Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do gimnazjów w Brighton i Hove w roku szkolnym 2013/14.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do gimnazjów w Brighton i Hove w roku szkolnym 2013/14."

Transkrypt

1 Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do gimnazjów w Brighton i Hove w roku szkolnym 2013/14. Wprowadzenie Niniejsze streszczenie zasad naboru do szkół średnich przeznaczone jest dla rodziców, dla których j.angielski jest językiem obcym. Jeśli po lekturze broszury będą potrzebowali Państwo dalszych objaśnień, prosimy skontaktować się z zespołem ds. rekrutacji (School Admissions Team) pod nr (01273) , Zespołem ds. osiągnięć mniejszości etnicznych EMAS (Ethnic Minority Achievement Service) pod poniżej podanym numerem lub drogą poczty elektronicznej pod adresem: Jeśli dla Państwa dziecka j. angielski nie językiem rodzimym, może ono potrzebować pomocy w szkole. Zespół ds. osiągnięć mniejszości etnicznych EMAS zajmuje się pomocą wtakich sytuacjach. Zadaniem zespołu jest: umożliwianie uczniom, dla których j.angielski jest językiem obcym, dostępu do programu szkolnego; asystowanie szkołom w spełnianiu potrzeb tych uczniów, rozwijanie i pogłębianie relacji między domem i szkołą oraz wspieranie wspópracy z innymi agencjami. Więcej informacji o Zespole można uzyskać pod numerem tel. (01273) Streszczenie zasad przyjmowania uczniów do gimnazjów we wrześniu Szkoły podstawowe (primary schools) przyjmują uczniów w wieku 4-11 lat. Szkoły podstawowe nauczania początkowego (infant schools) przyjmują uczniów w wieku 4-7 lat. Szkoły podstawowe juniorów (junior schools) przyjmują uczniów w wieku Gimnazja (secondary schools) przyjmują uczniów w wieku lat. Zasady przyjęć do dwuletnich kolegiów przygotowujących do matury Sixth Forms (dla uczniów w wieku lat) nie są zawarte w niniejszej broszurze. 2. Aby ułatwić wybór trzech szkół, do których najchętniej wysłaliby Państwo swoje dziecko, warto skorzystać z informacji zawartych w ulotce oraz, w miarę możliwości, osobiście odwiedzić placówki. Prosimy zwrócić uwagę na łatwość dojazdu do wybranych szkół. 3. Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć na stronie internetowej lub wysłać pocztą na adres podany na str. 2 broszury. Termin skladania podań do gimnazjów upływa 31 października 2012 o godz

2 W wypadku, gdy Państwa formularz z wyborem szkół wpłynie po wyznaczonym wyżej terminie, zostanie on rozpatrzony dopiero po wnioskach złożonych terminowo. W tym czasie, wybrane przez Państwo szkoły mogą nie dysponować wolnymi miejscami. 4. Jeśli złożą Państwo formularz po wyznaczonym terminie z powodu właśnie dokonanej przeprowadzki, należy złożyć wniosek z dokumentem potwierdzającym nowy adres do 18 stycznia W innym razie wniosek zostanie rozpatrzony, jako spóźniony. 5. Podane przez Państwa we wniosku informacje i potwierdzające je załączone dokumenty zostaną rozpatrzone, następnie otrzymają Państwo list z decyzją o szkole, do której dziecko zostało przydzielone. 6. Rodzice, którzy nie zgadzają się z decyzją o przydziale szkoły, mogą odwołać się do Niezależnej komisji apelacyjnej ds. rekrutacji (Independent School Admissions Appeal Panel). 2. Podejmowanie decyzji o wyborze szkoły Podczas wyboru szkół, warto zastanowić się nad następującymi kwestiami: Czy odwiedzili Państwo szkołę? Zasady odwiedzin i szczegóły odnośnie dni otwartych szkół podane są na stronach broszury. Jeśli nie czują się Państwo kompetentni na tyle, żeby porozumieć się w j. angielskim z personelem, warto zabrać ze sobą kogoś, kto mógłby dla Państwa tłumaczyć. To jest na wypadek, gdyby nie było nikogo w szkole, kto mówiłby w Państwa ojczystym języku. Czy codzienny dojazd do szkoły jest nieuciążliwy? Czy istnieją połączenia komunikacji miejskiej do szkoły? Czy zapoznali się Państwo z prospektem szkoły lub raportem inspekcji Biura Standardów Edukacyjnych OFSTED (Office for Standards in Education)? Podają one informacje dotyczące szkół, mogą je Państwo również uzyskać bezpośrednio w placówkach. Czy spełniają Państwo kryteria przyjęć do szkoły Cardinal Newman School? Urząd miasta koordynuje procedurę rekrutacji z władzami Cardinal Newman School. Zespół osób, które decydują o przydzieleniu dzieci do danych szkół nazywa się Zarządem ds. rekrutacji Admission Authorities. Urząd miasta Brighton i Hove (znany także jako lokalne władze oświatowe - Local Education Authority LEA) zarządza naborem do szkół powiatowych (community schools). W wypadku Cardinal Newman School zarządem ds. naboru są członkowie rady szkoły (school governors). Jeśli chcą Państwo ubiegać się o miejsce w niniejszej placówce, należy zastanowić się, czy spełniają Państwo warunki co do pierwszeństwa w procesie naboru do placówki. Znajdują się one na stronach broszury. Jeśli są wątpliwości,

3 czy spełniają Państwo te warunki, prosimy skontaktować się ze szkołą pod nr (01273) Niemniej, należy wypełnić formularz z wyborem szkół w Brighton i Hove uwzględniając Cardinal Newman School. Jednakowy sposób rozpatrywania preferencji szkół. Wszystkie preferencje szkół zawarte w formularzu będą traktowane tak samo, bez względu na to, czy umieścili je Państwo na pierwszym, drugim czy trzecim miejscu. Jeśli będą dostępne dla Państwa miejsca w kilku szkołach, zaproponujemy szkołę, która mieści się najwyżej na liście Państwa wyborów. Zdarza się, że nie jesteśmy w stanie zaproponować miejsca w żadnej z wybranych przez Państwa szkół. W takim wypadku zaproponujemy miejsce w szkole najbliższej adresu zamieszkania dziecka, która posiada wolne miejsce. Jaki był popyt na miejsca w danej szkole w poprzednich latach? Każda szkoła ma ograniczoną ilość miejsc. Liczba miejsc dostępnych w szkołach w bieżącym roku znajduje się na stronach broszury. Prosimy wziąć pod uwagę, czy wybrane przez Państwa szkoły otrzymują zazwyczaj więcej wniosków, niż mają miejsc wolnych. Może to zmniejszyć Państwa szansę na przyjęcie do szkoły zwłaszcza, gdy Państwa miejsce zamieszkania jest oddalone od placówki. Jeśli szkoła posiada więcej miejsc wolnych niż kandydatów (undersubscribed), zazwyczaj każdy, kto składa wniosek o przyjęcie do szkoły, otrzyma decyzję pozytywną. W wypadku, gdy szkoły powiatowe mają mniej miejsc wolnych niż kandydatów (oversubscribed), podczas podejmowania decyzji o przydziale miejsc stosujemy pięć niżej opisanych kryteriów pierwszeństwa. 3. Kryteria pierwszeństwa przyjęcia do szkoły W sytuacji, gdy szkoła powiatowa posiada mniej miejsc wolnych niż wniosków o przyjęcie, podejmując decyzję o przydziale miejsc, stosujemy pięć poniższych kategorii pierwszeństwa. Prosimy pamiętać, że szkoły przykościelne (Church Aided Schools) ustalają własne kryteria naboru. 1) Dzieci objęte opieką władz lokalnych lub dzieci, które były wcześniej pod opieką władz lokalnych 2) Poważne medyczne lub inne wyjątkowe powody do uczęszczania do szkoły Powody zdrowotne należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, inne dokumentem odpowiednich niezależnych instytucji. Dokumenty te należy dołączyć do formularza wyboru szkół. Podane informacje zostaną rozpatrzone i przekazane pracownikom odpowiednich instytucji, aby ocenić, czy Państwa dziecko kwalifikuje się do tej kategorii. 3) Związki pokrewieństwa teraz odnosi się tylko do dzieci mieszkających w rejonie naboru do danej szkoły

4 Kryterium to zostanie spełnione, jeśli inne dziecko mieszka pod tym samym adresem, co dziecko, które będzie uczęszczać do wybranej przez Państwa szkoły od września Dotyczy to tylko sytuacji, gdy mieszkacie Państwo w rejonie naboru do danej szkoły. Powyższy warunek nie zostanie spełniony, jeśli brat lub siostra dziecka uczęszcza do klasy zerowej (nursery class) lub liceum (Sixth Form). 4) Rejon szkoły Państwa dziecko spełnia to kryterium, jeśli mieszka w rejonie wybranej szkoły (catchment area). Informacje na temat rejonów szkół można znaleźć na stronach broszury. Mapa, umieszczona na stronach 20-21, zawiera listę kodów pocztowych mieszczących się w każdym z rejonów. 5) Pozostałe dzieci Państwa dziecko zostanie zaliczone do tej kategorii, jeśli nie zalicza się do żadnej z pierwszych czterech. Jeśli szkoła ma mniej miejsc niż otrzyma zgłoszeń od dzieci zaliczonych do którejkolwiek z powyższych kategorii, urząd miasta zastosuje elektroniczny system losowego przydziału szkół, który zadecyduje, które dzieci z kategorii 1-4 dostaną przyznane miejsce. Użycie systemu losowego przydziału miejsc będzie niezależnie monitorowane. W sytuacji, gdy rodzice nie dostaną przydziału do wybranej szkoły, można złożyć odwołanie od decyzji do niezależnej komisji apelacyjnej ds. naboru (independent school admissions appeal panel). Jeśli nie są Państwo pewni, czy będą w stanie przedstawić swoją sprawę przed komisją apelacyjną (appeal panel), można poprosić o tłumacza, który zostanie zapewniony bezpłatnie. Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły znajdującej się w formularzu na pierwszym miejscu, Państwa nazwisko zostanie automatycznie umieszczone na liście oczekujących na wolne miejsce. 4. Wykaz szkół Na stronach broszury znajdą Państwo listę wszystkich gimnazjów na terenie Brighton i Hove. W kolejności od lewej do prawej podane są: nazwa, adres i numery telefonów szkoły. Imię i nazwisko dyrektora. Liczba uczniów w całej szkole. Liczba miejsc w nowo utworzonych klasach w nowym roku szkolnym (ilość dostępnych miejsc). Ilość kandydatów w poprzednim roku szkolnym. Ilość przydzielonych miejsc (zgodnie z kryteriami pierwszeństwa w naborze). Terminy i harmonogram godzin, w których można odwiedzić szkołę. Cardinal Newman School jest szkołą rzymsko-katolicką. Jako szkoła finansowana z funduszy państwowych nie wymaga od rodziców opłat za naukę dzieci.

5 W przypadku jakichkolwiek trudności w zrozumieniu listy szkół, prosimy się do nas zgłosić i postaramy się Państwu pomóc w tej kwestii. 5. Przeniesienie do innej szkoły poza okresem naboru Istnieje wiele powodów, dla których rodzice mogą życzyć sobie przeniesienia do innej szkoły. Należy do nich: przeprowadzka, problemy z zachowaniem lub dyscypliną dziecka, lub też chęć umieszczenia dzieci z tej samej rodziny w jednej szkole. Lokalne władze oświatowe zajmują się tymi sprawami w przypadku szkół powiatowych. Szkoła Cardinal Newman School podejmuje decyzje w sprawie przyjęć niezależnie, dlatego należy skontaktowac się z dyrektorem placówki, w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat. Jeśli chcą Państwo zmienić szkołę poza normalnym terminem naboru, może nam być trudniej znaleźć miejsce dla Państwa dziecka w wybranej szkole. Nie prowadzi się rezerwacji miejsc dla dzieci nowo przybyłych do danego rejonu. Mogą być Państwo poproszeni o dokument potwierdzający nowy adres zamieszkania. Wniosek o zmianę wyboru szkoły (Transfer Preference) można uzyskać w biurze zespołu ds. rekrutacji (Admissions Team). 5. Dojazd z domu do szkoły Urząd miasta ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu między domem a szkołą tylko w stosunku do dzieci, które mieszkają dalej niż trzy mile od odpowiedniej szkoły. Większość uczniów w Brighton i Hove nie jest uprawniona do bezpłatnych przejazdów, ponieważ nie przekracza wspomnianego pułapu. Odległość do szkoły jest mierzona na podstawie najkrótszej dostępnej trasy. Odpowiednia szkoła jest to najbliższa Państwa domu szkoła publiczna (maintained school), która jest odpowiednia do wieku i potrzeb edukacyjnych Państwa dziecka i która posiada wolne miejsce. Urząd miasta może zaoferować pomoc także w sytuacji, jeśli Państwa dziecko nie jest fizycznie w stanie dojść do szkoły lub uczęszcza do szkoły specjalnej. Transport dla uczniów w wieku lat Istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej dla uczniów w powyższym przedziale wiekowym. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy skontaktować się z panem Bryanem Deakinem, zastępcą kierownika Działu ds. uczniów (Student Support Assistant Team Manager) pod numerem tel. (01273) Skargi w sprawach dojazdu do szkoły Wszelkie skargi od rodziców na temat dojazdu do szkoły będą rozpatrywane bezzwłocznie.

6 7. Informacje ogólne Skargi Większość skarg dotyczących szkoły jest omawiana bezpośrednio między rodzicami lub opiekunami ucznia i personelem placówki. Większość szkół posiada ustalone procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg. W ten sposób rodzice lub opiekunowie, którzy nie są zadowoleni z jakiegoś aspektu funkcjonowania szkoły, wiedzą co powinni zrobić w kwestiach mających wpływ na nich i dziecko. Rodzice lub opiekunowie powinny skontaktować się z Wydziałem ds. dzieci i młodzieży (Children s and Young People s Trust) tylko po wcześniejszym wyczerpaniu trybu zażaleniowego danej szkoły. Terminy semestrów, ferii i wakacji w roku szkolnym 2013/14 Semestr jesienny 2013 Rozpoczęcie zajęć: środa, 4 września Ferie: poniedziałek, 28 października piątek, 1 listopada Koniec semestru: piątek, 20 grudnia Semestr wiosenny 2014 Rozpoczęcie zajęć: poniedziałek, 6 stycznia Ferie: poniedziałek, 17 lutego piątek, 21 lutego Koniec semestru: piątek, 4 kwietnia Semestr letni 2014 Rozpoczęcie zajęć: wtorek 22 kwietnia Ferie: poniedziałek, 26 maja piątek, 30 maja Koniec semestru: środa, 23 lipca

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2014/15

Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2014/15 Tłumaczenie broszury o zasadach naboru do szkół w Brighton i Hove w roku szkolnym 2014/15 Wprowadzenie Niniejsze streszczenie zasad naboru do szkół przeznaczone jest dla rodziców, dla których język angielski

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014

OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014 Notes for parents & carers (Polish) OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014 Education & Social Care The Moray Council Council Office High Street Elgin IV30 1BX Numer telefonu: 01343 563374 Fax: 01343

Bardziej szczegółowo

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan

Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Polskie Dzieci w Brytyjskich Szkołach Podstawowych PRZEWODNIK DLA RODZICÓW Magdalena Lopez Rodriguez, Rosemary Sales, Alessio D Angelo, Louise Ryan Kwiecień 2010 1 2 Spis Treści Wstęp 5 Struktura szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie REKRUTACJA KROK PO KROKU poradnik dla ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Krosno. Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W tym poradniku znajdziecie Państwo praktyczne

Bardziej szczegółowo

Witamy w Dorset. Learning and Inclusion. Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy. Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji POLISH

Witamy w Dorset. Learning and Inclusion. Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy. Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji POLISH Learning and Inclusion Witamy w Dorset Dla nowo przyjezdnych rodzin z zagranicy Pytania i odpowiedzi na temat szkoły i edukacji Enabling communities in Dorset to thrive, now and for the future POLISH Spis

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mam dziecko z zespołem Aspergera :)

Mam dziecko z zespołem Aspergera :) GRZEGORZ CAŁEK HALINA ŁUSZCZAK HALINA JANKOWSKA Mam dziecko z zespołem Aspergera :) PORADNIK DLA RODZICÓW Poradnik został wydany w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera realizowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2012/2013 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie rok szkolny 2015/2016 https://powiatkrotoszynski.edu.com.pl/kandydat Drogi Kandydacie Poradnik dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

GENERAL REGULATIONS: DIPLOMA PROGRAMME

GENERAL REGULATIONS: DIPLOMA PROGRAMME Szanowni Rodzice uczniów klas Diploma Programme IB I, IBII, IB III, poniższy dokument jest tłumaczeniem dokumentu opublikowanego przez Organizacje IB na potrzeby autoryzowanych szkół IB w świecie. IBO

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire)

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Przydatne informacje dla nowych mieszkańców 1 Polish Co zawiera ta broszura? (What s In This Booklet?) Priorytety Urząd władz lokalnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Jacek Białas, Bogusława Domańska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska - Żuk, Karolina Rusiłowicz, Marta Szczepanik Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Jacek Białas Bogusława Domańska Maja

Bardziej szczegółowo

Discover... Free Entitlement. (Early Years Provision) A guide for parents and carers by the Family Information Service. www.westsussex.gov.

Discover... Free Entitlement. (Early Years Provision) A guide for parents and carers by the Family Information Service. www.westsussex.gov. Discover... Free Entitlement (Early Years Provision) A guide for parents and carers by the Family Information Service www.westsussex.gov.uk/family Pyt. Co oznacza uprawnienie do bezpłatnej opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Program Równouprawnienia North West Regional College

Program Równouprawnienia North West Regional College Program Równouprawnienia North West Regional College Opracowany na podstawie ust. 75 oraz Załącznika 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej Na życzenie niniejszy dokument może zostać udostępniony w

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

System edukacji w USA

System edukacji w USA System edukacji w USA MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ: Portal: www.educationusa.pl Centrum EducationUSA przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta: www.fulbright.edu.pl Amerykański Portal Polaków: www.poland.us

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice uczniów klas Diploma Programme IB I, IBII, IB III,

Szanowni Rodzice uczniów klas Diploma Programme IB I, IBII, IB III, Szanowni Rodzice uczniów klas Diploma Programme IB I, IBII, IB III, poniższy dokument jest tłumaczeniem dokumentu opublikowanego przez Organizacje IB na potrzeby autoryzowanych szkół IB w świecie. IBO

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów Nabór Gimnazja Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2013 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo