Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 1"

Transkrypt

1 Informacja Prezydenta Miasta Opola z dnia r. KONCEPCJA ROZWOJU SPORTU NA LATA FINANSOWANIE OPOLSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, ZASADY FINANSOWANIA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO. BUDOWA I MODERNIZACJA MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH W TYM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. I. WSTĘP. Wraz ze wzrostem znaczenia istoty sportu w społeczeństwie wzrasta konieczność wsparcia finansowego w celu jego sukcesywnego rozwoju. Zauważalny w Polsce trend świadomości sportowej ma swoje szerokie odzwierciedlenie również w Opolu. Rokrocznie w naszym mieście wzrasta liczba imprez sportowych, pikników rekreacyjnych, festynów, zawodów szkolnych, akcji okazjonalnych, które cieszą się dużą popularnością wśród Opolan. Liczne imprezy np. Maraton Opolski, Rajd Festiwalowy, Bieg Opolski czy Gala Żużla na Lodzie dzięki szerokiemu zasięgowi oraz cyklicznemu charakterowi wpisały się na stałe w opolski kalendarz sportowy. Zmagania ligowe opolskich klubów sportowych np. Gwardii Opole, Orlika Opole czy Odry Opole regularnie przyciągają na widownie kilkusetosobowe grupy sympatyków sportu. Na opolskich obiektach sportowych i ulicach miasta oprócz zmagań sportowych seniorów można podziwiać wzmożoną liczbę najmłodszych adeptów, zaciekle trenujących czy też bawiących się w sport. Wszystko to powoduje, że nasze lokalne społeczeństwo aktywnie uczestniczy w obszarze sportu, dzięki czemu stajemy się zdrowszym i efektywniejszym kapitałem ludzkim.wszystkie powyższe działania w obszarze sportu wymagają jednak stałego wsparcia w tym finansowego, ponieważ aktualnie nie sposób przygotować i przeprowadzić istotne wydarzenie sportowe, czy proces szkolenia bez minimalnych nakładów finansowych. II. KONCEPCJA ROZWOJU SPORTU NA LATA W celu osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu sportowego opolskich klubów i stworzenia dogodniejszych warunków do rozwoju sportu masowego już dziś podejmowane są strategiczne kroki. W 2015 r. powołany został Wydział Sportu, który realizuje aktualne oraz stawia przed sobą nowe zadania w obszarze sportu. Perspektywa sportowa miasta Opola ściśle związana jest z zakończonymi, trwającymi i planowanymi modernizacjami miejskich obiektów sportowych. Nowowybudowany kryty basen przy ul. Prószkowskiej jest miejscem rekreacji dla opolskich rodzin ale równocześnie bazą sportową profesjonalnego klubu pływackiego w celach treningowych jak i zawodów o randze ogólnopolskiej. Perspektywa oddania do użytkowania przebudowanej HWS Okrąglak stwarza możliwość rozwoju dyscyplin halowych tj. piłka ręczna, siatkówka, koszykówka czy futsal. Działania wspierające te dyscypliny są już dziś podejmowane zarówno w obszarze dofinansowanie jak i budowania struktur szkoleniowych. Profesjonalizacja opolskiego sportu wspierana jest zarówno finansowo jak i organizacyjnie przez Urząd Miasta Opola. Równocześnie trwają prace związane z usystematyzowaniem szkolenia sportowego na etapie szkolnym poprzez powołanie kolejnych klas sportowych w dyscyplinach perspektywicznych. Szereg podejmowanych działań z pewnością przyczyni się wzrostu poziomu sportowego opolskich klubów jak i ogólnej dostępności do sportu masowego dla mieszkańców miasta. Zwiększenie środków budżetowych dotacji na sport. Rozpoczęty w 2015 r. proces zwiększania środków budżetowych przeznaczonych na sport będzie kontynuowany w perspektywie najbliższych lat. Aktualnie o dotacje ubiegać się mogą opolskie kluby uczestniczące w zmaganiach seniorów, realizujące procesy szkolenia, organizujące imprezy sportowe. Dobrze rokujący młodzi sportowcy mogą ubiegać się o stypendia sportowe, a najlepsi opolscy sportowcy, którzy osiągają wyniki na arenach krajowych i międzynarodowych uzyskują nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. W budżecie miasta Opola wprowadzone zostały stałe, cykliczne Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 1

2 imprezy sportowe tj. Maraton Opolski oraz Rajd Festiwalowy, co powoduje zwiększenie prestiżu powyższych imprez. Aktualnie trwają prace nad projektami uchwał o finansowaniu sportu oraz zmiany sytemu stypendiów i nagród sportowych, które pozwolą na kierunkowy rozwój opolskiego sportu. Profesjonalizacja opolskich klubów sportowych. Niwelacja braków systemowych poprzez ukierunkowanie opolskich klubów sportowych jest ważnym zadaniem, przed jakim stoją opolskie kluby. Miasto Opole od lat jest głównym partnerem większości opolskich klubów. W 2015 r. poprzez wybór tzw. okrętów flagowych i zwiększenie dofinansowania dla najcenniejszych dla miasta klubów, ukierunkowano perspektywę rozwoju opolskiego sportu. Każdemu z klubów postawiono cele sportowe do osiągnięcia oraz zadanie wzmocnienia poziomu organizacyjnego. Przyjęto zasadę, że kluby funkcjonujące profesjonalnie mają duże szanse na zdobycie partnerów biznesowych, którzy włączą się w budowę potencjału danego klubu, jednocześnie odciążając miasto w finansowaniu danego podmiotu. Rada Sportu. Działania skierowane na szersze wsparcie merytoryczne i organizacyjne opolskich przedsięwzięć w obszarze sportu będzie realizowane m.in. za sprawą powołania do życia Rady Sportu, która powstanie jako organ doradczy Prezydenta. Nie podlega dyskusji, że wspólne działanie przedstawicieli świata biznesu, polityki oraz sportu wpłynie na poprawę jakościową sportowych przedsięwzięć realizowanych przez opolskie kluby sportowe. Spółki miejskie. W celu odciążenia bezpośrednio budżetu miasta Opola oraz podniesienia świadomości opolan o społecznym zaangażowaniu spółek miejskich od 2015 r. Spółka Wodociągi i Kanalizacje w Opolu ogłasza konkursy, w których wsparcie w kwocie zł trafi do opolskich klubów sportowych. Wsparcie finansowe opolskiemu sportowi gwarantuje również Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, która jest partnerem biznesowym Opolskiego Klubu Odra Opole. Jednocześnie ECO SA współfinansuje imprezy sportowe organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Współfinansowanie opolskiego sportu znajduje się w długofalowej strategii promocyjnej opolskich spółek miejskich. Sport akademicki. Wsparcie sportu akademickiego ma duże znaczenie z punktu widzenia miasta Opola. Ostatnie lata wykazały, że opolskie uczelnie mają wysoki potencjał sportowy osiągając m.in. świetne wyniki na Akademickich Mistrzostwa Polski. Stałe dotowanie sekcji AZS znajduje się w perspektywicznych planach na najbliższe lata. Poziom dotacji z bieżącego roku tj. ponad zł na wsparcie sportu seniorów, młodzieży oraz organizację imprez z pewnością wraz ze wzrostem łącznej kwoty budżetowej na sport będzie stale proporcjonalnie rósł. Dzień Sportu. Unikatową formą wsparcia środowiska sportowego miasta Opola jest koncepcja Dnia Sportu, który zainicjowano w br. Idea ma za zadanie pomoc opolskim klubom w zaprezentowaniu się środowisku zewnętrznemu podczas pikniku rodzinnego. Już dziś można ocenić, że impreza wpłynęła na poprawę oceny i budowę marki poszczególnych klubów jak i całego środowiska sportowego Opola. Działanie to realizuje Wydział Sportu przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Opolu. Impreza będzie miała charakter cykliczny i mimo że nie wnosi bezpośredniego wsparcia finansowego do klubów, to pozwala zbudować pozytywne relacje i przynieść korzyści nie koniecznie te mierzalne zunifikowaną walutą. Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 2

3 III. FINANSOWANIE OPOLSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, ZASADY FINANSOWANIA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO. Dotacje na sport. W 2015 r. przyznano wsparcie finansowe w ramach konkursu zajęć sportowych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla 37 klubów sportowych działających na terenie Miasta Opola na łączną kwotę zł. W ramach tego zadania miasto w znacznym stopniu wsparło prowadzenie całorocznego procesu treningowego dla młodych sportowców.dofinansowano również zadania realizowane przez stowarzyszenia w ramach konkursów Przygotowanie do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez właściwy Polski Związek Sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia i Organizacjai prowadzenie systemu szkolenia, przygotowanie do udziału oraz udział opolskiego klubu sportowego w rozgrywkach Polskiej Ligi Żużlowej prowadzonej przez Polski Związek Motorowy, gdzie przyznano 21 klubom sportowym dofinansowanie do prowadzenia całorocznej działalności sportowej na łączną kwotę zł. Ustalono dyscypliny sportowe o największym znaczeniu dla Miasta Opola tj. piłka ręczna, hokej na lodzie, piłka nożna, podnoszenie ciężarów i lekka atletyka. Wsparcie otrzymały opolskie drużyny, które rywalizują na najwyższych szczeblach krajowych i międzynarodowych: KS GWARDIA Opole zł, MUKS ORLIK Opole zł, KS Budowlani Opole zł oraz AZS Politechnika Opolska w lekkiej atletyce zł. Jako dyscyplinę o szczególnym znaczeniu dla miasta uznano również piłkę nożną przyznając dotację w kwocie zł. Ponadto rozstrzygnięto konkurs Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Opola o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym w I półroczu 2015 r., gdzie przyznano 26 organizacjom sportowym dotacje na łączną kwotę zł. Najważniejsze imprezy sportowe dofinansowane w ramach tego zadania to: XI Opolska Gala Żużla na Lodzie, Turniej Piłkarski w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia OKS ODRA Opole, Otwarty Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych w Judo, Finały i Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski, Puchar Polski w podnoszeniu ciężarów kobiet. W czerwcu rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na zadania: Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Opola o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym w II półroczu 2015 r. oraz Organizacja sportowych półkolonii w czasie wakacji. Na ww. zadania w budżecie miasta zaplanowana jest kwota zł, a głównymi imprezami będą m.in. Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3, Grand Prix w pływaniu, XIII Bieg Opolski. W 2015 r. podjęto decyzję o zmianie formuły dofinansowania imprez sportowych o dużym znaczeniu dla miasta: Maratonu Opolskiego i Rajdu Festiwalowego. Są to imprezy cykliczne o dużym znaczeniu promocyjnym dla miasta, istotne dla środowiska sportowego. W latach ubiegłych imprezy te były dofinansowywane w ramach konkursu na organizację imprez sportowych natomiast w 2015 r. zostały wpisane jako osobne pozycje w planie finansowym miasta Opola. Miasto Opole jest współorganizatorem V Maratonu Opolskiego, wspólnie z Opolskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej. Na ten cel przewidziano w budżecie miasta kwotę zł. Maraton odbędzie się w dniu 17 maja 2015 r. Naszym celem jest budowanie marki maratonu jako imprezy o dużym znaczeniu w polskim środowisku biegowym. Jest to również odpowiedź na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie mieszkańców miasta. Drugą imprezą współfinansowaną w ww. sposób jest 46 Samochodowy Rajd Festiwalowy. Celem wsparcia tej imprezy jest odbudowa marki Rajdu i powrót do tradycji z lat 70 i 80 ubiegłego wieku. Na ten cel miasto przeznaczyło kwotę zł. Głównym organizatorem imprezy jest Automobilklub Opolski. Stypendia sportowe. W ramach budżetu miasta Opola na rok 2015 przyznano stypendia sportowe 79 młodym sportowcom (juniorom młodszym, juniorom i młodzieżowcom) osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Zawodnicy otrzymują miesięcznie stypendia w kwotach od 210 do 310 zł, począwszy od marca, aż do grudnia br. Na ten cel Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 3

4 przeznaczono z budżetu miasta kwotę zł. Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Jak co roku również w roku 2015 zarezerwowano w budżecie miasta kwotę zł na wypłaty nagród za wybitne osiągnięcia sportowe. Do chwili obecnej nagrody uzyskali m.in. Bartłomiej Bąk (za złoty medal podczas Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów), Arkadiusz Michalski (za brązowy medal podczas Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów), Konrad Kozubowski (za złoty medal podczas Mistrzostw Europy w karate), Adam Filipowicz (za złoty medal podczas Mistrzostw Polski w shorttrack) czy Konrad Owczarek (za brązowy medal w skoku wzwyż podczas Lekkoatletycznych Halowych Mistrzostw Polski), a także pływacy, którzy zdobyli miejsca do 1 do 8 na Grand Prix Pucharu Polski w Pływaniu, które odbyły się na Wodnej Nucie w Opolu. Finansowanie sportu młodzieżowego. Istotne znaczenie w popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży mają zajęcia prowadzone przez stowarzyszenia lub inne jednostki do tego upoważnione oraz imprezy o charakterze sportowym czy rekreacyjnym dla młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dofinansowane są z dotacji udzielanych przez Urząd Miasta Opola. W 2015 roku w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zajęcia sportowe została przekazana dotacja w wysokości zł. Poniższe tabelaryczne zestawienie przedstawia podmioty, którym przyznano dotację na ten cel. Nazwa stowarzyszenia lub Oferta zajęć sportowych Przyznana kwota dotacji jednostki uprawnionej Klub Sportowy "GWARDIA" zł w Opolu zajęć w piłce ręcznej Stowarzyszenie "OKS Odra" zł Opole zajęć sportowych Opolska Organizacja Szkolenie dzieci i młodzieży zł Wojewódzka LOK Opolska Organizacja Wojewódzka LOK Opolska Organizacja Wojewódzka LOK Opolska Organizacja Wojewódzka LOK Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" Opole UKS "Rodło" Opole Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego PIRUETTE - Opole strzelectwo Organizacja zajęć w strzelectwie sportowym Akcja zima z LOK zajęć sportowych - modelarstwo Zajęcia w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży podczas wakacji zajęć sportowych- piłka nożna zajęć sportowych-piłka nożna Sport - łyżwiarstwo figurowe alternatywą trzeźwego, zdrowego życia LKS GROSZMAL Pozalekcyjne zajęcia sportowe - piłka nożna Football Academy Opole Organizacja szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci od 4-12 roku życia MKS ZRYW Opole Szkolenie pływackie zawodników MKS ZRYW Opole zł zł zł zł zł zł zł zł zł UKS "Start" zł zajęć szermierczych Opolski Klub Karate Kyokushin zł Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 4

5 UKS "Rodło" Opole Ludowy Klub Jezdziecki "Ostroga" Towarzystwo Sportowe "Gwardia" Opole Ludowy Klub Sportowy "Ziemia opolska" Opolski Klub Taekwon-do UKS "OKAY" Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki w Opolu Klub Sportowy "Budowlani" Klub Środowiskowy JUDO AZS Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM MUKS "Orlik" Opolskie Towarzystwo Kajakowe UKS "5 plus1 Opole" AZS Opole zajęć sportowych karate kyokushin zajęć sportowych - szachy Pozalekcyjne zajęcia z jazdy konnej zajęć sportowych - judo zajęć sportowych w kolarstwie zajęć sportowych - lekka atletyka zajęć sportowych - podnoszenie ciężarów zajęć sportowych - koszykówka chłopców zajęć sportowych -kajakarstwo zajęć sportowych - piłka siatkowa chłopców zajęć sportowych - piłka siatkowa dziewcząt zajęć sportowych - taekwondo zajęć sportowych - judo zajęć sportowych - siatkówka dziewcząt zajęć sportowych - podnoszenie ciężarów zajęć sportowych - judo zajęć sportowych - sport kartingowy zajęć sportowych - hokej na lodzie Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży -kajakarstwo klasyczne Prowadzenie zajęć treningowych oraz nauki pływania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieżyshort track zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 5

6 Klub Wysokogórski Opole Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "Józef" zajęć rekreacyjno-sportowych - WSPINACZKA W.GÓRSKA Aktywni przez sport zł zł AZS Opole Wybierz dobrą metę zł Razem zł W pierwszym półroczu 2015 r. Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola w ramach dotacji przekazał kwotę zł na organizację imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, w których udział brali młodzi sportowcy. Głównymi impreazami dotowany ze środków budżetu Miasta Opola były: - Mistrzostwa Polski Młodzików w jeździe figurowej na lodzie (6.000 zł), - III Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola Dzieci w Judo (6.000 zł), - Ogólnopolski Turniej Taekwondo (5.000 zł), - Otwarty Puchar Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w Judo (4.000 zł), - Otwarty Puchar Polski Juniorów i Juniorek w Judo (7.000 zł), - II Międzynarodowy Festiwal Judo (4.000 zł), - XV Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików (2.500 zł), - Międzynarodowe Mistrzostwa Opola w judo dzieci (2.000 zł), - Turniej i festyn piłkarski (1.500 zł), - XV Okręgowe Zawody Modeli Pływających (1.000 zł). Sport szkolny Wychowanie fizyczne jako przedmiot, wchodzi w skład podstawy programowej i jest obowiązkowe we wszystkich szkołach publicznych. Obowiązkowa liczba godzin wychowania fizycznego, zgodnie z ramowym planem nauczania, wynosi: - w szkołach podstawowych po 4 godziny w klasach IV-VI (w klasach I-III zajęcia organizowane w ramach edukacji wczesnoszkolnej w klasach I oraz w ramach kształcenia zintegrowanego w klasach II i III), - w gimnazjach po 4 godziny na oddział, - w szkołach ponadgimnazjalnych po 3 godziny na oddział. Zajęcia wychowania fizycznego zgodnie z przepisami, prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców lub w grupach mieszanych. Tam, gdzie jest to konieczne tworzone są grupy międzyoddziałowe. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, czwarta godzina wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin jest realizowana w formie: - zajęć sportowych i rekreacyjnych, - gier i zabaw ruchowych, - zajęć korekcyjno wyrównawczych, - aktywnych form turystyki, - imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych, - udziału w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych, - uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych. Ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem, zajęcia w ramach 4 godziny wychowania fizycznego są organizowane przez szkoły jako zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne lub zajęcia pozaszkolne. W roku szkolnym 2014/15 we wszystkich szkołach realizowanych jest łącznie 3119 obowiązkowych godzin wychowania fizycznego, w tym: - w szkołach podstawowych 1131 godzin, - w gimnazjach 646 godzin, - w szkołach ponadgimnazjalnych 1342 godzin. Miesięczny koszt realizacji wszystkich godzin wychowania fizycznego wynosi ,18 zł. Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 6

7 Dla uczniów uzdolnionych sportowo, jak również zainteresowanych uprawianiem określonych dyscyplin sportu, w kilku szkołach podstawowych i gimnazjach, prowadzone są oddziały z Rozszerzonym programem wychowania fizycznego oraz oddziały sportowe. Oddziały sportowe w 8 różnych dyscyplinach sportowych prowadzi 6 szkół, w tym: - 1 szkoła podstawowa (PSP Nr 5 pływanie), - 4 gimnazja (PG Nr 1 pływanie i piłka nożna; PG Nr 4 szermierka, judo, koszykówka i piłka nożna, PG Nr 7 lekkoatletyka; PG Nr 8 piłka nożna i piłka ręczna), - 1 szkoła ponadgimnazjalna (PLO Nr II siatkówka). Łącznie szkoleniem sportowym w oddziałach sportowych objętych jest 415 uczniów, w tym 103 uczniów w szkole podstawowej, 270 uczniów w gimnazjach oraz 42 w szkole ponadgimnazjalnej. Na realizację zajęć szkolenia sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu przeznaczono łącznie 240 godzin tygodniowo, w tym 64 w szkołach podstawowych, 162 w gimnazjach i 14 w szkołach ponadgimnazjalnych. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II, w ramach Porozumienia dotyczącego udziału w Ogólnopolskim projekcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, podpisanego pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz Miastem Opole, uruchomiono klasy sportowe siatkarskie. W roku szkolnym 2014/15 w PLO Nr II funkcjonują dwie takie klasy (kl. I i kl. II), do których uczęszcza łącznie 42 uczniów. Liczba godzin na realizację zajęć szkolenia sportowego wynosi łącznie 14 godzin, po 7 na dany oddział. Miesięczny koszt realizacji dodatkowych godzin szkolenia sportowego w oddziałach sportowych wynosi ,49 zł. Oddziały z rozszerzonym programem wychowania fizycznego prowadzą 3 szkoły, w tym: PSP 5 pływanie w grupach międzyoddziałowych klas I-IV; PSP 2 lekkoatletyka i judo; PSP 11 piłka siatkowa dziewcząt). Łącznie w szkołach podstawowych w dodatkowych zajęciach szkolenia sportowego brało udział 353 uczniów w ramach 64 godzin tygodniowo. Miesięczny koszt rozszerzonego programu wychowania fizycznego stanowi kwotę ,75 zł. Poza obowiązkowymi godzinami wychowania fizycznego szkoły realizują także, w ramach godzin miejskich oraz godzin KN, zajęcia sportowe i sportowo - rekreacyjne w formie zajęć pozalekcyjnych: - w szkołach podstawowych są to szkolne koła sportowe (SKS) 49 godzin, gry i zabawy 38,5 godzin i szermierka 4 godziny, - w gimnazjach to wyłącznie szkolne koła sportowe (SKS) 41 godzin, - w szkołach ponadgimnazjalnych to też szkolne koła sportowe (SKS) 36 godzin. Miesięczny koszt nieobowiązkowych godzin realizowanych w formie SKS oraz gier i zabaw wynosi ,27 zł. Zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu szkolnego na terenie miasta Opola prowadzone są także przez placówkę oświatową Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. MOS wspiera szkoły w edukację sportową poprzez koordynowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych w 17 dyscyplinach. Odbywają się one w kategoriach: - szkół podstawowych igrzyska (20 zgłoszonych szkół) - szkół gimnazjalnych gimnazjada (9 zgłoszonych szkół) - szkół ponadgimnazjalnych licealiada (13 zgłoszonych szkół). W ramach koordynacji pozaszkolnej działalności sportowej w 2014 r. MOS był organizatorem ok. 250 międzyszkolnych imprez sportowych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których brało udział ponad dzieci i młodzieży z miasta Opola. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje również programy: nauki pływania dla klas III szkół podstawowych, który swoim zasięgiem objął 833 uczniów z miasta Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 7

8 Opola, - Szkoła na peryferiach nauka gier i zabaw z elementami piłki nożnej, skierowany do uczniów na peryferiach (w 2014 r. z zajęć w 5 szkołach skorzystało 121 uczniów). Stałą formą działania MOS są sekcje skupiające 789 wychowanków w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, strzelectwo, pływanie, gry i zabawy oraz judo. MOS organizuje również zajęcia rekreacyjno-sportowe w okresie ferii zimowych i wakacji w ramach akcji Biała zima w mieście oraz Lato w mieście. W ubiegłym roku z takiej formy wypoczynku skorzystało 3520 dzieci. Koszt podstawowej działalności Międzyszkolnego Ośrodka w 2014 r. wynosił ,26 zł, z czego 64,9% poniesionych wydatków zostało pokryte z subwencji oświatowej, natomiast 35,1% ze środków budżetowych miasta Opola. Analogicznie koszt funkcjonowania MOS w okresie I V 2015 r. wyniósł ,58 zł, z czego subwencja zabezpieczyła 69,0% wydatków. Dodatkowo miasto Opole, każdego roku finansuje obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży organizowane przez MOS. W 2014 r. na ten cel wydatkowano ,50 zł. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na realizację swojej działalności przeznacza również dochody pozyskane w ramach wydzielonego rachunku dochodu. Źródłami tych dochodów jest wynajem sali gimnastycznej, sprzedaż biletów i karnetów na siłownię oraz organizowanie obozów i półkolonii. Dochód osiągnięty w 2014 r. wyniósł ,92 zł, natomiast za 5 miesięcy 2015 r ,74 zł. Reasumując, wielkość nakładów finansowych przeznaczonych na sport dzieci i młodzieży szkolnej organizowany przez różne podmioty wynosi: - szkoły rok szkolny 2014/ ,28 zł - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rok budżetowy ,76 - stowarzyszenia i inne jednostki uprawnione rok budżetowy zł. IV. BUDOWA I MODERNIZACJA MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH W TYM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. Miejskie obiekty sportowe. Najważniejszym zadaniem w zakresie obiektów sportowych jest przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak". Wykonano już roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne, roboty budowlane w zakresie konstrukcji żelbetowych wewnątrzi na zewnątrz obiektu, izolację zewnętrznych ścian, wycinkę drzew i krzewów, roboty związane z izolacją podłoży i posadzek wewnątrz obiektu. Koszt inwestycji wynosi ponad 30,5 mln zł. Miasto Opole czyni starania o uzyskanie dofinansowania na ten cel z Ministerstwa Sportu, kóre zapowiedziało wspracie inwestycji w kwocie 7,0 mln. zł. W walce o przyznanie dotacji miasto Opole wsparło m.in. 7 opolskich klubów sportowych, 3 okręgowe związki sportowe, 2 uczelnie wyższe oraz Kapelan Sportu Opolszczyzny. Wizytacja Wiceministra Sportu w Opolu potwierdza, że HWS Okrąglak mimo wcześniejszej negatywnej decyzji nadal liczy się w ujęcie projektów kluczowych.inwestycja związana z wymianą pokrycia dachu na Sztucznym Lodowisku Toropol jest w trakcie realizacji. Koszt inwestycji wynosi ok. 4,6 mln, a Miasto Opole uzyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 1,2 mln zł. Jednocześnie trwa wymiana maszynowni lodowiska, której koszt wynosi 1,3 mln i miasto również ubiega się o środki zewnętrzne na inwestycję. Ponadto na trenie Opola realizowane są bieżące remonty obiektów sportowych oraz rewitalizacje i budowy terenów rekreacyjno-sportowych na terenach gminnych. W ramach remontów poprawiono warunki na stadionie Groszmalu przy ul. Brzegowej w Opolu czy też zabezpieczono poziom bezpieczeństwa na Stadionie Żużlowym przy ul. Wschodniej w Opolu. Łączna kwota zadań wynosi zł i oprócz remontów obejmuje również inwestycje przy ul. Gminnej, przy ul. F.Poliwody i J.Kwoczka oraz przy ul. Złotej, gdzie powstają nowej jakości obiekty rekreacyjno-sportowe. Inwestycje. Oprócz realizowanych obecnie inwestycji w perspektywie najbliższych lat celem priorytetowym jest Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 8

9 przystąpienie do kolejnego etapu remontu Sztucznego Lodowiska Torpol. Budynek SL Toropol, w którym znajdują się szatnie, pomieszczenia biurowe oraz hotel wymaga gruntowej przebudowy. Prognozowany koszt inwestycji wyniesie ok. 15 mln. zł. Trwają również procedury formalno-prawne poprzedzające przebudowę kortów przy ul. Oleskiej w Opolu. W ramach inwestycji w Opolu powstaną korty na miarę oczekiwań sportowców. Pozostałe inwestycje realizowane w obrębie miejskich obiektów sportowych dotyczyć będą głównie remontów oraz rozbudowy terenów rekreacyjno-sportowych na poszczególnych dzielnicach Opola. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że zmian wymaga poprawa dostępność do miejskich obiektów sportowych przez opolskie kluby sportowe po preferencyjnych stawkach. Działanie to wpłynie znacząco na wzrost możliwości finansowych klubów i przełoży się na wzrost poziomu sportowego. Miasto czyni starania o wybudowanie hali lekkoatletycznej oraz uzyskanie dotacji przedmiotej inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu. Obiekty oświatowe. Jeśli chodzi o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w placówkach oświatowych miasta Opola w latach , to stanowi kontynuację programu rozpoczętego w roku 2007, w którym zbudowano 5 pierwszych (PSP nr 5, PSP nr 11, PSP nr 24, PG nr 7, PG nr 8) boisk o nawierzchni syntetycznej tworzącej bezpieczne i nowocześnie wyposażone miejsca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji. Są to boiska posiadające kompletny sprzęt sportowy, zabezpieczone piłkochwytami oraz oświetlone i wyposażone w urządzenia do monitoringu. Należy podkreślić, że od samego początku są to obiekty ogólnodostępne z których mogą korzystać wszyscy do późnych godzin wieczornych. W latach rozpoczęto budowę boisk z infrastrukturą lekkoatletyczną (rzutnie, skocznie, bieżnie). Do końca 2015 r. takich boisk w placówkach oświatowych miasta Opola będzie 17. W ubiegłym roku realizowano eksperymentalnie modernizację boiska asfaltowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 25, gdzie istniejąca nawierzchnia posłużyła jako podbudowa dla syntetycznej nawierzchni przyszłego boiska, 1m 2 nawierzchni jest tańszy o około 60% od boisk budowanych od podstaw. Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej to również systematyczne modernizacje i remonty hal sportowych przy jednostkach oświatowych, podnoszenie ich funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki. W wielu obiektach wymieniono na syntetyczne stare podłogi sportowe, wymieniono oświetlenie i ogrzewanie oraz przeprowadzono remonty zapleczy sanitarno-szatniowych (PSP 7, PSP nr 16, PSP nr 24, PG nr 8, ZSO nr II). Łączna kwota wydatkowana na powyższy cel wynosi ,64 zł. W planach rozbudowy i modernizacji szkolnej infrastruktury sportowej, zostaną wykorzystane przygotowane już dokumentacje techniczne (PSP nr 26 i ZSP nr 2) na przebudowę istniejących boisk w placówkach oświatowych miasta Opole. Wydział Oświaty dysponuje również dokumentacjami technicznymi na rozbudowę dwóch niewymiarowych sal gimnastycznych przy PSP nr 1 i PSP nr 11. Ponadto planowane jest: - Rozbudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, - Remont nawierzchni areny lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Dubois, - PSP nr 29 - rozbudowa zaplecza sportowego dla stadionu lekkoatletycznego, - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr II (dokumentacja + realizacja), - PSP nr 14 budowa Orlika lekkoatletycznego. - Remont sal gimnastycznych z wymianą nawierzchni, oświetlenia oraz remontem zaplecza sanitarnoszatniowego przy PSP nr 24, ZSzOI, PG nr 5, W toku realizacji jest nowa baza sportowo-rekreacyjna dla młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Prywatny inwestor wykona na własny koszt boisko ze sztuczną trawą przykryte namiotem wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Hallera - w zamian za dzierżawę terenu pod ten obiekt. W godzinach dopołudniowych z hali namiotowej będzie korzystała młodzież z tej szkoły, a w godzinach popołudniowych z obiektu będzie korzystał podmiot Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 9

10 wynajmujący. Szkoła będzie ponosiła jedynie koszty eksploatacji i to proporcjonalnie do ilości godzin, z których będzie korzystała z tego obiektu. V. PODSUMOWANIE. Miasto Opole dba o stały rozwój sportu amatorskiego, profesjonalnego i szkolnego, zapewniając jego finansowanie z budżetu miasta Opola oraz pozyskując środki zewnętrzne na jego finansowanie. Reorganizacja systemu sportu szkolnego, który stanowi podstawę systemu szkolenia jest aktualnie w toku. Powstają klasy sportowe, które stanowią uzupełnienie dla szkolenia klubowego. Inwestycje w infrastrukturę sportową z pewnością znacząco podnoszą ogólną dostępność do obiektów sportowych oraz pozwalają na realizację procesów treningowych. Realizowane aktualnie działania z pewnością przyniosą w niedalekiej perspektywie czasowej wymierne korzyści zdrowotne i promocyjne dla miasta Opola. Materiał opracował: Wydział Sportu UM Opola Wydział Oświaty UM Opola Wydział Budżetu UM Opola Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 10

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT)

Strategia Rozwoju Sportu. w Gminie Strzelce Opolskie. na lata 2013 2017 (PROJEKT) Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 (PROJEKT) Opracowanie pn. Strategia Rozwoju Sportu w gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 2017 jest efektem prac zespołu powołanego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDAN IIE Z REAL IIZAC JJ II PROGRAMU MO JJE BO IISKO --ORL IIK 2012 ZA II II PÓŁROCZE 2010 WARSZAWA, STYCZEŃ 2011 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POWIECIE WAŁECKIM Spis treści: I. Wstęp II. Rola i zadanie samorządu w rozwoju sportu III. Uwarunkowania sportu w Powiecie Wałeckim 1.) Sport szkolny w gimnazjach oraz szkołach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r.

Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r. 1 Załącznik do uchwały nr VII/79/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZA ROK 2006 Doceniając szczególną

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015

Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015. Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Strategia rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015 Tychy 2009 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Aktualny stan kultury fizycznej - diagnoza 6 III. Przesłanki, załoŝenia i główne cele strategii

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022"

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022" Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 5

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015

Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015 Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015 (materiał do konsultacji społecznych) Kto chce zdobyć złoto musi mierzyć w diamenty anonim Lublin grudzień 2011 1 Wstęp... 3 Cele

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZA 2013R.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZA 2013R. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZA 2013R. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu w 2013r. prowadził swoją działalność w oparciu o statut, nadany przez Radę

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Poznań, styczeń 2013 1 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

1. W zakresie sportu:

1. W zakresie sportu: Załącznik do uchwały nr XXXIII/703/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA MIASTA KATOWICE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ ZA ROK 2007 Doceniając szczególną

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO

Szanowni Państwo, Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO Szanowni Państwo, Mija VI kadencja samorządu Miasta Kutna. Jest to właściwy czas na podsumowanie dotychczasowych działań i dokonanie ich oceny. Do sukcesów mijającej kadencji zaliczyć możemy pozyskanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLA W ROKU 2010 Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, październik 2011 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE...5 WPROWADZENIE...6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania zadań do Wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej w 2010 r.

Zasady kwalifikowania zadań do Wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej w 2010 r. Zatwierdzam Warszawa, marzec 2010 rok Ryszard Stachurski Sekretarz Stanu Zasady kwalifikowania zadań do Wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej w 2010 r. 1. Podstawą do opracowania Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne

www.strzegom.pl Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Gminy Strzegom 7 lutego 2009 r. Nr 8/95/09 Bezpłatny ISSN 1508-2253 Dwa lata za nami. Wydanie specjalne Szanowni Państwo, za nami połowa kadencji władz samorządowych gminy Strzegom wybranych na lata 2006

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA na 2008 rok

ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA na 2008 rok ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA na 2008 rok Łomża, wrzesień 2007 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. UWARUNKOWANIA... 4 B. WEWNĘTRZNE... 5 II. CELE POLITYKI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo