Polityka prywatności dla klientów indywidualnych. 1. Administrator zbioru danych osobowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka prywatności dla klientów indywidualnych. 1. Administrator zbioru danych osobowych"

Transkrypt

1 Polityka prywatności dla klientów indywidualnych 1. Administrator zbioru danych osobowych Tikkurila Polska S.A. (zwana dalej Tikkurila) Ul. Ignacego Mościckiego Dębica Tel: Faks: Kontakt do reprezentanta administratora Tel: , Co obejmuje niniejsza Polityka prywatności? Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje działania firmy Tikkurila dotyczące informacji, jakie Tikkurila zbiera o swoich klientach i użytkownikach (w jaki sposób są one gromadzone i wykorzystywane). Korzystanie z produktów i usług firmy Tikkurila, a także odwiedziny na stronie Tikkurila podlegają niniejszej Polityce Prywatności. 4. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane? Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach (zastosowanie może mieć jednocześnie jeden lub więcej celów): Zarządzanie relacjami z klientem i ich analizowanie Tikkurila może korzystać z danych osobowych do zarządzania, analizy i poprawy relacji konsumenckich z Państwem. Dostarczanie produktów i usług Tikkurila może korzystać z danych osobowych w celu dostarczania Państwu produktów i usług, na przykład podczas zakupu naszych produktów, korzystania z naszych usług cyfrowych, przy zapisie do naszego newslettera i w trakcie udziału w naszych imprezach. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania praw i obowiązków związanych z umową lub innych zobowiązań między firmą Tikkurila i Państwem. Komunikacja z Państwem Tikkurila może wykorzystywać dane osobowe do komunikowania się z Państwem, na przykład do wysyłania ważnych powiadomień i innych ogłoszeń dotyczących naszych produktów i usług, informowania Państwa o zmianie naszych usług i uzyskania Państwa opinii na temat naszych produktów i usług.

2 2 (6) Działalność marketingowa Tikkurila może kontaktować się z Państwem w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Tikkurila. Tikkurila może korzystać z danych osobowych w celu personalizacji naszej oferty oraz zapewnienia Państwu bardziej istotnych treści. Oznacza to na przykład przedstawianie propozycji oraz wyświetlanie dostosowanych treści i reklam w naszych usługach oraz usługach stron trzecich. Zarządzanie usługami i ich rozwój Tikkurila może korzystać z danych osobowych w celu zarządzania swoją działalnością gospodarczą i jej rozwoju. 5. Jakie informacje zbieramy o użytkownikach? Zawartość zbioru danych osobowych Tikkurila może obejmować następujące kategorie danych i zmiany dokonywane w tych kategoriach danych: 5.1 Podstawowe informacje o wszystkich, których dane dotyczą imię i nazwisko dane kontaktowe (adres pocztowy, adres , numer telefonu i faksu) płeć preferencje językowe data rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób relacji z klientem lub innej porównywalnej relacji kampanie i promocje kierowane do użytkownika, a także ich zastosowanie zainteresowania i inne informacje dostarczone przez użytkownika, jak np. typ domu i plany remontowe wybory marketingu bezpośredniego informacje o korzystaniu z usług cyfrowych Tikkurila oraz treści cyfrowe stworzone przez użytkownika dane techniczne wysyłane do Tikkurila z urządzeń cyfrowych użytkownika (takich jak komputery i urządzenia mobilne), jak również informacje związane z plikami cookie i innymi podobnymi technologiami nagrania rozmów telefonicznych obsługi klienta, jak również korespondencja elektroniczna i czatowa informacje otrzymane od dostawców medialnych usług społecznych, takich jak listy kontaktów w ramach usługi Oprócz podstawowych informacji podanych powyżej Tikkurila może przetwarzać następujące podkategorie danych osobowych użytkownika.

3 3 (6) 5.2 Informacje o osobach, które dokonały zakupów, udzieliły informacji zwrotnej i / lub złożyły skargi związane z produktami lub usługami Tikkurila historia zakupu, dane dotyczące faktur, dostaw, zwrotów i otrzymanych płatności (z wyłączeniem danych konta bankowego lub karty kredytowej, chyba że potrzebne w celu zwrotu kosztów) treść, korespondencja i konsekwencje związane z opiniami i skargami 5.3 Informacje o osobach uczestniczących w imprezach Tikkurila istotne informacje związane z organizacją i udziałem w imprezie informacje dotyczące diety żywieniowej (dane wrażliwe, dobrowolnie podane przez użytkownika) 5.4 Informacje o klientach sklepu internetowego B-to-C firmy Tikkurila nazwa użytkownika i hasło numer klienta czynności w sklepie internetowym po zalogowaniu 6. Gdzie zbieramy Państwa dane osobowe? Większość informacji jest otrzymywana od użytkownika na początku i podczas relacji z klientem oraz z programów komputerowych w tracie korzystania z i / lub nabywania naszych produktów i usług. Państwa dane osobowe i ich aktualizacje mogą być również uzyskiwane od organizacji i firm oferujących usługi aktualizacji danych osobowych, serwisów społecznościowych, publicznych katalogów oraz innych ogólnie dostępnych źródeł informacji. 7. Czy Państwa dane są regularnie udostępniane innym? Tikkurila nie sprzedaje, nie dzierżawi i w żaden inny sposób nie ujawnia Państwa danych osobowych stronom trzecim poza podmiotami wchodzącymi w skład światowej grupy kapitałowej Tikkurila chyba, że wyraźnie wskazano inaczej. Tikkurila może udostępnić Państwa dane osobowe upoważnionym do tego stronom trzecim, które wykonują usługi dla firmy Tikkurila do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności w granicach obowiązującego ustawodawstwa. Może to obejmować na przykład świadczenie usług, takich jak obsługa klienta i usługi w zakresie oprogramowania, zarządzanie danymi osobowymi i ich analiza, prowadzenie badań i zarządzanie marketingiem oraz realizacja różnych kampanii. Tikkurila może udostępnić dane osobowe w celu otrzymania płatności za produkty i usługi, w tym przekazania lub sprzedaży zadłużonych kont osobom trzecim w celu windykacji. Ponieważ Tikkurila poważnie podchodzi do obowiązku ochrony Państwa danych osobowych, w związku z tym nie pozwala tym firmom wykorzystywać ich w innym celu niż do świadczenia tych

4 4 (6) usług, i wymaga od nich, aby chroniły Państwa dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Tikkurila może udostępnić Państwa dane osobowe rozważnie wybranym stronom trzecim do celów wspólnego lub niezależnego marketingu bezpośredniego. Udostępnianie Państwa danych do takich celów może mieć miejsce w zasadzie tylko wtedy, gdy zamierzone cele strony trzeciej nie są sprzeczne z celami firmy Tikkurila opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. Jedynie niezbędne minimalne ilości Państwa danych osobowych są udostępniane stronom trzecim. Tikkurila może udostępnić Państwa dane osobowe na podstawie ważnego nakazu sądu lub decyzji innego organu publicznego posiadającego odpowiednie uprawnienia. Tikkurila może udostępnić Państwa dane osobowe w ramach jakiegokolwiek połączenia, przejęcia, sprzedaży aktywów spółki lub przeniesienia usług do innego dostawcy. Odnosi się to również do mało prawdopodobnego przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego, w którym Państwa dane osobowe zostałyby przeniesione do innej jednostki w wyniku takiego postępowania. W takim wypadku zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o zmianie podmiotu administrującego Państwa danymi osobowymi. 8. Czy Państwa dane są przenoszone do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Usługi firmy Tikkurila mogą być świadczone z wykorzystaniem zasobów i serwerów zlokalizowanych w różnych krajach na całym świecie. Dlatego też Tikkurila może przenosić Państwa dane poza granice kraju, w którym korzystają Państwo z naszych usług, w tym do krajów spoza UE i EOG, które nie mają przepisów prawnych zapewniających szczególną ochronę danych osobowych lub które mają różne przepisy prawne dotyczące ochrony danych. W takich przypadkach Tikkurila zapewnia, że istnieje podstawa prawna dla takiego przeniesienia i że odpowiednia ochrona Państwa danych osobowych, która jest wymagana na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, będzie zachowana, na przykład, poprzez wykorzystanie standardowych umów zatwierdzonych przez właściwe władze (w razie konieczności) oraz wymaganie stosowania innych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę informacji. 9. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe? Tikkurila może przetwarzać Państwa dane w tym pliku danych osobowych tak długo, jak istnieje relacja z klientem lub inna porównywalna relacja między Państwem a Tikkurila, a także przez pewien czas później. Tikkurila może przetwarzać Państwa dane

5 5 (6) osobowe do celów podatkowych lub prawnych tak długo, jak będzie to konieczne lub do czasu usunięcia Państwa danych na Państwa żądanie. Po upływie wyżej określonego terminu Tikkurila może przetwarzać część Państwa danych osobowych w swoich bezpośrednich rejestrach marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Zasady zabezpieczania danych Tikkurila stworzyła elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych informacji. Jedynie wyznaczeni pracownicy firmy Tikkurila i organizacji działających na zlecenie lub w imieniu firmy Tikkurila są uprawnieni do korzystania z aplikacji do przetwarzania zbioru danych osobowych. Wszystkie osoby przetwarzające dane w aplikacji posiadają indywidualne prawo użytkowania przyznane przez administratora. Stworzono różne poziomy dostępu w oparciu o rodzaj danych, jakich dana osoba potrzebuje zgodnie z jej zakresem obowiązków. System jest zabezpieczony zaporą sieciową, która chroni go przed dostępem spoza firmy Tikkurila. Wszyscy pracownicy firmy Tikkurila i jej podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności informacji o danych osobowych, które uzyskują w swojej pracy. Przetwarzane ręcznie dokumenty zawierające Państwa dane osobowe są chronione przed nieautoryzowanym dostępem. 11. Prawo do dostępu, poprawiania i zastrzeżenia danych Mają Państwo prawo dostępu do dotyczących Państwa danych w zbiorach danych osobowych firmy Tikkurila. Wniosek o prawo dostępu powinien być złożony na piśmie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach zbioru danych osobowych. Wniosek o prawo dostępu musi być podpisany. Wniosek o prawo dostępu może być również złożony w biurze administratora pod adresem ul. Ignacego Mościckiego 23, Dębica za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. Mają Państwo prawo zastrzeżenia danych osobowych w zakresie przetwarzania ich przez firmę Tikkurila dla celów reklamy bezpośredniej, sprzedaży na odległość, innych form marketingu bezpośredniego, badań rynkowych i badań opinii publicznej oraz prawo do żądania sprostowania błędnych danych kontaktując się z osobą odpowiedzialną za kontakty ze strony administratora. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych w zbiorach danych osobowych firmy Tikkurila zarówno w całości jak i w części. Wniosek o usunięcie danych powinien być złożony na piśmie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach zbioru danych osobowych. Wniosek o usunięcie danych musi być podpisany. Wniosek o usunięcie danych może być również złożony w biurze administratora pod adresem ul. Ignacego Mościckiego 23, Dębica, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

6 6 (6) 12. Wybór prawa i prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz dane kontaktowe organu nadzorczego Przetwarzanie niniejszego zbioru danych osobowych jest regulowane przez prawo polskie. W przypadku, gdy podejrzewają Państwo naruszenie przepisów prawa o ochronie danych, a sprawa nie została rozwiązana polubownie między Państwem a firmą Tikkurila na drodze negocjacji, mogą Państwo zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 13. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności Tikkurila może od czasu do czasu zmienić niniejszą Politykę Prywatności lub zmienić bądź cofnąć dostęp do różnych usług w dowolnym czasie za lub bez powiadomienia. Jeśli jednak niniejsza Polityka prywatności zostanie zmieniona w istotny, niekorzystny sposób, Tikkurila zamieści na swojej głównej stronie zawiadomienie o takiej zmianie widoczne przez okres 30 dni. Tikkurila zaleca, aby użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali niniejszą Politykę prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi takimi zmianami.

Polityka Prywatności RIM

Polityka Prywatności RIM Polityka Prywatności RIM Research In Motion Limited oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (określane dalej jako RIM ) posiadają wieloletnią politykę utrzymywania poufności i bezpieczeństwa Państwa danych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat

Polityka prywatności Zgoda Live Chat Pliki cookie Kierowana komunikacja marketingowa Przesyłanie danych osobowych za granicę Live Chat Live Chat Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności ( Polityka prywatności ) może ulegać zmianom od czasu do czasu. Nie zawsze powiadamy użytkowników o wprowadzonych zmianach, dlatego zalecamy regularne

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi

Polityka prywatności. Kluczowe pytania i odpowiedzi Polityka prywatności Kluczowe pytania i odpowiedzi Dziękujemy za odwiedzenie tej strony. Mamy nadzieję, że z radością dowiecie się więcej o Nestlé i naszych produktach. Nestlé szanuje wasze prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Nota o ochronie prywatności

Nota o ochronie prywatności Nota o ochronie prywatności Kluczowe pytania i odpowiedzi Dziękujemy za odwiedzenie tej strony. Mamy nadzieję, że z radością dowiecie się więcej o Nestlé i naszych produktach. Nestlé szanuje wasze prawo

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

I. Definicje. 2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych firmy Johnson Controls

Polityka ochrony danych osobowych firmy Johnson Controls Polityka ochrony danych osobowych firmy Johnson Controls Firma Johnson Controls, Inc. oraz jej spółki stowarzyszone (łącznie nazywane Johnson Controls) poważnie traktują ochronę danych osobowych oraz dokładają

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE... 3 2. ZASADY OGÓLNE... 5 3. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego www.abc-toys.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w sklepie foreverpolska.com

Regulamin zakupów w sklepie foreverpolska.com Regulamin zakupów w sklepie foreverpolska.com I Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą ) działający pod adresem www.foreverpolska.com prowadzony jest przez firmę

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.izi.sklep.pl jest prowadzony przez Firma Usługowo-Handlowa IZI Bartłomiej Ledwiński z siedzibą w Wrząca 64,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SKLEPU WWW.WHIPPY.PL

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SKLEPU WWW.WHIPPY.PL TEKST JEDNOLITY REGULAMINU SKLEPU WWW.WHIPPY.PL SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE... 2 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE. INFORMACJE O FIRMIE.... 3 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH.... 4 4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny do dnia 24.12.2014) 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotra Barczyka prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin BeeOffice. Definicje

Regulamin BeeOffice. Definicje REGULAMIN Regulamin BeeOffice Definicje Abonament Aplikacja Zewnętrzna BCC BeeOffice Dni robocze Dokumentacja Opłata wnoszona przez Klienta za korzystanie z BeeOffice w określonym zakresie i przez określony

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne Polityka Prywatności I. Informacje ogólne 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.saturn.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców (Licencja Dostawcy) Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy") 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG,

Bardziej szczegółowo

Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności

Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności Data wejścia w życie: 28.02.2014 Wersja: nr 3 MasterCard przestrzega zasad prywatności. Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych zbieranych

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania serwisu Twoja Karta. (dalej jako Regulamin )

Regulamin użytkowania serwisu Twoja Karta. (dalej jako Regulamin ) Regulamin użytkowania serwisu Twoja Karta (dalej jako Regulamin ) Edenred - Edenred Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie 00-450, ul. Przemysłowa 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Program MasterCard Rewards dla posiadaczy kart MasterCard Zasady Prywatności

Program MasterCard Rewards dla posiadaczy kart MasterCard Zasady Prywatności Program MasterCard Rewards dla posiadaczy kart MasterCard Zasady Prywatności MasterCard przestrzega zasad prywatności. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski s.c. z siedzibą w Dębowcu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM (Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.) Sklep internetowy e-system znajdujący się pod adresem: www.sklep.e-system.com.pl prowadzony jest przez Marcina Ficka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo