Społeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Społeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich"

Transkrypt

1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Społeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2007

2 2 Wydawnictwa ciągłe 1. Badźmirowska Masłowska, Katarzyna : Nieprzystosowanie społeczne młodocianych sprawców zabójstw / Katarzyna Badźmirowska Masłowska // Przegląd Więziennictwa Polskiego. 1999, nr 22/23, s Bailey, Susan : Nieletni używający przemocy : profilaktyka i terapia / Susan Bailey // Opieka, Wychowanie, Terapia. 1997, nr 3, s [Przyczyny zachowań przestępczych : psychologiczne, neurochemiczne, środowiskowe. Interwencja psychospołeczna. Strategie na przyszłość] 3. Bąk Buczak, Edyta : Nieletnie dziewczęta w bandach / Edyta Bąk Buczak // Edukacja i Dialog. 2003, nr 9, s Bąk Buczak, Edyta : Nieletnie dziewczęta w grupach przestępczych / Edyta Bąk Buczak // Remedium. 2004, nr 6, s. 1-3 [Przyczyny przystępowania do grup przestępczych, cechy charakterystyczne oraz środowisko rodzinne i szkolne nieletnich sprawczyń przestępstw]

3 5. Bąk Buczak, Edyta : Sytuacja rodzinna nieletnich dziewcząt działających w grupach przestępczych / Edyta Bąk Buczak // Wychowanie na Co Dzień. 2004, nr 6, s [Patologia rodziny, błędy wychowawcze, niewydolność wychowawcza rodziców, brak prawdziwych autorytetów i wzorców-główne przyczyny przestępczości nieletnich dziewcząt-sprawozdanie z badań] 6. Bogacka Osińska, Bogumiła : Dzieci łamiące prawo / Bogumiła Bogacka Osińska // Niebieska Linia. 2003, nr 4, s [Przestępczość wśród nieletnich] 7. Czajkowska, Irena : Film, rodzina, alkoholizm i narkomania a rozwój zachowań przestępczych młodzieży w świetle badań / Irena Czajkowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. 1999, nr 4, s Doliński, Artur : Ocena zachowań agresywnych a ich kontekst sytuacyjny / Artur Doliński // Psychologia Wychowawcza. 1998, nr 1, s [Badania wśród uczniów szkół średnich i młodocianych przestępców] 9. Dudzikowa, Maria : Nikt z nami nie rozmawia : każdy do nas mówi / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 1998, nr 2, s. 3-6, III s. okł. [Przestępczość dzieci i młodzieży] 3

4 4 10. Fidelus, Anna : Rodzinne uwarunkowania przestępczości wśród nieletnich / Anna Fidelus // Studia nad Rodziną. 2002, nr 1, s. [173]-180 [Omówienie badań] 11. Frukacz Wollenberg, Iwona : Zaburzona socjalizacja małoletnich prowadząca do przestępczości / Iwona Frukacz Wollenberg // Wychowanie na Co Dzień. 2006, nr 10/11, s [M.in. przyczyny zjawisk demoralizacji i przestępczości nieletnich. Porównanie stanu przestępczości nieletnich w latach ] 12. Hamilton Giachritsis, Catherine : Krzywdzenie dzieci w rodzinie i poza rodziną oraz jego związek z zachowaniami przestępczymi dzieci / Catherine Hamilton Giachritsis // Dziecko Krzywdzone. 2005, nr 10, s Harasimiak, Grzegorz : Problem zachowań przestępczych dzieci i młodzieży / Grzegorz Harasimiak // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2005, nr 3/4, s. [15]-18 [Ogólna charakterystyka zachowań przestępczych dzieci i młodzieży] 14. Jedynak, Józef : Przestępczość nieletnich w Polsce w latach / Józef Jedynak // Nowa Szkoła. 2006, nr 4, s. 4-9 [Dane statystyczne]

5 15. Karolczak Biernacka, Barbara : Przyczyny przestępczości i wizje środków zapobiegawczych : badania opinii młodzieży / Barbara Karolcza k-biernacka // Edukacja. 1998, nr 2, s Kopeć, Elżbieta : Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości młodocianych / Elżbieta Kopeć // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2003, nr 3, s [Co powoduje nieprzystosowanie społeczne. Rola rodziny i jej znaczenie dla dziecka. Wyniki badań] 17. Kozaczuk, Franciszek : Postawy nieletnich wobec norm moralno-prawnych w sytuacji zagrożeń dewiacjami społecznymi / Franciszek Kozaczuk // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2004, nr 1/2, s Makowiecka, Dorota : Transformacyjne zmiany w rodzinie a przestępstwa nieletnich przeciwko życiu i zdrowiu / Dorota Makowiecka // Auxilium Sociale. 2004, nr 3/4, s Nawalany, Stanisław : Przestępczość nieletnich a subkultury młodzieżowe lat dziewięćdziesiątych / Stanisław Nawalany // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2000, nr 3, s Nowak, Joanna : Psychospołeczne przyczyny przestępczości nieletnich dziewcząt / Joanna Nowak // Acta Elbingensia. (2004), T. 2, s

6 6 21. Raczkowska Jadwiga : Bardziej agresywni czy zastraszeni? / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2006, nr 2, s [Patologiczne zachowania małoletnich. Obraz zagrożenia agresją kreowany przez media] 22. Raś, Danuta : Dlaczego zabijają? Analiza porównawcza nieletnich popełniajacych zbrodnie i nieletnich popełniających kradzieże / Danuta Raś, Tatiana Betke // Szkoła Specjalna. 1997, nr 1, s Rode, Danuta : Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich podłoże, geneza, motywy zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego w dniach 9-11 grudnia 2002 roku / Danuta Rode // Chowanna. 2003, t. 1, s Roszkowska, Agnieszka : Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich-podłoże, geneza, motywy / Agnieszka Roszkowska // Auxilium Sociale. 2003, nr 1, s Rowiński, Grzegorz : Przestępczość wśród nieletnich / Grzegorz Rowiński // Wychowanie na Co Dzień. 1995, nr 4/5, s [Wzrost zagrożenia przestępczością wśród młodzieży]

7 26. Różańska Kowal, Joanna : Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich podłoże, geneza, motywy : IX Ogółnopolska Konferencja Naukowa 9-11 grudnia 2002 r. / Joanna Różańska Kowal // Przegląd Więziennictwa Polskiego. (2003), nr 38/39, s Sas Nowosielski, Krzysztof : Przestępcy w szkolnych mundurkach? / Krzysztof Sas Nowosielski // Lider. 1996, nr 2, s [Czynniki makrospołeczne. Czynniki tkwiące w środowisku rodzinnym. Atrakcyjność zachowań przestępczych] 28. Sitarczyk, Małgorzata : Środowiska rodzinne nieletnich sprawców przestępstw / Małgorzata Sitarczyk // Małżeństwo i Rodzina. (2004), nr 4, s Smrokowska Reichmann, Agnieszka : Zło nie przychodzi znikąd : socjalizacja jako prewencja i element stabilizujący postawy i zachowania młodocianego klienta / Agnieszka Smrokowska Reichmann // Wspólne Tematy. 2001, nr 4, s. 3-8 [Czy środowisko (grupa) wpływa na przestępczość nieletnich] 30. Stelmach, Jacek : Etiologia przestępczości nieletnich uwarunkowania rodzinne : analiza wyników badań / Jacek Stelmach // Przegląd Policyjny. 2001, nr 2, s

8 8 31. Stelmach, Jacek : Gniazdo rodzinne- uwarunkowania rodzinne przestępczości nieletnich / Jacek Stelmach // Wychowanie na Co Dzień. 2001, nr 4/5, s [Wyniki badań] 32. Strzelczyk Raduli, Urszula : Mieć już i teraz! / Urszula Strzelczyk Raduli // Edukacja i Dialog. 1998, nr 1, s [Przyczyny i uwarunkowania przestępczości wśród nieletnich] 33. Szymanowska, Aleksandra : Wpływ czynników ryzyka na przestępczość młodzieży / Aleksandra Szymanowska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego. 2003, nr 1, s. [80]-97 [Charakterystyka młodocianych przestępców oraz ich środowiska rodzinnego i koleżeńskiego] 34. Tyburska, Agata : Nieletni sprawcy czynów karalnych / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 1999, nr 10, s [Przestępczość nieletnich w Polsce] 35. Tyburska, Agata : Uwarunkowania przestępczości nieletnich : analiza wybranych czynników wewnętrznych / Agata Tyburska // Przegląd Policyjny. 2000, nr 1/2, s

9 36. Więcław, Mirosław : Rola dążenia do posiadania dóbr materialnych w genezie przestępstw młodocianych / Mirosław Więcław // Przegląd Więziennictwa Polskiego. 2004, nr 44/45, s [Chęć posiadania jako przyczyna dokonywania przestępstw przez młodocianych] 37. Zawadzki, Patryk : Determinanty drugiego życia szkoły / Patryk Zawadzki // Wychowanie na Co Dzień. 2005, nr 1/2, s [Przyczyny drugiego życia szkoły. Wzrastająca fala przemocy i przestępczości wśród młodych ludzi] 38. Żebrowski J. : Przestępczość nieletnich, jej rozmiary i społeczne uwarunkowania / J. Żebrowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Pedagogika. 1993, nr 21, s Żegnałek Kazimierz : Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym / Kazimierz Żegnałek // Edukacja. 2006, nr 1, s [Wpływ trudnej sytuacji ekonomiczno społecznej wielu rodzin na rozwój zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, brak pozytywnych wzorców do naśladowania, mała skuteczność w zwalczaniu przestępstw brutalizacja stosunków międzyludzkich i życia społecznego, ukierunkowanie działań na zdobywanie wartości materialnych (szybkie bogacenie się)] 9

10 10 Wydawnictwa zwarte dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 40. Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka i Mieczysława Radochońskiego. rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000 [M.in. Przestępczość nieletnich w okresie transformacji] Czytelnia Wypożyczalnia Balińska, Krystyna : Wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich / Krystyna Balińska. Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986 Wypożyczalnia Gaberle, Andrzej : Patologia społeczna / Andrzej Gaberle. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, S. 217-[256] : Przestępczość jako zjawisko społeczno patologiczne Czytelnia Hołyst, Brunon : Problemy młodego pokolenia : studium z zakresu profilaktyki społecznej / Brunon Hołyst. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, S : Przestępczość Czytelnia

11 Hołyst, Brunon : Psychologia kryminalistyczna / Brunon Hołyst. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,2004 [M.in. Motywacja zachowań przestępnych osób nieletnich, zabójstwa popełniane przez nieletnich] Czytelnia Wypożyczalnia Jędrzejewski, Marek : Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / Marek Jędrzejewski. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2001 Czytelnia Wypożyczalnia Kawula, Stanisław : Brutalizacja życia : człowiek z drugim człowiekiem czy idziemy ubić klienta? // W : Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000 Czytelnia Wypożyczalnia Kolejwa, Mieczysław : Rodzinne uwarunkowania zachowań przestępnych / Mieczysław Kolejwa. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1988 Wypożyczalnia

12 Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza profilaktyka resocjalizacja / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000 Czytelnia Wypożyczalnia , Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca : incydent czy znak czasu? / pod red. Lesława Pytki i Barbary Głowackiej. Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000 Czytelnia Problemy współczesnej rodziny w Polsce : materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego / red. Naukowa Henryk Cudak. Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP, 1998 Czytelnia Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża i Andrzeja Płuksa. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1999 Czytelnia Wypożyczalnia , Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela i Krzysztofa Wszeborowskiego. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999 Czytelnia

13 Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod red. Bronisława Urbana. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001 Czytelnia Wypożyczalnia Stępniak, Andrzej Piotr : Sytuacyjne uwarunkowania przestępczości młodocianych / Andrzej Piotr Stępniak. Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1989 Wypożyczalnia , Urban, Bronisław : Przestępczość młodzieży polskiej u schyłku XX wieku // W : Problemy współczesnej patologii społecznej / pod red. Bronisława Urbana. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998 Czytelnia Wypożyczalnia , Urban, Bronisław : Zachowania dewicyjne młodzieży / Bronisław Urban. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000 Czytelnia Wypożyczalnia [wyd. 1995]

14 14 Wydawnictwa zwarte dostępne w Bibliotece Głównej Akademii Świętokrzyskiej 57. Bielicki, Eugeniusz : Młodociani przestępcy : ich wartości i orientacja wartościująca / Eugeniusz Bielicki. Bydgoszcz : BTN, 1991 Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 58. Budrewicz, Irena : Środowiskowe uwarunkowania zachowań przestępczych nieletnich dziewcząt / Irena Budrewicz. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1997 Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 59. Kozaczuk, Franciszek : Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego : analiza porównawcza postaw / Franciszek Kozaczuk. Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994 Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 60. Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003 Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 61. Przestępczość nieletnich : aspekty psychospołeczne i prawne / red. Jan Maria Stanik. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005 Czytelnia Wydziału Pedagogicznego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2006) Wydawnictwa zwarte 1. AGRESJA i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / red. Józef

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

PRZESTĘPCZOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYDZIAŁ INFORMACJI Oprac. Aneta Gnyp, Dagmara Roszkowska PRZESTĘPCZOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE WYDAWNICTWA ZWARTE (Książki

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej)

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005) Wydawnictwa zwarte 1. BADŹMIROWSKA MASŁOWSKA, Katarzyna Młodociani sprawcy zabójstw w Polsce / Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Mobbing. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Dzieci ulicy. Streetworking ( pedagogika ulicy ): zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2015 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Niedostosowanie społeczne młodzieży. Resocjalizacja. Sport i turystyka w resocjalizacji

Niedostosowanie społeczne młodzieży. Resocjalizacja. Sport i turystyka w resocjalizacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Niedostosowanie społeczne młodzieży. Resocjalizacja. Sport i turystyka w resocjalizacji zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2008 Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2005 Opracowanie: Maciej Sztorc. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 28.01.2007

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: prewencja patologii i zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów CDN PBP w Koninie i jej filii Wydawnictwa zwarte: 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej.

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Wybór i opracowanie : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Rodzinne uwarunkowania zaburzeń zachowania u dzieci : agresja

Rodzinne uwarunkowania zaburzeń zachowania u dzieci : agresja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie ul. Bpa B. Bogedaina 24, 43-200 Pszczyna tel. 32 210 39 50, e-mail: pszczyna@pbw.katowice.pl http://pszczyna.pbw.katowice.pl,

Bardziej szczegółowo

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2007 2 1. Bis, Dorota :

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pogotowie opiekuńcze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pogotowie opiekuńcze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pogotowie opiekuńcze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 2 Artykuły 1. Adamczewska Helena : Zajęcia terapeutyczne w pogotowiu opiekuńczym / Helena

Bardziej szczegółowo

SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE

SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1986-2003) Wydawnictwa zwarte 1. CEKIERA Czesław Ryzyko uzależnień. Lublin, 2001. S. 103-150: Subkultury młodzieżowe i Nowa Era 2.

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

PRZESTĘPCZOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI OPRAC. DAGMARA ROSZKOWSKA 00 poz. PRZESTĘPCZOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze za

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja więźniów

Resocjalizacja więźniów Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Resocjalizacja więźniów - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte

Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne. Wydawnictwa zwarte Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Zaburzenia psychiczne Zestawienie bibliograficzne Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Kwestionariusz ankiety dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, badania nad rodziną dziecka niepełnosprawnego zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE DZIECI I MŁODZIEŻY Wydawnictwa zwarte: (Bibliografia w wyborze) 1. CIĄGŁOŚĆ i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / red. Dorota Rybczyńska. - Kraków, 2003

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2012 Druki zwarte 1. Bałandynowicz A.: System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a

Bardziej szczegółowo

Resocjalizacja przez sport

Resocjalizacja przez sport Resocjalizacja przez sport Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowane na podstawie zbiorów własnych, obejmujące wydawnictwa zwarte, artykuły i fragmenty z wydawnictw zwartych i artykuły z wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE

NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE Centrum Edukacji Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05, (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE.

PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE. BIBLIOGRAFIA / w wyborze / /druki zwarte

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Cyberprzemoc - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

Eurosieroctwo : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Eurosieroctwo : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Eurosieroctwo : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005 2018 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej) Wybór

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wychowanie patriotyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze aneks Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 POZYCJE ZWARTE 1. Salij Jacek : Patriotyzm

Bardziej szczegółowo

Prostytucja wśród nieletnich

Prostytucja wśród nieletnich Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Prostytucja wśród nieletnich - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2016 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Resocjalizacja w środowisku otwartym I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka.

Bardziej szczegółowo

Cyberprzemoc Wybór i opracowanie

Cyberprzemoc Wybór i opracowanie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Cyberprzemoc zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wybór i opracowanie Ewelina Jurek Kielce 2012 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania anoreksja, bulimia,

Zaburzenia odżywiania anoreksja, bulimia, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Zaburzenia odżywiania anoreksja, bulimia, zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2015 Opracowała Ewelina Jurek Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Sieroctwo społeczne eurosieroctwo

Sieroctwo społeczne eurosieroctwo Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Sieroctwo społeczne eurosieroctwo zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Andrzejewski,

Bardziej szczegółowo

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze

Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Ruch w życiu młodego człowieka zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Kielce, 2012 r. Korekta Magdalena Mularczyk Wydawnictwa zwarte Dostępne w PBW 1. Janiec, Stanisław

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia patologii młodzieży Kod przedmiotu

Wybrane zagadnienia patologii młodzieży Kod przedmiotu Wybrane zagadnienia patologii młodzieży - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia patologii młodzieży Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-PM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Media a wzory osobowe dzieci i młodzieży

Media a wzory osobowe dzieci i młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Media a wzory osobowe dzieci i młodzieży (prasa, telewizja) zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2006 2 1.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2018/2019

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2018/2019 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2018/2019 OGÓLNE 1. Dziedziny wychowania (moralne, estetyczne, techniczne). 2. Koncepcje pedagogiki porównawczej

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Kalka Krzysztof Prof. EUH-E. Mieczysław Ciosek

Dr hab. Kalka Krzysztof Prof. EUH-E. Mieczysław Ciosek Promotor Dr hab. Kalka Krzysztof Prof. EUH-E Dr hab. Mieczysław Ciosek Obszar zainteresowań badawczych filozofia moralności i pedagogiki w tym problematyka młodzieży dotycząca wartości, godności, wolności,

Bardziej szczegółowo

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu)

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu metodycznego RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) KsiąŜki: 1. Carr Janet Pomoc dziecku upośledzonemu

Bardziej szczegółowo

Wpływ ideologii na kształtowanie się subkultur na przykładzie PRL

Wpływ ideologii na kształtowanie się subkultur na przykładzie PRL Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wpływ ideologii na kształtowanie się subkultur na przykładzie PRL zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2011 Książki

Bardziej szczegółowo

NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE NIELETNICH

NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE NIELETNICH CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE NIELETNICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska Agata Nogal

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Przemoc w rodzinie - zestawienie bibliograficzne

Przemoc w rodzinie - zestawienie bibliograficzne Przemoc w rodzinie - zestawienie bibliograficzne Książki: 1. Auleytner Julian, Głąbicka Katarzyna, (red.), Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW DLA OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW DLA OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW DLA OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU Lp. IMIĘ I NAZWISKO ROK URODZENIA 1. Tomasz Brodowicz 1966 r. 2. Elżbieta Damm 1974 r. 3. Ilona Dzido 1990 r. 4. Piotr Hryniszyn

Bardziej szczegółowo

Postawy uczniowskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Postawy uczniowskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Postawy uczniowskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2016 (Sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

C Y B E R P R Z E M O C

C Y B E R P R Z E M O C C Y B E R P R Z E M O C Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 2014 (publikacje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) KSIĄŻKI, FRAGMENTY KSIĄŻEK 1. Agresja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , WAGARY Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Oprac. Beata Kuc-Mazurek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych ZBIORY

Bardziej szczegółowo

wszop Psychologiczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym diagnoza i sposoby zapobiegania

wszop Psychologiczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością pospolitą w środowisku lokalnym diagnoza i sposoby zapobiegania wszop Katedra nauk prawnych i bezpieczeństwa wewnętrznego Oraz zakład psychologii sądowej wydziału humanistyczno-społecznego Wyższej szkoły zarządzania ochroną pracy w Katowicach zapraszają do udziału

Bardziej szczegółowo

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży Tematyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory zwarte Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Anna Dąbek, Wydział Wspierania

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

PROSTYTUCJA Bibliografia ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie

PROSTYTUCJA Bibliografia ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie Wydawnictwa zwarte: PROSTYTUCJA Bibliografia ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki w Koronowie 1. Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne.

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawca klasy

Nauczyciel wychowawca klasy Jadwiga Górecka Dorota Kulawiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie Nauczyciel wychowawca klasy zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte : 1. Babiuch

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Sieroctwo Wydawnictwa zwarte: Czeredrecka Barbara: Potrzeby psychiczne sierot społecznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. ISBN 83-202-0657-X. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej

Bardziej szczegółowo

Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży

Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2005 Wybór i opracowanie Małgorzta Pronobis Kielce 2005 2 1. Agresja

Bardziej szczegółowo

N i e d o s t o s o w an i e s p o ł e c z n e d z i e c i i m ł o d z i e ż y

N i e d o s t o s o w an i e s p o ł e c z n e d z i e c i i m ł o d z i e ż y Po w i a t o w e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w I ł a w i e, Po w i a t o w a B i b l i o t e k a Pe d a g o g i c z n a w I ł a w i e N iedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży z e s

Bardziej szczegółowo

Patologie w społeczeństwie

Patologie w społeczeństwie Patologie w społeczeństwie Kod Patologie w społeczeństwie UTH/HES/ST/II Nazwa Pathologies in society Wersja kolejna Rok akadem icki 2014/2014 Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania

Bardziej szczegółowo

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MACIERZYŃSTWO NIELETNICH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty kryminologii Kod przedmiotu

Wybrane aspekty kryminologii Kod przedmiotu Wybrane aspekty kryminologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane aspekty kryminologii Kod przedmiotu 10.4-WP-PEDP-KRYM-W_pNadGenC0WZG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Maćkowi

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Maćkowi 1 System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech Maćkowi 2 dylematy resocjalizacji Seria pod red. Krzysztofa Biela Krzysztof Biel, Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie

Sylabus przedmiotowy. Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie Sylabus przedmiotowy Wydział Kierunek studiów Specjalność Forma studiów Stopień studiów Rok studiów/ semestr Profil kształcenia Wydział Zamiejscowy Pomerania w Kościerzynie Pedagogika Resocjalizacja Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , Dyskalkulia Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TERRORYZM. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TERRORYZM. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU TERRORYZM Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2017 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Praca pedagoga szkolnego

Praca pedagoga szkolnego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Praca pedagoga szkolnego zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW Filia Staszów Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2008 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1 tel. (63) 278 49 40 e-mail turek@pbpkonin.pl GRUPA RÓWIEŚNICZA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ojcostwo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Ojcostwo Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ojcostwo zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej) Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - 1. Historia klubów sportowych Górnego Śląska i Zagłębia oraz regionów ościennych 2. Biografia znanych sportowców: trenerów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka. 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Lęk i stres szkolny zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW w Kielcach Filia Staszów Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2007 2

Bardziej szczegółowo

Pedagogika społeczna jako subdyscyplina naukowa i kręgi jej działalności Po co studiować pedagogikę społeczną?

Pedagogika społeczna jako subdyscyplina naukowa i kręgi jej działalności Po co studiować pedagogikę społeczną? Spis treści Wprowadzenie {Stanisław Kawula) Pedagogika społeczna jako subdyscyplina naukowa i kręgi jej działalności... 13 Po co studiować pedagogikę społeczną?... 18 Część pierwsza PODSTAWOWE KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE ZABURZENIA ZACHOWANIA ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE I WYDAWNICTWA ZWARTE: 1. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban // Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygn. 32042. 2. Arteterapia

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC W MEDIACH. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

PRZEMOC W MEDIACH. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) PRZEMOC W MEDIACH (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BRAUN-GAŁKOWSKA, Maria Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci

Bardziej szczegółowo

DUSZPASTERSTWO WIĘZIENNE ROLA KOŚCIOŁA I RELIGII W RESOCJALIZACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

DUSZPASTERSTWO WIĘZIENNE ROLA KOŚCIOŁA I RELIGII W RESOCJALIZACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Jaworzno, 09.02.2015 DUSZPASTERSTWO WIĘZIENNE ROLA KOŚCIOŁA I RELIGII W RESOCJALIZACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BĘBAS, Sylwester Nauczanie Jana Pawła II w aspekcie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU PRZEMOC W RODZINIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2016 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Ojcostwo Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC I AGRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ PRZYCZYNY, PRZEJAWY, PROFILAKTYKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

PRZEMOC I AGRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ PRZYCZYNY, PRZEJAWY, PROFILAKTYKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Oprac. Dagmara Roszkowska PRZEMOC I AGRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ PRZYCZYNY, PRZEJAWY, PROFILAKTYKA Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Skarżysko Kamienna

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Skarżysko Kamienna Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna Skarżysko Kamienna ul. Plac Floriański 1 Wykaz nowości książkowych z zakresu literatury pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej. Rok 2015 1. Andrzejewska, Anna

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA: PYTANIA Z TREŚCI OGÓLNYCH, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH: 1. Pedagogika jako nauka społeczna. 2. Wyjaśnij, na czym polegają związki pedagogiki z psychologią. 3. Uniwersalna rola filozofii. 4. Jaka jest struktura

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

wykształcenie wyższe kierunek: pedagogika podyplomowe: Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych

wykształcenie wyższe kierunek: pedagogika podyplomowe: Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych 1 KAŁUŻA KORDIAN tel. kom. 600-135-035 kierunek: pedagogika podyplomowe: Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych Mediator nie przeprowadzał postępowania mediacyjnego nie dysponuje neutralnym lokalem Mediacje

Bardziej szczegółowo

Rówieśnicze i społeczne konteksty znaczenia mediów w funkcjonowaniu szkolnym i społecznym zestawienie bibliograficzne w wyborze

Rówieśnicze i społeczne konteksty znaczenia mediów w funkcjonowaniu szkolnym i społecznym zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rówieśnicze i społeczne konteksty znaczenia mediów w funkcjonowaniu szkolnym i społecznym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena

Bardziej szczegółowo