Innowacje w pielęgniarstwie klinicznym, dydaktyce i nauce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacje w pielęgniarstwie klinicznym, dydaktyce i nauce"

Transkrypt

1 17 MAJA 2012 (czwartek) 17 th of May first day of the Congress Czas/Time Wydarzenie/Event Miejsce, temat /Place, topic Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego /Polish Nurses Association Board Meeting Finał Konkursu Pielęgniarka Roku 2011 / Final of the competition Nurse of the Year of 2011 Rejestracja uczestników / Registration Ceremonia otwarcia Kongresu Powitanie-Sobczak M. Wystąpienie Rektora EUH-E- Dubiella Z. Wystąpienie Prezes ZG PTP- Cisek M. Wystąpienia zaproszonych gości Rozstrzygnięcie Konkursu Pielęgniarka Roku Przewodnicząca Komisji Komisji Konkursowej- Madajczyk E. Wystąpienie Laureata Konkursu Wykłady Inauguracyjne str. 1 Miejsce: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, Elbląg /Building of the EUHE, Elbląg, Lotnicza St. 2 Recepcja/Place of registration Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna; parter Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 2012 "Niwelowanie różnic: od nauki do praktyki" International Nurses Day Closing the Gap: From Evidence to Action Miejsce: Sala Kinowa Centrum Spotkań Europejskich "ŚWIATOWID", Plac Jagiellończyka 1, Elbląg

2 /Keynote lectures Koncert Orkiestry Wojskowej w Elblągu Bankiet dla uczestników XI Kongresu Dinner for participants of the XI Congress Ward H. (London South B. University): Advanced practice in nursing Brzostek T., Cisek M. (UJ): Zachowania pielęgniarek wobec pacjentów a uwarunkowania pracy; wyniki projektu RN4CAST Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich "ŚWIATOWID", Plac Jagiellończyka 1, Elbląg 18 MAJA 2012 r. (piątek) 18 th of May second day of the Congress Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Lotnicza 2, Elbląg Sesja I/Session I Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy /The nursing workplace and workplace Część I/Part I Przewodniczą /Session leaders: Ksykiewicz-Dorota A., Gaworska- Krzemińska A., Talar J. Zapotrzebowanie na zawód pielęgniarki i położnej w statystyce polskiej i OECD w aspekcie starzenia się społeczeństwa i kadry medycznej/ The need for professional nurses and midwives inthe Polish and OECD statistics in the aspect ofan aging population and medical staff. Dykowska G. Wpływ stresu związanego z pracą zawodową na występowanie zespołu wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w oddziałach zabiegowych i zachowawczych/ The influence of stress connected with professional work on the occurrence of burnout syndrome in nurses working in surgical and medical treatment wards. Nowak-Starz G., Kozak B., Zdziebło K. Poczucie koherencji a stosowane strategie radzenia sobie ze stresem w grupie pielęgniarek/ Sence of coherence and the applied strategies for copying with stress of the grup of nurses. Kocięcia A., Andruszkiewicz A., Basińska M. Pielęgniarstwo i pielęgniarki w opinii innych pracowników ochrony zdrowia na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy/ Survey on opinion on nursing and nurses among other healthcare employees in University Hospital no. 1 in Bydgoszcz. Głowacka M., Michalski P. Wpływ stresu i wypalenia zawodowego na pracę pielęgniarek oddziału anestezjologii i intensywnej terapii/ Stress and professional burning out influencing nurse working in anaesthesiology and intensive care wards. Kucharska K., Skoczylas A., Maciąg D., Cichońska M Obciążenie pracą a satysfakcja zawodowa pielęgniarek oddziałów intensywnej terapii w placówkach ochrony zdrowia noszących miano Szpitali Magnesów / Workload and job satisfaction among intensive care nurses in the medical centers called Magnet Hospitals. Kwiecień K. str. 2 Parter

3 Wystąpienie przedstawiciela firmy TU INTERN Polska S.A. Sesja II -po przerwie kawowej/session II - after coffee brake Poziom prestiżu zawodowego pielęgniarek w opinii wybranych grup / The level of the professional prestige of nurses taking into account the opinions of selected groups Sobczak M., Kamińska B. Funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki w zespołach wyjazdowych w opinii pracowników ratownictwa medycznego/ Duties and professional tasks of nurses in ambulance teams as seen by emergency medical services employees Kudłacik B., Ryś B Sesja II/Session II Etyka i prawa człowieka/ethics and human rights Przewodniczą /Session leaders: Wrońska I., Dobrowolska B., Marć M. Sesja III/Session III Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta /Clinical care and patient Transplantacja jako nowoczesna metoda terapii oraz problem etyczno-moralny w opinii studentów pielęgniarstwa WSBiP w Ostrowcu Św. /Transplantation as a modern method of therapy and ethical and moral problem according to the students of WSBiP in Ostrowiec Św. Maciąg D., Wójcik J., Cichońska M., Kucharska K. Podmiotowość pacjenta jako podstawowa zasada etyczna. Analiza potrzeb i oczekiwań kobiet ciężarnych oddziałów patologii ciąży The patient subjectivity as the basic ethical principle. Analysis of the needs and expectations of the pregnant women of the Pregnancy Pathology Branches. Tałaj A. Wiedza studentów kierunku Zdowie Publiczne WSBiP w Ostrowcu Św. na temat eutanazji jako problemu etyczno-moralnego/ The students of WSBiP in Ostrowiec Św and their knowledge concerning euthanasia as an ethical and moral problem. Maciąg D., Głowacka M., Knap M., Cichońska M., Kucharska K. Etyczno-prawne problemy wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, czyli dlaczego warto wymieniać opinie i poglądy w międzynarodowym gronie profesjonalistów. Case study III warsztatów dla studentów z Polski i Niemiec/ Ethical and legal problems of practice as a nurse / nurse, which is why you should exchange opinions and views in an international group of professionals. Case study III workshops for students of Polish and German. Głodowska K.B., Görres S., Musielak M. Satysfakcja osób starszych z opieki szpitalnej/ Satisfaction with health care in older patients. Doroszkiewicz H., Bień B., Sierakowska M Jakość życia dzieci z astmą oskrzelową I ich rodziców/the quality of life in children with astma and their str parter

4 safety Część I/Part I Występnie przedstawiciela firmy CONVATEC Parents. Płaszewska-Żywko L., Jaworek-Woźniak J. Ocena satysfakcji pacjentów operowanych z podjętych przez personel medyczny działań mających na celu zwalczanie bólu pooperacyjnego/ The evaluation of the patients satisfaction with the measures undertaken to eliminate postoperative pain by the health-care personnel in case of patients who had undergone the surgery. Kołodziej W. Ból pooperacyjny u kobiet operowanych z powodu nowotworu piersi/ Postoperative pain in case of women who had undergone the surgery due to the breast cancer. Kasprzak J.,Kołodziej W. Powikłania pooperacyjne w chirurgii gastroenterologicznej/ Postoperative complications in gastroenterological surgery. Gross K. Zachowania zdrowotne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym /Health behavior patients with patients with hypertension. Marcysiak M.B., Ciosek A., Marcysiak M., Zagroba M., Ostrowska B., Wiśniewska E., Skotnicka-Klonowicz G. Część II po przerwie kawowej/part II - after coffee brake II. Część II/Part II Franek G., Gorzkowicz B., Karakiewicz B., Grzywna T Warsztaty/ Workshops Firma Arjo str. 4 Analiza samooceny wiedzy pacjentów na temat przygotowania do planowej operacji,a w tym ocena oczekiwań chorych/ Self-Evaluation of Patients Expectations and Knowledge of Preparation for Surgery Książek J., Habel A., Turowska K., Leyk M. Poczucie koherencji, akceptacja choroby a funkcjonowanie w chorobie przewlekłej osób chorych na chorobę nerek i chorych na cukrzycę/ The sence of coherence, the acceptance of illness and functioning in chronic illness in patients with chronic kidney disease in the end stage and in patients with diabetes. Marzec A., Walasek L., Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. Plan opieki pielęgniarskiej u pacjentów z zapaleniem płuc/ Nursing Care Plan for a Hospitalized Patient with Pneumonia. Bednarek A. J Ocena występowania sytuacji trudnych u pacjentów hospitalizowanych/ The evaluation of problem occurrence in hospitalized patients. Kołodziejska G., Gorzkowicz B. Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów 08 parter aula 11

5 parter Warsztaty/ Workshops Firma BRAUN Bezpieczna linia naczyniowa Sala nr Warsztaty/ Workshops Grabowska H, Kilańska D. Diagnoza pielęgniarska, działania pielęgniarskie z wykorzystaniem ICNP/ Nursing diagnosis, nursing interventions with ICNP Przerwa kawowa/coffee brake Obiad/Lunch Wyjazd na Wycieczkę do Fromborka (cena 80 zł), w tym: zwiedzanie Muzeum M. Kopernika i Muzeum Medycyny; Koncert w Katedrze, Kolacja w Restauracji Dla osób pozostających w Elblągu Spacer po Starówce Elbląga z przewodnikiem Sesja III/Session III Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta /Clinical care and patient safety 19 MAJA 2012 r. (sobota) 19 th of May third day of the Congress Żywienie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym/ Feeding children with cerebral palsy. Musiolik A., Kołodziej W. Pielęgnacja i rehabilitacja dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową/ Care and rehabilitation of children with myelomeningocele. Kołodziejska A., Kreft M., Krajewska M., Stefanowicz A Kliniczna opieka pielęgniarska w zespołach terapii bólu pooperacyjnego warunkiem bezpieczeństwa pacjenta str. 5 08

6 Conference -Session 3 Część III/Part III Franek G., Gorzkowicz B., Wystąpienie przedstawiciela firmy QBEST GROUP w okresie okołooperacyjnym/ Clinical nursing care in postoperative pain management teams as a condition of a patient s safety in perioperative period. Knap M., Maciąg D. Wsparcie zespołu terapeutycznego dla rodziców dzieci chorych na nerwiakowłókniakowatość typu 1/ Support of a therapeutic group to parents of children with neurofibromatosis type 1. Stefanowicz A., Cygan A., Maria Krajewska M., Aneta Kołodziejska A., Wierzba J. Czynniki demograficzne a poziom samopielęgnacji pacjentów po wyłonieniu stomii jelitowe/ Demographic factors and the self-care level of patients after performance of intestinal stoma. Glińska J., Cerbin M., Lewandowska M., Brosowska B., Dziki Ł., Dziki A. Zapotrzebowanie na opiekę wśród chorych na udar mózgu/ Demand for care among people ill with apoplexy Cichońska M., Maciąg D., Kucharska K., Joanna Iłżecka J. Próba oceny wpływu certyfikacji szpital bez bólu na jakość opieki pielęgniarskiej/ Attempt to evaluate the impact of certification "hospital without pain" on the quality of nursing care. Skierlak E., Knap M., Gorzkowicz B. parter Sesja V- po przerwie kawowej/session V - after coffee brake Sesja V/Session V - Badania w pielęgniarstwie/ Nursing research Badania naukowe w pielęgniarstwie europejskim/ Nursing Research in Europe. Szydłowska P. Badania naukowe w pielęgniarstwie polska rzeczywistość/ Scientific research in nursing Polish reality. Kunecka D. Kryteria oceny postępów w pielęgniarstwie polskim i kierunki koniecznych zmian/ The criteria for assessing progress in Polish nursing and directions of necessary changes. Kózka M. Koncepcja roli zawodowej pielęgniarki w literaturze przedmiotu/ Changes in the roles of a professional nurse. Franek G., Łukasz-Paluch K. Cholewka B Sobczak M., Jaracz K., Lewko J. Zarys działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Elblągu / The outline of the activities of the Polish Nurses Association in Elbląg. Sobczak M., Dybikowska K., Ciskowska D. Autorytet pielęgniarki jako edukatora/ The authority of the nurse as educator Kunecka D., Musiał B Sesja IV/Session IV Edukacja Podmiotowe uwarunkowania oczekiwań wobec edukacji pacjentek z nowotworem piersi/ Expectations pielęgniarska i środowisko subiective conditionings within a scope of education of patients suffering from breast cancer. Andruszkiewicz A., Nadolska D. parter str. 6

7 nauczania/nursing education and the learning environment Część I/Part I Ocena wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat profilaktyki zakażeń HBV i HCV Assessment of knowledge of nursing students on HBV and HCV infection prophylaxis Michalik A., Krawczyk B., Zalewska-Puchała J., Byrska E. Postawy studentów pielęgniarstwa w WSEI w Lublinie wobec przedmiotu,,pielęgniarstwo operacyjne"/ Attitudes of students of nursing in the WSEI in Lublin to object operating nursing. Borzęcka J. Zakres edukacji wśród chorych na udar mózgu/ The scope of education among patients with stroke. Cichońska M., Maciąg D. Kucharska K., Iłżecka J. Rola edukacyjna i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem w chorobie wrzodowej żołądka/ The educational role of a nurse and her duties in taking care of a patient suffering from Chronic gastric ulcer disease. Kucharska K., Skoczylas A., Maciąg D. Psychospołeczne aspekty edukacji zdrowotnej pacjentów geriatrycznych na podstawie samooceny zdrowia/ Psychosocial aspects of health education for geriatric patients on the self-assessment of health. Kwapisz U., Bączyk G. Przewodniczą/Session Wystąpienie przedstawiciela leaders: firmy SYNTEA (Mańkowska M., RENOVA Nowoczesne kompetencje w zakresie zarządzania w pielęgniarstwie na podstawie transferu innowacji w ramach projektu RENOMA/Transferring Modern Skills in Nursing Management Across Europe) Sesja IV- po przerwie kawowej/session IV - after coffee brake Sesja IV/Session IV Edukacja pielęgniarska i środowisko nauczania/nursing education and the learning environment Część II/Part II Ocena potrzeb edukacyjnych pacjentów z zapaleniem stawów w oparciu o badania własne zastosowania kwestionariusza ENAT w praktyce reumatologicznej. Evaluation of the educational needs of patients with rheumatic inflammatory diseases based on own research examining ENAT questionnaire implementation in rheumatology practice. Sierakowska M., Sierakowski S., Krajewska Kułak E., Doroszkiewicz H. Innowacje w pracy pielęgniarskiej/ Innovations in the nursing work. Posłuszna M. Uczestnictwo w grupie wsparcia a zmiana stylu życia otyłych kobiet badania wstępne/ Participation in a support group and lifestyle of obese women - preliminary study. Eszyk J., W. Piechaczek Zrozumienie relacji lekarz-pielęgniarka: czy zawsze sytuacja konfliktowa i trudna? Skuteczna, innowacyjna edukacja i klucz do wzajemnego zrozumienia wspólna edukacja pielęgniarek i lekarzy podczas studiów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Studium przypadku, Berlin 2011/ Understanding the doctor-nurse relationship: is it always and difficult situation of conflict? Effective and innovative education and the key to mutual str. 7

8 understanding - a common education of nurses and doctors during their studies at the Medical University in Poznan. Case study, Berlin Głodowska K.B., Głodowski J Kózka M., Andruszkiewicz A., Sierakowska M. Coaching a promocja zdrowia/ Coaching as health promotion.. Lipińska E. Sesja VI po przerwie obiadowej Sesja VI/Session VI Systemy opieki/ Care systems Borowiak E., Rosińczuk-Tonderys J., Ślusarz R. Sesja VI po przerwie obiadowej Wpływ czynników socjalno - bytowych i zdrowotnych na poziom satysfakcji z życia ludzi w podeszłym wieku The influence of socio-living conditions and health factors on the level of life satisfaction by the elderly Maciejska J., Zdziebło K., Trela Lech J. Ocena poczucia własnej skuteczności u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku/ Assessment of self efficacy in the residents of Social Welfare Home in Gdańsk. Żuralska R., Mziray M., Postrożny D., Kuzepska M., Muczyn A. Aktywność osób starszych w domach dziennego pobytu./ Activity of elderly people in daily care centre.s Dobrzyń D., Kardas A., Eszyk J. Emocje dziecka w rodzinie alkoholowej/ Emotions presented by children in alcoholic familie. Ławska W., Dębska G., Zięba M. Jakość życia osób starszych zamieszkałych w domu pomocy społecznej i w środowisku domowym / Quality of life for older people living in families and institutions. Marcysiak M.B., Brzezińska M., Marcysiak M., Zagroda M., Ostrowska B., Wiśniewski E., Skotnicka-Klonowicz Sesja VI/Session VI Systemy opieki/care systems Obciążenie rodzin w opiece nad pacjentem z chorobą Alzheimera/ Sens of burden of the families taking care of patient with Alzheimer disease. Szewczyczak M, Adryan E., Stachowska M., Talarska D Próba poznania roli dogoterapii w postępowaniu z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurologicznymi. Część II/ Part II The aim of the paper was to see how dog assisted therapy can influence children and the youth with neurological disorders. str. 8

9 Borowiak E., Rosińczuk-Tonderys J., Ślusarz R. Funkcjonowanie kobiet po mastektomii na przykładzie członkiń wybranych Stowarzyszeń Amazonek województwa śląskiego/ The women function after the mastectomy on the example of the members of some chosen Associations of Amazons in the province of Silesia. Banaszak-Żak B., Izabela Grunert I., Piechaczek W Warsztaty/Workshops Wrońska I., Gaworska-Krzemińska A. Publikowanie w czasopismach naukowych / Publishing in scientific journals Warsztaty/Workshops Lewek P. Przestrzeganie zaleceń terapeutcznych/ Compliance with therapeutic recommendations Przerwa kawowa/coffee brake Obiad/Lunch Przerwa kawowa/coffee brake Wyjazd do Nowej Holandii k./ Elbląga na Ognisko z kolacją i zespołem muzycznym (strój sportowy) str. 9 Sesja VII/Session VII Przywództwo 20 MAJA 2012 r. (niedziela) May 20 - the fourth day of the Congress Zarządzanie i przywództwo na podstawie zadowolenia z pracy w neurochirurgii badanie ankietowe w Polsce /

10 i zarządzanie w pielęgniarstwie /Leadership and management in nursing Marć M., Dyk D., Glińska J. Leadership and management based on job satisfaction in neurosurgery-a survey questionnaire study in Poland. Cieśla D. Świadomość procesu komunikacji w organizacji medycznej / Consciousness of communication process in medical organization. Prażak Z. Wpływ kwalifikacji personelu pielęgniarskiego na jakość opieki/ Influence of the nursing staff qualifications on the quality of care. Jasińska H., Wodzikowska E Badanie fizykalne- jako wyznacznik samodzielnośći zawodowej w pielęgniarstwie/ Physical examination as a measure of professional autonomy in nursing. Gaworska-Krzemińska A., Grabowska H., Kretowicz K.,Grabowski W., Grzegorczyk M Sesja VIII/Session VIII Studencka/ Student session Wrońska I., Cisek M., Nowak-Starz G. Dyrektywność a jakość życia pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie/ Authoritarianism and quality of life of patients regional hospital in Ciechanow. Marcysiak M., Dąbrowska O., Anna Gesek, Kijewska A., Marcysiak M.B. Zarządzanie i przywództwo na podstawie na podstawie indywidualnego procesu opieki w oddziałach neurochirurgii / Leadership and management based on individualized care in neurosurgery wards. Cyrych A., Cieśla D., Wesołowska E., Pastuszko M. Potrzeby i oczekiwania studentów pielęgniarstwa wobec przedmiotu opieka paliatywna realizowanego na polskich uczelniach medycznych/ Nursing students needs and expectations of the palliative care education provided by Polish Universities Kozłowska L.,Pawłowska K., Pietruk K., Flakus J., Szadowska-Szlachetka Z., Wsołek R. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nadczynnością tarczycy/ Nursing care above the patient with hyperthyroidism. Witczak-Błoszyk K., Bednarek A. J., Głodowska K. B Przerwa na kawę/coffee brake str. 10 Debata Plenarna Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy praktyków Program: Debata o profesjonalizmie w pielęgniarstwie Jak jest, a do czego zmierzamy? 1. Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy pielęgniarki-praktyka Ewa Kurek, Barbara Rogksz, Urszula Rymanowska, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 2. Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy pielęgniarza z

11 - innowacje i dylematy polskiego pielęgniarstwa Uczestnicy : 1. Beata Cholewka Dyrektor DPiP 2. Grażyna Rogala-Pawelczyk Prezes NRPiP oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej poprzedniej kadencji 3. Elżbieta Gelert- Dyrektor WSZ w Elblągu, poseł na Sejm RP 4. Anna Wonaszek Przewodnicząca ORPiP Gdańsk 5. Elzbieta Rusin-Pawełek Kierownik Biura Programów CKPPiP 6. Konsultanci Krajowi doświadczeniem międzynarodowym Artur Sołtysiak 3. Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy zarządzającego opieką pielęgniarską Beata Wieczorek-Wójcik, Szpital Specjalistyczny w Wejherowie 4. Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy zarządzającego szpitalem z doświadczeniem międzynarodowym Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali HOPE Moderator Aleksandra Gaworska-Krzemińska Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów i nagród/ Official closing ceremony of the Congress Prezes ZG PTP Maria Cisek Przewodnicząca RN PTP Aleksandra Gaworska Krzemińska. Prodziekan Wydz. Nauk o Zdrowiu w Elblągu Jacek Perliński Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Marzena Sobczak Obiad/Lunch Wyjazd/ Departure str. 11

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY. Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10

22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY. Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10 22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10 1. Powitanie gości /Welcome Guests 2. Wystąpienia zaproszonych gości/speeches

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok 2009 Sprawozdanie merytoryczne Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za rok Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego realizował zadania statutowe Towarzystwa zgodnie z przyjętym palem pracy na

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 12 część I www.piz.san.edu.pl Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1(31) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 5 Informacja o nowym dziale Prawo

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(28) Poznań 2008 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 97 PRACE ORYGINALNE Monika Szpringer,

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KOLEGIUM REDAKCYJNE EDITORIAL COMMITTEE Redaktor Naczelny Editor-in-Chief dr hab. Maria Danuta Głowacka Zastępcy Redaktora Naczelnego Vice Editor-in-Chief dr hab.

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 9

Studia Medyczne Tom 9 Studia Medyczne Tom 9 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 9 Q U A R T E R LY january march Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=2,91 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku T h e I n t e r n a t i o n a l D i s a b l e d P e o p l e s

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PACJENT PODMIOTEM OPIEKI W SYSTEMIE NAUK O ZDROWIU Konferencja organizowana w roku 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie PROGRAM SZCZECIN 25

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KOLEGIUM REDAKCYJNE EDITORIAL COMMITTEE Redaktor Naczelny Editor-in-Chief dr hab. Maria Danuta Głowacka Zastępcy Redaktora Naczelnego Vice Editor-in-Chief dr hab.

Bardziej szczegółowo

Probl SESJA Hig PLAKATOWA Epidemiol 2007; 88(suplement) P01 Salutogenetyczne uwarunkowania zdrowotne u chorych na cukrzycê Salutogenic health factors in diabetic patients KRYSTYNA KUROWSKA 1/, MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

NR 2 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 21 ISSN-1230-8323

NR 2 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 21 ISSN-1230-8323 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 21 NR 2 2013 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy

Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy Opieka paliatywna nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Rwandy Program Wolontariat Polska Pomoc Kabuga, Rwanda 2014 Paliative care a new path towards development of society of Rwanda Polish Aid

Bardziej szczegółowo

" Focus on music therapist professional profile"

 Focus on music therapist professional profile MUSic, performing and creative Arts professions involved in healthcare: a portal for VET promotion and mutual recognition of profiles 539899 LLP 1 2013 1 IT LEONARDO LMP " Focus on music therapist professional

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 29 Nr 1

Studia Medyczne Tom 29 Nr 1 Studia Medyczne Tom 29 Nr 1 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 29 No. 1 Q U A R T E R LY January March Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 4,0 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 11

Studia Medyczne Tom 11 Studia Medyczne Tom 11 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 11 Q U A R T E R LY july september Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=3,80 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie publikacji Preparation of the publication

Opracowanie publikacji Preparation of the publication Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department Redakcja merytoryczna editor zespół team Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania i opinie studentów WSBiP na temat realizowanego procesu kształcenia

Oczekiwania i opinie studentów WSBiP na temat realizowanego procesu kształcenia 121 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Małgorzata Cichońska 1, Magdalena Cebula 2, Milena Żuchowska 3 Oczekiwania i opinie studentów WSBiP na temat realizowanego procesu kształcenia Streszczenie Wstęp.

Bardziej szczegółowo

COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER

COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER POLSKA/ POLAND PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470

dr Piotr Łysoń Lidia Motrenko-Makuch ISSN 2084-0470 Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia CSO, Social Surveys and Living Conditions Department kierujący supervisor dr Piotr Łysoń zespół

Bardziej szczegółowo