Przewodnik po sieciowych systemach telewizji dozorowej IP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po sieciowych systemach telewizji dozorowej IP"

Transkrypt

1 Przewodnik po sieciowych systemach telewizji dozorowej IP Tłumaczenie Technical guide to network video AXIS COMMUNICATIONS 5. Technologie sieciowe IP Protokół internetowy (Internet Protocol IP) jest obecnie najczęściej stosowanym protokołem komunikacyjnym w sieciach komputerowych. Jest to podstawowy protokół wykorzystywany w Internecie, komunikacji (np. poczcie elektronicznej), sieci Web oraz multimediach. Jedną z przyczyn tej popularności jest jego skalowalność. Innymi słowy, działa on równie dobrze zarówno w bardzo małych, jak i bardzo dużych instalacjach, jest też obsługiwany przez coraz większą gamę bardzo wydajnych, tanich i sprawdzonych w praktyce urządzeń i technologii. W tym rozdziale zostały omówione różne stosowane technologie oparte na protokole IP, umożliwiające pełne wykorzystanie sieciowego systemu wizyjnego Ethernet We współczesnych biurach komputery najczęściej wykorzystują protokół TCP/IP poprzez sieć Ethernet. Ethernet jest szybką siecią charakteryzującą się umiarkowanymi kosztami. Większość nowoczesnych komputerów jest wyposażona w zintegrowany interfejs Ethernet lub umożliwia łatwą instalację ethernetowej karty sieciowej (Network Interface Card NIC). Typy sieci Ethernet: Ethernet 10 Mb/s (10 Mb/s) Ten standard jest obecnie rzadko stosowany w sieciach produkcyjnych z powodu małej wydajności; został zastąpiony pod koniec lat 90. ub. wieku przez Ethernet 100 Mb/s. Najpowszechniej stosowana topologia sieci Ethernet 10 Mb/s została nazwana 10BASE-T; wykorzystuje ona cztery żyły (2 skręcone pary) kabla kategorii 3 lub 5. W centrum sieci znajduje się koncentrator (hub) lub przełącznik (switch) z portami dla każdego węzła. Ta sama konfiguracja jest stosowana w sieciach Fast Ethernet i Gigabit Ethernet. Fast Ethernet (100 Mb/s) Fast Ethernet (szybki Ethernet), obsługujący szybkości transferu danych do 100 Mb/s, jest obecnie najczęściej stosowanym w sieciach komputerowych typem Ethernetu. Jego główny standard jest nazywany 100BASE-T. Chociaż jest nowszy i szybszy od Ethernetu 10 Mb/s, we wszystkich pozostałych aspektach nie różni się od niego. Standard 100BASE można podzielić na: l Standard 100BASE-TX: wykorzystuje skrętkę miedzianą kategorii 5. l Standard 100BASE-FX: Ethernet 100 Mb/s wykorzystujący światłowód. Uwaga: Większość 100 Mb przełączników sieciowych obsługuje zarówno przepustowość 10, jak i 100 Mb, co zapewnia zgodność wsteczną (są one powszechnie nazywane przełącznikami sieciowymi 10/100). Gigabit Ethernet (1000 Mb/s) Jest to aktualny standard wprowadzany w komputerach stacjonarnych przez producentów urządzeń sieciowych. Jego najpopularniejsze zastosowanie to 22

2 Power Dsine obecnie sieć szkieletowa pomiędzy serwerami a przełącznikami sieciowymi. Standard 1000 Mb/s jest już powszechnie stosowany; można go podzielić na: l Standard 1000BASE-T: 1 Gb/s na okablowaniu miedzianym kategorii 5e lub 6. l Standard 1000BASE-SX: 1 Gb/s na światłowodzie wielomodowym (do 550 m). l Standard 1000BASE-LX: 1 Gb/s na światłowodzie wielomodowym (do 550 m). Zoptymalizowany do przesyłu na większe odległości (do 10 km) na światłowodzie jednomodowym. l Standard 1000BASE-LH: 1 Gb/s na światłowodzie jednomodowym (do 100 km). Rozwiązanie przeznaczone do przesyłu na duże odległości. 10 Gigabit Ethernet ( Mb/s) Postrzegany jako nowe rozwiązanie przeznaczone do zakładowych sieci szkieletowych. Standard 10 Gigabit Ethernet wykorzystuje siedem różnych typów mediów dla sieci LAN, WAN i MAN (Metropolitan Area Network sieć miejska). Obecnie jest specyfikowany przez standard dodatkowy, IEEE 802.3ae, i zostanie uwzględniony w przyszłej aktualizacji standardu IEEE sieciowe Axis 5.2. Zasilanie przez sieć Ethernet Serwer PC do zarządzania sygnałem wideo Zasilanie przez sieć Ethernet (Power over Ethernet PoE) jest technologią integrującą funkcję zasilania w standardowej infrastrukturze sieci LAN. Umożliwia zasilanie urządzeń sieciowych, takich jak telefony wykorzystujące protokół IP lub kamery sieciowe, za pomocą tego samego kabla, który jest stosowany do połączeń sieciowych. Eliminuje konieczność stosowania gniazdek elektrycznych i ich okablowania w miejscach instalacji kamer oraz umożliwia łatwiejsze zastosowanie zasilaczy awaryjnych (UPS) zapewniających pracę ciągłą. Technologia PoE jest normowana przez standard IE- EE 802.3af i została zaprojektowana tak, aby nie pogarszać wydajności transmisji danych w sieci i nie zmniejszać jej zasięgu. Zasilanie zapewniane przez infrastrukturę sieci LAN jest automatycznie włączane w przypadku zidentyfikowania urządzenia końcowego zgodnego ze stosowanym standardem, a blokowane dla urządzeń starszych, niezgodnych z nim. Ta funkcja umożliwia użytkownikom swobodne i bezpieczne korzystywanie w jednej sieci zarówno z urządzeń starszych, jak i zgodnych z PoE. Standard ten zapewnia zasilanie o mocy do 15,4 W po stronie przełącznika lub urządzenia typu midspan, co przekłada się na maksymalny pobór mocy przez urzadzenie/kamerę wynoszący 12,9 W odpowiednie dla kamer wewnętrznych. zewnętrzne, PTZ i kopułkowe mają pobór mocy zwykle przekraczający tę wartość, przez co funkcjonalność PoE w ich przypadku jest mniejsza. Niektórzy producenci oferują też niestandardowe produkty zastrzeżone prawnie, zapewniające odpowiednie zasilanie także dla takich zastosowań. Należy jednak podkreślić, że ze względu na tę niestandardowość współpraca produktów różnych marek nie jest możliwa. Standard 802.3af zapewnia też obsługę tak zwanej klasyfikacji zasilania, która umożliwia negocjację poboru mocy pomiędzy jednostką PoE a urządzeniami. Oznacza to, że inteligentny przełącznik może rezerwować wystarczającą, a nie nadmierną, moc dla urządzenia (kamery), dzięki czemu może zasilić więcej urządzeń zgodnych z PoE. Korzystanie z zasilania przez sieć Ethernet Funkcja PoE wykorzystuje standardowe okablowanie sieciowe (np. kategorii 5) do zasilania bezpośrednio z portów danych, do których są podłączone urządzenia sieciowe. Obecnie większość producentów oferuje przełączniki sieciowe obsługujące funkcję PoE. Jeżeli istnieje już struktura sieci i przełączników, użytkownicy mogą wykorzystywać tę funkcję, dodając do przełącznika urządzenie typu midspan, zapewniające zasilanie kablem sieciowym. Wszystkie kamery sieciowe, które nie mają wbudowanego modułu PoE, mogą być zintegrowane z systemem PoE za pomocą aktywnego rozdzielacza (splittera). Na poniższym schemacie pokazano, jak kamera sieciowa może pobierać zasilanie z kabla sieciowego i kontynuować pracę nawet w przypadku awarii zasilania. Zasilacz awaryjny (UPS) Zasilanie sieciowy z PoE Ethernet 5.3. Sieci bezprzewodowe sieciowe Axis z PoE Aktywny rozdzielacz sygnału (splitter) Chociaż w większości budynków istnieją obecnie sieci kablowe, czasem sieć bezprzewodowa może być bardzo przydatna dla użytkownika zarówno finansowo, jak i funkcjonalnie. Może być użyteczna np. w obiektach klasyfikowanych, w których instalacja kabli nie jest możliwa bez uszkodzenia wnętrza, oraz tam, gdzie kamery muszą być regularnie przemieszczane bez potrzeby układania za każdym razem nowego okablowania, np. w sklepach detalicznych. Innym częstym zastosowaniem tech- Power over Ethernet sieciowe Axis bez PoE 23

3 p r z e w o d n i k p o s i e c i o w y c h... nologii bezprzewodowej jest połączenie pomiędzy dwoma budynkami lub miejscami, bez potrzeby wykonywania kosztownych i skomplikowanych prac ziemnych. Technologia bezprzewodowa jest stosowana zarówno w analogowych, jak i sieciowych systemach wizyjnych, wykraczając poza pracę sieciową. Występują dwie główne kategorie komunikacji bezprzewodowej: Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN WLAN): LAN to skrót od Local Area Network (sieć lokalna): sieć działająca na małych odległościach i zwykle wewnątrz budynków. Obecnie standardy bezprzewodowej sieci LAN są precyzyjnie zdefiniowane, a urządzenia od różnych dostawców dobrze ze sobą współpracują. Mosty bezprzewodowe Gdy zachodzi potrzeba połączenia budynków lub miejsc za pomocą szybkich łączy, wymagane jest łącze transmisji danych typu punkt-punkt (point-to- -point) działające na dużą odległość i z dużą szybkością. Najbardziej rozpowszechnione są technologie mikrofalowa i laserowa. Standardy bezprzewodowej sieci LAN Standard a Standard wykorzystujący częstotliwość 5 GHz, zapewniający typowo przepustowość maksymalną do ok. 24 Mb/s na odległość do 30 m (na zewnątrz budynku). Produktów obsługujących ten standard jest niewiele. Przepustowość teoretyczna wynosi 54 Mb/s. Standard b Standard zapewniający typową przepustowość maksymalną do ok. 5 Mb/s na odległość do 100 m (na zewnątrz budynku). Wykorzystuje częstotliwość 2,4 GHz. Przepustowość teoretyczna wynosi 11 Mb/s. Standard g Najbardziej rozpowszechniony standard, zapewniający większą wydajność niż b. Maksymalna przepustowość typowa wynosi do ok. 24 Mb/s na odległość do 100 m (na zewnątrz budynku). Wykorzystuje częstotliwość 2,4 GHz. Przepustowość teoretyczna wynosi 54 Mb/s. Standard n Następna generacja standardu bezprzewodowej sieci LAN. Przepustowość typowa przekracza 100 Mb/s. Dostęp do bezprzewodowej sieci szerokopasmowej Standard WiMAX Standard IEEE , znany też jako WiMAX, jest opisem technicznym stałych, miejskich, bezprzewodowych sieci dostępowych (MAN) wykorzystujących architekturę typu punkt-wielopunkt (point-to-multipoint). Standard ten definiuje sposób wykorzystania pasma w licencjonowanych zakresach częstotliwości od 10 do 66 GHz (IEEE ) oraz poniżej 11 GHz (IEEE a). Standard obsługuje bardzo szybką transmisję w obu kierunkach (wysyłanie do stacji bazowej i pobieranie z niej) na odległość do 50 km, w tym takie usługi, jak VoIP (Voice over IP). Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych Ze względu na naturę komunikacji bezprzewodowej każda osoba posiadająca urządzenie bezprzewodowe, znalazłszy się w zasięgu sieci, może być jej użytkownikiem i korzystać z udostępnionych usług, stąd potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa. Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych w rozdziale w kolejnym wydaniu sa. Mosty bezprzewodowe Niektóre rozwiązania mogą wykorzystywać inne standardy niż dominujący standard , zapewniając większą wydajność i znacznie większe odległości, a jednocześnie bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Należy do nich także wykorzystywanie innych częstotliwości radiowych, np. łączy mikrofa- Typowa sieć zawierająca połączenia zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe Serwer PC - klient Bezprzewodowy punkt dostępowy sieciowa Axis sieciowa Axis Bezprzewodowe urządzenie dostępowe sieciowa Axis n Na tym schemacie są reprezentowane dwa urządzenia bezprzewodowe: kamera sieciowa Axis 207W. Ma ona wbudowaną obsługę komunikacji bezprzewodowej, bezprzewodowe urządzenie dostępowe, zapewniajace bezprzewodową komunikację i łączące bezpośrednio z bezprzewodowym punktem dostepowym. Schemat ilustruje użycie typowych technologii bezprzewodowych: n Centralnym punktem sieci jest przełącznik sieciowy. Serwer i klient-komputer PC są z nim połączone przewodowym Ethernetem. Za przełącznikiem znajduje się bezprzewodowy punkt dostępu (WAP). To urządzenie zarządza wszystkimi bezprzewodowymi urządzeniami w jego zasięgu. Możliwe jest również połączenie bezprzewodowe serwera i PC, ale ponieważ pasmo sieci bezprzewodowej jest ograniczone w porównaniu z przewodową, zawsze jest celowe stosowanie połączeń przewodowych sieci, kiedy tylko jest to możliwe. 24

4 lowych. Kolejną, powszechnie stosowaną technologią są systemy optyczne, takie jak łącza laserowe. Łącze mikrofalowe może zapewniać maksymalną przepustowość nawet 1000 Mb/s na odległość do 80 km. W przypadku miejsc pozostających poza zasięgiem tych wszystkich systemów, istnieje jeszcze możliwość komunikacji satelitarnej. Ze względu na sposób działania tego systemu, czyli transmisji do satelity i z powrotem na Ziemię, opóźnienie może być bardzo duże (nawet kilkusekundowe). Jest to więc rozwiązanie mniej przydatne dla takich zastosowań jak ręczne sterowanie kamerami kopułkowymi czy wideokonferencje, gdzie preferowane jest małe opóźnienie. Gdy wymagana jest większa szerokość pasma, korzystanie z systemów satelitarnych jest też bardzo kosztowne Metody transferu danych Adresy IP Adres IP jest unikatowym numerem stosowanym przez urządzenia do wzajemnej identyfikacji i komunikacji w sieci wykorzystującej standard IP. Adres IP składa się z czterech liczb oddzielonych kropkami, a każda z liczb ma wartość w zakresie od 0 do 255. Przykładowo adres taki może wyglądać następująco: Adres IP jest podzielony na część sieciową i część komputera. Granica między obiema częściami jest określana przez maskę sieci lub długość prefiksu. Maska sieci oznacza, że trzy pierwsze bajty to adres sieciowy, a ostatni bajt to adres komputera. Długość prefiksu to inny sposób określania granicy; np. powyższy adres ma długość prefiksu wynoszącą 24 bity (tj /24). Określone bloki adresów zostały zastrzeżone do użytku prywatnego: /8 (maska sieci ) /12 (maska sieci ) /16 (maska sieci ) Adresy te są przeznaczone do prywatnych sieci internetowych. Nie mogą być przekazywane (rutowane) do publicznej sieci internetowej Protokół IPv6 Protokół IPv6 (protokół internetowy w wersji 6.) jest udoskonaloną wersją IP i przez jakiś czas będzie stosowany równolegle ze starszym poprzednikiem protokołem IPv4. Protokół IPv6 ma na celu umożliwienie stałego rozwoju Internetu, zarówno jeśli chodzi o liczbę podłączonych komputerów, jak i całkowitą ilość przesyłanych danych. Najbardziej widocznym udoskonaleniem IPv6 w stosunku do IPv4 jest wydłużenie adresów IP z 32 do 128 bitów. To rozszerzenie zostało zastosowane w przewidywaniu szybkiego rozwoju Internetu i zapewnia obsługę nieograniczonej (pod każdym względem) liczby sieci i systemów. Protokół IPv6 umożliwia np. przypisanie wszystkim telefonom komórkowym i elektronicznym urządzeniom przenośnym własnych adresów Protokoły transmisji danych stosowane do transmisji obrazu w sieci Najbardziej rozpowszechnionym protokołem transmisji danych w sieciach komputerowych jest obecnie zestaw protokołów TCP/IP. TCP/IP służy za nośnik wielu innych protokołów. Dobrym przykładem jest tutaj protokół HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), wykorzystywany do przeglądania w Internecie stron WWW znajdujących się na serwerach na całym świecie. Najczęściej stosowane protokoły i numery portów służące do transferu obrazu Protokół Protokół Port Zastosowanie Zastosowania transportowy w sieciowym wideo FTP TCP 21 Transfer plików poprzez Przesyłanie obrazów z kamer/serwerów File Transfer Protocol Internet/Ethernet sieciowych do serwera FTP lub aplikacji SMTP TCP 25 Protokół do przesyłania /serwer wizyjny może wysyłać Send Mail Transfer wiadomości obrazy lub powiadomienia alarmowe przy Protocol użyciu wbudowanego klienta pocztowego HTTP TCP 80 Używany do przeglądania sieci, Najbardziej typowy sposób transferu wizji Hyper Text Transfer np. do oglądania stron z serwerów z kamer/serwerów sieciowych, gdzie sieciowe Protocol sieciowych urządzenie wizyjne zazwyczaj pracuje jako serwer sieciowy, udostępniając wizję na życzenie użytkownika lub serwera aplikacji HTTPS TCP 443 Używany do bezpiecznego dostępu Bezpieczna transmisja wizji z kamer/serwerów Hypertext Transfer do stron sieciowych przy użyciu sieciowych, może być również wykorzystywana Protocol over Secure technologii szyfrowania do uwierzytelniania przesyłającej kamery Socket Layer wykorzystującej cyfrowy certyfikat X.509 RTP UDP/TCP Niezde- RTP standardowy format pakietów Typowa droga sieciowej transmisji wizji Real Time Protocol -finio- do dostarczania dźwięku i obrazu przy użyciu MPEG. -wany przez Internet. Transmisja może być zarówno Często używany przez systemy unicastowa (jeden do jednego), mediów strumieniowych jak i multicastowa (jeden do wielu) lub podczas wideokonferencji RTSP TCP 554 Real Time Streaming Używany do ustawienia i kontroli sesji multimedialnych wykorzystujących RTP Protocol 26

5 p r z e w o d n i k p o... Protokoły TCP/IP i porty stosowane do transmisji obrazu w sieci Najczęściej stosowanymi protokołami transmisji danych w zestawie TCP/IP są protokoły TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol). Protokół TCP zapewnia niezawodny kanał transmisji, oparty na połączeniu; dokonuje podziału dużych ilości danych na mniejsze pakiety, przystosowane do wykorzystywanej sieci fizycznej oraz gwarantuje, że dane wysłane z jednego miejsca zostaną odebrane w innym miejscu. Natomiast UDP jest protokołem bezpołączeniowym, niegwarantującym dostarczenia wysłanych danych, pozostawiającym funkcje kontroli i sprawdzania błędów samej aplikacji. Generalnie protokół TCP jest stosowany wtedy, gdy niezawodna komunikacja jest ważniejsza od opóźnienia transmisji. Niezawodność retransmisji protokołu TCP może powodować znaczne opóźnienia. Protokół UDP nie zapewnia zaś retransmisji utraconych danych, a tym samym nie powoduje dodatkowego opóźnienia Metody transmisji w przypadku sieciowych systemów wizyjnych: transmisja pojedyncza, transmisja zbiorowa i transmisja rozsiewcza Istnieją różne sposoby transmisji danych w sieciach komputerowych: l Transmisja pojedyncza (unicasting): nadawca i odbiorca komunikują się ze sobą na zasadzie punkt-punkt (point-to-point). Pakiety danych są wysyłane tylko do jednego odbiorcy i żaden inny komputer w sieci nie musi ich przetwarzać. l Transmisja zbiorowa (multicasting): komunikacja w sieci między jednym nadawcą a wieloma odbiorcami. Technologie transmisji zbiorowej są stosowane do zmniejszenia ruchu w sieci, gdy wielu odbiorców chce jednocześnie widzieć to samo źródło, i opierają się na dostarczaniu jednego strumienia informacji do setek odbiorców. Najważniejsza różnica w porównaniu z transmisją pojedynczą polega na tym, że strumień wizyjny jest wysyłany tylko raz. Transmisja typu multicasting (lub IP-Multicasting) jest powszechnie stosowana w połączeniu z transmisjami RTP (Real Time Protocol). l Transmisja rozsiewcza (broadcasting): transmisja od jednego nadawcy do wszystkich odbiorców. W sieci LAN transmisje rozsiewcze są zwykle ograniczone do konkretnego segmentu sieci i nie mają praktycznego zastosowania w transmisji obrazu w sieci. n

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa Beskid Cafe Hufcowa Kawiarenka Internetowa Co to jest kawiarenka internetowa? Jest to kilka komputerów znajdujących się w jednym pomieszczeniu połączonych w sieć komputerową, która jest podłączona do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność

PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność PLAN Podstawowe pojęcia techniczne charakteryzujące dostęp do Internetu prędkość podłączenia opóźnienia straty Umowa SLA inne parametry dostępność gwarantowany czas usunięcia awarii zapisy w umowach Usługi

Bardziej szczegółowo

Temat: Sieci komputerowe.

Temat: Sieci komputerowe. Temat: Sieci komputerowe. 1. Sieć to zespół komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany informacji. 2. Rodzaje sieci (ze względu na sposób komunikacji) a) sieci kablowe b) sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

Protokoły internetowe

Protokoły internetowe Protokoły internetowe O czym powiem? Wstęp Model OSI i TCP/IP Architektura modelu OSI i jego warstwy Architektura modelu TCP/IP i jego warstwy Protokoły warstwy transportowej Protokoły warstwy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19

Podstawy sieci komputerowych. Technologia Informacyjna Lekcja 19 Podstawy sieci komputerowych Technologia Informacyjna Lekcja 19 Po co łączy się komputery w sieć? Przede wszystkim do wymiany danych, Wspólne korzystanie z udostępnionych baz danych, gier, czy Internetu

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe test

Sieci komputerowe test Uwaga: test wielokrotnego wyboru. Sieci komputerowe test Oprac.: dr inż. Marek Matusiak 1. Sieć komputerowa służy do: a. Korzystania ze wspólnego oprogramowania b. Korzystania ze wspólnych skryptów PHP

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac

TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac TP-LINK rozszerza ofertę urządzeń w standardzie 802.11ac Dzięki najnowszym propozycjom TP-LINK routerom Archer C2 i Archer D7 oraz karcie sieciowej Archer T4U, możesz cieszyć się z zalet transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Model warstwowy Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa Warstwa aplikacj. Protokoły sieciowe

Model warstwowy Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa Warstwa aplikacj. Protokoły sieciowe Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Konsultacje: czw. 14.00-15.30, pokój 3.211 Plan prezentacji Warstwowy model komunikacji sieciowej Warstwa fizyczna Warstwa łacza danych Warstwa sieciowa Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS

System operacyjny UNIX Internet. mgr Michał Popławski, WFAiIS System operacyjny UNIX Internet Protokół TCP/IP Został stworzony w latach 70-tych XX wieku w DARPA w celu bezpiecznego przesyłania danych. Podstawowym jego założeniem jest rozdzielenie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe

Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe. A. Kisiel,Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe N, Wykład 4: Protokoły TCP/UDP i usługi sieciowe 1 Adres aplikacji: numer portu Protokoły w. łącza danych (np. Ethernet) oraz w. sieciowej (IP) pozwalają tylko na zaadresowanie komputera (interfejsu sieciowego),

Bardziej szczegółowo

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw.

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. Sieci komputerowe podstawy Beata Kuźmińska 1 1. Sieci komputerowe To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk Sieć komputerowa 1 1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe

Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe Wykład: LAN, MAN, WAN, intranet, extranet, topologie sieciowe: szyna, gwizada, pierścień, rodzaje przewodów sieciowych: BNC, koncentryczny, skrętka, UTP, STP, światłowód,

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe powtórzenie wiadomości

Systemy operacyjne i sieci komputerowe powtórzenie wiadomości Systemy operacyjne i sieci komputerowe powtórzenie wiadomości 1. Rodzaje sieci ze względu na sposób dostępu do zasobów a. Klient-serwer sieć, w której znajduje się jeden centralny serwer udostępniający

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach? Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii A. siatki. B. drzewa. C. gwiazdy. D. magistrali. Zadanie 2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z? A. 1 Gb B. 10 Mb C. 100

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media

Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media Trzy lata doświadczeń w sprzedaży usług Triple Play w sieciach Gawex Media Tarnów 2006 TELEFON niezawodna komunikacja Schemat dostępu do usługi Telefonii Stacjonarnej Linki Optyczne do Operatorów nadrzędnych

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i okablowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 1PSI

Sieci komputerowe 1PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2016/2017 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Sieci komputerowe 1 PSI Sprawdzian wiedzy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi mgr inż. Krzysztof Szałajko Sieć komputerowa Zbiór urządzeń połączonych ze sobą za pomocą mediów transmisyjnych, umożliwiająca komunikowanie się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Plan

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2014/2015 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Witryny i aplikacje internetowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Witryny

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe Aby komputery połączone w sieć mogły się ze sobą komunikować, muszą korzystać ze wspólnego języka, czyli tak zwanego protokołu. Protokół stanowi zestaw zasad i standardów, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID:

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID: Access Point Sufitowy Dwuzakresowy AC1200 Gigabit PoE 300 Mb/s N (2.4 GHz) + 867 Mb/s AC (5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 26 dbm Part No.: 525688 Features: Punkt dostępowy oraz WDS do zastosowania

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Typy sieci: Media transmisyjne: Kategorie skrętek miedzianych:

SIECI KOMPUTEROWE Typy sieci: Media transmisyjne: Kategorie skrętek miedzianych: SIECI KOMPUTEROWE Typy sieci: sieć lokalna LAN Local Area Network sieci metropolitarne MAN Metropolitan Area Network sieci rozległe WAN Wide Area Network. Media transmisyjne: 1. Skrętka nieekranowana (UTP

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 6 dr inż. Komunikowanie się procesów Z użyciem pamięci współdzielonej. wykorzystywane przede wszystkim w programowaniu wielowątkowym. Za pomocą przesyłania

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych Laboratorium 5 Temat: Polityki bezpieczeństwa FortiGate. Spis treści 2. Cel ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Rodzaje sieci bezprzewodowych Rodzaje sieci bezprzewodowych Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN) Pozwala ustanawiad połączenia bezprzewodowe za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci zdalnych. Połączenia są realizowane na dużych

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski

Transmisja danych multimedialnych. mgr inż. Piotr Bratoszewski Transmisja danych multimedialnych mgr inż. Piotr Bratoszewski Wprowadzenie Czym są multimedia? Informacje przekazywane przez sieć mogą się składać z danych różnego typu: Tekst ciągi znaków sformatowane

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Multicasty w zaawansowanych usługach Internetu nowej generacji

Multicasty w zaawansowanych usługach Internetu nowej generacji PREZENTACJA PRACY MAGISTERSKIEJ Multicasty w zaawansowanych usługach Internetu nowej generacji Autor : Bogumił Żuchowski Kierujący pracą: dr inż. Maciej Stroiński PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Cel pracy

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Media transmisyjne w sieciach komputerowych Media transmisyjne w sieciach komputerowych Andrzej Grzywak Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Rys. 1. kable i przewody miedziane światłowody sieć energetyczna (technologia PLC) sieci

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet S7. Spis treści. Dzień 1. I Wykorzystanie sieci Ethernet w aplikacjach przemysłowych - wprowadzenie (wersja 1307)

Kurs Ethernet S7. Spis treści. Dzień 1. I Wykorzystanie sieci Ethernet w aplikacjach przemysłowych - wprowadzenie (wersja 1307) Spis treści Dzień 1 I Wykorzystanie sieci Ethernet w aplikacjach przemysłowych - wprowadzenie (wersja 1307) I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE Adresowanie IP

SIECI KOMPUTEROWE  Adresowanie IP Adresowanie IP Podstawowa funkcja protokołu IP (Internet Protocol) polega na dodawaniu informacji o adresie do pakietu danych i przesyłaniu ich poprzez sieć do właściwych miejsc docelowych. Aby umożliwić

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki Sieci komputerowe

Podstawy informatyki Sieci komputerowe Podstawy informatyki Sieci komputerowe dr inż. Adam Klimowicz Sieć komputerowa SIEĆ KOMPUTEROWA to zbiór urządzeń komputerowych połączonych ze sobą za pomocą medium transmisyjnego w taki sposób aby możliwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 6: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu cyfrowego IP Opracował mgr inż. Artur Kłosek

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych?

Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych? Zadanie 1. Rysunek przedstawia topologię A. magistrali. B. pierścienia. C. pełnej siatki. D. rozszerzonej gwiazdy. Zadanie 2. W architekturze sieci lokalnych typu klient serwer A. żaden z komputerów nie

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Serwery multimedialne RealNetworks

Serwery multimedialne RealNetworks 1 Serwery multimedialne RealNetworks 2 Co to jest strumieniowanie? Strumieniowanie można określić jako zdolność przesyłania danych bezpośrednio z serwera do lokalnego komputera i rozpoczęcie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe

Programowanie sieciowe Programowanie sieciowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2014/2015 Michał Cieśla pok. D-2-47, email: michal.ciesla@uj.edu.pl konsultacje: środy 10-12 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Co w sieci piszczy? Programowanie aplikacji sieciowych w C#

Co w sieci piszczy? Programowanie aplikacji sieciowych w C# Co w sieci piszczy? Programowanie aplikacji sieciowych w C# Prelegenci: Michał Cywiński i Kamil Frankowicz kamil@vgeek.pl @fumfel www.vgeek.pl mcywinski@hotmail.com @mcywinskipl www.michal-cywinski.pl

Bardziej szczegółowo

Co oznacza skrót WWW? Wielka Wyszukiwarka Wiadomości. World Wide Web. Wyszukiwarka Wszystkich Wiadomości.

Co oznacza skrót WWW? Wielka Wyszukiwarka Wiadomości. World Wide Web. Wyszukiwarka Wszystkich Wiadomości. Co oznacza skrót WWW? Wielka Wyszukiwarka Wiadomości. World Wide Web. Wyszukiwarka Wszystkich Wiadomości. Gdy jesteśmy połączeni z Internetem to mamy status: online offline over Co to jest LAN? Sieć lokalna.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS kademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Transmisja w protokole IP Krzysztof ogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire Wykład 4 Interfejsy USB, FireWire Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

Programowanie Sieciowe 1

Programowanie Sieciowe 1 Programowanie Sieciowe 1 dr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@iis.p.lodz.pl http://tjaworski.iis.p.lodz.pl/ Cel przedmiotu Zapoznanie z mechanizmem przesyłania danych przy pomocy sieci komputerowych nawiązywaniem

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie

Bardziej szczegółowo

Elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej. Szafy dystrybucyjne

Elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej. Szafy dystrybucyjne Elementy pasywne i aktywne sieci komputerowej Szafy dystrybucyjne Szafy dystrybucyjne stanowią strategiczny elementy okablowania strukturalnego. W stelażu szafy zainstalowane są urządzenia aktywne wraz

Bardziej szczegółowo

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy

2013-12-02. Autor: Jakub Duba. Interjesy Autor: Jakub Duba Interjesy 2 1 Interjesy 3 Interjesy 4 2 5 Universal Serial Bus (USB; uniwersalna magistrala szeregowa) rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów, zastępującego stare porty szeregowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire Wykład 4 Interfejsy USB, FireWire Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB

Bardziej szczegółowo

Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna.

Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna. Temat: Budowa i działanie sieci komputerowych. Internet jako sieć globalna. Dlaczego komputery łączy się w sieć? Komputery łączy się w sieć przede wszystkim w celu wymiany danych. Sieć umożliwia udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Przegląd informacji z zakresu teleinformatyki:

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

Router OVISLINK AirLive N450R WAN WIFI 3G/4G LTE kod produktu: 507 kategoria: Routery > Routery 3G

Router OVISLINK AirLive N450R WAN WIFI 3G/4G LTE kod produktu: 507 kategoria: Routery > Routery 3G sieciovo.pl Jowisza 7/2 83-010 Straszyn tel. +48 58 732 29 56 Zapraszamy do sklepu www.sieciovo.pl Router OVISLINK AirLive N450R WAN WIFI 3G/4G LTE kod produktu: 507 kategoria: Routery > Routery 3G Producent:

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ

PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ PROTOKOŁY WARSTWY TRANSPORTOWEJ Na bazie protokołu internetowego (IP) zbudowane są dwa protokoły warstwy transportowej: UDP (User Datagram Protocol) - protokół bezpołączeniowy, zawodny; TCP (Transmission

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo