Innowacje w pielęgniarstwie klinicznym, dydaktyce i nauce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacje w pielęgniarstwie klinicznym, dydaktyce i nauce"

Transkrypt

1 17 MAJA 2012 (czwartek) 17 th of May first day of the Congress Czas/Time Wydarzenie/Event Miejsce, temat /Place, topic Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego /Polish Nurses Association Board Meeting Finał Konkursu Pielęgniarka Roku 2011 / Final of the competition Nurse of the Year of 2011 Rejestracja uczestników / Registration Ceremonia otwarcia Kongresu Powitanie-Sobczak M. Wystąpienie Rektora EUH-E- Dubiella Z. Wystąpienie Prezes ZG PTP- Cisek M. Wystąpienia zaproszonych gości Rozstrzygnięcie Konkursu Pielęgniarka Roku Przewodnicząca Komisji Komisji Konkursowej- Madajczyk E. Wystąpienie Laureata Konkursu Wykłady Inauguracyjne str. 1 Miejsce: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, Elbląg /Building of the EUHE, Elbląg, Lotnicza St. 2 Recepcja/Place of registration Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna; parter Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 2012 "Niwelowanie różnic: od nauki do praktyki" International Nurses Day Closing the Gap: From Evidence to Action Miejsce: Sala Kinowa Centrum Spotkań Europejskich "ŚWIATOWID", Plac Jagiellończyka 1, Elbląg

2 /Keynote lectures Koncert Orkiestry Wojskowej w Elblągu Bankiet dla uczestników XI Kongresu Dinner for participants of the XI Congress Ward H. (London South B. University): Advanced practice in nursing Brzostek T., Cisek M. (UJ): Zachowania pielęgniarek wobec pacjentów a uwarunkowania pracy; wyniki projektu RN4CAST Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich "ŚWIATOWID", Plac Jagiellończyka 1, Elbląg 18 MAJA 2012 r. (piątek) 18 th of May second day of the Congress Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, Elbląg Sesja I/Session I Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy /The nursing workplace and workplace Część I/Part I Przewodniczą /Session leaders: Ksykiewicz-Dorota A., Gaworska- Krzemińska A., Talar J. Zapotrzebowanie na zawód pielęgniarki i położnej w statystyce polskiej i OECD w aspekcie starzenia się społeczeństwa i kadry medycznej/ The need for professional nurses and midwives inthe Polish and OECD statistics in the aspect ofan aging population and medical staff. Dykowska G. Wpływ stresu związanego z pracą zawodową na występowanie zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych/ The influence of stress connected with professional work on the occurrence of burnout syndrome in nurses working in surgical and medical treatment wards. Nowak-Starz G., Kozak B., Zdziebło K. Poczucie koherencji a stosowane strategie radzenia sobie ze stresem w grupie pielęgniarek/ Sence of coherence and the applied strategies for copying with stress of the grup of nurses. Kocięcia A., Andruszkiewicz A., Basińska M. Pielęgniarstwo i pielęgniarki w opinii innych pracowników ochrony zdrowia na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy/ Survey on opinion on nursing and nurses among other healthcare employees in University Hospital no. 1 in Bydgoszcz. Głowacka M., Michalski P. Wpływ stresu i wypalenia zawodowego na pracę pielęgniarek oddziału anestezjologii i intensywnej terapii/ Stress and professional burning out influencing nurse working in anaesthesiology and intensive care wards. Kucharska K., Skoczylas A., Maciąg D., Cichońska M Obciążenie pracą a satysfakcja zawodowa pielęgniarek oddziałów intensywnej terapii w placówkach ochrony zdrowia noszących miano Szpitali Magnesów / Workload and job satisfaction among intensive care nurses in the medical centers called Magnet Hospitals. Kwiecień K. str. 2 Parter

3 Wystąpienie przedstawiciela firmy TU INTERN Polska S.A. Sesja II -po przerwie kawowej/session II - after coffee brake Poziom prestiżu zawodowego pielęgniarek w opinii wybranych grup / The level of the professional prestige of nurses taking into account the opinions of selected groups Sobczak M., Kamińska B. Funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki w zespołach wyjazdowych w opinii pracowników ratownictwa medycznego/ Duties and professional tasks of nurses in ambulance teams as seen by emergency medical services employees Kudłacik B., Ryś B Sesja II/Session II Etyka i prawa człowieka/ethics and human rights Przewodniczą /Session leaders: Wrońska I., Dobrowolska B., Marć M. Sesja III/Session III Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta /Clinical care and patient Transplantacja jako nowoczesna metoda terapii oraz problem etyczno-moralny w opinii studentów pielęgniarstwa WSBiP w Ostrowcu Św. /Transplantation as a modern method of therapy and ethical and moral problem according to the students of WSBiP in Ostrowiec Św. Maciąg D., Wójcik J., Cichońska M., Kucharska K. Podmiotowość pacjenta jako podstawowa zasada etyczna. Analiza potrzeb i oczekiwań kobiet ciężarnych oddziałów patologii ciąży The patient subjectivity as the basic ethical principle. Analysis of the needs and expectations of the pregnant women of the Pregnancy Pathology Branches. Tałaj A. Wiedza studentów kierunku Zdowie Publiczne WSBiP w Ostrowcu Św. na temat eutanazji jako problemu etyczno-moralnego/ The students of WSBiP in Ostrowiec Św and their knowledge concerning euthanasia as an ethical and moral problem. Maciąg D., Głowacka M., Knap M., Cichońska M., Kucharska K. Etyczno-prawne problemy wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, czyli dlaczego warto wymieniać opinie i poglądy w międzynarodowym gronie profesjonalistów. Case study III warsztatów dla studentów z Polski i Niemiec/ Ethical and legal problems of practice as a nurse / nurse, which is why you should exchange opinions and views in an international group of professionals. Case study III workshops for students of Polish and German. Głodowska K.B., Görres S., Musielak M. Satysfakcja osób starszych z opieki szpitalnej/ Satisfaction with health care in older patients. Doroszkiewicz H., Bień B., Sierakowska M Jakość życia dzieci z astmą oskrzelową I ich rodziców/the quality of life in children with astma and their str parter

4 safety Część I/Part I Występnie przedstawiciela firmy CONVATEC Parents. Płaszewska-Żywko L., Jaworek-Woźniak J. Ocena satysfakcji pacjentów operowanych z podjętych przez personel medyczny działań mających na celu zwalczanie bólu pooperacyjnego/ The evaluation of the patients satisfaction with the measures undertaken to eliminate postoperative pain by the health-care personnel in case of patients who had undergone the surgery. Kołodziej W. Ból pooperacyjny u kobiet operowanych z powodu nowotworu piersi/ Postoperative pain in case of women who had undergone the surgery due to the breast cancer. Kasprzak J.,Kołodziej W. Powikłania pooperacyjne w chirurgii gastroenterologicznej/ Postoperative complications in gastroenterological surgery. Gross K. Zachowania zdrowotne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym /Health behavior patients with patients with hypertension. Marcysiak M.B., Ciosek A., Marcysiak M., Zagroba M., Ostrowska B., Wiśniewska E., Skotnicka-Klonowicz G. Część II po przerwie kawowej/part II - after coffee brake II. Część II/Part II Franek G., Gorzkowicz B., Karakiewicz B., Grzywna T Warsztaty/ Workshops Firma Arjo str. 4 Analiza samooceny wiedzy pacjentów na temat przygotowania do planowej operacji,a w tym ocena oczekiwań chorych/ Self-Evaluation of Patients Expectations and Knowledge of Preparation for Surgery Książek J., Habel A., Turowska K., Leyk M. Poczucie koherencji, akceptacja choroby a funkcjonowanie w chorobie przewlekłej osób chorych na chorobę nerek i chorych na cukrzycę/ The sence of coherence, the acceptance of illness and functioning in chronic illness in patients with chronic kidney disease in the end stage and in patients with diabetes. Marzec A., Walasek L., Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. Plan opieki pielęgniarskiej u pacjentów z zapaleniem płuc/ Nursing Care Plan for a Hospitalized Patient with Pneumonia. Bednarek A. J Ocena występowania sytuacji trudnych u pacjentów hospitalizowanych/ The evaluation of problem occurrence in hospitalized patients. Kołodziejska G., Gorzkowicz B. Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów 08 parter aula 11

5 parter Warsztaty/ Workshops Firma BRAUN Bezpieczna linia naczyniowa Sala nr Warsztaty/ Workshops Grabowska H, Kilańska D. Diagnoza pielęgniarska, działania pielęgniarskie z wykorzystaniem ICNP/ Nursing diagnosis, nursing interventions with ICNP Przerwa kawowa/coffee brake Obiad/Lunch Wyjazd na Wycieczkę do Fromborka (cena 80 zł), w tym: zwiedzanie Muzeum M. Kopernika i Muzeum Medycyny; Koncert w Katedrze, Kolacja w Restauracji Dla osób pozostających w Elblągu Spacer po Starówce Elbląga z przewodnikiem Sesja III/Session III Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta /Clinical care and patient safety 19 MAJA 2012 r. (sobota) 19 th of May third day of the Congress Żywienie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym/ Feeding children with cerebral palsy. Musiolik A., Kołodziej W. Pielęgnacja i rehabilitacja dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową/ Care and rehabilitation of children with myelomeningocele. Kołodziejska A., Kreft M., Krajewska M., Stefanowicz A Kliniczna opieka pielęgniarska w zespołach terapii bólu pooperacyjnego warunkiem bezpieczeństwa pacjenta str. 5 08

6 Conference -Session 3 Część III/Part III Franek G., Gorzkowicz B., Wystąpienie przedstawiciela firmy QBEST GROUP w okresie okołooperacyjnym/ Clinical nursing care in postoperative pain management teams as a condition of a patient s safety in perioperative period. Knap M., Maciąg D. Wsparcie zespołu terapeutycznego dla rodziców dzieci chorych na nerwiakowłókniakowatość typu 1/ Support of a therapeutic group to parents of children with neurofibromatosis type 1. Stefanowicz A., Cygan A., Maria Krajewska M., Aneta Kołodziejska A., Wierzba J. Czynniki demograficzne a poziom samopielęgnacji pacjentów po wyłonieniu stomii jelitowe/ Demographic factors and the self-care level of patients after performance of intestinal stoma. Glińska J., Cerbin M., Lewandowska M., Brosowska B., Dziki Ł., Dziki A. Zapotrzebowanie na opiekę wśród chorych na udar mózgu/ Demand for care among people ill with apoplexy Cichońska M., Maciąg D., Kucharska K., Joanna Iłżecka J. Próba oceny wpływu certyfikacji szpital bez bólu na jakość opieki pielęgniarskiej/ Attempt to evaluate the impact of certification "hospital without pain" on the quality of nursing care. Skierlak E., Knap M., Gorzkowicz B. parter Sesja V- po przerwie kawowej/session V - after coffee brake Sesja V/Session V - Badania w pielęgniarstwie/ Nursing research Badania naukowe w pielęgniarstwie europejskim/ Nursing Research in Europe. Szydłowska P. Badania naukowe w pielęgniarstwie polska rzeczywistość/ Scientific research in nursing Polish reality. Kunecka D. Kryteria oceny postępów w pielęgniarstwie polskim i kierunki koniecznych zmian/ The criteria for assessing progress in Polish nursing and directions of necessary changes. Kózka M. Koncepcja roli zawodowej pielęgniarki w literaturze przedmiotu/ Changes in the roles of a professional nurse. Franek G., Łukasz-Paluch K. Cholewka B Sobczak M., Jaracz K., Lewko J. Zarys działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Elblągu / The outline of the activities of the Polish Nurses Association in Elbląg. Sobczak M., Dybikowska K., Ciskowska D. Autorytet pielęgniarki jako edukatora/ The authority of the nurse as educator Kunecka D., Musiał B Sesja IV/Session IV Edukacja Podmiotowe uwarunkowania oczekiwań wobec edukacji pacjentek z nowotworem piersi/ Expectations pielęgniarska i środowisko subiective conditionings within a scope of education of patients suffering from breast cancer. Andruszkiewicz A., Nadolska D. parter str. 6

7 nauczania/nursing education and the learning environment Część I/Part I Ocena wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat profilaktyki zakażeń HBV i HCV Assessment of knowledge of nursing students on HBV and HCV infection prophylaxis Michalik A., Krawczyk B., Zalewska-Puchała J., Byrska E. Postawy studentów pielęgniarstwa w WSEI w Lublinie wobec przedmiotu,,pielęgniarstwo operacyjne"/ Attitudes of students of nursing in the WSEI in Lublin to object operating nursing. Borzęcka J. Zakres edukacji wśród chorych na udar mózgu/ The scope of education among patients with stroke. Cichońska M., Maciąg D. Kucharska K., Iłżecka J. Rola edukacyjna i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem w chorobie wrzodowej żołądka/ The educational role of a nurse and her duties in taking care of a patient suffering from Chronic gastric ulcer disease. Kucharska K., Skoczylas A., Maciąg D. Psychospołeczne aspekty edukacji zdrowotnej pacjentów geriatrycznych na podstawie samooceny zdrowia/ Psychosocial aspects of health education for geriatric patients on the self-assessment of health. Kwapisz U., Bączyk G. Przewodniczą/Session Wystąpienie przedstawiciela leaders: firmy SYNTEA (Mańkowska M., RENOVA Nowoczesne kompetencje w zakresie zarządzania w pielęgniarstwie na podstawie transferu innowacji w ramach projektu RENOMA/Transferring Modern Skills in Nursing Management Across Europe) Sesja IV- po przerwie kawowej/session IV - after coffee brake Sesja IV/Session IV Edukacja pielęgniarska i środowisko nauczania/nursing education and the learning environment Część II/Part II Ocena potrzeb edukacyjnych pacjentów z zapaleniem stawów w oparciu o badania własne zastosowania kwestionariusza ENAT w praktyce reumatologicznej. Evaluation of the educational needs of patients with rheumatic inflammatory diseases based on own research examining ENAT questionnaire implementation in rheumatology practice. Sierakowska M., Sierakowski S., Krajewska Kułak E., Doroszkiewicz H. Innowacje w pracy pielęgniarskiej/ Innovations in the nursing work. Posłuszna M. Uczestnictwo w grupie wsparcia a zmiana stylu życia otyłych kobiet badania wstępne/ Participation in a support group and lifestyle of obese women - preliminary study. Eszyk J., W. Piechaczek Zrozumienie relacji lekarz-pielęgniarka: czy zawsze sytuacja konfliktowa i trudna? Skuteczna, innowacyjna edukacja i klucz do wzajemnego zrozumienia wspólna edukacja pielęgniarek i lekarzy podczas studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Studium przypadku, Berlin 2011/ Understanding the doctor-nurse relationship: is it always and difficult situation of conflict? Effective and innovative education and the key to mutual str. 7

8 understanding - a common education of nurses and doctors during their studies at the Medical University in Poznan. Case study, Berlin Głodowska K.B., Głodowski J Kózka M., Andruszkiewicz A., Sierakowska M. Coaching a promocja zdrowia/ Coaching as health promotion.. Lipińska E. Sesja VI po przerwie obiadowej Sesja VI/Session VI Systemy opieki/ Care systems Borowiak E., Rosińczuk-Tonderys J., Ślusarz R. Sesja VI po przerwie obiadowej Wpływ czynników socjalno - bytowych i zdrowotnych na poziom satysfakcji z życia ludzi w podeszłym wieku The influence of socio-living conditions and health factors on the level of life satisfaction by the elderly Maciejska J., Zdziebło K., Trela Lech J. Ocena poczucia własnej skuteczności u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku/ Assessment of self efficacy in the residents of Social Welfare Home in Gdańsk. Żuralska R., Mziray M., Postrożny D., Kuzepska M., Muczyn A. Aktywność osób starszych w domach dziennego pobytu./ Activity of elderly people in daily care centre.s Dobrzyń D., Kardas A., Eszyk J. Emocje dziecka w rodzinie alkoholowej/ Emotions presented by children in alcoholic familie. Ławska W., Dębska G., Zięba M. Jakość życia osób starszych zamieszkałych w domu pomocy społecznej i w środowisku domowym / Quality of life for older people living in families and institutions. Marcysiak M.B., Brzezińska M., Marcysiak M., Zagroda M., Ostrowska B., Wiśniewski E., Skotnicka-Klonowicz Sesja VI/Session VI Systemy opieki/care systems Obciążenie rodzin w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera/ Sens of burden of the families taking care of patient with Alzheimer disease. Szewczyczak M, Adryan E., Stachowska M., Talarska D Próba poznania roli dogoterapii w postępowaniu z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurologicznymi. Część II/ Part II The aim of the paper was to see how dog assisted therapy can influence children and the youth with neurological disorders. str. 8

9 Borowiak E., Rosińczuk-Tonderys J., Ślusarz R. Funkcjonowanie kobiet po mastektomii na przykładzie członkiń wybranych Stowarzyszeń Amazonek województwa śląskiego/ The women function after the mastectomy on the example of the members of some chosen Associations of Amazons in the province of Silesia. Banaszak-Żak B., Izabela Grunert I., Piechaczek W Warsztaty/Workshops Wrońska I., Gaworska-Krzemińska A. Publikowanie w czasopismach naukowych / Publishing in scientific journals Warsztaty/Workshops Lewek P. Przestrzeganie zaleceń terapeutcznych/ Compliance with therapeutic recommendations Przerwa kawowa/coffee brake Obiad/Lunch Przerwa kawowa/coffee brake Wyjazd do Nowej Holandii k./ Elbląga na Ognisko z kolacją i zespołem muzycznym (strój sportowy) str. 9 Sesja VII/Session VII Przywództwo 20 MAJA 2012 r. (niedziela) May 20 - the fourth day of the Congress Zarządzanie i przywództwo na podstawie zadowolenia z pracy w neurochirurgii badanie ankietowe w Polsce /

10 i zarządzanie w pielęgniarstwie /Leadership and management in nursing Marć M., Dyk D., Glińska J. Leadership and management based on job satisfaction in neurosurgery-a survey questionnaire study in Poland. Cieśla D. Świadomość procesu komunikacji w organizacji medycznej / Consciousness of communication process in medical organization. Prażak Z. Wpływ kwalifikacji personelu pielęgniarskiego na jakość opieki/ Influence of the nursing staff qualifications on the quality of care. Jasińska H., Wodzikowska E Badanie fizykalne- jako wyznacznik samodzielnośći zawodowej w pielęgniarstwie/ Physical examination as a measure of professional autonomy in nursing. Gaworska-Krzemińska A., Grabowska H., Kretowicz K.,Grabowski W., Grzegorczyk M Sesja VIII/Session VIII Studencka/ Student session Wrońska I., Cisek M., Nowak-Starz G. Dyrektywność a jakość życia pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie/ Authoritarianism and quality of life of patients regional hospital in Ciechanow. Marcysiak M., Dąbrowska O., Anna Gesek, Kijewska A., Marcysiak M.B. Zarządzanie i przywództwo na podstawie na podstawie indywidualnego procesu opieki w oddziałach neurochirurgii / Leadership and management based on individualized care in neurosurgery wards. Cyrych A., Cieśla D., Wesołowska E., Pastuszko M. Potrzeby i oczekiwania studentów pielęgniarstwa wobec przedmiotu opieka paliatywna realizowanego na polskich uczelniach medycznych/ Nursing students needs and expectations of the palliative care education provided by Polish Universities Kozłowska L.,Pawłowska K., Pietruk K., Flakus J., Szadowska-Szlachetka Z., Wsołek R. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadczynnością tarczycy/ Nursing care above the patient with hyperthyroidism. Witczak-Błoszyk K., Bednarek A. J., Głodowska K. B Przerwa na kawę/coffee brake str. 10 Debata Plenarna Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy praktyków Program: Debata o profesjonalizmie w pielęgniarstwie Jak jest, a do czego zmierzamy? 1. Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy pielęgniarki-praktyka Ewa Kurek, Barbara Rogksz, Urszula Rymanowska, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 2. Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy pielęgniarza z

11 - innowacje i dylematy polskiego pielęgniarstwa Uczestnicy : 1. Beata Cholewka Dyrektor DPiP 2. Grażyna Rogala-Pawelczyk Prezes NRPiP oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej poprzedniej kadencji 3. Elżbieta Gelert- Dyrektor WSZ w Elblągu, poseł na Sejm RP 4. Anna Wonaszek Przewodnicząca ORPiP Gdańsk 5. Elzbieta Rusin-Pawełek Kierownik Biura Programów CKPPiP 6. Konsultanci Krajowi doświadczeniem międzynarodowym Artur Sołtysiak 3. Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy zarządzającego opieką pielęgniarską Beata Wieczorek-Wójcik, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 4. Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy zarządzającego szpitalem z doświadczeniem międzynarodowym Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali HOPE Moderator Aleksandra Gaworska-Krzemińska Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów i nagród/ Official closing ceremony of the Congress Prezes ZG PTP Maria Cisek Przewodnicząca RN PTP Aleksandra Gaworska Krzemińska. Prodziekan Wydz. Nauk o Zdrowiu w Elblągu Jacek Perliński Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Marzena Sobczak Obiad/Lunch Wyjazd/ Departure str. 11

biological drugs. Czasopismo: Pielęg. Pol. Szczegóły: 2009 : nr 3 (33), s , bibliogr. streszcz. summ.

biological drugs. Czasopismo: Pielęg. Pol. Szczegóły: 2009 : nr 3 (33), s , bibliogr. streszcz. summ. Lucyna Gacek Tytuł zawodowy: mgr piel. Stanowisko: instruktor W 2008 roku ukończyłam studia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu na kierunku Pielęgniarstwo uzyskując tytuł magister pielęgniarstwa, w 2010

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ

KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY KIEROWNICZEJ ZARZĄDZANIE OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ W PODMIOTACH LECZNICZYCH UWARUNKOWANIA PRAWNE, A WYZWANIA PRAKTYKI SZKOŁA LIDERÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Na czele zmian: budując zdrowsze narody

Na czele zmian: budując zdrowsze narody Szczegółowy Program Kongresu/ Detailed program of the ongress 13 MAJA 2010 (czwartek) 13 th of May first day of the ongress zas/time Rodzaj/Event Miejsce, temat /Place, topic 14.30 15.00 Posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

Konferencja Pielęgniarskiej Kadry Kierowniczej Zarządzanie opieką pielęgniarską w podmiotach leczniczych uwarunkowania prawne, a wyzwania praktyki

Konferencja Pielęgniarskiej Kadry Kierowniczej Zarządzanie opieką pielęgniarską w podmiotach leczniczych uwarunkowania prawne, a wyzwania praktyki Konferencja Pielęgniarskiej Kadry Kierowniczej Zarządzanie opieką pielęgniarską w podmiotach leczniczych uwarunkowania prawne, a wyzwania praktyki Szkoła Liderów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Bardziej szczegółowo

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department.

Nursing - regular studies - master degree. I year, I i II semester - Numbers of hours. Assesment methods. L. p. Name and head of department. Nursing - regular studies - master degree I year, I i II semester - L. p. Subject Name and head of department I sem. Numbers of hours II sem. Advanced and specialistic care in nursing 1. Nursing Nursing:

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe. w pielęgniarstwie i położnictwie

Badania naukowe. w pielęgniarstwie i położnictwie Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 17 kwietnia 2015r. Wrocław Program Konferencji Wrocław 2015 1 Organizator Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa:

Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO Studenckie Koło Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowo/Rodzinnego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Oddział Mazowiecki Oddział Akademicki Polskiego

Bardziej szczegółowo

Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i

Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i str. 1 str. 2 Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi dr Dorota Kilańska - przewodnicząca dr

Bardziej szczegółowo

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH W 2014 ROKU. 10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 15-18.05.2014, Warsaw, Poland

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH W 2014 ROKU. 10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 15-18.05.2014, Warsaw, Poland CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH W 2014 ROKU KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE 10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 15-18.05.2014, Warsaw, Poland Belowska Jarosława The comparison

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosława Belowska

mgr Jarosława Belowska mgr Jarosława Belowska BADANIA NAUKOWE W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ - OCENA WPŁYWU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WIEDZĘ I POSTAWY PIELĘGNIAREK WOBEC PRAKTYKI ZAWODOWEJ OPARTEJ NA DOWODACH NAUKOWYCH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Polsk ie T ie owarz yst owarz yst Piel Pie ęgnia ęgni rsk Warszawa 28 Warsza wa 28 04. 0 20 2 0 0 8 0 r 8. D Kilań a sk ń a PRO GRA GRA

Polsk ie T ie owarz yst owarz yst Piel Pie ęgnia ęgni rsk Warszawa 28 Warsza wa 28 04. 0 20 2 0 0 8 0 r 8. D Kilań a sk ń a PRO GRA GRA Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Warszawa 28.04.2008r. D. Kilańska PROGRAM: 1. Omówienie zasad tworzenia klasyfikacji pielęgniarskich i udział PTP w Programie ICNP (dr.m.kisilowska) 2. ICNP od teorii

Bardziej szczegółowo

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii

Edukacja w cukrzycymiejsce i rola. pielęgniarek w Finlandii Edukacja w cukrzycymiejsce i rola pielęgniarek w Finlandii Outi Himanen, pielęgniarka, pielęgniarka specjalistka, edukator, menadżer edukacji. Centrum Edukacji/Fińskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Zawartość

Bardziej szczegółowo

KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+

KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+ SCHEMAT PROGRAMU * 4. KONGRESU MEDYCZNEGO KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+ Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, Warszawa DZIEŃ PIERWSZY (17 LISTOPADA 2017, PIĄTEK) SALA A - SALA PLENARNA OD 7:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK I EDUKATOREK BLIŻEJ PACJENTA

RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK I EDUKATOREK BLIŻEJ PACJENTA RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK I EDUKATOREK BLIŻEJ PACJENTA czerwiec 2017 REJESTRACJA NA WARSZTATY W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie dziękujemy sponsorom dzięki którym mógł

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Możliwości w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów. Przemysława Jarosz-Chobot

Możliwości w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów. Przemysława Jarosz-Chobot Możliwości w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy lekarzy oraz edukacja pacjentów Przemysława Jarosz-Chobot DZISIEJSZA OPIEKA DIABETOLOGICZNA STANDARD EDUKACJA INSULINA Inne Leki Chory? Na zawsze? Czy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH

Warsztaty dla Pielęgniarek Diabetologicznych RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH RAPORT PODSUMOWUJĄCY CYKL WARSZTATÓW DLA PIELĘGNIAREK DIABETOLOGICZNYCH MAJ 2015 W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie dziękujemy sponsorom dzięki którym mógł się odbyć cykl warsztatów naukowo szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Lp. Imię i nazwisko Tytuł Specjalność naukowa Prowadzone zajęcia dydaktyczne 1. dr hab. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Bardziej szczegółowo

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19

Autorzy...5 Przedmowa...9. Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Autorzy...5 Przedmowa...9 Część I Wprowadzenie do pielęgniarstwa...19 Rozdział 1 Pielęgniarstwo...21,, Barbara Ślusarska, Małgorzata Marć, Ewa Wilczek-Rużyczka, Teresa Bernadetta Kulik, Irena Wrońska,

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 1 Studenckie Koło Naukowe 2 Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Beata Wieczorek-Wójcik Poziom obsad pielęgniarskich a częstość i rodzaj zdarzeń

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM MEDYCYNA PRZYJAZNA PACJENTOWI Warszawa, 19-20.05.2012

SYMPOZJUM MEDYCYNA PRZYJAZNA PACJENTOWI Warszawa, 19-20.05.2012 Program Sympozjum: M E D Y C Y N A P R Z Y J A Z N A P A C J E N T O W I sobota 19.05.2012 09.00-10.00 Rejestracja 10.00-.10.10 Otwarcie Sympozjum Sesja plenarna wprowadzająca: Przewodniczą: L. Szewczyk,

Bardziej szczegółowo

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35

2. Praktyczne aspekty komunikacji: pielęgniarka pacjent Józef Skrzypczak Pytania sprawdzające Piśmiennictwo... 35 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Zagadnienia ogólne... 15 1. Reakcje pacjenta wynikające z hospitalizacji Bogusław Stelcer... 17 1.1. Pacjent w szpitalu... 17 1.2. Specyfika leczenia szpitalnego... 21 1.3. Stres szpitalny

Bardziej szczegółowo

Informacja Prasowa Międzynarodowa Konferencja pt. "Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako narzędzie profesjonalnej opieki"

Informacja Prasowa Międzynarodowa Konferencja pt. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako narzędzie profesjonalnej opieki Informacja Prasowa Międzynarodowa Konferencja pt. "Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako narzędzie profesjonalnej opieki" W dniach 29 i 30.09. odbyła się międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

I zjazd 19 h Piątek 10 października o g spotkanie organizacyjne

I zjazd 19 h Piątek 10 października o g spotkanie organizacyjne Harmonogram zajęć teoretycznych Szkolenia Specjalizacyjnego z geriatrii dla pielęgniarek. Miejsce odbywania zajęć: Sala owa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie ul. Wielicka 267 Moduł Temat Forma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie JAROSŁAW J. FEDOROWSKI, MD, PhD, MBA, FACP, FESC University Professor President, Polish Hospital Federation Governor,

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania 3-4 października 2014, Arłamów Piątek, 3.10.2014 12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13.00-14.00 lunch

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek. Opracowanie: Kunda Justyna, Trebenda Elżbieta, Smoleń Ewa

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek. Opracowanie: Kunda Justyna, Trebenda Elżbieta, Smoleń Ewa Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek Opracowanie: Kunda Justyna, Trebenda Elżbieta, Smoleń Ewa Sanok 2016 Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek (SKNP) Powstanie: 24. 04. 2004 r. Główne założenia pracy:

Bardziej szczegółowo

Wiedza pielęgniarek i jej wykorzystanie w terapii bólu pooperacyjnego u pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wiedza pielęgniarek i jej wykorzystanie w terapii bólu pooperacyjnego u pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wiedza pielęgniarek i jej wykorzystanie w terapii bólu pooperacyjnego u pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nurses knowledge and it's use in postoperative treatment of pain in patients

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2017/2018 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 256 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 256 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 256 SECTIO D 2005 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Pielęgniarstwa Higher Vocational

Bardziej szczegółowo

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Struktura HPH Zgromadzenie Ogólne General Assembly of International HPH Network Zarząd -Governace Board (obserwator WHO Maria Haralanova, Koordynatorzy wybrani na okres

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin - UDA POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin Plan of study visit 13-24.05.2014 12 th. May Arrival to the Campanille

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

Publikacje dotyczące Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) w publikacjach w Polsce

Publikacje dotyczące Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) w publikacjach w Polsce 1. Akredytowane Centra Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) ICN Accredited Centres for ICNP ; Research and Development, Problemy Pielęgniarstwa 2009, tom 17,

Bardziej szczegółowo

ylwetka zawodowa pielęgniarki w opinii pacjentów

ylwetka zawodowa pielęgniarki w opinii pacjentów P R A C A O R Y G I N A L N A Katarzyna Grabska, Wanda Stefańska Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku S ylwetka zawodowa pielęgniarki w opinii pacjentów

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE DR N. ZDR. JOANNA OWSIANOWSKA

BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE DR N. ZDR. JOANNA OWSIANOWSKA BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE DR N. ZDR. JOANNA OWSIANOWSKA 1. Autorzy: Katarzyna Augustyniuk, Daria Schneider-Matyka, Joanna Owsianowska. Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016

Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 Tematy prac dyplomowych kierunek Pielęgniarstwo studia stacjonarne II 0, obrona w roku akademickim 2015/2016 1. Wybrane aspekty jakości życia chorych w pierwszej fazie choroby Parkinsona 2. Wiedza pacjentów

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów

4. Zasady gromadzenia danych. 6. Udział pielęgniarki w terapii pacjentów Przedmiot: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oddział psychiatryczny 1. Udział w organizacji opieki psychiatrycznej w Klinice w świetle obowiązujących regulacji prawnych. 2. Procedura przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ybrane elementy kształcenia praktycznego w opinii studentów pielęgniarstwa

ybrane elementy kształcenia praktycznego w opinii studentów pielęgniarstwa P R A C A O R Y G I N A L N A Lilla Walas, Wiesław Fidecki, Iwona Adamska-Kuźmicka, Agnieszka Sadurska, Mariusz Wysokiński, Marta Czekirda Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA,,PROMOCJA ZDROWIA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM POŁĄCZONA Z ROZSTRZYGNIĘCIEM PLEBISCYTU,,LEKARZ PIELĘGNIARKA - POŁOŻNA - REHABILITANT ROKU

KONFERENCJA,,PROMOCJA ZDROWIA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM POŁĄCZONA Z ROZSTRZYGNIĘCIEM PLEBISCYTU,,LEKARZ PIELĘGNIARKA - POŁOŻNA - REHABILITANT ROKU KONFERENCJA,,PROMOCJA ZDROWIA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM POŁĄCZONA Z ROZSTRZYGNIĘCIEM PLEBISCYTU,,LEKARZ PIELĘGNIARKA - POŁOŻNA - REHABILITANT ROKU 30 maja 2014 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 19 maja 2016 roku

Bydgoszcz 19 maja 2016 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: KOŁO NAUKOWE CHORÓB AFEKTYWNYCH 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI 3. JEDNOSTKA:

Bardziej szczegółowo

III Jagielloński Dzień Urologii, Geriatrii i Medycyny Rodzinnej wraz z Festiwalem kulturo IX 2017 r. Wykładowcy / Faculty

III Jagielloński Dzień Urologii, Geriatrii i Medycyny Rodzinnej wraz z Festiwalem kulturo IX 2017 r. Wykładowcy / Faculty Wykładowcy / Faculty prof. Tomasz Grodzicki Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, Prorektor ds. Collegium Medicum UJ, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna interoperacyjność i wdrażanie

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna interoperacyjność i wdrażanie II KONFERENCJA, 2 3 LIPCA 2012 r. Medyczna interoperacyjność i wdrażanie 09:00 09:45 Rejestracja uczestników, serwis kawowy Dzień pierwszy konferencji, 2 Lipca 2012 r. 09:45 10:00 Wprowadzenie dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA POLITYKA WOBEC STAROSCI I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH 2015-2035 ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Spis tresci WSTIJP 9 1.ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rola Pielęgniarki,Położnej w Respektowaniu Praw Pacjenta.,,Rola Kadry Kierowniczej w Eliminowaniu Zdarzeń Niepożądanych.

Rola Pielęgniarki,Położnej w Respektowaniu Praw Pacjenta.,,Rola Kadry Kierowniczej w Eliminowaniu Zdarzeń Niepożądanych. Szanowni Państwo Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

Irmina Śmietańska. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Irmina Śmietańska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU Iniekcje mięśniowe Patient control analgesia PCA Analgezja zewnątrzop onowa Umiarkowaniesilne dolegliwości

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Ból-Cierpienie-Nadzieja

V Ogólnopolska Konferencja Ból-Cierpienie-Nadzieja V Ogólnopolska Konferencja Ból-Cierpienie-Nadzieja 30-31 MAJA 2014 r. MIEJSCE OBRAD Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-317 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc 19 AULA 201 ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO badania i dzia³ania w Polsce

PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO badania i dzia³ania w Polsce PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO badania i dzia³ania w Polsce 1 WAKAT 2 PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO badania i dzia³ania w Polsce pod redakcj¹ Katarzyny Okulicz-Kozaryn i Krzysztofa Ostaszewskiego Instytut

Bardziej szczegółowo

Debata ekspercka Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce

Debata ekspercka Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce Debata ekspercka Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce Cel Debaty: Budowanie rekomendacji dotyczących rozwoju modelu opieki długoterminowej w Polsce w świetle zmian systemowych. Debata z udziałem

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA I SESJA WARSZTATOWA

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA I SESJA WARSZTATOWA CZWARTEK/ THURSDAY 18.05.2017 8.00-9.00 Rejestracja uczestników/ Registration of participants punkt organizacyjny Konferencji przy stoliku w Patio Akademii Muzycznej/ Conference point at the Patio at Academy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII

ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII ZŁAPAĆ WIATR W ŻAGLE SIŁA LUDZKIEGO DZIAŁANIA W DIABETOLOGII PIERWSZA WSPÓLNA KONFERENCJA NAUKOWYCH TOWARZYSTW DIABETOLOGICZNYCH GDAŃSK, 15 MAJA 2014 R. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12. Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa

20-21 kwietnia 2016, godz. 10.00 Centrum Dydaktyczne WUM, Aula B ul. Ks. Trojdena 2a Warszawa ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego VIII WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA DIETETYKA W PSYCHIATRII

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH PWSZ W CIECHANOWIE

WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH PWSZ W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH PWSZ W CIECHANOWIE Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Kształcenia Podyplomowego ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 oraz 2013 / 2014 I. Czynny udział w konferencjach

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 108 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 108 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 108 SECTIO D 2004 Samodzielna Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich 1 Zakład Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Środowiskowej

Bardziej szczegółowo

posiedzenia Rady ds. ICNP (R) od 2010 r.

posiedzenia Rady ds. ICNP (R) od 2010 r. SPOTKANIA/ DYSEMINACJA PROJEKTU 1 21 2 2010 21 luty 2010 Warszawa 1 posiedzenie Rady; Program: 1. Omówienie tłumaczenia ICNP 1.1. 2. Omówienie działań w zakresie pilotażu ICNP 3. Omówienie projektu programu

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

V Krajowa Konferencja

V Krajowa Konferencja V Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii pod hasłem Szczepienia-wykorzystaj szansę Lublin, 24-26 października 2013 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego ul. Akademicka 15 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych

Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych Praca na stopień doktora nauk medycznych mgr Joanna Preis-Orlikowska Promotor pracy: prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Holistyczna opieka nad pacjentem przewlekle chorym Konferencja pod patronatem honorowym Dyrektora Wojskowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

6 lutego 2013 r. Bydgoszcz, Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

6 lutego 2013 r. Bydgoszcz, Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Informacje z działalności Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Witamy w trzecim już wydaniu

Bardziej szczegółowo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo