Specyfikacja techniczna portalu przeznaczonego do monitoringu losów absolwentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna portalu przeznaczonego do monitoringu losów absolwentów"

Transkrypt

1 RAP Załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna portalu przeznaczonego do monitoringu losów absolwentów Koordynacja merytoryczna: Autor: Koordynator Merytoryczny: Michał Tekliński Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Przy współpracy: Ekspert ds. inżynierii oprogramowania Kamil Paśko Ekspert ds. monitoringu i ewaluacji Edyta Sawicka Kierownik Projektu: Ewelina Franczak Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 1

2 Spis treści Wstęp Zasada działania portalu Cel działania portalu Grupy docelowe Opis działania portalu Użytkownicy portalu Uprawienia Użytkowników portalu Funkcjonalności Rejestracja Rejestracja Studenta, Absolwenta Rejestracja Pracodawcy Logowanie Zapomniałem hasła Profil Użytkownika Zarządzanie kontem Zarządzanie profilem Prywatne wiadomości Wysyłanie wiadomości Organizacja wydarzenia Forum Tworzenie podforum Moderowanie podforum Dodawanie wpisów na forum Tablica Oferty pracy, staży, praktyk, wolontariatu Dodawanie ofert pracy, staży, praktyk, wolontariatu Koszyk kandydatów Aplikowanie na oferty Wyszukiwanie ofert praktyk, stażu, wolontariatu, pracy Wyszukiwanie pracowników

3 Zaproszenie do rozmów przez pracodawcę Wyszukiwanie pracodawców Baza wiedzy Ankieta Tworzenie ankiet Wysyłanie ankiet Newsletter Tworzenie newsletter a Rozsyłanie newsletter a Raportowanie Punktacja Zdobywanie punktów Wymiana punktów Szkolenia Platforma szkoleń Zarządzanie Użytkownikami Wprowadzanie treści Aktualności Ogłoszenia Raporty Statyczne podstrony Edycja katalogów Komunikaty systemowe i mailowe Formularz kontaktowy Dostępność portalu dla użytkowników niepełnosprawnych Wersja mobilna portalu Wymagania niefunkcjonalne Wymagania systemowe Wymagania wydajnościowe Wersja w języku angielskim Projekt graficzny portalu

4 Załącznik nr 1: Katalog Umiejętności i kompetencji Załącznik nr 2: Katalog języków Załącznik nr 3: Kierunki studiów

5 Wstęp Opis portalu Portal internetowy będzie stanowił narzędzie do monitorowania losów zawodowych absolwentów Uczelni o profilu przyrodniczo- rolniczo-technicznym. Portal zawierał będzie takie funkcjonalności jak: rejestracja, logowanie, profil studenta, profil absolwenta, profil pracodawcy, prywatne wiadomości, organizacja wydarzeń, forum, tablica, oferty pracy, staży, wolontariatu, wyszukiwanie ofert pracy, praktyk, stażu, wolontariatu, wyszukiwanie pracowników, wyszukiwanie pracodawców, baza wiedzy, ankieta, newsletter, raportowanie, punktacja, platforma szkoleń, zarządzanie użytkownikami, wprowadzanie treści (m.in. aktualności, ogłoszenia, podstrony). Do głównych funkcjonalności portalu należeć będą system(moduł) do ankietowania i moduł raportowania. Na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach wysyłanych do absolwentów i pracodawców, system będzie zbierał informacje, które służyć będą określaniu zmian w ofercie edukacyjnej Uczelni. System ankietyzacji ma umożliwić użytkownikowi (wyznaczonym pracownikom Uczelni ) automatyczne tworzenie i wysyłanie ankiet, które po wypełnieniu przez absolwenta/pracodawcę i weryfikacji danych z odpowiedzi, dadzą informację na temat sytuacji zawodowej absolwentów Uczelni na rynku pracy, po wypełnieniu i weryfikacji danych z odpowiedzi ze strony pracodawców, informację na temat przygotowania absolwentów Uczelni do pracy. System raportowania powinien umożliwić użytkownikom (pracownikom Uczelni) tworzenie raportów z danych pochodzących z ankiet oraz danych zamieszczonych w profilach absolwentów i pracodawców. Część raportów będzie publikowana na stronie głównej portalu a część przeznaczona będzie wyłącznie do użytku wewnętrznego Uczelni, dostępna z poziomu uprawnionych pracowników Uczelni. Będzie to zależne od rodzaju pozyskanych danych i decyzji administratora portalu o upublicznieniu danego raportu, System umożliwi automatyczną wymianę informacji oraz stałą komunikację pomiędzy wszystkimi użytkownikami. Poprzez rejestrację i zalogowanie się na portalu, wypełnienie odpowiedniego profilu oraz funkcję komunikacji, system da możliwość zamieszczania ofert, informacji oraz poszukiwanie pracowników przez pracodawców poprzez dostęp do bazy studentów i absolwentów (generowanej przez wypełnione profile). Umożliwi również m.in. przeglądanie ofert pracy, praktyk, staży, wolontariatu, wysyłanie CV przez studentów, absolwentów; dostęp do bazy wiedzy, w której będą zamieszczane przez Uczelnię publikacje branżowe, organizację wydarzeń 5

6 (seminariów, konferencji, targów, spotkań branżowych itp. poprzez zamieszczanie na portalu informacji o wydarzeniach np. w ogłoszeniach bądź aktualnościach), zamieszczanie ogłoszeń i artykułów przez uprawnionych pracowników Uczelni. System przewiduje funkcję zbierania punktów dla najbardziej aktywnych użytkowników ze strony absolwentów. Zebrane punkty będą mogły być wymienione na udział w szkoleniach e- learningowych dostępnych na portalu na zintegrowanej platformie szkoleniowej. W module szkoleń będą również zamieszczane informacje nt. dostępnych szkoleń stacjonarnych i pozostałych, realizowanych w oparciu o współpracę z przedsiębiorcami. Będzie tworzona tzw. baza szkoleń.. W profilu pracodawcy będzie do zaznaczenia opcja Czy jest zainteresowany współpracą z Uczelnią w ramach szkolenia absolwentów (np. poprzez współpracę szkoleniową, organizację nieodpłatnych szkoleń, zajęć, delegowanie swoich pracowników na zajęcia ze studentami): TAK/NIE. Zakres i szczegóły szkoleń będą ustalane indywidualnie przez uprawnionego pracownika uczelni z przedsiębiorcą w ramach komunikacji poza portalem a następnie informacje o szkoleniach organizowanych przez pracodawców będą umieszczane w module szkoleniowym, a dostęp do nich będą mieli tylko najaktywniejsi absolwenci (wymiana określonej liczby punktów na szkolenia). Punkty nadawane będą automatycznie przez system za daną aktywność na portalu. Szczegółowe funkcjonalności i zasady działania wraz z uprawnieniami użytkowników zostały opisane w Specyfikacji technicznej portalu wraz z zawartością merytoryczną. Administratorem portalu będzie Uczelnia. 6

7 1 Zasada działania portalu 1.1 Cel działania portalu Cel główny: Monitoring losów absolwentów uczelni o profilu przyrodniczo-rolniczo - technicznym. Cele szczegółowe: 1. Pozyskiwanie przez Uczelnię informacji potrzebnych do kształtowania oferty edukacyjnej od absolwentów i pracodawców. 2. Umożliwienie profesjonalnego kontaktu i wymiana informacji pomiędzy studentami i absolwentami a Uczelnią. 7

8 3. Umożliwienie profesjonalnego kontaktu pomiędzy studentami i absolwentami a pracodawcami. 4. Ułatwienie kontaktów pomiędzy absolwentami. 1.2 Grupy docelowe Grupami docelowymi dla portalu będą: - studenci Uczelni; - absolwenci Uczelni; - pracodawcy; - Uczelnia o profilu przyrodniczo-rolniczo-technicznym. 1.3 Opis działania portalu Zadaniem portalu będzie umożliwienie stałego kontaktu pomiędzy absolwentami Uczelni a uczelnią w celu efektywnego zbierania informacji o losach absolwentów. Poprzez wymianę informacji, stały dostęp do opinii absolwentów i pracodawców, Uczelnia będzie mogła zbierać dane celem dostosowania swojej oferty kształcenia do wymogów rynku pracy. Poszczególne funkcjonalności będą stanowiły pakiet zachęt do aktywności na platformie i dzielenia się informacjami przez użytkowników. 1.4 Użytkownicy portalu Użytkownik portalu w podziale na role: Użytkownik niezalogowany Użytkownik zalogowany: Student Absolwent 8

9 Pracodawca Redaktor Wydziałowy Uczelni Redaktor Główny Uczelni Administrator Portalu 1.5 Uprawienia Użytkowników portalu Użytkownicy będą mieli możliwość: Użytkownik niezalogowany dostęp tylko do strony głównej portalu, dostęp do wybranych raportów, dostęp do Logowania i Rejestracji. Użytkownik zalogowany w podziale na role: Student: Tworzenie profilu zawodowego; Automatyczne tworzenie CV z danych w profilu zawodowym; Wyszukiwanie, przeglądanie ofert praktyk dla studentów, wolontariatu, staży, pracy; Możliwość aplikowania na praktykę, wolontariat, staż, oferowane stanowisko pracy; Tworzenie grup tematycznych na forum; Udział w dyskusjach na forum; Dostęp do bazy wiedzy; Możliwość wysyłania wiadomości za pośrednictwem portalu do studentów i absolwentów; Możliwość organizacji wydarzeń; Dostęp do tablicy; Możliwość wypełniania ankiet dedykowanych dla studentów. Absolwent: Tworzenie profilu zawodowego; Automatyczne tworzenie CV z danych w profilu zawodowym; 9

10 Wyszukiwanie, przeglądanie ofert praktyk dla absolwentów, wolontariatu, staży, pracy; Możliwość aplikowania na praktykę, wolontariat, staż, oferowane stanowisko pracy; Tworzenie grup tematycznych na forum; Udział w dyskusjach na forum; Dostęp do bazy wiedzy; Możliwość wysyłania wiadomości za pośrednictwem portalu do studentów i absolwentów; Możliwość organizacji wydarzeń; Dostęp do tablicy; Możliwość wypełniania ankiet dedykowanych dla absolwentów; Możliwość zbierania punktów; Dostęp do szkoleń on-line. Pracodawca: Tworzenie profilu przedsiębiorstwa; Możliwość umieszczenia ofert praktyk, wolontariatu, staży, pracy; Wyszukiwanie, przeglądanie profili zawodowych studentów i absolwentów; Możliwość zapraszania studentów i absolwentów na oferowaną praktykę, wolontariat, staż, stanowisko pracy; Możliwość wypełniania ankiet dedykowanych dla pracodawców. Redaktor Wydziałowy Uczelni Możliwość tworzenia ankiet przeznaczonych dla studentów i absolwentów z danego wydziału; Możliwość tworzenia ankiet dla pracodawców; Możliwość zamieszczania informacji w dziale aktualności/ogłoszenia; Możliwość wysyłania wiadomości za pośrednictwem portalu do studentów i absolwentów danego wydziału; Możliwość tworzenia raportów; Dostęp i edycja bazy wiedzy. 10

11 Redaktor Główny Uczelni Możliwość tworzenia ankiet dla studentów i absolwentów wszystkich wydziałów; Możliwość tworzenia ankiet dla pracodawców; Możliwość wysłania newsletter a do studentów i absolwentów uczelni oraz pracodawców; Możliwość zamieszczania informacji w dziale aktualności/ogłoszenia; Możliwość wysyłania wiadomości za pośrednictwem portalu do studentów i absolwentów uczelni; Dostęp i edycja bazy wiedzy; Możliwość tworzenia raportów. Administrator Portalu Możliwość zarządzania kontami użytkowników; Moderowanie treści zamieszczanych na forum i w bazie wiedzy; Możliwość wysyłania wiadomości za pośrednictwem portalu do użytkowników. Możliwość edytowania słowników. 2 Funkcjonalności 2.1 Rejestracja Po wybraniu opcji [Rejestracja], Użytkownik zostanie zapytany jako kto chce się zarejestrować Student, Absolwent czy Pracodawca Rejestracja Studenta, Absolwenta 1. Użytkownik będzie musiał wypełnić następujący formularz i zaakceptować go wybierając Rejestruj : PESEL 11

12 Numer indeksu (dyplomu) Imię ojca Adres Hasło Potwierdź hasło Do zaznaczenia pole: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na weryfikację danych Użytkownika z bazą uczelnianą. Do zaznaczenia pole: Akceptuję Regulamin korzystania z portalu. [wyraz regulamin ma mieć formę linka do dokumentu Regulamin korzystania z serwisu dostarczonego przez Uczelnię] Wypełnienie wszystkich pól formularza jest konieczne do kontynuacji pracy. System będzie weryfikował po stronie Użytkownika czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Jeśli Użytkownik nie zaznaczy pola Akceptuję regulamin korzystania z serwisu otrzyma komunikat: Student: Droga Studentko! Drogi Studencie! Korzystanie z portalu możliwe jest tylko w wypadku akceptacji regulaminu. Zapoznaj się z treścią Regulaminu jeszcze raz i wypełnij poprawnie Formularz, w przeciwnym razie nie będziesz mogła/mógł korzystać z portalu. Absolwent: Droga Absolwentko! Drogi Absolwencie! Korzystanie z portalu możliwe jest tylko w wypadku akceptacji regulaminu. Zapoznaj się z treścią Regulaminu jeszcze raz i wypełnij poprawnie Formularz, w przeciwnym razie nie będziesz mogła/mógł korzystać z portalu. 12

13 Jeśli Użytkownik nie zaznaczy pola Wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych otrzyma komunikat: Student: Droga Studentko! Drogi Studencie! Celem portalu jest m.in. wspomaganie przez Uczelnię Twojego rozwoju zawodowego. Do tego jednak konieczne jest przetwarzanie danych osobowych Studentów. Zastanów się jeszcze raz nad wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, w przeciwnym razie nie będziesz mogła/mógł korzystać z portalu. Absolwent: Droga Absolwentko! Drogi Absolwencie! Celem portalu jest m.in. wspomaganie przez Uczelnię Twojego rozwoju zawodowego. Do tego jednak konieczne jest przetwarzanie danych osobowych Studentów. Zastanów się jeszcze raz nad wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych, w przeciwnym razie nie będziesz mogła/mógł korzystać z portalu. 2. W przypadku kompletnego wypełnienia formularza, system będzie łączył się z bazą danych uczelni i weryfikował dane Użytkownika. Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy podany numer indeksu-dyplomu odpowiada numerowi w bazie danych uczelni i czy numer PESEL i imię ojca podane przy rejestracji odpowiada temu numerowi indeksu. Wszystkie podane w czasie rejestracji dane muszą zgadzać się z danymi w bazie uczelni i jednoznacznie wskazywać na jedną osobę. Numer indeksu, numer PESEL, i imię ojca będą weryfikowane z bazą w systemie informatycznym uczelni: 13

14 przy braku pozytywnej weryfikacji Użytkownikowi, pojawi się komunikat: Nie udało się poprawnie zweryfikować Twoich danych. Informacja o Twojej próbie została przesłana do Administratora. Skontaktujemy się z Tobą poprzez podany przez Ciebie adres . Informacja o niezgodności podanych danych z danymi w bazie uczelni, wraz z podanymi danymi (Numer indeksu (dyplomu), numer PESEL, imię ojca, adres ), zostanie przesłana do Administratora w celu weryfikacji podanych danych z innymi bazami danych w uczelni. 3. Przy pozytywnej weryfikacji, system automatycznie uzupełni w profilu adres i wyświetli komunikat: Gratulujemy założenia konta! Na Twój adres wysłaliśmy link aktywacyjny. Postępuj według wskazówek i zakończ cały proces rejestracji. 4. Na adres Użytkownika, system wyśle wiadomość o pozytywnym założeniu konta. Szanowny Użytkowniku, Twoja rejestracja w portalu (nazwa portalu) została zakończona pomyślnie. W celu aktywacji konta prosimy o przejście na stronę (link) i potwierdzenie rejestracji. 5. Wybranie linku przekieruje Użytkownika na stronę i aktywuje konto. Użytkownik loguje się do swojego profilu. Proces rejestracji zostaje zakończony. Weryfikacja danych podanych w czasie rejestracji z systemem informatycznym uczelni powinna być zaprojektowana jako opcjonalna wtyczka. 14

15 System powinien posiadać możliwość wyłączenia jej funkcjonowania i umożliwiać rejestrację Użytkowników bez weryfikacji danych Rejestracja Pracodawcy Użytkownik będzie musiał wypełnić następujący formularz i zaakceptować go wybierając Rejestruj : Zawartość formularza: Adres Nazwa firmy Hasło Potwierdź hasło Do zaznaczenia pole: Akceptuję Regulamin korzystania z portalu. [wyraz regulamin ma mieć formę linka do dokumentu Regulamin korzystania z serwisu dostarczonego przez Uczelnię] Po wypełnieniu formularza, system wykonywał będzie opisane punkty w rozdziale (od 4 do 5). System każdorazowo będzie zapisywał w bazie danych informację o rejestracji wraz z danymi podanymi przez Użytkownika, datą i godziną rejestracji, IP urządzenia z którego się łączył oraz informacjami o wyrażonych zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i akceptacji regulaminu. 2.2 Logowanie 1. Funkcjonalność dostępna będzie w nagłówku każdej strony na portalu. 2. Użytkownicy, aby zalogować się do serwisu będą musieli podać login i hasło. Loginem dla każdego typu Użytkownika będzie adres podany w czasie procesu rejestracji. 15

16 3. Dla Użytkowników, którzy są niezarejestrowani dostępna będzie opcja [Rejestracja]. 4. Dla Użytkowników zarejestrowanych, którzy zapomnieli hasła, możliwa będzie jego zmiana poprzez wybór opcji [Zapomniałem hasła opis w pkt ]. Student, Absolwent, Pracodawca logują się do swoich profili. Redaktor Wydziałowy Uczelni, Redaktor Główny Uczelni, Administrator logują się do części administracyjnej portalu. System każdorazowo będzie zapisywał w bazie danych informację o logowaniu Użytkowników wraz z datą i godziną rejestracji oraz numerem IP z którego nastąpiło połączenie Zapomniałem hasła W przypadku, gdy Użytkownik wybierze tą funkcjonalność system poprosi o wprowadzenie adresu (loginu) używanego do komunikacji z portalem. 1. Na adres zostanie wysłana informacja o próbie zmiany hasła wraz z linkiem resetującym hasło. 2. Wybranie linku przekierowuje Użytkownika na stronę, która wymusza ustanowienie hasła dostępu do profilu: Podaj hasło: Potwierdź hasło: 3. Po weryfikacji zgodności podanego hasła, system loguje Użytkownika do jego konta w portalu. 16

17 4. Po poprawnej weryfikacji hasła, system automatycznie wyłączy możliwość ponownego zresetowania hasła za pomocą otrzymanego linka. 5. System automatycznie wyłączy możliwość zresetowania hasła za pomocą linka po okresie 3 dni. 6. Dla przypadków 4 i 5, po kliknięciu w link, system wyświetli stronę z komunikatem: Wybrany link stracił ważność, w celu zresetowania hasła wybierz Zapomniałem hasła (link do funkcjonalności 2.2.1). 2.3 Profil Użytkownika Profil będzie stanowił dla Użytkowników najważniejsze w portalu narzędzie do budowania swojego profesjonalnego wizerunku. W profilu możliwe będzie: - zarządzanie kontem; - zarządzanie profilem. Po zalogowaniu Użytkownik będzie mógł uzupełnić/zaktualizować swój profil wybierając opcję [Edytuj profil]. Zasady wygaszania profili zostaną opisane w regulaminie portalu Zarządzanie kontem Zarządzanie kontem dostępne będzie w profilu. Wszystkie funkcjonalności związane z administracją konta dostępne będą w jednym widoku. Akceptacja dla wprowadzonych zmian odbywać się będzie poprzez wybór opcji Zapisz Zmiana hasła logowania: 17

18 Zmiana hasła logowania będzie możliwa po uzupełnieniu pól: Podaj aktualne hasło: Podaj nowe hasło: Potwierdź nowe hasło: Po wprowadzeniu danych, system automatycznie dokona weryfikacji zgodności. Jeśli podane hasła będą zgodne, hasło dostępu do serwisu dla Użytkownika zostanie zmienione. Jeśli podane hasła nie będą ze sobą zgodne, system wyświetli komunikat: Hasła się nie zgadzają. Zmiana hasła nie będzie możliwa. Po udanej zmianie hasła, system na adres podany w profilu, wyśle wiadomość, że w profilu nastąpiła zmiana hasła. System każdorazowo będzie zapisywał w bazie danych informację o zmianach hasła w profilach Użytkowników wraz z datą i godziną operacji oraz numer IP, z którego nastąpiło połączenie Zmiana adresu Możliwa będzie zmiana adresu , który będzie używany do komunikacji pomiędzy portalem a Użytkownikiem. System wyświetlał będzie aktualnie podany adres wraz z informacją, że jednocześnie jest on loginem do portalu. Dostępna będzie opcja Zmień . 18

19 Po wyborze opcji Zmień , Użytkownikowi wyświetli się formularz do uzupełnienia Podaj nowy adres (login): (operację będzie można przerwać poprzez wybór opcji Anuluj, która będzie dostępna w formularzu). W przypadku zmiany adresu , system wygeneruje link do strony na nowy adres, a następnie system wyśle następującą informację: Szanowny Użytkowniku, Zaktualizowano Twój adres w portalu (nazwa portalu). Podany przez Ciebie nowy dostępu jest następujący: ( podany przy zmianie) W celu potwierdzenia zmiany adresu prosimy o kliknięcie w następujący link. Po potwierdzeniu zmiany adresu , aby zalogować się na portal konieczne będzie podanie nowego adresu (login). Na potwierdzenie zmiany adresu masz 24 godziny. Po tym czasie w przypadku braku potwierdzenia, zmiana adresu nie zostanie dokonana. Jeśli Użytkownik potwierdzi zmianę adresu poprzez kliknięcie w link w wiadomości, zostanie przekierowany do strony portalu z komunikatem: Twój adres został zmieniony. Używaj nowego adresu do logowania się do portalu. W przypadku braku potwierdzenia zmiany a ze strony Użytkownika, po upływie 24 godzin system anuluje link aktywacyjny. Żadne zmiany w profilu nie zostaną dokonane. W przypadku kliknięcia przez Użytkownika w nieaktywny link system przekieruje na stronę portalu z komunikatem: Czas na potwierdzenie zmian dokonanych w profilu minął. Jeśli chcesz dokonać zmian zaloguj się i dokonaj ich ponownie. 19

20 System każdorazowo będzie zapisywał w bazie danych informację o zmianach a w profilach Użytkowników wraz z datą i godziną operacji, a także informacją o efekcie operacji Zdjęcie (logotyp) dla profilu Użytkownik będzie miał możliwość dodania do swojego profilu zdjęcia (logotypu). Użytkownik będzie mógł dodać jeden obrazek ze swojego komuptera. Dla każdego profilu możliwe będzie dodanie tylko jednego pliku graficznego. Każdy nowy plik będzie zastępował poprzedni. System będzie automatycznie tworzył miniaturę zdjęcia, która prezentowana będzie w profilu. Dopuszczalne formaty pliku to: JPG, GIF, PNG o rozmiarze nie większym niż 300 kb Subskrypcja Newslettera (tylko dla Studenta i Absolwenta) Każdy Użytkownik w momencie rejestracji na portalu będzie automatycznie zapisywany do listy dystrybucyjnej newslettera. Każdy Użytkownik będzie miał możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera. W tym celu będzie musiał odznaczyć pole Newsletter. W celu ponownego zapisania się do listy dystrybucyjnej, Użytkownik będzie musiał zaznaczyć w profilu pole Newsletter. System każdorazowo będzie zapisywał w bazie danych informację o ustawieniach w profilach Użytkowników wraz z datą i godziną operacji. 20

21 Subskrypcja ofert praktyk, stażu, wolontariatu pracy Użytkownik będzie miał możliwość zasubskrybowania wiadomości mailowych z ofertami pracy spełniającymi wybrane kryteria. Aby ustawić subskrypcję, Użytkownik będzie musiał wybrać w profilu: -- Wybrać opcję Subskrypcja ofert pracy (np. w postaci checkbox); - Ustawić kryteria subskrypcji definiując; Subskrypcję ofert po słowach kluczowych np. projekty, nawozy, laboratorium. Nazwa branży Miejsce pracy (miasto, województwo) Data publikacji oferty (dziś, wczoraj, ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni, wszystkie) Możliwość wyboru rodzaju oferty: pracy, stażu, praktyki, wolontariatu - Po zaznaczeniu pola Subskrypcja ofert pracy, możliwe będzie zaznaczenie częstotliwości otrzymywania i z ofertami pracy; - Możliwe opcje do wyboru: o Powiadomienie po pojawieniu się nowej oferty; o Powiadomienie o nowych ofertach raz dziennie; o Powiadomienie o nowych ofertach raz na tydzień. W zależności od ustawień Użytkownika, system będzie rozsyłał wiadomość na adres używany do komunikacji z portalem. Wiadomość zawierać będzie zestaw linków do nowych ofert. Każda oferta w wiadomości owej zawierać będzie: - Nazwę oferty praktyk, stażu, wolontariatu, pracy; - Nazwę pracodawcy; - Datę zamieszczenia ogłoszenia. Zmiana ustawień subskrypcji 21

22 - Dla Użytkowników dostępna będzie opcja Zmiana ustawień subskrypcji dostępnej jako przycisk pod ustawieniami subskrypcji; - Użytkownik w celu zmiany ustawień subskrypcji będzie mógł wprowadzić zmiany w kryteriach wyszukiwania ofert i w częstotliwości otrzymywania i. - W celu zachowania nowych ustawień, Użytkownik zatwierdzi je poprzez przycisk Zmiana ustawień subskrypcji - Po wyborze opcji Zmiana ustawień subskrypcji, system zapisze nowe ustawienia. Rezygnacja z subskrypcji - Aby zrezygnować z subskrypcji, Użytkownik będzie musiał odznaczyć opcję Subskrypcja ofert pracy Wyłączenia możliwości zapraszania przez Pracodawców Każdy Użytkownik będzie miał możliwość wyłączenia w swoim profilu możliwość zapraszania go do rozmów przez Pracodawców (patrz pkt dokumentacji). Przy zaznaczeniu tej opcji, Pracodawca nie będzie mógł skorzystać z funkcjonalności Zaproś na rozmowę. System każdorazowo będzie zapisywał w bazie danych informację o ustawieniach w profilach Użytkowników wraz z datą i godziną operacji oraz numerem IP z którego nastąpiło połączenie Zmiana profilu z roli Student na Absolwent (tylko w profilu Studenta) Użytkownik będzie miał możliwość zmiany swojego profilu ze Studenta na Absolwenta. W części do zarządzania profilem, Użytkownik będzie miał dostępną opcję Zmień profil na Absolwent. Przy opcji widoczna będzie informacja: Kliknij tylko, jeśli obroniłeś już swoją pracą dyplomową! Dla Studentów przed obroną taka zmiana nie jest możliwa. 22

23 Po wyborze przez Użytkownika system będzie łączył się z bazą danych uczelni (baza wykorzystywana przez system eordo) i sprawdzał czy Użytkownik jest Absolwentem uczelni. W bazie danych będzie dostępna informacja, którą system będzie musiał zweryfikować. 1. W przypadku gdy weryfikacja da wynik pozytywny, system zmieni profil Użytkownika ze Studenta na Absolwenta. System automatycznie będzie przesyłał na adres Użytkownika maila z informacją, że zmiana profilu została dokonana. 2. W przypadku gdy weryfikacja da wynik pozytywny, system wyświetli Użytkownikowi komunikat: Zmiana profilu nie powiodła się. Informacja została przekazana do Administratora. Administrator skontaktuje się z Tobą w celu wyjaśnienia nieprawidłowości. Informacja taka będzie kierowana na adres pocztowy Administratora wraz z informacją o Użytkowniku. Administrator w części administracyjnej będzie miał możliwość zmiany profilu konta. Jeśli weryfikacja manualna (za pomocą potwierdzenia zgodności danych z odpowiednią jednostką uczelni), Administrator będzie dokonywał zmian Po zmianie profilu dokonanej przez Administratora, system automatycznie prześle informację na maila o zmianie profilu. Od następnego logowania, Użytkownik będzie korzystał z profilu Absolwent. System każdorazowo będzie zapisywał w bazie danych informację o ustawieniach w profilach Użytkowników wraz z datą i godziną operacji oraz numerem IP z którego nastąpiło połączenie. 23

24 2.3.2 Zarządzanie profilem Użytkownik będzie mógł wprowadzić swoje dane i je aktualizować: Profil Studenta i Absolwenta: - Dane osobowe Imię i nazwisko Status na rynku pracy (do wyboru: nieokreślony, pracujący, niepracujący) Zawód wykonywany lub rodzaj wykształcenia (opcjonalnie) Miejscowość Branża (do wyboru - opcjonalnie) Czy prowadzi działalność gospodarczą: do wyboru (TAK/NIE) informacja niewidoczna publicznie; Czy pracuje na stanowisku kierowniczym: do wyboru (TAK/NIE) informacja niewidoczna publicznie; Adres informacja niewidoczna publicznie; Telefon kontaktowy informacja niewidoczna publicznie; - Edukacja (pole multiplikowane) Nazwa szkoły/ uczelni Wydział Kierunek studiów Rok (dla Studenta) do wyboru od 1 do 5 Rodzaj studiów (do wyboru: licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe) System studiów: stacjonarny/niestacjonarny Specjalność (opcjonalnie) Data rozpoczęcia studiów (wybieralne menu: miesiąc i rok) Data zakończenia studiów (wybieralne menu: miesiąc i rok) Pole wyboru: Kontynuacja studiów TAK/NIE - Doświadczenie zawodowe (pole multiplikowane) Nazwa firmy/instytucji 24

25 Praca w zawodzie, praca poza zawodem, Branża Data rozpoczęcia pracy (wybieralne menu: miesiąc i rok) Data zakończenia pracy (wybieralne menu: miesiąc i rok lub obecnie ) Obowiązki (pole tekstowe) - Umiejętności i kompetencje (pole multiplikowane) Umiejętności i kompetencje (wybieralne z katalogu Załącznik nr 1) każdą Umiejętność i kompetencję będzie można scharakteryzować poprzez poziom zaawansowania (wybieralny): o Poziom podstawowy o Poziom średniozaawansowany o Poziom zaawansowany - Znajomość języków (pole multiplikowane) Wybór języków z katalogu (załącznik nr 2) Każdy język będzie można scharakteryzować poprzez poziom zaawansowania (wybieralny): o Poziom podstawowy o Poziom średniozaawansowany o Poziom zaawansowany - Zainteresowania Pole tekstowe do wypełnienia Po wypełnieniu profilu w wersji polskiej. Student/Absolwent będzie miał możliwość dodatkowo stworzenia profilu w języku. angielskim. Profil Pracodawcy Po zalogowaniu każdy Pracodawca będzie mógł uzupełnić swój profil: - Dane Pracodawcy 25

26 Nazwa Pracodawcy (automatycznie uzupełniony na podstawie danych z formularza) Logotyp firmy Miejscowość (miejsce prowadzenia działalności) Opis firmy (pole tekstowe) Określenie sektora działalności Czy jest zainteresowany współpracą w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na rzecz Absolwentów (np. poprzez współpracę szkoleniową): TAK/NIE informacja niewidoczna publicznie; Wielkość przedsiębiorstwa do wyboru: mikro, małe, średnie, duże. Liczba zatrudnionych osób - do wyboru: do 9, do 49, do 249, do 500, do 1000, więcej niż Branża (do wyboru z rozwijalnej listy): (budownictwo / architektura; edukacja / badania naukowe; finanse /bankowość / ubezpieczenia; gastronomia / hotelarstwo / turystyka / sport i rekreacja; handel hurtowy i detaliczny; instytucje rządowe i samorządowe; łączność / telekomunikacja; media / kultura i sztuka / rozrywka; medycyna / ochrona zdrowia; produkcja / dystrybucja / logistyka; przemysł komputerowy / oprogramowanie; przemysł komputerowy / sprzęt; rachunkowość / audyt; usługi dla firm / ludności; usługi internetowe; usługi prawne) - Dane kontaktowe Pracodawcy Adres Numer telefonu Adres - Oferty pracy W profilu Pracodawcy prezentowane będą zamieszczone przez niego oferty w podziale na foldery: Aktualne widoczne dla Studentów i Absolwentów; Archiwalne widoczne tylko dla Pracodawcy. W części Aktualne prezentowane będą oferty, których termin obowiązywania nie upłynął. 26

27 System będzie automatycznie przenosił do folderu Archiwalne oferty, których czas obowiązywania upłynął. 2.4 Prywatne wiadomości W profilu każdego Użytkownika będzie znajdowała się skrzynka na prywatne wiadomości podzielona na następujące części: Wiadomości: przechowywane w niej będą Wiadomości od innych Użytkowników portalu; Wiadomości będą szeregowane ze względu na Nadawcę i Temat wiadomości wszystkie wiadomości od danego Nadawcy w ramach tego samego Tematu będą stanowiły jeden wątek; Wydarzenia: przechowywane będą tu zaproszenia na Wydarzenia, które Użytkownik otrzymał i których jest organizatorem; Kosz: każda Wiadomość i Zaproszenie będzie mogło zostać umieszczone w koszu, kosz będzie można opróżniać kasując jego całą zawartość lub wybrane elementy. Wiadomości z kosza będą automatycznie usuwane po terminie 30 dni. System automatycznie do każdej wiadomości dodawał będzie informację o dacie i godzinie nadania Wysyłanie wiadomości Użytkownicy będą mieli możliwość komunikowania się za pomocą portalu. W zależności od rodzaju Użytkownika będzie on mógł wysyłać informacje do następujących grup Użytkowników: Dostęp do funkcjonalności będzie możliwy z poziomu skrzynki na prywatne wiadomości. 27

28 Student będzie miał możliwość wysyłania wiadomości do: - Wszystkich Studentów poprzez wybór Wszystkich ; - Studentów z własnego roku poprzez wybór Wszystkich Studentów z roku. (rok automatycznie dobierany na podstawie daty albumu); - Studentów z własnego kierunku poprzez wybór Wszystkich Studentów z kierunku. (kierunek automatycznie dobierany na podstawie danych w profilu) - konkretnego Studenta lub Absolwenta po podaniu jego numeru indeksu/dyplomu lub loginu do portalu (adresu ). Absolwent będzie miał możliwość wysyłania wiadomości do: - Wszystkich Absolwentów poprzez wybór Wszystkich ; - Absolwentów z własnego roku poprzez wybór Wszystkich Absolwentów z roku. (rok automatycznie dobierany na podstawie daty albumu); - Absolwentów z własnego kierunku poprzez wybór Wszystkich Absolwentów z kierunku. (kierunek automatycznie dobierany na podstawie danych w profilu); - konkretnego Studenta lub Absolwenta po podaniu jego numeru indeksu/dyplomu lub loginu do portalu (adresu ). Pracodawca będzie miał możliwość wysyłania wiadomości do: - Pojedynczych Użytkowników (Studentów, Absolwentów) wybraniu ich z wyszukiwarki (opcja Zaproś na rozmowę); Tworzenie nowej wiadomości dostępne będzie po wyborze opcji Nowa wiadomość. System wyświetli wtedy specjalny formularz w specjalnie wydzielonym oknie/ekranie/polu. Struktura wiadomości: - Do kogo? [adresat] - Temat wiadomości - Treść wiadomości [pole tekstowe] 28

29 Wysłanie wiadomości nastąpi po wyborze pola Wyślij. Każda wysłana wiadomość będzie przechowywana w skrzynce na prywatne wiadomości (pkt. 2.4 dokumentacji). Na każdą otrzymaną wiadomość, Użytkownik będzie mógł odpowiedzieć poprzez wybór opcji Odpowiedz. Odpowiedź na wiadomość będzie wprowadzana jak nowa wiadomość w polu treści wiadomości. 2.5 Organizacja wydarzenia Funkcjonalność dostępna tylko dla Studenta i Absolwenta. Użytkownik będzie miał możliwość organizacji wydarzenia. W tym celu będzie musiał wprowadzić następujące dane: - Nazwa wydarzenia: - Miejsce - Data rozpoczęcia wydarzenia do wyboru z kalendarza. - Data zakończenia wydarzenia do wyboru z kalendarza. - Godzina rozpoczęcia wydarzenia (opcjonalnie) - Godzina zakończenia wydarzenia (opcjonalnie) - Opis wydarzenia Zapisane wydarzenie, system będzie umieszczał w skrzynce na prywatne wiadomości folder Wydarzenia. W zależności od roli Użytkownika, będzie on mógł wysłać zaproszenie do udziału dla: Student: - Wszystkich Studentów poprzez wybór Wszystkich ; 29

30 - Studentów z własnego roku poprzez wybór Wszystkich Studentów z roku. (rok automatycznie dobierany na podstawie daty albumu); - Studentów z własnego kierunku poprzez wybór Wszystkich Studentów z kierunku. (kierunek automatycznie dobierany na podstawie danych w profilu). Absolwent: - Wszystkich Absolwentów poprzez wybór Wszystkich ; - Absolwentów z własnego roku poprzez wybór Wszystkich Absolwentów z roku. (rok automatycznie dobierany na podstawie daty albumu); - Absolwentów z własnego kierunku poprzez wybór Wszystkich Absolwentów z kierunku. (kierunek automatycznie dobierany na podstawie danych w profilu). Wydarzenia na które zaproszony został Użytkownik zapisywane będą w skrzynce w części Wydarzenia. 2.6 Forum Użytkownicy będą mieli dostęp do Forum branżowego. W ramach forum będą mogli brać udział w specjalistycznych dyskusjach dotyczących branż w których pracują lub zamierzają pracować. Dostęp do forum będą mieli Administrator, Studenci i Absolwenci. 1. Administrator w części administracyjnej portalu będzie miał możliwość założenia predefiniowanych kategorii forum. 2. Dla każdego predefiniowanego forum Administrator będzie mógł ustawić czy w ramach danej kategorii, Użytkownicy portalu (Studenci i Absolwenci) będą mogli zakładać własne podfora. 3. Podfora tworzone przez Użytkowników będą grupowały wątki dyskusji. 4. Każde utworzone przez Użytkownika podforum będzie musiało być zaakceptowane przez Administratora. Zarządzanie Forum: 30

31 Administrator będzie miał Możliwość dodawania, usuwania, edycji kategorii predefiniowanych forum; Możliwość akceptowania tworzonych przez Użytkowników podforum; Możliwość dodawania, usuwania i edycji postów swoich i innych Użytkowników; Możliwość dodawania i usuwania wątków swoich i innych Użytkowników; Możliwość skasowania podforum Tworzenie podforum Użytkownik będzie miał możliwość założenia podforum w ramach kategorii forum i automatycznie zostanie jego Moderatorem. Założenie podforum będzie się odbywało poprzez: - wybór sekcji Forum w niej prezentowane będą w formie listy wszystkie fora podzielone na kategorie predefiniowane; - w ramach predefiniowanych kategorii Użytkownik będzie mógł utworzyć własne podforum; - założone przez Użytkownika podforum będzie musiało uzyskać akceptację Administratora; - do czasu uzyskania akceptacji podforum będzie nieaktywne Moderowanie podforum Użytkownik jako Moderator będzie miał możliwość założenia podforum grupującego wątki dyskusji; Możliwość dodawania, usuwania i edycji postów swoich i innych Użytkowników; Możliwość dodawania i usuwania wątków swoich i innych Użytkowników; Możliwość skasowania własnego podforum. W przypadku usunięcia podforum przez Użytkownika, całe podforum będzie dostępne w systemie tylko dla Administratora portalu; 31

32 Użytkownik, który podforum usunął nie będzie podforum widział i nie będzie miał do niego dostępu Dodawanie wpisów na forum Użytkownik będzie miał możliwość dodania postu w dowolnym wątku dyskusji w ramach forum dostępnego w specjalnej sekcji portalu; Możliwość dodawania, usuwania i edycji własnych postów; Możliwość dodawania i usuwania własnych wątków ; W przypadku usunięcia wątku przez Użytkownika, cały wątek będzie dostępny w systemie tylko dla Administratora portalu; Użytkownik, który wątek usunął nie będzie wątku widział i nie będzie miał do niego dostępu. 2.7 Tablica Tablica będzie częścią każdego profilu Studenta i Absolwenta. Będą na niej prezentowane nowe wpisy na forach/dyskusjach, w których udział bierze Użytkownik (zarówno jako Moderator jak i jako Uczestnik). Informacje na tablicy aktualizowane będą na bieżąco. 2.8 Oferty pracy, staży, praktyk, wolontariatu W tej sekcji prezentowane będą wszystkie oferty zgłoszone przez Pracodawców sortowane wg kolejności dodania. Dostęp do tej nakładki możliwy będzie z poziomu strony głównej portalu. Każda oferta będzie prezentowana poprzez określenie: - Nazwy oferty, - Typu oferty (praktyka, staż, wolontariat, praca), 32

33 - Nazwy Pracodawcy, - Daty Dodania. Dostęp do tej sekcji będą mieli wszyscy zalogowani Użytkownicy portalu. Użytkownicy niezalogowani będą mieli dostęp tylko do opublikowanych ofert pracy prezentowanych w formie listy Dodawanie ofert pracy, staży, praktyk, wolontariatu Pracodawca będzie miał możliwość dodania w swoim profilu ofert praktyk, stażu, wolontariatu, pracy. Pracodawca będzie miał możliwość zamieszczenia ofert poprzez formularz: Struktura formularza: - Wybór typu oferty: praktyka, staż, wolontariat, praca; - Logotyp ( automatycznie uzupełniany z Profilu Pracodawcy) - Nazwa oferty praktyk, stażu, wolontariatu, pracy; - Branża (automatycznie uzupełniana z Profilu Pracodawcy) - Targetowany kierunek studiów (wybór z katalogu oraz opcja inne) - Opis stanowiska (pole tekstowe) - Zakres obowiązków (pole tekstowe) - Wymagania (pole tekstowe) - Oferta dla pracownika (pole tekstowe) - Okres obowiązywania oferty (do wyboru z kalendarza) - Możliwość wyboru grup docelowych oferty spośród typów Użytkowników: Studenci, Absolwenci, Wszyscy Po zatwierdzeniu oferty przez Pracodawcę, system automatycznie będzie prezentował ją w profilu Pracodawcy i sekcji portalu poświęconej ofertom praktyk, stażu, wolontariatu, pracy. 33

34 2.8.2 Koszyk kandydatów Pracodawca będzie miał możliwość selekcji wyszukanych i nadesłanych ofert od Studentów, Absolwentów poprzez wybór dla każdego życiorysu: - Nowe - Do zastanowienia - Wybrane - Odrzucone Po odpowiednim oznaczeniu CV kandydata, będzie on przechowywany w koszyku kandydatów. Koszyk kandydatów będzie miał strukturę odpowiadającą dodawanym ofertom pracy. Koszyk kandydatów będzie miał następującą strukturę: - Nazwa oferty pracy wraz z datą zamieszczenia - Nowe - Do zastanowienia - Wybrane - Odrzucone Odpowiedzi na ofertę pracy (przesłane zgłoszenia poprzez portal) będę przyporządkowywane odpowiedniemu wpisowi i tam będą przechowywane do przejrzenia w folderze Nowe. Po przejrzeniu przez Użytkownika i nadaniu mu odpowiedniego statusu (Do Zastanowienia, Wybrane, Odrzucone), zgłoszenie zostanie przeniesione do odpowiedniego folderu Aplikowanie na oferty 34

35 Użytkownik niezalogowany: Po kliknięciu w ofertę, zostanie ona wyświetlona w osobnym oknie z aktywnym przyciskiem Aplikuj. Po wyborze Aplikuj, Użytkownikowi pojawi się komunikat w osobnym oknie: Możliwość aplikowania na oferty w portalu mają tylko zarejestrowani Użytkownicy. Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą, zapoznaj się z Regulaminem portalu i zarejestruj się. Pod komunikatem dostępny będzie link do strony logowania. Student, Absolwent: Dla Użytkowników zalogowanych dostępne będą oferty dla nich przeznaczone, tj. Student będzie miał dostęp tylko do ofert dla Studentów; Absolwent będzie miał dostęp tylko do ofert dla Absolwentów; Oferty oznaczone jako dla Wszystkich będą dostępne dla każdego Użytkownika. Po kliknięciu na link z ogłoszeniem Studentowi/Absolwentowi pokazuje się ogłoszenie wraz z opcją do aplikowania. Po wyborze funkcji aplikuj Pracodawca otrzymuje link do profilu studenta/absolwenta, który odpowiedział na jego ogłoszenie. Aplikujący ma możliwość przechowywania informacji o wysłanych przez siebie ofertach np. w folderze wysłane. Otrzymuje informację zwrotną od pracodawcy o losach swojej aplikacji tzn. zaakceptowana, do zastanowienia, odrzucona. 2.9 Wyszukiwanie ofert praktyk, stażu, wolontariatu, pracy 35

36 Z poziomu profilu Studenta, Absolwenta, każdy Użytkownik będzie miał dostęp do wyszukiwarki ofert zamieszczonych w serwisie. Wyszukiwanie będzie mogło odbywać się wg następujących kryteriów: Wyszukiwanie po słowach kluczowych np. projekty, nawozy, laboratorium. Nazwa stanowiska pracy Nazwa pracodawcy Nazwa branży Miejsce pracy (miasto, województwo) Data publikacji oferty (dziś, wczoraj, ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni, wszystkie) Możliwość wyboru rodzaju oferty: pracy, stażu, praktyki, wolontariatu System będzie umożliwiał wyszukiwanie po pojedynczych kryteriach, jak i w połączeniu. Wyniki wyszukiwania prezentowane będą w centralnej części portalu w postaci listy artykułów do rozwinięcia po kliknięciu. Po kliknięciu na link z ogłoszeniem Studentowi/Absolwentowi pokazuje się ogłoszenie wraz z opcją do aplikowania Wyszukiwanie pracowników Funkcjonalność wyszukiwanie pracowników dostępna będzie dla Pracodawców. Będzie ona umożliwiała znalezienie wśród Studentów i Absolwentów potencjalnych kandydatów do pracy. Wyszukiwanie pracowników Umiejętności i kompetencje wybór z katalogu w Załączniku nr 1 ze wskazaniem poziomu zaawansowania opcjonalnie jeśli nie wskazano poziomu zaawansowania, wynikiem są wszyscy posiadający daną Umiejętność i kompetencje) dowolna ilość do wyboru Kierunek studiów (wybór z katalogu Załącznik nr 3) 36

37 Data ukończenia studiów (rok) System będzie umożliwiał wyszukiwanie po pojedynczych kryteriach, jak i w połączeniu. Wyniki wyszukiwania prezentowane będą w postaci listy kandydatów spełniających kryteria z linkami do ich profili Zaproszenie do rozmów przez pracodawcę Pracodawca przeglądając wyniki wyszukiwania będzie miał możliwość zaznaczenia profilu i umieszczenia go w Koszyku kandydatów w folderze Wybrane. Pracodawca będzie miał możliwość zaproszenia Studenta lub Absolwenta na zaproszenie w sprawie pracy poprzez wybór opcji Zaproś na rozmowę. Opcja Zaproś na rozmowę będzie wiadomością (zgodnie z pkt. 2.4 dokumentacji) z predefiniowanym tytułem Zaproszenie na rozmowę i wskazanym adresatem. Pracodawca będzie miał możliwość uzupełnienia treści wiadomości Wyszukiwanie pracodawców Z poziomu profilu Studenta, Absolwenta, każdy Użytkownik będzie miał dostęp do wyszukiwarki pracodawców obecnych na portalu. Wyszukiwanie będzie mogło odbywać się wg następujących kryteriów: Nazwa pracodawcy Branża Miejscowość System będzie umożliwiał wyszukiwanie po pojedynczych kryteriach, jak również w połączeniu drugiego i trzeciego kryterium. Kryterium pierwszego nie można łączyć z pozostałymi. 37

38 System będzie weryfikował wprowadzone kryteria po stronie Użytkownika. W przypadku próby połączenia kryterium Nazwy pracodawcy z którymś z pozostałych, wyświetli komunikat: Wybrano złe kryteria wyszukiwania. Jeśli chcesz szukać profilu Pracodawcy po jego nazwie, nie uzupełniaj pozostałych kryteriów. Wyniki wyszukiwania prezentowane będą w centralnej części portalu w postaci listy linków do profili Pracodawców. Po kliknięciu na link Użytkownik zostanie przekierowany do profilu publicznego Pracodawcy Baza wiedzy Funkcjonalność będzie dostępna dla Studenta, Absolwenta i Pracodawcy. Baza wiedzy będzie zarządzana przez Redaktora Głównego Uczelni, Redaktorów Wydziałowych Uczelni i będzie zawierała artykuły przez niego publikowane. Redaktor będzie miał następujące możliwości w zakresie zarządzania strukturą bazy wiedzy: o Tworzenie nieograniczonej liczby działów i poddziałów; o Do każdego działu można dodać poddział; o Do każdego z działów lub poddziałów można dodać artykuł oraz opis działu; o Jeśli do działu lub poddziału zostanie dodany więcej niż jeden artykuł automatycznie zostanie utworzony spis artykułów, w przeciwnym wypadku artykuł zostanie pokazany w całości. Redaktor będzie miał następujące możliwości w zakresie dodawania artykułów do bazy wiedzy: Użytkownik będzie mógł stworzyć nowy/edytować artykuł za pomocą edytora WYSIWYG zgodnie z opisem w pkt Wprowadzenie treści. 38

39 Możliwe będzie dodanie do publikacji załączników w postaci plików MS Office 2000/2003/2007/2010,2013, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png opatrzonych odpowiednimi ikonkami, o rozmiarze (do 30 MB). Artykuły będą wykorzystywane do prezentacji treści w bazy wiedzy. System będzie zapisywał w bazie danych każdą operację wykonywaną przez Użytkowników Ankieta Dostęp dla: Redaktor Wydziałowy Uczelni, Redaktor Główny Uczelni Tworzenie ankiet Dostęp dla: Redaktor Wydziałowy Uczelni, Redaktor Główny Uczelni Użytkownik będzie miał możliwość tworzenia ankiet dla Użytkowników portalu, poprzez kreatora ankiet który będzie: o o o o o o W pełni edytowalny, z możliwością tworzenia rozbudowanych ankiet wiele pytań, wiele odpowiedzi, pytania otwarte, pytania zamknięte jedno- i wielokrotnego wyboru, automatyczne sumowanie wyników z pytań zamkniętych oraz zestawienia pytań otwartych; Zawierał zabezpieczenia uniemożliwiające wielokrotne oddawanie głosów; Procentowe wyniki odpowiedzi użytkowników; Zarządzanie czasem publikacji ankiet; Możliwość ustalenia automatycznego pojawienia się ankiet; Zintegrowany spójnie z wyglądem strony. Tworzenie ankiety będzie możliwe po wyborze w części administracyjnej portalu opcji Nowa ankieta. 39

40 System poprosi o podanie nazwy tytułu ankiety i jej krótkiego opisu. System zapisze nową ankietę automatycznie Wysyłanie ankiet Redaktor Wydziałowy Uczelni i Redaktor Główny Uczelni będzie miał możliwość wyboru do jakiej grupy Użytkowników ankieta na być skierowana w podziale na: o Pracodawca: o Branża możliwość wyboru z katalogu branż lub do wszystkich o Student: o Kierunek studiów na Uczelni; o Rodzaj studiów (do wyboru ale z możliwością zaznaczenia od 1 do 3 kategorii: inżynierskie, magisterskie, doktoranckie) o Wszyscy o Absolwent: o Kierunek studiów na Uczelni; o Rok ukończenia studiów na Uczelni; o Rodzaj studiów (do wyboru ale z możliwością zaznaczenia od 1 do 3 kategorii: inżynierskie, magisterskie, doktoranckie) o Wszyscy Po wyborze grupy użytkowników do których skierowana ma być ankieta, Użytkownik roześle ankietę za pomocą opcji [Wyślij]. System roześle do wskazanych grup Użytkowników wiadomość wraz z linkiem do ankiety (nowe okno) Newsletter Dostęp: Redaktor Główny Uczelni, Redaktor Wydziałowy Uczelni Portal ma mieć możliwość wysyłania newslettera. 40

41 Samodzielne zapisanie się na listę dystrybucyjną przez Użytkownika-Absolwenta będzie możliwe w części administracyjnej portalu. W każdej wiadomości wysyłanej z newslettera w stopce będzie zawarty odpowiednio spreparowany link umożliwiający wyrejestrowanie danego użytkownika z listy adresowej newslettera. Szablon newslettera (HTML) adresowanego do grup odbiorców musi być spójny z linią graficzną portalu oraz musi zawierać zestaw logotypów odpowiadający programowi operacyjnemu, ze środków którego powstaje portal. Użytkownik będzie miał dostęp do funkcjonalności Newsletter. W ramach tej funkcjonalności dostępne będą następujące operacje do wykonania: o o o o o Tworzenie newslettera; Szablony newsletterów; Archiwizacja wysłanych newsletterow; Statystyki wysłanych newsletterow; Wysyłka w wersji html oraz txt Tworzenie newsletter a Po wybraniu tej funkcjonalności, Użytkownik będzie mógł stworzyć nowy newsletter za pomocą edytora WYSIWYG analogicznie do tworzenia artykułów na portalu (pkt Wprowadzenie treści). Po stworzeniu newslettera, Użytkownik będzie mógł: - zapisać newsletter ( Zapisz newsletter ); - zapisać newsletter jako szablon ( Zapisz jako szablon ); - skasować newsletter (opcja Skasuj ); - wyślij newsletter ( Wyślij ). 41

42 Zapisanie newslettera spowoduje, że będzie on dostępny w tej funkcjonalności ( Twórz newsletter ) aż do momentu zapisania go jako szablon, skasowania lub wysłania. Każdy wysłany newsletter dostępny będzie w folderze Archiwum wysłanych newsletterów Rozsyłanie newsletter a Redaktor będzie miał możliwość rozsyłania newsletter a na adresy mailowe na liście dystrybucyjnej Raportowanie Dostęp dla: Redaktor Wydziałowy Uczelni, Redaktor Główny Uczelni, Funkcjonalność będzie dostępna w części administracyjnej portalu. Portal będzie miał możliwość przygotowywania raportów ilościowych wg ustalonych kryteriów. Raporty będą prezentowane w postaci wizualizacji graficznej (wykresy słupkowe lub kołowe) z możliwością ich eksportu do formatu xls. Możliwe będzie tworzenie raportów takich jak: Raporty na podstawie ankiet zbieranych od pracodawców (np. profil idealnego kandydata, ocena wiedzy i kompetencji absolwentów). Raporty na podstawie ankiet zbieranych od absolwentów (np. ocena swojej wiedzy i kompetencji do podjęcia pracy, okres poszukiwania pracy po studiach, ocena zakresu programowego w kontekście pracy zawodowej, przedział zarobków). 42

43 Raport na podstawie ofert pracy (kształtowanie się zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów) Raport na podstawie profili pracodawców (rozkład zatrudnionych w podziale na branże). Możliwość raportowania pracodawców segmentowanych po sektorach, branżach. Raporty mieszane możliwość wyboru dowolnego zbioru danych do raportu. Do raportu będą brane następujące dane: - wielkość przedsiębiorstwa, liczba zatrudnionych osób, lokalizacja, branża; - liczba Studentów w podziale na kierunek, wydział i rok - liczba Absolwentów podziale na kierunek, wydział; - liczba Absolwentów kontynuujących naukę; - liczba Studentów, Absolwentów pracujących data zakończenia pracy ze statusem obecnie - liczba Studentów, Absolwentów prowadzących działalność gospodarczą; - poziom znajomości języków obcych i status na rynku pracy (pracujący lub nie); - liczba Studentów, Absolwentów na stanowisku kierowniczym wraz z poziomem znajomości języków obcych i dodatkowych studiów; - umiejętności i kompetencje (Student, Absolwent) w zależności od stopnia zaawansowania, stopień kierowniczy, status na rynku pracy; - liczba Studentów, Absolwentów ze znajomością języków obcych (wg liczby języków wymienionych w profilu) wraz ze stopniem zaawansowania i statusem na rynku pracy; - liczba Studentów, Absolwentów wg liczby umiejętności i kompetencji wymienionych w profilu wraz ze stopniem zaawansowania i statusem na rynku pracy. System powinien umożliwiać łączenie poszczególnych danych ze sobą w formie raportu. Wizualizacje zestawień raportów powinny być tworzone dla dwóch grup danych (np. raport dotyczący liczby Absolwentów znających język angielski w zależności od stopnia zaawansowania aktualnie pracujących w konkretnej branży). 43

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Aplikacja: Monitoring losów absolwentów

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Aplikacja: Monitoring losów absolwentów INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja: Monitoring losów absolwentów Data przygotowania: 20.09.2013 PI Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA PRACODAWCY Łódź 2014 Spis treści: I. Konto pracodawcy... 3 1.1. Rejestracja... 3 1.2. Logowanie... 4 1.2.1. Baza CV studentów/absolwentów... 5 1.2.2. Baza biogramów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills

DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Nr 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW DigiSkills: Network for the enhancement of digital competence skills DigiSkills D3.5 Instrukcja korzystania z zasobów DigiSkills Spis treści 1. Zakres dokumentu... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta, logowanie

1. Zakładanie konta, logowanie Instrukcja obsługi korzystania z platformy informacyjnej na rzecz LPPS współfinansowanego z EFS w ramach projektu Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno Społecznego. Platforma

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm:

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY. Strona Startowa: Baza Firm: FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY WSPÓŁPRACY Strona Startowa: Strona startowa Platformy Współpracy została ustawiona na dział aktualności. Znajdują się w nim informacje adresowane do przedsiębiorców działających

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl

Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator. Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Instrukcja do platformy internetowej Art-Aktywator www.art-aktywator.pl Ta instrukcja przeprowadzi Cię przez wszystkie najważniejsze funkcjonalności platformy www.artaktywator.pl i pomoże rozwiać wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski Junkers Platforma

Program Partnerski Junkers Platforma Program Partnerski Junkers Platforma www.junkers-program.pl Jedna z nagród - jazda Lamborghini Gallardo 1. Rejestruj zainstalowane urządzenia 2. Zbieraj punkty 3. Wybieraj nagrody Skok ze spadochronem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta.

Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta. Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta. http://www.jokasta.we.po.opole.pl:8081/isapd/ 1. Strona główna. Strona główna znajduje się pod

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców

Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców Przewodnik... Segmentacja listy Odbiorców W tym dokumencie dowiesz się jak Wyszukiwać Odbiorców, korzystać z niemal nieorganicznych możliwości zaawansowanej segmentacji oraz segmentów, aby zwiększyć efektywność

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD

PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PLATFORMA DISTANCE LEARNING BLACKBOARD PODRĘCZNIK UŻYTKOWANIA Spis treści Dostęp do platformy Blackboard / logowanie... 2 Dostosowanie platformy do potrzeb użytkownika... 3 Opcje menu i funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A.

Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A. Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A. Wersja 1.0 Marta Mesjasz, Renata Jachnik I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. REJESTRACJA KONTA... 3 1. Krok 1 Zarejestruj się jako... 3 2. Krok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA STARS UP Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Portal WWW... 3 2.1. Strona główna... 3 2.2. Rejestracja.... 5 2.2.1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 2 I 10. April 2014 I Christian Rüdiger, Peter Baarß

Wersja 2 I 10. April 2014 I Christian Rüdiger, Peter Baarß Kalendarz wydarzeń Krótka instrukcja Wersja 2 I 10. April 2014 I Christian Rüdiger, Peter Baarß Krótka instrukcja: Kalendarz wydarze ńi Strona 2 z 20 Spis treści 1 Logowanie... 4 2 Strona startowa... 6

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Centrum E-Learning StSW jest systemem mającym na celu wspomaganie realizacji zajęć dydaktycznych w formie e-learningowej, czyli zdalnie na odległość. Aby móc skorzystać z systemu CEL StSW

Bardziej szczegółowo

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor

www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor www.projektor.org.pl Instrukcja obsługi internetowego systemu wsparcia programu Projektor Spis treści 1. Ekran powitalny, logowanie 2. Rejestracja 3. Utworzenie nowego projektu 4. Zgłoszenie projektu 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami:

Aby skorzystać z wyżej wymienionych funkcji zaloguj się na swoje konto w e-dok zgodnie z opisanymi poniżej 7 krokami: Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem na naszą Infolinię, samodzielnie, za pomocą Internetu, załatwić następujące sprawy: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw, Zapoznać się oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo