XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 16th Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 16th Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival"

Transkrypt

1 XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 16th Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival Łódź r. ŚRODA/WEDNESDAY I pokaz konkursowy 11:30 13:45 1st Competition Viewing 11:30 a.m 1:45 p.m. 1. Dąb dla Agnieszki 24 Oak for Agnes reż./dir. Beata Hyży-Czołpińska zdj./photo Krzysztof Więckowski dźwięk/sound Piotr Dzienis prod. Telewizja Polska S. A. O/Białystok Tomasz Niechoda od wielu lat mierzy i fotografuje największe drzewa Puszczy Białowieskiej. Pisze broszurki, prowadzi stronę internetową. Z jego badań korzystają naukowcy i pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego. Teraz poszukuje najpiękniejszego wiekowego dębu, który chce zadedykować Agnieszce towarzyszce jego wędrówek po Puszczy Białowieskiej. Thomas Niechoda for many years, measured and photographed the largest trees of Bialowieza Forest. He writes brochures, runs a website. Scientists and employees of the Bialowieza National Park benefit from his research. Now he is looking for the most beautiful one century-old oak tree, which he wants to dedicate to Agnieszka - the companion of his travels around the Bialowieza Forest. 2. Planeta lodu/alpy, lodowce pod ścisłym nadzorem 51 Planet Ice/The Alps, Glaciers Under Close Surveillance reż./dir. Thierry Berrod zdj./photo Jean-Pierre Rivalain/Thierry Berrod/Paul-Aurelien Combre/Mathieu Le Lay/Olivier Halin dźwięk/sound Thierry Berrod prod. Mona Lisa Production Francja/France 1

2 Usytuowane u podnóża Mont Blanc, alpejskie lodowce są jednymi z najdelikatniejszych lodowców na świecie. Widzimy agonie pierwszych ofiar lodowców leżących poniżej 3500 metrów. Ekonomiczny i geologiczny wpływ ich zanikania może być dla nas kluczowy w nadchodzących latach. Cel podróży dla tysięcy turystów i wspinaczy lodowce często leżące bardzo blisko wsi, znajdują się teraz pod intensywną obserwacją. Located at the foot of Mont Blanc, alpine glaciers are among the most sensitive glaciers in the world. We will see the agony of the first victims, glaciers situated at less the 3500 meters. The economic and geological impact of their demise is likely to be significant in the coming years. Destination for thousands of hikers and climbers in growing numbers, these glaciers, often very close to villages, are under high surveillance. 3. Nasi sąsiedzi 24 Our Neighbors reż./dir. Beata Hyży-Czołpińska zdj./photo Krzysztof Więckowski dźwięk/sound Piotr Dzienis prod. Telewizja Polska S. A. O/Białystok Bohaterem filmu jest Zenon Kruczyński, który z zapalonego myśliwego stał się orędownikiem całkowitej ochrony zwierząt. Wiele czasu poświęca dzikim mieszkańcom Puszczy Białowieskiej. The protagonist of the movie is Zenon Kruczyński who turned from a passionate hunter to an advocate of the total protection of the animals. He spends a lot of time with wild inhabitants of the Bialowieza Forest. 4. Zrodzone dla wolności 16 Born to Be Free reż./dir. Tadeusz Baraniecki zdj./photo Tadeusz Baraniecki dźwięk/sound Andrzej Kowal prod. Tadeusz Baraniecki Cietrzew gatunek zagrożony wyginięciem dzięki technikom wspomaganego rozrodu ma szansę na zwiększenie liczebności. Autorski program Born to be free dr Andrzeja Krzywińskiego zastosowany w Kadzidłowie na Mazurach prowadzony jest obecnie w innych częściach kraju. Black Grouse - an endangered species - thanks to assisted reproductive techniques has a chance to increase their numbers. Original program "Born to be free" by Dr. Andrew Krzywinski used in Kadzidłowo in Mazury, is currently being conducted in other parts of the country. 2

3 5. Tuż nad ziemią 20 Above the Ground reż./dir. Grzegorz Dominiak zdj./photo Grzegorz Dominiak dźwięk/sound Grzegorz Dominiak prod. Grzegorz Dominiak/Agnieszka Kostyra Na powierzchni ziemi toczy się bogate życie drobnych organizmów, wśród których przeważają owady. Zagrożeniem dla małych mieszkańców runa leśnego są nieodpowiedzialne zachowania człowieka i niekorzystne warunki pogodowe. Rich life of small organisms, among which prevail insects, takes place on the surface of the earth. Irresponsible human behavior and adverse weather conditions are a threat to the small inhabitants of the undergrowth. II pokaz konkursowy 14:00 17:00 2nd Competition Viewing 2:00 p.m 5:00 p.m. 1. Kozieniecki Park Krajobrazowy - zielone serce Mazowsza 20 Kozienice Landscape Park - The green Heart of Masovia reż./dir. Sławomir Wąsik zdj./photo Sławomir Wąsik dźwięk/sound Robert Letkiewicz prod. Sławomir Wąsik Kozieniecki Park Krajobrazowy w południowej części województwa Mazowieckiego obejmuje swym zasięgiem ziemie, wody, osady a przede wszystkim puszczę zwaną niegdyś Radomską. Film ukazuje najciekawsze historycznie i przyrodnicze zakątki regionu a zwłaszcza puszczy zróżnicowane siedliska flory i fauny, urodę rezerwatów, cenne pomniki przyrody. Wskazuje na możliwe uprawianie turystyki. Kozienice Landscape Park in the southern part of the Mazowieckie province covers the lands, waters, sediments and above all wilderness, once called Radomska. The film shows the most interesting historical and natural places of the region and especially the forest - different habitats of flora and fauna, the beauty of reserves, valuable monuments of nature. It indicates possible touris attractions. 2. Eko-skarby pomorskiej przyrody 40 Eco-Treasures of the Pomeranian Nature 3

4 reż./dir. Janusz Rautszko zdj./photo Julia Girulska/Marcin Szydlik/Andrzej Adamczewski dźwięk/sound Andrzej Koniczyński/Julia Girulska prod. Nadleśnictwo Szczecinek 10 najcenniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym stanowisk, gatunków flory i fauny występujących wzdłuż biegu Parsęty od jej ujścia w Kołobrzegu do źródeł w okolicach Szczecinka 10 most valuable in terms of nature and landscape positions, species of flora and fauna occurring along the course Parsęta from its mouth in Kolobrzeg to its sources in the area of Szczecinek. 3. Wyprawa śródziemnomorska 45 Expedition Mittelmeer - Die Letzten ihrer Art Mediterranean Expedition - The last of their kind reż./dir. Florian Guthknetch zdj./photo Christian Lott/Moritz Kipphardt/Michael Boxrucker/Florian Guthknetch dźwięk/sound Mario Sieber prod. Bernd Strobel/Udo Zimmermann Niemcy/Germany Region Śródziemnomorski nadal jest rajem pod względem różnorodności biologicznej. Więcej niż endemicznych gatunków żyje w tym obszarze geograficznym. Ale coraz więcej gatunków jest zagrożonych wyginięciem, nie tylko na ziemi, ale szczególnie w morzu. Giganty, takie jak ryba piła mierząca 6 metrów długości, odeszły na zawsze. Foki, wieloryby i delfiny walczą o przetrwanie. Na Morzu Jońskim nasz zespół poszukuje ostatnich osobników w swoim rodzaju. Na wyspie Zakintos zespołowi udało się zaobserwować żółwie morskie znoszące jaja na zatłoczonej plaży. Zespół stara się dowiedzieć więcej o najrzadszym ssaku Morza Śródziemnego - Mniszce śródziemnomorskiej. Po tygodniach poszukiwań filmowcy znaleźli nieznana dotąd kolonię fok na opuszczonej wyspie. Happy end czy dopiero początek zmian? The Mediterranean Region is still a paradise regarding biodiversity. More than endemic species live in this geographic area. But more and more species are threatened by extinction, not only on land but especially in the sea. Giants like the up to 6-meters-long sawfish are gone forever. Seals, Whales and Dolphins are struggling to survive. In the Ionian Sea our team is looking for the last of their kind. On the Island of Zakynthos the team succeeds in observing sea turtles laying their eggs on crowded beaches. The team tries to find out more about the rarest mammal in the Mediterranean Sea, the Monk Seal. After weeks of search the filmmakers find a hitherto unknown seal colony on a desolate prison island. A happy end or just a breather? 4

5 4. Sól, oliva, kamień 20 SOL, MASLINA, KAMEN SALT, OLIVE, STONE reż./dir. Branko Vilus zdj./photo Branko Vilus dźwięk/sound Drzislav Korade/Kresimir Korade prod. Oliver Sertić/Vanja Jambrović Chorwacja/Croatia Turyści, kierowcy, plażowicze. Hałas i tłok. Chorwacja w szczycie sezonu. Wszystko dla turystów i zysku. Parę mil dalej ludzie zbierają sól, oliwki i budują kamienne mury. Film to pochwała niemal zapomnianych wartości: pracy, przyrody, ciszy. Film bez komentarza. Tourists, drivers, sunbathers. Noise and crowd. Croatia in the peak season. All for tourists and profit. A few miles away, people collect salt, olives and build stone walls. The film is a praise of the almost forgotten values: work, nature, silence. Film without commentary.. 5. Środowisko naturalne a globalne współzależności 13 The Natural Enviroment and Global`s Interdependences reż./dir. Marcin Wołkowicz zdj./photo Marcin Wołkowicz dźwięk/sound Marcin Wołkowicz prod. TUTTO ARTS & MEDIA Film uświadamia zależność globalnych zmian klimatycznych od lokalnych zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Wskazuje na konieczność przestrzegania norm ekologicznych i odpowiedzialnego postępowania wszystkich konsumentów. The film makes us aware of the relationship between global climate change and local pollution of the environment. It points to the need of respecting environmental standards and responsible behavior on the part of all consumers km za miastem km Away reż./dir. Tomasz Wolszczak, Tomasz Jarząbek zdj./photo Tomasz Wolszczak dźwięk/sound Tomasz Jarząbek prod. Kalchas Film/Tomasz Wolszczak Malownicze tereny w gminie Ostróda obejmują Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody, rzeki, ponad 30 jezior, pamiątki historyczne. Ochroną środowiska naturalnego i kulturowego tych terenów zajmują się ludzie, którzy łączą obwiązki 5

6 zawodowe z pasją miłośników przyrody. Picturesque areas in the municipality of Ostróda include Landscape Park, nature reserves, rivers, more than 30 lakes, historical memorabilia. Protection of natural and cultural environment of these areas is performed by people who combine work duties and passion of nature lovers. CZWARTEK/THUSDAY III pokaz konkursowy 9:00 10:00 3rd Competition Viewing 9:00 a.m 10:00 a.m. (Pokaz dla dzieci/screening for children) 1. Wędrówki Skrzata Borówki 60 Hiking of Pixie Borówka Ogród 15' Bagno 15' Pole 15' Las mieszany 15' reż./dir. Regina Sawicka zdj./photo Marcin Kustra dźwięk/sound Marcin Gołębiowski prod. MULTIMEDIA BANK dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pokazujemy 4 z cyklu 10 filmów programów adresowanych do małych dzieci, pokazujących w bajkowy sposób różnorodność biologiczną, popularyzujących przyrodę i zapoznających dzieci z różnymi ekosystemami. Bohaterem jest skrzat domowy Borówka, który wyrusza w świat, by poznać swoich kuzynów żyjących w różnych miejscach. Filmy uczą dzieci mądrego i wrażliwego stosunku do otaczającej je przyrody. Tere are 4 from a series of 10 videos on display - programs addressed to young children, showing biological diversity in a magical way, popularizing nature and familiarizing children with various ecosystems. The main character is a house-elf Borówka, who travels the world to meet his cousins living in different places. The videos teach children wise and sensitive ways of treating the natural environment. IV pokaz konkursowy 10:15 12:35 6

7 4th Competition Viewing 10:15 a.m 12:35 p.m. 1. Mały alczyk, wielka sprawa 52 Little Big Auk reż./dir. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska zdj./photo Tomasz Michałowski dźwięk/sound Łukasz Dekarz, Iwo Klimek prod. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska Forestfilm Temperatura morza, lód, miniaturowe organizmy unoszące się w toni wodnej i mały morski ptak, który latem gnieździ się w wielkich koloniach w Arktyce. Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane i zmiana klimatu w Arktyce zmienia ich wzajemne relacje. Film ukazuje piękno arktycznej przyrody i ludzi badających jej przemiany a historia małego alczyka jest ilustracją wielkich zjawisk zachodzących w tym obszarze świata. Życie małego ptaka alczyka badają polscy naukowcy. The sea temperature, ice, miniature floating organisms in the water and a small sea bird that nests in the summer in large colonies in the Arctic. All these elements are interrelated and climate change in the Arctic is altering their relationship. The film shows the beauty of the arctic nature and people studying its transformation - a story of a small little auk is an illustration of the great phenomena occurring in this area of the world. Life of a small bird Auk investigated by Polish scientists. 2. Lodowa otchłań 52 Ice Abysses reż./dir. Thierry Berrod zdj./photo Olivier Halin/Julien Berrod dźwięk/sound Thierry Berrod prod. Mona Lisa Production Francja/France Serge Aviotte glaciolog, badacz i groyołaz opowiada nam o swojej obsesji schodzenia coraz głębiej w jaskinie lodowe Alp Francuskich oraz ogromnych pokryw lodowych Grenlandii. Luc Moreau glacjolog, specjalizuje się w badaniu ruchów lodowców. Opracował system Time-lapse aby obserwować postęp lodowców oraz studiuje hydrologię, by mierzyć przepływ wody z topniejącego lodu w jaskiniach. Ten film to opowieść o współpracy Serge a i Luca od jaskini lodowca w Chamonix, do ekstremalnych jaskiń Grenlandii. Serge Aviotte, glacionaut, explorer, and caver tells us about his obsession to descend ever deeper into the ice caves, called moulins, of the French Alps and in those of the vast Greenland ice sheet. Luc Moreau, glaciologist, has specialized in the study of glaciers movements. He has developed time-lapse systems to observe the advance of glaciers, and studies hydrology, meaning the flow of melt water in the ice caves. This film is the story of the reunion of Serge and Luc in the moulin of the ice sea in Chamonix, to the extreme caves of Greenland. 7

8 3. Cząstka Podlasia 37 A Touch of Podlasie reż./dir. Paweł Jankowski, Zdzisław Folga zdj./photo Paweł Jankowski, Zdzisław Folga dźwięk/sound Marek Kubik prod. Paweł Jankowski, Zdzisław Folga Dokument ukazujący różnorodność i niepowtarzalność podlaskiej przyrody oraz magię kresów wschodnich. Mozaika kultur i kalejdoskop świata przyrody tworzą obraz, często niedostrzegalny w codziennym biegu. Twórcy filmu chcą pokazać ten barwny świat, opowiedzieć go bez słów. A document showing the diversity and uniqueness of nature and the magic of Podlasie eastern borderlands. Mosaic kaleidoscope of cultures and the natural world form the image, often imperceptible in everyday life. The filmmakers want to show the colorful world without words. V pokaz konkursowy 12:45 15:45 5th Competition Viewing 12:45 p.m 3:45 p.m. 1. Planeta człowiek 52 Life on Us reż./dir. Pierre-Francois Gaudry zdj./photo Jean-Pierre Rivalain/Thierry Berrod dźwięk/sound Nicolas Kelbert prod. Mona Lisa Production Francja/France "Life On nas" Żyją z nas oferuje wyjątkowe mikroskopijne safari, napotykanie stworzeń, które żyją, prosperują, konkurują, jedzą, rozmnażają się, rodzą i umierają na powierzchni lub w głębi naszego ciała. Niektóre z nich mogą wydawać się szkodliwe, inne są przydatne, a nawet niezbędne dla naszego przetrwania, ale wszystkie uczestniczą w subtelnej równowadze biologicznej, wybudowanej w czasie naszej ewolucji. Life On Us offers a unique microscopic safari, encountering the creatures that live, thrive, compete, feed, breed, are born and die on the surface or in the depths of our body. Some may seem harmful, others are useful and even essential to our survival, but all participate in a subtle biological balance, constructed during our evolution. 2. W morzach wokół Europy 30 In seas around Europe reż./dir. Jarosław Samsel, Andrzej Mielczarek zdj./photo Jarosław Samsel, Andrzej Mielczarek dźwięk/sound Jarosław Samsel, Andrzej Mielczarek 8

9 prod. Ocean Instruments sp. z o. o. Filmowa relacja z działań grupy płetwonurków, którzy pasję poznawania podwodnego świata realizują nurkując w różnych miejscach u brzegów naszego kontynentu. Poczynając od norweskich wybrzeży Atlantyku, poprzez Cieśniny Duńskie i Bałtyk, okolice półwyspu Monte Argentario, który otaczają wody Morza Tyrreńskiego, aż po czarnomorskie skaliste brzegi w okolicach bułgarskiego miasta Sozopol. Towarzyszy im kamera, która dokumentuje różnorodność podwodnych krajobrazów. Film jest wzbogacony o zdjęcia z akwariów. Film report from the activities of a group of scuba divers who put into life their passion for exploring the underwater world by diving in different places at the shores of our continent. Starting from the Norwegian coast of the Atlantic, through the Danish Straits and the Baltic Sea, around the peninsula of Monte Argentario, surrounded by waters of the Tyrrhenian Sea to the Black Sea rocky shores around the Bulgarian town of Sozopol. They are accompanied by a camera, which documents the diversity of underwater landscapes. The film is enriched by images from aquariums. 3. Moja rzeka 30 My River reż./dir. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska zdj./photo Tomasz Michałowski dźwięk/sound Łukasz Dekarz/Iwo Klimek prod. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska Forestfilm Bohaterowie filmu dziennikarz i przyrodnik Adam Wajrak, artysta fotograf Piotr Malczewski, ornitolog Andrzej Kruszewicz, polarnik marek Kamiński mówią o swych fascynacjach polskimi rzekami, tymi małymi z Puszczy Białowieskiej i dużymi jak Czarna Hańcza i Wisła. Są dla nich polem badań, obserwacji, twórczej inspiracji i śmiałych wypraw. Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe tych rzek wynikają z nieintegrowanie człowieka w ich regulowanie. The film's characters - a journalist and naturalist Adam Wajrak, an artist photographer Piotr Malczewski, an ornithologist Andrew Kruszewicz, a polar explorer Marek Kaminski - talking about their fascination with Polish rivers, those little ones of the Bialowieza Forest and those large ones as the Black Hańcza and Wisla., The rivers are the field of research, observation, creative inspiration and daring expeditions for them. The unique natural and landscape values of these rivers result from human non-integration in their regulating. 4. Żołna i jej sąsiedzi 29 Bee-Eater And Its Neighbors reż./dir. Dariusz Siwierski zdj./photo Dariusz Siwierski dźwięk/sound Dariusz Siwierski prod. Dariusz Siwierski 9

10 Jeden sezon z życia malowniczego ptaka żołny na Ponidziu w ziemi Świętokrzyskiej. Obserwacja specyficznych zwyczajów ptaka, konstruowania gniazd, opieki nad potomstwem. Autor apeluje o zwiększenie ochrony biotopów i zaprzestanie polowań na ptaki. One season in the life of a picturesque bird - Bee-eaters on Ponidzie in Swietokrzyska Land. Observation of specific habits of this bird such as constructing nests, taking care of offsprings. The author calls for increased protection of habitats and the stop to hunting birds. 5. Woda - Czwarty stan skupienia 13 Water - The Fourth State of Matter reż./dir. Piotr Topiński zdj./photo Piotr Topiński dźwięk/sound Andrei Hakansson prod. Piotr Topiński Próba wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas obiegu wody w przyrodzie. Znaczenie krążenia wody dla utrzymania bioróżnorodności, poziomu wód, klimatu zarówno w skali mikro jak i globalnej. Wpływ zachowań każdego człowieka na gospodarkę wodną w swoim środowisku. An attempt to explain the phenomena occurring during the water cycle in nature. The importance of water circulation for the maintenance of biodiversity, water level, climate, both in the micro level as well as global one. The impact of each person s behaviour on water management in our environment. 6. Pola tętniące życiem 27 Fields Thriving With Life reż./dir. Robert Dróżdż zdj./photo Robert Dróżdż/Wojciech Kuchta dźwięk/sound Robert Letkiewicz prod. Towarzystwo Przyrodnicze Bocian Niektóre gatunki roślin i zwierząt są nieodłącznym elementem siedlisk człowieka w obszarach rolniczych. Mechanizacja i chemizacja przyczyniają się do degradacji cennych siedlisk i do zagrożenia związanych z nimi gatunków. Twórcy filmu pragną zwrócić uwagę na niekorzystną przemianę krajobrazu w Polsce i alarmują o ochronę przyrodniczego bogactwa kraju. Some species of plants and animals are an integral part of human habitats in rural areas. Mechanization and use of chemicals contribute to the degradation of habitats and the risk of extinction of the species. The filmmakers wish to draw attention to the adverse change of landscape in Poland and alarm for the protection of the natural wealth of the country. 10

11 VI pokaz konkursowy 16:00 19:00 6th Competition Viewing 4:00 p.m. 7:00 p.m. 1. Przygoda w Lerchenberg 52 Abenteuer Lerchenberg The Lerchenberg Adeventure reż./dir. Andreas Ewels zdj./photo Norbert Porta dźwięk/sound Bruno Hebestreit prod. Alexandra Svendsen c/o ZDF /Second German Television Niemcy/Germany Film ten opowiada o naturze tuż za naszymi drzwiami. Lerchenberg dom dla największej stacji telewizyjnej w Niemczech, służy jako symbol siedlisk, gdzie ludzie i zwierzęta wspólnie żyją, ale często nie zauważają siebie nawzajem. W chronologii pór roku pokazywane są: ważki, borsuki, jastrzębie, wiewiórki i wiele innych zwierząt. This film tells the story about nature right outside our front door. The Lerchenberg home to Germany s largest TV station, serves as a symbol of habitats where humans and animals cohabit, but often don t notice each other. In the chronology of the seasons dragonflies, badgers, hawks, squirrels and many other animals are shown. 2. Jesteś głodny? wybierz kolor 11 Colorful Lunch Strategies reż./dir. Isabella Bollini zdj./photo Isabella Bollini dźwięk/sound Isabella Bollini/Tom Sam prod. Isabella Bollini Włochy/Italy Na ukwieconych łąkach włoskich Alp życie jest zdominowane przez kolory. Dla jednych kolory stanowią po prostu atrakcje dla innych są ważnym narzędziem dla przeżycia. Trzmiele lecą ku barwnym kwiatom aby zebrać nektar podczas gdy małe pająki korzystają z koloru jako kamuflażu, w spokoju oczekując na ofiarę. On the flowery meadows of the Italian Alps life is dominated by colors. For some colors are just an attraction, for others they are an important tool for survival. Bumblebees are flying to the colorful flowers to collect nectar while small spiders use color as camouflage, quietly waiting for prey. 3. Miejsce w raju 48 Place in Paradise reż./dir. Beata Hyży-Czołpińska zdj./photo Krzysztof Więckowski 11

12 dźwięk/sound Piotr Dzienis prod. Telewizja Polska S. A. O/Białystok W głebi Puszczy Białowieskiej stoi stara leśniczówka zwana Dziedzinką. Przez ponad 30 lat zamieszkiwała ją Simona Kossak biolog, profesor nauk leśnych, autorka m.in. Sagi Puszczy Białowieskiej, audycji radiowych, filmów przyrodniczych, znana z bezkompromisowych poglądów i działań na rzecz ochrony środowiska. O jej życiu, również w prywatnym, intymnym wymiarze snuje opowieść długoletni partner Simony, pasjonat przyrody, fotograf i malarz Lech Wilczek. Niektóre fakty i anegdoty przypomina też Joanna Kossak siostrzenica. There is an old forester s hut named "Dziedzinka" in the depths of the Bialowieza Forest. For over 30 years it was home for Simona Kossak -a biologist, the professor of forest sciences, the author of: Bialowieza Forest saga, radio broadcasts, nature films, known for her uncompromising views and actions to protect the environment. Her long time partner, a wildlife enthusiast, a photographer and a painter - Lech Wilczek, tells us about her life, even ithe private and intimate one. Some facts and anecdotes also are brought into life by Joanna Kossak her niece. 4. Kraina tysiąca bocianów 44 Land of Thousand Storks reż./dir. Artur Homan, Saturnina Homan zdj./photo Artur Homan, Saturnina Homan dźwięk/sound Tomasz Ogrodowczyk prod. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Wieś Żywkowo na terenie Mazur jest jedną z największych ostoi bocianów w Polsce. Na tym obszarze występują bogate ekosystemy. W okresie gdy w gniazdach są młode, liczba bocianów czterokrotnie przewyższa liczbę mieszkańców. Ekstensywna gospodarka rolna i program ochrony bocianów przyczyniają się do ochrony również innych zagrożonych gatunków. Zywkowo village in Mazury Lake District is one of the largest sanctuary of storks in Poland. There are rich ecosystems in this area. At a time when there are young in the nests, the number of storks exceeds four times the number of the inhabitants. Extensive agricultural economy and storks protection program contribute to saving other endangered species. 5. Projekt Wuksniki 21 Project Wuksniki reż./dir. Tomasz Wolszczak, Tomasz Jarząbek zdj./photo Tomasz Wolszczak dźwięk/sound Tomasz Jarząbek prod. Kalchas Film/Tomasz Wolszczak 12

13 Wuksniki jezioro w gminie Miłakowo należy do programu Natura Film określa walory przyrodnicze i turystyczne jeziora oraz zwraca uwagę na zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z niewłaściwie prowadzonej gospodarki wokół zbiornika, zbyt intensywnej turystyki czy wędkarstwa. Przedstawia program naprawczy. Wuksniki - lake in the municipality of Miłakowo - is part of the Natura 2000 program. Film defines the natural and tourist values of the lake and points to the risks to the environment resulting from improperly conducted economy around the tank, too intensive tourism or fishing. It shows the recovery program. 6. Przydomowa dżungla - Czas zbiorów 44 Geheimnisvoller Garten The Backyard Jungle - Harvest reż./dir. Jan Haft zdj./photo Kay Ziesenhenne/ Jan Haft/Stephan Krasser dźwięk/sound Oliver Goertz prod. nautilusfilm GmbH Niemcy/Germany Ogród długo uosabiał raj, a wielu z nas czerpie wielką przyjemność w tworzeniu własnego rajskiego ogrodu. Z pomocą natury, możemy kształtować świat urzekających zapachów i kolorów. Ale wiele stworzeń, które tu żyją pozostają niezauważone, wiodąc skryte i tajemnicze życie. Małe przykładne nornice robą sieć tuneli pod grządkami warzyw, nieśmiała łasica ukrywa się w stercie drewna. Pszczoły Mason dekorują swoje gniazdo w kolorowe płatki, a maleńkie mrówki tworzą związki z niektórymi z naszych najpiękniejszych kwiatów. Jak zima ustępuje wiośnie, program ten ujawnia w niesamowitych detalach piękno i intymne chwile mieszkańców naszego ogrodu. W zwolnionym tempie i fotografii poklatkowej naukowcy odkrywają ukryty i mało znany świat. The garden has long epitomized paradise, and many of us derive great pleasure in creating our own garden of Eden. With the help of nature, we fashion a world of beguiling scents and colours. But many of the creatures that live here go unnoticed, leading secretive and mysterious lives. Small filed voles make a network of tunnels under the vegetable plot, and a shy weasel hides in the woodpile. Mason bees wallpaper their nest with colourful petals, and tiny ants form partnerships with some of our most gorgeous flowers. As winter gives way to spring, this programme reveals in stunning detail the beauty and intimate moments of our garden residents. Slowmotion and time-lapse photography unravels a hidden and little-know world. PIĄTEK/FRIDAY VII pokaz konkursowy 9:00 12:00 7th Competition Viewing 9:00 a.m. 12:00 p.m. 13

14 1. Powrót niedźwiedzi 30 Baren auf dem Vormarsch Bears on the Rise reż./dir. Axel Gomille zdj./photo Michael Habermehl/Axel Gomille dźwięk/sound Jan Prillwitz prod. ZDF German TV/Environment Department Niemcy/Germany W wielu częściach Europy nie ma dziś niedźwiedzi. Jednak powoli wracają. Jest ich dużo na Karpatach w Rumunii, są też w szwajcarskich Alpach. Ponownie pojawia się problem współistnienia ludzi i niedźwiedzi. Trzeba je odsuwać od ludzkich osiedli (np. problem śmietników) i przenosić do parków narodowych. Trzeba chronić przed nimi stada owiec i ule. Niemcy przygotowują się na przyjście niedźwiedzi. Today there are no bears in many parts of Europe. But slowly they are coming back. There are a lot of them in the Carpathian Mountains in Romania, they are also in the Swiss Alps. The problem of the coexistence of humans and bears slowly appears. We have to move them away from human settlements (e.g. The problem of rubbish) and move to national parks. We have to protect flocks of sheep and beehives against them. Germany is preparing for bears arrival. 2. Dzikość Natury 52 divociny Wild Works reż./dir. Jan Svatos zdj./photo Romana Strakova prod. Ceska televize Czechy/Czech Republic Nie możemy zapomnieć, że to właśnie my, Europejczycy, byliśmy jednymi z pierwszych, który pozbyli się naszych rzekomych "rywali zwierząt". Choć pradawna przyroda bezpowrotnie zniknęła, nadal istnieje kilka osób, które nie są w stanie się z tym pogodzić. Ale czy jesteśmy w stanie ponownie żyć wraz z wilkami, niedźwiedziami i żubrami? Ten film dokumentalny bada dlaczego czeskie społeczeństwo postrzega bezdroża jako zjawisko kulturowe i przedstawia ludzi, którzy poświęcili swoje życie dla ochrony już raz wygubionych zwierząt. We should notforget, that actually it was us,europeans who first had got rid of our animal rivals to be.. Although the ancient wildlife had irretrievably disappeared, there are still few people who are not reconciled about that. But are we able to live again together with wolfs, bears or wisents? This documentary explores how Czech society perceives the wilderness as a cultural phenomenon and introduces people who dedicated their life to protection of once eradicated animals. 14

15 3. "Chełmowa Góra" (z cyklu Tajemnice Świętokrzyskiej Przyrody) 35 "Chelmowa Mountain" (from the series: Secrets of Swietokrzyska Nature) reż./dir. Bogusław Sępioł zdj./photo Bogusław Sępioł dźwięk/sound Bogusław Sępioł prod. Bogusław Sępioł Las rośnie wszędzie tam, gdzie pozwoli na to człowiek. Różnorodność lasu kształtują lokalne warunki, jednak największy wpływ na ekosystemy leśne w Polsce wywiera gospodarcza działalność człowieka. Film przeniesie nas na Chełmową Górę niewielkiego kompleksu w Świętokrzyskim Parku narodowym. Tutaj potrzeby gospodarcze traktowane są na równi z zachowaniem niezwykłych układów ekologicznych, zapewniających dogodne siedliska dla dużej grupy organizmów związanych ze starymi drzewami i rozkładającym się drewnem. The forest grows wherever man allows it. The diversity of the forest is formed by the the local conditions, but the economic activities of men have the biggest impact on forest ecosystems in Poland. The film takes us to Chelmowa Mountain - a small complex in the Świętokrzyski National Park. Here economic needs are considered to be equally important as keeping unusual ecological systems, which provide convenient habitat for a large group of organisms associated with old trees and decomposing of the wood. 4. Sekretne życie drzew 35 The Secret Life of Trees reż./dir. Artur Homan/Saturnina Homan zdj./photo Artur Homan/Saturnina Homan dźwięk/sound Tomasz Ogrodowczyk prod. Fundacja EkoRozwoju Przydrożne drzewa. Pod ich korą i w ich pobliżu prawie niezauważalnie toczy się życie wielu organizmów. Ciekawe obserwacje zachowań różnych gatunków owadów i ptaków, którym stare drzewa zapewniają schronienie i pożywienie. Roadside trees. Under their bark and around them almost imperceptibly goes on the life of many organisms. Interesting observations of the behavior of different species of insects and birds, for which the old trees provide shelter and food. 5. Zimorodek- osobliwość faunistyczna Borów Tucholskich 25 Kingfisher - Faunistic Rarity of Tuchola Forests reż./dir. Sławomir Lewandowski 15

16 zdj./photo Sławomir Lewandowski/Vaclav Vilimovsky/Przemysław Wiśniewski dźwięk/sound Jan Lewandowski prod. Partner Tivi Zimorodek ptak zwany Kolibrem Północy najczęściej gniazduje na terenie Borów Tucholskich w dorzeczu Brdy i Gwdy. Ornitolodzy obserwują ptaki, obrączkują i dokumentują miejsca lęgowe. Jednym z pasjonatów-miłośników Zimorodka, jest Roman Kucharski, który od szeregu lat zajmuje się tym niezwykłym ptakiem. Kingfisher - bird called "hummingbird of the North" - usually nests in the Tuchola Forest in the basin of the rivers Brda and Gwda. Ornithologists watch the birds, ringing them and documenting their breeding places. Roman Kucharski, who for several years has been taking care of Kingfisher, is one of the enthusiasts-lovers of this extraordinary bird. VIII pokaz konkursowy 12:15 15:00 8th Competition Viewing 12:15 p.m 3:00 p.m 1. Drzewa umierają stojąc 18 Zomieraju Postojacky They Die Standing reż./dir. Lubo Klucik, Petr Martan zdj./photo Miro Majtan prod. Slovenska lesnicka komora a Halali Słowacja/Slovakia Tragiczne losy słowackich lasów w Tatrach i Beskidach. Drzewa umierają z powodu wieku, działania szkodników, żywiołów i pożarów. Film przypomina o najtragiczniejszej w skutkach wichurze w 2004 roku. Stawia pytanie o to jak dziś człowiek współżyje z naturą, czy ma dla niej respekt, czy potrafi chronić wartości jaką stanowi las. The tragic fate of Slovak forests in the Tatras and the Beskidy Mountains. Trees are dying because of their age, the pests, the elements and fires. The film recalls the most tragic consequences of the storm in It puts the question of how man nowadays has coexisted with nature, whether he has respect for it, if he is able to protect the value of a forest. 2. Ocalony świat - Z dziobem i szponami 27 A World Preserved. With Beak and Talons. reż./dir. Marta Kądziela zdj./photo Andrzej Olichwier dźwięk/sound Grzegorz Martecki prod. Centrum koordynacji projektów środowiskowych 16

17 Film Z dziobem i szponami należący do cyklu Ocalony świat poświęcony jest ptakom drapieżnym i ludziom, którzy prowadzą czynną ochronę tych gatunków. Goście odcinka Grzegorz Miśtal i Mateusz Damięcki towarzyszą grupie ornitologów w czasie akcji monitorowania gniazd orła bielika oraz obrączkowania piskląt. Mateusz Damięcki, pod fachowym okiem ornitologów wdrapuje się na konary drzewa, by zajrzeć do ptasich gniazd i przekazać widzom emocje z tym związane. Drugim bohaterem filmu jest orlik krzykliwy. Wspólnie z leśnikami będziemy podejmować działania odtworzenia łąk, które były idealnym jego żerowiskiem. The movie "With the beak and talons" belonging to the series "A World Preserved" is dedicated to birds of prey and the people who conduct active protection of these species. Guests of the episode Grzegorz Miśtal and Mateusz Damięcki accompany a group of bird watchers during monitoring action of nests of White-tailed eagle and ringing their chicks. Mateusz Damięcki, under the expert eye of ornithologists climbs on the branches of trees to look for birds' nests and give the audience the emotions associated with it. Another hero of the film is the Lesser spotted eagle. Together with foresters they will take action to recreate the meadows that were his ideal feeding ground. 3. Zwierzęta muraw kserotermicznych (z cyklu Tajemnice Świętokrzyskiej Przyrody) 34 Animals of xerothermic grasslands (from the series: Secrets of Swietokrzyska Nature) reż./dir. Bogusław Sępioł zdj./photo Bogusław Sępioł dźwięk/sound Bogusław Sępioł prod. Bogusław Sępioł Film jest opowieścią o kserotermicznych murawach regionu świętokrzyskiego. Murawy kserotermiczne są w Polsce namiastka stepów. Spotykamy je w najsuchszych miejscach i wypalonych słońcem stromych krawędziach dolin rzecznych. Żyją tu rzadkie gatunki zwierząt, które podziwiamy w filmie. The movie is the story of xerothermic grasslands region of Kielce. Xerothermic grasslands are poor substitute for steppes in Poland. We meet them in the driest places and arid steep areas of the river valleys.rare species of animals, which we admire in the film, live here.. 4. O lesie i wodzie 15 O lese o vode About Forest And Water reż./dir. Libor Spacek zdj./photo Kamila Antosova dźwięk/sound Jiri Gasiorovic prod. Escape to Nature Czechy/Czech Republic 17

18 Film łączy piękno lasu Karkonoskiego i znaczenie wody dla całej przyrody. Zestawienie zdjęć krajobrazów, środowiska wodnego oraz zwierząt żyjących wokół wody i w lesie podkreśla współzależności oraz kruchości całego ekosystemu. Sposób w jaki przedstawiono góry i życie ich mieszkańców oferuje widzowi nowe spojrzenie na wyjątkowość Parku Narodowego. The film brings the beauty of the Krkonose forest and the importance of water for the whole of nature. Linking shots of landscapes, aquatic environments and animals living around the water and in the woods emphasizes the interdependence and fragility of the entire ecosystem. Way of capturing the mountains and their life offers the viewer a new perspective on the uniqueness of the National Park. 5. Las Story 20 reż./dir. Dorota Adamkiewicz zdj./photo Tomasz Michałowski dźwięk/sound Łukasz Dekarz/Iwo Klimek prod. Dorota Adamkiewicz/ Joanna Łęska Forestfilm Dzięki ochronie gatunkowej wilków i stworzeniu ostoi dla tych zwierząt wzrosła ich populacja w zachodniej Polsce. Zachowanie wilków, ich sposoby porozumiewania się, opiekę nad młodymi śledzą, zainstalowane przez badaczy na drzewach foto- i videopułapki. Thanks to the protection of species of wolves and creating sanctuary for these animals, population of wolves has increased in western Poland. The behavior of wolves, their ways of "communication", taking care of cubs, are bieng tracked by photo and video traps installed on the trees by the researchers.. 6. Pasja złota i ognia 6 Une passion d'or et de feu A Passion of Gold and Fire reż./dir. Pins Sebastien zdj./photo Pins Sebastien dźwięk/sound Pins Sebastien prod. Pins Sebastien Belgia/Belgium Krótka, nostalgiczna opowieść o starym pszczelarzu i jego pasji, o obawach o przyszłość pszczelarstwa i pszczół tak niezbędnych nam do życia. A short, nostalgic story about an old beekeeper and his passions, the fears for the future of beekeeping and bees, which are so necessary for us to live. 7. Horyzont 22 Horisont Horizon reż./dir. Skule Eriksen 18

19 zdj./photo Skule Eriksen dźwięk/sound Oisteni Boassen prod. Lisbeth Dreyer Norwegia/Norway Horisont to film o falach; falach w otwartym krajobrazie nadmorskim, fale jak stada ptaków ślizgają się po kamiennych ogrodzeniach i polach, wieczne fale morza. Jest to poetycki film, inspirowany malarstwem i muzyką. Jest on hołdem dla nadmorskich krajobrazów i przypomina o znaczeniu ochrony tych krajobrazów w sposób, który pozwoli nam doświadczyć je jako szerokie, otwarte i różnorodne krajobrazy kulturowe. Horisont jest nakręcony w południowo-zachodniej Norwegii. Horisont is a film about waves; waves in the open coastal landscape, waves as the flocking birds slide above stone fences and fields, eternal waves of the sea. It is a poetic film, inspired by painting and music. The film is a tribute to the coastal landscape and a reminder of the importance of protecting these landscapes in ways that permit us to experience them as wide, open and diverse cultural landscapes. Horisont is filmed in Southwest Norway. IX pokaz konkursowy 15:15 17:45 9th Competition Viewing 3:15 p.m. 5:45 p.m. 1. Jezioro na morzu 44 Озеро в море A lake in the Sea reż./dir. Sergey Tsikhanovich zdj./photo Sergey Tsikhanovich/Nadezhda Dorofeeva/Vassiliy Vishnevsky dźwięk/sound Pavel Zavyalov/Nikolay Kulakov prod. LENNAUCHFILM studio Rosja/Russia Na jednej z licznych wysp Morza Białego kryje się małe jezioro. Jest tu zarówno cisza i spokój, jak i pełen życia świat sezonowych mieszkańców. Tu spędzają krótkie arktyczne lato liczne ptaki. Film jest pasjonującą opowieścią o życiu kaczek podgorzałek i ich sąsiadów. There is a small lake on one of the many islands in the White Sea. You can find both peace and silence and the lively world of seasonal residents there. Here spend a brief arctic summer numerous birds. The film is a fascinating story about the life of Ferruginous duck and their neighbors. 2. Arka 5 The Ark reż./dir. Olga Guse zdj./photo Olga Guse dźwięk/sound Olga Guse 19

20 prod. Svetlana Guseva Niemcy/Germany Zanieczyszczenie ziemi rośnie w zastraszającym tempie. Fantastyczne stworzenia, zwierzęta i ludzie starają się przetrwać w nowych warunkach. Z jednej strony, że cierpią z powodu zanieczyszczenia, z drugiej nadal unoszą się na falach społeczeństwa konsumpcyjnego. Film animowany, bez komentarza. Earth pollution is increasing at alarming speed. Fantastic creatures, animals and people try to survive in the new conditions. On the one hand, they suffer from pollution, on the other they continue to sail on the waves of the consumer society. An animated film, without commentary. 3. Żubry za płotem 24 Bison behind the fence reż./dir. Beata Hyży-Czołpińska zdj./photo Krzysztof Więckowski dźwięk/sound Piotr Dzienis prod. Telewizja Polska S. A. O/Białystok Mieszkaniec Teremisek znany publicysta i naukowiec Adam Wajrak opowiada o swoich fascynacjach Puszczą Białowieską, o jej specyfice w skali europejskiej, dynamice zjawisk przyrody, różnorodności gatunków zwierząt. Jego rytm życia wyznacza Puszcza. A resident of Teremisek, a known journalist and researcher Adam Wajrak talks about his fascination of Białowieża Forest, about it being apecial on the European scale, the dynamics of the phenomena of nature, the diversity of animal species. The Forest determins his rhythm of life. 4. Upadek natury 7 Decadence of Nature reż./dir. Olga Guse zdj./photo Olga Guse dźwięk/sound Olga Guse prod. Svetlana Guseva Niemcy/Germany Miasto jest na krawędzi wymarcia. Powietrze jest pełne smogu. Ostatnia roślina zwiędła. Główny bohater udaje się w podróż do magicznej wyspy w poszukiwaniu życia. Jak Noe, gromadzi różne magiczne zwierzęta, aby uratować swój świat... The city is on the brink of extinction. The air is filled with smog. The last plant has died. The main character goes on a journey to magic islands in search of life. Like Noah, he gathers together various magic animals to save his world 20

21 5. Szigetköz Delta Dunaju 52 Vad Szigetkoz - A szaratfoldi delta Szigetkoz - The Inland Delta of the River Danube reż./dir. Szabolcs Mosonyi zdj./photo Szabolcs Mosonyi dźwięk/sound Matyas Attila Merkaba prod. Erika Bagladi Węgry, Słowacja, Niemcy/Hungary, Slovakia, Germany W zachodnich obszarach Węgier życie przyspieszyło niemalże w każdym miejscu pojawiły się wiatraki, autostrady, wielkie miasta i parki przemysłowe. A jednak, coś się między nimi ukrywa. Jest to jest ogromny stożkowaty nawodniony teren z małymi wioskami, lasami i odnogami rzecznymi. Po jednej stronie tego regionu znajduje się dzisiejsza Szigetköz. Wypływający z Alp i Karpat Dunaj stworzył tę unikalna deltę w skali Europy. Przybywając na równinę rzeka załamała swoje szerokie odnogi, gdzie rozwinął się niezrównany świat fauny. W dzisiejszych czasach rzeka nie może swobodnie zmienić swojego toru, jak było to możliwe kiedyś. Decydująca zmiana nastąpiła około dwudziestu lat temu, kiedy przekierowano koryto rzeki i zbudowano elektrownię wodną w Gabcikovo. Widząc ucisk zabudowań w okolicy pytanie jest oczywiste: czy fauna jest w stanie zachować dawną obfitość? In the Western access areas to Hungary life had speeded up - there are wind-mills, motorways, big cities and industrial parks all over the place. Yet, something is hiding between them. This is an enormous cone-shaped alluvial deposit with tiny villages, forests, and river branches. On one side of this region is today s Szigetköz. Flowing out of the Alps and Carpathians the Danube River created this mouth of rhe river unique in Europe. Arriving at the plain the river broke into wide branches where unparalleled fauna developed. These days the river cannot change its course as freely as it used to in the old days. The decisive change came about some twenty years ago with the diversion of the river and the building of the hydroelectric plant of Gabcikovo. Seeing the grip of the built in surroundings the question is obvious: can the fauna preserve its former abundance? 6. ZAŁOGA EKO Na szlaku Natura Na polach Roztocza. 23 The ECO CREW. On the Trail Natura On the Roztocze fields. reż./dir. Marta Kądziela zdj./photo Andrzej Olichwier dźwięk/sound Piotr Bielawski prod. Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji Sztuki Wszytskie Załoga Eko bierze udział w rajdzie rowerowym na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Młodzi rajdowcy zwiedzają najciekawsze od strony przyrodniczej i kulturowej zakątki Parku, poznają metody gospodarowania na okolicznych polach i 21

22 łąkach zgodnie z zasadami ekologii. Eco crew takes part in the bike rally in the Roztocze National Park. Young racers visit its most interesting places from the natural and cultural point of view, they learn methods of farming the surrounding fields and meadows with accordance to the principles of ecology. X pokaz konkursowy 18:00 19:30 10th Competition Viewing 6:00 p.m. 7:30 p.m. 1. Zielony wszechświat 90 Das grune Wunder - Unser Wald The Green Universe reż./dir. Jan Haft zdj./photo Kay Ziesenhenne/ Jan Haft/Stephan Krasser dźwięk/sound Oliver Goertz prod. nautilusfilm GmbH Niemcy/Germany Głęboko w lesie znajdziemy magiczne i zaczarowane miejsca... dające nam wizję raju. Ale jest to etap, w którym walka o życie ciągle jest w toku, zawsze pozwalając najsilniejszym na zwycięstwo. To film, który został specjalnie nakręcony dla dużego ekranu, prowadzi przez najbardziej znane, najpiękniejsze i najbardziej zróżnicowane środowiska Europy Środkowej - Lasy. Opowieści o znanych gatunkach, a także portrety nieznanych osobników opowiedziano w stylu blue-chip. W końcu wszystko pasuje do siebie jak puzzle wyłaniając nową radykalną tezę ochrony przyrody. Deep in the forest we find magical and enchanted spots giving us a vision of paradise. But this is the stage where the fight for life is fought out, always letting the strongest win. This film, which was especially designed for the big screen, leads through the most famous, most beautiful and most diverse habitat of Central Europe The Forest. Stories of well-known species, as well as portraits of unknown specimens, are told in a blue-chip style. In the end everything fits together like a puzzle and a new and radical thesis of nature conservancy is revealed. 22

XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 16th Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival

XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 16th Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival XVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego 16th Włodzimierz Puchalski International Nature Film Festival ŚRODA/WEDNESDAY 17.06.2015 I pokaz konkursowy 11:30-13:45 1st

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ptasia Akademia PROGRAM

Ptasia Akademia PROGRAM Ptasia Akademia PROGRAM Kalendarz spotkań- wykładów Ptasiej Akademii (listopad 2015 - marzec 2016) 22 listopada 2015 Żołna i jej sąsiedzi reżyseria i zdjęcia Dariusz Siwierski Żołna smakosz os, motyli,

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW

Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW Konserwatorska i czynna ochrona przyrody Czym jest ochrona przyrody? dr Wiktor Kotowski Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW 1 Czym jest przyroda? wszystko czego nie stworzył człowiek (Wikipedia)

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie

Projekt realizowany przez: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część transgranicznego

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek.

Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek. Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek. Lasy te były bogate w zwierzynę. Żyły w nich tury, żubry, niedźwiedzie,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu: ZAJĘCIA EDUKACYJNE W EKOCENTRUM WROCŁAW Oferujemy czterogodzinne bezpłatne zajęcia terenowe prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Pszczoły a bioróżnorodność

Pszczoły a bioróżnorodność Pszczoły a bioróżnorodność Pod pojęciem różnorodności biologicznej kryje się niesłychane bogactwo i zróżnicowanie form życia występujących na Ziemi. Bioróżnorodność należy chronić, ponieważ każdy jej element

Bardziej szczegółowo

Dave: Hello and welcome to Linguacast elementary English podcasts. Dave: My name is Dave. Today we are going to talk about the natural environment.

Dave: Hello and welcome to Linguacast elementary English podcasts. Dave: My name is Dave. Today we are going to talk about the natural environment. English Elementary Science The natural environment Dave: Hello and welcome to Linguacast elementary English podcasts. Martyna: Dzień dobry. Dave: My name is Dave. Today we are going to talk about the natural

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV 16-21 sierpnia / 16th-21st August Czy praca opowiada (prawdziwą) historię? / Does the artwork tell (a true) story? Paweł Althamer Film, 2005, 1 47 Jacek Malinowski HalfAWomen 2000, 12 50 Wunderteam Przyczepa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

The use of aerial pictures in nature monitoring

The use of aerial pictures in nature monitoring ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 18 (2010), str. 403 408 Marcin Czerny Received: 5.05.2010 KRAMEKO sp. z o.o. Reviewed: 30.07.2010 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108 m.czerny@krameko.com.pl WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Warsaw, October 15-16, 2015 Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Paweł Franczak 1, Karolina Listwan-Franczak

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 co to takiego?

Natura 2000 co to takiego? Natura 2000 co to takiego? 1 2 Czy wiecie co to...? zespół organizmów o podobnej budowie gatunek podstawowa jednostka systematyczna wspólne pochodzenie (przodek) GATUNEK płodne potomstwo, podobne do rodziców

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16 13 18 września / 13th-18th September Czy kolor jest ważnym elementem pracy? / Is colour an important element In an artwork? Azorro Rodzina / Family,, 2004, 9 15 Wojciech Bąkowski Film mówiony 3 / Spoken

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

MONITORING LICZEBNOŚCI I ROZPRZESTRZENIENIE ŻUBRA W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE

MONITORING LICZEBNOŚCI I ROZPRZESTRZENIENIE ŻUBRA W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE MONITORING LICZEBNOŚCI I ROZPRZESTRZENIENIE ŻUBRA W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSCE RAFAŁ KOWALCZYK Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk Białowieża Rozmieszczenie dziko-żyjących populacji żubra w

Bardziej szczegółowo

KARKONOSZE THE GIANT MOUNTAINS. Zbigniew Kulik. Museum of Sport and Tourism Karpacz Dolny Śląsk Poland

KARKONOSZE THE GIANT MOUNTAINS. Zbigniew Kulik. Museum of Sport and Tourism Karpacz Dolny Śląsk Poland KARKONOSZE THE GIANT MOUNTAINS P H O T O G R A P H Y Zbigniew Kulik Museum of Sport and Tourism Karpacz Dolny Śląsk Poland THE GIANT MOUNTAINS It is a legendary region of The Ghost of the Mountains (Duch

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

How to translate Polygons

How to translate Polygons How to translate Polygons Translation procedure. 1) Open polygons.img in Imagine 2) Press F4 to open Memory Window 3) Find and edit tlumacz class, edit all the procedures (listed below) 4) Invent a new

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 57 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 57 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 57 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala lekcyjna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Przyjaciele Ziemi Temat zajęć: Park narodowy.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW Małgorzata Stępniewska MAES - Grupa Robocza UE ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (EU Working Group on Mapping and assessment of ecosystems and their services) European

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

www.harcerskanatura.eu PROJEKT

www.harcerskanatura.eu PROJEKT PROJEKT kampania edukacyjna dla dzieci i młodzieży 4 żywioły przyjaciele człowieka cykl konkursów w szkołach główna nagroda w konkursach wymiana dzieci i młodzieży między Partnerami projektu program edukacyjny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WSEZ DOLNOŚLĄSKIE PROVINCE

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 co to takiego?

Natura 2000 co to takiego? Natura 2000 co to takiego? 1 2 Czy wiecie co to...? zespół organizmów o podobnej budowie gatunek podstawowa jednostka systematyczna wspólne pochodzenie (przodek) GATUNEK płodne potomstwo, podobne do rodziców

Bardziej szczegółowo

Hiking trails. Drawieński Park Narodowy Hiking trails

Hiking trails. Drawieński Park Narodowy Hiking trails Wandering through the woods of Drawa Forest is the best way to know that area. Within the area of the Drawa National Park about 90 kilometres of walking trails have been set out that are available all

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo