Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat):"

Transkrypt

1 Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat): Puślecki Z.W., (2013), International Business Theory and International Economy, LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of OmniScriptum GmbH&Co. KG, Saarbruecken, Germany, pp Puślecki Z.W., (2013), About the Protectionist Pressures in the International Business Policy, Journal of Business and Economics, ISSN , USA, March 2013, Volume 4, Number 3, pp Puślecki Z.W., (2013), The Some New Aspects of the International Business Theory and International Economy, Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN , USA, June 2013, Vol. 9, Nr 6, pp Puślecki Z.W., (2013), The New Tendency in the Development of the European Union Common Trade Policy during the World Economic Crisis, Journal of Business and Finance, ISSN (Online), (Print), Vol 1. No 1, pp Puślecki Z.W., (2013), The Liberalisation Effects of China Foreign Trade Policy, International SAMANM Journal of Business and Social Sciences, ISSN , October 2013, Vol 1, No 3, pp Puślecki Z.W., (2013), The Growing Interdependence between International Business and National Economics, Global Journal of Management and Business Research: B, Economics and Commerce, Volume 13, Issue 6, Version 10, pp , Typ: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal, Publisher: Global Journals Inc. (USA). Puślecki Z.W., (2013), The European Union between liberalism and protectionism in the Common Trade Policy during the world economic crisis, in: J. Dyduch, M. Michalewska- Pawlak, R. Murphy, European Union Development Challenges and Strategies, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warsaw 2013, pp Puślecki Z.W., (2013), Les modèles d économie politique dans la théorie de la politique du commerce extérieur, in: Jean Ferrari, Roberto Formisario et Maurizio Malaguti (eds.) L Action. Penser la vie agir la pensée, Actes du congres a Venise de l Association de philosophie de langue Francaise (ASPLF), les Editions J.Vrin, Paris 2013 p. 718 Puślecki Z.W., (2013), The new tendency in the international trade policy, in: E. Banus, Acta of the XI Congress of the European Culture, Barcelona, Hiszpania 2013.

2 Puślecki Z.W., (2013), Dynamika rozwoju stosunków ekonomicznych Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową w warunkach nowych wyzwań globalnych, w: J. Marszałek- Kawa, E. Kaja (Red.), Przyszłość azjatyckich tygrysów. Zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2013, ss Puślecki Z.W., (2013), Stanowisko Unii Europejskiej wobec WTO w warunkach globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego, w: J. Juchnowski & R. Wiszniowski, (Red.), Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2013, ss Puślecki Z.W.,(2013), Wokół osłabiania neoprotekcjonizmu rolnego Unii Europejskiej w ramach i poza WTO, Ekonomia Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 2, ss Puślecki Z.W.,(2013), O niestabilności cen żywności na współczesnym rynku globalnym, w: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, (Red.) Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 315, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s Puślecki Z.W.,(2013), Nowe zjawiska we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej w warunkach perspektywy budżetowej na lata , w: J. Sokołowski, G. Węgrzyn, (Red.),Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 307, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s Puślecki Z.W.,(2013), W kierunku modyfikacji współczesnego systemu handlu międzynarodowego Przegląd Politologiczny 2013, Nr 4, s Puślecki Z.W., (2012), Wpływ kryzysu światowego na stosunki ekonomiczne Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową, w: W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G.Olszewska Red.), Przyszłość Unii Europejskiej konkurencyjność i rynki, CeDeWu, PL, Warszawa 2012, ss Puślecki Z.W., (2012), Reperkusje reguł handlowych WTO dla międzynarodowego handlu rolnego w: Od teorii do praktyki politycznej, Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Blokowi z okazji 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin,

3 Praca zbiorowa pod red. Naukową M. Kołodziejczyk, R. Rosickiego, Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012 s Wydawnictwo Puślecki Z.W., (2012), Wybrane aspekty wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, w: Przeszłość odległa i bliska, Studia z zakresu Politologii i Historii, Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Wallasa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, s Puślecki Z.W., (2012), Nowe wyzwania dla perspektyw funkcjonowania WTO, w: B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, (Red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2012, ss Puślecki Z.W., (2012), Zadania izb przemysłowo-handlowe w nawiązywaniu kontaktów handlowych z podmiotami zagranicznymi, w: S. Wykrętowicz Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, ss Puślecki Z.W., (2012), Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji, w: Problemy rolnictwa światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tom 12 (XXVII) 2012, Zeszyt 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s Puślecki Z.W., (2012), Zmiany we wzajemnych zależnościach w polityce rolnej między WTO i Unią Europejską, w: J. Sokołowski, M. Sosnowski, A.Żabiński,(Red.),Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 246, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s Puślecki Z.W., (2012), Relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową wobec wyzwań gospodarki globalnej w 2012 r, w: U. Mrzygłód, Red., Wyzwania gospodarki globalnej, Challenges of the Global Economy w: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2012, nr 31, s Puślecki Z.W., (2012), Nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową, Przegląd Politologiczny 1/2012 s Puślecki Z.W., (2012), Globalne uwarunkowania konkurencyjności Unii Europejskiej w XXI wieku, Przegląd Politologiczny 2012., nr 4/2012.

4 Puślecki Z.W., (2012), Tendencje rozwoju stosunków ekonomicznych Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową w warunkach globalizacji, Rocznik Integracji Europejskiej Nr 6/ 2012, Poznań, s Puślecki Z.W., Maciej Walkowski, (2011), Tomasz R. SzymczyńskiUnia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC). Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss Puślecki Z.W., Joanna Skrzypczyńska, (2011), Unia Europejska w systemie handlu międzynarodowego WTO, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss Puślecki Z.W., Standar A., (2011), Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne woj. wielkopolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011, ss Puślecki Z.W., (2011), The Public Choice between Liberalism and Protectionism, in: Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski, Edited by, The World Economy: Contemporary Challenges, Warsaw, Singapore, ss , ISBN Puślecki Z.W.,(2011), Innovation and Competitiveness, in: J. Babiak, T. Baczko, Edited by, European Innovation. Theory and Practice, Warsaw Brussels, ss Puślecki Z.W., (2011), Innowacje a konkurencyjność, w: Europejskie innowacje teoria i praktyka, Praca zbiorowa pod red. J.Babiaka, T. Baczko, Wydawnictwo Instytut Konsultacji Europejskich, Warszawa-Bruksela. Puślecki Z.W., (2011), Unia Europejska wobec wzrostu ekspansji zagranicznej Chin, w: M. Rewizorski (Red)., Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Difin, Warszawa, ss Puślecki Z.W., (2011), Nowe zjawiska we wzajemnych zależnościach między WTO, Unią Europejską i Polską w polityce rolnej, Przegląd Prawa Rolnego nr 2 (9), ss Puślecki Z.W., Walkowski M. (2010), Polityka wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA i Japonii, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss. 223, ISBN Puślecki Z.W., Walkowski M. (2010), Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss. 219, ISBN

5 Puślecki Z.W., Kmieciak R.,Walkowski M. (2010), Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss. 305, ISBN Puślecki Z.W., Szymaniak A., Kałążna K., (2010), Usługi we wzroście konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss. 315, ISBN Puślecki Z.W. (2009), Konkurencyjność w nowych priorytetach budżetowych Unii Europejskiej, w: J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, (Red.), Regionalizm i lokalizacji, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ss , ISBN Puślecki Z.W., (2009), Gospodarka oparta na wiedzy a Polska w warunkach integracji i globalizacji, w: S. Lis (Red.), Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss Puślecki Z.W. Rola wiedzy w globalnym świecie, w: Z. Drozdowicz (Red.), Uniwersytety. Tradycje- dzień dzisiejszy-przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, ss Puślecki Z.W., (2009), Implikacje zmian finansowania Wspólnej Polityki Rolnej dla modelu rolnictwa polskiego po roku 2013, w: M. Noga, M.K. Stawicka (Red.), Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, ss Puślecki Z.W., (2009), Zmiany priorytetów finansowania budżetowego Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla Wspólnej Polityki Rolnej, w: E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat (Red.), Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe 126, Poznań, ss Puślecki, Z.W., (2009), Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w obliczu zmian priorytetów budżetowych, w: M. Musiał-Karg, T. Wallas, (Red.), Unia Europejska w 2008 roku. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, ss Puślecki Z.W.,(2009), Uwarunkowania finansowania rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 r., w: Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa, s

6 Puślecki Z.W., (2009), Polska w nowych uwarunkowaniach rozwojowych po akcesji do Unii Europejskiej, w: Z. B. Liberda, Konwergencja gospodarcza Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa, ss Puślecki, Z.W. (2009),The Changes in the Foreign Trade Policy within WTO System, New York, USA. Puślecki Z.W., (2009), Zmiany finansowania budżetowego Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, (SERiA), Tom XI, Zeszyt 2, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa -Poznań -Olsztyn, ss , ISSN Puślecki Z.W., The Bilateral Tendencies in the European Union External Common Foreign Trade Policy, Przegląd Politologiczny Nr 4/2009, ss Puślecki Z.W., (2009), The Liberalisation and Protectionists Trends in the Global Trade Regime, in: J. Sepp and Dean Frear (Edited by), Globalisation and Institutional Development, Congress of Political Economists International, Wilkes-Barre, USA, ss , ISBN Puślecki Z.W. (2008), Mercantilist Tendencies in Contemporary Foreign Trade Policy, In: Journal of Global Change and Governance, Division of Global Affairs (DGA), Rutgers University, New Jersey, USA, Volume I, Number 4, Autumn, ISSN: , ss Puślecki Z.W. (2008), Polska w nowej strategii wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, (SERiA), Tom X, Zeszyt 1, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa -Poznań - Lublin, ss , ISSN Puślecki Z.W. (2008), Nowe warunki przyspieszonego wzrostu gospodarczego Polski w ramach Unii Europejskiej, w: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska- Kapuścińska (Red.) Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, ss , ISBN Puślecki Z.W. (2008),Unia Europejska wobec globalizacji na początku trzeciego tysiąclecia, w: J. Iwanek (Red.), Polska-Niemcy-Europa. Pamięci Profesora Piotra Dobrowolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego, Katowice, ss ISSN , ISBN

7 Puślecki Z.W. (2008), Polityka innowacyjna Polski w ramach Unii Europejskiej, w: J.Babiak, Praca zbiorowa pod redakcją, Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Wydawnictwo Instytut Konsultantów Europejskich, Warszawa, ss ISBN Puślecki Z.W. (2008), Nowe aspekty globalizacji współczesnej gospodarki światowej, w: J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, (Red.), Regionalizacja globalizacji, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Puślecki Z.W. (2008), Unia Europejska w wielobiegunowej perspektywie rozwoju gospodarki światowej, w: M. Noga, M. Stawicka (Red.) Problemy gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Puślecki Z.W. (2007), The Economic Regionalism in the New Conditions of Globalisation Process, in: M. Massoud (Red.), Economic Development, Environment, Energy and Ethics in a Global Economy, Freedom, Equality, Economic Justice, Wilkes, USA, pp Puślecki Z.W. (2007), World Trade Organisation (WTO and the issues of further reductions of international trade barriers in the condition of globalisation, in: L. Olszewski (Red.) Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Ekonomia 15, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3018, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp Puślecki Z.W., (2006), The International Trade Liberalisation under WTO and a Global Economy, in: M.Kozłowski and A. Kacprzyk, Edited by, Business Interaction in a Global Economy, Wilkes(USA)-Beijing(China), ss Puślecki Z.W., (2005), The New Knowledge Driven Economy in the Increase of the Competitive Strategy of the European Union at the Beginning of Third Millenium, in: Rudolf, S., (Edited by), New World Order: Economic, Social and Political Tendencies at the Beginning of Third Millenium, Vol.1,2,3., Lodz University Press, Lodz-Santiago de Chile, ss Puślecki Z.W., (2004), Poland in the Growth and Cohesion Policy of the European Union in the Conditions of Globalisation, Universidade Autonoma de Lisboa GALILEU. Revista de Economia e Direito Vol. IX, Nr 2, 2004, ss

8 Puślecki Z.W., (2004), Les nouveaux visage du monde contemporaine; prossesus de regionalisation et mondialisation, in: Ali Benmakhlouf et Jean-Francois Lavigne, edite par, Avenir de la raison devenir des rationalites, Librairie Phliosophique J.Vrin, 6, Place de la Sorbonne, Ve, PARIS 2004, ss Puślecki Z.W., (2003), Trade Conflicts during the Multilateral Negotiations on the International Trade Liberalization, In: Stuart Nagel (Edited by), Policymaking and Prosperity. A Multinational Anthology, Published in the United States of America by Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, Oxford 2003, ss Puślecki Z.W., (2003), Aussenhandel und Wirtschaftsreformen, in: J.Franzke (Hrsg.) Das moderne Polen. Staat und Gesellschaft im Wandel. Beitraege zur Debatte, Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, Berlin 2003,ss Puślecki Z.W., (2002), Non-Governmental Organizations and the Liberalization of Global Trade Policy Under GATT/WTO, In: Howard M. Hensel (Edited by), The United States and Europe: Policy Imperative in a Globalizing World, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, England, Burlington, USA 2002, ss Puślecki Z.W., (2002), The reduction of international trade barriers in trade policy of the EU, in: C. Martin, (Red.), La construction europeenne, Modes de developpement et partenaires, Faculte des Sciences Economiques, l Universite Matej Bel, Banska Bystrica, Slovaquie 2002, Volume 1 et 2, ss Puślecki Z.W., (2002), The Regionalisation and Globalisation Challenges for the Central and Eastern European Countries, in: Enrique Banus y Beatriz Elio, Editadas por Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, THOMSON, ARANZADI, Pamplona, Elcano, Navarra 2002, ss Puślecki Z.W., (2002), Les pays de l Europe centrale et orientale (PECO) dans les nouveau contexte europeen, in: Walter Tega, Giuseppe Ferrandi, Maurizio Malaguti et Giorgio Volpe, Sous la direction de, La philosophie et la paix, Tom 1 et Tom 2, Librairie Philosophique J.Vrin, 6, Place de la Sorbonne, Ve, PARIS 2002, ss Puślecki Z.W., (2002), Der EU-Beitritt Polens Chance oder Opfergang fuer die Wirtschaft, Welttrends. Zeitschrift fuer internationale Politik und vergleichende Studien, Berliner Debatte Wisenschft Verlag, Berlin 2002, Nummer 34, Fruejahr 2002, ss Puślecki Z.W., (2001), The Integration of the Visegrad Group Countries with the EU in the Conditions of Globalisation, in: The economic transfers between the PGV and the EU/Les echanges economiques entre les PGV et l UE, Conselho Editorial: Eduardo de

9 Sousa Ferreira, Jose Joaquim Gomes Canotilho, Maria de Nazare Esparteiro Barroso, Universidade Autonoma de Lisboa-UAL, Galileu, Revista de Economia e Direito, Special edition, Lisboa 2001, (Portugal) p Puślecki Z.W., (2001), Die Veraenderungen im Zustrom deutschen Kapitals nach Polen, in: Tausend Jahre polnisch-deutsche Baziehungen. Sprache Literatur Kultur Politik. Herausgegeben von Franciszek Grucza, Graf-Punkt, Warszawa 2001, p Puślecki Z.W., (2000), Herausforderungen des Integrationsprozesses fuer die Laender Mittel- und Osteuropas, in: Z.Drozdowicz, K.Glass, J.Skaloud (Hg.) Von der Emanzipation zum Integration, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien, Wien 2000, p (Austria).

10 Puślecki Z.W., (2000), Polens Landwirtschaft zwischen Beharrung und EU-Beitritt, WeltTrends Zeitschrift fuer internationale Politik und vergleichende Studien, Berliner Debatte Wisenschft Verlag, Berlin 2000 Nummer 27, Sommer 2000, S (Niemcy). Puślecki Z.W., (2000), Le developpement de la cooperation economique entre les Pays du Group de Visegrad (PGV) et l Union Europeenne dans les annees quatre vingt dix, in: Dialogues cultureles et developpement economique europeenne/ Dialoguri culturale si dezvoltare economica europeana, Coordination volume D.Zait, C.Martin, A.Zait, Sedcom Libris 2000, p (Romania). M.Walkowski,Wpływ funduszy UE na proces unowocześnienia rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, J. Babiak ( red. nauk.), Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Warszawa 2008 M. Walkowski, Wpływ funduszy UE na proces unowocześnienia rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, J. Babiak ( red. nauk.), Warszawa M. Walkowski, Regionalne i globalne uwarunkowania reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, rozprawa habilitacyjna ( kwalifikacyjna II stopnia), Poznań M. Walkowski, Kontrowersje wobec produkcji i sprzedaży żywności modyfikowanej genetycznie( GMO). Stanowisko Unii Europejskiej i Polski, Regionalizm i lokalizacja, red. nauk. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wrocław M.Walkowski, Procesy integracji monetarnej w Europie. Analiza potencjalnych szans i zagrożeń związanych z posługiwaniem się euro w Polsce, Rocznik Integracji Europejskiej, Poznań M.Walkowski, Główne wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej w XXI wieku w kontekście założeń i realizacji Programu Europa 2020, Globalny i regionalny handel i inwestycje, red. nauk. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wrocław Walkowski M. The Monetary Integration Process in Europe. An Analysis of PotentialThreats and Opportunities Connected with the Introduction of the Euro in Poland. W: J. Jańczak (red. nauk.) The Policies and Politics of the European Union (s. 7-20). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD, (2010). M. Walkowski, Europa w kryzysie: perspektywy gospodarcze Unii Europejskiej do roku 2020 w kontekście problemów rozwojowych państw grupy PIIGS - artykuł oddany do druku w: Przegląd Politologiczny, WNPiD UAM Poznań, nr 1, 2012 rok M. Walkowski, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w perspektywie finansowej Kontynuacja dotychczasowych założeń czy zmiana priorytetów rozwoju?.

11 Analiza stanowiska Polski., Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, red. nauk. B. H. Toszek, A. Wojtaszak, Warszawa M. Walkowski, Założenia i kształt Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po roku Analiza i ocena propozycji Komisji Europejskiej z punktu widzenia interesu rozwojowego Polski. Artykuł oddany do druku : Przegląd Prawa Rolnego, 2012 rok prof. Roman Budzinowski M. Walkowski, Innovation In Agriculture and Rural development of the European Union in the context of implementation of the objectives of the Program EUROPE 2020, J. Babiak, T. Baczko, E. Puchała-Krzywina ( red.) European Innovation. Theory and Practise, European Advisors Institute, Warszawa Bruksela M. Walkowski, Zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski. Artykuł oddany do druku ( 2012 rok) Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Środzie Wlkp. M. Walkowski, Economic and financial competitiveness of the European Union in the twenty-first century. Issues, challenges and forecasts. Artykuł oddany do druku( 2012) University of Wrocław, Poland, Department of European Studies, Institute of Political Science. M. Walkowski, Unia Europejska- rozpad czy powrót do równowagi makroekonomicznej i finansowej? Rozważania na temat kryzysu w strefie euro z perspektywy europejskiej i światowej- artykuł oddany do druku ( 2012 rok) INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU JAGIELOŃSKIEGO W KRAKOWIE. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "Szóstki" do "Dziewiątki". Rozszerzenie północne Wspólnot Europejskich (1973): Wielka Brytania, Dania, Irlandia w WE, Poznań 2009, tom I. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "Dziewiątki" do "Dwunastki". Rozszerzenie południowe Wspólnot Europejskich ( ): Grecja, Hiszpania, Portugalia w WE, Poznań 2009, tom II. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "Dwunastki" do "Piętnastki". Rozszerzenie północne Unii Europejskiej (1995): Austria, Szwecja, Finlandia w UE, Poznań 2009, tom III. T.R. Szymczyński Prezydencja w Unii Europejskiej. Teoretyczne i praktyczne aspekty z perspektywy podejścia Pierre a Bourdieu, w: Z. Czachór, T.R. Szymczyński (red.), Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s T.R. Szymczyński, The Challenge of the Conceptualizations in Journalism. On Myths and Facts Regarding the Media Coverage of the Europeanization and Globalization

12 Processes, w: Europe on News. The Proximity and Distance, (ed.) A. Stępińska, Berlin 2011, s T.R. Szymczyński, On Some Consequences of the Contemporary Shape of the European Referendum, in: The Road Europe Travelled Along. The Evolution of the EEC/EU Institutions and Policies (eds.) D. Preda, D. Pasquinucci, Series: Euroclio - Volume 54, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2010, s T.R. Szymczyński, Droga Malty do członkostwa w Unii Europejskiej, w: Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27", Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć druga- "grupa helsińska" ( ): Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Rumunia w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Poznań 2009, tom V, s T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27". Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć pierwsza - "grupa luksemburska" (2004): Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, Cypr w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Poznań 2009, tom IV. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27", Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć druga- "grupa helsińska" ( ): Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Rumunia w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Poznań 2009, tom V. T.R. Szymczyński, Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, (red.) Z. Czachór, T.R. Szymczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Skrzypczyńska J. Międzynarodowe aspekty reformy Wspólnej Polityki Rolnej Przegląd Prawa Rolnego nr 1 (8) /2011 Skrzypczyńska J.,GATT/WTO a polityka rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań Skrzypczyńska J.,Negocjacje rolne w ramach Rundy z Doha WTO przebieg i główne problemy rokowań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 149, Ekonomia 12. Problemy globalizacji, pod red. J. Rymarczyka, Wrocław Skrzypczyńska J.,Narodowy Bank Polski w okresie transformacji ustrojowej, w: Dwa dwudziestolecia. Geopolityka, Państw, Społeczeństwo, pod. red. P. Hausnera i W. Mazurczaka, Wyd. Poznańskie, Poznań 2010.

13 Skrzypczyńska J.,Stanowisko Unii Europejskie w Rundzie Rozwoju WTO,[w:] Regionalizm i lokalizacja, (red) Rymarczyk J., Skulska B., Michalczyk W, Wrocław Skrzypczyńska J.,Unia Europejska w WTO, Przegląd Politologiczny nr 4/2008 Skrzypczyńska J.,Ugrupowania regionalne w GATT/WTO, [w:] Regionalizacji globalizacji, (red) J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 2008, s Skrzypczyńska J.,Polityka rolna UE a regulacje WTO, Alterglobal nr 8/2008 Skrzypczyńska J.,Liberalizacja handlu usługami w ramach GATT/WTO, [w:] Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared servis centers, (red) A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s Kania E., Homo sovieticus jednowymiarowy klient komunizmu czy fenomen o wielu twarzach?; Przegląd Politologiczny, nr 3/2012, ISSN ;

Konferencje z referatem wygłaszanym na zaproszenie organizatorów

Konferencje z referatem wygłaszanym na zaproszenie organizatorów Konferencje naukowe (wybrane z ostatnich lat): Konferencje z referatem wygłaszanym na zaproszenie organizatorów 1. Puślecki Z.W.,(2013), O niestabilności cen żywności na współczesnym rynku globalnym, Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE. Książki i monograficzne publikacje elektroniczne

PUBLIKACJE. Książki i monograficzne publikacje elektroniczne Prof. zw. dr hab. Zdzisław Puślecki PUBLIKACJE Książki i monograficzne publikacje elektroniczne 28. Puślecki Z.W., Joanna Skrzypczyńska,(2011), Unia Europejska w systemie handlu międzynarodowego WTO, Dom

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

CURRLICULUM VITAE. W latach 1977-1992 adiunkt w Zakładzie Ekonomii Instytutu Zachodniego w Poznaniu.

CURRLICULUM VITAE. W latach 1977-1992 adiunkt w Zakładzie Ekonomii Instytutu Zachodniego w Poznaniu. CURRLICULUM VITAE Zdzisław Walenty Puślecki, profesor zwyczajny dr habil. nauk ekonomicznych, ur. 1 listopada 1947 r. w Rzemiechowie k/kobylina. Szkoła Podstawowa w Kobylinie, Liceum Ogólnokształcące w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska

PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska PUBLIKACJE Dr Urszula Szulczyńska 1. Szulczyńska U., Wynalazczość pracownicza w przemyśle polskim w latach 1960 1986, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1988, z. 3: 197-210 2. Szulczyńska U.,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, T. 2

studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, T. 2 studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 40, T. 2 DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-01 Jan Borowiec* Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Determinanty spójności społecznej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2014/2015) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Zasady przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej 1) Zasady stosowania przypisów NaleŜy powoływać się na wszystkie cytowane materiały. Przypisy powinny być

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU Radosław Knap MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Płock 2004 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I TEORIA I PRAKTYKA STREFY WOLNEGO HANDLU I UNII CELNEJ

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie

Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie Rok akademicki 2014/2015, semestr zimowy Prowadzący: dr hab Piotr Solarz Nazwa przedmiotu: Organizacja i Zarządzanie 1. Organizacja i Zarządzanie w systemie nauk. Podstawowe pojęcia - przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

2015-07-15. PRZEPŁYWY Z UE DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN EUR) W L. 2000-2013 225,4 mld EUR ROZWÓJ REGIONALNY KRAJÓW EŚW - UWARUNKOWANIA

2015-07-15. PRZEPŁYWY Z UE DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN EUR) W L. 2000-2013 225,4 mld EUR ROZWÓJ REGIONALNY KRAJÓW EŚW - UWARUNKOWANIA "Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe weight of history and economic challenges Jean Monnet project, 212-215 POLITYKA SPÓJNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE W KRAJACH EUROPY

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2016/2017 Spis treści

Stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2016/2017 Spis treści Stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór... 3 Prof. zw. dr hab. Andrzej Gałganek... 4 Prof. zw. dr hab. Zdzisław Puślecki...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska Lista publikacji dr inż. Edyta Tabaszewska 2008 1. Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku, W: Wachowiak P. (pod red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 8 grudnia 2010 roku, Hotel SOFITEL Victoria, Warszawa 1 Rynek gazu w Europie Środkowej. Polska na przecięciu tras przesyłu gazu Północ-Południe i

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Ś W I A TEORIA I PRAKTYKA Z PERSPEKTYW RACJONALNYCH WYBORÓW EKONOMICZNYCH. Eugeniusz M. Pluciński

Ś W I A TEORIA I PRAKTYKA Z PERSPEKTYW RACJONALNYCH WYBORÓW EKONOMICZNYCH. Eugeniusz M. Pluciński Ś W I A E U R O P A P O L S K A TEORIA I PRAKTYKA Z PERSPEKTYW RACJONALNYCH WYBORÓW EKONOMICZNYCH Eugeniusz M. Pluciński BYDGOSZCZ - KRAKÓW 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚCI WPROWADZENIE DO EKONOMII GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa

Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa Wykaz publikacji w serii Edukacja Międzykulturowa W serii Edukacja Międzykulturowa przygotowywanej w kolejnych latach przez Społeczny Zespół Badań Kultury i Oświaty Pogranicza, Zakład Pedagogiki Ogólnej,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Przegląd Prawa i Administracji

Przegląd Prawa i Administracji Przegląd Prawa i Administracji Tom XCIV ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3542 Przegląd Prawa i Administracji Tom XCIV Pod redakcją MARIUSZA JABŁOŃSKIEGO Wrocław 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na )

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na ) Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na 4.05.2016) Monografia naukowa Źródło : Baza osiągnięć UEP 1. Marcinowicz, D., Kaczmarek, M., Gaczek, W., 2006, Poznański Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia)

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) 1. Książki Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystania energii atomowej, Poznań 1985. International Liability

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 14/2007

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Badanie zróżnicowania krajów członkowskich i stowarzyszonych Unii Europejskiej w oparciu o wybrane zmienne społeczno-gospodarcze

Badanie zróżnicowania krajów członkowskich i stowarzyszonych Unii Europejskiej w oparciu o wybrane zmienne społeczno-gospodarcze Barbara Batóg Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Badanie zróżnicowania krajów członkowskich i stowarzyszonych Unii Europejskiej w oparciu o wybrane zmienne społeczno-gospodarcze W 2004 roku planowane

Bardziej szczegółowo

gospodarce, red. E.F. Cyrson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań

gospodarce, red. E.F. Cyrson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań DOROBEK NAUKOWY I. Monografie i podręczniki 1. Kurs walutowy i bilans płatniczy, W: Wstęp do makroekonomii, red. E. Skawińska, K.G. Sobiech, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 175-197.

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Polska i Unia Europejska - quo vadis?

Polska i Unia Europejska - quo vadis? Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Katedra Jeana Monneta Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business

Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Faculty of Economic Sciences (academic year of 2015/2016) Proposition of a diploma seminar for students of Bachelor s Program in International Business Departments Department of Economic Policy and European

Bardziej szczegółowo