Sound & Space. Robert Lebioda. Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sound & Space. Robert Lebioda. Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Sound & Space Robert Lebioda TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: OBIEKT: ul. W. Biegańskiego 61A Poznań Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ADRES: Warszawa, pl. Defilad 1 INWESTOR: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Sp. z o.o. ADRES: Warszawa, pl. Defilad 1 DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: LISTOPAD 2011 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI OŚWIETLENIA TECHNOLOGICZNEGO - OPIS TECHNICZNY 1

2 SPIS TREŚCI Projekt instalacji oświetlenia technologicznego Opis Techniczny...1 Uwagi Ogólne...3 Oświetlenie technologiczne (ETAP I, ETAP II)...5 System Multimedialny (ETAP II)...8 Oświetlenie widowni, Oświetlenie Robocze (ETAP I)...9 Bilans Mocy...10 Opis parametrów technicznyc urzadzeń oświetleniowych Aparaty oświetleniowe...11 Opis parametrów technicznyc urządzeń Systemu Multimedialnego. (ETAP II)...39 Projektor Multimedialny - (ETAP II)...39 Serwer do projekcji wideo - (ETAP II)...40 Normy Polskie, Branżowe i Europejskie zharmonizowane...41 Zestawienie gniazd oświetlenia technologicznego i ich lokalizacja...44 Zestawienie Rysunków

3 UWAGI OGÓLNE Niniejszy projekt powstał na podstawie informacji zawartych w wytycznych funkcjonalno - technologicznych modernizacji Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie autorstwa Polskiego Centrum OISTAT oraz w wyniku konsultacji z przedstawicielami Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Rejony, których ma dotyczyć niniejsze opracowanie obejmuje całą przestrzeń z punktu widzenia instalacji technologicznej oświetlenia oraz systemu multimedialnego, które funkcjonują w przestrzeni estrady i widowni, a także pomieszczenia tyrystorowni +15,97 oraz kabiny operatora światła. Instalacje technologii oświetlenia, znajdujące się na estradzie i na widowni należy całkowicie zdemontować. Jest to związane z modernizacją mechanizacji estrady, pracami ppoż. oraz systemem przesyłu sygnałów sterujących opartym na sieci ETHERNET. Nowo projektowana instalacja zasilająca reflektory i urządzenia estradowe zawarta jest w opracowaniu instalacji elektrycznych ww. projektu. Gniazda, które winny znaleźć się na końcu obwodów regulowanych i nieregulowanych proponuje się rozwiązać w następujący sposób: Obwody regulowane 3,0kW należy zakończyć pojedynczym gniazdem jedno fazowym 16A trójprzewodowym z bolcem ochronnym, w klacie izolacji IP 54. Obwody nieregulowane 3,0kW należy zakończyć pojedynczym lub podwójnym gniazdem jedno fazowym 16A trójprzewodowym z bolcem ochronnym, w klasie izolacji IP 54. Urządzenia zaproponowane w projekcie umożliwiają wszechstronną realizację widowisk estradowych: spektakle teatralne, spektakle operowe, konferencje, koncerty estradowe, realizacje telewizyjne itd. Należy przewidzieć możliwość sterowania z poziomu kabiny realizatora światła oświetleniem przeszkodowym. Materiały użyte do produkcji urządzeń wyposażenia technologicznego winne posiadać Atesty Jakości dostarczone przez producentów (certyfikaty CE). 3

4 Każde urządzenie dostarczone na budowę, winno posiadać Atest określający w sposób jednoznaczny jego cechy. W razie potrzeby urządzenia muszą posiadać atesty, poparte wynikami badań wykonanymi przez producenta. Kopie wyników tych badań winne być dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości materiałów i dostarczanych urządzeń. Projekt przewiduje dostarczenie 10% urządzeń zapasowych wyposażenia oświetlenia estradowego zaokrąglając do pełnych kompletów. W skład projektu wchodzą następujące części: Oświetlenie technologiczne: o Bloki regulatorów tyrystorowych o Konsoleta oświetleniowa o Urządzenia efektowe o Reflektory klasyczne System multimedialny: o Media serwery o Konsoleta mikserska o Projektory multimedialne Oświetlenie widowni, oświetlenie robocze, oświetlenie nocne: o Blok regulatorów tyrystorowych o Komputer zarządzający o Pulpity sterujące o Oprawy oświetlenia roboczego oraz nocnego Rozmieszczenie urządzeń przedstawione jest na rysunkach załączonych do projektu. ETAP I: 4

5 ETAP II: Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego, bloków regulatorów, kaset podłogowych i naściennych. Wykonanie instalacji sterującej oświetlenia technologicznego oraz systemu multimedialnego. Instalacja systemu sterowania oświetleniem roboczym, widowni oraz nocnym Dostawa i montaż reflektorów scenicznych. Montaż kaset przyłączeniowych na zapadni dekoracyjnej. Montaż oraz uruchomienie urządzeń systemu multimedialnego: projektora multimedialnego, media serwera, skalera wideo. OŚWIETLENIE TECHNOLOGICZNE (ETAP I, ETAP II) Do sterowania i komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami oświetlenia technologicznego zaprojektowano sieć Ethernet. Rozwiązanie takie zapewnia szybką komunikacje pomiędzy głównymi segmentami systemu oraz umożliwia zdalny podgląd głównym parametrów elementów wykonawczych. Zaproponowana struktura sieci pozwoli na podłączenie konsolety oświetleniowej w dowolnym miejscu sieci Ethernet oraz pozwoli za pomocą przetworników Ethernet -> DMX w dowolnym miejscu wyjść sygnałem DMX512. Instalacja sygnałowa zainstalowana w obiekcie Gigabit Ethernet na kablu CAT-6 zrealizowana będzie zgodnie ze standardem IEEE 802.3ab. Zastosowane przełączniki sieciowe wyposażone w opcję POE (Power Over Ethernet) na każdym porcie wyjściowym, zapewnią działanie sieci bez dodatkowego zasilania. Okablowanie sygnałowe prowadzone będzie kablami ekranowymi w korytach z kablami zasilającymi oświetlenie technologiczne - patrz projekt instalacji elektrycznych. Konsolety oświetleniowe zainstalowane zostaną w istniejącej kabinie realizacji oświetlenia, po wcześniejszym demontażu starych urządzeń. Projekt przewiduje pracę trzech konsolet oświetleniowych, co zapewni szybkość i bezpieczeństwo pracy przy spektaklu. Jedna konsoleta będzie spełniać rolę konsolety głównej, druga jako backup. Trzecia konsoleta będzie przeznaczona do pracy na zewnątrz kabiny realizacji oświetlenia oraz w trybie multi-user (dołączonego użytkownika). Konsoleta backup-owa ma za zadanie cały czas śledzić działanie konsolety głównej i przy ewentualnym jej uszkodzenia przejąć sterowanie. Konsoleta trzecia umożliwi pracę dwóm operatorom w czasie rzeczywistym, jeden operator może programować urządzenia inteligentne, a 5

6 drugi konwencjonalne reflektory. Zapis parametrów odbywać się będzie w tej samej pamięci show. Dodatkowym elementem systemu sterowania oświetleniem technologicznym będzie procesor wyjść DMX, co rozszerzy ilość wyjść DMX oraz odciąży konsoletę i dodatkowo zabezpieczy stabilność działania sieci. System dodatkowo wyposażony będzie w bezprzewodowy system zdalnego sterowania WIFI. Do konsolet dołączone zostaną dwa bezprzewodowe sterowania oparte na palmtop-ach i punktach dostępowych. Rozwiązanie takie pozwoli zdalnie programować i sterować konsoletami na przykład z estrady. Bloki regulatorów obwodów regulowanych oraz styczników obwodów nieregulowanych umieszczone zostaną w pomieszczeniu tyrystorowni na poziomie +15,97m po uprzednim zdemontowaniu istniejących bloków regulatorów tyrystorowych. Oddzielny blok zasilający projektowane bloków regulatorów i styczników zawarty jest w dokumentacji instalacji elektrycznych. Bloki regulatorów i styczników posiadają funkcję wymiany każdego z cztero kanałowego modułu zarówno z regulowanego na nieregulowany jak i na przykład z regulowanego na regulowany. Rozwiązanie takie daje możliwość dowolnej konfiguracji obwodów na estradzie i widowni, w zakresie obwodów regulowanych lub obwodów nieregulowanych, w zależności od potrzeb inscenizacyjnych obiektu. Do kontroli pracy bloków regulatorów i styczników służyć będą po dwa procesory w każdej szafie (jeden z nich pełni rolę backup-u). Załączanie zasilania szaf regulatorów i styczników umiejscowione będzie zarówno w tyrystorowni jak i w kabinie realizacji oświetlenia. Po konsultacjach z użytkownikiem obiektu zdecydowano na całkowity demontaż reflektorów konwencjonalnych i urządzeń inteligentnych. Projekt przewiduje wyposażenie parku oświetleniowego w nowoczesne reflektory klasyczne jak i urządzenia efektowe, które w oparciu o nowe technologie w znaczący sposób poszerzą możliwości widowiskowe Sali Kongresowej. W projekcie ze względu na utrudniony dostęp do niektórych urządzeń przewidziano ograniczenie ilości reflektorów konwencjonalnych. Zamontowane one będą na konstrukcjach, w przestrzeni między kolumnami na balkonie po lewej i prawej stronie widowni (Rys. 17 i Rys. 18) oraz w przestrzeni technicznej na poziomie +15,17. Na balkonach znajdować się będą reflektory z soczewką płasko - wypukłą z halogenowym źródłem światła o mocy 2000W oraz reflektory profilowe z halogenowym źródłem światła o mocy 2500W mocowane na rurze 50mm za pomocą uchwytów na przykład 6

7 half-coupler clamp firmy Martin lub inny o parametrach nie gorszych. W przestrzeni technicznej na poziomie +15,17 zainstalowane będą reflektory profilowe z halogenowym źródłem światła o mocy 2500W oraz reflektory prowadzące na statywach z wyładowczym źródłem światła o mocy 2000W. Reflektory profilowe będą mocowane do pionowych rur, usytuowanych pomiędzy otworami do świecenia na estradę, za pomocą ramion. Elastyczny system montażu urządzeń wyeliminuje błąd pozycji reflektora. Reflektory klasyczne (profilowe oraz z soczewką płasko - wypukłą) będą dodatkowo wyposażone w zmieniacz kolorów DMX. Ma to na celu zaoszczędzenie każdorazowej ręcznej wymiany filtrów i rozszerzy funkcjonalność urządzeń w czasie przedstawień o możliwości zmiany kolorów. Urządzenia montowane będą na stałe na przedzie reflektora. Większą część projektowanego parku oświetleniowego Sali Kongresowej stanowią urządzenia efektowe. Zamontowane one będą na sztankietach nad estradą i nad widownią, w szczelinach widowni po lewej i prawej stornie estrady oraz na konstrukcjach w przestrzeniach między kolumnami na balkonie po lewej i prawej stronie widowni. Na sztankietach nad estradą będą znajdować się ruchome głowice z wyładowczym źródłem światła typu Wash oraz Profile, ruchome głowice z halogenowym źródłem światła typu Wash, ruchome głowice ze źródłami światła typu LED, naświetlacze typu LED. Na sztnakiecie widowni zainstalowane będą ruchome głowice z wyładowczym źródłem światła typu Performance. W szczelinach bocznych zainstalowane będą ruchome głowy typu LED oraz ruchome głowice z halogenowym źródłem światła typu Wash. Na balkonach znajdować się będą ruchome głowice z halogenowym źródłem światła typu Wash. Instalacje elektryczne na sztankietach estrady i widowni będą prowadzone elastycznymi kablami w łańcuchach ułatwiającymi układanie, przyłączone do skrzynek przyłączowych na stropie technicznym. Specjalne prowadniki mocowane będą do stopu technicznego i do konstrukcji mostu oraz układane w koszach na moście. Łańcuchy kablowe na przykład E o długości 15 metrów firmy igus lub inny o parametrach nie gorszych. W szczelinach bocznych oraz na balkonach przewiduje się skrzynki z gniazdami do dowolnego rozprowadzenia na konstrukcjach. Ponadto projekt przewiduje 2 studzienki podłogowych na estradzie, 2 pod panelami uchylnymi, 2 studzienki podłogowe na zapadni dekoracyjnej oraz 5 kasety naścienne w pudle estrady. 7

8 Projekt przewiduje wyposażenie obiektu w kompletne zestawy reflektorów do oświetlenia architektonicznego wnętrza sali. Naświetlacze mocowane będą do kolumn widowni za pomocą demontowalnych opasek oraz zasilane i sterowane z punktów przyłączeniowych zlokalizowanych w podłodze za kolumnami. SYSTEM MULTIMEDIALNY (ETAP II) System wideo oparty został na serwerze wideo obsługującym cztery niezależne wyjścia wideo, do których podłączone zostaną projektory multimedialne. Projektory multimedialne zostaną zainstalowane na balkonach widowni, na poziomie +9,79, w specjalnych obudowach akustycznych, odpowiednio wentylowanych, w celu zredukowania odgłosów pracy urządzenia. Zaproponowane rozmieszczenie projektorów pozwoli zrealizować przednią projekcję za pomocą jednego lub dwóch projektorów. Projektory będą spełniać funkcję wyświetlania scenografii lub projekcji wideo. Zainstalowanie projektorów w ww. konfiguracji dodatkowo pozwoli nałożyć na siebie dwa obrazy dzięki czemu będziemy mogli osiągnąć dwukrotnie jaśniejszy obraz. Urządzenia podające sygnał wideo, w tym przypadku media serwery zostaną umieszczone na zapleczu kabiny realizatora oświetlenia. Połączenie pomiędzy serwerami a projektorami wykonane będzie za pomocą światłowodu, co pozwoli na bezstratne przesyłanie obrazu. W obrębie estrady umiejscowione zostaną dodatkowo dwa złącza SDI, doprowadzone również za pomocą światłowodu, które umożliwią podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń dla potrzeb widowisk lub prezentacji multimedialnych. Media serwer zostanie podłączony do sieci Ethernet, co pozwoli na sterowanie projekcją z konsolety oświetleniowej oraz umożliwi zrealizowanie pełnej synchronizacji światła i wideo. Projektory multimedialne zamocowane będą na balkonach na poziomie +9,30 na specjalnych konstrukcjach, oraz obudowane będą obudowami akustycznymi w celu zniwelowania odgłosów pracy urządzenia. Całość zasilana będzie ze styczników z tyrystorowni. Całość układu musi być łatwo demontowalna. 8

9 OŚWIETLENIE WIDOWNI, OŚWIETLENIE ROBOCZE (ETAP I) Dodatkowym systemem sterowania, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania sali, jest system sterowania oświetleniem widowni oraz oświetleniem roboczym. W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki role oświetlenia widowni spełniać będą żyrandole na poziomi amfiteatru (proponowane źródło światła LED LAMPS E27, 66LEDs WARM WHITE o temperaturze barwowej zbliżonej do żarówki obecnie stosowanej) oraz oprawy liniowe typu LED na balkonach (uwzględnione w projekcie instalacji elektrycznych). Oświetlenie robocze estrady zrealizowane będzie za pomocą naświetlaczy typu LED świecących na biało, mocowanych do konstrukcji mostów oświetleniowych. Rolę oświetlenia roboczego na widowni spełniać będą oprawy mocowane ponad sufitem szklanym, proponowane jest zastosowanie naświetlaczy typu LED. Ponad to możliwość regulacji natężenia oświetlenia reflektorów nad sufitem szklanym pozwoli pełnić przez nie rolę tzw. "światła nocnego". Dodatkowym elementem oświetlenia jest oświetlenie kierunkowe, które operator realizacji oświetlenia powinien mieć możliwość sterowania (zrealizowane w projekcie instalacji elektrycznych). Zadaniami projektowanego systemu sterowania przewiduje się załączanie zasilania szaf bloków regulatorów napięcia oraz styczników, załączanie poszczególnych obwodów nieregulowanych (z możliwością ich grupowania), załączanie obwodów oświetlenia roboczego estrady i widowni, załączanie obwodów oświetlenia nocnego widowni, załączanie obwodów oświetlenia widowni oraz ich wysterowanie. Proponowany system daje możliwość płynnego wyregulowania natężenia oświetlenia widowni z miejsca innego niż konsoleta oświetleniowa. Projektowany system oparty będzie na komputerze przemysłowym typu PC z magistralą do której instalowane będą dedykowane komponenty. Protokołem komunikacyjnym będzie Ethernet. Za pomocą połączeń sieciowych panele usytuowane w kabinie realizacji oświetlenia oraz przy stanowisku inspicjenta będą sterować odpowiednimi parametrami oświetlenia. Panel sterujący w kabinie realizacji oświetlenia jest panelem nadrzędnym z możliwością zablokowania paneli podrzędnych. Dodatkowo przy drzwiach wejściowych usytuowane będą małe panele dotykowe do załączania obwodów oświetlenia roboczego odpowiednio estrady i widowni. W kabinie realizacji oświetlenia znajdować będą się dwa panele sterujące, jeden odpowiedzialny za starowanie oświetleniem widowni i sterowanie obwodami roboczymi, drugi odpowiedzialny za załączanie obwodów nieregulowanych. Rolę paneli sterujących będą pełniły 19" ekrany dotykowe z 9

10 opcjonalnymi klawiszami funkcyjnymi. Moduły wejścia/wyjścia odpowiadać będą za wysyłanie sygnału do urządzeń technologicznych oraz pobierania sygnału zwrotnego od nich. BILANS MOCY L.p. Ilość obwo dów regul owan ych 3kW Numery Ilość obwo dów niere gulo wany ch Numery Ilość obwo dów robo czych Nume ry Lokalizacja Estrada Mosty i sztankiety 1 oświetleniowe 18 Gr01-Gr18 72 Gn01-Gn72 2 R1-R2 2 Podłoga estrady 21 Gr125-Gr Gn272-Gn Widownia 3 Poziom parteru Gn322-Gn Poziom amfiteatru Gn151-Gn Poziom balkonów 58 Gr19-Gr76 88 Gn73-Gn150, Gn176-Gn Poziom strychu 48 Gr77-Gr Gn186-Gn Poziom sufitu Gn234-Gn271 4 R3-R6 Razem Ilość obwodó w regulow anych 3kW Ilość obwodó w nieregul owanyc h Ilość obwodó w roboczy ch Razem Moc zainstalowana [kw]

11 Współczynnik jednoczesności 0,4 0,4 1 Moc szczytowa[kw] , ,8 OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYC URZADZEŃ OŚWIETLENIOWYCH. Aparaty oświetleniowe Projektor profilowy 2500W o kacie świecenia (ETAP II) Reflektor profilowy o zmiennym kącie świecenia 8/16 Z odległości 15m przy źródle światła 2500W, minimum 3400 lux Ramka filtrów w rozmiarze 215mm x 215mm w postaci metalowej i kartonowej Zwarta jednoczęściowa obudowa metalowa w obrębie żarówki bez wymyku światła na zewnątrz Wskaźnik wielkości plamy świetlnej na obudowie tubusa reflektora dla dwóch przesuwnych soczewek Źródło światła 2500W na trzonku G22 Obrót tubusa względem podstawy reflektora o 90 Jedna ramka gobo dla trzech różnych typów gobosów System podwójnych kondensatorów optycznych SX2 Możliwość zastosowania przysłony szklanej zmiękczającej plamę światła wewnątrz tubusa Możliwość zastosowanie więcej niż 4 przysłon i blokowanie ustawienia tych przysłon poprzez specjalny locking system 3 metrowy przewód zasilający System blokowania żarówki w podstawie w celu niemożności wypadnięcia źródła światła na soczewkę 11

12 Przysłona iris w jednym slocie z przysłonami Wskaźnik kątowy ustawienia yoki względem tubusa Reflektor profilowy na przykład Robert Juliat 711 SX lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 12

13 Reflektor z soczewką płasko-wypukłą na lampie halogenowej 2500W - (ETAP II) Reflektor z soczewką pryzmatyczną typu PC lub PB Kąt rozsyłu strumienia świetlnego PC 16/72, PB 9/68 Skrzydełka czterolistne ze zintegrowaną linką zabezpieczającą, każde skrzydło oddzielnie obracane wokół własnej osi Ramka filtrów w rozmiarze 245mm x 245mm Zwarta jednoczęściowa obudowa metalowa bez wymyku światła na zewnątrz Wskaźnik wielkości plamy świetlnej na obudowie reflektora Źródło światła 2000W lub 2500W na trzonku G22 Kratka zabezpieczająca mocowana do obudowy reflektora Focusowanie reflektora z dwóch stron jego obudowy Trzy możliwości ustawienia yoki reflektora Łatwy dostęp do źródła światła z przodu reflektora Reflektor typu PC na przykład Robert Juliat 329H lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. Reflektor prowadzący oparty na lampie wyładowczej 2000 watów z mechanicznym zmieniaczem kolorów i statywem - (ETAP II) Lampa wyładowcza MSR 2000, Kąt świecenia w zakresie od 8 do 22 stopni, Natężenie oświetlenia min Lux (źródło wyładowcze 2000MSR) z odległości 40 m przy kącie 8 stopni, Aparat wyposażony w mechaniczny zmieniacz kolorów, statyw, lampę MSR 2000, Wyposażony w żaluzję mechaniczną sterowaną poprzez DMX512 Reflektor prowadzący na przykład LDR Canto 2000msr FF lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 13

14 Zmieniacz filtrów barwnych do reflektorów profilowych - (ETAP II) Zmieniacz filtrów barwnych (foliowych) na reflektory pracujące w protokole DMX512 W celu zapewnienia uniwersalności, zmieniacz powinien posiadać regulowany adapter (bez konieczności jego wymieniania) umożliwiający instalowanie zmieniacza na reflektorach o różnych średnicach soczewek. Zakres regulacji adaptera 20-25cm. Zmieniacz powinien umożliwiać zainstalowanie 16 ramek filtrów, a czas przewijania taśmy nie może być dłuższy niż 2,2 sekundy. Zmieniacz powinien być wyposażony w funkcję umożliwiającą oszczędzanie "ciemnych" filtrów poprzez przesuwanie filtra w obrębie jednej ramki. W celu zmniejszenia hałasu w niektórych momentach spektaklu, powinna być możliwa zdalna (z konsolety DMX) regulacja prędkości wentylatorów chłodzących aż do ich całkowitego wyłączenia. Dodatkowo powinno być możliwe ustawienie charakterystyki zmiany kolorów - płynnie (włącznie z pół kolorami) lub skokowo z koloru na kolor. W celu zapewnienia uniwersalności i możliwości pracy w różnych spektaklach, zmieniacz powinien zapewniać szybką i łatwą wymianę taśm z filtrami bez konieczności ich odklejania od rolek. Aby ułatwić instalację, zasilanie i sterowanie powinno być doprowadzone do zmieniacza jednym przewodem, zakończone złączem XLR, a łączenie zmieniaczy ze sobą powinno być możliwe w sposób szeregowy. Wymiary zmieniacza: 348 / 337 / 74 mm (wysokość / szerokość / głębokość) Waga: maksymalnie 2,75kg Zmieniacz kolorów na przykład Compulite Whisper 1kW/D lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 14

15 Zmieniacz filtrów barwnych do reflektorów typu PC - (ETAP II) Zmieniacz filtrów barwnych (foliowych) na reflektory pracujące w protokole DMX512 W celu zapewnienia uniwersalności, zmieniacz powinien posiadać regulowany adapter (bez konieczności jego wymieniania) umożliwiający instalowanie zmieniacza na reflektorach o różnych średnicach soczewek. Zmieniacz powinien umożliwiać zainstalowanie 16 ramek filtrów, a czas przewijania taśmy nie może być dłuższy niż 2,5 sekundy. Zmieniacz powinien być wyposażony w funkcję umożliwiającą oszczędzanie "ciemnych" filtrów poprzez przesuwanie filtra w obrębie jednej ramki. W celu zmniejszenia hałasu w niektórych momentach spektaklu, powinna być możliwa zdalna (z konsolety DMX) regulacja prędkości wentylatorów chłodzących aż do ich całkowitego wyłączenia. Dodatkowo powinno być możliwe ustawienie charakterystyki zmiany kolorów - płynnie (włącznie z pół kolorami) lub skokowo z koloru na kolor. W celu zapewnienia uniwersalności i możliwości pracy w różnych spektaklach, zmieniacz powinien zapewniać szybką i łatwą wymianę taśm z filtrami bez konieczności ich odklejania od rolek. Aby ułatwić instalację, zasilanie i sterowanie powinno być doprowadzone do zmieniacza jednym przewodem, zakończone złączem XLR, a łączenie zmieniaczy ze sobą powinno być możliwe w sposób szeregowy. Wymiary zmieniacza: 416 / 386 / 85 mm (wysokość / szerokość / głębokość) Waga: maksymalnie 3,15kg Zmieniacz kolorów na przykład Compulite Whisper 2kW/D lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 15

16 Nieruchomy naświetlacz RGB - (ETAP II) Zawierający 66 szt. diod trójkolorowych (66x3W RGB) W celu uniknięcia efektu migotania przy niskim poziomie wysterowania opraw (np. 5%) diody powinny być zasilane napięciowo a nie impulsowo. Kąt świecenia 45 stopni Możliwość stosowania wymiennych zespołów soczewek o innych kątach np. 8 stopni Możliwość ustawiania pojedynczej soczewki w zespole pod różnym kątem Sterowanie DMX bez konieczności stosowania zewnętrznych zasilaczy Wbudowany podświetlany panel sterujący LCD umożliwiający adresowanie urządzenia Zaprogramowane efekty. Możliwość podzielenia urządzenia, na co najmniej dwie niezależne sekcje. Obudowa IP 66 Uchwyt pozwalający na powieszenie oprawy na sztankiecie oraz postawienie na podłodze Waga nie większa niż 7,8 kg. Żaden wymiar urządzenie nie przekracza 35 cm Oddzielny kanał DMX służący jako master Naświetlacz typu LED na przykład Pulsar ChromaFlood TriColour lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 16

17 Nieruchomy naświetlacz RGB - (ETAP II) Zawierający 66 szt. diod białych W celu uniknięcia efektu migotania przy niskim poziomie wysterowania opraw (np. 5%) diody powinny być zasilane napięciowo a nie impulsowo. Kąt świecenia 45 stopni Możliwość stosowania wymiennych zespołów soczewek o innych kątach np. 8 stopni Możliwość ustawiania pojedynczej soczewki w zespole pod różnym kątem Sterowanie DMX bez konieczności stosowania zewnętrznych zasilaczy Wbudowany podświetlany panel sterujący LCD umożliwiający adresowanie urządzenia Zaprogramowane efekty. Możliwość podzielenia urządzenia, na co najmniej dwie niezależne sekcje. Obudowa IP 66 Uchwyt pozwalający na powieszenie oprawy na sztankiecie oraz postawienie na podłodze Waga nie większa niż 7,8 kg. Żaden wymiar urządzenie nie przekracza 35 cm Oddzielny kanał DMX służący jako master Naświetlacz typu LED na przykład Pulsar ChromaFlood White lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 17

18 Nieruchomy naświetlacz RGB + VW - (ETAP II) Zawierający 12 szt. diod w kolorze czerwonym, 12 szt. diod w kolorze zielonym, 12 szt. diod w kolorze niebieskim, 12 szt. diod w kolorze pomarańczowym (amber) oraz 24 diody w kolorze białym (zimny) Moc pojedynczej diody w kolorze czerwonym i pomarańczowym - minimum 1W, w kolorach zielonym, niebieskim i białym - minimum 3W każda. W celu uniknięcia efektu migotania przy niskim poziomie wysterowania opraw (np. 5%) diody powinny być zasilane napięciowo a nie impulsowo. Kąt świecenia 25 stopni Sterowanie DMX bez konieczności stosowania zewnętrznych zasilaczy Wbudowany podświetlany panel sterujący LCD umożliwiający adresowanie urządzenia Zaprogramowane efekty. Obudowa IP 66 Wbudowane kable: zasilający - 5 metrów oraz wejście i wyjście DMX - 5 metrów Uchwyt pozwalający na powieszenie oprawy na sztankiecie oraz postawienie na podłodze Waga nie większa niż 11,0kg. Wymagana szerokość urządzenia - 120cm, wysokość i szerokość nie mogą przekroczyć 14cm Kolor obudowy - czarny Naświetlacz typu LED na przykład Pulsar ChromaBatten 200 RGB + Variable White lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 18

19 Nieruchomy naświetlacz RGB - (ETAP II) Zawierający 12 szt. diod w kolorze czerwonym, 12 szt. diod w kolorze zielonym, 12 szt. diod w kolorze niebieskim Moc pojedynczej diody w kolorze czerwonym - minimum 1W, w kolorach zielonym i niebieskim - minimum 3W każda. W celu uniknięcia efektu migotania przy niskim poziomie wysterowania opraw (np. 5%) diody powinny być zasilane napięciowo a nie impulsowo. Kąt świecenia 10 stopni Sterowanie DMX bez konieczności stosowania zewnętrznych zasilaczy Wbudowany podświetlany panel sterujący LCD umożliwiający adresowanie urządzenia Zaprogramowane efekty. Obudowa IP 66 Wbudowane kable: zasilający - 5 metrów oraz wejście i wyjście DMX - 5 metrów Uchwyt pozwalający na powieszenie oprawy na sztankiecie oraz postawienie na podłodze Waga nie większa niż 6,4kg. Wymagana szerokość urządzenia - 60cm, wysokość i szerokość nie mogą przekroczyć 14cm Kolor obudowy - czarny Naświetlacz typu LED na przykład Pulsar ChromaBatten RGB lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 19

20 Automatyczny reflektor typu spot - (ETAP II) Urządzenie typu ruchoma głowa oparte na lampie wyładowczej HTI 1500W pracujące w protokole DMX512, Art-Net II oraz ACN. Strumień świetlny o jasności minimum lumenów Płynna mechaniczna regulacja jasności od 0% do 100% na osobnym kanale DMX Zakres Pan/Tilt nie mniejszy niż 540/267 System płynnego mieszania kolorów CMY System płynnej korekcji temperatury barwowej Co najmniej jedna tarcza kolorów - minimum 7 kolorów + otwarty Minimum dwie tarcze obrotowych i indeksowanych gobo po pięć slotów każda + open (wymiana gobo powinna być bardzo prosta, przy użyciu narzędzi podstawowych) Pryzmat czterokrotny (wymienny), ciągły obrót lub indeks Efekt strobo o zmiennej częstotliwości z możliwością uzyskania 10 Hz na osobnym kanale DMX Irys Kąt rozsyłu strumienia świetlnego 11,5 do 55 z systemem śledzenia ostrości przez cały zakres zoom Dokładność ruchu i indeksowania 16 bitów Urządzenie wyposażone w system pamięci pozycji - feedback Wymiary nie powinny przekraczać: 712 / 536 / 936 (dł. głowy / szer. / wys.) Waga: maksymalnie 55kg Ilość zajmowanych kanałów DMX nie może przekraczać 30 Możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji Wejścia / wyjścia DMX XLR5 20

21 Złącze RJ45 dla sieci komputerowej ETHERNET Praca w systemie RDM Konstrukcja modułowa ułatwiająca ewentualny Serwis Złącze USB - możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia na zasadzie "wgrania" nowego oprogramowania Elektroniczny zasilacz lampy Ruchoma głowa na przykład Martin MAC III lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. Automatyczny reflektor typu Wash - (ETAP II) Urządzenie typu ruchoma głowa oparte na lampie wyładowczej 1500W wyposażona w zasilacz elektroniczny, pracujące w protokole DMX512. Soczewka typu Fresnel oraz dodatkowe soczewki PC i szerokokątna Strumień świetlny o jasności minimum lumenów Hot restrike - możliwość zapłonu lampy zaraz po jej wyłączeniu - "na gorąco" Płynny efekt zoom w zakresie z dokładnością 16 bitów Zakres Pan/Tilt nie mniejszy niż 540/267 Dokładność ruchu PAN/TILT - 16 bitów Funkcje Strobo i Dimmer na oddzielnych kanałach DMX Dimmer 0% - 100% z dokładnością 16 bitów System płynnego mieszania kolorów CMY z dokładnością 16 bitów System płynnej korekcji temperatury barwowej w zakresie 6000K K Co najmniej dwie tarcze kolorów - minimum 4 kolory + otwarty każda Efekt strobo o zmiennej częstotliwości Urządzenie powinno być wyposażone w system pamięci pozycji - feedback 21

22 Kontrola ruchu Tracking i Vector Ilość zajmowanych kanałów DMX nie może przekraczać 21 Wymiary nie powinny przekraczać: 408 / 490 / 750 (dł. / szer. / wys.) Waga: maksymalnie 38kg Możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji Dublowane wejścia DMX (XLR5 i XLR3) Konstrukcja modułowa ułatwiająca ewentualny Serwis Urządzenie wyposażone w wyświetlacz alfanumeryczny służący do adresowania urządzeń oraz do funkcji specjalnych Możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia na zasadzie "wgrania" nowego oprogramowania Ruchoma głowa na przykład Martin MAC 2000 Wash XB lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. Automatyczny reflektor typu Wash - (ETAP II) Urządzenie typu ruchoma głowa oparte na lampie wyładowczej 1200W 80V wyposażona w regulator elektroniczny, pracujące w protokole DMX512. Cicha praca - szum nie większy niż 31 db z odległości 1 m przy włączonej lampie Strumień świetlny o jasności minimum lumenów Wymienna żarówka bez konieczności użycia narzędzi Płynny efekt zoom w zakresie z dokładnością 16 bitów Urządzenie wyposażone w dodatkową soczewkę pozwalającą uzyskać kąt 12 Zakres Pan/Tilt nie mniejszy niż 540/242 Dokładność ruchu PAN/TILT - 16 bitów Dimmer elektroniczny 0% - 100% z dokładnością 16 bitów Dimmer mechaniczny 0% - 100% z dokładnością 16 bitów 22

23 System płynnego mieszania kolorów CMY z dokładnością 16 bitów Efekt strobo o zmiennej częstotliwości Możliwość sterowania jasnością żarówki z zewnętrznego regulatora napięcia Urządzenie powinno być wyposażone w system pamięci pozycji - feedback Kontrola ruchu Tracking i Vector Ilość zajmowanych kanałów DMX nie może przekraczać 20 Wymiary nie powinny przekraczać: 454 / 362 / 709 (dł. / szer. / wys.) Waga: maksymalnie 28kg Możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji Dublowane wejścia/wyjścia DMX (XLR5 i XLR3) Urządzenie wyposażone w wyświetlacz alfanumeryczny służący do adresowania urządzeń oraz do funkcji specjalnych Możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia na zasadzie "wgrania" nowego oprogramowania Możliwość użycia akcesoriów takich jak: soczewka szerokokątna, dodatkowa ramka filtrów, skrzydełka, siatka Ruchoma głowa na przykład Martin MAC TW1 lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. Automatyczny reflektor typu LED - (ETAP II) Urządzenie typu ruchoma głowa oparte na 108 LED-ach (36x red LED, 36x green LED, 36x blue LED), pracujące w protokole DMX512. Płynna elektroniczna regulacja jasności od 0% do 100% na osobnym kanale DMX (dimmer elektroniczny) Zakres Pan/Tilt nie mniejszy niż 430/300 System płynnego mieszania kolorów RGB 23

24 System płynnej korekcji temperatury barwowej 8500K K Elektroniczne tarcza kolorów - minimum 7 kolorów plus otwarty Efekt strobo o zmiennej częstotliwości Kąt rozsyłu strumienia świetlnego z systemem śledzenia ostrości przez cały zakres zoom Dokładność ruchu i indeksowania - 16 bitów Urządzenie powinno być wyposażone w system pamięci pozycji - feedback Wymiary nie powinny przekraczać: 200 / 320 / 388 (dł. / szer. / wys.) Waga: maksymalnie 9kg Możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji Wejścia/wyjścia DMX XLR5 Konstrukcja modułowa ułatwiająca ewentualny serwis Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD służący do adresowania urządzeń oraz do funkcji specjalnych Ruchoma głowa na przykład Martin MAC 301 lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. Automatyczny reflektor typu LED - (ETAP II) Urządzenie typu ruchoma głowa oparte na 36 LED-ach Tricolour, pracujące w protokole DMX512. Strumień świetlny o jasności minimum 6500 lumenów Urządzenie wyposażone w 36 trójkolorowych diod typu LED Możliwość zamontowania dodatkowego modułu LED po drugiej stronie Płynna elektroniczna regulacja jasności od 0% do 100% na osobnym kanale DMX (dimmer elektroniczny) Zakres Pan/Tilt nie mniejszy niż 630/300 24

25 System płynnego mieszania kolorów RGB/HSV System płynnej korekcji temperatury barwowej K K Elektroniczna tarcza kolorów z 33 kolorami LEE Możliwość niezależnego sterowania każdą z czterech sekcji LED (wyzwalanie wbudowanych efektów) Efekt strobo o zmiennej częstotliwości Kąt rozsyłu strumienia świetlnego z systemem śledzenia ostrości przez cały zakres zoom Dokładność ruchu i indeksowania - 16 bitów Urządzenie powinno być wyposażone w system pamięci pozycji - feedback Wymiary nie powinny przekraczać: 221 / 505 / 527 (dł. / szer. / wys.) Waga: maksymalnie 21kg Możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji Wejścia/wyjścia DMX XLR5 Złącze RJ45 dla sieci komputerowej ETHERNET Praca w systemie RDM Konstrukcja modułowa ułatwiająca ewentualny serwis Ruchoma głowa na przykład Martin MAC 401 lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 25

26 Konsoleta oświetleniowa główna i backup-owa - (ETAP I) Konsoleta do sterowania oświetleniem poprzez protokoły DMX512 oraz ETHERNET Konsoleta wyposażona w: Co najmniej 6 niezależnych wyjść sygnału DMX (wbudowane), 8,192 linii DMX w konfiguracji HTP/LTP Programowa obsługa minimum 256 niezależnych wyjść DMX, kontrola w czasie rzeczywistym co najmniej parametrów poprzez rozbudowę o NPU Co najmniej dwa wyjścia ETHERNET ze złączem Ethercon 2x1Gbit/s, umożliwiające stworzenie sieci oraz przyłączenie co najmniej 2000 kanałów DMX oraz pracy w protokole Art-Net Wbudowane co najmniej trzy monitory dotykowe szerokokątne TFT minimum 15,4" WXGA (1280x800), uchylne (zmotoryzowane) Możliwość podłączenia minimum dwóch monitorów TFT UXGA dodatkowych poprzez złącze USB Zintegrowany z konsoletą "command screen TFT 9" SVGA (800x480) multi-touch Dwa niezależne monitory LCD 22" (1280x768) 30 zmotoryzowanych "executorów" 2 zmotoryzowane fadery, minimum 100mm długości każdy Możliwość tworzenia własnych "ekranów" (określanie zawartości wyświetlanych informacji na ekranie) oraz możliwość ich zapamiętywania i przełączania Lampki oświetlenia konsolety z wbudowaną regulacją jasności z poziomu konsolety Wbudowany port drukarki Wbudowana klawiatura 5 niezależnych gniazd USB gniazda DVI-I 26

27 Obsługa protokołów: DMX512, MA-Net, Art-Net, Pathport, Portall, ETC Net-2, Strand Shownet, Midi Show Control, ACN-ready Wbudowany zasilacz UPS Odtwarzanie, edycja, programowanie Główny zmieniacz z przyciskami "Go", "Back", "Hold" Co najmniej 15 kontrolerów z silnikami umożliwiających odtwarzanie kolejek pamięci oraz pracę w wielu stronach (minimum 100) jednocześnie Sekcję minimum 15 dodatkowych przycisków z (możliwością zmiany ich funkcji go lub on/off) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, chaserów. Możliwość zmiany funkcji dla suwaków i przycisków playbacków. Możliwość odtwarzania tej samej kolejki pamięci jako lista lub chaser. Suwak sumy generalnej z przyciskiem B/O. Trackball do kontroli pozycji dla urządzeń inteligentnych. Klasyczne koło do dimerów. 4 koła wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń inteligentnych. Programowanie scen świetlnych w systemie tracking lub klasycznie. Możliwość cofnięcia ostatnio wykonanej operacji lub wykonania jej ponownie. Możliwość graficznego wyboru parametrów np. gobo i kolorów. Wbudowany generator efektów z możliwością ich tworzenia dla każdego parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji. Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia, zejścia, opóźnienia dla każdego kanału, parametru w jednej scenie świetlnej. Możliwość obsługi każdego parametru w systemie 16-bitowym. Bazę plików opisowych dla urządzeń oświetleniowych, możliwość jej aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie plików opisowych w konsolecie. 27

28 Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi SMPTE (LTC), oraz MIDI (obydwa wejścia wbudowane). Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego playbacku. Archiwizacja, ewentualna możliwości rozbudowy Twardy dysk do archiwizacji danych minimum 40Gb. Możliwość rozbudowy urządzenia do 256 niezależnych linii DMX. Możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocą programu i komputera kieszonkowego (PDA). Możliwość podłączenia jednoczesnego do 6 niezależnych PDA. Możliwość rozbudowy o dodatkowe sekcje kontrolerów. Off-line edytor konsolety dla komputerów PC/Laptop oferujący te same możliwości programowe co oferowana konsoleta oraz przenoszenie spektakli pomiędzy konsoletą i off-line edytorem lub ew. praca jako backup. Możliwość dołączenia dodatkowej, bliźniaczej konsolety przez sieć Ethernet i jej pracy jako backup. Możliwość połączenia z programem do wizualizacji który pozwala na dwukierunkową wymianę danych włącznie z pozycją urządzeń w przestrzeni. Możliwość Współpracy z serwerem video który pozwala na dwustronną wymianę danych, przeglądanie zawartości twardego dysku serwera, automatyczne ściąganie miniatur wyświetlanych filmów. Konsoleta oświetleniowa na przykład MA Lighting grandma2 full-size lub inna o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. Dodatkowe wyposażenie: Dwa monitory 22" LCD o rozdzielczości co najmniej 1280x768 pikseli Mysz optyczna PS/2 Skrzynia transportowa 28

29 Konsoleta oświetleniowa do pracy poza kabiną - (ETAP I) Konsoleta do sterowania oświetleniem poprzez protokoły DMX512 oraz ETHERNET Konsoleta wyposażona w: Co najmniej 6 niezależnych wyjść sygnału DMX (wbudowane). 8,192 linii DMX w konfiguracji HTP/LTP Programowa obsługa min. 256 niezależnych wyjść DMX. Kontrola w czasie rzeczywistym co najmniej parametrów poprzez rozbudowę o NPU. Co najmniej dwa wyjścia ETHERNET ze złączem Ethercon 2x1Gbit/s. umożliwiające stworzenie sieci oraz przyłączenie co najmniej 2000 kanałów DMX, oraz pracy w protokole Art-Net. Wbudowane co najmniej dwa monitory szerokokątne dotykowe TFT minimum 15,4 WXGA (1280x800), zmotoryzowane uchylne Możliwość podłączenia minimum dwóch monitorów TFT UXGA dodatkowych poprzez złącze USB Zintegrowany z konsoletą "command screen" TFT 9 SVGA (800x480) multi-touch 15 zmotoryzowanych executorów 2 zmotoryzowane fadery minimum 100 mm długości Możliwość tworzenia własnych ekranów (określania jakie informacje i w jakiej proporcji zostaną wyświetlone na ekranie) oraz możliwość ich zapamiętywania i przełączania. Lampki oświetlenia konsolety z wbudowaną regulacją jasności z poziomu konsolety. Wbudowany port drukarki. Wbudowana klawiatura. 29

30 5 niezależnych gniazd USB gniazda DVI-I Obsługę protokołów: DMX-512A, MA-Net, Art-Net, Pathport, Portall, ETC Net -2, Strand Shownet, Midi Show Control, ACN-ready Wbudowany zasilacz UPS Odtwarzanie, edycja, programowanie Główny zmieniacz z przyciskami "Go", "Back", "Hold" Co najmniej 15 kontrolerów z silnikami umożliwiających odtwarzanie kolejek pamięci oraz pracę na wielu stronach (minimum 100) jednocześnie. Sekcję minimum 15 dodatkowych przycisków z (możliwością zmiany ich funkcji go lub on/off) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, chaserów. Możliwość zmiany funkcji dla suwaków i przycisków playbacków. Możliwość odtwarzania tej samej kolejki pamięci jako lista lub chaser. Suwak sumy generalnej z przyciskiem B/O. Trackball do kontroli pozycji dla urządzeń inteligentnych. Klasyczne koło do dimerów. 4 koła wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń inteligentnych. Programowanie scen świetlnych w systemie tracking lub klasycznie. Możliwość cofnięcia ostatnio wykonanej operacji lub wykonania jej ponownie (Undo/Redo). Możliwość graficznego wyboru parametrów np. gobo i kolorów. Wbudowany generator efektów z możliwością ich tworzenia dla każdego parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji. Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia, zejścia, opóźnienia dla każdego kanału, parametru w jednej scenie świetlnej. 30

31 Możliwość obsługi każdego parametru w systemie 16-bitowym. Bazę plików opisowych dla urządzeń oświetleniowych, możliwość jej aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie plików opisowych w konsolecie. Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi SMPTE (LTC), oraz MIDI (obydwa wejścia wbudowane). Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego playbacku. Archiwizacja, ew. możliwości rozbudowy Twardy dysk do archiwizacji danych min. 40GB. Możliwość rozbudowy urządzenia do 256 niezależnych linii DMX. Możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocą programu i komputera kieszonkowego (PDA). Możliwość podłączenia jednoczesnego do 6 niezależnych PDA. Możliwość rozbudowy o dodatkowe sekcje kontrolerów. Off-line edytor konsolety dla komputerów PC/Laptop oferujący te same możliwości programowe co oferowana konsoleta oraz przenoszenie spektakli pomiędzy konsoletą i off-line edytorem lub ew. praca jako backup. Możliwość dołączenia dodatkowej, bliźniaczej konsolety przez sieć Ethernet i jej pracy jako backup. Możliwość połączenia z programem do wizualizacji który pozwala na dwukierunkową wymianę danych włącznie z pozycją urządzeń w przestrzeni. Możliwość Współpracy z serwerem video który pozwala na dwustronną wymianę danych, przeglądanie zawartości twardego dysku serwera, automatyczne ściąganie miniatur wyświetlanych filmów. Konsoleta oświetleniowa na przykład MA Lighting grandma2 light lub inna o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 31

32 Konwerter sygnału Ethernet na DMX posiadający - (ETAP I): Obsługa 1024 parametrów w protokołach: Art.-Net, Ma-Net Podświetlany wyświetlacz pokazujący aktualny stan urządzenia oraz funkcję poszczególnych wyjść/wejścia DMX 2 wyjścia DMX które mogą replikować wyjścia konsolety oświetleniowej W przypadku współpracy z komputerem PC umożliwiać wykorzystanie go jako regularny sterownik Wykorzystanie jednego z wyjść jako wejście DMX Możliwość dowolnego zarządzania wejściem i wyjściami DMX poprzez sieć Ethernet z poziomu konsolety lub komputera PC. Możliwość przydzielenia dowolnego z 64 obsługiwanych wyjść DMX do dowolnego ze złącz konwertera. Oprogramowanie do zarządzania konwerterem poprzez sieć Ethernet Możliwość powieszenia na konstrukcji oraz zamontowania linki zabezpieczającej Wbudowany zasilacz lub zasilanie POE Możliwość zdalnej identyfikacji konwertera w sieci Możliwość zdalnej zmiany adresu IP oraz opisania indywidualnym tekstem każdego konwertera Możliwość zdalnego włączania/wyłączania podświetlenia wyświetlacza konwertera Konwerter sygnału Ethernet -> DMX na przykład MA Lightin 2 port Node Pro lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. Zestaw modułowych regulatorów napięcia sterowanych w systemie DMX oraz Ethernet - (ETAP I) Zawiera 129 obwodów regulowanych o mocy 3 kva System regulatorów obsługiwany jest przez panele sterujące. 32

33 Każda szafa umożliwia instalację modułów regulatorów o mocy 3 kva, 5,7 kva, 11,5 kva lub modułów obwodów nieregulowanych. Łatwa wymiana modułów w szafach bez konieczności użycia narzędzi. Indywidualne chłodzenie każdego modułu poprzez wbudowane wentylatory o zmiennej prędkości obrotowej w zależności od temperatury. Szafy są zamykane na klucz. Panel sterujący: 2 niezależne wejścia DMX oraz praca w sieci Ethernet. Możliwość jednoczesnego wykorzystania dwóch sygnałów sterujących i miksowania w trybie HTP lub LTP. Zasilanie trzema fazami i w przypadku zaniku jednej z faz możliwość automatycznego przełączenia na inną działającą. Sterowanie za pomocą protokołu Ethernet z konsolety oświetleniowej, komputera PC Wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD oraz przyciski do obsługi menu. Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora i klawiatury. Panel sterujący umożliwia lokalną kontrolę wszystkich parametrów regulatorów: Wysterowanie na dowolny procent dowolnego kanału Adresowanie indywidualne i seryjne Ustalenie prądów maksymalnych dla każdego kanału Ustawienie funkcji preheat niezależnie dla każdego kanału Ustawienie indywidualnej charakterystyki pracy dla każdego kanału (krzywa) Określenie reakcji na zanik sygnału sterującego Wysyłanie sygnału zwrotnego do konsolety lub dowolnego komputera PC, zawierającego informację o aktualnym stanie poszczególnych kanałów: 33

34 Obciążenie Poziom wysterowania Temperatura Prąd Stan bezpiecznika Automatyczne rozpoznawanie i informacja o modułach zainstalowanych w obrębie szafy. Możliwość zablokowania dostępu do funkcji panelu hasłem. Możliwość wymiany (upgrade) oprogramowania panelu. Możliwość zapamiętania scen świetlnych w pamięci panelu sterującego. Możliwość wyzwolenia do 10 zapamiętanych scen świetlnych za pomocą dodatkowego panelu z przełącznikami ( w przypadku zaniku sygnału sterującego) Możliwość odtwarzania zapamiętanych scen świetlnych za pomocą sygnału DMX. Moduły: Moduły 3kVA - 4 kanały w jednym module. Czas narastania 400μs (mierzone w zakresie pomiędzy 10% a 90% maksymalnego wysterowania kanału). Każdy kanał zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym. Każdy kanał wyposażony w filtr przeciwzakłóceniowy. Każda sekcja 3 modułów zabezpieczona dodatkowym bezpiecznikiem nadmiarowo prądowym oraz różnicowo-prądowym Sygnalizacja wysterowania obciążenia i błędu każdego kanału diodami LED. Minimalne obciążenie 10 W dla każdego kanału. 34

35 Obudowa chroniąca przed przypadkowym dotknięciem wnętrza modułu. Oprogramowanie monitorujące pracę regulatorów wraz z komputerem: Komputer przenośny typu Tablet o przekątnej ekranu 12 i minimalnej rozdzielczość matrycy 1280 x 800 pikseli z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP lub Windows Vista Oprogramowanie do komputera PC bazujące na systemie operacyjnym Windows, umożliwiające: Odczytanie informacji o stanie poszczególnych kanałów: Obciążenie Poziom wysterowania Temperatura Prąd Stan bezpiecznika Sterowanie poszczególnymi kanałami z możliwością zapamiętywania scen Możliwość zapisu różnych konfiguracji regulatorów na dysku twardym komputera Zestaw modułowych regulatorów na przykład MA Lighting dimma lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. Zestaw modułowych styczników sterowanych w systemie DMX oraz Ethernet - (ETAP I) Zawiera 129 obwodów regulowanych o mocy 3 kva System styczników obsługiwany jest przez panele sterujące. Każda szafa umożliwia instalację modułów regulatorów o mocy 3 kva, 5,7 kva, 11,5 kva lub modułów obwodów nieregulowanych. Łatwa wymiana modułów w szafach bez konieczności użycia narzędzi. 35

36 Indywidualne chłodzenie każdego modułu poprzez wbudowane wentylatory o zmiennej prędkości obrotowej w zależności od temperatury. Szafy są zamykane na klucz. Panel sterujący: 2 niezależne wejścia DMX oraz praca w sieci Ethernet. Możliwość jednoczesnego wykorzystania dwóch sygnałów sterujących i miksowania w trybie HTP lub LTP. Zasilanie trzema fazami i w przypadku zaniku jednej z faz możliwość automatycznego przełączenia na inną działającą. Sterowanie za pomocą protokołu Ethernet z konsolety oświetleniowej, komputera PC Wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD oraz przyciski do obsługi menu. Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora i klawiatury. Panel sterujący umożliwia lokalną kontrolę wszystkich parametrów regulatorów: Adresowanie indywidualne i seryjne Ustalenie prądów maksymalnych dla każdego kanału Ustawienie indywidualnej charakterystyki pracy dla każdego kanału (krzywa) Określenie reakcji na zanik sygnału sterującego Wysyłanie sygnału zwrotnego do konsolety lub dowolnego komputera PC, zawierającego informację o aktualnym stanie poszczególnych kanałów: Obciążenie Poziom wysterowania Temperatura Prąd Stan bezpiecznika 36

37 Automatyczne rozpoznawanie i informacja o modułach zainstalowanych w obrębie szafy. Możliwość zablokowania dostępu do funkcji panelu hasłem. Możliwość wymiany (upgrade) oprogramowania panelu. Możliwość zapamiętania scen świetlnych w pamięci panelu sterującego. Możliwość wyzwolenia do 10 zapamiętanych scen świetlnych za pomocą dodatkowego panelu z przełącznikami ( w przypadku zaniku sygnału sterującego) Możliwość odtwarzania zapamiętanych scen świetlnych za pomocą sygnału DMX. Moduły: Moduły 3kVA - 4 kanały w jednym module. Każda sekcja 3 modułów zabezpieczona dodatkowym bezpiecznikiem nadmiarowo prądowym oraz różnicowo-prądowym Sygnalizacja wysterowania obciążenia i błędu każdego kanału diodami LED. Obudowa chroniąca przed przypadkowym dotknięciem wnętrza modułu. Zestaw modułowych styczników na przykład MA Lighting dimma lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 37

38 Zarządzany przełącznik Ethernet /switch - (ETAP I) Przełącznik Ethernet warstwy trzeciej. Przynajmniej 24 porty Fast Ethernet (10/100Base-TX). Na każdym porcie powinny działać protokoły: 802.1w Rapid Spanning Tree, 802.1Q VLAN oraz funkcja auto MDI/MDIX. Zarządzanie oparte na http. Urządzenie do szafy typu Rack 19 wysokość 1U, metalowa obudowa. Na każdym porcie możliwość podłączenia urządzeń "PoE" (Power over Ethernet) Przełącznik na przykład HP ProCurve 2520G Switch series lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 38

39 OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYC URZĄDZEŃ SYSTEMU MULTIMEDIALNEGO. (ETAP II) Projektor Multimedialny - (ETAP II) Jasność nie mniejsza niż ANSI lumenów Kontrast :1 System wyświetlania oparty na trzech matrycach DLP o wielkości nie mniejszej niż 0,96" Rozdzielczość natywna matrycy wyświetlającej nie mniejsza niż 1920 x 1200 Źródło światła: dwie lampy po 350W Wbudowane wejścia: 2 x DVI, 2 x HD-SDI, analogowe BNC Wolne sloty na dodatkowe karty rozszerzeń Wbudowany shutter sterowany poprzez DMX512 Opcja przesuwania obiektywu, minimalny zakres: ±112% Vertical, ±54% Horizontal Waga projektora nie większa niż 25kg Urządzenie do pracy ciągłej Projektor wyposażony w ramę do składania obrazu z wielu projektorów Możliwość zapamiętywania pozycji zoom oraz focus do każdej sceny oddzielnie Możliwość obsługi minimum 64 kanałów DMX (funkcje pozycja, zoom, focus w trybie 16bit) Projektor multimedialny na przykład Christie Roadster WU 12k lub inny o parametrach nie gorszych niż w zestawieniu powyżej. 39

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO Załącznik Nr szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO. CZĘŚĆ OGÓLNA.. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO Załącznik Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wielofunkcyjny obiekt koncertowy w Toruniu będzie przygotowany do pełnienia najróżniejszych funkcji:

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wielofunkcyjny obiekt koncertowy w Toruniu będzie przygotowany do pełnienia najróżniejszych funkcji: AN ALI ZA I OPTYM ALI ZACJA PROJEKTU WY KON AWCZEGO SCENOTECHNI KI WI ELOFUNKCY JNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN JORDANKI ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO SCENOTECHNIKI WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ

Bardziej szczegółowo

W systemie elektroakustycznym należy użyć urządzeń nie gorszych niż przedstawione poniżej, bądź im równoważnych.

W systemie elektroakustycznym należy użyć urządzeń nie gorszych niż przedstawione poniżej, bądź im równoważnych. 1. Szczegółowy opis urządzeń wchodzących w skład systemu elektroakustycznego Sali widowiskowej W systemie elektroakustycznym należy użyć urządzeń nie gorszych niż przedstawione poniżej, bądź im równoważnych.

Bardziej szczegółowo

TOM V PROJEKT TECHNOLOGII I OŚWIETLENIA SCENY EGZEMPLARZ I

TOM V PROJEKT TECHNOLOGII I OŚWIETLENIA SCENY EGZEMPLARZ I ZAMIERZENIE BUDOWLANE ADRES OBIEKTU PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWN. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE)

Bardziej szczegółowo

XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA AUDIOWIZUALNA Część opisowa

XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA AUDIOWIZUALNA Część opisowa XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA AUDIOWIZUALNA Część opisowa NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną TRIAS AVI Sp. z o.o. INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji 1.2 Zakres robót 1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4 Wspólny Słownik Zamówień 2. Urządzenia i okablowanie 2.1 Urządzenia 2.2 Przewody i kable 2.3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Audytorium, A/V do kawiarni i sal konferencyjnych,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia : 1. Sztankiety dekoracyjne sceny z napędem elektrycznym : - 5 kompletów

Opis przedmiotu zamówienia : 1. Sztankiety dekoracyjne sceny z napędem elektrycznym : - 5 kompletów Załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia : 1. Sztankiety dekoracyjne sceny z napędem elektrycznym : - 5 kompletów W skład zadania wchodzi dostawa, montaż, uruchomienie oraz procedura odbioru

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr Karty 1 Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa pomieszczenia "Artwall"

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

NAGŁOŚNIENIE SALI WIDOWISKOWEJ :

NAGŁOŚNIENIE SALI WIDOWISKOWEJ : Przedstawione w dokumentacji projektowej - specyfikacji ewentualne wskazania na urządzenia techniczne i materiały, ze wskazaniem marki, produ - centa i znaku towarowego należy traktować jako przykładowe,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Jeżeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarach został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_zmiana_2 KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_zmiana_2 KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_zmiana_2 KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr Karty 1 Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO, CCTV, SSWiN, KD oraz SSP Branża : Lokal : Teletechniczna Budynek nr1/3962 na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Adres : 98-100

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in.

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o. 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 Tel. (Fax.) (0-52) 346-04-32, e-mail: pracownia@arus.com.pl KARTA TYTUŁOWA PRZEDSIWZIECIE ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

A. Strefa wejście do budynku / hall wejściowy

A. Strefa wejście do budynku / hall wejściowy A. Strefa wejście do budynku / hall wejściowy Muzeum Azjii i Pacyfiku opis przedmiotu zamówienia 1. Totem 46 /2 szt. Totem stanowi samodzielne urządzenie ustawione na podłożu utwardzonym przy drodze wiodącej

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja multimedialna X Pawilonu - projekt techniczny SIWZ

Ekspozycja multimedialna X Pawilonu - projekt techniczny SIWZ Ekspozycja multimedialna X Pawilonu - projekt techniczny SIWZ Opracowanie przedstawia koncepcję specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą warunków technicznych sprzętu i oprogramowania dostarczanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna I. Laptop typ I: 25 szt. Procesor Porty Karta dźwiękowa Pamięć RAM Dyski twarde Napędy Karty sieciowe Karta graficzna Touch pad Matryca Kamera internetowa Bateria Procesor zgodny z architekturą x86, 64

Bardziej szczegółowo