1. Wymagania ogólne dotyczące wszystkich dostarczanych komputerów i sprzętu w ramach niniejszego zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wymagania ogólne dotyczące wszystkich dostarczanych komputerów i sprzętu w ramach niniejszego zamówienia"

Transkrypt

1 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo w ramach zamówienia przewiduje się dostawę monitorów oraz sprzętu peryferyjnego. Poniżej tabela ilościowa oraz szczegółowe wymagania. *) z zastrzeżeniem 3 pkt. 5 umowy Nazwa towaru Ilość* Licencja MS Windows 75 Licencja MS Office 77 Komputer TYP1 22 Komputer TYP2 10 Komputer TYP3 41 Komputer TYP4 2 Stacja dokująca TYP1 30 Stacja dokująca TYP2 2 Monitor 40 Napęd optyczny TYP1 1 Napęd optyczny TYP2 3 Dysk zewnętrzny Wymagania ogólne dotyczące wszystkich dostarczanych komputerów i sprzętu w ramach niniejszego zamówienia System operacyjny Pakiet biurowy Sterowniki Oprogramowanie nośniki Wymagania wobec dostarczanego sprzętu Karta gwarancyjna Z uwagi na konieczność zachowania pełnej zgodności z posiadanymi licencjami na oprogramowanie użytkowe oraz korzystanie z infrastruktury informatycznej opartej na domenie NT Microsoft zamawiający wymaga dostarczenia licencji OEM Windows 8 Pro (polska wersja językowa) z prawem downgrade do wersji Windows 7 Pro (polska wersja językowa). Systemy w wersjach 64-bitowych dla każdego z dostarczanych komputerów. Z uwagi na posiadane oprogramowanie pracy grupowej, oparte na systemach MS Exchange oraz SharePoint oraz szereg usprawnień programistycznych tworzonych na bazie platformy Office Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania Microsoft Office w aktualnie dostępnej wersji 2013, licencja w trybie OEM, polska wersja językowa. Dostarczone oprogramowanie będzie zawierało w pakiecie co najmniej aplikacje Word, Excel, Outlook oraz PowerPoint dla każdego z dostarczanych komputerów. Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch dodatkowych licencji pakietu Office ponad ilość wynikająca z liczby dostarczanych komputerów w wersjach opisanych powyżej z zastrzeżeniem, iż jedna z nich będzie wersją anglojęzyczną. Na wszystkie dostarczane modele komputerów oraz sprzęt dostawca ma zapewnić fizyczne nośniki ze sterownikami i oprogramowaniem wymaganym w SIWZ. Dopuszcza się dostarczenie pojedynczych sztuk nośników na dany typ sprzętu. Wszelkie licencje na oprogramowanie dostarczane w ramach niniejszego postępowania powinno być dostarczone wraz z fizycznymi nośnikami. W przypadku licencji na system operacyjny Windows 8 z prawem downgrade do Windows 7, Wykonawca ma zapewnić nośniki zarówno do Windows 8 jaki i Windows 7. Dopuszcza się dostarczenie pojedynczych sztuk nośnika na każdą z dostarczanych wersji oprogramowania systemowego. W przypadku wymaganej dodatkowo wersji angielskiej pakietu Office Wykonawca ma obowiązek dostarczyć nośnik z tą wersją. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, bez wad i uszkodzeń oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 roku potwierdzeniem czego będzie oficjalny dokument producenta, Urządzenia muszą pochodzić z polskiej dystrybucji producenta, Wykonawca dostarczy towar własnym transportem i na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Wrocławia. Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta, Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta, tzw. numer katalogowy producenta Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenienależy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. Każdy sprzęt dostarczony w ramach niniejszego zamówienia powinien posiadać oddzielną kartę gwarancyjną zawierającą w szczególności termin rozpoczęcia biegu gwarancji, okres jej trwania oraz tryb w jakim jest świadczona. Z treści zawartej w karcie gwarancyjnej powinny wynikać czynności konieczne do wykonania w przypadku gdy zajdzie potrzeba zgłoszenia awarii. 2. Komputery stacjonarne (komputer TYP1) Komputer będzie wykorzystywany w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego głównie w zakresie aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. min. dwurdzeniowy, umożliwiający osiągnięcie w teście: PassMark - CPU Mark średni wynik nie mniej niż 7,000 punktów Pamięć operacyjna Min. 8GB pracujące w trybie DualChannel jeśli płyta obsługuje tę architekturę Parametry pamięci masowej Konfiguracja wykorzystująca dwa dyski twarde. Pierwszy dysk na system operacyjny w technologii SSD z wykluczeniem rozwiązań hybrydowych o pojemności min. 64GB. Drugi dysk talerzowy 7200obr./min o pojemności min. 750GB Napęd optyczny DVD+ / - RW DL Karta graficzna Dedykowana z własną pamięcią nie mniej niż 1GB ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0 oraz Dual HD HW Decode. Układ graficzny musi umożliwiać pracę przynajmniej na dwóch zewnętrznych monitorach jednocześnie. Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zgodna z HD, możliwość odtwarzania dźwięku z wykorzystaniem wbudowanego głośnika Interfejsy/złącza dostępne w obudowie Złącza do przyłączenia przynajmniej dwóch monitorów pozwalających na ich jednoczesną pracę (VGA/DVI/HDMI/Display Port), komputera USB 2.0, esata, czytnik kart multimedialnych Komunikacja Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mb/s z obsługą PXE, WOL Klawiatura/mysz klawiatura przewodowa ze złączem USB, kolor obudowy: czarny, kolor klawiszy: czarny, układ klawiszy:

2 tradycyjny (US-International) z wydzieloną oddzielnie w prawej części klawiaturą numeryczną, klawisze podstawowe: 104, przewód długość: co najmniej 1,5 m, mysz przewodowa USB, nie mniej niż 2 przyciski oraz przewijacz, optyczna, laserowa, rozdzielczość: min. 1000dpi, kolor obudowy: czarny Typ TOWER, kolor czarny z panelem przednim dającym dostęp do czytnika kart oraz przynajmniej 2 złącz USB, jeden z portów powinien być w standardzie USB 3.0 i być wyraźnie wyróżniony (np. kolor), Konstrukcja obudowy powinna zapewniać możliwość otwarcia, modernizacji kart rozszerzeń czy innych elementów składowych komputera bez użycia narzędzi (śrubokręty, klucze, etc.) Zasilacz Min 350W klasy 80 plus, zgodność z normą EnergyStar 5.0 Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Zgodność z systemami rodziny Windows, a w szczególności Windows 7 Potwierdzona kompatybilnością komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List (wydruk ze strony) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o konfiguracji sprzętowej komputera, a w szczególności: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzaju napędu optycznego, Możliwość bootowania/startu systemu z dysków twardych, napędów optycznych, napędów USB oraz sieci LAN, Możliwość włączania/wyłączania komponentów takich jak: karty rozszerzeń lub urządzenia peryferyjne stanowiących wyposażenie płyty głównej komputera, Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć oświadczenie), Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram, Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej, Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego IDLE wynosząca maksymalnie 28 db (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz oświadczeniu producenta) Warunki gwarancji 5-letnia gwarancja producenta, Maksymalny czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, siedziby Zamawiającego, autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty, Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, Oferowany sprzęt musi posiadać w momencie składania oferty przez Wykonawcę opcje zakupu przedłużonej gwarancji producenta (tak zwany pakiet serwisowy) przynajmniej w trybie door-to-door Wymagania dodatkowe Dostarczony komputer powinien posiadać: kable zasilające o długości min. 1,5m, 3. Komputery przenośne (komputer TYP2) Komputer będzie wykorzystywany w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego głównie w zakresie aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Wyświetlacz max. 14,2, minimalna rozdzielczość HD+, ekran matowy, podświetlenie LED min. dwurdzeniowy, umożliwiający osiągnięcie w teście: PassMark - CPU Mark średni wynik nie mniej niż 3,550 punktów Pamięć operacyjna RAM Min. 8GB pracujące w trybie DualChannel jeśli płyta obsługuje tę architekturę Parametry pamięci masowej Dysk twardy SSD z wykluczeniem rozwiązań hybrydowych o pojemności min. 256GB Napęd optyczny Dopuszcza się brak napędu Karta graficzna Układ graficzny musi umożliwiać pracę przynajmniej na dwóch monitorach jednocześnie (ekran laptopa + zewnętrzny monitor) Interfejsy/złącza dostępne w obudowie Złącza do przyłączenia monitora zewnętrznego (VGA/DVI/HDMI/Display Port) komputera USB 2.0, czytnik kart multimedialnych, czytnik linii papilarnych złącze stacji dokującej Komunikacja Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mb/s z obsługą PXE, WOL Karta sieciowa WLAN w standardzie a/b/g/n Bluetooth Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon, Wbudowana kamera Klawiatura/touchpad/mysz Klawiatura podświetlana, układ QWERTY, Touchpad z możliwością wyłączenia, mysz przewodowa USB, nie mniej niż 2 przyciski oraz przewijacz, optyczna, laserowa, rozdzielczość: min. 1000dpi, kolor obudowy: czarny Wzmocniona konstrukcja obudowy chroniąca notebook przed czynnikami zewnętrznymi oraz upadkiem, wymagana norma Mil-Std-810G Wymagania dotyczące baterii i zasilania Bateria Li-Ion min. 5 godzin pracy według dokumentacji producenta, bateria traktowana jako stały element wyposażenia objęta gwarancją producenta bez żadnych wykluczeń jak całość komputera

3 Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Zgodność z systemami rodziny Windows, a w szczególności Windows 7 Potwierdzona kompatybilnością komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List (wydruk ze strony) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o konfiguracji sprzętowej komputera, a w szczególności: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzaju napędu optycznego, Możliwość bootowania/startu systemu z dysków twardych, napędów optycznych, napędów USB oraz sieci LAN, Możliwość włączania/wyłączania komponentów takich jak: karty rozszerzeń lub urządzenia peryferyjne stanowiących wyposażenie płyty głównej komputera Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej wymagana norma Mil-Std-810G Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego IDLE wynosząca maksymalnie 26dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz oświadczenia producenta) Waga i wymiary Waga z baterią nie większa niż 1,8kg Grubość nie większa niż 2cm Bezpieczeństwo Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2) Złączę typu Kensington Zamawiający nie będzie ponosił ewentualnych kosztów transportu sprzętu bądź dojazdu serwisanta do Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta Oferowany sprzęt musi posiadać w momencie składania oferty przez Wykonawcę opcje zakupu przedłużonej gwarancji producenta (tak zwany pakiet serwisowy) przynajmniej w trybie doorto-door Wymagania dodatkowe Dostarczony komputer powinien posiadać: przejściówkę lub kabel umożliwiający podłączenie monitora zewnętrznego w standardzie złącza VGA (dotyczy przypadku gdy dostarczany komputer będzie pozbawiony złącza VGA) 4. Komputery przenośne (komputer TYP3). Komputer identyczny jak opisany w pkt. 3 ze zmienionymi opcjami wyposażenia jak niżej: Pamięć operacyjna RAM 4GB pracujące w trybie DualChannel jeśli płyta obsługuje tę architekturę Parametry pamieci masowej 1 x msata SSD z wykluczeniem rozwiązań hybrydowych o pojemności min. 32GB oraz 1 x HDD min. 500GB 7200 obr./min 5. Komputery przenośne (komputer TYP4) Komputer będzie wykorzystywany w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego głównie w zakresie aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej i zarządzania infrastrukturą. Wyświetlacz Ekran dotykowy, min 11,5 - max. 12,5, min rozdzielczość 1366 x 768, podświetlenie LED, wersja multitouch, umożliwiający pracę w trybie Tablet klasyfikujący urządzenie jako typ tabletpc. min. dwurdzeniowy, umożliwiający osiągnięcie w teście: PassMark - CPU Mark średni wynik nie mniej niż 3,550 punktów Pamięć operacyjna RAM Min. 8GB pracujące w trybie DualChannel jeśli płyta obsługuje tę architekturę Parametry pamieci masowej Dysk twardy SSD z wykluczeniem rozwiązań hybrydowych o pojemności min. 256GB Napęd optyczny Dopuszcza się brak napędu Karta graficzna Układ graficzny musi umożliwiać pracę przynajmniej na dwóch monitorach jednocześnie (ekran laptopa + zewnętrzny monitor) Interfejsy/złącza dostępne w Złącza do przyłączenia monitora zewnętrznego (VGA/DVI/HDMI/Display Port) obudowie komputera USB 2.0

4 czytnik kart multimedialnych, złącze stacji dokującej Komunikacja Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mb/s z obsługą PXE, WOL, Karta sieciowa WLAN w standardzie a/b/g/n, Bluetooth, Modem GSM Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon, Wbudowana kamera Klawiatura/tochpad/mysz Klawiatura podświetlana, układ QWERTY, Touchpad, mysz bezprzewodowa Bluetooth, nie mniej niż 2 przyciski oraz przewijacz, optyczna, laserowa, rozdzielczość: min. 1000dpi, kolor obudowy: czarny Wzmocniona konstrukcja obudowy chroniąca notebook przed czynnikami zewnętrznymi oraz upadkiem, wymagana norma Mil-Std-810G Wymagania dotyczące baterii i zasilania min. 6 godzin pracy według dokumentacji producenta, bateria traktowana jako stały element wyposażenia objęta gwarancją producenta bez żadnych wykluczeń jak całość komputera Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Zgodność z systemami rodziny Windows, a w szczególności Windows 7 Potwierdzona kompatybilnością komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List (wydruk ze strony) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o konfiguracji sprzętowej komputera, a w szczególności: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzaju napędu optycznego, Możliwość bootowania/startu systemu z dysków twardych, napędów optycznych, napędów USB oraz sieci LAN, Możliwość włączania/wyłączania komponentów takich jak: karty rozszerzeń lub urządzenia peryferyjne stanowiących wyposażenie płyty głównej komputera Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej wymagana norma Mil-Std-810G Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz oświadczenia producenta) Waga i wymiary Waga z baterią nie większa niż 1,8kg Grubość nie większa niż 3,2cm Bezpieczeństwo Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2) Złączę typu Kensington Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta Oferowany sprzęt musi posiadać w momencie składania oferty przez Wykonawcę opcje zakupu przedłużonej gwarancji producenta (tak zwany pakiet serwisowy) przynajmniej w trybie door-to-door Wymagania dodatkowe Dostarczony komputer powinien posiadać: przejściówkę lub kabel umożliwiający podłączenie monitora zewnętrznego w standardzie złącza VGA (dotyczy przypadku gdy dostarczany komputer będzie pozbawiony złącza VGA) 6. Stacje dokujące (stacja dokująca TYP1) Kompatybilność Złącze stacji zgodne z komputerami przenośnymi specyfikowanymi w OPZ pkt. 3 i 4 jako komputer typ 2 i komputer typ 3 Interfejsy/złącza Złącza do przyłączenia monitora zewnętrznego (VGA/DVI/HDMI/Display Port) USB 2.0, USB 3.0 w łącznej liczbie sztuk min. 4 złącze mikrofonowe Klawiatura przewodowa ze złączem USB, kolor obudowy: czarny, kolor klawiszy: czarny, układ klawiszy: tradycyjny (US- International) z wydzieloną oddzielnie w prawej części klawiaturą numeryczną, klawisze podstawowe: 104, przewód długość: co najmniej 1,5 m Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

5 7. Stacje dokujące (stacja dokująca TYP2) Kompatybilność Złącze stacji zgodne z komputerami przenośnymi specyfikowanymi w OPZ pkt. 5 jako komputer typ 4 Interfejsy/złącza Złącza do przyłączenia monitora zewnętrznego (VGA/DVI/HDMI/Display Port) USB 2.0, USB 3.0 w łącznej liczbie sztuk min. 4 złącze mikrofonowe Klawiatura przewodowa ze złączem USB, kolor obudowy: czarny, kolor klawiszy: czarny, układ klawiszy: tradycyjny (US- International) z wydzieloną oddzielnie w prawej części klawiaturą numeryczną, klawisze podstawowe: 104, przewód długość: co najmniej 1,5 m Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 8. Monitor Rozmiar ekranu nie mniej niż 23 Typ matrycy IPS Złącza Cyfrowe i analogowe Minimalna rozdzielczość 1920x1080 Okablowanie Kable sygnałowe przyłączeniowe cyfrowe i analogowe Producenta, 36mc. 9. Napęd optyczny zewnętrzny (napęd TYP 1) Zewnętrzne, przenośne zasilane poprzez port USB Interfejs USB 3.0 Odczyt CD/DVD/BD Zapis CD/DVD/BD Oprogramowanie do tworzenia obrazów płyt i ich nagrywania Tak 10. Napęd optyczny zewnętrzny (napęd TYP 2) Zewnętrzne, przenośne zasilane poprzez port USB Slim Interfejs USB 2.0 Odczyt CD i DVD Zapis CD i DVD Oprogramowanie do tworzenia obrazów płyt i ich nagrywania Tak 11. Dysk zewnętrzny Zewnętrzne 2,5, przenośne, zasilane poprzez port USB Slim, kolor czarny lub srebrny Interfejs USB 3.0 Rozmiar dysku Minimum 1TB UWAGA: W Załączniku do Formularza oferty należy uzupełnić Tabelę oceny technicznej o dane oferowanego przedmiotu zamówienia, które jednoznacznie potwierdzą minimalne wymagania Zamawiającego opisane powyżej.

-Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS -wewnętrzny głośnik w obudowie komputera

-Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS -wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Część I ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 21 grudnia 2012 r., fabrycznie nowych 3 szt. stacji roboczych z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy załącznika nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna Sprzętu STACJA ROBOCZA TYP 1 Liczba sztuk: 110 STACJA ROBOCZA TYP 1 Nazwa producenta i model (*). Opis

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV - FORMULARZ CENOWY. II. Składając w imieniu... ...

Rozdział IV - FORMULARZ CENOWY. II. Składając w imieniu... ... Załącznik do siwz nr sprawy: ZP.240-18/1... (pieczęć Wykonawcy) Rozdział IV - FORMULARZ CENOWY I. Zamawiający poniżej wskazuje dokumenty /oświadczenia jakie wymaga od Wykonawcy na potwierdzenie, że dostarczony

Bardziej szczegółowo

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 ZP-16-2013 Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 W celu ustalenia terminu dostarczenia sprzętu należy skontaktować się z:

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 5 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsc wskazanych przez zamawiającego. 3. Zamawiający dokona

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KONFIGURACJI 1. Komputer stacjonarny /16 szt./:

FORMULARZ KONFIGURACJI 1. Komputer stacjonarny /16 szt./: FORMULARZ KONFIGURACJI 1. Komputer stacjonarny /16 szt./: 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1 Pełnomocnik Rektora ds. planowania strategicznego i zamówień publicznych Laptop 1 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

wolny Min. 500GB SATA II 7,2 tyś obr/min. Grafika zintegrowana

wolny Min. 500GB SATA II 7,2 tyś obr/min. Grafika zintegrowana Załącznik nr 1 do SIWZ Sprawa nr "[kliknij tutaj i wpisz]" Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS TECHNICZNY ZESTAWU Liczba zestawów 35 szt. ( na zestawy składają się urządzenia opisane w tabelach 1-4) Tabela

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pytania 116

Załącznik do pytania 116 Załącznik do pytania 116 Załącznik do pytania 123 Komputer biurkowy SFF Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy 2

Załącznik nr 5 Wzór umowy 2 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: I. Nazwę oraz adres Zamawiającego; II. Tryb udzielenia zamówienia; III. Opis przedmiotu zamówienia; IV. Informacje dodatkowe V. Termin wykonania zamówienia;

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu: Dostawa komputerów, monitorów i drukarek

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu: Dostawa komputerów, monitorów i drukarek Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu: Dostawa komputerów, monitorów i drukarek Spis treści 1 Zakres rzeczowy zamówienia... 2 2 Komputer 01... 2 3 Komputer 02... 8 4 Komputer 03... 12 5 Monitor 01...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/35/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo