System otwierania drzwi easy key /S 12/24V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System otwierania drzwi easy key /S 12/24V"

Transkrypt

1 System otwierania drzwi easy key /S 12/24V Nr zam INSTRUKCJA OBSŁUGI System easy key /S 12/24V otwiera bezstykowo i bezdotykowo każde drzwi, wyposażone w elektryczny automat do otwierania drzwi. Konwencjonalny klucz zostaje zastąpiony kluczami elektronicznymi - tzw. transponderami. Easy key /S 12/24V może być stosowany w mieszkaniach, obiektach handlowych, pomieszczeniach biurowo-sklepowych, niewielkich przedsiębiorstwach, obiektach sportowych, restauracjach, teatrach itd. Moduł elektroniczny został opracowany w odniesieniu do wymiarów standardowej puszki przełącznika 55 mm (wersja podtynkowa) i jest montowany z reguły wewnątrz budynku. Antena ramowa mocowana jest w zewnętrznej stronie drzwi, mniej więcej na wysokości zamka drzwiowego. Antena rozpoznaje uprawniony transponder z odległości do ok. 60 mm. Przy odpowiednim upoważnieniu dostępu następuje samoczynna aktywacja automatu do otwierania drzwi. Każdy z transponderów jest unikatowy. Stanowi niepowtarzalny elektroniczny klucz do drzwi. Dysponuje się przy tym różnymi kodami. W ramach wersji 3,3 systemu easy key /S 12/24V można zaprogramować do 117 różnych transponderów, tzn. udzielić 117 uprawnień dostępu. W razie zagubienia któregoś z transponderów możliwe jest wycofanie jego uprawnienia poprzez ponowne zaprogramowanie easy key /S 12/24V. Dla zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed manipulacją osób nieupoważnionych) programowanie poszczególnych transponderów możliwe jest jedynie przy pomocy transpondera głównego. Tylko transponder główny pozwala udzielić i pozbawić uprawnienia dostępu. Sam Użytkownik może wyznaczyć, który z transponderów spełniał będzie funkcje transpondera głównego. Dane techniczne: Zasilanie : 12 / 24 V AC/DC +/-10% Prąd pobierany : ok. 35 ma Częstotliwość transpondera : 125 khz Liczba wariantów kodu : Czas identyfikacji transpondera : 0,2 sekundy Obciążenie styków przekaźnika : maks. 5 A Temperatura robocza Promień odczytu Moc nadawcza anteny Wymiary modułu elektronicznego Wymiary anteny Długość kabla antenowego Atesty : -15 C do +45 C : do ok. 60 mm : maks. 150 mw : 50 mm x 28 mm : 80 mm x 2 mm : maks. 1 m : BZT G750863L, CE Uwaga: W razie równoczesnego użytkowania kilku systemów easy key odległość poszczególnymi systemami powinna wynosić co najmniej 1 m. Ze względu na to, że każdy z systemów pracuje na tej samej częstotliwości, zbyt mała odległość powoduje wzajemne zakłócanie modułów. Stosowanie systemu easy key /S 12/24V wymaga posiadania transponderów. Moduł może być eksploatowany przy pomocy transponderów typu H4002, H4102 oraz V4050. Istnieje kilka wariantów tych modułów, np.: breloczek ok. 43 x 43 x 8 mm karta ok. 54 x 85 x 1 mm bransoletka (jak na zegarek) i inne. Dalsze informacje mogą Państwo uzyskać i dealera wzgl. producenta.

2 Wskazówki dot. instalacji: System easy key /S 12/24V stanowi przyrząd regulująco-sterujący, którego sposób działania jest zgodny z typem 1 według normy EN (VDE 0631). Podczas instalacji easy key /S 12/24V prosimy uważać, by był on czysty tzn. nie był zakurzony wzgl. wilgotny. Easy key /S 12/24V przeznaczony jest do stosowania w otoczeniu o zwykłym stopniu zanieczyszczenia. Przewód zasilający zabezpieczyć bezpiecznikiem 2,5 A, inercyjnym. Posiadany przez Państwa transformator dzwonkowy, do którego zostanie podłączony easy key /S 12/24V, musi spełniać wymagania dla transformatorów bezpieczeństwa zgodnie z normą EN (DIN VDE 0551). Przewody obwodu przekaźnikowego (przyłącza 3, 4 oraz 5) mogą być wykonane w wersji jednolub kilkużyłowej. Przekrój przewodu musi wynosić co najmniej 0,75 mm 2. Ważne informacje w zakresie techniki bezpieczeństwa pracy Easy key /S 12/24V to system otwierania drzwi, który nie został opracowany w celu blokowania lub zabezpieczenia drzwi. Dlatego nadal konieczne jest zamykanie drzwi oryginalnym kluczem, jeżeli opuszcza się na dłużej pomieszczenie udostępniane poprzez system easy key /S 12/24V. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niekompetentnego i niedbałego obchodzenia się z easy key /S 12/24V. Schemat wyprowadzeń Poniższy rysunek przedstawia przydział połączeń zacisków śrubowych: Napisy po lewej stronie: +12 / 24 VDC lub (AC) (AC) Przekaźnik NO (zestyk zwierny) Przekaźnik NC (zestyk rozwierny) Przekaźnik Com Antena Masa RS232 TX Masa LED (RS232 RX) Napisy u dołu: Antena Przyłącze antenowe Moduł easy key /S 12/24V może być zasilany napięciem stałym lub przemiennym 12 V lub 24 V. Przestawienie odbywa się przy pomocy mostka lutowniczego JP9. Przy dostawie modułu mostek ten pozostaje w stanie zwartym (zamkniętym). Istnieje niewielkie połączenie pomiędzy obydwoma punktami lutowniczymi. Jeśli zamierzają Państwo zasilać moduł easy key prądem o napięciu 24 V, konieczne jest rozdzielenie tego połączenia.

3 Antena stanowi pierścień zewnętrznym i może być w razie potrzeby odłączona od modułu elektronicznego. Należy wówczas połączyć oba przyłącza antenowe z zaciskami śrubowymi Masa i Antena. Przyłącze kablowe musi być skręcone, a jego długość nie może przekraczać 1 metra. Instrukcja montażu Istnieją różne możliwości zainstalowania modułu easy key /S 12/24V. Należy przestrzegać przy tym dwóch różnych schematów połączeń - dla napięcia przemiennego oraz dla napięcia stałego. Oba warianty mogą być zasilane napięciem 12 V lub 24 V. Wymaga to jednak odpowiedniego ustawienia mostka lutowniczego JP9. Mogą Państwo również odłączyć antenę od modułu elektronicznego. Odległość pomiędzy anteną a modułem elektronicznym nie powinna przekraczać 1 metra. Przestrzegać, by easy key /S 12/24V został zamontowany w obudowie o klasie ochrony co najmniej IP 54, tzn. z ochroną przed pyłem oraz przeciwbryzgową. Ponadto obudowa musi spełniać wymogi normy EN Pomiędzy anteną a transponderem nie mogą się znajdować żadne przedmioty metalowe. Podłączenie przy zasilaniu napięciem przemiennym Należy zainstalować easy key /S 12/24V w stanie, w jakim został on dostarczony, tzn. z anteną połączoną z modułem elektronicznym. Ten typ instalacji nie może być jednak stosowany w drzwiach. Podłączyć easy key /S 12/24V w następujący sposób: Schemat połączeń u dołu na stronie 1 Napisy po lewej stronie schematu: Napis pośrodku: bezpiecznik Napisy u dołu: Automat do otwierania drzwi - przycisk Automat do otwierania drzwi - przekaźnik +12 / 24 VDC lub (AC) (AC) Przekaźnik NO (zestyk zwierny) Przekaźnik NC (zestyk rozwierny) Przekaźnik Com Antena Masa RS232 TX Masa LED (RS232 RX) Podłączenie przy zasilaniu napięciem stałym Jeżeli moduł easy key zasilany będzie napięciem stałym, prosimy podłączyć go w następujący sposób:

4 Napisy: te same, co w poprzednim schemacie. Zewnętrzna dioda świecąca Do modułu easy key /S 12/24V mogą Państwo również podłączyć zewnętrzna diodę LED. Wymagany opornik wstępny wbudowany jest już w układ. Zewnętrzna dioda LED sygnalizuje te same funkcje, co wewnętrzna dioda LED. Diodę należy podłączyć zgodnie z następującym schematem (patrz schemat str. 2). Najlepiej użyć w tym celu niskoprądowej diody świecącej. Połączenie z anteną zewnętrzną Jak podano już wcześniej, możliwe jest odłączenie anteny od modułu elektronicznego. Dzięki temu można realizować aplikacje zabezpieczenia przed sabotażem. Oddzielić w tym celu antenę od modułu elektronicznego i połączyć obie płytki drukowane według następującego schematu (patrz schemat trzeci str. 2). Odległość pomiędzy anteną a modułem elektronicznym nie może przekroczyć 1 metra. Prosimy użyć skrętki. Wyjście danych układu TTL RS 232 Moduł easy key /S 12/24V posiada również szeregowe wyjście danych. Sygnał wyjściowy udostępniany jest na poziomie TTL. Przesył danych odbywa się z prędkością 9600 bitów/s, 8 bitów informacyjnych, nieparzystość, bit końcowy 2. Jeżeli transporter trzymany jest w kierunku anteny, jego numer wyprowadzany jest na wyjściu danych w następujący sposób. Napisy obok schematu przy tekście: W przypadku 9-biegunowego wtyku COM należy zastosować następujące wyprowadzenia: PIN 2 do złącza COMx PIN 5 do złącza COMx Format danych wygląda, jak następuje. <H> F6E2 7 <CR> <LF> H = nagłówek H = 83 hex w typie 4002 / 4102 H = 8D Hex w typie V pozycyjny numer transpondera Suma kontrolna przekazanego numeru transpondera Znak formatowania dla wyjścia Każdy przesył danych rozpoczyna się nagłówkiem <H>. Nagłówek jest zawsze większy o jeden znak od 7F hex. Dane następujące po nagłówku są zawsze mniejsze o jeden znak od 7F hex. W ten sposób można odróżnić nagłówek od danych. W zależności od typu transpondera wyprowadzane są różne nagłówki. Transpondery tylko do odczytu (H4002 / H4102) wydają nagłówek 83 hex. Transpondery do odczytu/zapisu (V4050) wydają nagłówek 8D hex. Potem następuje 10 znaków szesnastkowych (= hex) w kodzie ASCII dla oznaczenia numeru transpondera (dane 40-bitowe dla transponderów tylko do odczytu). Ze względu na to, że transpondery do odczytu/ zapisu posiadają jedynie 32-bitowe numery identyfikacyjne (8-cyfrowe) obie górne cyfry są zawsze rozszerzane o 00 w taki sposób, by przesył danych był identyczny z przesyłem danych transponderów tylko do odczytu. Następnie wyliczana jest cyfra kontrolna i przesyłana jako dwunasty znak. Zakończenie tworzą oba znaki formatowania CR oraz LF. Wyliczanie sumy kontrolnej następuje poprzez zsumowanie 10 pozycji numeru transpondera. Przykład: ( F+6+E+2) = 27 [Hex])

5 Uzyskuje się sumę kontrolną 27 Hex, przy czym przesyłany jest tylko bajt dolny sumy kontrolnej (tu liczba 7). Poprzez porównanie odebranej sumy kontrolnej oraz sumy kontrolnej wyliczonej w samym odbiorniku możliwe jest rozpoznanie i odfiltrowanie błędów przesyłowych. Uwaga Transpondery tylko do odczytu posiadają wewnętrzny 40-bitowy numer identyfikacyjny, który jest wyprowadzany zgodnie z powyższym przykładem. Transpondery do odczytu/zapisu dysponują natomiast tylko 32-bitowym numerem identyfikacyjnym. W celu utrzymania jednolitego formatu wyprowadzania danych w transponderach do odczytu/zapisu wstawiane są zawsze na początku dwa zera. Dlatego numery identyfikacyjne transponderów do odczytu/zapisu zaczynają się zawsze od 00. Przy pomocy programu Hyper Terminal Win/95/98 oraz Win/NT mogą Państwo również przyjrzeć się przesyłanym danym modułu easy key /S 12/24V. W tym celu należy wybrać odpowiednie złącze COM i ustawić parametry przesyłowe, jak pokazano na rysunku (patrz rys. str. 2, prawa szpalta). Jeśli teraz będą Państwo trzymać transponder w pobliżu, przekazane dane zostaną wyświetlone w oknie hiperterminalowym. Informacje ogólne Elektroniczny automat do otwierania drzwi easy key /S 12/24V został opracowany tak, by możliwe było wbudowanie go w standardową puszkę przełącznika podtynkowego 55 mm. Moduł elektroniczny musi przy tym zostać zainstalowany wewnątrz budynku. Antena montowana jest na zewnątrz budynku na przedmiotach nie metalowych (mur, drewno) mniej więcej na wysokości zamka. Easy key /S 12/24V może być zazwyczaj zasilany poprzez źródło zasilania transformatora dzwonkowego. Przekaźnik automatu do otwierania drzwi podłączany jest poprzez przyłącza 3, 4 i 5. Do zacisków 6 i 7 podłączane są dwa druty anteny, jeśli została ona oddzielona od modułu elektronicznego. W momencie dostarczenia antena połączona jest z modułem elektronicznym. Druty pomiędzy anteną a easy key /S 12/24V powinny być w miarę możliwości poprowadzone krótko (ich długość nie może przekroczyć 1 m). Antena nie może zostać zamontowana bezpośrednio na metalu, gdyż znacznie ograniczyłoby to promień odczytu. Podczas montażu anteny należy uwzględnić konieczność zachowania minimalnej odległości 3 cm od przedmiotów metalowych. Uruchomienie Po podłączeniu easy key /S 12/24V zgodnie ze schematem połączeń mogą Państwo teraz uruchomić instalację. W tym celu należy włączyć zasilanie. Dioda LED (wskaźnik kontrolny funkcjonowania), umieszczona w tylnej części modułu elektronicznego easy key /S 12/24V, świeci. Jeśli teraz w zasięgu anteny znajdzie się zwrócony ku niej transponder, nastąpi migotanie diody świecącej w rytmie sekundowym, gdyż w tym momencie żaden z transponderów nie został jeszcze zaprogramowany. Aby uzyskać maksymalny zasięg odczytu, należy trzymać transponder równolegle do anteny. Easy key /S 12/24V jest teraz przygotowany do programowania. Instrukcja programowania Uwaga! Przy każdym ponownym programowaniu następuje automatyczne skasowanie wszystkich zapamiętanych przedtem transponderów! W obrębie modułu elektronicznego easy key /S 12/24V można zaprogramować maksymalnie 117 transponderów. Wprowadzone do pamięci informacje pozostają zachowane również po przerwie w zasilaniu. Prosimy uwzględnić, że dla utrzymania niezawodnego funkcjonowania można zbliżyć do anteny tylko jeden transponder na raz. Operacja 1 - Zaprogramowanie transpondera głównego Włączyć zasilanie systemu easy key /S 12/24V. W zasięgu odczytu nie ma żadnego transpondera. Dioda LED świeci. Zbliżyć teraz transponder, który chcą Państwo wczytać jako transponder główny, do anteny. Wskaźnik diodowy zacznie teraz migotać potrójnym impulsem. Nacisnąć teraz równocześnie przycisk A2 w obrębie modułu elektronicznego. Jeżeli przekaźnik zostanie przyciągnięty, oznacza to, że transponder główny został uznany, a dane wczytane do easy key /S 12/24V. Zwolnić przycisk i oddalić transponder główny (Master) od anteny. Wskaźnik diodowy świeci teraz w trybie ciągłym. System easy key /S 12/24V kasuje teraz wszystkie zapamiętane (ewentualnie wcześniej) transpondery. Proces ten trwa około 5 sekund. Po jego zakończeniu następuje odciągnięcie przekaźnika. Wszystkie zapamiętane przedtem dane są teraz usunięte.

6 Prosimy teraz jakoś oznakować ten transponder jako transponder główny, by nie został on pomylony z innymi transponderami. Operacja 2 - Zaprogramowanie transponderów pełniących funkcję kluczy Do zaprogramowania pozostałych transponderów, spełniających funkcję kluczy, potrzebują Państwo zawsze transpondera głównego. Istnieje możliwość wczytania do 117 transponderów-kluczy do systemu easy key /S 12/24V. Moduł easy key /S 12/24V jest włączony, a w zasięgu odczytu nie ma żadnego transpondera. Wskaźnik diodowy świeci. Przybliżyć teraz transponder główny do anteny. Przekaźnik sygnalizuje teraz poprzez procesy przełączeń (rozdzielanie i łączenie zestyków dwa przełączenia na sekundę), że jest to transponder główny. Aby przejść do trybu programowania, należy trzymać transponder główny w pobliżu anteny dotąd aż przekaźnik wykona 16 kolejnych przełączeń. Po zakończeniu szesnastego procesu przełączania moduł znajdzie się w trybie programowania. Usunąć teraz transponder główny z zasięgu anteny. Wskaźnik diodowy ciągle jeszcze świeci. Easy key /S 12/24V kasuje teraz pamięć danych. Proces ten trwa około 5 sekund. Po zakończeniu procesu kasowania następuje wyłączenie diody świecącej. Moduł jest teraz gotowy do wczytywania transponderów-kluczy. Istnieją dwa sposoby zaprogramowania transponderów-kluczy w systemie easy key /S 12/24V. 1. Kolejno po sobie zbliżać na krótko do anteny każdy z transponderów-kluczy, które mają zostać zaprogramowane. W momencie rozpoznania transpondera-klucza przez system następuje migotanie diody świecącej i zapamiętanie danych. 2. Mogą Państwo również wczytać transponder-klucz do systemu easy key /S 12/24V za pośrednictwem nośnika danych (odczytująco-zapisującej karty transpondera). Zbliżyć do anteny nośnik danych, w którym zapamiętana jest karta główna oraz odpowiednie transpondery-klucze (patrz Format danych dla nośnika danych ). W momencie rozpoznania ważnej karty odczytującozapisującej transpondera następuje przyciągnięcie przekaźnika. System easy key odczytuje teraz dane z nośnika danych i zapisuje je w pamięci wewnętrznej. Procedura ta trwa ok. 3 sekund. Uważać by przez cały ten czas nośnik danych znajdował się w zasięgu odczytu anteny. Po odczytaniu wszystkich danych następuje odciągnięcie przekaźnika w celu zasygnalizowania. Proces ten może być teraz powtarzany aż do wprowadzenia danych wszystkich 117 transponderów-kluczy. W razie podstawienia nieważnej karty transpondera przekaźnik nie zostanie przyciągnięty. Wskaźnik diodowy zamigocze jednokrotnie i wyłączy się na 4 sekundy (sygnalizacja błędu). Oba tryby programowania mogą być stosowane do wyboru oraz na zmianę. Po wczytaniu wszystkich transponderów-kluczy należy opuścić tryb programowania. W tym zakresie dysponują Państwo trzema możliwościami. 1. Opuszczenie trybu programowania przez ponowne krótkie zbliżenie transpondera głównego. 2. Automatycznie po zaprogramowaniu maksymalnej liczby transponderów-kluczy (117 szt.). 3. Automatycznie (po upływie ustalonego czasu 15 sekund), jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie przybliżony do anteny żaden kolejny transponder. W momencie opuszczenia trybu programowania następuje krótkie przyciągnięcie a następnie natychmiastowe odciągnięcie przekaźnika dla zasygnalizowania opuszczenia trybu. Proces programowania został zakończony i następuje ponowne włączenie diody świecącej. Jeżeli zbliżą Państwo teraz jeden z wczytanych transponderów-kluczy do anteny, nastąpi przyciągnięcie przekaźnika. W zależności od ustawienia trybu (monostabilny lub bistabilny) następuje odpowiednie przełączenie przekaźnika. System jest teraz gotowy do pracy. Należy teraz sprawdzić funkcjonowanie wszystkich transponderów-kluczy. W razie przybliżenia do anteny nie wczytanego transpondera wskaźnik diodowy zamigocze potrójnym impulsem (sygnalizacja błędu). W momencie przybliżenia do anteny transpondera głównego nastąpi przyciąganie przekaźnika z częstotliwością taktowania 2 Hz. W ten sposób można stwierdzić, który z transponderów jest transponderem głównym. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że po zrealizowaniu szesnastu kolejnych cykli przełączeń moduł przejdzie do trybu programowania i nastąpi skasowanie wszystkich zapamiętanych danych. O ile zechcą Państwo wycofać uprawnienia dostępu lub wczytać dodatkowe transpondery, prosimy powtórzyć procedurę programowania od operacji 2. W razie awarii zasilania dane systemu zostają zachowane. Mogą Państwo nadal otwierać i zamykać drzwi, posługując się konwencjonalnym kluczem. Format danych nośnika danych w programowaniu easy key /S 12/24V

7 Każdy z transponderów do odczytu posiada 40 bitów danych informacji. Pierwsze 8 bitów (Ax + Bx) stanowi numer klienta, pozostałe 32 bity (Cx do Jx) to bieżący unikatowy numer. Dane transpondera zapisane są w następującym formacie. Nr/Bit A3 A2 A1 A0 Z1 2 B3 B2 B1 B0 Z2 3 C3 C2 C1 C0 Z3 4 D3 D2 D1 D0 Z4 5 E3 E2 E1 E0 Z5 6 F3 F2 F1 F0 Z6 7 G3 G2 G1 G0 Z7 8 H3 H2 H1 H0 Z8 9 I3 I2 I1 I0 Z9 10 J3 J2 J1 J0 Z10 11 S3 S2 S1 S0 0 Każdy 4-bitowy bajt danych posiada bit kontroli parzystości wiersza (Zx). Dla każdej kolumny (A0 do A3) istnieje również bit kontroli parzystości kolumny (S0 do S3). Ostatnim bitem danych transpondera jest zawsze 0. Aby móc zapisać dane na karcie odczytująco-zapisujacej transpondera, należy dokonać restrukturyzacji danych, gdyż zapis danych odbywa się tu w formacie 32-bitowym. Restrukturyzacja danych z 5 na 8 bitów odbywa się, jak następuje. Bajt/Bit Bajt 1 A3 A2 A1 A0 Z1 B3 B2 B1 Bajt 2 B0 Z2 C3 C2 C1 C0 Z3 D3 Bajt 3 D2 D1 D0 Z4 E3 E2 E1 E0 Bajt 4 Z5 F3 F2 F1 F0 Z6 G3 G2 Bajt 5 G1 G0 Z7 H3 H2 H1 H0 Z8 Bajt 6 I3 I2 I1 I0 Z9 J3 J2 J1 Bajt 7 J0 Z10 S3 S2 S1 S0 0 Y Bajt W celu zarezerwowania wolnych miejsc w pamięci na wypadek rozszerzenia wyznaczono 8 bajtów dla każdego transpondera. Wszelkie dane wprowadzane na kartę odczytująco-zapisującą transpondera muszą zostać zapisane zgodnie z tym schematem. Dodatkowo dla zapewnienia, że programowanie easy key nie zostanie zrealizowane przez osoby nieuprawnione, do pamięci karty odczytującozapisującej transpondera musi być wprowadzona obowiązująca karta główna odpowiedniego systemu easy key /S 12/24V. Należy zwrócić uwagę, że w bajcie 7 bit 3 musi być zawarta ta sama informacja, co w bajcie 6 bit 1. Tak samo informacja w bajcie 7 bit 1 musi być identyczna, co informacja w bajcie 6, bit 2. Jest to ważne ze względu na kompatybilność dawniejszej wersji. Format danych na karcie odczytująco-zapisujacej transpondera jest następujący. Dla przykładu zostanie tu przedstawiony wpis do wiersza 3 i 4 transpondera V4050. Ze względu na to, że w transponderze V4050 obowiązuje 32-bitowy zapis danych, dla jednego transpondera potrzebne jest 2 razy po 32 bity. Rejestr 3 bajt 1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 Rejestr 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 Podział danych na różnych kartach znajdą Państwo w poniższej tabeli. Organizacja pamięci poprzez kilka kart V4050 Numer Karta 1 Karta 2 Karta 9 wiersza 3 i 4 karta główna karta główna karta główna 5 i 6 transponder 1 transponder 14 transponder i 8 transponder 2 transponder 15 transponder i 10 transponder 3 transponder 16 transponder 107

8 itd. itd. itd. itd. 29 i 0 transponder 13 transponder 26 transponder 117 Odczytywanie danych pliku log System easy key /S 12/24V prowadzi ewidencję ostatnich 26 operacji, zapisując w pamięci EEPROM numer transpondera, operację i numer bieżący. Dane te zostają zachowane nawet podczas przerwy w dostawie prądu i przy ponownym programowaniu. Do odczytania danych potrzebne są 2 karty odczytująco-zapisujace transpondera. Ze względu na ochronę danych również tu, w obu kartach transponderów w wierszach 3 i 4, musi być zapisana odpowiednia karta główna modułu easy key /S 12/24V. Bajt/Bit Bajt 1 A3 A2 A1 A0 Z1 B3 B2 B1 Bajt 2 B0 Z2 C3 C2 C1 C0 Z3 D3 Bajt 3 D2 D1 D0 Z4 E3 E2 E1 E0 Bajt 4 Z5 F3 F2 F1 F0 Z6 G3 G2 Bajt 5 G1 G0 Z7 H3 H2 H1 H0 Z8 Bajt 6 I3 I2 I1 I0 Z9 J3 J2 J1 Bajt 7 J0 Z10 S3 S2 S1 S0 0 0 Bajt Ponadto w celu rozpoznania, że na kartach tych mogą być zapisywane dane, należy wprowadzić tu uprawnienie. Uprawnienie to podawane jest w bajcie 8 i musi w tym wypadku wynosić zawsze 52 hex. Dopiero wówczas system easy key /S 12/24V uznaje uprawnienie do odczytywania danych pliku log. Należy więc generować 2 karty odczytująco-zapisujace transpondera z odpowiednimi numerami karty głównej w wierszu 3 i 4 oraz ustawić bajt 8 na 52 hex. Jeśli teraz zbliżą Państwo do anteny jedną z tych dwóch kart, dioda świecąca zacznie szybko migotać. Dane zostaną teraz wpisane do karty odczytująco-zapisujacej transpondera. Proces ten trwa ok. 3 sekund. W momencie zakończenia procesu zapisywania pierwszej z kart nastąpi wygaszenie diody LED. Prosimy przybliżyć teraz drugą kartę do anteny. Dioda LED zacznie ponownie migotać, a w momencie zakończenia zapisu zostanie ponownie włączona. Format danych pliku log Dane pliku log przechowywane są w ten sam sposób na karcie odczytująco-zapisujacej transpondera, jak zwykłe dane transpondera. Dla danych pliku log dostarczane są jednak dodatkowo czynności (włączanie wzgl. wyłączanie) oraz kolejność (numer). Dzięki temu można później ustalić, przy pomocy Bajt/Bit Bajt 1 A3 A2 A1 A0 Z1 B3 B2 B1 Bajt 2 B0 Z2 C3 C2 C1 C0 Z3 D3 Bajt 3 D2 D1 D0 Z4 E3 E2 E1 E0 Bajt 4 Z5 F3 F2 F1 F0 Z6 G3 G2 Bajt 5 G1 G0 Z7 H3 H2 H1 H0 Z8 Bajt 6 I3 I2 I1 I0 Z9 J3 J2 J1 Bajt 7 J0 Z10 S3 S2 S1 S0 0 X Bajt A A A A A którego z transponderów aktywowany był ostatnio system easy key /S 12/24V. Informacja, jaka czynność została wykonana, umieszczona jest w bajcie 7 bit 0 (X). 0 = przekaźnik wyłączony 1 = przekaźnik włączony wzgl. monostabilny Kolejność zapisana jest w bajcie 8 bit 0 do bit 4. Numer 0 stanowi ostatni zapis przeprowadzonej czynności. Oprogramowanie banku danych Dla komfortowego zarządzania transponderami, posiadającymi uprawnienia w systemie easy key /S 12/24V mogą Państwo zamówić zewnętrzne urządzenie odczytujące easy key LCD-BOX oraz

9 odpowiedni program banku danych easy key Manager pod Win/95/98. Prosimy zwrócić się w tym celu do producenta. Oprogramowanie i sprzęt komputerowy nie mieszczą się w zakresie dostawy systemu easy key /S 12/24V. Tryb bistabilny, monostabilny lub automatyczny Przekaźnik modułu easy key /S 12/24V może pracować w trybie monostabilnym, bistabilnym jak również automatycznym. Przestawienie odbywa się przy pomocy mostka lutowniczego JPS. Patrz rysunek str. 4 Tryb monostabilny Zestyki pin 1, pin 2 i pin 3 mostka JP5 są otwarte. Jeżeli do anteny zostanie zbliżony uprawniony transponder, na ok. 3 sekundy nastąpi przyciągnięcie przekaźnika, a następnie automatyczny powrót do pozycji wyjściowej. Tryb bistabilny Zestyki pin 1, pin 2 i pin 3 mostka JP5 muszą być zamknięte. Jeżeli do anteny zostanie zbliżony na krótko uprawniony transponder, nastąpi przyciągnięcie przekaźnika. Przekaźnik pozostanie przyciągnięty do momentu ponownego zbliżenia uprawnionego transpondera do anteny. Przy każdym zbliżeniu uprawnionego transpondera następuje zmiana stanu przekaźnika. Tryb automatyczny Zestyki pin 1, pin 2 i pin 3 mostka JP5 muszą być zamknięte. Jeżeli do anteny zostanie zbliżony na krótko uprawniony transponder, nastąpi przyciągnięcie przekaźnika, które będzie trwało tak długo, dopóki ważny transponder będzie znajdował się w zasięgu odczytu anteny. Odciągnięcie przekaźnika następuje z opóźnieniem 230 ms po ostatnim odczycie transpondera.

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czytnika MM-R32

Instrukcja obsługi czytnika MM-R32 Instrukcja obsługi czytnika MM-R32 MM-R32 Copyright 2011 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax: (67) 213.24.14

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-160

Zamki hotelowe on-line GS-160 Zamki hotelowe on-line - otwieranie drzwi kartą, odłączanie napięcia - programowanie z komputera recepcji - karty Unique 125 KHz czytnik kart przed wejściem do pokoju holder umieszczony na ścianie w pokoju

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający Instrukcja obsługi Aktor przełączający 1289 00 Spis treści 2 Opis urządzenia... 3 Elementy obsługi i wskazania... 4 Zaciski przyłączeniowe... 7 Montaż... 8 Ustawianie trybu pracy... 9 Przełączanie trybu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Miernik kosztów energii typu energy control 230

Miernik kosztów energii typu energy control 230 Miernik kosztów energii typu energy control 230 Nr zam. 12 06 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Zanim uruchomią Państwo urządzenie prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-80 CLASSIC ver Moduł czytnika transponderów UNIQUE z wbudowaną anteną

Opis czytnika TRD-80 CLASSIC ver Moduł czytnika transponderów UNIQUE z wbudowaną anteną TRD-80 CLASSIC Moduł czytnika transponderów UNIQUE z wbudowaną anteną Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V zintegrowana antena 4 formaty danych wyjściowych wyjście BEEP wyjście PRESENT zasięg odczytu

Bardziej szczegółowo

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom SZYMAŃSKI 93-623 ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) 645 92 66 Tel./fax. (042) 250 50 52 Kom. 0 604 938 830 INSTRUKCJA WSAŹNIKA POŁOŻEŃ PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TYPU WNZT 25a Opracował: Edward Szymański

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master PROX 4k jest urządzeniem zapewniającym autoryzowany dostęp do pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz mieszkalnych. Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zegar sterujący

Cyfrowy zegar sterujący Cyfrowy zegar sterujący Nr zam. 61 07 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Koniecznie przeczytać! W razie uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem Instrukcji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Nie ponosimy

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie TRD-FLAT CLASSIC Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V 4 formaty danych wyjściowych POWER LED w kolorze żółtym czerwono-zielony READY LED sterowany

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów

Nadajnik położenia przełącznika zaczepów Nadajnik położenia przełącznika zaczepów 1. ZASTOSOWANIE Nadajnik NPPZ-1 wysyła informacje o aktualnym położeniu przełącznika zaczepów transformatora. Nadajnik jest sprzężony mechanicznie z przełącznikiem

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.com.pl, www.pulson.com.pl 1. Montaż i podłączenie zasilania. Nadajnik

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM Dokumentacja Techniczna Czytnik RFID UW-M4RM UW-M4GM -man-2 1 WPROWADZENIE... 3 2 DANE TECHNICZNE... 4 3 OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY... 5 4 KOMENDY PROTOKÓŁU MODBUS RTU... 6 4.1 Adresy MODBUS...7 2 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

1/3/2009 4:29 PM. Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka

1/3/2009 4:29 PM.  Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka Instrukcja obsługi i eksploatacji Wyświetlacz KPZ 52E - 8 Opcje : Interfejs Ustawienie wartości zadanej Drukarka 11 Widok wyświetlacza z przodu 12 Widok wyświetlacza 0 STABLE Net GROSS M+ kg Symbole na

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

Opis sterownika TRASTER-HOT ver. 1.0

Opis sterownika TRASTER-HOT ver. 1.0 TRASTER-HOT Zintegrowany kontroler i czytnik transponderów UNIQUE Podstawowe cechy : zasilanie od 12V do 15V proste programowanie przyciskiem na obudowie lub kartą MASTER pojemność pamięci 2720 identyfikatorów

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności AN-STHR-6610v1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STHR-6610v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czytnika RFID-DESK

Instrukcja obsługi Czytnika RFID-DESK Instrukcja obsługi Czytnika RFID-DESK Szanowny Kliencie! Dziękujemy bardzo za wybór naszego produktu. Jednocześnie przed rozpoczęciem jego użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD. Włącznik kluczykowy/-przycisk 8.2. REVISION a. Włącznik kluczykowy S/T.. M 28 KABA I I. 8. 5

PRZEGLĄD. Włącznik kluczykowy/-przycisk 8.2. REVISION a. Włącznik kluczykowy S/T.. M 28 KABA I I. 8. 5 Włącznik kluczykowy PRZEGLĄD Włącznik kluczykowy/-przycisk S/T.. M 28 KABA S/T.. M 28 KABA Styl MT 28 kwadratowy S/T.. M 28 KABA Styl MT 42/RT 42 S/T.. M 28 KABA Styl EK 42 KABA Włącznik kluczykowy S/T..

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI / OBSŁUGI CZYTNIK UNIQUE RFID

INSTRUKCJA INSTALACJI / OBSŁUGI CZYTNIK UNIQUE RFID INSTRUKCJA INSTALACJI / OBSŁUGI CZYTNIK UNIQUE RFID Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

rh-pwm2s2 Dwukanałowy sterownik PWM niskiego napięcia z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

rh-pwm2s2 Dwukanałowy sterownik PWM niskiego napięcia z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-pwms Dwukanałowy sterownik PWM niskiego napięcia z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO. 95-00 Pabianice,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Z-5R

INSTRUKCJA OBSŁUGI Z-5R S t r o n a 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Z-5R INFORMACJE OGÓLNE Kontroler Z-5R jest przeznaczony do stosowania w systemach kontroli dostępu (zamki elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny kontroler

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

DMX Demux 16 Demux 16 OEM

DMX Demux 16 Demux 16 OEM PX071 PX071-OEM DMX Demux 16 Demux 16 OEM INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 1 4. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4.1.

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-HOT COMBO ver Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w podświetlanej obudowie

Opis czytnika TRD-HOT COMBO ver Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w podświetlanej obudowie TRD-HOT COMBO Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w podświetlanej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 7V do 15V dwanaście formatów danych wyjściowych wodoszczelna obudowa wypełniona żywicami syntetycznymi

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl Czujnik zalania wodą LB-910 (wersja 3.1) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Terminal SD for DB25 CNC

Instrukcja obsługi. Terminal SD for DB25 CNC Instrukcja obsługi Terminal SD for DB25 CNC Wstęp Terminal służy do wysyłania i odbierania programów bezpośrednio z karty SD do maszyny CNC. Zapewnia bezproblemową komunikację ze sterownikami firmy Fanuc,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Funkcje Nazwa funkcji Opis Zarządzanie wejściem/wyjściem Możliwość sprawdzenia czasu wejścia/wyjścia każdego użytkownika;

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA 1 Opis Centrala PRG303 jest urządzeniem elektronicznym dla sterowania systemami automatycznego otwierania i zamykania. Do podstawowych zalet centrali należy zaliczyć:

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5 Jednoparowe TRX S.C

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5 Jednoparowe TRX S.C SGM-5 Jednoparowe Zdalne sterowanie radiotelefonów INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 28.11.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (85) 662 88 11 fax. (85) 662 88 10 email. trx@trx.pl www.trx.pl

Bardziej szczegółowo

SERIA 85 Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Zasilanie AC/DC bez polaryzacji Montowany do gniazd serii 94

SERIA 85 Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Zasilanie AC/DC bez polaryzacji Montowany do gniazd serii 94 SERIA Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A SERIA Przekaźnik czasowy.02-2 zestyki przełączne 10 A.03-3 zestyki przełączne 10 A.04-4 zestyki przełączne 7 A Wielofunkcyjny Siedem zakresów czasowych od 0.05

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ CZYTNIKA KART-KLUCZY MD-NIM05 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. MD-NIM05 MD-NIM05 przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy

Bardziej szczegółowo

Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 m Rozdzielczość 14 lub 30 mm Możliwość programowania

Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 m Rozdzielczość 14 lub 30 mm Możliwość programowania Komponenty bezpieczeństwa Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do m Rozdzielczość lub mm Możliwość programowania Funkcja Kurtyny GuardShield spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa, typ 4 zgodnie

Bardziej szczegółowo