Warszawa, dnia o14 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia.1...07.2o14 r."

Transkrypt

1 Warszawa Warszawa Warszawa, dnia o14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI Nr VI..51I14 OlSIE 2014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę komputerów przenośnych i tabletów dla resortu obrony narodowej, nr ref: fu/73! V.-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów przenośnych i tabletów dla resortu obrony narodowej, nr ref. IU/73/y-53!ZO/ PN! DOS/SS/2014 Zamawiający, Inspektorat Uzbrojenia, działając zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) przekazuje dokonaną modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). MODYFIKACJA SIWZ Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany w SIWZ: 1. W załączniku nr I do SIWZ Wymagania techniczne, w części ogólnej Przedmżot zamówienia skreśla sie zapis: CZEŚĆ Nr 1: dostawa komnuterów nrzenośnych PRZEDMIOT WYMAGANA L.P. ZAMOWIENIA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY 1. komputer przenośny (beg) RBLog - 2. komputer przenośny (bdf) 2134 Termin realizacji zamówienia- 45 dni od daty zawarcia umow Rembertów. Skład Zegrze, Zegrze Południowe, ul. Warszawska 22. wprowadza się zapis: CZĘŚĆ Nr 1: dostawa komputerów przenośnych PRZEDMIOT WYMAGANA L.P. ZAMOWIENIA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY 1. komputer przenośny (beg) RBLog - Rembertów, Skład Zegrze Zegrze Południowe, 2. komputer przenośny (bdf) 2134 ul. Warszawska 22. JW Białobrzegi, komputer przenośny (bef) 10 Białobrzegi Termin realizacji zamówienia- 45 dni oo daty zawarcia umowy. Izabela N4RÓWCZYŃSKA. nr tel Dnia r. 1:21/3

2 2. W załączniku nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne, w części I CZĘŚĆ NR 1: DOSTAWA KOMPUTERO W PRZENOSNYCH : po pkt 2 dodaje się pkt 3 o brzmieniu: 3. KOMPUTER PRZENOŚNY (BEF) Zastosowanie: praca biurowa Ukompletowanie: notebook, torba, myszka nie zawiera opro2ramowania antywirusowe2o i biuroweiw Oflice NOTEBOOK NB(bel) (parametry minimalne): Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem o przekątnej z przedziału od 14 do 16 o rozdzielczości min. 1920x1080 px z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 200 nits, kontrast 300:1, rozmiar plamki: max. 0,22 mm. Procesor Komputer powinien osiągać w teście wydajności MobileMark2Ol2 Office Productiyity Performance Qualification Rating: wynik 130 pkt. oraz Battery Life 360 minut (przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza i włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach). Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być załączony przez Wykonawcę, do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela Producenta komputera w Polsce. Pamięć RAM b) 16 GB, DDR MHz; Dyski HDD e) 750 GB, hybrydowy, SATA. Karta graficzna f) Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla HDMI yi.4, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX I 1.1, OpenGL4.x, OpenCL 1.2, Shader5 posiadająca min. 16 EU(Graphics Execution Units) oraz Dual HD I-IW Decode. Multimedia Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki. Bateria i 6-komorowa, Li-lon. zasilania szybko ładowalna do poziomu 80% w czasie I godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 65 W. System System operacyjny 64-bit, zgodny z wymaganiami określonymi w pkt. IV operacyjny ppkt.l, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik. Funkcje BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji 0:. wersjiblos;. nr seryjnego komputera wraz z datąj ego wyprodukowania lub datą startu gwarancji;. ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM;. typie procesora wraz z informacjąo ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3;. pojemności zainstalowanego dysku twardego;. rodzaju napędu optycznego;. MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej;. zainstalowanej grafice. Funkcja blokowanialodblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Izabela MRÓW CZYŃSKA. nr tel T:2113

3 Dodatkowe oprogramowanie Certyfikaty i standardy Ergonomia Funkcja blokowanialodblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB. Możliwość ustawienia hasła administratora oraz hasła dysku twardego na poziomie systemu oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Wszystkie opcje dostępne bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, Funkcja ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS, wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Funkcja wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, wnęki na napęd optyczny, czytnika kart multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN. Funkcja włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego. Funkcja przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządząjącym Producenta komputera. Oprogramowanie dostarczone przez Producenta komputera pozwalaj ące na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego m.in. numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. Certyfikat ISO 9001 :2000 dla Producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu. Wszystkie baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości, zgodnie z dyrektywą 91/157/EWG. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie powyższych warunków, wystawionego przez niezależnąjednostkę badawczą. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold. Certyfikat ISO dla Producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo d Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Producenta jednostki. Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 21 db (załączyć oświadczenie Producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowanąjednostkę w zakresie ISO 7779). Izabela MRÓWCZYŃSKA, nr teł T:21/3

4 do wymagane wymagane Waga i wymiary Bezpieczeństwo Warunki gwarancji Wymagania dodatkowe - Waga max 2,25 kg. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy. Czytnik linii papilarnych oraz kontaktowy czytnik SmartCard. Złącze typu Kensington Lock. Gwarancja Producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub Producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Wbudowane porty i złącza: I x yga, - 1 x HDMI lub DisplayPort, - min.3xusbwtymmin.2xusb3.0, - karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspieraj ąca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, - współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo - czytnik kart multimedialnych - czytnik kart SmartCard, - czytnik linii papilarnych - wbudowana kamera HD min. 1280x720 (rozdzielczość nieinterpolowana) w obudowę ekranu komputera, - mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy, - zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express, karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE n w konfiguracji anten 2 x 2 lub 3 x 3. Karta WLAN musi obsługiwać jednoczesną pracę w trybie połączenia do punktu dostępowego WLAN AP (Infrastructure) dla dostępu do sieci firmowej/sieci Internet oraz trybie MS Windows 7 VirtualWiFi - tworzyć własny punkt dostępowy (Soń Access Point) dla połączenia z urządzeniami pomocniczymi (aparat komórkowy, itp.) zapewniając możliwość udostępniania połączenia internetowego dla urządzeń pomocniczych. Zintegrowana karta WLAN musi zapewniać możliwość bezprzewodowego bezpośredniego (to jest bez pośrednictwa punktu dostępowego lub sieci LAN) podłączenia do komputera dodatkowego monitora lub projektora wyposażonego w odpowiedni Izabela MRÓWCZYŃSKA. nr tel Dnia r. 1:21/3 4

5 wskazany z kompresja - port - wbudowany - klawiatura - touchpad - zewnętrzny - komplet adapter (lub natywną obsługę takiej funkcji) z wykorzystaniem standardów IEEE a/b/g/n w pasmie 2,4 Ghz lub 5 GHz, w trybie ekranu systemowego obsługa wyświetlania w trybie klonowania ekranów, rozszerzonego desktopu oraz wyświetlania ekranu systemu jedynie na dodatkowym monitorze lub projektorze (Clone, Extended Desktop, Remote Only). Wymaganajest obsługa przesyłania dowolnej treści ekranu oraz dźwięku systemu operacyjnego z parametrami nie gorszymi niż: o rozdzielczość 1920x1080 px - 30 fps - H.264, o dźwięk with AC3 5.1 Surround Audio, o obsługa szyfrowania WPS!WPA2!WEP, zasilania, moduł Bluetooth 4.0, z powłoką odporną na zalanie cieczą, wbudowane podświetlenie (układ US-QWERTY), min 82 klawisze, z strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów, lub zintegrowany napęd optyczny DyD-RW, sterowników umożliwiający instalację systemu operacyjnego min. Windows 7 za pomocą System Center Configuration Manager 2012 firmy Microsoft (pakiet sterowników pod SCCM 2012) oraz sterowniki obsługujące kartę sieciową i dostęp do dysku w środowisku Windows PE, co najnmiej 3.0 lub nowszym (pakiet sterowników do WinPE dla OSD SCCM 2012). W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert: w pkt 14.2 SIWZ, termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia r. godz. 09:00 na dzień r. godz. 09:00. wskazany w pkt 15.1 SIWZ, termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z dnia r. godz. 10:00 na dzień r. godz. 10:00. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Treść dokonanej zmiany oraz wcześniejsze wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy przygotowaniu oferty. PRZEWOD C CY KOMISJI Mich IŃsKI Izabela MRÓWCZYŃSKA. nr tel T:21/3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MACIERZ DYSKOWA 1 szt.

Załącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MACIERZ DYSKOWA 1 szt. Załącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MACIERZ DYSKOWA 1 szt. Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry 1. Obudowa Do instalacji w standardowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny S.A. ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica Polska tel. (076) 74 75 440 fax. (076) 74 75 444 www.letia.pl Przedmiot zamówienia: "Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsc wskazanych przez zamawiającego. 3. Zamawiający dokona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Nr postępowania przetargowego: PN/02/14 Opis wymagań technicznych: KOMPUTER

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Załącznik nr 2 do formularza oferty Nr postępowania przetargowego: PN/02/14

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 po zmianach SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Notebook 60 sztuk Nazwa komponentu Zastosowanie Typ Procesor Pamięć operacyjna RAM Dysk HDD Karta graficzna Multimedia Bateria i zasilanie

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji 3D

System wizualizacji 3D ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) I. Pierwszy projekcyjny zestaw wizualizacji 3D System wizualizacji 3D 1. Projektor z możliwością projekcji stereoskopowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1 Pełnomocnik Rektora ds. planowania strategicznego i zamówień publicznych Laptop 1 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego sprzętu

Opis oferowanego sprzętu Załącznik nr 4a do SIWZ uwzględniający odpowiedzi nr 1 do SIWZ Opis oferowanego sprzętu Laptopy dla gospodarstw domowych 60 sztuk Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Opis proponowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny typ I... 17 szt.

Komputer przenośny typ I... 17 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa laptopów i oprogramowania dla Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ul. Sadowa 12. Komputer przenośny typ I... 17 szt. Lp. Parametr Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oznaczenie sprawy 15/ŁĄCZ/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Notebook 4 szt. Ekran Chipset Procesor Pamięć Dysk twardy Karta graficzna Audio Karta sieciowa Wbudowane porty/złącza Klawiatura

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 1. Komputery stacjonarne 4 sztuki. lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: IZP.271.11.2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DAT-2151-4/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DAT-2151-2/2013 Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1). Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby użytkownika tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo