CZĘŚĆ TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 CZĘŚĆ TECHNICZNA Opis przedmiotu oferty W odpowiedzi na państwa zapytanie przesyłamy ofertę na tłocznię ścieków Tłocznie TSA i TSB to zamknięte, szczelne urządzenia, w których zawarte w ściekach ciała stałe są separowane poza pompami, dzięki czemu można ograniczyć do minimum zagrożenie występowania niedrożności pomp. System separatorów umożliwia stosowanie pomp o mniejszych swobodnych przelotach, a o najwyższych sprawnościach hydraulicznych przez co wpływają na niższe koszty eksploatacji. Szczelność tłoczni umożliwia ich zabudowę w suchych komorach, co ułatwia prowadzenie prac serwisowych. Zasada działania: W klasycznej przepompowni (mokrej) ścieki doprowadzone kanałem grawitacyjnym wpływają bezpośrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacją ciał stałych ścieki wpływają do zbiornika tłoczni umieszczonej w suchej komorze, a następnie rozprowadzane są do poszczególnych separatorów. Z separatorów podczyszczone ścieki pozbawione ciał stałych, osadów i elementów wleczonych spływają grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika tłoczni. W przypadku pracy, którejkolwiek z pomp ścieki dopływają jedynie do separatora połączonego z pompą niepracującą. Zadane poziomy ścieków w zbiorniku tłoczni kontrolowane są za pomocą miernika ultradźwiękowego. Urządzenie zabezpieczająco sterujące po otrzymaniu sygnału, iż osiągnięte zostały zadane poziomy ścieków w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy. Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone ścieki i wtłacza je do separatora.. Energia strumienia pompowanych ścieków porywa znajdujące się w separatorze ciała stałe kierując je do rurociągu tłocznego przepompowni. Nadciśnienie powstałe w czasie pompowania zamyka przepływ powrotny ścieków do zbiornika tłoczni. W czasie trwania cyklu pracy pompy ścieki dopływają do zbiornika poprzez drugi separator i układ hydrauliczny niepracującej pompy. Po osiągnięciu dolnego zadanego poziomu ścieków w zbiorniku pompa zostaje automatycznie wyłączona. Konstrukcja separatora (system specjalnie ukształtowanego kosza prętowego) powoduje iż przepompownia może pracować w sposób ciągły nie wymagający wprowadzania dodatkowych operacji usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń. Podczas każdego uruchomienia pompy następuje samoczyszczenie separatora. Układ hydrauliczny pomp nie mający bezpośredniego kontaktu z ciałami stałymi, a w szczególności z wleczonymi nie jest narażony na przytkanie. Obie pompy są automatycznie załączane na przemian. Nazwa obiektu Pion tłoczny DN Tłocznia PZ 1 Sobiewola Tłocznia PZ 1 Kantowo Tłocznia PZ 1 Goryń Tłocznia PZ 2 Goryń Tłocznia PZ 3 Goryń Typ Tłoczni Q(m3/h) napływ Typ Pomp Parametry tłoczni 80 TSA ,0 FZB ,5 kw 100 TSA ,0 FZB ,1 kw 100 TSA ,0 FZB ,0 kw 80 TSA ,0 FZB ,1 kw 100 TSA ,0 FZB ,1 kw Q(m3/h) Pompy Hc (m) Pompy P (kw) Pompy w pkt. pracy 15,0 20,0 2,6 20,0 5,0 0,50 45,0 55,0 11,0 15,0 6,5 0,52 20,0 6,0 0,55 Tłocznia 80 TSA ,0 FZB ,0 14,0 1,8

2 PZ 4 3,0 kw Goryń Wymieniona wyżej w tabeli tłocznia ścieków składa się z następujących elementów: 1.Zbiorniki tłoczni Wykonane są ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Stal stosowana do produkcji naszych urządzeń zawiera 18% chromu i 8% niklu. Stal ta jest odporna na korozję, nie działa na nią kwas azotowy, stężony kwas siarkowy, fosforowy i inne. Firma Hydro-Vacuum S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w spawaniu blach austenitycznych. Zbiornik tłoczni wykonany jest, jako monolit zapewniający 100% szczelność wszystkich połączeń oraz odporny jest na działanie wody gruntowej. Tłocznia ścieków wyposażona jest w 2 naprzemiennie działające pompy o stopniu ochrony IP55 pracujące w warunkach suchych W zbiorniku tłoczni przed pompami znajdują się dwa separatory prętowe ze stali kwasoodpornej 0H18N9. dzięki prętowej konstrukcji separatorów możliwe jest zachowanie laminarnego przepływu ścieków przez separator. W konstrukcji tłoczni zastosowano zawory zwrotne systemu Szuster zapewniając w sposób pewny i skuteczny niezawodny transport ścieków zawierających ciała stałe na odcinku kolektor grawitacyjny- separatory. Zawór zwrotny kolanowy Szuster charakteryzuje się tym, iż: - kula zaworu przy pełnym otwarciu szczelnie zamyka odchylony kanał zaworu co zapewnia m.in. bardzo wysoką odporność zaworu na zanieczyszczenia stałe, bo zawór w trakcie przepływu pracuje jako typowe kolano, a także - wolny prześwit dla części stałych, występuje już od prędkości przepływu 0,7m/s, bez wywoływania wibracji kuli co jest niemożliwe do osiągnięcia przy konstrukcji klasycznych zaworów zwrotnych. Wszystkie zastosowane zasuwy są wykonane z żeliwa sferoidalnego, a dzięki zastosowaniu zasuwy nożowej odcinającej na wlocie do pompowni wewnątrz, pracownicy eksploatujący tłocznię mogą odciąć i kontrolować dopływ ścieków bez konieczności wychodzenia ze zbiornika. 2. Właz wejściowy oraz drabinka złazowa bez pomostów roboczych. W oferowanych zbiornikach proponujemy włazy 700x800mm i 800x900mm wykonane ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Właz ocieplony jest pianką poliuretanową i doszczelniony porowatą gumą EPDM. Na włazie umieszczony jest kominek wentylacyjny fi 105z siatką kwasoodporną. Wyposażony jest również w dźwignię podtrzymującą. Właz fabrycznie posiada zamontowany zamek firmowy oraz sygnalizację otwarcia włazu służące do zabezpieczenia tłoczni przed niepożądanym otwarciem. Istnieje możliwość podłączenia sygnalizatora otwarcia również do istniejącego systemy monitoringu (sygnalizacja świetlna i dźwiękowa w standardzie). Drabinka złazowa ze stali kwasoodpornej, wyposażona w szczeble antypoślizgowe z blachy kwasoodpornej 0H18N9 o gr. 2mm. Górne elementy stopnic przetłaczane. Zarówno drabina jak i właz wejściowy wykonane są w gat. Wg PN na materiał- PN-0H18N9. Ponadto posiadają atesty materiałowe i deklaracje zgodności od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U Nr 92, poz.881 z 2004r. 3.Zastosowane pompy FZB. Pompy FZB to jednostopniowe, monoblokowe pompy wirowe napędzane silnikami asynchronicznymi 3-fazowymi; 50 Hz, z wirnikami wielokanałowymi. Dwa uszczelnienia mechaniczne oraz separująca komora olejowa gwarantują zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezależne od kierunku obrotów, z powierzchniami ślizgowymi z węglika krzemu gwarantujące wysoką trwałość i niezawodność eksploatacyjną. 4. Szafa zabezpieczająco-sterująca UZS.8 z modułem MT-101. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS.8 zabezpiecza i steruje pracą dwóch asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych tłoczni TSA. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w poliestrowej szafie sterowniczej o stopniu ochronności IP65. Pompy działają na zmianę wg automatycznego programu przełączania. W przypadku nadmiernego wzrostu poziomu ścieków istnieje możliwość pracy dwóch pomp jednocześnie. W przypadku awarii jednej pompy (np. wyłączenie silnika wyłącznikiem termicznym) następuje automatyczne włączenie drugiej pompy. Czas biegu i przerwy w pracy pomp są nastawiane i ograniczone. Wszystkie pompy powyżej 5kW wyposażone są w urządzenie soft-start. Wyłączniki i wskaźniki: 1 wyłącznik główny 1 wyłączni sterownika 1 wyłącznik różnicowo-prądowy 1 woltomierz 1 przełącznik woltomierza 1 element zabezpieczający obwód prądu sterowniczego 1 element zabezpieczający pompę odwadniającą 2 elementy zabezpieczające termicznie i dynamicznie pompy 2 komplety przycisków start stop dla trybu pracy ręcznej sterownika 2 kontrolki pracy pomp 2 kontrolki awarii pomp Zewnętrzna szafka poliestrowa o stopniu ochronności IP65 dla rozdzielni i urządzenia alarmowego wraz z wyposażeniem zabezpieczona zamkiem.

3 Wyposażenie szafy: gniazdo wtykowe 230 V grzałka z termostatem gniazdo 400 V jako przyłącze awaryjnego źródła zasilania (dla agregatu prądotwórczego) przełącznik źródła energii zabezpieczenie silników przed zanikiem fazy instalacja oświetlenia komory na napięcie 24 V zasilacz rezerwowy dla urządzeń alarmowych 24 z akumulatorem instalacja antywłamaniowa zabezpieczenie przepięciowe dodatkowe czujniki poziomów sterujące pompą w przypadku awarii sondy ultradźwiękowej sterowanie pompą odwodnieniową za pomocą sond indukcyjnych oraz włącznika czasowego czujnik zalania komory jako dodatkowe zabezpieczenie przed zalaniem komory tłoczni podłączony do sygnalizacji alarmowej Funkcje realizowane przez oprogramowanie modułu MT-101 sterujące pracą Tłoczni: naprzemienna praca pomp pomiar poziomu ścieków w komorze na podstawie sygnału z sondy ultradźwiękowej pomiar natężenia prądu pobieranego przez pompy (opcjonalnie) programowany czas dobiegu w przypadku tłoczni pełna transmisja zdarzeniowa zarówno dla sygnałów binarnych na wejściach sterownika, jak i analogowych częstotliwość generowania zdarzeń od zmian sygnałów poziomu lub prądu zależna od dynamiki zmian wielkości mierzonych, gwarantująca wierne odtworzenie przebiegu mierzonych wielkości przy zmiennej dynamice procesu załączanie pomp na podstawie analizy wartości poziomu z sondy hydrostatycznej lub ultradźwiękowej oraz 2 pływaków (SUCH oraz ALARM) w przypadku awarii sondy (pływaki tylko dla przepompowni) prawidłowa realizacja algorytmu sterowania pracą pomp po długim zaniku zasilania podstawowego w przypadku pracy 2 pomp jednocześnie załączanie i wyłączanie drugiej pompy następuje z przesunięciem 5 lub 10 sekund automatyczne załączanie drugiej pompy jako wspomagającej (gdy jedna już pracuje) w przypadku napływu ścieków > wydajności jednej pompy 2 warunki załączenia drugiej pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARM lub brak obniżenia się poziomu ścieków poniżej wartości MIN po upływie zadanego czasu, liczonego o momentu załączenia pierwszej pompy automatyczne przełączenie na drugą pompę w przypadku wystąpienia awarii pompy aktualnie załączonej informowanie o awarii sondy pomiarowej z automatycznym przełączeniem na pracę w oparciu o sygnał z czujników dodatkowych w przypadku awarii czujników dodatkowych możliwość zdalnego (z poziomu stacji dyspozytorskiej) ich odłączenia od wejść sterownika możliwość zoptymalizowania zużycia energii poprzez zdefiniowanie dwóch poziomów MIN oraz MAX dla różnych taryf energetycznych i wykorzystania retencji zbiornika przełączenie na drugą pompę po upływie zadanego czasu (np. 20 minut), w przypadku gdy napływ równoważy wydajność pompy - wyrównywanie czasu pracy pomp automatyczne załączenie pompy pomimo braku osiągnięcia poziomu MAX po zadanym okresie czasu (typowo 3h) w celu uniknięcia zjawiska zagniwania ścieków w komorze cykliczne (np. co 9 cykli) załączanie 2 pomp jednocześnie (z zachowaniem 5 lub 10 sekundowego przesunięcia) w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym i usunięcia z jego ścianek osadów możliwość spompowania ścieków do tzw. suchobiegu roboczego co zadaną ilość cykli pracy pomp możliwość blokowania jednoczesnej pracy 2 pomp, np. gdy przydzielona przez zakład energetyczny moc jest zbyt mała programowany czas działania sygnalizacji akustyczno-wizualnej (typowo 3 minuty) możliwość wyboru trybu działania sygnalizacji akustyczno-wizualnej w zależności od rodzaju urządzenia, tj. sygnał ciągły lub przerywany w stosunku 2/3 możliwość zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania poziomów SUCH, MIN, MAX, ALARM współpraca z przetwornikiem do pomiaru prądu pomp, przepływomierzem elektromagnetycznym oraz elektronicznym zabezpieczeniem pomp (np. PSN lub minimuz). Transmisja w standardzie RS485, protokół ModBus RTU współpraca z przetwornikiem do pomiaru mocy i energii pobieranej przez pompy (opcja dodatkowo płatna) możliwość podłączenia panela operatorskiego zarówno tekstowego, semi-graficznego, jak i graficznego (możliwość generowania trendów) (opcja dodatkowo płatna)

4 możliwość aktywowania funkcji wydzwaniania pod wskazane numery telefonów komórkowych w przypadku braku potwierdzenia przez operatora systemu w ciągu np. 10 minut przychodzącej z obiektu informacji o zaistnieniu krytycznej sytuacji alarmowej 5. Wyposażenie dodatkowe/ wchodzi w zakres dostawy tłoczni/ Rurociąg tłoczny wewnątrz komory ze stali k.o Wentylacja zbiornika tłoczni PVC kpl Rura PVC 160 z kominkiem nawiewnym wentylacja komory tłoczni -1 kpl. Drabinka złazowa (bez pomostów roboczych) z kabłąkami ochronnymi-1 szt Pompa odwadniająca FZA V ( bez pływaków)z sondami konduktometrycznymi-1 szt Pompowni przydomowe: 21 kpl Oraz elementów Nazwa elementu Ilość elementów materiał wchodzących w skład każdej z wymienionych w tabeli wyżej przepompowni : l.p. 1. Szafka sterowniczozasilająca IP 65 UZS 4 1 szt Pompa zatapialna zgodnie z tabelą nr 1 Kolano stopowe sprzęgające -sprzęg górny ZSP 0 Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 1szt. - 1 szt. żeliwo 1szt. Stal kwasoodporna Zawór zwrotny kulowy 1 szt. żeliwo Zasuwa odcinająca klinowa 1 szt. żeliwo sferoidalne 7. Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża 1 szt - FZR- pompa z wielołopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposażona w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowały by jej zatkanie. Agregaty FZ to zatapialne, jednostopniowe, pompy odśrodkowe napędzane silnikiem indukcyjnym asynchronicznym w układzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamknięty, a chłodzenie jego odbywa sie przez otaczające go medium. Stojan silnika wciśnięty jest w żeliwny korpus, a wirnik silnika wciśnięty jest na wal ze stali nierdzewnej. Wal ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych wypełnionych smarem stałym. Hermetyzacje silnika osiągnięto przez zabudowę dwóch uszczelnień mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komora olejowa pełniącą role bufora pochłaniającego ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiał uszczelnienia - para cierna: węglik krzemu/węglik krzemu. Typ Zbiornika: Zbiornik z PE. Obudowę pompowni stanowi cylindryczna, szczelna komora z dnem, pokrywą i włazem. Zbiornik o wymiarach Ø800x2500 mm wykonany jest z PE. Charakterystyka sterowania Urządzenie zabezpieczająco sterujące UZS 4 przeznaczone jest do zabezpieczania asynchronicznego silnika trójfazowego pompy FZR 1, i sterowania pracą przepompowni ścieków PSA 1, PSB 1,. Urządzenie przystosowane jest do zabudowy zewnętrznej obudowa poliestrowa odporna na działanie promieniowania UV, o stopniu ochrony IP55,

5 przystosowana do zawieszania na konstrukcji nośnej lub ścianie. Układ posiada zabezpieczenia przed skutkami: zwarcia w obwodzie głównym (wyłącznik silnikowy), przeciążenia silnika (wyłącznik silnikowy), zwarcia w obwodzie sterowania (wyłącznik nadprądowy), zmiany kolejności faz (CKF), obniżenia napięcia (CKF), asymetrii napięcia (CKF), zaniku fazy (CKF), porażenia prądem elektrycznym (wyłącznik różnicowo-prądowy), suchobiegu (przekaźnik poziomu cieczy). Urządzenie przystosowane jest do współpracy z dwoma czujnikami pływakowymi (jeden załączający, drugi wyłączający, lub jednym czujnikiem pływakowym (załącz - wyłącz z histerezą poziomów zależną od ramienia roboczego pływaka). Montaż pompy w przepompowni przydomowej PSA.1, odbywa się za pomocą zestawu sprzęgającego ZSP.0- sprzęg górny. Zestaw sprzęgający ZSP.0 umożliwia, w razie konieczności w bardzo prosty i szybki sposób montaż i demontaż pompy wraz z zamocowaną do niego armaturą. Zestaw ten umożliwia opuszczanie pompy z poziomu terenu i samoczynne podłączanie jej do układu tłocznego przepompowni. Unoszenie pompy wraz z pionem tłocznym i kulowym zaworem zwrotnym, przy pomocy łańcucha powoduje automatyczne odłączenie elementów przepompowni, celem jej oczyszczenia lub dokonania przeglądu. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiędzy korpusem a łącznikiem gwarantuje szczelność układu. ZSP.0 umożliwia podłączanie armatury oraz pomp o średnicach króćców 1 1/4", 1 1/2" oraz 2". Zestaw sprzęgający pompę ZSP.0 składa się z korpusu, mocowanego na stałe, wewnątrz zbiornika przydomowych przepompowni ścieków, oraz łącznika, połączonego z pompą, pionem tłocznym oraz kulowym zaworem zwrotnym. Łącznikwraz z armaturą i pompą stanowi element ruchomy przepompowni. Przepompownie PSA.1 są kompletnymi w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami nie wymagającymi stałej obsługi. Zastosowane do budowy materiały gwarantują całkowitą szczelność sieci. Powyższa oferta została przygotowana tylko i wyłącznie na podstawie danych przekazanych przez adresata. Hydro-Vacuum S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w doborze, wynikające z rozbieżności miedzy stanem faktycznym, a danymi przekazanymi do doboru i zastrzega sobie prawo zmiany oferty w przypadku zmiany specyfikacji wyjściowej. Dział Doradców Technicznych i Strategii Produktowo- Rynkowej Bogdan Pniewski tel. (56) fax.: (56)

6 CZĘŚĆ HANDLOWA lp Tłocznia ścieków Agregat pompowy Typ zbiornika tłoczni Nazwa typ Moc Obr/ (kw) min. 1 Tłocznia FZB , bl PZ 1 Sobiewola TSA x800x 2 Tłocznia PZ 1 Kantowo TSA Tłocznia PZ 1 Goryń TSA Tłocznia PZ 2 Goryń TSA Tłocznia PZ 3 Goryń TSA Tłocznia PZ 4 Goryń TSA FZB , bl 1000x1500x 500 FZB , bl 1450x1500x 750 FZB , bl 700x1300x 500 FZB , bl 1000x1500x 500 FZB , bl 680x800x 480 Urządzenie zabezpieczającosterujące Cena monitoringu GPRS- - Stacja operatorska z oprogramowaniem cena 6.000,00 PLN+ 22% VAT (zakup jednorazowy dla całego zadania) - Monitoring każdego dołączanego obiektu produkcji cena 2000,00 PLN+ podatek VAT - Komputer z oprogramowaniem dla przyszłego użytkownika cena 4.500,00 PLN+ podatek VAT - Karta SIM do jednego obiektu (aktywna na okres 3 lat lub do wyczerpania pakietu 500MB danych po tym okresie lub wyczerpaniu pakietu należy kartę doładować odpowiednią kwotą wg cennika) cena 750 zł. Cena tłoczni zawiera - obowiązuje przy zakupie tłoczni ze sterowaniem Hydro-Vacuum S.A. : Rozruch tłoczni polegający na podłączeniu pomp, sondy ultradźwiękowej, pompy odwodnieniowej do szafy sterowniczej- zaprogramowanie sterowników pod parametry wskazane przez użytkownika. Dwa bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym wynoszącym 24 miesiące, który wykonany zostanie pomiędzy 6-12, miesiącem użytkowania tłoczni na koszt Hydro-Vacuum S.A.(Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji do 48 miesięcy pod warunkiem zlecenia dla Hydro-Vacuum S.A płatnych przeglądów po upływie podstawowego terminu gwarancji). Szkolenie obsługi. Cena tłoczni nie zawiera i w gestii klienta pozostają następujące czynności Dostawy zbiornika betonowego do zabudowy tłoczni (średnice fi 2000mm -TSA 1.20 i TSA 1.40; średnice fi 2500mm-TSA 2.15 i TSA 2.10; średnica fi 3000mm-TSA 2.30) i posadowienie go w gruncie. Rozładunek i posadowienie tłoczni w zbiorniku betonowym. Wykonanie wewnętrznego montażu urządzenia tłoczni w zbiorniku betonowym.

7 Podłączenie rurociągów napływowego oraz tłocznego do zbiornika przepompowni. Montaż włazu, wentylacji, drabinki, pompy odwadniającej z instalacją odwadniającą w zbiorniku betonowym. Podłączenie zasilania energetycznego i montaż szafy sterowniczej pompowni na stelażu przy zbiorniku. Zapewnienie energii oraz wody do przeprowadzenia prób hydraulicznych. Zakres montażu przepompowni przydomowej,jaki musi wykonać klient: 1. Gotowy zbiornik z PE o wymiarach 800x2000 posadowić w terenie 2. Podłączenie przewodów elektrycznych do szafy sterowniczej 3. Układ hydrauliczny gotowej pompy podłączyć do pionu tłocznego za pomocą zestawu sprzęgającego górnego ZSP.0 4. Montaż szafy sterowniczej przy przepompowni 5. Podłączenie pływaków na łańcuszku z obciążnikiem z przepompowni do szafki sterowniczej. Termin dostawy: do uzgodnienia od chwili złożenia zamówienia. Warunki płatności: dowolna forma zaakceptowana przez Hydro-Vacuum. Warunkiem udzielenia przelewu jest ubezpieczenie należności przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE S.A. ( przy zamówieniach złożonych em bez podpisów osób upoważnionych zgodnie z KRS do reprezentowania firmy przelewów nie udzielamy ). Sposób dostawy: Odbiór własny lub wysyłka na koszt zamawiającego. Termin ważności oferty: do 20 stycznia 2011 r., następnie musi zostać zweryfikowana. Gwarancje: - 24 miesiące od daty sprzedaży, zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej pod warunkiem zakupu tłoczni ze sterowaniem Hydro-Vacuum S.A. i uruchomieniem przez serwis Hydro-Vacuum S.A.(istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 48 miesięcy po wykonaniu płatnych przeglądów przez Hydro-Vacuum S.A.) Uruchomienie tłoczni oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi w ciągu 30 dni od daty powiadomienia do gotowości do rozruchu. Z tym ze nie może to być później niż w ciągu 6-ciu miesięcy od daty zakupu miesięcy od daty sprzedaży przy zakupie tłoczni bez sterowania Hydro-Vacuum S.A. Uruchomienia dokonuje dostawca sterowania. Załącznik: Przykładowe rysunki zabudowy tłoczni TSA Charakterystyka pompy FZB

8

9

10

11

OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 - warunki techniczne wydane przez Z.G.K. i W. w Mogielnicy - decyzja o lokalizacji inwestycji celu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do prowadzonych rozmów przesyłamy ofertę na układ technologiczny stacji uzdatniania wody.

W nawiązaniu do prowadzonych rozmów przesyłamy ofertę na układ technologiczny stacji uzdatniania wody. Tarnowo Podgórne, 2007-10-05 OF PROJEKT s.c. 50-104 Wrocław, ul. Łaciarska 7/1 Nr sprawy: KR/WR/44/2007 Nr oferty: WR/271/2007 NK: 222 Sprawę prowadzi: Biuro Techniczne Instalcompact we Wrocławiu, mgr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: CPV: 45111200-0 Roboty zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Dostawa i montaż wyposażenia przepompowni ścieków w miejscowości Niedzica

Bardziej szczegółowo

- Funkcja - Główne okno synoptyczne powinna umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem np:

- Funkcja - Główne okno synoptyczne powinna umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem np: Parametry funkcjonalno - użytkowe funkcjonującego systemu monitoringu w technologii GSM/GPRS/EDGE ze stałą adresacją IP obiektów chronionych systemem APN Informacje podstawowe o systemie monitoringu. System

Bardziej szczegółowo

OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT (WRAZ Z MONTAŻEM/ INSTALACJĄ) I. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Malczyce CZĘŚĆ 2. Remont stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions GRUNDFOS KATALOG Grundfos isolutions Wydanie: październik 2013 Grundfos isolutions E-Solutions Spis treści 1. Produkty i zastosowania 3 2. Rozwiązania 6 Szafy Sterownicze DC 6 Sterownik Multi Pump Control

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3. Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo

Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3. Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 NAZWA INWESTYCJI Projekt budowlany Stacji Uzdatniania Wody INWESTOR ADRES INWESTYCJI Gmina Liniewo 83-420 Liniewo, ul. Dworcowa 3 Dz.. nr 174 obr. Stary Wiec Gmina Liniewo BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PROGRAMU PRODUKCJI

PRZEGLĄD PROGRAMU PRODUKCJI PRZEGLĄD PROGRAMU PRODUKCJI 1/2014 PARTNERSTWO WYMIANA WIEDZY SERWIS INNOWACYJNOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ PROFESJONALIZM EKOLOGIA SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ i ŚRODOWISKIEM ZGODNOŚĆ Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS 1. Informacje podstawowe o systemie monitoringu. System składa się z dwóch podstawowych elementów: a) obiekt zdalny przepompownia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA p Generalny Wykonawca dokumentacji technicznej Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA Adres obiektu: 99-333 Nowe powiat kutnowski, woj. Lódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice

Bardziej szczegółowo

D. 01.01.01. Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przepompownia z rurociągiem tłocznym w Garbonogu, gm. Piaski. Leszno lipiec 2009 r.

D. 01.01.01. Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przepompownia z rurociągiem tłocznym w Garbonogu, gm. Piaski. Leszno lipiec 2009 r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D. 01.01.01 Kanalizacja sanitarna i przyłącza oraz przepompownia z rurociągiem tłocznym w Garbonogu, gm. Piaski OPRACOWAŁ: Leszno lipiec 2009 r. l. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.01.00.00 ROBOTY TECHNOLOGICZNE I SANITARNE OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne. Inwestor: Gmina Krasne. System monitoringu

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne. Inwestor: Gmina Krasne. System monitoringu Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne Inwestor: Gmina Krasne System monitoringu System monitoringu i wizualizacji obiektów gospodarki wodno - ściekowej w technologii GSM/GPRS 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania Projekt opracowano w oparciu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni Załącznik nr 2.5 do SIWZ Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni. Tytuł Zamówienia: Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Lokalizacja obiektu: Gmina Dobra, miejscowość Dobra, Jurków i Porąbka Nazwa i Adres Zamawiającego: Gmina Dobra tel.18

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (56) 659-70-03, tel. (56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.2) do SIWZ. sieci wodociągowej

Załącznik nr 8.2) do SIWZ. sieci wodociągowej Załącznik nr 8.2) do SIWZ Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla systemu monitoringu sieci wodociągowej 1. Opis systemu monitoringu sieci wodociągowej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo