TARCZYŃSKIEISSN Rok 17 Nr 7/8/(183/84) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. Lipiec -sierpień 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARCZYŃSKIEISSN 1233-8869 Rok 17 Nr 7/8/(183/84) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. Lipiec -sierpień 2010"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIEISSN Rok 17 Nr 7/8/(183/84) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. Lipiec -sierpień 2010 Nowy ZOZ w Tarczynie leczenie na europejskim poziomie Przywitaliśmy nowego Proboszcza Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz dokonuje uroczystego otwarcia ośrodka zdrowia Po kilkunastomiesięcznym okresie prac budowlano-modernizacyjnych, na początku sierpnia 2010r. zostało oddane do użytku Tarczyńskie Centrum Medyczne. - Gdyby nie ogromne zaangażowanie i niezwykła determinacja pani burmistrz Barbary Galicz, projekt ten nie zostałby zrealizowany tak sprawnie i na tak wysokim poziomie podkreśla dyrektor tarczyńskiego SP ZOZ Arkadiusz Stępniewski Tarczyn pozyskuje dwie dotacje! Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX., Poddziałanie Wśród projektów, które zdobyły dotacje są dwie aplikacje napisane wspólnie przez Gminę Tarczyn oraz Publiczne Gimnazjum w Tarczynie Dok. na str. 11 Dla gminy Tarczyn jest to niezwykle ważna, kluczowa inwestycja, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom tysięcy Mieszkańców. Spełniający najwyższe europejskie standardy Zakład Opieki Zdrowotnej nie tylko znacząco podnosi jakość dotychczas świadczonych usług medycznych, lecz także umożliwia uruchomienie wielu nowych poradni specjalistycznych i dia- Dok. na str. 2 Czytaj na str. 4 Burmistrz Tarczyna Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na POŻEGNANIE LATA TARCZYŃSKIE OWOCOBRANIE Występy grupy Bananas Band Koncert Majki Jeżowskiej, Pokazy Kickboxingu, wręczenie pucharu Burmistrz Tarczyna zwycięzcom turnieju, (który odbędzie się rano) -licytacja trofeów sportowych mistrzów kickboxingu, rękawic, zbiórka pieniędzy -pokaz kopnięć Emilii Szabłowskiej - mistrzyni Europy, Dodatkowe atrakcje: wystawa owoców połączona z degustacją, wystawa malarstwa, ekspozycja wikliniarstwa, kowalstwa, garncarstwa, malowanie twarzy dzieciom, ect. 11 września 2010 r. Rynek w Tarczynie

2 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Lipiec-sierpień 2010 Nowy ZOZ w Tarczynie l e c z e n i e n a e u r o p e j s k i m p o z i o m i e Dok. ze str. 1 Nowy SP ZOZ w Tarczynie prezentuje się imponująco Nowa placówka zdrowia w Tarczynie ma powierzchnię gnostycznych. Należy zaznaczyć, że tarczyński ZOZ zachowa swój publiczny charakter. Na uroczystość otwarcia Tarczyńskiego Centrum Medycznego przybyło wielu znakomitych gości, m.in. Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Erwina Ryś-Ferens, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Tomasz Skrzyczyński, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w Radomiu Marek Figiel, Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Grzegorz Opolski, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zbigniew Teter, Starosta Piaseczyński Jan Dąbek, Starosta Grójecki Janusz Różycki, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu Agnieszka Maroszek, Dyrektor ZOZ w Nadarzynie dr Adam Chustecki, Prezes Banku Spółdzielczego w Tarczynie Anna Zwierzchowska, Radni Gminy Tarczyn, księża z gminnych parafii, Darczyńcy, dyrektorzy gminnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji społecznych, ZOZ-u i Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Wysoki komfort leczenia Zaproszeni goście zostali powitani przez burmistrza Tarczyna Barbarę Galicz, a następnie wysłuchali jej przemówienia, w którym oprócz podkreślenia niezwykle dużej wagi projektu dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. - Nie byłaby ona możliwa bez konstruktywnej postawy naszych Mieszkańców, którzy zaufali nam i wspierali niniejsze przedsięwzięcie. Przykładem lokalnego patriotyzmu oraz bezinteresowności są z pewnością radni gminy Tarczyn, którzy oprócz pełnej aprobaty dla tej inwestycji, wspierali finansowo zakup wyposażenia medycznego dla tarczyńskiego ośrodka zdrowia. Bez ich wyobraźni i rozsądku nadal stałby tutaj stary ZOZ, który nie stwarzałby w żaden sposób tak wysokiego komfortu leczenia, jaki jest możliwy dziś. Dziękuję też Darczyńcom, którzy przekazali środki finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu dla naszego ośrodka zdrowia. Dzięki Państwa pomocy i wsparciu finansowemu gmina Tarczyn staje się coraz bardziej konkurencyjna wobec innych gmin. A codzienna współpraca z Państwem stanowi prawdziwą przyjemność mówiła Barbara Galicz. Podziękowanie w imieniu społeczności gminy Tarczyn, z rąk sołtysa Świętochowa Wacława Mendla, otrzymała też sama Barbara Galicz, która już 5 lat temu Dok. na str. 3 Inwestycja nie byłaby możliwa bez zaufania i wsparcia naszych Mieszkańców mówiła burmistrz Tarczyna Barbara Galicz Barbara Galicz, która już pięć lat temu zleciła wstępne opracowaniekoncepcji nowego ZOZ-u, otrzymała podziękowanie w imieniuspołeczności gminy Tarczyn z rąk sołtysa Świętochowa Wacława Mendla s t r o n a 2

3 Lipiec-sierpień 2010 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Dok. ze str. 2 zleciła wstępne opracowanie koncepcji inwestycji (niecałe 4 lata temu obecni samorządowcy zobowiązali się, że w tej kadencji kompleksowo rozwiążą problem niedostosowania lokalowego przychodni zdrowia w Tarczynie oraz zabezpieczą potrzeby zdrowotne mieszkańców poprzez dobudowanie wielu kolejnych poradni specjalistycznych). Ogrom pracy, przemyślane rozwiązania Za tak sprawnie wdrożoną inwestycję dyrektor ZOZ w Tarczynie Arkadiusz Stępniewski dziękował burmistrz Barbarze Galicz, radnym oraz swym pracownikom, obiecując najwyższą jakość pracy i usług świadczonych w nowo otwartym Centrum Medycznym. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych dla Darczyńców oraz przemówienia zaproszonych na otwarcie przedstawicieli instytucji publicznych, sektora zdrowotnego i przedsiębiorców, którzy byli zachwyceni nowym ośrodkiem zdrowia w Tarczynie. Sami mamy do zrealizowania podobną inwestycję i z pewnością będziemy się wzorować na rozwiązaniach wdrożonych przez gminę Tarczyn, bo tutejszy, nowoczesny ośrodek zdrowia robi naprawdę duże wrażenie. Widać włożony tu ogrom pracy i przemyślane rozwiązania zaznaczył burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Marek Skowroński. Kilkadziesiąt gabinetów Po przecięciu wstęgi zaproszeni goście zostali oprowadzeni Fizykoterapia stanowisko do laseroterapii po nowym obiekcie o powierzchni równej niemal m, liczącej blisko 50 gabinetów specjalistycznych, w tym nowoczesną, cyfrową pracownię rentgenowską oraz kompleksowo wyposażony, na najwyższym poziomie, gabinet rehabilitacji i fizykoterapii posiadający m.in.: aparaty do masażu uciskowego, laseroterapii, magnetoterapii, krioterapii, elektroterapii, ultradźwięki, wirówki do masażu przedramion i podudzi, lampy do światłolecznictwa, wyposażone sale do kinezyterapii czy też profesjonalne stoły do masażu. Następnie w części administracyjnej w sali konferencyjnoszkoleniowej wzniesiony został toast za zdrowie Mieszkańców gminy Tarczyn oraz za pomyślne funkcjonowanie nowego ZOZu. Szymon Woźniak Nowoczesne wnętrza w tarczyńskim Centrum Medycznym Część pediatryczna ZOZ-u W przychodni znajduje się blisko 50 nowoczesnych gabinetów specjalistycznych na najwyższym poziomie (tu gabinet stomatologiczny) Rehabilitacja gabinet do kinezyterapii Fizykoterapia stanowisko do magnetoterapii s t r o n a 3

4 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Lipiec-sierpień 2010 Wsparcie finansowe na zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb nowo wybudowanego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie ofiarowali: Pan Jan Dąbek Starosta Piaseczyński Pani Joanna Pająkiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Pani Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna Pani Grażyna Wiśniewska-Sas Zastępca Burmistrza Tarczyna Pani Teresa Sitarek Sekretarz Gminy Tarczyn Pan Arkadiusz Stępniewski Dyrektor SP ZOZ w Tarczynie Pan Dariusz Puchalski Prezes firmy Binder International Pani Anna Zwierzchowska Prezes Banku Spółdzielczego w Tarczynie Pan Witold Morawski Prezes Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej Pan Han Baohua Dyrektor Generalny GD Poland Investments Pan Hubert Buksowicz Prezes Browaru Jabłonowo Państwo Bożena i Ryszard Domżałowie Państwo Ewa i Włodzimierz Mastalerzowie Państwo Lidia i Edward Gierwałłowie Państwo Wiesława i Tadeusz Pietrzakowie Pani Maria Mariańska Pan Henryk Uluszczak Pan Piotr Woźniak Radni Rady Miejskiej w Tarczynie: Pan Jan Dębski Pan Mirosław Faliszewski Pan Zygmunt Bęza Pani Anna Burakowska Pan Krzysztof Malczewski Pan Tomasz Mędrzycki Pan Paweł Młoźniak Pan Marek Młynarczyk Pan Sławomir Parol Pan Mieczysław Pobudkiewicz Pan Andrzej Pszczółka Pani Hanna Sowińska Pan Marcin Szatanek Pan Dariusz Witek Ogromne wyrazy wdzięczności i podziękowania składają Mieszkańcy Gminy Tarczyn Powitanie nowego proboszcza W pierwszą niedzielę lipca mieszkańcy Tarczyna przyjęli i powitali nowego proboszcza - ks. Władysława Michalczyka. Liturgicznego wprowadzenia nowego proboszcza dokonał ks. Stefan Kazulak - dziekan dekanatu grójeckiego Podczas nabożeństwa nowo powołany proboszcz został powitany przez mieszkańców gminy, księży z okolicznych parafii, przedstawicieli służb mundurowych, organizacji społecznych oraz władze samorządowe. - W imieniu wspólnoty parafialnej i Mieszkańców ziemi tarczyńskiej witamy Cię w naszej tarczyńskiej Świątyni pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa. Witamy Cię z całego serca i z wielką radością! Metropolitalna Kuria Warszawska naznaczyła Ciebie włodarzem naszej duchowej Winnicy, która każdego roku pracuje na to, by mieć coraz więcej powodów do dumy, by przy zachowaniu swej tożsamości utrwalać i pielęgnować chwile, które na zawsze powinny pozostać w naszych umysłach oraz sercach. ( )Witając Cię Księże Proboszczu, wyrażam ogromną radość, że będziemy mogli działać wspólnie na rzecz lepszej przyszłości naszej gminy i tutejszego regionu mówiła burmistrz Barbara Galicz. Ksiądz Proboszcz, dziękując za uroczyste powitanie, wyraził nadzieję na owocną współpracę oraz na budowę i umacnianie duchowej więzi z wszystkimi parafianami. SW s t r o n a 4

5 Lipiec-sierpień 2010 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Złote Gody Na początku lipca w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Tarczynie, odbyło się uroczyste wręczenie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla Państwa Sabiny i Konstantego Bogdańskich ze Świętochowa (65 lat razem!), Alicji i Stanisława Karwowskich z Prac Małych, Marii i Jerzego Martowskich oraz Genowefy i Zygmunta Osińskich z Tarczyna Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, przy udziale kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Karoliny Podolskiej oraz zaproszonych gości, wręczyła odznaczenia przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także listy gratulacyjne, kwiaty i kosze ze słodyczami. Małżonkowie uczcili swój jubileusz specjalnie przygotowanym na tę okazję tortem, owocami oraz słodkościami. Przy okazji spotkania rozmawiali na rozmaite tematy, dyskutując o obecnych czasach oraz swych marzeniach i planach. Medalami zostały odznaczone osoby, potrafiące wspólnie utrwalać miłość i budować więzi rodzinne, szacunek oraz rozumienie w swym małżeństwie. Jubilatom obchodzącym długoletnie jubileusze wspólnego życia życzymy kolejnych lat wypełnionych radością, wzajemną troską i witalnością. K.P., S.W. Chwała Powstańcom! Jak co roku, 1 sierpnia przed Pomnikiem Niepodległości na Rynku w Tarczynie odbyła się uroczystość upamiętniająca Powstanie Warszawskie. Obchody rozpoczęły się Mszą św., którą odprawił proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Tarczynie ks. Władysław Michalczyk. Zaraz po nabożeństwie, pod pomnikiem nastąpiło złożenie kwiatów ku czci walczących i poległych w Powstaniu, którego dokonali Kombatanci, władze samorządowe oraz organizacje społeczne Na uroczystość przybyli m.in. Kombatanci Powstania Warszawskiego, burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, jej zastępca Grażyna Wiśniewska Sas, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Joanna Pająkiewicz, radni Gminy Tarczyn, księża z gminnych parafii, dyrektorzy gminnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele organizacji społecznych, w tym Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna. W tym roku minęło 66 lat od wydarzenia będącego jednym z najważniejszych rozdziałów w historii Polski. Powstanie Warszawskie, wielki patriotyczny zryw przeciw niemieckiemu okupantowi, stało się symbolem niezwykłego heroizmu, bohaterstwa i pragnienia wolności. Po wielu latach milczenia, umniejszania jego roli i niedoceniania, Powstanie zaczyna zajmować należne mu, honorowe miejsce w historii Polski i Europy. - Naszą rolą jest pamiętać. Pamięć o tym niezwykle istotnym dla naszej Ojczyzny wydarzeniu pozwala nie tylko oddać cześć tym, którzy w bardzo ciężkich warunkach walczyli o niepodległość Polski, lecz także zakorzenić wydarzenia z Powstania Warszawskiego we współczesnej świadomości narodowej. Dlatego pragnę serdecznie podziękować Państwu za obecność na dzisiejszej uroczystości. Należy podkreślić, ze każdy hołd złożony warszawskim Powstańcom, jest naszym pokłonem wobec przeszłości, ale też ku przyszłości. Bo wydarzenia z 1944r. stanowią i już zawsze będą stanowić jedną z najważniejszych podstaw naszej wolności, sens naszej narodowej wspólnoty podkreślała burmistrz Tarczyna Barbara Galicz. S.W. s t r o n a 5

6 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Lipiec-sierpień 2010 KOLEJNE INWESTYCJE DROGOWE W gminie Tarczyn zostały zakończone modernizacje kolejnych dróg. W ostatnim czasie wyremontowano, poprzez położenie nakładki asfaltowej, ulice: Lipową w Kopanej, Warszawską w Przypkach, Piękną w Woli Przypkowskiej oraz Polną (Prace Duże-Gładków) Dok. na str. 7 Gruntownie wyremontowany odcinek drogi Tarczyn-Piaseczno Zmodernizowana droga w m. Gładków - Prace Duże Nowy wygląd ul. Lipowej w Kopanej Ul. Piękna w Woli Przypkowskiej po przebudowie Zmodernizowana ul. Warszawska w Przypkach Ul. Leśna w Rembertowie po utwardzeniu s t r o n a 6

7 Lipiec-sierpień 2010 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Dok. ze str. 6 Na skutek wniosków i interwencji burmistrz Barbary Galicz dotyczących fatalnego stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej na połączeniu Tarczyn Łoś, adresowanych do władz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, ruszył i zakończył się pierwszy etap modernizacji drogi Tarczyn Piaseczno. Utwardzone zostały ponadto ulice: Południowa w Kawęczynie, Leśna w Rembertowie, Akacjowa w Raciborach, Pałacowa i Zatylna w Pracach Dużych, Zielona w Raciborach oraz kolejna część ul. Długiej w Rudzie. Dzięki wdrożeniu tych inwestycji, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, wzrośnie atrakcyjność wymienionych terenów gminnych, nastąpi też szybszy rozwój i ożywienie gospodarcze w rejonie. S.W. Utwardzona ul. Południowa w Kawęczynie Trwa budowa zespołu boisk Orlik 2012 Realizowany w Tarczynie projekt zakłada budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 30x62 m (pole gry 26x56m) oraz boiska wielofunkcyjnego, przeznaczonego do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej o wymiarach 19x32 m. Boiska zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy m.in.: bramki, chorągiewki przegubowe do naznaczania narożników, stalowe kosze do piłki koszykowej oraz siatkę do piłki siatkowej. Kompleksy będą oświetlone, dzięki czemu będzie można korzystać z nich od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Nad bezpieczeństwem dzieci korzystających z kompleksu czuwać będzie trener środowiskowy. Inwestycja będzie współfinansowana do 33 proc. wartości kosztorysowej przez budżet państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki). Pozostałą część wyłoży gmina Tarczyn. Samorząd Województwa Mazowieckiego, który miały wyłożyć na ten cel kwotę 333 tys. zł wycofał się z finansowania wszystkich tego typu projektów na Mazowszu z powodu braku środków finansowych. Szymon Woźniak Szkolenia dla bezrobotnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie realizuje unijny projekt Nowy zawód lepsze jutro, przeznaczony dla bezrobotnych z terenu gminy Tarczyn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie Wspomniane szkolenia odbywają się w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wysokość pozyskanego przez Tarczyn unijnego dofinansowania to zł. Projekt Nowy zawód lepsze jutro, dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczy zwiększenia aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, będących klientami pomocy społecznej oraz promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarczyn. Lepsze kwalifikacje Dok. na str.13 s t r o n a 7

8 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Lipiec-sierpień 2010 Tysiące osób na Dniach Tarczyna 2010 Dni Tarczyna 2010 (26-27 czerwca) po raz kolejny okazały się wielkim sukcesem, zarówno organizacyjnym, jak i frekwencyjnym. Na uroczystość połączoną z obchodami 110. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie przybyły wielotysięczne tłumy. Dni Tarczyna były też czasem wyróżnień przyznanych burmistrz Barbarze Galicz. Impreza, w czasie której nad bezpieczeństwem przybyłych czuwały jak zwykle służby mundurowe i medyczne, rozpoczęła się w sobotni wieczór Zabawą Ludową, w czasie której, zagrał zespół Impuls. Kolejnym punktem Dni Tarczyna była Dyskoteka pod chmurką, trwająca w najlepsze do godzin nocnych. 110-lecie OSP Tarczyn, podziękowania dla strażaków W niedzielę uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą św. polową, którą odprawił ks. Tadeusz Jarząb. Po nabożeństwie odbyło się przekazanie nowoczesnego ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Tarczyn, który został pozyskany dzięki ogromnej determinacji Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie obchodzącej 110-lecie istnienia. W swym wystąpieniu burmistrz Tarczyna Barbara Galicz podkreśliła m.in. zaradność i ogromne zaangażowanie strażaków z OSP w działalność na rzecz społeczności lokalnej, dziękując im za duży wkład w rozwój regionu: Jednostka OSP posiada strażaków o wysokich kwalifikacjach gotowych do interwencji w obliczu zagrożenia. Dowody tego dali niedawno w obliczu zagrożenia powodziowego w naszej gminie. Dzisiaj w dniu Waszego Święta chcę podziękować za Waszą ofiarną służbę i wzorowe wypełnianie obowiązków. Życzę Wam sukcesów w Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy. Uznanie i wdzięczność naszych mieszkańców niech przynosi Wam satysfakcję i stanowi bodziec do dalszej pracy podkreślała. Zaraz po tym nastąpiło odznaczenie najbardziej zasłużonych strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, wśród nich burmistrz Barbary Galicz. Pierwszą część zwieńczył koncert Strażackiej Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn. Występy, atrakcje, nagrody Niedzielna pogoda w pełni dopisała. Było bezchmurnie, słonecznie i ciepło. Tegoroczne Dni Tarczyna poprowadził znakomicie Ryszard Rembiszewski znany prezenter telewizyjny i konferansjer z bogatym dorobkiem scenicznym. Na początek wystąpił Roman Gerczak, wykonujący piosenki hity z minionych lat. Artysta zapraszał na scenę widzów, którzy razem z nim mogli zaśpiewać takie hity jak: Takie ładne oczy, Znamy się tylko z widzenia, Chałupy welcome to, Hej! Sokoły. Niedługo potem wystąpił znany kabaret Ciach, który dzięki swym błyskotliwym skeczom rozbawił tarczyńską publiczność. W czasie Dni Tarczyna Dok. na str. 9 Obchody 110-lecia OSP Tarczyn, podziękowania dla strażaków s t r o n a 8

9 Lipiec-sierpień 2010 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Dok. ze str.8 odbyła się wystawa obrazów Andrzeja Kujawy, Dariusza Sieczki i Marcina Gały. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych - na placu obok szkoły ustawione zostały zjeżdżalnie i stoiska z zabawkami, z których najmłodsi korzystali licznie i z ogromną radością. Dużo uśmiechu zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom dostarczyły przejażdżki konne oraz malowanie twarzy, którym zajmowali się profesjonalni charakteryzatorzy teatralni z Warszawy. Osoby przybyłe na imprezę w Tarczynie smakowały pysznych, ciepłych dań przyrządzanych przez specjalnie wynajętą firmę cateringową. Podczas Dni Tarczyna ogłoszono wyniki konkursu plastycznego Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym. Pierwsze miejsce zajął Radosław Konieczny z SP Prace Małe, druga była Natalia Olczak z PSP Tarczyn, natomiast trzeci Patryk Łęcki z PSP Tarczyn. Nagrody dla wyróżnionych ufundowane zostały przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i Burmistrza Tarczyna. Honorowi Obywatele Miasta Tarczyn Dni Tarczyna 2009 stały się ponadto znakomitą okazją, by odwołać się do lokalnej historii i wyróżnić tytułem Honorowy Obywatel Miasta Tarczyna dwie wspaniałe osoby - śp. Antoniego Dębskiego ps. Lasocki, w imieniu którego wyróżnienie odebrała jego córka Ewa Piłat, oraz redaktora Andrzeja Zalewskiego z Ekoradia. Pierwszy z nich, mieszkaniec wsi Komorniki w gminie Tarczyn, był komendantem Batalionów Chłopskich Obwodu Grójeckiego i organizował ruch oporu w Powiecie Grójeckim, dając się poznać lokalnej społeczności jako wspaniały patriota. Redaktor Andrzej Zalewski Burmistrz Barbara Galicz wręcza tytuły Honorowego Obywatela Miasta Tarczyna jest z kolei znanym promotorem idei Święta Niezapominajki i walorów gminy Tarczyn, czemu bardzo często daje wyraz na antenie EkoRadia. Tym jakże bardzo zasłużonym dla gminy Tarczyn osobom wyróżnienia wręczyli burmistrz Tarczyna Barbara Ga- Dok. na str.10 s t r o n a 9

10 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Lipiec-sierpień 2010 Tysiące osób na Dniach Tarczyna 2010 licz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski. Medal dla Barbary Galicz Chwilę potem burmistrz Barbara Galicz została uhonorowana medalem Pro Masovia, który przekazał jej - w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika -Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński wraz z b. członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego Tomaszem Sieradzem. Nadany Barbarze Galicz Medal Pamiątkowy Pro Masovia jest wyróżnieniem przyznawanym m. in. osobom fizycznym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przy- czyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Ponadto za niezwykle owocną, niezwykle konkretną w efekty współpracę między Powiatem Piaseczyńskim a Gminą Tarczyn burmistrz Barbarze Galicz podziękowali Starosta Piaseczyński Jan Dąbek oraz Wicestarosta Piaseczyński Marek Gieleciński. Niepowtarzalny koncert Golców Głównym punktem tegorocznych Dni Tarczyna był występ Golec uorkiestra, jednego z najpopularniejszych polskich zespołów muzycznych. Liderzy grupy, bliźniacy Paweł i Łukasz Golcowie, zaśpiewali swe największe przeboje, w tym takie hity jak: Ściernisko, Crazy is my life, Słodycze, Pędzą konie czy Dok. ze str.9 Barbara Galicz została uhonorowana medalem Pro Masovia, Góralskie tango. W czasie ich wykonywania utrzymywali wspaniały, ciepły kontakt z wiwatującymi na ich cześć tysiącami osób. Tarczyńska publiczność niezwykle pozytywnie i żywiołowo reagowała na wszystkie piosenki Golców, często śpiewając je wspólnie z artystami. W imieniu publiczności za wyjątkowy koncert dziękowali zespołowi Golec uorkiestra burmistrz Barbara Galicz, jej zastępca Grażyna Wiśniewska-Sas oraz strażacy z gminnych OSP. Muzycy, którzy zostali w Tarczynie niezwykle ciepło przyjęci, odwdzięczyli się publiczności długimi bisami, a następnie podziękowali wszystkim obecnym za tak ogromną serdeczność i rozdali swym fanom setki autografów. Szymon Woźniak Starosta Jan Dąbek dziękuje burmistrz Barbarze Galicz za niezwykle owocną współpracę Głównym punktem imprezy był koncert grupy Golec uorkiestra s t r o n a 10

11 Lipiec-sierpień 2010 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Tarczyn pozyskuje dwie dotacje! Dok.. ze str. 1 To kolejne unijne wsparcie uzyskane przez Tarczyn, co bardzo mnie cieszy i dowodzi, że składane przez nas wnioski są wartościowe. Pragnę bardzo serdecznie podziękować dyrektorowi gimnazjum Pani Barbarze Piechocie, jej zastępcy Pani Jadwidze Pawlak oraz nauczycielom z placówki za znakomitą współpracę przy opracowywaniu obu aplikacji zaznacza burmistrz Tarczyna Barbara Galicz. Odbiorcami projektu na terenie gminy Tarczyn będzie 40 gimnazjalistów, którzy zostaną objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje kluczowe. Zgodnie z założeniami projektu, Zagrajmy o sukces będą to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, sportowo-wychowawczych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, języków obcych i zajęć informatyczno-telekomunikacyjnych. Kursy te służyć będą wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Zadaniem tych zajęć jest pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. Jak czytamy na stronie internetowej projektu, celem ogólnym W lipcu 2010 r. Gmina Tarczyn przekazała uprawnionemu wykonawcy, p. Piotrowi Szewczykowi z Biura Projektów Energetycznych z Łodzi, zebrane od mieszkańców 393 ankiety dotyczące dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych na dachach domów jednorodzinnych, celem opracowania dokumentacji projektu. Do Urzędu Miejskiego w Tarczynie wpłynęły łącznie 393 wpłaty na opracowanie dokumentacji projektu, która stanie się załącznikiem do składanego w październiku 2010r. (początek konkursu przełożony o miesiąc) zbiorczego wniosku gminy Tarczyn o unijną dotację przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Natomiast cele szczegółowe to m.in.: 1. rozszerzenie oferty gimnazjów o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych; 2. przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej gimnazjów; 3. wsparcie pedagogicznopsychologiczne dla uczniów z trudnościami w nauce; 4. kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu. Dodatkowo każda grupa uczniów biorących udział w projekcie będzie miała swego opiekuna-koordynatora. Będzie to osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne i będąca pracownikiem gimnazjum. Opiekun grupy będzie zobowiązany do udziału w dwudniowym szkoleniu w ramach projektu, na którym zostaną wyjaśnione zasady jego funkcjonowania a także zagadnienia niezbędne do poruszenia na zajęciach z młodzieżą. Koordynator będzie otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie ze środków przewidzianych w projekcie za jego wdrażanie w danej placówce. W projekcie przewidziane są również dodatki pieniężne dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Uczniowie, wyłonieni do udziału w projekcie będą zobligowani do uczestnictwa w bloku zajęć pozalekcyjnych, który będzie obejmował 30 godzin w miesiącu Każdy uczeń uczestniczący w Projekcie jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Gmina Tarczyn otrzyma dla każdej z grup dotacje celową na zakup pomocy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych zgodnie z projektem. Szymon Woźniak Wpłaty na opracowanie dokumentacji projektu solarnego zebrane, ankiety przekazane Warunkiem koniecznym do realizacji projektu jest m.in. pozyskanie przez Gminę Tarczyn środków na jego dofinansowanie (w wysokości 85%) w formie zaliczki z funduszy Unii Europejskiej. Przewidywany całkowity koszt instalacji kolektora słonecznego na jednej posesji to kwota około 16 tys. zł, z czego udział finansowy właściciela posesji zainteresowanego realizacją projektu wyniesie ok. 15%, tj. ok zł. S.W., M.D. s t r o n a 11

12 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Lipiec-sierpień 2010 Spotkanie wiśniowe w Tarczynie W dniu 27 czerwca 2010 roku w Hali Sportowej Gimnazjum w Tarczynie odbyło się konferencja sadownicza na temat: Przedsezonowe spotkanie producentów owoców wiśni, przetworów wiśniowych i drzewek wiśni. Jego organizatorami byli: Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie, Komitet d.s. Owoców i Warzyw, RGZ Warszawa oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Burmistrz Miasta i Gminy Tarczyn Barbara Galicz. W spotkaniu wzięło udział około 200 osób z ważniejszych rejonów uprawy wiśni w Polsce. Uczestników w krótkich, ale dobrze Odnowa wsi projekty ocenione Pod koniec czerwca 2010 roku zakończył się nabór wniosków w ramach działania PROW Odnowa i rozwój wsi. Do biura Stowarzyszenia Perły Mazowsza - LGD wpłynęło 5 wniosków o pomoc finansową. Po dwie aplikacje złożyły gmina Tarczyn oraz gmina Góra Kalwaria, natomiast jedną gmina Prażmów. Zgodnie z obowiązującą procedurą 7 lipca 2010r. odbyło się posiedzenie Rady LGD, która wybiera projekty do dofinansowania. Decyzją Rady wszystkie wnioski złożone w działaniu Odnowa i roz- przygotowanych wykładach zapoznano z aktualnymi ważnymi problemami produkcji wiśni w kraju. Prof. E. Makosz przedstawił prognozy zbiorów i cen skupu wiśni w 2010 roku. Zastanawiano się nad perspektywami dalszego rozwoju uprawy wiśni w kraju, podkreślając jednocześnie, że Polska nadal powinna być jednym z największych producentów owoców wiśni w Europie. Aby to osiągnąć należy zakładać nowe sady wiśniowe, ale na wyższym niż dotychczas poziomie produkcyjnym (15-20 t/ha), z możliwością zbioru mechanicznego. Należy jednak pamiętać, że ryzykowne jest założenie większego sadu wiśniowego bez znajomości możliwości zbytu owoców. Padło stwierdzenie, że przed założeniem sadu trzeba wój wsi zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) i wybrane do dofinansowania. Wszelkie dokumenty związane z wymienionymi wyżej projektami i uznaniem ich za zgodne z LSR zostały przekazane przez LGD do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Kolejnym etapem będzie weryfikacja wniosków przez tę instytucję, a następnie podpisanie przez nią umów z beneficjentami. Więcej informacji na stronie Małgorzata Dębowska Rada Stowarzyszenia Perły Mazowsza - LGD oceniła wnioski o dofinansowanie operacji złożone w ramach działań 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-małe Projekty, 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw W połowie lipca 2010 roku zakończył się nabór wniosków w ramach działań PROW 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-małe Projekty, 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Do biura Stowarzyszenia Perły Mazowsza - LGD wpłynęło łącznie 12 wniosków o pomoc finansową, w tym 6 w ramach Małych Projektów, 5 w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz 1 w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej. Zgodnie z obowiązującą procedurą 4 sierpnia 2010r. odbyło się posiedzenie Rady LGD, która wybiera projekty do dofinansowania. Decyzją Rady wszystkie wnioski złożone w ramach Ma- sprzedać owoce. Spotkanie zakończyła dyskusja. Obecność zarówno przetwórców jaki i producentów wiśni sprawiło, że była ona długa, żywa i bardzo merytoryczna. Wykazała potrzebę organizowania takich spotkań. Uczestnicy spotkania mieli możliwość kupić fachową literaturę, czasopisma, obejrzeć kombajn do zbioru wiśni, uzyskać poradę i porozmawiać przy kawie. Spotkanie należy zaliczyć do bardzo udanych i potrzebnych. Raz jeszcze okazało się jak dużo emocji wzbudza obecna sytuacja na rynku owoców. Organizatorzy dziękują osobom, które wzięły udział w spotkaniu, przybyłym gościom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego organizacji. Małgorzata Borowa MODR Warszawa Kolejne projekty ocenione łych Projektów oraz w działaniu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) i wybrane do dofinansowania. W przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw dotacje otrzymają natomiast 3 operacje. Wszelkie dokumenty związane z wymienionymi wyżej projektami i uznaniem ich za zgodne z LSR zostały przekazane przez LGD do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kolejnym etapem będzie weryfikacja wniosków przez te instytucje, a następnie podpisanie przez nie umów z beneficjentami. Więcej informacji na stronie Małgorzata Dębowska s t r o n a 12

13 Lipiec-sierpień 2010 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Szkolenia dla bezrobotnych Celem szczegółowym projektu jest zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz trening kompetencji psychospołecznych u klientów GOPS. W ramach aktywnej integracji realizowane są zajęcia z zakresu: aktywizacji zdrowotnej, edukacyjnej, zawodowej i społecznej, wdrażane przez pracowników socjalnych, psychologów, trenerów. Beneficjenci Ostateczni (BO) biorą udział w programie szkoleniowo-doradczym skierowanym na podniesienie kompetencji psychospołecznych oraz nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Przezwyciężenie barier W ramach uczestnictwa w projekcie BO są objęci ubezpieczeniem nnw, otrzymują także Kickbokserzy z Tarczyna u szczytu formy Pod koniec czerwca Piotr Bąkowski, trener tarczyńskiej sekcji kickboxingu, i czołowi zawodnicy Oskar Hyla, Patryk Zdrojewski i Karol Mastalerz otrzymali nagrody z rąk Starosty Piaseczna - za wyniki sportowe - tytuły Mistrzów Polski, które zdobyli w 2009 r. Przy ich wręczaniu towarzyszyły naszym Mistrzom najważniejsze postacie klubu - dyrektor Zespołu Szkół w Tarczynie Barbara Piechota i prezes UKS Akrobata Tarczyn Andrzej Latkowski Sekcja kickboxingu UKS Akrobata Tarczyn skończy niedługo trzy lata. Jest to czas jaki potrzebny jest do wyszkolenia zawodnika który w stanie będzie podjąć pierwsze trudy rywalizacji sportowej. Drużyna z Tarczyna sięgnęła już znacznie dalej! Po niecałym roku istnienia zdobyła 3 pierwsze medale na Mistrzostwach Polski Juniorów. Trzech Mistrzów Polski W roku 2009 kickbokserzy mieli już w swych szeregach 3 Mistrzów Polski, w tym w seniorskiej grupie wiekowej, gdzie od lat dominują Starzy Mistrzowie i rywalizacja jest piekielnie trudna. Rok 2010 drużyna rozpoczęła z hukiem zdobywając 3 złote medale na Międzynarodowym Pucharze Polski gdzie największego wyczynu dokonał Jakub Jakubowski pokonując utytułowanych rywali i w efekcie stając na najwyższym miejscu na podium w konkurencji low-kick seniorów, formuły gdzie dopuszczone są najbardziej bolesne kopnięcia w uda. materiały szkoleniowe i wyżywienie na czas zajęć grupowych oraz zasiłki celowe. Typ realizowanych działań i form wsparcia jest zgodny z typami projektów określonymi w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach POKL z 1 stycznia 2010 r. Typ realizowanego projektu jest zgodny z założeniami Poddziałania : rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, wspieranie Trener zawodników z Tarczyna Piotr Bąkowski, walczący dla KS Piaseczno, nie ustępował w sukcesach swym wychowankom, zdobywając od początku sezonu Mistrzostwo Niemiec w kickboxingu, Mistrzostwo Polski w Taekwondo oraz Mistrzostwo kraju w Tang So Do. W maju dostąpił także zaszczytu walki o tytuł Zawodowego Mistrza Świata najsilniejszej światowej organizacji WAKO. Niestety po mocno kontrowersyjnym werdykcie polskich sędziów przegrał pojedynek z przeciwnikiem z Czech wynikiem 15:17. Najbardziej utytułowani Zawodnicy z Tarczyna mają ogromne możliwości rozwoju w swojej dyscyplinie. Kickboxing jest sportem kwalifikowanym, a rywalizacja juniorów należy do Ministerialnego Programu Rozgrywek Dzieci i Młodzieży. Ponadto otwierają się nowe możliwości. W tym roku pierwszy raz w historii polscy najlepsi kickbokserzy, w tym Mariusz Niziołek i Bartosz Baczyński z KS Piaseczno, wezmą udział w Olimpiadzie Sportów Walki, która odbędzie się w Pekinie. W tej chwili zawodnicy UKS Akrobata trenujący pod opieką prezesa klubu Andrzeja Latkowskiego i patronatem dyrektor gimnazjum Barbary Piechoty są najprawdopodobniej najbardziej utytułowaną grupą sportowców w historii Tarczyna! Niestety na drodze do dalszych, większych sukcesów stają poważne problemy w finansowaniu szkolenia zawodników, a sekcja wciąż szuka zdolności zatrudnienia poprzez szkolenia, kursy i warsztaty oraz usługi o charakterze doradczym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest przezwyciężenie indywidualnych barier w znalezieniu zatrudnienia. Projekt zgodny jest z kryteriami horyzontalnymi: politykami oraz prawodawstwem wspólnotowym, Czołowi zawodnicy sekcji kickboxingu UKS Akrobata: Zofia Lisowska - V-ce Mistrzyni Polski Seniorów w kickboxingu Oskar Hyla Mistrz Polski Kadetów w kickboxingu Karol Masztalerz - Mistrz Polski Kadetów w kickboxingu Przemysław Perzyna Mistrz Polski Juniorów w Tag So Do Patryk Zdrojewski Mistrz Polski Seniorów w kickboxingu Jakub Jakubowski zdobywca Międzynarodowego Pucharu Polski Seniorów w kickboxingu Robert Micha Zwycięzca Mazovia Open International w kickboxingu seniorów Trener sekcji : Piotr Bąkowski Dok. ze str.7 krajowym i Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL(SZOP PO- KL),Planem Działania na rok 2010 Priorytet VII dla Województwa Mazowieckiego. Projekt wpisuje się również w cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tarczyn. p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Dorota Woźniak sponsora. W grudniu 2010r. w Tarczynie, tak jak w ubiegłym roku, zawodnicy klubu zaprezentują umiejętności swojej widowni podczas gali kickboxingu K-1 Rules Runda Zero Fight Night, stając na ringu obok najbardziej utytułowanych polskich zawodników. Choć zeszłoroczna edycja imprezy była bardzo udana, to organizatorzy zapowiadają jeszcze większe widowisko! Patronatem honorowym objęła imprezę Burmistrz Tarczyna Barbara Galicz. P.B. s t r o n a 13

14 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Lipiec-sierpień 2010 Wielka akcja charytatywna Pomagać to nie wstyd to hasło, pod którym kickboxerzy z Tarczyna wezmą udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z ubogich rodzin. Zbiórka pieniędzy i licytacja trofeów sportowych odbędzie się 11 września podczas tarczyńskiego festynu Zakończenie Lata. Pomysłodawcami akcji są burmistrz Tarczyna Barbara Galicz oraz mistrz świata w kickboxingu Piotr Bąkowski. Burmistrz Tarczyna objęła imprezę honorowym patronatem. Akcji towarzyszyć będą walki pokazowe w kickboxingu zarówno dorosłych, jak i dzieci w różnych formułach walki, począwszy od najtwardszych, jak k-1 rules, kończąc na technicznych pojedynkach z ograniczonym kontaktem, w których sprawnością i sprytem wykazać będą mogły się dzieci. Do imprezy przyłączyła się fundacja Sport Active z Ełku oraz znani zawodnicy jak Łukasz Makarewicz czy Cezary Rzepnicki. Ponadto jako gość honorowy wystąpi Mistrzyni Europy w kickboxingu Emilia Szabłowska najlepiej kopiąca polska zawodniczka - która zrobi pokaz precyzyjnych, finezyjnych kopnięć. Akcję charytatywną poprzedzi otwarty turniej o Puchar Burmistrza Tarczyna w formułach pointfighting, light-contact i kick-light we wszystkich grupach wiekowych. Spodziewany jest przyjazd drużyn z Ełku, Warszawy, Wejherowa, Kurzętnika, Kraśnika, Piasecz- na, Prażmowa, Krzaków Czaplinkowskich i Pułtuska, która zapowiedziała wizytę w asyście burmistrza miasta. Główna nagroda Puchar Burmistrza Tarczyna wręczona zostanie zwycięzcom zawodów w godzinach popołudniowych podczas wieczornego widowiska. Turniej w Tarczynie rozpoczyna dla tutejszych kickboxerów drugą połowę sezonu startowego Czołowi zawodnicy klubu przygotowywali się do niej przez całe lato. Wraz z zawodnikami kadry narodowej wzięli udział w dwóch zgrupowaniach Runda Zero Summer Camp - pierwszym, bardziej technicznym, w Pułtusku oraz drugim, kondycyjnym, w Tatrach, podczas którego zawodnicy, jak co roku, przebiegli kilkadziesiąt kilometrów po górskich szlakach. Sezon startowy 2010 zamknie najważniejsze widowisko dla zawodników kickboxingu UKS Akrobata Wielka Gala Sztuk Walki Runda Zero Fight Night To już kolejna edycja tej imprezy. Tak jak w zeszłym roku, na ringu w oprawie świateł staną czołowi polscy zawodnicy kickboxingu. Tym razem jednak gala będzie miała charakter konfrontacji sztuk walki, gdyż zmierzą się oni z mistrzami taekwondo i innych styli. Walki prowadzone będą według regulaminu fullcontact, k-1 rules rulet lowkick. Organizatorzy imprezy Piotr Bąkowski i Andrzej Latkowski zapowiadają fascynujące widowisko. Data gali wyznaczona jest niedzielę na 12 grudnia a jej współorganizatorami są Burmistrz Tarczyna, Gminny Ośrodek Kultury, Zespól Szkół w Tarczynie i UKS Akrobata. A.L.,S.W.,P.B. s t r o n a 14

15 Lipiec-sierpień 2010 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Kolonie z uśmiechem Jak co roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował kolonie letnie dla dzieci z rodzin objętych opieką GOPS-u, z terenu Gminy Tarczyn. Tegoroczny wypoczynek miał miejsce w terminie r. w Wiśle, w ośrodku wczasowym Rymer, gdzie pojechało 45 dzieci Program kolonii był bardzo urozmaicony i bogaty, odbyło się wiele atrakcyjnych warsztatów, konkursów, zajęć sportowych. Ponadto dzieci uczestniczyły w programie terapeutycznym w sferze profilaktyczno diagnostycznej, których celem było doskonalenie takich umiejętności, jak: radzenie sobie z trudnymi sytuacjami związanymi ze współżyciem w grupie rówieśniczej, asertywne i konstruktywne wyrażanie siebie, kontrolowanie stresu i napięcia emocjonalnego, kształtowanie i rozwijanie umiejętności myślenia o sobie w kategoriach pozytywnych. Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnie przeszkolonych terapeutów i dostosowane były do wieku uczestników kolonii. Tak dla sportu Zajęcia sportowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, odbywały się pod hasłem: SPORT TAK, NA- ŁÓG NIE. Dzieci i młodzież miały też okazję rozkoszować się urokiem gór podczas wielu wycieczek. Podziwiali Baranią Górę, Czantorię, Smrekowiec oraz Klimczok. W Ustroniu mieli okazję bawić w Leśnym Parku Niespodzianek, a w Parku Linowym na Równicy mogli poczuć nutkę adrenaliny na wysokościach. Atrakcje, integracja, profilaktyka W samej Wiśle także nie brakowało atrakcji: wycieczkowicze zwiedzili m.in. skocznię narciarską, Muzeum Adama Małysza, Zameczek Myśliwski, a także Zamek Prezydenta. Mieli okazję uczestniczyć w przejażdżce Ciuchcią Wiślańską i skosztować specjałów kuchni regionalnej. Odbyła się również wycieczka autokarowa szlakiem Pętli Beskidzkiej, podczas której nasi turyści oglądali Istebnę, Koniaków, Przełęcz Koniakowską, Milówkę, Węgierską Górkę oraz Szczyrk. Duży nacisk opiekunów położony był na integrowanie dzieci, uczenie ich współżycia w grupie, koleżeńskości, tolerancji, zdrowej rywalizacji, kultury i higieny osobistej. Poruszano problemy z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i narkotyków. Wzorowa opieka Dzieci pod opieką doświadczonych pedagogów, otoczone troską i dobrocią czuły się bezpiecznie i dobrze. Wróciły zadowolone, szczęśliwe, pełne wrażeń, z wieloma upominkami i nagrodami. Głośno akcentowały chęć ponownego wyjazdu na kolonie. Już na drugi dzień po powrocie, ich rodzice odwiedzali siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie, wyrażając zadowolenie z pobytu dzieci na koloniach, dziękowali za wspaniałą opiekę. Cieszymy się, że mogliśmy znowu sprawić radość i uśmiech na buziach najmłodszych Mieszkańców naszej Gminy. Dorota Woźniak p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie s t r o n a 15

16 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Lipiec-sierpień 2010 PIKNIK RODZINNY W SUCHOSTRUDZE Czerwiec jest miesiącem sprzyjającym organizowaniu imprez plenerowych. Z inicjatywą zorganizowania pikniku rodzinnego połączonego z loterią fantową wyszli rodzice uczniów SP im.józefa Chełmońskiego w Suchostrudze. 13 czerwca 2010 r. o godzinie 10 na terenie szkoły rozeszła się woń pieczonych na ruszcie kiełbasek, kaszanek i udek. Obok grilla urządzono kawiarenkę. Dzieci mogły skorzystać z przejażdżek quadem i na kucu. Konik ze stoickim spokojem znosił targanie za grzywę i czochranie sierści. Niestrudzenie nosił na grzbiecie chętnych do jazdy milusińskich. W tym czasie oczekujący na swoją kolej poddawali się zabiegowi malowania twarzy. Można było również kupić na własność i pomalować według własnego gustu gipsową figurkę oraz skomponować własną gamę kolorów na gotowych kolorowankach. Imprezę uświetnił pokaz XIII wiecznej sztuki rycerskiej. Czterech rycerzy ubranych w stroje z epoki toczyło ze sobą pojedynki, piąty prowadził konferansjerkę. Po pokazie można było zważyć II otwarte zawody wędkarskie Już po raz drugi z myślą o naszych klientach zorganizowaliśmy otwarte zawody wędkarskie, które odbyły się na łowisku Sum w Jeziorzanach. W zawodach uczestniczyło 47 wędkarzy. Pierwsze miejsce zajął Mariusz Rdzanek, drugie miejsce Wojciech Jastrzębski, trzecie miejsce w dłoni miecz, przywdziać rycerskie wdzianko, przymierzyć hełm, wziąć udział w treningu przygotowującym do walki, wejść w rolę giermka odziewającego rycerza i wreszcie wygrać słodycze w konkursach. Po popisach rycerzy ojcowie i synowie zagrali mecz piłki nożnej, który skończył się remisem. Po zaciętej walce zmęczeni, ale szczęśliwi gracze obydwu drużyn, uścisnęli sobie dłonie. Tego pikniku by nie było, gdyby nie charyzmatyczni rodzice, którzy pracowali przed, w trakcie i po imprezie. Ogromne uznanie należy się również sponsorom, Gerard Prądzyński. Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za udział w zawodach, w szczególności chcielibyśmy również podziękować Panu Stanisławowi Kłysiakowi za udostępnienie łowiska i pomoc w przy organizacji. Joanna i Paweł Smykiewicz którzy ofiarowali fanty na loterię. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i poprowadzenia niedzielnej imprezy, składamy serdeczne podziękowania w imieniu całej społeczności szkolnej. Iwona Popowicz s t r o n a 16

17 Lipiec-sierpień 2010 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Wieś Przypki koło Tarczyna Są to wspomnienia mieszkańca Warszawy, który jako 11- latek wraz z matką i 9 letnim bratem po upadku Powstania Warszawskiego i ucieczce z obozu w Pruszkowie znalazł się w Przypkach koło Tarczyna. Z Milanówka wyszliśmy rano, a późnym popołudniem trafiliśmy do sołtysa w Przypkach, który dał nam skierowanie do gospodarza Osińskiego, gdzie jego zagroda mieściła się poza wsią na rozstajnych drogach w kierunku Grodziska. U niego była już rodzina z Warszawy, tak że było nas dwie rodziny uchodźców. Osiński miał trzy córki i chyba dwóch synów. Po wyprowadzeniu się od Osińskich przenieśliśmy się do Górskich na tzw. Kolonię i tam mieszkaliśmy już do wyzwolenia. Po naszym wyprowadzeniu się od Osińskich ktoś dokonał napadu na nich, zostali ciężko pobici, a szczególnie stara Osińska tak, że wożono ją furmanką do lekarza w Tarczynie. Pamiętam też taki fakt jak ich pies dostał wścieklizny i również jak jeden raz przyjechali na koniach partyzanci. Pytali się rodziców i to drugie małżeństwo, czy Osińscy dobrze nas traktują. Z jakiego mogli być ugrupowania nie wiem rodzice też nie wiedzieli. Prawdopodobnie rodzice chcieli mieszkać sami i dlatego przenieśliśmy się do Górskich na Kolonię. Tam mieliśmy swój pokój, ale brak było pościeli, to spaliśmy pod jesionkami na tzw. pryczy na słomie bez żadnego koca. Prycza była zbudowana z tzw. okrąglaków nawet nie okorowanych, deski to obladry, ale żyło się jakoś. Po pewnym czasie matka z ojcem pojechali do Belska pod Grójcem i tam u znajomego ogrodnika Żółcika dostała na kredyt furmankę jabłek, które potem sprzedała w Brwinowie i wówczas nam się poprawiło, było już inne jedzenie - lepsze, bo do tego czasu to np. śniadanie jedliśmy wspólnie, było to mleko z zacierkami a na drugi dzień ziemniaki z mlekiem. Łyżki były drewniane i jadło się z jednej dużej donicy, kto szybciej to więcej zjadł. Naszym kolegą był Stasiek Górski, który też nie chodził do szkoły tak jak my, więc całymi dniami nudziliśmy się strasznie jak mopsy. Chodziliśmy też po krzakach, gdzie Stasiek z włosia końskiego robił wnyki na kuropatwy, ale połów był marny. W połowie listopada Niemcy jeździli podwodami po chałupach i zabierali mężczyzn do kopania okopów. Ojciec mój oraz gospodarz Górski chowali się do pieca, w którym gospodyni raz na tydzień piekła chleb, bardzo smaczny, jedliśmy go na kolację z mlekiem bez żadnych dodatków. Chowając się w piecu ojciec mój wchodził nogami a Górski głową, tak wymyślili, że gdyby Niemcy ich odkryli to strzelą im najwyżej w pośladki. Na szczęście była to bezpieczna kryjówka. Natomiast złapali raz ojca na drodze, po tygodniu się urwał. Okopy były kopane tzw. czołgowe, w które wpadali sami Niemcy, jak w styczniu ruszyła rosyjska ofensywa. Uciekali przez pola nie wiedząc jaka pułapka ich czeka a czołgi ruskie jechały drogą. Moment i dzień kiedy oni przyjechali pamiętam tak jakby to było wczoraj. Dzień był mroźny i słoneczny, jechało bardzo dużo dział, czołgów i motocykli oraz dużo szło ich na piechotę nawet weszli do chałupy pytając - kuda na Berlin..., imiejesz czasy..., gdzie faszyści? I tym podobne. Po obiedzie było już pochmurno i padał śnieg. Miałem też taką przygodę, nie pamiętam okoliczności kiedy szedłem na piechotę ze wsi na Kolonię, było to około trzy kilometry i nagle nadleciał kukuruźnik. Leciał bardzo nisko i nagle zaczął do mnie strzelać. Byłem widoczny jak na dłoni. Czemu to zrobił? Proszę pamietać, że miałem 11 lat. Były również inne incydenty np. na początku grudnia przyszło czterech wermachtowców, mogli mieć po 18 lat, byli to dezerterzy, ale Górski z synem bali się i ich ugościli, najstarszy syn pojechał na oklep po bimber i zakąski. Przesiedzieli u nas trzy lub Zmiana numeru konta Urzędu Miejskiego cztery dni. Po tym czasie odeszli do innego gospodarza, tam dopadło ich Gestapo i zostali zabici. Wydał ich jakiś chłop, gdyż w Taczynie była placówka Gestapo. Boże Narodzenie spędziliśmy razem z Górskimi, Nowy Rok zapewne też razem chociaż tego nie pamiętam. Całą jesień Niemcy nadzorowali kopanie przez Polaków rowów przeciw czołgowych. W styczniu, gdy ruszyła ofensywa spod Warki to Niemcy uciekając przed Czerwoną Armią wpadali w te rowy, zostawiali cały sprzęt i uciekali pieszo. Rano 17 stycznia siedzieliśmy jedząc śniadanie i ktoś zwrócił uwagę, że nie widać mostu w Raszynie. Na pewno była godzina rano jak pojawili się czerwonoarmiści, którzy wpadli do chałupy i szukali Niemców. Pojawili się od wsi w kierunku na Kolonię. Po paru dniach rodzice z Górskim pojechali furmanką na Stare Miasto, ale nie było do czego wracać roku wóciliśmy do Warszawy i zamieszkaliśmy do lata na ul. Belwederskiej 44. Niestety NKWD wysiedliło wszystkich Polaków z tej dzielnicy, kto nie znalazł sobie mieszkania był wywożony w okolice Otwocka. My dostaliśmy mieszkanie na ul. Marszałkowskiej. Ludwik Chmielowiec Uprzejmie informujemy, iż od 1 czerwca 2010 r. następuje zmiana numeru rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Od tej daty wszystkie należności z tytułu podatków i opłat należy wpłacać na konto: Bank Spółdzielczy w Tarczynie nr rach s t r o n a 17

18 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Lipiec-sierpień 2010 Do Redakcji W kolekcji pocztówek z okazji 110 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie, wydanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie w tekście Kilka informacji o OSP Tarczyn sygnowanym moim nazwiskiem nie zostały wymienione nazwiska wielu zasłużonych naczelników OSP. Tekst ten to bardzo skrócona wersja wstępu historycznego do wydawnictwa z okazji 100 lecia OSP Tarczyn. Uzupełniając ten tekst chciałbym przypomnieć postać wieloletniego, wielce zasłużonego naczelnika OSP Tarczyn pana Jerzego Tworka, który pełnił tę zaszczytną funkcję przez 37 lat. Był wielokrotnie odznaczony za zasługi dla pożarnictwa. Ochotnicza Straż Pożarna w Tarczynie zasługuje na duże historyczne opracowanie. Niestety, brakuje materiałów na jej temat. Zaniechano prowadzenia Kroniki Straży, co pozwoliłoby na przygotowanie takiego opracowania. Zwracam się do mieszkańców. Jeśli posiadacie Państwo w swoich archiwach domowych materiały dotyczące OSP Tarczyn - fotografie, dokumentu, listy, gadżety, ect. to proszę o ich udostępnienie do Gminnego Ośrodka Kultury, ul. ks. Cz. Oszkiela 3, tel (22) Materiały (po wykorzystaniu zostaną zwrócone właścicielom) posłużą do przygotowania monografii OSP Tarczyn Jerzy Golański PS. Chciałbym podziękować i pogratulować Pani Burmistrz Barbarze Galicz za wspaniałe przygotowanie obchodów 110. rocznicy powstania OSP Tarczyn. Panu Dyrektorowi G.O.K w Tarczynie Alfredowi Kohnowi, gratuluję wydania pięknej kolekcji pocztówek. SALON KOSMETYCZNO-FRYZJERSKI UL. KOMORNICKA 8 TEL Zaprasza na: zabiegi pielęgnacyjne twarzy, zabiegi kwasami owocowymi Natinuell, zabiegi pielęgnacyjne ciała, zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp, przedłużanie rzęs, makijaż dzienny/wieczorowy. Zabiegi IPL: zamykanie naczyń krwionośnych, trwała depilacja, fotoodmładzanie, usuwanie przebarwień, leczenie trądzika różowego. Salon fryzjerski oferuje: - modelowanie, strzyżenie, koloryzację, Baleyage, trwałą, regenerację włosów. Pracujemy wyłącznie na produktach marki LOREAL i INOA, INOA-REWOLUCJA W KOLORYZACJI. Koloryzacja utleniająca bez amoniaku. Optymalna ochrona włosa, blask, jednolitość i trwałość rezultatu. Zapraszamy s t r o n a 18

19 Lipiec-sierpień 2010 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) PORADY PRAWNE PORADY PRAWNE PORADY PRAWNE Egzekucja z nieruchomości część I Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do korzystania z usług kserograficznych Format A4 Format A4 (dwustronnie) Format A3 Format A3 (dwustronnie) Egzekucja z nieruchomości jest wyjątkowym sposobem odzyskania swojego długu. Polega na zajęciu posiadanej przez dłużnika nieruchomości (działki, domu, mieszkania), a następnie przeprowadzenie licytacji w celu jej sprzedaży. Komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji z nieruchomości jest komornik działający przy sądzie, w okręgu którego położona jest nieruchomość. Oprócz wierzyciela i dłużnika w egzekucji z nieruchomości biorą udział również osoby, którym przysługują prawa rzeczowe na nieruchomości, takie jak hipoteka, służebność. Ich udział potrzebny jest dlatego, że w razie sprzedaży nieruchomości prawa rzeczowe tych osób nie wygasają, lecz przechodzą na nabywcę nieruchomości. W przypadku hipoteki osoba, na którą rzecz hipotekę wpisano, do będzie uczestniczyła w podziale kwoty uzyskanej z egzekucji. Egzekucja z nieruchomości rozpoczyna się od wniosku wierzyciela o zajęciu nieruchomości. W przypadku gdy komornik poszukując majątku dłużnika ustali, że dłużnik posiada działkę, dom, mieszkanie informuje o tym wierzyciela. Wierzyciel analizuje, czy koszty prowadzenia egzekucji z nieruchomości nie przekroczą spodziewanych korzyści. Następnie składa wniosek do komornika o zajęcie nieruchomości, a komornik niezwłocznie dokonuje zajęcia w ten sposób, że kieruje do dłużnika pismo, w którym wzywa dłużnika do zapłaty długu w terminie dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji. Wniosek komornika wysyłany jest na specjalnym urzędowym formularzu. Po wysłaniu tych pism komornik informuje wierzyciela o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Zwyczajowo komornik informuje wierzyciela, że nieruchomość została zajęta i do dalszych czynności potrzebny jest wniosek wierzyciela o dokonanie opisu i oszacowania. Jeśli w terminie roku od dnia zajęcia nieruchomości wierzyciel nie złoży takiego wniosku, egzekucja z nieruchomości umorzy się z mocy samego prawa. Jeżeli dłużnik w terminie dwóch tygodni od otrzymania wezwania do zapłaty nie ureguluje należności, wierzyciel składa do komornika wniosek o opis i oszacowanie nieruchomości. Opis i oszacowanie nieruchomości są dokonywane przez powołanego przez komornika biegłego sądowego będącego rzeczoznawcą majątkowym w zakresie wyceny nieruchomości. Celem opisu i oszacowania jest określenie rynkowej wartości nieruchomości. Przed powołaniem biegłego komornik wzywa wierzyciela o zaliczkę na koszty biegłego w kwocie między 1 500,00 zł a 2 000,00 zł. Wpłacona zaliczka zostanie pokryta przez dłużnika z uzyskanej kwoty ze sprzedaży nieruchomości. KANCELARIA PRAWNA - 40 gr - 60 gr - 70 gr zł Punkt ksero znajduje się w budynku G.0.K. ul. Ks. Czesława Oszkiela 3 (sekretariat) i czynny jest: pn.-pt. od godz i w sobotę od godz Informacje pod nr. tel LEXADVISOR Czynności biegłego polegają na oględzinach nieruchomości, ustaleniu miejsca położenia nieruchomości z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, sprawdzeniu wartości nieruchomości podobnych, a w końcu ustaleniu rynkowej wartości nieruchomości. W mediach pojawiają się czasem informacje, że nieruchomość została wyceniona za grosze. Opinie takie są krzywdzące dla osób odpowiedzialnych za postępowanie egzekucyjnego. Po pierwsze, rzeczoznawca majątkowy jest specjalistą w zakresie wyceny nieruchomości, wpisanym na oficjalną listę prezesa sądu. Po drugie, jeśli uczestnicy nie są zadowoleni z wyceny, mogą to zaskarżyć do sądu i powołać innego biegłego. W następnym numerze opisany zostanie przebieg licytacji podczas egzekucji z nieruchomości. Artykuł został przygotowany przez Kancelarię Prawną w Tarczynie ul. 1-go Maja 11, nr tel BIURO KREDYTOWE Tarczyn, ul. 1-go Maja 11 nr tel tel. kom oferujemy: * PORADY PRAWNE * SPRAWY SPADKOWE, PODZIAŁ MAJĄTKU, ROZWODY, ALIMENTY * KREDYTY GOTÓWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE * ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI * ODSZKODOWANIA OD ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ * OBRONĘ PRZED DZIAŁANIAMI KOMORNIKA Jesteśmy do Państwa dyspozycji od pon. do pt. w godz oraz w sob. w godz s t r o n a 19

20 Wiadomości Tarczyńskie nr 7/8 (183/84) Lipiec-sierpień 2010 Nowy! Pierwszy w okolicy! Polsko-Angielski Dwujęzyczny Klub Przedszkolny LITTLE ANGELS Dla dzieci 2-5 lat oraz kursy Języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Tarczynie Tarczyn, ul. 1 Maja 27 Tel Chrześcijański, polsko-angielski klub przedszkolny oraz szkoła języka angielskiego w Tarczynie Zatrudni: nauczycielki przedszkolne, przedszkolanki z j. angielskim, lektorów j. angielskiego, sekretarkę i sprzątaczkę pomoc przy posiłkach. CV i list motywacyjny: Tarczyn, ul. 1 Maja 27 Tel Zamienię za dopłatą mieszkanie własnościowe (2 pokoje) 38 m 2 na Os. Ustronie (I piętro) na większe (3 pokoje) na tym samym osiedlu, do III piętra. Tel Strzyżenie psów tel WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIE Niezależny Miesięcznik Nakładem: Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, Regionalny ul. Ks. Cz. Oszkiela 3, tel. (0-22) Redaktor techniczny: Alfred Kohn, stale współpracują: Szymon Woźniak, Jerzy Golański. Redakcja zastrzega sobie możliwość zmian w materiałach nadesłanych oraz nie odpowiada za treść reklam. Druk: Chochlik-druk, Krakowiany 33 s t r o n a 20

Czas dużych inwestycji w gminie Tarczyn UNIJNA DOTACJA DLA TARCZYNA

Czas dużych inwestycji w gminie Tarczyn UNIJNA DOTACJA DLA TARCZYNA WIADOMOŚCI TARCZYŃSKIEISSN 1233-8869 Rok 16 Nr 5/6 (169/170) Niezależny Miesięcznik Regionalny. Egzemplarz bezpłatny. Maj-Czerwiec 2009 Czas dużych inwestycji w gminie Tarczyn Modernizacja i rozbudowa

Bardziej szczegółowo

- IV Gminna Gala Mistrzów

- IV Gminna Gala Mistrzów Nr 02 (109) luty 2013 Gazeta bezpłatna Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych Świętokrzyska Victoria Wczoraj, podczas uroczystej gali w Międzynarodowy Centrum Kultur w Kielcach już po raz piąty w

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO

FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO Nr 10 (34) Maj 2012 FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO W Urzędzie Miejskim dn. 23 kwietnia br. podpisano umowę z janowską firmą FLISBUD Stanisław Flis, która będzie wykonywała roboty budowlane dla zadania pn.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś ISSN 1731-7959 / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Nr 08 / 148 / 2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku ZDZ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Nr 8/2013, 1/2013, wrzesień, styczeń, wydanie bezpłatne www.powiatglubczycki.pl głubczycki.pl Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła tegorocznym Dożynkom

Bardziej szczegółowo

Spotkanie młodzieży Pecs 2013. Foto: Zbigniew Zasada

Spotkanie młodzieży Pecs 2013. Foto: Zbigniew Zasada Spotkanie młodzieży Pecs 2013 Foto: Zbigniew Zasada Wydarzenia Kiedy ponad trzynaście lat temu dwaj panowie Heinz Weeger i Stanisław Wyrębski pomyśleli o połączeniu gminy Wahrenholz (Niemcy) i powiatu

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO W DOLINIE ORZA PAŹDZIERNIK 3/2012 NUMER 7 JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ISSN 2084-5022 WAŻNE TEMATY: - DOBIEGŁA KOŃCA RE- ALIZACJA INWESTYCJI PN. ZA G O

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

Starostwo OWIATOWE UDANY ROK STAROSTWA GALA BOKSU HALA ŻYJE NOWE DROGI. www.bialobrzegipowiat.pl W BIAŁOBRZEGACH W NUMERZE. Nr (12) 3, grudzień 2012r.

Starostwo OWIATOWE UDANY ROK STAROSTWA GALA BOKSU HALA ŻYJE NOWE DROGI. www.bialobrzegipowiat.pl W BIAŁOBRZEGACH W NUMERZE. Nr (12) 3, grudzień 2012r. www.bialobrzegipowiat.pl GALA BOKSU HALA ŻYJE NOWE DROGI P Starostwo OWIATOWE W BIAŁOBRZEGACH www.bialobrzegipowiat.pl POWIAT BIAŁOBRZESKI 1 BEZPŁATNY INFORMATOR POWIATOWY UDANY ROK STAROSTWA Rozmowa ze

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa

ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa Nr (6) 5 Czerwiec 2012 EGzEMPLArz BEzPłATNy Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha, Potworów, Rusinów, Wieniawa I Ns Rej. 4/12 Koniec

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

Premier z dobrą nowiną

Premier z dobrą nowiną Premier z dobrą nowiną NR 23 CZERWIEC 2014 ISSN 2299-14-17 150 milionów zł na rewitalizację Wałbrzycha i odblokowanie budowy trasy S3 do Czech. To zapowiedział premier Donald Tusk podczas wizyty w wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2012/9 (151) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. 110 lat. Banku Spółdzielczego w Kolnie MIESIĘCZNIK

WRZESIEŃ 2012/9 (151) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. 110 lat. Banku Spółdzielczego w Kolnie MIESIĘCZNIK WRZESIEŃ 2012/9 (151) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 110 lat Banku Spółdzielczego w Kolnie 1 JUBILEUSZ Bank z tradycjami Już 110. letnią historią może poszczycić się Bank

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW

SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW http: www.ciepielow.pl e-mail: gmina@ciepielow.pl BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU GMINY CIEPIELÓW Po raz pierwszy w historii naszej gminy, odbyło się Święto 22 Pułku Ułanów Podkarpackich im.

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

1 BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 by GCI Pniów

1 BIULETYN NR 8 wrzesień 2006 by GCI Pniów 1 RANKING SAMORZĄDÓW 2006 W Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2006 w kategorii Gminy Wiejskie Gmina Radomyśl nad Sanem zajęła 20 miejsce w Polsce!!! Do pierwszej 50-tki zakwalifikowało się jedynie pięć

Bardziej szczegółowo