BIBLIOGRAFIA OUTSOURCINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA OUTSOURCINGU"

Transkrypt

1 BIBLIOGRAFIA OUTSOURCINGU

2 Spis treści Raport Analiza piśmiennictwa dotyczącego outsourcingu na podstawie zawartości bazy Bibliografia outsourcingu stan na styczeń 2013 r. 1 I. Metodyka tworzenia bazy Bibliografia outsourcingu 1 1. Etapy gromadzenia i opracowania materiału do Bibliografii w 10. krokach 2 2. Źródła informacji o pozycjach zarejestrowanych w bazie 2 Internet 2 Bazy biblioteczne bibliograficzne i katalogowe 2 Bibliografie publikacji pracowników uczelni wyższych 3 Archiwa on-line gazet i czasopism 4 II. Analiza bazy Bibliografia outsourcingu 5 1. Rodzaje publikacji 5 Książki 5 Rozdziały w książkach 6 Artykuły, wywiady, raporty w czasopismach i gazetach 8 CD-ROM 11 Prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne Autorzy publikacji Tematyka publikacji Chronologia publikacji 15 III. Jak szukać w bazie? 16 IV. Podsumowanie najważniejsze ustalenia 17 V. Zakończenie 18 VI. Załączniki 19 Załącznik 1. Zawartość baz uczelni publicznych 19 Załącznik 2. Zawartość baz uczelni niepublicznych 20 Załącznik 3. Książki o tematyce outsourcingu, offshoringu i call/contact center 21 Załącznik 4. Tytuły czasopism polskich z największą liczbą publikacji zarejestrowanych w bazie 23 Załącznik 5. Tytuły czasopism uczelnianych z największą liczbą publikacji zarejestrowanych w bazie 24 Załącznik 6. Wykaz uczelni i instytutów naukowych, z których prace dyplomowe są zarejestrowane w bazie 25 Załącznik 7. Data obrony prac dyplomowych z wyszczególnieniem uczelni i instytutów naukowych 26 Załącznik 8. Wykaz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 29 Załącznik 9. Autorzy największej liczby publikacji zarejestrowanych w bazie 31 Załącznik 10. Tematyka dane zbiorcze 34 Załącznik 11. Publikacje/prace dyplomowe dotyczące polskich miast 35 Załącznik 12. Data publikacji/obrony pracy dyplomowej dotyczących polskich miast 35 Załącznik 13. Publikacje/prace dyplomowe dotyczące państw 36 Załącznik 14. Dorobek uczelni wyższych 36

3 Raport Analiza piśmiennictwa dotyczącego outsourcingu na podstawie zawartości bazy Bibliografia outsourcingu stan na styczeń 2013 r. Bibliografia outsourcingu jest bieżącą, ogólnodostępną bazą własną, stanowiącą moduł na portalu Koncepcja wzbogacenia portalu poświęconego outsourcingowi i prowadzenia bibliograficznej bazy zagadnień dotyczących outsourcingu, offshoringu i zagadnień pokrewnych zrodziła się we wrześniu 2010 r. Początkowo, w styczniu 2011 r. po zawieszeniu jej na portalu zawierała niewiele ponad 400 opisów najważniejszych publikowanych materiałów, ale jej odbiór przez użytkowników był na tyle duży (ponad 800 wejść w ciągu trzech miesięcy), że podjęto decyzję o rozszerzeniu tematyki (parki technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, inkubatory przedsiębiorczości) i rodzajów dokumentów rejestrowanych w bazie o prace niepublikowane, którymi są prace dyplomowe oraz rozprawy doktorskie i habilitacyjne z tej tematyki. Pod koniec lutego 2013 r. strona Bibliografii odnotowała ponad 32 tys. odwiedzin. Według stanu na styczeń 2013 r. baza liczyła 7245 pozycji/opisów bibliograficznych/rekordów, i ich analiza stanowi podstawę niniejszego opracowania. W tym celu zamknięto bazę, dokonano jej melioracji, w trakcie której poprawiono i ujednolicono wszystkie elementy opisu pozycji. Dokonano obliczeń wszystkich parametrów mających na celu ustalenie danych dotyczących publikacji, w tym ich rodzajów, tematyki, chronologii, autorów. Analizą objęto także tytuły czasopism z wyszczególnieniem piśmiennictwa akademickiego/uczelnianego oraz instytucje wydawnicze i inne instytucje sprawcze. Odrębnym badaniem objęto prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie, podyplomowe oraz rozprawy doktorskie i habilitacyjne). I. Metodyka tworzenia bazy Bibliografia outsourcingu Tematyka Baza zawiera opisy bibliograficzne piśmiennictwa przede wszystkim z następujących dziedzin, branż, obszarów i zagadnień: outsourcing, Business Process Outsourcing (BPO), Centrum Usług Wspólnych = Shared Service Centre (SSC), w tym: informatyka (ITO), rachunkowość, księgowość, finanse = Finance & Accounting (F&A), wiedza = Knowledge Process Outsourcing (KPO), kadry, zasoby ludzkie, płace, rekrutacja, coworking = Human Resources Outsourcing (HRO, RPO), zarządzanie nieruchomościami/budynkami/biurami = Facility Management (FM), flota = Car Fleet Management (CFM), transport, spedycja, logistyka/usługi kurierskie (TSL), dokumenty/archiwizacja danych/archiwizacja dokumentów, sprzedaż = Sales Forces = siły sprzedaży, windykacja, offshoring, call center/contact center (CC), oraz, w ograniczonym zakresie: parki technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, inkubatory przedsiębiorczości. Język Zasięg językowy bazy jest nieograniczony. Zawiera ona pozycje opublikowane głównie w języku polskim, ale znajdują się w niej również materiały opublikowane w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i innych, ale tylko w przypadkach, gdy autorami byli Polacy lub tekst został opublikowany przez zagranicznego autora, ale na terenie Polski. Terytorium Zasięgiem terytorialnym objęto Polskę oraz inne kraje, jednakże tylko wtedy, gdy polski autor opublikował swoją pracę poza granicami Polski. Chronologia Zasięg chronologiczny bazy również jest nieograniczony, czyli obejmuje publikacje od chwili, gdy pierwszy 1

4 raz użyto terminu outsourcing w zarejestrowanym w bazie piśmiennictwie polskim (1992 r.) i jest uzupełniana na bieżąco. Rodzaje materiałów Zakres formalny bazy jest ograniczony do następujących publikowanych i niepublikowanych materiałów: książki: monografie, publikacje badawcze, przeglądowe, popularno-naukowe, informacyjne, poradniki, rozdziały w książkach, artykuły: naukowe, popularno-naukowe, materiały konferencyjne (referaty, komunikaty, sprawozdania z badań i konferencji), przyczynki, studia przypadków, komentarze, felietony, polemiki, wzmianki, notki, akty normatywne, wywiady (gazety i czasopisma), raporty, płyty CD, prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie, podyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne). Do bazy nie wprowadzano opisów dokumentów istniejących tylko w internetowej wersji. 1. Etapy gromadzenia i opracowania materiału do Bibliografii w 10. krokach 1. Bibliografia narodowa bazy Biblioteki Narodowej (książki oraz artykuły z gazet i czasopism). 2. Wytypowanie tytułów czasopism do dalszych poszukiwań na podstawie zebranego materiału z baz Biblioteki Narodowej. 3. Przeszukiwanie tematycznych baz bibliograficznych (np. BazEkon) i rodzajów zbiorów (np. ARIANTA). 4. Poszukiwania w archiwach on-line gazet i czasopism. 5. Poszukiwania w katalogach on-line bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem uczelni wyższych. 6. Sporządzanie opisów bibliograficznych zebranego materiału. 7. Weryfikacja opisów poprzez autopsję w warszawskich bibliotekach. 8. W przypadku braku danej pozycji w zbiorach tych bibliotek wystąpienie o pomoc do źródła ich powstania, czyli redakcji lub wydawnictw oraz innych bibliotek w Polsce (np. uczelnie w Katowicach, Krakowie, Poznaniu czy Łomży). 9. Wprowadzanie opisów bibliograficznych do bazy oraz nadawanie słów kluczowych/haseł przedmiotowych poszczególnym pozycjom. 10. Melioracja i korekta bazy. 2. Źródła informacji o pozycjach zarejestrowanych w bazie Internet Podstawowym, bezpośrednim, ale i pośrednim źródłem informacji i danych niezależnie od celu ich zbierania jest Internet. To dzięki niemu można dotrzeć do innych źródeł, z których korzystano podczas zbierania opisów bibliograficznych do bazy. Końcowym etapem tego procesu była autopsja, czyli naoczne potwierdzenie i weryfikacja tego, co znaleziono na poprzednich etapach poszukiwań. Korzystano przede wszystkim ze zbiorów następujących 7 bibliotek warszawskich: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka m.st. Warszawy na ul. Koszykowej, Biblioteka Politechniki Warszawskiej, Główna Biblioteka Lekarska, Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Ponadto, w sytuacjach, gdy dana pozycja nie była dostępna w wyżej wymienionych bibliotekach, korzystano z pomocy u źródeł powstania publikacji lub jej posiadania tj. do kilkunastu innych uczelnianych bibliotek w Polsce lub do redakcji czasopism. Okazało się, że jest to niezbędny, konieczny, choć bardzo czasochłonny element pracy dokumentującej dorobek polskiego piśmiennictwa o tak wąskiej tematyce jaką jest outsourcing, bowiem we wszystkich elementach opisu pozycji (autor, tytuł, rok publikacji, numery gazet i czasopism, strony, na których był zamieszczony tekst) wychwytywano błędy, pochodzące z Internetu (bazy biblioteczne katalogowe i bibliograficzne, archiwa gazet i czasopism). Bazy biblioteczne bibliograficzne i katalogowe Zbierając materiały do Bibliografii outsourcingu korzystano z baz i katalogów stanowiących podstawowe źródło informacji o zbiorach na określony temat. Każda z baz stosuje różne kryteria selekcji materiału, stąd konieczność sięgnięcia do wielu zbiorów. Poszukiwania rozpoczęto od baz (katalogi i bibliografie) Biblioteki Narodowej, które z założenia powinny rejestrować całe piśmiennictwo polskie, ale tak nie jest. Rozszerzono więc poszukiwania piśmiennictwa dotyczącego outsourcingu o inne bazy. Zob. Tabela 1. 2

5 Tabela 1. Wykaz baz AGRO Alebank.pl ARIANTA BazEkon BazTech Bazy Biblioteki Narodowej Biblioteka Narodowego Banku Polskiego Biblioteka Sejmowa CEON Repozytorium Centrum Otwartej Nauki Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC) Główna Biblioteka Lekarska Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Karo (Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich) Lex Omega Lex Kluwer MUNICIPIUM Nauka Polska-SYNABA NUKAT ORGMASZ Nazwa bazy Polska Bibliografia Wojskowa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Pomorska Biblioteka Cyfrowa Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego SIGŻ SYMPOnet UNION Portal elektronicznych zasobów bibliotek Szczecina Zawartość/tematyka rolnictwo bankowość, finanse wykaz naukowych i fachowych polskich czasopism ekonomia, gospodarka nauki techniczne, przemysł książki, artykuły z czasopism i gazet; wielodziedzinowa bankowość, finanse prawo, polityka publikacje polskie w otwartym dostępie; wielodziedzinowa wielodziedzinowa medycyna, służba zdrowia, farmacja kadry, praca, polityka społeczna, zatrudnienie wielodziedzinowa prawo prawo samorząd terytorialny dorobek naukowy; wielodziedzinowa wielodziedzinowa ekonomia, gospodarka, zarządzanie wojsko gospodarka, polityka wielodziedzinowa ekonomia, gospodarka, zarządzanie rolnictwo materiały konferencyjne dokumentacja europejska wielodziedzinowa Bibliografie publikacji pracowników uczelni wyższych Kolejnym źródłem informacji, z którego korzystano, były bibliografie publikacji pracowników, dostępne na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Materiał uzyskany z tego źródła ma charakter naukowy. Dzięki tym bibliografiom dokonano istotnych uzupełnień o pozycje, które nie były zarejestrowane we wcześniej wymienionych bazach. Istnieją różne sposoby informowania o dorobku naukowym pracowników uczelni. Jest on zamieszczany w odrębnych bazach na stronie uczelni, na stronach internetowych bibliotek tych szkół, a także w katalogach bibliotecznych. Niestety, nie wszystkie uczelnie zamieszczają informacje o dorobku naukowym swoich pracowników (np. Uniwersytet Jagielloński). Jeszcze mniej bibliotek informuje o pracach dyplomowych studentów danej szkoły. Większość z nich nie podaje informacji o tej kategorii zbiorów, ponieważ niektóre z uczelni przekazują prace dyplomowe do archiwów uczelnianych lub zewnętrznych (outsourcing). Niektóre przyjęły założenie, że w katalogach/bazach bibliotecznych zamieszcza dane tylko o materiałach publikowanych a prace dyplomowe takimi nie są (poza rozprawami doktorskimi tu istnieje obowiązek udostępnienia i habilitacyjnymi, które są wydawane jako książki). Informacja w bazach o pracy dyplomowej wcale nie oznacza, że jest ona dostępna w danej uczelni tu istnieje różnorodność postępowania. Podobnie jest z zamieszczaniem opisów artykułów, co jest zrozumiałe, ponieważ są one zawarte w bazach ogólnopolskich (np. BazTech, BazEkon), wymienionych w Tabeli 1. Czynią to jednak niektóre uczelnie niepubliczne, a podstawą i powodem zamieszczania informacji o artykułach z czasopism są własne zbiory biblioteczne i chęć pomocy studentom danej uczelni w dotarciu do materiałów innych niż książki na miejscu w swojej macierzystej bibliotece. Należy zauważyć, że niektóre bazy straciły swoją aktualność, ponieważ zaprzestano wprowadzania do nich opisów artykułów. Po analizie stron internetowych uczelni wyższych działających w Polsce, wyodrębniono spośród 317 placówek, te 78 szkół wyższych (42 publicznych; 36 niepublicznych), które uwzględniały w bazach tematykę outsourcingu. Tylko 12 spośród nich (15%) zamieszcza w swoich bazach informacje o wszystkich rodzajach materiałów bibliotecznych (publikowanych i niepublikowanych, między innymi o pracach dyplomowych studentów), w tym 8 należących do grupy uczelni publicznych i 4 do grupy szkół niepublicznych. Analizie poddano również techniczne aspekty korzystania z baz (czytelność/przejrzystość strony internetowej uczelni, zawartość baz i sposoby wyszukiwania) 3

6 oraz liczbę znalezionych pozycji dot. outsourcingu (szczegółowe dane dot. dorobku piśmienniczego i prac dyplomowych uczelni wyższych zawarto w Załączniku 14). Poniżej wymieniono uczelnie, które w swoich katalogach/bazach on-line oprócz informacji o książkach informują o publikacjach pracowników naukowych, pracach dyplomowych studentów oraz artykułach z czasopism: Publiczne: Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Politechnika Białostocka, Politechnika Opolska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku. Niepubliczne: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Szczegółowe dane pod kątem rodzaju i zawartości baz uczelni wyższych, uwzględniających bibliografie publikacji pracowników uczelni (BPP), artykuły z czasopism (A) oraz prace dyplomowe (PD), w tym rozprawy habilitacyjne i doktorskie, prace magisterskie, licencjackie/inżynierskie i podyplomowe przedstawione są w Załączniku 1 i Załączniku 2. Archiwa on-line gazet i czasopism Zawartość archiwów poszczególnych tytułów gazet i czasopism można nazwać kopalnią wiedzy. Korzystanie z nich jest niezbędne przy zbieraniu materiałów na określony temat. Ten rodzaj poszukiwań materiału do bibliografii miał na celu wyszukanie artykułów, wywiadów i raportów, które nie były uwzględnione w bazach wymienionych w Tabeli 1. W celu wytypowania tytułów czasopism i gazet, zapewniających kompletność artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat outsourcingu korzystano również z bazy ARIANTA. Następnie wyodrębniono ponad 180 tytułów czasopism naukowych, w których spodziewano się znaleźć interesujące pozycje. Część z nich (32 tytuły) np. Outsourcing Magazine przestała się ukazywać. Następnie, dzięki adresom internetowym poszczególnych tytułów czasopism, korzystano z ich wyszukiwarek, archiwów lub spisów treści poszczególnych numerów (nie wszystkie czasopisma posiadają archiwa). Podobnie postąpiono w przypadku gazet codziennych, które wszystkie posiadają archiwa. Najczęściej korzystanie z nich jest płatne, jeśli chce się zapoznać z pełnym tekstem ale jeśli potrzebna jest tylko informacja, czy coś jest w archiwum na dany temat korzystanie jest bezpłatne. Był to najbardziej czasochłonny etap zbierania materiałów. Dane zawarte w archiwach gazet i czasopism poddano selekcji i weryfikacji, a także autopsji poprzez zapoznanie się z papierową wersją artykułu (na tym etapie poprawiono dane dotyczące autorów, tytułów, daty wydania oraz stron, na których tekst został zamieszczony. Przykładem jest zawartość archiwów następujących gazet po wpisaniu słowa outsourcing (Tabela 2). Tabela 2. Porównanie zawartości archiwów gazet z bazą Bibliografia outsourcingu Tytuł gazety Różnice w liczbie pozycji nt. outsourcingu występują również przy porównaniu zawartości baz Biblioteki Narodowej z bazą Bibliografia outsourcingu. Tabela 3. Porównanie zawartości baz Biblioteki Narodowej (artykuły) z bazą Bibliografia outsourcingu Bazy Biblioteki Narodowej: Artykuły z czasopism polskich; Artykuły z gazet i tygodników polskich Około 600 pozycji Liczba wskazań w Archiwum stan na styczeń 2013 Liczba pozycji w bazie Bibliografia outsourcingu stan na styczeń 2013 Dziennik Gazeta ok Prawna Gazeta Wyborcza ok Parkiet ok Puls Biznesu ok Rzeczpospolita ok Bibliografia outsourcingu ponad 5500 pozycji Powodem tak dużej różnicy jest fakt, że Biblioteka Narodowa uwzględnia najważniejsze publikacje z najważniejszych tytułów czasopism, a w bazie Bibliografia outsourcingu starano się zamieścić opisy artykułów ze wszystkich wytypowanych czasopism, bez względu na ich wartość naukową brano pod uwagę również wartość informacyjną. W celu uzupełniania na bieżąco materiału do bazy, dokonywano kilkukrotnego wyszukiwania we wszystkich źródłach metodą pętli tzn. wszystkie bazy, katalogi, bibliografie i archiwa były poddawane sprawdzeniu co kwartał. 4

7 II. Analiza bazy Bibliografia outsourcingu Szczegółowa analiza wszystkich pozycji zamieszczonych w bazie objęła w zależności od rodzaju publikacji tematykę, datę wydania, autorów, tytuły gazet i czasopism, nazwy wydawnictw i uczelni. W tym celu sporządzono niezbędne arkusze obliczeniowe i indeksy dla wszystkich pól wyszukiwawczych bazy. Ponadto, w przypadku niektórych analizowanych rodzajów publikacji lub materiałów niepublikowanych, zamieszczono załączniki, w których zarejestrowano opisy pozycji (książki, rozprawy doktorskie i habilitacyjne). W celu ułatwienia poszukiwań w bazie Bibliografia outsourcingu, również w analizie użyto takich samych terminów/słów kluczowych/haseł dotyczy to wszystkich tabel tematycznych. Baza zawiera 7245 opisów bibliograficznych (rekordy bazy) następujących rodzajów materiałów publikowanych i niepublikowanych: 1. Rodzaje publikacji Książki Książki przedstawiają całość wiedzy o danej dziedzinie lub poszczególne zagadnienia jej dotyczące; mają charakter naukowy, popularnonaukowy lub informacyjny. Baza rejestruje 105 książek o następującej tematyce: Tabela 5. Tematyka książek Tematyka Liczba książek Outsourcing i offshoring 60 Call/contact center 10 Inkubatory przedsiębiorczości 17 Parki technologiczne 17 Specjalne strefy ekonomiczne 1 Ogółem 105 Wykres 2. Tematyka książek Tabela 4. Rodzaje opisów/rekordów/dokumentów w bazie Rodzaje opisów bibliograficznych Liczba pozycji Książki 105 Rozdziały w książkach 860 Artykuły 5125 Wywiady 356 Raporty 188 CD 34 Almanachy 3 Prace dyplomowe 574 * Ogółem 7245 * 3 rozprawy habilitacyjne, liczone jako książki Wykres 1. Rodzaje opisów bibliograficznych Tematyka książek z outsourcingu, offshoringu i call/contact center dotyczy następujących zagadnień, branż, obszarów (dane się nie sumują, ponieważ książka może obejmować wiele tematów): Tabela 6. Szczegółowa tematyka książek z outsourcingu, offshoringu i call/contact center Szczegółowa tematyka książek Liczba książek Zagadnienia ogólne outsourcingu (teoria, 20 zarządzanie) Call/contact center 10 Kadry/HRO/ outsourcing personalny 8 Offshoring 7 Informatyka/ITO 6 Służba zdrowia/medycyna 6 Centra usług wspólnych/ssc 5 Logistyka/TSL 4 Banki 3 Nieruchomości/FM 3 Przemysł 3 Rachunkowość/księgowość/finanse 3 Doradztwo 2 Jakość usług/obsługi 2 Wojsko 2 Małe i średnie przedsiębiorstwa/mśp 1 5

8 Wykres 3. Szczegółowa tematyka książek z outsourcingu, offshoringu i call center Dla umożliwienia zapoznania się z poszczególnymi tytułami 70 książek z omawianej tematyki, bez sięgania do bazy Bibliografia outsourcingu, na końcu raportu zamieszczono ich wykaz (zob. Załącznik 3). Chociaż termin outsourcing pierwszy raz w tytule książki pojawił się w 2001 r. (Trocki M.: Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej), to ta tematyka została podjęta na łamach wcześniej wydanych pozycji (zob. rok 1994, 1998). Raptowny wzrost wydanych książek dot. outsourcingu, offshoringu i call center odnotowano w roku 2006 (11 książek), zaś najwięcej ich wydano (13) w 2010 r. Wszystkie książki zarejestrowane w bazie niezależnie od tematyki opublikowano w następujących latach: Wykres 4. Data wydania książek Rozdziały w książkach Baza zawiera opisy 860 rozdziałów zamieszczonych w książkach, w tym 838 pozycje polskie a także 22 opisy bibliograficzne rozdziałów pochodzących z wydawnictw zagranicznych. Najwięcej rozdziałów zamieszczono w książkach opublikowanych w wydawnictwach uczelni wyższych (523 pozycje). W kilku przypadkach odnotowano współwydanie publikacji np. wydawnictwo uczelniane łącznie z wydawnictwem nieuczelnianym. 6

9 Tabela 7. Rozdziały w książkach Rodzaj wydawnictwa Liczba rozdziałów Wydawnictwa uczelniane 523 Wydawnictwa nieuczelniane 315 Wydawnictwa zagraniczne 22 Ogółem 860 (w tym rozdziały w książkach wydanych więcej niż przez jednego wydawcę) Wykres 5. Rodzaje wydawnictw, w których zamieszczono rozdziały Zagraniczne publikacje dot. outsourcingu to prace naukowe, w tym materiały z konferencji naukowych polskich pracowników uczelni wyższych opublikowane w następujących krajach: Tabela 8. Rozdziały w publikacjach zagranicznych Miejsce publikacji wydawnictwo Liczba rozdziałów Beijing: Beijing Institute of Technology Press 1 (Chiny) Brest: Brestskij Gosudarstvennyj Techničeskij 2 Universitet (Białoruś) Faculty of Economics Matej Bel University/ 1 Banska Bystrica (Słowacja) Freiberger Forschungshefte. D 238 Wirtschaft- 1 swissenschaften (Niemcy) Istanbul: Yildiz Technical University (Turcja) 1 Košice: Elfa (Słowacja) 2 Košice: Technická Univerzita (Słowacja) 3 London: Kluwer Academic Publisher 1 (Wielka Brytania) Malenowice (Czechy) 1 Minsk: Belarusskij nacionalnyj techničeskij 1 universitet (Białoruś) Miskolc: University of Miskolc (Węgry) 3 Ostrava: Česká hutnická společnost (Czechy) 1 Prešov: Fakulta manažmentu Prešovskej 1 University (Słowacja) Riga: Technical University (Łotwa) 1 Žilina: Slovenské centrum produktivity (Słowacja) 2 Ogółem 22 Tematyka rozdziałów dotyczących outsourcingu, offshoringu i call/contact center przedstawia się następująco: Tabela 9. Tematyka rozdziałów Szczegółowa tematyka rozdziałów Liczba pozycji Outsourcing 275 (teoria, zarządzanie) Logistyka/TSL 102 Informatyka/ITO 97 Kadry/HRO/outsourcing personalny 93 Offshoring 74 Służba zdrowia/medycyna 39 Małe i średnie przedsiębiorstwa/mśp 36 Przemysł 34 Banki 31 Rachunkowość/księgowość/finanse 31 Koszty 29 Centra usług wspólnych/ssc 27 Wojsko 26 Administracja 15 Efektywność 15 Jakość usług/obsługi 13 Doradztwo 10 Nieruchomości/FM 10 Umowa/kontrakt 10 Call/contact center 8 Badania naukowe 7 Górnictwo 7 Hotele 7 Telekomunikacja 7 Budownictwo 6 Marketing 6 Audyt 5 Energetyka 4 Turystyka 4 Bezpieczeństwo 3 Druk/dokumenty 3 Ekologia 2 Gastronomia/catering/żywienie 2 Poczta/usługi kurierskie 2 Ubezpieczenia 2 Coworking 1 Flota/CFM 1 Sprzątanie/usługi porządkowe 1 Szkolenia 1 Windykacja 1 Najwięcej rozdziałów (275) poświęconych zostało zagadnieniom ogólnym outsourcingu, w tym teorii oraz zarządzaniu, BPO (Business Process Outsourcing), outsourcingowi w logistyce/tsl (102), informatyce/ito (97), a także outsourcingowi personalnemu/kadry/hr (93). 7

10 Wykres 6. Tematyka rozdziałów Wykres 7. Data publikacji rozdziałów Najwięcej rozdziałów zamieszczonych w bazie pochodzi z 2008 r., a ich systematyczny wzrost odnotowano od 1999 r. Artykuły, wywiady, raporty w czasopismach i gazetach W bazie zarejestrowano opisy bibliograficzne z 441 tytułów (429 polskich i 12 zagranicznych) wydawnictw ciągłych. Należą do nich: czasopisma naukowe instytutów naukowo-badawczych oraz uczelni wyższych (np. Zeszyty Naukowe, Prace Naukowe), czasopisma popularnonaukowe, czasopisma fachowe/branżowe, gazety ogólnopolskie i niektóre regionalne, tygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, roczniki, 8

11 biuletyny różnych instytucji państwowych (ministerstw, urzędów) i organizacji społecznych (izby, stowarzyszenia), Dziennik Ustaw i dzienniki urzędowe. Z tej kategorii publikacji w bazie zamieszczono opisy 5706 następujących materiałów: 5125 artykułów, w tym 501 pozycji w polskich czasopismach uczelnianych i 4612 w pozostałych oraz 12 artykułów w czasopismach zagranicznych (tylko naukowych), 356 wywiadów, 188 raportów, 34 CD-ROM, 3 almanachy. Tytuły gazet i czasopism z największą liczbą artykułów, wywiadów i raportów zawiera Załącznik 4. Tabela 10. Rodzaje publikacji w czasopismach Liczba tytułów czasopism Artykuły CD Wywiady Raporty Almanachy Ogółem Polskie uczelniane nieuczelniane Zagraniczne Ogółem 441 tyt Wykres 8. Artykuły, raporty, wywiady w czasopismach Tabela 12. Czasopisma zagraniczne Tytuły czasopism zagranicznych Liczba artykułów Tabela 11. Czasopisma polskie Liczba pozycji w czasopismach Liczba tytułów czasopism polskich powyżej Ogółem tytułów czasopism 429 Tabela 12 przedstawia wykaz czasopism zagranicznych, w których zamieszczono artykuły dot. outsourcingu. Stanowi on dorobek pracowników naukowych polskich uczelni wyższych. Acta Metallurgica Slovaca/Hutnícka fakulta 1 Technickej univerzity v Košiciach (Słowacja) ALS Advanced Logistic Systems/ University 1 of Miskolc (Węgry) Annales Universitatis Apulensis. Series 1 Oeconomica (Rumunia) Economic Analysis/ Belgrad (Chorwacja) 1 European Journal of Economics, Finance 1 and Administrative Sciences (Wielka Brytania) Metalurgija/ Hrvatsko metalurško društvo/ 1 Zagreb (Chorwacja) Naukovì Pracì Pol tavskoj Deržavnoj 1 Agrarnoj Akademij (Ukraina) Naukovi Visti/ Ivano-Frankovskij 1 nacional nyj techničeskij universitet (Ukraina) Naukovij Visnik Nacional nogo Universitetu 1 Bioresursiv i Prirodokoristuvannâ Ukraini/ Kijów (Ukraina) Rehionalna Ekonomika/Lwów, Ukraińska 1 Akademia Nauk (Ukraina) Revista de Gestao e Economia/ Universidade 1 da Beira Interior, (Portugalia) Zapiski Gornogo Instituta/ Sankt-Petersburg 1 (Rosja) Ogółem 12 9

12 Tabela 13. Data publikacji w czasopismach Rok Artykuły Wywiady Raporty CD Almanachy Ogółem styczeń Ogólem Wykres 9. Data publikacji w czasopismach Tabela 14. Tematyka wszystkich publikacji w czasopismach i gazetach z podziałem na rodzaje (dane się nie sumują, ponieważ jedna pozycja może dotyczyć wielu tematów) Tematyka materiałów w czasopismach i gazetach Liczba pozycji z czasopism w bazie Outsourcing ogółem 4527 a, 331 w, 167 r, 33 CD, 3 al Offshoring 147 a, 9 w, 1 r 157 Call/contact center 389 a, 12 w, 13 r, 2 CD 416 Parki technologiczne 118 a, 5 w, 3 r 126 Specjalne strefy ekonomiczne 32 a 32 Inkubatory przedsiębiorczości 28 a, 1 w, 3 r 32 Legenda: a artykuł; al. almanach; r raport; w wywiad; CD-ROM 10

13 Wprawdzie najwięcej pozycji pochodzi z 2011 r., ale zauważalny jest wzrost liczby publikacji w czasopismach i gazetach w roku 2002, kiedy to odnotowano przekroczenie 100 pozycji. Tabela 15. Szczegółowa tematyka publikacji w czasopismach Szczegółowa tematyka materiałów w czasopismach Liczba pozycji Informatyka/ITO 912 Centra usług wspólnych/ssc 683 Kadry/HRO/outsourcing personalny 594 Zagadnienia ogólne outsourcingu 510 (teoria, zarządzanie) Logistyka/TSL 432 Call/contact center 416 Banki 341 Nieruchomości/FM 288 Flota/CFM 236 Koszty 234 Rachunkowość/księgowość/finanse 202 Offshoring 157 Służba zdrowia/medycyna 150 Druk/dokumenty 135 Bezpieczeństwo 113 Windykacja 110 Umowa/kontrakt 104 Przemysł 103 Telekomunikacja 88 Ubezpieczenia 82 Administracja 80 Małe i średnie przedsiębiorstwa/mśp 76 Usługi porządkowe/sprzątanie 74 Sprzedaż/siły sprzedaży 68 Krytyka 60 Jakość usług/obsługi 61 Marketing 56 Ochrona osób i mienia 42 Efektywność 40 Coworking 39 Wojsko 39 Energetyka 38 Farmacja 38 Doradztwo 37 Audyt 33 Wiedza/KPO 33 Biogramy/sylwetki 29 Badania naukowe 27 Usługi prawnicze/kancelarie 26 Hotele 26 Gastronomia/catering/żywienie 25 Szkolenia 24 Archiwa/archiwizacja 21 Ekologia 15 Turystyka 12 Budownictwo 11 Górnictwo 11 Poczta/usługi kurierskie 11 Rolnictwo 8 Sport 7 Szczegółowa tematyka artykułów i innych materiałów zamieszczonych w czasopismach i gazetach dotyczących outsourcingu, offshoringu i call/contact center przedstawia Tabela 15. W tabeli zamieszczono również inne hasła, takie jak: koszty outsourcingu, bezpieczeństwo outsourcingu, umowa/kontrakt outsourcingowy czy też krytyka outsourcingu. W poprzednich tabelach ich nie uwzględniono, ponieważ występowały sporadycznie, a w przypadku gazet i czasopism tym zagadnieniom poświęcono wiele miejsca. Najwcześniej zarejestrowane artykuły pochodzą z następujących tytułów czasopism: Computerworld 1992 MT Problemy Magazynowania i Transportu 1993 Życie Gospodarcze 1995 Gospodarka Materiałowa i Logistyka 1995 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1995 Przegląd Organizacji 1995 Tematyka outsourcingu jest obecna w ponad 400 tytułach gazet i czasopism tylko 18 z nich (powyżej 50 pozycji w bazie) można zaliczyć do grupy wydawnictw zainteresowanych tą tematyką. Najwięcej z nich (603) zamieszczono co jest zrozumiałe w branżowym miesięczniku Outsourcing Magazine (ukazywał się w latach ). Tygodnik Computerworld (ukazuje się od 1990 r.) w bazie zarejestrowany jest jako pierwszy tytuł, który zamieścił w 1992 r. wzmiankę o outsourcingu (jac: Sprzedaż konsultacja usługa, czyli outsourcing z IBM), a do końca 2012 r. baza odnotowała 364 pozycji z tego tytułu czasopisma. Analizą objęto również czasopisma uczelni wyższych tj. Zeszyty Naukowe, Prace Naukowe. Zamieszczane tam materiały najczęściej mają charakter naukowy, bowiem podają wyniki pracy naukowej autorów, a więc mające charakter odkrywczy. Uwzględniono również studenckie czasopisma uczelniane, które takiego charakteru nie mają, lecz tematyką outsourcingu się interesowały (zob. Załącznik 5). Najwięcej publikacji naukowych, zarejestrowanych w bazie pochodzi z Prac Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), również z najwcześniejszą datą publikacji (1996) nt. outsourcingu w logistyce (Stempin Sz., Chmielarz W.: Nowoczesne zasady zarządzania w gospodarce materiałowej przedsiębiorstw). CD-ROM Baza informuje o 34 płytach CD, w tym 33 polskich i 1 zagranicznej (Indonezja). 11

14 Tabela 16. Płyty CD Rok Liczba Tytuł czasopisma lub wydawca/miejsce wydania Politechnika Łódzka (2) Warszawa: Wydaw. Przemysłowe WEMA Logistyka (9) Logistyka (3); Akademia Górniczo-Hutnicza (1) Logistyka (1) Logistyka (2); Akademia Górniczo-Hutnicza (1) Logistyka (7); Politechnika Śląska (1); Indonezja (1) Logistyka (5) Ogółem 34 Wszystkie płyty CD dotyczą outsourcingu (dane się nie sumują, ponieważ jedna płyta może obejmować wiele tematów), w tym: logistyka 27, małe i średnie przedsiębiorstwa/mśp 5, wojsko 3, call/contact center 2, informatyka/ito 2, służba zdrowia/medycyna 2, energetyka 1, kadry/hr/outsourcing personalny 1, przemysł 1, zarządzanie 1. Najwięcej tej kategorii zbiorów wydała redakcja czasopisma Logistyka (27) płyty CD stanowią dodatek do wersji papierowej tego tytułu. Prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne Baza rejestruje 577 prac dyplomowych, dotyczących outsourcingu, offshoringu i call center, w tym: Wykres 10. Rodzaje prac dyplomowych 45 rozpraw doktorskich (39) i habilitacyjnych (6, w tym 3 w bazie jako książki), 299 prac magisterskich, 178 prac licencjackich/inżynierskich/dyplomowych (bez oznaczenia kategorii), 55 prac podyplomowych. Znakomita większość zarejestrowanych prac (spośród 577, w tym 3 książki) powstała na 40 uczelniach 27 uczelniach państwowych (416) i 13 uczelniach prywatnych (159); 2 prace powstały w instytutach naukowo-badawczych (zob. Załącznik 6). Najwięcej spośród 418 obronionych i zarejestrowanych w bazie prac w uczelniach państwowych (416) lub instytutach naukowych (2) powstało w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie 148 pozycji oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (136 prac). Wśród 159 prac obronionych w uczelniach niepublicznych najwięcej w Wyższej Szkole Cła i Logistyki w Warszawie 59 pozycji. Ponadto ustalono: najwięcej zarejestrowanych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych obroniono w następujących miastach: Warszawa 301, Poznań 152, Białystok 26, Opole 25, Szczecin 21, najwięcej zarejestrowanych prac (89) obroniono w 2010 r., w tym rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w 2008 r. (9), najwięcej rozpraw doktorskich (10) obroniono na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna), w 2008 r. odnotowano najwięcej uczelni (22), w których zarejestrowano obrony prac. Brak dostępu do informacji o wszystkich pracach dyplomowych studentów uczelni wyższych uniemożliwia pełną ich analizę w skali kraju. Gdyby uczelnie w swoich bazach rejestrowały takie prace z pewnością liczba prac by się co najmniej podwoiła a ich analiza byłaby pełniejsza. Tematyka prac dyplomowych dotyczących outsourcingu, offshoringu i call center (jedna praca może dotyczyć kilku tematów i zawierać kilka haseł) przedstawia Tabela 17. Szczegółowej analizie poddano również datę i miejsce obrony tych prac, którą zawiera Załącznik 7. Odrębną grupę prac dyplomowych stanowią rozprawy doktorskie i habilitacyjne, stąd ich poddanie analizie pod kątem Uczelni, w której przeprowadzono przewody 12

15 doktorskie i habilitacyjne oraz zamieszczenie ich pełnego wykazu (zob. też Załącznik 8). Oto uczelnie i instytuty, z których pochodzą rozprawy doktorskie i habilitacyjne: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 1 Akademia Obrony Narodowej 1 Tabela 17. Tematyka prac dyplomowych Tematyka prac dyplomowych Liczba prac dyplomowych Logistyka/TSL 148 Outsourcing (zarządzanie, teoria) 133 Call/contact center 70 Informatyka/ITO 55 Kadry/HR/outsourcing personalny 47 Offshoring 42 Przemysł 23 Banki 18 Rachunkowość/księgowość/finanse 21 Koszty 16 Efektywność 15 Małe i średnie przedsiębiorstwa/mśp 14 Telekomunikacja 13 Marketing 11 Służba zdrowia/medycyna 10 Centra usług wspólnych/ssc 9 Nieruchomości 7 Wojsko 7 Ubezpieczenia 6 Energetyka 5 Flota/CFM 4 Sprzątanie/usługi porządkowe 4 Administracja 3 Doradztwo 3 Hotele 3 Jakość usług/obsługi 3 Windykacja 3 Bezpieczeństwo 2 Farmacja 2 Sprzedaż/siły sprzedaży 2 Szkolenia 2 Turystyka 2 Budownictwo 1 Druk 1 Gastronomia/catering/żywienie 1 Ochrona osób i mienia 1 Poczta/usługi kurierskie 1 Sport 1 Usługi prawnicze/kancelarie 1 Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz 1 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1 Politechnika Częstochowska 3 Politechnika Gdańska 1 Politechnika Łódzka 2 Politechnika Warszawska 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach/Akademia Ekonomiczna 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Akademia Ekonomiczna 2 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/Akademia Ekonomiczna 3 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu/Akademia Ekonomiczna 10 Uniwersytet Gdański 3 Uniwersytet Łódzki 1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 Uniwersytet Szczeciński 3 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1 Uniwersytet Warszawski 1 Tabela 18. Data obrony prac dyplomowych z wyszczególnieniem ich rodzajów Data obrony Liczba prac ogółem Doktorskie i habilitacyjne Magisterskie Licencjackie Podyplomowe Brak 1 1 danych Ogółem Uwaga: w tym 3 rozprawy habilitacyjne w bazie jako książki 13

16 Wykres 11. Data obrony prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 2. Autorzy publikacji Autorami publikacji zarejestrowanych w bazie (bez prac dyplomowych, które są niepublikowane) są 3472 osoby. Większość z nich to dziennikarze, o czym świadczy liczba artykułów w czasopismach i gazetach wcześniej omówionych. Tabela 19. Liczba publikacji przypadająca na autorów Liczba pozycji danego autora Liczba autorów (bez prac dyplomowych) powyżej 40 1 Ogółem 3472 Autorzy największej liczby publikacji zarejestrowanych w bazie zostali wymienieni w Załączniku Tematyka publikacji Najwięcej wszystkich zarejestrowanych w bazie pozycji dotyczy następujących tematów, zagadnień, branż i obszarów: outsourcing informatyczny 1070, outsourcing (teoria, zarządzanie) 933, centra usług wspólnych (SSC, CUW) 753, outsourcing personalny/kadry/hro 742, outsourcing w logistyce/tsl 686, call/contact center 504, outsourcing w bankach 393, outsourcing nieruchomości/facility Management/ FM 309, offshoring 280, outsourcing rachunkowości, księgowości, finansów 257, outsourcing floty/car Fleet Management/CFM 241. Szczegółową tematykę bazy przedstawiono w Załączniku 10. Uwzględniono w nim wszystkie rodzaje materiałów zarejestrowanych w bazie. Niezależnie od głównych haseł/słów kluczowych szeregujących liczbę pozycji w bazie, sprawdzono też jak prezentuje się piśmiennictwo zarejestrowane w bazie, a dot. największych polskich miast oraz firm w nich działających, a także poszczególnych państw, uwzględniając również piśmiennictwo dot. parków technologicznych, specjalnych stref ekonomicznych i inkubatorów przedsiębiorczości. Gdyby w poszukiwaniach uwzględniono wszystkie gazety regionalne, z pewnością liczba pozycji byłaby większa. Efekty tych poszukiwań przedstawiono na Wykresie 12. Rozkład liczby pozycji bazy dot. miast i roku wydania (daty obrony w przypadku prac dyplomowych) prezentują Załącznik 11 i 12, a dotyczące państw Załącznik 13. Ogółem w 1062 rekordach bazy zawarte są opisy bibliograficzne dotyczące 32 państw i 3 kontynentów. Ponadto w bazie, w polu słowo kluczowe występują inne hasła przedmiotowe np. psychologia (9 poz.), historia (4 poz.) lub dotyczące nazw własnych (oprócz miast i państw) są to nazwy firm np. Impel (36 poz.) oraz osób np. Agnieszka Orłowska (3 poz.). Nazwisko osoby może występować w dwóch polach jako autor pozycji w bazie (pole autor ) i jako osoba, której dotyczy dana pozycja (pole słowo kluczowe ). 14

17 Wykres 12. Opisy/pozycje dotyczące polskich miast 4. Chronologia publikacji Najwcześniejsze opisy bibliograficzne/rekordy bazy pochodzą z 1992 r. Są to 3 pozycje 2 książki na temat inkubatorów przedsiębiorczości oraz 1 artykuł dot. outsourcingu. Stopniowy wzrost ogólnej liczby zarejestrowanych dokumentów odnotowano od 1998 r. W roku 1999 ich liczba wzrosła o 100% w stosunku do roku poprzedniego (odpowiednio 86 i 42 pozycje), zaś najwięcej opisów pochodzi z 2011 (991). Książek opublikowano najwięcej w 2010 (16), rozdziałów w książkach w 2008 (107), artykułów, wywiadów, raportów w 2011 (811), a prac dyplomowych, w tym rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w 2010 (89). Wprawdzie najwięcej opisów pochodzi z 2011, ale być może rok 2012 mu dorówna, gdyż nie wszystkie pozycje, które się ukazały z 2012 są zarejestrowane w bazie informacja o nich ukazuje się z opóźnieniem. Tabela 20. Data wydania/obrony poszczególnych rodzajów dokumentów Rok Książki Artykuły Rozdziały Prace CD Wywiady Raporty Almanachy Ogółem dyplomowe Brak danych 1 1 Ogółem Uwaga: 3 rozprawy habilitacyjne w kolumnie Książki 15

18 Wykres 13. Data wydania/obrony opisanych materiałów III. Jak szukać w bazie? Wyszukiwanie w bazie służy dwóm celom: 1. Zdobycie informacji o istniejących dokumentach. 2. Dotarcie do wyszukanych materiałów, czyli do tekstu. Osiągnięcie pierwszego celu można uzyskać poprzez poszukiwania w bazie. Do wyszukiwania dokumentów w bazie służą następujące pola: autor oprócz nazwiska i imienia, w tym polu są również inne oznaczenia autorstwa tj. akronimy i inicjały, tytuł pozycji w bibliografii; tytuł książki, w której zamieszczony jest rozdział poprzedzony jest następującym oznaczeniem [W]: przykład opisu rozdziału: Alternatywy klasycznej rekrutacji. [W]: Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej wydawnictwo: można tu wyszukać nazwy wydawnictw, uczelni wyższych oraz innych instytucji, a także tytuły gazet, czasopism i innych wydawnictw ciągłych, przykład opisu z gazety / czasopisma / wydawnictwa ciągłego: Aspekt wartościowy umów outsourcingu w podmiotach sektora ochrony zdrowia. Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Rachunkowości/Uniwersytet Szczeciński słowo kluczowe, czyli hasło przedmiotowe nadawane opisom bibliograficznym w celu ustalenia treści dokumentu; pozwala ono wyszukać pozycje na dany temat (większość z nich została wymieniona w tabelach tematycznych); mogą to być również nazwy geograficzne (miasta, państwa) lub nazwy własne (firmy, osoby, instytucje), rok, czyli data wydania dokumentu lub obrony pracy dyplomowej, rodzaj z następującymi opcjami: wszystkie, książka, artykuł, rozdział, CD-ROM, wywiad (w gazetach i czasopismach), film (brak pozycji), raport, almanach, prace dyplomowe. Liczba wyszukanych pozycji widnieje na pasku, a poniżej występują poszczególne opisy w kolejności alfabetycznej. Przykład wyszukiwania: artykuły nt. Indii (fragment): Wyniki wyszukiwania rekordów w bazie: 41 Tytuł: Amerykańscy politycy spierają się o Hindusów Autor: KWO Wydawnictwo: Życie Warszawy Rok: 2007 Rodzaj: artykuł Objętość: nr 159 s. 6 Słowa kluczowe: outsourcing,krytyka,indie,stanyzjednoczone,usa, Tytuł: Autor: Wydawnictwo: Amerykańskie lokalne gazety prosto z Indii Makarenko Vadim Gazeta Wyborcza 16

19 Rok: 2009 Rodzaj: artykuł Objętość: nr 128 s. 23 Słowa kluczowe: outsourcing,gazety,indie,stanyzjednoczone,usa, Tytuł: Aplikacje kuszone Wschodem Autor: Brzezina Jacek Wydawnictwo: Bank Rok: 2004 Rodzaj: artykuł Objętość: nr 5 s Słowa kluczowe: outsourcing,informatyka,it,indie, Tytuł: Chiny (i Indie) wezmą wszystko?: migracja miejsc pracy i kapitału Autor: Białkowska-Gużyńska Alina Wydawnictwo: Businessman Magazine Rok: 2003 Rodzaj: artykuł Objętość: nr 12 s Słowa kluczowe: offshoring,kadry,migracja Tytuł: Cybermiasta? Tylko w Indiach Autor: Kuźmicz Maciej Wydawnictwo: Gazeta Wyborcza Rok: 2007 Rodzaj: artykuł Objętość: nr 101 s. 28 Słowa kluczowe: outsourcing,informatyka,it,indie,bangalore Podjęcie decyzji o zapoznaniu się z treścią wyszukanej pozycji to osiągnięcie drugiego celu, czyli dotarcie do pełnego tekstu. Wówczas należy skorzystać ze zbiorów bibliotek na miejscu lub z zasobów on-line. Służą do tego: katalogi bibliotek najlepsza jest baza NUKAT centralny katalog (książki i czasopisma) zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich. Na końcu każdego opisu dokumentu wyszukanego w tej bazie znajduje się lista nazw bibliotek udostępniających ten dokument, a kliknięcie na nazwę biblioteki pozwala sprawdzić dostępność publikacji w danej bibliotece, pełnotekstowe bazy danych, umożliwiające dostęp do czasopism elektronicznych (ich wykaz jest dostępny na każdej stronie internetowej bibliotek uczelni publicznych i niektórych stronach uczelni niepublicznych) oraz/lub z archiwów gazet i czasopism (w przypadku artykułów). Dostęp do bazy Bibliografia outsourcingu na pasku jest bezpłatny, a na jej podstawie można dokonywać różnorodnych zestawień opisów bibliograficznych, np. publikacje określonego autora, dokumenty zamieszczone w konkretnym tytule czasopisma, na określony temat, w danym roku, czy też wybranego rodzaju zbiorów lub inne zestawienia poprzez łączenie pól wyszukiwawczych. IV. Podsumowanie najważniejsze ustalenia termin outsourcing pojawił się pierwszy raz w tytule książki w 2001 r. (Trocki M.: Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej), pierwsze odnotowane w bazie omówienie tematyki outsourcingu pochodzi z 1999 r. (jk: Outsourcingu raj: przegląd prasy zagranicznej. Computerworld 1999 nr 24 s. 20), najwięcej rozdziałów zamieszczono w książkach opublikowanych w wydawnictwach uczelni wyższych (499 pozycji), najwięcej artykułów, wywiadów oraz raportów pochodzi z roku 2011, przy czym zauważalny jest wzrost liczby publikacji w czasopismach i gazetach od roku 2002, kiedy to odnotowano przekroczenie 100 pozycji, najwcześniej zarejestrowana pozycja w bazie to artykuł z 1992 r. (czasopismo Computerworld), tematykę outsourcingu odnotowano w ponad 400 tytułach gazet, czasopism i innych wydawnictw ciągłych, większość zarejestrowanych prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych (spośród 577) powstała na 27 uczelniach państwowych (416 prac) i na 13 prywatnych (159 prac); 2 prace powstały w instytutach naukowo-badawczych, najwięcej zarejestrowanych prac (89) obroniono w roku 2010, a prac doktorskich i habilitacyjnych w 2008 (9), pierwsza zarejestrowana praca dyplomowa magisterska pochodzi z 1996 r. (SGH), najwięcej prac doktorskich (10) obroniono na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna), w grupie 63 autorów (spośród 3472) o największej liczbie publikacji zarejestrowanych w bazie (powyżej 10 pozycji) są dziennikarze i praktycy osoby zawodowo związane z outsourcingiem (48) oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych (15), spośród 7245 dokumentów zamieszczonych w bazie, najwięcej (powyżej 500 pozycji) dotyczy outsourcingu 17

20 informatycznego/ito ( %), zagadnień ogólnych outsourcingu tj. teorii, zarządzaniu (933 13%), centrów usług wspólnych/ssc (753 10%), outsourcingu personalnego/hr (742 10%), outsourcingu w logistyce/tsl (686 9%) oraz call/contact center (504 7%), najwięcej opisów pochodzi z 2011 r. (991 13,6%). Książek zarejestrowano najwięcej z datą wydania 2010 r. (16), rozdziałów w książkach w roku 2008 (107), artykułów, wywiadów, raportów w 2011 r. (811), a prac dyplomowych, w tym rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w 2010 r. (89), najwięcej zamieszczonych pozycji pochodzi z następujących uczelni wyższych: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (224), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (174), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (170), Uniwersytet Szczeciński (87), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (66) jak również z Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie (61). V. Zakończenie Działalność zwana dziś outsourcingiem istnieje praktycznie od zawsze. Jednak dopiero w XX w. termin ten został formalnie wprowadzony do obiegu, a w wieku XXI stał się powszechnie rozpoznawalny. W 2007 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przeobrażenia w organizacjach (B. Mierzejewska: Przeobrażenia organizacyjne bez przywódców?: relacja z konferencji. E-mentor 2007 nr 4 s. 53) podano informację, że termin outsourcing miał wskazań Google na polskojęzycznych stronach (trzecia pozycja po komunikacji i innowacjach wśród 13 koncepcji i metod zarządzania), zaś na stronach anglojęzycznych wskazań (4 pozycja; wyprzedziła go jeszcze koncepcja/metoda zarządzanie wiedzą ). W grudniu 2012 r. baza EBSCO, umożliwiająca dostęp do pełnotekstowych baz danych, zawierająca pełne teksty artykułów oraz abstrakty i indeksy z kilkunastu tysięcy światowych tytułów czasopism naukowych zawierała opisy wskazań pozycji nt. outsourcingu, w tym 33 pozycje dot. Polski. Bibliografia outsourcingu stara się dołączyć do zasobów cyfrowych w Internecie, służących między innymi pogłębianiu wiedzy z tej dziedziny, poprzez uwzględnienie wszystkich rodzajów dokumentów (naukowe, popularnonaukowe, informacyjne, publikowane i niepublikowane prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne). Stanowi ona narzędzie w postaci cyfrowej, mogące się przyczynić do pomocy w działalności naukowej i popularyzatorskiej, zwłaszcza dla osób studiujących. Może także ona służyć innym osobom i instytucjom, zawodowo związanym z outsourcingiem. Raport poświęcony analizie piśmiennictwa polskiego nt. outsourcingu dotyczy tylko zawartości bazy. Informacje zestawione w tabelach tematycznych pozwalają na zidentyfikowanie obszarów tematycznych nowych lub rzadko podejmowanych na łamach wszystkich rodzajów publikacji, także a może przede wszystkim w pracach dyplomowych. Brak informacji o pracach dyplomowych wszystkich uczelni uniemożliwia pełną analizę w tym zakresie. Najbliższe prace, oprócz bieżącego wprowadzania kolejnych rekordów, będą polegały między innymi na uzupełnieniu opisów książek o numery ISBN; w przypadku prac dyplomowych podanie nazwiska promotora; rozszerzeniu poszukiwań na temat outsourcingu o prasę regionalną oraz o tematykę dotyczącą parków technologicznych, specjalnych stref ekonomicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, jak również innowacji. Sprawne posługiwanie się informacją głównie lokalizacja i wyszukiwanie odpowiedniej informacji jest czwartą, niezbędną w życiu umiejętnością (Gail M. Staines: Czwarta umiejętność podstawowa: czytanie, pisanie, rachowanie i wyszukiwanie informacji, EBIB 4/2012 (131)/10). Brak tej umiejętności, jak również brak czasu są m.in. przyczyną, że na przykład studenci kupują gotowe zestawienia bibliograficzne na określony temat. Dotarcie do informacji/dokumentów determinuje powodzenie podczas okresu studiów, a później w różnych sytuacjach życiowych czy zawodowych. Omawiana baza powstała z myślą o ułatwieniu tych poszukiwań. Baza będzie systematycznie uzupełniana, zarówno o nowości jak i materiały wcześniejsze, lecz dopiero ujawnione. W celu zapewnienia kompletności bazy, autorka zwraca się z prośbą o przesyłanie opisów bibliograficznych pozycji, których nie uwzględniono w Bibliografii, zwłaszcza dotyczące prac dyplomowych. Bazę tworzy jedna osoba autorka niniejszego raportu. Grażyna Doktór dokumentalista dyplomowany 18

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 Komitet redakcyjny: Aureliusz Potempa Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 3 4 6 10 14 20 25 26 34 36 40 41 42 48

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych. usług biznesowych w aglomeracji poznańskiej. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji

Sektor nowoczesnych. usług biznesowych w aglomeracji poznańskiej. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji Miasto Poznań Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań tel.: +48 61 878 5428 promocja@um.poznan.pl Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania ul. Ratajczaka 44, 61-728

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2006

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2006 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki arszawskiej Nr 5 grudzień 2006 Rada Biblioteczna 8 listopada 2006 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, w którym uczestniczył Prorektor ds. nauki prof.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań

Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

INDEKSOWANIE CZASOPISM NAUKOWYCH W KRAJOWYCH BAZACH DANYCH W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYM

INDEKSOWANIE CZASOPISM NAUKOWYCH W KRAJOWYCH BAZACH DANYCH W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYM Lidia DERFERT-WOLF Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Biblioteka Główna INDEKSOWANIE CZASOPISM NAUKOWYCH W KRAJOWYCH BAZACH DANYCH W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYM W artykule zaprezentowany

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza

Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza Otwarta nauka w Polsce 2014 Diagnoza Otwarta nauka w Polsce 2014 Diagnoza pod redakcją Jakuba Szprota autorzy Andrzej Leśniak Michael Morys-Twarowski Krzysztof Siewicz Michał Starczewski Lidia Stępińska-Ustasiak

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1 Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytet Opolski Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1 Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu,

Bardziej szczegółowo

dr Karol Dąbrowski, Public Administration & Local Government Research Network, Lublin 2015

dr Karol Dąbrowski, Public Administration & Local Government Research Network, Lublin 2015 CC BY NC ND 4.0 dr Karol Dąbrowski, Public Administration & Local Government Research Network, Lublin 2015 Raport z badania terminowości ukazywania się i dostępności online wybranych polskich czasopism

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2007 Redagują: Beata Foszczyńska, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego

Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego Raport z badań ilościowych wśród absolwentów szkół wyższych i jakościowych wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Losy absolwentów szkół województwa

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uwagi praktyczne dla polskich autorów

E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uwagi praktyczne dla polskich autorów Bożena Bednarek-Michalska Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

SKĄD CZERPAĆ DANE PRZY TWORZENIU LOKALNEJ DIAGNOZY SPOŁECZNEJ? INFORMATOR. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

SKĄD CZERPAĆ DANE PRZY TWORZENIU LOKALNEJ DIAGNOZY SPOŁECZNEJ? INFORMATOR. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie SKĄD CZERPAĆ DANE PRZY TWORZENIU LOKALNEJ DIAGNOZY SPOŁECZNEJ? INFORMATOR Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacje. Biblioteka Główna. Nr 4 / Grudzień 2014. Rada Biblioteczna. przygotowany przez bibliotekarzy dziedzinowych.

Informacje. Biblioteka Główna. Nr 4 / Grudzień 2014. Rada Biblioteczna. przygotowany przez bibliotekarzy dziedzinowych. Nr 4 / Grudzień 2014 Informacje Biblioteka Główna Rada Biblioteczna 9 grudnia 2014 r. obradowała Rada Biblioteczna. Podczas posiedzenia pozytywnie zostały zaopiniowane wnioski o odznaczenia: Złotym Medalem

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KRAJOWYCH INICJATYWACH TWORZENIA, DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI

UDZIAŁ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KRAJOWYCH INICJATYWACH TWORZENIA, DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI Łucja Maciejewska * Barbara Urbańczyk ** Politechnika Wrocławska Biblioteka Główna i OINT UDZIAŁ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KRAJOWYCH INICJATYWACH TWORZENIA, DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007 Rada Biblioteczna 10 grudnia 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, które dotyczyło przede wszystkim wniosków awansowych

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 117 136 Bożena Nadolna STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZASADY ICH AKREDYTACJI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo