Konfraternia Turystyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfraternia Turystyczna"

Transkrypt

1 ISSN Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 15 (392) 22 kwietnia 2013 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!! Spis rozdziałów Turystyczna/ Konferencje naukowe i branżowe zapowiedzi. s. 1 Konferencje naukowe i branżowe relacje.. s. 4 Nowości wydawnicze s. 5 Ekspertyzy i wyniki badań. s. 6 Informacje dla fachowców. s. 11 KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE zapowiedzi Turystyka na pograniczu polsko-czeskim Konferencja, Wałbrzych, 6 czerwca 2013 roku Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Instytut Turystyki i Rekreacji Założenia programowe i cel konferencji. Od wielu lat systematycznie rośnie gospodarcze znaczenie turystyki. Dla wielu miejscowości czy nawet regionów staje się ona coraz ważniejszą a niekiedy nawet główną dziedziną gospodarki. Z upływem czas pojawiają się nowe formy turystyki, kreowane są nowe produkty turystyczne, podejmowane są działania dla zaktywizowania obszarów, na których turystyka nie odgrywała do tej pory większej roli gospodarczej. Przemiany społeczno-ekonomiczne oraz cywilizacyjne, a także rosnąca konkurencja sprawiają, że obszary od dawna pełniące funkcję turystyczną też muszą szukać nowych czynników rozwojowych. Do takich obszarów należą tereny położone wzdłuż granicy polsko-czeskiej. Karkonosze, Kotlina Kłodzka wraz z otaczającymi ją pasmami górskimi, a także Jesioniki czy Góry Izerskie od ponad stu lat z powodzeniem przyciągają turystów z obu stron granicy, a także z krajów trzecich. Przez kilkadziesiąt lat specyfiką tych terenów było to, że polska i czeska strona pogranicza funkcję turystyczną rozwijały odrębnie i mimo położenia we wzajemnym sąsiedztwie w izolacji od siebie. Po 1989 roku granica polsko-czeska, stanowiąca dawniej stosunkowo silną barierę, stopniowo się otwierała, co zwiększało turystom dostęp do atrakcji położonych w sąsiednim kraju. Od strony formalnej ten proces zakończył się w 2007 roku zniesieniem kontroli granicznej wraz z włączeniem Polski i Czech do strefy Schengen. Jednak rzeczywista integracja turystyczna terenów położonych po obu stronach granicy wymaga speł- 1

2 nienia szeregu czynników natury organizacyjnej, społecznej czy technicznej. Dyskusji nad aktualnym stanem turystyki na polsko-czeskim pograniczu ma być poświęcona konferencja organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Tematyka konferencji w szczególności obejmie następujące zagadnienia: nowe formy i produkty turystyczne, struktura funkcjonalno przestrzenna turystyki w regionie, znaczenie uzdrowisk w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, rozwój infrastruktury turystycznej, turystyka społeczna i jej rola w regionie turystycznym, podmioty zaangażowane w rozwój turystyki i ich działalność, turystyka transgraniczna. W imieniu Komitetu Naukowego Konferencji doc. dr Kazimierz Klementowski Komitet naukowy: przewodniczący: dr hab. Jacek Potocki; sekretarz naukowy: doc. dr Kazimierz Klementowski Sekretarz konferencji: mgr Jolanta Kamrowska, tel , Miejsce konferencji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, Wałbrzych Szczegóły programowe i organizacyjne Konferencji w Komunikacie załączonym do bieżącego wydania Konfraterni Turystycznej. Źródło: Kazimierz Klimentowski, korespondencja nadesłana Ekonomiczno- społeczne problemy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich terenów górskich seminarium naukowe, Wrocław, 6-7 czerwca 2013 roku Wybrane tematy z programu seminarium: 6 czerwca 2013 roku wystąpienia: dr Ewa Pałka:,,Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój gospodarstw agroturystycznych w wielofunkcyjnym regionie Gór Świętokrzyskich prof. dr hab. Krzysztof Mazurski:,,Marianna Orańska i jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Kotliny Kłodzkiej 7 czerwca 2013 roku wyjazd studyjny: wizyta w Spółdzielni Mleczarskiej KaMos w Kamiennej Górze, zwiedzanie Opactwa Cysterskiego i Benedyktyńskiego w Krzeszowie Perła baroku dolnośląskiego, obiad w Karczmie Rycerskiej w Krzeszowie, zwiedzanie Chełmsko Śląskie Chaty Tkaczy Organizator: Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 24A, Wrocław Adres korespondencyjny: dr inż. Tomasz Szuk sekretarz Seminarium, tel ; tel. kom Szczegółowe informacje w załącznika do bieżącego wydania Konfraterni Turystycznej. Źródło: Krzysztof R. Mazurski, korespondencja nadesłana lat polskiego systemu informacji turystycznej przeszłość przyszłości konferencja naukowo-praktyczna, Warszawa, 23 października 2013 roku Organizatorzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i ALMAMER Szkołą Wyższą z siedzibą w Warszawie Celem konferencji jest dokonanie przeglądu historycznego dorobku informacji turystycznej, również pod katem ewentualnego wykorzystania wybranych inicjatyw w bieżącej praktyce, wskazanie współczesnej misji i perspektyw rozwoju systemu informacji turystycznej. Przykładowa tematyka referatów jako propozycja służąca wymianie poglądów podczas konferencji: 1. dorobek historyczny jednostek organizacyjnych systemu informacji turystycznej jako źródło inspiracji dla kontynuatorów; sylwetki zasłużonych pracowników informacji turystycznej; 2

3 2. system informacji turystycznej współkreatorem i współrealizatorem polityki turystycznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; 3. rola systemu it w promowaniu innowacyjnych produktów turystycznych; 4. nowoczesne technologie w służbie informacji turystycznej; 5. źródła finansowania systemu informacji turystycznej; 6. współpraca jednostek organizacyjnych systemu informacji turystycznej: z uczelniami wyższymi; z samorządami terytorialnymi; z samorządami gospodarczymi; z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi; z innymi partnerami; 7. dobre praktyki w służbie informacji turystycznej. Będziemy zobowiązani za wskazanie do 30 maja 2013 roku tematu wypowiedzi w trakcie konferencji. Jesteśmy również otwarci na Państwa sugestie i propozycje dotyczące wzbogacenia powyższej listy tematów. Efektem konferencji będzie monografia Złota księga polskiej informacji turystycznej. Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast dojazd i ewentualnie zakwaterowanie należy zapewnić we własnym zakresie. Zgłoszenia prosimy przesłać do 15 września 2013 roku, na formularzu załączonym do bieżącego wydania Konfraterni Turystycznej, na adres: ALMAMER Szkoła Wyższa, ul. Wolska 43, Warszawa, z dopiskiem Konferencja 50 lat Informacji Turystycznej. Kontakt z biurem konferencji: mgr Kamila Kralczyńska, tel , Źródło: Robert Wilczkowski, korespondencja nadesłana Krajobraz jako nośnik idei 4. konferencja naukowa poświęcona studiom krajobrazowym Wrocław, listopada 2013 roku Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, kontynuując kilkuletnią już tradycję, pragnie zaprosić na czwartą konferencję naukową poświęconą studiom krajobrazowym, w tym roku zatytułowaną Krajobraz jako nośnik idei. W ramach konferencji zaplanowano trzy główne bloki tematyczne: 1. Krajobrazy dialogu, dialog w krajobrazie, 2. Krajobrazy konfliktu, konflikt w krajobrazie, 3. Krajobrazy pamięci, pamięć krajobrazu/w krajobrazie, pozwalające na wieloaspektową analizę krajobrazu(ów) zarówno w wymiarze symbolicznym, materialnym, jak i fizjonomicznym. tematyka konferencji: Komunikat 1: dei%20-%20komunikat%201.pdf Formularz zgłoszeniowy: dei%20-%20formularz%20zgloszeniowy.doc Informacje organizacyjne: Sekretarz konferencji: mgr Krzysztof Kołodziejczyk, Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, Szczegółowe informacje na stronie internetowej Konferencji: Krzysztof Kołodziejczyk, sekretarz konferencji Źródło: Krzysztof Kołodziejczyk, korespondencja nadesłana Terminarz konferencji naukowych i branżowych znajdziesz: w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: 3

4 KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE relacje Arctic Science Summit Week 2013 The Arctic Hub Regional and Global Perspectives Kraków, April 2013 Prof. Głowacki: Arktyka to potencjał dla żeglugi i bogactwo surowców Arktyka interesuje nas nie tylko ze względu na klimat, ale także potencjał związany z rozwojem żeglugi, turystyki, i bogactwem surowców - powiedział PAP jeden z organizatorów trwającego w Krakowie kongresu Arctic Science Summit Week 2013, prof. Piotr Głowacki. Konferencja koordynowana przez International Arctic Science Committee (IASC) zgromadziła kilkuset ekspertów reprezentujących 25 państw i rozmaite dziedziny nauki. Organizatorem tegorocznego spotkania jest Komitet Badań Polarnych PAN oraz Konsorcjum Polarne - porozumienie uczelni i jednostek PAN prowadzących badania arktyczne. Jak podkreślił w rozmowie z PAP prof. Głowacki z Instytutu Geofizyki PAN, zainteresowanie Arktyką ma związek z jej wpływem na klimat na naszej półkuli i z jej własną reakcją na ocieplenie. W ostatnich latach na całej ziemi obserwuje się zmiany klimatu, które w strefach polarnych, szczególnie w Arktyce, zachodzą 2,5 razy szybciej. Obserwowanie Arktyki i zachodzących tam zmian lodu czy przepływów mas powietrza pozwala nam lepiej modelować i prognozować to, co nas dopiero czeka - powiedział. Na tegorocznym kongresie pojawili się m.in. politolodzy czy eksperci w dziedzinie prawa międzynarodowego. Topnienie lodu i otwieranie się wód Arktyki dobrze rokuje dla państw, które nie mają tam terytoriów, ale chcą korzystać ze wspólnego dobra. Również Polska może być tym zainteresowana, choćby ze względu na możliwość skrócenia drogi żeglownej do Chin czy Japonii. Jeśli prawa związane z korzystaniem z arktycznych wód zostaną uregulowane dla dużej grupy państw, będzie nam łatwiej, niż gdyby trzeba się nam było układać indywidualnie z Rosją czy Kanadą - zauważył naukowiec. Dodał, że coraz więcej polskich firm angażuje się w strefie arktycznej w tzw. turystykę wyczynową kwalifikowaną, np. organizowanie eskapad na biegun psimi zaprzęgami. Otwieranie się Arktyki oznacza jednak również problemy związane z wpływami politycznymi czy odpowiedzialnością za dany obszar - dodał prof. Głowacki. Dotychczas Arktykę przez większość roku pokrywał lód i śnieg. Kiedy pojawia się perspektywa odsłonięcia jej wód, niektóre państwa są bardziej niż kiedykolwiek zainteresowane uznaniem ich zwierzchności nad wodami Arktyki. Próbują tworzyć na szybko nowe prawo i ogłaszać to jako jednostronne decyzje, nie zawsze oparte na regulacjach międzynarodowych - mówi profesor. Na razie do tzw. państw arktycznych zalicza się osiem krajów, wśród których często nie ma jednomyślności. Kulminacja +walki+ o Arktykę nastąpiła dwa, trzy lata temu. Obecnie rywalizacja państw nieco osłabła. Widać też, że powstają grupy o zbliżonych dążeniach, np. Kanadyjczycy i Amerykanie czy Norwegowie, którzy w niektórych kwestiach nawiązujący dobry kontakt z Rosjanami. Można powiedzieć, że walka o Arktykę przeszła na poziom rozwiązań +przy stoliku+ - ocenił prof. Głowacki. Podkreślił też, że z ropy i gazu znajdujących się na szelfach będą korzystały państwa arktyczne, które posiadają tam swoje ekonomiczne strefy. Trzeba jednak pamiętać, że pomiędzy Grenlandią a Spitsbergenem istnieją olbrzymie złoża hydratów metanu - gazu, który można będzie eksploatować w przyszłości, po wyczerpaniu zasobów tradycyjnych. Te złoża są poza obrębem stref ekonomicznych państw, często znajdują się na wodach międzynarodowych - zaznaczył. Więcej informacji znajdziesz na stronie Konferencji: Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu

5 NOWOŚCI WYDAWNICZE Grand Hotel Sopot Grand Hotel Sopot / Marzenna Górska-Karpińska, wyd.2. Warszawa: Veda, 2013, 140 s.; ISBN: Sopot bywa nazywany perłą Bałtyku. Jest to określenie zasłużone, zważywszy zalety trójmiejskiego położenia miasta, walory turystyczne oraz zawsze bogatą ofertę kulturalną. Jeśli Sopot jest perłą Bałtyku, to perłą Sopotu jest z pewnością Grand Hotel. Piękna, dostojna bryła hotelu na tle zielonych wzgórz wybrzeża stanowi od dziesięcioleci dominantę sopockiego krajobrazu widzianego od strony Zatoki Gdańskiej. Możliwość zamieszkania w Grandzie to zawsze wydarzenie, swoista nobilitacja, a dla wielkich tego świata zwyczajny wysoki standard na poziomie światowych metropolii i ekskluzywnych kurortów. Prezentowany album to pierwsza monografia Grand Hotelu w Sopocie, opisująca genezę powstania hotelu i jego losy na przestrzeni lat do chwili obecnej. Dzieje to ciekawe i skomplikowane, ściśle związane z burzliwą historią Polski w XX wieku. Dowiemy się tu o ludziach, którzy mieli największy wpływ na powstanie hotelu, jego architekturę i budowę, poznamy nazwiska znanych gości, prześledzimy zmiany, jakim na przestrzeni lat ulegał hotel, aby zawsze proponować swoim gościom komfort pobytu i usługi na najwyższym poziomie. Książka zawiera unikatowy materiał ikonograficzny pocztówki, pamiątkowe zdjęcia z kolekcji prywatnych, reprodukcje wycinków prasowych, planów architektonicznych, wyposażenia hotelowego i wydawnictw reklamowych związanych z hotelem i atrakcyjnym kurortem. Znakomita większość ilustracji pochodzi z kolekcji Autorki, która od wielu lat gromadzi swoje zbiory przeszukując archiwa, antykwariaty i zasoby internetowe na całym świecie. Będąc pod niewątpliwym urokiem Sopotu i jego hotelu Grand, Marzenna Górska-Karpińska napisała tę książkę z pasją i miłością. To się ogląda i to się czyta. Zamówienia realizuje internetowa księgarnia Spectrum, dokument online: data dostępu Marketing w turystyce i rekreacji Marketing w turystyce i rekreacji / red. nauk. Aleksander Panasiuk. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2013, 382 s.; ISBN: Seria wydawnicza: Turystyka Zapowiedź Na rynku turystycznym i rekreacyjnym panuje silna konkurencja, powodująca, że firma oraz destynacja turystyczna, aby przetrwać, musi zaproponować turystom ofertę gwarantującą dodatkową wartość. Stworzenie tej wartości jest możliwe tylko przy pełnym zrozumieniu zasad obowiązujących na rynku oraz znajomości narzędzi stosowanych w marketingu, w tym promocji. Autorzy podręcznika przybliżają czytelnikowi te zagadnienia, omawiając: podstawy teorii marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych oraz obszarów turystycznych, rynek usług turystycznych i rekreacyjnych, zachowania klientów na tym rynku, elementy marketingu-mix (5P), marketing terytorialny w turystyce, markowy produkt turystyczny, nowoczesne instrumenty komunikacji marketingowej, marketing relacji w turystyce i rekreacji, badania marketingowe i tworzenie strategii marketingowych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych. Prezentowany podręcznik akademicki jest zgodny z obowiązującymi programami nauczania. Jego logiczna struktura i zrozumiały język narracji powodują, że jest znakomitym źródłem wiedzy dla studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz specjalności turystycznych kierunków ekonomicznych, a także osób profesjonalnie zajmujących się tą dziedziną. Autorami podręcznika są pracownicy dydaktyczno-naukowi związani z Katedrą Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedrą Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedrą Geografii Regionalnej i Turyzmu Uniwersytetu Śląskiego. Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Naukowego PWN, dokument online: data dostępu

6 Zeszyty Naukowe 1(26) 2013 Zeszyty Naukowe 1(26) 2013 / red. nacz. Edward Modzelewski. Warszawa: Almamer, Szkoła Wyższa, 2013, 374 s.; ISSN: Zeszyt poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym polityki, prawa, ekonomii i gospodarki, turystyki i rekreacji oraz sportu i zdrowia. Autorzy: E. Biernat, A. Chmiel, A. Czajkowska, M. Czuryk, N. Dobosiewicz, P. Dominik, J. Gilarowski, G. Godlewski, M. Górka, T. Juszkiewicz, M. Karpiuk, K. Łastawski, T. Łopatik, A. Magiera, J. Majewski, K. Mizera, E. Modzelewski, A. Niemierzycka, A. Olak, B. Olszewska, W. Pilis, J.P. Piotrowski, K. Podleśna-Dudicz, P. Potocki, K. Rutkowska, I. Rycicka-Kwaśniewska, M. Słoń, A. Spychała, E. Szczepanowska, I. Wiszomirska, A. Zdrodowska, S. Zgraja-Zwolińska Spis treści oraz streszczenia artykułów ZN nr 1(67) 2013 (pdf 352 KB): Zamówienia realizuje pełnomocnik ds. wydawniczych mgr Tomasz Fabiański, telefonicznie: Źródło: Almamer, Szkoła Wyższa, data dostępu Więcej informacji o nowościach wydawniczych znajdziesz w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: EKSPERTYZY I WYNIKI BADAŃ Informacja IATA o sytuacji finansowej branży lotniczej w lutym i marcu Wartość akcji linii lotniczych. W marcu wartość akcji linii lotniczych wzrosła, w porównaniu ze styczniem, o 4%. Po raz kolejny oznaczało to lepszą sytuację w porównaniu z indeksem wartości wszystkich akcji gdyż, zgodnie FTSE Global ALL Cap, wzrósł on tylko o 2%. Sprzyjał temu spadek cen paliwa lotniczego w ostatnim okresie. Wartość akcji linii z USA wzrosła o prawie 20%, dzięki ich dobrym wynikom finansowym. Rynki bardzo dobrze oceniają też efekty konsolidacji właścicielskiej przewoźników amerykańskich. Obecnie (na początku kwietnia) wartość akcji niektórych linii spada ze względu na informacje o ptasiej grypie w Chinach, ale ogólne wskaźniki ekonomiczne są ciągle pozytywne. Wyniki finansowe niektórych linii lotniczych za czwarty kwartał 2012 Liczba linii Region Wynik kw. IV 2011 Wynik kw. IV 2012 Wynik operacyjny Wynik netto Wynik operacyjny Wynik netto 15 Ameryka Płn. 23 Azja/Pacyfik Europa Ameryka Łac Inne Łącznie Wyniki kwartału IV-ego, łącznie, zbliżone są do tych z roku 2012, ale te regiony, które odnotowywały wcześniej największą poprawę ponoszą obecnie straty. W przypadku Ameryki Północnej to między innymi efekt huraganu Sandy (październik) a, w Europie decydujący wpływ ma przedłużający się kryzys ekonomiczno-walutowy. Największą poprawę notują linie z regionu Azji i Pacyfiku. Znaczna część wzrostu przewozów pasażerskich i cargo to właśnie ich zasługa. Ceny paliwa lotniczego. Ceny w marcu obniżyły się o prawie 10% w porównaniu z najwyższymi poziomami z lutego, kiedy zbliżyły się do poziomu 140$ za baryłkę. Pomimo tego są nadal wysokie i dość znacznie przekraczają poziom 120$. Spadki marcowe to efekt wzrostu produkcji w krajach nienależących do OPEC oraz przedłużającego się kryzysu w UE. W ciągu ostatnich dwóch lat średnia cena oscylowała wokół 130$ za baryłkę. Popyt. Wzrostowy trend popytu na przewozy pasażerskie, obserwowany pod koniec roku 2012 i na początku 2013 uległ znacznemu wzmocnieniu w lutym. W lutym, w porównaniu ze styczniem, popyt wzrósł o 1,2% (po anualizacji). Oznacza to dwucyfrowy wzrost w skali roku. Główny powód tej sytuacji to poprawa ogólnej globalnej sytuacji ekonomicznej. 6

7 Popyt na przewozy cargo pokazuje minimalny wzrost w ostatnim okresie w lutym 2013 nastąpił wzrost o 2,5% w porównaniu z październikiem 2012 choć w porównaniu z poprzednim miesiącem miał miejsce spadek o 0,8%. Oferowanie. W lutym oferowanie wzrosło, w porównaniu ze styczniem, o 0,8% (anualizacja), ale podobnie jak w poprzednich miesiącach wzrost ten był wolniejszy od wzrostu popytu. Oferowanie frachtowe w lutym wzrosło o 1,0% (porównanie ze styczniem), przy spadku przewozów. Spowodowało to spadki współczynników wykorzystania pojemności frachtowej. Samoloty. Po sezonowym spadku w styczniu, w lutym nastąpił wzrost oferowania, głównie dzięki ponownemu wykorzystywaniu samolotów czasowo uziemionych. W lutym wzrost ilości oferowanych foteli, poddany anualizacji, wyniósł około 5%, a więc znacznie poniżej zanualizowanego wzrostu popytu. Powinno to pomóc w utrzymaniu wysokich współczynników wykorzystywania samolotów. Współczynniki wykorzystania miejsc pasażerskich i pojemności frachtowej. Silny wzrost popytu w lutym spowodował dalsze wzrosty współczynników wykorzystania miejsc pasażerskich, które po uwzględnieniu czynników sezonowych, zbliżyły się do 80%. To poziomy rekordowe. Liderami byli przewoźnicy azjatyccy i z regionu Pacyfiku oraz północno-amerykańscy. Miało to miejsce głównie dzięki trendowi wzrostowemu popytu. Spadki przewozów frachtowych w lutym, przy wzroście oferowania, spowodowały spadek współczynników wykorzystania pojemności frachtowej o 0,8 ppct. Pozytywne wyniki pod tym względem odnotowały jedynie linie z Ameryki Łacińskiej. Średnie wpływy jednostkowe. W USA rozpoczął się ponownie trend wzrostowy średnich wpływów jednostkowych, po okresie stagnacji w połowie roku Wzrost od czwartego kwartału powiązany jest z umocnieniem się popytu i wzrostem współczynników wykorzystania miejsc pasażerskich. Globalnie średnie poziomu taryf wyrażone w $ pozostają na zbliżonym poziomie, ale uwzględniając wzrost wartości USD, notujemy ich wzrost w walutach lokalnych. Źródło danych: IATA, PRTL.pl Marek Serafin PRTL.pl Źródło: Polski Rynek Transportu Lotniczego, data dostępu Biura w dobrej kondycji mimo złej prasy Wywiadownia gospodarcza Bisnode Polska przygotowała kolejną edycję raportu o kondycji polskiej branży turystycznej. Informacje w nim przedstawione opracowane zostały na podstawie danych z ponad tysiąca biur podróży. Publikacja wywiadowni Bisnode stała się przyczynkiem do artykułów, w których autorzy podważają wiarygodność finansową branży turystycznej. Redaktorzy przeważnie nie wgłębiali się w metodykę badań. Tomasz Starzyk, specjalista ds. public relations w Bisnode Polska poinformował, że badanie powstało na podstawie analizy 1121 firm. Za biura podróży uznaliśmy przedsiębiorstwa określone w klasyfikacji PKD symbolem mówi Tomasz Starzyk. Podklasa ta obejmuje organizowanie imprez turystycznych, włączając w to wycieczki turystyczne, z kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych. Oznacza to, że w grupie badanych znaleźli się zarówno touroperatorzy z pierwszej dwudziestki, jak i niewielkie podmioty, które organizują niszowe wyjazdy dla małej liczby klientów, na co dzień sprzedające także oferty na zasadach agencyjnych. Branża ma się nieźle. Według Bisnode Polska, 34,88 proc. badanych biur znajduje się w słabej kondycji finansowej, a 14,01 proc. w bardzo złej. Jednocześnie większość, bo aż 51 proc. podmiotów w tej kategorii może pochwalić się dobrą (37,82 proc.) i bardzo dobrą (13,29 proc.) sytuacją ekonomiczną. Tomasz Starzyk przyznaje, że słabsze wyniki to domena małych podmiotów. Biura, które ogłosiły upadłość w ubiegłym roku, poza Sky Club czy BBPT (wcześniej Triada przyp. red.), to mało znaczące podmioty, w większości wypadków działające nie dłużej niż dwa lata. Tym małym i młodym touroperatorom znacznie trudniej jest efektywnie funkcjonować na rynku i to właśnie one w ogromnej większości znajdują się w słabej i bardzo złej sytuacji finansowej wyjaśnia Tomasz Starzyk. Przedstawiciel Bisnode Polska podkreśla, że znani touroperatorzy w przygotowanym przez wywiadownię raporcie mają się dobrze. Itaka, Neckermann, czy Alfa Star to przykłady firm, których kondycję określamy dość wysoko mówi Tomasz Starzyk. Sytuację ocenia komputer. W kontekście prowadzonych analiz pojawia się pytanie, jakie informacje kryją się za kategoriami oceny pojawiającymi się w raporcie wywiadowni. Tomasz Starzyk wyjaśnia, że siła ekonomiczna zależy od wartości netto firmy obliczanej jako różnica kapitałów własnych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na ocenę kondycji finansowej biur podróży bezpośredni wpływ mają takie wskaźniki, jak płynność, wysokość zadłużenia i rentowność tłumaczy Tomasz Starzyk. Dodatkowo wzięta została pod uwagę zdolność finansowa podmiotu, poziom zarejestrowanych, przeterminowanych płatności, wnioski o upadłość lub postępowanie naprawcze zarejestrowane w sądach gospodarczych, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe wymienia przedstawiciel Bisnode Polska i dodaje, że ocena kondycji finansowej branży odbywała się na podstawie danych finansowych nie starszych niż dwa lata. W wypadku spółek prawa handlowego za podstawę do oceny służył bilans i rachunek wyników. W wypadku podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości oparto się na zadeklarowanych przez 7

8 szefów biur danych o przychodach, kosztach i wyniku finansowym podmiotu. Zebrane informacje przeanalizowane zostały następnie przez dedykowany dla projektu program komputerowy. Biura nie tak zadłużone jak straszą. Przedstawiciel Bisnode Polska podkreśla, że branża turystyczna w porównaniu z innymi nie jest ani mocno zadłużona, ani nie charakteryzuje się wieloma upadkami. W 2012 roku sądy gospodarcze ogłosiły w Polsce 877 upadłości, z tego jedynie 12 dotyczyło biur podróży mówi Tomasz Starzyk. Oznacza to, że przedsiębiorstwa te stanowią 1,3 proc. bankructw. Dla porównania, firmy budowlane stanowią dokładnie 25 proc. upadłości, firmy produkcyjne ponad 27 proc., a handlowe 23 proc. informuje specjalista ds. public relations w Bisnode Polska. Dodatkowo warto podkreślić, że w porównaniu do sytuacji sprzed roku i dwóch lat sytuacja nie uległa drastycznej zmianie. Podział na podmioty znajdujące się w bardzo dobrej, dobrej, słabej i bardzo słabej sytuacji rozkłada się podobnie, co świadczy o stabilności branży. Z drugiej strony na przestrzeni ostatnich dwóch lat ubyło zarówno podmiotów w bardzo dobrej, jak i bardzo złej kondycji finansowej. W konsekwencji obserwujemy znaczny wzrost liczby podmiotów będących w słabej kondycji, których obecnie jest blisko 35 proc. i z drugiej strony podmiotów będących w kondycji dobrej. Tych ostatnich w naszej ocenie jest 37,8 proc. twierdzi Tomasz Starzyk. Wizerunek kreuje mniejszość. Raport Bisnode Polska jest kolejnym dowodem na to, że touroperatorzy mimo niskiej rentowności i ogromnego ryzyka związanego ze specyfiką prowadzonej działalności, dobrze radzą sobie na rynku. Niepokojące informacje o niemal apokaliptycznym wydźwięku prezentowane w tytułach niebranżowych są jedną z przyczyn odchodzenia turystów od małych biur, m.in. agencyjnych oraz korzystania z usług firm jedynie o ugruntowanej pozycji, lub podejmowania samodzielnych prób rezerwacji wyjazdów turystycznych. W rzeczywistości image branży psuje niewielki odsetek przypadkowych bankrutów. Z powodu spektakularnych upadków i ich nagłośnienia przez media turystyka musi poradzić sobie z jeszcze jednym problemem, a mianowicie z kryzysem wizerunkowym. Ponieważ wizerunek odbudować jest niezwykle trudno, lepiej o niego zadbać zawczasu. MG Źródło: Wiadomości Turystyczne, data dostępu Biura podróży - drugi tydzień większej sprzedaży 16,2 procent więcej klientów kupiło w biurach podróży o 14,3 procent więcej wyjazdów niż rok temu takie informacje przynosi raport Polskiego Związku Organizatorów Turystyki z ostatniego tygodnia Raport opiera się na danych o sprzedaży ofert biur podróży w systemie MerlinX 1 *. Dotyczy 15 tygodnia tego roku, czyli okresu od 8 do 14 kwietnia. Wynik sprzedaży ofert biur podróży wygląda dobrze, ale trzeba pamiętać, że rok temu właśnie w 15 tygodniu, święta Wielkanocne zabrały poniedziałek.[ ] F.F. Więcej danych na wykresach: Cały artykuł znajdziesz na portalu Turystyka.rp.pl, dokument online: data dostępu PZOT: wiosna w biurach podróży W nowej edycji raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki znajdziemy dobre informacje: ostatnie dwa tygodnie sprzedaży w biurach podróży na dwucyfrowym plusie. 1 Raport obejmuje 15. tydzień roku, czyli okres od 8 do 14 kwietnia 2013 roku (niektóre dane również z okresu wcześniejszego). Dane pochodzą z raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki przygotowanego na podstawie informacji z systemu rezerwacyjnego MerlinX, którym w badanym tygodniu posługiwało się 2861 agentów sprzedających wycieczki biur podróży. Liczba agentów była o 12,3 procent mniejsza w porównaniu z tym samym tygodniem rok temu. Dane MerlinaX pokazują wyniki nieco ponad połowy rynku. Nie zawierają jednak sprzedaży lub tylko mniejszą jej część, takich biur podróży jak Itaka, TUI, Rainbow Tours, Neckermann. 8

9 Źródłem danych w raporcie PZOT jest system rezerwacyjny MerlinX. Dane zawarte w raporcie bazują na rezerwacjach dokonanych przez 2861 agentów. Liczba agentów spadła o 12,3 proc. w stosunku do ubiegłego roku. W tygodniu 15/2013 liczba rezerwacji wzrosła o 14,3 proc. a liczba klientów o 16,2 proc. w porównaniu z krótkim tygodniem Wielkanocnym przed rokiem. Zaobserwowano mocne, dwucyfrowe wzrosty sprzedaży wszystkich rodzajów imprez turystycznych wiosna w biurach podróży. W rywalizacji najpopularniejszych krajów, Egipt z Grecją idą łeb w łeb, podobnie jak Turcja z Hiszpanią. Biura podróży skutecznie niwelują spadki sprzedaży z okresu przed Wielkanocą. Dwa ostatnie tygodnie na dwucyfrowym plusie. Więcej informacji w raporcie, który prezentujemy poniżej. Wcześniejsze raporty znaleźć można pod tym adresem: PZOT Booking Report [http://pl.scribd.com/doc/ /pzot-booking-report ] by nuaurora Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Analiza Cen Imprez Turystycznych: średnie ceny w dół Pojawiła się nowa odsłona raportu spółki TravelDA- TA. Analiza Cen Imprez Turystycznych dostępna jest teraz w bardziej skondensowanej i uzupełnionej formie. A jaki był drugi tydzień kwietnia w biurach podróży? Analiza Cen Imprez Turystycznych to raport wysyłany biurom agencyjnym zarejestrowanym w serwisie wczasopedia.pl. Dla touroperatorów TravelDATA przygotowuje pełną, bardziej rozbudowaną wersję Analizy, obejmującą ceny średnie i minimalne dla wyjazdów last minute i w high season na poszczególnych grupach destynacyjnych. Cotygodniowa Analiza Cen wyjazdów wakacyjnych (high season) pokazuje, że drugi tydzień kwietnia przyniósł zniżkę średniej ceny oferowanych przez biura podróży imprez turystycznych. Takie odreagowanie ogólnego poziomu cen często ma miejsce gdy poprzednia jej zmiana miała znaczący charakter przekonuje Jacek Dąbrowski, współzałożyciel TravelDATA. Tym razem do obniżki średniej ceny najbardziej przyczyniło się biuro Sun&Fun (spadek o 34 zł), które ostatnio podwyższało ceny, a największe wzrosty (o 48 zł) odnotowało biuro Bee Free, choć nastąpiły one z atrakcyjnego dotychczas poziomu. Najwyższe spadki wykazały średnie ceny na hiszpańskim wybrzeżu (o 76 zł), które zastąpiły poprzednie ich zwyżki, wzrosty kontynuowały natomiast pozostałe kierunki hiszpańskie, czyli wyspy Kanaryjskie i Baleary (odpowiednio o 26 i 20 zł). Wśród najważniejszych kierunków wakacyjnych wyjazdów najniższe średnie ceny we wszystkich kategoriach hoteli spotkamy na Synaju, niemal równie atrakcyjne na egipskim wybrzeżu, a tylko nieco wyższe w Bułgarii i Tunezji dodaje Andrzej Betlej, współzałożyciel TravelDATA. Obecne ceny znacząco przewyższają poziomy ubiegłoroczne, ale ich kwietniowa baza była niska i wzrosty pojawiły się dopiero po weekendzie majowym. Najbardziej wzrosły średnie ceny hoteli 4- gwiazdkowych na egipskim wybrzeżu (o 135 zł), w tym o ponad 300 zł w biurach Alfa Star, Wezyr Holidays oraz Sun&Fun, choć na przeciwnym biegunie mamy też ceny TUI, które o podobną kwotę spadły. Te duże średnie zwyżki spowodowane zostały niską zeszłoroczną bazą cenową. Miała ona pomóc w odbudowie poziomu turystycznych przyjazdów do Egiptu, mocno ograniczonych po okresie arabskiej wiosny 2011 roku. Wzrosły również ceny hoteli 4-gwiazdkowych na Tureckiej Riwierze, średnio o 44 zł oraz na Krecie o 116 zł. Różnice w średnich cenach majowego last minute wobec cen pełni sezonu (high season) są tym większe im wyższa jest kategoria hotelu. Są one również znacząco większe dla kierunków sezonowych, jak Baleary i Turcja południowo-zachodnia, a dużo mniejsze dla kierunków całorocznych takich jak wybrzeże egipskie, czy Maroko. Skala różnic w tych pierwszych jest ponad czterokrotnie wyższa i wynosi 1218 zł wobec 287 zł dla kierunków całorocznych. Poniżej raport. Wcześniejsze raporty znaleźć można pod tym adresem: Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute [dokument online: Last-Minute] by nuaurora Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu

10 Rezerwacje wakacji przez Internet I-III 2013 Pierwszy kwartał za nami. To dobry moment na podsumowanie wyborów klientów biur podróży. Raport Enovatis S.A obejmuje kompleksowe zestawienie ruchu turystycznego w trzech pierwszych miesiącach roku -dokonane rezerwacje oraz wyjazdy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. Cały artykuł znajdziesz na portalu e-gospodarka.pl, dokument online: data dostępu W roku 2050 na oferty biur i hoteli będzie czekało 3 mld turystów W ciągu najbliższej dekady światowy przemysł turystyczny stworzy 70 mln miejsc pracy, z czego dwie trzecie w Azji. Do roku 2023 jedno z każdych dziesięciu miejsc pracy będzie przypadało na turystykę, a wkład branży w światowe PKB wyniesie 10 proc., czyli 10,5 bln dolarów amerykańskich, wynika z prognoz Światowej Rady Podróży i Turystyki (World Travel & Tourism Council - WTTC). Prognozy te mogą się urzeczywistnić pod jednym wszakże warunkiem: sektory prywatny i publiczny muszą się skoncentrować na stworzeniu i realizacji długoterminowej strategii, opartej na rozwoju inwestycji, infrastruktury i nowych inicjatywach. Zdaniem Davida Scowsilla, prezesa i dyrektora generalnego WTTC, nie chodzi o strategię na dziś, czy jutro, ale na następne 20, 25, czy nawet 50 lat. Tym bardziej, że w roku 2050 liczba osób należących do klasy średniej wzrośnie do 3 mld, co oznacza 3 mld zamożnych konsumentów wydających pieniądze m.in. na podróże i turystykę. Scowsill zwrócił też uwagę na dwa czynniki warunkujące wzrost rynku turystycznego: opodatkowanie turystów, które jeśli jest zbyt wysokie zamiast determinować rozwój gospodarczy skutecznie go hamuje i na konieczność łagodzenia polityki wizowej przez kraje, które chcą mieć udział we wzroście rynku turystycznego. Źródło: e-hotelarstwo, data dostępu Pokoje w Polsce tańsze niż przed rokiem W kwietniu dwuosobowy pokój typu standard w hotelu w Polsce kosztuje średnio 269 zł, czyli o 16 zł więcej niż w marcu br. Do średnio 477 zł wzrosły w tym miesiącu ceny w hotelach w europejskich metropoliach, wynika z raportu trivago Hotel Price Indeks (thpi), który co miesiąc publikuje porównywarka cen hoteli trivago.pl. 10

11 Największy skok cen w naszym kraju odnotowano w Krakowie, gdzie zapłacimy średnio o 24 proc. więcej (306 zł) niż w marcu. O 11 proc. więcej będą musieli zapłacić podróżujący w Warszawie (289 zł), o 9 proc. więcej we Wrocławiu (247 zł), a o 7 proc. w Gdańsku (252 zł). 6-proc. wzrost cen odnotowano w Sopocie (361 zł), gdzie w tym miesiącu pokój kosztuje najdrożej i w Katowicach (226 zł), gdzie z kolei pokoje są najtańsze z dużych miast i kurortów. W Zakopanem średnia cena za dobę w pokoju dwuosobowym poszła w dół (-7 proc., 281 zł). Warto jednak zauważyć, że w porównaniu do 2012 roku ceny hotelowe teraz są znacznie niższe. W Poznaniu zapłacimy o średnio 31 proc. mniej niż rok temu. O 20 proc. mniej zapłacimy poza tym w Sopocie, w Łodzi o 18 proc., a w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu o 14 proc.. W kwietniu wzrosły także ceny hotelowe w większości europejskich metropolii. Najwięcej, bo 943 zł kosztuje pokój w Genewie, zaś najmniej 247 zł w Saragossie. Źródło: e-hotelarstwo.pl, [za:] data dostępu INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Uczelnie szukają sposobu na niż demograficzny Jak przetrwać niż demograficzny, strategia działań w kryzysie - to główny temat XIV Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, które rozpoczęło się w czwartek w Gliwicach. Jesteśmy w trakcie dużego kryzysu demograficznego, co powoduje sytuację taką, że bardzo wyraźnie rysuje się konkurencja wszystkich z wszystkimi. Krótko mówiąc, jest to walka o studenta - powiedział przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. Waldemar Tłokiński. Ocenił, że jeśli przewidywania demograficzne się sprawdzą, to szkoły wyższe będą musiały wypracować sposoby na przetrwanie przez najbliższe 10 lat. To bardzo długi czas. Bez wątpienia znajdzie się grupa uczelni, które zakończą swoją działalność z przyczyn ekonomicznych - powiedział przewod- 11

12 niczący konferencji rektorów. Szacuje, że w najbliższych kilku latach działalność może zakończyć ok. 30 proc. uczelni niepublicznych z ponad 300 istniejących w kraju. Strategia działań w kryzysie uwarunkowanym niżem demograficznym jest głównym tematem 2-dniowego posiedzenia rektorów szkół zawodowych z całego kraju. Sektor niepubliczny z konieczności koncentruje się głównie na kształceniu w trybie studiów niestacjonarnych, natomiast wiele uczelni, które stworzyły znakomitą infrastrukturę, cierpi z tego powodu, bo ta infrastruktura wcale nie jest wykorzystana, sale stoją puste przez cały tydzień. Trzeba szukać form zastępczych - mówił Tłokiński. Jednym ze sposobów ma być - według niego - zorientowanie się jaką rolę uczelnia może pełnić w swoim środowisku poprzez zorientowanie się w działalności gospodarczej danego regionu. Taka współpraca mogłaby zaowocować uruchomieniem nowych kierunków oraz specjalności, np. dla osób, które już pracują. Kolejnym sposobem na zapełnienie pustych sal mogłaby być internacjonalizacja szkolnictwa, czyli pozyskiwanie studentów z innych krajów w szczególności z Białorusi, Ukrainy, Rosji. Kierunkiem, który obecnie cieszy się sporym zainteresowaniem uczelni, jest kierunek wschodni - Chiny i Indie. Przetrwanie mogłaby zapewnić - zdaniem Tłokińskiego - także większa oferta kształcenia skierowana do osób zaliczanych do grup 30 plus i 40 plus. Odnosząc się do łączenia zagrożonych likwidacją szkół wyższych, przewodniczący KRZaSP podkreślił, że jest to tylko jeden ze sposobów na niż demograficzny. Uważa, że przetrwają najlepsi i najmądrzejsi, a to które z tych działań okaże się dla uczelni najkorzystniejsze będzie zależało od wielu czynników - m.in. konkurencji międzyuczelnianej w danym regionie, zainteresowania studiami i sytuacji regionu, w którym znajduje się szkoła wyższa. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) zrzesza rektorów uczelni niepublicznych i publicznych prowadzących kształcenie na poziomie zawodowym (pierwszego oraz drugiego stopnia). Z ok. 340 uczelni w kraju akces do konferencji zgłosiło ok. 200 z nich, w tym 3 publiczne. Do zadań KRZaSP należy m.in. reprezentowanie środowiska uczelni zawodowych wobec władz publicznych, wyrażanie opinii i przedkładanie wniosków ws. dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, wspieranie działań zmierzających do rozwoju kadry i odpowiedniego poziomu kształcenia studentów. W dwudniowym posiedzeniu KRZaSP zorganizowanym w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości bierze udział ok. 60 rektorów i przedstawicieli szkół wyższych. Źródło: Portal Samorządowy, data dostępu XI edycja Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej Miło nam poinformować, że ogłoszono XI edycję Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki Turystycznej. Warunki realizacji zostały określone w załączonym Regulaminie. Jest to już czwarta edycja w której uczestniczy partner Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, która między innymi zobowiązała się do ufundowania: nagrody dla laureata konkursu, nagrody dla laureata najlepszej pracy magisterskiej na temat hotelarstwa. Ponadto w tegorocznej edycji do patronów medialnych dołączyła Redakcja TTG Polska, która postanowiła nagrodzić najlepszą pracę o tematyce Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród laureatom tegorocznej, XI edycji, zaplanowano podczas Targów Turystycznych TT WARSAW w dniu 28 listopada 2013 roku. Na GALĘ zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursu. Zapraszamy do udziału w Konkursie. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (www.msport.gov.pl) w dziale Turystyka zakładka kształcenie i szkolenie. Załączniki do pobrania Regulamin [41,1 KB], dokument online: https://s3-eu-west- 1.amazonaws.com/fs.siteor.com/msport/article_attachments/attachments/42413/original/R egulamin.docx? Karta zgłoszeniowa do konkursu [13 KB], dokument online: https://s3-eu-west- 1.amazonaws.com/fs.siteor.com/msport/article_attachments/attachments/42414/original/K ARTA_ZG%C5%81OSZENIOWA_DO_KONKURSU.docx? Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu

13 Srebrny medal dla Poland - Feel Invited 9 kwietnia br. podczas NAB Show w Las Vegas ogłoszono laureatów tegorocznego New York Festivals. Po sukcesie filmu Move Your Imagination Polskiej Organizacji Turystycznej, który w minionym roku otrzymał Złoty Medal, w tym roku międzynarodowa komisja doceniła spot wizerunkowy Poland - Feel Invited, przyznając mu srebrny medal w kategorii World's TV& Films. NYF Television & Film Awards należy do największych i najbardziej prestiżowych imprez na świecie. Odbywa się już od 56 lat i wyłania najlepsze produkcje filmowe, telewizyjne, filmowe i reklamowe z całego świata. W tegorocznym konkursie brało udział kilkaset produkcji reprezentujących ponad 50 krajów. Do tej pory niewiele polskich producentów zdobyło laury nowojorskiego festiwalu (należy do nich m. in. telewizyjna seria Boso przez Świat ). Tym bardziej cieszy fakt, iż w tym roku do finału rywalizacji dotarł również promujący stolicę Podlasia spot Rising Białystok. New York Festivals jest członkiem International Committee of Tourism Film Festivals CIFFT razem z szesnastoma liczącymi się w świecie festiwalami z całego świata. W tym roku organizacja obchodzi wielki jubileusz 25 lecia. Z tej okazji 23 maja w Warszawie odbędzie się konferencja Polish Tourfilm Academy 25 years of world's tourist film promoted by CIFFT, na której zostaną zaprezentowane największe światowe produkcje, wśród nich piękne polskie filmy uznane za najlepsze. Zobacz nasz spot: Bartłomiej Walas Wiceprezes Źródło: Bartłomiej Walas, korespondencja nadesłana Kowalski na wodę, czyli zmiany w przepisach uprawiania turystyki wodnej 9 kwietnia zostało podpisane rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki dotyczące uprawiania turystyki wodnej. W swoim założeniu ma ono wszystkim miłośnikom wodnej rekreacji ułatwić szeroki dostęp do niej. Chcemy Polakom przybliżyć rekreację na wodzie, zgodnie z europejskimi i światowymi standardami. Co nowego? Przede wszystkim uprościliśmy system patentowy, zarówno w turystyce żeglarskiej, jak i motorowodnej. System zdobywania uprawnień jest trzystopniowy. Osoby, które zaczynają przygodę z żeglarstwem. Będą mogły swobodnie pływać, bez posiadania odpowiedniego patentu, jachtem o długości kadłuba nieprzekraczającym 7,5 m. Patent żeglarza jachtowego będzie mogła uzyskać osoba, która ukończyła 14 rok życia i zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. Zlikwidowaliśmy obowiązkowe szkolenia. Nie oznacza to oczywiście, że chętni nie mogą przejść takiego szkolenia, nie jest ono jednak obligatoryjnym wymogiem przystąpienia do egzaminu. Za to położyliśmy większy nacisk na egzamin, który powinien sprawdzić nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności. Od tej pory ma on jasne reguły i zostanie ujednolicony na obszarze całego kraju. Zachowaliśmy także równowagę pomiędzy rekreacją i bezpieczeństwem na wodzie, zwłaszcza wśród młodzieży pasjonującej się możliwościami, jakie dają nowinki techniczne. Młodzi ludzie pomiędzy 14 a 16 rokiem życia mogą korzystać np. ze skuterów, o mocy silnika do 60 kw. Zerwanie z nieskutecznymi przepisami. Pozbyliśmy się także kilku kuriozalnych rozwiązań systemowych. Między innymi, aby uzyskać patent motorowodnego sternika morskiego, uprawniający do prowadzenia jachtów motorowych po wodach morskich, od teraz wymagany będzie staż morski. Do tej pory można było uzyskać uprawnienia morskie, w ogóle po wodach morskich nie pływając! Dla osób poniżej 16 roku życia zlikwidowaliśmy także wymóg pływania pod nadzorem posiadacza patentu żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego. W praktyce sprowadzało się to do fikcyjnej opieki, nie mającej odbicia w rzeczywistości. Wprowadziliśmy dwie odrębne licencje, zamiast dotychczas obowiązującej jednej, na holowanie narciarza czy innych obiektów pływających i na holowanie statków powietrznych. Nieporównywalne są bowiem umiejętności niezbędne do holowania np. tzw. banana z tymi, które należy posiadać, gdy holuje się spadochron. Rozporządzenie otwiera również drogę do szerszej eksploracji tak niezwykłych miejsc, jak: Zalew Wiślany, Zatoka Gdańska, Pucka czy Zalew Szczeciński, bowiem I stopień pozwala na pływanie i prowadzenie jachtu po wszystkich morskich wewnętrznych. Wcześniej posiadając I stopień nie można było żeglować na tych akwenach. Reasumując, nowe zapisy rozporządzenia czerpią z wypracowanych światowych standardów, ułatwiając dostęp do żeglugi wodnej. Rozporządzenie przeszło długą i szczegółową drogę konsultcji ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami i wydaje się, że obecne brzmienie osiągnęło optymalny, pożądany kształt. Również motorowodniacy i żeglarze byli za złagodzeniem dotychczasowych wymagań, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nowych zapisach. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki dotyczące uprawiania turystyki wodnej z 9 kwietnia 2013 roku, dokument online: data ogłoszenia: , wchodzi w życie Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu

14 We wtorek 16 kwietnia 2013 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Rozporządzenie określa między innymi tryb uzyskiwania patentów i licencji oraz wymagania egzaminacyjne. Pełny tekst dostępny w wersji Word na portalu Polskich Szlaków Wodnych, z linkiem do Dziennika Ustaw, do PDF: yki_wodnej Źródło: Mirosław Czerny, korespondencja nadesłana Debata Kryzys zatrzymał dynamikę, ale najwięksi bez strat Cypr jako kolejne państwo po Grecji i Hiszpanii zmaga się z zapaścią ekonomiczną. Słowo kryzys ponownie zagościło w mediach, prowokując pytania o stan polskiej gospodarki. Czy w odniesieniu do Polski możemy mówić o kryzysie? Jeśli tak, to jak się on przekłada na branżę turystyczną? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy dyskusji zorganizowanej przez redakcję Wiadomości Turystycznych. Dzisiejsza dyskusja redakcyjna poświęcona jest gospodarce w kryzysie i turystyce w kryzysie. Nie da się nie zauważyć tego, co się ostatnio dzieje w jednej z najbardziej słonecznych destynacji turystycznych. Panie Piotrze, napisał Pan, że sytuacja na Cyprze będzie miała dużo dalej idące konsekwencje niż tylko chwilowe wahnięcia na rynkach finansowych. Stwierdził Pan, że decyzja Eurolandu jest przekroczeniem Rubikonu. Piotr Kuczyński: Wydźwięk tego co napisałem, miał być taki, że sytuacja na Cyprze będzie miała wpływ, ale nie bezpośredni. Chodzi o to, że w momencie gdyby np. Eurogrupa chciała pomóc Hiszpanii a myślę, że to nastąpi, szybciej niż nam się wydaje to Hiszpan posiadający oszczędności w bankach hiszpańskich, będzie się czuł zaniepokojony. Dowiedział się, że Eurogrupa chciała na Cyprze opodatkować oszczędności. Depozyty, które są w bankach cypryjskich to w 63 proc. są depozyty cypryjskie, a 37 proc. zagraniczne. Mówi się że 25 proc. stanowią depozyty rosyjskie. I teraz Komisja Europejska mówi, że Cypr jest przypadkiem szczególnym. A w zasadzie: mówiła. Przestała tak mówić przedwczoraj. W cywilizacji zachodniej nie powinna obowiązywać zasada odpowiedzialności zbiorowej. A opodatkowanie depozytów byłoby odpowiedzialnością zbiorową. Cypryjski Kowalski płaciłby podatek za to, że podobno były tam prane brudne pieniądze. Przeciętny Hiszpan, Portugalczyk, Grek musi się czuć zaniepokojony. Jeroen Dijsselbloem, szef Eurogrupy, minister finansów Holandii powiedział, że Cypr jest wzorcem według, którego będą rozstrzygane inne tego typu kryzysy, czym natychmiast doprowadził do paniki na giełdach, akcje banków potraciły 4, 6 i więcej proc. Euro od razu zanurkowało o 1 proc. w stosunku do dolara, a Państwo doskonale wiecie, że na rynku walutowym jeden procent to jest bardzo dużo. A wszystko dlatego, że w tym momencie wszyscy pomyśleli tak: zaraz to samo zrobicie w Hiszpanii, Portugalii czy gdzie indziej. Parę minut potem, no może godzinę potem, urząd tego ministra, czyli szefa Eurogrupy zobaczył co się dzieje. Wystosował oświadczenie, że Cypr jest przypadkiem szczególnym, a wszystkie inne przypadki będą badane i rozstrzygane w zależności od specyfiki danego kraju. W ten sposób sami sobie zaprzeczyli. Wczoraj Komisja Europejska znowu powiedziała, że podobne przypadki mogą być podobnie rozstrzygane. Inaczej mówiąc, mamy totalny bałagan, z którego niewiele zrozumie przeciętny Kowalski hiszpański, portugalski czy każdy inny, również polski. Jak wiemy doskonale, dziewięćdziesiąt parę procent ludzi śmiem twierdzić nie wie nic o gospodarce, o ekonomii, i systemie bankowym. Skoro tak, to przeciętny Kowalski mówi: no tak, to zaraz mi się dobiorą do moich pieniędzy. Oczywiście to nie jest tak nie dobiorą się, bo są jeszcze parlamenty po drodze. Nie wyobrażam sobie parlamentu hiszpańskiego, który sam sobie obetnie 10 proc. Stan wojny może by to jeszcze uzasadniał. Ale tego przeciętny Hiszpan nie rozumie. Dlaczego to jest groźne? Bo to podważa zaufanie do sektora bankowego, a jak wiemy dobrze, sektor bankowy, i w ogóle rynki finansowe, mają niestety coraz większe znaczenie. Finansjalizacja gospodarki, jak mówi prof. Dębowski, jest coraz większa: rynki finansowe są w stanie zmieniać premierów. Jeżeli więc podważa się zaufanie do sektora bankowego, to wystarczy żeby 10 proc. ludzi stanęło w banku po swoje pieniądze i bank musi zamknąć swoje podwoje taka jest prawda. Inaczej mówiąc Eurogrupa wytworzyła sytuację zwiększonego braku zaufania do sektora bankowego, które i tak nie było największe. Wystarczy iskra, parę nieodpowiedzialnych artykułów prasowych, czy telewizyjnych informacji, żeby sektor bankowy się zawalił. Tak w tej chwili wygląda sytuacja. [ ] 14

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 25 (367) 15 października 2012 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 24 (366) 8 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!!

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 7 (384) 18 lutego 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e

Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Komunikat R. 8: 2010, nr 36 (278) poniedziałek, 4 października 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Żywienie Ruch - Zdrowie VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 5 (382) 4 lutego 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 5 (346) 30 kwietnia 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Prywatności już nie będzie W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 8 (306) poniedziałek, 21 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Bezpieczny Hotel 2012 konferencja branżowa, Warszawa, 12-13

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 7 (349) 7 maja 2012 roku Miejsce na logo sponsora INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Profesor Ewa Nawrocka: Wszyscy

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Places, People, Stories : An Interdisciplinary and International

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce ROKU10: 2012, nr 30 (372) 19 listopada 2012 roku Aktualności

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 12 (389) 25 marca 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 29 (326) 22 sierpnia 2011 roku Zapraszam na stronę Konfraterni Turystycznej na Facebooku:

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 24 (322) 20 czerwca 2011 roku Aktualności od 13 do 19 czerwca 2011 roku Wysyp ofert last

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 31 (373) 26 listopada 2012 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 4 (302) poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 4 (302) poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 4 (302) poniedziałek, 24 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i I Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych Białystok, 11-13 lutego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 40 (337) 14 listopada 2011 roku Zapraszam na stronę Konfraterni na Facebooku Aktualności

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, Wojciech.Rozwadowski@gmail.com o o Bieżące

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców luty 2012 1 2 luty 2012 Szanowni Państwo Za nami VII Regionalne Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 26 (368) 22 października 2012 roku Aktualności

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 36 (333) 10 października 2011 roku Zapraszam na stronę Konfraterni Turystycznej na Facebooku:

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 23 (321) 13 czerwca 2011 roku Aktualności od 6 do 12 czerwca 2011 roku Szkot otwiera w

Bardziej szczegółowo

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje nr 2 (5) 2007 CZERWIEC Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej BPO. Gospodarka na odległość Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 10 (352) 28 maja 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Powstała Podkomisja sejmowa do spraw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/404/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXXV/404/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXXV/404/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 2006-2014. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo