Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 1"

Transkrypt

1 Informacja Prezydenta Miasta Opola z dnia r. KONCEPCJA ROZWOJU SPORTU NA LATA FINANSOWANIE OPOLSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, ZASADY FINANSOWANIA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO. BUDOWA I MODERNIZACJA MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH W TYM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. I. WSTĘP. Wraz ze wzrostem znaczenia istoty sportu w społeczeństwie wzrasta konieczność wsparcia finansowego w celu jego sukcesywnego rozwoju. Zauważalny w Polsce trend świadomości sportowej ma swoje szerokie odzwierciedlenie również w Opolu. Rokrocznie w naszym mieście wzrasta liczba imprez sportowych, pikników rekreacyjnych, festynów, zawodów szkolnych, akcji okazjonalnych, które cieszą się dużą popularnością wśród Opolan. Liczne imprezy np. Maraton Opolski, Rajd Festiwalowy, Bieg Opolski czy Gala Żużla na Lodzie dzięki szerokiemu zasięgowi oraz cyklicznemu charakterowi wpisały się na stałe w opolski kalendarz sportowy. Zmagania ligowe opolskich klubów sportowych np. Gwardii Opole, Orlika Opole czy Odry Opole regularnie przyciągają na widownie kilkusetosobowe grupy sympatyków sportu. Na opolskich obiektach sportowych i ulicach miasta oprócz zmagań sportowych seniorów można podziwiać wzmożoną liczbę najmłodszych adeptów, zaciekle trenujących czy też bawiących się w sport. Wszystko to powoduje, że nasze lokalne społeczeństwo aktywnie uczestniczy w obszarze sportu, dzięki czemu stajemy się zdrowszym i efektywniejszym kapitałem ludzkim.wszystkie powyższe działania w obszarze sportu wymagają jednak stałego wsparcia w tym finansowego, ponieważ aktualnie nie sposób przygotować i przeprowadzić istotne wydarzenie sportowe, czy proces szkolenia bez minimalnych nakładów finansowych. II. KONCEPCJA ROZWOJU SPORTU NA LATA W celu osiągnięcia jeszcze wyższego poziomu sportowego opolskich klubów i stworzenia dogodniejszych warunków do rozwoju sportu masowego już dziś podejmowane są strategiczne kroki. W 2015 r. powołany został Wydział Sportu, który realizuje aktualne oraz stawia przed sobą nowe zadania w obszarze sportu. Perspektywa sportowa miasta Opola ściśle związana jest z zakończonymi, trwającymi i planowanymi modernizacjami miejskich obiektów sportowych. Nowowybudowany kryty basen przy ul. Prószkowskiej jest miejscem rekreacji dla opolskich rodzin ale równocześnie bazą sportową profesjonalnego klubu pływackiego w celach treningowych jak i zawodów o randze ogólnopolskiej. Perspektywa oddania do użytkowania przebudowanej HWS Okrąglak stwarza możliwość rozwoju dyscyplin halowych tj. piłka ręczna, siatkówka, koszykówka czy futsal. Działania wspierające te dyscypliny są już dziś podejmowane zarówno w obszarze dofinansowanie jak i budowania struktur szkoleniowych. Profesjonalizacja opolskiego sportu wspierana jest zarówno finansowo jak i organizacyjnie przez Urząd Miasta Opola. Równocześnie trwają prace związane z usystematyzowaniem szkolenia sportowego na etapie szkolnym poprzez powołanie kolejnych klas sportowych w dyscyplinach perspektywicznych. Szereg podejmowanych działań z pewnością przyczyni się wzrostu poziomu sportowego opolskich klubów jak i ogólnej dostępności do sportu masowego dla mieszkańców miasta. Zwiększenie środków budżetowych dotacji na sport. Rozpoczęty w 2015 r. proces zwiększania środków budżetowych przeznaczonych na sport będzie kontynuowany w perspektywie najbliższych lat. Aktualnie o dotacje ubiegać się mogą opolskie kluby uczestniczące w zmaganiach seniorów, realizujące procesy szkolenia, organizujące imprezy sportowe. Dobrze rokujący młodzi sportowcy mogą ubiegać się o stypendia sportowe, a najlepsi opolscy sportowcy, którzy osiągają wyniki na arenach krajowych i międzynarodowych uzyskują nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. W budżecie miasta Opola wprowadzone zostały stałe, cykliczne Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 1

2 imprezy sportowe tj. Maraton Opolski oraz Rajd Festiwalowy, co powoduje zwiększenie prestiżu powyższych imprez. Aktualnie trwają prace nad projektami uchwał o finansowaniu sportu oraz zmiany sytemu stypendiów i nagród sportowych, które pozwolą na kierunkowy rozwój opolskiego sportu. Profesjonalizacja opolskich klubów sportowych. Niwelacja braków systemowych poprzez ukierunkowanie opolskich klubów sportowych jest ważnym zadaniem, przed jakim stoją opolskie kluby. Miasto Opole od lat jest głównym partnerem większości opolskich klubów. W 2015 r. poprzez wybór tzw. okrętów flagowych i zwiększenie dofinansowania dla najcenniejszych dla miasta klubów, ukierunkowano perspektywę rozwoju opolskiego sportu. Każdemu z klubów postawiono cele sportowe do osiągnięcia oraz zadanie wzmocnienia poziomu organizacyjnego. Przyjęto zasadę, że kluby funkcjonujące profesjonalnie mają duże szanse na zdobycie partnerów biznesowych, którzy włączą się w budowę potencjału danego klubu, jednocześnie odciążając miasto w finansowaniu danego podmiotu. Rada Sportu. Działania skierowane na szersze wsparcie merytoryczne i organizacyjne opolskich przedsięwzięć w obszarze sportu będzie realizowane m.in. za sprawą powołania do życia Rady Sportu, która powstanie jako organ doradczy Prezydenta. Nie podlega dyskusji, że wspólne działanie przedstawicieli świata biznesu, polityki oraz sportu wpłynie na poprawę jakościową sportowych przedsięwzięć realizowanych przez opolskie kluby sportowe. Spółki miejskie. W celu odciążenia bezpośrednio budżetu miasta Opola oraz podniesienia świadomości opolan o społecznym zaangażowaniu spółek miejskich od 2015 r. Spółka Wodociągi i Kanalizacje w Opolu ogłasza konkursy, w których wsparcie w kwocie zł trafi do opolskich klubów sportowych. Wsparcie finansowe opolskiemu sportowi gwarantuje również Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA, która jest partnerem biznesowym Opolskiego Klubu Odra Opole. Jednocześnie ECO SA współfinansuje imprezy sportowe organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Współfinansowanie opolskiego sportu znajduje się w długofalowej strategii promocyjnej opolskich spółek miejskich. Sport akademicki. Wsparcie sportu akademickiego ma duże znaczenie z punktu widzenia miasta Opola. Ostatnie lata wykazały, że opolskie uczelnie mają wysoki potencjał sportowy osiągając m.in. świetne wyniki na Akademickich Mistrzostwa Polski. Stałe dotowanie sekcji AZS znajduje się w perspektywicznych planach na najbliższe lata. Poziom dotacji z bieżącego roku tj. ponad zł na wsparcie sportu seniorów, młodzieży oraz organizację imprez z pewnością wraz ze wzrostem łącznej kwoty budżetowej na sport będzie stale proporcjonalnie rósł. Dzień Sportu. Unikatową formą wsparcia środowiska sportowego miasta Opola jest koncepcja Dnia Sportu, który zainicjowano w br. Idea ma za zadanie pomoc opolskim klubom w zaprezentowaniu się środowisku zewnętrznemu podczas pikniku rodzinnego. Już dziś można ocenić, że impreza wpłynęła na poprawę oceny i budowę marki poszczególnych klubów jak i całego środowiska sportowego Opola. Działanie to realizuje Wydział Sportu przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Opolu. Impreza będzie miała charakter cykliczny i mimo że nie wnosi bezpośredniego wsparcia finansowego do klubów, to pozwala zbudować pozytywne relacje i przynieść korzyści nie koniecznie te mierzalne zunifikowaną walutą. Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 2

3 III. FINANSOWANIE OPOLSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH, ZASADY FINANSOWANIA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO. Dotacje na sport. W 2015 r. przyznano wsparcie finansowe w ramach konkursu zajęć sportowych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla 37 klubów sportowych działających na terenie Miasta Opola na łączną kwotę zł. W ramach tego zadania miasto w znacznym stopniu wsparło prowadzenie całorocznego procesu treningowego dla młodych sportowców.dofinansowano również zadania realizowane przez stowarzyszenia w ramach konkursów Przygotowanie do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez właściwy Polski Związek Sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia i Organizacjai prowadzenie systemu szkolenia, przygotowanie do udziału oraz udział opolskiego klubu sportowego w rozgrywkach Polskiej Ligi Żużlowej prowadzonej przez Polski Związek Motorowy, gdzie przyznano 21 klubom sportowym dofinansowanie do prowadzenia całorocznej działalności sportowej na łączną kwotę zł. Ustalono dyscypliny sportowe o największym znaczeniu dla Miasta Opola tj. piłka ręczna, hokej na lodzie, piłka nożna, podnoszenie ciężarów i lekka atletyka. Wsparcie otrzymały opolskie drużyny, które rywalizują na najwyższych szczeblach krajowych i międzynarodowych: KS GWARDIA Opole zł, MUKS ORLIK Opole zł, KS Budowlani Opole zł oraz AZS Politechnika Opolska w lekkiej atletyce zł. Jako dyscyplinę o szczególnym znaczeniu dla miasta uznano również piłkę nożną przyznając dotację w kwocie zł. Ponadto rozstrzygnięto konkurs Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Opola o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym w I półroczu 2015 r., gdzie przyznano 26 organizacjom sportowym dotacje na łączną kwotę zł. Najważniejsze imprezy sportowe dofinansowane w ramach tego zadania to: XI Opolska Gala Żużla na Lodzie, Turniej Piłkarski w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia OKS ODRA Opole, Otwarty Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych w Judo, Finały i Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski, Puchar Polski w podnoszeniu ciężarów kobiet. W czerwcu rozstrzygnięte zostały konkursy ofert na zadania: Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Opola o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym w II półroczu 2015 r. oraz Organizacja sportowych półkolonii w czasie wakacji. Na ww. zadania w budżecie miasta zaplanowana jest kwota zł, a głównymi imprezami będą m.in. Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3, Grand Prix w pływaniu, XIII Bieg Opolski. W 2015 r. podjęto decyzję o zmianie formuły dofinansowania imprez sportowych o dużym znaczeniu dla miasta: Maratonu Opolskiego i Rajdu Festiwalowego. Są to imprezy cykliczne o dużym znaczeniu promocyjnym dla miasta, istotne dla środowiska sportowego. W latach ubiegłych imprezy te były dofinansowywane w ramach konkursu na organizację imprez sportowych natomiast w 2015 r. zostały wpisane jako osobne pozycje w planie finansowym miasta Opola. Miasto Opole jest współorganizatorem V Maratonu Opolskiego, wspólnie z Opolskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej. Na ten cel przewidziano w budżecie miasta kwotę zł. Maraton odbędzie się w dniu 17 maja 2015 r. Naszym celem jest budowanie marki maratonu jako imprezy o dużym znaczeniu w polskim środowisku biegowym. Jest to również odpowiedź na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie mieszkańców miasta. Drugą imprezą współfinansowaną w ww. sposób jest 46 Samochodowy Rajd Festiwalowy. Celem wsparcia tej imprezy jest odbudowa marki Rajdu i powrót do tradycji z lat 70 i 80 ubiegłego wieku. Na ten cel miasto przeznaczyło kwotę zł. Głównym organizatorem imprezy jest Automobilklub Opolski. Stypendia sportowe. W ramach budżetu miasta Opola na rok 2015 przyznano stypendia sportowe 79 młodym sportowcom (juniorom młodszym, juniorom i młodzieżowcom) osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Zawodnicy otrzymują miesięcznie stypendia w kwotach od 210 do 310 zł, począwszy od marca, aż do grudnia br. Na ten cel Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 3

4 przeznaczono z budżetu miasta kwotę zł. Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Jak co roku również w roku 2015 zarezerwowano w budżecie miasta kwotę zł na wypłaty nagród za wybitne osiągnięcia sportowe. Do chwili obecnej nagrody uzyskali m.in. Bartłomiej Bąk (za złoty medal podczas Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów), Arkadiusz Michalski (za brązowy medal podczas Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów), Konrad Kozubowski (za złoty medal podczas Mistrzostw Europy w karate), Adam Filipowicz (za złoty medal podczas Mistrzostw Polski w shorttrack) czy Konrad Owczarek (za brązowy medal w skoku wzwyż podczas Lekkoatletycznych Halowych Mistrzostw Polski), a także pływacy, którzy zdobyli miejsca do 1 do 8 na Grand Prix Pucharu Polski w Pływaniu, które odbyły się na Wodnej Nucie w Opolu. Finansowanie sportu młodzieżowego. Istotne znaczenie w popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży mają zajęcia prowadzone przez stowarzyszenia lub inne jednostki do tego upoważnione oraz imprezy o charakterze sportowym czy rekreacyjnym dla młodzieży. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dofinansowane są z dotacji udzielanych przez Urząd Miasta Opola. W 2015 roku w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zajęcia sportowe została przekazana dotacja w wysokości zł. Poniższe tabelaryczne zestawienie przedstawia podmioty, którym przyznano dotację na ten cel. Nazwa stowarzyszenia lub Oferta zajęć sportowych Przyznana kwota dotacji jednostki uprawnionej Klub Sportowy "GWARDIA" zł w Opolu zajęć w piłce ręcznej Stowarzyszenie "OKS Odra" zł Opole zajęć sportowych Opolska Organizacja Szkolenie dzieci i młodzieży zł Wojewódzka LOK Opolska Organizacja Wojewódzka LOK Opolska Organizacja Wojewódzka LOK Opolska Organizacja Wojewódzka LOK Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" Opole UKS "Rodło" Opole Uczniowski Integracyjny Klub Łyżwiarstwa Figurowego PIRUETTE - Opole strzelectwo Organizacja zajęć w strzelectwie sportowym Akcja zima z LOK zajęć sportowych - modelarstwo Zajęcia w strzelectwie sportowym dla dzieci i młodzieży podczas wakacji zajęć sportowych- piłka nożna zajęć sportowych-piłka nożna Sport - łyżwiarstwo figurowe alternatywą trzeźwego, zdrowego życia LKS GROSZMAL Pozalekcyjne zajęcia sportowe - piłka nożna Football Academy Opole Organizacja szkolenia sportowego w piłce nożnej dzieci od 4-12 roku życia MKS ZRYW Opole Szkolenie pływackie zawodników MKS ZRYW Opole zł zł zł zł zł zł zł zł zł UKS "Start" zł zajęć szermierczych Opolski Klub Karate Kyokushin zł Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 4

5 UKS "Rodło" Opole Ludowy Klub Jezdziecki "Ostroga" Towarzystwo Sportowe "Gwardia" Opole Ludowy Klub Sportowy "Ziemia opolska" Opolski Klub Taekwon-do UKS "OKAY" Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki w Opolu Klub Sportowy "Budowlani" Klub Środowiskowy JUDO AZS Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM MUKS "Orlik" Opolskie Towarzystwo Kajakowe UKS "5 plus1 Opole" AZS Opole zajęć sportowych karate kyokushin zajęć sportowych - szachy Pozalekcyjne zajęcia z jazdy konnej zajęć sportowych - judo zajęć sportowych w kolarstwie zajęć sportowych - lekka atletyka zajęć sportowych - podnoszenie ciężarów zajęć sportowych - koszykówka chłopców zajęć sportowych -kajakarstwo zajęć sportowych - piłka siatkowa chłopców zajęć sportowych - piłka siatkowa dziewcząt zajęć sportowych - taekwondo zajęć sportowych - judo zajęć sportowych - siatkówka dziewcząt zajęć sportowych - podnoszenie ciężarów zajęć sportowych - judo zajęć sportowych - sport kartingowy zajęć sportowych - hokej na lodzie Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży -kajakarstwo klasyczne Prowadzenie zajęć treningowych oraz nauki pływania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieżyshort track zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 5

6 Klub Wysokogórski Opole Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "Józef" zajęć rekreacyjno-sportowych - WSPINACZKA W.GÓRSKA Aktywni przez sport zł zł AZS Opole Wybierz dobrą metę zł Razem zł W pierwszym półroczu 2015 r. Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola w ramach dotacji przekazał kwotę zł na organizację imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych, w których udział brali młodzi sportowcy. Głównymi impreazami dotowany ze środków budżetu Miasta Opola były: - Mistrzostwa Polski Młodzików w jeździe figurowej na lodzie (6.000 zł), - III Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola Dzieci w Judo (6.000 zł), - Ogólnopolski Turniej Taekwondo (5.000 zł), - Otwarty Puchar Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w Judo (4.000 zł), - Otwarty Puchar Polski Juniorów i Juniorek w Judo (7.000 zł), - II Międzynarodowy Festiwal Judo (4.000 zł), - XV Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików (2.500 zł), - Międzynarodowe Mistrzostwa Opola w judo dzieci (2.000 zł), - Turniej i festyn piłkarski (1.500 zł), - XV Okręgowe Zawody Modeli Pływających (1.000 zł). Sport szkolny Wychowanie fizyczne jako przedmiot, wchodzi w skład podstawy programowej i jest obowiązkowe we wszystkich szkołach publicznych. Obowiązkowa liczba godzin wychowania fizycznego, zgodnie z ramowym planem nauczania, wynosi: - w szkołach podstawowych po 4 godziny w klasach IV-VI (w klasach I-III zajęcia organizowane w ramach edukacji wczesnoszkolnej w klasach I oraz w ramach kształcenia zintegrowanego w klasach II i III), - w gimnazjach po 4 godziny na oddział, - w szkołach ponadgimnazjalnych po 3 godziny na oddział. Zajęcia wychowania fizycznego zgodnie z przepisami, prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców lub w grupach mieszanych. Tam, gdzie jest to konieczne tworzone są grupy międzyoddziałowe. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, czwarta godzina wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin jest realizowana w formie: - zajęć sportowych i rekreacyjnych, - gier i zabaw ruchowych, - zajęć korekcyjno wyrównawczych, - aktywnych form turystyki, - imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych, - udziału w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych, - uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych. Ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem, zajęcia w ramach 4 godziny wychowania fizycznego są organizowane przez szkoły jako zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne lub zajęcia pozaszkolne. W roku szkolnym 2014/15 we wszystkich szkołach realizowanych jest łącznie 3119 obowiązkowych godzin wychowania fizycznego, w tym: - w szkołach podstawowych 1131 godzin, - w gimnazjach 646 godzin, - w szkołach ponadgimnazjalnych 1342 godzin. Miesięczny koszt realizacji wszystkich godzin wychowania fizycznego wynosi ,18 zł. Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 6

7 Dla uczniów uzdolnionych sportowo, jak również zainteresowanych uprawianiem określonych dyscyplin sportu, w kilku szkołach podstawowych i gimnazjach, prowadzone są oddziały z Rozszerzonym programem wychowania fizycznego oraz oddziały sportowe. Oddziały sportowe w 8 różnych dyscyplinach sportowych prowadzi 6 szkół, w tym: - 1 szkoła podstawowa (PSP Nr 5 pływanie), - 4 gimnazja (PG Nr 1 pływanie i piłka nożna; PG Nr 4 szermierka, judo, koszykówka i piłka nożna, PG Nr 7 lekkoatletyka; PG Nr 8 piłka nożna i piłka ręczna), - 1 szkoła ponadgimnazjalna (PLO Nr II siatkówka). Łącznie szkoleniem sportowym w oddziałach sportowych objętych jest 415 uczniów, w tym 103 uczniów w szkole podstawowej, 270 uczniów w gimnazjach oraz 42 w szkole ponadgimnazjalnej. Na realizację zajęć szkolenia sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportu przeznaczono łącznie 240 godzin tygodniowo, w tym 64 w szkołach podstawowych, 162 w gimnazjach i 14 w szkołach ponadgimnazjalnych. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II, w ramach Porozumienia dotyczącego udziału w Ogólnopolskim projekcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, podpisanego pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz Miastem Opole, uruchomiono klasy sportowe siatkarskie. W roku szkolnym 2014/15 w PLO Nr II funkcjonują dwie takie klasy (kl. I i kl. II), do których uczęszcza łącznie 42 uczniów. Liczba godzin na realizację zajęć szkolenia sportowego wynosi łącznie 14 godzin, po 7 na dany oddział. Miesięczny koszt realizacji dodatkowych godzin szkolenia sportowego w oddziałach sportowych wynosi ,49 zł. Oddziały z rozszerzonym programem wychowania fizycznego prowadzą 3 szkoły, w tym: PSP 5 pływanie w grupach międzyoddziałowych klas I-IV; PSP 2 lekkoatletyka i judo; PSP 11 piłka siatkowa dziewcząt). Łącznie w szkołach podstawowych w dodatkowych zajęciach szkolenia sportowego brało udział 353 uczniów w ramach 64 godzin tygodniowo. Miesięczny koszt rozszerzonego programu wychowania fizycznego stanowi kwotę ,75 zł. Poza obowiązkowymi godzinami wychowania fizycznego szkoły realizują także, w ramach godzin miejskich oraz godzin KN, zajęcia sportowe i sportowo - rekreacyjne w formie zajęć pozalekcyjnych: - w szkołach podstawowych są to szkolne koła sportowe (SKS) 49 godzin, gry i zabawy 38,5 godzin i szermierka 4 godziny, - w gimnazjach to wyłącznie szkolne koła sportowe (SKS) 41 godzin, - w szkołach ponadgimnazjalnych to też szkolne koła sportowe (SKS) 36 godzin. Miesięczny koszt nieobowiązkowych godzin realizowanych w formie SKS oraz gier i zabaw wynosi ,27 zł. Zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu szkolnego na terenie miasta Opola prowadzone są także przez placówkę oświatową Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. MOS wspiera szkoły w edukację sportową poprzez koordynowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych w 17 dyscyplinach. Odbywają się one w kategoriach: - szkół podstawowych igrzyska (20 zgłoszonych szkół) - szkół gimnazjalnych gimnazjada (9 zgłoszonych szkół) - szkół ponadgimnazjalnych licealiada (13 zgłoszonych szkół). W ramach koordynacji pozaszkolnej działalności sportowej w 2014 r. MOS był organizatorem ok. 250 międzyszkolnych imprez sportowych w ramach Miejskiego i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których brało udział ponad dzieci i młodzieży z miasta Opola. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje również programy: nauki pływania dla klas III szkół podstawowych, który swoim zasięgiem objął 833 uczniów z miasta Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 7

8 Opola, - Szkoła na peryferiach nauka gier i zabaw z elementami piłki nożnej, skierowany do uczniów na peryferiach (w 2014 r. z zajęć w 5 szkołach skorzystało 121 uczniów). Stałą formą działania MOS są sekcje skupiające 789 wychowanków w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, tenis stołowy, strzelectwo, pływanie, gry i zabawy oraz judo. MOS organizuje również zajęcia rekreacyjno-sportowe w okresie ferii zimowych i wakacji w ramach akcji Biała zima w mieście oraz Lato w mieście. W ubiegłym roku z takiej formy wypoczynku skorzystało 3520 dzieci. Koszt podstawowej działalności Międzyszkolnego Ośrodka w 2014 r. wynosił ,26 zł, z czego 64,9% poniesionych wydatków zostało pokryte z subwencji oświatowej, natomiast 35,1% ze środków budżetowych miasta Opola. Analogicznie koszt funkcjonowania MOS w okresie I V 2015 r. wyniósł ,58 zł, z czego subwencja zabezpieczyła 69,0% wydatków. Dodatkowo miasto Opole, każdego roku finansuje obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży organizowane przez MOS. W 2014 r. na ten cel wydatkowano ,50 zł. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na realizację swojej działalności przeznacza również dochody pozyskane w ramach wydzielonego rachunku dochodu. Źródłami tych dochodów jest wynajem sali gimnastycznej, sprzedaż biletów i karnetów na siłownię oraz organizowanie obozów i półkolonii. Dochód osiągnięty w 2014 r. wyniósł ,92 zł, natomiast za 5 miesięcy 2015 r ,74 zł. Reasumując, wielkość nakładów finansowych przeznaczonych na sport dzieci i młodzieży szkolnej organizowany przez różne podmioty wynosi: - szkoły rok szkolny 2014/ ,28 zł - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rok budżetowy ,76 - stowarzyszenia i inne jednostki uprawnione rok budżetowy zł. IV. BUDOWA I MODERNIZACJA MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH W TYM PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. Miejskie obiekty sportowe. Najważniejszym zadaniem w zakresie obiektów sportowych jest przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak". Wykonano już roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne, roboty budowlane w zakresie konstrukcji żelbetowych wewnątrzi na zewnątrz obiektu, izolację zewnętrznych ścian, wycinkę drzew i krzewów, roboty związane z izolacją podłoży i posadzek wewnątrz obiektu. Koszt inwestycji wynosi ponad 30,5 mln zł. Miasto Opole czyni starania o uzyskanie dofinansowania na ten cel z Ministerstwa Sportu, kóre zapowiedziało wspracie inwestycji w kwocie 7,0 mln. zł. W walce o przyznanie dotacji miasto Opole wsparło m.in. 7 opolskich klubów sportowych, 3 okręgowe związki sportowe, 2 uczelnie wyższe oraz Kapelan Sportu Opolszczyzny. Wizytacja Wiceministra Sportu w Opolu potwierdza, że HWS Okrąglak mimo wcześniejszej negatywnej decyzji nadal liczy się w ujęcie projektów kluczowych.inwestycja związana z wymianą pokrycia dachu na Sztucznym Lodowisku Toropol jest w trakcie realizacji. Koszt inwestycji wynosi ok. 4,6 mln, a Miasto Opole uzyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 1,2 mln zł. Jednocześnie trwa wymiana maszynowni lodowiska, której koszt wynosi 1,3 mln i miasto również ubiega się o środki zewnętrzne na inwestycję. Ponadto na trenie Opola realizowane są bieżące remonty obiektów sportowych oraz rewitalizacje i budowy terenów rekreacyjno-sportowych na terenach gminnych. W ramach remontów poprawiono warunki na stadionie Groszmalu przy ul. Brzegowej w Opolu czy też zabezpieczono poziom bezpieczeństwa na Stadionie Żużlowym przy ul. Wschodniej w Opolu. Łączna kwota zadań wynosi zł i oprócz remontów obejmuje również inwestycje przy ul. Gminnej, przy ul. F.Poliwody i J.Kwoczka oraz przy ul. Złotej, gdzie powstają nowej jakości obiekty rekreacyjno-sportowe. Inwestycje. Oprócz realizowanych obecnie inwestycji w perspektywie najbliższych lat celem priorytetowym jest Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 8

9 przystąpienie do kolejnego etapu remontu Sztucznego Lodowiska Torpol. Budynek SL Toropol, w którym znajdują się szatnie, pomieszczenia biurowe oraz hotel wymaga gruntowej przebudowy. Prognozowany koszt inwestycji wyniesie ok. 15 mln. zł. Trwają również procedury formalno-prawne poprzedzające przebudowę kortów przy ul. Oleskiej w Opolu. W ramach inwestycji w Opolu powstaną korty na miarę oczekiwań sportowców. Pozostałe inwestycje realizowane w obrębie miejskich obiektów sportowych dotyczyć będą głównie remontów oraz rozbudowy terenów rekreacyjno-sportowych na poszczególnych dzielnicach Opola. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że zmian wymaga poprawa dostępność do miejskich obiektów sportowych przez opolskie kluby sportowe po preferencyjnych stawkach. Działanie to wpłynie znacząco na wzrost możliwości finansowych klubów i przełoży się na wzrost poziomu sportowego. Miasto czyni starania o wybudowanie hali lekkoatletycznej oraz uzyskanie dotacji przedmiotej inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu. Obiekty oświatowe. Jeśli chodzi o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w placówkach oświatowych miasta Opola w latach , to stanowi kontynuację programu rozpoczętego w roku 2007, w którym zbudowano 5 pierwszych (PSP nr 5, PSP nr 11, PSP nr 24, PG nr 7, PG nr 8) boisk o nawierzchni syntetycznej tworzącej bezpieczne i nowocześnie wyposażone miejsca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji. Są to boiska posiadające kompletny sprzęt sportowy, zabezpieczone piłkochwytami oraz oświetlone i wyposażone w urządzenia do monitoringu. Należy podkreślić, że od samego początku są to obiekty ogólnodostępne z których mogą korzystać wszyscy do późnych godzin wieczornych. W latach rozpoczęto budowę boisk z infrastrukturą lekkoatletyczną (rzutnie, skocznie, bieżnie). Do końca 2015 r. takich boisk w placówkach oświatowych miasta Opola będzie 17. W ubiegłym roku realizowano eksperymentalnie modernizację boiska asfaltowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 25, gdzie istniejąca nawierzchnia posłużyła jako podbudowa dla syntetycznej nawierzchni przyszłego boiska, 1m 2 nawierzchni jest tańszy o około 60% od boisk budowanych od podstaw. Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej to również systematyczne modernizacje i remonty hal sportowych przy jednostkach oświatowych, podnoszenie ich funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki. W wielu obiektach wymieniono na syntetyczne stare podłogi sportowe, wymieniono oświetlenie i ogrzewanie oraz przeprowadzono remonty zapleczy sanitarno-szatniowych (PSP 7, PSP nr 16, PSP nr 24, PG nr 8, ZSO nr II). Łączna kwota wydatkowana na powyższy cel wynosi ,64 zł. W planach rozbudowy i modernizacji szkolnej infrastruktury sportowej, zostaną wykorzystane przygotowane już dokumentacje techniczne (PSP nr 26 i ZSP nr 2) na przebudowę istniejących boisk w placówkach oświatowych miasta Opole. Wydział Oświaty dysponuje również dokumentacjami technicznymi na rozbudowę dwóch niewymiarowych sal gimnastycznych przy PSP nr 1 i PSP nr 11. Ponadto planowane jest: - Rozbudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, - Remont nawierzchni areny lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Dubois, - PSP nr 29 - rozbudowa zaplecza sportowego dla stadionu lekkoatletycznego, - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO nr II (dokumentacja + realizacja), - PSP nr 14 budowa Orlika lekkoatletycznego. - Remont sal gimnastycznych z wymianą nawierzchni, oświetlenia oraz remontem zaplecza sanitarnoszatniowego przy PSP nr 24, ZSzOI, PG nr 5, W toku realizacji jest nowa baza sportowo-rekreacyjna dla młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Prywatny inwestor wykona na własny koszt boisko ze sztuczną trawą przykryte namiotem wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Hallera - w zamian za dzierżawę terenu pod ten obiekt. W godzinach dopołudniowych z hali namiotowej będzie korzystała młodzież z tej szkoły, a w godzinach popołudniowych z obiektu będzie korzystał podmiot Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 9

10 wynajmujący. Szkoła będzie ponosiła jedynie koszty eksploatacji i to proporcjonalnie do ilości godzin, z których będzie korzystała z tego obiektu. V. PODSUMOWANIE. Miasto Opole dba o stały rozwój sportu amatorskiego, profesjonalnego i szkolnego, zapewniając jego finansowanie z budżetu miasta Opola oraz pozyskując środki zewnętrzne na jego finansowanie. Reorganizacja systemu sportu szkolnego, który stanowi podstawę systemu szkolenia jest aktualnie w toku. Powstają klasy sportowe, które stanowią uzupełnienie dla szkolenia klubowego. Inwestycje w infrastrukturę sportową z pewnością znacząco podnoszą ogólną dostępność do obiektów sportowych oraz pozwalają na realizację procesów treningowych. Realizowane aktualnie działania z pewnością przyniosą w niedalekiej perspektywie czasowej wymierne korzyści zdrowotne i promocyjne dla miasta Opola. Materiał opracował: Wydział Sportu UM Opola Wydział Oświaty UM Opola Wydział Budżetu UM Opola Id: C0D5069D-B8ED-44EA-ACFB-DDC1C7D50D1A. Przyjęty Strona 10

Data wpływu oferty. Kwota całkowita zadania

Data wpływu oferty. Kwota całkowita zadania KONKURS OFERT PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Lp. całkowita 1 Klub Sportowy "GWARDIA" w Opolu "Prowadzenie pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA OPOLA. ogłasza otwarty konkurs ofert

PREZYDENT MIASTA OPOLA. ogłasza otwarty konkurs ofert Załącznik do Zarządzenia Nr OR.I-0050.674.2016 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2016r. PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT NR S/1/2015 PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 7 września 2015 r. Koncepcja rozwoju sportu na lata 2014-2018

DOKUMENT NR S/1/2015 PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 7 września 2015 r. Koncepcja rozwoju sportu na lata 2014-2018 DOKUMENT NR S/1/2015 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 7 września 2015 r. Koncepcja rozwoju sportu na lata 2014-2018 1. Wstęp 2. Analiza SWOT sportu w Opolu 3. Lista dyscyplin sportowych o szczególnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI oferty złożone do dnia r. pula środków do rozdysponowania 1.000,000,00 zł

WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI oferty złożone do dnia r. pula środków do rozdysponowania 1.000,000,00 zł Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 listopada 2016 roku przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie rozwoju sportu - organizacja znaczących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Nazwa zadania

Załącznik nr 7. Nazwa zadania Załącznik nr 7 a. w otwartych konkursach ofert Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowanych w 01 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację

Bardziej szczegółowo

zadania na merytorycz na ZOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

zadania na merytorycz na ZOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zał. do Protokołu Komisji Konkursowej i Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 184/14 Podział dotacji publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 z dnia 22 grudnia 2014r. Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów -dział 926, rozdział paragraf zał.1

Wykaz podmiotów -dział 926, rozdział paragraf zał.1 Wykaz podmiotów -dział 926, rozdział 92605 paragraf 2820 - zał.1 Lp. Nazwa podmiotu Rodzaj zadania Nazwa własna zadania Kwota dotacji 1 Radomskie Centrum Siatkarskie młodzieŝy w piłce siatkowej chłopców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r.

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków wynikających z przedstawionej informacji dotyczącej sportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł.

Załącznik nr 1. Lp. Podmiot / zadanie. Kwota dotacji zł. Załącznik nr 1 Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

sportowym w dyscyplinie Karate Kyokushin luty - czerwiec ,00 2 Udział w rozgrywkach I ligi futsalu seniorów druŝyny

sportowym w dyscyplinie Karate Kyokushin luty - czerwiec ,00 2 Udział w rozgrywkach I ligi futsalu seniorów druŝyny Wykaz złoŝonych ofert w ramach wsparcia finansowego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w okresie luty - czerwiec 2010 r. LP. Nazwa organizacji Nazwa zadania Termin zadania Wnioskowana dotacja 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Protokołu Nr 2 z dnia r.

Załącznik do Protokołu Nr 2 z dnia r. Załącznik do Protokołu Nr 2 z dnia 10.01.2011r. Rozstrzygnięcie konkursu Nr KZP/EST/III/15/2010 Lp. Nazwa oferenta Nazwa własna zadania wnioskowana kwota dotacji kwota przyznanej dotacji 1 Automobilklub

Bardziej szczegółowo

2 Opolski Związek Piłki Nożnej Wspieranie udziału w zawodach sportowych 59 000,00 6 000,00

2 Opolski Związek Piłki Nożnej Wspieranie udziału w zawodach sportowych 59 000,00 6 000,00 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015 zadń publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania publicznego / Nazwa zadania realizowanego. Kwota wnioskowanej dotacji [PLN] 1 Towarzystwo Sportowe "Gwardia" Opole

Nazwa zadania publicznego / Nazwa zadania realizowanego. Kwota wnioskowanej dotacji [PLN] 1 Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole Wykaz złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferty złożone do roku. Zadanie: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ SPORT KWALIFIKOWANY

Oferty złożone do roku. Zadanie: UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ SPORT KWALIFIKOWANY Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2007 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota dotacji

Wnioskowana kwota dotacji Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12.01. 2015r. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych z zakresu rozwoju sportu na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018

Bardziej szczegółowo

Nazwa Podmiotu składającego ofertę Nazwa zadania publicznego Koszt całkowity zadania [PLN] Mistrzostwa Polski w Tańcu Dzieci Przedszkolnych Tany-Tany

Nazwa Podmiotu składającego ofertę Nazwa zadania publicznego Koszt całkowity zadania [PLN] Mistrzostwa Polski w Tańcu Dzieci Przedszkolnych Tany-Tany Wykaz złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia 13 września 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia 13 września 2016 r. Druk nr 680 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia 13 września 2016 r. zmianiająca uchwałę w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w

Bardziej szczegółowo

Nazwa Podmiotu składającego ofertę. Nazwa zadania publicznego. Proponowana dotacja [PLN] Kwota wnioskowanej dotacji [PLN] całkowity zadania [PLN]

Nazwa Podmiotu składającego ofertę. Nazwa zadania publicznego. Proponowana dotacja [PLN] Kwota wnioskowanej dotacji [PLN] całkowity zadania [PLN] Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1675/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2016 r. Wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione

Bardziej szczegółowo

Meetingi Lekkoatletyczne dla gimnazjalistów. Ogólnopolski Turniej Tenisowy na wózkach "Wielkopolska 2014" II Igrzyska Trzeciego Wieku - Racot 2014

Meetingi Lekkoatletyczne dla gimnazjalistów. Ogólnopolski Turniej Tenisowy na wózkach Wielkopolska 2014 II Igrzyska Trzeciego Wieku - Racot 2014 Zadanie publiczne Województwa Wielkopolskiego na rok 2014, w dziedzinie kultury fizycznej, odrzucone w wyniku otwartego konkursu ofert Dział 926 - "Kultura Fizyczna" - rozdział 92605-2360 Organizacja imprez

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania* Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące w indywidualnych sportach - co najmniej na szczeblu ogólnopolskim

Nazwa zadania* Rozwój sportu w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące w indywidualnych sportach - co najmniej na szczeblu ogólnopolskim Załącznik nr 8 Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki zrealizowanych w 2015 roku, w tym wysokość udzielonej dotacji na ich realizację z budżetu Miasta Suwałk a) w

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania* Wigry Suwałki szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2014

Nazwa zadania* Wigry Suwałki szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2014 Załącznik nr 8 a. w naborze wniosków Wykaz zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w Mieście Suwałki zrealizowanych w 2014 r. w tym: wysokość udzielonej dotacji na ich realizację z budżetu

Bardziej szczegółowo

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka Warszawa, 26 stycznia 2016 r. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Witold Bańka BM-WRP/0700/2/2016/4 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

600,00 zł ,00 zł ,00 zł

600,00 zł ,00 zł ,00 zł Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przedstawia zestawienie projektów z zakresu sportu, turystyki i krajoznawstwa, które, zgodnie z Zarządzeniem nr 244 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje: 1. Rodzaj zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska.

zarządza się, co następuje: 1. Rodzaj zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria seniorska. Zarządzenie Nr 1192 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: realizacji w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa organizacji Nr Mdok Kwota dofinansowania w zł 1. Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A. Budzyńskiej

Lp. Nazwa organizacji Nr Mdok Kwota dofinansowania w zł 1. Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. A. Budzyńskiej Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania i wspierania kultury fizycznej Zadania: 1. Aktywny Lublin - realizacja programów promujących aktywność fizyczną

Bardziej szczegółowo

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9 Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa własna zadania Proponowana przez Komisję kwota dotacji na 2015 r. zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 19.01.2015 r. Ocena oferty (średnia punktów Komisji)

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania w 2012 r. O.524.1.2011 Lp. Numer oferty Nazwa podmiotu zgłaszającego ofertę Nazwa zadania zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Na konkurs wpłynęło 47 ofert na realizację zadań publicznych, które zostały dofinansowane ogółem na kwotę zł (wg zestawienia jak niżej):

Na konkurs wpłynęło 47 ofert na realizację zadań publicznych, które zostały dofinansowane ogółem na kwotę zł (wg zestawienia jak niżej): Bolesławiec, 19 stycznia 2017 r. Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

2 Opolski Związek Piłki Nożnej Wspieranie udziału w zawodach sportowych , , ,00

2 Opolski Związek Piłki Nożnej Wspieranie udziału w zawodach sportowych , , ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 283/2015 z dnia 17.02. 2015r. Lista rankingowa otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Dział 926 - "Kultura Fizyczna" - rozdział 92605-236

Dział 926 - Kultura Fizyczna - rozdział 92605-236 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa go nr 192/2011 z dnia 20.01.2011r. Wykaz zadań publicznych Województwa go na rok 2011 w dziedzinie kultury fizycznej rozpatrzonych w wyniku otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert na realizację zadań z określeniem ich braków formalnych

Zestawienie ofert na realizację zadań z określeniem ich braków formalnych Lp. Nazwa oferenta i adres jego siedziby 1. Klub Sportowy Husar, ul. Kubika 7/2, 59-700 2. Klub Sportowy Husar, ul. Kubika 7/2, 59-700 Zestawienie ofert na realizację zadań z określeniem ich braków formalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części

Bardziej szczegółowo

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09

Milicz, 30 stycznia 2009r. Nr.O.X /08/09 Nr.O.X.7317-85/8/9 Milicz, 3 stycznia 29r. Lista zadań zatwierdzonych przez Burmistrza Gminy Milicz do dofinansowania z budżetu Gminy Milicz w ramach realizacji zadania publicznego pn: Kultura fizyczna

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZARZĄD GŁÓWNY KALENDARZ i REGULAMINY IMPREZ SPORTOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ na rok szkolny 2 0 1 7 / 2 0 1 8 Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną!

KS OTMĘT KRAPKOWICE Grajmy razem w piłkę ręczną! Załącznik do uchwały nr 117/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 10 kwietnia 2015 rok Lp. Numer oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Całkowita wnioskowana wartość zadania Kwota wnioskowanej dotacji/

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych dotacji. konkursu ofert, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2009 r.

Wykaz przyznanych dotacji. konkursu ofert, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2009 r. Wykaz przyznanych dotacji konkursu ofert, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2009 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w terminie styczeń kwiecień Kwota środków w zadaniu:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ , UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR ,00

DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ , UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR ,00 L.p. DOTACJE NA 2017 ROK - I KONKURS Nazwa organizacji Kwota dotacji (zł) 1 1 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ 22 500,00 2 2 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR 22 500,00 gimnastyka artystyczna 45 000,00

Bardziej szczegółowo

1. Opis programu/oferty zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, dostępnych w miejskiej infrastrukturze sportowo rekreacyjnej w Częstochowie

1. Opis programu/oferty zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, dostępnych w miejskiej infrastrukturze sportowo rekreacyjnej w Częstochowie 1. Opis programu/oferty zajęć sportowych oraz rekreacyjnych, dostępnych w miejskiej infrastrukturze sportowo rekreacyjnej w Częstochowie Zajęcia/sekcje sportowe związane z obecną infrastrukturą Zasięg

Bardziej szczegółowo

Wykaz ofert wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2010 "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu"

Wykaz ofert wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2010 Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 22/296a /10 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 marca 2010 r. Wykaz ofert wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2010 "Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00 Wykaz imprez zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015 w dniach 26 maja 1 czerwca 2015 r. Data

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOŁACH W 2012 ROKU

REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOŁACH W 2012 ROKU Koszalin, 8 marca 2013 r. REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOŁACH W 2012 ROKU Zajęcia pozalekcyjne realizowane są we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin.

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SPORT KOŁOBRZEG MIASTEM SPORTU

SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SPORT KOŁOBRZEG MIASTEM SPORTU SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SPORT KOŁOBRZEG MIASTEM SPORTU Marketing sportowy Promowanie organizacji sportowych, klubów, drużyn, sportowców oraz imprez i wydarzeń o charakterze sportowym. Uczestnictwo w wydarzeniach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MłodzieŜy uzdolnionej sportowo - Opolska Szkółka Bramkarska 1 lipca - 31 grudnia 2008 5 664

Szkolenie MłodzieŜy uzdolnionej sportowo - Opolska Szkółka Bramkarska 1 lipca - 31 grudnia 2008 5 664 WYKAZ ZŁOśONYCH OFERT W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W TERMINIE OD 1 LIPCA DO 1 GRUDNIA 008 ROKU. kultura fizyczna i sport LP. Nazwa organizacji Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kwota przyznanej dotacji. Lp. Nazwa jednostki Tytuł zadania. Umowa nr

Kwota przyznanej dotacji. Lp. Nazwa jednostki Tytuł zadania. Umowa nr Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/1617/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. Plan kontroli kompleksowych realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku Lp. ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w 2012 roku Nazwa organizacji oraz nazwa zadania 1. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA

Bardziej szczegółowo

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe.

I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku A. Młodzieżowiec I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. Terminy i

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego Wyniki otwartego konkursu ofert nr 16 /2011 Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na wykonywanie zadan publicznych związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/18/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 marca 2015 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/18/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 marca 2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/18/15 Zarządu Powiatu z dnia 03 marca 2015 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

90 000,00 O /10. koszt realizacji zadania. Wnioskowana dotacja. kwota dotacji. Planowana. planowany. Całkowity

90 000,00 O /10. koszt realizacji zadania. Wnioskowana dotacja. kwota dotacji. Planowana. planowany. Całkowity O.4120-1/10 Prezydent Miasta Suwałk ogłasza wyniki pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r. Lp. Nr oferty O.4120-

Bardziej szczegółowo

Wykaz przyznanych dotacji

Wykaz przyznanych dotacji Wykaz przyznanych dotacji Konkurs ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 608/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa KRAKÓW CITY OF SPORT Kraków, 15-16.06.2016 Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu Wydział Sportu Zarząd Infrastruktury Sportowej Krakowski Szkolny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 08 marca 2016 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 08 marca 2016 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/45/16 Zarządu Powiatu z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

+ + + + Uzupełnić harmonogra m o daty. + + Brak Brak bilansu, rachunku zysków i strat

+ + + + Uzupełnić harmonogra m o daty. + + Brak Brak bilansu, rachunku zysków i strat Informacja o ofertach podmiotów wraz z wykazem braków formalnych złoŝonych w ramach otwartego konkursu z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłoszonego Uchwałą Nr /009 z dnia 1 maja 009 roku KRYTERIA FORMALNO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020

WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 Tomaszów Mazowiecki 16 czerwca 2014 r WYNIKI KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata 2014-2020 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 października 2015 r. ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Na podstawie 5 ust. 2 Regulaminu przyznawania Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 18 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 18 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE 9/2017 BURMISTRZA MIASTA z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska, dn. 02.03.2015 r. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Informuję, że niżej wymienione kluby sportowe objęte umowami o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Kwota. przyznana/ Koszt całkowity. zadania (w zł.) Złotowskie Towarzystwo Tenisowe w Złotowie 4 100,00 / 9 700,00

Kwota. przyznana/ Koszt całkowity. zadania (w zł.) Złotowskie Towarzystwo Tenisowe w Złotowie 4 100,00 / 9 700,00 Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez sportowych w mieście Złotowie w 2012 r. Dokument powstał w oparciu o zawarte umowy na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym. Kwota Lp. Zadanie Podmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

1.3.1. Za dyscyplinę indywidualną uważa się dyscyplinę, w której udział bierze jeden zawodnik. W przypadku wspólnego udziału (debel, duet, sztafeta)

1.3.1. Za dyscyplinę indywidualną uważa się dyscyplinę, w której udział bierze jeden zawodnik. W przypadku wspólnego udziału (debel, duet, sztafeta) Regulamin określający szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród finansowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W R. Lp. Nazwa zadania określenie organizowanego zadania / do kogo jest adresowana, kto jest 1. IV Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Nożnej Halowej (Turniej podczas obchodów WOŚP)

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu zadanie: organizacja młodzieżowych w okresie od 27.06. do 31.08.

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane w roku 2015.

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane w roku 2015. Załącznik do Zarządzenia Nr 48/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa ego z dnia 15.01.2015 r. Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane w roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 997/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 grudnia 2015 r. I etap formalny (pozytywny/negatywny- (uzasadnienie)

Załącznik do Zarządzenia Nr 997/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 grudnia 2015 r. I etap formalny (pozytywny/negatywny- (uzasadnienie) Załącznik do Zarządzenia Nr 997/2015 Prezydenta Miasta ia z dnia 23 grudnia 2015 r. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych z zakresu rozwoju sportu na

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15 Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki na lata 2014-15 Sport - ważny dla Polaków Sport to zdrowie i sprawność fizyczna obywateli Sport efektywne narzędzie budowania relacji i tworzenia społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Planowana realizacja zadań miała na celu:

SPRAWOZDANIE. Planowana realizacja zadań miała na celu: Załącznik do Uchwały nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30.04.2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013

Podział dotacji na zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013 Zał. do Protokołu Komisji Konkursowej i Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 182/12 Podział dotacji zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013 z dnia 13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych

Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Sport powszechny w województwie pomorskim opis realizowanych programów krajowych Maciej Kowalczuk Gdańsk, 17.04.2014 r. Multi Sport PROGRAMY KRAJOWE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI Umiem pływać Nasz

Bardziej szczegółowo

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku. A. Młodzieżowiec (*2012)

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku. A. Młodzieżowiec (*2012) B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2012) A. Młodzieżowiec I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe.

Bardziej szczegółowo

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku

B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku (*2008) I. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP) 1. Organizator Organizatorami MMP są komitety organizacyjne wyznaczone przez polskie związki sportowe. 2.

Bardziej szczegółowo

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty...

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Zgłoszenie do konkursu Oskary Sportowe 2013 Kategoria: grupa I sport pkt. 4. sport osób niepełnosprawnych Forma: prezentacja w formie tekstu ze zdjęciami Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1 z dnia 28.12.2010 r. Wykaz ofert odrzuconych z powodów formalnych. wnioskowana kwota dotacji. 4 400 zł negatywna

Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1 z dnia 28.12.2010 r. Wykaz ofert odrzuconych z powodów formalnych. wnioskowana kwota dotacji. 4 400 zł negatywna Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 1 z dnia 28.12.2010 r. Wykaz ofert odrzuconych z powodów formalnych Lp. Nazwa oferenta Nazwa własna zadania 1 Kurs spikerów zawodów piłkarskich wnioskowana kwota dotacji

Bardziej szczegółowo

Oferent Zadanie Kwota dotacji. Sportowy Jaskółki. 24 000,00 Tarnów 2. Miejski Klub Sportowy Sportowe talenty - nabór i 56 000,00

Oferent Zadanie Kwota dotacji. Sportowy Jaskółki. 24 000,00 Tarnów 2. Miejski Klub Sportowy Sportowe talenty - nabór i 56 000,00 Wykaz przyznanych dotacji zadanie: "Sportowe talenty - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa 2015 rok. Oferent Zadanie

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2015 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy na łyżwach, gry,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Data Miejsce imprezy Organizator Nazwa imprezy Godzina 17 maj 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu Miejski

Bardziej szczegółowo

1) Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota dotacji

1) Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota dotacji 1) Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. 1. KLUB SPORTOWY BRAZYLIJSKIEGO JIU JITSU,,CYKLON'' ZIELONA GÓRA SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W BARZYLIJSKIM JIU JITSU I WSPINACZCE LINOWEJ

Bardziej szczegółowo

18.300 74 pkt. 32.160 80 pkt. Nazwa własna zadania. Podmiot składający ofertę

18.300 74 pkt. 32.160 80 pkt. Nazwa własna zadania. Podmiot składający ofertę Załącznik do komunikatu WYKAZ OFERT złożonych przez kaliskie kluby sportowe na realizację zadań związanych z rozwojem sportu w Kaliszu wraz z ustaloną przez Komisję Konkursową kwotą dotacji z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Kluby sportowe wspierane przez MOSiR

Kluby sportowe wspierane przez MOSiR Kluby sportowe wspierane przez MOSiR AKS Mikołów Sekcje sportowe 4 Zawodnicy 451 Seniorzy 66 Juniorzy 270 Szkolenie wstępne 115 Trenerzy 18 LKS Orzeł Mokre Sekcje sportowe 1 Zawodnicy 39 Seniorzy 14 Juniorzy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH. Ostrowiec Świętokrzyski

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH. Ostrowiec Świętokrzyski Data imprezy 23.05 POLSKA BIEGA 26.05.2015 VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2015 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Kwota udzielonej Wnioskodawca Nazwa zadania Rozdział Paragraf dotacji w złotych

Kwota udzielonej Wnioskodawca Nazwa zadania Rozdział Paragraf dotacji w złotych 2011 r. Strona 1 Załącznik do Uchwały Nr 58/2011 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 15 lutego 2011 roku Kwota udzielonej Wnioskodawca Nazwa zadania Rozdział Paragraf dotacji w złotych 1. KSSSN

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2016

Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2016 Projekt kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2016 Termin Nazwa imprezy Miejsce Organizator I-III I-III Zajęcia Sportowo-Rekreacyjne na lodowisku dla Dzieci i Młodzieży (nauka jazdy na łyżwach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1682/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 02 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1682/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 02 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1682/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 02 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

MONITORING W ZAKRESIE TWORZENIA, ORGANIZACJI KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

MONITORING W ZAKRESIE TWORZENIA, ORGANIZACJI KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO MONITORING W ZAKRESIE TWORZENIA, ORGANIZACJI KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 1 Monitoringiem zostały objęte szkoły sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego oraz szkoły, które zostały

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz IX TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2017 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz Data imprezy Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Urzędu Miasta Płocka dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury fizycznej

Wsparcie Urzędu Miasta Płocka dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury fizycznej Wsparcie Urzędu Miasta Płocka dla organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury fizycznej Budżet Wydziału Sportu i Rekreacji w dziale kultura fizyczna ogółem: w 2015 roku wyniósł 1,85 mln zł w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Ze sportowym pozdrowieniem

Szanowni Państwo. Ze sportowym pozdrowieniem Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

Basen. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Traugutta 5a Tarnów tel

Basen. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Traugutta 5a Tarnów tel Basen Pływalnia za 1 zł 30-302017r. 01-03.02.2017r. 06-10.02.2017r godz. 8.00-12.00 Park wodny - Pływalnia kryta ul. Piłsudskiego 30 Pływalnia Kryta MDS ul. Traugutta 5A 1 Szachy Turniej szachowy dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Rozstrzygnięcia i wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2010 r. Kultura fizyczna i sport - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym

Bardziej szczegółowo