Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time"

Transkrypt

1 Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time Lublin, sierpień 2014 r.

2 Strona2 Spis treści I. Instrukcja obsługi platformy internetowej Just in Time. Wprowadzenie II. Ścieżka Pracodawcy... 5 Etap Strona główna systemu... 5 Etap Rejestracja uczestników systemu... 6 Etap Dodawanie zadań... 7 Etap Dopasowywanie niezbędnych kompetencji do utworzonych zadań... 9 Etap Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów spośród absolwentów w bazie danych Etap Zarządzanie relacjami z kandydatami III. Ścieżka Absolwenta Etap Strona główna systemu Etap Rejestracja uczestników systemu Etap Dodawanie doświadczenia Etap Dopasowywanie niezbędnych kompetencji do utworzonego doświadczenia Etap Wyszukiwanie potencjalnych pracodawców spośród podmiotów w bazie danych Etap Zarządzanie bazą danych doświadczenia oraz relacjami z Pracodawcą... 29

3 Strona3 I. Instrukcja obsługi platformy internetowej Just in Time. Wprowadzenie. Platforma internetowa Just in Time stanowi wsparcie procesu obsługi absolwenta / osoby poszukującej pracę przez doradcę zawodowego, zarówno indywidualnego jak i instytucjonalnego. Jej celem jest ułatwienie znalezienia osób posiadających stosowne kwalifikacje do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach zgłaszanych przez pracodawców. Klientami platformy mogą być zatem trzy kategorie interesariuszy: Doradcy zawodowi / pośrednicy pracy Absolwenci / osoby poszukujące pracy Pracodawcy (a wśród nich zarówno przedsiębiorcy, jak też inkubatory przedsiębiorczości, urzędy i organizacje pozarządowe) Pośrednicy pracy / Doradcy Aktywny Absolwent Absolwenci wyższych uczelni Pracodawcy: przedsiębiorcy inkubatory przedsębiorczości urzędy NGO Rys. A: Podmioty interesariusze projektu Korzystanie z narzędzia informatycznego w postaci platformy ma charakter suplementarny względem procesu doradztwa oferowanego przez pośredników pracy / doradców zawodowych. Sugerowane jest aby operatorami i administratorami danych w systemie byli

4 Strona4 doradcy zawodowi, stanowiący łącznik pomiędzy pracodawcami a potencjalnymi pracownikami. Faza testowa projektu wykazała, że w przypadku gdy obsługa systemu Just in Time spoczywa w ich gestii, działanie platformy internetowej, jako narzędzia wsparcia procesu diagnozowania kompetencji i późniejszej rekrutacji jest najbardziej efektywne. Nie wyklucza to rzecz jasna samodzielnego korzystania z systemu przez pozostałe zainteresowane strony. Szczegółowe założenia systemu opisane są w dokumentacji zatytułowanej Koncepcja oprogramowania do obsługi systemu Just In Time. Niniejsza instrukcja stanowi jego uzupełnienie i ma charakter technicznego przewodnika po aplikacji, ułatwiającego korzystanie z niej osobom, które stykają się po raz pierwszy z niniejszym rozwiązaniem. Główną funkcją systemu informatycznego jest wspieranie uczestników procesu rekrutacji absolwentów, będących klientami urzędów pracy / doradców indywidualnych / pośredników pracy. Odbywa się ono poprzez automatyzację działań, przechowywanie informacji, a także umożliwienie współpracy na odległość z wykorzystaniem sieci internet. Poniższa instrukcja odnosi się do wszystkich uczestników głównego procesu biznesowego tj. Absolwenta, Pracodawcy, Doradcy / Pośrednika uczących się korzystania z dedykowanego systemu informatycznego Just in Time. Nie należy jej utożsamiać z kompleksowym opisem procesu identyfikacji oraz rekrutacji, które zostały ujęte w Podręczniku projektu Aktywny absolwent a od strony analityczno-informatycznej w Koncepcji oprogramowania do obsługi systemu Just In Time. Poniżej przedstawione zostaną dwie ścieżki korzystania z systemu: Ścieżka Pracodawcy Ścieżka Absolwenta Doradca zarządzający systemem może dopisywać kolejnych użytkowników samodzielnie korzystając z jednej lub drugiej ścieżki, w zależności od tego czyje dane będzie wprowadzać do aplikacji.

5 Strona5 II. Ścieżka Pracodawcy Etap 1. Strona główna systemu Rys. 1 Strona internetowa systemu Just in Time umieszczona jest pod adresem Po otwarciu strony ukaże się ekran logowania. W przypadku pierwszej rejestracji należy kliknąć niebieskie pole zarejestruj się W przypadku kolejnych rejestracji w polu nazwa logowania należy wprowadzić nazwę (login) jaki stworzyliśmy w procesie rejestracji, zaś w polu hasło wpisujemy utworzone w trakcie rejestracji hasło. Następnie należy kliknąć pole OK, aby przejść do ekranu głównego. UWAGA!!! Po utworzeniu własnego profilu w procesie rejestracji, przy kolejnym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła.

6 Strona6 Etap 2. Rejestracja uczestników systemu Rys.2 W formularzu rejestracyjnym należy kolejno wpisać: Nazwę logowania (czyli przyszły login, jakim użytkownik będzie się posługiwał logując do systemu) Hasło (dwukrotnie) Imię Nazwisko Adres (będzie niezbędny do dokonania rejestracji) Kontekst (czyli określenie się jako Absolwent lub Pracodawca : w tym przypadku należy wybrać opcję Pracodawca ) Następnie należy wprowadzone dane zatwierdzić korzystając z przycisku Rejestruj Po chwili na wpisany w formularzu adres przysłany zostanie link aktywacyjny wraz z informacją o utworzonym koncie, tj. nazwą logowania i hasłem. Do zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest kliknięcie w link otrzymany przez . Od tej chwili można zalogować się na stronie głównej korzystając z utworzonej nazwy i hasła. UWAGA!!! Po utworzeniu własnego profilu w procesie rejestracji, przy kolejnym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła.

7 Strona7 Etap 3. Dodawanie zadań Rys. 3 Po zalogowaniu następuje przejście do Panelu Pracodawcy. Pierwsza spośród zakładek umieszczonych po lewej stronie, zatytułowana dodaj zadanie umożliwia dopisywanie zadań rozumianych np. jako stanowiska pracy, na jakie Pracodawca chce prowadzić rekrutację. Po kliknięciu pojawi się poniższe okno, w którym należy wpisać określoną przez siebie nazwę zadania np. Specjalista ds. obróbki skrawaniem wraz ewentualnymi datami jego startu i zakończenia. W przypadku zaznaczenie pola lista kompetencji zadanie nie będzie miało określonych granic czasowych Rys. 4

8 Strona8 Po wpisaniu nazwy zadania i określeniu / lub nie terminu należy je zatwierdzić klikając ikonę OK Nastąpi powrót do głównego Panelu Pracodawcy Aby wyświetlić utworzone zadanie należy kliknąć na piąta ikonę w kolumnie Edycja/Filtry po lewej stronie panelu, zatytułowaną Odśwież dane Rys. 5 Na ekranie głównym pojawi się wtedy wprowadzone zadanie (tak jak na rys. 3)

9 Strona9 Etap 4. Dopasowywanie niezbędnych kompetencji do utworzonych zadań Rys. 6 Kolejny krok jest niezbędny aby wpisane zadanie wypełnić treścią. Oznacza to przypisanie ustalonemu zadaniu konkretnych kompetencji, jakie powinien posiadać kandydat na dane stanowisko. Mogą to być zarówno kompetencje z listy już egzystującej w bazie danych, jak też można je dopisywać w miarę potrzeb jako nowe. Aby do któregoś z utworzonych zadań dodać niezbędne kompetencje należy kliknąć na drugą ikonę w kolumnie Edycja/Filtry po lewej stronie panelu, zatytułowaną Dodaj kompetencje Rys. 7

10 Strona10 Na ekranie pojawi się Formularz nowej kompetencji, w którym należy kolejno wpisać: o Nazwę zadania (wybrać z listy utworzonych zadań) o Nazwę kompetencji (po wpisaniu kilku liter pojawią się sugestie podpowiedzi, tj. kompetencji już istniejących w bazie danych; gdy brakuje wśród nich tej, jakiej potrzebujemy należy ją wpisać) np. umiejętność analizy i syntezy informacji Rys. 8 Następnie, po wybraniu nazwy kompetencji należy określić jej rodzaj może to być jedna z czterech kategorii: postawa, talent, umiejętności, wiedza. rys. 9

11 Strona11 Ostatnim elementem jest określenie poziomu i ważności danej kompetencji Rys. 10 Oczekiwany poziom kompetencji (w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza niski, a 6 bardzo wysoki poziom) jest wskazówką pokazującą na jaki poziom kwalifikacji kandydata / absolwenta w danej dziedzinie liczy Pracodawca Ważność, określana za pomocą suwaka regulowanego pomiędzy polami Min i Max, oznacza poziom istotności danej kompetencji w utworzonym zadaniu Po ustawieniu wszystkich parametrów należy zatwierdzić wybór klikając pole Zapisz Dla każdego zadania ustanawianych jest zazwyczaj kilka kompetencji, dlatego czynności opisane w kroku 4 należy powtórzyć dla każdej z nich. W efekcie otrzymujemy zadanie / stanowisko zdefiniowane za pomocą szeregu kompetencji opisanych w kategoriach postawy, talentu, umiejętności i wiedza, którym przypisane zostały poziomy od 1 do 6 oraz ważność. Do tak opisanych zadań / stanowisk można wyszukiwać kandydatów z bazy danych, czemu poświęcony jest kolejny krok.

12 Strona12 Etap 5. Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów spośród absolwentów w bazie danych Rys. 11 Aby wyszukać kandydatów spełniających określone kryteria opisane szczegółowo w konkretnym zadaniu należy podjąć następujące czynności: Należy najechać kursorem na nazwę zadania, do jakiego chcemy wyszukać kandydatów i kliknąć na nie dwukrotnie lewym przyciskiem myszy (zaznaczone kolorem szarym na rysunku 11) Nazwa zadania pojawi się wtedy w kolorze szarym w okienku po prawej części ekranu (zaznaczone kolorem żółtym na rysunku 11) Pomiędzy lewym a prawym oknem znajduje się suwak, za pomocą którego można ustawić dokładność wyszukiwania kandydatów (zaznaczone kolorem zielonym na rysunku 11) w skali od 0 do 6. Gdy suwak jest w pozycji 0 wyświetleni zostaną wszyscy kandydaci z bazy danych, niezależnie od kwalifikacji. Im wyżej przesunięty jest suwak tym bardziej liczba kandydatów jest bardziej zawężona (do tych, którzy posiadają więcej spośród wymaganych kwalifikacji) Po kliknięciu na pole Pokaż wyniki w liście absolwentów pokażą się nazwiska kandydatów

13 Strona13 Rys. 12 Rozwinie się wtedy pole Lista absolwentów wraz z ich adresami Dwukrotne kliknięcie na wybrane nazwisko z listy pozwoli rozwinąć znajdującą się niżej Listę doświadczeń/zadań/profili czyli listę kompetencji indywidualnych przypisanych do danego kandydata Rys. 13 Dzięki temu użytkownik ma wgląd w całość doświadczenia zawodowego oraz kompetencji kandydata

14 Strona14 Etap 6. Zarządzanie relacjami z kandydatami Rys. 14 Aplikacja Just in Time umożliwia także zarządzanie relacjami z absolwentami /kandydatami. Ten aspekt programu można określić jako funkcjonalność typu CMR (Customer Relationship Management). Służą do tego przyciski w kolumnie Edycja/Filtry z lewej strony menu: Dodaj zdarzenie, Dodaj uwagę oraz Uwagi o pracowniku. Rys. 15

15 Strona15 Po wybraniu opcji Dodaj zdarzenie pojawi się ekran zatytułowany Formularz nowego zdarzenia Rys. 16 Należy w nim określić kolejno: o Nazwę zadania o Nazwę zdarzenia o Miejsce zdarzenia (i opcjonalnie datę) o Typ zdarzenia (spośród 9 opcji z rozwijanego menu) Klikając OK należy zatwierdzić nowe zdarzenie Kolejną opcją z zakresu CMR jest dodawanie uwag. Mają one charakter komentarzy w formie notatek lub załączników, jakie można umieścić w systemie. Aby skorzystać z tej opcji należy: Wybrać z menu po lewej stronie opcję Dodaj uwagę aż pojawi się ekran Formularza dodawania uwag (rys. 17)

16 Strona16 Rys. 17 Po rozwinięciu opcji komentarz dotyczy pojawią się 3 opcje: kompetencja, zadania, zdarzenie. Rys. 18 Z kolei po prawej stronie, jako rodzaj uwagi można wybrać opcję notatka, załącznik lub inna. Białe pole służy do wypełnienia konkretną treścią notatki. Aby zatwierdzić notatkę należy kliknąć OK Kolejna funkcjonalność typowa dla rozwiązań CMR dotyczy możliwości dodawania uwag o pracownikach:

17 Strona17 Z menu po lewej stronie należy wybrać pole Uwagi o pracowniku, aby pojawiła się ekran Twoje komentarze o pracownikach Rys. 19 W prawym dolnym rogu należy kliknąć na pole Dodaj nowy komentarz aż pojawi się kolejne okno Formularz komentarza pracodawcy Należy wybrać z listy konkretnego pracownika i w białym polu sporządzić stosowną notatkę. Ten element aplikacji ma w szczególności zastosowanie w końcowej fazie projektu, w przypadku gdy dany absolwent został już zrekrutowany. Komentarze w systemie wspierają proces oceny pracownika i ułatwiają późniejszą ewaluację zarówno ze strony pracodawcy, jak i doradcy. Program umożliwia także edytowanie wpisanych zadań poprzez użycie opcji Edytuj obecnej w wierszu zadania: Rys. 20

18 Strona18 Inną funkcją jest generowanie raportów z dokonywanych w systemie działań. Mają one postać plików PDF, jakie można zapisać na komputerze lub wydrukować. W tym celu należy: Wybrać ikonę Raport z menu po prawej stronie Rys. 21 Pojawi się na ekranie okno zatytułowane Parametry wydruku Rys. 22 Aby zapisać plik PDF z raportem w celu jego archiwizacji lub późniejszego wydruku należy kolejno wybrać: o Orientację strony (poziomą lub pionową) o Rozmiar wydruku

19 Strona19 o Oraz określić rodzaj raportu, wybierając jedną z 25 opcji jakie się rozwiną (np. aktywacja konta, dodanie doświadczenia, edycja profilu itp.) Po zatwierdzeniu wyboru kliknięciem na ikonę OK należy wskazać miejsce na komputerze, gdzie dany plik raportu zostanie zapisany Rys. 23

20 Strona20 III. Ścieżka Absolwenta Etap 1. Strona główna systemu Rys. 24 Strona internetowa systemu Just in Time umieszczona jest pod adresem Po otwarciu strony ukaże się ekran logowania. W przypadku pierwszej rejestracji należy kliknąć niebieskie pole zarejestruj się W przypadku kolejnych rejestracji w polu nazwa logowania należy wprowadzić nazwę (login) jaki stworzyliśmy w procesie rejestracji, zaś w polu hasło wpisujemy utworzone w trakcie rejestracji hasło. Następnie należy kliknąć pole OK, aby przejść do ekranu głównego. UWAGA!!! Po utworzeniu własnego profilu w procesie rejestracji, przy kolejnym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła.

21 Strona21 Etap 2. Rejestracja uczestników systemu Rys. 25 W formularzu rejestracyjnym należy kolejno wpisać: Nazwę logowania (czyli przyszły login, jakim użytkownik będzie się posługiwał logując do systemu) Hasło (dwukrotnie) Imię Nazwisko Adres (będzie niezbędny do dokonania rejestracji) Kontekst (czyli określenie się jako Absolwent lub Pracodawca : w tym przypadku należy wybrać opcję Absolwent ) Następnie należy wprowadzone dane zatwierdzić korzystając z przycisku Rejestruj Po chwili na wpisany w formularzu adres przysłany zostanie link aktywacyjny wraz z informacją o utworzonym koncie, tj. nazwą logowania i hasłem. Do zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest kliknięcie w link otrzymany przez . Od tej chwili można zalogować się na stronie głównej korzystając z utworzonej nazwy i hasła. UWAGA!!! Po utworzeniu własnego profilu w procesie rejestracji, przy kolejnym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła.

22 Strona22 Etap 3. Dodawanie doświadczenia Rys. 26 Po zalogowaniu następuje przejście do Panelu Absolwenta. Pierwsza spośród zakładek umieszczonych po lewej stronie, zatytułowana dodaj doświadczenie umożliwia dopisywanie kluczowych obszarów doświadczenia zawodowego, stażu, praktyk i innych zdarzeń mogących ułatwić proces rekrutacji, Po kliknięciu pojawi się poniższe okno, w którym należy wpisać określoną przez siebie nazwę doświadczenia np. Staż w lokalnej rozgłośni radiowej wraz ewentualnymi datami jego startu i zakończenia. W przypadku zaznaczenie pola lista kompetencji zadanie nie będzie miało określonych granic czasowych Rys. 27

23 Strona23 Po wpisaniu nazwy doświadczenia i określeniu / lub nie terminu należy je zatwierdzić klikając ikonę OK Nastąpi powrót do głównego Panelu Pracodawcy Aby wyświetlić utworzone zadanie należy kliknąć na piąta ikonę w kolumnie Edycja/Filtry po lewej stronie panelu, zatytułowaną Odśwież dane Rys. 28 Na ekranie głównym pojawi się wtedy wprowadzone zadanie (tak jak na rys. 26)

24 Strona24 Etap 4. Dopasowywanie niezbędnych kompetencji do utworzonego doświadczenia Rys. 29 Kolejny krok jest niezbędny aby określone doświadczenie wypełnić treścią. Oznacza to przypisanie ustalonemu mu konkretnych kompetencji, jakie nabył Absolwent zdobywając dane doświadczenie. Mogą to być zarówno kompetencje z listy już egzystującej w bazie danych, jak też można je dopisywać w miarę potrzeb jako nowe. Aby do któregoś z utworzonych doświadczeń dodać nabyte kompetencje należy kliknąć na drugą ikonę w kolumnie Edycja/Filtry po lewej stronie panelu, zatytułowaną Dodaj kompetencję Rys. 30

25 Strona25 Na ekranie pojawi się Formularz nowej kompetencji, w którym należy kolejno wpisać: o Nazwę doświadczenia (wybrać z listy już utworzonych) o Nazwę kompetencji (po wpisaniu kilku liter pojawią się sugestie podpowiedzi, tj. kompetencji już istniejących w bazie danych; gdy brakuje wśród nich tej, jakiej potrzebujemy należy ją wpisać) np. umiejętność pracy w grupie Rys. 31 Następnie, po wybraniu nazwy kompetencji należy określić jej rodzaj może to być jedna z czterech kategorii: postawa, talent, umiejętności, wiedza. Rys. 32

26 Strona26 Ostatnim elementem jest określenie poziomu i ważności danej kompetencji Rys. 33 Oczekiwany poziom kompetencji (w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza niski, a 6 bardzo wysoki poziom) jest wskazówką pokazującą na jaki poziom kwalifikacji kandydata / absolwenta w danej dziedzinie może liczyć potencjalny Pracodawca Ważność, określana za pomocą suwaka regulowanego pomiędzy polami Min i Max, oznacza poziom istotności danej kompetencji w utworzonym zadaniu / zdobytym doświadczeniu Po ustawieniu wszystkich parametrów należy zatwierdzić wybór klikając pole Zapisz Dla każdego zadania ustanawianych jest zazwyczaj kilka kompetencji, dlatego czynności opisane w kroku 4 należy powtórzyć dla każdej z nich. W efekcie otrzymujemy doświadczenie zdefiniowane za pomocą szeregu kompetencji opisanych w kategoriach postawy, talentu, umiejętności i wiedza.

27 Strona27 Etap 5 Wyszukiwanie potencjalnych pracodawców spośród podmiotów w bazie danych Rys. 34 Aby wyszukać potencjalnych pracodawców, którzy poszukują absolwentów / kandydatów spełniających określone kryteria opisane szczegółowo w zdefiniowanych uprzednio doświadczeniach i kompetencjach, należy podjąć następujące czynności: Należy najechać kursorem na nazwę doświadczenia, do jakiego chcemy wyszukać potencjalnych pracodawców i kliknąć na nie dwukrotnie lewym przyciskiem myszy (zaznaczone kolorem szarym na rysunku 34) Nazwa doświadczenia pojawi się wtedy w kolorze szarym w okienku po prawej części ekranu (zaznaczone kolorem żółtym na rysunku 34) Pomiędzy lewym a prawym oknem znajduje się suwak, za pomocą którego można ustawić dokładność wyszukiwania potencjalnych pracodawców (zaznaczone kolorem zielonym na rysunku 34) w skali od 0 do 6. Gdy suwak jest w pozycji 0 wyświetleni zostaną wszyscy pracodawcy / instytucje z bazy danych, niezależnie od zgłoszonych przez nich oczekiwań. Im wyżej przesunięty jest suwak tym bardziej liczba potencjalnych pracodawców jest zawężona (do tych, którzy oczekują od kandydata większej liczby opisanych kwalifikacji) Po kliknięciu na pole Pokaż wyniki w liście pracodawców pokażą się nazwy potencjalnych firm / instytucji / osób

28 Strona28 Rys. 35 Rozwinie się wtedy pole Lista pracodawców wraz z ich adresami Dwukrotne kliknięcie na wybraną nazwę / nazwisko z listy pozwoli rozwinąć znajdującą się niżej Listę zadań czyli listę potencjalnych stanowisk odpowiadających profilowi danego absolwenta / kandydata Rys. 36 Dzięki temu Absolwent / użytkownik ma wgląd w oferty zatrudnienia / stażu lub innych zadań zdefiniowanych przez Pracodawców, a także posiada dane umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu

29 Strona29 Etap 6. Zarządzanie bazą danych doświadczenia oraz relacjami z Pracodawcą Rys. 37 Aplikacja Just in Time umożliwia także zarządzanie relacjami z Absolwenta z potencjalnymi Pracodawcami. Ten aspekt programu można określić jako funkcjonalność typu CMR (Customer Relationship Management). Służą do tego przyciski w kolumnie Edycja/Filtry z lewej strony menu: Dodaj zdarzenie oraz Dodaj uwagę. Rys. 38 Po wybraniu opcji Dodaj zdarzenie pojawi się ekran zatytułowany Formularz zdarzenia

30 Strona30 Rys. 39 Należy w nim określić kolejno: o Nazwę zadania o Nazwę zdarzenia o Miejsce zdarzenia (i opcjonalnie datę) o Typ zdarzenia (spośród 9 opcji z rozwijanego menu) Klikając OK należy zatwierdzić nowe zdarzenie Kolejną opcją z zakresu CMR jest dodawanie uwag. Mają one charakter komentarzy w formie notatek lub załączników, jakie można umieścić w systemie. Aby skorzystać z tej opcji należy: Wybrać z menu po lewej stronie opcję Dodaj uwagę aż pojawi się ekran Formularza dodawania uwagi (rys. 40)

31 Strona31 Rys. 40 Po rozwinięciu opcji komentarz dotyczy pojawią się 3 opcje: kompetencja, zadania, zdarzenie. Rys. 41 Z kolei po prawej stronie, jako rodzaj uwagi można wybrać opcję notatka, załącznik lub inna. Białe pole służy do wypełnienia konkretną treścią notatki. Aby zatwierdzić notatkę należy kliknąć OK Program umożliwia także edytowanie wpisanych zadań poprzez użycie opcji edytuj obecnej w wierszu zadania:

32 Strona32 Rys. 42 Inną funkcją jest generowanie raportów z dokonywanych w systemie działań. Mają one postać plików PDF, jakie można zapisać na komputerze lub wydrukować. W tym celu należy: Wybrać ikonę Raport z menu po prawej stronie Rys. 43 Pojawi się na ekranie okno zatytułowane Parametry wydruku Rys. 44

33 Strona33 Aby zapisać plik PDF z raportem w celu jego archiwizacji lub późniejszego wydruku należy kolejno wybrać: o Orientację strony (poziomą lub pionową) o Rozmiar wydruku o Oraz określić rodzaj raportu, wybierając jedną z 25 opcji jakie się rozwiną (np. aktywacja konta, dodanie doświadczenia, edycja profilu itp.) Po zatwierdzeniu wyboru kliknięciem na ikonę OK należy wskazać miejsce na komputerze, gdzie dany plik raportu zostanie zapisany Rys. 45

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Samouczek. Użytkownik firmowy

Samouczek. Użytkownik firmowy Samouczek Spis treści 2 1. Rejestracja 3. 2. Logowanie 6. 3. Panel firmowy - Testy 7. 4. Panel firmowy Pracownicy 9. 5. Panel firmowy Stanowiska 10. 6. Panel firmowy Dane firmy 11. 7. Zmiana panelu 12.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu:

Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu: KROK 1 WYSZUKIWANIE KURSÓW Wyszukać kurs można na trzy sposoby: I. Wybierając kategorię kursu z paska w górnej części ekranu: Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu: II. Wybierając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Centrum E-Learning StSW jest systemem mającym na celu wspomaganie realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej, czyli zdalnie na odległość. Aby móc skorzystać z systemu CEL StSW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE Krok 1. Wejdź na stronę www.czasnazdrowie.fundacjabos.pl i zaloguj się (musisz podać login i hasło wybrane podczas

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE

INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZESYŁANIA RAPORTU UWAGA! RAPORTY MOGĄ TWORZYĆ TYLKO UCZNIOWIE Krok 1. Wejdź na stronę www.postawnaslonce.pl i zaloguj się (musisz podać login i hasło wybrane podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Specjalista ds. niepełnosprawności Wersja: 1.2 Data: 2015-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) 1 Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 5 Zarejestruj się... 5 Logowanie do aplikacji... 7 Wypróbuj... 7 Kup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela Po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta należy wybrać zakładkę Szkoły u góry ekranu. Przejdziesz do okna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW SYSTEM ZARZĄDZANIA LICENCJAMI ORAZ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU www.sportzona.pl/app/mainpage/sumo 1 SPIS TREŚCI 1. SportZona część serwisu poświęcona SUMO. 2. Logowanie się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY Łódź 2014 Spis treści: I. Konto pracodawcy... 3 1.1. Rejestracja... 3 1.2. Logowanie... 4 1.2.1. Baza CV studentów/absolwentów... 5 1.2.2. Baza biogramów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn

Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn Warszawa, 25 listopada 2013 Podręcznik użytkownika jest narzędziem prowadzącym użytkownika platformy przez poszczególne jego części w sposób intuicyjn 1 S t r o n a Adres internetowy platformy Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Koncepcja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Okno rejestracji. Okno logowania

Okno rejestracji. Okno logowania 1. Rejestracja klubu - Kliknij w link Rejestracja w górnym prawym rogu strony Okno rejestracji UWAGA!!! W polu nazwa użytkownika wpisz tzw. login (np. karateolsztyn pisany bez odstępów i polskich liter),

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo