XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 16th Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 16th Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival"

Transkrypt

1 XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 16th Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival Łódź r. ŚRODA/WEDNESDAY I pokaz konkursowy 11:30 13:45 1st Competition Viewing 11:30 a.m 1:45 p.m. 1. Dąb dla Agnieszki 24 Oak for Agnes reż./dir. Beata Hyży-Czołpińska zdj./photo Krzysztof Więckowski dźwięk/sound Piotr Dzienis prod. Telewizja Polska S. A. O/Białystok Tomasz Niechoda od wielu lat mierzy i fotografuje największe drzewa Puszczy Białowieskiej. Pisze broszurki, prowadzi stronę internetową. Z jego badań korzystają naukowcy i pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego. Teraz poszukuje najpiękniejszego wiekowego dębu, który chce zadedykować Agnieszce towarzyszce jego wędrówek po Puszczy Białowieskiej. Thomas Niechoda for many years, measured and photographed the largest trees of Bialowieza Forest. He writes brochures, runs a website. Scientists and employees of the Bialowieza National Park benefit from his research. Now he is looking for the most beautiful one century-old oak tree, which he wants to dedicate to Agnieszka - the companion of his travels around the Bialowieza Forest. 2. Planeta lodu/alpy, lodowce pod ścisłym nadzorem 51 Planet Ice/The Alps, Glaciers Under Close Surveillance reż./dir. Thierry Berrod zdj./photo Jean-Pierre Rivalain/Thierry Berrod/Paul-Aurelien Combre/Mathieu Le Lay/Olivier Halin dźwięk/sound Thierry Berrod prod. Mona Lisa Production Francja/France 1

2 Usytuowane u podnóża Mont Blanc, alpejskie lodowce są jednymi z najdelikatniejszych lodowców na świecie. Widzimy agonie pierwszych ofiar lodowców leżących poniżej 3500 metrów. Ekonomiczny i geologiczny wpływ ich zanikania może być dla nas kluczowy w nadchodzących latach. Cel podróży dla tysięcy turystów i wspinaczy lodowce często leżące bardzo blisko wsi, znajdują się teraz pod intensywną obserwacją. Located at the foot of Mont Blanc, alpine glaciers are among the most sensitive glaciers in the world. We will see the agony of the first victims, glaciers situated at less the 3500 meters. The economic and geological impact of their demise is likely to be significant in the coming years. Destination for thousands of hikers and climbers in growing numbers, these glaciers, often very close to villages, are under high surveillance. 3. Nasi sąsiedzi 24 Our Neighbors reż./dir. Beata Hyży-Czołpińska zdj./photo Krzysztof Więckowski dźwięk/sound Piotr Dzienis prod. Telewizja Polska S. A. O/Białystok Bohaterem filmu jest Zenon Kruczyński, który z zapalonego myśliwego stał się orędownikiem całkowitej ochrony zwierząt. Wiele czasu poświęca dzikim mieszkańcom Puszczy Białowieskiej. The protagonist of the movie is Zenon Kruczyński who turned from a passionate hunter to an advocate of the total protection of the animals. He spends a lot of time with wild inhabitants of the Bialowieza Forest. 4. Zrodzone dla wolności 16 Born to Be Free reż./dir. Tadeusz Baraniecki zdj./photo Tadeusz Baraniecki dźwięk/sound Andrzej Kowal prod. Tadeusz Baraniecki Cietrzew gatunek zagrożony wyginięciem dzięki technikom wspomaganego rozrodu ma szansę na zwiększenie liczebności. Autorski program Born to be free dr Andrzeja Krzywińskiego zastosowany w Kadzidłowie na Mazurach prowadzony jest obecnie w innych częściach kraju. Black Grouse - an endangered species - thanks to assisted reproductive techniques has a chance to increase their numbers. Original program "Born to be free" by Dr. Andrew Krzywinski used in Kadzidłowo in Mazury, is currently being conducted in other parts of the country. 2

3 5. Tuż nad ziemią 20 Above the Ground reż./dir. Grzegorz Dominiak zdj./photo Grzegorz Dominiak dźwięk/sound Grzegorz Dominiak prod. Grzegorz Dominiak/Agnieszka Kostyra Na powierzchni ziemi toczy się bogate życie drobnych organizmów, wśród których przeważają owady. Zagrożeniem dla małych mieszkańców runa leśnego są nieodpowiedzialne zachowania człowieka i niekorzystne warunki pogodowe. Rich life of small organisms, among which prevail insects, takes place on the surface of the earth. Irresponsible human behavior and adverse weather conditions are a threat to the small inhabitants of the undergrowth. II pokaz konkursowy 14:00 17:00 2nd Competition Viewing 2:00 p.m 5:00 p.m. 1. Kozieniecki Park Krajobrazowy - zielone serce Mazowsza 20 Kozienice Landscape Park - The green Heart of Masovia reż./dir. Sławomir Wąsik zdj./photo Sławomir Wąsik dźwięk/sound Robert Letkiewicz prod. Sławomir Wąsik Kozieniecki Park Krajobrazowy w południowej części województwa Mazowieckiego obejmuje swym zasięgiem ziemie, wody, osady a przede wszystkim puszczę zwaną niegdyś Radomską. Film ukazuje najciekawsze historycznie i przyrodnicze zakątki regionu a zwłaszcza puszczy zróżnicowane siedliska flory i fauny, urodę rezerwatów, cenne pomniki przyrody. Wskazuje na możliwe uprawianie turystyki. Kozienice Landscape Park in the southern part of the Mazowieckie province covers the lands, waters, sediments and above all wilderness, once called Radomska. The film shows the most interesting historical and natural places of the region and especially the forest - different habitats of flora and fauna, the beauty of reserves, valuable monuments of nature. It indicates possible touris attractions. 2. Eko-skarby pomorskiej przyrody 40 Eco-Treasures of the Pomeranian Nature 3

4 reż./dir. Janusz Rautszko zdj./photo Julia Girulska/Marcin Szydlik/Andrzej Adamczewski dźwięk/sound Andrzej Koniczyński/Julia Girulska prod. Nadleśnictwo Szczecinek 10 najcenniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym stanowisk, gatunków flory i fauny występujących wzdłuż biegu Parsęty od jej ujścia w Kołobrzegu do źródeł w okolicach Szczecinka 10 most valuable in terms of nature and landscape positions, species of flora and fauna occurring along the course Parsęta from its mouth in Kolobrzeg to its sources in the area of Szczecinek. 3. Wyprawa śródziemnomorska 45 Expedition Mittelmeer - Die Letzten ihrer Art Mediterranean Expedition - The last of their kind reż./dir. Florian Guthknetch zdj./photo Christian Lott/Moritz Kipphardt/Michael Boxrucker/Florian Guthknetch dźwięk/sound Mario Sieber prod. Bernd Strobel/Udo Zimmermann Niemcy/Germany Region Śródziemnomorski nadal jest rajem pod względem różnorodności biologicznej. Więcej niż endemicznych gatunków żyje w tym obszarze geograficznym. Ale coraz więcej gatunków jest zagrożonych wyginięciem, nie tylko na ziemi, ale szczególnie w morzu. Giganty, takie jak ryba piła mierząca 6 metrów długości, odeszły na zawsze. Foki, wieloryby i delfiny walczą o przetrwanie. Na Morzu Jońskim nasz zespół poszukuje ostatnich osobników w swoim rodzaju. Na wyspie Zakintos zespołowi udało się zaobserwować żółwie morskie znoszące jaja na zatłoczonej plaży. Zespół stara się dowiedzieć więcej o najrzadszym ssaku Morza Śródziemnego - Mniszce śródziemnomorskiej. Po tygodniach poszukiwań filmowcy znaleźli nieznana dotąd kolonię fok na opuszczonej wyspie. Happy end czy dopiero początek zmian? The Mediterranean Region is still a paradise regarding biodiversity. More than endemic species live in this geographic area. But more and more species are threatened by extinction, not only on land but especially in the sea. Giants like the up to 6-meters-long sawfish are gone forever. Seals, Whales and Dolphins are struggling to survive. In the Ionian Sea our team is looking for the last of their kind. On the Island of Zakynthos the team succeeds in observing sea turtles laying their eggs on crowded beaches. The team tries to find out more about the rarest mammal in the Mediterranean Sea, the Monk Seal. After weeks of search the filmmakers find a hitherto unknown seal colony on a desolate prison island. A happy end or just a breather? 4

5 4. Sól, oliva, kamień 20 SOL, MASLINA, KAMEN SALT, OLIVE, STONE reż./dir. Branko Vilus zdj./photo Branko Vilus dźwięk/sound Drzislav Korade/Kresimir Korade prod. Oliver Sertić/Vanja Jambrović Chorwacja/Croatia Turyści, kierowcy, plażowicze. Hałas i tłok. Chorwacja w szczycie sezonu. Wszystko dla turystów i zysku. Parę mil dalej ludzie zbierają sól, oliwki i budują kamienne mury. Film to pochwała niemal zapomnianych wartości: pracy, przyrody, ciszy. Film bez komentarza. Tourists, drivers, sunbathers. Noise and crowd. Croatia in the peak season. All for tourists and profit. A few miles away, people collect salt, olives and build stone walls. The film is a praise of the almost forgotten values: work, nature, silence. Film without commentary.. 5. Środowisko naturalne a globalne współzależności 13 The Natural Enviroment and Global`s Interdependences reż./dir. Marcin Wołkowicz zdj./photo Marcin Wołkowicz dźwięk/sound Marcin Wołkowicz prod. TUTTO ARTS & MEDIA Film uświadamia zależność globalnych zmian klimatycznych od lokalnych zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Wskazuje na konieczność przestrzegania norm ekologicznych i odpowiedzialnego postępowania wszystkich konsumentów. The film makes us aware of the relationship between global climate change and local pollution of the environment. It points to the need of respecting environmental standards and responsible behavior on the part of all consumers km za miastem km Away reż./dir. Tomasz Wolszczak, Tomasz Jarząbek zdj./photo Tomasz Wolszczak dźwięk/sound Tomasz Jarząbek prod. Kalchas Film/Tomasz Wolszczak Malownicze tereny w gminie Ostróda obejmują Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody, rzeki, ponad 30 jezior, pamiątki historyczne. Ochroną środowiska naturalnego i kulturowego tych terenów zajmują się ludzie, którzy łączą obwiązki 5

6 zawodowe z pasją miłośników przyrody. Picturesque areas in the municipality of Ostróda include Landscape Park, nature reserves, rivers, more than 30 lakes, historical memorabilia. Protection of natural and cultural environment of these areas is performed by people who combine work duties and passion of nature lovers. CZWARTEK/THUSDAY III pokaz konkursowy 9:00 10:00 3rd Competition Viewing 9:00 a.m 10:00 a.m. (Pokaz dla dzieci/screening for children) 1. Wędrówki Skrzata Borówki 60 Hiking of Pixie Borówka Ogród 15' Bagno 15' Pole 15' Las mieszany 15' reż./dir. Regina Sawicka zdj./photo Marcin Kustra dźwięk/sound Marcin Gołębiowski prod. MULTIMEDIA BANK dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pokazujemy 4 z cyklu 10 filmów programów adresowanych do małych dzieci, pokazujących w bajkowy sposób różnorodność biologiczną, popularyzujących przyrodę i zapoznających dzieci z różnymi ekosystemami. Bohaterem jest skrzat domowy Borówka, który wyrusza w świat, by poznać swoich kuzynów żyjących w różnych miejscach. Filmy uczą dzieci mądrego i wrażliwego stosunku do otaczającej je przyrody. Tere are 4 from a series of 10 videos on display - programs addressed to young children, showing biological diversity in a magical way, popularizing nature and familiarizing children with various ecosystems. The main character is a house-elf Borówka, who travels the world to meet his cousins living in different places. The videos teach children wise and sensitive ways of treating the natural environment. IV pokaz konkursowy 10:15 12:35 6

7 4th Competition Viewing 10:15 a.m 12:35 p.m. 1. Mały alczyk, wielka sprawa 52 Little Big Auk reż./dir. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska zdj./photo Tomasz Michałowski dźwięk/sound Łukasz Dekarz, Iwo Klimek prod. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska Forestfilm Temperatura morza, lód, miniaturowe organizmy unoszące się w toni wodnej i mały morski ptak, który latem gnieździ się w wielkich koloniach w Arktyce. Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane i zmiana klimatu w Arktyce zmienia ich wzajemne relacje. Film ukazuje piękno arktycznej przyrody i ludzi badających jej przemiany a historia małego alczyka jest ilustracją wielkich zjawisk zachodzących w tym obszarze świata. Życie małego ptaka alczyka badają polscy naukowcy. The sea temperature, ice, miniature floating organisms in the water and a small sea bird that nests in the summer in large colonies in the Arctic. All these elements are interrelated and climate change in the Arctic is altering their relationship. The film shows the beauty of the arctic nature and people studying its transformation - a story of a small little auk is an illustration of the great phenomena occurring in this area of the world. Life of a small bird Auk investigated by Polish scientists. 2. Lodowa otchłań 52 Ice Abysses reż./dir. Thierry Berrod zdj./photo Olivier Halin/Julien Berrod dźwięk/sound Thierry Berrod prod. Mona Lisa Production Francja/France Serge Aviotte glaciolog, badacz i groyołaz opowiada nam o swojej obsesji schodzenia coraz głębiej w jaskinie lodowe Alp Francuskich oraz ogromnych pokryw lodowych Grenlandii. Luc Moreau glacjolog, specjalizuje się w badaniu ruchów lodowców. Opracował system Time-lapse aby obserwować postęp lodowców oraz studiuje hydrologię, by mierzyć przepływ wody z topniejącego lodu w jaskiniach. Ten film to opowieść o współpracy Serge a i Luca od jaskini lodowca w Chamonix, do ekstremalnych jaskiń Grenlandii. Serge Aviotte, glacionaut, explorer, and caver tells us about his obsession to descend ever deeper into the ice caves, called moulins, of the French Alps and in those of the vast Greenland ice sheet. Luc Moreau, glaciologist, has specialized in the study of glaciers movements. He has developed time-lapse systems to observe the advance of glaciers, and studies hydrology, meaning the flow of melt water in the ice caves. This film is the story of the reunion of Serge and Luc in the moulin of the ice sea in Chamonix, to the extreme caves of Greenland. 7

8 3. Cząstka Podlasia 37 A Touch of Podlasie reż./dir. Paweł Jankowski, Zdzisław Folga zdj./photo Paweł Jankowski, Zdzisław Folga dźwięk/sound Marek Kubik prod. Paweł Jankowski, Zdzisław Folga Dokument ukazujący różnorodność i niepowtarzalność podlaskiej przyrody oraz magię kresów wschodnich. Mozaika kultur i kalejdoskop świata przyrody tworzą obraz, często niedostrzegalny w codziennym biegu. Twórcy filmu chcą pokazać ten barwny świat, opowiedzieć go bez słów. A document showing the diversity and uniqueness of nature and the magic of Podlasie eastern borderlands. Mosaic kaleidoscope of cultures and the natural world form the image, often imperceptible in everyday life. The filmmakers want to show the colorful world without words. V pokaz konkursowy 12:45 15:45 5th Competition Viewing 12:45 p.m 3:45 p.m. 1. Planeta człowiek 52 Life on Us reż./dir. Pierre-Francois Gaudry zdj./photo Jean-Pierre Rivalain/Thierry Berrod dźwięk/sound Nicolas Kelbert prod. Mona Lisa Production Francja/France "Life On nas" Żyją z nas oferuje wyjątkowe mikroskopijne safari, napotykanie stworzeń, które żyją, prosperują, konkurują, jedzą, rozmnażają się, rodzą i umierają na powierzchni lub w głębi naszego ciała. Niektóre z nich mogą wydawać się szkodliwe, inne są przydatne, a nawet niezbędne dla naszego przetrwania, ale wszystkie uczestniczą w subtelnej równowadze biologicznej, wybudowanej w czasie naszej ewolucji. Life On Us offers a unique microscopic safari, encountering the creatures that live, thrive, compete, feed, breed, are born and die on the surface or in the depths of our body. Some may seem harmful, others are useful and even essential to our survival, but all participate in a subtle biological balance, constructed during our evolution. 2. W morzach wokół Europy 30 In seas around Europe reż./dir. Jarosław Samsel, Andrzej Mielczarek zdj./photo Jarosław Samsel, Andrzej Mielczarek dźwięk/sound Jarosław Samsel, Andrzej Mielczarek 8

9 prod. Ocean Instruments sp. z o. o. Filmowa relacja z działań grupy płetwonurków, którzy pasję poznawania podwodnego świata realizują nurkując w różnych miejscach u brzegów naszego kontynentu. Poczynając od norweskich wybrzeży Atlantyku, poprzez Cieśniny Duńskie i Bałtyk, okolice półwyspu Monte Argentario, który otaczają wody Morza Tyrreńskiego, aż po czarnomorskie skaliste brzegi w okolicach bułgarskiego miasta Sozopol. Towarzyszy im kamera, która dokumentuje różnorodność podwodnych krajobrazów. Film jest wzbogacony o zdjęcia z akwariów. Film report from the activities of a group of scuba divers who put into life their passion for exploring the underwater world by diving in different places at the shores of our continent. Starting from the Norwegian coast of the Atlantic, through the Danish Straits and the Baltic Sea, around the peninsula of Monte Argentario, surrounded by waters of the Tyrrhenian Sea to the Black Sea rocky shores around the Bulgarian town of Sozopol. They are accompanied by a camera, which documents the diversity of underwater landscapes. The film is enriched by images from aquariums. 3. Moja rzeka 30 My River reż./dir. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska zdj./photo Tomasz Michałowski dźwięk/sound Łukasz Dekarz/Iwo Klimek prod. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska Forestfilm Bohaterowie filmu dziennikarz i przyrodnik Adam Wajrak, artysta fotograf Piotr Malczewski, ornitolog Andrzej Kruszewicz, polarnik marek Kamiński mówią o swych fascynacjach polskimi rzekami, tymi małymi z Puszczy Białowieskiej i dużymi jak Czarna Hańcza i Wisła. Są dla nich polem badań, obserwacji, twórczej inspiracji i śmiałych wypraw. Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe tych rzek wynikają z nieintegrowanie człowieka w ich regulowanie. The film's characters - a journalist and naturalist Adam Wajrak, an artist photographer Piotr Malczewski, an ornithologist Andrew Kruszewicz, a polar explorer Marek Kaminski - talking about their fascination with Polish rivers, those little ones of the Bialowieza Forest and those large ones as the Black Hańcza and Wisla., The rivers are the field of research, observation, creative inspiration and daring expeditions for them. The unique natural and landscape values of these rivers result from human non-integration in their regulating. 4. Żołna i jej sąsiedzi 29 Bee-Eater And Its Neighbors reż./dir. Dariusz Siwierski zdj./photo Dariusz Siwierski dźwięk/sound Dariusz Siwierski prod. Dariusz Siwierski 9

10 Jeden sezon z życia malowniczego ptaka żołny na Ponidziu w ziemi Świętokrzyskiej. Obserwacja specyficznych zwyczajów ptaka, konstruowania gniazd, opieki nad potomstwem. Autor apeluje o zwiększenie ochrony biotopów i zaprzestanie polowań na ptaki. One season in the life of a picturesque bird - Bee-eaters on Ponidzie in Swietokrzyska Land. Observation of specific habits of this bird such as constructing nests, taking care of offsprings. The author calls for increased protection of habitats and the stop to hunting birds. 5. Woda - Czwarty stan skupienia 13 Water - The Fourth State of Matter reż./dir. Piotr Topiński zdj./photo Piotr Topiński dźwięk/sound Andrei Hakansson prod. Piotr Topiński Próba wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas obiegu wody w przyrodzie. Znaczenie krążenia wody dla utrzymania bioróżnorodności, poziomu wód, klimatu zarówno w skali mikro jak i globalnej. Wpływ zachowań każdego człowieka na gospodarkę wodną w swoim środowisku. An attempt to explain the phenomena occurring during the water cycle in nature. The importance of water circulation for the maintenance of biodiversity, water level, climate, both in the micro level as well as global one. The impact of each person s behaviour on water management in our environment. 6. Pola tętniące życiem 27 Fields Thriving With Life reż./dir. Robert Dróżdż zdj./photo Robert Dróżdż/Wojciech Kuchta dźwięk/sound Robert Letkiewicz prod. Towarzystwo Przyrodnicze Bocian Niektóre gatunki roślin i zwierząt są nieodłącznym elementem siedlisk człowieka w obszarach rolniczych. Mechanizacja i chemizacja przyczyniają się do degradacji cennych siedlisk i do zagrożenia związanych z nimi gatunków. Twórcy filmu pragną zwrócić uwagę na niekorzystną przemianę krajobrazu w Polsce i alarmują o ochronę przyrodniczego bogactwa kraju. Some species of plants and animals are an integral part of human habitats in rural areas. Mechanization and use of chemicals contribute to the degradation of habitats and the risk of extinction of the species. The filmmakers wish to draw attention to the adverse change of landscape in Poland and alarm for the protection of the natural wealth of the country. 10

11 VI pokaz konkursowy 16:00 19:00 6th Competition Viewing 4:00 p.m. 7:00 p.m. 1. Przygoda w Lerchenberg 52 Abenteuer Lerchenberg The Lerchenberg Adeventure reż./dir. Andreas Ewels zdj./photo Norbert Porta dźwięk/sound Bruno Hebestreit prod. Alexandra Svendsen c/o ZDF /Second German Television Niemcy/Germany Film ten opowiada o naturze tuż za naszymi drzwiami. Lerchenberg dom dla największej stacji telewizyjnej w Niemczech, służy jako symbol siedlisk, gdzie ludzie i zwierzęta wspólnie żyją, ale często nie zauważają siebie nawzajem. W chronologii pór roku pokazywane są: ważki, borsuki, jastrzębie, wiewiórki i wiele innych zwierząt. This film tells the story about nature right outside our front door. The Lerchenberg home to Germany s largest TV station, serves as a symbol of habitats where humans and animals cohabit, but often don t notice each other. In the chronology of the seasons dragonflies, badgers, hawks, squirrels and many other animals are shown. 2. Jesteś głodny? wybierz kolor 11 Colorful Lunch Strategies reż./dir. Isabella Bollini zdj./photo Isabella Bollini dźwięk/sound Isabella Bollini/Tom Sam prod. Isabella Bollini Włochy/Italy Na ukwieconych łąkach włoskich Alp życie jest zdominowane przez kolory. Dla jednych kolory stanowią po prostu atrakcje dla innych są ważnym narzędziem dla przeżycia. Trzmiele lecą ku barwnym kwiatom aby zebrać nektar podczas gdy małe pająki korzystają z koloru jako kamuflażu, w spokoju oczekując na ofiarę. On the flowery meadows of the Italian Alps life is dominated by colors. For some colors are just an attraction, for others they are an important tool for survival. Bumblebees are flying to the colorful flowers to collect nectar while small spiders use color as camouflage, quietly waiting for prey. 3. Miejsce w raju 48 Place in Paradise reż./dir. Beata Hyży-Czołpińska zdj./photo Krzysztof Więckowski 11

12 dźwięk/sound Piotr Dzienis prod. Telewizja Polska S. A. O/Białystok W głebi Puszczy Białowieskiej stoi stara leśniczówka zwana Dziedzinką. Przez ponad 30 lat zamieszkiwała ją Simona Kossak biolog, profesor nauk leśnych, autorka m.in. Sagi Puszczy Białowieskiej, audycji radiowych, filmów przyrodniczych, znana z bezkompromisowych poglądów i działań na rzecz ochrony środowiska. O jej życiu, również w prywatnym, intymnym wymiarze snuje opowieść długoletni partner Simony, pasjonat przyrody, fotograf i malarz Lech Wilczek. Niektóre fakty i anegdoty przypomina też Joanna Kossak siostrzenica. There is an old forester s hut named "Dziedzinka" in the depths of the Bialowieza Forest. For over 30 years it was home for Simona Kossak -a biologist, the professor of forest sciences, the author of: Bialowieza Forest saga, radio broadcasts, nature films, known for her uncompromising views and actions to protect the environment. Her long time partner, a wildlife enthusiast, a photographer and a painter - Lech Wilczek, tells us about her life, even ithe private and intimate one. Some facts and anecdotes also are brought into life by Joanna Kossak her niece. 4. Kraina tysiąca bocianów 44 Land of Thousand Storks reż./dir. Artur Homan, Saturnina Homan zdj./photo Artur Homan, Saturnina Homan dźwięk/sound Tomasz Ogrodowczyk prod. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Wieś Żywkowo na terenie Mazur jest jedną z największych ostoi bocianów w Polsce. Na tym obszarze występują bogate ekosystemy. W okresie gdy w gniazdach są młode, liczba bocianów czterokrotnie przewyższa liczbę mieszkańców. Ekstensywna gospodarka rolna i program ochrony bocianów przyczyniają się do ochrony również innych zagrożonych gatunków. Zywkowo village in Mazury Lake District is one of the largest sanctuary of storks in Poland. There are rich ecosystems in this area. At a time when there are young in the nests, the number of storks exceeds four times the number of the inhabitants. Extensive agricultural economy and storks protection program contribute to saving other endangered species. 5. Projekt Wuksniki 21 Project Wuksniki reż./dir. Tomasz Wolszczak, Tomasz Jarząbek zdj./photo Tomasz Wolszczak dźwięk/sound Tomasz Jarząbek prod. Kalchas Film/Tomasz Wolszczak 12

13 Wuksniki jezioro w gminie Miłakowo należy do programu Natura Film określa walory przyrodnicze i turystyczne jeziora oraz zwraca uwagę na zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niewłaściwie prowadzonej gospodarki wokół zbiornika, zbyt intensywnej turystyki czy wędkarstwa. Przedstawia program naprawczy. Wuksniki - lake in the municipality of Miłakowo - is part of the Natura 2000 program. Film defines the natural and tourist values of the lake and points to the risks to the environment resulting from improperly conducted economy around the tank, too intensive tourism or fishing. It shows the recovery program. 6. Przydomowa dżungla - Czas zbiorów 44 Geheimnisvoller Garten The Backyard Jungle - Harvest reż./dir. Jan Haft zdj./photo Kay Ziesenhenne/ Jan Haft/Stephan Krasser dźwięk/sound Oliver Goertz prod. nautilusfilm GmbH Niemcy/Germany Ogród długo uosabiał raj, a wielu z nas czerpie wielką przyjemność w tworzeniu własnego rajskiego ogrodu. Z pomocą natury, możemy kształtować świat urzekających zapachów i kolorów. Ale wiele stworzeń, które tu żyją pozostają niezauważone, wiodąc skryte i tajemnicze życie. Małe przykładne nornice robą sieć tuneli pod grządkami warzyw, nieśmiała łasica ukrywa się w stercie drewna. Pszczoły Mason dekorują swoje gniazdo w kolorowe płatki, a maleńkie mrówki tworzą związki z niektórymi z naszych najpiękniejszych kwiatów. Jak zima ustępuje wiośnie, program ten ujawnia w niesamowitych detalach piękno i intymne chwile mieszkańców naszego ogrodu. W zwolnionym tempie i fotografii poklatkowej naukowcy odkrywają ukryty i mało znany świat. The garden has long epitomized paradise, and many of us derive great pleasure in creating our own garden of Eden. With the help of nature, we fashion a world of beguiling scents and colours. But many of the creatures that live here go unnoticed, leading secretive and mysterious lives. Small filed voles make a network of tunnels under the vegetable plot, and a shy weasel hides in the woodpile. Mason bees wallpaper their nest with colourful petals, and tiny ants form partnerships with some of our most gorgeous flowers. As winter gives way to spring, this programme reveals in stunning detail the beauty and intimate moments of our garden residents. Slowmotion and time-lapse photography unravels a hidden and little-know world. PIĄTEK/FRIDAY VII pokaz konkursowy 9:00 12:00 7th Competition Viewing 9:00 a.m. 12:00 p.m. 13

14 1. Powrót niedźwiedzi 30 Baren auf dem Vormarsch Bears on the Rise reż./dir. Axel Gomille zdj./photo Michael Habermehl/Axel Gomille dźwięk/sound Jan Prillwitz prod. ZDF German TV/Environment Department Niemcy/Germany W wielu częściach Europy nie ma dziś niedźwiedzi. Jednak powoli wracają. Jest ich dużo na Karpatach w Rumunii, są też w szwajcarskich Alpach. Ponownie pojawia się problem współistnienia ludzi i niedźwiedzi. Trzeba je odsuwać od ludzkich osiedli (np. problem śmietników) i przenosić do parków narodowych. Trzeba chronić przed nimi stada owiec i ule. Niemcy przygotowują się na przyjście niedźwiedzi. Today there are no bears in many parts of Europe. But slowly they are coming back. There are a lot of them in the Carpathian Mountains in Romania, they are also in the Swiss Alps. The problem of the coexistence of humans and bears slowly appears. We have to move them away from human settlements (e.g. The problem of rubbish) and move to national parks. We have to protect flocks of sheep and beehives against them. Germany is preparing for bears arrival. 2. Dzikość Natury 52 divociny Wild Works reż./dir. Jan Svatos zdj./photo Romana Strakova prod. Ceska televize Czechy/Czech Republic Nie możemy zapomnieć, że to właśnie my, Europejczycy, byliśmy jednymi z pierwszych, który pozbyli się naszych rzekomych "rywali zwierząt". Choć pradawna przyroda bezpowrotnie zniknęła, nadal istnieje kilka osób, które nie są w stanie się z tym pogodzić. Ale czy jesteśmy w stanie ponownie żyć wraz z wilkami, niedźwiedziami i żubrami? Ten film dokumentalny bada dlaczego czeskie społeczeństwo postrzega bezdroża jako zjawisko kulturowe i przedstawia ludzi, którzy poświęcili swoje życie dla ochrony już raz wygubionych zwierząt. We should notforget, that actually it was us,europeans who first had got rid of our animal rivals to be.. Although the ancient wildlife had irretrievably disappeared, there are still few people who are not reconciled about that. But are we able to live again together with wolfs, bears or wisents? This documentary explores how Czech society perceives the wilderness as a cultural phenomenon and introduces people who dedicated their life to protection of once eradicated animals. 14

15 3. "Chełmowa Góra" (z cyklu Tajemnice Świętokrzyskiej Przyrody) 35 "Chelmowa Mountain" (from the series: Secrets of Swietokrzyska Nature) reż./dir. Bogusław Sępioł zdj./photo Bogusław Sępioł dźwięk/sound Bogusław Sępioł prod. Bogusław Sępioł Las rośnie wszędzie tam, gdzie pozwoli na to człowiek. Różnorodność lasu kształtują lokalne warunki, jednak największy wpływ na ekosystemy leśne w Polsce wywiera gospodarcza działalność człowieka. Film przeniesie nas na Chełmową Górę niewielkiego kompleksu w Świętokrzyskim Parku narodowym. Tutaj potrzeby gospodarcze traktowane są na równi z zachowaniem niezwykłych układów ekologicznych, zapewniających dogodne siedliska dla dużej grupy organizmów związanych ze starymi drzewami i rozkładającym się drewnem. The forest grows wherever man allows it. The diversity of the forest is formed by the the local conditions, but the economic activities of men have the biggest impact on forest ecosystems in Poland. The film takes us to Chelmowa Mountain - a small complex in the Świętokrzyski National Park. Here economic needs are considered to be equally important as keeping unusual ecological systems, which provide convenient habitat for a large group of organisms associated with old trees and decomposing of the wood. 4. Sekretne życie drzew 35 The Secret Life of Trees reż./dir. Artur Homan/Saturnina Homan zdj./photo Artur Homan/Saturnina Homan dźwięk/sound Tomasz Ogrodowczyk prod. Fundacja EkoRozwoju Przydrożne drzewa. Pod ich korą i w ich pobliżu prawie niezauważalnie toczy się życie wielu organizmów. Ciekawe obserwacje zachowań różnych gatunków owadów i ptaków, którym stare drzewa zapewniają schronienie i pożywienie. Roadside trees. Under their bark and around them almost imperceptibly goes on the life of many organisms. Interesting observations of the behavior of different species of insects and birds, for which the old trees provide shelter and food. 5. Zimorodek- osobliwość faunistyczna Borów Tucholskich 25 Kingfisher - Faunistic Rarity of Tuchola Forests reż./dir. Sławomir Lewandowski 15

16 zdj./photo Sławomir Lewandowski/Vaclav Vilimovsky/Przemysław Wiśniewski dźwięk/sound Jan Lewandowski prod. Partner Tivi Zimorodek ptak zwany Kolibrem Północy najczęściej gniazduje na terenie Borów Tucholskich w dorzeczu Brdy i Gwdy. Ornitolodzy obserwują ptaki, obrączkują i dokumentują miejsca lęgowe. Jednym z pasjonatów-miłośników Zimorodka, jest Roman Kucharski, który od szeregu lat zajmuje się tym niezwykłym ptakiem. Kingfisher - bird called "hummingbird of the North" - usually nests in the Tuchola Forest in the basin of the rivers Brda and Gwda. Ornithologists watch the birds, ringing them and documenting their breeding places. Roman Kucharski, who for several years has been taking care of Kingfisher, is one of the enthusiasts-lovers of this extraordinary bird. VIII pokaz konkursowy 12:15 15:00 8th Competition Viewing 12:15 p.m 3:00 p.m 1. Drzewa umierają stojąc 18 Zomieraju Postojacky They Die Standing reż./dir. Lubo Klucik, Petr Martan zdj./photo Miro Majtan prod. Slovenska lesnicka komora a Halali Słowacja/Slovakia Tragiczne losy słowackich lasów w Tatrach i Beskidach. Drzewa umierają z powodu wieku, działania szkodników, żywiołów i pożarów. Film przypomina o najtragiczniejszej w skutkach wichurze w 2004 roku. Stawia pytanie o to jak dziś człowiek współżyje z naturą, czy ma dla niej respekt, czy potrafi chronić wartości jaką stanowi las. The tragic fate of Slovak forests in the Tatras and the Beskidy Mountains. Trees are dying because of their age, the pests, the elements and fires. The film recalls the most tragic consequences of the storm in It puts the question of how man nowadays has coexisted with nature, whether he has respect for it, if he is able to protect the value of a forest. 2. Ocalony świat - Z dziobem i szponami 27 A World Preserved. With Beak and Talons. reż./dir. Marta Kądziela zdj./photo Andrzej Olichwier dźwięk/sound Grzegorz Martecki prod. Centrum koordynacji projektów środowiskowych 16

17 Film Z dziobem i szponami należący do cyklu Ocalony świat poświęcony jest ptakom drapieżnym i ludziom, którzy prowadzą czynną ochronę tych gatunków. Goście odcinka Grzegorz Miśtal i Mateusz Damięcki towarzyszą grupie ornitologów w czasie akcji monitorowania gniazd orła bielika oraz obrączkowania piskląt. Mateusz Damięcki, pod fachowym okiem ornitologów wdrapuje się na konary drzewa, by zajrzeć do ptasich gniazd i przekazać widzom emocje z tym związane. Drugim bohaterem filmu jest orlik krzykliwy. Wspólnie z leśnikami będziemy podejmować działania odtworzenia łąk, które były idealnym jego żerowiskiem. The movie "With the beak and talons" belonging to the series "A World Preserved" is dedicated to birds of prey and the people who conduct active protection of these species. Guests of the episode Grzegorz Miśtal and Mateusz Damięcki accompany a group of bird watchers during monitoring action of nests of White-tailed eagle and ringing their chicks. Mateusz Damięcki, under the expert eye of ornithologists climbs on the branches of trees to look for birds' nests and give the audience the emotions associated with it. Another hero of the film is the Lesser spotted eagle. Together with foresters they will take action to recreate the meadows that were his ideal feeding ground. 3. Zwierzęta muraw kserotermicznych (z cyklu Tajemnice Świętokrzyskiej Przyrody) 34 Animals of xerothermic grasslands (from the series: Secrets of Swietokrzyska Nature) reż./dir. Bogusław Sępioł zdj./photo Bogusław Sępioł dźwięk/sound Bogusław Sępioł prod. Bogusław Sępioł Film jest opowieścią o kserotermicznych murawach regionu świętokrzyskiego. Murawy kserotermiczne są w Polsce namiastka stepów. Spotykamy je w najsuchszych miejscach i wypalonych słońcem stromych krawędziach dolin rzecznych. Żyją tu rzadkie gatunki zwierząt, które podziwiamy w filmie. The movie is the story of xerothermic grasslands region of Kielce. Xerothermic grasslands are poor substitute for steppes in Poland. We meet them in the driest places and arid steep areas of the river valleys.rare species of animals, which we admire in the film, live here.. 4. O lesie i wodzie 15 O lese o vode About Forest And Water reż./dir. Libor Spacek zdj./photo Kamila Antosova dźwięk/sound Jiri Gasiorovic prod. Escape to Nature Czechy/Czech Republic 17

18 Film łączy piękno lasu Karkonoskiego i znaczenie wody dla całej przyrody. Zestawienie zdjęć krajobrazów, środowiska wodnego oraz zwierząt żyjących wokół wody i w lesie podkreśla współzależności oraz kruchości całego ekosystemu. Sposób w jaki przedstawiono góry i życie ich mieszkańców oferuje widzowi nowe spojrzenie na wyjątkowość Parku Narodowego. The film brings the beauty of the Krkonose forest and the importance of water for the whole of nature. Linking shots of landscapes, aquatic environments and animals living around the water and in the woods emphasizes the interdependence and fragility of the entire ecosystem. Way of capturing the mountains and their life offers the viewer a new perspective on the uniqueness of the National Park. 5. Las Story 20 reż./dir. Dorota Adamkiewicz zdj./photo Tomasz Michałowski dźwięk/sound Łukasz Dekarz/Iwo Klimek prod. Dorota Adamkiewicz/ Joanna Łęska Forestfilm Dzięki ochronie gatunkowej wilków i stworzeniu ostoi dla tych zwierząt wzrosła ich populacja w zachodniej Polsce. Zachowanie wilków, ich sposoby porozumiewania się, opiekę nad młodymi śledzą, zainstalowane przez badaczy na drzewach foto- i videopułapki. Thanks to the protection of species of wolves and creating sanctuary for these animals, population of wolves has increased in western Poland. The behavior of wolves, their ways of "communication", taking care of cubs, are bieng tracked by photo and video traps installed on the trees by the researchers.. 6. Pasja złota i ognia 6 Une passion d'or et de feu A Passion of Gold and Fire reż./dir. Pins Sebastien zdj./photo Pins Sebastien dźwięk/sound Pins Sebastien prod. Pins Sebastien Belgia/Belgium Krótka, nostalgiczna opowieść o starym pszczelarzu i jego pasji, o obawach o przyszłość pszczelarstwa i pszczół tak niezbędnych nam do życia. A short, nostalgic story about an old beekeeper and his passions, the fears for the future of beekeeping and bees, which are so necessary for us to live. 7. Horyzont 22 Horisont Horizon reż./dir. Skule Eriksen 18

19 zdj./photo Skule Eriksen dźwięk/sound Oisteni Boassen prod. Lisbeth Dreyer Norwegia/Norway Horisont to film o falach; falach w otwartym krajobrazie nadmorskim, fale jak stada ptaków ślizgają się po kamiennych ogrodzeniach i polach, wieczne fale morza. Jest to poetycki film, inspirowany malarstwem i muzyką. Jest on hołdem dla nadmorskich krajobrazów i przypomina o znaczeniu ochrony tych krajobrazów w sposób, który pozwoli nam doświadczyć je jako szerokie, otwarte i różnorodne krajobrazy kulturowe. Horisont jest nakręcony w południowo-zachodniej Norwegii. Horisont is a film about waves; waves in the open coastal landscape, waves as the flocking birds slide above stone fences and fields, eternal waves of the sea. It is a poetic film, inspired by painting and music. The film is a tribute to the coastal landscape and a reminder of the importance of protecting these landscapes in ways that permit us to experience them as wide, open and diverse cultural landscapes. Horisont is filmed in Southwest Norway. IX pokaz konkursowy 15:15 17:45 9th Competition Viewing 3:15 p.m. 5:45 p.m. 1. Jezioro na morzu 44 Озеро в море A lake in the Sea reż./dir. Sergey Tsikhanovich zdj./photo Sergey Tsikhanovich/Nadezhda Dorofeeva/Vassiliy Vishnevsky dźwięk/sound Pavel Zavyalov/Nikolay Kulakov prod. LENNAUCHFILM studio Rosja/Russia Na jednej z licznych wysp Morza Białego kryje się małe jezioro. Jest tu zarówno cisza i spokój, jak i pełen życia świat sezonowych mieszkańców. Tu spędzają krótkie arktyczne lato liczne ptaki. Film jest pasjonującą opowieścią o życiu kaczek podgorzałek i ich sąsiadów. There is a small lake on one of the many islands in the White Sea. You can find both peace and silence and the lively world of seasonal residents there. Here spend a brief arctic summer numerous birds. The film is a fascinating story about the life of Ferruginous duck and their neighbors. 2. Arka 5 The Ark reż./dir. Olga Guse zdj./photo Olga Guse dźwięk/sound Olga Guse 19

20 prod. Svetlana Guseva Niemcy/Germany Zanieczyszczenie ziemi rośnie w zastraszającym tempie. Fantastyczne stworzenia, zwierzęta i ludzie starają się przetrwać w nowych warunkach. Z jednej strony, że cierpią z powodu zanieczyszczenia, z drugiej nadal unoszą się na falach społeczeństwa konsumpcyjnego. Film animowany, bez komentarza. Earth pollution is increasing at alarming speed. Fantastic creatures, animals and people try to survive in the new conditions. On the one hand, they suffer from pollution, on the other they continue to sail on the waves of the consumer society. An animated film, without commentary. 3. Żubry za płotem 24 Bison behind the fence reż./dir. Beata Hyży-Czołpińska zdj./photo Krzysztof Więckowski dźwięk/sound Piotr Dzienis prod. Telewizja Polska S. A. O/Białystok Mieszkaniec Teremisek znany publicysta i naukowiec Adam Wajrak opowiada o swoich fascynacjach Puszczą Białowieską, o jej specyfice w skali europejskiej, dynamice zjawisk przyrody, różnorodności gatunków zwierząt. Jego rytm życia wyznacza Puszcza. A resident of Teremisek, a known journalist and researcher Adam Wajrak talks about his fascination of Białowieża Forest, about it being apecial on the European scale, the dynamics of the phenomena of nature, the diversity of animal species. The Forest determins his rhythm of life. 4. Upadek natury 7 Decadence of Nature reż./dir. Olga Guse zdj./photo Olga Guse dźwięk/sound Olga Guse prod. Svetlana Guseva Niemcy/Germany Miasto jest na krawędzi wymarcia. Powietrze jest pełne smogu. Ostatnia roślina zwiędła. Główny bohater udaje się w podróż do magicznej wyspy w poszukiwaniu życia. Jak Noe, gromadzi różne magiczne zwierzęta, aby uratować swój świat... The city is on the brink of extinction. The air is filled with smog. The last plant has died. The main character goes on a journey to magic islands in search of life. Like Noah, he gathers together various magic animals to save his world 20

21 5. Szigetköz Delta Dunaju 52 Vad Szigetkoz - A szaratfoldi delta Szigetkoz - The Inland Delta of the River Danube reż./dir. Szabolcs Mosonyi zdj./photo Szabolcs Mosonyi dźwięk/sound Matyas Attila Merkaba prod. Erika Bagladi Węgry, Słowacja, Niemcy/Hungary, Slovakia, Germany W zachodnich obszarach Węgier życie przyspieszyło niemalże w każdym miejscu pojawiły się wiatraki, autostrady, wielkie miasta i parki przemysłowe. A jednak, coś się między nimi ukrywa. Jest to jest ogromny stożkowaty nawodniony teren z małymi wioskami, lasami i odnogami rzecznymi. Po jednej stronie tego regionu znajduje się dzisiejsza Szigetköz. Wypływający z Alp i Karpat Dunaj stworzył tę unikalna deltę w skali Europy. Przybywając na równinę rzeka załamała swoje szerokie odnogi, gdzie rozwinął się niezrównany świat fauny. W dzisiejszych czasach rzeka nie może swobodnie zmienić swojego toru, jak było to możliwe kiedyś. Decydująca zmiana nastąpiła około dwudziestu lat temu, kiedy przekierowano koryto rzeki i zbudowano elektrownię wodną w Gabcikovo. Widząc ucisk zabudowań w okolicy pytanie jest oczywiste: czy fauna jest w stanie zachować dawną obfitość? In the Western access areas to Hungary life had speeded up - there are wind-mills, motorways, big cities and industrial parks all over the place. Yet, something is hiding between them. This is an enormous cone-shaped alluvial deposit with tiny villages, forests, and river branches. On one side of this region is today s Szigetköz. Flowing out of the Alps and Carpathians the Danube River created this mouth of rhe river unique in Europe. Arriving at the plain the river broke into wide branches where unparalleled fauna developed. These days the river cannot change its course as freely as it used to in the old days. The decisive change came about some twenty years ago with the diversion of the river and the building of the hydroelectric plant of Gabcikovo. Seeing the grip of the built in surroundings the question is obvious: can the fauna preserve its former abundance? 6. ZAŁOGA EKO Na szlaku Natura Na polach Roztocza. 23 The ECO CREW. On the Trail Natura On the Roztocze fields. reż./dir. Marta Kądziela zdj./photo Andrzej Olichwier dźwięk/sound Piotr Bielawski prod. Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji Sztuki Wszytskie Załoga Eko bierze udział w rajdzie rowerowym na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Młodzi rajdowcy zwiedzają najciekawsze od strony przyrodniczej i kulturowej zakątki Parku, poznają metody gospodarowania na okolicznych polach i 21

22 łąkach zgodnie z zasadami ekologii. Eco crew takes part in the bike rally in the Roztocze National Park. Young racers visit its most interesting places from the natural and cultural point of view, they learn methods of farming the surrounding fields and meadows with accordance to the principles of ecology. X pokaz konkursowy 18:00 19:30 10th Competition Viewing 6:00 p.m. 7:30 p.m. 1. Zielony wszechświat 90 Das grune Wunder - Unser Wald The Green Universe reż./dir. Jan Haft zdj./photo Kay Ziesenhenne/ Jan Haft/Stephan Krasser dźwięk/sound Oliver Goertz prod. nautilusfilm GmbH Niemcy/Germany Głęboko w lesie znajdziemy magiczne i zaczarowane miejsca... dające nam wizję raju. Ale jest to etap, w którym walka o życie ciągle jest w toku, zawsze pozwalając najsilniejszym na zwycięstwo. To film, który został specjalnie nakręcony dla dużego ekranu, prowadzi przez najbardziej znane, najpiękniejsze i najbardziej zróżnicowane środowiska Europy Środkowej - Lasy. Opowieści o znanych gatunkach, a także portrety nieznanych osobników opowiedziano w stylu blue-chip. W końcu wszystko pasuje do siebie jak puzzle wyłaniając nową radykalną tezę ochrony przyrody. Deep in the forest we find magical and enchanted spots giving us a vision of paradise. But this is the stage where the fight for life is fought out, always letting the strongest win. This film, which was especially designed for the big screen, leads through the most famous, most beautiful and most diverse habitat of Central Europe The Forest. Stories of well-known species, as well as portraits of unknown specimens, are told in a blue-chip style. In the end everything fits together like a puzzle and a new and radical thesis of nature conservancy is revealed. 22

KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ

KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ KOLORYT ZIEMI SUWALSKIEJ THE COLOURS OF SUWAŁKI REGION POWIAT SUWALSKI Autor tekstów / Author of the text: Hubert Stojanowski Autorzy fotografii / Authors of the photographs: Jarosław Borejszo, Waldemar

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Współpraca: ISBN. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Muzeum Śląskie w Katowicach. Patronat medialny: Patronat artystyczny: Sponsorzy:

Wydawca: Współpraca: ISBN. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Muzeum Śląskie w Katowicach. Patronat medialny: Patronat artystyczny: Sponsorzy: Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice www.us.edu.pl Współpraca: Muzeum Śląskie w Katowicach al. W. Korfantego 3 40-005 Katowice www.muzeumslaskie.pl Patronat medialny:

Bardziej szczegółowo

POWIAT PUŁAWSKI ZIEMIA PUŁAWSKA THE LAND OF PULAWY. PtasiA ostoja BIRD SANCTUARY

POWIAT PUŁAWSKI ZIEMIA PUŁAWSKA THE LAND OF PULAWY. PtasiA ostoja BIRD SANCTUARY POWIAT PUŁAWSKI ZIEMIA PUŁAWSKA THE LAND OF PULAWY PtasiA ostoja BIRD SANCTUARY Okładka / On the cover: Rybitwa rzeczna / Common Tern Drogi czytelniku! WSTĘP Projekt i realizacja / Project and realization:

Bardziej szczegółowo

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy

Kielce. Innsbruck. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Szlak MuzeÓw / The trail of Museums. Białe szaleństwo / Snow frenzy ISSN 1644-4183 STYCZEŃ / LUTY January / february (35) 2014 Kielce Szlak MuzeÓw / The trail of Museums Innsbruck Białe szaleństwo / Snow frenzy Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl wyspa z wielką historią

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy

Spis treści Spis Treści Okolice Sochaczewa Okolice Ostrołęki Okolice Płocka Okolice Płońska Okolice Radomia Okolice Siedlec Okolice Warszawy Spis treści 1 Spis Treści Opis piktogramów... 2 Słowo wstępne Marszałka Województwa Mazowieckiego... 3 Słowo wstępne Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego... 4 Informacja o szlakach turystycznych

Bardziej szczegółowo

SZanownI PańStwo, DroDZy GośCIE DEar GUEStS of the mountain FIlm Patronat honorowy SPotkań Z FIlmEm GórSkIm, meetings, PartnEr StratEGICZny

SZanownI PańStwo, DroDZy GośCIE DEar GUEStS of the mountain FIlm Patronat honorowy SPotkań Z FIlmEm GórSkIm, meetings, PartnEr StratEGICZny logo 10_10cm.indd 1 2012-12-11 13:48:52 Patronat honorowy Burmistrz Miasta Zakopane PARTNER STRATEGICZNY Biuro Promocji Zakopanego PARTNER OUTDOOROWY PATRONAT PATRONAT HONOROWY Pucharu Polski w Boulderingu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents nr 1 (4) 2006 r. Spis treści Contents Jakub Pająk, Jan Golonka & Michał Krobicki Attractions of unanimated nature of the northern Vietnam as a basis for tourist development... 5 Atrakcje przyrody nieożywionej

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Geoturystyka 1 (2006) 5-25

Geoturystyka 1 (2006) 5-25 Geoturystyka 1 (2006) 5-25 Attractions of unanimated nature of the northern Vietnam as a basis for tourist development Atrakcje przyrody nieożywionej północnego Wietnamu jako podstawa dla rozwoju turystyki

Bardziej szczegółowo

Naprawdę warto tu być

Naprawdę warto tu być Gmina Kosakowo 1 Dawniej i dziś - Then and now Commune Kosakowo is located in the northeastern part of the Pomeranian (pomorskie) province. Its north border with the commune of Puck runs along the Łyski

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

fundusze nie tylko z unii

fundusze nie tylko z unii fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii Not only EU funding support from Iceland, Liechtenstein, Norway fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach / The Centre for Scientific Information and the Academic Library in Katowice

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach / The Centre for Scientific Information and the Academic Library in Katowice 1 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach / The Centre for Scientific Information and the Academic Library in Katowice 2 3 WYDAWCA / PUBLISHER: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Goście Spotkań z Filmem Górskim, Ladies and Gentelmen, Dear Guests of the Mountain Film Meetings, OrganizatorzY

Szanowni Państwo, Drodzy Goście Spotkań z Filmem Górskim, Ladies and Gentelmen, Dear Guests of the Mountain Film Meetings, OrganizatorzY Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim OrganizatorzY Patronat honorowy Burmistrz Miasta Zakopane Patronat TOPR Partner Outdoorowy Wild Country Biuro Promocji Zakopanego Impreza zorganizowana przy wsparciu:

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ NA NOWO. The land to rediscover PUŁAWY JANOWIEC KAZIMIERZ DOLNY NAŁĘCZÓW BARANÓW GOŁĄB KOŃSKOWOLA KURÓW MARKUSZÓW WĄWOLNICA ŻYRZYN

ODKRYJ NA NOWO. The land to rediscover PUŁAWY JANOWIEC KAZIMIERZ DOLNY NAŁĘCZÓW BARANÓW GOŁĄB KOŃSKOWOLA KURÓW MARKUSZÓW WĄWOLNICA ŻYRZYN ODKRYJ NA NOWO The land to rediscover PUŁAWY JANOWIEC KAZIMIERZ DOLNY NAŁĘCZÓW BARANÓW GOŁĄB KOŃSKOWOLA KURÓW MARKUSZÓW WĄWOLNICA ŻYRZYN ODKRYJ NA NOWO The land to rediscover POWIAT PULAWSKI the PuLAWy

Bardziej szczegółowo

W sercu Metropolii. In the heart of the Metropolis. 10 Nie tylko Krzywa Wieża! Not just a Leaning Tower! 14 Pod osłoną nieba A slice of heaven

W sercu Metropolii. In the heart of the Metropolis. 10 Nie tylko Krzywa Wieża! Not just a Leaning Tower! 14 Pod osłoną nieba A slice of heaven MAGAZYN MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO KATOWICE KATOWICE AIRPORT MAGAZINE kwiecień april 2 (28) 2010 W sercu Metropolii In the heart of the Metropolis 10 Nie tylko Krzywa Wieża! Not just a Leaning Tower!

Bardziej szczegółowo

SZLAKAMI LASOWIAKÓW Trodding the Lasowiacy Trails PRZEWODNIK GUIDEBOOK

SZLAKAMI LASOWIAKÓW Trodding the Lasowiacy Trails PRZEWODNIK GUIDEBOOK SZLAKAMI LASOWIAKÓW Trodding the Lasowiacy Trails PRZEWODNIK GUIDEBOOK Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Joachim Smyla - Starosta Lubliniecki. Szanowni Państwo!

Joachim Smyla - Starosta Lubliniecki. Szanowni Państwo! Joachim Smyla - Starosta Lubliniecki Szanowni Państwo! Pragnę zaprezentować Państwu Ziemię Lubliniecką widzianą przez pryzmat walorów turystyczno-krajoznawczych. Folder Ziemia Lubliniecka zielony zakatek

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children ISSN 1644-4183 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK SEPTEMBER, OCTOBER (33) 2013 Czechy Na stoku / On the slope Dominikana PERŁA KARAIBóW / the pearl of the Caribbean Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl Wakacje z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

International Conference Archaeological Heritage - Methods of Education and Popularization Warsaw, Poland, 1-3 December, 2011

International Conference Archaeological Heritage - Methods of Education and Popularization Warsaw, Poland, 1-3 December, 2011 International Conference Archaeological Heritage - Methods of Education and Popularization Warsaw, Poland, 1-3 December, 2011 Abstracts Międzynarodowa Konferencja Dziedzictwo archeologiczne - formy edukacji

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

Zaangażuj się Become Involved

Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System Warszawa Warsaw 2012 Publikacja sfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie

Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Katalog współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZIELONA LINIA THE GREEN LINE RELACJE Z INNEJ STRONY KRAKOWA STORIES FROM ANOTHER SIDE OF KRAKOW

ZIELONA LINIA THE GREEN LINE RELACJE Z INNEJ STRONY KRAKOWA STORIES FROM ANOTHER SIDE OF KRAKOW ZIELONA LINIA THE GREEN LINE RELACJE Z INNEJ STRONY KRAKOWA STORIES FROM ANOTHER SIDE OF KRAKOW ZIELONA LINIA THE GREEN LINE RELACJE Z INNEJ STRONY KRAKOWA STORIES FROM ANOTHER SIDE OF KRAKOW KRAKÓW 2011

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 COLORS OF PERU PORTUGAL ON THE PLATE. Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA IMPRESSIONS

ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 COLORS OF PERU PORTUGAL ON THE PLATE. Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA IMPRESSIONS ISSN 1644-4183 WAKACJE 2012 / HOLIDAYS 2012 Kolory Peru COLORS OF PERU Portugalia na talerzu PORTUGAL ON THE PLATE Nysa 28 LIPCA BITWA O TWIERDZĘ NYSA KALEJDOSKOP WRAŻEŃ Ż Ń / KALEIDOSCOPE OF IMPRESSIONS

Bardziej szczegółowo

18 To był świetny rok! Kalendarium 2011 What a great year! 2011 Calendar

18 To był świetny rok! Kalendarium 2011 What a great year! 2011 Calendar KATOWICE AIRPORT MAGAZINE styczeń luty january february 1 (38) 2012 12 Lanzarote z ognia i wody Lanzarote born of fire and water 18 To był świetny rok! Kalendarium 2011 What a great year! 2011 Calendar

Bardziej szczegółowo

M iesiąc sierpień to niewątpliwie. A ugust is undoubtedly a halfway. wstęp intro

M iesiąc sierpień to niewątpliwie. A ugust is undoubtedly a halfway. wstęp intro Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 6-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 6-2006 SILESIA airport 6-2006 wstęp intro Drodzy Czytelnicy! Dear Readers! M iesiąc sierpień to niewątpliwie półmetek

Bardziej szczegółowo

18 Ibiza hiszpańska zabawa Ibiza Spanish for fun

18 Ibiza hiszpańska zabawa Ibiza Spanish for fun KATOWICE AIRPORT MAGAZINE MARZEC KWIECIEŃ MARCH APRIL 2 (39) 2012 12 Stavanger potęga norweskich fiordów Stavanger mighy Norwegian fjords 18 Ibiza hiszpańska zabawa Ibiza Spanish for fun 22 Krym magia

Bardziej szczegółowo

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2012 wersja polska / english version 4 Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo