ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nurofen dla dzieci 60 mg, czopki. (Ibuprofenum)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nurofen dla dzieci 60 mg, czopki. (Ibuprofenum)"

Transkrypt

1 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Nurofen dla dzieci 60 mg, czopki (Ibuprofenum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Nurofen dla dzieci ostrożnie. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. - Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. - Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek Nurofen dla dzieci i w jakim celu się go stosuje 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci 3. Jak stosować lek Nurofen dla dzieci 4. Możliwe działania niepożądane 5. Jak przechowywać lek Nurofen dla dzieci 6. Inne informacje 1. CO TO JEST NUROFEN DLA DZIECI I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE Iburprofen należy do grupy leków zwanych Niesteroidowymi Lekami Przeciwzapalnymi (NLPZ). Działanie tych leków polega na zmianie odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i podwyższoną temperaturę ciała. Nurofen dla dzieci jest przeznaczony do objawowego leczenia: gorączki bólu o nasileniu małym do umiarkowanego. Lek Nurofen dla dzieci stosuje się, gdy podanie leku w formie doustnej jest niewskazane np. gdy występują wymioty. 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NUROFEN DLA DZIECI Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników Nurofen dla dzieci, Jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po stosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ), 1

2 Jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ, Jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie żołądka lub krwawienie z żołądka. Jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca, W ostatnim trymestrze ciąży, U niemowląt o wadze poniżej 6 kg (3. miesiąca życia), Przed zastosowaniem czopków należy poradzić się lekarza jeśli: występują niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (ang. SLE) lub mieszana choroba tkanki łącznej), występują lub występowały choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), występują choroby odbytnicy lub odbytu kiedykolwiek wystąpiło zwiększone ciśnienie krwi i (lub) niewydolność serca, wystąpiło krwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem tego leku. Choroby te, które mogą mieć skutki śmiertelne, niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi oraz nie występują wyłącznie u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiły poważne choroby układu pokarmowego. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia układu pokarmowego, należy natychmiast przerwać leczenie. zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących inne leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy (np. prednizolon), leki rozrzedzające krew (takie jak warfaryna), selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (lek stosowany w leczeniu depresji) lub leki przeciwagregacyjne (takie jak kwas acetylosalicylowy). w przypadku przyjmowania innych leków z grupy NLPZ (w tym inhibitorów COX-2 takich jak celekoksyb lub etorykoksyb), pacjentka planuje zajście w ciążę. Lek ten należy do grupy leków (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po przerwaniu stosowania leku. podczas ospy wietrznej. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nurofen dla dzieci wystąpienie działań niepożądanych można zmniejszyć przez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki w najkrótszym czasie. u osób w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych.. ogólnie, długotrwałe stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do utrzymujących się poważnych problemów z nerkami, w przypadku występowania obecnie lub w przeszłości astmy, przewlekłego nieżytu nosa, polipów nosa lub chorób alergicznych możliwe jest wystąpienie duszności, w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne (takie jak zespół Stevensa-Johnsona). Należy natychmiast przerwać stosowanie Nurofenu dla dzieci w przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej lub innych objawów reakcji alergicznej. przyjmowanie takich leków jak Nurofen dla dzieci może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia ataku serca (zawału mięśnia sercowego) lub udaru. Ryzyko wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki i okresu leczenia. Nie należy przekraczać zalecanych dawek i czasu leczenia (maksymalnie 3 dni). w przypadku problemów z sercem, udaru w przeszłości lub podejrzenia, że występuje ryzyko wystąpienia tych zaburzeń (np. zwiększone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone 2

3 Stosowanie innych leków Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi jeśli przymuje się: kortykosteroidy (takie jak prednizolon), ponieważ mogą one zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego. leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna), ponieważ leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych. leki przeciwpłytkowe (takie jak kwas acetylosalicylowy) i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne), ponieważ istnieje zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. leki stosowane w nadciśnieniu i leki moczopędne, ponieważ leki z grupy NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków oraz istnieje możliwość zwiększenia ryzyka uszkodzenia nerek. W takim przypadku należy pić duże ilości wody w ciągu dnia. lit (lek stosowany w depresji), ponieważ może nasilać się działanie litu. metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka lub w reumatoidalnym zapaleniu stawów), ponieważ może nasilać się działanie metotreksatu. takrolimus (lek hamujący reakcje immunologiczne), ponieważ zwiększone jest ryzyko toksycznego działania na nerki. cyklosporyna (lek hamujący reakcje immunologiczne), ponieważ istnieją ograniczone dane dotyczące zwiększonego ryzyka toksycznego działania na nerki. Czego należy unikać w przypadku stosowania leku Nurofen dla dzieci? Niektóre leki przeciwzakrzepowe (przeciwko krzepnięciu krwi) (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tiklopidyna), niektóre leki stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi (inhibitory ACE, np. kaptopril, leki blokujące receptory beta, antagoniści receptora angiotensyny II) oraz niektóre inne leki mogą oddziaływać na ibuprofen lub ibuprofen wpływać na ich działanie. Dlatego zawsze należy zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem ibuprofenu z innymi lekami. Ciąża i karmienie piersią Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Nurofen dla dzieci. Leku nie należy stosować w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży. Unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Lek może być stosowany w trakcie karmienia piersią jeśli jest przyjmowany w zalecanych dawkach oraz w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Krótkotrwałe stosowanie leku nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. 3. JAK STOSOWAĆ LEK NUROFEN DLA DZIECI 3

4 Lek Nurofen dla dzieci należy zawsze stosować zgodnie z ulotką. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen dla dzieci należy stosować wyłącznie u dzieci powyżej 3 miesiąca życia, o masie ciała nie mniejszej niż 6 kg. Nie należy przekraczać maksymalnej pojedynczej dawki 10mg na kg masy ciała. Między podaniem kolejnej dawki powinno minąć minimum 6 godzin. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej mg ibuprofenu na kg masy ciała podzielonej na 3 do 4 pojedynczych dawek. Nurofen dla dzieci należy stosować zgodnie z poniższym schematem dawkowania (masa ciała dziecka jest bardziej istotna niż jego wiek). Masa ciała dziecka (wiek) 6 do 8 kg (3 do około 9 miesięcy) 8 do 12,5 kg (około 9 do 2 lat) Dawka Jak często? 1 czopek W razie potrzeby kolejny czopek po co najmniej 6-8 godzinach. Nie stosować więcej niż 3 czopki w ciągu 24 godzin. 1 czopek W razie potrzeby kolejny czopek po co najmniej 6 godzinach. Nie stosować więcej niż 4 czopki w ciągu 24 godzin. Czopki przeznaczone są do stosowania doodbytniczego. Przed zastosowaniem czopek można ogrzać w dłoniach. Nie należy stosować leku Nurofen dla dzieci dłużej niż 3 dni. Jeśli pomimo przyjmowania leku dolegliwości bólowe utrzymują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza. Jeśli pacjent uważa, że lek działa mocniej lub słabiej niż tego oczekiwał, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen dla dzieci Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, bóle brzucha, bóle głowy, zawroty głowy, senność, oczopląs (mimowolny, szybki ruch gałki ocznej), zaburzenia widzenia, szumy uszne. Rzadko: niskie ciśnienie krwi i utrata przytomności. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Jak każdy lek, lek Nurofen dla dzieci może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Następujące częstotliwości przyjęto jako podstawa podczas oceny działań niepożądanych: bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów rzadko: występują u 1 do 10 na pacjentów bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na pacjentów częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych 4

5 Możliwe działania niepożądane obejmują: Zaburzenia żołądka i jelit Często: dolegliwości brzucha takie jak zgaga, bóle brzucha i nudności Niezbyt często: biegunka, wzdęcia, zaparcia oraz wymioty. Wrzody żołądka, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce oraz krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), podrażnienie odbytnicy. W razie wystąpienia ostrego bólu w górnej części brzucha, krwawych wymiotów lub smolistych stolców, należy niezwłocznie przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza. Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, dzwonienie w uszach, zmęczenie. Zaburzenia serca Bardzo rzadko: obrzęk, nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca Zaburzenia nerek i dróg moczowego Bardzo rzadko: zmniejszenie wydalania mocznika i obrzęk (ponadto możliwe jest wystąpienie niewydolności nerek i zapalenia nerek), uszkodzenie nerek lub zwiększenie stężenia mocznika w surowicy (pierwsze objawy: zmniejszenie wydalania moczu, ogólne złe samopoczucie). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko: uszkodzenie wątroby, zwłaszcza w leczeniu długotrwałym. Zaburzenia krwi i układu chłonnego Bardzo rzadko: Zaburzenia układu krwiotwórczego -pierwsze objawy: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia ust, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry. W razie wystąpienia powyższych objawów, należy niezwłocznie przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza. Nie należy stosować jakiegokolwiek leczenia z użyciem leków przeciwbólowych lub obniżających gorączkę (leków przeciwgorączkowych). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko: ciężkie postacie reakcji skórnych w tym wysypka z zaczerwienieniem oraz reakcjami pęcherzowymi, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Wyjątkowo mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i tkanki miękkiej skóry jako powikłania podczas ospy wietrznej. Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: objawy jałowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami układu immunologicznego - pierwsze objawy to: sztywność karku, bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, zaburzenia orientacji. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem Bardzo rzadko: ciężkie reakcje nadwrażliwości - objawy: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, kołatanie serca, obniżenie ciśnienia krwi, ciężki wstrząs. Mogą nasilić się objawy astmy. Przyjmowanie leków takich jak Nurofen dla dzieci może związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpeinia ataku serca (zawał serca) lub udaru. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. 5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NUROFEN DLA DZIECI 5

6 Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Nurofen dla dzieci po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 C. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Nurofen dla dzieci Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każdy czopek zawiera 60 mg ibuprofenu. Ponadto lek zawiera: tłuszcz stały (Witepsol H 15), tłuszcz stały (Witepsol W 45).. Jak wygląda lek Nurofen dla dzieci i co zawiera opakowanie Czopki mają barwę prawie białą lub białą i kształt cylindryczny. Opakowanie zawiera 10 lub 20 czopków. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. Podmiot odpowiedzialny Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin Nowy Dwór Mazowiecki Wytwórca Famar S.A. Famar Plant 49KM Athens Lamia National Road Avlon Ateny Grecja W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin Nowy Dwór Mazowiecki Tel: Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Austria: Nureflex 60 mg Zäpfchen für Kinder Belgia: Nurofen voor Kinderen suppo 60 mg 6

7 Francja: Nurofen pro Enfants 60 mg suppositoire Hiszpania: Junifen supositorios 60 mg Luksemburg: Nurofen pour Enfants suppo 60 mg Niemcy: Nurofen Junior 60 mg Zäpfchen Polska: Nurofen dla dzieci, 60 mg, czopki Republika Czeska: Nurofen pro děti čípky 60 mg Republika Słowacji: Nurofen pre deti čapíky 60mg Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR} 7

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBUM FORTE MINICAPS 400 mg, kapsułki miękkie. (Ibuprofenum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBUM FORTE MINICAPS 400 mg, kapsułki miękkie. (Ibuprofenum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IBUM FORTE MINICAPS 400 mg, kapsułki miękkie (Ibuprofenum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nurofen Express Forte rozpuszczalny, 400 mg, proszek doustny. Ibuprofenum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nurofen Express Forte rozpuszczalny, 400 mg, proszek doustny. Ibuprofenum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Nurofen Express Forte rozpuszczalny, 400 mg, proszek doustny Ibuprofenum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Nurofen dla dzieci, 125 mg czopki, (Ibuprofenum)

ULOTKA DLA PACJENTA. Nurofen dla dzieci, 125 mg czopki, (Ibuprofenum) ULOTKA DLA PACJENTA Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBUM FORTE 200 mg/5 ml, zawiesina doustna (Ibuprofenum) Zawiesina doustna o smaku malinowym

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBUM FORTE 200 mg/5 ml, zawiesina doustna (Ibuprofenum) Zawiesina doustna o smaku malinowym Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IBUM FORTE 200 mg/5 ml, zawiesina doustna (Ibuprofenum) Zawiesina doustna o smaku malinowym Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nurofen Ultima 200 mg + 500 mg tabletki powlekane (Ibuprofenum + Paracetamolum)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nurofen Ultima 200 mg + 500 mg tabletki powlekane (Ibuprofenum + Paracetamolum) ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Nurofen Ultima 200 mg + 500 mg tabletki powlekane (Ibuprofenum + Paracetamolum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nalgesin Mini, 220 mg, tabletki powlekane Naproxenum natricum. Szybko łagodzi ból.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Nalgesin Mini, 220 mg, tabletki powlekane Naproxenum natricum. Szybko łagodzi ból. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Nalgesin Mini, 220 mg, tabletki powlekane Naproxenum natricum Szybko łagodzi ból. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Xefo Rapid 8 mg tabletki powlekane Lornoxicamum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Xefo Rapid 8 mg tabletki powlekane Lornoxicamum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA 8 mg tabletki powlekane Lornoxicamum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta IBALGIN Maxi 400 mg, tabletki powlekane Ibuprofenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Acatar Zatoki, 200 mg + 30 mg, tabletki powlekane (Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 100 mg czopki. Diclofenacum natricum. Diclofenacum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 100 mg czopki. Diclofenacum natricum. Diclofenacum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Voltaren 50 mg czopki Diclofenacum natricum Voltaren 100 mg czopki Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Aleve, 220 mg, tabletki powlekane Naproxenum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Aleve, 220 mg, tabletki powlekane Naproxenum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Aleve, 220 mg, tabletki powlekane Naproxenum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DIFADOL 25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Excedrin MigraStop, 250 mg + 250 mg + 65 mg, tabletki powlekane Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Voltaren 50 mg tabletki dojelitowe Diclofenacum natricum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. ASPIRIN EXTRA, 500 mg + 50 mg, tabletki Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. ASPIRIN EXTRA, 500 mg + 50 mg, tabletki Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ASPIRIN EXTRA, 500 mg + 50 mg, tabletki Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Co-Valsacor, 80 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor, 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Co-Valsacor, 80 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor, 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Co-Valsacor, 80 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor, 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor, 160 mg + 25 mg, tabletki powlekane Co-Valsacor,

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amertil Bio, 10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amertil Bio, 10 mg, tabletki powlekane. Cetirizini dihydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amertil Bio, 10 mg, tabletki powlekane Cetirizini dihydrochloridum Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Rupafin 10 mg, tabletki Rupatadinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Co-Bespres, 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Valsartanum + Hydrochlorothiazidum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Co-Bespres, 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Co-Bespres, 160 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ACESAN, 30 mg, tabletki ACESAN, 50 mg, tabletki ACESAN, 75 mg, tabletki (Acidum acetylsalicylicum)

ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. ACESAN, 30 mg, tabletki ACESAN, 50 mg, tabletki ACESAN, 75 mg, tabletki (Acidum acetylsalicylicum) ULOTKA DLA PACJENTA INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ACESAN, 30 mg, tabletki ACESAN, 50 mg, tabletki ACESAN, 75 mg, tabletki (Acidum acetylsalicylicum) Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe. Pantoprazolum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe Pantoprazolum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA, 5 mg, tabletki powlekane, 10 mg, tabletki powlekane, 15 mg, tabletki powlekane, 20 mg, tabletki powlekane, 30 mg, tabletki powlekane, 40 mg, tabletki powlekane

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Losartan Krka, 25 mg, tabletki powlekane Losartan Krka, 50 mg, tabletki powlekane Losartan Krka, 100 mg, tabletki powlekane Losartanum kalicum Należy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amlopin 5 mg 5 mg, tabletki Amlopin 10 mg 10 mg, tabletki Amlodipinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Amlopin 5 mg 5 mg, tabletki Amlopin 10 mg 10 mg, tabletki Amlodipinum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Amlopin 5 mg 5 mg, tabletki Amlopin 10 mg 10 mg, tabletki Amlodipinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA TABCIN TREND (2 mg + 30 mg + 250 mg), kapsułki miękkie (Chlorpheniramini maleas + Pseudoephedrini hydrochloridum + Paracetamolum) Należy przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Xyvelam, 250 mg, tabletki powlekane Xyvelam, 500 mg, tabletki powlekane.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Xyvelam, 250 mg, tabletki powlekane Xyvelam, 500 mg, tabletki powlekane. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Xyvelam, 250 mg, tabletki powlekane Xyvelam, 500 mg, tabletki powlekane Levofloxacinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Indipam SR 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Indapamidum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Indipam SR 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Indapamidum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Indipam SR 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Indapamidum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Należy zachować tę ulotkę,

Bardziej szczegółowo

Oropram 20 mg, tabletki powlekane Citalopramum

Oropram 20 mg, tabletki powlekane Citalopramum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Oropram 20 mg, tabletki powlekane Citalopramum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

APAP Przeziębienie CAPS (500 mg + 6,1 mg), kapsułki, twarde (Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum)

APAP Przeziębienie CAPS (500 mg + 6,1 mg), kapsułki, twarde (Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta APAP Przeziębienie CAPS (500 mg + 6,1 mg), kapsułki, twarde (Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum) Należy uważnie zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta ULOTKA DLA PACJENTA Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Simvastatin Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane Simvastatin Genoptim, 20 mg, tabletki powlekane Simvastatin Genoptim, 40 mg,

Bardziej szczegółowo