TEMAT : PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO EKSTRANET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMAT : PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO EKSTRANET."

Transkrypt

1 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Analiza, projektowanie i programowanie obiektowe II Dr inż. Krzysztof Kaczmarek TEMAT : PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO EKSTRANET. D. R., nr indeksu xxx Inżynieria Oprogramowania Stopień II, Rok II, Semestr III

2 1. Wstęp W Polsce mamy wiele dyscyplin sportowych które cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednak największą popularnością cieszy się od lat piłka nożna. Piłkarska reprezentacja polski od lat nie odnosi znaczących sukcesów jednak mamy kilku zawodników klasy światowej, którzy grają w znanych klubach. Mamy wiele klubów piłkarskich, szczególnie dużo jest ich na najniższych szczeblach rozgrywkowych. Zarządzanie całą infrastrukturą bez dobrze zorganizowanego systemu informatycznego wymagałoby ogromnych nakładów ludzkich i finansowych. Dodatkowo wszelkie operacje jak np. przekazywanie raportów dotyczących odbytych meczy, wymagałoby określonych procedur dających gwarant spójności i prawdziwości przekazywanych informacji a z tym wiążą się dodatkowe nakłady czasu. Spójny system informatyczny zapewnia bardzo sprawne zarządzanie całą infrastrukturą piłkarską, dba o bezpieczeństwo danych i gwarantuje szybkość przekazu informacji. 2. Treść zadania projektowego Poniższa praca zawiera szczegółowy projekt systemu informatycznego służącego do obsługi infrastruktury piłkarskiej w Polsce. Idąc za Wikipedią : Ekstranet - (ang. extranet) to rozwiązanie sieciowe polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetów jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między organizacjami (przedsiębiorstwami) lub między nimi i ich klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet. Przeważnie sieć taka występuje w firmach. W ten sposób klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy mogą między sobą lepiej współpracować. Nasz system daje nam właśnie takie możliwości. Za pomocą przedstawionego systemu informatycznego działacze PZPN bądź osoby uprawnione mogą sprawować nadzór nad przebiegiem rozgrywek piłkarskich w Polsce, ustalać terminy spotkań piłkarskich, obsadzać spotkania wybranymi sędziami, przeglądać szczegółowe raporty z poszczególnych meczy, weryfikować składy drużyn zgłoszonych do rozgrywek, kontrolować przebieg rozgrywek na poszczególnych szczeblach zaczynając od ekstraklasy a kończąc na najniższym szczeblu rozgrywkowym. Sędziowie piłkarscy mają możliwość akceptowania przydzielonych im spotkań do arbitrowania, a także dobierania sobie pozostałych sędziów spotkania. Ponadto mają powinność szczegółowego raportowania przebiegu poszczególnych spotkań. Działacze sportowi

3 w poszczególnych klubach mają możliwość zgłaszania zawodników do rozgrywek, rejestrowania nowych zawodników. Zawodnicy grający w klubach mogą modyfikować swoje dane. To pokrótce ważniejsze funkcje projektowanego systemu. Każdy użytkownik posiada swój login i hasło, za pomocą których może dostać się do funkcji systemu. Funkcje do których ma dostęp zależą od nadanych mu uprawnień. Przykładowo szeregowy zawodnik grający w klubie ma o wiele mniejsze możliwości manipulowania niż wysoko postawiony działacz PZPN odpowiadający np. za ustalenie terminarza spotkań. 3. Cel budowy systemu Celem budowy systemu jest zaprojektowanie systemu zarządzającego infrastrukturą piłkarską na niższych szczeblach rozgrywkowych w Polsce. Jako że nie mam pełnego i swobodnego dostępu do systemu Ekstranet PZPN zaprojektowałem system który jest podobny do tegoż systemu ale nie pokrywa się z nim we wszystkich aspektach. System składa się z interfejsu sieciowego pełniącego funkcje użytkowe, informacyjne i reklamowe a także z bazy danych przechowującej wszelkie informacje. 4. Zakres systemu System ułatwia organizację całej infrastruktury piłkarskiej w Polsce. Upraszcza procedury planowania terminarza rozgrywek, nadzoru nad przebiegiem rozgrywek, zgłaszania zawodników i drużyn do poszczególnych klas rozgrywkowych i grup wiekowych, raportowania przebiegów spotkań, uzyskiwania interesujących nas informacji z bazy danych, ustalania sędziów, składów, miejsc i terminów poszczególnych spotkań. 5. Korzyści z wdrożenia zaprojektowanego systemu Jak już wcześniej napisałem system ułatwia zarządzanie całą infrastrukturą piłkarską w Polsce na najniższych szczeblach rozgrywkowych. Znacznie przyspieszy on wszelkie procedury związane z zarządzaniem tą infrastrukturą. Każdy użytkownik

4 posiadający urządzenie umożliwiające przeglądanie zasobów sieci Internet i połączenie z siecią Internet może z dowolnego miejsca korzystać z funkcji interfejsu, przeglądając zasoby bazy danych bądź w dowolny sposób je modyfikując, oczywiście w takim stopniu na jakie pozwalają mu uprawnienia nadane mu przez system bądź jednego z administratorów. 6. Perspektywa przypadków użycia 6.1 Diagram przypadków użycia Diagram przypadków użycia (pot. z ang. use case) graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów oraz związków między nimi, występujących w danej dziedzinie przedmiotowej. Diagram przypadków użycia w języku UML służy do modelowania funkcjonalności systemu. Tworzony jest zazwyczaj w początkowych fazach modelowania. Diagram ten stanowi tylko przegląd możliwych działań w systemie, szczegóły ich przebiegu są modelowane za pomocą innych technik (np. diagramów stanu lub aktywności). Diagram przypadków użycia przedstawia usługi, które system świadczy aktorom, lecz bez wskazywania konkretnych rozwiązań technicznych. Na poniższym diagramie przedstawieni zostali wszyscy możliwi użytkownicy aktorzy, zaczynając na zwykłym użytkowniku przeglądającym zasoby Internetu aż po wysoko postawionego działacza PZPN posiadającego największe uprawnienia.

5

6 6.2 Opis poszczególnych aktorów USER to zwykły użytkownik sieci Internet przeglądający jej zasoby. Nie ma dostępu do żadnych funkcji systemu informatycznego Ekstranet. Może mieć dostęp do danych pochodzących z tegoż systemu pod warunkiem że publicznie zostaną one opublikowane przez zweryfikowanego użytkownika systemu. Ma możliwość zarejestrowania się w systemie, co będzie skutkowało otrzymaniem loginu i hasła. ZAWODNIK jest to użytkownik posiadający login i hasło, a więc dysponujący możliwością zalogowania się do systemu. Może przeglądać zasoby bazy danych jednak z pewnymi ograniczeniami. Ma wgląd w swoje dane i może je modyfikować. Nie ma uprawnień do modyfikowania innych danych np. składu swej drużyny na następny mecz. DZIAŁACZ KLUBU jest to użytkownik posiadający login, hasło i mogący zalogować się do systemu. Posiada większe uprawnienia od ZAWODNIKA jednocześnie dziedzicząc jego uprawnienia. Fizycznie aktorem ten jest człowiek posiadający funkcje związaną z zarządzaniem infrastrukturą klubową. Może to być np. prezes bądź trener. Ma możliwość zgłoszenia zawodnika do rozgrywek i modyfikowania jego danych. Jeśli tego nie zrobi zawodnikowi nie będzie przysługiwało prawo uczestnictwa na określonych rozgrywkach i jeśli zagra, klubowi grozi walkower bądź też dyskwalifikacja. DZIAŁACZ KLUBU posiada też funkcje zgłaszania klubu do rozgrywek i ustalania składu podstawowego klubu a także takiego który wystąpi w najbliższym spotkaniu. Może dodać dane stadionu swego klubu do bazy danych a także ustalać bądź akceptować ustalone godziny spotkań. Ma dostęp do platformy pozwalającej na wymianę wiadomości z innymi działaczami klubów. Na skrzynkę odbiorczą może dostawać także wiadomości generowane przez system bądź też redagowane przez osoby z większymi uprawnieniami a mające dotrzeć do większej liczby odbiorców w charakterze np. wiadomości informacyjnej z przypomnieniem że w wyznaczonym dniu mija termin zgłaszania do rozgrywek zawodników. Posiada uprawnienia do przeglądania raportów meczowych tj. statystyk i informacji dotyczących określonego spotkania, jednakże nie posiada uprawnień do redagowania ich. DZIAŁACZ KLUBU może także wydrukować interesujące go informacje z bazy danych a także raporty meczowe. Może także modyfikować wszystkie wprowadzone przez siebie dane. SĘDZIA - jest to użytkownik posiadający login, hasło i mogący zalogować się do systemu. Nie dziedziczy wszystkich uprawnień po DZIAŁACZU KLUBU aczkolwiek niektóre posiadają takie same. Fizycznie aktorem tym jest sędzia piłkarski. Posiada uprawnienia do odczytu i redagowania wiadomości podobnie jak DZIAŁACZ KLUBU. Może również przeglądać raporty, prowadzić wydruk danych i modyfikować wprowadzane przez siebie dane. Dodatkowo ma obowiązek a co za tym idzie możliwość ze skorzystania z funkcji redagowania raportów meczowych. Dostaje też informacje z wyznaczonym terminem spotkania, w którym ma pełnić funkcję sędziego. Może zaakceptować dane spotkanie do sędziowania bądź też je odrzucić. Jeśli zaakceptuje określone spotkanie ma możliwość dobrania sobie sędziów pomocniczych. Może wystąpić też sytuacja odwrotna że dany sędzia piłkarski może

7 otrzymać informację od innego sędziego który wyznaczył go jako sędziego pomocniczego. PROUSER - to użytkownik posiadający login, hasło i mogący zalogować się do systemu. Posiada wszystkie uprawnienia opisanych wcześniej aktorów. Fizycznie jest to osoba ściśle związana z centralą PZPN bądź pracownik PZPN posiadający rozszerzone uprawnienia ze względu na pełnione funkcje. Może on układać terminarz rozgrywek a co za tym idzie zajmować się planowaniem rozgrywek. Ze względu na swe bardzo wysokie uprawnienia posiada wgląd do wszystkich zasobów bazy danych a dodatkowo ma możliwość modyfikowania ich. Posiada możliwość do rozsyłania korespondencji grupowej w tym reklam firm sponsorujących w różnym stopniu ruch piłkarski w Polsce. ADMIN jest to osoba zajmująca się utrzymaniem zdrowego stanu całego systemu a także jego konserwacją. Musi także regularnie przeprowadzać proces tworzenia backup u bazy danych a także ustawień konfiguracyjnych serwera by w przypadku poważnej awarii sprzętowej bądź błędu krytycznego systemu informatycznego Ekstarnet jak najsprawniej i najszybciej przywrócić funkcjonalność całego systemu a także uniknąć uszkodzenia danych. 6.3 Opisy poszczególnych przypadków użycia PRZEGLĄDANIE UDOSTĘPNIONYCH ZASOBÓW użytkownik niezalogowany do systemu może przeglądać zasoby bazy danych udostępnione przez zalogowanych użytkowników. Są to np. statystyki z raportów meczowych, bardziej szczegółowe informacje dotyczące zawodnika danego klubu. LOGOWANIE użytkownik po dokonaniu rejestracji otrzymuje login i hasło, dzięki którym może zalogować się do systemu i uzyskać dostęp do jego funkcjonalności. ZMIANA DANYCH użytkownik zalogowany może wprowadzać dane a także może modyfikować wprowadzone przez siebie dane. Ma możliwość modyfikacji danych wprowadzonych przez innych użytkowników aczkolwiek wszystko zależy od posiadanych przez niego uprawnień. USTALANIE SKŁADU użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia ma możliwość ustalenia składu wyjściowego drużyny nad którą sprawuje pieczę. Ma obowiązek wystawienia tylu zawodników podstawowych i rezerwowych na ilu pozwalają przepisy to regulujące. Posiada także możliwość przyporządkowania zawodnika do określonej pozycji np. zawodnika X na pozycję prawego obrońcy. MODYFIKOWANIE SKŁADU - użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia ma możliwość zmiany składu wyjściowego drużyny który został już wcześniej ustalony. Jednak modyfikacja składu drużyny bądź jej ustawienia może nastąpić do określonego czasu do rozpoczęcia spotkania o którym to czasie jest mowa w odpowiednich przepisach.

8 ZGŁASZANIE ZAWODNIKA - użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia ma możliwość zgłoszenia zawodnika do odpowiedniej drużyny, szczebla rozgrywkowego, grupy wiekowej itd. Pod tym pojęciem kryje się również zagadnienie zgłaszania zawodnika do systemu czyli procesu rejestracji nowego zawodnika który ma zagrać w drużynie. Zgłoszenie polega na wypełnieniu odpowiedniego typu formularza i przesłanie go poprzez system w celu weryfikacji. Po zweryfikowaniu wysyłane jest potwierdzenie weryfikacji. ZGŁASZANIE KLUBU DO ROZGRYWEK - użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia ma możliwość zgłoszenia klubu do rozgrywek. Może być to odpowiednia klasa rozgrywkowa bądź też puchar. Jeśli klub uczestniczył już w rozgrywkach wymagane jest potwierdzenie jego uczestnictwa w określonym typie rozgrywek. DODANIE STATDIONU - użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia ma możliwość dodania do bazy danych informacji o stadionie klubu na którym mogą być rozgrywane spotkania. Jednak by został dodany musi zostać zweryfikowany pod kątem spełniania odpowiednich standardów. W zależności od standardu stadionu otrzymuje on odpowiednią klasę. USTALANIE GODZINY SPOTKANIA - użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia ma możliwość ustalenia godziny nadchodzących spotkań bądź też akceptacji już ustalonej godziny przez drugą stronę. ODBIERANIE, ODCZYT I REDAGOWANIE WIADOMOŚCI system Ekstranet oferuje zalogowanym użytkownikom kontaktowanie się ze sobą wewnątrz systemu za pomocą specjalnie dla tego celu stworzonemu modułowi. Użytkownik może wysyłać informacje tekstowe do innych użytkowników, odbierać wiadomości i przechowywać je w skrzynce odbiorczej. AKCEPTOWANIE MECZU - użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia ma możliwość zaakceptowania przydzielonego mu do sędziowania spotkania. Otrzymuje on wiadomość informacyjną że został wybrany do sędziowania spotkania między określonymi drużynami, na określonym stadionie, w określonym terminie. Może zaakceptować bądź odrzucić propozycję. DODANIE SĘDZIÓW - użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia ma możliwość, po uprzednim zaakceptowaniu propozycji bycia głównym sędzią spotkania na dobranie sobie pozostałej obsady sędziowskiej. Wybrani sędziowie mogą zaakceptować bądź odrzucić tą propozycję. TWORZENIE RAPORTU MECZU - użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia, w tym przypadku sędzia, ma możliwość stworzenia raportu meczu. Pod tym pojęciem kryje się elektroniczny dokument przybliżający ważniejsze wydarzenia meczowe. Tj. strzelone bramki, strzelców bramek, faule, zmiany zawodników, przerwy w przebiegu spotkania i wiele innych. Raport ten potrzebny jest m.in. do tworzenia statystyk meczowych, do automatycznego wypełnienia określonych rekordów w bazie danych np. przypisanie liczby bramek zawodnikowi, a także jako dokumentacja przebiegu spotkania w przypadku protestu co do nieprawidłowego przebiegu spotkania przez jedną z drużyn. OGLĄDANIE RAPORTU MECZU - użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia może przeglądać raport meczowy. Ma możliwość

9 przeglądania bieżących raportów meczowych a także wcześniejszych np. ze spotkania które odbyło się rok wcześniej. WYDRUK DANYCH - użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia ma możliwość wydruku wybranych danych z bazy danych bądź też raportów meczowych. W zależności od swych uprawnień ma dostęp do większych bądź mniejszych zasobów bazy danych. UKŁADANIE TERMINARZA ROZGRYWEK - użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia ma możliwość zajmowania się planowaniem przebiegu rozgrywek i układaniem terminarza spotkań. AKCEPTACJA, MODYFIKACJA DANYCH, ROZSYŁANIE KOMUNIKATÓW GRUPOWYCH - użytkownik zalogowany posiadający odpowiednie ku temu uprawnienia ma możliwość akceptowania danych, formularzy itd przesyłanych przez innych użytkowników a także modyfikacji danych umieszczonych w bazie danych już umieszczonych w bazie danych przez użytkowników. Ma dostęp do funkcji wysyłania wiadomości masowych do określonej grupy odbiorców. Przykładowo mogą wysłać komunikat do działaczy klubowych o mijającym terminie zgłaszania zawodników którzy mają być uprawnieni do udziału w spotkaniach piłkarskich swego klubu. BACKUP osoba zajmująca się konserwacją całego systemu posiada funkcję robienia backup u bazy danych i ustawień konfiguracyjnych. Częste wykonywanie backup u uchroni cały system przed nieodwracalnym uszkodzeniem danych a także w sprawnym przywróceniu właściwej konfiguracji programowej. 7 Perspektywa logiczna 7.1 Diagram klas wraz z odwołaniami do poszczególnych tabel bazy danych Diagram klas pokazuje określony fragment struktury systemu. Diagramów klas używa się do modelowania statycznych aspektów perspektywy projektowej. Wiąże się z tym silnie modelowanie słownictwa systemu, kooperacji lub schematów. Diagramy klas pozwalają na sformalizowanie specyfikacji danych i metod. Mogą także pełnić rolę graficznego środka pokazującego szczegóły implementacji klas. W naszym przypadku wszyscy zdefiniowani aktorzy są klasami. Najniższe uprawnienia posiada klasa USER natomiast największe klasa PROUSER.

10

11 7.2 Lista klas wraz z ich opisem i opisem atrybutów Klasa USER Klasa reprezentująca w systemie zwykłego użytkownika nie posiadającego loginu i hasła nazwa unikalny identyfikator użytkownika w systemie, w tym przypadku jest to numer ip przegladaj() funkcja odpowiada za możliwość przeglądania przez użytkownika niezalogowanego zasobów udostępnionych przez użytkownika zalogowanego loguj() uwierzytelnia użytkownika w systemie, po zalogowaniu użytkownikowi zostaje przyznany dostęp do funkcji programu ograniczony jedynie jego uprawnieniami rejestruj() po wypełnieniu formularza rejestracji użytkownik otrzymuje login i hasło Klasa ZAWODNIK Klasa reprezentująca w systemie użytkownika posiadającego login i hasło będącego zawodnikiem określonego klubu nazwa - unikalny identyfikator użytkownika w systemie uzupełnij_dane() funkcja pozwalająca na uzupełnienie danych zawodnika np. danych kontaktowych modyfikuj_dane() funkcja pozwalająca na zmodyfikowanie wcześniej już wprowadzonych danych Klasa DZIAŁACZ_KLUBU Klasa reprezentująca w systemie użytkownika posiadającego login i hasło będącego działaczem określonego klubu. nazwa - unikalny identyfikator użytkownika w systemie ustal_sklad() funkcja pozwala na ustalenie składu drużyny na bieżące spotkanie. Daje możliwość przyporządkowania zawodnika do określonej pozycji, ustawienia taktycznego, przypisania zawodnikowi funkcji kapitana itd modyfikuj_sklad() funkcja pozwala na modyfikację wcześniej wprowadzonego już schematu drużyny zglos_sklad() pozwala na zgłoszenie określonego składu do wybranego typu rozgrywek zglos_klub_do_rozgrywek() pozwala na zgłoszenie klubu do odpowiedniej klasy rozgrywkowej, bądź potwierdzenie uczestnictwa w określonym typie rozgrywek. Przykładowo jeśli klub uzyskał awans z klasy B do klasy A, działacz klubu winien potwierdzić uczestnictwo drużyny w tej klasie rozgrywkowej

12 zglos_zawodnika() pozwala na zarejestrowanie nowego zawodnika klubu, bądź zgłoszenie już należącego do drużyny zawodnika do odpowiedniej klasy rozgrywkowej bądź innej drużyny tegoż klubu np. zawodnika grającego w drużynie juniorskiej do drużyny seniorskiej dodaj_stadion() pozwala na dodanie własnego stadionu do bazy danych jeśli klub posiada takowy i spełnia on wymagane standardy ustal_godzine_spotkania() pozwala na ustalenie godziny rozpoczęcia bieżącego spotkania redaguj_wiadomosc() pozwala na operacje na wiadomościach tj. odczyt, redagowanie i wysyłanie wiadomości ogladaj_raport() pozwala na przeglądanie raportów meczowych drukuj() pozwala na drukowanie wybranych danych umieszczonych w bazie danych Klasa SEDZIA Klasa reprezentująca w systemie użytkownika posiadającego login i hasło będącego sędzią piłkarskim nazwa - unikalny identyfikator użytkownika w systemie akceptuj_mecz() pozwala na akceptowanie propozycji sędziowania określonego meczu dodaj_sedziow_spotkania() pozwala na dobranie przez sędziego pozostałej obsady sędziowskiej spotkania poprzez rozesłanie propozycji do wybranych sędziów tworz_raport() pozwala na stworzenie raportu meczowego zwierającego m.in. nazwiska strzelców bramek i czas w którym padły, faule popełnione przez zawodników, opis nieprzewidzianych przerw w przebiegu spotkania i wiele innych ogladaj_raport() - pozwala na przeglądanie raportów meczowych redaguj_wiadomosc() - pozwala na operacje na wiadomościach tj. odczyt, redagowanie i wysyłanie wiadomości drukuj_raport() - pozwala na drukowanie wybranych danych umieszczonych w bazie danych Klasa PROUSER Klasa reprezentująca w systemie użytkownika posiadającego login i hasło który z określonych względów posiada rozszerzone uprawnienia nazwa - unikalny identyfikator użytkownika w systemie funkcja unikalny identyfikator określający funkcję użytkownika w systemie, w zależności od wagi identyfikatora użytkownikowi mogą przysługiwać większe bądź mniejsze prawa, aczkolwiek zawsze są one większe od uprawnień zwykłych użytkowników organizuj_rozgrywki() funkcja a jednocześnie moduł pozwalająca na przeprowadzenie planowania i organizacji rozgrywek tj. stworzenie terminarza

13 spotkań, przydzielenie sędziów do spotkań itd tworz_korespondencje() pozwala na wysłanie korespondencji grupowej do wybranej grupy odbiorców bądź materiałów reklamowych weryfikuj_dane() funkcja pozwala na weryfikację i akceptację danych przesyłanych przez użytkowników systemu modyfikuj_wszystkie_dane() funkcja daje możliwość ręcznej modyfikacji danych znajdujących się w bazie danych a należących do innych użytkowników Klasa ADMIN Klasa reprezentująca w systemie użytkownika posiadającego login i hasło będącego administratorem nazwa - unikalny identyfikator użytkownika w systemie rob_backup() funkcja pozwalająca na zrobienie backup u danych z bazy danych bądź ustawień konfiguracyjnych 7.3 Opis tabel bazy danych Tabela ZAWODNIK Zawiera informację o każdym zawodniku. Każdy zawodnik posiada swój unikalny identyfikator. Przechowuje również informacje o liczbie zdobytych bramek przez zawodnika. Tabela DANE Zawiera dane każdego zawodnika włączając w to dane zamieszkania, historię klubową, aktualny klub i czas od którego jest w nim, a także pozycję podstawową. Tabela KLUB Zawiera informację o każdym klubie uczestniczącym w rozgrywkach. Każdy klub posiada swój unikalny identyfikator. Jeden klub może posiadać więcej niż jedną drużynę. W tabeli zapisane są informacje o zawodnikach, prezesie, danych kontaktowych, szczeblu rozgrywkowym na którym występuje a także o barwach.

14 Tabela KLASA_ROZGRYWKOWA Zawiera informacje o dostępnych klasach rozgrywkowych w danym regionie Tabela GRUPA_WIEKOWA Jest to tabela mająca za zadanie identyfikować daną drużynę w ramach klubu. Zawiera informacje o grupie wiekowej określonej drużyny, jej zawodnikach, nazwie, trenerze, a także o aktualnie posiadanych punktach za rozegrane spotkania i bilansie bramek. Tabela MECZ Zawiera informacje o meczu. Przechowywane są tu dane dotyczące boiska na którym mecz jest rozgrywany, terminie, drużynach uczestniczących w rywalizacji, informacji czy mecz odbył się, gdyż może się zdarzyć że mecz został przerwany i dokończony w innym terminie, dodatkowo więc wymagana jest informacja na której minucie spotkania zostało ono zakończone, do tabeli jest wpisywany oczywiście wynik spotkania oraz doliczony czas spotkania jeśli istniał. Tabela STAN_MECZU Stanowi ona bardziej szczegółową wersję tabeli MECZ. Zawiera referencję do tabeli MECZ oraz szczegółowe informacje dotyczące zawodników występujących np. zdobyte bramki, faule, zmianę na innego zawodnika. Wpisany jest również do niej bilans bramkowy. Tabela TRENER Zawiera informację o trenerze. Każdy trener posiada unikalny identyfikator, jest utożsamiany z danym klubem. Ponadto tabela zawiera jego dane. Tabela SEDZIA Zawiera informację o sędzi. Każdy sędzia posiada unikalny identyfikator. Ponadto tabela zawiera jego dane a także informacje o meczu w którym będzie sędziował. Rekord ten pozwala prześledzić historię prowadzenia spotkań przez danego sędziego

15 Zaproponowana struktura bazy danych powinna być wystarczająca. Została zaprojektowana w taki sposób by zawierała jak największą liczbę informacji jednocześnie nie posiadając bardzo skomplikowanej struktury. Mogłoby to powodować niepotrzebne problemy w przypadku przebudowy jej struktury. 8 Propozycja rozwiązań technologicznych Serwer może być wyposażony w technologię programową LAMP. Czyli system operacyjny Linux, serwer www Apache, baza danych MySQL, rozszerzenia języka stron internetowych PHP. Jest to najprostsza konfiguracja serwera która zapewni stabilność systemu. Oczywiście można użyć innej bazy danych, innego serwera www itd. Różna może być także fizyczna konfiguracja sprzętowa serwera. W naszym przypadku fizycznie można użyć większej liczby serwerów by w sposób zadowalający obsłużyć wiele zapytań.

Analiza projektowanie i programowanie obiektowe II. Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie rozgrywkami polskiej piłki nożnej.

Analiza projektowanie i programowanie obiektowe II. Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie rozgrywkami polskiej piłki nożnej. Analiza projektowanie i programowanie obiektowe II. Projekt systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie rozgrywkami polskiej piłki nożnej. A. M. III semestr studiów niestacjonarnych na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU ZARZĄDZANIA KLUBAMI PIŁKARSKIMI. D. K. Informatyka II stopnia sem. 3 Analiza Projektowanie i Programowanie Obiektowe

PROJEKT SYSTEMU ZARZĄDZANIA KLUBAMI PIŁKARSKIMI. D. K. Informatyka II stopnia sem. 3 Analiza Projektowanie i Programowanie Obiektowe PROJEKT SYSTEMU ZARZĄDZANIA KLUBAMI PIŁKARSKIMI D. K. Informatyka II stopnia sem. 3 Analiza Projektowanie i Programowanie Obiektowe WYMAGANIA SYSTEMOWE Wymaganie jakie musi spełniać system zostały przedstawione

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów)

Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów) Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów) Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Klub 2.1 Dane klubu 2.2 Stadiony 2.3 Kategoryzacja stadionów 3. Faktury 4. Rozgrywki 4.1 Lista rozgrywek

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA TUŻ PRZED I W TRAKCIE SEZONU.

DZIAŁANIA TUŻ PRZED I W TRAKCIE SEZONU. DZIAŁANIA TUŻ PRZED I W TRAKCIE SEZONU Po prawidłowym wysłaniu e-zgłoszenia oraz podzgłoszeń (hale, zawodnicy, trenerzy) i zatwierdzeniu ich przez Wydział Rozgrywek możemy przystąpić do pierwszych meczów.

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł sędziowski WEB) Strona 1 z 24 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka nadawcza

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Extranet (w wersji dla Klubów Piłki Nożnej)

Podręcznik użytkownika Extranet (w wersji dla Klubów Piłki Nożnej) Podręcznik użytkownika Extranet (w wersji dla Klubów Piłki Nożnej) Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Administracja 2.1 Zmiana hasła 2.2 Wylogowanie 3. Rozgrywki 3.1 Lista rozgrywek 3.2 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: t.j.u nr V/98 z 26.05.2014 r. zm.u nr VI/113 z 24.06.2014 r. zm.u.nr VIII/129 z 14.07.2015 r. Uchwała nr V/98 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad dotyczących

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska. Projekt aplikacji PZPN

Politechnika Częstochowska. Projekt aplikacji PZPN Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek Informatyka Projekt aplikacji PZPN Wykonanie: Łukasz Jankowski Częstochowa 2012 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Opis sposobu

Bardziej szczegółowo

System rejestracji zawodników

System rejestracji zawodników POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY System rejestracji zawodników Michał Małaczek Indeks Cel Zawartość serwisu Opis paneli Licencje Cel Celem systemu jest utworzenie pełnej bazy zawodników oraz umożliwienie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi

Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi Data utworzenia : 07.03.2013 Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi utworzył : Maciej Sobol korekta : Henryk Świerczek aktualizacja 14.03.2013 strona 1/13 Spis treści TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA...2

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł dla Obserwatorów WEB) Strona 1 z 22 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

TEMAT1 DZIENNIK OCEN STUDENTÓW

TEMAT1 DZIENNIK OCEN STUDENTÓW TEMAT1 DZIENNIK OCEN STUDENTÓW Projekt ma służyć studentom oraz wykładowcom prowadzącym zajęcia. Powinien być on zrealizowany w postaci aplikacji lokalnej oraz aplikacji WWW. Obydwie aplikacji muszą realizować

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 Cele wyłonienie Mistrza Województwa Mazowieckiego Juniorów w Szachach oraz drużyn awansujących do II Ligi Juniorów 2015; popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta to niezależnie działający panel dostępowy, umożliwiający klientom naszej sieci podgląd danych zawartych w bazach programu Pyxis

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/87 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/269 z dnia 4 października 2013 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STĘŻYCA na sezon 2010/2011 r.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STĘŻYCA na sezon 2010/2011 r. REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY STĘŻYCA na sezon 2010/2011 r. I CEL ROZGRYWEK Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej halowej w Gminie Stężyca, stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP

InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP InPro RCP Web InPro RCP Web jest systemem napisanym w technologi webowej. Umożliwia zdalne połączenie przez przeglądarkę internetową z bazą InPro

Bardziej szczegółowo

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient... Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...4 Logowanie...4 Panel startowy...4 Modele PrePaid i PostPaid...5

Bardziej szczegółowo

III Turniej Piłki Nożnej

III Turniej Piłki Nożnej III Turniej Piłki Nożnej O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA 2014 (ROCZNIK 2006 i młodsi) Patronat Honorowy PREZES BEŁCHATÓW S.A. WAWRZKOWIZNA 13.09.2014 R. Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S.

Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S. Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S.A jako Partner Technologiczny Ekstraklasa S.A. Zagadnienia Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl

Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Poznań, 24.01.2011 Polityka prywatności i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w zbiorze czas-na-przeglad.pl Realizując postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Poniżej screen, na którym widać umiejscowienie podstawowych funkcjonalności:

Poniżej screen, na którym widać umiejscowienie podstawowych funkcjonalności: W poniższym opisie postaramy się zaprezentować najważniejsze funkcjonalności dla konta kapitana oraz zawodnika drużyny biorącej udział w rozgrywkach ligowych Getin Noble Bank. Kluczowe rozróżnienie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZACE OBOWIĄZKÓW SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW SĘDZIÓW ORAZ DELEGATÓW MECZOWYCH W ROZGRYWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WYTYCZNE DOTYCZACE OBOWIĄZKÓW SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW SĘDZIÓW ORAZ DELEGATÓW MECZOWYCH W ROZGRYWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WYTYCZNE DOTYCZACE OBOWIĄZKÓW SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW SĘDZIÓW ORAZ DELEGATÓW MECZOWYCH W ROZGRYWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Rozdział I. Zasady ogólne 1. Obowiązkiem sędziów, obserwatorów

Bardziej szczegółowo

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej REGULAMIN ROZGRYWEK II EDYCJA SEZON 2012/2013 Witoszyce, 30.08.2012 r ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespoły sportowe obowiązane są znać i przestrzegać przepisy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Szanowni Nauczyciele

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Szanowni Nauczyciele Szanowni Państwo Dyrektorzy i Szanowni Nauczyciele Szkolny Związek Sportowy (SZS), jako wieloletni organizator współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, oddaje do Państwa dyspozycji tak zwany System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

O PUCHAR LATA WAWRZKOWIZNA (ROCZNIK 2006 i młodsi) Patronat Honorowy: Prezes GKS Bełchatów S.A. Marcin SZYMCZYK

O PUCHAR LATA WAWRZKOWIZNA (ROCZNIK 2006 i młodsi) Patronat Honorowy: Prezes GKS Bełchatów S.A. Marcin SZYMCZYK II Turniej Piłki Nożnej O PUCHAR LATA WAWRZKOWIZNA 2014 (ROCZNIK 2006 i młodsi) Patronat Honorowy Prezes Bełchatów S.A. Marcin SZYMCZYK WAWRZKOWIZNA 28 CZERWIEC 2014 R. Turniej o Puchar Lata Wawrzkowizna

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Temat : Centrum Raportowania Sprzedaży w sieciach telefonii komórkowej Wykonali: Pasula Marcin

Bardziej szczegółowo

System automatycznego rozsyłania wiadomości

System automatycznego rozsyłania wiadomości System automatycznego rozsyłania wiadomości Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Informacja to proces, bez którego trudno sobie wyobrazić istnienie we współczesnym życiu gospodarczym. Uzyskanie bądź

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI. Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. na sezon 2016/2017

R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI. Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. na sezon 2016/2017 R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 Art. 1. Wstęp 1 Rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu okręgu, zwane dalej Rozgrywkami

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 119 Uchwała nr VIII/119 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

O PUCHAR PREZESA GKS BEŁCHATÓW S.A. (ROCZNIK 2006 i młodsi) Patronat Honorowy: Prezes GKS Bełchatów S.A. Marcin SZYMCZYK

O PUCHAR PREZESA GKS BEŁCHATÓW S.A. (ROCZNIK 2006 i młodsi) Patronat Honorowy: Prezes GKS Bełchatów S.A. Marcin SZYMCZYK I Turniej Piłki Nożnej O PUCHAR PREZESA BEŁCHATÓW S.A. (ROCZNIK 2006 i młodsi) Patronat Honorowy Prezes Bełchatów S.A. Marcin SZYMCZYK BEŁCHATÓW 26 KWIECIEŃ 2014 R. Turniej o Puchar Prezesa BEŁCHATÓW S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na sprzedaż węgla

Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na sprzedaż węgla Instrukcja postępowania dla kontrahentów biorących udział w aukcjach na sprzedaż węgla Aby przystąpić do aukcji elektronicznej na sprzedaż węgla, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Szkolny Związek Sportowy

Szkolny Związek Sportowy Szkolny Związek Sportowy Szanowni Państwo Dyrektorzy i Szanowni Nauczyciele Szkolny Związek Sportowy (SZS), jako wieloletni organizator współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, oddaje do Państwa dyspozycji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Projekt zespołowy liga CMS

Projekt zespołowy liga CMS Projekt zespołowy liga CMS Grupa 3: Michał Jaworowski Arkadiusz Janowski Dominik Kwiatkowski Sebastian Masztarowski Opis projektu: System CMS będzie przeznaczony do tworzenia stron domowych dla lig sportowych,

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska WEiI Katedra Inżynierii Komputerowej (KIK) Tematy projektów aplikacji bazodanowych z przedmiotu SZRBD

Politechnika Koszalińska WEiI Katedra Inżynierii Komputerowej (KIK) Tematy projektów aplikacji bazodanowych z przedmiotu SZRBD Politechnika Koszalińska WEiI Katedra Inżynierii Komputerowej (KIK) Tematy projektów aplikacji bazodanowych z przedmiotu SZRBD Prof. W.Khadzhynov 2014 1 Spis treści TEMAT1:DZIENNIK OCEN STUDENTÓW 3 TEMAT2:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK I PODKARPACKIEJ LIGI MŁODZICZEK PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK I PODKARPACKIEJ LIGI MŁODZICZEK PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 w następującym brzmieniu:

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 w następującym brzmieniu: Uchwała nr VIII/202 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi

TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - instrukcja obsługi Wersja 1.01 Wrzesień 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl TRX

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

1 Spedytor Wstępny instruktaż

1 Spedytor Wstępny instruktaż 1 Spedytor Wstępny instruktaż Spedytor Wstępny Instruktaż Spedytor 2007 1 2 Spedytor Wstępny instruktaż Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 Przykładowy przebieg pracy...3 Historia i raporty...6 Notki...9

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami KS-ZSA Mechanizm centralnego zarządzania rolami 1. Opis funkcjonalności W KS-ZSA zostaje udostępniona funkcji centralnego zarządzania rolami. W samym programie jest możliwość tworzenia centralnej roli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWOCKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ 1 I 2 LIGA

REGULAMIN OTWOCKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ 1 I 2 LIGA REGULAMIN OTWOCKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ 1 I 2 LIGA I.WSTĘP 1. Organizatorem Otwockiej Ligi Piłkarskiej (zwanym dalej OLP) jest Wydział Kultury, Sportu, Turystyki Urzędu Miasta Otwocka. 2. W OLP grają amatorskie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo