Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ"

Transkrypt

1 Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu dowodzenia i łączności SLDŁ LP WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO UWAGI PROPOZYCJE OFERENTA I Warunki ogólne 1.1 Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137). Samochód powinien być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe oraz powinien posiadać światła zewnętrzne zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie minimum 73 db (A) i być przerywany lub modulowany. Pojazd powinien być wyposażony w dodatkowy sygnał dźwiękowy pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem dostępnym co najmniej z miejsca kierowcy. Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze i świetlne stanowiące elementy pojazdu uprzywilejowanego: - dwie lampy błyskowe na kabinie i jedna lampa błyskowa z tyłu pojazdu po lewej stronie, koloru niebieskiego. Na przedniej płaszczyźnie kabiny kierowcy zamontować, 2 dodatkowe lampy ostrzegawcze niebieskie. Dodatkowe lampy ostrzegawcze muszą być włączane-wyłączane oddzielnym włącznikiem, a ich działanie musi być zależne od włączenia głównych lamp błyskowych zamontowanych na dachu. Wszystkie zastosowane lampy błyskowe powinny być wykonane w technologii LED. Włączanie świateł błyskowych powinno być niezależne od położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika oraz od włączenia sygnałów dźwiękowych,

2 - urządzenie akustyczne musi wytwarzać, co najmniej sygnały ostrzegawcze dwutonowe o zmiennym brzmieniu (ilość minimum 3), o głośności minimum 96 db. Fale dźwiękowe powinny być wysyłane, co najmniej do przodu, a oś ich rozchodzenia powinna być równoległa do podłużnej osi symetrii pojazdu; dopuszcza się odchylenie od tego kierunku nie większe niż 15. Włączanie urządzenia akustycznego powinno być zależne od włączenia ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych, - należy także zainstalować zespół nadawczo rozgłośnieniowy umożliwiający przekazywanie komunikatów przez osobę znajdującą się we wnętrzu pojazdu, słyszalnych na zewnątrz w odległości minimum 20 metrów. Wymaganie powyższe można uznać za spełnione w przypadku zastosowania zewnętrznego głośnika wraz z zespołem nadawczym (mikrofonem) i wzmacniaczem sygnału lub porównywalne urządzenie. 1.2 Pojazd powinien posiadać świadectwo dopuszczenia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm, obowiązujący na dzień odbioru techniczno jakościowego. Zamawiający żąda dostarczenia kopii tego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem najpóźniej do dnia odbioru faktycznego. Wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie

3 przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia aktualnych świadectw dopuszczenia dla tego sprzętu, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 1.3 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. 1.4 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7500 kg. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137). Dodatkowo na dzień odbioru Wykonawca dostarczy zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z opisem zmian dokonanych w pojeździe jako pojazd specjalny (pożarniczy), uprzywilejowany w ruchu. 1.5 Identyfikacja pojazdu i wyposażenia. Podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. Zabudowa pożarnicza oraz urządzenia dodatkowe na stałe związane z pojazdem, jak: maszt antenowy, agregat prądotwórczy i inne, w istotny sposób decydujące o bezpieczeństwie, powinny być również oznakowane w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację (podanie przynajmniej następujących danych: pełnej nazwy producenta, typu, numeru seryjnego, roku produkcji). 1.6 Do oferty należy dołączyć rysunki (zdjęcia) poglądowe pojazdu. II Podwozie z kabiną

4 2.1 Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji pojazdu Podwozie pojazdu zapewniające min mm przestrzeni do zabudowy, mierzonej od fotela kierowcy do tylnych drzwi. Wysokość wewnątrz przestrzeni do zabudowy mierzona od podłogi do dachu minimum 1900 mm. Minimalny rozstaw osi mm 2.2 Kolor: Elementy podwozia: czarne, przy czym dopuszcza się barwę ciemnoszarą, w przypadku, gdy jest to fabryczny kolor elementów podwozia Zderzaki: białe. Nadwozie: czerwone RAL Silnik z zapłonem samoczynnym o mocy min. 170 KM. Spełniający wymagania, w zakresie czystości spalin, normy co najmniej EURO 6. Przystosowany do spalania biopaliw; najpóźniej w dniu odbioru należy przedstawić stosowne zaświadczenie. 2.4 Nadwozie zamknięte, co najmniej 4 drzwiowe (drzwi kierowcy i pasażera w przedziale A, prawe boczne drzwi rozsuwane w przedziale B oraz tylne drzwi dwuskrzydłowe w przedziale C ). Nadwozie przeszklone w przedziale A i B, przedział B - przeszklenie tylko z prawej strony, szyba boczna przyciemniana w 40%, termoizolacyjna, otwierana lub rozsuwana. Przedział C bez przeszklenia, 2.5 Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne w przedziale A. 2.6 Napęd 4x Stabilizatory tylnej i przedniej osi. 2.8 Układ kontroli hamowania ABS (lub równoważny). 2.9 Elektroniczny układ stabilizujący tor jazdy typu ESP (lub równoważny) System kontroli trakcji ASR (lub równoważny) System wspomagania hamowania EBV (lub równoważny) Układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem. Kolumna Podać markę i typ samochodu

5 kierownicy regulowana. Najmniejsza zewnętrzna obrysowa średnica zawracania max 16 m Manualna skrzynia biegów (6-biegów do przodu) Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera Alternator: Samochód powinien być wyposażony w alternator o mocy potrzebnej do zasilania instalacji elektrycznej pojazdu włącznie z urządzeniami sygnalizacji ostrzegawczej Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V lub agregatów będących na wyposażeniu, przystosowany do ciągłej pracy polegającej na podtrzymaniu stanu naładowania akumulatorów bez ich przeładowywania, z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym z lewej strony w pobliżu drzwi kierowcy. W kabinie kierowcy umieszczona sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła z sygnałem dźwiękowym po uruchomieniu silnika lub urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika. Ładowanie akumulatorów powinno odbywać się przy zamkniętych drzwiach pojazdu Wszystkie lampy ostrzegawcze i oświetlenia zewnętrznego zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, np.: siatkami Główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik powinien znajdować się w zasięgu kierowcy Dodatkowe wyposażenie kabiny kierowcy: a)dodatkowe oświetlenie do czytania mapy dla pozycji (miejsca) dowódcy w kabinie. Może to być zrealizowane poprzez zamontowanie dodatkowej lampki (nie powodującej olśnienia kierującego pojazdem) na ruchomym ramieniu o długości minimum 200 mm, z zamontowanym wyłącznikiem. Nie dopuszcza się oświetlenia do czytania mapy lampy zamontowanej powyżej szyby

6 czołowej. Każda część kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny. Powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. b) reflektor ręczny (tzw. szperacz) o mocy min. 55 W, z kablem o długości min. 5 m w postaci sprężyny, zainstalowany w kabinie, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu; c) dwa gniazdka typu zapalniczka zasilane z obwodu 12 V; d) przetwornica 12V/230V o mocy min. 600 W przy pracy ciągłej, zamontowana na stałe i zabezpieczona odpowiednimi bezpiecznikami; musi być zapewniony łatwy dostęp do wyłącznika i gniazd 230V; kontrolki pracy przetwornicy muszą być widoczne dla kierowcy i pasażera, muszą być zapewnione odpowiednie warunki chłodzenia przetwornicy; e) uchwyt do stabilnego montażu komputera przenośnego umożliwiający wygodną pracę pasażerowi i widoczność ekranu dla kierowcy; f) wskaźniki wizualne i kontrolne: - obrotomierz, - tachograf dopuszczony do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, - wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku, - sygnał dźwiękowy lub kontrolka świetlna informujące o pracy/stanie następujących urządzeń: układu chłodzenia silnika, układu smarowania silnika, sygnalizacji ostrzegawczej świetlnej (włączona), otwarcia drzwi kabiny, skrytek i przedziałów sprzętowych, rozkładanych stopni, wyposażenia, które jest zamontowane na stałe, ale zwiększa normalne wymiary pojazdu, 2.20 Koła i ogumienie: Obręcze kół (") minimum 16. Opony z bieżnikiem letnim na felgach stalowych 1 kpl.

7 Opony z bieżnikiem zimowym (M+S) na felgach stalowych 1 kpl. Pojazd powinien posiadać ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Na tylnych osiach koła podwójne (bliźniacze). Ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórcy dla danej opony i obciążenia pojazdu. Powinna istnieć możliwość wyposażenia wszystkich kół w różne typy ogumienia. Powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych, np. łańcuchów. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu powinny być trwale umieszczone nad kołami. Pełnowymiarowe koło zapasowe powinno być przewożone w pojeździe, z możliwością łatwego zdejmowania i obsługi Chlapacze przednie i tylne z zaczepami umożliwiającymi jazdę z podniesionymi chlapaczami Pojemność zbiornika paliwa minimum 75 dm Zaczepy holownicze umożliwiające holowanie pojazdu Hak holowniczy do przyczepy osobowej o dopuszczalnej masie całkowitej min. 750 kg, wraz z instalacją umożliwiającą podłączenie oświetlenia przyczepy Urządzenie ułatwiające parkowanie tyłem (min. 4 sensory) oraz kamera monitorująca strefę martwą (nie widoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Obraz z kamery cofania ma być wyświetlany na monitorze obsługującym system lokalizacji pojazdów (AVL). Monitor przekazujący obraz z kamery cofania zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera uruchamiana automatycznie po włączeniu biegu wstecznego. Dodatkowo włącznik

8 kamery w desce rozdzielczej w zasięgu pola pracy kierowcy Lusterka boczne sterowane i ogrzewane elektrycznie Przednie światła przeciwmgielne Światła do jazdy dziennej z homologacją 2.29 Alarm przeciwwłamaniowy uruchamiany bezpośrednio z pilota sterującego otwieraniem/zamykaniem drzwi pojazdu oraz immobiliser Centralny zamek z pilotem Fotele powinny być pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie ścieranie Dywaniki gumowe w przestrzeni pasażerskiej (przedział A) 1 kpl., oryginalne producenta 2.33 Na podłodze wykładzina gumowana, antypoślizgowa i łatwo zmywalna Cała kabina (przedziały A, B i C), w tym słupki okienne oraz podsufitka tapicerowane Uchwyty wejściowe przy drzwiach kierowcy i pasażera oraz stopień z tyłu pojazdu Klimatyzacja przedziału A i B. Przedział B klimatyzowany urządzeniem automatycznym o wydajności umożliwiającej utrzymanie temperatury we wnętrzu całej zabudowy w granicach C przy temperaturze zewnętrznej +35 C i bezpośrednim nasłonecznieniu Oświetlenie przedziałów B i C W kabinie należy zainstalować urządzenie grzewcze działające niezależnie od silnika pojazdu. Przedziały B i C ogrzewane urządzeniem niezależnym od pracy silnika samochodu zapewniającym niezależne sterowanie temperaturą w obu przedziałach o wydajności pozwalającej na ogrzanie ich od -5 do +10 C w czasie poniżej 15 minut, utrzymanie temperatury wewnątrz na poziomie 19 C w warunkach zewnętrznych -10 C oraz

9 co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu jednej godziny Na wyposażeniu kabiny kierowcy zainstalowany radiotelefon samochodowy przewoźny, zgodny z punktem Antena 1/4 λ umieszczona na środku dachu nad przedziałem A pojazdu, przystosowana do pracy w paśmie 149 MHz, podłączona do zamontowanego w kabinie kierowcy radiotelefonu przewoźnego Radioodtwarzacz samochodowy z wyświetlaczem, obsługą płyt CD i formatu mp3 oraz złączem USB wraz z podłączoną anteną umieszczoną na dachu oraz instalacją głośnikową rozprowadzoną w przedziale A i B (minimum po dwa głośniki na przedział), z możliwością jej selektywnego wyłączenia. Możliwość pracy przy wyłączonej stacyjce. Dodatkowo system głośnomówiący umożliwiający podłączenie telefonu GSM za pomocą modułu bluetooth 2.0 i wyższych Pojazd wyposażony co najmniej w: 2 kliny pod koła, zestaw fabrycznych narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową ABC 2kg, 4 kamizelki ostrzegawcze z napisem,,straż, linę lub taśmę holowniczą o uciągu min. 10 t przystosowaną do zaczepów holowniczych Wyloty spalin z silnika, urządzeń grzewczych i agregatu nie skierowane na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu i wejścia, wyprowadzone na lewą stronę pojazdu. Wyloty usytuowane w bezpiecznej odległości od wlotów powietrza układów i/lub urządzeń wentylacyjnych, grzewczych itp., wykonane w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się gazów spalinowych do przedziałów A i B. Na wyposażeniu pojazdu dwa przewody do odprowadzania spalin, przystosowane do współpracy z układem wydechowym silnika samochodu i układem wydechowym agregatu prądotwórczego; złącza wykonane zgodnie z PN-EN , Załącznik B. W przedziale A i B zamontowany czujnik tlenku węgla W samochodzie zamontowany moduł lokalizacji pojazdów

10 wyposażony w graficzny terminal statusów spełniający poniższe wymagania: jednostka centralna, graficzny terminal statusów, zasilanie z niezależnego akumulatora, umożliwiając pracę modułu w przypadku braku zasilania głównego, zewnętrzna antena GPS, zewnętrzna antena GSM, czujnik użycia (działania) sygnału uprzywilejowania (świetlnego i dźwiękowego), uchwyt do montażu graficznego terminala statusów w pojeździe, możliwość rejestrowania włączenia/wyłączenia stacyjki samochodu. Moduł wraz z urządzeniami współpracującymi musi zapewniać pełną gotowość do pracy w czasie poniżej 60 sekund. a) Jednostka centralna odpowiedzialna za komunikację samochodu z aplikacją zarządzającą musi posiadać: pamięć podręczną o pojemności co najmniej 2 MB, która zapamiętuje wszystkie parametry pojazdu (w szczególności: wysyłane statusy, prędkość pojazdu, położenie pojazdu), co najmniej 4 wejścia analogowe i 6 wejść cyfrowych, wejście anteny GPS, wejście anteny GSM, port do komunikacji z zewnętrznym graficznym terminalem, wejście mikrofonowe, wyjście głośnikowe. Jednostka centralna musi posiadać następującą funkcjonalność: lokalizować pojazd w oparciu o system GPS w co najwyżej 5 sekundowych odstępach czasu, wysyłać standardowo dane o lokalizacji pojazdu do aplikacji zarządzającej systemem monitoringu min. co 30 sek., przy czym częstotliwość ta może być w dowolny sposób zdefiniowana przez

11 użytkownika lub poprzez aplikację zarządzającą, umożliwiać wysyłanie danych o lokalizacji pojazdu na żądanie uprawnionego dyspozytora, musi umożliwiać wysyłanie informacji z czujnika o załączeniu i używaniu sygnałów uprzywilejowania przez pojazdy ratownicze PSP, musi umożliwiać wysyłanie informacji o zmianach poziomu paliwa w baku pojazdu, wysyłać statusy do dyspozytora właściwej aplikacji z systemu SWD-ST niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez kierowcę pojazdu, musi pozwalać na aktualizowanie oprogramowania jednostki centralnej za pomocą GPRS-u oraz bezpośrednio po podłączeniu jednostki centralnej do komputera, zapamiętywać ostatnie znane położenie pojazdu. b) Graficzny terminal statusów musi: posiadać kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7, posiadać własny autonomiczny system operacyjny niezależny od Dostawcy, celem zapewnienia otwartości systemu i uniezależnienia się Zamawiającego od oprogramowania jednego dostawcy, umożliwiać wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, umożliwiać przesyłanie statusów, pracować jako nawigacja samochodowa, posiadać zainstalowaną samochodową mapę Polski i Europy (licencję na oprogramowanie należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą), nawigować pojazd z ostatniej, zapamiętanej przez jednostkę centralną pozycji, automatycznie wyznaczać trasę dojazdu do punktu wyznaczonego przez właściwego dyspozytora (tzn. do konkretnego adresu, ulicy

12 lub współrzędnych geograficznych), mieć możliwość zdalnej rekonfiguracji systemu statusów, odbierać i umożliwić przeglądanie plików w formatach: PDF, JPG, GIF i BMP, mieć ustawione następujące statusy : a) Kod/status 1 wyjazd do miejsce zdarzenia, b) Kod/status 2 przyjazd na miejsce zdarzenia, c) Kod/status 3 sytuacja opanowana, d) Kod/status 4 koniec działań (ratowniczych) e) Kod/status 5 powrót do bazy, f) Kod/status 6 awaria, wyłączenie (samochodu z działań ratowniczych) Wymagania dodatkowe 1) DOSTAWCA zapewni pełną funkcjonalność urządzenia i współpracę z systemem monitoringu ruchu pojazdów użytkowanym w jednostkach PSP odbiorcy w momencie odbioru pojazdu, 2) ODBIORCA przekaże DOSTAWCY telemetryczne karty SIM niezbędnych do wykonania konfiguracji dostarczanych urządzeń, 3) Miejsce montażu terminala graficznego statusów oraz jednostki centralnej należy uzgodnić z ODBIORCĄ, 4) DOSTAWCA zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania, w tym mapy Polski i Europy w okresie 2 lat od dnia odbioru pojazdu, 5) DOSTAWCA dostarczy oprogramowanie klienckie zapewniające komunikację i wymianę danych z systemem zarządzania i monitorowania pojazdów PSP użytkowanym przez ODBIORCĘ oraz licencję na dołączenie pojazdu do użytkowanego systemu SWD-ST. 6) W ramach montażu nowego urządzenia DOSTAWCA zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania ODBIRCY: a. instrukcję montażu, obsługi i programowania sterowników

13 GPS oraz terminali statusów, b. dokumentów licencyjnych na dostarczone oprogramowanie. 7) DOSTAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU 24 miesięcznej gwarancji z gwarantowanym 72 godzinnym czasem naprawy od momentu zgłoszenia usterki przez ZAMAWIAJĄCEGO, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę na: Moduł lokalizacji pojazdów wyposażony w terminal graficzny oraz pakiety oprogramowania, o których mowa wyżej licząc od dnia następnego po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 8) Gwarancja, o której mowa w punkcie 7), obejmuje wszystkie uszkodzenia i wady dostarczanych urządzeń do Modułu lokalizacji pojazdów wyposażonego w terminal graficzny oraz pakietów oprogramowania wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów lub niewłaściwego wykonania. 9) Serwis gwarancyjny pełniony będzie w miejscu użytkowania sprzętu i aplikacji. W okresie gwarancyjnym DOSTAWCA zapewni fizyczny przegląd techniczny u ODBIRCY wszystkich elementów systemu przynajmniej raz w roku w terminie uzgodnionym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 10) Czas zakończenia naprawy nie później niż 24 godziny od momentu przystąpienia do naprawy. Naprawa trwająca dłużej niż 24 godziny wymaga zapewnienia przez DOSTAWCĘ sprzętu zastępczego równoważnego parametrami technicznymi i funkcjonalnością naprawianemu. Maksymalny czas naprawy 14 dni. Za eksploatację sprzętu zastępczego ODBIORCA nie ponosi opłat. 11) W przypadku napraw gwarancyjnych DOSTAWCA przedłuża okres gwarancji na reklamowane przedmioty umowy o czas, który liczony jest od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia przekazania naprawionego przedmiotu użytkownikowi. Odpowiednie znakowanie gwarancyjne wykona DOSTAWCA. W przypadku konieczności wymiany nośników pamięci

14 DOSTAWCA oraz serwis zobowiązuje się do zapewnienia poufności zapisanych w nim danych. III Zabudowa pożarnicza 3.1 Na dachu zabudowy podest roboczy wykonany z materiałów odpornych na korozję o długości min. 4,5 m licząc od tyłu pojazdu na całej szerokości dachu pojazdu, w wykonaniu antypoślizgowym, z relingiem (barierką) zabezpieczającą wokół podestu o wys cm, umożliwiający pracę min. 1 osoby (min. 100 kg) oraz montaż sprzętu (min. 100 kg), bez uszkodzenia i trwałej deformacji powierzchni dachu. Drabinka stała mocowana z tyłu samochodu, służąca do wejścia na dach zabudowy, ostatni segment drabinki składany na czas jazdy(z zabezpieczeniem przed otwarciem lub wysunięciem), umożliwiający łatwiejsze wejście na drabinkę z poziomu terenu 3.2 Pojazd przystosowany do przewożenia 3 osób w przedziale A oraz pracy dwóch operatorów w przedziale B. Kabina z rozkładem miejsc: - przedział A dla kierowcy i dwóch pasażerów (1+2), przy czym fotel kierowcy z możliwością regulacji wysokości, odległości i pochylenia. Wszystkie fotele w przedziale A wyposażone w 3- punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki; - przedział B w przedniej części zabudowy; w przedziale tym umieszczone dwa siedzące miejsca pracy w postaci foteli samochodowych z zagłówkami i podłokietnikami regulowanymi w różnych płaszczyznach, mocowanych do podłogi, przesuwnych przód-tył, obrotowych wokół własnej osi z blokadą obrotu oraz położenia, a także możliwością regulacji oparcia; zamawiający nie przewiduje przewozu (transportu) osób na tych fotelach. Pulpity (blaty) robocze o wytrzymałości min. 100 kg, sprzęt teleinformatyczny w szafie, szafki na sprzęt biurowy i dokumenty (szafki podwieszane, zamykane drzwiczkami otwieranymi do góry z siłownikami podtrzymującymi lub żaluzją, i szafki pod pulpitami - zamykane żaluzją); pod pulpitami szuflady na akcesoria biurowe;

15 pionowa szafa podzielona na mniejsze szafki i szuflady; wszystkie szafki, szuflady i schowki zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem się podczas jazdy; konstrukcja mebli musi zapewniać możliwość zabezpieczenia urządzeń przed przesunięciem podczas ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie sprzętu; materiały użyte do budowy nie mogą powodować wyładowań elektrostatycznych. Wejście do przedziału B przez drzwi przesuwne z blokadą otwarcia z prawej strony pojazdu; - przedział C, tj. przedział techniczny z innym sprzętem, szafkami i schowkami na sprzęt oraz jego mocowaniami w tylnej części zabudowy. Wejście do przedziału C drzwiami z tyłu zabudowy. Drzwi dwuskrzydłowe otwierane o kąt 270. Przedziały B i C wewnątrz odizolowane od siebie. Izolacja termiczna ścian zabudowy. Po uruchomieniu urządzeń w zabudowie (teleinformatycznych, agregatów, ogrzewania, klimatyzacji) maksymalny poziom hałasu, wibracji i promieniowania elektromagnetycznego w przedziale B nie może przekraczać wartości największych dopuszczalnych natężeń czynników szkodliwych na poszczególnych stanowiskach pracy przy założeniu pracy dwunastogodzinnej. Spełnienie tego wymogu należy poprzeć stosownymi badaniami wykonanymi przez akredytowaną instytucję (firmę) - wymagany protokół z pomiarów stwierdzający zachowanie dopuszczalnych wartości. Sposób rozmieszczenia i usytuowanie skrytek, szaf, blatów i sposób montażu urządzeń teleinformatycznych w przedziałach B i C wg propozycji oferenta przedstawionej graficznie, po dokonaniu uzgodnień i akceptacji przez Odbierającego. 3.3 Na długości zabudowy przedziałów B i C od strony drzwi wejściowych do przedziału B zainstalowana na stałe zwijana i rozwijana ręcznie roleta zadaszeniowa (markiza) oraz osobno dopinane ściany boczne i ściana przednia z zamykanym wejściem, a

16 także dopinany fartuch osłaniający, montowany pomiędzy podłożem a dolną krawędzią nadwozia samochodu, mocowany również do ścian bocznych. Ściany boczne muszą mieć możliwość dopięcia do ścian pojazdu i/lub posiadać odpowiednie usztywnienia. Musi być możliwość umocowania dolnych krawędzi wszystkich ścian do podłoża. Roleta, ściany oraz fartuch wykonane z materiału nie przepuszczającego wody. W komplecie muszą znajdować się wszystkie wymagane elementy mocujące, podpórki, rozpórki, usztywnienia, odciągi, śledzie itp. oraz składany stół o wymiarach blatu po rozłożeniu min. 1,6 m x 0,8 m i cztery składane krzesła. Elementy dopinane z osprzętem oraz stół z krzesłami przechowywane w przedziale C. 3.4 Na całe wyposażenie i akcesoria nie zamocowane na stałe mają być wykonane zamykane schowki lub przewidziane mocowania transportowe. 3.5 W przedziałach B i C zamontowane gaśnice 2 kg z gazowym czynnikiem gaśniczym dostosowanym do gaszenia urządzeń elektronicznych i elektrycznych pod napięciem do 1000V. 3.6 Pojazd wyposażony w odpowiednią instalację odgromową i zabezpieczającą ludzi przed porażeniem oraz wszystkie urządzenia przed wzrostem napięcia w przypadku wyładowań atmosferycznych. 3.7 Oświetlenie pola pracy wokół samochodu powinno zapewnić oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Źródło światła: diodowe (przy wykorzystaniu diod LED). Zestaw oświetlenia zewnętrznego w postaci lamp, zamontowanych w górnej części, po dwie z obu stron zabudowy i jedna z tyłu, włączanych indywidualnie. Lampy po prawej stronie zabudowy zamontowane tak, aby po rozłożeniu markizy oświetlały teren pod nią. Zasilanie lamp z obwodu ogólnego opisanego w załączniku 1a do SIWZ w punkcie 4. Dodatkowo na dachu zabudowy i w przedziale C oświetlenie umożliwiające poruszanie się, rozstawianie i obsługę sprzętu w

17 ciemnościach, zasilane z obwodu autonomicznego (włączenie i wyłączenie możliwe w przedziałach B i C, kontrolka włączenia w przedziałach B i C). 3.8 Oświetlenie główne o intensywności min. 300 lx dla każdego miejsca pracy w polu zadania i min. 200 lx w polu bezpośredniego otoczenia, zasilane z obwodu autonomicznego. Spełnienie tego wymogu należy poprzeć stosownymi badaniami wykonanymi przez akredytowaną instytucję (firmę) - wymagany protokół z pomiarów stwierdzający zachowanie dopuszczalnych wartości, dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Oprawy oświetleniowe muszą być wpuszczone w elementy konstrukcyjne i stanowić z sufitem lub ścianami jedną płaszczyznę. Dodatkowo do stanowisk operatorów oraz stołu dołączyć po jednej lampce pomocniczej (biurkowej) zamontowanej na stałe z możliwością ustawienia kierunku i wysokości (np. na tzw. gęsiej szyi ). Zastosować lampy ze źródłem światła LED w kolorze tzw. białym neutralnym lub ciepłym (niedopuszczalne użycie diod w kolorze białym zimnym). 3.9 Osobno załączane podświetlenie LED drabinki oraz wszystkich schodków (stopni) wejściowych do pojazdu z kontrolką działania widoczną dla kierowcy. IV Obwody zasilania i inne przyłącza 4.1 Instalacja energetyczna zabudowy składa się z dwóch obwodów głównych: a) Ogólny zasilający klimatyzator przedziału B, sprzęt socjalny i oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. b) Podstawowy bezobsługowy system zasilania urządzeń elektronicznych i elektrycznych zabudowy pojazdu. System powinien zapewnić 10 godzinne zasilanie systemów pojazdu (z wyłączeniem układu klimatyzacji). System musi być redundantny, to znaczy, że wypadku awarii dowolnego elementu zasilania musi nastąpić automatyczne przejęcie zasilania przez elementy zapasowe. W takim wypadku dopuszcza się

18 skrócenie czasu podtrzymania zasilania. Przyłączenie zasilania 230 V z zewnątrz, lub uruchomienie agregatu prądotwórczego powinno automatycznie przełączyć systemy na zasilanie z sieci 230 V i rozpocząć ładowanie akumulatorów podtrzymujących. Akumulatory systemu muszą być zabezpieczone zarówno przed nadmiernym rozładowaniem, jak i przeładowaniem przy stałym zasilaniu z sieci 230 V. W przedziale A należy zainstalować moduł kontrolno-pomiarowy obrazujący stan układu zasilania i źródło zasilania. W sytuacji kończenia się energii w akumulatorach system ma zasygnalizować ten stan oraz uruchomić agregat prądotwórczy. System zasilający musi być wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem, zwarciem oraz przeciwporażeniowe. Uruchomienie zasilania przełącznikiem zainstalowanym w przedziale B Panel sterowniczo-kontrolny zainstalowany w przedziale B, zawierający: a) woltomierz cyfrowy napięcia akumulatorów obwodu autonomicznego (z podświetleniem), b) woltomierze i amperomierze (z podświetleniem) wskazujące parametry zasilania ze źródeł zewnętrznych i agregatu oraz ich obciążenie; c) przycisk/przełącznik podświetlenia przyrządów, d) sterowniki trybów pracy zasilania i agregatu z kontrolkami, e) sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym. 4.2 Agregat prądotwórczy wymieniony w punkcie 4.1 przystosowany do pracy ciągłej, jednofazowy 230 V o mocy zapewniającej zasilanie z rezerwą 30%, jednak nie mniejszej niż 5 kva, stopień ochrony IP 54, wyciszony (np.: w obudowie dziwiękochłonnej) - gwarantowany poziom hałasu nie przekraczający 64 db(a), zamontowany w komorze wyposażonej w urządzenie mechaniczne umożliwiające jego Podać typ i markę urządzenia

19 wyciągniecie i wystawienie (przez dwie osoby) oraz pracę ciągłą wewnątrz komory (niezbędna czerpnia powietrza, odprowadzenie spalin, wentylacja, elementy tłumiące drgania i hałas); zabudowa agregatu i osprzętu w sposób wykluczający przedostawanie się gazów do przedziałów A i B - zarówno podczas jazdy, jak i pracy na postoju. Parametry elektryczne (m.in. stabilność częstotliwości i napięcia) odpowiednie do współpracy z urządzeniami elektronicznymi oraz zasilaczami UPS. Wyposażony w zbiornik paliwa zapewniający nieprzerwaną pracę przy pełnym obciążeniu przez min. 8 godzin. Wyposażony w układ automatycznego startu/stopu w przypadku zaniku/pojawienia się zasilania zewnętrznego oraz układ załączania i wyłączania ręcznego przy agregacie i w przedziale B. Przełącznik trybu pracy automatycznej i manualnej zrealizowany za pomocą przycisków w przedziale B. Sygnalizacja stanu zasilania zewnętrznego i pracy agregatu oraz trybu automatyki w przedziale B. 4.3 Komplet okablowania do agregatu (wraz z uziomem) umożliwiający oddalenie go na odległość min. 20 m od pojazdu z zachowaniem pełnej automatyki i sygnalizacji opisanej w punkcie 4.2. Odporność min. IP54. Kable zwinięte na zwijadłach, umieszczone w przedziale C lub w zewnętrznym schowku. 4.4 Dwa przedłużacze zasilające 230V/16A z przewodem ochronnym o długości min. 25 m każdy na zwijadle z prowadnicą przewodu, wyposażone w złącza umożliwiające podłączenie zasilania zewnętrznego. Odporność min. IP54. Odporne na działanie niskich temperatur do -35ºC, odporne na oleje i smary. Umieszczone w przedziale C lub w zewnętrznym schowku. 4.5 Pojazd wyposażony w metalowy (-e) kanister (-y) na paliwo do agregatu, o pojemności wystarczającej na min. 16 godzin pracy przy średnim obciążeniu oraz lejek do tankowania dopasowany do otworów wlewowych agregatów i wylotów z kanistrów tak, aby tankowanie mogło być przeprowadzone przez jedną osobę. Kanister (-y) i lejek zabezpieczone przed przewróceniem w czasie transportu i

20 przewożone w odizolowanej, wentylowanej skrytce. 4.6 Bateria akumulatorów wymienionych w pkt. 4.1 musi być zamontowana w taki sposób, aby wraz z agregatem i innym sprzętem zapewnić równomierne rozłożenie ciężaru w samochodzie. Musi być zapewniony łatwy dostęp do każdego akumulatora w celu konserwacji lub wymiany z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi użytkujących pojazd. 4.7 Skrzynka przyłączowa w wykonaniu min. IP65 zawierająca dwa złącza do zewnętrznych źródeł zasilania jednofazowego. Jedno przeznaczone do zasilania obwodu ogólnego, drugie autonomicznego. Gniazda do podłączenia wyniesionego agregatu okablowaniem wymienionym w punkcie 4.3. Dodatkowo dwa gniazda wyjściowe do zasilania zewnętrznych urządzeń elektrycznych, zasilane jedno z obwodu autonomicznego, drugie z ogólnego. Skrzynka wykonana w taki sposób, aby po podłączeniu kabli można było ją zamknąć. Zastosować przejścia kablowe montowane od dołu skrzynki, posiadające uchylną klapkę lub zakręcaną zaślepkę. Skrzynka zamontowana w miejscu dostępnym z poziomu ziemi. 4.8 Skrzynka przyłączowa w wykonaniu min. IP65 zawierająca złącza 8 linii informatycznych min. CAT5E (RJ-45). Złącza wyprowadzone poprzez ochronniki przeciw-przepięciowe (uziemione do punktu uziemiającego zabudowy) i doprowadzone do punktu rozdzielczego sieci teleinformatycznej zakończone patch-panelem, opisane na obu końcach. Skrzynka wykonana w taki sposób, aby po podłączeniu kabli można było ją zamknąć. Zastosować przejścia kablowe montowane od dołu skrzynki, posiadające uchylną klapkę lub zakręcaną zaślepkę. Skrzynka zamontowana w miejscu dostępnym z poziomu ziemi 4.9 Skrzynka przyłączowa w wykonaniu min. IP65 zawierająca złącza 8 linii informatycznych min CAT5E (RJ-45). Złącza wyprowadzone poprzez ochronniki przeciw-przepięciowe (uziemione do punktu uziemiającego zabudowy) i doprowadzone do punktu rozdzielczego

21 sieci teleinformatycznej zakończone patch-panelem. Dodatkowo powinna zawierać cztery gniazda 230 V zasilane z obwodu autonomicznego. Obwód każdego z gniazd musi posiadać stosowne zabezpieczenia. Skrzynka wykonana w taki sposób, aby po podłączeniu kabli i zasilaczy typu ściennego można było ją zamknąć. Zastosować przejścia kablowe montowane z boku skrzynki, posiadające uchylną klapkę lub zakręcaną zaślepkę. Skrzynka zamontowana na dachu zabudowy Skrzynki zasilania i zabezpieczeń elektrycznych, zawierające: - bezpieczniki nadprądowe, - zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwporażeniowe (uziemione do punktu uziemienia zabudowy), - wskaźnik obecności zasilania, - łatwo dostępny ( grzybkowy ) awaryjny wyłącznik zasilania umożliwiający całkowite odłączenie zasalania instalacji 230V i 12 V w przedziale B i C za wyjątkiem instalacji samochodu. W oddzielnych skrzynkach powinny znajdować się zabezpieczenia obwodów 12V, 230V wewnętrzne, 230V zewnętrzne oraz agregatu. Oddzielnymi bezpiecznikami należy zabezpieczyć następujące obwody zasilania: - sprzęt teleinformatyczny, - sprzęt łączności, - zasilanie zewnętrzne zabudowy, - agregat, - zasilanie urządzeń zewnętrznych, - obwód urządzeń socjalnych, - oświetlenie wewnętrzne, - oświetlenie zewnętrzne, - klimatyzacja, - ogrzewanie. Poza powyższymi należy zabezpieczyć pozostałe obwody w należyty sposób. W skrzynkach bezpiecznikowych należy pozostawić wolne pola do

22 ewentualnej rozbudowy Dodatkowe min. 2 gniazda w przedziale C i min. 4 gniazda w przedziale B zasilane z obwodu ogólnego 230 V, zabezpieczone osobnymi bezpiecznikami dla poszczególnych przedziałów Dodatkowe min. 2 gniazda w przedziale C i min. 8 gniazd w przedziale B zasilane z obwodu autonomicznego 230 V, zabezpieczone osobnymi bezpiecznikami dla poszczególnych przedziałów. Gniazda trwale oznaczone symbolem UPS Instalacja 12 V dla radiotelefonów w przedziale B zasilana z instalacji autonomicznej Punkt uziemiający zabudowy (wraz z przewodem i świdrem), z podłączonymi: odgromnikami antenowymi, ochronnikami zewnętrznej sieci teleinformatycznej, obwodami ochronnymi obwodów i zabezpieczeń elektrycznych. V Wyposażenie łącznościowe 5.1 Dwa maszty antenowe teleskopowe: jeden o wysokości min. 7 m, drugi o wysokości min. 4 m, rozkładane i składane elektrycznie (w przypadku braku możliwości technicznych wykorzystania masztów elektrycznych dopuszcza się zastosowanie masztów pneumatycznych po uzgodnieniu z Odbiorcą) z możliwością ręcznego rozkładania i składania, niewymagające odciągów przy wietrze do 100 km/h przy pełnym obsadzeniu antenami. Przystosowane do montażu odciągów. Odciągi, śledzie i inne wymagane do tego elementy (2 kpl) muszą znajdować się na wyposażeniu pojazdu. Na dachu zabudowy muszą znajdować się elementy o odpowiedniej wytrzymałości do mocowania odciągów. Maszty mają być zamontowane ze wszystkimi potrzebnymi urządzeniami, zabezpieczeniami i okablowaniem. Maszty zamontowane do zabudowy w maksymalnej możliwej odległości od siebie. Oba podłączone do punktu uziemiającego. Wyposażone w sygnalizację ich podniesienia doprowadzoną do kabiny kierowcy. Jeden maszt przystosowany do montażu Podać typ i producenta masztów

23 jednocześnie trzech anten radiowych dookólnych. Drugi maszt przystosowany do montażu jednocześnie dwóch anten radiowych dookólnych oraz anteny do odbioru cyfrowej naziemnej telewizji. Antena dookólna mocowana do demontowalnego wysięgnika. Pokrowce na szczyt masztu takie, aby po złożeniu zabezpieczały segmenty przed opadami atmosferycznymi. Na obu masztach ma być możliwość montażu wyniesionego urządzenia typu ACCES POINT wraz z anteną dostarczoną w ramach zamówienia, w odpowiednio zabezpieczonej skrzynce zabezpieczającej przed skutkami opadów atmosferycznych oraz temperatury w zakresie min. od 10 C do +40 C. Do urządzenia ACCESS POINT ma być zapewnione doprowadzenie zasilania i kabel skrętka kat. min 5e z odpowiednio zakończonym wtykiem. Doprowadzone przewody powinny być odpowiednio zabezpieczone przed skutkami opadów atmosferycznych oraz temperatury w zakresie min. od 10 C do +40 C. Maszty muszą być zabezpieczone przed samoczynnym wysuwaniem się podczas jazdy. Sposób rozmieszczenia masztów i mocowanie anten na nich ma być uzgodnione z Odbierającym po przedstawionej graficznie propozycji Oferenta. 5.2 Maszt antenowy wolno stojący z kompletnym osprzętem w postaci odciągów, śledzi itp., rozkładany ręcznie o wysokości min. 7 m z możliwością montażu dwóch anten dookólnych oraz urządzenia typu ACCES POINT na potrzeby uruchomienia stacji wyniesionych oraz wyniesionego punktu dostępowego. 5.4 Anteny przystosowane do zamontowania na masztach: a) cztery anteny bazowe, dookólne składane, na pasmo 149 MHz o zysku min. 5 dbi, do zamontowania na wysięgnikach, wyposażone w kable przyłączeniowe do skrzynki na maszcie o odpowiedniej długości i z odpowiednimi złączami, b) antena dookólna na pasmo 40 MHz, o zysku min. 0 dbi, do zamontowania na wysięgnikach, wyposażona w kable przyłączeniowe do skrzynki na maszcie o odpowiedniej długości i

24 z odpowiednimi złączami, podłączone do radia na pasmo 40 MHz c) jedna antena dookólna kolinearna na pasmo 149 MHz składana, o zysku co najmniej 5 dbi, d) antena DVBT e) urządzenie dostępowe WIFI pracujące w paśmie GHz z anteną dookólną opisane w pkt. f) router-modem GSM z anteną dookólną opisany w pkt Dwa zestawy okablowania antenowego i sterującego po jednym do każdego masztu. Każdy zestaw składa się z trzech giętkich przewodów antenowych o tłumienności poniżej 6,5 db/100m w paśmie 150 MHz, skrętki FTP kat. min. 5e. Wiązka kablowa jednym końcem przymocowana w górnej części masztu, kable zakończone odpowiednimi gniazdami umieszczonymi w skrzynce o wykonaniu min. IP65. Fidery i kable prowadzone na maszt i tworzące wiązkę muszą być zainstalowane w osłonie umożliwiającej ich łatwą wymianę, dołożenie lub usunięcie poszczególnych kabli bez konieczności demontażu istniejących kabli. Kable w osłonie nie mogą być połączone ze sobą, musi być możliwe ich wzajemne przesuniecie. W czasie rozkładania i składania masztu wiązka kablowa musi być układana w sposób automatyczny i w taki sam sposób zabezpieczona w czasie jazdy przed wypadnięciem i przemieszczaniem. Zakończenia kabli antenowych należy zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych. Drugi koniec wiązki wprowadzony do środka zabudowy poprzez przepust nie dopuszczający wilgoci do wnętrza; kable antenowe podłączone do radiotelefonów, skrętka FTP zaprawiona w patch-panelu szafy teleinformatycznej, przewód sterujący doprowadzony do właściwego urządzenia. Wszystkie instalacje na masztach zabezpieczone odgromowo. 5.6 Dwie bramki GSM przystosowane do obsługi kart polskich operatorów sieci GSM obsługujące funkcję CLIP FSK, przystosowane do współpracy z routerem dostępowym przenośnych telefonów IP, wyposażone w dołączaną antenę

25 zewnętrzną o zysku min. 5 dbi zamontowaną na dachu. Bramki mają realizować usługę faksu poprzez urządzenie wielofunkcyjne zamontowane w przedziale B. 5.7 Siedem radiotelefonów przewoźnych, w tym jeden zamontowany w kabinie kierowcy, dwa w zestawie przenośnym (pkt 7.1.b) oraz pozostałe w przedziale B, dopuszczonych do stosowania w sieci PSP o minimalnych parametrach: - zakres częstotliwości VHF MHz, - możliwość ustawienia mocy wyjściowej w zakresie 5-25 W, - odstęp międzykanałowy 12,5 khz, kanałów, - wyświetlacz alfanumeryczny co najmniej 14-to pozycyjny, - muszą współpracować z ZSŁ (pkt. 7.1). Jeden radiotelefon przewoźny na pasmo pracy Lasów Państwowych o minimalnych parametrach: - zakres częstotliwości VHF 40 MHz, - możliwość ustawienia mocy wyjściowej w zakresie 5-25 W, - odstęp międzykanałowy 12,5 khz, kanałów, - wyświetlacz alfanumeryczny co najmniej 14-to pozycyjny, - muszą współpracować z ZSŁ (pkt. 7.1). Wyżej wymienionych pięć radiotelefonów, w tym jeden radiotelefon przewoźny na pasmo pracy Lasów Państwowych, mają być zamontowane w przedziale B w szafie teleinformatycznej lub warunkowo w dedykowanej szafce radiowej, o ile Dostawca wykaże na etapie konsultacji zapewnienie lepszej ergonomii obsługi systemu dzięki przyjętemu rozwiązaniu. Radiotelefon zamontowany w przedziale A ma umożliwić sterowanie i prowadzenie korespondencji na stanowisku operatora w przedziale B i ma być podłączony do zintegrowanego systemu łączności ZSŁ opisanego w pkt Dodatkowo należy zabezpieczyć instalację Podać typ i markę urządzenia

26 elektryczną samochodu przed rozładowaniem jego akumulatora zasilającą radiotelefon i urządzenia zamontowane w przedziale A. Dodatkowo należy umieścić dwa radiotelefony na pasmo MHz z kompletem urządzeń i okablowania w zestawie przenośnym (pkt 7.1.b) podłączone do zintegrowanego systemu łączności (ZSŁ) opisanego w punkcie 7.1. Płyty czołowe z mikrofonami radiotelefonów zamontowanych w szafie mają być wyniesione do stanowisk operatorów w przedziale B zapewniając obsługę radiotelefonów pełnej funkcjonalności z kompletem oprzyrządowania i okablowania, aby w przypadku awarii ZSŁ była możliwość bezpośredniego korzystania z radiotelefonów. Dopuszcza się wykonanie wyniesienia poprzez równoległe połączenie ZSŁ i paneli czołowych przy założeniu, że zmiana trybu sterowania ZSŁ - panel czołowy następuje w trybie automatycznym w przypadku awarii ZSŁ i w dowolnym momencie poprzez przełączniki (dla każdego radiotelefonu oddzielny) umieszczone w szafie teleinformatycznej. Ma być możliwe wyniesienie sterowania i obsługi min. 2 radiotelefonów umieszczonych w szafie radiowej na odległość min. 100 m. Do realizacji tej usługi należy zapewnić dodatkowe panele czołowe z mikrofono-głośnikami, kompletem okablowania i złącz, oraz wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne do poprawnego działania radiotelefonu z wyniesionymi panelami czołowymi. Wynoszone panele czołowe wraz z mikrofono-głośnikami mają być zamontowane w skrzynce umożliwiającej łatwe ich przemieszczanie i podłączanie. Zasilanie skrzynki zapewnić z zamontowanego wewnątrz UPS-a z możliwością doładowywania z instalacji zewnętrznej. Należy zapewnić poprawną rejestrację korespondencji radiowej prowadzonej przez wszystkie radiotelefony (zamontowane w szafie radiowej, w przedziale A i w wynoszonej skrzynce na rejestratorze umieszczonym w przedziale B zarówno podczas pracy w zintegrowanym systemie łączności ZSŁ opisanym w pkt 7.1 jak i

27 podczas pracy na wyniesionych płytach czołowych umieszczonych na stanowiskach operatorów (tj. w trybie pracy z wyłączonym systemem ZSŁ). Wszystkie radiotelefony muszą być zaprogramowane zgodnie z obsadą i warunkami podanymi przez Odbiorcę. 5.8 Sześć radiotelefonów nasobnych (przenośnych), dopuszczonych do stosowania w sieci PSP o parametrach: - zakres częstotliwości VHF MHz, - możliwość ustawienia mocy wyjściowej w zakresie 1-5 W, - odstęp międzykanałowy 12,5 khz, - nie mniej niż 255 kanałów, -wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków -wskaźnik stanu baterii. Komplet radiotelefonu zawiera: - zestaw nadawczo-odbiorczy, - mikrofonogłośnik w wykonaniu co najmniej IP57, - klips umożliwiający przenoszenie przy pasku, - dwa akumulatory litowo-jonowe. Wszystkie radiotelefony muszą być zaprogramowane zgodnie z obsadą i warunkami podanymi przez odbiorcę. 5.9 Ładowarka zamontowana w przedziale B, 6-cio stanowiskowa do zastosowanych radiotelefonów nasobnych (przenośnych), mikroprocesorowa Dostarczyć należy kompletne oprogramowanie, kable do programowania i programatory do zastosowanych radiotelefonów przewoźnych i przenośnych. Wszystkie radiotelefony mają pochodzić od jednego producenta. Wymagane autoryzowane przez producenta radiotelefonów szkolenie dla min. 3 pracowników wskazanych przez Odbierającego przez min. 8 godzin w zakresie programowania urządzeń radiowych. Oprogramowanie służące do programowania ma być zainstalowane na jednym z dostarczonych notebooków opisanych w specyfikacji w punkcie Podać typ i markę urządzenia

28 Należy dostarczyć wszystkie niezbędne adaptery i przejściówki do poprawnej pracy programatorów Zamontowany w przedziale B rejestrator rozmów wyposażony w złącze USB wyprowadzone na panel przedni, rejestrujący: - wszystkie transmisje radiowe kanałów, na których pracują radiotelefony (nawet przy całkowitym wyciszeniu głośnika), - rozmowy przez telefony IP, - nagrywanie poprzez integrację CTI SIP TRUNK, SCCP, MGCP lub SPCP - rozmowy przez bramki GSM. Dodatkowo ma zapewnić: - dostęp do nagrań przez sieć LAN na dowolnym komputerze i z konsoli dyspozytorskich, - zabezpieczenie dostępu do nagrań hasłem, - zapis min. 3 tys. godzin rozmów, - możliwość eksportu nagrań do formatu wav i mp3, Rejestrator ma współpracować z ZSŁ opisanym w pkt Rejestrator musi zapewnić poprawną rejestrację rozmów prowadzonych przez dostarczone radiotelefony, jak i całość korespondencji radiowej i telefonicznej prowadzonej przez zainstalowane konsole operatorskie i aplikacje operatorskie zainstalowane na dostarczonych komputerach typu notebook wyspecyfikowanych w pkt Rejestrator dostarczony ma być z wszystkimi wymaganymi licencjami, w liczbie zapewniającej nagrywanie wszystkich kanałów rejestratora oraz umożliwiającej odsłuch zarejestrowanych treści poprzez sieć LAN na dowolnej liczbie podłączanych stacji roboczych lub konsoli. Dostarczone licencje muszą być nieograniczone czasowo. Rejestrator rozmów musi zapewniać ochronę danych oraz kontrolę dostępu do zapisanych informacji na podstawie systemu haseł i klas uprawnień. Rejestrator rozmów musi zapewnić automatyczne nadpisywanie nagrań najstarszych po przekroczeniu zadanego limitu pojemności w Podać typ i markę urządzenia

29 konfiguracji. Rejestrator rejestracji rozmów musi umożliwić archiwizację nagrań na zewnętrznych dyskach sieciowych poprzez interfejs Ethernet lub złącze USB. Rejestrator rozmów musi zapewniać archiwizację i odsłuch zapisanych danych, na dowolnym wskazanym komputerze PC pracującym w sieci LAN, WAN. System rejestracji rozmów powinien umożliwiać odsłuch rozmów poprzez sieć LAN z użyciem dedykowanej aplikacji bez ograniczenia liczby licencji. System rejestracji rozmów musi umożliwiać administrowanie oraz zdalny nadzór poprzez sieć LAN/WAN. Musi zostać zapewniony brak bezpośredniego dostępu do sytemu plików dla systemu rejestracji rozmów (rejestratora). Musi być możliwy odsłuch rozmowy niezależnie od jej rejestracji w danym momencie. Rejestrator rozmów musi umożliwiać elastyczną rozbudowę, zwiększenie liczby rejestrowanych kanałów. W przypadku przerwy w zasilaniu Rejestrator rozmów po odzyskaniu zasilania musi samodzielnie powrócić do normalnej bezobsługowej pracy. Dysk na którym zainstalowany jest system operacyjny rejestratora jest wykonany bez ruchomych części mechanicznych. Rejestrator ma mieć 2 dyski bez ruchomych części mechanicznych przeznaczone na nagrania rozmów podłączone do sprzętowego kontrolera umożliwiającego konfigurację min. w trybach RAID 0 i Router z funkcją centrali telefonów IP o minimalnych parametrach i funkcjonalności: Wyposażenie 1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 2 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN. Podać typ i markę urządzenia

30 2. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 4GB. 3. Urządzenie musi być wyposażone w minimum pamięci RAM z możliwością rozbudowy do co najmniej 2,5GB. 4. Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej. Architektura 1. Musi być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji co najmniej: a. 4 modułów sieciowych z interfejsami, b. 1 wewnętrznego modułu usługowego, c. 2 modułów z układami DSP. Moduły DSP powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej. 2. Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES. 3. Musi posiadać możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora. 4. Musi posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów. 5. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł usługowy muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: a. z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 4 porty na

I. Wymagania minimalne

I. Wymagania minimalne Numer sprawy: MT.2370.02.2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania minimalne dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem 1 2 3 Lp. Wymagane parametry techniczno-użytkowe 1 Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego L.p. WT.2370.2.2015 1 załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Wyszczególnienie 1 Warunki ogólne 1.1. Pojazd zabudowany i wyposażony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego

OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego OPIS TECHNICZNY Samochodu operacyjnego Wykonawca wypełnia wskazane pozycje kolumny Oferta wykonawcy podając parametry techniczne oferowanego produktu, [tj. poprzez wskazanie konkretnego parametru albo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZAKŁAD-LABORATORIUM TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA STRAŻY POŻARNEJ WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Zlecenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM Załącznik nr 6 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĘZKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 Lp. I. Podwozie z kabiną 1.1. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do SIWZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych tramwajów dwukierunkowych, wieloczłonowych z członem niskopodłogowym

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik nr 19 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik Nr 6 do Umowy NR: DOA.III.273.86.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE) SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Szczegółowa specyfikacja techniczna załącznik nr 9 do siwz PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Modernizacja zabudowy wnętrza kontenera Wymiana zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, ogrzewania i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne... 4 2. Wymagania techniczne dla

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012 Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu dla kwot niŝszych niŝ określone w art 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji lokomotyw z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-MINIMALNE WYMAGANIA DLA LEKKIEGO SPECJALNEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO TYPU MIKROBUS

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-MINIMALNE WYMAGANIA DLA LEKKIEGO SPECJALNEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO TYPU MIKROBUS Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-MINIMALNE WYMAGANIA DLA LEKKIEGO SPECJALNEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO TYPU MIKROBUS Lp. Wymagania minimalne stawiane przedmiotowi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in.

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o. 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 Tel. (Fax.) (0-52) 346-04-32, e-mail: pracownia@arus.com.pl KARTA TYTUŁOWA PRZEDSIWZIECIE ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-25/JRP/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA p.n. Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo