Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat):"

Transkrypt

1 Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat): Puślecki Z.W., (2013), International Business Theory and International Economy, LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of OmniScriptum GmbH&Co. KG, Saarbruecken, Germany, pp Puślecki Z.W., (2013), About the Protectionist Pressures in the International Business Policy, Journal of Business and Economics, ISSN , USA, March 2013, Volume 4, Number 3, pp Puślecki Z.W., (2013), The Some New Aspects of the International Business Theory and International Economy, Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN , USA, June 2013, Vol. 9, Nr 6, pp Puślecki Z.W., (2013), The New Tendency in the Development of the European Union Common Trade Policy during the World Economic Crisis, Journal of Business and Finance, ISSN (Online), (Print), Vol 1. No 1, pp Puślecki Z.W., (2013), The Liberalisation Effects of China Foreign Trade Policy, International SAMANM Journal of Business and Social Sciences, ISSN , October 2013, Vol 1, No 3, pp Puślecki Z.W., (2013), The Growing Interdependence between International Business and National Economics, Global Journal of Management and Business Research: B, Economics and Commerce, Volume 13, Issue 6, Version 10, pp , Typ: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal, Publisher: Global Journals Inc. (USA). Puślecki Z.W., (2013), The European Union between liberalism and protectionism in the Common Trade Policy during the world economic crisis, in: J. Dyduch, M. Michalewska- Pawlak, R. Murphy, European Union Development Challenges and Strategies, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warsaw 2013, pp Puślecki Z.W., (2013), Les modèles d économie politique dans la théorie de la politique du commerce extérieur, in: Jean Ferrari, Roberto Formisario et Maurizio Malaguti (eds.) L Action. Penser la vie agir la pensée, Actes du congres a Venise de l Association de philosophie de langue Francaise (ASPLF), les Editions J.Vrin, Paris 2013 p. 718 Puślecki Z.W., (2013), The new tendency in the international trade policy, in: E. Banus, Acta of the XI Congress of the European Culture, Barcelona, Hiszpania 2013.

2 Puślecki Z.W., (2013), Dynamika rozwoju stosunków ekonomicznych Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową w warunkach nowych wyzwań globalnych, w: J. Marszałek- Kawa, E. Kaja (Red.), Przyszłość azjatyckich tygrysów. Zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2013, ss Puślecki Z.W., (2013), Stanowisko Unii Europejskiej wobec WTO w warunkach globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego, w: J. Juchnowski & R. Wiszniowski, (Red.), Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2013, ss Puślecki Z.W.,(2013), Wokół osłabiania neoprotekcjonizmu rolnego Unii Europejskiej w ramach i poza WTO, Ekonomia Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 2, ss Puślecki Z.W.,(2013), O niestabilności cen żywności na współczesnym rynku globalnym, w: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, (Red.) Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 315, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s Puślecki Z.W.,(2013), Nowe zjawiska we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej w warunkach perspektywy budżetowej na lata , w: J. Sokołowski, G. Węgrzyn, (Red.),Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 307, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s Puślecki Z.W.,(2013), W kierunku modyfikacji współczesnego systemu handlu międzynarodowego Przegląd Politologiczny 2013, Nr 4, s Puślecki Z.W., (2012), Wpływ kryzysu światowego na stosunki ekonomiczne Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową, w: W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G.Olszewska Red.), Przyszłość Unii Europejskiej konkurencyjność i rynki, CeDeWu, PL, Warszawa 2012, ss Puślecki Z.W., (2012), Reperkusje reguł handlowych WTO dla międzynarodowego handlu rolnego w: Od teorii do praktyki politycznej, Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Blokowi z okazji 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin,

3 Praca zbiorowa pod red. Naukową M. Kołodziejczyk, R. Rosickiego, Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012 s Wydawnictwo Puślecki Z.W., (2012), Wybrane aspekty wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, w: Przeszłość odległa i bliska, Studia z zakresu Politologii i Historii, Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Wallasa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, s Puślecki Z.W., (2012), Nowe wyzwania dla perspektyw funkcjonowania WTO, w: B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, (Red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2012, ss Puślecki Z.W., (2012), Zadania izb przemysłowo-handlowe w nawiązywaniu kontaktów handlowych z podmiotami zagranicznymi, w: S. Wykrętowicz Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, ss Puślecki Z.W., (2012), Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji, w: Problemy rolnictwa światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tom 12 (XXVII) 2012, Zeszyt 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s Puślecki Z.W., (2012), Zmiany we wzajemnych zależnościach w polityce rolnej między WTO i Unią Europejską, w: J. Sokołowski, M. Sosnowski, A.Żabiński,(Red.),Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 246, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s Puślecki Z.W., (2012), Relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową wobec wyzwań gospodarki globalnej w 2012 r, w: U. Mrzygłód, Red., Wyzwania gospodarki globalnej, Challenges of the Global Economy w: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2012, nr 31, s Puślecki Z.W., (2012), Nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową, Przegląd Politologiczny 1/2012 s Puślecki Z.W., (2012), Globalne uwarunkowania konkurencyjności Unii Europejskiej w XXI wieku, Przegląd Politologiczny 2012., nr 4/2012.

4 Puślecki Z.W., (2012), Tendencje rozwoju stosunków ekonomicznych Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową w warunkach globalizacji, Rocznik Integracji Europejskiej Nr 6/ 2012, Poznań, s Puślecki Z.W., Maciej Walkowski, (2011), Tomasz R. SzymczyńskiUnia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC). Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss Puślecki Z.W., Joanna Skrzypczyńska, (2011), Unia Europejska w systemie handlu międzynarodowego WTO, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss Puślecki Z.W., Standar A., (2011), Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne woj. wielkopolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011, ss Puślecki Z.W., (2011), The Public Choice between Liberalism and Protectionism, in: Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski, Edited by, The World Economy: Contemporary Challenges, Warsaw, Singapore, ss , ISBN Puślecki Z.W.,(2011), Innovation and Competitiveness, in: J. Babiak, T. Baczko, Edited by, European Innovation. Theory and Practice, Warsaw Brussels, ss Puślecki Z.W., (2011), Innowacje a konkurencyjność, w: Europejskie innowacje teoria i praktyka, Praca zbiorowa pod red. J.Babiaka, T. Baczko, Wydawnictwo Instytut Konsultacji Europejskich, Warszawa-Bruksela. Puślecki Z.W., (2011), Unia Europejska wobec wzrostu ekspansji zagranicznej Chin, w: M. Rewizorski (Red)., Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Difin, Warszawa, ss Puślecki Z.W., (2011), Nowe zjawiska we wzajemnych zależnościach między WTO, Unią Europejską i Polską w polityce rolnej, Przegląd Prawa Rolnego nr 2 (9), ss Puślecki Z.W., Walkowski M. (2010), Polityka wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA i Japonii, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss. 223, ISBN Puślecki Z.W., Walkowski M. (2010), Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss. 219, ISBN

5 Puślecki Z.W., Kmieciak R.,Walkowski M. (2010), Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss. 305, ISBN Puślecki Z.W., Szymaniak A., Kałążna K., (2010), Usługi we wzroście konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss. 315, ISBN Puślecki Z.W. (2009), Konkurencyjność w nowych priorytetach budżetowych Unii Europejskiej, w: J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, (Red.), Regionalizm i lokalizacji, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ss , ISBN Puślecki Z.W., (2009), Gospodarka oparta na wiedzy a Polska w warunkach integracji i globalizacji, w: S. Lis (Red.), Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss Puślecki Z.W. Rola wiedzy w globalnym świecie, w: Z. Drozdowicz (Red.), Uniwersytety. Tradycje- dzień dzisiejszy-przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, ss Puślecki Z.W., (2009), Implikacje zmian finansowania Wspólnej Polityki Rolnej dla modelu rolnictwa polskiego po roku 2013, w: M. Noga, M.K. Stawicka (Red.), Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, ss Puślecki Z.W., (2009), Zmiany priorytetów finansowania budżetowego Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla Wspólnej Polityki Rolnej, w: E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat (Red.), Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe 126, Poznań, ss Puślecki, Z.W., (2009), Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w obliczu zmian priorytetów budżetowych, w: M. Musiał-Karg, T. Wallas, (Red.), Unia Europejska w 2008 roku. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, ss Puślecki Z.W.,(2009), Uwarunkowania finansowania rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 r., w: Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa, s

6 Puślecki Z.W., (2009), Polska w nowych uwarunkowaniach rozwojowych po akcesji do Unii Europejskiej, w: Z. B. Liberda, Konwergencja gospodarcza Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa, ss Puślecki, Z.W. (2009),The Changes in the Foreign Trade Policy within WTO System, New York, USA. Puślecki Z.W., (2009), Zmiany finansowania budżetowego Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, (SERiA), Tom XI, Zeszyt 2, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa -Poznań -Olsztyn, ss , ISSN Puślecki Z.W., The Bilateral Tendencies in the European Union External Common Foreign Trade Policy, Przegląd Politologiczny Nr 4/2009, ss Puślecki Z.W., (2009), The Liberalisation and Protectionists Trends in the Global Trade Regime, in: J. Sepp and Dean Frear (Edited by), Globalisation and Institutional Development, Congress of Political Economists International, Wilkes-Barre, USA, ss , ISBN Puślecki Z.W. (2008), Mercantilist Tendencies in Contemporary Foreign Trade Policy, In: Journal of Global Change and Governance, Division of Global Affairs (DGA), Rutgers University, New Jersey, USA, Volume I, Number 4, Autumn, ISSN: , ss Puślecki Z.W. (2008), Polska w nowej strategii wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, (SERiA), Tom X, Zeszyt 1, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa -Poznań - Lublin, ss , ISSN Puślecki Z.W. (2008), Nowe warunki przyspieszonego wzrostu gospodarczego Polski w ramach Unii Europejskiej, w: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska- Kapuścińska (Red.) Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, ss , ISBN Puślecki Z.W. (2008),Unia Europejska wobec globalizacji na początku trzeciego tysiąclecia, w: J. Iwanek (Red.), Polska-Niemcy-Europa. Pamięci Profesora Piotra Dobrowolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego, Katowice, ss ISSN , ISBN

7 Puślecki Z.W. (2008), Polityka innowacyjna Polski w ramach Unii Europejskiej, w: J.Babiak, Praca zbiorowa pod redakcją, Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Wydawnictwo Instytut Konsultantów Europejskich, Warszawa, ss ISBN Puślecki Z.W. (2008), Nowe aspekty globalizacji współczesnej gospodarki światowej, w: J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, (Red.), Regionalizacja globalizacji, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Puślecki Z.W. (2008), Unia Europejska w wielobiegunowej perspektywie rozwoju gospodarki światowej, w: M. Noga, M. Stawicka (Red.) Problemy gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Puślecki Z.W. (2007), The Economic Regionalism in the New Conditions of Globalisation Process, in: M. Massoud (Red.), Economic Development, Environment, Energy and Ethics in a Global Economy, Freedom, Equality, Economic Justice, Wilkes, USA, pp Puślecki Z.W. (2007), World Trade Organisation (WTO and the issues of further reductions of international trade barriers in the condition of globalisation, in: L. Olszewski (Red.) Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Ekonomia 15, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3018, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp Puślecki Z.W., (2006), The International Trade Liberalisation under WTO and a Global Economy, in: M.Kozłowski and A. Kacprzyk, Edited by, Business Interaction in a Global Economy, Wilkes(USA)-Beijing(China), ss Puślecki Z.W., (2005), The New Knowledge Driven Economy in the Increase of the Competitive Strategy of the European Union at the Beginning of Third Millenium, in: Rudolf, S., (Edited by), New World Order: Economic, Social and Political Tendencies at the Beginning of Third Millenium, Vol.1,2,3., Lodz University Press, Lodz-Santiago de Chile, ss Puślecki Z.W., (2004), Poland in the Growth and Cohesion Policy of the European Union in the Conditions of Globalisation, Universidade Autonoma de Lisboa GALILEU. Revista de Economia e Direito Vol. IX, Nr 2, 2004, ss

8 Puślecki Z.W., (2004), Les nouveaux visage du monde contemporaine; prossesus de regionalisation et mondialisation, in: Ali Benmakhlouf et Jean-Francois Lavigne, edite par, Avenir de la raison devenir des rationalites, Librairie Phliosophique J.Vrin, 6, Place de la Sorbonne, Ve, PARIS 2004, ss Puślecki Z.W., (2003), Trade Conflicts during the Multilateral Negotiations on the International Trade Liberalization, In: Stuart Nagel (Edited by), Policymaking and Prosperity. A Multinational Anthology, Published in the United States of America by Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, Oxford 2003, ss Puślecki Z.W., (2003), Aussenhandel und Wirtschaftsreformen, in: J.Franzke (Hrsg.) Das moderne Polen. Staat und Gesellschaft im Wandel. Beitraege zur Debatte, Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, Berlin 2003,ss Puślecki Z.W., (2002), Non-Governmental Organizations and the Liberalization of Global Trade Policy Under GATT/WTO, In: Howard M. Hensel (Edited by), The United States and Europe: Policy Imperative in a Globalizing World, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, England, Burlington, USA 2002, ss Puślecki Z.W., (2002), The reduction of international trade barriers in trade policy of the EU, in: C. Martin, (Red.), La construction europeenne, Modes de developpement et partenaires, Faculte des Sciences Economiques, l Universite Matej Bel, Banska Bystrica, Slovaquie 2002, Volume 1 et 2, ss Puślecki Z.W., (2002), The Regionalisation and Globalisation Challenges for the Central and Eastern European Countries, in: Enrique Banus y Beatriz Elio, Editadas por Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, THOMSON, ARANZADI, Pamplona, Elcano, Navarra 2002, ss Puślecki Z.W., (2002), Les pays de l Europe centrale et orientale (PECO) dans les nouveau contexte europeen, in: Walter Tega, Giuseppe Ferrandi, Maurizio Malaguti et Giorgio Volpe, Sous la direction de, La philosophie et la paix, Tom 1 et Tom 2, Librairie Philosophique J.Vrin, 6, Place de la Sorbonne, Ve, PARIS 2002, ss Puślecki Z.W., (2002), Der EU-Beitritt Polens Chance oder Opfergang fuer die Wirtschaft, Welttrends. Zeitschrift fuer internationale Politik und vergleichende Studien, Berliner Debatte Wisenschft Verlag, Berlin 2002, Nummer 34, Fruejahr 2002, ss Puślecki Z.W., (2001), The Integration of the Visegrad Group Countries with the EU in the Conditions of Globalisation, in: The economic transfers between the PGV and the EU/Les echanges economiques entre les PGV et l UE, Conselho Editorial: Eduardo de

9 Sousa Ferreira, Jose Joaquim Gomes Canotilho, Maria de Nazare Esparteiro Barroso, Universidade Autonoma de Lisboa-UAL, Galileu, Revista de Economia e Direito, Special edition, Lisboa 2001, (Portugal) p Puślecki Z.W., (2001), Die Veraenderungen im Zustrom deutschen Kapitals nach Polen, in: Tausend Jahre polnisch-deutsche Baziehungen. Sprache Literatur Kultur Politik. Herausgegeben von Franciszek Grucza, Graf-Punkt, Warszawa 2001, p Puślecki Z.W., (2000), Herausforderungen des Integrationsprozesses fuer die Laender Mittel- und Osteuropas, in: Z.Drozdowicz, K.Glass, J.Skaloud (Hg.) Von der Emanzipation zum Integration, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien, Wien 2000, p (Austria).

10 Puślecki Z.W., (2000), Polens Landwirtschaft zwischen Beharrung und EU-Beitritt, WeltTrends Zeitschrift fuer internationale Politik und vergleichende Studien, Berliner Debatte Wisenschft Verlag, Berlin 2000 Nummer 27, Sommer 2000, S (Niemcy). Puślecki Z.W., (2000), Le developpement de la cooperation economique entre les Pays du Group de Visegrad (PGV) et l Union Europeenne dans les annees quatre vingt dix, in: Dialogues cultureles et developpement economique europeenne/ Dialoguri culturale si dezvoltare economica europeana, Coordination volume D.Zait, C.Martin, A.Zait, Sedcom Libris 2000, p (Romania). M.Walkowski,Wpływ funduszy UE na proces unowocześnienia rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, J. Babiak ( red. nauk.), Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Warszawa 2008 M. Walkowski, Wpływ funduszy UE na proces unowocześnienia rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, J. Babiak ( red. nauk.), Warszawa M. Walkowski, Regionalne i globalne uwarunkowania reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, rozprawa habilitacyjna ( kwalifikacyjna II stopnia), Poznań M. Walkowski, Kontrowersje wobec produkcji i sprzedaży żywności modyfikowanej genetycznie( GMO). Stanowisko Unii Europejskiej i Polski, Regionalizm i lokalizacja, red. nauk. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wrocław M.Walkowski, Procesy integracji monetarnej w Europie. Analiza potencjalnych szans i zagrożeń związanych z posługiwaniem się euro w Polsce, Rocznik Integracji Europejskiej, Poznań M.Walkowski, Główne wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej w XXI wieku w kontekście założeń i realizacji Programu Europa 2020, Globalny i regionalny handel i inwestycje, red. nauk. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wrocław Walkowski M. The Monetary Integration Process in Europe. An Analysis of PotentialThreats and Opportunities Connected with the Introduction of the Euro in Poland. W: J. Jańczak (red. nauk.) The Policies and Politics of the European Union (s. 7-20). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD, (2010). M. Walkowski, Europa w kryzysie: perspektywy gospodarcze Unii Europejskiej do roku 2020 w kontekście problemów rozwojowych państw grupy PIIGS - artykuł oddany do druku w: Przegląd Politologiczny, WNPiD UAM Poznań, nr 1, 2012 rok M. Walkowski, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w perspektywie finansowej Kontynuacja dotychczasowych założeń czy zmiana priorytetów rozwoju?.

11 Analiza stanowiska Polski., Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, red. nauk. B. H. Toszek, A. Wojtaszak, Warszawa M. Walkowski, Założenia i kształt Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po roku Analiza i ocena propozycji Komisji Europejskiej z punktu widzenia interesu rozwojowego Polski. Artykuł oddany do druku : Przegląd Prawa Rolnego, 2012 rok prof. Roman Budzinowski M. Walkowski, Innovation In Agriculture and Rural development of the European Union in the context of implementation of the objectives of the Program EUROPE 2020, J. Babiak, T. Baczko, E. Puchała-Krzywina ( red.) European Innovation. Theory and Practise, European Advisors Institute, Warszawa Bruksela M. Walkowski, Zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski. Artykuł oddany do druku ( 2012 rok) Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Środzie Wlkp. M. Walkowski, Economic and financial competitiveness of the European Union in the twenty-first century. Issues, challenges and forecasts. Artykuł oddany do druku( 2012) University of Wrocław, Poland, Department of European Studies, Institute of Political Science. M. Walkowski, Unia Europejska- rozpad czy powrót do równowagi makroekonomicznej i finansowej? Rozważania na temat kryzysu w strefie euro z perspektywy europejskiej i światowej- artykuł oddany do druku ( 2012 rok) INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU JAGIELOŃSKIEGO W KRAKOWIE. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "Szóstki" do "Dziewiątki". Rozszerzenie północne Wspólnot Europejskich (1973): Wielka Brytania, Dania, Irlandia w WE, Poznań 2009, tom I. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "Dziewiątki" do "Dwunastki". Rozszerzenie południowe Wspólnot Europejskich ( ): Grecja, Hiszpania, Portugalia w WE, Poznań 2009, tom II. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "Dwunastki" do "Piętnastki". Rozszerzenie północne Unii Europejskiej (1995): Austria, Szwecja, Finlandia w UE, Poznań 2009, tom III. T.R. Szymczyński Prezydencja w Unii Europejskiej. Teoretyczne i praktyczne aspekty z perspektywy podejścia Pierre a Bourdieu, w: Z. Czachór, T.R. Szymczyński (red.), Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s T.R. Szymczyński, The Challenge of the Conceptualizations in Journalism. On Myths and Facts Regarding the Media Coverage of the Europeanization and Globalization

12 Processes, w: Europe on News. The Proximity and Distance, (ed.) A. Stępińska, Berlin 2011, s T.R. Szymczyński, On Some Consequences of the Contemporary Shape of the European Referendum, in: The Road Europe Travelled Along. The Evolution of the EEC/EU Institutions and Policies (eds.) D. Preda, D. Pasquinucci, Series: Euroclio - Volume 54, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2010, s T.R. Szymczyński, Droga Malty do członkostwa w Unii Europejskiej, w: Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27", Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć druga- "grupa helsińska" ( ): Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Rumunia w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Poznań 2009, tom V, s T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27". Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć pierwsza - "grupa luksemburska" (2004): Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, Cypr w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Poznań 2009, tom IV. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27", Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć druga- "grupa helsińska" ( ): Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Rumunia w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Poznań 2009, tom V. T.R. Szymczyński, Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, (red.) Z. Czachór, T.R. Szymczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Skrzypczyńska J. Międzynarodowe aspekty reformy Wspólnej Polityki Rolnej Przegląd Prawa Rolnego nr 1 (8) /2011 Skrzypczyńska J.,GATT/WTO a polityka rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań Skrzypczyńska J.,Negocjacje rolne w ramach Rundy z Doha WTO przebieg i główne problemy rokowań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 149, Ekonomia 12. Problemy globalizacji, pod red. J. Rymarczyka, Wrocław Skrzypczyńska J.,Narodowy Bank Polski w okresie transformacji ustrojowej, w: Dwa dwudziestolecia. Geopolityka, Państw, Społeczeństwo, pod. red. P. Hausnera i W. Mazurczaka, Wyd. Poznańskie, Poznań 2010.

13 Skrzypczyńska J.,Stanowisko Unii Europejskie w Rundzie Rozwoju WTO,[w:] Regionalizm i lokalizacja, (red) Rymarczyk J., Skulska B., Michalczyk W, Wrocław Skrzypczyńska J.,Unia Europejska w WTO, Przegląd Politologiczny nr 4/2008 Skrzypczyńska J.,Ugrupowania regionalne w GATT/WTO, [w:] Regionalizacji globalizacji, (red) J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 2008, s Skrzypczyńska J.,Polityka rolna UE a regulacje WTO, Alterglobal nr 8/2008 Skrzypczyńska J.,Liberalizacja handlu usługami w ramach GATT/WTO, [w:] Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared servis centers, (red) A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s Kania E., Homo sovieticus jednowymiarowy klient komunizmu czy fenomen o wielu twarzach?; Przegląd Politologiczny, nr 3/2012, ISSN ;

Konferencje z referatem wygłaszanym na zaproszenie organizatorów

Konferencje z referatem wygłaszanym na zaproszenie organizatorów Konferencje naukowe (wybrane z ostatnich lat): Konferencje z referatem wygłaszanym na zaproszenie organizatorów 1. Puślecki Z.W.,(2013), O niestabilności cen żywności na współczesnym rynku globalnym, Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

CURRLICULUM VITAE. W latach 1977-1992 adiunkt w Zakładzie Ekonomii Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

CURRLICULUM VITAE. W latach 1977-1992 adiunkt w Zakładzie Ekonomii Instytutu Zachodniego w Poznaniu. CURRLICULUM VITAE Zdzisław Walenty Puślecki, profesor zwyczajny dr habil. nauk ekonomicznych, ur. 1 listopada 1947 r. w Rzemiechowie k/kobylina. Szkoła Podstawowa w Kobylinie, Liceum Ogólnokształcące w

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE. Książki i monograficzne publikacje elektroniczne

PUBLIKACJE. Książki i monograficzne publikacje elektroniczne Prof. zw. dr hab. Zdzisław Puślecki PUBLIKACJE Książki i monograficzne publikacje elektroniczne 28. Puślecki Z.W., Joanna Skrzypczyńska,(2011), Unia Europejska w systemie handlu międzynarodowego WTO, Dom

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej 1) Zasady stosowania przypisów NaleŜy powoływać się na wszystkie cytowane materiały. Przypisy powinny być

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2014/2015) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, T. 2

studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, T. 2 studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, T. 2 DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-01 Jan Borowiec* Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Determinanty spójności społecznej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

gospodarce, red. E.F. Cyrson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań

gospodarce, red. E.F. Cyrson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań DOROBEK NAUKOWY I. Monografie i podręczniki 1. Kurs walutowy i bilans płatniczy, W: Wstęp do makroekonomii, red. E. Skawińska, K.G. Sobiech, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 175-197.

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

2015-07-15. PRZEPŁYWY Z UE DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN EUR) W L. 2000-2013 225,4 mld EUR ROZWÓJ REGIONALNY KRAJÓW EŚW - UWARUNKOWANIA

2015-07-15. PRZEPŁYWY Z UE DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN EUR) W L. 2000-2013 225,4 mld EUR ROZWÓJ REGIONALNY KRAJÓW EŚW - UWARUNKOWANIA "Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe weight of history and economic challenges Jean Monnet project, 212-215 POLITYKA SPÓJNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE W KRAJACH EUROPY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska Lista publikacji dr inż. Edyta Tabaszewska 2008 1. Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku, W: Wachowiak P. (pod red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU Radosław Knap MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Płock 2004 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I TEORIA I PRAKTYKA STREFY WOLNEGO HANDLU I UNII CELNEJ

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie Rok akademicki 2014/2015, semestr zimowy Prowadzący: dr hab Piotr Solarz Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie 1. Organizacja i Zarządzanie w systemie nauk. Podstawowe pojęcia - przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 8 grudnia 2010 roku, Hotel SOFITEL Victoria, Warszawa 1 Rynek gazu w Europie Środkowej. Polska na przecięciu tras przesyłu gazu Północ-Południe i

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Struktura wykładu Wprowadzenie Wzrost znaczenia sportu jako zjawiska społecznoekonomicznego i politycznego,

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Monika Czerwonka PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy 2015 1 M. Czajkowski, M.Czerwonka, M.Krętowski Tytuł Wydawnictwo Okładka Cost-sensitive global model trees applied in loan charge-off forecasting

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 6 Issue 1 (2015) 1 11 Electronic Scientific Journal ISSN 2082 677X www.wspolczesnagospodarka.pl DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI DANII, FINLANDII I SZWECJI

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki:

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki: Dr Kamil Zajączkowski Warszawa, 30 listopada 2011 r. WYKAZ PUBLIKACJI Książki: 1. Współredakcja (z Arturem Adamczykiem) Poland in the European Union: adjustment and modernisation. Lessons for Ukraine,

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009.

Zientara, P., New Europe s Old Regions, The Institute of Economic Affairs, London 2009. Lista publikacji naukowych Monografie Zientara, P., Międzynarodowe migracje o charakterze ekonomicznym: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012. Zientara,

Bardziej szczegółowo

Cele edukacyjne przedmiotu: Co oznacza wprowadzenie perspektywy płci do ekonomii zarówno z punkty widzenia teorii jak też praktyki gospodarczej

Cele edukacyjne przedmiotu: Co oznacza wprowadzenie perspektywy płci do ekonomii zarówno z punkty widzenia teorii jak też praktyki gospodarczej Nazwa przedmiotu: Prowadząca: Opis: Ekonomia i płeć Dr. Ewa Rumińska- Zimny Celem zajęć jest krytyczna analiza głównego nurtu ekonomii z perspektywy płci i przedstawienie założeń Ekonomii Równości (ER).

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Spis treêci str. Wykaz skrótów... 11 Spis tabel... 15 Przedmowa... 19 Rozdzia 1. Wybrane teorie rozwoju regionalnego... 23 1.1. Teorie lokalizacji...

Spis treêci str. Wykaz skrótów... 11 Spis tabel... 15 Przedmowa... 19 Rozdzia 1. Wybrane teorie rozwoju regionalnego... 23 1.1. Teorie lokalizacji... Spis treêci str. Wykaz skrótów............................................. 11 Spis tabel............................................... 15 Przedmowa............................................... 19 Rozdzia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Business Dynamics in Poland in Comparison to Selected Countries w: Enterprises in Unstable Economy, red. B. Prusak

Business Dynamics in Poland in Comparison to Selected Countries w: Enterprises in Unstable Economy, red. B. Prusak dr Piotr Russel PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 P. Russel Konkurencyjność polskiego systemu podatkowego na tle systemów podatkowych wybranych krajów UE STUDIA OECONOMICA

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

NOWE KIERUNKI WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO 1

NOWE KIERUNKI WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO 1 Dr Mariusz Maciejczak Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW NOWE KIERUNKI WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO 1 Wstęp Gospodarka oparta na wiedzy wymaga ciągłego, systemowego i spójnego podejścia do kwestii

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Publikacje i osiągnięcia: Dr Barbara SIUTA-TOKARSKA. Przed doktoratem

Publikacje i osiągnięcia: Dr Barbara SIUTA-TOKARSKA. Przed doktoratem Przed doktoratem 1) Siuta B., Przekształcenia i kondycja polskiego systemu bankowego na tle perspektyw włączenia go w struktury Unii Europejskiej [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE STUDIA POLITOLOGICZNE SUB Hamburg A/607617 ^ZAGADNIENIA POLITYCZNE PRZESTRZENI WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ pod redakcją Stanisława Sulowskiego i Jacka Zaleśnego WARSZAWA 2013 V0L. INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Drodzy Czytelnicy! W kolejnym roku oddajemy w Wasze ręce nasze naukowe Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomicznych.,

Bardziej szczegółowo

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 2 Podglad ankiety 4 3 Wizyt ankiety 7 4 Przeglad odpowiedzi 8 1. Czy jest Pan/i

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Modele systemów organizacji i finansowania sportu powszechnego w Europie

Modele systemów organizacji i finansowania sportu powszechnego w Europie Modele systemów organizacji i finansowania sportu powszechnego w Europie Dr Renata Włoch Projekt Społeczny 2012 Instytut Socjologii UW r.wloch@uw.edu.pl Europejski model sportu Uznanie roli sportu przez

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji redakcja naukowa Józef Olszyński SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 201 0 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE Wydanie drugie rozszerzone na lata 2007-2013 Redakcja Zbigniew Bajko Bartosz Jóźwik Marcin Szewczak Wydawnictwo KUL Lublin Spis treści Noty o autorach 11 Wykaz skrótów

Bardziej szczegółowo

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I PRZYCZYNY ZMIAN STAWEK PODATKU VAT W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH

ISTOTA I PRZYCZYNY ZMIAN STAWEK PODATKU VAT W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH Rafał ROSIŃSKI * ISTOTA I PRZYCZYNY ZMIAN STAWEK PODATKU VAT W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH Zarys treści: W obliczu kryzysu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 11/2011

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference

PROGRAM. Międzynarodowej Konferencji Naukowej. international conference PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej international conference Europe in the face of the challenges of the financial crisis. Dilemmas of social and economic policy. Konferencja połączona jest z

Bardziej szczegółowo