Python w dydaktyce informatyki podstawy języka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Python w dydaktyce informatyki podstawy języka"

Transkrypt

1 Python w dydaktyce informatyki podstawy języka Tomasz Łukaszuk Katedra Oprogramowania Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

2 Historia Wprowadzenie Opracowany w późnych latach 1980 przez Guido Van Rossum pracujacego w Centrum Wiskunde & Informatica w Holandii. Nazwa wywodzi się od Monty Python s Flying Circus : Python wersja : Python wersja 3.0. Niekompatybilna wstecz z wersja 2.0, ale wiele cech wersji 3.0 wprowadzono w wersji 2.6 wersje 2.x i 3.x sa aktualnie rozwijane jednocześnie : Python wersja i Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

3 Wprowadzenie Filozofia programowania - The Zen of Python I 1 Ładne jest lepsze niż brzydkie. 2 Jawne jest lepsze niż niejawne. 3 Proste jest lepsze niż złożone. 4 Złożone jest lepsze niż skomplikowane. 5 Płaskie jest lepsze niż zagnieżdżone. 6 Rzadkie jest lepsze niż gęste. 7 Liczy się czytelność. 8 Szczególne przypadki nie sa na tyle specjalne żeby łamać zasady. 9 Chociaż praktyczność jest ważniejsza od czystości. Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

4 Wprowadzenie Filozofia programowania - The Zen of Python II 10 Błędy nie powinny być przekazywane w milczeniu. 11 O ile jawnie nie zostana wyciszone. 12 W obliczu dwuznaczności, odrzucić pokusę zgadywania. 13 Powinien być jeden - i najlepiej tylko jeden - oczywisty sposób aby coś zrobić. 14 Chociaż ten sposób może nie być od razu oczywisty, chyba że jesteś Holendrem. 15 Teraz jest lepsze niż nigdy. 16 Chociaż nigdy jest często lepsze niż "right" teraz. 17 Jeśli implementacja jest trudna do wytłumaczenia, jest to zły pomysł. 18 Jeśli implementacja jest łatwa do wyjaśnienia, to może być dobry pomysł. Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

5 Wprowadzenie Dlaczego używać Pythona? I Zmniejsza czas tworzenia programów Bardzo jasna, czytelna składnia Bardzo łatwy do nauczenia się Dość szybki! Bardzo dużo standardowych bibliotek i rozszerzajacych modułów do wykonywania praktycznie każdego zadania Pracuje wszędzie (Windows, Linux/Unix, Mac, Amiga) Otwarty i darmowy! Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

6 Python Cechy języka Python I Interpretowalny Używa kodu bajtowego (pliki *.pyc i *.pyo) WSZYSTKO JEST OBIEKTEM Bardzo jasna, czytelna składnia Moduły, klasy, funkcje Pełna modułowość, wspieranie hierarchii pakietów Multi-paradigm: programowanie obiektowe i strukturalne + wiele innych właściwości: programowanie funkcyjne, programowanie aspect-oriented Dynamiczne i silne typowanie, polimorfizm, garbage collector, późne wiazania Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

7 Cechy języka Python II Python Duck typing: when I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck. - James Whitcomb Riley Przeciażanie operatorów Wcięcia do określenia struktury bloków kodu Silne zdolności introspekcji Rozszerzenia i moduły pisane w C, C++ (lub Java z Jython, lub.net dla IronPython) Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

8 Python Typy danych Liczbowe: int, long, float, complex String: niezmienialny Podstawowe kontenery: listy, słowniki, zbiory (zmienialny), krotki (niezmienialny) Inne typy, np. binarne dane, wyrażenia regularne, introspekcja Moduły rozszerzajace moga definiować własne typy danych Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

9 Operacje wejścia/wyjścia Wejście-wyjście Pobieranie danych od użytkownika: 1 x = raw_input("podaj liczbe: ") 2 -> Podaj liczbe: x 5 -> x = int(x) 8 x 9 -> 6 Wypisywanie wartości na ekranie: 1 print "Hello world" 2 -> Hello world 3 4 print "Hello world " + str(7) 5 -> Hello world print "Hello world %d %s" % (7, "xyz") 8 -> Hello world 7 xyz Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

10 Wejście-wyjście Deklarowanie zmiennych 1 >>> x 2 Traceback (innermost last): 3 File "<interactive input>", line 1, in? 4 NameError: There is no variable named x 5 6 >>> x = 1 7 >>> x >>> range(7) 11 [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6] 12 >>> (MO, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN) = range(7) 13 >>> MO >>> TUE >>> SUN 18 6 Nie można deklarować zmiennej bez przypisania jej wartości Moża przypisać wiele wartości na raz Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

11 Wejście-wyjście Formatowanie napisów (strings) I 1 >>> k = "id" 2 >>> v = "XYZ" 3 >>> "%s=%s" % (k, v) 4 id=xyz 5 6 >>> id = "XYZ" 7 >>> pwd = "secret" 8 >>> print pwd + " is not a good password for " + id 9 secret is not a good password for XYZ >>> print "%s is not a good password for %s" % (pwd, uid) 12 secret is not a good password for XYZ >>> usercount = 6 15 >>> print "Users connected: %d" % (usercount, ) 16 Users connected: >>> print "Users connected: " + usercount 19 Traceback (innermost last): 20 File "<interactive input>", line 1, in? 21 TypeError: cannot concatenate str and int objects Silne typowanie: nie można dodawać integer a do a string a! Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

12 Wejście-wyjście Formatowanie napisów (strings) II 1 >>> d = { pwd : secret, id : XYZ } 2 >>> "%(id)s=%(pwd)s # user id: %(id)s, password: %(pwd)s" % d 3 XYZ=secret # user id: XYZ, password: secret Można formatować strings używajac słowników (nazwanych argumentów) Moża użyć każdego argumentu wielokrotnie (albo wcale) 1 >>> params = {"server":"zeus", "database":"master", "id":"xyz", "pwd":"secret"} 2 >>> ["%s=%s" % (k, v) for k, v in params.items()] 3 [ server=zeus, id=xyz, database=master, pwd=secret ] 4 5 >>> ";".join(["%s=%s" % (k, v) for k, v in params.items()]) 6 server=zeus;id=xyz;database=master;pwd=secret Strings sa obiektami - tak jak wszystko inne! Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

13 Wejście-wyjście - Zadania praktyczne 1 1) Pobierz od użytkownika jego imię i nazwisko używajac do tego dwóch wywołań raw_input i następnie wypisz je w odwrotnej kolejności i przecinkiem pomiędzy nimi. Podaj imie: Stefan Podaj nazwisko: Burczymucha -> Burczymucha, Stefan Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

14 Wejście-wyjście - Zadania praktyczne 1 2) Pobierz od użytkownika jego imię i nazwisko używajac jednego wywołania raw_input i następnie wypisz [nazwisko], [imię] Podaj imie i nazwisko: Stefan Burczymucha -> Burczymucha, Stefan Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

15 Wejście-wyjście - Zadania praktyczne 1 3) Joanna zamówiła na przyjęcie urodzinowe 32 kawałki pizzy. Pozwól użytkownikowi (prawdopodobnie Joannie) na wpisanie liczby gości, którzy będa jeść pizzę i wypisz liczbę kawałków, ile dostanie każdy gość. Jak wiesz pizza może nie dać się podzielić w całości. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to nie dzielić kawałków i każdemy dać tylko całe kawałki, a resztę odłożyć. Drugi sposób to podzielić odłożone kawałki na równe części pomiędzy gości. Twój program powinien wyświetlić obie opcje: Liczba gosci: 10 -> Opcja 1: 3 kawalki dla kazdego, 2 kawalki pozostaja -> Opcja 2: 3.2 kawalki dla kazdego Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

16 Wartość logiczna prawda - True Instrukcje sterujace Każdy obiekt może być testowany na wartość prawdy, do wykorzystania w wyrażeniach if lub while lub jako operand w operacjach logicznych. Następujace wartości sa uważane za fałszywe (wartościowane jako false): None False zero każdego typu numerycznego, np. 0, 0L, 0.0, 0j każda pusta sekwencja, np., (), [] kazde puste mapowanie, np. {} instancje klas zdefiniowanych przez użytkownika, jeśli klasa definiuje metodę nonzero () lub len (), gdy ta metoda zwraca wartość całkowita zero lub boolowska False. Wszystkie inne wartości sa uważane za prawdziwe Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

17 Operacje boolowskie Kodowanie w pythonie Instrukcje sterujace Operation x or y x and y not x Result if x is false, then y, else x if x is false, then x, else y if x is false, then True, else False or wartościuje drugi argument tylko w przypadku kiedy pierwszy argument jest False and wartościuje drugi argument tylko w przypadku kiedy pierwszy argument jest True Należy pamiętać, że operatory or/and moga zwracać nie tylko True lub False Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

18 Instrukcje sterujace Konstrukcja if 1 >>> x = int(raw_input("please enter an integer: ")) 2 Please enter an integer: 42 3 >>> if x < 0: 4... x = print Negative changed to zero 6... elif x == 0: 7... print Zero 8... elif x == 1: 9... print Single else: print More More Może być zero lub więcej części elif Część else jest opcjonalna Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

19 Instrukcje sterujace Konstrukcja while 1 >>> a, b = 0, 1 2 >>> while b < 1000: 3... print b, 4... a, b = b, a+b Nic nowego... Końcowy przecinek zapobiega przejściu do nowej linii. Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

20 Konstrukcja for Kodowanie w pythonie Instrukcje sterujace 1 >>> # Measure some strings: 2... a = [ cat, window, defenestrate ] 3 >>> for x in a: 4... print x, len(x) cat 3 7 window 6 8 defenestrate 12 Zamiast zawsze iterować po rosnacych liczbach arytmetycznych (jak w Pascalu), lub dajac użytkownikowi możliwość definiowania zarówno kroku iteracji jak i momentu jej zatrzymania (jak w C), w Pythonie iteracja odbywa się po ciagu elementów dowolnej kolejności (lista lub string), w kolejności, w jakiej występuja w sekwencji. Nie jest bezpieczne modyfikowanie sekwencji po której następuje iteracja. Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

21 Instrukcje sterujace - Zadania praktyczne 2 1) Pobierz od użytkownika zdanie i wyświetl je w odwróconej kolejności, każde słowo w oddzielnej linii. Podaj zdanie: Poszla Ola do przedszkola. -> przedsszkola. -> do -> Ola -> Poszla Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

22 Instrukcje sterujace - Zadania praktyczne 2 2) Klatka dla pytona powinna mieć odpowiednia powierzchnię zależna od długości węża. Minimalna powierzchnia to 0.5 m2 na każdy metr długości węża, jeżeli waż ma nie więcej niż 6 metrów i 0.75 m2 na każdy metr długości powyżej 6 metrów. np. 9 metrowy pyton potrzebuje 5.25 m2 (6 * * 0.75) Napisz program, który zapyta użytkownika o długość węża i odpowie jakiej powierzchni klatki on potrzebuje. Podaj dlugosc Pythona: 6 -> Ten Python potrzebuje klatki o powierzchni 5.25 m2 Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

23 Instrukcje sterujace - Zadania praktyczne 2 3) Palindrom to wyraz, który tak samo brzmi czytany od poczatku i od końca. Napisz program, który pobierze od użytkownika słowo i powie, czy jest ono palindromem. Program nie powienien brać pod uwagę wielkości liter. Podaj slowo: Kajak -> Kajak jest palindromem Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

24 Kontenery Słowniki (Dictionaries) 1 d = {"server":"mpilgrim", "database":"master"} 2 3 d -> { server : mpilgrim, database : master } 4 5 d["server"] 6 -> mpilgrim 7 8 d[24] = d -> { server : mpilgrim, database : master, 24 : 666} del d[ server ] 12 d -> { database : master, 24 : 666} Klucze i wartości słowników moga być dowolnego typu (zagnieżdżenia)! Słowniki NIE SA UPORZADKOWANE Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

25 Listy (Lists) Kodowanie w pythonie Kontenery 1 li = ["a", "b", "mpilgrim", "z", "example"] 2 li -> [ a, b, mpilgrim, z, example ] 3 4 li[4] 5 -> example 6 7 li[-1] 8 -> example 9 10 li[1:3] 11 -> [ b, mpilgrim ] li.append("new") 14 li -> [ a, b, mpilgrim, z, example, new ] li = [ a, b, mpilgrim ] 17 li = li + [ example, new ] 18 li -> [ a, b, mpilgrim, example, new ] Elementy listy moga być dowolnego typu Listy SA UPORZADKOWANE Więcej metod: remove, push, pop, index... Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

26 Kontenery Wyrażenia listowe Wygodny sposób na tworzenie list Wyrażenie listowe składa się z wyrażenia, następujacej po nim klauzuli for, a potem zero lub więcej klauzul for lub if. 1 vec1 = [2, 4, 6] 2 vec2 = [4, 3, -9] 3 4 [(x, x**2) for x in vec1] 5 -> [(2, 4), (4, 16), (6, 36)] 6 7 [x*y for x in vec1 for y in vec2] 8 -> [8, 6, -18, 16, 12, -36, 24, 18, -54] 9 10 [x+y for x in vec1 for y in vec2] 11 -> [6, 5, -7, 8, 7, -5, 10, 9, -3] [vec1[i]*vec2[i] for i in range(len(vec1))] 14 -> [8, 12, -54] Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

27 Kontenery Krotki (Tuples) 1 t = ("a", "b", "mpilgrim", "z", "example") 2 t -> ( a, b, mpilgrim, z, example ) 3 4 t[0] 5 -> a 6 7 t[-1] 8 -> example 9 10 t[1:3] 11 -> ( b, mpilgrim ) "z" in t 14 -> True Elementy krotki moga być dowolnego typu Krotki SA UPORZADKOWANE Krotki nie posiadaja metod i sa niezmienialne ale elementy krotki moga być! Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

28 Zbiory (Sets) Kodowanie w pythonie Kontenery 1 s1 = set([ one, two, three ]) 2 s2 = set([ two, three, 4]) 3 4 s1 s2 5 -> set([4, two, three, one ]) 6 7 s1 ^ s2 8 -> set([4, one ]) 9 10 s1 & s2 11 -> set([ two, three ]) s1 - s2 14 -> set([ one ]) Obiekt zbiór jest nieuporzadkowan a kolekcja niezmienialnych wartości Przydatne do testowania przynależności, usuwania duplikatów z sekwencji i obliczania działań matematycznych, takich jak przecięcie, różnica zbiorów i różnica symetryczna. Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

29 Kontenery - Zadania praktyczne 3 1) Napisz procedurę histogram(), która pobiera listę liczb całkowitych i rysuje na ekranie histogram. Na przykład, histogram([4, 9, 7]) powinien dać następujacy wynik: **** ********* ******* def histogram(list):... end Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

30 Kontenery - Zadania praktyczne 3 2) Napisz funkcję find_longest_word(), która pobiera listę słów i zwraca najdłuższe z nich. def find_longest_word(slowa):... end print find_longest_word(["ala","kaloryfer","szkola"]) -> kaloryfer Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

31 Kontenery - Zadania praktyczne 3 3) W kryptografii, szyfr Cezara jest bardzo prosta technika szyfrowania, w którym każda litera w tekście jest zastępowana przez literę znajdujac a się w alfabecie ustalona liczbę pozycji za nia. Na przykład, przy przesunięciu 3, A zostanie zastapiona przez D, B stanie się E, i tak dalej. Metoda nazywa się tak po Juliuszu Cezarze, który używał jej do komunikowania się ze swoimi generałami. ROT-13 ("obróć o 13 miejsc") jest powszechnie stosowanym przykładem szyfru Cezara, w którym przesunięcie ma wartość 13. W Pythonie klucz ROT-13 może być reprezentowany za pomoca następujacego słownika: key = { a : n, b : o, c : p, d : q, e : r, f : s, g : i : v, j : w, k : x, l : y, m : z, n : a, o : q : d, r : e, s : f, t : g, u : h, v : i, w : y : l, z : m, A : N, B : O, C : P, D : Q, E : G : T, H : U, I : V, J : W, K : X, L : Y, M : O : B, P : C, Q : D, R : E, S : F, T : G, U : W : J, X : K, Y : L, Z : M } Twoim zadaniem jest napisanie kodera/dekodera ROT-13. Kiedy skończysz, będziesz mógł przeczytać następujac a tajna wiadomość: Pnrfne pvcure? V zhpu cersre Pnrfne fnynq! Tomasz Łukaszuk (WI PB) Python / 31

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 1. 4 października 2013 Plan wykładu 1 2 3 4 Typy proste Kolekcje Instrukcje w języku (przypomnienie) Wykładowca: Termin wykładu: piątek, 10:15 12:00, sala 119 Strona wykładu http://www.ii.uni.wroc.pl/

Bardziej szczegółowo

Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS

Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS Python wstęp do programowania dla użytkowników WCSS Dr inż. Krzysztof Berezowski Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Wprowadzenie CHARAKTERYSTYKA JĘZYKA Filozofia języka

Bardziej szczegółowo

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program.

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. PYTHON Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. Aby program napisany w danym języku mógł być wykonany, niezbędne

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Środowisko programisty 1/34 Środowisko programisty Język Python cz. 1 dr inż. Grzegorz Michalski 24 marca 2014 Środowisko programisty 2/34 Wstęp Uruchamianie interpretera python Wykonywalne skrypty #!/usr/bin/python

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki i Programowania (kierunek matematyka stosowana)

Wstęp do Informatyki i Programowania (kierunek matematyka stosowana) Wstęp do Informatyki i Programowania (kierunek matematyka stosowana) Jacek Cichoń Przemysław Kobylański Instytut Matematyki i Informatyki Politechnika Wrocławska Na podstawie: M.Summerfield.Python 3. Kompletne

Bardziej szczegółowo

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski

Informatyka- wykład. Podstawy programowania w Pythonie. dr Marcin Ziółkowski Informatyka- wykład Podstawy programowania w Pythonie dr Marcin Ziółkowski Instytut Matematyki i Informatyki Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 23 listopada 2015 r. JĘZYK PYTHON Język Python jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Podstawowe konstrukcje programistyczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk (Wydział Fizyki) WP w. II Jesień 2013 1 / 34 Przypomnienie Programowanie imperatywne Program

Bardziej szczegółowo

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem

Naukę zaczynamy od poznania interpretera. Interpreter uruchamiamy z konsoli poleceniem Moduł 1 1. Wprowadzenie do języka Python Python jest dynamicznym językiem interpretowanym. Interpretowany tzn. że kod, który napiszemy możemy natychmiast wykonać bez potrzeby tłumaczenia kodu programistycznego

Bardziej szczegółowo

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1

Python. Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Python Skąd taka nazwa? Kurs systemu UNIX 1 Cechy języka marketing Obiektowy (dużo prostszy od C++) Darmowy Nie tylko Unix (choć tam najpopularniejszy) Wiele bibliotek (np. Tkinter, czyli interfejs do

Bardziej szczegółowo

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python

Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język skryptowy: Laboratorium 1. Wprowadzenie do języka Python Język PYTHON Podstawowe informacje Python to język skryptowy, interpretowany - co oznacza, że piszemy skrypt, a następnie wykonujemy go za

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Pythonie

Podstawy programowania w Pythonie Podstawy programowania w Pythonie Wykład 1 dr Andrzej Zbrzezny Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie 3 października 2012 dr Andrzej Zbrzezny (IMI AJD) Podstawy programowania

Bardziej szczegółowo

Funkcje są prawdopodobnie najważniejszą częścią każdego poważnego programu (w każdym języku programowania).

Funkcje są prawdopodobnie najważniejszą częścią każdego poważnego programu (w każdym języku programowania). Funkcje w Pythonie Funkcje to części programu wielokrotnego użytku. Pozwalają nam nadad nazwę blokowi wyrażeo, a następnie uruchamiad ten blok używając tej nazwy gdziekolwiek w programie, dowolną ilośd

Bardziej szczegółowo

Języki i metody programowania

Języki i metody programowania Języki i metody programowania Wykład 4 dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Instytut Matematyki i Informatyki Akademia Jana Długosza w Częstochowie hab. Andrzeja Zbrzezngo Podstawy języka Python

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Python 1

Wstęp do informatyki. Python 1 Wstęp do informatyki Python 1 Python - wprowadzenie Wysokopoziomowy język programowania obiektowego stworzony na początku lat dziewięćdziesiątych XXw. Cechy Pythona: - wszechstronne zastosowania (GUI,

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016

Kurs programowania. Wstęp - wykład 0. Wojciech Macyna. 22 lutego 2016 Wstęp - wykład 0 22 lutego 2016 Historia Simula 67 język zaprojektowany do zastosowan symulacyjnych; Smalltalk 80 pierwszy język w pełni obiektowy; Dodawanie obiektowości do języków imperatywnych: Pascal

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Jan Koprowski Politechnika Gdańska, FTiMS Informatyka Stosowana

Podstawy. Jan Koprowski <jan.koprowski@gmail.com> Politechnika Gdańska, FTiMS Informatyka Stosowana Podstawy 1 Plan prezentacji Garść informacji Komentarze Stringi Wbudowane typy liczbowe Konstrukcja print Pobieranie danych Konstrukcja if Konstrukcja if else Konstrukcja if elif else Pętla while Pętla

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/

Podstawy programowania C. dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Podstawy programowania C dr. Krystyna Łapin http://www.mif.vu.lt/~moroz/c/ Tematy Struktura programu w C Typy danych Operacje Instrukcja grupująca Instrukcja przypisania Instrukcja warunkowa Struktura

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Koło Studentów Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Python programming is fun again! Piotr Wasilewski wasilewski.piotrek (at) gmail.com Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne Plan wykładu Wstęp Język

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab

Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Wprowadzenie do Scilab: podstawy języka Scilab Magdalena Deckert, Izabela Szczęch, Barbara Wołyńska, Bartłomiej Prędki Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Narzędzia Informatyki Narzędzia Informatyki

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Ruby

Programowanie w Ruby Programowanie w Ruby Wykład 1 Marcin Młotkowski 3 października 2012 Plan wykładu Sprawy organizacyjne Wykład Źródła wiedzy Zaliczenia O języku Historia i pochodzenie języka O języku Instrukcje złożone

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

PYTHON NA LEKCJACH INFORMATYKI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ

PYTHON NA LEKCJACH INFORMATYKI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Informatyka w Edukacji, Toruń, 5-7 lipca 2013 PYTHON NA LEKCJACH INFORMATYKI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Maciej Borowiecki Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie e-mail: maciej.borowiecki@oeiizk.waw.pl

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Temat: Drzewa binarne. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Temat: Drzewa binarne. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 5 Podstawy programowania 2 Temat: Drzewa binarne Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny Drzewa są jedną z częściej wykorzystywanych struktur danych. Reprezentują

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje,

Bardziej szczegółowo

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice.

Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Informacja o języku. Osadzanie skryptów. Instrukcje, komentarze, zmienne, typy, stałe. Operatory. Struktury kontrolne. Tablice. Język PHP Język interpretowalny, a nie kompilowany Powstał w celu programowania

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Temat 1. Podstawy Środowiska Xcode i wprowadzenie do języka Objective-C

Temat 1. Podstawy Środowiska Xcode i wprowadzenie do języka Objective-C Temat 1. Podstawy Środowiska Xcode i wprowadzenie do języka Objective-C Wymagana wiedza wstępna: 1) Student musi 1) Znać język C 2) Znać zasady zarządzania pamięcią w komputerze 3) Znać pojecie wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Paradygmaty programowania

Paradygmaty programowania Paradygmaty programowania Jacek Michałowski, Piotr Latanowicz 15 kwietnia 2014 Jacek Michałowski, Piotr Latanowicz () Paradygmaty programowania 15 kwietnia 2014 1 / 12 Zadanie 1 Zadanie 1 Rachunek predykatów

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 2 Podstawy programowania 2 Temat: Zmienne dynamiczne tablica wskaźników i stos dynamiczny Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny 1.1 Tablice wskaźników Tablice

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Wprowadzenie Automatyczne ładowanie klas Składowe klasy, widoczność składowych Konstruktory i tworzenie obiektów Destruktory i

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje warunkowe Pętle

Konstrukcje warunkowe Pętle * Konstrukcje warunkowe Pętle *Instrukcja if sposób na sprawdzanie warunków *Konstrukcja: if(warunek) else { instrukcje gdy warunek spełniony} {instrukcje gdy warunek NIE spełniony} * 1. Wylicz całkowity

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.

Pętle. for, while, do... while, foreach. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski. Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Pętle for, while, do... while, foreach Jeszcze o operatorach... Skrócone operatory arytmetyczne przykład x +=

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Symboliczne I. Python - Składnia Typizacja

Obliczenia Symboliczne I. Python - Składnia Typizacja Obliczenia Symboliczne I Python - Składnia Typizacja Sprawy organizacyjne Tryb zaliczenia ćwiczeń Zakres i tematyka wykładu http://home.agh.edu.pl/~korzycki/osi/ Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Operatory logiczne. Podstawowe operatory logiczne, składanie wyrażeń z użyciem operatorów logicznych

Operatory logiczne. Podstawowe operatory logiczne, składanie wyrażeń z użyciem operatorów logicznych Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Operatory logiczne Podstawowe operatory logiczne, składanie wyrażeń z użyciem operatorów logicznych Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część ósma Tablice znaków i przetwarzanie napisów Autor Roman Simiński Kontakt siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Podstawy programowania w T-SQL Zmienne i operatory Instrukcje sterujące Komunikaty Format daty

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 4. 23 października 2015 Plan wykładu 1 2 Pliki tekstowe Trwałość obiektów CSV Strumienie Plan wykładu 1 2 Pliki tekstowe Trwałość obiektów CSV Strumienie Protokół iteracyjny Producent Umiem dostarczać

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty 1. Co to jest funkcja? Funkcja jest oddzielnym blokiem kodu, który może być wielokrotnie wykonywany w danym programie, poprzez jej wielokrotne wywoływanie. Do funkcji przekazujemy przeważnie jakieś argumenty,

Bardziej szczegółowo

do instrukcja while (wyrażenie);

do instrukcja while (wyrażenie); Instrukcje pętli -ćwiczenia Instrukcja while Pętla while (póki) powoduje powtarzanie zawartej w niej sekwencji instrukcji tak długo, jak długo zaczynające pętlę wyrażenie pozostaje prawdziwe. while ( wyrażenie

Bardziej szczegółowo

SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS. Marcin Orchel

SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS. Marcin Orchel SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS Marcin Orchel Spis treści 1 LIKE 2 2 BETWEEN 4 3 IN 5 4 EXISTS 6 5 WYRAŻENIA CASE 7 6 Zadania 9 1 Rozdział 1 LIKE Predykat LIKE jest testem dopasowującym wzorzec łańcucha. Składnia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania - Roman Grundkiewicz - 013Z Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Java Język programowania

Java Język programowania Java Język programowania Język Java Bazuje i jest zbliżony do C/C++ Porosty zbiór typów danych (podział na typy prymitywne i obiektowe) Zarządzanie pamięcią i Garbage Collection Zintegrowana synchronizacja

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2]

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA JavaScript tak

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Python wykład 6

Podstawy programowania. Python wykład 6 Podstawy programowania Python wykład 6 Funkcja wbudowana chr() Wywołanie funkcji chr() z argumentem m zwraca łańcuch znaków reprezentujący znak, którego punktem kodowym w Unicode jest liczba całkowita

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 1 Język Ruby i framework Rails

Wykład nr 1 Język Ruby i framework Rails Wykład nr 1 Język Ruby i framework Rails Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Konsultacje: czw. 14.00-15.30, pokój 3.211 Historia Rubiego i Railsów 1993 Yukihiro Matsumoto San, Japonia 1995 pierwsze

Bardziej szczegółowo

Programowanie, algorytmy i struktury danych

Programowanie, algorytmy i struktury danych 1/44 Programowanie, algorytmy i struktury danych materiały do wykładu: http://cez.wipb.pl/moodle/ email: m.tabedzki@pb.edu.pl strona: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~tabedzki/ Marek Tabędzki Wymagania

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wyboru. Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne

Instrukcje wyboru. Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Instrukcje wyboru Tworzenie programu, Schematy blokowe, Instrukcje wyboru, Operatory logiczne Być, czy nie być?

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Pascal - język programowania wysokiego poziomu. Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL

Programowanie. Pascal - język programowania wysokiego poziomu. Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL Programowanie Pascal - język programowania wysokiego poziomu Klasa 2 Lekcja 9 PASCAL Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany

Bardziej szczegółowo

Akademia ETI Marcin Jurkiewicz

Akademia ETI Marcin Jurkiewicz Akademia ETI Marcin Jurkiewicz Fakt W informatyce nic nie robi się od zera! Zatem my również będziemy korzystali z szablonów. Najczęściej będziemy troszkę zmieniać programy już napisane na slajdach. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Delphi Laboratorium 3

Delphi Laboratorium 3 Delphi Laboratorium 3 1. Procedury i funkcje Funkcja jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność i zwraca wynik. Procedura jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność,

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie funkcyjne wprowadzenie Specyfikacje formalne i programy funkcyjne

Programowanie funkcyjne wprowadzenie Specyfikacje formalne i programy funkcyjne Programowanie funkcyjne wprowadzenie Specyfikacje formalne i programy funkcyjne dr inż. Marcin Szlenk Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych m.szlenk@elka.pw.edu.pl Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Proste programy w C++ zadania

Proste programy w C++ zadania Proste programy w C++ zadania Zbiór zadao do samodzielnego rozwiązania stanowiący powtórzenie materiału. Podstawy C++ Budowa programu w C++ Dyrektywy preprocesora Usunięcie dublujących się nazw Częśd główna

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Człowiek-Komputer

Komunikacja Człowiek-Komputer Komunikacja Człowiek-Komputer Wprowadzenie do Python a Wojciech Jaśkowski Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Wersja: 14 października 2013 Hello world print( Hello world ) Dlaczego Python? Prosty

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji. - Strony statyczne I dynamiczne. - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML. Rysunek nie jest potrzebny

Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji. - Strony statyczne I dynamiczne. - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML. Rysunek nie jest potrzebny Scenariusz Web Design DHTML na 10 sesji L.p. Specyficzne detale 2.1 - Strony statyczne I dynamiczne - Dodawanie kodu VBScript do strony HTML doc w Rysunek nie jest potrzebny 2.1.1 Opcje w pisaniu skryptów

Bardziej szczegółowo

Obliczenia na stosie. Wykład 9. Obliczenia na stosie. J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 266 / 303

Obliczenia na stosie. Wykład 9. Obliczenia na stosie. J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 266 / 303 Wykład 9 J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp do Informatyki i Programowania 266 / 303 stos i operacje na stosie odwrotna notacja polska języki oparte na ONP przykłady programów J. Cichoń, P. Kobylański Wstęp

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji.

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji. JAVA Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym obiektowo, dostarczającym możliwość uruchamiania apletów oraz samodzielnych aplikacji. Java nie jest typowym kompilatorem. Źródłowy kod

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

Dzi kuj za uwag! Spotkania z Pythonem. Cz ± 1 - podstawy - rozwi zania zada« Michaª Alichniewicz. Gda«sk 2014. Studenckie Koªo Automatyków SKALP

Dzi kuj za uwag! Spotkania z Pythonem. Cz ± 1 - podstawy - rozwi zania zada« Michaª Alichniewicz. Gda«sk 2014. Studenckie Koªo Automatyków SKALP Spotkania z Pythonem Cz ± 1 - podstawy - rozwi zania zada«michaª Alichniewicz Studenckie Koªo Automatyków SKALP Gda«sk 2014 Dzi kuj za uwag! Na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 3-2 5 8 12-4 -26 12 45-76 . p. 1 Algorytmem nazywa się poddający się interpretacji skończony zbiór instrukcji wykonania zadania mającego określony stan końcowy dla każdego zestawu danych wejściowych W algorytmach mogą występować

Bardziej szczegółowo