CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 4/PN/2015 przedmiot zamówienia: dostawy w ramach zadania pn. CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 1

2 1. ZBIORNIK POMPOWNI I WYPOSAŻENIE Część robocza zbiornika ma być wykonana z polimerobetonu. Średnica wewnętrzna zbiornika min mm. Lokalizacja otworów dopływowych i technologicznych (wg załącznika) przystosowanych do połączenia z przewodami tłocznym PE i grawitacyjnym - PVC. Standardowe wyposażanie zbiornika w stopy przeciw wyporowe, zabezpieczające zbiornik przed wypłynięciem w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. Odpowiednie uformowanie wnętrza pompowni w sposób uniemożliwiający gromadzenie się osadów i zagniwanie ścieków w pompowni. Piony tłoczne wewnątrz pompowni ze stali , o średnicy min. 80 mm. Wszystkie spoiny łączące elementy rurociągu tłocznego w pompowni należy wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej, piony tłoczne łączyć z armaturą kołnierzami ze stali 0H18N9. Piony tłoczne łączyć ze sobą za pomocą trójnika, zapewniającego zminimalizowanie strat hydraulicznych, wykonanego ze stali 0H18N9. Prowadnice rurowe pomp należy wykonać ze stali 0H18N9. Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) należy wykonać ze stali 0H18N9. Wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonać w całości ze stali 0H18N9. Armatura zwrotna musi posiadać certyfikat zgodności z PN-EN zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, śruby i nakrętki wykonane za stali nierdzewnej, spełniające wymagania: PN-EN :2002, PN-EN 558:2008, PN-EN :1999. Armatura odcinająca zasuwy odcinające miękkouszczelnione kołnierzowe z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, spełniające normy konstrukcyjne: DIN /4, DIN 3840, EN 545/ ISO 2531, ISO 7259, EN 1074, EN Zawory oraz zasuwy powinny być montowane są na pionowym odcinku rurociągów tłocznych. Dla połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków. Pompownię zaopatrzyć w drabinkę złazową wykonaną ze stali 0H18N9, umożliwiającą zejście na dno zbiornika. Pokrywę zbiornika należy zaopatrzyć we właz prostokątny o wymiarach minimum 700x600 mm, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp. Górne uchwyty prowadnic pomp muszą znaleźć się w świetle włazu. Należy stosować właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku ze stali 0H18N9. Właz wyposażyć w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni, oraz zamknięcie włazu na klucz. Wentylację zbiornika należy zapewnić poprzez system wentylacji nawiewno wywiewnej realizowany za pomocą dwóch przewodów z rur ze stali 0H18N9, śr. 110mm z kominkiem wentylacyjnym wyposażonym w filtr przeciwodorowy z wymiennym wkładem. Pompy montować na stopie sprzęgającej ze złączem samozaciskowym, umożliwiającym demontaż z poziomu terenu, przy użyciu łańcuchów wykonanych ze stali 0H18N9. Deflektor ze stali 0H18N9. Wyposażenia instalacji tłocznej w zawór i złączkę dla umożliwienia płukania rurociągów tłocznych. 2

3 Zbiornik pompowni wyposażony w układ wentylacji, oddzielny od torów kablowych. Pompownie należy wyposażyć w pomost technologiczny. 2. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE POMP Przepompownia powinna być wyposażona w pompy o pracy naprzemiennej ( jedna zapewnia 100% wydajność, a druga stanowi jej 100% czynną rezerwę). Charakterystyka pompy: Wodoszczelna obudowa w klasie IP68. Izolacja uzwojenia stojana klasy H (180 0 C) Samouszczelniające się połączenie między stopą a podstawą Korpus pompy z żeliwa min. EN-GJL250, zabezpieczony z zewnątrz trwałą żywicą epoksydową, odporną na agresywne korozyjne oddziaływanie ścieków komunalnych, z wewnętrzną powłoką ceramiczną niezawierającą rozpuszczalników, o przyczepności na mokro min. 13 N/mm 2, zapewniającą odporność na korozyjne działanie ścieków. Wał pompy i elementy łączące ze stali nierdzewnej. Wszelkie połącznia śrubowe wykonane ze stali 0H18N9. Nominalna średnica króćca tłocznego pompy DN80. Wirnik otwarty typu vortex, pokryty antykorozyjną powłoką ceramiczną, zabezpieczającą przed ścieraniem - nie zawierającą rozpuszczalników, o przyczepności na mokro min. 13 N/mm 2, co zapewni wydłużenie żywotności wirnika oraz zwiększenie odporności na działanie ścieków. Komora olejowa oddzielająca silnik od części hydraulicznej wypełniona olejem biodegradowalnym. Pompa powinna zapewniać wydatek min. Q=5,5 l/s, oraz mieć wysokość podnoszenia nie większą niż H=18,5 m, w celu optymalizacji zużycia energii. Wysokość podnoszenia pompy przy Q=1 l/s powinna wynosić min 21m, zaś przy Q=10 l/s wysokość podnoszenia powinna wynosić min. 15,5 m. Sprawność pompy w punkcie pracy powinna wynosić powyżej 35%. Moc nominalna pompy do 4 kw. Pobór mocy na wale P2 w punkcie pracy do 3 kw. Silnik pompy może okresowo ulegać wynurzeniu i pracować przez czas do 30 minut. Zabezpieczenie termiczne min. typu PTC. Pompy wyposażone w czujniki wilgoci. Czujniki wilgoci pomp umieszczone w komorze olejowej pomiędzy częścią hydrauliczną, a elektryczną pompy. Nie jest możliwe zamienne stosowanie czujników wilgoci w komorze elektrycznej silnika. Przekaźniki do czujników wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej. Dzięki czemu Eksploatator otrzymuje odpowiednio wcześnie informację o zużyciu się uszczelnienia i ma czas na reakcję - wymianę uszczelnienia. 3. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE SZAFKI ZASILAJĄCO STEROWNICZEJ ZEWNĘTRZNEJ Układ sterowania należy zabudować w szafce o IP 65 z zamknięciem na klucz jednolity dla wszystkich szafek. Szafka sterownicza wyposażona w pulsacyjny i dźwiękowy sygnalizator awarii. Wyłącznik główny. Wyłącznik różnicowoprądowy oddzielny dla pomp i obwodów sterujących. Bezpiecznik przepięciowy kl. C. czteropolowy 3

4 Czujnik zaniku faz dla każdej pompy z osobna. Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe pomp. Układ pomiaru ścieków oparty o sondę hydrostatyczną 4-20 ma oraz dwa pływaki skrajne( suchobieg i przelew). Wyświetlacz poziomów: panel operatorski np. KTP 400 Basic podłączony pod port sterownika. Układ toru zasilania każdej z pomp wyposażony w amperomierze. Liczniki czasu pracy pomp. Układ sterowania ma posiadać gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego nie mniej niż 16 A 5 bolcowe stosowne do mocy pomp. Oświetlenie szafy. Gniazdo 230V i 24V. Czujnik informujący o otwarciu szafy-włamaniu. Czujnik informujący o otwarciu komory ścieków-włamaniu kontaktronowy w wykonaniu przemysłowym. Czujnik informujący o przerwaniu pętli ogrodzenia. Sygnalizacja awaryjnego zaniku napięcia. Bezprzewodowe wyłączenie alarmów dla wejścia na obiekt obsługi. Wizualizacja sygnałów-stanów pracy w szafie sterowniczej. Rozruch pomp - soft-start (kluczujący w trzech fazach). Szafka sterownicza dla pompowni wyposażona w system podtrzymania zasilania dla sterowania i monitorowania z automatycznym samostartem po zaniku zasilania wymagana pojemność minimum 650 VA. Sterowanie posiada regulowaną zwłokę czasową włączenia pompy, która zabezpiecza układ przed jednoczesnym włączeniem się większej ilości pomp po ponownym włączeniu zasilania. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STEROWANIA PRZEPOMPOWNI, GWARANTUJĄCE SPRAWNE WLĄCZENIE W SIEĆ MONITOROWANIA Zrealizowanie sterowania w oparciu o sterownik firmy SIEMENS z rodziny S lub wyższej stanowiący standard wyposażenia systemów sterowniczych EKOWOD, do którego zostaną doprowadzone wszystkie sygnały monitorowane i sygnały do zdalnego sterowania (należy zwrócić uwagę na to, aby sterownik miał pełne dane do wysłania do wizualizacji), współpracujący z czujnikiem hydrostatycznym oraz pływakami. Wszystkie sygnały na porcie RS 232 w standardzie MODBUS RTU. Szafkę sterowniczą należy wyposażyć - zainstalować i oprogramować modem GPRS podłączony do portu RS 232 sterownika, włączając go do istniejącego systemu monitoringu, wysyłającego również informację SMS na 3 wskazane numery telefonów komórkowych(z możliwością zmiany wskazanych numerów). Układ sterowania umożliwiać ma lokalnie i zdalnie dokonane parametryzacji poziomów, oraz pozwoli na dokonywanie wyboru o możliwości załączenia drugiej pompy po przekroczeniu stanu maksymalnego poziomu ścieków. Lista alarmów sygnałów SMS: - awaria P1 /P2 - poziom alarmowy hydrostatyczny - poziom alarmowy przelew/ suchobieg 4

5 - brak zasilania w energię elektryczną - otwarcie szafki sterowniczej, otwarcia włazu, naruszenia ogrodzenia. Sygnały monitorowane - gotowość gotowość elektryczna - praca - awaria gotowość termiczna - tryb auto/ręczny - potwierdzenie trybu zdalnego - wejście na obiekt (otwarcie włazu, otwarcie szafy sterowniczej) - poziom alarmowy górny (przelew) - poziom alarmowy dolny (suchobieg) - czas pracy pomp - awaria sondy hydrostatycznej Sygnały do zdalnego sterowania - załącz/wyłącz pompę - tryb zdalny (tryb zdalny oznacza przejęcie kontroli nad pompami przez operatora wizualizacji; tryb ten ma priorytet niższy od trybu ręcznego, ale wyższy od trybu auto), - zdalne wyłączenie buczka Zapewnienie napięcia zasilania 12V / 2A, dostawca przepompowni zainstaluje zasilacz w szafce. Przewidzenie w szafce sterowniczej wolne miejsca na zainstalowanie urządzenia o wymiarach (350 mm x 160 mm). Dostawca dostarczyć ma algorytm sterowania przepompownią oraz wersji źródłowej oprogramowania sterownika, dostawca przekaże oprogramowanie zaszyte w sterowniku, zapisane na płycie CD, w formie czytelnej do edycji, przekaże prawa autorskie do dysponowania oprogramowaniem zamawiającemu. Dostawca dostarczyć ma dokumentacje: techniczno-ruchową przepompowni, dokumentację wyposażenia i pomp, dokumentację z pomiarów oraz protokoły montażowe i protokół z dokonanego rozruchu przepompowni, w formie pisemnej 2-egz. oraz 1-egz na płycie CD w formie elektronicznej. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli 2lata/3lata/4lata gwarancji i zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Dostawa i montaż wyposażenia przepompowni ścieków w miejscowości Niedzica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT (WRAZ Z MONTAŻEM/ INSTALACJĄ) I. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Malczyce CZĘŚĆ 2. Remont stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni Załącznik nr 2.5 do SIWZ Warunki techniczne wykonania robót elektrycznych i AKPiA dla pompowni. Tytuł Zamówienia: Kontrakt 4 - Rozbudowa systemu monitorowania przepompowni ścieków i sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MGGP S.A. BIURO INŻYNIERYJNO KONSULTINGOWE 35-222 Rzeszów, ul.okulickiego 17 tel./fax(+48 17) 863 03 44/ 863 03 44 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 03 / 2010 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Lokalizacja obiektu: Gmina Dobra, miejscowość Dobra, Jurków i Porąbka Nazwa i Adres Zamawiającego: Gmina Dobra tel.18

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TT.15.1-50/2011 dla postępowania,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Nazwa przedmiotu zamówienia. Wykonanie robót budowlano montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niewieszu. Przedsięwzięcie inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions

GRUNDFOS KATALOG. Grundfos isolutions GRUNDFOS KATALOG Grundfos isolutions Wydanie: październik 2013 Grundfos isolutions E-Solutions Spis treści 1. Produkty i zastosowania 3 2. Rozwiązania 6 Szafy Sterownicze DC 6 Sterownik Multi Pump Control

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY

PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY PFU-3 WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH I PRZYŁĄCZY 1 I. SIEĆ KANALIZACYJNA 1. Informacje ogólne Podział kanalizacji ściekowej ze względu na sposoby odprowadzenia ścieków: Kanalizacja grawitacyjna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania Projekt opracowano w oparciu

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Kody CPV. 45332200-5, Roboty instalacyjne hydrauliczne. 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Kody CPV. 45332200-5, Roboty instalacyjne hydrauliczne. 45331210-1 Instalowanie wentylacji Rozbudowa budynku Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej ROKITNO

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej ROKITNO Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej ROKITNO Strona 1 z 16 SPIS TREŚCI 1. Ogólny zakres prac przewidzianych do realizacji na stacji gazowej Rokitno...

Bardziej szczegółowo