Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 członek Polskiej IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY Katalog/catalogue XVII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa 17 th International Fair of Technologies for Foundry METAL 2011 KIELCE,

20 DEPUTY PRIME MINISTER MINISTER OF ECONOMY Waldemar Pawlak Warsaw, 29th July 2011 Mr Andrzej Mochoń PhD President, CEO Targi Kielce S.A. This is to inform that having considered your application I made the resolution to grant the honorary patronage of the Ministry of Economy to XVII International Fair of Technologies for Foundry METAL 2011 which will be held from 28th to 30th September 2011 in Kielce.

21 WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Pan dr Andrzej Mochoń Prezes Zarządu Targi Kielce S.A. Pragnę poinformować, iż po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem podjąłem decyzję o udzieleniu honorowego patronatu Ministerstwa Gospodarki XVII Międzynarodowym Targom Technologii dla Odlewnictwa METAL 2011 które zorganizowane zostaną w terminie września 2011 roku w Kielcach.

22 METAL as the annual discussion forum about the sector s future Recurrent disturbances in the international economy originate from the world of finance and politics, however they are able to annihilate the results of meticulous work of the industry sector. The optimism which has been observed in recent moths is the source of success and development of Polish foundry engineering, however this period ought to be used in order to be ready for more difficult times. The business sector trade fairs constitute a tool to measure the sector condition as well as its priority problems. The international trade fair METAL is universally recognised as such a barometer to the type and size of changes observed in Polish foundry engineering. Thus this is the place where foundry engineers from Poland and the neighbouring countries meet in order to discuss the modernisation possibilities to be introduced in their companies. The trade fair also creates a chance to demonstrate the significance and magnitude of this business sector. Promotion of the foundry engineering career is also of vital importance as it demonstrates the modern and interesting image of this profession. This problem has recently gained in importance; acquisition of young people who would be willing to start their professional career in foundry engineering is the prerequisite for the sector development. This problem has not been limited to Polish business sector only, for some time it has been addressed by European organisations which operate in this line of business. We are privileged as the technical studies in the field of foundry engineering, and particularly at the only Europe s university department solely dedicated to foundry engineering education (the Faculty of Foundry Engineering at the AGH University of Technology), generate a considerable interest among young people in Poland. This year is exceptionally rich when the anniversaries of the institutions which operate for the foundry engineering sector are concerned. The Faculty of Foundry Engineering has celebrated its 60th anniversary as an independent body in the structure of the AGH University of Technology, the Foundry Research Institute has operated for 65 years, the Technical Association of Polish Foundrymen has existed for 75 years. This creates a perfect opportunity to present the achievements as well as the present-day offer of these institutions as they are the indispensable elements of the business sector operation continuity and modernisation. Polish industry sector has taken up ambitious endeavours which are designed to strengthen its position as one of the most important sectors of economy in Europe. It has become our tradition that the METAL fair, the most important annual event in the world of foundry engineering, is the platform for substantial discussions. We hope that the international fair METAL 2011 will again break its records regarding the number of exhibitors and attendants as well as prove its significance in the development of foundry engineering in Poland. These few days the foundry engineering professionals spend together should bear fruit in the next few months and years and result in modernisation of this sector of industry, creation of a new system for professional training and development as well as lifelong education, cooperation of universities and research-development-implementation centres and all other bodies which facilitate the creation of the modern foundry engineering profession. Profesor Józef S. Suchy Dean of the Faculty of Foundry Engineering Honorary president of STOP The member of the board at the World Foundry Organization

23 Kraków, r. METAL dorocznym forum dyskusji o przyszłości branży Powtarzające się zaburzenia w gospodarce światowej mają swe źródła w świecie finansów i polityki lecz są w stanie skutecznie zniweczyć efekty rzetelnej pracy przemysłu. Optymizm ostatnich miesięcy pozwala nam cieszyć się sukcesami i rozwojem polskiego odlewnictwa ale warto wykorzystać ten czas także do przygotowania się na okres trudniejszy. Targi branżowe stanowią bardzo rzetelny miernik kondycji i problemów priorytetowych. Międzynarodowe targi METAL są, jak zazwyczaj, barometrem tych przemian w polskim odlewnictwie i ukazują ich skalę. Jest to więc miejsce, w którym spotykają się odlewnicy z Polski i krajów sąsiednich, aby poszukiwać możliwości modernizacji swoich przedsiębiorstw. Jest to także szansa na pokazanie rangi i skali tego sektora przemysłu. Nie bez znaczenia jest także aspekt promocji zawodu odlewnika, jako nowoczesnego i interesującego sposobu realizacji ambicji. Problem ten zaczyna urastać do najwyższej rangi. Pozyskiwanie młodych ludzi, którzy będą chcieli związać się zawodowo z odlewnictwem, staje się podstawowym warunkiem jego dalszego rozwoju. Nie jest to ważne jedynie w naszym przemyśle krajowym ale stanowi od pewnego czasu główny temat działań europejskich organizacji branżowych. Jesteśmy w wyjątkowo uprzywilejowanej sytuacji ze względu na ogromne zainteresowanie studiami technicznymi w specjalnościach odlewniczych, zwłaszcza na jedynym w Europie wydziale uniwersytetu technicznego kształcącym wyłącznie odlewników (Wydział Odlewnictwa AGH). Rok bieżący bogaty jest w jubileusze instytucji działających na rzecz odlewnictwa. Sześćdziesięciolecie samodzielnego działania w strukturze AGH świętował Wydział Odlewnictwa, 65 lat działa Instytut Odlewnictwa a Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich obchodzi 75 lecie swego istnienia. To świetna okazja do oceny dokonań i prezentacji aktualnej oferty tych instytucji, tak potrzebnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania i modernizacji przemysłu. Przemysł polski podejmuje obecnie ambitne zadania, które mogą ugruntować jego pozycję jako jednego z najważniejszych europejskich sektorów gospodarki. Stało się już tradycją, że miejscem merytorycznych dyskusji i rozmów na te tematy jest najważniejsze wydarzenie roku, jakim dla odlewników są Targi METAL. Można mieć nadzieję, że międzynarodowe targi METAL 2011 będą znów rekordowe pod względem liczby wystawców, zwiedzających ale także pod względem ich znaczenia dla rozwoju odlewnictwa w Polsce. Tych kilka dni spotkań ludzi pracujących w odlewnictwie polskim powinno skutkować w najbliższych miesiącach i latach modernizacją tego przemysłu, budowaniem nowoczesnego systemu doskonalenia zawodowego i kształcenia ustawicznego a także współpracą uczelni, placówek badawczo wdrożeniowych i innych podmiotów na rzecz tworzenia nowoczesnego zawodu odlewnika. Prof. Józef S. Suchy Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH prezes honorowy STOP, członek zarządu World Foundry Organization

24 Ladies and Gentlemen, Our Dear Guests! I have the honour of inviting you to participate in the fairs and exhibitions organised in 2011 in Targi Kielce. Another year when the centre has earned greater esteem and has risen in importance; and in turn our region has also benefited. I do believe that economic and tourist potentials of Świętokrzyskie Region will be recognised in our country and also abroad. Targi Kielce is a perfect example of the highest standards and world-class quality. The position of the leader in the exhibition sector and economic results prove that the organisation is very well managed and highly professional in its operations. Targi Kielce in its dynamic growth have become not only an international fair and exhibition venue but also an important conference centre. Large scale of Targi Kielce operations carried out in so many areas empowers us to be positive when projecting the future if Świętokrzyskie Voivodeship as an innovative region with strong economy. Continuous development of the centre s infrastructure and strategic investments planned for next years is much more than greater prestige. All these undertakings result in Targi Kielce becoming even more professional and comfortable place. The investments into new projects and constant of modernisation of the existing resources, over fifty exhibitions a year, attractive and diversified offer guarantee a world-class standard and high quality services. I believe that 2011 will be another successful year for Targi Kielce, the year of prominent exhibitions and outstanding financial results. I am convinced that Targi Kielce fairs and exhibitions will generate the interest of visitors, as each fair is an excellent opportunity to exchange experience and establish new business contacts. You are most welcome to visit Świętokrzyskie region, to rest and relax in its most picturesque parts. Inspired by magical moments spent here and by the beauty of our region you will crave to come back more often. I do hope you will establish many valuable contacts. Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski

25 Kielce, r. Szanowni Państwo, Drodzy Goście! Mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w targach i wystawach, organizowanych w 2011 roku przez Targi Kielce. To już kolejny rok, kiedy renoma i znaczenie tego ośrodka systematycznie wzrasta, a dzięki temu zyskuje również nasz region. Wierzę, że możliwości gospodarcze i atrakcje turystyczne Ziemi Świętokrzyskiej zostaną docenione w kraju i za granicą. Targi Kielce to wzorowy przykład najwyższych standardów i światowej jakości. Czołowa pozycja w branży i wynik ekonomiczny są potwierdzeniem doskonałego zarządzania i pełnej profesjonalizacji pracy. Dynamiczny rozwój Targów sprawił, że stały się one nie tylko międzynarodowym ośrodkiem wystawienniczym, ale również znaczącym centrum konferencyjnym. Obszar funkcjonowania Targów Kielce na tak wielu płaszczyznach uprawnia nas do pozytywnego myślenia o przyszłości województwa świętokrzyskiego jako o silnym ośrodku innowacyjnym i gospodarczym. Nieustannie rozbudowywana infrastruktura obiektów na terenie Ośrodka oraz perspektywiczne inwestycje na kolejne lata to nie tylko wzrastający prestiż, ale przede wszystkim profesjonalizm i komfort. Inwestycje w nowe projekty i modernizację istniejącej bazy, ponad pięćdziesiąt wystaw rocznie oraz bogata i różnorodna oferta to gwarancja światowych standardów i wysokiej jakości usług. Wierzę, że rok 2011 będzie kolejnym rokiem sukcesów Targów Kielce. Będą to z pewnością prestiżowe ekspozycje na najwyższym poziomie oraz doskonałe wyniki ekonomiczne. Jestem przekonana, że oferta wystawiennicza Targów spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających, jest to bowiem doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych. Zapraszam Państwa również do zwiedzenia Ziemi Świętokrzyskiej i wypoczynku w najbardziej jego malowniczych zakątkach. Spędzą tu Państwo wspaniałe chwile i urzeczeni pięknem naszego regionu zechcą powracać. Życzę nawiązania wielu owocnych kontaktów. Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski

26 You are the only one I love, my wonderful motherland. May you, the land created for us be blessed, may you support our weak souls, may you expand the littleness of our feelings; you beautiful, good, beloved Stefan Żeromski Ladies and Gentlemen, Let me introduce you Świętokrzyskie Province one of the most beautiful regions in Poland. This is the place where the tradition and modernity percolate each other, austere natural conditions create most amazing contrasts with excellent conditions for life and leisure. It has been seven years since Kielce became a region in the European Union. Owing to the fact that Poland has become a EU member state, our Voivodeship has been able to utilise different forms of financial support from EU structural funds mechanism. The financial support has enabled the local governments, public institutions and other authorised bodies to carry out investment project of different nature. The undertakings which have been completed in the recent years have brought about considerable changes in our Province. We have new roads and water supply systems. We can observe newly build or renovated cultural, sports and recreation facilities, tourist amenities and centres providing services in health protection. The Province can proudly boast about new stadiums, sports halls and public utility facilities such as schools, libraries or day care health centres. The investments which have been recently completed can be seen in towns and cities but also in smaller communes. Colleges and universities of our region have also made the best of the chance they have been given and created modern learning facilities. The region, owing to its unique geographical location, social and economic potentials, beautiful nature and great investment possibilities stands a good chance to become one of the most attractive regions of the country. This great potential of the region is also realized by Targi Kielce. Świętokrzyskie region is strongly associated with dynamically developing business tourism concentrated around Targi Kielce; the second largest player of Polish fair and exhibition industry (www.targikielce.pl) which enjoys a substantial share of the market. Targi Kielce started its operation in 1992 and the first exhibition organized in the centre was the International Defence Industry Exhibition MSPO. In the 90ties Kielce hosted just a few exhibitions a year. Now the fair calendar for 2011 is full of events! You are cordially invited to visit the friendly region of Świętokrzyskie province. You will experience positive attitude of local authorities and residents. We are convinced that if you visit us once you will long to visit us again. We believe that we will gain your trust which in turn will result in a long lasting relationship. If you are interested in professional activities of our office please visit our website www. sejmik.kielce.pl and use Wrota Świętokrzyskie (The Gates of Świętokrzyskie) portal www. wrota-swietokrzyskie.pl. Adam Jarubas Świętokrzyskie Voivodeship Marshal

27 Kielce, r. Ciebie jedną kocham cudowna, rodzinna ma ziemio. Bądź błogosławiona stworzona dla nas, abyś wspierała dusz naszych słabość, abyś powiększała uczuć małość: piękna, dobra, umiłowana. Stefan Żeromski Szanowni Państwo, Przedstawiam Państwu województwo świętokrzyskie - jeden z najpiękniejszych regionów Polski. To miejsce, gdzie tradycja i nowoczesność przenikają się na każdym kroku, a surowa przyroda i wyśmienite warunki do życia oraz wypoczynku tworzą najpiękniejsze kontrasty. Minęło 7 lat od kiedy Świętokrzyskie stało się regionem Unii Europejskiej. W związku z tym województwo korzystać mogło z różnych form wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych. Umożliwiło to samorządom, instytucjom publicznym oraz innym upoważnionym podmiotom realizację różnorodnych projektów inwestycyjnych. Zrealizowane w ciągu kilku ostatnich lat przedsięwzięcia doprowadziły do istotnych zmian w naszym województwie. Są tu nowe drogi, wodociągi i systemy kanalizacji. Można już zauważyć nowe lub zmodernizowane obiekty w kulturze, sporcie, rekreacji oraz te służące turystyce czy ochronie zdrowia. Województwo może pochwalić się nowymi stadionami, halami sportowymi oraz innymi obiektami użyteczności publicznej jak szkoły, biblioteki czy ośrodki zdrowia. Zakończone w ostatnim czasie inwestycje zauważalne są zarówno w miastach jak i najmniejszych gminach. Swoją szansę na rozwój wykorzystały też działające w województwie szkoły wyższe, tworząc nowoczesną bazę dydaktyczną. Region, dzięki swojemu położeniu geograficznemu, potencjałowi społeczno-gospodarczemu, pięknej przyrodzie i wielkich możliwościach inwestycyjnych, ma potencjalne warunki, by stać się jednym z najatrakcyjniejszych w kraju. Ten ogromny potencjał pomagają wykorzystać Targi Kielce. Ze Świętokrzyskim należy bowiem wiązać także dynamicznie rozwijającą się ofertę turystyki biznesowej, skupioną wokół Targów Kielce wicelidera polskiego rynku wystawienniczego (www.targikielce.pl) z kilkudziesięcioprocentowym udziałami w rynku. Targi Kielce rozpoczęły swoją działalność w 1992 roku, a pierwszymi targami zorganizowanymi w kieleckim ośrodku wystawienniczym był Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. W latach 90-tych w Kielcach odbywało się zaledwie kilka wystaw rocznie. Teraz w kalendarzu targów na 2011 rok jest ich kilkadziesiąt! Serdecznie zapraszamy w gościnne tereny województwa świętokrzyskiego, gdzie spotkacie się Państwo z życzliwością władz samorządowych i mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że kto raz nas odwiedzi, zechce tu wrócić. Wierzymy, że uda nam się zjednać Państwa zaufanie, co w efekcie zaowocuje trwałymi kontaktami. Wszystkich zainteresowanych pracą naszego urzędu zachęcam do odwiedzenia strony internetowej a także do korzystania z portalu Wrota Świętokrzyskie Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

28 KIELCE - CITY OF THE FUTURE Ladies and Gentlemen, Kielce is a modern, dynamically developing city which has effectively utilized the civilisation progress potentials of European Union membership. In recent years thanks to European Union funds and the investments into cultural centres, technical and sports infrastructure Kielce has become a truly friendly place for its inhabitants, tourists, entrepreneurs and disabled people. The city offers attractive real estate, professional services for business people and high standards of business environment services. Targi Kielce is the most rapidly developing exhibition centre in Poland. As the result Kielce has become a meeting place for the leading companies from Poland and abroad which represent different sectors of industry. Kielce is the place to conclude business contracts worth millions. Targi Kielce organise about 50 trade fairs a year, and among them MSPO International Defence Industry Exhibition, the fair which has gained international recognition, International Fair of Road Construction Industry AUTOSTRADA-POLSKA, and the fair which is known in all Europe the International Fair of Plastics and Rubber Processing PLASTPOL, International Fair of Technologies for Foundry METAL and the International Exhibition of Church Construction, Church Fittings and Furnishings and Religious Art SACROEXPO. We carefully take care of our rich, historic heritage whilst developing and becoming more modern. The heritage can be observed with every step you take when strolling around Kielce. The protected areas constitute as much as thirty percent of the city: nature reserves, landscape parks and water intakes. This is the place of rare geological attractions. Kielce is also the city which offers a wide diversity of cultural events, creates the possibility to visit exceptional, historic monuments, buildings and places and also to enjoy clean and fresh air. You are most welcome to visit the museums and galleries of Kielce and to experience the cultural life of the city. I do believe that your stay in Kielce will be an unforgettable experience full of lasting impressions. Wojciech Lubawski Kielce Mayor Town Hall, Rynek 1 Customer Service Office: tel. (041) , - 099, - 509

29 KIELCE - MIASTO Z PRZYSZŁOŚCIĄ Szanowni Państwo Kielce, r. Kielce to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się miasto, które wykorzystało skok cywilizacyjny, jaki niesie ze sobą członkostwo w Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat, dzięki środkom unijnym, inwestowaniu w placówki kultury, infrastrukturę techniczną i sportową stały się przyjazne dla swoich mieszkańców, turystów, biznesmenów oraz osób niepełnosprawnych. Miasto oferuje ciekawe nieruchomości, profesjonalną obsługę przedsiębiorców oraz wysoki standard usług około biznesowych. Dzięki najszybciej rozwijającym się w Polsce Targom Kielce, od lat stanowią miejsce spotkań największych firm krajowych i zagranicznych, reprezentujących różne dziedzin gospodarki oraz miejsce zawierania wielomilionowych kontraktów. Spółka organizuje rocznie blisko 50 imprez targowych, m.in. znany na całym świecie MSPO - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA POLSKA, znane w całej Europie Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL oraz Międzynarodową Wystawę Budownictwa i Wyposażenia kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. Dążąc do nowoczesności, troskliwie pielęgnujemy bogate tradycje historyczne. Ich ślady zobaczyć można na każdym niemal kroku. Kielce to miasto, gdzie aż jedną trzecią stanowią obszary chronione: rezerwaty, parki krajobrazowe i ujęcia wody. To miejsce geologicznych osobliwości. To również miasto, w którym można skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, odwiedzić zabytkowe i wyjątkowe miejsca i pooddychać świeżym powietrzem. Polecam Państwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z interesującej oferty placówek kultury. Wierzę, że pobyt w Kielcach będzie niezapomnianym, pełnym wrażeń przeżyciem. Wojciech Lubawski Prezydent Kielc Urząd Miasta Kielce, Rynek 1 Biuro Obsługi Interesanta: tel. (041) , -099, -509

30 Ladies and Gentlemen, Welcome cordially to the 17th edition of. International Fair of Technologies for Foundry METAL and the exhibition held simultaneously the 10th International Fair of Aluminium & Technology, Materials and Non-Ferrous Metal Products ALUMINIUM & NONFERMET. Our meeting is one of the largest Poland s trade fairs devoted to foundry engineering and at the same time one of the most important events of this kind in Europe. The METAL fair brings together over 250 companies from all over the world more then half of them are foreign companies or their commercial agencies which operate in Poland. Over 3,000 square metres of exhibition space is the showcase for their offer. The branch range of the fair, which is really extensive and comprehensive, is the answer to the trade fair exhibitors and visitors demands; thus they will be able to find here everything what is necessary for foundry engineering. A few hundred exhibition stands of the companies from all over the world are the showcase for specialised machines and appliances for foundry and non ferrous metal industries, pressure foundry furnaces, casting machine tools but not only; there are also smaller hand and machine tools and software for foundry and casting houses. The exhibitors also puts on display raw materials, components and materials used in metallurgical processes, pressure casts of aluminium, magnesium or zinc. This year s holiday of foundry engineering in Kielce is also complemented with business sector conferences, and among them The Solidification and Crystallization of Metals or the symposium on Crystalline Silica NEPSI. The METAL fair is UFI associated event; UFI The Global Association of the Exhibition Industry associates the most prestigious fair events in the world. The UFI membership is the proof of the international status of the METAL fair, it attests to its high organisational standards and proper promotion; the membership also guarantees that the fair is attended by the exhibitors and visitors from all over the world. The trade fairs held in the Eastern part of the European Union makes it a perfect platform for experience exchange and promotion of cooperation between companies from East and West. The METAL exhibition co-organizers are the Foundry Chamber of Commerce, the Technical Association of Polish Foundrymen and Foundry Research Institute. The ALUMINIUM & NONFERMET fair has been created in conjunction with the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice. We do our best to host the exhibitions in the best possible venue and conditions. The Targi Kielce infrastructure comprises not only the most modern exhibition hall in Poland, the E pavilion which was put into operation just a year ago but also 6 other fully equipped exhibition halls which are at your disposal. For the last few months the area around the exhibition halls has been a busy construction site the new Congress Centre is being built here. Owing to non-standard solutions the Centre will serve numerous functions. Mobile walls and a movable auditorium will make it possible to organize both the major events like congresses, concerts, conferences and also smaller seminars or cosy atmosphere exhibitions and vernissages. The building has been designed to host over 1000 people, the building will also comprise an underground parking lot. One of the construction elements of the Congress Centre building will be a 57 metre high viewing tower with a banquet room. You are most welcome to visit the exhibition, become familiar with the novelties put on display here as well as to attend the business sector meetings and conferences. I wish you enter into profitable business relations and gain positive impressions during your visit to Targi Kielce. Yours sincerely, Andrzej Mochoń PhD President, CEO kielce Trade Fairs

31 Szanowni Państwo, Kielce, r. Serdecznie witam Państwa na XVII edycji Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL oraz na odbywających się równolegle X Międzynarodowych Targach Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM&NONFERMET. Nasze spotkanie to największa impreza targowa w Polsce poświęcona branży odlewniczej i jedna z najważniejszych tego typu wystaw w Europie. Targi METAL to ponad 250 firm z krajów całego świata - więcej niż połowa z nich to firmy zagraniczne lub ich przedstawicielstwa handlowe w Polsce prezentujące swoje oferty w tym roku na powierzchni blisko 3000 metrów kwadratowych. Zakres branżowy targów, będący odpowiedzią na oczekiwania zarówno wystawców jak i zwiedzających, jest bardzo szeroki i obejmuje wszystko to, co niezbędne w odlewnictwie. Na stoiskach kilkuset firm z całego świata nie zabraknie nie tylko specjalistycznych maszyn i urządzeń dla przemysłu odlewniczego i metali nieżelaznych, pieców dla odlewnictwa ciśnieniowego, czy obrabiarek do obróbki odlewów, ale również znajdą się na nich drobne narzędzia oraz oprogramowania dla odlewni. Wystawcy zaprezentują także surowce, komponenty i materiały stosowane do procesów metalurgicznych, odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium, magnezu czy cynku. Tegoroczne święto branży odlewniczej w Kielcach wzbogacą także branżowe konferencje. m.in. Krzepnięcie i krystalizacja metali czy sympozjum nt. Krzemionki Krystalicznej NEPSI. Targi METAL należą do UFI Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego zrzeszającego najbardziej prestiżowe imprezy targowe na świecie. Członkostwo w UFI jest potwierdzeniem międzynarodowego statusu targów METAL, świadczy też o wysokim standardzie organizacyjnym, dobrej promocji imprezy i gwarantuje obecność wystawców i zwiedzających z całego świata. Lokalizacja wystawy we wschodniej części Unii Europejskiej powoduje, że targi te stanowią doskonałą platformę wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między firmami ze Wschodu i Zachodu. Współorganizatorami wystawy są Odlewnicza Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Instytut Odlewnictwa natomiast targi ALUMINIUM & NONFERMET współtworzone są przy pomocy Instytutu Metali Nieżelaznych z Gliwic. Ze swej strony dokładamy wszelkich starań, by nasze wystawy mogły odbywać się w jak najlepszych warunkach i okolicznościach. Infrastruktura Targów Kielce to nie tylko najnowocześniejsza w Polsce hala wystawiennicza, pawilon E - nowa, funkcjonująca od roku ale także 6 w pełni wyposażonych pawilonów wystawowych, które oddajemy do Państwa dyspozycji. Od kilku miesięcy teren wokół hal wstawienniczych to miejsce kolejnych intensywnych prac budowalnych powstające tu Centrum Kongresowe dzięki niestandardowym rozwiązaniom będzie spełniało wiele funkcji. Mobilne ściany i ruchoma widownia pozwolą na organizację zarówno dużych wydarzeń jak kongresy, koncerty, czy konferencje oraz mniejszych seminariów, po kameralne wystawy i wernisaże. Obiekt pomieści ponad 1000 osób, w jego podziemiach budowany jest wielopoziomowy parking. Jednym z elementów budynku kongresowego będzie także 57-metrowa wieża widokowa z salą bankietową. Zapraszam Państwa do zwiedzenia ekspozycji, do zapoznania się z prezentowanymi nowościami i wzięcia udziału w branżowych spotkaniach i konferencjach, życząc równocześnie nawiązania udanych relacji biznesowych oraz pozytywnych wrażeń z pobytu w Targach Kielce. Z poważaniem dr Andrzej Mochoń Prezes Zarządu Targi Kielce

32 METAL - meeting of the best ones. Poland s largest exhibition dedicated to this industry, in addition to being a major event of this kind in Central and Eastern Europe - the International Fair of Technologies for Foundry METAL. This year the exhibition pavilions of Targi Kielce will be the 16th edition METAL fair. Since 1995, this fair has been attracting the largest players on the market. The METAL fair, whose history started a few years ago with just tens of exhibitors, mainly domestic ones, participating in it, has now become a European-level event. Each year Kielce attracts companies from all over the world, which put on display their

33 METAL - spotkanie najlepszych. Największa w Polsce i jedna z najważniejszych wystaw tej branży w Europie Środkowowschodniej - Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL. W pawilonach Targów Kielce w tym roku odbędzie się już szesnasta edycja tych targów. Od 1995 roku wystawa skupia liderów branży. Wystawa METAL, która zaczynała przed laty swoją karierę od kilkudziesięciu wystawców, głównie krajowych, dziś jest imprezą na skalę europejską. Co roku do Kielc zjeżdżają firmy z całego świata prezentujące najnowsze dokonania m.in. w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń odlewniczych,

34 latest achievements in fields such as designing and producing foundry equipment, state-of-the-art moulding and core machines, equipment for the preparation of moulding sand, pressure die-casting equipment, furnaces and charge materials, equipment for pouring moulds; iron, steel and non-ferrous metal castings; equipment used for cleaning, welding and finishing casting surfaces. There are also services offered by institutions, institutes, associations, research and development centres, as well as trade publications. Every year, in addition to our exhibitors from: Austria, Belgium, Bulgaria, China, Czech Republic, Espania, France, Germany, Iran, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Netherlands, Norway, Poland, Scotland, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom and USA we host foremost professionals representing various

35 supernowoczesne maszyny formierskie i rdzeniarskie, urządzenia do sporządzania mas formierskich, maszyny do odlewania pod ciśnieniem, piece i materiały wsadowe, maszyny i sprzęt do zalewania form, odlewy żeliwne, staliwne i ze stopów metali nieżelaznych, urządzenia i materiały do oczyszczania, spawania i wykańczania powierzchni odlewów. Swoje oferty prezentują także instytucje, instytuty, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, wydawnictwa branżowe. Co roku, oprócz wystawców z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chin, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Iranu, Lichtenszteinu, Litwy, Luksemburgu, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch, gościmy imponujące grono specjalistów z różnych branż z całego świata. Tu mają najlepszą w roku okazję nie tylko poznać

36 industries from all over the world. It is here that they have the best annual opportunity to become acquainted not only with a whole spectrum of the latest achievements in the field of foundry but also to establish co-operation with the best companies. METAL is also a place of meetings and debates, with conferences and company presentations accompanying them each year. The METAL fair enjoys membership of the UFI (Union des Foires Internationales - Global Association of the Exhibition Industry), the elite organization bringing together the world s most prestigious fair events. Its membership of the UFI testifies to METAL being recognized internationally, as well as reflecting its high organizational standards, effective promotion, and guaranteeing attendance of exhibitors and visitors - foundry professionals - from across the

37 pełną gamę najnowszych dokonań odlewnictwa, ale i nawiązać współpracę z najlepszymi firmami. Targi METAL to także miejsce spotkań i dyskusji, co roku towarzyszą im konferencje i prezentacje firm. Wystawa METAL należy do UFI (Union des Foires Internationales - Związku Targów Międzynarodowych), elitarnego stowarzyszenia zrzeszającego najbardziej prestiżowe imprezy targowe na świecie. Członkostwo w UFI jest potwierdzeniem międzynarodowego statusu targów METAL. Świadczy też o wysokim standardzie organizacyjnym, dobrej promocji imprezy i gwarantuje obecność międzynarodowego grona wystawców i zwiedzających - specjalistów z branży odlewniczej. Kielce, leżące w środkowowschodniej Polsce promowane są jako miejsce spotkania firm ze wschodu i zachodu. Miej-

38 world. Situated in the south-eastern part of Poland, Kielce is highlighted as a place for meetings held by companies from the East and from the West. A place where exhibitors representing the old member states of the European Union can establish profitable business contacts with companies from Ukraine, Belarus and Russia. A place well worth visiting. Invaluable assistance in the organization of the METAL fair has for many years been provided by the Foundry Economic Chamber in Cracow - member CAEF (Commitee of Association of European Foundries), the Polish Foundrymen s Technical Association, and the Foundry Research Institute in Cracow, which make up the Polish Foundry Centre with its seat in Cracow. Major events held in recent years include the following: for the first time Kielce hosted

39 sce gdzie wystawcy ze starej Unii mogą nawiązać korzystne kontakty handlowe z firmami z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Miejsce gdzie warto i należy być. Od wielu lat nieocenioną pomocą w organizacji targów METAL służą Odlewnicza Izba Gospodarcza z Krakowa - obecnie członek CAEF-u - Europejskiego Komitetu Stowarzyszeń Odlewniczych, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Instytut Odlewnictwa z Krakowa, tworzące Centrum Polskiego Odlewnictwa w Krakowie. Ważniejsze wydarzenia ostatnich lat to: zorganizowany po raz pierwszy w Kielcach Kongres Polskiego Odlewnictwa z udziałem zaproszonych gości zagranicznych zorganizowana wspólnie z CAEF (Commitee of Association of European Foundries) - Europejski Komitet Stowarzyszeń Odlewniczych - międzynarodowa konferencja Bilans

40 the Polish Foundry Congress attended by invited guests a conference The Opening Balance - Europe s Foundry Industry the Current Situation and Prospects for Development organized in cooperation with the CAEF (Committee of the Association of European Foundries). METAL is annually accompanied by the International Scientific Conference on Solidification and Crystallization of Metals, organized by the Foundry Department of the Silesian University in Gliwice conference THE ROUND TABLE - Forum East-West, organized by the Polish Foundrymen s Technical Association, the Foundry Economic Chamber, and the Foundry Research Institute, with Vice-president of the Committee of the Association of European Foundries, Arnold Kawlath, being a key speaker. An important event accompanying that METAL was

41 otwarcia - europejski przemysł odlewniczy stan aktualny i perspektywy rozwoju konferencja OKRĄGŁY STÓŁ - Forum Wschód - Zachód, organizowana przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Odlewniczą Izbę Gospodarczą, Instytut Odlewnictwa. Jednym z prelegentów był wiceprezydent Europejskiego Komitetu Stowarzyszeń Odlewniczych, Arnold Kawlath. Ważnym wydarzeniem tej edycji targów METAL była unikatowa Statystyczna Prezentacja Roczna na temat Ocena stanu polskiego odlewnictwa na tle rynku globalnego, organizowana przez Instytut Odlewnictwa. Prezentacja zawierała pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące kondycji polskiego odlewnictwa pierwszy jubileusz - 10-lecie targów METAL i wręczenie okolicznościowych statuetek dla firm i instytucji związanych z targami

42 a unique Annual Statistical Presentation on The Assessment of the State of Polish Foundry in the Context of the Global Market, organized by the Foundry Research Institute. What was new in that presentation was a comprehensive analysis of the situation in the Polish foundry industry the 10th anniversary of the METAL fair - with special statuettes being presented to companies and institutions cooperating with the METAL fair since its beginning in presentation of the largest foundry machines yet produced (34 tons). International meeting of foundry magazine editors, attended by editors of magazines and portals specializing in the foundry industry from 7 countries - Poland, the Czech Republic, Russia, Romania, Germany, Great Britain, and Italy. The total number of exhibitors from all over the world, which were brought together by the International Fair of Technologies for Foundry METAL in the period of 16 years, amounts to 10,000, in addition to tens of trade conferences, hundreds of concluded contracts and over 30,000 visitors. In 16 years, METAL has become a major and significant event, which is well worth visiting.

43 METAL od pierwszej edycji w 1995 roku prezentacja największej jak do tej pory maszyny odlewniczej (34 tony). Międzynarodowe spotkanie redaktorów czasopism odlewniczych. W spotkaniu wzięli udział wzięli redaktorzy magazynów i portali poświęconych branży odlewniczej z 7 krajów - Polski, Czech, Rosji, Rumunii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Co roku targom METAL towarzyszy Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i Krystalizacja Metali. Konferencję organizuje: Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W sumie przez 16 lat Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL to blisko wystawców z całego świata, kilkadziesiąt specjalistycznych konferencji, setki podpisanych kontraktów i ponad zwiedzających. W ciągu 16 lat targi METAL stały się znaczącą i ważną imprezą, na którą warto przyjechać, na której warto być.

44 XVII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL , Kielce Zapraszamy na największe targi odlewnictwa w środkowo-wschodniej Europie. Targi METAL są największą imprezą targową w Polsce, poświęconą branży odlewniczej i jedną z najważniejszych tego typu w Europie. Nasi wystawcy: 270 firm z 21 krajów, ponad połowa firm to firmy zagraniczne lub ich przedstawicielstwa handlowe w Polsce m 2 netto powierzchni wystawienniczej ponad 100 maszyn i urządzeń dla odlewnictwa eksponowanych na stoiskach ponad 90% firm potwierdziło swój udział w kolejnej edycji targów Zwiedzający i goście targowi: ponad zarejestrowanych specjalistów i dziennikarzy z 10 krajów, wśród gości zagranicznych najliczniej reprezentowane były: Ukraina, Rosja, Czechy oraz Niemcy ponad 90% zwiedzających to dyrektorzy odlewni, kierownicy działów produkcji, marketingu i biur projektowych, co roku gościmy delegacje zagraniczne szefów firm odlewniczych, m.in. z Rosji i Ukrainy Prestiż wystawy: Kieleckie targi METAL należą do UFI - Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego zrzeszającego najbardziej prestiżowe imprezy targowe na świecie. Członkostwo w UFI jest potwierdzeniem międzynarodowego statusu targów METAL, świadczy też o wysokim standardzie organizacyjnym, dobrej promocji imprezy i gwarantuje obecność wystawców i zwiedzających z całego świata. Marka targów Metal budowana jest w oparciu o zadowolenie naszych klientów. Wskazują oni na wysoki poziom świadczonych usług i co najważniejsze - umiarkowane ceny. Myślisz o przyszłości firmy? - Tu warto być! Współorganizatorzy / Co-organiser: Odlewnicza Izba Gospodarcza Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich Instytut Odlewnictwa Patronat Medialny / Press patronage: PRZEGLĄD ODLEWNICTWA - wydawnictwo STOP-u

45 17th International Fair of Technologies for Foundry METAL , Kielce, Poland We invite you to the leading founding fair in Central-Eastern Europe The METAL fairs are the largest fair event in Poland devoted to the founding industry and one of the leading events of this kind in Europe. Our exhibitors: 270 companies from 21 countries, over half of them foreign companies or their trade representatives in Poland over 90% of last year s exhibitors have confirmed that they will be taking part in the next fair 2,800 m 2 net of exhibition space over 100 machines and appliances used in founding displayed on the stands Visitors and guests at the fair: over registered specialists or industry journalists from 10 countries amongst foreign guests the most numerous were from the Ukraine, Russia, the Czech Republic and Germany over 90% of the visitors were the directors of foundries, or heads of production, marketing and project offices every year we host delegations of company directors, including from Byelorussia, the Ukraine and Russia. The fair s prestige Kielce s METAL fair belongs to UFI - The Global Association of the Exhibition Industry, which unites the most prestigious fair events in the world. Membership of UFI confirms the international status of our exhibition, testifies to the high standard of organisation and good promotion of the event and guarantees the presence of exhibitors and visitors from the whole world. The METAL brand is built based on the satisfaction of our clients. They point to the high standard of services delivered and most importantly - the reasonable prices. IT IS WORTH BEING HERE IMPORTANT CHANGES AND LARGE INVESMENTS ARE DISCUSSED AT OUR FAIRS! Supported by: Foundry Economic Chamber (Poland) Polish Foundrymen s Technical Association (Poland) Foundry Research Institute (Poland) Press patronage: FOUNDRY REVIEW - published by STOP Information and pictures: Contact in United Kingdom: INTEC Export Intelligence The Priory, Syresham Gardens, Haywards Heath, West Sussex, RH16 3LB, United Kingdom James FLETCHER / Guy ROGERS: phone ext. 204, fax ,

46 17. Internationale Messe der Technologie für Gießereitechnik METAL , Kielce, Polen Wir laden Sie zu der in Mittelosteuropa führenden Gießereifachmesse ein. Die Messe METAL ist die größte Messeveranstaltung für Gießereitechnik in Polen und eins der Spitzenereignisse dieser Art in Europa. Unsere Aussteller: 270 Firmen aus 21 Ländern, von denen über die Hälfte ausländische Firmen oder deren polnische Handelsniederlassungen darstellen über 90% Aussteller vom Vorjahr haben ihre Teilnahme an der folgenden Kielce Messe bestätigt die Ausstellungsfläche beträgt m² netto über 100 Maschinen und Anlagen für Gießereitechnik wurden an den Messeständen ausgestellt Besucher und Messegäste: über eingetragene Fachleute und Branchenjournalisten aus 10 Ländern unter den ausländischen Gästen waren die Ukraine, Russland, Tschechien und Deutschland am zahlreichsten vertreten über 90% Besucher sind Gießerei-, Produktions-, Marketing- und Projektbüroleiter jedes Jahr besuchen uns ausländische Delegationen von Gießereileitern unter anderem aus Weißrussland, aus der Ukraine und Russland. Messeprofil: Die Kielce Messe METAL gehören zu UFI, zu der Vereinigung der weltweit führenden Messeveranstalter und Messegeländerbesitzer, die die weltanerkannten Messeveranstaltungen zusammenschließt. Die UFI - Mitgliedschaft bestätigt den internationalen Rang unserer Ausstellung und zeugt auch von deren hohem Organisationsstandard sowie von einer guten Werbung für unsere Veranstaltung. Sie stellt auch die Teilnahme von Ausstellern und Besuchern aus aller Welt sicher. Die Messemarke Metal wird anhand der Kundenzufriedenheit aufgebaut. Unsere Kunden weisen auf die hohe Qualität der erbrachten Leistungen und vor allem auf die angemessenen Preise hin. DENKST DU AN DIE ZUKUNFT? - ES LOHNT SICH HIER DA ZU SEIN! Mitveranstalter: Wirtschaftskammer für Gießereitechnik Verein Polnischer Gießereifachleute Institut für Gießereitechnik Medienpatronat: PRZEGLĄD ODLEWNICTWA (übersicht Gießereitechnik), der Verlag STOP Vollständige Informationen und Anmeldeformulare können Sie unter auffordern. Informationen und Anmeldung: Kielce Messe Vertreter für DEUTSCHLAND Von Hagen Gmbh, Westerholz 8, DE Blomberg, Deutschland Kielce Messe Vertreter für ÖSTERREICH und die SCHWEIZ Mr. Ivo Dürr, IVO DÜRR INTERNATIONAL Messe / Agentur / Organisation / Consulting Repräsentanz internationaler Messeplätze Laudongasse 8/15, AT-1080 Wien, Austria phone , fax

47 17 Fiera Internationale della Technologie per la Fonderie METAL , Kielce, Polonia Vi invitiamo alla fiera leader nel settore di arte e tecnica di fusione nell Europa centrale est. La Fiera METAL e la piu grande esposizione fieristica in Polonia dedicata al settore di arte e tecnica di fusione e una delle manifestazioni leader di questo tipo nell Europa. Nostri Espositori: 270 societa da 21 paesi di cui oltre la meta sono le societa straniere o le loro rappresentanze commerciali in Polonia oltre il 90% degli espositori dell anno scorso ha confermato la propria partecipazione nella edizione successiva della fiera m 2 netti della superficie d esposizione oltre 100 macchine ed impianti per l industria di fusione esposti negli stand Visitatori e ospiti di fiera: oltre specialisti registrati e giornalisti di settore da 10 paesi tra gli ospiti stranieri i piu rappresentati provenivano dall Ucraina, dalla Russia, dalla Repubblica Ceca e dalla Germania oltre il 90% dei visitatori sono direttori delle fonderie, responsabili dei reparti di produzione, di marketing e degli studi di progettazione ogni anno accogliamo le delegazioni straniere dei responsabili delle aziende del settore di fusione, tra l altro dalla Bielorussia, dall Ucraina e dalla Russia Prestigio dell esposizione: La Fiera di Kielce METAL fa parte della UFI - Associazione Internazionale dell Industria Fieristica alla quale appartengono le piu prestigiose esposizioni fieristiche nel mondo. Il membership nell UFI comprova lo status internazionale della nostra esposizione ed e una prova dell alto standard organizzativo e di una buona promozione della manifestazione il che garantisce la presenza degli espositori e dei visitatori di tutto il mondo. Il marchio della fiera Metal e stato creato in base alla soddisfazione dei nostri clienti. Questi ultimi indicano l alto livello dei servizi prestati e cio che e il piu importante - i prezzi modici. QUI VALE LA PENA DI ESSERE PRESENTI. NELLA NOSTRA FIERA SI PARLA DEI CAMBIAMENTI IMPORTANTI E DEI GRANDI INVESTIMENTI! Tra gli organizzatori: Camera di Economia per l Industria di Fusione Associazione Tecnica dei Fonditori Polacchi Istituto di Arte e Tecnica di Fusione Patronato di stampa / Press patronage: PRZEGLĄD ODLEWNICTWA (Rassegna dell industria di fusione) - edizione della Associazione Tecnica dei Fonditori Polacchi Informations, photos et demandes:

48 Foires Internationales de la Technologie pour la Fonderie METAL , Kielce, Pologne Les plus grandes foires internationales de la branche de la fonderie en Pologne Les Foires METAL font la plus grande manifestation commerciale en Pologne, consacrée à la branche de la fonderie et une de plus importantes de ce type en Europe. Les Foires sont présidées par Monsieur le Professeur Jozef Szczepan Suchy Président de l Association Technique des Fondeurs Polonais. Les Foires METAL sont organisées depuis 1995 au Centre d Exposition à Kielce et regroupent de plus en plus exposants, tant de la Pologne, que de l étrangère. Débutant avec les 75 firmes de 2 pays en 1995, ils accueillent en 2010 plus que 270 firmes de 21 pays sur la surface env m². L année passée presque 100 firmes étrangères ont représentée des pays tels, que : l Autriche, la Belgique, la République Tchèque, la Finlande, la France, l Espagne, les Pays Bas, la Canada, l Allemagne, la Norvège, la Slovenie, la Suisse, la Turquie, les EU, la Grande Bretagne, l Italie et la Pologne. Chaque année les foires sont visitées par quelques milles des spécialistes de la branche de la fonderie et des clients intéressés d application des produits de la fonderie dans différentes branches de l économie. Le Centre de la Fonderie Polonaise, rassemblant la Chambre Economique de la Fonderie, l Association Technique des Fondeurs Polonais et l Institut de la Recherche sur la Fonderie est le co-organisateur des Foires Internationales METAL. Le Patronat de la Presse est assuré par l édition «Przegląd Odlewnictwa» - périodique de la branche de l Association Technique des Fondeurs Polonais. En tant qu une des cinq manifestations commerciales en Pologne les foires METAL ont l honneur d appartenir à l UFI (l Union des Foires Internationales), l association élitaire qui regroupe les plus prestigieuses manifestations commerciales au monde. Devenir le membre de l UFI fait confirmer le statut des foires METAL en tant que l internationales, et témoigne que le standard d organisation est supérieur, que la promotion de la manifestation est parfaite, et que la présence des exposants étrangers et celle des visiteurs spécialistes de la branche de la fonderie sont assurés. Informations, photos et demandes:

członek member of THE POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY Katalog/catalogue

członek member of THE POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY Katalog/catalogue członek Polskiej IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of THE POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY Katalog/catalogue XI Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów

Bardziej szczegółowo

20lat. Przegląd Targowy. Kielce TARGÓW WEJDĄ NA GIEŁDĘ. NAJLEPSZYCH Tune in with the best str. 126. Targi Kielce. przełącz się na

20lat. Przegląd Targowy. Kielce TARGÓW WEJDĄ NA GIEŁDĘ. NAJLEPSZYCH Tune in with the best str. 126. Targi Kielce. przełącz się na Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 wiosna/spring 20lat TARGÓW Kielce 20 years of Targi Kielce Targi Kielce WEJDĄ NA GIEŁDĘ Targi Kielce to be listed at the stock exchange

Bardziej szczegółowo

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych Centrum z widokiem na przyszłość 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych The Centre with a view over the future 1500 square metres of new conference rooms 2 011 jesień/autumn Spis treści Coraz szybsze tempo

Bardziej szczegółowo

Katalog/catalogue. Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL. Targi Obróbki Blach STOM-BLECH

Katalog/catalogue. Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL. Targi Obróbki Blach STOM-BLECH Katalog/catalogue Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL Targi Obróbki Blach STOM-BLECH Targi Laserów Przemysłowych i Technologii Laserowych stom-laser Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map autumn. 3/2012 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Kryzysem wzmocnieni. Wzrosły udziały Targów Kielce w rynku wystawienniczym. wiosna/spring

Kryzysem wzmocnieni. Wzrosły udziały Targów Kielce w rynku wystawienniczym. wiosna/spring Kryzysem wzmocnieni Wzrosły udziały Targów Kielce w rynku wystawienniczym 2 010 wiosna/spring Spis treści Kryzysem wzmocnieni Targi pobudzają gospodarkę krajową Niech się mury pną do góry... Wielka rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644 7948. Czerwiec 2013

ISSN 1644 7948. Czerwiec 2013 ISSN 1644 7948 Czerwiec 2013 43 07. 09. Czerwca 2013 [ ] Made in Germany JUBILEUSZ lat Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach 6 NECROEXPO 2013 Szanowni Państwo, Drodzy Goście Z prawdziwą

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Katalog catalogue 目 录

Katalog catalogue 目 录 China EXPO POLAND 2013 III Targi CHINA EXPO POLAND 2013 Katalog catalogue 目 录 www.chinaexpo.pl home decor motoryzacja tekstylia III TARGI CHINA EXPO POLAND 2013 12-14 września 2013 Centrum Targowo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Katalog / catalogue / 目 录

Katalog / catalogue / 目 录 China EXPO POLAND 2011 Katalog / catalogue / 目 录 www.chinaexpo.pl China Expo Poland 2011 8-10 września 2011 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Warszawa 8-10 September 2011 MT Polska Trade Fair and

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

Powolne wyjście z kryzysu

Powolne wyjście z kryzysu Branża metalowa - Raport / Business sector of metals - Report Powolne wyjście z kryzysu The sector gradually overcomes the crisis Szeroko rozumiany przemysł metalowy jest jedną z najważniejszych branż

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Activities. July - 2013. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland July, 2013 Page 1

Activities. July - 2013. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland July, 2013 Page 1 Activities July - 2013 Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland July, 2013 Page 1 July / Lipiec 2013 business focus ADDRESSING THE NEEDS OF INDIVIDUAL INVESTORS AND PLANTING THE SEEDS FOR A

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo