Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat):

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat):"

Transkrypt

1 Najważniejsze zakładowe publikacje (wybrane z ostatnich lat): Puślecki Z.W., (2013), International Business Theory and International Economy, LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of OmniScriptum GmbH&Co. KG, Saarbruecken, Germany, pp Puślecki Z.W., (2013), About the Protectionist Pressures in the International Business Policy, Journal of Business and Economics, ISSN , USA, March 2013, Volume 4, Number 3, pp Puślecki Z.W., (2013), The Some New Aspects of the International Business Theory and International Economy, Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN , USA, June 2013, Vol. 9, Nr 6, pp Puślecki Z.W., (2013), The New Tendency in the Development of the European Union Common Trade Policy during the World Economic Crisis, Journal of Business and Finance, ISSN (Online), (Print), Vol 1. No 1, pp Puślecki Z.W., (2013), The Liberalisation Effects of China Foreign Trade Policy, International SAMANM Journal of Business and Social Sciences, ISSN , October 2013, Vol 1, No 3, pp Puślecki Z.W., (2013), The Growing Interdependence between International Business and National Economics, Global Journal of Management and Business Research: B, Economics and Commerce, Volume 13, Issue 6, Version 10, pp , Typ: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal, Publisher: Global Journals Inc. (USA). Puślecki Z.W., (2013), The European Union between liberalism and protectionism in the Common Trade Policy during the world economic crisis, in: J. Dyduch, M. Michalewska- Pawlak, R. Murphy, European Union Development Challenges and Strategies, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warsaw 2013, pp Puślecki Z.W., (2013), Les modèles d économie politique dans la théorie de la politique du commerce extérieur, in: Jean Ferrari, Roberto Formisario et Maurizio Malaguti (eds.) L Action. Penser la vie agir la pensée, Actes du congres a Venise de l Association de philosophie de langue Francaise (ASPLF), les Editions J.Vrin, Paris 2013 p. 718 Puślecki Z.W., (2013), The new tendency in the international trade policy, in: E. Banus, Acta of the XI Congress of the European Culture, Barcelona, Hiszpania 2013.

2 Puślecki Z.W., (2013), Dynamika rozwoju stosunków ekonomicznych Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową w warunkach nowych wyzwań globalnych, w: J. Marszałek- Kawa, E. Kaja (Red.), Przyszłość azjatyckich tygrysów. Zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2013, ss Puślecki Z.W., (2013), Stanowisko Unii Europejskiej wobec WTO w warunkach globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego, w: J. Juchnowski & R. Wiszniowski, (Red.), Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2013, ss Puślecki Z.W.,(2013), Wokół osłabiania neoprotekcjonizmu rolnego Unii Europejskiej w ramach i poza WTO, Ekonomia Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 2, ss Puślecki Z.W.,(2013), O niestabilności cen żywności na współczesnym rynku globalnym, w: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, (Red.) Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 315, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s Puślecki Z.W.,(2013), Nowe zjawiska we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej w warunkach perspektywy budżetowej na lata , w: J. Sokołowski, G. Węgrzyn, (Red.),Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 307, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s Puślecki Z.W.,(2013), W kierunku modyfikacji współczesnego systemu handlu międzynarodowego Przegląd Politologiczny 2013, Nr 4, s Puślecki Z.W., (2012), Wpływ kryzysu światowego na stosunki ekonomiczne Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową, w: W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G.Olszewska Red.), Przyszłość Unii Europejskiej konkurencyjność i rynki, CeDeWu, PL, Warszawa 2012, ss Puślecki Z.W., (2012), Reperkusje reguł handlowych WTO dla międzynarodowego handlu rolnego w: Od teorii do praktyki politycznej, Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Blokowi z okazji 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin,

3 Praca zbiorowa pod red. Naukową M. Kołodziejczyk, R. Rosickiego, Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012 s Wydawnictwo Puślecki Z.W., (2012), Wybrane aspekty wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, w: Przeszłość odległa i bliska, Studia z zakresu Politologii i Historii, Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Wallasa, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, s Puślecki Z.W., (2012), Nowe wyzwania dla perspektyw funkcjonowania WTO, w: B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, (Red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2012, ss Puślecki Z.W., (2012), Zadania izb przemysłowo-handlowe w nawiązywaniu kontaktów handlowych z podmiotami zagranicznymi, w: S. Wykrętowicz Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, ss Puślecki Z.W., (2012), Zależności między WTO i Unią Europejską w polityce rolnej w warunkach globalizacji, w: Problemy rolnictwa światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tom 12 (XXVII) 2012, Zeszyt 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s Puślecki Z.W., (2012), Zmiany we wzajemnych zależnościach w polityce rolnej między WTO i Unią Europejską, w: J. Sokołowski, M. Sosnowski, A.Żabiński,(Red.),Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 246, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s Puślecki Z.W., (2012), Relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową wobec wyzwań gospodarki globalnej w 2012 r, w: U. Mrzygłód, Red., Wyzwania gospodarki globalnej, Challenges of the Global Economy w: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2012, nr 31, s Puślecki Z.W., (2012), Nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową, Przegląd Politologiczny 1/2012 s Puślecki Z.W., (2012), Globalne uwarunkowania konkurencyjności Unii Europejskiej w XXI wieku, Przegląd Politologiczny 2012., nr 4/2012.

4 Puślecki Z.W., (2012), Tendencje rozwoju stosunków ekonomicznych Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską i Chińską Republiką Ludową w warunkach globalizacji, Rocznik Integracji Europejskiej Nr 6/ 2012, Poznań, s Puślecki Z.W., Maciej Walkowski, (2011), Tomasz R. SzymczyńskiUnia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC). Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss Puślecki Z.W., Joanna Skrzypczyńska, (2011), Unia Europejska w systemie handlu międzynarodowego WTO, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss Puślecki Z.W., Standar A., (2011), Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne woj. wielkopolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011, ss Puślecki Z.W., (2011), The Public Choice between Liberalism and Protectionism, in: Irena K. Hejduk, Wiesław M. Grudzewski, Edited by, The World Economy: Contemporary Challenges, Warsaw, Singapore, ss , ISBN Puślecki Z.W.,(2011), Innovation and Competitiveness, in: J. Babiak, T. Baczko, Edited by, European Innovation. Theory and Practice, Warsaw Brussels, ss Puślecki Z.W., (2011), Innowacje a konkurencyjność, w: Europejskie innowacje teoria i praktyka, Praca zbiorowa pod red. J.Babiaka, T. Baczko, Wydawnictwo Instytut Konsultacji Europejskich, Warszawa-Bruksela. Puślecki Z.W., (2011), Unia Europejska wobec wzrostu ekspansji zagranicznej Chin, w: M. Rewizorski (Red)., Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Difin, Warszawa, ss Puślecki Z.W., (2011), Nowe zjawiska we wzajemnych zależnościach między WTO, Unią Europejską i Polską w polityce rolnej, Przegląd Prawa Rolnego nr 2 (9), ss Puślecki Z.W., Walkowski M. (2010), Polityka wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA i Japonii, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss. 223, ISBN Puślecki Z.W., Walkowski M. (2010), Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss. 219, ISBN

5 Puślecki Z.W., Kmieciak R.,Walkowski M. (2010), Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss. 305, ISBN Puślecki Z.W., Szymaniak A., Kałążna K., (2010), Usługi we wzroście konkurencyjności Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, ss. 315, ISBN Puślecki Z.W. (2009), Konkurencyjność w nowych priorytetach budżetowych Unii Europejskiej, w: J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, (Red.), Regionalizm i lokalizacji, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, ss , ISBN Puślecki Z.W., (2009), Gospodarka oparta na wiedzy a Polska w warunkach integracji i globalizacji, w: S. Lis (Red.), Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, ss Puślecki Z.W. Rola wiedzy w globalnym świecie, w: Z. Drozdowicz (Red.), Uniwersytety. Tradycje- dzień dzisiejszy-przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, ss Puślecki Z.W., (2009), Implikacje zmian finansowania Wspólnej Polityki Rolnej dla modelu rolnictwa polskiego po roku 2013, w: M. Noga, M.K. Stawicka (Red.), Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, ss Puślecki Z.W., (2009), Zmiany priorytetów finansowania budżetowego Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla Wspólnej Polityki Rolnej, w: E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat (Red.), Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe 126, Poznań, ss Puślecki, Z.W., (2009), Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w obliczu zmian priorytetów budżetowych, w: M. Musiał-Karg, T. Wallas, (Red.), Unia Europejska w 2008 roku. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań, ss Puślecki Z.W.,(2009), Uwarunkowania finansowania rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 r., w: Polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 roku, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa, s

6 Puślecki Z.W., (2009), Polska w nowych uwarunkowaniach rozwojowych po akcesji do Unii Europejskiej, w: Z. B. Liberda, Konwergencja gospodarcza Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa, ss Puślecki, Z.W. (2009),The Changes in the Foreign Trade Policy within WTO System, New York, USA. Puślecki Z.W., (2009), Zmiany finansowania budżetowego Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, (SERiA), Tom XI, Zeszyt 2, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa -Poznań -Olsztyn, ss , ISSN Puślecki Z.W., The Bilateral Tendencies in the European Union External Common Foreign Trade Policy, Przegląd Politologiczny Nr 4/2009, ss Puślecki Z.W., (2009), The Liberalisation and Protectionists Trends in the Global Trade Regime, in: J. Sepp and Dean Frear (Edited by), Globalisation and Institutional Development, Congress of Political Economists International, Wilkes-Barre, USA, ss , ISBN Puślecki Z.W. (2008), Mercantilist Tendencies in Contemporary Foreign Trade Policy, In: Journal of Global Change and Governance, Division of Global Affairs (DGA), Rutgers University, New Jersey, USA, Volume I, Number 4, Autumn, ISSN: , ss Puślecki Z.W. (2008), Polska w nowej strategii wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, (SERiA), Tom X, Zeszyt 1, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa -Poznań - Lublin, ss , ISSN Puślecki Z.W. (2008), Nowe warunki przyspieszonego wzrostu gospodarczego Polski w ramach Unii Europejskiej, w: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska- Kapuścińska (Red.) Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, ss , ISBN Puślecki Z.W. (2008),Unia Europejska wobec globalizacji na początku trzeciego tysiąclecia, w: J. Iwanek (Red.), Polska-Niemcy-Europa. Pamięci Profesora Piotra Dobrowolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego, Katowice, ss ISSN , ISBN

7 Puślecki Z.W. (2008), Polityka innowacyjna Polski w ramach Unii Europejskiej, w: J.Babiak, Praca zbiorowa pod redakcją, Fundusze europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Wydawnictwo Instytut Konsultantów Europejskich, Warszawa, ss ISBN Puślecki Z.W. (2008), Nowe aspekty globalizacji współczesnej gospodarki światowej, w: J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, (Red.), Regionalizacja globalizacji, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Puślecki Z.W. (2008), Unia Europejska w wielobiegunowej perspektywie rozwoju gospodarki światowej, w: M. Noga, M. Stawicka (Red.) Problemy gospodarki światowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. Puślecki Z.W. (2007), The Economic Regionalism in the New Conditions of Globalisation Process, in: M. Massoud (Red.), Economic Development, Environment, Energy and Ethics in a Global Economy, Freedom, Equality, Economic Justice, Wilkes, USA, pp Puślecki Z.W. (2007), World Trade Organisation (WTO and the issues of further reductions of international trade barriers in the condition of globalisation, in: L. Olszewski (Red.) Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Ekonomia 15, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3018, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp Puślecki Z.W., (2006), The International Trade Liberalisation under WTO and a Global Economy, in: M.Kozłowski and A. Kacprzyk, Edited by, Business Interaction in a Global Economy, Wilkes(USA)-Beijing(China), ss Puślecki Z.W., (2005), The New Knowledge Driven Economy in the Increase of the Competitive Strategy of the European Union at the Beginning of Third Millenium, in: Rudolf, S., (Edited by), New World Order: Economic, Social and Political Tendencies at the Beginning of Third Millenium, Vol.1,2,3., Lodz University Press, Lodz-Santiago de Chile, ss Puślecki Z.W., (2004), Poland in the Growth and Cohesion Policy of the European Union in the Conditions of Globalisation, Universidade Autonoma de Lisboa GALILEU. Revista de Economia e Direito Vol. IX, Nr 2, 2004, ss

8 Puślecki Z.W., (2004), Les nouveaux visage du monde contemporaine; prossesus de regionalisation et mondialisation, in: Ali Benmakhlouf et Jean-Francois Lavigne, edite par, Avenir de la raison devenir des rationalites, Librairie Phliosophique J.Vrin, 6, Place de la Sorbonne, Ve, PARIS 2004, ss Puślecki Z.W., (2003), Trade Conflicts during the Multilateral Negotiations on the International Trade Liberalization, In: Stuart Nagel (Edited by), Policymaking and Prosperity. A Multinational Anthology, Published in the United States of America by Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, Oxford 2003, ss Puślecki Z.W., (2003), Aussenhandel und Wirtschaftsreformen, in: J.Franzke (Hrsg.) Das moderne Polen. Staat und Gesellschaft im Wandel. Beitraege zur Debatte, Berliner Debatte Wissenschaftsverlag, Berlin 2003,ss Puślecki Z.W., (2002), Non-Governmental Organizations and the Liberalization of Global Trade Policy Under GATT/WTO, In: Howard M. Hensel (Edited by), The United States and Europe: Policy Imperative in a Globalizing World, Ashgate Publishing Limited, Aldershot, England, Burlington, USA 2002, ss Puślecki Z.W., (2002), The reduction of international trade barriers in trade policy of the EU, in: C. Martin, (Red.), La construction europeenne, Modes de developpement et partenaires, Faculte des Sciences Economiques, l Universite Matej Bel, Banska Bystrica, Slovaquie 2002, Volume 1 et 2, ss Puślecki Z.W., (2002), The Regionalisation and Globalisation Challenges for the Central and Eastern European Countries, in: Enrique Banus y Beatriz Elio, Editadas por Centro de Estudios Europeos, Universidad de Navarra, THOMSON, ARANZADI, Pamplona, Elcano, Navarra 2002, ss Puślecki Z.W., (2002), Les pays de l Europe centrale et orientale (PECO) dans les nouveau contexte europeen, in: Walter Tega, Giuseppe Ferrandi, Maurizio Malaguti et Giorgio Volpe, Sous la direction de, La philosophie et la paix, Tom 1 et Tom 2, Librairie Philosophique J.Vrin, 6, Place de la Sorbonne, Ve, PARIS 2002, ss Puślecki Z.W., (2002), Der EU-Beitritt Polens Chance oder Opfergang fuer die Wirtschaft, Welttrends. Zeitschrift fuer internationale Politik und vergleichende Studien, Berliner Debatte Wisenschft Verlag, Berlin 2002, Nummer 34, Fruejahr 2002, ss Puślecki Z.W., (2001), The Integration of the Visegrad Group Countries with the EU in the Conditions of Globalisation, in: The economic transfers between the PGV and the EU/Les echanges economiques entre les PGV et l UE, Conselho Editorial: Eduardo de

9 Sousa Ferreira, Jose Joaquim Gomes Canotilho, Maria de Nazare Esparteiro Barroso, Universidade Autonoma de Lisboa-UAL, Galileu, Revista de Economia e Direito, Special edition, Lisboa 2001, (Portugal) p Puślecki Z.W., (2001), Die Veraenderungen im Zustrom deutschen Kapitals nach Polen, in: Tausend Jahre polnisch-deutsche Baziehungen. Sprache Literatur Kultur Politik. Herausgegeben von Franciszek Grucza, Graf-Punkt, Warszawa 2001, p Puślecki Z.W., (2000), Herausforderungen des Integrationsprozesses fuer die Laender Mittel- und Osteuropas, in: Z.Drozdowicz, K.Glass, J.Skaloud (Hg.) Von der Emanzipation zum Integration, Oesterreichische Gesellschaft fuer Mitteleuropaeische Studien, Wien 2000, p (Austria).

10 Puślecki Z.W., (2000), Polens Landwirtschaft zwischen Beharrung und EU-Beitritt, WeltTrends Zeitschrift fuer internationale Politik und vergleichende Studien, Berliner Debatte Wisenschft Verlag, Berlin 2000 Nummer 27, Sommer 2000, S (Niemcy). Puślecki Z.W., (2000), Le developpement de la cooperation economique entre les Pays du Group de Visegrad (PGV) et l Union Europeenne dans les annees quatre vingt dix, in: Dialogues cultureles et developpement economique europeenne/ Dialoguri culturale si dezvoltare economica europeana, Coordination volume D.Zait, C.Martin, A.Zait, Sedcom Libris 2000, p (Romania). M.Walkowski,Wpływ funduszy UE na proces unowocześnienia rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, J. Babiak ( red. nauk.), Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, Warszawa 2008 M. Walkowski, Wpływ funduszy UE na proces unowocześnienia rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, J. Babiak ( red. nauk.), Warszawa M. Walkowski, Regionalne i globalne uwarunkowania reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, rozprawa habilitacyjna ( kwalifikacyjna II stopnia), Poznań M. Walkowski, Kontrowersje wobec produkcji i sprzedaży żywności modyfikowanej genetycznie( GMO). Stanowisko Unii Europejskiej i Polski, Regionalizm i lokalizacja, red. nauk. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wrocław M.Walkowski, Procesy integracji monetarnej w Europie. Analiza potencjalnych szans i zagrożeń związanych z posługiwaniem się euro w Polsce, Rocznik Integracji Europejskiej, Poznań M.Walkowski, Główne wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej w XXI wieku w kontekście założeń i realizacji Programu Europa 2020, Globalny i regionalny handel i inwestycje, red. nauk. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wrocław Walkowski M. The Monetary Integration Process in Europe. An Analysis of PotentialThreats and Opportunities Connected with the Introduction of the Euro in Poland. W: J. Jańczak (red. nauk.) The Policies and Politics of the European Union (s. 7-20). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD, (2010). M. Walkowski, Europa w kryzysie: perspektywy gospodarcze Unii Europejskiej do roku 2020 w kontekście problemów rozwojowych państw grupy PIIGS - artykuł oddany do druku w: Przegląd Politologiczny, WNPiD UAM Poznań, nr 1, 2012 rok M. Walkowski, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w perspektywie finansowej Kontynuacja dotychczasowych założeń czy zmiana priorytetów rozwoju?.

11 Analiza stanowiska Polski., Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, red. nauk. B. H. Toszek, A. Wojtaszak, Warszawa M. Walkowski, Założenia i kształt Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po roku Analiza i ocena propozycji Komisji Europejskiej z punktu widzenia interesu rozwojowego Polski. Artykuł oddany do druku : Przegląd Prawa Rolnego, 2012 rok prof. Roman Budzinowski M. Walkowski, Innovation In Agriculture and Rural development of the European Union in the context of implementation of the objectives of the Program EUROPE 2020, J. Babiak, T. Baczko, E. Puchała-Krzywina ( red.) European Innovation. Theory and Practise, European Advisors Institute, Warszawa Bruksela M. Walkowski, Zmiany w polityce rolnej Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski. Artykuł oddany do druku ( 2012 rok) Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna w Środzie Wlkp. M. Walkowski, Economic and financial competitiveness of the European Union in the twenty-first century. Issues, challenges and forecasts. Artykuł oddany do druku( 2012) University of Wrocław, Poland, Department of European Studies, Institute of Political Science. M. Walkowski, Unia Europejska- rozpad czy powrót do równowagi makroekonomicznej i finansowej? Rozważania na temat kryzysu w strefie euro z perspektywy europejskiej i światowej- artykuł oddany do druku ( 2012 rok) INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU JAGIELOŃSKIEGO W KRAKOWIE. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "Szóstki" do "Dziewiątki". Rozszerzenie północne Wspólnot Europejskich (1973): Wielka Brytania, Dania, Irlandia w WE, Poznań 2009, tom I. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "Dziewiątki" do "Dwunastki". Rozszerzenie południowe Wspólnot Europejskich ( ): Grecja, Hiszpania, Portugalia w WE, Poznań 2009, tom II. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "Dwunastki" do "Piętnastki". Rozszerzenie północne Unii Europejskiej (1995): Austria, Szwecja, Finlandia w UE, Poznań 2009, tom III. T.R. Szymczyński Prezydencja w Unii Europejskiej. Teoretyczne i praktyczne aspekty z perspektywy podejścia Pierre a Bourdieu, w: Z. Czachór, T.R. Szymczyński (red.), Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s T.R. Szymczyński, The Challenge of the Conceptualizations in Journalism. On Myths and Facts Regarding the Media Coverage of the Europeanization and Globalization

12 Processes, w: Europe on News. The Proximity and Distance, (ed.) A. Stępińska, Berlin 2011, s T.R. Szymczyński, On Some Consequences of the Contemporary Shape of the European Referendum, in: The Road Europe Travelled Along. The Evolution of the EEC/EU Institutions and Policies (eds.) D. Preda, D. Pasquinucci, Series: Euroclio - Volume 54, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2010, s T.R. Szymczyński, Droga Malty do członkostwa w Unii Europejskiej, w: Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27", Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć druga- "grupa helsińska" ( ): Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Rumunia w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Poznań 2009, tom V, s T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27". Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć pierwsza - "grupa luksemburska" (2004): Estonia, Polska, Republika Czeska, Słowenia, Węgry, Cypr w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Poznań 2009, tom IV. T.R. Szymczyński, Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27", Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Cześć druga- "grupa helsińska" ( ): Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Rumunia w UE, (red.) T.R. Szymczyński, Poznań 2009, tom V. T.R. Szymczyński, Priorytety prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Analiza politologiczna, (red.) Z. Czachór, T.R. Szymczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Skrzypczyńska J. Międzynarodowe aspekty reformy Wspólnej Polityki Rolnej Przegląd Prawa Rolnego nr 1 (8) /2011 Skrzypczyńska J.,GATT/WTO a polityka rolna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań Skrzypczyńska J.,Negocjacje rolne w ramach Rundy z Doha WTO przebieg i główne problemy rokowań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 149, Ekonomia 12. Problemy globalizacji, pod red. J. Rymarczyka, Wrocław Skrzypczyńska J.,Narodowy Bank Polski w okresie transformacji ustrojowej, w: Dwa dwudziestolecia. Geopolityka, Państw, Społeczeństwo, pod. red. P. Hausnera i W. Mazurczaka, Wyd. Poznańskie, Poznań 2010.

13 Skrzypczyńska J.,Stanowisko Unii Europejskie w Rundzie Rozwoju WTO,[w:] Regionalizm i lokalizacja, (red) Rymarczyk J., Skulska B., Michalczyk W, Wrocław Skrzypczyńska J.,Unia Europejska w WTO, Przegląd Politologiczny nr 4/2008 Skrzypczyńska J.,Ugrupowania regionalne w GATT/WTO, [w:] Regionalizacji globalizacji, (red) J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 2008, s Skrzypczyńska J.,Polityka rolna UE a regulacje WTO, Alterglobal nr 8/2008 Skrzypczyńska J.,Liberalizacja handlu usługami w ramach GATT/WTO, [w:] Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared servis centers, (red) A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s Kania E., Homo sovieticus jednowymiarowy klient komunizmu czy fenomen o wielu twarzach?; Przegląd Politologiczny, nr 3/2012, ISSN ;

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn

Polityka ekonomiczna. Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 307 Polityka ekonomiczna Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Grażyna Węgrzyn Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym,

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, Adam Budnikowski Kierunki badań i działalności dydaktycznej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest największą w Polsce jednostką naukowo-badawczą

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Katarzyna Śledziewska Wstęp Autoreferat rozpoczynam od wskazania i omówienia osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach

Bardziej szczegółowo

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK;

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK; 1. B.109179 50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się : zdobądź fortunę i zarządzaj majątkiem : fortuna w pigułce 50 inspirujących książek w jednej / Tom Butler-Bowdon ; [tł. Jakub Góralczyk]. - Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. MONOGRAFIE B. PODRĘCZNIKI C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE D. PRZYCZYNKI NAUKOWE E. ARTYKUŁY NAUKOWE F. RECENZJE PRAC NAUKOWYCH I

WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. MONOGRAFIE B. PODRĘCZNIKI C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE D. PRZYCZYNKI NAUKOWE E. ARTYKUŁY NAUKOWE F. RECENZJE PRAC NAUKOWYCH I WYKAZ PRAC NAUKOWYCH A. MONOGRAFIE B. PODRĘCZNIKI C. PRACE POPULARNO-NAUKOWE D. PRZYCZYNKI NAUKOWE E. ARTYKUŁY NAUKOWE F. REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE G. ZADANIA BADAWCZE NIEPUBLIKOWANE H. RECENZJE

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA;

AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; 1. B.108045 12 dyscyplin doskonałego przywództwa : w jaki sposób przywódcy osiągają wybitne rezultaty / Brian Tracy, Peter Chee. - Warszawa : MT Biznes, 2014. - 215 s. ; 24 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

Univ. Prof. Maria PARLINSKA, Ph.D.

Univ. Prof. Maria PARLINSKA, Ph.D. Univ. Prof. Maria PARLINSKA, Ph.D. CONTACT DETAILS WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - SGGW Faculty of Economic Sciences, Department of Agricultural Economics and International Economic Relations, Division

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

Istota i etapy integracji

Istota i etapy integracji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Istota i etapy integracji walutowej (EURO) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2010 Korekta Magdalena Zawał Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M Spis treści RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH...13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ...15 ELŻBIETA MĄCZYŃSKA...17 WPROWADZENIE...17 AUTORZY I STRESZCZENIA REFERATÓW...19 PIOTR ADAMCZEWSKI...19

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu ul. Dzięgielowa 27, 61-680 POZNAŃ chur@amu.edu.pl Paweł Churski Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza dr Krzysztof Rybiński Działalność naukowo-badawcza 1. Załącznik A: Pozycje zwarte (3) 2. Załącznik B: Redakcja prac zbiorowych (2) 3. Załącznik C: Prace naukowo-badawcze (artykuły w czasopismach recenzowanych,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie

Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 315 Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie Tom 2 Redaktorzy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach

Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach Prof. dr hab. Jerzy Bański Czynne uczestnictwo w kongresach, konferencjach i seminariach 222. Forum Debaty Publicznej, Panel ekspercki, Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje a co hamuje rozwój?,

Bardziej szczegółowo