Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 członek Polskiej IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY Katalog/catalogue XVII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa 17 th International Fair of Technologies for Foundry METAL 2011 KIELCE,

20 DEPUTY PRIME MINISTER MINISTER OF ECONOMY Waldemar Pawlak Warsaw, 29th July 2011 Mr Andrzej Mochoń PhD President, CEO Targi Kielce S.A. This is to inform that having considered your application I made the resolution to grant the honorary patronage of the Ministry of Economy to XVII International Fair of Technologies for Foundry METAL 2011 which will be held from 28th to 30th September 2011 in Kielce.

21 WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Pan dr Andrzej Mochoń Prezes Zarządu Targi Kielce S.A. Pragnę poinformować, iż po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem podjąłem decyzję o udzieleniu honorowego patronatu Ministerstwa Gospodarki XVII Międzynarodowym Targom Technologii dla Odlewnictwa METAL 2011 które zorganizowane zostaną w terminie września 2011 roku w Kielcach.

22 METAL as the annual discussion forum about the sector s future Recurrent disturbances in the international economy originate from the world of finance and politics, however they are able to annihilate the results of meticulous work of the industry sector. The optimism which has been observed in recent moths is the source of success and development of Polish foundry engineering, however this period ought to be used in order to be ready for more difficult times. The business sector trade fairs constitute a tool to measure the sector condition as well as its priority problems. The international trade fair METAL is universally recognised as such a barometer to the type and size of changes observed in Polish foundry engineering. Thus this is the place where foundry engineers from Poland and the neighbouring countries meet in order to discuss the modernisation possibilities to be introduced in their companies. The trade fair also creates a chance to demonstrate the significance and magnitude of this business sector. Promotion of the foundry engineering career is also of vital importance as it demonstrates the modern and interesting image of this profession. This problem has recently gained in importance; acquisition of young people who would be willing to start their professional career in foundry engineering is the prerequisite for the sector development. This problem has not been limited to Polish business sector only, for some time it has been addressed by European organisations which operate in this line of business. We are privileged as the technical studies in the field of foundry engineering, and particularly at the only Europe s university department solely dedicated to foundry engineering education (the Faculty of Foundry Engineering at the AGH University of Technology), generate a considerable interest among young people in Poland. This year is exceptionally rich when the anniversaries of the institutions which operate for the foundry engineering sector are concerned. The Faculty of Foundry Engineering has celebrated its 60th anniversary as an independent body in the structure of the AGH University of Technology, the Foundry Research Institute has operated for 65 years, the Technical Association of Polish Foundrymen has existed for 75 years. This creates a perfect opportunity to present the achievements as well as the present-day offer of these institutions as they are the indispensable elements of the business sector operation continuity and modernisation. Polish industry sector has taken up ambitious endeavours which are designed to strengthen its position as one of the most important sectors of economy in Europe. It has become our tradition that the METAL fair, the most important annual event in the world of foundry engineering, is the platform for substantial discussions. We hope that the international fair METAL 2011 will again break its records regarding the number of exhibitors and attendants as well as prove its significance in the development of foundry engineering in Poland. These few days the foundry engineering professionals spend together should bear fruit in the next few months and years and result in modernisation of this sector of industry, creation of a new system for professional training and development as well as lifelong education, cooperation of universities and research-development-implementation centres and all other bodies which facilitate the creation of the modern foundry engineering profession. Profesor Józef S. Suchy Dean of the Faculty of Foundry Engineering Honorary president of STOP The member of the board at the World Foundry Organization

23 Kraków, r. METAL dorocznym forum dyskusji o przyszłości branży Powtarzające się zaburzenia w gospodarce światowej mają swe źródła w świecie finansów i polityki lecz są w stanie skutecznie zniweczyć efekty rzetelnej pracy przemysłu. Optymizm ostatnich miesięcy pozwala nam cieszyć się sukcesami i rozwojem polskiego odlewnictwa ale warto wykorzystać ten czas także do przygotowania się na okres trudniejszy. Targi branżowe stanowią bardzo rzetelny miernik kondycji i problemów priorytetowych. Międzynarodowe targi METAL są, jak zazwyczaj, barometrem tych przemian w polskim odlewnictwie i ukazują ich skalę. Jest to więc miejsce, w którym spotykają się odlewnicy z Polski i krajów sąsiednich, aby poszukiwać możliwości modernizacji swoich przedsiębiorstw. Jest to także szansa na pokazanie rangi i skali tego sektora przemysłu. Nie bez znaczenia jest także aspekt promocji zawodu odlewnika, jako nowoczesnego i interesującego sposobu realizacji ambicji. Problem ten zaczyna urastać do najwyższej rangi. Pozyskiwanie młodych ludzi, którzy będą chcieli związać się zawodowo z odlewnictwem, staje się podstawowym warunkiem jego dalszego rozwoju. Nie jest to ważne jedynie w naszym przemyśle krajowym ale stanowi od pewnego czasu główny temat działań europejskich organizacji branżowych. Jesteśmy w wyjątkowo uprzywilejowanej sytuacji ze względu na ogromne zainteresowanie studiami technicznymi w specjalnościach odlewniczych, zwłaszcza na jedynym w Europie wydziale uniwersytetu technicznego kształcącym wyłącznie odlewników (Wydział Odlewnictwa AGH). Rok bieżący bogaty jest w jubileusze instytucji działających na rzecz odlewnictwa. Sześćdziesięciolecie samodzielnego działania w strukturze AGH świętował Wydział Odlewnictwa, 65 lat działa Instytut Odlewnictwa a Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich obchodzi 75 lecie swego istnienia. To świetna okazja do oceny dokonań i prezentacji aktualnej oferty tych instytucji, tak potrzebnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania i modernizacji przemysłu. Przemysł polski podejmuje obecnie ambitne zadania, które mogą ugruntować jego pozycję jako jednego z najważniejszych europejskich sektorów gospodarki. Stało się już tradycją, że miejscem merytorycznych dyskusji i rozmów na te tematy jest najważniejsze wydarzenie roku, jakim dla odlewników są Targi METAL. Można mieć nadzieję, że międzynarodowe targi METAL 2011 będą znów rekordowe pod względem liczby wystawców, zwiedzających ale także pod względem ich znaczenia dla rozwoju odlewnictwa w Polsce. Tych kilka dni spotkań ludzi pracujących w odlewnictwie polskim powinno skutkować w najbliższych miesiącach i latach modernizacją tego przemysłu, budowaniem nowoczesnego systemu doskonalenia zawodowego i kształcenia ustawicznego a także współpracą uczelni, placówek badawczo wdrożeniowych i innych podmiotów na rzecz tworzenia nowoczesnego zawodu odlewnika. Prof. Józef S. Suchy Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH prezes honorowy STOP, członek zarządu World Foundry Organization

24 Ladies and Gentlemen, Our Dear Guests! I have the honour of inviting you to participate in the fairs and exhibitions organised in 2011 in Targi Kielce. Another year when the centre has earned greater esteem and has risen in importance; and in turn our region has also benefited. I do believe that economic and tourist potentials of Świętokrzyskie Region will be recognised in our country and also abroad. Targi Kielce is a perfect example of the highest standards and world-class quality. The position of the leader in the exhibition sector and economic results prove that the organisation is very well managed and highly professional in its operations. Targi Kielce in its dynamic growth have become not only an international fair and exhibition venue but also an important conference centre. Large scale of Targi Kielce operations carried out in so many areas empowers us to be positive when projecting the future if Świętokrzyskie Voivodeship as an innovative region with strong economy. Continuous development of the centre s infrastructure and strategic investments planned for next years is much more than greater prestige. All these undertakings result in Targi Kielce becoming even more professional and comfortable place. The investments into new projects and constant of modernisation of the existing resources, over fifty exhibitions a year, attractive and diversified offer guarantee a world-class standard and high quality services. I believe that 2011 will be another successful year for Targi Kielce, the year of prominent exhibitions and outstanding financial results. I am convinced that Targi Kielce fairs and exhibitions will generate the interest of visitors, as each fair is an excellent opportunity to exchange experience and establish new business contacts. You are most welcome to visit Świętokrzyskie region, to rest and relax in its most picturesque parts. Inspired by magical moments spent here and by the beauty of our region you will crave to come back more often. I do hope you will establish many valuable contacts. Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski

25 Kielce, r. Szanowni Państwo, Drodzy Goście! Mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w targach i wystawach, organizowanych w 2011 roku przez Targi Kielce. To już kolejny rok, kiedy renoma i znaczenie tego ośrodka systematycznie wzrasta, a dzięki temu zyskuje również nasz region. Wierzę, że możliwości gospodarcze i atrakcje turystyczne Ziemi Świętokrzyskiej zostaną docenione w kraju i za granicą. Targi Kielce to wzorowy przykład najwyższych standardów i światowej jakości. Czołowa pozycja w branży i wynik ekonomiczny są potwierdzeniem doskonałego zarządzania i pełnej profesjonalizacji pracy. Dynamiczny rozwój Targów sprawił, że stały się one nie tylko międzynarodowym ośrodkiem wystawienniczym, ale również znaczącym centrum konferencyjnym. Obszar funkcjonowania Targów Kielce na tak wielu płaszczyznach uprawnia nas do pozytywnego myślenia o przyszłości województwa świętokrzyskiego jako o silnym ośrodku innowacyjnym i gospodarczym. Nieustannie rozbudowywana infrastruktura obiektów na terenie Ośrodka oraz perspektywiczne inwestycje na kolejne lata to nie tylko wzrastający prestiż, ale przede wszystkim profesjonalizm i komfort. Inwestycje w nowe projekty i modernizację istniejącej bazy, ponad pięćdziesiąt wystaw rocznie oraz bogata i różnorodna oferta to gwarancja światowych standardów i wysokiej jakości usług. Wierzę, że rok 2011 będzie kolejnym rokiem sukcesów Targów Kielce. Będą to z pewnością prestiżowe ekspozycje na najwyższym poziomie oraz doskonałe wyniki ekonomiczne. Jestem przekonana, że oferta wystawiennicza Targów spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających, jest to bowiem doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych. Zapraszam Państwa również do zwiedzenia Ziemi Świętokrzyskiej i wypoczynku w najbardziej jego malowniczych zakątkach. Spędzą tu Państwo wspaniałe chwile i urzeczeni pięknem naszego regionu zechcą powracać. Życzę nawiązania wielu owocnych kontaktów. Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski

26 You are the only one I love, my wonderful motherland. May you, the land created for us be blessed, may you support our weak souls, may you expand the littleness of our feelings; you beautiful, good, beloved Stefan Żeromski Ladies and Gentlemen, Let me introduce you Świętokrzyskie Province one of the most beautiful regions in Poland. This is the place where the tradition and modernity percolate each other, austere natural conditions create most amazing contrasts with excellent conditions for life and leisure. It has been seven years since Kielce became a region in the European Union. Owing to the fact that Poland has become a EU member state, our Voivodeship has been able to utilise different forms of financial support from EU structural funds mechanism. The financial support has enabled the local governments, public institutions and other authorised bodies to carry out investment project of different nature. The undertakings which have been completed in the recent years have brought about considerable changes in our Province. We have new roads and water supply systems. We can observe newly build or renovated cultural, sports and recreation facilities, tourist amenities and centres providing services in health protection. The Province can proudly boast about new stadiums, sports halls and public utility facilities such as schools, libraries or day care health centres. The investments which have been recently completed can be seen in towns and cities but also in smaller communes. Colleges and universities of our region have also made the best of the chance they have been given and created modern learning facilities. The region, owing to its unique geographical location, social and economic potentials, beautiful nature and great investment possibilities stands a good chance to become one of the most attractive regions of the country. This great potential of the region is also realized by Targi Kielce. Świętokrzyskie region is strongly associated with dynamically developing business tourism concentrated around Targi Kielce; the second largest player of Polish fair and exhibition industry (www.targikielce.pl) which enjoys a substantial share of the market. Targi Kielce started its operation in 1992 and the first exhibition organized in the centre was the International Defence Industry Exhibition MSPO. In the 90ties Kielce hosted just a few exhibitions a year. Now the fair calendar for 2011 is full of events! You are cordially invited to visit the friendly region of Świętokrzyskie province. You will experience positive attitude of local authorities and residents. We are convinced that if you visit us once you will long to visit us again. We believe that we will gain your trust which in turn will result in a long lasting relationship. If you are interested in professional activities of our office please visit our website www. sejmik.kielce.pl and use Wrota Świętokrzyskie (The Gates of Świętokrzyskie) portal www. wrota-swietokrzyskie.pl. Adam Jarubas Świętokrzyskie Voivodeship Marshal

27 Kielce, r. Ciebie jedną kocham cudowna, rodzinna ma ziemio. Bądź błogosławiona stworzona dla nas, abyś wspierała dusz naszych słabość, abyś powiększała uczuć małość: piękna, dobra, umiłowana. Stefan Żeromski Szanowni Państwo, Przedstawiam Państwu województwo świętokrzyskie - jeden z najpiękniejszych regionów Polski. To miejsce, gdzie tradycja i nowoczesność przenikają się na każdym kroku, a surowa przyroda i wyśmienite warunki do życia oraz wypoczynku tworzą najpiękniejsze kontrasty. Minęło 7 lat od kiedy Świętokrzyskie stało się regionem Unii Europejskiej. W związku z tym województwo korzystać mogło z różnych form wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych. Umożliwiło to samorządom, instytucjom publicznym oraz innym upoważnionym podmiotom realizację różnorodnych projektów inwestycyjnych. Zrealizowane w ciągu kilku ostatnich lat przedsięwzięcia doprowadziły do istotnych zmian w naszym województwie. Są tu nowe drogi, wodociągi i systemy kanalizacji. Można już zauważyć nowe lub zmodernizowane obiekty w kulturze, sporcie, rekreacji oraz te służące turystyce czy ochronie zdrowia. Województwo może pochwalić się nowymi stadionami, halami sportowymi oraz innymi obiektami użyteczności publicznej jak szkoły, biblioteki czy ośrodki zdrowia. Zakończone w ostatnim czasie inwestycje zauważalne są zarówno w miastach jak i najmniejszych gminach. Swoją szansę na rozwój wykorzystały też działające w województwie szkoły wyższe, tworząc nowoczesną bazę dydaktyczną. Region, dzięki swojemu położeniu geograficznemu, potencjałowi społeczno-gospodarczemu, pięknej przyrodzie i wielkich możliwościach inwestycyjnych, ma potencjalne warunki, by stać się jednym z najatrakcyjniejszych w kraju. Ten ogromny potencjał pomagają wykorzystać Targi Kielce. Ze Świętokrzyskim należy bowiem wiązać także dynamicznie rozwijającą się ofertę turystyki biznesowej, skupioną wokół Targów Kielce wicelidera polskiego rynku wystawienniczego (www.targikielce.pl) z kilkudziesięcioprocentowym udziałami w rynku. Targi Kielce rozpoczęły swoją działalność w 1992 roku, a pierwszymi targami zorganizowanymi w kieleckim ośrodku wystawienniczym był Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. W latach 90-tych w Kielcach odbywało się zaledwie kilka wystaw rocznie. Teraz w kalendarzu targów na 2011 rok jest ich kilkadziesiąt! Serdecznie zapraszamy w gościnne tereny województwa świętokrzyskiego, gdzie spotkacie się Państwo z życzliwością władz samorządowych i mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że kto raz nas odwiedzi, zechce tu wrócić. Wierzymy, że uda nam się zjednać Państwa zaufanie, co w efekcie zaowocuje trwałymi kontaktami. Wszystkich zainteresowanych pracą naszego urzędu zachęcam do odwiedzenia strony internetowej a także do korzystania z portalu Wrota Świętokrzyskie Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

28 KIELCE - CITY OF THE FUTURE Ladies and Gentlemen, Kielce is a modern, dynamically developing city which has effectively utilized the civilisation progress potentials of European Union membership. In recent years thanks to European Union funds and the investments into cultural centres, technical and sports infrastructure Kielce has become a truly friendly place for its inhabitants, tourists, entrepreneurs and disabled people. The city offers attractive real estate, professional services for business people and high standards of business environment services. Targi Kielce is the most rapidly developing exhibition centre in Poland. As the result Kielce has become a meeting place for the leading companies from Poland and abroad which represent different sectors of industry. Kielce is the place to conclude business contracts worth millions. Targi Kielce organise about 50 trade fairs a year, and among them MSPO International Defence Industry Exhibition, the fair which has gained international recognition, International Fair of Road Construction Industry AUTOSTRADA-POLSKA, and the fair which is known in all Europe the International Fair of Plastics and Rubber Processing PLASTPOL, International Fair of Technologies for Foundry METAL and the International Exhibition of Church Construction, Church Fittings and Furnishings and Religious Art SACROEXPO. We carefully take care of our rich, historic heritage whilst developing and becoming more modern. The heritage can be observed with every step you take when strolling around Kielce. The protected areas constitute as much as thirty percent of the city: nature reserves, landscape parks and water intakes. This is the place of rare geological attractions. Kielce is also the city which offers a wide diversity of cultural events, creates the possibility to visit exceptional, historic monuments, buildings and places and also to enjoy clean and fresh air. You are most welcome to visit the museums and galleries of Kielce and to experience the cultural life of the city. I do believe that your stay in Kielce will be an unforgettable experience full of lasting impressions. Wojciech Lubawski Kielce Mayor Town Hall, Rynek 1 Customer Service Office: tel. (041) , - 099, - 509

29 KIELCE - MIASTO Z PRZYSZŁOŚCIĄ Szanowni Państwo Kielce, r. Kielce to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto, które wykorzystało skok cywilizacyjny, jaki niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat, dzięki środkom unijnym, inwestowaniu w placówki kultury, infrastrukturę techniczną i sportową stały się przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów, biznesmenów oraz osób niepełnosprawnych. Miasto oferuje ciekawe nieruchomości, profesjonalną obsługę przedsiębiorców oraz wysoki standard usług około biznesowych. Dzięki najszybciej rozwijającym się w Polsce Targom Kielce, od lat stanowią miejsce spotkań największych firm krajowych i zagranicznych, reprezentujących różne dziedzin gospodarki oraz miejsce zawierania wielomilionowych kontraktów. Spółka organizuje rocznie blisko 50 imprez targowych, m.in. znany na całym świecie MSPO - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA POLSKA, znane w całej Europie Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL oraz Międzynarodową Wystawę Budownictwa i Wyposażenia kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Dążąc do nowoczesności, troskliwie pielęgnujemy bogate tradycje historyczne. Ich ślady zobaczyć można na każdym niemal kroku. Kielce to miasto, gdzie aż jedną trzecią stanowią obszary chronione: rezerwaty, parki krajobrazowe i ujęcia wody. To miejsce geologicznych osobliwości. To również miasto, w którym można skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, odwiedzić zabytkowe i wyjątkowe miejsca i pooddychać świeżym powietrzem. Polecam Państwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z interesującej oferty placówek kultury. Wierzę, że pobyt w Kielcach będzie niezapomnianym, pełnym wrażeń przeżyciem. Wojciech Lubawski Prezydent Kielc Urząd Miasta Kielce, Rynek 1 Biuro Obsługi Interesanta: tel. (041) , -099, -509

30 Ladies and Gentlemen, Welcome cordially to the 17th edition of. International Fair of Technologies for Foundry METAL and the exhibition held simultaneously the 10th International Fair of Aluminium & Technology, Materials and Non-Ferrous Metal Products ALUMINIUM & NONFERMET. Our meeting is one of the largest Poland s trade fairs devoted to foundry engineering and at the same time one of the most important events of this kind in Europe. The METAL fair brings together over 250 companies from all over the world more then half of them are foreign companies or their commercial agencies which operate in Poland. Over 3,000 square metres of exhibition space is the showcase for their offer. The branch range of the fair, which is really extensive and comprehensive, is the answer to the trade fair exhibitors and visitors demands; thus they will be able to find here everything what is necessary for foundry engineering. A few hundred exhibition stands of the companies from all over the world are the showcase for specialised machines and appliances for foundry and non ferrous metal industries, pressure foundry furnaces, casting machine tools but not only; there are also smaller hand and machine tools and software for foundry and casting houses. The exhibitors also puts on display raw materials, components and materials used in metallurgical processes, pressure casts of aluminium, magnesium or zinc. This year s holiday of foundry engineering in Kielce is also complemented with business sector conferences, and among them The Solidification and Crystallization of Metals or the symposium on Crystalline Silica NEPSI. The METAL fair is UFI associated event; UFI The Global Association of the Exhibition Industry associates the most prestigious fair events in the world. The UFI membership is the proof of the international status of the METAL fair, it attests to its high organisational standards and proper promotion; the membership also guarantees that the fair is attended by the exhibitors and visitors from all over the world. The trade fairs held in the Eastern part of the European Union makes it a perfect platform for experience exchange and promotion of cooperation between companies from East and West. The METAL exhibition co-organizers are the Foundry Chamber of Commerce, the Technical Association of Polish Foundrymen and Foundry Research Institute. The ALUMINIUM & NONFERMET fair has been created in conjunction with the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice. We do our best to host the exhibitions in the best possible venue and conditions. The Targi Kielce infrastructure comprises not only the most modern exhibition hall in Poland, the E pavilion which was put into operation just a year ago but also 6 other fully equipped exhibition halls which are at your disposal. For the last few months the area around the exhibition halls has been a busy construction site the new Congress Centre is being built here. Owing to non-standard solutions the Centre will serve numerous functions. Mobile walls and a movable auditorium will make it possible to organize both the major events like congresses, concerts, conferences and also smaller seminars or cosy atmosphere exhibitions and vernissages. The building has been designed to host over 1000 people, the building will also comprise an underground parking lot. One of the construction elements of the Congress Centre building will be a 57 metre high viewing tower with a banquet room. You are most welcome to visit the exhibition, become familiar with the novelties put on display here as well as to attend the business sector meetings and conferences. I wish you enter into profitable business relations and gain positive impressions during your visit to Targi Kielce. Yours sincerely, Andrzej Mochoń PhD President, CEO kielce Trade Fairs

31 Szanowni Państwo, Kielce, r. Serdecznie witam Państwa na XVII edycji Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL oraz na odbywających się równolegle X Międzynarodowych Targach Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM&NONFERMET. Nasze spotkanie to największa impreza targowa w Polsce poświęcona branży odlewniczej i jedna z najważniejszych tego typu wystaw w Europie. Targi METAL to ponad 250 firm z krajów całego świata - więcej niż połowa z nich to firmy zagraniczne lub ich przedstawicielstwa handlowe w Polsce prezentujące swoje oferty w tym roku na powierzchni blisko 3000 metrów kwadratowych. Zakres branżowy targów, będący odpowiedzią na oczekiwania zarówno wystawców jak i zwiedzających, jest bardzo szeroki i obejmuje wszystko to, co niezbędne w odlewnictwie. Na stoiskach kilkuset firm z całego świata nie zabraknie nie tylko specjalistycznych maszyn i urządzeń dla przemysłu odlewniczego i metali nieżelaznych, pieców dla odlewnictwa ciśnieniowego, czy obrabiarek do obróbki odlewów, ale również znajdą się na nich drobne narzędzia oraz oprogramowania dla odlewni. Wystawcy zaprezentują także surowce, komponenty i materiały stosowane do procesów metalurgicznych, odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium, magnezu czy cynku. Tegoroczne święto branży odlewniczej w Kielcach wzbogacą także branżowe konferencje. m.in. Krzepnięcie i krystalizacja metali czy sympozjum nt. Krzemionki Krystalicznej NEPSI. Targi METAL należą do UFI Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego zrzeszającego najbardziej prestiżowe imprezy targowe na świecie. Członkostwo w UFI jest potwierdzeniem międzynarodowego statusu targów METAL, świadczy też o wysokim standardzie organizacyjnym, dobrej promocji imprezy i gwarantuje obecność wystawców i zwiedzających z całego świata. Lokalizacja wystawy we wschodniej części Unii Europejskiej powoduje, że targi te stanowią doskonałą platformę wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między firmami ze Wschodu i Zachodu. Współorganizatorami wystawy są Odlewnicza Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Instytut Odlewnictwa natomiast targi ALUMINIUM & NONFERMET współtworzone są przy pomocy Instytutu Metali Nieżelaznych z Gliwic. Ze swej strony dokładamy wszelkich starań, by nasze wystawy mogły odbywać się w jak najlepszych warunkach i okolicznościach. Infrastruktura Targów Kielce to nie tylko najnowocześniejsza w Polsce hala wystawiennicza, pawilon E - nowa, funkcjonująca od roku ale także 6 w pełni wyposażonych pawilonów wystawowych, które oddajemy do Państwa dyspozycji. Od kilku miesięcy teren wokół hal wstawienniczych to miejsce kolejnych intensywnych prac budowalnych powstające tu Centrum Kongresowe dzięki niestandardowym rozwiązaniom będzie spełniało wiele funkcji. Mobilne ściany i ruchoma widownia pozwolą na organizację zarówno dużych wydarzeń jak kongresy, koncerty, czy konferencje oraz mniejszych seminariów, po kameralne wystawy i wernisaże. Obiekt pomieści ponad 1000 osób, w jego podziemiach budowany jest wielopoziomowy parking. Jednym z elementów budynku kongresowego będzie także 57-metrowa wieża widokowa z salą bankietową. Zapraszam Państwa do zwiedzenia ekspozycji, do zapoznania się z prezentowanymi nowościami i wzięcia udziału w branżowych spotkaniach i konferencjach, życząc równocześnie nawiązania udanych relacji biznesowych oraz pozytywnych wrażeń z pobytu w Targach Kielce. Z poważaniem dr Andrzej Mochoń Prezes Zarządu Targi Kielce

32 METAL - meeting of the best ones. Poland s largest exhibition dedicated to this industry, in addition to being a major event of this kind in Central and Eastern Europe - the International Fair of Technologies for Foundry METAL. This year the exhibition pavilions of Targi Kielce will be the 16th edition METAL fair. Since 1995, this fair has been attracting the largest players on the market. The METAL fair, whose history started a few years ago with just tens of exhibitors, mainly domestic ones, participating in it, has now become a European-level event. Each year Kielce attracts companies from all over the world, which put on display their

33 METAL - spotkanie najlepszych. Największa w Polsce i jedna z najważniejszych wystaw tej branży w Europie Środkowowschodniej - Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL. W pawilonach Targów Kielce w tym roku odbędzie się już szesnasta edycja tych targów. Od 1995 roku wystawa skupia liderów branży. Wystawa METAL, która zaczynała przed laty swoją karierę od kilkudziesięciu wystawców, głównie krajowych, dziś jest imprezą na skalę europejską. Co roku do Kielc zjeżdżają firmy z całego świata prezentujące najnowsze dokonania m.in. w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń odlewniczych,

34 latest achievements in fields such as designing and producing foundry equipment, state-of-the-art moulding and core machines, equipment for the preparation of moulding sand, pressure die-casting equipment, furnaces and charge materials, equipment for pouring moulds; iron, steel and non-ferrous metal castings; equipment used for cleaning, welding and finishing casting surfaces. There are also services offered by institutions, institutes, associations, research and development centres, as well as trade publications. Every year, in addition to our exhibitors from: Austria, Belgium, Bulgaria, China, Czech Republic, Espania, France, Germany, Iran, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Netherlands, Norway, Poland, Scotland, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom and USA we host foremost professionals representing various

35 supernowoczesne maszyny formierskie i rdzeniarskie, urządzenia do sporządzania mas formierskich, maszyny do odlewania pod ciśnieniem, piece i materiały wsadowe, maszyny i sprzęt do zalewania form, odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów metali nieżelaznych, urządzenia i materiały do oczyszczania, spawania i wykańczania powierzchni odlewów. Swoje oferty prezentują także instytucje, instytuty, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, wydawnictwa branżowe. Co roku, oprócz wystawców z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Iranu, Lichtenszteinu, Litwy, Luksemburgu, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch, gościmy imponujące grono specjalistów z różnych branż z całego świata. Tu mają najlepszą w roku okazję nie tylko poznać

36 industries from all over the world. It is here that they have the best annual opportunity to become acquainted not only with a whole spectrum of the latest achievements in the field of foundry but also to establish co-operation with the best companies. METAL is also a place of meetings and debates, with conferences and company presentations accompanying them each year. The METAL fair enjoys membership of the UFI (Union des Foires Internationales - Global Association of the Exhibition Industry), the elite organization bringing together the world s most prestigious fair events. Its membership of the UFI testifies to METAL being recognized internationally, as well as reflecting its high organizational standards, effective promotion, and guaranteeing attendance of exhibitors and visitors - foundry professionals - from across the

37 pełną gamę najnowszych dokonań odlewnictwa, ale i nawiązać współpracę z najlepszymi firmami. Targi METAL to także miejsce spotkań i dyskusji, co roku towarzyszą im konferencje i prezentacje firm. Wystawa METAL należy do UFI (Union des Foires Internationales - Związku Targów Międzynarodowych), elitarnego stowarzyszenia zrzeszającego najbardziej prestiżowe imprezy targowe na świecie. Członkostwo w UFI jest potwierdzeniem międzynarodowego statusu targów METAL. Świadczy też o wysokim standardzie organizacyjnym, dobrej promocji imprezy i gwarantuje obecność międzynarodowego grona wystawców i zwiedzających - specjalistów z branży odlewniczej. Kielce, leżące w środkowowschodniej Polsce promowane są jako miejsce spotkania firm ze wschodu i zachodu. Miej-

38 world. Situated in the south-eastern part of Poland, Kielce is highlighted as a place for meetings held by companies from the East and from the West. A place where exhibitors representing the old member states of the European Union can establish profitable business contacts with companies from Ukraine, Belarus and Russia. A place well worth visiting. Invaluable assistance in the organization of the METAL fair has for many years been provided by the Foundry Economic Chamber in Cracow - member CAEF (Commitee of Association of European Foundries), the Polish Foundrymen s Technical Association, and the Foundry Research Institute in Cracow, which make up the Polish Foundry Centre with its seat in Cracow. Major events held in recent years include the following: for the first time Kielce hosted

39 sce gdzie wystawcy ze starej Unii mogą nawiązać korzystne kontakty handlowe z firmami z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Miejsce gdzie warto i należy być. Od wielu lat nieocenioną pomocą w organizacji targów METAL służą Odlewnicza Izba Gospodarcza z Krakowa - obecnie członek CAEF-u - Europejskiego Komitetu Stowarzyszeń Odlewniczych, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Instytut Odlewnictwa z Krakowa, tworzące Centrum Polskiego Odlewnictwa w Krakowie. Ważniejsze wydarzenia ostatnich lat to: zorganizowany po raz pierwszy w Kielcach Kongres Polskiego Odlewnictwa z udziałem zaproszonych gości zagranicznych zorganizowana wspólnie z CAEF (Commitee of Association of European Foundries) - Europejski Komitet Stowarzyszeń Odlewniczych - międzynarodowa konferencja Bilans

40 the Polish Foundry Congress attended by invited guests a conference The Opening Balance - Europe s Foundry Industry the Current Situation and Prospects for Development organized in cooperation with the CAEF (Committee of the Association of European Foundries). METAL is annually accompanied by the International Scientific Conference on Solidification and Crystallization of Metals, organized by the Foundry Department of the Silesian University in Gliwice conference THE ROUND TABLE - Forum East-West, organized by the Polish Foundrymen s Technical Association, the Foundry Economic Chamber, and the Foundry Research Institute, with Vice-president of the Committee of the Association of European Foundries, Arnold Kawlath, being a key speaker. An important event accompanying that METAL was

41 otwarcia - europejski przemysł odlewniczy stan aktualny i perspektywy rozwoju konferencja OKRĄGŁY STÓŁ - Forum Wschód - Zachód, organizowana przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Odlewniczą Izbę Gospodarczą, Instytut Odlewnictwa. Jednym z prelegentów był wiceprezydent Europejskiego Komitetu Stowarzyszeń Odlewniczych, Arnold Kawlath. Ważnym wydarzeniem tej edycji targów METAL była unikatowa Statystyczna Prezentacja Roczna na temat Ocena stanu polskiego odlewnictwa na tle rynku globalnego, organizowana przez Instytut Odlewnictwa. Prezentacja zawierała pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące kondycji polskiego odlewnictwa pierwszy jubileusz - 10-lecie targów METAL i wręczenie okolicznościowych statuetek dla firm i instytucji związanych z targami

42 a unique Annual Statistical Presentation on The Assessment of the State of Polish Foundry in the Context of the Global Market, organized by the Foundry Research Institute. What was new in that presentation was a comprehensive analysis of the situation in the Polish foundry industry the 10th anniversary of the METAL fair - with special statuettes being presented to companies and institutions cooperating with the METAL fair since its beginning in presentation of the largest foundry machines yet produced (34 tons). International meeting of foundry magazine editors, attended by editors of magazines and portals specializing in the foundry industry from 7 countries - Poland, the Czech Republic, Russia, Romania, Germany, Great Britain, and Italy. The total number of exhibitors from all over the world, which were brought together by the International Fair of Technologies for Foundry METAL in the period of 16 years, amounts to 10,000, in addition to tens of trade conferences, hundreds of concluded contracts and over 30,000 visitors. In 16 years, METAL has become a major and significant event, which is well worth visiting.

43 METAL od pierwszej edycji w 1995 roku prezentacja największej jak do tej pory maszyny odlewniczej (34 tony). Międzynarodowe spotkanie redaktorów czasopism odlewniczych. W spotkaniu wzięli udział wzięli redaktorzy magazynów i portali poświęconych branży odlewniczej z 7 krajów - Polski, Czech, Rosji, Rumunii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Co roku targom METAL towarzyszy Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i Krystalizacja Metali. Konferencję organizuje: Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W sumie przez 16 lat Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL to blisko wystawców z całego świata, kilkadziesiąt specjalistycznych konferencji, setki podpisanych kontraktów i ponad zwiedzających. W ciągu 16 lat targi METAL stały się znaczącą i ważną imprezą, na którą warto przyjechać, na której warto być.

44 XVII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL , Kielce Zapraszamy na największe targi odlewnictwa w środkowo-wschodniej Europie. Targi METAL są największą imprezą targową w Polsce, poświęconą branży odlewniczej i jedną z najważniejszych tego typu w Europie. Nasi wystawcy: 270 firm z 21 krajów, ponad połowa firm to firmy zagraniczne lub ich przedstawicielstwa handlowe w Polsce m 2 netto powierzchni wystawienniczej ponad 100 maszyn i urządzeń dla odlewnictwa eksponowanych na stoiskach ponad 90% firm potwierdziło swój udział w kolejnej edycji targów Zwiedzający i goście targowi: ponad zarejestrowanych specjalistów i dziennikarzy z 10 krajów, wśród gości zagranicznych najliczniej reprezentowane były: Ukraina, Rosja, Czechy oraz Niemcy ponad 90% zwiedzających to dyrektorzy odlewni, kierownicy działów produkcji, marketingu i biur projektowych, co roku gościmy delegacje zagraniczne szefów firm odlewniczych, m.in. z Rosji i Ukrainy Prestiż wystawy: Kieleckie targi METAL należą do UFI - Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego zrzeszającego najbardziej prestiżowe imprezy targowe na świecie. Członkostwo w UFI jest potwierdzeniem międzynarodowego statusu targów METAL, świadczy też o wysokim standardzie organizacyjnym, dobrej promocji imprezy i gwarantuje obecność wystawców i zwiedzających z całego świata. Marka targów Metal budowana jest w oparciu o zadowolenie naszych klientów. Wskazują oni na wysoki poziom świadczonych usług i co najważniejsze - umiarkowane ceny. Myślisz o przyszłości firmy? - Tu warto być! Współorganizatorzy / Co-organiser: Odlewnicza Izba Gospodarcza Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich Instytut Odlewnictwa Patronat Medialny / Press patronage: PRZEGLĄD ODLEWNICTWA - wydawnictwo STOP-u

45 17th International Fair of Technologies for Foundry METAL , Kielce, Poland We invite you to the leading founding fair in Central-Eastern Europe The METAL fairs are the largest fair event in Poland devoted to the founding industry and one of the leading events of this kind in Europe. Our exhibitors: 270 companies from 21 countries, over half of them foreign companies or their trade representatives in Poland over 90% of last year s exhibitors have confirmed that they will be taking part in the next fair 2,800 m 2 net of exhibition space over 100 machines and appliances used in founding displayed on the stands Visitors and guests at the fair: over registered specialists or industry journalists from 10 countries amongst foreign guests the most numerous were from the Ukraine, Russia, the Czech Republic and Germany over 90% of the visitors were the directors of foundries, or heads of production, marketing and project offices every year we host delegations of company directors, including from Byelorussia, the Ukraine and Russia. The fair s prestige Kielce s METAL fair belongs to UFI - The Global Association of the Exhibition Industry, which unites the most prestigious fair events in the world. Membership of UFI confirms the international status of our exhibition, testifies to the high standard of organisation and good promotion of the event and guarantees the presence of exhibitors and visitors from the whole world. The METAL brand is built based on the satisfaction of our clients. They point to the high standard of services delivered and most importantly - the reasonable prices. IT IS WORTH BEING HERE IMPORTANT CHANGES AND LARGE INVESMENTS ARE DISCUSSED AT OUR FAIRS! Supported by: Foundry Economic Chamber (Poland) Polish Foundrymen s Technical Association (Poland) Foundry Research Institute (Poland) Press patronage: FOUNDRY REVIEW - published by STOP Information and pictures: Contact in United Kingdom: INTEC Export Intelligence The Priory, Syresham Gardens, Haywards Heath, West Sussex, RH16 3LB, United Kingdom James FLETCHER / Guy ROGERS: phone ext. 204, fax ,

46 17. Internationale Messe der Technologie für Gießereitechnik METAL , Kielce, Polen Wir laden Sie zu der in Mittelosteuropa führenden Gießereifachmesse ein. Die Messe METAL ist die größte Messeveranstaltung für Gießereitechnik in Polen und eins der Spitzenereignisse dieser Art in Europa. Unsere Aussteller: 270 Firmen aus 21 Ländern, von denen über die Hälfte ausländische Firmen oder deren polnische Handelsniederlassungen darstellen über 90% Aussteller vom Vorjahr haben ihre Teilnahme an der folgenden Kielce Messe bestätigt die Ausstellungsfläche beträgt m² netto über 100 Maschinen und Anlagen für Gießereitechnik wurden an den Messeständen ausgestellt Besucher und Messegäste: über eingetragene Fachleute und Branchenjournalisten aus 10 Ländern unter den ausländischen Gästen waren die Ukraine, Russland, Tschechien und Deutschland am zahlreichsten vertreten über 90% Besucher sind Gießerei-, Produktions-, Marketing- und Projektbüroleiter jedes Jahr besuchen uns ausländische Delegationen von Gießereileitern unter anderem aus Weißrussland, aus der Ukraine und Russland. Messeprofil: Die Kielce Messe METAL gehören zu UFI, zu der Vereinigung der weltweit führenden Messeveranstalter und Messegeländerbesitzer, die die weltanerkannten Messeveranstaltungen zusammenschließt. Die UFI - Mitgliedschaft bestätigt den internationalen Rang unserer Ausstellung und zeugt auch von deren hohem Organisationsstandard sowie von einer guten Werbung für unsere Veranstaltung. Sie stellt auch die Teilnahme von Ausstellern und Besuchern aus aller Welt sicher. Die Messemarke Metal wird anhand der Kundenzufriedenheit aufgebaut. Unsere Kunden weisen auf die hohe Qualität der erbrachten Leistungen und vor allem auf die angemessenen Preise hin. DENKST DU AN DIE ZUKUNFT? - ES LOHNT SICH HIER DA ZU SEIN! Mitveranstalter: Wirtschaftskammer für Gießereitechnik Verein Polnischer Gießereifachleute Institut für Gießereitechnik Medienpatronat: PRZEGLĄD ODLEWNICTWA (übersicht Gießereitechnik), der Verlag STOP Vollständige Informationen und Anmeldeformulare können Sie unter auffordern. Informationen und Anmeldung: Kielce Messe Vertreter für DEUTSCHLAND Von Hagen Gmbh, Westerholz 8, DE Blomberg, Deutschland Kielce Messe Vertreter für ÖSTERREICH und die SCHWEIZ Mr. Ivo Dürr, IVO DÜRR INTERNATIONAL Messe / Agentur / Organisation / Consulting Repräsentanz internationaler Messeplätze Laudongasse 8/15, AT-1080 Wien, Austria phone , fax

47 17 Fiera Internationale della Technologie per la Fonderie METAL , Kielce, Polonia Vi invitiamo alla fiera leader nel settore di arte e tecnica di fusione nell Europa centrale est. La Fiera METAL e la piu grande esposizione fieristica in Polonia dedicata al settore di arte e tecnica di fusione e una delle manifestazioni leader di questo tipo nell Europa. Nostri Espositori: 270 societa da 21 paesi di cui oltre la meta sono le societa straniere o le loro rappresentanze commerciali in Polonia oltre il 90% degli espositori dell anno scorso ha confermato la propria partecipazione nella edizione successiva della fiera m 2 netti della superficie d esposizione oltre 100 macchine ed impianti per l industria di fusione esposti negli stand Visitatori e ospiti di fiera: oltre specialisti registrati e giornalisti di settore da 10 paesi tra gli ospiti stranieri i piu rappresentati provenivano dall Ucraina, dalla Russia, dalla Repubblica Ceca e dalla Germania oltre il 90% dei visitatori sono direttori delle fonderie, responsabili dei reparti di produzione, di marketing e degli studi di progettazione ogni anno accogliamo le delegazioni straniere dei responsabili delle aziende del settore di fusione, tra l altro dalla Bielorussia, dall Ucraina e dalla Russia Prestigio dell esposizione: La Fiera di Kielce METAL fa parte della UFI - Associazione Internazionale dell Industria Fieristica alla quale appartengono le piu prestigiose esposizioni fieristiche nel mondo. Il membership nell UFI comprova lo status internazionale della nostra esposizione ed e una prova dell alto standard organizzativo e di una buona promozione della manifestazione il che garantisce la presenza degli espositori e dei visitatori di tutto il mondo. Il marchio della fiera Metal e stato creato in base alla soddisfazione dei nostri clienti. Questi ultimi indicano l alto livello dei servizi prestati e cio che e il piu importante - i prezzi modici. QUI VALE LA PENA DI ESSERE PRESENTI. NELLA NOSTRA FIERA SI PARLA DEI CAMBIAMENTI IMPORTANTI E DEI GRANDI INVESTIMENTI! Tra gli organizzatori: Camera di Economia per l Industria di Fusione Associazione Tecnica dei Fonditori Polacchi Istituto di Arte e Tecnica di Fusione Patronato di stampa / Press patronage: PRZEGLĄD ODLEWNICTWA (Rassegna dell industria di fusione) - edizione della Associazione Tecnica dei Fonditori Polacchi Informations, photos et demandes:

48 Foires Internationales de la Technologie pour la Fonderie METAL , Kielce, Pologne Les plus grandes foires internationales de la branche de la fonderie en Pologne Les Foires METAL font la plus grande manifestation commerciale en Pologne, consacrée à la branche de la fonderie et une de plus importantes de ce type en Europe. Les Foires sont présidées par Monsieur le Professeur Jozef Szczepan Suchy Président de l Association Technique des Fondeurs Polonais. Les Foires METAL sont organisées depuis 1995 au Centre d Exposition à Kielce et regroupent de plus en plus exposants, tant de la Pologne, que de l étrangère. Débutant avec les 75 firmes de 2 pays en 1995, ils accueillent en 2010 plus que 270 firmes de 21 pays sur la surface env m². L année passée presque 100 firmes étrangères ont représentée des pays tels, que : l Autriche, la Belgique, la République Tchèque, la Finlande, la France, l Espagne, les Pays Bas, la Canada, l Allemagne, la Norvège, la Slovenie, la Suisse, la Turquie, les EU, la Grande Bretagne, l Italie et la Pologne. Chaque année les foires sont visitées par quelques milles des spécialistes de la branche de la fonderie et des clients intéressés d application des produits de la fonderie dans différentes branches de l économie. Le Centre de la Fonderie Polonaise, rassemblant la Chambre Economique de la Fonderie, l Association Technique des Fondeurs Polonais et l Institut de la Recherche sur la Fonderie est le co-organisateur des Foires Internationales METAL. Le Patronat de la Presse est assuré par l édition «Przegląd Odlewnictwa» - périodique de la branche de l Association Technique des Fondeurs Polonais. En tant qu une des cinq manifestations commerciales en Pologne les foires METAL ont l honneur d appartenir à l UFI (l Union des Foires Internationales), l association élitaire qui regroupe les plus prestigieuses manifestations commerciales au monde. Devenir le membre de l UFI fait confirmer le statut des foires METAL en tant que l internationales, et témoigne que le standard d organisation est supérieur, que la promotion de la manifestation est parfaite, et que la présence des exposants étrangers et celle des visiteurs spécialistes de la branche de la fonderie sont assurés. Informations, photos et demandes:

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

VIII Polish Outsourcing Forum Indie 2013 Poland - Your next move Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA

XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 10-13.05.2011 Kielce Gancarz Waldemar Pych Dawid W skrócie o targach AUTOSTRADA-POLSKA - Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego - największa

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia W sosnowieckim Expo Silesia 7 listopada br. zakończyły się trzy imprezy o charakterze przemysłowym: Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych,

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego - 1 - ŚWIAT Tendencje w

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Projekt i Sieć AutoNet

Projekt i Sieć AutoNet Projekt i Sieć AutoNet www.autonet-central.eu Konferencja InvestExpo Business Meeting Wrocław 12.10.2011 Geneza projektu: - W marcu 2010 roku Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wspólnie z partnerami

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 Hotel Orbis Prosna 5 apartamentów 40 pokojów 1 os. 58 pokojów 2 os. sale wielofunkcyjne dla ok. 200 os. restauracja dla 70 os. klub nocny

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie:

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej

Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Targowy komfort Nowy ośrodek targowy w aglomeracji śląskiej Expo Silesia to nowoczesne Centrum Wystawiennicze w największej polskiej aglomeracji przemysłowej. Dysponujemy 13,5 tysiąca m 2 powierzchni ekspozycyjnej

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo