System otwierania drzwi easy key /S 12/24V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System otwierania drzwi easy key /S 12/24V"

Transkrypt

1 System otwierania drzwi easy key /S 12/24V Nr zam INSTRUKCJA OBSŁUGI System easy key /S 12/24V otwiera bezstykowo i bezdotykowo każde drzwi, wyposażone w elektryczny automat do otwierania drzwi. Konwencjonalny klucz zostaje zastąpiony kluczami elektronicznymi - tzw. transponderami. Easy key /S 12/24V może być stosowany w mieszkaniach, obiektach handlowych, pomieszczeniach biurowo-sklepowych, niewielkich przedsiębiorstwach, obiektach sportowych, restauracjach, teatrach itd. Moduł elektroniczny został opracowany w odniesieniu do wymiarów standardowej puszki przełącznika 55 mm (wersja podtynkowa) i jest montowany z reguły wewnątrz budynku. Antena ramowa mocowana jest w zewnętrznej stronie drzwi, mniej więcej na wysokości zamka drzwiowego. Antena rozpoznaje uprawniony transponder z odległości do ok. 60 mm. Przy odpowiednim upoważnieniu dostępu następuje samoczynna aktywacja automatu do otwierania drzwi. Każdy z transponderów jest unikatowy. Stanowi niepowtarzalny elektroniczny klucz do drzwi. Dysponuje się przy tym różnymi kodami. W ramach wersji 3,3 systemu easy key /S 12/24V można zaprogramować do 117 różnych transponderów, tzn. udzielić 117 uprawnień dostępu. W razie zagubienia któregoś z transponderów możliwe jest wycofanie jego uprawnienia poprzez ponowne zaprogramowanie easy key /S 12/24V. Dla zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa (zabezpieczenie przed manipulacją osób nieupoważnionych) programowanie poszczególnych transponderów możliwe jest jedynie przy pomocy transpondera głównego. Tylko transponder główny pozwala udzielić i pozbawić uprawnienia dostępu. Sam Użytkownik może wyznaczyć, który z transponderów spełniał będzie funkcje transpondera głównego. Dane techniczne: Zasilanie : 12 / 24 V AC/DC +/-10% Prąd pobierany : ok. 35 ma Częstotliwość transpondera : 125 khz Liczba wariantów kodu : Czas identyfikacji transpondera : 0,2 sekundy Obciążenie styków przekaźnika : maks. 5 A Temperatura robocza Promień odczytu Moc nadawcza anteny Wymiary modułu elektronicznego Wymiary anteny Długość kabla antenowego Atesty : -15 C do +45 C : do ok. 60 mm : maks. 150 mw : 50 mm x 28 mm : 80 mm x 2 mm : maks. 1 m : BZT G750863L, CE Uwaga: W razie równoczesnego użytkowania kilku systemów easy key odległość poszczególnymi systemami powinna wynosić co najmniej 1 m. Ze względu na to, że każdy z systemów pracuje na tej samej częstotliwości, zbyt mała odległość powoduje wzajemne zakłócanie modułów. Stosowanie systemu easy key /S 12/24V wymaga posiadania transponderów. Moduł może być eksploatowany przy pomocy transponderów typu H4002, H4102 oraz V4050. Istnieje kilka wariantów tych modułów, np.: breloczek ok. 43 x 43 x 8 mm karta ok. 54 x 85 x 1 mm bransoletka (jak na zegarek) i inne. Dalsze informacje mogą Państwo uzyskać i dealera wzgl. producenta.

2 Wskazówki dot. instalacji: System easy key /S 12/24V stanowi przyrząd regulująco-sterujący, którego sposób działania jest zgodny z typem 1 według normy EN (VDE 0631). Podczas instalacji easy key /S 12/24V prosimy uważać, by był on czysty tzn. nie był zakurzony wzgl. wilgotny. Easy key /S 12/24V przeznaczony jest do stosowania w otoczeniu o zwykłym stopniu zanieczyszczenia. Przewód zasilający zabezpieczyć bezpiecznikiem 2,5 A, inercyjnym. Posiadany przez Państwa transformator dzwonkowy, do którego zostanie podłączony easy key /S 12/24V, musi spełniać wymagania dla transformatorów bezpieczeństwa zgodnie z normą EN (DIN VDE 0551). Przewody obwodu przekaźnikowego (przyłącza 3, 4 oraz 5) mogą być wykonane w wersji jednolub kilkużyłowej. Przekrój przewodu musi wynosić co najmniej 0,75 mm 2. Ważne informacje w zakresie techniki bezpieczeństwa pracy Easy key /S 12/24V to system otwierania drzwi, który nie został opracowany w celu blokowania lub zabezpieczenia drzwi. Dlatego nadal konieczne jest zamykanie drzwi oryginalnym kluczem, jeżeli opuszcza się na dłużej pomieszczenie udostępniane poprzez system easy key /S 12/24V. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niekompetentnego i niedbałego obchodzenia się z easy key /S 12/24V. Schemat wyprowadzeń Poniższy rysunek przedstawia przydział połączeń zacisków śrubowych: Napisy po lewej stronie: +12 / 24 VDC lub (AC) (AC) Przekaźnik NO (zestyk zwierny) Przekaźnik NC (zestyk rozwierny) Przekaźnik Com Antena Masa RS232 TX Masa LED (RS232 RX) Napisy u dołu: Antena Przyłącze antenowe Moduł easy key /S 12/24V może być zasilany napięciem stałym lub przemiennym 12 V lub 24 V. Przestawienie odbywa się przy pomocy mostka lutowniczego JP9. Przy dostawie modułu mostek ten pozostaje w stanie zwartym (zamkniętym). Istnieje niewielkie połączenie pomiędzy obydwoma punktami lutowniczymi. Jeśli zamierzają Państwo zasilać moduł easy key prądem o napięciu 24 V, konieczne jest rozdzielenie tego połączenia.

3 Antena stanowi pierścień zewnętrznym i może być w razie potrzeby odłączona od modułu elektronicznego. Należy wówczas połączyć oba przyłącza antenowe z zaciskami śrubowymi Masa i Antena. Przyłącze kablowe musi być skręcone, a jego długość nie może przekraczać 1 metra. Instrukcja montażu Istnieją różne możliwości zainstalowania modułu easy key /S 12/24V. Należy przestrzegać przy tym dwóch różnych schematów połączeń - dla napięcia przemiennego oraz dla napięcia stałego. Oba warianty mogą być zasilane napięciem 12 V lub 24 V. Wymaga to jednak odpowiedniego ustawienia mostka lutowniczego JP9. Mogą Państwo również odłączyć antenę od modułu elektronicznego. Odległość pomiędzy anteną a modułem elektronicznym nie powinna przekraczać 1 metra. Przestrzegać, by easy key /S 12/24V został zamontowany w obudowie o klasie ochrony co najmniej IP 54, tzn. z ochroną przed pyłem oraz przeciwbryzgową. Ponadto obudowa musi spełniać wymogi normy EN Pomiędzy anteną a transponderem nie mogą się znajdować żadne przedmioty metalowe. Podłączenie przy zasilaniu napięciem przemiennym Należy zainstalować easy key /S 12/24V w stanie, w jakim został on dostarczony, tzn. z anteną połączoną z modułem elektronicznym. Ten typ instalacji nie może być jednak stosowany w drzwiach. Podłączyć easy key /S 12/24V w następujący sposób: Schemat połączeń u dołu na stronie 1 Napisy po lewej stronie schematu: Napis pośrodku: bezpiecznik Napisy u dołu: Automat do otwierania drzwi - przycisk Automat do otwierania drzwi - przekaźnik +12 / 24 VDC lub (AC) (AC) Przekaźnik NO (zestyk zwierny) Przekaźnik NC (zestyk rozwierny) Przekaźnik Com Antena Masa RS232 TX Masa LED (RS232 RX) Podłączenie przy zasilaniu napięciem stałym Jeżeli moduł easy key zasilany będzie napięciem stałym, prosimy podłączyć go w następujący sposób:

4 Napisy: te same, co w poprzednim schemacie. Zewnętrzna dioda świecąca Do modułu easy key /S 12/24V mogą Państwo również podłączyć zewnętrzna diodę LED. Wymagany opornik wstępny wbudowany jest już w układ. Zewnętrzna dioda LED sygnalizuje te same funkcje, co wewnętrzna dioda LED. Diodę należy podłączyć zgodnie z następującym schematem (patrz schemat str. 2). Najlepiej użyć w tym celu niskoprądowej diody świecącej. Połączenie z anteną zewnętrzną Jak podano już wcześniej, możliwe jest odłączenie anteny od modułu elektronicznego. Dzięki temu można realizować aplikacje zabezpieczenia przed sabotażem. Oddzielić w tym celu antenę od modułu elektronicznego i połączyć obie płytki drukowane według następującego schematu (patrz schemat trzeci str. 2). Odległość pomiędzy anteną a modułem elektronicznym nie może przekroczyć 1 metra. Prosimy użyć skrętki. Wyjście danych układu TTL RS 232 Moduł easy key /S 12/24V posiada również szeregowe wyjście danych. Sygnał wyjściowy udostępniany jest na poziomie TTL. Przesył danych odbywa się z prędkością 9600 bitów/s, 8 bitów informacyjnych, nieparzystość, bit końcowy 2. Jeżeli transporter trzymany jest w kierunku anteny, jego numer wyprowadzany jest na wyjściu danych w następujący sposób. Napisy obok schematu przy tekście: W przypadku 9-biegunowego wtyku COM należy zastosować następujące wyprowadzenia: PIN 2 do złącza COMx PIN 5 do złącza COMx Format danych wygląda, jak następuje. <H> F6E2 7 <CR> <LF> H = nagłówek H = 83 hex w typie 4002 / 4102 H = 8D Hex w typie V pozycyjny numer transpondera Suma kontrolna przekazanego numeru transpondera Znak formatowania dla wyjścia Każdy przesył danych rozpoczyna się nagłówkiem <H>. Nagłówek jest zawsze większy o jeden znak od 7F hex. Dane następujące po nagłówku są zawsze mniejsze o jeden znak od 7F hex. W ten sposób można odróżnić nagłówek od danych. W zależności od typu transpondera wyprowadzane są różne nagłówki. Transpondery tylko do odczytu (H4002 / H4102) wydają nagłówek 83 hex. Transpondery do odczytu/zapisu (V4050) wydają nagłówek 8D hex. Potem następuje 10 znaków szesnastkowych (= hex) w kodzie ASCII dla oznaczenia numeru transpondera (dane 40-bitowe dla transponderów tylko do odczytu). Ze względu na to, że transpondery do odczytu/ zapisu posiadają jedynie 32-bitowe numery identyfikacyjne (8-cyfrowe) obie górne cyfry są zawsze rozszerzane o 00 w taki sposób, by przesył danych był identyczny z przesyłem danych transponderów tylko do odczytu. Następnie wyliczana jest cyfra kontrolna i przesyłana jako dwunasty znak. Zakończenie tworzą oba znaki formatowania CR oraz LF. Wyliczanie sumy kontrolnej następuje poprzez zsumowanie 10 pozycji numeru transpondera. Przykład: ( F+6+E+2) = 27 [Hex])

5 Uzyskuje się sumę kontrolną 27 Hex, przy czym przesyłany jest tylko bajt dolny sumy kontrolnej (tu liczba 7). Poprzez porównanie odebranej sumy kontrolnej oraz sumy kontrolnej wyliczonej w samym odbiorniku możliwe jest rozpoznanie i odfiltrowanie błędów przesyłowych. Uwaga Transpondery tylko do odczytu posiadają wewnętrzny 40-bitowy numer identyfikacyjny, który jest wyprowadzany zgodnie z powyższym przykładem. Transpondery do odczytu/zapisu dysponują natomiast tylko 32-bitowym numerem identyfikacyjnym. W celu utrzymania jednolitego formatu wyprowadzania danych w transponderach do odczytu/zapisu wstawiane są zawsze na początku dwa zera. Dlatego numery identyfikacyjne transponderów do odczytu/zapisu zaczynają się zawsze od 00. Przy pomocy programu Hyper Terminal Win/95/98 oraz Win/NT mogą Państwo również przyjrzeć się przesyłanym danym modułu easy key /S 12/24V. W tym celu należy wybrać odpowiednie złącze COM i ustawić parametry przesyłowe, jak pokazano na rysunku (patrz rys. str. 2, prawa szpalta). Jeśli teraz będą Państwo trzymać transponder w pobliżu, przekazane dane zostaną wyświetlone w oknie hiperterminalowym. Informacje ogólne Elektroniczny automat do otwierania drzwi easy key /S 12/24V został opracowany tak, by możliwe było wbudowanie go w standardową puszkę przełącznika podtynkowego 55 mm. Moduł elektroniczny musi przy tym zostać zainstalowany wewnątrz budynku. Antena montowana jest na zewnątrz budynku na przedmiotach nie metalowych (mur, drewno) mniej więcej na wysokości zamka. Easy key /S 12/24V może być zazwyczaj zasilany poprzez źródło zasilania transformatora dzwonkowego. Przekaźnik automatu do otwierania drzwi podłączany jest poprzez przyłącza 3, 4 i 5. Do zacisków 6 i 7 podłączane są dwa druty anteny, jeśli została ona oddzielona od modułu elektronicznego. W momencie dostarczenia antena połączona jest z modułem elektronicznym. Druty pomiędzy anteną a easy key /S 12/24V powinny być w miarę możliwości poprowadzone krótko (ich długość nie może przekroczyć 1 m). Antena nie może zostać zamontowana bezpośrednio na metalu, gdyż znacznie ograniczyłoby to promień odczytu. Podczas montażu anteny należy uwzględnić konieczność zachowania minimalnej odległości 3 cm od przedmiotów metalowych. Uruchomienie Po podłączeniu easy key /S 12/24V zgodnie ze schematem połączeń mogą Państwo teraz uruchomić instalację. W tym celu należy włączyć zasilanie. Dioda LED (wskaźnik kontrolny funkcjonowania), umieszczona w tylnej części modułu elektronicznego easy key /S 12/24V, świeci. Jeśli teraz w zasięgu anteny znajdzie się zwrócony ku niej transponder, nastąpi migotanie diody świecącej w rytmie sekundowym, gdyż w tym momencie żaden z transponderów nie został jeszcze zaprogramowany. Aby uzyskać maksymalny zasięg odczytu, należy trzymać transponder równolegle do anteny. Easy key /S 12/24V jest teraz przygotowany do programowania. Instrukcja programowania Uwaga! Przy każdym ponownym programowaniu następuje automatyczne skasowanie wszystkich zapamiętanych przedtem transponderów! W obrębie modułu elektronicznego easy key /S 12/24V można zaprogramować maksymalnie 117 transponderów. Wprowadzone do pamięci informacje pozostają zachowane również po przerwie w zasilaniu. Prosimy uwzględnić, że dla utrzymania niezawodnego funkcjonowania można zbliżyć do anteny tylko jeden transponder na raz. Operacja 1 - Zaprogramowanie transpondera głównego Włączyć zasilanie systemu easy key /S 12/24V. W zasięgu odczytu nie ma żadnego transpondera. Dioda LED świeci. Zbliżyć teraz transponder, który chcą Państwo wczytać jako transponder główny, do anteny. Wskaźnik diodowy zacznie teraz migotać potrójnym impulsem. Nacisnąć teraz równocześnie przycisk A2 w obrębie modułu elektronicznego. Jeżeli przekaźnik zostanie przyciągnięty, oznacza to, że transponder główny został uznany, a dane wczytane do easy key /S 12/24V. Zwolnić przycisk i oddalić transponder główny (Master) od anteny. Wskaźnik diodowy świeci teraz w trybie ciągłym. System easy key /S 12/24V kasuje teraz wszystkie zapamiętane (ewentualnie wcześniej) transpondery. Proces ten trwa około 5 sekund. Po jego zakończeniu następuje odciągnięcie przekaźnika. Wszystkie zapamiętane przedtem dane są teraz usunięte.

6 Prosimy teraz jakoś oznakować ten transponder jako transponder główny, by nie został on pomylony z innymi transponderami. Operacja 2 - Zaprogramowanie transponderów pełniących funkcję kluczy Do zaprogramowania pozostałych transponderów, spełniających funkcję kluczy, potrzebują Państwo zawsze transpondera głównego. Istnieje możliwość wczytania do 117 transponderów-kluczy do systemu easy key /S 12/24V. Moduł easy key /S 12/24V jest włączony, a w zasięgu odczytu nie ma żadnego transpondera. Wskaźnik diodowy świeci. Przybliżyć teraz transponder główny do anteny. Przekaźnik sygnalizuje teraz poprzez procesy przełączeń (rozdzielanie i łączenie zestyków dwa przełączenia na sekundę), że jest to transponder główny. Aby przejść do trybu programowania, należy trzymać transponder główny w pobliżu anteny dotąd aż przekaźnik wykona 16 kolejnych przełączeń. Po zakończeniu szesnastego procesu przełączania moduł znajdzie się w trybie programowania. Usunąć teraz transponder główny z zasięgu anteny. Wskaźnik diodowy ciągle jeszcze świeci. Easy key /S 12/24V kasuje teraz pamięć danych. Proces ten trwa około 5 sekund. Po zakończeniu procesu kasowania następuje wyłączenie diody świecącej. Moduł jest teraz gotowy do wczytywania transponderów-kluczy. Istnieją dwa sposoby zaprogramowania transponderów-kluczy w systemie easy key /S 12/24V. 1. Kolejno po sobie zbliżać na krótko do anteny każdy z transponderów-kluczy, które mają zostać zaprogramowane. W momencie rozpoznania transpondera-klucza przez system następuje migotanie diody świecącej i zapamiętanie danych. 2. Mogą Państwo również wczytać transponder-klucz do systemu easy key /S 12/24V za pośrednictwem nośnika danych (odczytująco-zapisującej karty transpondera). Zbliżyć do anteny nośnik danych, w którym zapamiętana jest karta główna oraz odpowiednie transpondery-klucze (patrz Format danych dla nośnika danych ). W momencie rozpoznania ważnej karty odczytującozapisującej transpondera następuje przyciągnięcie przekaźnika. System easy key odczytuje teraz dane z nośnika danych i zapisuje je w pamięci wewnętrznej. Procedura ta trwa ok. 3 sekund. Uważać by przez cały ten czas nośnik danych znajdował się w zasięgu odczytu anteny. Po odczytaniu wszystkich danych następuje odciągnięcie przekaźnika w celu zasygnalizowania. Proces ten może być teraz powtarzany aż do wprowadzenia danych wszystkich 117 transponderów-kluczy. W razie podstawienia nieważnej karty transpondera przekaźnik nie zostanie przyciągnięty. Wskaźnik diodowy zamigocze jednokrotnie i wyłączy się na 4 sekundy (sygnalizacja błędu). Oba tryby programowania mogą być stosowane do wyboru oraz na zmianę. Po wczytaniu wszystkich transponderów-kluczy należy opuścić tryb programowania. W tym zakresie dysponują Państwo trzema możliwościami. 1. Opuszczenie trybu programowania przez ponowne krótkie zbliżenie transpondera głównego. 2. Automatycznie po zaprogramowaniu maksymalnej liczby transponderów-kluczy (117 szt.). 3. Automatycznie (po upływie ustalonego czasu 15 sekund), jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie przybliżony do anteny żaden kolejny transponder. W momencie opuszczenia trybu programowania następuje krótkie przyciągnięcie a następnie natychmiastowe odciągnięcie przekaźnika dla zasygnalizowania opuszczenia trybu. Proces programowania został zakończony i następuje ponowne włączenie diody świecącej. Jeżeli zbliżą Państwo teraz jeden z wczytanych transponderów-kluczy do anteny, nastąpi przyciągnięcie przekaźnika. W zależności od ustawienia trybu (monostabilny lub bistabilny) następuje odpowiednie przełączenie przekaźnika. System jest teraz gotowy do pracy. Należy teraz sprawdzić funkcjonowanie wszystkich transponderów-kluczy. W razie przybliżenia do anteny nie wczytanego transpondera wskaźnik diodowy zamigocze potrójnym impulsem (sygnalizacja błędu). W momencie przybliżenia do anteny transpondera głównego nastąpi przyciąganie przekaźnika z częstotliwością taktowania 2 Hz. W ten sposób można stwierdzić, który z transponderów jest transponderem głównym. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że po zrealizowaniu szesnastu kolejnych cykli przełączeń moduł przejdzie do trybu programowania i nastąpi skasowanie wszystkich zapamiętanych danych. O ile zechcą Państwo wycofać uprawnienia dostępu lub wczytać dodatkowe transpondery, prosimy powtórzyć procedurę programowania od operacji 2. W razie awarii zasilania dane systemu zostają zachowane. Mogą Państwo nadal otwierać i zamykać drzwi, posługując się konwencjonalnym kluczem. Format danych nośnika danych w programowaniu easy key /S 12/24V

7 Każdy z transponderów do odczytu posiada 40 bitów danych informacji. Pierwsze 8 bitów (Ax + Bx) stanowi numer klienta, pozostałe 32 bity (Cx do Jx) to bieżący unikatowy numer. Dane transpondera zapisane są w następującym formacie. Nr/Bit A3 A2 A1 A0 Z1 2 B3 B2 B1 B0 Z2 3 C3 C2 C1 C0 Z3 4 D3 D2 D1 D0 Z4 5 E3 E2 E1 E0 Z5 6 F3 F2 F1 F0 Z6 7 G3 G2 G1 G0 Z7 8 H3 H2 H1 H0 Z8 9 I3 I2 I1 I0 Z9 10 J3 J2 J1 J0 Z10 11 S3 S2 S1 S0 0 Każdy 4-bitowy bajt danych posiada bit kontroli parzystości wiersza (Zx). Dla każdej kolumny (A0 do A3) istnieje również bit kontroli parzystości kolumny (S0 do S3). Ostatnim bitem danych transpondera jest zawsze 0. Aby móc zapisać dane na karcie odczytująco-zapisujacej transpondera, należy dokonać restrukturyzacji danych, gdyż zapis danych odbywa się tu w formacie 32-bitowym. Restrukturyzacja danych z 5 na 8 bitów odbywa się, jak następuje. Bajt/Bit Bajt 1 A3 A2 A1 A0 Z1 B3 B2 B1 Bajt 2 B0 Z2 C3 C2 C1 C0 Z3 D3 Bajt 3 D2 D1 D0 Z4 E3 E2 E1 E0 Bajt 4 Z5 F3 F2 F1 F0 Z6 G3 G2 Bajt 5 G1 G0 Z7 H3 H2 H1 H0 Z8 Bajt 6 I3 I2 I1 I0 Z9 J3 J2 J1 Bajt 7 J0 Z10 S3 S2 S1 S0 0 Y Bajt W celu zarezerwowania wolnych miejsc w pamięci na wypadek rozszerzenia wyznaczono 8 bajtów dla każdego transpondera. Wszelkie dane wprowadzane na kartę odczytująco-zapisującą transpondera muszą zostać zapisane zgodnie z tym schematem. Dodatkowo dla zapewnienia, że programowanie easy key nie zostanie zrealizowane przez osoby nieuprawnione, do pamięci karty odczytującozapisującej transpondera musi być wprowadzona obowiązująca karta główna odpowiedniego systemu easy key /S 12/24V. Należy zwrócić uwagę, że w bajcie 7 bit 3 musi być zawarta ta sama informacja, co w bajcie 6 bit 1. Tak samo informacja w bajcie 7 bit 1 musi być identyczna, co informacja w bajcie 6, bit 2. Jest to ważne ze względu na kompatybilność dawniejszej wersji. Format danych na karcie odczytująco-zapisujacej transpondera jest następujący. Dla przykładu zostanie tu przedstawiony wpis do wiersza 3 i 4 transpondera V4050. Ze względu na to, że w transponderze V4050 obowiązuje 32-bitowy zapis danych, dla jednego transpondera potrzebne jest 2 razy po 32 bity. Rejestr 3 bajt 1 bajt 2 bajt 3 bajt 4 Rejestr 4 bajt 5 bajt 6 bajt 7 bajt 8 Podział danych na różnych kartach znajdą Państwo w poniższej tabeli. Organizacja pamięci poprzez kilka kart V4050 Numer Karta 1 Karta 2 Karta 9 wiersza 3 i 4 karta główna karta główna karta główna 5 i 6 transponder 1 transponder 14 transponder i 8 transponder 2 transponder 15 transponder i 10 transponder 3 transponder 16 transponder 107

8 itd. itd. itd. itd. 29 i 0 transponder 13 transponder 26 transponder 117 Odczytywanie danych pliku log System easy key /S 12/24V prowadzi ewidencję ostatnich 26 operacji, zapisując w pamięci EEPROM numer transpondera, operację i numer bieżący. Dane te zostają zachowane nawet podczas przerwy w dostawie prądu i przy ponownym programowaniu. Do odczytania danych potrzebne są 2 karty odczytująco-zapisujace transpondera. Ze względu na ochronę danych również tu, w obu kartach transponderów w wierszach 3 i 4, musi być zapisana odpowiednia karta główna modułu easy key /S 12/24V. Bajt/Bit Bajt 1 A3 A2 A1 A0 Z1 B3 B2 B1 Bajt 2 B0 Z2 C3 C2 C1 C0 Z3 D3 Bajt 3 D2 D1 D0 Z4 E3 E2 E1 E0 Bajt 4 Z5 F3 F2 F1 F0 Z6 G3 G2 Bajt 5 G1 G0 Z7 H3 H2 H1 H0 Z8 Bajt 6 I3 I2 I1 I0 Z9 J3 J2 J1 Bajt 7 J0 Z10 S3 S2 S1 S0 0 0 Bajt Ponadto w celu rozpoznania, że na kartach tych mogą być zapisywane dane, należy wprowadzić tu uprawnienie. Uprawnienie to podawane jest w bajcie 8 i musi w tym wypadku wynosić zawsze 52 hex. Dopiero wówczas system easy key /S 12/24V uznaje uprawnienie do odczytywania danych pliku log. Należy więc generować 2 karty odczytująco-zapisujace transpondera z odpowiednimi numerami karty głównej w wierszu 3 i 4 oraz ustawić bajt 8 na 52 hex. Jeśli teraz zbliżą Państwo do anteny jedną z tych dwóch kart, dioda świecąca zacznie szybko migotać. Dane zostaną teraz wpisane do karty odczytująco-zapisujacej transpondera. Proces ten trwa ok. 3 sekund. W momencie zakończenia procesu zapisywania pierwszej z kart nastąpi wygaszenie diody LED. Prosimy przybliżyć teraz drugą kartę do anteny. Dioda LED zacznie ponownie migotać, a w momencie zakończenia zapisu zostanie ponownie włączona. Format danych pliku log Dane pliku log przechowywane są w ten sam sposób na karcie odczytująco-zapisujacej transpondera, jak zwykłe dane transpondera. Dla danych pliku log dostarczane są jednak dodatkowo czynności (włączanie wzgl. wyłączanie) oraz kolejność (numer). Dzięki temu można później ustalić, przy pomocy Bajt/Bit Bajt 1 A3 A2 A1 A0 Z1 B3 B2 B1 Bajt 2 B0 Z2 C3 C2 C1 C0 Z3 D3 Bajt 3 D2 D1 D0 Z4 E3 E2 E1 E0 Bajt 4 Z5 F3 F2 F1 F0 Z6 G3 G2 Bajt 5 G1 G0 Z7 H3 H2 H1 H0 Z8 Bajt 6 I3 I2 I1 I0 Z9 J3 J2 J1 Bajt 7 J0 Z10 S3 S2 S1 S0 0 X Bajt A A A A A którego z transponderów aktywowany był ostatnio system easy key /S 12/24V. Informacja, jaka czynność została wykonana, umieszczona jest w bajcie 7 bit 0 (X). 0 = przekaźnik wyłączony 1 = przekaźnik włączony wzgl. monostabilny Kolejność zapisana jest w bajcie 8 bit 0 do bit 4. Numer 0 stanowi ostatni zapis przeprowadzonej czynności. Oprogramowanie banku danych Dla komfortowego zarządzania transponderami, posiadającymi uprawnienia w systemie easy key /S 12/24V mogą Państwo zamówić zewnętrzne urządzenie odczytujące easy key LCD-BOX oraz

9 odpowiedni program banku danych easy key Manager pod Win/95/98. Prosimy zwrócić się w tym celu do producenta. Oprogramowanie i sprzęt komputerowy nie mieszczą się w zakresie dostawy systemu easy key /S 12/24V. Tryb bistabilny, monostabilny lub automatyczny Przekaźnik modułu easy key /S 12/24V może pracować w trybie monostabilnym, bistabilnym jak również automatycznym. Przestawienie odbywa się przy pomocy mostka lutowniczego JPS. Patrz rysunek str. 4 Tryb monostabilny Zestyki pin 1, pin 2 i pin 3 mostka JP5 są otwarte. Jeżeli do anteny zostanie zbliżony uprawniony transponder, na ok. 3 sekundy nastąpi przyciągnięcie przekaźnika, a następnie automatyczny powrót do pozycji wyjściowej. Tryb bistabilny Zestyki pin 1, pin 2 i pin 3 mostka JP5 muszą być zamknięte. Jeżeli do anteny zostanie zbliżony na krótko uprawniony transponder, nastąpi przyciągnięcie przekaźnika. Przekaźnik pozostanie przyciągnięty do momentu ponownego zbliżenia uprawnionego transpondera do anteny. Przy każdym zbliżeniu uprawnionego transpondera następuje zmiana stanu przekaźnika. Tryb automatyczny Zestyki pin 1, pin 2 i pin 3 mostka JP5 muszą być zamknięte. Jeżeli do anteny zostanie zbliżony na krótko uprawniony transponder, nastąpi przyciągnięcie przekaźnika, które będzie trwało tak długo, dopóki ważny transponder będzie znajdował się w zasięgu odczytu anteny. Odciągnięcie przekaźnika następuje z opóźnieniem 230 ms po ostatnim odczycie transpondera.

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC

Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID, 1 x UM 250 V/AC / 5 A, 10-15 V/DC lub 9-12 V/AC Numer produktu: 191279 Strona 1 z 5 Dane techniczne Moduł kontroli dostępu TowiTek RFID Wymiary:

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie TRD-FLAT CLASSIC Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V 4 formaty danych wyjściowych POWER LED w kolorze żółtym czerwono-zielony READY LED sterowany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM Dokumentacja Techniczna Czytnik RFID UW-M4RM UW-M4GM -man-2 1 WPROWADZENIE... 3 2 DANE TECHNICZNE... 4 3 OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY... 5 4 KOMENDY PROTOKÓŁU MODBUS RTU... 6 4.1 Adresy MODBUS...7 2 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Terminal SD for DB25 CNC

Instrukcja obsługi. Terminal SD for DB25 CNC Instrukcja obsługi Terminal SD for DB25 CNC Wstęp Terminal służy do wysyłania i odbierania programów bezpośrednio z karty SD do maszyny CNC. Zapewnia bezproblemową komunikację ze sterownikami firmy Fanuc,

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Funkcje Nazwa funkcji Opis Zarządzanie wejściem/wyjściem Możliwość sprawdzenia czasu wejścia/wyjścia każdego użytkownika;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI / OBSŁUGI CZYTNIK UNIQUE RFID

INSTRUKCJA INSTALACJI / OBSŁUGI CZYTNIK UNIQUE RFID INSTRUKCJA INSTALACJI / OBSŁUGI CZYTNIK UNIQUE RFID Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl Czujnik zalania wodą LB-910 (wersja 3.1) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu KN Sachnr. 701222_PL/03 02/2006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Przekaźniki czasowe i nadzorcze Przekaźniki czasowe i nadzorcze Zastosowanie - Aparaty te służą do sterowania odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej, pozwalają na realizację jednej z dziesięciu funkcji (CRM-91,

Bardziej szczegółowo

Czytnik transponderów MIFARE i UNIQUE w obudowie naściennej

Czytnik transponderów MIFARE i UNIQUE w obudowie naściennej TRD-FLAT COMBO Czytnik transponderów MIFARE i UNIQUE w obudowie naściennej Podstawowe cechy: zasilanie od 8V do 15V Różne formaty danych wyjściowych: o Dallas 1-wire o RS232 TTL 9600 o RS232 TTL 2400 o

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS 1. INFORMACJE OGÓLNE Pilot uniwersalny MAK Plus może obsługiwać równocześnie 2 urządzenia: TV (odbiornik telewizyjny) oraz SAT (tuner satelitarny). Przed użyciem pilota

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLER ZINTEGROWANY KZ-600-U WERSJA 1.0 AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 5 2. Charakterystyka kontrolera.........

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o. o. Ul.Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZYTNIKI KART ZBLIŻENIOWYCH C-11, C-21 WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne................................... 3 2. Dane techniczne czytników........................... 4

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2A Strona 1 Autor Z.Czujewicz Strona 2 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave AN-CM-180-5-1-v1_02 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-5-1-v1_02 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.06 Spis treści: I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L.FA. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze Separator sygnałów binarnych Charakterystyka Konstrukcja -kanał. zasilanie 30 V AC Wejście dla 3-żyłowego czujnika typu PNP/NPN lub pushpull wyjście styku przekaźnika Wybór funkcji przy użyciu mikroprzełączników

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna

MM05-IIIe. Dokumentacja techniczna MM0-IIIe Dokumentacja techniczna Tarnów 00 . Charakterystyka ogólna urządzenia Monitor MM-0IIIe słuŝy do monitorowania wartości pomiarów mierzonych przez przeliczniki MacMat. Dodatkowo w przypadku transmisji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na INSTRUKCJ OBSŁUGI Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integrowania kamer obrotowych z innymi systemami, wyorzystującymi protokół

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 8AI

RS485 MODBUS Module 8AI Wersja 1.4 15.04.2013 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo