To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw."

Transkrypt

1 Sieci komputerowe podstawy Beata Kuźmińska 1

2 1. Sieci komputerowe To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. urządzeń peryferyjnych... Network - oznacza połączenie ze sobą komputerów i innych urządzeń 2

3 2. Trzy zasadnicze elementy konstrukcyjne sieci Sprzęt sieciowy to przede wszystkim sieciowe karty rozszerzeń, kable sieciowe Oprogramowanie sieciowe organizujące pracę sieci np. Novell NetWare, Windows NT... Oprogramowanie narzędziowe wspomagające użytkownika sieci 3

4 2. Sprzęt sieciowy Interfejs sieciowy - Karta sieciowa - karta rozszerzeń Hub (koncentrator) - łączy przewody wyprowadzane z kart sieciowych różnych komputerów, scala połączenia komunikacyjne sieci 4

5 2. Sprzęt sieciowy Switch (przełącznik) podobnie jak hub, aktywnie optymalizuje ruch w sieci Ruter (ang. router) decyduje o kierunku przepływu pakietów komputer posiadający własny adres IP, łączy sieć lokalną z rozległą 5

6 2. Sprzęt sieciowy 6

7 2. Sprzęt sieciowy Repeater pełni rolę wzmacniacza Most bridge -łączy takie same sieci Bramka pełni rolę tłumacza, stosowana w przypadku łączenia sieci dwóch znacznie różniących się rodzajów 7

8 2. Sprzęt sieciowy Transmisja danych w może odbywać się za pomocą kabli miedzianych Typy kabli sieciowych: lub światłowodów. W szczególnych wypadkach drogą radiową. skrętka kable RJ45-10 Mb/s na długość 100m kabel koncentryczny BNC Mb/s na długość m światłowód Mb/s na długość 2000m 3000m 8

9 2. Sprzęt sieciowy Szybkość transmisji Jeśli kanał ma szybkość transmisji X b/s (bitów na sekundę), a wielkość danych wynosi D bitów, to czas transmisji wynosi: T D X (s) Fizyczna reprezentacja bitu: elektryczna - wartość bitu 0 = 0V; wartość bitu 1 = +5V świetlny - wartość bitu 0 =brak światła; wartość bitu 1=światło W systemach bezprzewodowych wartość 0 to wiązka fal krótkich wartość 1 wiązka fal długich 9

10 3. Sieci ze względu na rozległość sieć personalna PAN Personal Area Network o zasięgu rzędu kilku metrów sieć lokalna - LAN Local Area Network (np. szkolna, budynkowa, zakładowa) sieć miejska - MAN Municipal Area Network (np. TORMAN, WASK, TASK) sieć rozległa - WAN Wide Area Network (np. Internet, NASK, Bitnet) lokalna sieć bezprzewodowa - WLAN Wireless Local Area Network wykorzystująca fale do przesyłania informacji od punktu dostępu do sieci przewodowej Access Point do wszystkich komputerów, znajdujących się w obrębie fal. 10

11 4. Topologia sieci To sposób połączenia kablami stacji roboczych w sieć. Wyróżniamy topologie fizyczne: 11

12 4. Topologia sieci 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 5. Technologie sieciowe LAN Ethernet Token Ring FDDI 19

20 5. Technologie sieciowe LAN Ethernet logiczna topologia magistrali (przepływ informacji zachodzi w liniowej magistrali) fizyczna topologia gwiazdy lub rozszerzonej gwiazdy (okablowanie w formie gwiazdy) Pasmo: 10 Mb/s do 100Mb/s 20

21 5. Technologie sieciowe LAN Token Ring logiczna topologia pierścienia (przepływ informacji jest kontrolowany w pierścieniu) fizyczna topologia gwiazdy (okablowanie w formie gwiazdy) Pasmo: 4 Mb/s lub 16 Mb/s 21

22 5. Technologie sieciowe LAN FDDI (Fiber Distributed Data Interface) logiczna topologia pierścienia (przepływ informacji jest kontrolowany w pierścieniu) fizyczna topologia podwójnego pierścienia (okablowanie w formie podwójnego pierścienia: pierścień pierwotny i pierścień zapasowy (wtórny). Transmisja prowadzona jest z użyciem jednego pierścienia. W przypadku uszkodzenia pierścienia pierwotnego stacje robocze automatycznie się rekonfigurują i zawracają dane do drugiego pierścienia, przez co inne stacje nie zauważają zaistniałej awarii.) Pasmo: 100Mb/s 22

23 6. INTERNET Internet jest globalną siecią komputerów komunikujących się ze sobą za pomocą wspólnego języka. Prototypem Internetu była sieć wojskowa ARPANet (1967 r.) Dopiero rok 1983 uważany jest za początek Internetu. Łączą się wtedy różne sieci: CSNET, BITNET, EARN, ARPANet. 23

24 7. Intranet, Extranet Intranet - wewnętrzne sieci firm wykorzystujące do dystrybucji informacji technologię Internet, może, ale nie musi być podłączony do Internetu. Extranet - udostępniona partnerom sieć wewnętrzna Intranet, dostawcy, dystrybutorzy, odbiorcy mogą łączyć się z siecią wewnętrzną poprzez Internet. 24

25 8. Sposób przesyłania informacji Dane przesyłane są w postaci pakietów bitów. Aby zapewnić możliwość poprawnego przekazywania danych poprzez poszczególne urządzenia sieciowe dane opatrzone zostają dodatkowymi informacjami: o ilości przesyłanych bajtów, bitami kontrolnymi (poprawność) oraz bitami początku i końca. W ten sposób powstaje ramka ethernetowa. Następnie ramka, w postaci bitowej zostaje wysłana poprzez kartę sieciową do kabli. Proces ten nazywa się procesem enkapsulacji. 25

26 8. Sposób przesyłania informacji 26

27 8. Format ramki ethernetowej Poszczególne pola ramki - są to Bajty danych przenoszące określony rodzaj informacji. Pole FCS to pole określające poprawność danych w ramce. 27

28 8. Sposób przesyłania informacji Odbiór danych odbywa się analogicznie, oczywiście w odwrotnej kolejności. Oczywiście w sieci obowiązują pewne zasady, które normalizują sposób wymiany danych pomiędzy komputerami. Zestaw ściśle ustalonych reguł postępowania, jakimi rządzą się komputery podczas wymiany informacji: odbierania, wysyłania oraz kontroli poprawności to protokoły transmisji. 28

29 8. Sposób przesyłania informacji W celu funkcjonalnego podziału zadań poszczególnych elementów sieci, tak sprzętowych jak i programowych, naukowcy opracowali tzw. warstwowy model odniesienia. Model ten składa się z siedmiu ( w przypadku modelu ISO/OSI) bądź czterech ( w modelu TCP/IP) warstw. Każda warstwa odpowiada za ściśle określone funkcje realizowane na użytek warstwy wyższej. 29

30 9. MODEL ISO/OSI Standardem wprowadzonym w celu umożliwienia wzajemną współpracę oprogramowania pochodzącego od różnych dostawców jest 7 warstwowy Model OSI - model systemów otwartych Open Systems Interconnection. Model opracowany został przez Międzynarodową Organizację Standaryzującą ISO (International Standards Organization) 30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 9. MODEL OSI/ISO Warstwa 7 Warstwa aplikacji aplikacja użytkownika, dostawca usług Application layer sieciowych Warstwa 6 Warstwa prezentacji interpretowanie danych (np.: pomiędzy Presentation layer różnymi S.O.) Warstwa 5 Warstwa sesji nawiązanie, utrzymanie i rozwiązanie Session layer sesji Warstwa 4 Warstwa transportowa transfer danych, sterowanie transmisją Transport layer Warstwa 3 Warstwa sieciowa rozdzielenie danych do (rutery) Network layer transmisji i ponowne ich scalenie Warstwa 2 Warstwa łącza danych zapewnia niezawodność przesyłania Data link layer danych (karta sieciowa) Warstwa 1 Warstwa fizyczna okablowanie, rodzaje złączy Physical layer 40

41 10. Model TCP/ IP Model OSI jest standardem, według z którym muszą być zgodne modele sieci stosowane w praktyce. Najlepszym tego przykładem jest 4 warstwowy model sieci oparty o stos protokołów TCP/IP: 4. Aplikacja (aplikacja, prezentacja, sesji) 3. Transportowa (protokół TCP/UDP) 2. Internet (sieci protokół IP) 1. Sieć lokalna (łącza danych, fizyczna) 41

42 10. Model TCP/ IP aplikacja transportowa internetowa 42

43 11. Protokoły transmisji Są to zasady, które normalizują sposób wymiany danych pomiędzy komputerami, w jaki sposób nawiązywać połączenie, jaki rozmiar muszą mieć dane itd. Protokół internetowy został stworzony na użytek sieci wzajemnie połączonych systemów komputerowych, z komunikacją opartą na wymianie pakietów. Protokół internetowy obsługuje transmisję bloków danych zwanych datagramami (ang. datagram) z źródła do przeznaczenia, gdzie źródło i przeznaczenie są hostami identyfikowanymi przez adres o ustalonej długości. Protokół internetowy pozwala na dzielenie (fragmentację) i składanie (defragmentację) datagramów podczas ich wędrówki po sieci. 43

44 11. TCP/IP - protokół obowiązujący w sieci Internet TCP (Transmission Control Protocol) protokół kontroli transmisji najważniejszym jego zadaniem jest śledzenie przebiegu podzielonych na pakiety wiadomości i łączenie ich na powrót w miejscu przeznaczenia. Protokół dzieli pliki danych na pakiety i każdy z nich wyposaża w odpowiedni nagłówek TCP, numer porządkowy i numer docelowy. Protokół ten wymaga, by komputer docelowy potwierdzał odbiór danych. IP (Internet Protocol) - protokół międzysieciowy, który zajmuje się przesyłaniem pakietów pomiędzy dowolnymi komputerami 44

45 11. Protokoły transmisji UDP (ang. User Datagram Protocol) jest prostym, bezpołączeniowym i nie gwarantującym poprawności transmisji FTP protokół umożliwiający pobieranie plików HTTP protokół transmisji dokumentów hipertekstowych SMTP, POP3, IMAP protokoły pocztowe PPP protokół komunikacyjny rozszerzający możliwości protokołu TCP/IP w zakresie współpracy z modemami DHCP dynamiczne przydzielanie adresów IP hostom 45

46 12. Usługi internetowe World Wide Web (WWW) Światowa pajęczyna. Poczta elektroniczna ( ) Usenet ogólnoświatowe forum dyskusyjne File Transfer Protocol (FTP) umożliwia przesyłanie plików Internet Relay Chat (IRC) pozwala na prowadzenie rozmowy w czasie rzeczywistym z wieloma internautami naraz Telnet umożliwia zdalną pracę na odległym komputerze 46

47 12. Usługi internetowe Każda usługa oparta jest o model klient serwer; gdzie: serwer jest komputerem (oprogramowaniem na danym komputerze) istniejącym (nasłuchującym) w sieci, który pełni rolę usługodawcy np.: serwer pocztowy klient jest programem uruchamianym na komputerze w sieci, w celu pobrania usługi usługobiorca 47

48 12. Usługi internetowe Każda usługa sieciowa wymaga implementacji odpowiednich protokołów np.: www http poczta elektroniczna smtp, pop3 logowanie na serwer ssh, telnet wymiana plików ftp Dla każdego protokołu przypisane są odpowiednie numery portu, pojawiające się w adresie połączenia sieciowego np.: http port 80 ssh 22 smtp 25 telnet - 23 pop3 110 ftp

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Sieci komputerowe Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław czerwiec 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Definicja sieci komputerowej Sieć komputerową możemy najogólniej zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe Sieci komputerowe Sieci komputerowe System wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń /Akademia Sieci Cisco/ Zbiór zlokalizowanych oddzielnie komputerów połączonych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami LAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami LAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Co oznacza skrót WWW? Wielka Wyszukiwarka Wiadomości. World Wide Web. Wyszukiwarka Wszystkich Wiadomości.

Co oznacza skrót WWW? Wielka Wyszukiwarka Wiadomości. World Wide Web. Wyszukiwarka Wszystkich Wiadomości. Co oznacza skrót WWW? Wielka Wyszukiwarka Wiadomości. World Wide Web. Wyszukiwarka Wszystkich Wiadomości. Gdy jesteśmy połączeni z Internetem to mamy status: online offline over Co to jest LAN? Sieć lokalna.

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe. Sieć terminalowa. Podział sieci komputerowych. Sieć kliencka. Podział sieci komputerowych. Podstawowe pojęcia

Sieci komputerowe. Sieci komputerowe. Sieć terminalowa. Podział sieci komputerowych. Sieć kliencka. Podział sieci komputerowych. Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieci komputerowe Podstawowe pojęcia to grupy połączonych ze sobą komputerów w celu wspólnego korzystania z informacji i zasobów sprzętowych; użytkownicy mogą wymieniać między sobą informacje

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Sieć komputerowa Sieć komputerowa Sieć komputerowa - medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się umożliwienie użytkownikom wymiany

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

Podział sieci ze względu na zasięg

Podział sieci ze względu na zasięg Sieć komputerowa Sieć komputerowa to grupa urządzeń, takich jak komputery, drukarki, koncentratory (ang. hub), przełączniki (ang. switch) i pozostałe, które są ze sobą połączone i są w stanie komunikować

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

PREAMBLE DA SA DATA FCS

PREAMBLE DA SA DATA FCS 9 - TECHNIKA PAKIETÓW - RAMEK - przesyłanie tym samym medium więcej niż jednego strumienia danych - wbudowane mechanizmy korekcji błędów niska jakość łącz - elastyczna reakcja na zmienne obciążenia łącz

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013

Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 1 Krzysztof Wołk "Mac OS X Server 10.8" Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Krzysztof Wołk, 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana,

Bardziej szczegółowo

1 Internet a inne media

1 Internet a inne media 1 a inne media Słowo internet powstało z połączenia dwóch słów łacińskiego inter- (między) i angielskiego net, oznaczającego sieć. można określić jako ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem

Bardziej szczegółowo

Pytania SO - Sieci. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO - Sieci. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO - Sieci Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO - Sieci(1) W sieci lokalnej zainstalowano serwer, który ma za zadanie przydzielanie dynamicznego adresu IP. Jaka usługa musi być uruchomiona na tym

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu.

Abonent - jest to podmiot, który jest stroną zawartej umowy o świadczenie usług z dostawcą usług telekomunikacyjnych - nabywcą abonamentu. SŁOWNICZEK: Abonament - ustalona wcześniej stała opłata za korzystanie z określonych usług (np. utrzymanie linii telefonicznej, stałego dostępu do Internetu lub telewizji kablowej). Najczęściej abonament

Bardziej szczegółowo