maja Międzynarodowe Święto Robotnicze. [Londyn]: Wydawnictwo PPS z pod zaboru pruskiego,

27 16 s., 18 cm, współopr. ppł. Stemple Bibl. Robotnika Polskiego S.P.R w Chicago Ill. Tytuł okładka POLSKA Partia Socyalistyczna w ostatnich pięciu latach. Londyn: z Drukarni Partyjnej, s., 18 cm, opr. ppł. Stemple Tow. Oświata Związku Socjalistów Polskich w Bridgeport, Conn. Sprawozdanie z działalności POLSKA Partja Socjalistyczna. Sprawozdanie z drugiej konferencji partyjnej. Kraków: Centralny Komitet Robotniczy P.P.S., Myśl Socjalistyczna, s. 14 cm, opr. pł. Stemple Bibl. Oddziałów Z.P.S.P Chicago POLSKA Partja Socjalistyczna. XI Zjazd PPS. Kraków: Centralny Komitet Robotniczy P.P.S., Myśl Socjalistyczna, , [1] s., 14 cm, opr. pł. Stemple Bibl. Oddziałów, Z.P.S.P Chicago ŚWIATŁO. Czasopismo popularno naukowe. Organ Polskiej Partyi Socyalistycznej. Rok drugi [i trzeci] Londyn: Druk PPS, , [1] s., il.; 191, [1] s., il., 20 cm, współopr. pł. Stemple Oddział Równość Zw. Sociaj-Polskich w Chicago. Wiele portretów i biogramów socjalistów TO i owo. Zbiorek pierwszy. Londyn: Przedświt, s., 13 cm, opr. ppł. Stemple Bibl. Robotnika Polskiego S.P.R w Chicago Ill. VI. Bibljoteka Robotnika Polskiego. Nowa serya. T

28 880. POLSKIE znaki pocztowe. Rzecz zbiorowa pod red. Antoniego Łaszkiewicza ( ). Białystok: Czasopismo Ikaros, XX, 419 s., liczne il. w tekście, 22,5 cm, opr. ppł. Bogato ilustrowany katalog znaczków pocztowych w Polsce od 1915 r SZUMKOWSKI Leonard: Dykcjonarz kieszonkowy polsko-angielski i angielsko-polski. Zawiera: słów polskich, słów angielskich. Oprac. Wyd. 3ie; popr. Chicago: [b.w.], s., 14 7,5 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. ślepo orłem polskim i złoc. tytułem na przednim licu, brzegi kart barwione. Amerykański słownik dla Polaków w eleganckiej opr. Górna krawędź grzbietu minimalnie nadpęknięta ŚNIADECKI Jan ( ): Pisma o filozofii Kanta za staraniem T.E. Szopowicza Kraków: Nakł. Uczniów UJ, [4], XII, 114 s., [1] k. portr. (litografia), 21 cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach. Pieczęć zamazana na k. tyt. Z dedykacją Henryka Szopowicza ( ), lekarza i kompozytora z 1837 r. dla Augusta Wysockiego. Obejmuje pisma o metafizyce i filozofii. Wydane dla upamiętnienia przedwcześnie zmarłego Teodora Eustachego Szopowicza ( ), studenta UJ (z jego portretem w litografii) ŚWIEŻAWSKI Leon: Tragedja inteligencji. Tragedja ślepej wiary. Tragedja gospodarstwa. Tragedja kultury, cywilizacji, religji człowieka. Warszawa: SW Bez Dogmatu, s., 23 cm, brosz. wyd. Rozważania filozoficzno-historyczne na tle historii Polski i świata ŚWITKOWSKI Józef ( ): Okultyzm i magja w świetle parapsychologji. Lwów - Wisła: Lotos, VIII, 431 s., 9 tabl., 62 il., portr. (w ramach paginacji), 25,5 cm, brosz. wyd. Bibljoteka Lotosu, t. 14. Dzieło najwybitniejszego parapsychologa polskiego, muzyka i teoretyka fotografii, czynnego na Uniwersytecie Lwowskim. Dzieło w części zniszczone po zajęciu Śląska przez Niemców w 1939 r. Obejmuje następujące zagadnienia: Świadomość na jawie. Władanie uwagą. Pamięć. Wrażenia niezauważone. Podświadomość. Błędy w postrzeganiu. Sen zwyczajny. Marzenia senne. Sen sztucznie wywołany. Stany do snu zbliżone. Sugestia. Hipnoza sugestyjna. Psychoanaliza. Telepatia. Autosugestia. Histeria i schorzenia pokrewne. Układ nerwowy człowieka. Parapsychologia. Fizjologia 240

29 medium. Cechy transu. Psychika transowa. Zjawiska parafizyczne. Ektoplazma. Materializacje. Odlewy i aporty. Fotografia zjawisk niewidzialnych. Pismo medialne, transfiguracje. Psychologia zjaw. Sobowtóry. Udział świadków w objawach. Domy nawiedzone. Przeczucia, sny wieszcze. Psychometria. Rabdomancja. Telestezja. Widzenie w czasie. Magnetyzm żywotny. Stany snu magnetycznego. Inteligencje bezcielesne. Mistycyzm. Wnioski. Okultyzm i magia. Joga indyjska. Okultyzm starożytny. Qabbalah. Okultyzm średniowieczny. Wybitni okultyści 16. wieku. Ewolucja pojęć. Alchemia. Procesy czarownic. Satanizm. Spirytyzm. Wróżbiarstwo. Astrologia. Teozofia. Reinkarnacja i karma. Budowa człowieka. Stowarzyszenia tajne. Wtajemniczenia. Magia ceremonialna. Magia seksualna. Pomocnicy magów. Rytuały czarów. Źródłem jest człowiek. Różne stopnie rzeczywistości. Praktyka magiczna. Wiry astralne. Magia wobec parapsychologii. Rzut oka w przyszłość WARSZAWSKI Józef: Myśl jest bronią. Rozważania. Na okupacji: z zasiłku I. Polskiej Dywizji Pancernej, , [2] s., 20 cm, brosz. wyd. Rozważania historyczno-adwentowe WIEJSKIE Uniwersytety Ludowe w Polsce. Biuletyn Konferencji Oświatowej poświęconej sprawie Uniwersytetów Ludowych. Krzemieniec października Warszawa: Tow. Wiejskich Uniwersytetów Ludowych, , [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Zbiór rozpraw na temat idei uniwersytetów ludowych w Polsce międzywojennych WIERZYŃSKI Kazimierz ( ): The Life and Death of Chopin. Translated by Norbert Guterman with a Foreword by Artur Rubinstein. New York: Simon and Schuster, XVI, 444, [1] s., [1] k. portr., [12] s. tabl., 21 cm, opr. ppł. wyd. ze złoc. Biografia życia i twórczości Fryderyka Chopina ( )

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 )

V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 ) Wiadomości ogólne V.2 Poddziały wspólne formy (Tablica Id) Wskaźnik (0 ) V.2.1 Poddziały wspólne formy wiadomości ogólne 1 Poddziały wspólne formy służą do oznaczania formy (piśmienniczej, graficznej,

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

Z notatników Tadeusza Szymanowskiego From Tadeusz Szymanowski s notes

Z notatników Tadeusza Szymanowskiego From Tadeusz Szymanowski s notes NOTATKI 186 Z notatników Tadeusza Szymanowskiego From Tadeusz Szymanowski s notes ROCZNIK DENDROLOGICZNY Vol. 55 2007 187-192 BRONISŁAW JAN SZMIT Dwie zapomniane Botaniki Leśne autorstwa Henryka Edera

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM

Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM Dr Jan Dąbrowski Wrocław - AM ekslibrisy stomatologów w zbiorach biblioteki akademii medycznej we wrocławiu W skład bogatej kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki Akademii Medycznej we Wrocławiu wchodzą,

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku

ZBIGNIEW ŁUCZAK. Dzieje bibliotek w Sieradzu. od powstania miasta do końca XX wieku ZBIGNIEW ŁUCZAK Dzieje bibliotek w Sieradzu od powstania miasta do końca XX wieku Czego się chcesz nauczyć, napisz o tym dzieło. Joachim Lelewel Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu Sieradz 2007 NADZÓR

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Motyw snu w literaturze

Motyw snu w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Motyw snu w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 Materiały ogólne 1. Danek, D. : Sen (marzenie

Bardziej szczegółowo

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO HASŁO OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach. 1 Hasłem opisu bibliograficznego powinno

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej

Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Postawy więźniów obozów koncentracyjnych w świetle literatury obozowej Wybór i opracowanie Marta Boszczyk wrzesień, 2005r. 2 Bibliografia podmiotu 1. Andrzejewski

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Bibliografia podmiotowa

Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ

FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ FORMY WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz 52 341 30 74; 52 341 19 84 pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

1. Społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym

1. Społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym 1. Społeczeństwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: - wymienia narodowości, które zamieszkiwały II RP, - wymienia największe miasta II RP, - definiuje pojęcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH pod redakcją Władysława Fłoryana CZĘŚĆ DRUGA SPIS TREŚCI LITERATURA BUŁGARSKA napisała HENRYKA CZAJKA I. Uwagi wstępne 7 1. Rys historyczny (do końca w. XIV) 7 2. Sztuka 13

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE

OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm OBOZY ZAGŁADY i ZBRODNIE HITLEROWSKIE W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ. bibliografia

Bardziej szczegółowo

Z. Michalski, Wspomnienia z Dorpatu.

Z. Michalski, Wspomnienia z Dorpatu. zawartość KOL.271 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Historia Konwentu Polonia [1828-1939]: a) Bohdan Wydźga (lata 1828-1872), Jan Niedziałkowski (lata 1872-1924), Nowicki (lata 1924-1939), b) Krótki rys

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej Opracowanie Agnieszka Nawrocka Katarzyna Giedrys-Woźny Świdnica 2015 Na zjeździe założycielskim,

Bardziej szczegółowo

Wielki astronom Mikołaj Kopernik

Wielki astronom Mikołaj Kopernik Wielki astronom Mikołaj Kopernik 1. Cele lekcji Cel ogólny: Poznanie sylwetki Mikołaja Kopernika. a) Wiadomości Uczeń wie, kim był Mikołaj Kopernik. b) Umiejętności Uczeń potrafi udzielać odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIE. Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie.

FOTOGRAFIE. Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. FOTOGRAFIE Fot. 1. Symbol Wolnego Harcerstwa autorstwa Adama Ciołkosza, [w:] Płomienie, 1922, z.1 (nr 23), s. 1, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie. Fot. 2. Adam Ciołkosz, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej.

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Ks. Maksymilian Grochowski urodził się w

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE OGRÓD MOJE HOBBY (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w latach 2006-2012) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LEŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LEŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LEŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Przedmiot Temat projektu edukacyjnego Opiekun 1. W kręgu kultury starożytnej. Tragedia i teatr

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA RZEMIEŚLNICZO-NIEDZIELNA W SANDOMIERZU

SZKOŁA RZEMIEŚLNICZO-NIEDZIELNA W SANDOMIERZU Piotr Sławiński SZKOŁA RZEMIEŚLNICZO-NIEDZIELNA W SANDOMIERZU W LATACH 1839-1906 Armoryka SZKOŁA RZEMIEŚLNICZO-NIEDZIELNA W SANDOMIERZU W LATACH 1839-1906 Piotr Sławiński SZKOŁA RZEMIEŚLNICZO-NIEDZIELNA

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008 1. CLARE Sp. z o.o. 2. Osoby fizyczne 3. Antonika Holding S.A. - Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008 - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008 - Budynek handlowy 15-16.07.2008 4. Osoby fizyczne - Budynek

Bardziej szczegółowo

historia powstania i realizacja pokoleniowa

historia powstania i realizacja pokoleniowa historia powstania i realizacja pokoleniowa Dzieło Karola Estreichera Seniora Pierwsze założenie - bibliografia = listą dostępnych druków zwartych od 1800 roku. Materiały zbierane od 1840 r. Pierwszy tom

Bardziej szczegółowo

Julian Tuwim (1894-1953)

Julian Tuwim (1894-1953) Julian Tuwim (1894-1953) Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Oprac. Agnieszka Miczka Ruda Śląska 2013 Wydawnictwa zwarte 1. Krasoń, Katarzyna Malowniczy most do poezji : wiersze

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe Dokumenty drukowane WYDAWNICTWO ZWARTE elementy Odpowiedzialność główna. Tytuł: dodatek do tytułu. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Objętość (liczba stronic

Bardziej szczegółowo

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku

Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU. GOSPODARKA POLSKU XX wieku Janusz KALINSKI Zbigniew LANDAU GOSPODARKA POLSKU XX wieku POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE Warszawa 1998 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 i GOSPODARKA ZIEM POLSKICH 1 POD ZABORAMI 13 Od kapitalizmu wolnokonkurencyjnego

Bardziej szczegółowo

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU

KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA W INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (52) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm www.pbwinowroclaw.neostrada.pl KUJAWY REGION - OGÓLNIE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce. Nazwa Ogrodu Botanicznego. Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE

Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce. Nazwa Ogrodu Botanicznego. Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce Nazwa Ogrodu Botanicznego Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE Akademii Medycznej we Wrocławiu Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z filią w Wojsławicach

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie

Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie REKLAMA PRASOWA ADS Główni dystrybutorzy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie Uniwersytet Śląski Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach Biblioteka Uniwersytecka Mikołaja Kopernika w Toruniu BIBLIOTAKA UNIWERSYTECKA

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Biblia. Najważniejsze zagadnienia cz II Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Biblia Najważniejsze zagadnienia cz II Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWCU ŚW. Podręczniki i ćwiczeniówki do klasy I, II i IV zapewnia szkoła.

Bardziej szczegółowo

Inspiracje życiem i twórczością Janusza Korczaka. Konkurs dla młodzieży. Regulamin

Inspiracje życiem i twórczością Janusza Korczaka. Konkurs dla młodzieży. Regulamin Inspiracje życiem i twórczością Janusza Korczaka Konkurs dla młodzieży Regulamin Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Szczecinie oraz Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, włączając się

Bardziej szczegółowo

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie.

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie. Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013 podręczniki brajlowskie. Klasy 1-3 Faliszewska J Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Klasa 2. Semestr 1./ Faliszewska

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO OŚRODEK KULTURY TKACZ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM OGŁASZA KONKURS NA FRAGMENT FIKCYJNEGO PAMIĘTNIKA Z CZASÓW DAWNEGO, WIELOKULTUROWEGO TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO Przedmiotem konkursu jest przygotowanie fragmentu

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Definicja bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumenty elektroniczne itp.),

Bardziej szczegółowo

KARTY PRACY na rok szkolny 2014/2015

KARTY PRACY na rok szkolny 2014/2015 KARTY PRACY na rok szkolny 2014/2015 Klasy 0 Odkrywam siebie. Szkoła tuż, tuż Roczne przygotowanie przedszkolne. Wiesława Żaba Żabińska Wydawnictwo: MAC Edukacja Pan Jezus mnie kocha ks. R. Czekalski ks.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE

BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE BIBLIOGRAFIE, ICH RODZAJE, ZASTOSOWANIE Bibliografia z greki biblion książka, graphen pisać Bibliografia uporządkowany spis / wykaz,zestawienie dokumentów / zestawiony wg pewnych kryteriów, spełniający

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016. KLASA I - podręczniki darmowe z wyjątkiem podręcznika do religii

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016. KLASA I - podręczniki darmowe z wyjątkiem podręcznika do religii Lędziny, 15.06.2015 r. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I - podręczniki darmowe z wyjątkiem podręcznika do religii przedmiot autor tytuł wydawca numer dopuszczenia podręcznik

Bardziej szczegółowo

Historia naszej szkoły

Historia naszej szkoły Historia naszej szkoły II Liceum Ogólnokształcące im. Marii SkłodowskiejCurie jest jedną z najstarszych piotrkowskich szkół średnich. Jej korzenie to żeńska pensja sióstr Krzywickich Emilii i Felicji powstała

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA 2015. Księga cudów Polski. Cena detal.: 69,95 zł. 49,90 zł. Jolanta Bąk Polska. Cena detal.: 29,95 zł.

OFERTA SPECJALNA 2015. Księga cudów Polski. Cena detal.: 69,95 zł. 49,90 zł. Jolanta Bąk Polska. Cena detal.: 29,95 zł. Dragon Księga cudów Świata Format: 230x330 49,90 zł Dragon Dragon Europa 1000 miejsc, które musisz zobaczyć Dragon Księga cudów Europy Format: 230x330 49,90 zł Dragon Twoja Planeta Polski Stron: 444 Cena

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO. Co to jest bibliografia?

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO. Co to jest bibliografia? MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO Co to jest bibliografia? Sam termin bibliografia pochodzi z języka greckiego od biblion lub biblios książka oraz od słowa graphein czynność pisania. Zatem już w starożytnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 5-lecia połączenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 25-lecia powstania Akademii Medycznej w Bydgoszczy 50-lecia pracy Profesora Jana Domaniewskiego

Bardziej szczegółowo

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas pierwszych, drugich i czwartych w roku szkolnym 2015/2016 są bezpłatne.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas pierwszych, drugich i czwartych w roku szkolnym 2015/2016 są bezpłatne. Zestaw podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 25 w Krakowie na rok szkolny 2015/2016 Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas pierwszych, drugich i czwartych w roku szkolnym 2015/2016 są

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Dr hab. BARBARA STOCZEWSKA Monografie: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Kraków 2006. Kraków 2007. Kraków 2009. Litwa, Białoruś,

Bardziej szczegółowo

Czytelnictwo - teoria

Czytelnictwo - teoria Czytelnictwo - teoria Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory zwarte za lata 1991-2015 Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowały mgr Barbara Krawczyk mgr Anna

Bardziej szczegółowo

XIV Ogólnopolskie Dni Owada. Owady sprzymierzeńcy człowieka. 30 maj 1 czerwiec 2014. w budynku Wydziału Ogrodniczego. Al. 29-go Listopada 54

XIV Ogólnopolskie Dni Owada. Owady sprzymierzeńcy człowieka. 30 maj 1 czerwiec 2014. w budynku Wydziału Ogrodniczego. Al. 29-go Listopada 54 XIV Ogólnopolskie Dni Owada Owady sprzymierzeńcy człowieka 30 maj 1 czerwiec 2014 w budynku Wydziału Ogrodniczego Al. 29-go Listopada 54 31-425 Kraków Jednostki naukowo-badawcze biorące udział w Dniach

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE

ALBUMY, PRZEWODNIKI, ENCYKLOPEDIE SPIS NOWOŚCI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi nowościami dostępnymi w bibliotece szkolnej. Są wśród nich między innymi pomoce dla nauczycieli oraz nowości czytelnicze zakupione

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska. - zestawienie bibliograficzne. ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Ruda Śląska - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej 1. 10 [DZIESIĘĆ] lat samorządu lokalnego w Rudzie Śląskiej. - Ruda Śląska : Rada Miejska i Zarząd Miasta Ruda Śląska, 2000 Sygnatura:

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

Klasy pierwsze (język angielski kontynuacja, język niemiecki kurs podstawowy)

Klasy pierwsze (język angielski kontynuacja, język niemiecki kurs podstawowy) SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W GIMNAZJUM nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie obowiązujący w roku szkolnym 2011/2012 (Opracowano na podstawie wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

Bardziej szczegółowo

6. Podręcznik do historii i społeczeństwa. Przedmiot uzupełniający do klasy II Liceum i Technikum. Poznać przeszłość. Wydawnictwo NOWA ERA.

6. Podręcznik do historii i społeczeństwa. Przedmiot uzupełniający do klasy II Liceum i Technikum. Poznać przeszłość. Wydawnictwo NOWA ERA. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO LICEUM, TECHNIKUM I SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W NOWYM MIASTECZKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej kl. I-III

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia i zadania dla [poziom nauczania] materiały pomocnicze dla [poziom nauczania] podręcznik dla [poziom nauczania] podręcznik

ćwiczenia i zadania dla [poziom nauczania] materiały pomocnicze dla [poziom nauczania] podręcznik dla [poziom nauczania] podręcznik Określnik formalny: ćwiczenia i zadania dla [poziom nauczania] materiały pomocnicze dla [poziom nauczania] podręcznik dla [poziom nauczania] podręcznik 1) Zmiana na temat formalny: Ćwiczenia i zadania

Bardziej szczegółowo

XIII Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

XIII Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna Wiadomości ogólne XIII Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna XIII.1 Dział 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna wiadomości ogólne W dziale 80 klasyfikuje się

Bardziej szczegółowo