KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2015"

Transkrypt

1 Województwo Zachodniopomorskie KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2015

2 Kalendarz wydano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy Szczecin Opracowanie: Zamek Książąt Pomorskich Dział Edukacji Artystycznej ul. Korsarzy Szczecin tel. (91) Współpraca: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Ul. Starzyńskiego Szczecin tel. (91) , fax: (91) Wydawca nie odpowiada za treść zgłoszeń nadesłanych przez organizatora imprez Zdjęcia: Beata Bogusławska, Cezary Dubiel, Artur Magdziarz, Mirosław Witkowski

3 Z ogromną przyjemnością, kolejny raz oddajemy w Państwa ręce publikację stanowiącą zbiór ważniejszych, odbywających się w Województwie Zachodniopomorskim imprez, zrealizowaną w oparciu o informacje przekazane przez ich organizatorów. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2015 przedstawia kolejno wydarzenia kulturalne i artystyczne zaproponowane przez wojewódzkie instytucje kultury wraz z informacjami na temat samych instytucji. Następnie zamieszczono imprezy i wydarzenia odbywające się w wybranych miastach i gminach województwa (alfabetycznie wg nazw miast i gmin). Odrębną część poświęcono przeglądom Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Na końcu kalendarza znajdują się dane adresowe pozostałych organizatorów imprez oraz terminarz na rok Mamy nadzieję, że wydawnictwo nasze będzie dobrym przewodnikiem po zachodniopomorskich wydarzeniach roku bieżącego. Życzymy Państwu przyjemnej lektury i zachęcamy do uczestnictwa w życiu kulturalnym województwa zachodniopomorskiego. SPIS TREŚCI Informacje o wojewódzkich instytucjach kultury 4 Program miast i gmin 13 Wojewódzkie Przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 44 Adresy organizatorów 50 Adresy jednostek samorządu terytorialnego 67

4 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY

5 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY BIURO DOKUMENTACJI ZABYTKÓW ul. Korsarzy SZCZECIN TEL/FAX: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, jako samodzielna samorządowa wojewódzka instytucja kultury, zostało powołane do życia r. W sensie merytorycznym a po części i kadrowym kontynuuje ono pracę, istniejącego od 1973 r., Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Terenem działania Biura jest obszar województwa zachodniopomorskiego (do 1999 r. woj. szczecińskiego). Podstawowymi zadaniami Biura są: dbałość o zachowanie wartości kulturowych województwa, prowadzenie prac w zakresie ewidencji i dokumentacji zabytków, kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców regionu, promowanie walorów kulturowych regionu, współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony wspólnego dziedzictwa pogranicza do 2003 r. Biuro udzielało dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków. Obecnie tematem wiodącym, tak z racji potrzeb jak i z uwagi na przygotowanie merytoryczne pracowników zespołu, jest budownictwo ludowe i małomiasteczkowe. Prowadzone są prace ewidencyjne i dokumentacyjne zabytków architektury i elementów ich historycznego wystroju i wyposażenia wykonywane są opracowania w postaci gminnych ewidencji zabytków, kart ewidencyjnych, studiów krajobrazu kulturowego, inwentaryzacji konserwatorskich. Efektem tych działań jest przebogaty, kilkutysięczny zbiór naukowych opracowań historyczno-konserwatorskich, zgromadzony we wspólnym archiwum BDZ i ZWKZ, udostępniany pracownikom naukowym, projektantom i studentom oraz innym osobom zainteresowanym zagadnieniami dziedzictwa kulturowego regionu. Biuro prowadzi również działalność popularyzującą idee ochrony zabytków i promującą walory kulturowe Pomorza Zachodniego m. in. poprzez organizowanie wystaw tematycznych i prelekcji np. Kościoły ryglowe Pomorza Zachodniego, Zabudowa ryglowa w krajobrazie wsi środkowopomorskiej czy Piękno zaklęte w detalu. Pracownicy biura opracowywali bloki edukacyjne dla młodzieży szkół, odnoszące się do walorów zabytkowych województwa. Popularyzacji dziedzictwa kulturowego województwa zachodniopomorskiego służą także Europejskie Dni Dziedzictwa corocznie organizowane w naszym województwie przez Biuro Dokumentacji Zabytków i Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Kolejne edycje tej cyklicznej, wrześniowej imprezy przybliżają szerokim kręgom mieszkańców wybrane zagadnienia np. piękno architektury ceglanej w 2004 r., detal architektoniczny i zabytki transportu w 2005 r. czy zieleń zabytkową w 2006 r. Pracownicy Biura uczestniczą w sympozjach naukowych i konferencjach, prezentując i publikując swój dorobek z zakresu ochrony zabytków i doświadczenia metodologiczne. Biuro aktywnie współpracuje z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonuje na jego rzecz ekspertyzy naukowo-konserwatorskie, odnoszące się do krajobrazu kulturowego i zabytków architektury. Sporządzane są również wnioski o wpis obiektów do rejestru zabytków. Współpraca prowadzona jest również z innymi instytucjami, placówkami kulturalnymi i naukowymi (m. in. z ośrodkami akademickimi i IPN-em), a także z naszymi partnerami zagranicznymi (m. in. w sprawach badawczych i przy okazji organizowania sesji naukowych i wystaw). 5

6 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY KSIĄŻNICA POMORSKA im. STANISŁAWA STASZICA w SZCZECINIE ul. Podgórna 15/ Szczecin tel (centrala), (sekretariat) fax Początki Książnicy Pomorskiej sięgają roku 1905, kiedy w zaadaptowanym gmachu liceum z połowy XIX w. znalazła siedzibę nowo utworzona Biblioteka Miejska Szczecina (Stadtbibliothek). Obecnie jest samorządową instytucją kultury, jej organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Pełni funkcję centralnej biblioteki całego Pomorza i wojewódzkiej biblioteki publicznej, sprawuje opiekę merytoryczną nad siecią 180 bibliotek samorządowych w województwie zachodniopomorskim. Od 2004 r. dyrektorem biblioteki jest Lucjan Bąbolewski. Ze względu na bogaty księgozbiór, liczący około 1,5 mln jednostek książek, czasopism i zbiorów specjalnych, Książnica Pomorska stanowi ważny warsztat pracy naukowej i dydaktycznej szczecińskiego środowiska naukowego. Oprócz literatury naukowej, popularnonaukowej i pięknej dużym zainteresowaniem użytkowników cieszą się zbiory czytelni specjalistycznych: bogate zbiory dokumentujące przeszłość i teraźniejszość Pomorza Zachodniego; rękopisy i stare druki; zbiory ikonograficzne i dzieła sztuki: oryginalne obrazy, grafiki, rzeźby i reprodukcje; zbiory kartograficzne, dokumenty życia społecznego i normy; płyty analogowe i CD, książka mówiona, książki brajlowskie, książki z dużym drukiem; bazy danych; informacje bibliograficzne z różnych dziedzin wiedzy. W 2009 r. uruchomiono Zachodniopomorską Bibliotekę Cyfrową Pomerania cyfrową platformę Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Regionalnej i Naukowej, umożliwiającą dostęp online do zbiorów historycznych i współczesnych będących dziedzictwem narodowym, bądź kulturowym naszego regionu i dokumentujących jego rozwój. Książnica Pomorska to miejsce wydarzeń ważnych dla rozwoju i promocji kultury. Organizowane są tu liczne wydarzenia kulturalne - wystawy, wykłady, promocje książek, spotkania literackie. Prezentowane osiągnięcia twórców regionalnych. Corocznie Biblioteka wydaje kilka własnych publikacji: nieprzerwanie od 1959 r. kwartalnik branżowy Bibliotekarz Zachodniopomorski, od 2001 r. serię Monumenta Pomeranorum, przedstawiającą najważniejsze postacie z historii Szczecina i Pomorza a od 2004 r. serię Bibliotheca Buddhica Polonica, prezentującą najważniejsze teksty kultury i filozofii Dalekiego Wschodu. Ukazująca się od 1960 r. Bibliografia Pomorza Zachodniego (od 1999 r. dostępna online na stronach internetowych Książnicy Pomorskiej) rejestruje wybrane piśmiennictwo krajowe na temat Pomorza Zachodniego. Książnica Pomorska jest także organizatorem i współorganizatorem istotnych dla rozwoju bibliotekarstwa, kultury i nauki konferencji. Regularnie w jej progach goszczą wybitne osobistości ze świata kultury, nauki i polityki. Biblioteka działa na rzecz integracji środowiska lokalnego, współpracuje z instytucjami kultury i bibliotekami w regionie, kraju i za granicą, a swoją różnorodną działalnością promuje region i kulturę polską. Przy Książnicy działają: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz powołane w 1989 r. Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej, które wspierają Bibliotekę m.in. poprzez finansowanie zakupu cymeliów i zbiorów zabytkowych. 6

7 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE ul. Staromłyńska 27, Szczecin tel , fax Siedziby Muzeum Narodowego w Szczecinie: Galeria Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, tel Gmach Główny Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, tel Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, Ratusz Staromiejski na Podzamczu, ul. Księcia Mściwoja II 8, tel Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 1, tel Wystawa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej, Muzeum Morskie, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Błonie 2, Gryfice tel Centrum Dialogu Przełomy, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, pl. Solidarności 1 (jednostka w trakcie budowy). OPERA NA ZAMKU Swoją działalność rozpoczęła jako Operetka Szczecińska Towarzystwa Przyjaciół Teatru Muzycznego, a jej pierwszy zarząd tworzyli: dyrektor Jacek Nieżychowski, dyrygent Edmund Borowski, chórmistrz Zygmunt Rychter i choreograf Mikołaj Nikandrow. Pierwszą premierą przygotowaną przez szczeciński zespół, która miała miejsce 25 stycznia 1957 roku, była Kraina uśmiechu Ferenca Lehára, a gościnnie wystąpili w niej soliści Operetki Gliwickiej. W początkowych latach siedzibą Operetki była sala gimnastyczna Komendy Wojewódzkiej MO przy ul. Potulickiej. W 1958 roku Operetka została upaństwowiona, a jej nazwę zmieniono na Teatr Muzyczny. Od 1978 roku siedzibą Opery jest Zamek Książąt Pomorskich. Obecna nazwa teatru to: Opera na Zamku w Szczecinie. W repertuarze ma ponad 200 spektakli operowych, baletowych, operetek i musicali. Opera na Zamku jest jedyną w Polsce sceną, która w swoim repertuarze ma wszystkie opery Stanisława Moniuszki. W Teatrze Letnim organizowane są plenerowe pokazy spektakli oraz Wielki Turniej Tenorów. W artystyczny pejzaż miasta wpisały się też corocznie organizowane przez Operę na Zamku koncerty dedykowane Tym, którzy nie powrócili z morza, odbywające się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Instytucją kierowali kolejno: Jacek Nieżychowski ( ), Mieczysław Krzyński ( ), Edmund Wayda ( ), Janusz Marzec ( ), Tadeusz Bursztynowicz ( ), Andrzej Kisielewski ( ), Urszula Trawińska-Moroz ( ), Jacek Kraszewski ( ), Warcisław Kunc ( ), Marek Sztark ( ), Warcisław Kunc ( ), Szymon Różański ( ), Angelika Rabizo (III.2012 X.2013). Od października 2013 roku p.o. dyrektora jest Jacek Jekiel, a od 1 września 2014 jest dyrektorem Opery. W roku 2011 Opera na Zamku rozpoczęła gruntowną przebudowę teatru zmierzającą do unowocześnienia i zapewnienia mu optymalnej funkcjonalności. Zakończenie inwestycji planuje się w 2015 roku. W czasie trwania remontu spektakle odbywają się w hali Opery przy ulicy Energetyków 40. Stałym elementem repertuaru Opery na Zamku są lekkie i zabawne operetki jak uznana za najlepszy spektakl 2012 r. Zemsta nietoperza, czy 7

8 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY surrealistyczno- baśniowa Hrabina Marica, piękne i wzruszające opery, wśród nich dzieła światowej klasyki jak Madama Butterfly, Nabucco, Traviata, nastrojowe spektakle baletowe- Dzieje grzechu, Odcienie namiętności, Ogniwa oraz liczne koncerty i widowiska plenerowe z wieńczącym każdy sezon artystyczny Turniejem Tenorów na czele. Każdy rok obfituje w nowe produkcje i premiery, a do współpracy zapraszani są wybitni, uznawani na świecie twórcy- reżyserzy, choreografowie, soliści. Artyści Opery na Zamku są laureatami wielu konkursów i zdobywcami nagród zarówno w regionie jak i kraju, a produkowane przez Operę spektakle cieszą się uznaniem widzów w Polsce i za granicą. W repertuarze Opery na Zamku znajdują się obok spektakli dla widzów dorosłych również widowiska oraz warsztaty dziecięce i młodzieżowe. Bogata oferta pozwala na wybór spektakli szkolnych oraz familijnych, granych z myślą o rodzinach w weekendy. Opera to największa sala teatralna w Szczecinie. Nic dziwnego, że gości w niej zespoły muzyczne oraz teatralne, które prezentują bardzo różnorodny repertuar, dając możliwość obejrzenia na miejscu tego, co bawi i wzrusza publiczność. Może być poważnie i komicznie, ale zawsze na najwyższym poziomie. TEATR POLSKI W SZCZECINIE ul. Swarożyca Szczecin tel: (centr.) tel: (BOW i kasa) tel./fax: (sekr.) W 1949 r. w budynku przy ul. Swarożyca rozpoczął działalność Państwowy Teatr Polski, którego organizatorem i pierwszym dyrektorem naczelnym i artystycznym ( ) był Z. Sawan-Nowakowski. W inauguracji premiery Wiele hałasu o nic Szekspira ( ) wzięli udział uczestnicy historycznego Zajazdu Literatów Polskich. Teatr nie poprzestaje na klasycznym repertuarze (Peer Gynt), czego można by się spodziewać po dostojnym otoczeniu i długiej historii. Wręcz przeciwnie, w teatrze z powodzeniem wystawiane są farsy czy aktualne tragikomedie (Pułkownik-Ptak). W budynku znajdują się trzy sceny: Duża Scena, na której wystawiane są przede wszystkim klasyczne sztuki autorstwa wielkich twórców takich jak Johann Wolfgang Goethe, Michaił Bułhakow czy Henryk Ibsen (Faust, Mistrz i Małgorzata, Peer Gynt). Może ona pomieścić 319 widzów. Jest także Mała Scena dla 120 widzów, na której z powodzeniem wystawiane są nie tylko farsy (Mayday), ale także dramaty (Play Strinberg). Teatr Polski posiada także coś, czego nie ma żaden inny polski teatr: scenę kabaretową (na 80 miejsc). Czarny Kot Rudy powstał w lutym 1997 roku z inicjatywy aktualnego dyrektora naczelnego i artystycznego Adama Opatowicza. Można w nim usłyszeć zabawne monologi, skecze oraz piosenki kabaretowe z humorem francuskim (Pornograf), angielskim (Latający Cyrk Monty Pythona) czy lokalnym szczecińskim (Dancing Szczecin). Teatr Polski wystawia rocznie średnio 5 spektakli premierowych. Znane i lubiane w Polsce osobistości regularnie goszczą w tym teatrze (reżyserzy, piosenkarze, aktorzy sceniczni z małego i dużego ekranu). Stałym gościem jest Andrzej Poniedzielski. Jego wieczory autorskie od paru lat goszczą na stałe w repertuarze. Teatr Polski bierze udział w rozmaitych konkursach i festiwalach. W 2003 roku Latający Cyrk Monty Pythona otrzymał pierwszą nagrodę na XII Konkursie Teatrów Ogródkowych. Co roku doceniany jest także podczas nominacji do nagrody Bursztynowego Pierścienia. Teatr Polski jest mobilny i nie ogranicza się jedynie do występów w Szczecinie. Ze swoimi spekta- 8

9 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY klami gości na deskach teatrów m.in. w Warszawie (Elementarz), Poznaniu (Piosennik), Zielonej Górze (Boy, honor i ojczyzna, Latający Cyrk Monty Pythona), Kielcach (Piosennik), Gdyni (Latający Cyrk Monty Pythona), Polkowicach (Okno na parlament, Mayday 2, Pornograf, Latający Cyrk Monty Pythona), czy w Lubinie (Piosennik, Kolacja dla głupca). W 2007 roku uczestniczył w promocji Szczecina na rynku w Poznaniu. W 2008 roku również przyłączył się do promocji i wystąpił z rewią kabaretową we Wrocławiu. Teatr Polski w Szczecinie współpracuje ze Stanisławem Tymem. W 2011 roku wystawił napisaną przez Tyma sztukę Gazeta zawsze spada papierem do góry. ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE ul. Korsarzy 34, Szczecin Sekretariat tel , fax: , Dział Imprez Artystycznych tel , Dział Edukacji Artystycznej tel , Dział Wystaw Artystycznych tel , Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej tel , Kino Zamek tel , Sala biblioteczna tel , Biuro Promocji tel , Dział Administracji tel , Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki tel Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jest największą instytucją upowszechniania kultury w Szczecinie i regionie, która swój program kieruje do szerokiego grona odbiorców. Sale zamkowe i dziedzińce - dają możliwość realizowania bardzo różnorodnych projektów i prowadzenia działalności w wielu dziedzinach sztuki. Łącznie, każdego roku odbywa się tu kilkaset imprez: koncertów, wystaw, seansów filmowych, spektakli teatralnych, przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego, spotkań z zakresu historii, sztuki, literatury oraz pokazów plenerowych. Obok imprez prezentowanych we własnej siedzibie i na terenie miasta, Zamek zajmuje się również organizacją różnorodnych prezentacji (koncerty, wystawy, przeglądy, konkursy) w województwie zachodniopomorskim, Meklemburgii Pomorzu Przednim i Brandenburgii, współpracuje z wiodącymi instytucjami kultury w kraju i zagranicą, aktywnie uczestniczy w pokazach promujących województwo zachodniopomorskie (w roku 2008 we Wrocławiu, w 2009 w Katowicach i w 2010 w Berlinie). Współpracuje również ze związkami i stowarzyszeniami twórczymi, kombatanckimi i mniejszości narodowych, organizując imprezy jubileuszowe i przeglądy. Instytucja co roku korzysta z dofinansowania projektów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz funduszy Unii Europejskiej, należy do Związku Zamków Nadbałtyckich. Zajmuje się działalnością wydawniczą (katalogi wystaw czasowych, foldery, wewnętrzny informator kulturalny p.n. Zamkowe Propozycje Kulturalne). W ramach jego struktury organizacją imprez i wystaw zajmują się następujące Działy: Dział Imprez Artystycznych realizuje wydarzenia z dziedziny muzyki, teatru, filmu i edukacji artystycznej oraz imprezy interdyscyplinarne, z pogranicza różnych dziedzin sztuki. Działalność koncertowa realizowana jest w salach koncertowych i na scenach dziedzińców Zamku organizowane są koncerty gwiazd muzyki klasycznej i rozrywkowej, promocje młodych artystów, tematyczne cykle koncertów, takie jak np. Wiosenne Koncerty Gitarowe oraz inne koncerty okolicznościowe. Wydarzenia teatralne w Zamku to głównie spuścizna Teatru Krypta i Piwni- 9

10 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY cy przy Krypcie, czyli małe formy teatralne oraz spektakle kabaretowe. Od jesieni 2015 r., po zakończeniu modernizacji skrzydła północnego Zamku, oba teatry będą funkcjonować w jednej przestrzeni pod zmienioną nazwą, wyłonioną w drodze konkursu. Dział organizuje również spektakle przeznaczone dla najmłodszych oraz cykl spotkań z wybitnymi artystami pn. Wielcy aktorzy w małych formach. Działalność Kina Zamek obejmuje emisję seansów filmowych kina ambitnego i komercyjnego, organizację Dyskusyjnego Klubu Filmowego, realizację tematycznych przeglądów filmowych, w sali kina goszczą takie festiwale jak Szczecin Europen Film Festival, Watch Docs, Jednominutówki, Szorty.pl, Cyfrowy Planete Doc Review. W 2007 roku kino Zamek zostało członkiem elitarnej Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Natomiast w okresie letnim na zamkowych dziedzińcach organizowane są Zamkowe Noce Filmowe bezpłatne seanse plenerowe. Dział Imprez zajmuje się także organizacją spotkań edukacyjno-artystycznych, takich jak Szczeciński Salon Poezji i Zamkowe Spotkania z Psychologią i Sztuką, a także realizacją warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, m.in. muzycznych i teatralnych. W okresie letnim odbywa się Zamkowe Lato Artystyczne koncerty, spektakle i inne wydarzenia realizowane na dziedzińcach zamku. Organizowane są także plenerowe widowiska historyczno-artystyczne, takie jak Noc Kupały tradycyjne obchody przesilenia letniego. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy działający w strukturze Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, został powołany z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydentów Miasta Szczecin oraz Miasta Koszalin i rozpoczął działalność r. Celem ZFF jest finansowanie produkcji filmowej związanej z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Miasta Szczecin i Gminy Miasta Koszalin, polegającej na ukazaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, poprzez wykorzystanie w filmie walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udział twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem, bądź wywierającej korzystny wpływ na gospodarkę rynku lokalnego. Dział Wystaw Artystycznych każdego roku prezentuje wiele wystaw czasowych z różnych dziedzin sztuki, zarówno dawnej, jak i współczesnej. Dzięki kontaktom utrzymywanym z polskimi i zagranicznymi muzeami, archiwami, galeriami sztuki oraz środowiskami twórczymi, organizowane w Zamku wystawy to nierzadko okazje do obejrzenia dzieł najwybitniejszych twórców lub wyjątkowych kolekcji z kraju i z zagranicy. W Muzeum Zamkowym oraz w tzw. komnatach księcia Jerzego I prezentowane są również ekspozycje stałe, wykorzystujące nowoczesne techniki multimedialne, przedstawiające dzieje Zamku oraz losy związanych z nim książąt z rodu Gryfitów. Pośród nowych ekspozycji dużym zainteresowaniem cieszy się Gabinet Lubinusa. Inspiracją dla stworzenia wystawy stały się wybitne XVII- -wieczne dzieła kartograficzne autorstwa Eilharda Lubinusa, wśród nich zakupiona do zbiorów Zamku Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego, której interaktywna multimedialna animacja została udostępniona zwiedzającym w listopadzie 2013 roku. Dział Wystaw Artystycznych zajmuje się również upowszechnianiem wiedzy z zakresu historii regionu i historii sztuki oraz działalnością wydawniczą. Od kilku lat uczestniczy także w obchodach Europejskiej Nocy Muzeów. Dział Edukacji Artystycznej propaguje wychowanie do kultury i przez kulturę. Głównym celem procesu edukacji jest przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Ów cel realizowany jest poprzez organizację przeglądów i festiwali, koncertów, warsztatów, spotkań i projektów oraz stałych form zajęć. W ramach Działu Edukacji Artystycznej prowadzone są: sekcja ds. amatorskiego ruchu artystycznego województwa zachodniopomorskiego (przeglądy ARA, współpraca z ośrodkami kultury województwa), sekcja stałych form zainteresowań (Pracownia Teatralna Stół, Fotoklub Zamek organizacja międzynarodowych konkur- 10

11 INFORMACJE O WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJACH KULTURY sów diaporamy cyfrowej), sekcja literatury sala biblioteczna (spotkania autorskie), działalność edukacyjna (audycje muzyczne, warsztaty artystyczne, spotkania i wykłady). Dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami zagranicznymi realizowane są projekty: Polsko-Niemiecka Orkiestra Młodzieżowa POMERANIA i Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty Muzyczne. Dział Współpracy Międzynarodowej zajmuje się poszukiwaniem nowych partnerów do wspólnych projektów i różnego rodzaju przedsięwzięć a jednocześnie dba o jak najlepsze relacje z naszymi obecnymi partnerami. Współpraca między naszą instytucją a partnerami ma na celu dążenie do wspólnie wytyczonych, długotrwałych celów. Międzynarodowe przedsięwzięcia integrują środowiska związane z popularyzowaniem kultury i sztuki oraz przyczyniają się do nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych, jak i wspomagają integrację pomiędzy uczestnikami o podobnych zainteresowaniach. Obecnie prowadzimy współpracę z Niemcami, Ukrainą, Rosją, Francją i Danią. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej mieści się w Skrzydle Menniczym Zamku Książąt Pomorskich i jest jedynym w Szczecinie biurem informacji turystycznej czynnym przez 7 dni w tygodniu (od 15 kwietnia do 15 października). Możecie Państwo dzwonić do nas lub nas odwiedzić w godzinach 10:00 18:00. Zakres działania Centrum to przede wszystkim: informacja turystyczna i kulturalna o Szczecinie i regionie, sprzedaż map, przewodników, książek historycznych i albumów, pomoc w kontakcie z pilotami i przewodnikami turystycznymi, sprzedaż biletów wstępu do Zamku, sprzedaż biletów na koncerty i przedstawienia w Szczecinie, publikacja informatora Zamkowe Propozycje Kulturalne, a także stron internetowych: szczecin.pl oraz Zgodnie ze statutem nadanym przez Urząd Marszałkowski Zamek jest administratorem obiektu, który realizuje zadania w zakresie remontów, modernizacji, bezpieczeństwa i ochrony obiektu oraz jego właściwego funkcjonowania. TEATR KANA Autorski teatr Zygmunta Duczyńskiego założyciela, reżysera wszystkich przedstawień. Teatr Kana istnieje od 1979 roku założony przez Zygmunta Duczyńskiego (zmarł ). Początkowo zespół działał jako teatr studencki, potem stopniowo uzyskiwał coraz większą dojrzałość artystyczną i samodzielność organizacyjną. Przełomowe dla istnienia teatru znaczenie miały dwa przedstawienia na podstawie twórczości Wieniedikta Jerofiejewa Moskwa-Pietuszki (1989) i Noc (1993) oba spektakle prezentowane były wielokrotnie na renomowanych światowych scenach, uzyskiwały znakomite recenzje w takich magazynach jak The Times, Los Angeles Times, Los Angeles Weekly, The Scotsman, Backstage i wielu innych. Spektakl Noc zdobył 1994 roku nagrody First Fringe i Critics Award na Światowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu. W 1995 w uznaniu wieloletnich osiągnięć artystycznych oraz działalności wzbogacającej szczecińskie życie artystyczne, Prezydent Szczecina przyznał Zygmuntowi Duczyńskiemu i Teatrowi Kana Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecina za rok Zespół wielokrotnie grał we wszystkich większych miastach Polski oraz brał udział we wszystkich ważniejszych festiwalach teatrów poszukujących i festiwalach sztuki (m.in. Międzynarodowy Festiwal Malta w Poznaniu, Białostockie Dni Sztuki Współczesnej, Międzynarodowy Festiwal Kultury Żydowskiej, Międzynarodowy Festiwal Reminiscencje w Krakowie, Lubelskie Konfrontacje Teatralne). Z przedstawieniami inspirowanymi twórczością Wieniedikta Jerofiejewa występował trzykrotnie na Światowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu (w 1995 jako gość honorowy) a także m.in. w Moskwie, Amsterdamie, Berlinie, Los Angeles, Santa Monica, Santa Ana, Pasa Dena, San Diego, San Francisco (USA), Cheltenham College (Wlk. Brytania), Nitrze (Słowacja), Amsterdamie, Berlinie i Londynie (otwarcie Festiwalu Visual Theatre w 1995). 11

12 PROGRAM MIAST I GMIN 12

13 SPIS MIEJSCOWOŚCI BANIE...15 BARLINEK...15 BARWICE...15 BIERZWNIK...16 CEDYNIA...16 CHOSZCZNO...16 CZAPLINEK...17 DYGOWO...18 GOLENIÓW...18 GRYFICE...19 GRYFINO...19 KALISZ POMORSKI...19 KAMIEŃ POMORSKI...20 KARLINO...20 ŁOBEZ...21 MIĘDZYZDROJE...21 MYŚLIBÓRZ...22 NOWOGARD...22 PEŁCZYCE...22 POLICE...23 POŁCZYN-ZDRÓJ...23 PYRZYCE...24 SŁAWNO...24 STARGRAD SZCZECIŃSKI...25 STEPNICA...25 SZCZECIN...26 SZCZECINEK...41 ŚWIDWIN...42 TRZEBIATÓW...42 TYCHOWO...43 ZŁOCIENIEC

14 BANIE, BARLINEK, BARWICE BANIE Filmy do Bani Festiwal Filmu Amatorskiego czerwca Urząd Gminy w Baniach Jest to wydarzenie społeczno-kulturalne, którego celem jest popularyzacja i promocja kina amatorskiego. Sierpniowe Spotkania z Historią sierpnia Urząd Gminy w Baniach Impreza tematyczna poświęcona epoce średniowiecza, a głównie rycerstwu. Święto Plonów 29 sierpnia Urząd Gminy w Baniach BARLINEK Festiwal Piosenki Niemieckiej czerwiec Barlinecki Ośrodek Kultury Miejsce realizacji: Barlinecki Ośrodek Kultury ul. Podwale 9 Celem festiwalu jest popularyzacja języka niemieckiego wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W konkursie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z Polski i Niemiec. Barlineckie Świętojanki czerwca Organizator: Barlinecki Ośrodek Kultury Miejsce realizacji: boisko przy ZSPP nr 1 ul. Jeziorna 8 Barlinek Impreza z dziedziny muzyki, tańca i sztuki. Celem jej jest prezentacja dorobku artystycznego oraz integracja społeczności lokalnej z mieszkańcami Niemiec (Schneverdingen i Prenzlau) i Szwecji (Eksjö). Punktem kulminacyjnym imprezy jest wspaniałe widowisko plenerowe, podczas którego następuje koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej i pasowanie na Skrzaty z Puszczy Barlineckiej. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Malarski 28 lipca 08 sierpnia Barlinecki Ośrodek Kultury Pożegnanie Lata 29 sierpnia Barlinecki Ośrodek Kultury BARWICE Rejonowy Konkurs Piosenki Dziecięcej Mi-rE-dO marzec Ośrodek Kultury i Turystyki Barwice Plac Wolności 17 Impreza ma charakter konkursu, który adresowany jest do uczniów szkól podstawowych i gimnazjów z gminy Barwice jak i z gmin sąsiednich: Grzmiąca, Połczyn Zdrój, Czaplinek, Tychowo. XV Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich o statuetkę Niedźwiedzia Barwickiego maj Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach ul. Wojska Polskiego 15 Wojewódzkie eliminacje do Imprezy ogólnopolskiej O róg Wojskiego skierowana do sygnalistów z całego województwa zachodniopomorskiego. Ma na celu prezentację Kultury łowieckiej poprzez muzykę, plastykę, pokazy, konkursy plastyczne, warsztaty młodego ekologa. Dni Barwic lipiec Organizator: Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach, Urząd Miejski w Barwicach Miejsce: Park Miejski w Barwicach Impreza plenerowa łącząca wiele dziedzin sztuki, zapewniająca mieszkańcom regionu nieograniczony dostęp do kultury i rozrywki, integruje społeczność, ale też poprzez ogłoszenie lokalnych konkursów przypomina o historii danego regionu czy kultywowaniu tradycji. Założeniem imprezy jest hasło dla każdego coś miłego. 14

15 BIERZWNIK, CEDYNIA, CHOSZCZNO Noc Poezji wrzesień październik Organizator: Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach Konkurs dla poetów-amatorów z województwa zachodniopomorskiego. Wiersze na dobranoc część dla dzieci, koncert poezji śpiewanej, turniej jednego wiersza o Barwicach, poetyckie debiuty młodzież gimnazjalna, nocne rozmowy o poezji. Świąteczny Rejonowy Konkurs Plastyczny Magia Świąt Bożego Narodzenia grudzień Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach Galeria Plastyki Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu szczecineckiego, świdwińskiego i białogardzkiego. BIERZWNIK Noc Świętojańska 20 czerwca Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku oraz Urząd Gminy w Bierzwniku. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku 3 Dni na Cysterskim Szlaku Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych lipca Organizator: Urzad Gminy w Bierzwniku i Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku. Dożynki Gminne 06 września Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku oraz Urząd Gminy w Bierzwniku Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 07 listopada Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku CEDYNIA Przegląd Piosenki Religijnej 01 czerwca Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu Impreza o zasięgu wojewódzkim. Dni Cedynia czerwca Organizator: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu Miejsce: Cedynia. Osinów Dolny Góra Czcibora Impreza o zasięgu międzynarodowym. CHOSZCZNO Panna Marzanna 19 marca Choszczeński Dom Kultury Jest to konkurs plastyczny kultywujący i propagujący dawne tradycje związane z powitaniem wiosny i topieniem Marzanny. W konkursie aktywnie uczestniczą Koła Gospodyń Wiejskich i ośrodki terapeutyczne. Wiosenny Salon Artystyczny 20 marca Prezentacje powiatowe Choszczeński Dom Kultury Miejsce: Mała Galeria ChDK IX edycja salonu, która ma na celu prezentację twórczości plastyków nieprofesjonalnych. Podczas wystawy prezentowane są również prace osób niepełnosprawnych. Zdrowym być XX Powiatowy Przegląd Programów Artystycznych Promujących Zdrowie 10 kwietnia - Przegląd powiatowy Organizator: Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Choszcznie, Choszczeński Dom Kultury Miejsce: sala widowiskowa Choszczeńskiego Domu Kultury W przeglądzie uczestniczą grupy przedszkolne. Celem przeglądu jest propagowanie zdrowego trybu życia i edukowanie najmłodszych. 15

16 CZAPLINEK Przyroda to my konkurs plastyczny maj prezentacje powiatowe Organizator: Nadleśnictwo Choszczno, Choszczeński Dom Kultury Miejsce: Mała Galeria Choszczeńskiego Domu Kultury XVIII edycja konkursu o tematyce ekologicznej, adresowanego do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także do wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu działania Nadleśnictwa Choszczno. Koncert Galowy Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego 12 czerwca Choszczeński Dom Kultury - sala widowiskowa Podsumowanie eliminacji powiatowych PARA prezentacje laureatów i wyróżnionych podczas wszystkich edycji eliminacji powiatowych. Choszczeńska Sobótka czerwiec Organizator: Urząd Miejski, Choszczeński Dom Kultury Miejsce: Plaża Miejska Impreza plenerowa, nawiązująca do obrzędów ludowych i związanych z tradycją świętojańskiej nocy sobótkowej. Podczas Choszczeńskiej Sobótki prezentują się lokalni twórcy i zaproszone do udziału zespoły z miast partnerskich. W trakcie trwania imprezy odbywają się różne koncerty, widowiska, plenery malarskie dla plastyków, wernisaże i imprezy sportowe. XVI Przegląd Form Estradowych i Teatralnych Osób Niepełnosprawnych Scena bez barier październik przegląd ogólnopolski Organizator: Klub Kiwanis Kobieta 2000 Choszczno, Choszczeński Dom Kultury Miejsce: Sala widowiskowa Choszczeńskiego Domu Kultury Impreza adresowana do osób niepełnosprawnych, okazja do prezentacji dorobku artystycznego i integracji twórczej tego środowiska. III Przegląd Twórczości Artystycznej Pracowników Oświaty 23 października Organizator: Choszczeński Dom Kultury oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Choszcznie Miejsce: Mała Galeria Choszczeńskiego Domu Kultury Możliwość zaprezentowania różnych form twórczości wszystkich pracowników oświaty. CZAPLINEK Jarmark Wielkanocny 28 marca Czaplinecki Ośrodek Kultury Tradycyjne ozdoby wielkanocne i artystycznie zdobione jaja, kulinarne specjały, program artystyczny, wielki kosz wielkanocny w czaplineckiej fontannie to atrakcje dla mieszkańców Gminy i turystów podczas Jarmarku Wielkanocnego, kultywowanie polskich tradycji Świąt Wielkanocnych. XXXII Turniej Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. J. Ch. Paska XVII Edycja Ogólnopolska kwietnia Czaplinecki Ośrodek Kultury Jedyny w województwie konkurs propagujący literaturę staropolską, adresowany do młodzieży i dorosłych, recytatorów z całej Polski (udział aktora, warsztaty recytatorskie i aktorskie, prezentacje recytatorskie i poezji śpiewanej, imprezy towarzyszące). Festyn Majówka w Czaplinku Piknik rodzinny pt. Bawmy się razem maja Czaplinecki Ośrodek Kultury Izba Muzealna wystawa, Ośrodek Kultury koncerty, festyny, promocja artystów lokalnych oraz miodów drahimskich Propozycja dla całej rodziny wspólnego spędzania czasu wolnego. Impreza plenerowa, promująca Gminę Czaplinek, upamiętniająca polskie święta narodowe. 16

17 DYGOWO, GOLENIÓW IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Biesiadnej o Złotą Czaplę Czaplinka 18 lipca Czaplinecki Ośrodek Kultury Celem przeglądu jest prezentacja i pielęgnacja tradycji pieśni ludowej, muzyki i piosenki biesiadnej, popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru. Dni Czaplinka lipca Czaplinecki Ośrodek Kultury Coroczne święto miasta. W trakcie obchodów przewidziano szereg imprez kulturalno-rozrywkowych na terenie miasta. Coroczny Jarmark Solny promuje Gminę Czaplinek, miody drahimskie oraz artystów powiatu drawskiego. Święto Wody i Ryby 01 sierpnia Czaplinecki Ośrodek Kultury Blok imprez promujących walory czaplineckich jezior oraz czynnego spędzania letniego odpoczynku (konkursy, koncerty, stoiska promocyjne dla mieszkańców i turystów z Polski i zagranicy). Ogólnopolski Konkurs kulinarny Czaplinecki Przysmak z Ryb. DYGOWO Biesiada Łososiowa 18 lipca Organizator: Gmina Dygowo Miejsce: Dygowo, Plac Wolności Biesiada Łososiowa jest niepowtarzalnym, magicznym wydarzeniem o charakterze kulturalno- -sportowym. Mieszkańcy, zawodnicy, wędkarze, turyści każdego roku czekają na kolejną edycję aby spotkać się ponownie pod Pomnikiem Łososia w Dygowie, cieszyć się urokiem Parsęty i skonsumować zupę Lososiową po dygowsku, która nigdzie nie smakuje tak, jak w Dygowie. Imprezie towarzyszą występy artystyczne i konkursy z nagrodami GOLENIÓW Eliminacje wstępne Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej Wygraj Sukces 27 marca Goleniowski Dom Kultury sala koncertowa Uczestnicy przeglądu piosenki to dzieci i młodzież do lat 19. Finaliści będą walczyć jak co roku w Tarnobrzegu. XXV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej Color Art. Folklor czterech stron świata 27 maja 31 maja Organizator: Goleniowski Dom Kultury Miejsce: Goleniowski Dom Kultury, przestrzeń miejska Jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod patronatem Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Nad Iną 17 czerwca 23 czerwca Goleniowski Dom Kultury - sala widowiskowa Święto tradycji, muzyki, tańca różnych regionów kraju i świata. Goście w trakcie pobytu w Goleniowie biorą udział w wspólnych koncertach w Goleniowie, Kołobrzegu i Szczecinie, warsztatach tanecznych, muzycznych. Goleniowskie Spotkania Teatralne BRAMAT września Organizator: Goleniowski Dom Kultury Miejsce: Brama Amfiteatr, sala widowiskowa Goleniowskiego Domu Kultury, ulice Goleniowa Program zakłada prezentację wybitnych twórców polskiego teatru alternatywnego. W ramach konfrontacji pokazane są także teatry młodszego pokolenia, które w niedalekiej przyszłości będą stanowić o alternatywnym środowisku teatralnym w Polsce. 17

18 GRYFICE, GRYFINO, KALISZ POMORSKI GRYFICE Gryfickie Lato Muzyczne w Ogrodzie Japońskim lipiec sierpień Organizator: Gryficki Dom Kultury Miejsce: Gryfice, Park Japoński Podczas imprezy odbywać się będą koncerty kameralne. Artystyczne Spotkania Przyjaciół sierpnia Organizator: Gryficki Dom Kultury Miejsce: Gryfice, Rybokarty Odbędzie się plener malarski, fotograficzny oraz warsztaty fotograficzne. Impreza ma zasięg międzynarodowy. GRYFINO 9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij 19 lutego 01 marca Organizator: Gryfiński Dom Kultury i Stowarzyszenie Republika Międzyodrza Miejsce: Gryfiński Dom Kultury, ul. Szczecińska 17 Impreza podróżniczo-artystyczna o zasięgu międzynarodowym. Głównymi punktami programu są spotkania z podróżnikami połączone z pokazami filmów, slajdów oraz fotografii, a także przegląd profesjonalnych długometrażowych filmów z odległych i egzotycznych zakątków świata. W programie nie brakuje licznych wydarzeń towarzyszących, pośród których znajdą się degustacje potraw kuchni świata, koncerty muzyki alternatywnej, wystawy, wycieczki po regionie oraz Bal Włóczykija. Koncert Premier Teatru Tańca Ego Vu kwietnia Organizator: Gryfiński Dom Kultury oraz Teatr Tańca Ego Vu Miejsce: Gryfiński Dom Kultury, ul. Szczecińska 17 Intensywna praca owocuje coroczną prezentacją osiągnięć zespołu podczas tradycyjnego koncertu premier, który jest swoistym ukłonem dla najwierniejszych fanów grupy. Często właśnie oni po raz pierwszy oglądają nowe spektakle. Koncerty premier odbywają się corocznie od 1995 roku. 6. Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie lipiec Organizator: Gryfiński Dom Kultury i sołectwo w Bartkowie Miejsce: Bartkowo k/gryfina Impreza odbywa się w podgryfińskiej wsi, w której od kilkudziesięciu lat działa Kapela Ludowa Bartkowiacy. Impreza z roku na rok przyciąga coraz większe rzesze miłośników folkloru i współczesnej muzyki folkowej. Prezentacjom scenicznym towarzyszą kilkugodzinne warsztaty artystyczne. 7. Jesienna Scena Tańca Festiwal Małych Form Ruchowych listopad Organizator: Gryfiński Dom Kultury i Teatr Tańca Ego Vu Miejsce: Gryfiński Dom Kultury To festiwal wyjątkowy w skali województwa i kraju, bo prezentujący tzw. małe formy tańca (solo, duety, tria) w różnych technikach tańca, choć z naciskiem na taniec współczesny. Celem nadrzędnym festiwalu jest edukacja kulturalna, uwrażliwianie na sztukę wyższą i integrowanie środowisk. KALISZ POMORSKI Jarmark nad Jeziorem Ogórkowym lipca Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim Miejsce: stadion miejski w Kaliszu Pomorskim Cykliczna impreza plenerowa pełna koncertów i atrakcji, podczas której głównym punktem programu jest Ceremonia Zatapiania i Wyławiania 18

19 KAMIEŃ POMORSKI, KARLINO Beczek z Ogórkami. W roku 2010 Jarmark nad Jeziorem Ogórkowym został jednym z laureatów Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Wydarzenie Turystyczne Promujące Region. Noc Świętojańska 20 czerwca Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim Miejsce: plaża miejska w Kaliszu Pomorskim Impreza cykliczna, która odbywa się na plaży miejskiej nad jeziorem Bobrowo Wielkie. Poprzez urokliwe miejsce i występy na scenie zorganizowanej na pomostach na tle jeziora oraz dzięki widowiskom plenerowym ukazującym tradycje nocy świętojańskiej przyciąga z roku na rok coraz więcej publiczności. X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Barwy Lasu 1 15 listopada I połowa grudnia finał konkursu Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim Konkurs plastyczny o zasięgu ogólnopolskim, który ma na celu prezentację dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej i rozwinięcie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem przyrody. KAMIEŃ POMORSKI Plener Malarski lipiec Kamieński Dom Kultury XIX Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna lipca Organizator: Kamieński Dom Kultury Amfiteatr Prezentacja ludowej muzyki, śpiewu i tańca a także rękodzieła ludowego. W Festiwalu udział biorą zespoły ludowe, oraz kapele z terenu Polski Zachodniej i Północnej. Spotkania Teatralne sierpień Organizator: Kamieński Dom Kultury sala widowiskowa Warsztaty teatralne, ruchowe oraz pracy nad tekstem. Zakończeniem spotkań będzie spektakl powarsztatowy oraz występy zespołów z województwa zachodniopomorskiego. III Warsztaty Techniki i Interpretacji Wokalnej sierpnia Organizator: Kamieński Dom Kultury i Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Miejsce: Katedra oraz kościół św. Mikołaja w Kamieniu Pomorskim Warsztaty techniki, interpretacji wokalnej, emisji głosu. Zakończeniem warsztatów będzie wykonanie powarsztatowego koncertu podczas 51.Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. KARLINO Noc Muzeów 16 maja Organizator: Karliński Ośrodek Kultury W ramach tego wydarzenia zostaną zorganizowane uroczystości związane z obchodami 10-lecia Karlińskiego Ośrodka Kultury jako samodzielnej jednostki Kultury. Ogólnopolski Konkurs fotograficzny pn. Takie jest życie taki jest świat styczeń czerwiec Organizator: Karliński Ośrodek Kultury Noc Świętojańska czerwca Organizator: Urząd Miejski w Karlinie oraz Karliński Ośrodek Kultury Miejsce: Przystań kajakowa Wodnik w Karlinie W trakcie Imprezy będą organizowane imprezy towarzyszące a mianowicie: występy artystyczne, puszczanie wianków, spływ kajakowy., zespoły muzyczne. 19

20 ŁOBEZ, MIĘDZYZDROJE Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem Dziedzictwo utracone. Dziedzictwo ocalone. wrzesień Organizator: Karliński Ośrodek Kultury Uroczystość związana z obchodami 5-lecia Muzeum Ziemi Karlińskiej wystawy, konferencja. ŁOBEZ Powiatowy Przegląd Kapel Rockowych 14 kwietnia Organizator: Łobeski Dom Kultury Koncert Laureatów Powiatowych Przeglądów ARA 20 czerwca Organizator: Łobeski Dom Kultury Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych 31 lipca 2 sierpnia Organizator: Łobeski Dom Kultury MIĘDZYZDROJE Sylwestrowa Fala Brzmienia Dobry Rock na Nowy Rok 31 grudnia 01 stycznia Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Miejsce: Amfiteatr Wystąpi zespól Rent i DJ Ronne Impreza plenerowa-rozrywkowa, wspólna zabawa i powitanie Nowego Roku, pokaz sztucznych ogni. Wstęp wolny. Majówka ze sztuką Uczeń i Mistrz maja Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Koncerty muzyczne z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej, prezentacja umiejętności w kreowaniu działań artystycznych, przedstawienia teatralne i kabaretowe, program dla dzieci. Najlepszy Dzień Dziecka na Wyspach 01 czerwca Organizatorzy: społeczna grupa przedsiębiorców, Gmina Międzyzdroje i Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Piknik rodzinny. Program artystyczny, koncerty, występy amatorskich zespołów dziecięcych; taniec, muzyka, kabaret oraz gry, zabawy z niespodziankami i nagrodami wstęp wolny Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej 19 czerwca 26 czerwca Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Współorganizator: Polski Związek Chórów i Orkiestr oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Chóralnej Festiwal nieprzerwanie od 50 lat trwale wpisał się w kalendarz imprez artystycznych polskiego wybrzeża. W 2015 r. będzie obchodzić swoje 50 urodziny, to już historia i tradycja, gdzie do Międzyzdrojów przyjeżdżają najlepsze chóry z całego świata. Festiwal jest jedyną imprezą chóralną o międzynarodowej randze i prestiżu. Prezentowana jest muzyka dawna, współczesna muzyka chóralna polska i zagraniczna, muzyka sacra oraz muzyka dziecięca. Udział potwierdziły chóry z odległych zakątków świata oraz najlepsze z Polski. 20. Festiwal Gwiazd 01 lipca 04 lipca Organizator: Gmina Międzyzdroje i Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Odbędą się przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, widowiska, programy artystyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty teatralne, wystawy, spotkania i sesje autografowi oraz Gala odciśnięcia dłoni w Alei Gwiazd oraz imprezy towarzyszące. Czwartki Organowe 06, 13, 20, 27 sierpnia Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Koncert z udziałem wybitnych artystów z kraju i zagranicy odbędą się w Kościele Parafialnym pw. Św. Piotra Apostoła. 20

21 MYŚLIBÓRZ, NOWOGARD, PEŁCZYCE Spotkania Artystyczne Seniorów września Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach Ogólnopolskie spotkania i przeglądy konkursowe zespołów ludowych i kapel, zespołów śpiewaczych i chórów. Piękne wydarzenie artystyczne dla podtrzymania tradycji ruchu amatorskich zespołów ludowych i śpiewaczych. MYŚLIBÓRZ Wiosenny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego wiosna Organizator: Myśliborski Ośrodek Kultury Kolejna edycja turnieju o randze ogólnopolskiej. Dni Myśliborza czerwca Organizator: Myśliborski Ośrodek Kultury Miejsce: stadion miejski Festyn rodzinny. W formie koncertów, przedstawień oraz Wystaw, prezentowany jest dorobek szkół, środowisk artystycznych i kulturotwórczych, organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu myśliborskiego. Ogólnofajny Turniej Tańca Nowoczesnego listopad grudzień Organizator: Myśliborski Ośrodek Kultury Turniej o randze ogólnopolskim rozgrywany będzie w trzech kategoriach: soliści, duety, formacje taneczne. NOWOGARD XIX Turniej Poloneza Studniówkowego o Puchar Burmistrza Nowogardu 11 lutego Organizator: Burmistrz Nowogardu i Nowogardzki Dom Kultury Turniej dla klas maturalnych. Festiwal Piosenki Starszych Panów Na całej połaci lutego Organizator: Nowogardzki Dom Kultury Ogólnopolski Festiwal Piosenki Starszych Panów powstał, by ocalić utworu Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego od zapomnienia Przegląd Piosenki Obcojęzycznej (angielskiej i niemieckiej) 14 marca Organizator: Nowogardzki Dom Kultury ARTeria Warsztatowe Spotkania Artystyczne lipca Organizator: Nowogardzki Dom Kultury Podczas dziesięciu dni trwania warsztatów w jednej przestrzeni spotkają się profesjonaliści tancerze, malarze, aktorzy, wokaliści i instrumentaliści oraz młodzi adepci sztuki powyżej 13 roku życia. Festiwal Filmu-Muzyki-Malarstwa Lato z Muzami Nowograd lipca Organizator: Nowogardzki Dom Kultury Lato z Muzami to festiwal łączący różne dziedziny sztuki, gdzie prezentowane są najnowsze trendy filmowe, po których odbywają się spotkania z ich twórcami. Przyznawana jest specjalna honorowa nagroda Laur Cisowy, dla wybitnego polskiego reżysera. Lato z Muzami to także konkursy, koncerty, kabarety. PEŁCZYCE Letnia Biesiada Pełczycka czerwiec Organizatorzy: Burmistrz Miasta Pełczyce i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Miejsce: Stadion Miejski w Pełczycach Dwudniowa impreza plenerowa prezentuje dorobek zarówno znanych artystów jak i amatorów oraz dzieci z lokalnych szkół i przedszkoli. Oprócz występów znanych gwiazd estrady nie braknie konkursów, zawodów oraz pokazów. 21

22 POLICE, POŁCZYN ZDRÓJ Święto Tataraku sierpień Organizatorzy: Burmistrz Miasta Pełczyce i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Miejsce: sala widowiskowa M-GOK oraz teren przy Jeziorze Panieńskim Oprócz wyboru Królowej Jezior Pełczyckich, głównym programem Imprezy jest wystawienie sztuki teatralnej, często przy udziale naszych mieszkańców. Imprezie towarzyszą występy lokalnych kabaretów i zespołów artystycznych, regaty żeglarskie oraz zawody wędkarskie. Głównym celem Imprezy jest kultywowanie dawnych tradycji i obyczajów, panujących na ziemi pełczyckiej. Dożynki Gminne Święto Plonów wrzesień Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach Miejsce: teren przy Jeziorze Panieńskim Podczas przebiegu Imprezy wybierane są najładniejsze wieńce dożynkowe. Towarzyszą wydarzeniu zespoły artystyczne i zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy. Festiwal Pieśni Religijnej listopad Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Festiwal Ma na celu zaprezentowanie szerszej publiczności różnych zespołów grających muzykę religijną. Na scenie prezentują się artyści z różnych miast począwszy od solistów po chóry. POLICE Międzynarodowe Dni Polic czerwca Organizator: Urząd Miejski w Policach oraz Miejski Ośrodek Kultury w Policach Miejsce: Plac za Szkołą Podstawową Nr 8 w Policach Międzynarodowa impreza plenerowa z udziałem gwiazd estrady. V Policki Festiwal Teatralny Teatralna Elipsa Kreatywności (TEK) lipca Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Policach Festiwal kierowany do amatorskich zespołów teatralnych z Polski i z Niemiec, w ramach którego odbywają się bezpłatne warsztaty teatralne z profesjonalistami, koncerty, wystawy i prezentacje teatralne uczestników festiwalu. Trzebiewskie Neptunalia 25 lipca Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Rada Sołecka Miejsce: Park przy przystani jachtowej w Trzebieży Coroczna impreza plenerowa z udziałem gwiazd estrady (muzyka, taniec, teatr). IX Jarmark Augustiański 29 sierpnia Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Rada Osiedla Nr 2 Miejsce: Plac przy Ruinach Zamku w Jasienicy Impreza mająca na celu promocję walorów historycznych i turystycznych Gminy Police. POŁCZYN ZDRÓJ XXXVII Konfrontacje Kulturalne Młodzieży Szkolnej czerwca Organizator: Centrum Kultury w Połczynie Zdroju Miejsce: Amfiteatr, Centrum Kultury w Połczynie Zdroju Spotkanie dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach Amatorskiego Ruchu Artystycznego, laureatów Wojewódzkich Przeglądów ARA. Uczestnicy biorą udział w warsztatach tanecznych, teatralnych, muzycznych. Wydarzeniem kulminacyjnym spotkania jest Koncert Galowy w wykonaniu uczestników Konfrontacji i zespołów ARA z Centrum Kultury. 22

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2014

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2014 PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2014 I. 59. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, wywiedzione ze słowa skierowany do młodzieży szkół średnich

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015 PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015 60.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, wywiedzione ze słowa skierowany do młodzieży szkół średnich i dorosłych)

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015 PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015 60.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, wywiedzione ze słowa skierowany do młodzieży szkół średnich i dorosłych)

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2016

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2016 PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2016 I. 61.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, wywiedzione ze słowa skierowany do młodzieży szkół średnich

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2005 LP. NAZWA IMPREZY CEL IMPREZY TERMIN UWAGI 1. I Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie - rozbudzenie i pogłębianie zainteresowań w dziedzinie sportu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

1. Kultura w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2010 2014 r.

1. Kultura w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2010 2014 r. KULTURA 1. Kultura w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2010 2014 r. Tabela 1. Wydatki na kulturę w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2014 w mln zł Budżet 2010 2011 2012 2013

Bardziej szczegółowo

Dziedzina Termin Nazwa organizatora Interdyscyplinarna 08.I.2012 Urząd Miejski

Dziedzina Termin Nazwa organizatora Interdyscyplinarna 08.I.2012 Urząd Miejski PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY ORAZ URZĄD MIEJSKI W POŁCZYNIE-ZDROJU W 2012 R Nazwa imprezy XX Finał WOŚP Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA. Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego

Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA. Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Barzkowice, 2015 Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNE, ARTYSTYCZNE I REKREACYJNE

IMPREZY KULTURALNE, ARTYSTYCZNE I REKREACYJNE STYCZEŃ MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ na rok 2012 Część I. IMPREZY KULTURALNE, ARTYSTYCZNE I REKREACYJNE organizowane przez w Drawsku Pomorskim PROPOZYCJE Lp. Nazwa imprezy Data i miejsce imprezy Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na rok 2015

Kalendarz imprez na rok 2015 Kalendarz imprez na rok 2015 1. Koncert Kolęd 4 stycznia 2015r. Korczówka Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Parafia Św. Jozafata BM Koncert w kościele w Korczówce w wykonaniu zespołów działających

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG IMPREZY STYCZEŃ 08.01. Koncert Kolęd-występ w sali teatralnej MOK w Mszczonowie -Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r. WYKAZ PODMIOTÓW WYŁONIONYCH PO PRZEPROWADZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez na rok 2017

Kalendarz Imprez na rok 2017 Kalendarz Imprez na rok 2017 Kalendarz Imprez na rok 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej Nazwa imprezy Termin Miejsce Koncert Kolęd i przebojów muzyki klasycznej w wyk. muzyków Filharmonii Gorzowskiej

Bardziej szczegółowo

1. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na 2015 rok.

1. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku na 2015 rok. 1. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w u na 2015 rok. Termin 11.01.2015 Nazwa 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy MGOK i WDK Sypniewo kwesta i koncert Osoba odpowiedzialna Miejsce

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015. Luty 2015

Styczeń 2015. Luty 2015 PLAN PRACY NA ROK 2015 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2015 04.01. Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Gospel Przebudzenie 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego

Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Analiza stanu kultury w gminach województwa warmińskomazurskiego Infrastruktura kultury w gminach Ustawa o samorządzie gminnym, określa, że: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. Ośrodek Kultury Urząd Miejski szkoły i inne instytucje

STYCZEŃ. Ośrodek Kultury Urząd Miejski szkoły i inne instytucje STYCZEŃ PROJEKT PLANU WYDARZEŃ ARTYSTYCZNO-KULTURALNYCH organizowanych i finansowanych przez instytucję kultury oraz zadań zleconych do organizacji w roku 2014 Lp. Nazwa imprezy Data i miejsce imprezy

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC SOKiS 2014-01-07 08:01:57 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC z siedzibą w Chorzelowie Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów tel./fax 17 584 14 83 e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu http://sokis.gmina.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI

Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Projekt Unii Europejskiej Comenius 2012 2014 EUROPEJSKIE GRAFFITI SPOSOBY WYRAŻANIA EMOCJI Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu zaprosiła do wspólpracy nad nowym projektem szkoły z 6 krajów: Chorwacji, Irlandii

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Lp. 1. 2. 3. 4. KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK, ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W WIELUNIU Nazwa imprezy Cykl spotkań integracyjnych Dla każdego

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku Podział dotacji na z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku Działanie 9.2.1.8 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe w

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 R.

KALENDARZ IMPREZ 2014 R. Miesiąc Data Tytuł imprezy Miejsce Organizator Opis Udział w Wielkiej Orkiestrze Styczeń 12 w Nowym Nad Świątecznej Pomocy Jarem Luty Marzec Kwiecień 19 24-28 rozgrywki eliminacyjne 26 Powiatowy Halowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Styczeń 2016. Luty 2016

PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Styczeń 2016. Luty 2016 PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2016 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, MOKiS - partner)

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ. 21. KAMPANIA NA RZECZ UŚMIECHU Dom Polski kwiecień 22. POLONEZ ZAKRZEWSKI wydanie oraz promocja tomiku wierszy Joachima Mielke

KWIECIEŃ. 21. KAMPANIA NA RZECZ UŚMIECHU Dom Polski kwiecień 22. POLONEZ ZAKRZEWSKI wydanie oraz promocja tomiku wierszy Joachima Mielke Roczny kalendarz imprez Domu Polskiego- Zakrzewskiego Domu Kultury w Zakrzewie na rok 2015 W roku 2015 przypada Jubileusz 80 Lecia Domu Polskiego w związku z tym kalendarz imprez będzie związany z obchodami

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis

Bardziej szczegółowo

POK Dom Chemika. Galeria Piwnica

POK Dom Chemika. Galeria Piwnica 1 KALENDARIUM IMPREZ /2017 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną zabawę.

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie XX MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻOWE WARSZTATY MUZYCZNE 8-21 lipca 2013r. Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 WSPÓŁORG. IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY Koncert Kolęd i pastorałek Orszak Trzech

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2015

Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2015 Styczeń 1. Koncert Noworoczny połączony z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy GOK 11.01.15 2. Trzech Króli (kolędowanie z szopką) Przygodzice,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012

MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012 MIEJSKI KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012 Styczeń 6.01.2012r. godz. 17,00 Koncert kolęd Chrystus Pan się narodził w wykonaniu Chóru Camerata, Chóru Appasjonata, Chóru Canzonetta 8.01.2012r. XIX Finał

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2017 roku STYCZEŃ

Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2017 roku STYCZEŃ Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych oraz promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2017 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Polonez na Starym Rynku STYCZEŃ Udział

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury- zadania własne. styczeń TDK

PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury- zadania własne. styczeń TDK PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2017 organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury- zadania własne L 1. 2. 3. 4. Noworoczny Turniej Par Brydżowych o puchar Dyrektora Koncert w ramach Wielkiej Orkiestry

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Lp. Nazwa zadania Miejsce zadania Organizatorzy Termin 1. Opłatek Klub Przyjaciół Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe)

Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) L.p. Nazwa imprezy Termin Organizator 1 Orszak Trzech Króli 6 stycznia Urząd Miejski w Dębicy Parafia

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ w 2016r.

ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ w 2016r. -- Załącznik do Zarządzenia Nr 27.2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 24 lutego ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ w Lp. Nazwa imprezy/ przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

12. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ WOJSKA POLSKIEGO

12. FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ WOJSKA POLSKIEGO DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR DEPARTAMENTU WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI MINISTERSTWA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Nazwa Imprezy Data Organizatorzy Gmina Czaplinek Opera na Zamku Szczecin. czerwca )

Nazwa Imprezy Data Organizatorzy Gmina Czaplinek Opera na Zamku Szczecin. czerwca ) Czerwiec 2011 OPEROBUS Od stycznia do czerwca Opera na Zamku Szczecin Rejsy stateczkiem spacerowym od maja do końca OSW OW Drawtur Europa i Drawtur sierpnia Dzień Dziecka festyn w 1 czerwiec Sołectwo Kołomąt

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2016

Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2016 Kalendarz imprez kulturalnych Gminy Przygodzice na rok 2016 Styczeń 1. Powitanie roku z kolędą Wysocko M. 03.01.16 2. Realizacja projektu Betlejem Polskie Czarnylas, Janków P. 09.01.16 17.01.16 3. Koncert

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 S t y c z e ń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Finał WOŚP MDK styczeń MDK Maków Maz. Realizacja projektu edukacyjnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych artystów, także osoby niebędące członkami Związku Harcerstwa Polskiego.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich młodych artystów, także osoby niebędące członkami Związku Harcerstwa Polskiego. ORGANIZATOR Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce NIP 657-038-65-25; KRS 0000281349 tel. + 48 41 344 65 55 www.kielecka.zhp.pl; biuro@kielecka.zhp.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Załącznik do Uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Teatr Zdrojowy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KUTURALNYCH na 2013 rok

KALENDARZ IMPREZ KUTURALNYCH na 2013 rok Sokólski Ośrodek Kultury KALENDARZ IMPREZ KUTURALNYCH na 2013 rok Sokółka listopad 2012 XXI Koncert Finałowy WOŚP Premiera przedstawienia Kolędowanie na Sokól-szczyźnie 1.3 I 15.00 18. I godz.17.00 Kino

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU

PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W 2010 ROKU PROGRAM JUBILEUSZU 750-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH MIASTU PYSKOWICE W ROKU LP Przedsięwzięcie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykłady Zawody Cykl Złotych Wykładów prof. Jan Miodek Zawody Podlodowe w wędkarstwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ NA 2017 ROK (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe)

POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ NA 2017 ROK (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ NA 2017 ROK (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) L.p. Nazwa imprezy Termin Organizator 1 Orszak Trzech Króli 6 stycznia Urząd Miejski w Dębicy Parafia

Bardziej szczegółowo

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ

IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ IMPREZY W GLIWICACH WIOSNĄ XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja! Jubileuszowe XXV Gliwickie Spotkania Teatralne ruszają 6 maja (od 06-05-2014 do 18-05- 2014). W programie tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2015 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2015 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie skim w 2015 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce Termin w 2015 r. 1. III Bieg

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK Wydział/jednostka Miejski Dom Kultury w Lubaniu. Misja: Statutowa działalność w zakresie imprez artystycznych,

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK Wydział/jednostka Miejski Dom Kultury w Lubaniu. Misja: Statutowa działalność w zakresie imprez artystycznych, PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2016 Wydział/jednostka Miejski Dom Kultury w Lubaniu Misja: Statutowa działalność w zakresie imprez artystycznych, okolicznościowych, spotkań, wystaw, konkursów i wieczorków słowno

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od r. do r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od r. do r. PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. l.p. Termin Nazwa zadania, zasięg Miejsce 1. 06.01 2. Styczeń 2016 Koncert Kolęd i Pastorałek pod

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH Województwo Zachodniopomorskie KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2012 www.um-zachodniopomorskie.pl 1 Kalendarz wydano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH GMINY CZORSZTYN NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH GMINY CZORSZTYN NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH GMINY CZORSZTYN NA 2014 ROK 1 L.p. Nazwa imprezy Organizatorzy współorganizatorzy Termin imprezy Miejsce imprezy 1 Dzień Seniora styczeń 2 Zawody narciarskie

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Działalność w dziedzinie kultury i ochrony

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009

IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009 IMPREZY ARTYSTYCZNE WOM w roku 2009 XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie dla młodzieŝy szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk 2008/2009 E l i m i n a c j e w o j e w ó d z k i e : 17 IV 2009 Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r.

Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r. Działalność w dziedzinie kultury i ochrony

Bardziej szczegółowo

S T Y C Z E Ń L U T Y

S T Y C Z E Ń L U T Y PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2008r. Powitanie Nowego Roku S T Y C Z E Ń Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2010

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2010 PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GOKSIR W LIPCACH REYMONTOWSKICH NA ROK 2010 LP. NAZWA IMPREZY CEL IMPREZY TERMIN UWAGI 1 2 3 4 5 1. IV Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie sportu marzec/kwiecień - Gminna Rada LZS, - KS

Bardziej szczegółowo

DREPTAK KULTURY r.

DREPTAK KULTURY r. POZNAŃSKI DREPTAK KULTURY 18 21.06.2010 r. LOGO DREPTAKA ORGANIZATORZY Koalicja Starego Miasta ODDZ. ETNOGRAFICZNY pomoc wolontariat: CELE Prezentacja artystyczna Od amatora do mistrza Wsparcie działań

Bardziej szczegółowo

400 tysięcy złotych na kulturę

400 tysięcy złotych na kulturę 400 tysięcy złotych na kulturę Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych dokumentart, koncert z serii Jazz na Betonowcu, Międzynarodowy Festiwal Zmagania Jazzowe, Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo