System otwierania drzwi easy key /S 12/24V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System otwierania drzwi easy key /S 12/24V"

Transkrypt

1 System otwierania drzwi easy key /S 12/24V Nr zam INSTRUKCJA OBSŁUGI System easy key /S 12/24V otwiera bezstykowo i bezdotykowo każde drzwi, wyposażone w elektryczny automat do otwierania drzwi. Konwencjonalny klucz zostaje zastąpiony kluczami elektronicznymi - tzw. transponderami. Easy key /S 12/24V może być stosowany w mieszkaniach, obiektach handlowych, pomieszczeniach biurowo-sklepowych, niewielkich przedsiębiorstwach, obiektach sportowych, restauracjach, teatrach itd. Moduł elektroniczny został opracowany w odniesieniu do wymiarów standardowej puszki przełącznika 55 mm (wersja podtynkowa) i jest montowany z reguły wewnątrz budynku. Antena ramowa mocowana jest w zewnętrznej stronie drzwi, mniej więcej na wysokości zamka drzwiowego. Antena rozpoznaje uprawniony transponder z odległości do ok. 60 mm. Przy odpowiednim upoważnieniu dostępu następuje samoczynna aktywacja automatu do otwierania drzwi. Każdy z transponderów jest unikatowy. Stanowi niepowtarzalny elektroniczny klucz do drzwi. Dysponuje się przy tym różnymi kodami. W ramach wersji 3,3 systemu easy key /S 12/24V można zaprogramować do 117 różnych transponderów, tzn. udzielić 117 uprawnień dostępu. W razie zagubienia któregoś z transponderów możliwe jest wycofanie jego uprawnienia poprzez ponowne zaprogramowanie easy key /S 12/24V. Dla zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed manipulacją osób nieupoważnionych) programowanie poszczególnych transponderów możliwe jest jedynie przy pomocy transpondera głównego. Tylko transponder główny pozwala udzielić i pozbawić uprawnienia dostępu. Sam Użytkownik może wyznaczyć, który z transponderów spełniał będzie funkcje transpondera głównego. Dane techniczne: Zasilanie : 12 / 24 V AC/DC +/-10% Prąd pobierany : ok. 35 ma Częstotliwość transpondera : 125 khz Liczba wariantów kodu : Czas identyfikacji transpondera : 0,2 sekundy Obciążenie styków przekaźnika : maks. 5 A Temperatura robocza Promień odczytu Moc nadawcza anteny Wymiary modułu elektronicznego Wymiary anteny Długość kabla antenowego Atesty : -15 C do +45 C : do ok. 60 mm : maks. 150 mw : 50 mm x 28 mm : 80 mm x 2 mm : maks. 1 m : BZT G750863L, CE Uwaga: W razie równoczesnego użytkowania kilku systemów easy key odległość poszczególnymi systemami powinna wynosić co najmniej 1 m. Ze względu na to, że każdy z systemów pracuje na tej samej częstotliwości, zbyt mała odległość powoduje wzajemne zakłócanie modułów. Stosowanie systemu easy key /S 12/24V wymaga posiadania transponderów. Moduł może być eksploatowany przy pomocy transponderów typu H4002, H4102 oraz V4050. Istnieje kilka wariantów tych modułów, np.: breloczek ok. 43 x 43 x 8 mm karta ok. 54 x 85 x 1 mm bransoletka (jak na zegarek) i inne. Dalsze informacje mogą Państwo uzyskać i dealera wzgl. producenta.

2 Wskazówki dot. instalacji: System easy key /S 12/24V stanowi przyrząd regulująco-sterujący, którego sposób działania jest zgodny z typem 1 według normy EN (VDE 0631). Podczas instalacji easy key /S 12/24V prosimy uważać, by był on czysty tzn. nie był zakurzony wzgl. wilgotny. Easy key /S 12/24V przeznaczony jest do stosowania w otoczeniu o zwykłym stopniu zanieczyszczenia. Przewód zasilający zabezpieczyć bezpiecznikiem 2,5 A, inercyjnym. Posiadany przez Państwa transformator dzwonkowy, do którego zostanie podłączony easy key /S 12/24V, musi spełniać wymagania dla transformatorów bezpieczeństwa zgodnie z normą EN (DIN VDE 0551). Przewody obwodu przekaźnikowego (przyłącza 3, 4 oraz 5) mogą być wykonane w wersji jednolub kilkużyłowej. Przekrój przewodu musi wynosić co najmniej 0,75 mm 2. Ważne informacje w zakresie techniki bezpieczeństwa pracy Easy key /S 12/24V to system otwierania drzwi, który nie został opracowany w celu blokowania lub zabezpieczenia drzwi. Dlatego nadal konieczne jest zamykanie drzwi oryginalnym kluczem, jeżeli opuszcza się na dłużej pomieszczenie udostępniane poprzez system easy key /S 12/24V. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niekompetentnego i niedbałego obchodzenia się z easy key /S 12/24V. Schemat wyprowadzeń Poniższy rysunek przedstawia przydział połączeń zacisków śrubowych: Napisy po lewej stronie: +12 / 24 VDC lub (AC) (AC) Przekaźnik NO (zestyk zwierny) Przekaźnik NC (zestyk rozwierny) Przekaźnik Com Antena Masa RS232 TX Masa LED (RS232 RX) Napisy u dołu: Antena Przyłącze antenowe Moduł easy key /S 12/24V może być zasilany napięciem stałym lub przemiennym 12 V lub 24 V. Przestawienie odbywa się przy pomocy mostka lutowniczego JP9. Przy dostawie modułu mostek ten pozostaje w stanie zwartym (zamkniętym). Istnieje niewielkie połączenie pomiędzy obydwoma punktami lutowniczymi. Jeśli zamierzają Państwo zasilać moduł easy key prądem o napięciu 24 V, konieczne jest rozdzielenie tego połączenia.

3 Antena stanowi pierścień zewnętrznym i może być w razie potrzeby odłączona od modułu elektronicznego. Należy wówczas połączyć oba przyłącza antenowe z zaciskami śrubowymi Masa i Antena. Przyłącze kablowe musi być skręcone, a jego długość nie może przekraczać 1 metra. Instrukcja montażu Istnieją różne możliwości zainstalowania modułu easy key /S 12/24V. Należy przestrzegać przy tym dwóch różnych schematów połączeń - dla napięcia przemiennego oraz dla napięcia stałego. Oba warianty mogą być zasilane napięciem 12 V lub 24 V. Wymaga to jednak odpowiedniego ustawienia mostka lutowniczego JP9. Mogą Państwo również odłączyć antenę od modułu elektronicznego. Odległość pomiędzy anteną a modułem elektronicznym nie powinna przekraczać 1 metra. Przestrzegać, by easy key /S 12/24V został zamontowany w obudowie o klasie ochrony co najmniej IP 54, tzn. z ochroną przed pyłem oraz przeciwbryzgową. Ponadto obudowa musi spełniać wymogi normy EN Pomiędzy anteną a transponderem nie mogą się znajdować żadne przedmioty metalowe. Podłączenie przy zasilaniu napięciem przemiennym Należy zainstalować easy key /S 12/24V w stanie, w jakim został on dostarczony, tzn. z anteną połączoną z modułem elektronicznym. Ten typ instalacji nie może być jednak stosowany w drzwiach. Podłączyć easy key /S 12/24V w następujący sposób: Schemat połączeń u dołu na stronie 1 Napisy po lewej stronie schematu: Napis pośrodku: bezpiecznik Napisy u dołu: Automat do otwierania drzwi - przycisk Automat do otwierania drzwi - przekaźnik +12 / 24 VDC lub (AC) (AC) Przekaźnik NO (zestyk zwierny) Przekaźnik NC (zestyk rozwierny) Przekaźnik Com Antena Masa RS232 TX Masa LED (RS232 RX) Podłączenie przy zasilaniu napięciem stałym Jeżeli moduł easy key zasilany będzie napięciem stałym, prosimy podłączyć go w następujący sposób:

4 Napisy: te same, co w poprzednim schemacie. Zewnętrzna dioda świecąca Do modułu easy key /S 12/24V mogą Państwo również podłączyć zewnętrzna diodę LED. Wymagany opornik wstępny wbudowany jest już w układ. Zewnętrzna dioda LED sygnalizuje te same funkcje, co wewnętrzna dioda LED. Diodę należy podłączyć zgodnie z następującym schematem (patrz schemat str. 2). Najlepiej użyć w tym celu niskoprądowej diody świecącej. Połączenie z anteną zewnętrzną Jak podano już wcześniej, możliwe jest odłączenie anteny od modułu elektronicznego. Dzięki temu można realizować aplikacje zabezpieczenia przed sabotażem. Oddzielić w tym celu antenę od modułu elektronicznego i połączyć obie płytki drukowane według następującego schematu (patrz schemat trzeci str. 2). Odległość pomiędzy anteną a modułem elektronicznym nie może przekroczyć 1 metra. Prosimy użyć skrętki. Wyjście danych układu TTL RS 232 Moduł easy key /S 12/24V posiada również szeregowe wyjście danych. Sygnał wyjściowy udostępniany jest na poziomie TTL. Przesył danych odbywa się z prędkością 9600 bitów/s, 8 bitów informacyjnych, nieparzystość, bit końcowy 2. Jeżeli transporter trzymany jest w kierunku anteny, jego numer wyprowadzany jest na wyjściu danych w następujący sposób. Napisy obok schematu przy tekście: W przypadku 9-biegunowego wtyku COM należy zastosować następujące wyprowadzenia: PIN 2 do złącza COMx PIN 5 do złącza COMx Format danych wygląda, jak następuje. <H> F6E2 7 <CR> <LF> H = nagłówek H = 83 hex w typie 4002 / 4102 H = 8D Hex w typie V pozycyjny numer transpondera Suma kontrolna przekazanego numeru transpondera Znak formatowania dla wyjścia Każdy przesył danych rozpoczyna się nagłówkiem <H>. Nagłówek jest zawsze większy o jeden znak od 7F hex. Dane następujące po nagłówku są zawsze mniejsze o jeden znak od 7F hex. W ten sposób można odróżnić nagłówek od danych. W zależności od typu transpondera wyprowadzane są różne nagłówki. Transpondery tylko do odczytu (H4002 / H4102) wydają nagłówek 83 hex. Transpondery do odczytu/zapisu (V4050) wydają nagłówek 8D hex. Potem następuje 10 znaków szesnastkowych (= hex) w kodzie ASCII dla oznaczenia numeru transpondera (dane 40-bitowe dla transponderów tylko do odczytu). Ze względu na to, że transpondery do odczytu/ zapisu posiadają jedynie 32-bitowe numery identyfikacyjne (8-cyfrowe) obie górne cyfry są zawsze rozszerzane o 00 w taki sposób, by przesył danych był identyczny z przesyłem danych transponderów tylko do odczytu. Następnie wyliczana jest cyfra kontrolna i przesyłana jako dwunasty znak. Zakończenie tworzą oba znaki formatowania CR oraz LF. Wyliczanie sumy kontrolnej następuje poprzez zsumowanie 10 pozycji numeru transpondera. Przykład: ( F+6+E+2) = 27 [Hex])

5 Uzyskuje się sumę kontrolną 27 Hex, przy czym przesyłany jest tylko bajt dolny sumy kontrolnej (tu liczba 7). Poprzez porównanie odebranej sumy kontrolnej oraz sumy kontrolnej wyliczonej w samym odbiorniku możliwe jest rozpoznanie i odfiltrowanie błędów przesyłowych. Uwaga Transpondery tylko do odczytu posiadają wewnętrzny 40-bitowy numer identyfikacyjny, który jest wyprowadzany zgodnie z powyższym przykładem. Transpondery do odczytu/zapisu dysponują natomiast tylko 32-bitowym numerem identyfikacyjnym. W celu utrzymania jednolitego formatu wyprowadzania danych w transponderach do odczytu/zapisu wstawiane są zawsze na początku dwa zera. Dlatego numery identyfikacyjne transponderów do odczytu/zapisu zaczynają się zawsze od 00. Przy pomocy programu Hyper Terminal Win/95/98 oraz Win/NT mogą Państwo również przyjrzeć się przesyłanym danym modułu easy key /S 12/24V. W tym celu należy wybrać odpowiednie złącze COM i ustawić parametry przesyłowe, jak pokazano na rysunku (patrz rys. str. 2, prawa szpalta). Jeśli teraz będą Państwo trzymać transponder w pobliżu, przekazane dane zostaną wyświetlone w oknie hiperterminalowym. Informacje ogólne Elektroniczny automat do otwierania drzwi easy key /S 12/24V został opracowany tak, by możliwe było wbudowanie go w standardową puszkę przełącznika podtynkowego 55 mm. Moduł elektroniczny musi przy tym zostać zainstalowany wewnątrz budynku. Antena montowana jest na zewnątrz budynku na przedmiotach nie metalowych (mur, drewno) mniej więcej na wysokości zamka. Easy key /S 12/24V może być zazwyczaj zasilany poprzez źródło zasilania transformatora dzwonkowego. Przekaźnik automatu do otwierania drzwi podłączany jest poprzez przyłącza 3, 4 i 5. Do zacisków 6 i 7 podłączane są dwa druty anteny, jeśli została ona oddzielona od modułu elektronicznego. W momencie dostarczenia antena połączona jest z modułem elektronicznym. Druty pomiędzy anteną a easy key /S 12/24V powinny być w miarę możliwości poprowadzone krótko (ich długość nie może przekroczyć 1 m). Antena nie może zostać zamontowana bezpośrednio na metalu, gdyż znacznie ograniczyłoby to promień odczytu. Podczas montażu anteny należy uwzględnić konieczność zachowania minimalnej odległości 3 cm od przedmiotów metalowych. Uruchomienie Po podłączeniu easy key /S 12/24V zgodnie ze schematem połączeń mogą Państwo teraz uruchomić instalację. W tym celu należy włączyć zasilanie. Dioda LED (wskaźnik kontrolny funkcjonowania), umieszczona w tylnej części modułu elektronicznego easy key /S 12/24V, świeci. Jeśli teraz w zasięgu anteny znajdzie się zwrócony ku niej transponder, nastąpi migotanie diody świecącej w rytmie sekundowym, gdyż w tym momencie żaden z transponderów nie został jeszcze zaprogramowany. Aby uzyskać maksymalny zasięg odczytu, należy trzymać transponder równolegle do anteny. Easy key /S 12/24V jest teraz przygotowany do programowania. Instrukcja programowania Uwaga! Przy każdym ponownym programowaniu następuje automatyczne skasowanie wszystkich zapamiętanych przedtem transponderów! W obrębie modułu elektronicznego easy key /S 12/24V można zaprogramować maksymalnie 117 transponderów. Wprowadzone do pamięci informacje pozostają zachowane również po przerwie w zasilaniu. Prosimy uwzględnić, że dla utrzymania niezawodnego funkcjonowania można zbliżyć do anteny tylko jeden transponder na raz. Operacja 1 - Zaprogramowanie transpondera głównego Włączyć zasilanie systemu easy key /S 12/24V. W zasięgu odczytu nie ma żadnego transpondera. Dioda LED świeci. Zbliżyć teraz transponder, który chcą Państwo wczytać jako transponder główny, do anteny. Wskaźnik diodowy zacznie teraz migotać potrójnym impulsem. Nacisnąć teraz równocześnie przycisk A2 w obrębie modułu elektronicznego. Jeżeli przekaźnik zostanie przyciągnięty, oznacza to, że transponder główny został uznany, a dane wczytane do easy key /S 12/24V. Zwolnić przycisk i oddalić transponder główny (Master) od anteny. Wskaźnik diodowy świeci teraz w trybie ciągłym. System easy key /S 12/24V kasuje teraz wszystkie zapamiętane (ewentualnie wcześniej) transpondery. Proces ten trwa około 5 sekund. Po jego zakończeniu następuje odciągnięcie przekaźnika. Wszystkie zapamiętane przedtem dane są teraz usunięte.

6 Prosimy teraz jakoś oznakować ten transponder jako transponder główny, by nie został on pomylony z innymi transponderami. Operacja 2 - Zaprogramowanie transponderów pełniących funkcję kluczy Do zaprogramowania pozostałych transponderów, spełniających funkcję kluczy, potrzebują Państwo zawsze transpondera głównego. Istnieje możliwość wczytania do 117 transponderów-kluczy do systemu easy key /S 12/24V. Moduł easy key /S 12/24V jest włączony, a w zasięgu odczytu nie ma żadnego transpondera. Wskaźnik diodowy świeci. Przybliżyć teraz transponder główny do anteny. Przekaźnik sygnalizuje teraz poprzez procesy przełączeń (rozdzielanie i łączenie zestyków dwa przełączenia na sekundę), że jest to transponder główny. Aby przejść do trybu programowania, należy trzymać transponder główny w pobliżu anteny dotąd aż przekaźnik wykona 16 kolejnych przełączeń. Po zakończeniu szesnastego procesu przełączania moduł znajdzie się w trybie programowania. Usunąć teraz transponder główny z zasięgu anteny. Wskaźnik diodowy ciągle jeszcze świeci. Easy key /S 12/24V kasuje teraz pamięć danych. Proces ten trwa około 5 sekund. Po zakończeniu procesu kasowania następuje wyłączenie diody świecącej. Moduł jest teraz gotowy do wczytywania transponderów-kluczy. Istnieją dwa sposoby zaprogramowania transponderów-kluczy w systemie easy key /S 12/24V. 1. Kolejno po sobie zbliżać na krótko do anteny każdy z transponderów-kluczy, które mają zostać zaprogramowane. W momencie rozpoznania transpondera-klucza przez system następuje migotanie diody świecącej i zapamiętanie danych. 2. Mogą Państwo również wczytać transponder-klucz do systemu easy key /S 12/24V za pośrednictwem nośnika danych (odczytująco-zapisującej karty transpondera). Zbliżyć do anteny nośnik danych, w którym zapamiętana jest karta główna oraz odpowiednie transpondery-klucze (patrz Format danych dla nośnika danych ). W momencie rozpoznania ważnej karty odczytującozapisującej transpondera następuje przyciągnięcie przekaźnika. System easy key odczytuje teraz dane z nośnika danych i zapisuje je w pamięci wewnętrznej. Procedura ta trwa ok. 3 sekund. Uważać by przez cały ten czas nośnik danych znajdował się w zasięgu odczytu anteny. Po odczytaniu wszystkich danych następuje odciągnięcie przekaźnika w celu zasygnalizowania. Proces ten może być teraz powtarzany aż do wprowadzenia danych wszystkich 117 transponderów-kluczy. W razie podstawienia nieważnej karty transpondera przekaźnik nie zostanie przyciągnięty. Wskaźnik diodowy zamigocze jednokrotnie i wyłączy się na 4 sekundy (sygnalizacja błędu). Oba tryby programowania mogą być stosowane do wyboru oraz na zmianę. Po wczytaniu wszystkich transponderów-kluczy należy opuścić tryb programowania. W tym zakresie dysponują Państwo trzema możliwościami. 1. Opuszczenie trybu programowania przez ponowne krótkie zbliżenie transpondera głównego. 2. Automatycznie po zaprogramowaniu maksymalnej liczby transponderów-kluczy (117 szt.). 3. Automatycznie (po upływie ustalonego czasu 15 sekund), jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie przybliżony do anteny żaden kolejny transponder. W momencie opuszczenia trybu programowania następuje krótkie przyciągnięcie a następnie natychmiastowe odciągnięcie przekaźnika dla zasygnalizowania opuszczenia trybu. Proces programowania został zakończony i następuje ponowne włączenie diody świecącej. Jeżeli zbliżą Państwo teraz jeden z wczytanych transponderów-kluczy do anteny, nastąpi przyciągnięcie przekaźnika. W zależności od ustawienia trybu (monostabilny lub bistabilny) następuje odpowiednie przełączenie przekaźnika. System jest teraz gotowy do pracy. Należy teraz sprawdzić funkcjonowanie wszystkich transponderów-kluczy. W razie przybliżenia do anteny nie wczytanego transpondera wskaźnik diodowy zamigocze potrójnym impulsem (sygnalizacja błędu). W momencie przybliżenia do anteny transpondera głównego nastąpi przyciąganie przekaźnika z częstotliwością taktowania 2 Hz. W ten sposób można stwierdzić, który z transponderów jest transponderem głównym. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że po zrealizowaniu szesnastu kolejnych cykli przełączeń moduł przejdzie do trybu programowania i nastąpi skasowanie wszystkich zapamiętanych danych. O ile zechcą Państwo wycofać uprawnienia dostępu lub wczytać dodatkowe transpondery, prosimy powtórzyć procedurę programowania od operacji 2. W razie awarii zasilania dane systemu zostają zachowane. Mogą Państwo nadal otwierać i zamykać drzwi, posługując się konwencjonalnym kluczem. Format danych nośnika danych w programowaniu easy key /S 12/24V

7 Każdy z transponderów do odczytu posiada 40 bitów danych informacji. Pierwsze 8 bitów (Ax + Bx) stanowi numer klienta, pozostałe 32 bity (Cx do Jx) to bieżący unikatowy numer. Dane transpondera zapisane są w następującym formacie. Nr/Bit A3 A2 A1 A0 Z1 2 B3 B2 B1 B0 Z2 3 C3 C2 C1 C0 Z3 4 D3 D2 D1 D0 Z4 5 E3 E2 E1 E0 Z5 6 F3 F2 F1 F0 Z6 7 G3 G2 G1 G0 Z7 8 H3 H2 H1 H0 Z8 9 I3 I2 I1 I0 Z9 10 J3 J2 J1 J0 Z10 11 S3 S2 S1 S0 0 Każdy 4-bitowy bajt danych posiada bit kontroli parzystości wiersza (Zx). Dla każdej kolumny (A0 do A3) istnieje również bit kontroli parzystości kolumny (S0 do S3). Ostatnim bitem danych transpondera jest zawsze 0. Aby móc zapisać dane na karcie odczytująco-zapisujacej transpondera, należy dokonać restrukturyzacji danych, gdyż zapis danych odbywa się tu w formacie 32-bitowym. Restrukturyzacja danych z 5 na 8 bitów odbywa się, jak następuje. Bajt/Bit Bajt 1 A3 A2 A1 A0 Z1 B3 B2 B1 Bajt 2 B0 Z2 C3 C2 C1 C0 Z3 D3 Bajt 3 D2 D1 D0 Z4 E3 E2 E1 E0 Bajt 4 Z5 F3 F2 F1 F0 Z6 G3 G2 Bajt 5 G1 G0 Z7 H3 H2 H1 H0 Z8 Bajt 6 I3 I2 I1 I0 Z9 J3 J2 J1 Bajt 7 J0 Z10 S3 S2 S1 S0 0 Y Bajt W celu zarezerwowania wolnych miejsc w pamięci na wypadek rozszerzenia wyznaczono 8 bajtów dla każdego transpondera. Wszelkie dane wprowadzane na kartę odczytująco-zapisującą transpondera muszą zostać zapisane zgodnie z tym schematem. Dodatkowo dla zapewnienia, że programowanie easy key nie zostanie zrealizowane przez osoby nieuprawnione, do pamięci karty odczytującozapisującej transpondera musi być wprowadzona obowiązująca karta główna odpowiedniego systemu easy key /S 12/24V. Należy zwrócić uwagę, że w bajcie 7 bit 3 musi być zawarta ta sama informacja, co w bajcie 6 bit 1. Tak samo informacja w bajcie 7 bit 1 musi być identyczna, co informacja w bajcie 6, bit 2. Jest to ważne ze względu na kompatybilność dawniejszej wersji. Format danych na karcie odczytująco-zapisujacej transpondera jest następujący. Dla przykładu zostanie tu przedstawiony wpis do wiersza 3 i 4 transpondera V4050. Ze względu na to, że w transponderze V4050 obowiązuje 32-bitowy zapis danych, dla jednego transpondera potrzebne jest 2 razy po 32 bity. Rejestr 3 bajt 1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 Rejestr 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 Podział danych na różnych kartach znajdą Państwo w poniższej tabeli. Organizacja pamięci poprzez kilka kart V4050 Numer Karta 1 Karta 2 Karta 9 wiersza 3 i 4 karta główna karta główna karta główna 5 i 6 transponder 1 transponder 14 transponder i 8 transponder 2 transponder 15 transponder i 10 transponder 3 transponder 16 transponder 107

8 itd. itd. itd. itd. 29 i 0 transponder 13 transponder 26 transponder 117 Odczytywanie danych pliku log System easy key /S 12/24V prowadzi ewidencję ostatnich 26 operacji, zapisując w pamięci EEPROM numer transpondera, operację i numer bieżący. Dane te zostają zachowane nawet podczas przerwy w dostawie prądu i przy ponownym programowaniu. Do odczytania danych potrzebne są 2 karty odczytująco-zapisujace transpondera. Ze względu na ochronę danych również tu, w obu kartach transponderów w wierszach 3 i 4, musi być zapisana odpowiednia karta główna modułu easy key /S 12/24V. Bajt/Bit Bajt 1 A3 A2 A1 A0 Z1 B3 B2 B1 Bajt 2 B0 Z2 C3 C2 C1 C0 Z3 D3 Bajt 3 D2 D1 D0 Z4 E3 E2 E1 E0 Bajt 4 Z5 F3 F2 F1 F0 Z6 G3 G2 Bajt 5 G1 G0 Z7 H3 H2 H1 H0 Z8 Bajt 6 I3 I2 I1 I0 Z9 J3 J2 J1 Bajt 7 J0 Z10 S3 S2 S1 S0 0 0 Bajt Ponadto w celu rozpoznania, że na kartach tych mogą być zapisywane dane, należy wprowadzić tu uprawnienie. Uprawnienie to podawane jest w bajcie 8 i musi w tym wypadku wynosić zawsze 52 hex. Dopiero wówczas system easy key /S 12/24V uznaje uprawnienie do odczytywania danych pliku log. Należy więc generować 2 karty odczytująco-zapisujace transpondera z odpowiednimi numerami karty głównej w wierszu 3 i 4 oraz ustawić bajt 8 na 52 hex. Jeśli teraz zbliżą Państwo do anteny jedną z tych dwóch kart, dioda świecąca zacznie szybko migotać. Dane zostaną teraz wpisane do karty odczytująco-zapisujacej transpondera. Proces ten trwa ok. 3 sekund. W momencie zakończenia procesu zapisywania pierwszej z kart nastąpi wygaszenie diody LED. Prosimy przybliżyć teraz drugą kartę do anteny. Dioda LED zacznie ponownie migotać, a w momencie zakończenia zapisu zostanie ponownie włączona. Format danych pliku log Dane pliku log przechowywane są w ten sam sposób na karcie odczytująco-zapisujacej transpondera, jak zwykłe dane transpondera. Dla danych pliku log dostarczane są jednak dodatkowo czynności (włączanie wzgl. wyłączanie) oraz kolejność (numer). Dzięki temu można później ustalić, przy pomocy Bajt/Bit Bajt 1 A3 A2 A1 A0 Z1 B3 B2 B1 Bajt 2 B0 Z2 C3 C2 C1 C0 Z3 D3 Bajt 3 D2 D1 D0 Z4 E3 E2 E1 E0 Bajt 4 Z5 F3 F2 F1 F0 Z6 G3 G2 Bajt 5 G1 G0 Z7 H3 H2 H1 H0 Z8 Bajt 6 I3 I2 I1 I0 Z9 J3 J2 J1 Bajt 7 J0 Z10 S3 S2 S1 S0 0 X Bajt A A A A A którego z transponderów aktywowany był ostatnio system easy key /S 12/24V. Informacja, jaka czynność została wykonana, umieszczona jest w bajcie 7 bit 0 (X). 0 = przekaźnik wyłączony 1 = przekaźnik włączony wzgl. monostabilny Kolejność zapisana jest w bajcie 8 bit 0 do bit 4. Numer 0 stanowi ostatni zapis przeprowadzonej czynności. Oprogramowanie banku danych Dla komfortowego zarządzania transponderami, posiadającymi uprawnienia w systemie easy key /S 12/24V mogą Państwo zamówić zewnętrzne urządzenie odczytujące easy key LCD-BOX oraz

9 odpowiedni program banku danych easy key Manager pod Win/95/98. Prosimy zwrócić się w tym celu do producenta. Oprogramowanie i sprzęt komputerowy nie mieszczą się w zakresie dostawy systemu easy key /S 12/24V. Tryb bistabilny, monostabilny lub automatyczny Przekaźnik modułu easy key /S 12/24V może pracować w trybie monostabilnym, bistabilnym jak również automatycznym. Przestawienie odbywa się przy pomocy mostka lutowniczego JPS. Patrz rysunek str. 4 Tryb monostabilny Zestyki pin 1, pin 2 i pin 3 mostka JP5 są otwarte. Jeżeli do anteny zostanie zbliżony uprawniony transponder, na ok. 3 sekundy nastąpi przyciągnięcie przekaźnika, a następnie automatyczny powrót do pozycji wyjściowej. Tryb bistabilny Zestyki pin 1, pin 2 i pin 3 mostka JP5 muszą być zamknięte. Jeżeli do anteny zostanie zbliżony na krótko uprawniony transponder, nastąpi przyciągnięcie przekaźnika. Przekaźnik pozostanie przyciągnięty do momentu ponownego zbliżenia uprawnionego transpondera do anteny. Przy każdym zbliżeniu uprawnionego transpondera następuje zmiana stanu przekaźnika. Tryb automatyczny Zestyki pin 1, pin 2 i pin 3 mostka JP5 muszą być zamknięte. Jeżeli do anteny zostanie zbliżony na krótko uprawniony transponder, nastąpi przyciągnięcie przekaźnika, które będzie trwało tak długo, dopóki ważny transponder będzie znajdował się w zasięgu odczytu anteny. Odciągnięcie przekaźnika następuje z opóźnieniem 230 ms po ostatnim odczycie transpondera.

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL Instrukcja obsługi easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL 1. Wydanie 2002, data redakcji 05/02 Moeller GmbH, 53105 Bonn Autor: Dieter Bauerfeind Redakcja: Michael Kämper Wszystkie znaki

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu

ABB i-bus KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu ABB i-bus KNX Wejścia binarne BE/S Podręcznik produktu Treść Treść Strona 1 Informacje ogólne 5 1.1 Wykorzystanie podręcznika produktu... 5 1.1.1 Budowa podręcznika produktu... 5 1.1.2 Wskazówki... 6

Bardziej szczegółowo

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz 2N Helios Bramofon telefoniczny Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 3.1 www.2n.cz Drogi użytkowniku, Gratulujemy nabycia bramofonu ATEUS - Helios, który jest następcą renomowanego produktu ATEUS EntryCom.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP. CDNPv53

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP. CDNPv53 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP CDNPv53 - 2 - SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... - 4 - II. PARAMETRY TECHNICZNE... - 5 - III. OBSŁUGA CENTRALI CDNP... - 6 - IV. DODATKOWE MODUŁY

Bardziej szczegółowo

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi Po zainstalowaniu zamka niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi (obowiązek informacji wymagany przepisami

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI 1 N30B-07A/1 Instrukcja obsługi 2 Spis treści 1 PRZEZNACZENIE I BUDOWA REJESTRATORA...3 2 ZESTAW REJESTRATORA...4 3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych Comfort 580 / Control.51 System napędu do bram obrotowych PL Podręcznik montażu i obsługi 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD.

Maksymalna ilość linii klawiaturowych. PGM 1-50mA PGM 2-300mA. PC5208-8x50mA PC5204-4x250mA. Liczba klawiatur LED i LCD. Centrale DSC kupisz na stronie www.alarm1.eu EUROPEJSKA INSTRUKCJA INSTALACJI PC1616/PC132/PC164 W niniejszej instrukcji instalacji zawarte są informacje dotyczące instalacji, okablowania, oraz programowania

Bardziej szczegółowo

PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA

PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA SZYFROWANA TRANSMISJA DANYCH WBUDOWANY ZEGAR ASTRONOMICZNY 1. WSTĘP Przeznaczenie urządzenia: 1.1. centrala alarmowa z wyposażona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa TelCorr3

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa TelCorr3 Dokumentacja TechnicznoRuchowa TelCorr3 Atrem S.A. 13 maja 2011 v1.1 Atrem S.A. Wszystkie znaki występujace w tekście sa zastrzeżonymi znakami firmowymi badź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Roto E-Tec DoorDrive. Technologia okien i drzwi. Ukryty napęd otwierający / zamykający do drzwi wejściowych

Roto E-Tec DoorDrive. Technologia okien i drzwi. Ukryty napęd otwierający / zamykający do drzwi wejściowych Technologia okien i drzwi Roto E-Tec DoorDrive Ukryty napęd otwierający / zamykający do drzwi wejściowych Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi do profili z drewna i aluminium Dane o firmie Copyright:

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

I/O System GSM Instrukcja Użytkowania

I/O System GSM Instrukcja Użytkowania Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo